Spring til...

Økonomiske støtte

Her kan du se hvilke tilskud, som du kan ansøge om

Ansøg om merudgiftsydelse her

Økonomisk støtte til personer med handicap

Har du varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, der har så indgribende konsekvenser i din hverdag, at du har brug for ekstra hjælp.

En merudgift er en nødvendig udgift, hvis den er en direkte konsekvens af din nedsatte funktionsevne, og den ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre af servicelovens bestemmelser.

Du kan få dækket merudgifter, hvis

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Hvis du er tilkendt førtidspension før 2003, er du kun omfattet, hvis du samtidig er bevilget kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96.

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.

Det er et krav for at få udbetalt tilskud, at merudgifterne overstiger 6.888 kr. årligt (2022).

Der skal følges op på din bevilling en gang årligt og dette sker i samarbejde med din rådgiver. Her vil der blive lavet en vurdering af, om betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

  • Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.
  • Tilskuddet er skattefrit.

Eksempler på nødvendige merudgifter

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med en BPA ordning, har du mulighed for selv at ansætte personer til at hjælpe dig i det daglige.

Du kan finde mere information om ordningen i vores håndbog. 

Hvis du har behov for hjælp, er vores BPA team klar til råd og vejledning.

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed

Telefon

58 57 44 00
Mandag
Kl. 09.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Torsdag
Kl. 12.30 - 16.30
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00

Adresse

Hvis du ønsker et møde, skal du have en aftale på forhånd
Torvegade 15, 4200 Slagelse
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed