Spring til...

Støtte i hverdagen

Her kan du se, hvilken støtte, som du kan få i hverdagen

Ansøg her om ledsagelse og tilskud til udgifter

Ledsagerordning

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få en ledsager, så du får mulighed for at deltage i f.eks. sociale og kulturelle aktiviteter udenfor hjemmet.

Du kan få en ledsager i op til 15 timer om måneden. 

Hvis du ikke er fyldt 18 år endnu, skal ansøgningen sendes til Børn og Unge. 

Ledsagerkort

Hvis du har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum, kan du få et ledsagerkort.

Det er Danske Handicaporganisationer, som bevilger ledsagerkort.

Støtte og udvikling af dine færdigheder

Du kan søge om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til at udvikle dine færdigheder, hvis du har behov for det.

Har du en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte i dagligdagen.

Formålet med støtten er, at du får en tilværelse på dine egne præmisser.

Støtten gives ud fra en vurdering af dit funktionsniveau og dine behov i henhold til Servicelovens § 85.

Aflastningstilbud

Er du pårørende til en ung med handicap, som har behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen? Så har du mulighed for at søge aflastning og afløsning.

Aflastning

 • Hvis du er ægtefælle, forældre eller anden pårørende og passer en person med nedsat funktionsevne, kan du få aflastning.
 • Det vil være en konkret og individuel vurdering, som ligger til grund for aflastningen.
 • Aflastningen kan gives i hverdage, i weekender eller i længere ferieperioder.

Afløsning

 • Hvis du er ægtefælle, forældre eller anden pårørende og passer en person med nedsat funktionsevne, kan du få afløsning.
 • Det gives i hjemmet, imens aflastning gives uden for hjemmet.

Døvblinde

Hvis du er døvblind, har du ret til at få hjælp af en kontaktperson.

En kontaktperson kan bidrage til, at du på trods af dit handicap kan leve dit liv så normalt som muligt. Kontaktpersonen kan for eksempel hjælpe dig, ledsage dig og være bindeled, hvis du vil:

 • orientere dig om hverdagen, læse avis, se tv mv.
 • læse breve, betale regninger.
 • på indkøb, på besøg, til fritidsaktiviteter.
 • kommunikere med myndigheder, postkontor, bank mv.

Du er selv med til at finde og godkende kontaktpersonen.

Kontaktpersonen skal have adgang til den nødvendige instruktion, supervision og kursusvirksomhed - dette sker i samarbejde med døvblindekonsulenter fra Center for Døve. 

Du kan søge om en kontaktperson ved at kontakte Center for Døve (CFD).

Specialtandpleje

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f. eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet. Specialtandplejen behandler såvel børn som voksne.

Specialtandplejen er:

 • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
 • afhjælpning af smerter
 • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
 • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
 • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt

Hvem kan henvise til specialtandplejen, og hvortil sendes henvisningen?

Henvisning af borgere til specialtandpleje skal ske til Handicap og Psykiatri Myndighed. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed

Telefon

58 57 44 00
Mandag
Kl. 09.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Torsdag
Kl. 12.30 - 16.30
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00

Adresse

Hvis du ønsker et møde, skal du have en aftale på forhånd
Torvegade 15, 4200 Slagelse
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Handicap og Psykiatri Myndighed