Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Sygeplejerske (1)
 • 19-01-2018 Sygeplejerske til aftenvagt i rehabiliteringshuset på Blomstergården
  Stillingen er på 28 timer og weekend vagt hver 2.uge (ulige uge).

  Tiltrædelse 1. februar 2018

  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliterings boliger, heraf et rehabiliterings hus: Hus C, hvor stillingen er til besættelse.
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Vi modtager demente borgere, borgere fra sygehuset samt aflastningsborgere.
  Vi oplever en stigende kompleksitet, primært hos de borgere vi modtager fra sygehuset, og ønsker derfor nu at udvide sygepleje-dækningen til også at være om aftenen.Hus C har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer.Udover SOSU personale er der i huset ansat 3 sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, samt kommunal læge og diætist tilknyttet.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet

  Vi forventer, at du

  • kan udføre komplekse sygepleje opgaver
  • er fagligt stærk
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklings orienteret
  • indgår sammen med SSA personale i plejen
  • bidrager med sygepleje faglig supervision og undervisning til plejepersonalet
  • arbejder struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • bidrager til at sikre sammenhængen i det tværsektorielle samarbejde
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsdag hvor ikke 2 dage er ens
  • gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige sygeplejefaglige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere (ex: hjemmeplejen, visitationen, pårørende, sygehuset, sundhed og træning osv.)
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med andre sygeplejersker og SSA er og terapeuter
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne.
  • et godt arbejdsmiljø og nærværende ledelse.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15.

  Frist

  • 19. januar 2018

  Samtaler vil blive afholdt uge 4

  Søg stillingen Sygeplejerske til af... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (7)
 • 19-01-2018 Alkoholbehandler til Rusmiddelcenter Slagelse

  Vil du være med til at udvikle og styrke alkoholbehandlingen i Slagelse Kommune?

  Da to af vores gode kollegaer har valgt henholdsvis at gå på pension og søge nye udfordringer, søger Alkolbehandlingen i Rusmiddelcenter Slagelse, to medarbejdere til 37 timers stillinger til besættelse snarest muligt.

  Opgaverne er varetagelse af den daglige drift efter et rul således, at det omfatter alle facetter af alkoholbehandling, herunder, ambulant behandling, dagbehandling, åben rådgivning, familie-, og parsamtaler samt udlevering af støttemedicin.

  Jobbet indebærer en stor samarbejdsflade, bl.a. med psykiatri, børn og unge, jobcenter og mange øvrige aktører.

  Rusmiddelcenter Slagelse er systemisk funderet, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til metoden, eller alternativt er indstillet på at tilegne dig viden herom.

  Der arbejdes med Feedback Informed Treatment (FIT) i alle borgerforløb og det forventes, at man har kendskab eller lyst til at arbejde med evidens og feedback.

  Du vil blive tilbudt oplæring, efteruddannelse og supervision

  Fagligt

  • uddannelse som socialrådgiver pædagog eller sygeplejerske
  • gerne erfaring og/eller viden indenfor alkoholbehandling, herunder kendskab til den familieorienterede tilgang, men ikke et krav
  • gode relationelle kompetencer til alle type borgere
  • gerne erfaring fra børn- og familieområde, men ikke et krav
  • administrative og skriftlige kompetencer i forhold til udarbejdelse af behandlingsplan, journalisering m.m.
  • god til at arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

  Personlige kvalifikationer

  Du
  • har interesse og engagement for at arbejde med personer med rusmiddel problematikker
  • evner at rumme mennesker der til tider står i vanskelige situationer
  • har gode samarbejdsevner og indstillet på tværfagligt samarbejde
  • ser muligheder i stedet for begrænsninger og have en innovativ tilgang.


  Alkoholbehandlingen består af en tværfaglig sammensat gruppe på 9 medarbejdere. Gruppen varetager den ambulante alkoholbehandling, et dagbehandlingstilbud samt forskellige konsulentopgaver.

  Der er løbende kontakt med ca. 200 borgere i afdelingen, som deltager i de forskellige behandlingsaktiviteter.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål fås ved henvendelse til

  • alkoholbehandler Rasmus Vestergaard tlf. 58 57 48 86
  • alkoholbehandler Jeanne Ursin tlf. 58 57 48 68 
  • afdelingsleder, Mette Plato Spælling på direkte tlf. 58 57 48 76 eller mobil 40 42 00 67.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 19. januar 2018 kl. 9.00


  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25. januar 2018.

  Tiltrædelse den 1. marts 2018

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.  Søg stillingen Alkoholbehandler til... (nyt vindue)
 • 24-01-2018 Beskæftigelsesmedarbejder til sygedagpenge, Team Fastholdelse

  Vi søger en beskæftigelsesmedarbejder til vores sygedagpengeteam, Team Fastholdelse


  Trives du i en travl hverdag og i et aktivt miljø, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Kan du lide at arbejde med mennesker og motivation, hvor der er muligheder frem for begrænsninger? Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder i vores sygedagpengeteam måske noget for dig.

  Vi søger en dygtig beskæftigelsesmedarbejder til en fast stilling på 37 timer/uge, som skal indgå i vores sygedagpengeteam. Det er en fordel hvis du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, men dette er ikke et krav.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2018 - eller før.

  Vi lægger meget vægt på følgende

  At du
  • som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • både er skriftlig og mundtlig velformuleret
  • er selvstændig og har gode samarbejdsevner

  Vi arbejder på følgende måde

  Vi arbejder ud fra en anerkendende metode som tager afsæt i, at hjælpe vores borgere med at mobilisere egne ressourcer, således at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og varig beskæftigelse eller til en anden forsørgelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har fagmøder, dialogmøder samt teammøder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp i form af faglig sparring hos en kollega eller hos din teamleder.

  Vores goder

  Vi arbejder ud fra konceptet frihed under ansvar, og vi har et godt arbejdsmiljø hvor vi tager os godt af hinanden. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage.

  Vores hverdag er præget af høj aktivitet, stort engagement og godt humør.

  Vi har en god kantine. Vi har gratis kaffe/te/kakao samt frugtordning. Desuden har vi mulighed for at booke massagetider.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale efter den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.
  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge en straffeattest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder for Team Fastholdelse, Henrik Skov på tlf. 20 33 15 02 eller på mail hensk@slagelse.dk

  Frist

  • onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 30. januar 2018.

  Vi er frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest.

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
 • 26-01-2018 Gennemgående koordinerende sagsbehandlere til Afdelingen for Opkvalificering
  Skal du være med, når vi igangsætter og udvikler "Mit forløb; Det meningsfulde ressourceforløb"?

  Jobcenter Slagelse har fået del i STAR's pulje om en håndholdt indsats til ressourceforløb og skal hurtigst muligt have søsat projektet.

