Spring til...

Få hjælp til enkeltudgifter

Du kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation

Søg hjælp

Hvis du vil søge om hjælp til en enkelt udgift, kan du søge om det her.

Du skal vedlægge dokumentation for udgiftens størrelse samt dokumentation for dine indtægter og udgifter.

Du kan søge om økonomisk hjælp til enkeltudgifter, hvis

  • der er sket ændringer i dine forhold
  • du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften selv
  • du ikke har mulighed for at låne fx via bank
  • du ikke har formue
  • din egen betaling af udgiften i afgørende grad vil gøre det vanskeligt for dig og din families mulighed for at klare jer

Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge at et behov, der ikke har kunnet forudses. Udgiften skal være rimeligt begrundet, og vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Udgiften skal ikke kunne dækkes på anden måde fx via forsikringsselskab. 

Hvor meget

Hvis du opfylder betingelserne, får du hel eller delvis hjælp til udgiften. Hjælpen kan også udbetales med aftale om, at du har pligt til at betale den tilbage.

Udbetaling

Hjælpen bliver udbetalt til din NemKonto inden 3 bankdage efter bevilling.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar

Kontakt Rådgivning og Udbetaling

Telefon

Bed om at tale med Rådgivning og Udbetaling 58 57 36 00
Mandag
Kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Fredag
Kl. 09.00 - 11.00

Adresse

Vi har kun åbent for møder efter aftale. Ring derfor altid og aftal en tid, før du møder op.
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Kontakt Rådgivning og Udbetaling