Spring til...

Søg om helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, eller modtager førtidspension efter de gamle regler

Almindeligt helbredstillæg

Hvis du er folkepensionist, eller er tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om tilskud til:

 • Medicin
 • Tandlæge
 • Høreapparat
 • Fysioterapi
 • Fodterapi
 • Psykologhjælp
 • Kiropraktor 

Få refunderet et udlæg

Du kan indsende en kvittering og anmode om at få refunderet dit udlæg, hvis

 • du har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg
 • du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning

Ansøgning på vegne af pårørende

Hvis du søger på vegne af anden person, skal du have en fuldmagt fra personen som du søger for. Fuldmagten skal kunne fremvises til os på forlangende.

Du kan evt. vedhæfte fuldmagten, når du udfylder ansøgningen.

Fuldmagten kan du finde her

Inden du søger - hav dette parat

 • Evt. fuldmagt fra personen, som du søger på vegne af
 • Personlige oplysninger og evt. oplysninger om ægtefælle/samlever
 • Oplysninger om evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark"
 • Oplysninger om likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer)
 • Evt. kvittering for udlæg

Selvbetjening

Sagsbehandlingstid og klage

Kontakt Rådgivning og Udbetaling

Telefon

Bed om at tale med Administrativt team i Rådgivning og Udbetaling 58 57 36 00
Mandag
Kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Fredag
Kl. 09.00 - 11.00

Adresse

Vi har kun åbent for møder efter aftale. Ring derfor altid og aftal en tid, før du møder op.
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Kontakt Rådgivning og Udbetaling