Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 01-08-2017 Forpagter til Slagelse Kommunes caféer i Slagelse Svømmehal og Antvorskovhallen
  Slagelse Kommune søger udviklingsorienteret og engageret forpagter til driften af caféerne i Antvorskovhallen og Slagelse Svømmehal. Der er tale om en samlet forpagtning og vil kræve en selvstændig drift som virksomhed. Forpagtningsaftalen indeholder spændende udviklingsmuligheder.
   
  Du vil få medindflydelse på begge caféernes fysiske og sortimentsmæssige udvikling og vil herudover skulle være medvirkende til at nytænke funktioner og forretningsområder til glæde for borgerne, foreningerne og øvrige brugere. Herved ønskes også, at forpagteren er aktivt medvirkende til at hjemtage arrangementer til begge faciliteter, så udnyttelsesgraden forbliver maksimal. 

  Vores forventninger til dig

  Det er vigtigt, at du er serviceminded og har lyst til et samarbejde på tværs af hallernes brugerflader for at skabe et godt produkt til brugerne. Det er nødvendigt, at du udvikler sortiment og services i samarbejde med de primære brugere.  

  Vi forventer yderligere at du

  • har branchekendskab samt relevant uddannelse og nødvendige kurser
  • har de fornødne resurser til at opbygge driften af 2 caféer
  • kan strukturere, organisere og udvise overblik og initiativ
  • er god til at samarbejde, skabe relationer til brugerne og har et positivt menneskesyn
  • kan se udviklingspotentialet og være nysgerrig og opsøgende ift. brugernes behov.

  Du har derfor ansvaret for

  • den daglige drift af caféerne
  • servicering af brugerne/gæsterne
  • rengøringen og vedligeholdelsen af caféerne
  • udvikling af konceptet
  • billetsalget i Slagelse Svømmehal.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende mulighed, hvor du sammen med hallernes personale er med til at udvikle hallerne som et af nutidens og fremtidens naturlige samlingspunkter
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde på baggrund af trafikken i hallerne
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • en arbejdsplads som tilbyder et væld af udviklingsmuligheder med henblik på salg og servicering
  • mulighed for catering.

  Yderligere oplysninger

  Dit arbejdssted vil både være caféerne i Antvorskovs hallen og i Slagelse Svømmehal.

  Ved tiltrædelse af forpagtningsaftale hos Slagelse Kommune skal der fremvises straffeattest. Der vil derudover blive indhentet børneattest.

  Flere oplysninger

  For fremvisning af - og spørgsmål vedrørende caféerne kontakt

  Frist

  Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV senest
  • den 1. august 2017

  Samtaler forventes afholdt fredag den 25. august 2017.

  Forpagtningen tiltrædes 1. oktober 2017 for så vidt angår Antvorskovhallen og gerne snarest muligt i Slagelse Svømmehal.

  Søg stillingen Forpagter til Slagel...
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 03-07-2017 Socialrådgiver/pædagog/sygeplejerske til Rusmiddelcenter Slagelse

  Ambulant misbrugsbehandler til Jyderup Statsfængsel.

   
  Vi søger en medarbejder 37 timer om ugen med tiltrædelse den 15. august 2017 eller 1. september 2017.

  I "Projekt Mit Valg" i Jyderup Statsfængsel tilbyder vi ambulant misbrugsbehandling. Vi prioriterer, at skabe trygge rammer, tillid og professionelle relationer til de indsatte, der er i behandling hos os. Vi bestræber os på, sammen med de indsatte, at holde fast i positiv forandring under deres frihedsberøvelse, som en del af Kriminalforsorgens tilbud om resocialisering.
  Vi arbejder under en strafferamme, som ofte betyder, at sikkerhed og straffuldbyrdelse kommer før misbrugsbehandling.

  Hovedopgave

  • Misbrugsbehandlingen i Jyderup Statsfængsel omfatter
   • skadesreduktion
   • afklaring
   • udvikling
   • motivationsarbejde
  • Målgrupper for behandling
   • indsatte i substitutionsbehandling
   • indsatte, som bruger hash, kokain og alkohol
   • indsatte, som er blevet stoffri, men fortsat har brug for støtte. 