  Til projektet får vi brug for 6 nye kolleger på Ressourceforløbsområdet, hvor af de 4 stillinger er projekt ansættelser på 1 år. De øvrige er fastansættelser. Projektperioden starter den 1. marts 2018 og løber indtil den 1. april 2019.

  Succeskriterierne er ganske enkle: Vi skal reducere andelen af passive borgere igennem en øget tro på, at borgeren er i stand til at være på arbejdsmarkedet, så antallet af borgere i virksomhedspraktik eller ordinære timer øges.

  Vi har en tro på, at vi kan nå målet ved at nedbringe sagsnormen til 35 sager pr. sagsbehandler og samtidigt udvikler på sagsbehandleres rolle til at varetage opgaver af mere håndholdt karakter. Du bliver således borgerens kontakt i Jobcenter Slagelse. Du skal foretage opfølgninger med de borgere, som er tilknyttet en virksomhedsrettet indsats ude på virksomhederne, ligesom du skal dække et evt. behov for mentor hos den enkelte.

  Funktioner

  • Arbejde med udvikling af borgerens arbejdsevne og muligheder på arbejdsmarkedet igennem ordinære timer
  • Motivere og inspirere borgeren til uddannelse, job og til at indgå i kommunens øvrige tilbud. Understøtte borgeren i at se mening og forståelse for et ressourceforløb herunder, at borgeren får ejerskab til indsatsplanen og oplever målene i indsatsplanen som relevante og opnåelige - gennem jobrettede samtaler
  • Understøtte en positiv udvikling hos borgeren, herunder støtte borgeren i at indtage den platform, hvor borgeren selv bærer sin udvikling - gennem en virksomhedsrettet indsats
  • Foretage løbende, meningsfulde og effektive opfølgninger, hvor fokus altid er, hvordan borgeren kan komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Være tovholder i sagen i forhold til øvrige parter i sagen.

  Personprofil

  • Du har en relevant teoretisk uddannelse som socialrådgiver/socialformidler eller anden relevant erfaring indenfor området med at støtte borgerne tilbage til arbejdsmarkedet - evt. erfaring som mentor eller jobkonsulent med ønske om, at kunne varetage rollen som koordinerende sagsbehandler
  • Du har erfaring på beskæftigelsesområdet - og brænder for det
  • Du har gode skriftlige og kommunikative evner
  • Du har indgående indsigt i, interesse for og viden om målgruppens styrker og udviklingsmuligheder
  • Du motiveres af, at tænke i helheder og træffe socialfaglige vurderinger
  • Du kan arbejde selvstændigt og ser det som ganske naturligt at tage ansvar
  • Du trives med et varieret arbejdspres og kan bevare overblikket og dit gode humør i belastede perioder
  • Du har mod på, at en del af dine arbejdsfunktioner er ude på virksomheden
  • Det er en fordel, at du har generelt kendskab til jobcentrets IT systemer, og gerne kendskab til Opera og KMD - 1. marts 2018 overgår vi til Facit
  • Det er en fordel, hvis du kan stille egen bil til rådighed.

  Hvad kan vi tilbyde

  • Ressourceforløbsteamet er, ud over at være fagligt meget dygtige, også et team, der benytter sig af hinandens spidskompetencer, finder fælles løsninger og går langt for hinanden
  • Der er tale om et arbejdsområde, der er fuldt fokus på, og hvor der pågår en løbende proces med henblik på at få sat dagsorden for og udviklet ressourceforløbsområdet
  • Et job med gode udviklingsmuligheder i en stor organisation og hvor du har store muligheder for at præge opgaveløsningen
  • Løbende kollegial supervision i en struktureret ramme.
  • En god afdeling præget af høj faglighed, engagement, godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsklima, hvor både ledelsen og medarbejderne brænder for deres arbejde.

  Hvem er vi

  Vi er som team nysgerrige på, om en sagsstamme på 35 sager gør os endnu bedre til, i samarbejde med vores borgere, at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Vi er en del af Afdelingen Opkvalificering. Ressourceforløbsteamet, vil med dig som ansat komme til at bestå af 17 koordinerende sagsbehandlere med ovenstående profil og 3 Jobkonsulenter, som har til opgave at finde jobåbninger.

  Vi tilbyder dig

  • Et højt fagligt niveau og gode muligheder for udvikling og sparring
  • At blive en del af en ambitiøs afdeling, der arbejder målrettet og resultatorienteret
  • Dygtige engagerede kollegaer og strukturerede rammer
  • En løn, der bliver fastsat efter principperne for Ny Løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Du kan få mere at vide om stillingen hos

  Frist

  • fredag den 26. januar 2018 kl. 12.00

  Vi ser fremtil at modtage din ansøgning samt relevante bilag
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5/2018.

  Søg stillingen Gennemgående koordin... (nyt vindue)
 • 29-01-2018 Jobkonsulent til flexteamet - afklaringsforløb

  Vi søger en jobkonsulent til fleksjobteamet til afklaringsforløb


  Trives du i en travl hverdag, hvor der lægges vægt på at have det godt og skabe gode resultater? Kan du lide at arbejde med mennesker og motivation, hvor det er muligheder fremfor begrænsninger, der er afsættet for arbejdet med den enkelte borger? Så er stillingen som jobkonsulent måske noget for dig.

  Arbejdsopgaver

  • virksomhedskontakt ifm. praktik og etablering af fleksjob
  • opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne generelt efter virksomhedstilbud
  • udføre skriftligt materiale på højt niveau på borgeres forløb til sagsbehandlerne
  • opfølgning på borgere i fleksjob med fokus på progression
  • afholde kursusforløb for målgruppen.

  Din profil

  • kommunikations- og formidlingsevner på højt niveau, såvel skriftligt som mundtligt
  • kendskab til det lokale arbejdsmarked
  • har erfaring med opsøgende virksomhedskontakt og skabelse af netværk og jobåbninger
  • skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det bedste match
  • erfaring med målgruppen og opgaven eller stor motivation for at få det
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • gode samarbejdsevner, en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • bred erfaring med brug af IT-systemer og god datadisciplin, gerne erfaring med systemet Fasit
  • et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • kan netværke internt og eksternt.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • flexordning
  • frugt- og massageordning

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer og med besættelse 1. april 2018. Løn forhandles efter gældende overenskomst med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • leder af Job og Uddannelse Anne E. Nielsen på mail aenie@slagelse.dk eller mobil 51 18 28 52 eller
  • beskæftigelsesmedarbejder Elma Sacic på tlf. 20 46 87 38

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 29. januar 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i perioden 7. - 9. februar 2018

  Søg stillingen Jobkonsulent til fle... (nyt vindue)
 • 29-01-2018 Jobkonsulent til jobparate over 30 år

  Vi søger en jobkonsulent til jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år


  Trives du i en travl hverdag, hvor der lægges vægt på at have det godt og skabe gode resultater? Kan du lide at arbejde med mennesker og motivation, hvor det er muligheder fremfor begrænsninger, der er afsættet for arbejdet med den enkelte borger? Så er stillingen som jobkonsulent måske noget for dig.

  Arbejdsopgaver

  • virksomhedskontakt ifm. praktik og etablering af ordinære job
  • håndholdt formidling
  • opfølgning, fastholdelse og progression i virksomheden
  • opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne generelt efter virksomhedstilbud
  • afholde kursusforløb i de digitale værktøjer.

  Din profil

  • kendskab til det lokale arbejdsmarked
  • skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det gode match
  • erfaring med målgruppen og opgaven eller stor motivation for at få det
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • gode samarbejdsevner, en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • bred erfaring med brug af IT-systemer og god datadisciplin, gerne erfaring med systemet Fasit
  • gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
  • et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • kan netværke internt og eksternt.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • flexordning
  • frugt- og massageordning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 37 timer og med besættelse 1. april 2018.
  Løn forhandles efter gældende overenskomst med udgangspunkt i dine kvalifikationer.
   

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • leder af Job og Uddannelse Anne E. Nielsen på mail aenie@slagelse.dk eller mobil 51 18 28 52 eller
  • beskæftigelsesmedarbejder Per Jacobsen på tlf. 58 57 40 50.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 29. januar 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 9., 12. og 14. februar

  Søg stillingen Jobkonsulent til job... (nyt vindue)
 • 29-01-2018 Jobkonsulenter til Fleksjobteamet

  Vi søger to jobkonsulenter til Fleksjobteamet


  Trives du i en travl hverdag, hvor der lægges vægt på at have det godt og skabe gode resultater? Kan du lide at arbejde med mennesker og motivation, hvor det er muligheder frem for begrænsninger, der er afsættet for arbejdet med den enkelte borger? Så er stillingerne som jobkonsulent måske noget for dig.

  Arbejdsopgaver

  • virksomhedskontakt ifm. praktik og etablering af fleksjob
  • opfølgning for at sikre fastholdelse og progression
  • opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne generelt efter virksomhedstilbud
  • afholde kursusforløb.

  Din profil

  • kendskab til det lokale arbejdsmarked
  • skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det gode match
  • erfaring med målgruppen og opgaven eller stor motivation for at få det
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • gode samarbejdsevner, en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • bred erfaring med brug af IT-systemer og god datadisciplin, gerne erfaring med systemet Fasit
  • gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
  • et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • kan netværke internt og eksternt.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • flexordning
  • frugt- og massageordning

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 37 timer og med besættelse 1. april 2018.
  Løn forhandles efter gældende overenskomst med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • leder af Job og Uddannelse Anne E. Nielsen på mail aenie@slagelse.dk eller mobil 51 18 28 52 eller
  • beskæftigelsesmedarbejder Line Bruun på tlf. 29 32 56 12.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 29. januar 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 8., 9., 12. og 14. februar 2018

  Søg stillingen Jobkonsulenter til F... (nyt vindue)
 • 30-01-2018 Virksomhedskonsulent - Jobcenter Slagelse

  Jobcenter Slagelse søger en virksomhedskonsulent på fuld tid.

  Virksomhedskonsulenterne er opsøgende over for virksomhederne og har alle typer af private og offentlige virksomheder, som deres kernekunder.

  Organisatorisk vil du indgå i Virksomhedsservice, der består af 16 kompetente og engagerede kolleger med meget forskellige faglige profiler, baggrunde og kompetencer.

  Virksomhedsservice er virksomhedernes direkte indgang til Center for Arbejdsmarked & Integration. Vi opsamler viden om arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov, har omfattende virksomhedskontakt, samarbejder eksternt og internt, samt vejleder virksomhederne om mulighederne i beskæftigelseslovgivningen.

  Virksomhedskonsulentens arbejdsopgaver

  • vedligeholde, udvide og udvikle samarbejdet med både offentlige og private virksomheder, blandt andet gennem Partnerskabsaftaler. Læs evt. mere på Partnerskab Slagelses hjemmeside (nyt vindue)
  • samarbejde med virksomhederne om de tre servicespor; rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere
  • vejlede virksomhederne om de virksomhedsrettede tilbud herunder; jobrotation, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingepladser m.v.
  • arrangere og deltage i virksomhedsrettede projekter, events, kampagner o.l.
  • tæt tværfagligt samarbejde med Jobcentrets øvrige enheder og andre Jobcentre
  • udføre administrative opgaver der relaterer sig til dit virksomhedsopsøgende arbejde, bl.a. journalisering, registrering, bevillinger, opfølgning m.v.
  • samarbejde med Slagelse Kommunes øvrige centre, Slagelse Erhvervscenter A/S, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og andre samarbejdspartnere.

  Virksomhedskonsulentens profil

  • har erfaring med opsøgende virksomhedskontakt - det er naturligt for dig at åbne døre og vedligeholde relationer
  • er udadvendt og stærk til kommunikation og formidling - både mundtligt og skriftligt
  • kan arbejde projektorienteret, målrettet og motiveres af udviklingsprocesser
  • har viden om og interesse for arbejdsmarkedsområdet
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret, men er også teamplayer, og tager gerne del i de fælles opgaver
  • har let ved at sætte dig ind i lovgivning og omsætte den til praksis i dialogen med virksomheder, kolleger og samarbejdspartnere
  • har datadisciplin og administrative evner
  • er fortrolig med IT som et væsentligt arbejdsredskab
  • har gyldigt B-kørekort.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • afvekslende opgaver og et højt fagligt niveau
  • et unikt partnerskabssamarbejde med over 350 lokale virksomheder
  • et grundigt introduktionsforløb
  • arbejdsplads i Slagelse centrum
  • flexordning
  • frugt- og massageordning.


  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til "Overenskomst for kontor og IT-personale mellem KL og HK kommunal". Lønnen fastsættes i henhold til 4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte

  • leder af Virksomhedsservice Bjarne Mikkelsen på telefon 20 93 78 37 eller på mail: bjami@slagelse.dk
  • virksomhedskonsulent Anja Nordby på telefon 29 12 42 40 eller på mail: annoc@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12.00.


  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7, 2018.

     Søg stillingen Virksomhedskonsulent... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 01-02-2018 Social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter til Blomstergården

  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger uddannet personale i vikariater.

  Da vi er i gang med kompetenceløft i demens og derfor sender 80 medarbejdere på kursus i 2018, søger vi social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter på 30 timer ugentligt til blandede vagter med weekendvagt hver 2. uge frem til 30. april 2018, med mulighed for forlængelse sommeren over.

  Blomstergården består af 96 somatiske plejeboliger samt 24 rehabiliteringsboliger, hvor borgerne er her midlertidigt. Vi lægger stor vægt på faglighed, og har sygeplejerske, ergoterapeut samt fysioterapeut ansat.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" og har derfor stor fokus på mad og måltiderne.

