Spring til...

VVM-pligtige anlæg

Er du i tvivl om dine virksomheder og anlæg kræver en VVM-redegørelse ved anlæg eller væsentlige ændringer, så læs med

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se hvilke virksomheder og anlæg, der skal VVM-godkendes.

For disse virksomheder og anlæg skal vi, Miljøministeriet eller Transport- og Energiministeriet vurdere, om det konkrete anlæg må formodes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.

Myndighederne laver en screening, der indledende vurderer, hvordan anlægget påvirker miljøet.