  Centrale opgaver er

  • selvstændigt opsøgende arbejde i fængslet og arrest
  • motivation af indsatte med ingen eller ringe kontakt til behandlingssystemet
  • formidling af kontakt mellem indsatte og misbrugsbehandling i deres hjemkommuner
  • varetagelse af den individuelle behandling af indsatte med et problematisk forhold til euforiserende stoffer og alkohol
  • dokumentation af den behandlingsmæssige indsats
  • vi tilbyder NADA. 

  Kvalifikationer

  Du har
  • en mellemlang videregående uddannelse - f.eks. socialrådgiver, socialpædagog eller sygeplejerske
  • terapeutisk efteruddannelse, gerne systemisk.

  Vi forventer, at du
  • er bredt funderet med interesse for den terapeutiske og støttende indsats
  • skal kunne arbejde selvstændigt, samtidig med at du indgår i vores kollegiale team
  • evner at skabe en professionel relation og er mentalt robust
  • har erfaring med misbrugsbehandling og kendskab til arbejdet med indsatte
  • kan håndtere det spændende og udfordrende samarbejde mellem forskellige kulturer i og udenfor statsfængslet
  • ønsker, at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i og rundt om Jyderup Statsfængsel
  • er ansvarsfuld, fleksibel og sætter en ære i at højne dit faglige arbejde.  

  Vi kan tilbyde

  • engageret og faglige kompetente kolleger, der vil støtte positivt op omkring løsning af de udfordringer, du vil møde som misbrugsbehandler i "Projekt Mit Valg"
  • et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt
  • et tværfagligt arbejdsmiljø med faglig udvikling og fast intern supervision
  • plads til daglig sparring, begejstring og en humoristisk omgangstone
  • der vil være mulighed for efteruddannelse. 

  Om os

  Slagelse Rusmiddelcenter er en virksomhed under Center for Handicap og psykiatri - under Slagelse Kommune. Virksomhedens opgave er at tilrettelægge og drive behandlings- og rådgivningstilbud til mennesker med et alkohol- og stofmisbrug. Du bliver en del af et Rusmiddelcenter med ca. 55 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Organisationen er systemisk funderet, men metoderne kan variere i de enkelte tilbud. Tilbuddene er fordelt på flere adresser. Ledelsen består af centerleder, tre afdelingsledere og en overlæge. Dit daglige virke vil være i Jyderup Statsfængsel, hvor du vil blive en del af et team på 3.

  Arbejdstid

  Arbejdstiden tilrettelægges med udgangspunkt i de indsattes behov, med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der vil kunne forekomme skiftende arbejdstider. Behandlingstilbuddet "Mit Valg" er 4-årigt og løber frem til den 31. december 2019.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse til
  • Susanne Povlsen, 72 55 23 07 eller
  • Line Christensen, tlf. 72 55 23 08.
   
  Læs evt. også på

  Frist

  Vi skal modtage din ansøgning senest
  • mandag den 3. juli 2017 kl. 9.00.
   
  Ansættelsessamtalerne:
  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt torsdag den 6. juli 2017.
   

  Søg stillingen Socialrådgiver/pædag...
Social- og sundhedsassistent (3)
 • 04-07-2017 Social- og sundhedsassistenter til Blomstergården

  Pleje og rehabiliteringsboligerne i Hus E 1. sal på Blomstergården søger nye kollegaer snarest muligt

  • social- og sundhedsassistent på 30 timer/ugentligt til dag- og senvagter med weekendvagt hver 2. uge.
  • social- og sundhedsassistent på 30 timer/ugentligt til dag- og senvagter med weekendvagt hver 2. uge i et barselsvikariat
   
  Vi arbejder i moderne pleje og rehabiliteringsboliger ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Vi ønsker at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på mad og måltider.
   
  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.

  Forventninger til dig

  Du
  • kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner i samarbejdet med både borgere og kolleger
  • har sat dig ind i Blomstergårdens værdigrundlag og praksisbeskrivelse, og ser dig selv naturligt i dette
  • kan arbejde i en blanding af dag- og 14-20 vagter samt hver 2. weekend
  • er omstillingsparat og nyder at arbejder med ældre mennesker.

  Vi tilbyder

  • gode kolleger der vil introducere dig til huset
  • en udfordrende og spændende hverdag med forskellige arbejdsopgaver
  • tæt sparring med sygeplejerske, ergoterapeut og ernæringsfagligt personale på Blomstergården
  • strukturerede triagemøder
  • fælles SSA møder for Blomstergården
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi, forflytning o.a.
  • tæt tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som læger, akutteam o.a.
  • moderne og hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Karoline Jensen på tlf. 20 29 62 52.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest
  • 4. juli 2017.