  Vi arbejder målrettet med Værdighed. Vi ønsker at ændre vores tilgang til arbejdet fra, at vi er styrende til, at borgernes behov og ønsker styrer vores hverdag.

  Vi ønsker en hverdag, hvor vores borgere lever det liv de ønsker, og hvor vi bidrager til at det går i opfyldelse.

  Vi ønsker af vores nye kollega, at du

  • kan indgå i relationer med vores borgere på en respektfuld måde der anerkender den enkelte
  • kan trives på en arbejdsplads, hvor vi arbejder med meningsskabelse i stedet for regler
  • kan og tør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har lyst til aktiviteter og samvær med borgerne
  • som minimum kan arbejde i to vagtlag.

  Vi tilbyder vores nye kollega

  • faglig sparring med dygtige kolleger på ugentlige møder
  • løbende relevant undervisning i sygdomslære, dysfagi m.m.
  • indflydelse på dagligdagens tilrettelæggelse.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15 
  • konstitueret Centerleder Christina Aaberg på telefon 29 27 37 82.

  Frist

  • 1. februar 2018


  Samtaler forventes afholdt løbende. Ansøgningen skal sendes elektronisk.  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 19-01-2018 Social- og sundhedsassistent til nattevagt i Rehabiliteringshuset
  Pleje og rehabiliteringsboligerne på Blomstergården søger ny kollegaer i nattevagt.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent, 28 timer i fast nattevagt. Stillingen er fra 1. februar 2018 eller efter aftale. Der arbejdes 7-7 med vagt i ulige uge.

  Blomstergården har 96 pleje- og rehabiliterings boliger, samt et rehabiliterings hus med 24 boliger. Det er her stillingen er ledig.
  Der er 4 nattevagter på arbejde hver nat. Du vil være fast tilknyttet rehabiliteringshuset, Hus C. Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.
  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer, og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer. Vi modtager demente borgere, borgere fra sygehuset samt aflastningsborgere.
  Udover SOSU personale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, Fysio - og ergo terapeuter samt kommunal læge.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.
   

  Overordnet forventer vi, at du

  • kan arbejde selvstændigt
  • kan bevare roen og prioritere opgaver
  • er fagligt stærk
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads hvor ikke to dage er ens
  • stor medindflydelse på varetagelse af nattens opgaver
  • sparring med øvrige kolleger/akutteam
  • udfordrende og kompleks arbejdsliv med mange forskellige arbejdsopgaver
  • faglig udvikling
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne.
  • et godt arbejdsmiljø og nærværende ledelse
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi o.a.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang telefon 58 57 43 66

  Frist

  • 19. januar 2018

  Samtaler vil blive afholdt i uge 4

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 19-01-2018 SSA til aftenvagt på Blomstergården , Rehabiliteringshuset

  Rehabiliteringshuset på Blomstergården søger ny kollega i aftenvagt

  Social- og sundhedsassistent

  til aftenvagt 28 timer. Arbejde hver 2. weekend (ulige uge).

  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliteringsboliger, samt et rehabiliteringshus: Hus C, hvor stillingen er til besættelse.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer. Vi modtager demente borgere, borgere fra sygehuset samt aflastningsborgere.

  Udover social- og sundhedspersonale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, Fysio - og ergoterapeuter samt kommunal læge.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.      

  Overordnet forventer vi, at du

  • tør tage initiativ og har lyst til samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er fagligt stærk
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner
  • kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsdag hvor ikke 2 dage er ens
  • gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • godt arbejdsmiljø
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut og ernæringsfagligt personale
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi og andet.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte

  • daglig leder Kirsten Meilvang telefon 58 57 43 66

  Frist

  • 19. januar


  Samtaler vil blive afholdt uge 4.  Søg stillingen SSA til aftenvagt på... (nyt vindue)
 • 25-01-2018 Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til demensafsnit
  Social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28t/uge til afdeling for beboere med demenssygdomme på Plejecenter Skovvang

  Har du lyst til at blive en del af vores gode aftenteam, så har du nu muligheden fra 1. februar eller snarest derefter, idet en af vores aftenvagter er gået på pension.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber, med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne, et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed både i den direkte pleje som i dokumentationen.

  Vores forventning er, at du signaler selvstændighed og overblik og at du kan "være tilstede" og fange den dementes verden i øjeblikket. Nærvær er en vigtig brik i samspillet med beboeren.

  Vi arbejder ud fra den enkeltes sygdom og livshistorie og giver stjernestunder, når det byder sig.
  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen, der tager udgangspunkt i den enkelte beboer. Vi har spændende tilbud til aktiviteter inkl. Musik. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt.
  Gode relationer med de pårørende har stor betydning for det daglige samarbejde.

  Social- og sundhedspersonale, sygeplejerske og neuropædagog arbejder tværfagligt, arbejdsmiljøet prioriteres, alle bidrager positivt og vi har gode rammer for den faglige udvikling. Supervison med extern vejleder af hele teamet er en fast del af samarbejdet for at sikre en helhed i plejen og for at tage hånd om den enkelte medarbejder.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid samt kosten til den demente beboer. Plejecenter Skovvang har det økologiske Sølvspisemærke.

  Der arbejdes hver anden weekend i ulige uger. Mødetiden vil være mellem kl. 14 til 24. Du vil skulle arbejde i et 2 - 2 - 3 rul.

  Kik på vores hjemmeside (nyt vindue) og lad dig friste. Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkommen til at kikke forbi.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist for ansøgning

  • 25. januar kl. 8.
  Samtale forventes onsdag d. 29. januar 2018 i tiden kl. 8 til kl. 12
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 01-02-2018 Social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter til Blomstergården

  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger uddannet personale i vikariater.

  Da vi er i gang med kompetenceløft i demens og derfor sender 80 medarbejdere på kursus i 2018, søger vi social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter på 30 timer ugentligt til blandede vagter med weekendvagt hver 2. uge frem til 30. april 2018, med mulighed for forlængelse sommeren over.

  Blomstergården består af 96 somatiske plejeboliger samt 24 rehabiliteringsboliger, hvor borgerne er her midlertidigt. Vi lægger stor vægt på faglighed, og har sygeplejerske, ergoterapeut samt fysioterapeut ansat.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" og har derfor stor fokus på mad og måltiderne.

  Vi arbejder målrettet med Værdighed. Vi ønsker at ændre vores tilgang til arbejdet fra, at vi er styrende til, at borgernes behov og ønsker styrer vores hverdag.

  Vi ønsker en hverdag, hvor vores borgere lever det liv de ønsker, og hvor vi bidrager til at det går i opfyldelse.

  Vi ønsker af vores nye kollega, at du

  • kan indgå i relationer med vores borgere på en respektfuld måde der anerkender den enkelte
  • kan trives på en arbejdsplads, hvor vi arbejder med meningsskabelse i stedet for regler
  • kan og tør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har lyst til aktiviteter og samvær med borgerne
  • som minimum kan arbejde i to vagtlag.

