Spring til...

Slam og bioaske

Slam fra spildevand og andre typer affaldsprodukter er underlagt særlige miljøkrav. Se hvilke det drejer sig om, og hvad du skal gøre

Se miljøkrav som restprodukterne skal opfylde