Spring til...

Søg om midlertidigt ophold

Du kan få et midlertidig ophold på et plejecenter, hvis du har brug for ekstra pleje i en kort periode, eller hvis din familie eller ægtefælle har brug for aflastning

Sådan får du et midlertidigt ophold

Du kan få et midlertidigt ophold (aflastning), hvis:

  • du bliver passet hjemme af din ægtefælle eller en nær pårørende, og du ikke kan være alene i de perioder, hvor din ægtefælle/din pårørende har brug for at blive aflastet

eller 

  • der sker en akut opstået og uforudsigelig situation, og det ikke er muligt at skabe sikre forhold i dit hjem, selv om du får hjemmehjælp hele døgnet.

Der er midlertidige pladser til aflastning på Plejecenter Blomstergården i Slagelse, Solbakken i Korsør og Hjemmet ved Noret i Skælskør.

Som udgangspunkt bevilges aflastning i op til 3 uger i en af vores midlertidige boliger 4 gange eller 120 dage i alt pr. år.

Midlertidigt rehabiliteringsophold bevilges efter en konkret individuel vurdering og med opfølgning efter 14 dage og herefter løbende opfølgning.

Søg om midlertidigt ophold

Midlertidige pladser på Plejecenter Blomstergården, Solbakken og Hjemmet ved Noret

De midlertidige pladser er 1-værelses lejligheder med eget badeværelse. Lejlighederne er fuldt møbleret med blandt andet tv, dyne og hovedpude.

Du skal selv medbringe eventuelle hjælpemidler, medicin, tøj og toiletartikler.

Der er en egenbetaling på 141 kr. (2023), som dækker forplejning (døgnkost), og leje og vask af linned. 

Transporten til og fra eget hjem skal du selv betale.

Sker transporten i forbindelse med, at du udskrives direkte fra sygehus, skal du ikke betale for transporten, da udgiften betales af regionen.

Kontakt Visitationen

Telefon

58 57 45 00
Mandag
Kl. 08.15 - 09.00
Tirsdag
Kl. 08.15 - 09.00
Onsdag
Kl. 08.15 - 09.00
Torsdag
Kl. 08.15 - 09.00
Fredag
Kl. 08.15 - 09.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST NemID-MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Visitationen