  Vi tilbyder vores nye kollega

  • faglig sparring med dygtige kolleger på ugentlige møder
  • løbende relevant undervisning i sygdomslære, dysfagi m.m.
  • indflydelse på dagligdagens tilrettelæggelse.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15 
  • konstitueret Centerleder Christina Aaberg på telefon 29 27 37 82.

  Frist

  • 1. februar 2018


  Samtaler forventes afholdt løbende. Ansøgningen skal sendes elektronisk.  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Rengøring (1)
 • 22-01-2018 Tilsynsførende til rengøringsenheden

  Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune søger en faglig dygtig tilsynsførende til vores interne rengøringsenhed. Rengøringsenheden er veludviklet og varetager rengøring på skoler, institutioner, administrationsbygninger mv. Stillingen er på 30 timer ugentligt.

  Rengøringsenheden består dels af en egenproduktion med ca. 100 medarbejder og dels af en kontraktfunktion med 2 eksterne private firmaer, som udfører rengøring på ca. 1/3 af Slagelse Kommunens bygningsareal.

  Center for Kommunale Ejendomme er kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau og en stor grad af servicering af øvrige enheder i Slagelse Kommune. Fysisk har enheden base i Korsør.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med rengøring og tilsyn
  • taler, læser og skriver dansk
  • er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst  
  • kan samarbejde på tværs
  • har overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt
  • gerne kendskab til kvalitetssikringsprogrammet INSTA 800
  • har kørekort til bil kategori B.

  Du vil få ansvaret for

  • at lede og fordele arbejdet for rengøringsassistenter samt koordinere afløsning ved sygdom og andet fravær
  • at kvalitetssikre rengøringen med udgangspunkt i INSTA 800
  • bestilling af varer.

  Du kan forvente

  • at blive en del af et engageret team
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
  • stor mulighed for egen påvirkning af dagligdagen
  • mulighed for at bidrage med gode idéer som kan udvikle rengøringsenheden
  • et arbejdssted med super kolleger
  • at få en bil stillet til rådighed.


  Samtaler vil blive afholdt i uge 4, 2018.

  Vi forventer at stillingen kan tiltrædes den 1. februar 2018 eller efter aftale.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkomme til at kontakte

  • virksomhedsleder Jane Veggerby på 23 83 44 72

  Frist

  • mandag den 22. januar 2018 kl. 12.00


  Søg stillingen Tilsynsførende til r... (nyt vindue)
Pædagog (2)
 • 28-01-2018 Uddannet pædagog til Fritids- og Ungdomsklubben på Byskovvej
  Da en af vores pædagoger gennem mange år har søgt nye udfordringer, så søger vi en pædagog til Ungdomsskolens klub på Byskovvej i Slagelse fra 1. februar 2018, eller snarest derefter.

  Fritidsklubdelen har 50 medlemmer i alderen 10 til 13 år, og Ungdomsklubben har ca. 110 medlemmer i alderen 13 til og med 17 år.

  Fritidsklubben har åbent fra kl. 13 til 18 på skoledage, og fra kl. 10 til 17 på skolefridage.

  Ungdomsklubben har i sæsonen september til maj åbent 3 aftener om ugen fra 17-22.

  Stillingen er med en gennemsnitlig ansættelse på 30 timer ugentlig. Det ugentlige timetal vil variere henover året.

  I ansættelsen indgår der i vintersæsonen 2 ugentlige aftenvagter. Derudover forventes du at indgå i enkelte andre aftenaktiviteter samt deltage på Vilde Vulkaner.

  Vi søger en pædagog som kan give "knus, kram og skideballer", altså give omsorg, udstråle humor, vise autoritet, ikke være bange for at træde i karakter i nødvendige situationer, og kan tage initiativ.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Tiltrædelse: snarest muligt.

  Flere oplysninger

  Ansøgere opfordres til at kontakte
  • konstitueret klubleder Jesper Andersen på telefon 51 53 84 75
  for yderligere oplysninger om stillingens indhold.

  Frist

  • 28. januar 2018

  Samtaler forventes afholdt: Onsdag, den 31. januar 2018, i tidsrummet kl. 9 - 12 - indkaldelse til eventuel samtale sker mandag, den 29. januar 2018.
   

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
 • 31-01-2018 Pædagoger til Halsebyvænget
  Trives du med ansvar, selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse? Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø? Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed særligt med viden inden for autisme, low arousal og neuropædagogik? Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Halsebyvænget.

  Vi søger lige nu 2 pædagoger imellem 30-34 timer gennemsnitlig om ugen i skiftende arbejdstider og hver anden weekend. Opstart snarest muligt

  Halsebyvænget gruppe 1-3 er et kommunalt botilbud jf. ABL § 105 stk. 2, til 12 borgere med psykisk nedsat funktionsniveau.
  Kompleksiteten i borgernes udfordringer stiller store krav til dine personlige kompetencer. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at rumme og anerkende borgernes personlighed på trods af en til tider uhensigtsmæssig adfærd. Således forventer vi, at du som person er robust, og i stand til at træffe selvstændige beslutninger, alene og i samarbejde med borgeren. Ligeledes er det vigtigt, at du ser nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • aktivitet/ferieture samt hjemrejseledsagelse til Grønland for bostedets grønlandske borgere
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som pædagog

  • har erfaring med at arbejde med borgere med autisme
  • kendskab til low arousel og gerne kendskab til neuropædagogik
  • er selvstændig og har overblik
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort, da vi bor på landet
  • er tydelig og myndig og har handlekraft til bl.a. at løse konflikter og tage beslutninger

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.
  Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Flere oplysninger

  På vores hjemmeside (nyt vindue) e (nyt vindue)ller du kan kontakte
  • daglig leder Heidi Grøndahl tlf. 21 63 93 38
  • daglig leder Janne Andersen tlf. 23 63 58 12

  Frist for ansøgning

  • 31. januar 2018

  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 6
   

  Søg stillingen Pædagoger til Halseb... (nyt vindue)
Lærer (3)
 • 24-01-2018 Teamkollega til vidtgående specialundervisning

  Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. marts en lærer til vores udskoling


  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi kan tilbyde

  • at du kommer til at indgå i et rigtig godt klasseteam, på i alt fire kollegaer
  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj faglighed og godt samarbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn
  • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • er god til at planlægge og god til at ekstemporere når planen ikke holder
  • er god til at reflektere over egen praksis og at du kan arbejde med dig selv på det personlige og faglige plan
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk, og kan skabe respekt omkring din person
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger og som kan arbejde tværfagligt
  • er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da vi vægter samarbejdet med vores forældre meget højt
  • er god til at bruge IKT.

  Der er tale om en fuldtidsstilling med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes: tirsdag den 30. januar 2018

  Søg stillingen Teamkollega til vidt... (nyt vindue)
 • 28-01-2018 Lærer til Stillinge Skole - genopslag

  Ved Stillinge Skole er der en ledig stilling pr. 1. februar.

  Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.

  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 320 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat 65 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Stillinge Skole har gode udeområder og arbejder systematisk med at øge trivslen og fagligheden for alle skolens elever. Vi er kendt for høj faglighed og der er stor opbakning til skolen fra forældrene og det omliggende lokalsamfund.

  Vi søger en uddannet lærer med undervisningserfaring i matematik i indskolingen/mellemtrin, men du er også velkommen til at søge, såfremt du har kompetencer inden for andre fag og aldersgrupper.
  Der vil være mulighed for at arbejde i både almenskolen og skolens autisme klasser.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • flekstid
  • faglige udfordringer
  • mulighed for efteruddannelse
  • personlig udvikling
  • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • 65 fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.

  Vi forventer, at du

  • er faglig dygtig og har gode relations kompetencer
  • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier eller
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på telefon 58 54 70 58.

  Frist

  • 28. januar.

  Samtalerne afholdes tirsdag den 30. januar 2018.

  Søg stillingen Lærer til Stillinge ... (nyt vindue)
 • 29-01-2018 AKT lærer i overbygningen - Antvorskov Skole

  Vil du være kollega med engagerede lærere og pædagoger, der ved, at vores elever er mere ens end forskellige?

  Tror du på det forpligtende fællesskab som det bærende fundament for både elever og kollegaer?
  Ser du muligheder i co-teaching som en af flere metoder til at skabe rammer, vi som skole kan udvikle os positivt i?
  Forstår du at bringe elevernes og forældrenes ressourcer ind i læringsrummet?
  Vil du være med til at skabe et tillidsfuldt rum, hvor kollegerne kan få luft og sige ting, der er svære?

  Så er en stilling som AKT-lærer hos os, måske noget for dig, hvis du også kan nikke ja til følgende.

  Du skal

  • have erfaring med undervisning af elever i udfordringer
  • have haft ført elever til afgangsprøve
  • kunne skabe motivation, arbejdsglæde og resultater for alle vores elever
  • kunne arbejde både selvstændigt og i samspil med kollegaer
  • være robust med en positiv energi og livssyn
  • have tålmodighed
  • være skarp på klasseledelse herunder at kunne sætte passende krav
  • være tydelig i skrift og tale både over for elever og kollegaer
  • være struktureret både i arbejdsform og dokumentation

  Hvis vi stadig har din interesse, har du sikkert lyst til at læse mere om, hvem vi er på henholdsvis


  Hvis ovenstående svarer til din profil, så håber vi at høre fra dig.

  Frist

  • 29. januar 2018 kl. 12.00

  Der er ansættelsessamtaler den 30. januar 2018.

  Søg stillingen AKT lærer i overbygn... (nyt vindue)
Leder (5)
 • 18-01-2018 Områdeleder for Visitationen til hjemmepleje og hjælpemidler

  Er du drivkraften, der kan stå i spidsen for og skabe ejerskab blandt medarbejderne i en spændende forandringsproces?

  Center for Sundhed og Ældre søger en områdeleder for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler. Der er tale om en stilling hvor den nye leder skal være med til at definere fremtidig organisering af området - i tæt samarbejde med Afdelingslederen for myndighed samt medarbejderne.

  Udgangspunktet er Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune, som har til formål at styrke arbejdet med en mere værdig ældrepleje. De ældre skal opleve en øget livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen med afsæt i værdighed, respekt, nærhed, moral og etik.

  Målet er, at borgerne skal opleve sammenhæng i plejen, så det giver mening og størst værdi for den enkelte, ud fra dennes ønsker og behov. Dette skal såvel plejen som myndighedsområdet understøtte og udvikle til størst mulig gavn for borgerne.

  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil.

  Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt

  • afdelingsleder for Myndighed Susanne Fagerberg på tlf. 20 49 90 96, mail: sufag@slagelse.dk

  Alle henvendelser behandles fortroligt.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 18. januar 2018 kl. 9.00

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes i uge 4. Tiltrædelse forventes 1. marts 2018, gerne tidligere.
   

  Bilag  Søg stillingen Områdeleder for Visi... (nyt vindue)
 • 21-01-2018 Teamleder til Autisme Center Vestsjællands voksenområde
  Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder inden for 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker inden for Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv.

  Stillingen som teamleder for Voksenområdet er for Aktivitets- og Samværstilbuddet. Vi forventer, at du har lyst og evne til, sammen med medarbejderne, at videreudvikle de pædagogiske rammer og indhold. Recovery-tankegangen er styrende for måden, vi ønsker at møde den enkelte ulønnede medarbejder på. Tilbuddet har til huse på flere adresser i Rosenkildeparken, Slagelse, og er et tilbud til 65 ulønnede medarbejdere. Du bliver teamleder for 19 medarbejdere samt en aktiv del af voksenledelsen, som består af 8 teamledere og områdeleder.

  Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige fællesskaber, hvor du skal agere autentisk og lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Voksenområdet består, ud over Aktivitets- og Samværstilbuddet, af 24 døgnteams. Teamledelse foregår også på tværs og i tættere "makkerskaber". Det betyder, at du også vil have ledelsesopgaver i enkelte døgnteams.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

  Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber i teams værdifuldt. Du vil blive forankret i et lederteam i det område, du bliver ansat i.

  Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold til at understøtte. Vi er midt i et omfattende uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du skal som teamleder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Idet du vil blive en del af et specialiseret pædagogisk miljø, er det vigtigt, at du har en pædagogisk grunduddannelse, gerne kendskab til arbejdet med voksne mennesker med udviklingsforstyrrelser og gerne erfaring med forandrings- og procesledelse.
  Vi forventer, at du vil kunne oversætte relevant lovgrundlag og skabe refleksion hos både medarbejdere, kolleger og dig selv ift. pædagogisk praksis.

  Vi søger en teamleder, der er nysgerrig, struktureret, udadvendt, empatisk, initiativrig og er i stand til at sige sin mening og samtidig er åben for andres input således, at vi sammen kan skabe den bedste praksis. Du er motiverende og understøtter medarbejderne i at løfte opgaverne i teamet med et organisatorisk blik, hvor du er tydelig i skrift og tale.

  Yderligere oplysninger

  Kan du genkende dig selv i ovenstående, og har du lyst til at vide mere eller komme på besøg, kan du læse mere på
  Stillingen er på 37 timer.

  Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

  Ønsket opstart: 1. marts 2018.

  Ansøgningsfrist

  • 21. januar 2018

  Indkaldelse til samtale sker på mail tirsdag 23. januar 2018.
  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag 25 januar 2018.

  Søg stillingen Teamleder til Autism... (nyt vindue)
 • 21-01-2018 Teamleder til Rosenkilde Skole/Skoleområdet ved Autisme Center Vestsjælland

  Vi har en ledig stilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der lytter til det, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig gefühl og kan definere dit eget ledelsesrum.


  Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold til at understøtte. Vi er midt i et omfattende uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du skal som teamleder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige fællesskaber, hvor du skal agere autentisk og lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Skoleområdet er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling, og den ledige stilling er som udgangspunkt i udskolingen. Fælles for alle trin er, at brugergruppen er børn og unge med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser.

  Som teamleder skal du kunne oversætte lovgrundlaget om differentieret undervisning i en specialiseret ramme og skabe refleksion hos såvel medarbejdere, kolleger som hos dig selv ift. at drive specialskole. Du skal - i en kompleks og foranderlig hverdag - kunne understøtte medarbejderne og træffe hurtige beslutninger, så det giver mening i et højt faglige fællesskab.

  På Rosenkilde Skole er der både eksterne elever og herudover også interne elever, der benytter vores aflastnings- og botilbud i Børneområdet. Som teamleder skal du derfor kunne evne - og prioritere - at understøtte samarbejdet mellem Skole- og Børneområdet og være medskabende i den røde tråd for de interne børn, således at vores samarbejdspartnere oplever en helhed i barnets tilbud her på centret. Men vigtigst af alt, at barnet oplever helhed i sin opvækst.

  Du vil have direkte personaleansvar for ca. 30 medarbejdere samtidig med, at du indgår i et tæt samarbejde med dine teamlederkollegaer og Skoleområdets områdeleder. Vores fokus er på en faglig styrkelse af hele Skoleområdet, og vi arbejder målrettet med at involvere medarbejderne i beslutningsprocesser, bl.a. via vores skoleudvalg, som du også vil blive en del af.

  Det er et krav, at du har en baggrund, hvor du har kendskab og erfaring med undervisningsmiljøer. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til specialundervisningsområdet, samt har ledererfaring inden for det undervisningsmæssige område. Endvidere vægtes erfaring og kendskab til prøveafvikling, nationale tests mv. højt.

  Du skal have lyst og evne til at være med til at udvikle undervisningsform og metode, målrettet elever med diagnoser indenfor autismespektret og tilgrænsende diagnoser. Du må meget gerne have særlig interesse i digitalisering og kunne bruge det i såvel egen praksis som i udviklingen af Rosenkilde Skole. Du skal have administrative evner og være god til at skabe relationer, og du skal være tydelig og velformuleret i skrift og tale.

  Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder indenfor 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker inden for Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv.

  Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber og i teams værdifuldt.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

  Kan du genkende dig selv i ovenstående,

  og har du lyst til at vide mere eller komme på besøg, kan du kontakte
  Stillingen er på 37 timer.
  Løn i henhold til lokal forhåndsaftale
  Ønsket opstart: 1. marts 2018 eller snarest muligt.

  Ansøgningsfrist

  • 21. januar 2018.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag 29. januar 2018.

  Søg stillingen Teamleder til Rosenk... (nyt vindue)
 • 22-01-2018 Områdeledere til Hjemmeplejen

  i Center for Sundhed og Ældre


  Center for Sundhed og Ældre søger områdeledere til Hjemmeplejen. Områdelederen er personaleleder og har det faglige overordnede ansvar samt ansvar for ressourcer - herunder økonomi- og normeringsstyring af området.

  Hjemmeplejen er midt i en forandringsproces, hvilken de nye områdeledere skal stå i spidsen for at forsætte.
  Udgangspunktet er Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune, som har til formål, at styrke arbejdet med en mere værdig ældrepleje. De ældre skal opleve en øget livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen med afsæt i værdighed, respekt, nærhed, moral og etik.

  Målet er, at borgerne skal opleve sammenhæng i plejen, så det giver mening og størst værdi for den enkelte, ud fra dennes ønsker og behov. Det er plejens opgave, at gøre dette mål til virkelighed i tæt samspil og daglig dialog med øvrige faggrupper. Det er områdelederens opgave, at inspirere og udvikle i denne kontekst til størst mulig gavn for borgerne og medarbejderne. I denne virkelighed skal de nye ledere navigere naturligt, med robusthed og samtidig være inspirator for medarbejderne.

  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil.
  Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • centerchef for Sundhed og Ældre Marianne Kristensen, tlf. 51 15 77 37

  Frist

  • mandag den 22. januar 2018 kl. 9.00.

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside. Venligst mærk ansøgning "Områdeleder til Hjemmeplejen".

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4.
  Tiltrædelse ønskes 1. marts 2018 eller gerne tidligere.

  De ansøgere, der udvælges til samtale, vil blive kontaktet telefonisk. Det er derfor vigtigt, at telefonnummer oplyses i ansøgningen. Forud for samtalen vil de udvalgte ansøgere blive bedt om, at gennemføre en profiltest. Dette vil ske elektronisk.

  Bilag  Søg stillingen Områdeledere til Hje... (nyt vindue)
 • 26-01-2018 Souschef til Slagelse Musikskole

  - pr. 1. april 2018

  Musikskolens souschef gennem snart 10 år har søgt og fået ansættelse tættere på bopæl og familie, hvorfor vi søger en dygtig, kreativ og engageret souschef, der vil være med til fortsat at udvikle musikskolen med sans for nytænkning og samtidig bevaring af de kvaliteter, der ligger i en markant kulturel institution.

  Slagelse Musikskole er en væsentlig medspiller i kommunens kultur-, undervisnings- og erhvervsliv og tilbyder musisk undervisning på alle niveauer.

  Stillingen omfatter bl.a. direkte personaleledelse, registrering af arbejdstid for lærere, tovholder for arrangementer og pædagogiske projekter samt de forefaldende opgaver i den daglige administration af skolen. Slagelse Musikskole har en bred lærerstab på ca. 44 meget kompetente undervisere og en administration bestående af en sekretær, en kommunikationsmedarbejder, en (nyansat) økonomimedarbejder samt souschef og musikskoleleder.

  Vi søger en souschef med følgende kompetencer

  • musikfaglig baggrund. Uddannelse på konservatorie- eller universitetsniveau, eller tilsvarende erfaring indenfor musikmiljøet
  • kendskab til musikskoler. Gerne erfaring fra tidligere ansættelser i musikskoler og/eller kulturskoler
  • erfaring med personaleledelse med udgangspunkt i det anerkendende aspekt, gerne også med den særlige rolle som mellemleder, hvor hyppige skift mellem positioner som f.eks. stedfortræder, daglig leder og administrativ arbejdskraft er en del af hverdagen
  • erfaring med registrering af arbejdstid i Speedadmin samt en grundlæggende forståelse af musikskolelærernes arbejdstidsregler
  • lyst til at tage rollen som tovholder og/eller dirigent og arrangør ved koncerter og diverse pædagogiske projekter
  • viden om/erfaring med undervisning og formidling af en bred vifte af genrer indenfor musik
  • kendskab til aspekterne i at undervise både centralt og decentralt, dvs. både i musikskolens egne lokaler og i lokaler i f.eks. folkeskoler, daginstitutioner, klubber m.v.
  • erfaring med og idéer til undervisningsforløb i folkeskoleregi
  • erfaring med administration, herunder planlægning, dokumentation, projektledelse og økonomistyring
  • gode it-kundskaber.

