Spring til...

Olietanke hos virksomheder

Find oplysninger om, hvordan du etablerer eller sløjfer nedgravede og overjordiske olietanke på din virksomhed

Nye olietanke

Skal du etablere olietanke på din virksomhed, er der krav til både placering og sikring af tankene. Kravene er beskrevet nærmere i Olietankbekendtgørelsen.

Tanke der bruges til opbevaring af olieprodukter

Har du olietanke større end 50 liter, der bruges til opbevaring af olieprodukter, er de også omfattet af Olietankbekendtgørelsen. Reglerne gælder ikke for olietanke, som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter.

Listevirksomheder

Der er særlige regler for olietanke på listevirksomheder (virksomheder som skal have en miljøgodkendelse). Hovedreglen er, at reglerne i Olietankbekendtgørelsen skal betragtes som minimumsbestemmelser. Krav til olietanke vil som hovedregel skulle indarbejdes i miljøgodkendelsen. 

Olietankbekendtgørelsen

Ejendomsoplysninger

Du kan se, om tanke på din ejendom er registreret korrekt på den statslige database OIS. Den samler oplysninger om ejendomme i Danmark.

OIS - Den Offentlige Informationsserver

Hvad vil du gøre?

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål om Olietankbekendtgørelsen?

Har du spørgsmål til reglerne i Olietankbekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte os. Reglerne omhandler bl.a. etablering, placering, egenkontrol og sløjfning af olietanke.

Få hjælp af en miljøsagsbehandler

Få hjælp af en miljøsagsbehandler

24 59 71 34 24 52 08 59 teknik@slagelse.dk