  Samtaler forventes afholdt i uge 27.
   
   
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
 • 07-07-2017 SSA i aftenvagt Quistgården

  Plejecenter Quistgården i Korsør søger social- og sundhedsassistent i aftenvagt 27 timer fra 1. august 2017 eller snarest derefter.

   
  Stillingen er med vagt i "lige" weekender. Der arbejdes i fast rul 5-2.
   
  Plejecenter Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør tæt ved Storebælt.
   
  Vi har en dejlig arbejdsplads, hvor vores kerneopgave er, at medvirke til et godt liv for beboerne.
  Vi har fokus på værdighed i relationen med beboeren med udgangspunkt i dennes livshistorie. Vores mål er, at beboere og medarbejdere oplever en aktiv, meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent - gerne med erfaring indenfor demensområdet
  • er omstillingsparat og fleksibel
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation. 

  Vi tilbyder

  • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
  • dygtige og engagerede kolleger der arbejder målrettet på at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø
  • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er en del af hverdagen
  • en røgfri arbejdsplads.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Lene Henriksen tlf. 24 25 32 89

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 7. juli 2017 kl. 8.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 28 eller 29.
   
  Ansøgningen sendes elektronisk via opslaget på kommunens hjemmeside.
   

  Søg stillingen SSA i aftenvagt Quis...
 • 11-07-2017 SSA til dagvagt i rehabiliteringshuset på Blomstergården

  Rehabiliteringshuset på Blomstergården søger ny kollega.

   
  To social- og sundhedsassistenter søges til stillinger på 32 timer, primært i dagvagt (enkelte 14-20 vagter). Der arbejdes hver 2. weekend.
          
  Tiltrædelse 1. september 2017.
   
  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliterings boliger, samt et rehabiliterings hus: Hus C, hvor stillingen er ledig.
   
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.
   
  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer. Vi modtager bla demente borgere samt borgere fra sygehuset til rehabilitering, og borgere der er under udredning.
  Udover SOSU-personale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt kommunal læge.
   
  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.      

  Overordnet forventer vi, at du

  • har gode samarbejdsevner
  • kan arbejde selvstændigt
  • er fagligt stærk
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads hvor ikke to dage er ens
  • stor medindflydelse
  • gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • høj faglighed med sparring af SSA kollegaer
  • godt arbejdsmiljø
  • udfordrende og kompleks arbejdsliv med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med SSA kollegaer, sygeplejersker og terapeuter
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi o.a. 

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang tlf. 58 57 43 66

  Frist

  • 12. juli 2017.

  Samtaler vil blive afholdt uge 29 eller efter aftale.
   

  Søg stillingen SSA til dagvagt i re...
Pædagogmedhjælper (2)
 • 30-06-2017 Pædagogmedhjælper til SFH Guldminen

  SFH Guldminen søger en pædagogmedhjælper på 17 timer om ugen.

  Arbejdstiden vil primær være om eftermiddagen.
   
  SFH Guldminen er en stor SFH som ligger på Eggeslevmagle skole i Skælskør, vi har pt. ca. 200 børn indskrevet fra 0.-3. klasse, og 15 4.-5. klasser på morgenfritten.
   
  Vi søger en friske ung M/K med ben i næsen, som kan tænke selvstændigt, og tage initiativ til aktiviteter med vores dejlige unger. Du skal have lyst til at "lege" og samtidig, være den voksne ansvarlig i forhold til at løse konflikter, og være omsorgsfuld.
   
  Din primær opgave om eftermiddagen vil være støtte til en lille gruppe børn med særlig behov. Derudover skal du indgår sfhén eftermiddagen med lukkevagter, personalemøde mm.
   
  Er du vild med alle former for boldspil, så er det lige dig vi søger, og kan du derudover også lave rollespil så ville det bare være helt fantastisk.
   
  Du skal kunne starte den 1. august 2017.
   
  Stillingen er begivenhedsbegrænset.
   
  Vi glæder os til at hører fra dig.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt souschef Grith Lundgaard, tlf. 58 57 97 67

  Ansøgningsfrist

  • den 30. juni 2017
   
  Der er samtaler mandag den 10. juli 2017.
   
  Hvis du ikke hører fra os senest den 12. juli 2017 er du ikke taget i betragtning til stillingen.
   