  Endvidere leder vi efter følgende personlige egenskaber

  • et empatisk menneske, der trives med at arbejde med vidt forskellige mennesker med stort engagement i alle beslutninger og arbejdsopgaver
  • et fleksibelt menneske, der ved, at ting ofte ikke går helt som planlagt - og som trives med at finde gode løsninger efter forholdene, og om nødvendigt improvisere
  • et udadvendt menneske, der opbygger gode netværk og trives i kontakten med vidt forskellige samarbejdspartnere
  • et positivt menneske med sans for humor - som sætter god tone, rar stemning og trivsel mellem mennesker højt.

  Vi kan tilbyde

  • en stor musikskole med central og decentral undervisning
  • en musikskole med veludstyrede lokaler i Slagelse, Korsør og Skælskør samt egen koncertsal og adgang til flere, hvis behovet melder sig
  • et godt fagligt miljø og politisk velvilje
  • løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

  Løn- og ansættelsesforhold
  Souschefen vil referere til musikskolelederen på Slagelse Musikskole.

  Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Lønnen afhænger af kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger hos

  Frist

  • fredag, den 26. januar 2018 kl. 12.00


  Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag, 5. februar 2018 fra kl. 10.00 på Slagelse Rådhus.

  Evt. 2.samtale vil foregå tirsdag den 6. februar.

     Søg stillingen Souschef til Slagels... (nyt vindue)
Kantine og køkken (1)
 • 24-01-2018 Kantineassistenter til kantinerne

  Kantinerne i Slagelse Kommune søger to kantineassistenter til kommunens 4 kantiner

  Stillingerne er på henholdsvis 30 timer og 37 timer ugentligt.

  Du kommer til at indgå i et team, som dagligt servicerer kommunens personale. I kantinerne er tonen uformel og alle hjælper til, hvor der er brug for det.

  Arbejdsopgaverne er bl.a.

  • fremstilling af varme og kolde retter samt bagning
  • mødeforplejning
  • bestilling af varer
  • egenkontrol
  • oprydning, rengøring og opvask.

  Vi forventer, at du

  • har dokumenteret uddannelse/erfaring indenfor kantineområdet
  • har interesse for økologisk mad
  • er serviceminded, smilende, fleksibel og kan lide at arbejde i et miljø med mange mennesker
  • er god til at samarbejde både med dine kolleger i køkkenet og med husets øvrige personale
  • kan arbejde med mange bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationer
  • ser muligheder og udvikling fremfor begrænsninger
  • har it-kendskab.


  Du skal desuden var indstillet på, at du ansættes i alle kommunens kantiner og derfor i perioder skal roterer mellem kantinerne.

  Du kan forvente

  • et job med frihed under ansvar
  • attraktive arbejdstider
  • at blive en del af et engageret team med gode kolleger
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling.


  Samtaler vil blive afholdt i uge 5, 2018.

  Stillingen ønskes besat 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.                                              

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00

     Søg stillingen Kantineassistenter t... (nyt vindue)
Fysioterapeut (1)
 • 24-01-2018 Sagsbehandlende terapeut - Hjælpemiddelafdelingen

  Sagsbehandlende terapeut søges til Hjælpemiddelafdelingen med ansættelse 1. marts 2018

  Hjælpemiddelafdelingen søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. marts 2018, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 34-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelafdelingen er en del af Myndighedsafdeling i Center for Sundhed & Omsorg. Stillingen bliver tilknyttet afdelingen for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler.

  Vi ligger vægt på, at ansøgeren har en bred og solid erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.

  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.

  Men kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • du må meget gerne have erfaring inden for sagsbehandling af genbrugshjælpemider; evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser)
  • du har kendskab til Servicelovens §§112, 113, 116 og evt. også §114
  • du kan arbejde selvstændig, med respekt for vores team-organisering
  • du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen
  • vi formoder at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i KMD-sag, Vitae, og et særligt bestillersystem (DMS) til hjælpemidler.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er en arbejdsplads

  • hvor humor skal have plads
  • som har fokus på arbejdsmiljøet
  • hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende, og med en arbejdstidsplacering man-fre efter aftale mellem 8-17 med flekstidsaftale.

  Vil du vide mere

  Kan du kontakte


  Venligst mærk ansøgning "Sagsbehandlende terapeut, Hjælpemiddelafdelingen"

  Frist

  • den 24. januar 2018, kl. 12.00

   

  Samtaler afholdes mandag 29. januar 2018.  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
Ergoterapeut (1)
 • 24-01-2018 Sagsbehandlende terapeut - Hjælpemiddelafdelingen

  Sagsbehandlende terapeut søges til Hjælpemiddelafdelingen med ansættelse 1. marts 2018

  Hjælpemiddelafdelingen søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. marts 2018, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 34-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelafdelingen er en del af Myndighedsafdeling i Center for Sundhed & Omsorg. Stillingen bliver tilknyttet afdelingen for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler.

  Vi ligger vægt på, at ansøgeren har en bred og solid erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.

  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.

  Men kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • du må meget gerne have erfaring inden for sagsbehandling af genbrugshjælpemider; evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser)
  • du har kendskab til Servicelovens §§112, 113, 116 og evt. også §114
  • du kan arbejde selvstændig, med respekt for vores team-organisering
  • du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen
  • vi formoder at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i KMD-sag, Vitae, og et særligt bestillersystem (DMS) til hjælpemidler.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er en arbejdsplads

  • hvor humor skal have plads
  • som har fokus på arbejdsmiljøet
  • hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende, og med en arbejdstidsplacering man-fre efter aftale mellem 8-17 med flekstidsaftale.

  Vil du vide mere

  Kan du kontakte


  Venligst mærk ansøgning "Sagsbehandlende terapeut, Hjælpemiddelafdelingen"

  Frist

  • den 24. januar 2018, kl. 12.00

   

  Samtaler afholdes mandag 29. januar 2018.  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
Elevstillinger (1)
 • 21-01-2018 Social- og sundhedsassistentelev med baggrund som social- og sundhedshjælper

  Er du social- og sundhedshjælper, og ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent?


  Slagelse Kommune søger to elever med forventet holdstart i uge 22, 2018.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  Du skal være uddannet social og sundhedshjælper efter 2001. Hvis din SSH-uddannelse er ældre, skal du have grundforløb 2.
  Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg, vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på en af SOSU Sjællands skoleafdelinger, SOSU-skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til Social og Sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på Slagelse Kommunes hjemmeside:

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  21. januar 2018.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)