Spring til...

Få løn for at passe en alvorligt syg eller handicappet

Du kan søge orlov fra dit arbejde og få løn for at passe en nærtstående i en afgrænset periode

Du kan blive ansat til at passe en nærtstående

Hvis din ægtefælle, samlever, forælder, dit voksne barn eller en anden nærtstående er handicappet eller alvorligt syg og kræver pleje, kan du blive ansat til at passe vedkommende i en afgrænset periode.

For at blive ansat skal disse betingelser være opfyldt:

  • Alternativet til at blive passet hjemme er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Du og den, du skal passe, er enige om ordningen
  • Der er ikke afgørende hensyn, der taler imod ordningen
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan blive ansat i op til 6 måneder, og perioden kan forlænges med op til 3 måneder, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

Få orlov fra dit arbejde

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde i den periode, hvor du passer din nærtstående.

Søg om løn

Du får svar inden for 14 hverdage

Når du søger om orlov til at passe en nærtstående, kan du forvente svar inden for 14 hverdage.

Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar. 

Kontakt os

Telefon

58 57 33 11
Mandag
Kl. 08.00 - 15.30
Tirsdag
Kl. 08.00 - 15.30
Onsdag
Kl. 08.00 - 15.30
Torsdag
Kl. 08.00 - 17.00
Fredag
Kl. 08.00 - 13.30

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt os