Spring til...

Kvalitetsstandarder i Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandarderne for Center for Handicap og Psykiatri beskriver Slagelse Kommunes serviceniveau for voksne med fysiske- eller psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer

Hvad er kvalitetsstandarder?

Kvalitetsstandarder er et udtryk for det generelle serviceniveau i Slagelse Kommune, som er vedtaget af Byrådet. Det skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, den konkrete afgørelse og den tildelte støtte indsats. I serviceloven tages der såvel faglige som økonomiske hensyn i vurderingen af støtten. Det politiske serviceniveau i kvalitetsstandarderne er derfor både fagligt og økonomisk funderet.
Slagelse Kommunes faglige vurdering af dit behov for hjælp støtter sig op ad kvalitetsstandarderne.

Der er i kvalitetsstandarderne tale om et vejledende niveau. Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages udgangspunkt i den beskrevne kvalitetsstandard, men at støtten i nogle tilfælde kan ligge højere og i andre tilfælde ligge lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. Det er dels fordi, der altid foretages en konkret og individuel vurdering af dit støttebehov, og dels fordi, der kan opstå midlertidige situationer, som gør, at hjælpen skal tilrettelægges på en anden måde i en given periode. Kvalitetsstandarderne er således et udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste situationer.

Kvalitetsstandarderne kan du bruge som en guide til hvilke muligheder, der er for hjælp indenfor hovedparten af servicelovens ydelser til voksne, og hvilke kriterier, der skal til for at du kan få en given hjælp. Hjælp efter serviceloven hviler på et kompensationsprincip, som skal sikre, at du kompenseres for følgerne af din funktionsnedsættelse og stilles lige med andre borgere.