   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti...
 • 03-07-2017 Tilkaldevikar til Park Alle - hurtigst muligt

  Park Alle i Skælskør søger tilkaldevikar

   
  Park Alle består af 20 boliger til voksne udviklingshæmmede borgere. Boligerne er opført efter almenboliglovens § 105 og er et nyt byggeri, der blev taget i brug i april 2013.
   
  På Park Alle bor der 20 voksne udviklingshæmmede borgere, alle med fysiske og psykiske handicaps.
   
  Fælles for alle borgerne er, at de har behov for fuld hjælp og støtte for at få en hverdag til at fungerer, herunder også fuld hjælp til personlig hygiejne.
   
  Vi arbejder ud fra en etisk profil og har fokus på borgernes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Vi arbejder ud fra borgerens selvstændighed, værdighed, integritet og sårbarhed.
   
  Fælles for borgerne på Park Alle er at de har kommunikationsvanskeligheder. Nogle borgere er nonverbale, mens andre borgere har et begrænset sprog, og vi arbejder med at udvikle understøttende kommunikation til borgerne.
  Aldersgrupper er mellem midt 30 til start 90 år, hvorimod deres udviklingstrin ligger fra ½ år og op til 5-6 år.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • skiftende arbejdstider
  • en engageret personalegruppe
  • en arbejdsplads hvor borgerne er i centrum
  • høj faglighed
  • alt vores arbejde tager udgangspunkt i vores etiske profil.

  Vi søger vikarer der

  • har lysten og gejsten til at komme glad på arbejdet hver dag
  • vil medvirke til et godt og sundt arbejdsmiljø
  • er engageret
  • er anerkendende og positiv i samarbejdet med borgerne og kollegaerne
  • ønsker at være med til at udvikle et godt og attraktivt bosted for borgerne
  • er omstillingsparat, fleksibel og ansvarsbevidst m.m. 

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller har du lyst til at se stedet, kan du kontakte
  • daglig leder Kirsten Bondo på tlf. 30 51 97 62 / 58 57 43 40, lokal 4, eller på e-mail: kibol@slagelse.dk
  • Jette Fabricius på tlf. 58 57 43 40, lokal 2
   
  Ansættelse hurtigst muligt.

  Frist

  • 3. juli 2017


  Søg stillingen Tilkaldevikar til Pa...
Psykolog (1)
 • 18-08-2017 Psykologer - primært til kompetenceudvikling inden for autismeområdet og relationskompetence

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI) i Slagelse søger psykologer med tiltrædelse den 1. oktober 2017

  Opgaven som psykolog indebærer

  • kompetence- og organisationsudvikling af medarbejdere i skoler og dagtilbud (ca. 75% af arbejdstiden)
  • konsultativt PPR arbejde i dagtilbud og skole (ca. 25 % af arbejdstiden)
  • deltagelse i PUIs autismesupportteam
  • deltagelse i opbygning af kommunens NEST klasser
  • udvikling af medarbejdernes relationskompetence (ICDP)
  • rådgivning af ledelser og ressourcepersoner 

  Vi ønsker at supplere staben med to medarbejdere der har

  • uddannelse som psykolog (cand.psyk. eller cand.pæd.psyk.)
  • erfaringer med og viden om udvikling af børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser
  • erfaringer med og viden om udvikling af medarbejdernes relationskompetence (meget gerne i form af en certificering i ICDP programmet)
  • gode samarbejds- og formidlingsevner 

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • gode kolleger og et alsidigt fagligt fællesskab 

  Slagelse Kommune satser de kommende år på at styrke kompetencen til at give børn inden for autismespektret et godt tilbud i de almene skoler. Dette skal ske gennem dels en generel styrkelse af de almene skoletilbud, dels etablering af en NEST klasserække på en af kommunens skoler. Etablering af NEST klasserne sker i samarbejde med Katrinebjergskolen i Århus og PPR Århus.
  Derudover er der behov for at styrke relationskompetencen som en professionel kompetence i dagtilbud og skoler. Dette skal ske i form af uddannelse i ICDP.
   
  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed servicerer Slagelse Kommunes dagtilbud, skoler og to centre (forvaltninger) for 0 - 18 årsområdet. Servicen består af traditionelle PPR opgaver, ledelse af udviklingsprojekter, understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og almindelig vejledning af medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.
  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionshed er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, faglige skolekonsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, pædagogiske IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Yderligere informationer

  om stillingen som psykolog fås ved henvendelse til

  Frist

  • fredag den 18. august 2017.

