Spring til...

Sådan fører vi tilsyn med botilbud- og opholdssteder

Her kan du se, hvordan vi laver tilsyn med de kommunale og private botilbud- og opholdssteder beliggende i Slagelse Kommune.

Socialtilsyn Øst i Holbæk fører tilsyn med de kommunale- og private botilbud og opholdssteder, som ligger i Slagelse Kommune.

Socialtilsyn Øst fører løbende tilsyn med, at I som socialt tilbud lever op til kravene i kvalitetsmodellen og til det, der står i jeres godkendelse. I lov om socialtilsyn kaldes dette det driftsorienterede tilsyn, og vi skal komme på tilsynsbesøg mindst en gang årligt.
Socialtilsyn Øst

Anmeldte og uanmeldte tilsyn

Fra Socialtilsyn Øst hjemmeside:

  • Vi kommer på anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I forbindelse med besøgene har vi hjemmel til at bede om relevante dokumenter fra jer, og vi kan vælge – ud over ledere og medarbejdere – at tale med borgere, pårørende, revisorer, kommuner og andre interessenter.
  • Vi kommer på tilsynsbesøg på forskellige tidspunkter og forskellige dage.
  • Vi udarbejder tilsynsrapporter, hvis hovedkonklusioner lægges på Tilbudsportalen
  • Vi fører også et økonomisk tilsyn, herunder tilsyn med både budgetter, årsrapporter og – for private sociale tilbud – også årsregnskaber. 
  • Vi har mulighed for at give et socialt tilbud forskellige typer af sanktioner – påbud, skærpet tilsyn og i sidste ende trække tilbuddets godkendelse tilbage.

Tilsyn med Magtanvendelser

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Vi indberetter magtanvendelser for voksne til Myndighed i Handicap og Psykiatri, og for børn/unge indberettes det til Børn og Unge. 

Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret over for børn, unge og voksne er respekten for individets integritet, uanset den enkeltes alder, modenhed og psykiske funktionsevne.
Socialstyrelsen

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed

Telefon

58 57 44 00
Mandag
Kl. 09.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Torsdag
Kl. 12.30 - 16.30
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00

Adresse

Hvis du ønsker et møde, skal du have en aftale på forhånd
Torvegade 15, 4200 Slagelse
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed