Kommunens behandling af dine data

Sådan behandler vi dine data

Slagelse Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Vi bruger oplysningerne i vores behandling af din henvendelse til os.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen art. 6 og art. 9. Oplysningerne videregives eller overlades til andre myndigheder, hvis dette er nødvendigt for sagens behandling. Oplysningerne vil blive opbevaret i Slagelse Kommunes journalsystem, så længe det er nødvendigt for at løse vores opgave, eller så længe vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne efter lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at se oplysningerne, vi har om dig. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Klageadgang

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Slagelse Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger hos Datatilsynet:

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til den faglige sagsbehandling eller kommunens afgørelse, skal du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål til Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger, men ikke selve sagsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Vi opfordrer til at bruge den sikre beskedfunktion, hvis henvendelsen indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger.

Siden er sidst opdateret 30. oktober 2019