  Samtaler afholdes onsdag den 23. august 2017
   
   

  Søg stillingen Psykologer - primært...
Lærer (2)
 • 27-06-2017 Lærer til Antvorskov Skole
  Vi mangler dig, hvis du tror på alle elevers muligheder og har lyst til at være en del af en skole med meget på hjerte og meget at tilbyde? Er du fagligt velfunderet og har du lyst til at være en del af fælles pædagogisk og faglig udvikling? Så er du måske vores nye kollega på Antvorskov Skole - Slagelses største skole.

  Om os

  På Antvorskov Skole prioriterer vi, at alle vores medarbejdere deltager aktivt i skolens indsatsområder med udvikling af motiverende læringsmiljøer. I de kommende tre år har vi et særligt fokus på vores fælles forberedelse af dansk og matematik som en kombination af kompetenceudvikling og vidensdeling understøttet af A. P. Møller Fonden.
   
  Vi drømmer om at være skolen, eleverne ikke vil hjem fra.
   
  Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Læs mere om skolen på

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med linjefag i naturfag - andre fag kan også være relevant
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • har mod på gensidig sparring i klasseledelse og fagdidaktik
  • har stærk relationskompetence
  • er struktureret skriftligt såvel som i praksis
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen.

  Vi kan tilbyde

  • ledige lektioner i både indskoling, mellemtrin og overbygning
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • organisationsstruktur der understøtter faglig sparring, dialog om pædagogik og social kapital
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på tlf. 58 57 22 00.

  Frist

  • 27. juni 2017 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde samtaler den 28. juni.

  Søg stillingen Lærer til Antvorskov...
 • 27-06-2017 Lærer til Boeslunde skole

  Har du lyst til en god arbejdsplads med skole og SFO, 12 dejlige kolleger, udfordringer, medansvar og indflydelse?


  Boeslunde Skole er en lille landsbyskole med ca. 60 børn på 0. - 3. klassetrin. Skolen er knyttet sammen med børnehaven Boeslunde Børnehus i en fælles drift, hvor vi lægger vægt på gode og tidlige indsatser for vores børn, og hvor vi tager udgangspunkt i, at faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger.

  Vi ønsker, at

  • du er læreruddannet, du er en god klasseleder og relationsdanner, fagligt og fagdidaktisk dygtig
  • dine linjefag findes blandt fagene natur/teknologi, idræt, kristendomskundskab, billedkunst - og du har erfaring fra eller stor lyst til indskoling
  • du har humor og engagement, forventninger, rummelighed og tålmodighed
  • du har samarbejdsevner, - du giver og tager i tæt relation til kolleger og forældre.
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse til
  • skoleleder Lars Hansen, tlf. 58 14 02 75

  Læs mere på Boeslunde Skoles hjemmeside (nyt vindue).
   

  Frist

  • tirsdag 27. juni 2017 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 28. juni og torsdag 29. juni 2017.

  Ansættelse betinges af tilfredsstillende børne- og straffeattest.
   

  Søg stillingen Lærer til Boeslunde ...
Kantine og køkken (2)
 • 30-06-2017 Uddannet ernæringsassistent til Madservice Hashøj
  Vi søger en ansvarsfuld og kvalitetsbevidst uddannet ernæringsassistent på 30 timer om ugen, mandag til fredag. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 - 15.30. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2017.
   
  Vi er et produktionskøkken beliggende i Dalmose under Slagelse Kommune. Vores udgangspunkt er, at producere mad fra bunden. Vi producere kølemad til hjemmeboende borgere, samt til to af kommunens plejecentre. Vi har fokus på velsmagende mad, sæson, økologi samt madspild.

  Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes værdier, som er

  Modig, tydelig, kompetent & - med glæde

  Vi forventer, at du

  • kan lave god og velsmagende mad
  • har gode samarbejdsevner og fleksibilitet
  • har gode kommunikationsevner
  • har kendskab til storkøkkendrift
  • har skarp fokus på kvalitet og udvikling
  • er initiativrig, direkte, åben og imødekommende
  • er robust. 

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads i udvikling
  • rokering i produktionen
  • gode kollegaer
  • løn efter gældende overenskomst. 

