Databeskyttelse

Når Slagelse Kommune behandler dine oplysninger, har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at vi kan levere en god kommunal service, har vi i mange sammenhænge brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder for eksempel informationer om borgere, kontaktpersoner i foreninger og virksomheder, ansatte og andre samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Slagelse Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger på Slagelse Kommunes databeskyttelsesrådgiver i kontaktboksen.

Hvis din mail indeholder følsomme oplysninger

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 

Databeskyttelse
 • Hvilke oplysninger indhenter vi om dig

  I forbindelse med behandling af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end de, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

  Cookies

  Læs om vores brug af cookies, og hvordan vi behandler cookie-oplysninger om dig

 • Hvor henter vi oplysninger om dig?

  Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

 • Hvor længe gemmer vi dine persondata?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen. 

 • Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

  Slagelse Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren i kontaktboksen.

  Det er databeskyttelsesrådgiverens rolle at sikre, at Slagelse Kommune lever op til reglerne om datasikkerhed, blandt andet ved at støtte kommunen i korrekt og sikker håndtering af data.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

  Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

  Hvis din mail indeholder følsomme oplysninger

  Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

   

 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling, eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over sagsbehandling, eller klage over en afgørelse, kan du enten følge klagevejledningen, som fremgår af afgørelsen, eller henvende dig til kommunen.

Siden er sidst opdateret 28. juni 2021