Spring til...

Få løn eller vederlag, når du passer en døende

Du kan søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i sit eget hjem

Du kan få plejevederlag, hvis:

  • en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • din nærtstående har et plejebehov
  • du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
  • plejen kan varetages i dit eller din nærtståendes hjem.

Orlov fra arbejde

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende. 

Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du søger om plejevederlag.

Hvis du er berettiget til løn under orlov, får din arbejdsgiver en refusion i perioden, der svarer til plejevederlaget.

Søg om løn eller plejevederlag

Plejevederlag

Vi behandler din ansøgning inden for 7 hverdage.

Kontakt vedr. plejevederlag

Telefon

58 57 33 11
Mandag
Kl. 08.00 - 15.30
Tirsdag
Kl. 08.00 - 15.30
Onsdag
Kl. 08.00 - 15.30
Torsdag
Kl. 08.00 - 17.00
Fredag
Kl. 08.00 - 13.30

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt vedr. plejevederlag