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • virksomhedsleder Katja Nymann, tlf. 58 57 34 72

  Frist

  Søg stillingen senest
  • fredag den 30. juni 2017. 12.00.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk.
   

  Søg stillingen Uddannet ernæringsas...
 • 01-08-2017 Ernæringsassistent til Aflastning Kernehuset

  Specialcenter Slagelse


  Afdeling Kernehuset søger en ernæringsassistent 30 timer om ugen (20 timer køkken/10 timer rengøring).

  Tiltrædelse 1. september 2017 eller hurtigst muligt derefter.

  Specialcenter Slagelse (SPS)etableredes pr. 1. januar 2017, som en ny virksomhed inden for 'Handicap, socialpsykiatri og misbrug' i Slagelse Kommune. SPS består af en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere og bo- og aflastningstilbud til børn og unge.

  Kernehuset er et aflastningstilbud til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap. Børnene, de unge/voksne kommer på ophold i hverdage, weekender og ferie af varierende længe og hyppighed.

  Vi søger en ernæringsassistent, der vil lave mad til alle vores dejlige børn, unge og voksne, hvoraf nogen er kræsne, andre småt spisende eller på diverse diæter - og de allerfleste glade for god mad! Du skal være indstillet på nysgerrige og interesserede mennesker omkring dig - dog deltager vores børn, unge og voksne ikke i madlavningen.

  Der skal laves mad til mellem 5 og 35 mennesker, alt efter hvor mange vi har på ophold. Vi har åbent onsdag eftermiddag til mandag morgen, og der skal laves mad til disse dage. Onsdag, torsdag og fredag skal maden anrettes frisk tillavet kl.17. Lørdag færdiggøre og anretter personalet maden. Rengøring mandag og tirsdag.  Arbejdstiden vil være mandag til fredag i tidsrummet 8 til 17.30.

  Øvrige arbejdsopgaver er bestilling af fødevare og rengøringsartikler, udarbejdelse af kostplaner, fremstilling af diverse småretter til fryser, egenkontrol mm.

  Løn efter overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • daglig leder Karen Johansen eller Jane Thomns for nærmere oplysning på tlf. 58 53 12 11 eller mail: kbjoh@slagelse.dk.

  Frist

  • 1. august 2017

  Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 32.

  Søg stillingen Ernæringsassistent t...
Elevstillinger (2)
 • 30-06-2017 Ernæringsassistentelev til Madservice Hashøj

  Madservice Hashøj søger en ernæringsassistentelev pr. 1. september 2017

   
  Vi er et produktionskøkken beliggende i Dalmose under Slagelse kommune. Vores udgangspunkt er, at producere mad fra bunden. Vi producere kølemad til hjemmeboende borgere, samt til to af kommunens plejecentre. Vi har fokus på velsmagende mad, sæson, økologi samt madspild.

  Hvem er vi?

  Vi er et velfungerende team på otte personer som vægter et godt arbejdsmiljø.

  Vi ønsker

  • at give vores elev den bedste uddannelse, og har derfor forventninger til dig. Om du er 18 eller 24 år er ligegyldigt, bare du har et brændende ønske om at tage uddannelsen som ernæringsassistent
  • at du er klar til læring, når du møder om morgen, har en positiv tilgang til din uddannelse og er iderig.

  Til gengæld

  Får du en af de bedste muligheder for en uddannelse med engageret faglært personale.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Katja Nymann på tlf. 58 57 34 72.

  Er du interesseret?

  Tænker du, det er lige mig, så fat pc, og send en ansøgning.

  Frist

  • 30. juni 2017
   
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk.
   

   

  Søg stillingen Ernæringsassistentel...
 • 10-08-2017 Social- og sundhedsassistentelever efterår 2017

  Social- og sundhedsassistentelever med holdstart 13/11-2017.

   
  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?
   
  Nu har du mulighed for at begynde en spændende karriere inden for sundhed og ældre-området.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
  • hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland
  • din uddannelsesplan vil blive tilrettet dine personlige kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
   
  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på en af SOSU Sjællands skoleafdelinger sandsynligvis i Holbæk eller Næstved.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 10. august 2017.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
Dagplejer (1)
 • 31-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse Kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemmearbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.
   
  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling. Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Flere informationer

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til  
  Lige nu har vi brug for dagplejere, der bor i Slagelse by.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Vi forventer, at du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus, inden opstart som dagplejer.

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...