Spring til...

Pullerter i Slagelse bymidte

I bymidten er gågadeområdet spærret for trafik af pullerter. Bor du eller har du virksomhed inden for området, eller har du et særligt handicap, kan du søge om adgang til at køre ind og ud

Pullerterne spærrer for ind- og udkørsel af området fra kl. 11.00 til efterfølgende dag kl. 5.00.

Fra kl. 5.00-11.00 er der åbent for kørsel, da det ofte er i dette tidsrum, hvor varer bliver leveret, og skraldemanden henter affald mv.

Hvem kan få adgang til at køre ud og ind af området?

Du kan få adgang til at sænke pullerterne og køre bil på området, hvis du:

  • bor inden for det afspærrede område
  • driver erhverv inden for det afspærrede område
  • har et synshandicap, er gangbesværet eller varigt bundet til en kørestol

Vi giver som udgangspunkt ikke adgang til borgere eller erhvervsdrivende uden for området.

Har du et handicap, kan du undtagelsesvis få en personlig adgang til at bruge i det køretøj, du gør brug. Fx handicapbil, taxa eller når familie eller venner hjælper dig. Vedhæft dokumentation for dit handicap, når du søger om adgang.

Søg om adgang her

Hvordan fungerer adgangen?

Du tilmelder enten dit telefonnummer eller køber en fjernbetjening.

Adgang med fjernbetjening

Fjernbetjeningen kan du have liggende i din bil. Du trykker blot på knappen, når du holder ved pullerterne.

Adgang med telefon

Med din telefon kan du ringe til et nummer, der automatisk sænker pullerterne.

Opkaldet er gratis, og kræver at du ringer op med synligt dansk nummer. Din telefon skal samtidig være sat op, så du kan ringe til udlandet, da numrene er franske.

Du kan kun ringe til numrene og sænke pullerterne, hvis du er godkendt og oprettet i systemet.

Brug disse telefonnumre når du er tildelt adgang