Spring til...

Søg indvindingstilladelse til vand

Du skal have tilladelse at indvinde vand, uanset om du søger som et vandværk, en landmand eller en virksomhed

Du må først at gå i gang med at indvinde vand, når vi har givet tilladelse. Du kan søge om tilladelse her fra siden.

Søg her

Hvert år skal du indberette mængderne af vand

Når du har fået tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand, skal du hvert år indberette mængderne til os.

Se hvordan du indberetter