Spring til...

Aktivitets- og botilbud

Se, hvilke aktiviteter vi støtter dig i og muligheden for et botilbud.

Aktivitets- og samværstilbud til voksne

Hvis du har et handicap og har lyst til være sammen med ligesindede, har vi nogle muligheder til dig, som har det formål at øge din livskvalitet i dagligdagen. I et aktivitets- og samværstilbud har du mulighed for at indgå i en kreativ, spændende og meningsfuld sammenhæng med ligesindede.

Sådan får du et aktivitets- og samværstilbud

Det er din handicaprådgiver, som vurderer, om du kan få et aktivitets- og samværstilbud.

 

Vi har to steder som hedder Café Amalie og Klub Fri. De henvender sig til voksne med fysisk og psykisk handicap og hører under "Den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse Kommune".

Kørselsmuligheder til din aktivitet

I Slagelse Kommune er der mulighed for hjælp til transport.

Visitationen til kørsel sker samtidig med visitationen til aktivitets- og samværstilbud.

Botilbud

Kan du ikke klare dig i eget hjem på grund af dit handicap, er der mulighed for at få et botilbud.

I et botilbud kan du få pleje, omsorg eller behandlingsmæssig støtte hele døgnet.

Det er din handicaprådgiver, som vurderer, om du kan få tilbudt et botilbud.

Tolkning til døve

Er du hørehandicappet, kan du få bevilget tolkning til sociale aktiviteter. 

Det er Den Nationale Tolkemyndighed, som bevilger og varetager tolkning til sociale aktiviteter.

Ansøgning

Du kan søge om tolkning til sociale aktiviteter ved Den Nationale Tolkemyndighed.

Der kan derudover ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Transport med Flexhandicap

Handicapkørsel til fritidsformål er en ordning for dig, som ikke kan benytte de almindelige offentlige transportmidler.

Det er kommunen, der bevilger flexhandicap, som er kørsel til fritidsformål m.v.

  • Hvis du er under 65 år, skal du sende din ansøgning til Myndighed i Handicap og Psykiatri.
  • Hvis du er over 65 år, skal du sende din ansøgning til Myndighed i Sundhed og Ældre.

For at blive godkendt til kørselsordningen skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være svært bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet. 
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, som f.eks. en rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilget af det offentlige/kommunen.

Institution eller plejehjem

Hvis du bor på en institution/plejehjem, er det institutionen/plejehjemmet, der skal godkende kørslen.

Oplevelsesmuligheder for kørestolsbrugere i Slagelse Kommune og det øvrige Vest- og Sydsjælland

Tilgængelige oplevelser

Turistguiden er til dig, som er kørestolsbruger, og gerne vil vide, hvilke turistattraktioner i Vest- og Sydsjælland, som er handicaptilgængelige.

 

Guiden har beskrivelser af attraktionernes indhold, adgangsforhold, belægning, toiletforhold, parkeringsforhold og henvisninger til attraktionernes hjemmesider, hvor du kan finde mere information.

Læs turistguiden og få inspiration til spændende ferieaktiviteter og udflugter.

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed

Telefon

58 57 44 00
Mandag
Kl. 09.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Torsdag
Kl. 12.30 - 16.30
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00

Adresse

Hvis du ønsker et møde, skal du have en aftale på forhånd
Torvegade 15, 4200 Slagelse
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed