Spring til...

Få orlov til at passe en alvorligt syg eller handicappet

Du kan søge orlov fra dit arbejde for at passe en nærtstående i en afgrænset periode

Kan jeg søge om orlov?

Du kan søge om orlov, hvis fx din ægtefælle, samlever, forælder, dit barn eller en anden nærtstående er handicappet eller alvorligt syg og kræver pleje.

For at få plejeorlov skal disse betingelser være opfyldt:

  • Alternativet til at blive passet hjemme er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Du og den, du skal passe, er enige om ordningen
  • Der er ikke afgørende hensyn, der taler imod ordningen
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Søg orlov

Du kan blive ansat i op til 6 måneder

Du kan blive ansat i op til 6 måneder, og perioden kan forlænges med op til 3 måneder, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Pasningen kan også deles af flere personer, hvis I alle opfylder betingelserne for at blive ansat.

Du får svar inden for 14 arbejdsdage

Når du søger om orlov til at passe en nærtstående, kan du forvente svar inden for 14 hverdage.

Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.