Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 20-09-2019 Medarbejdere til hjemmeplejen i alle vagtlag på Agersø

  Vi søger stabile og arbejdsomme medarbejdere til hjemmeplejen på Agersø

  Dette er til dig, der søger et meningsfyldt job med borgeren i centrum.

  Du skal være velkommen i hjemmeplejen på Agersø/Skælskør, uanset om du ønsker få, flere eller mange timer om dagen, om aftenen, om natten eller i weekender.

  Det vil være varierende, hvor mange timer, der er brug for i hjemmeplejen på Agersø. Du vil derfor have mulighed for at supplere op med vagter i hjemmeplejen Skælskør.

  Din kommende arbejdsplads

  Vi
  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  Du
  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • er fleksibel og samarbejdsvillig
  • er mødestabil
  • er positiv og har et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads, som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte
  • Marianne Lykke Hansen, telefon 51 63 64 00

  Frist

  • 20. september 2019


  Søg stillingen Medarbejdere til hje... (nyt vindue)
Tandlæge (3)
 • 23-09-2019 Tandlæge med JUS til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Slagelse Kommunale Tandpleje søger tandlæge med JUS, tiltrædelse 1. november 2019

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde. Kan du nikke genkendende til disse ord, og har du interesse for tandsundhed, er du måske vores nye kollega.

  Stillingen er på fuldtid 35 timer/uge.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
  • engagerede kollegaer med mulighed for faglig sparring
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • en afvekslende og travl hverdag.

  Vi forventer at du

  • er uddannet tandlæge med JUS og bred klinisk erfaring
  • er rustet til at varetage mentorfunktion for nyuddannede tandlæger
  • har gode samarbejdsevner
  • er en engageret og positiv kollega, med et godt humør
  • er tålmodig og har lyst til arbejdet med børn og unge.

  I Tandplejen har vi 8 klinikker, fordelt i hele kommunen, som varetager behandlingen af ca. 15.000 dejlige børn og unge. Vores Call-Center står for tilsætning samt kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med elektronisk journal/røntgen (TK2 og Digora) samt borgerbooking.
  Ansættelsen er i Slagelse Kommunale Tandpleje og flere tjenestesteder må påregnes.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest før endelig ansættelse.

  Flere informationer

  For yderligere oplysninger kontaktes

  Frist

  • mandag den 23. september 2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 25. september 2019 på Tandplejens Kontor Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

  Uddannelsesbevis, autorisationsbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.

  Søg stillingen Tandlæge med JUS til... (nyt vindue)
 • 23-09-2019 Tandlæger til to barselsvikariater ved Slagelse Kommunale Tandpleje

  Tandlæger/barselsvikarer til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Slagelse Kommunale Tandpleje søger tandlæger til to barselsvikariater med tiltrædelse henholdsvis 1. november 2019 og 1. januar 2020.

  Begge stillinger er fuldtidsstillinger 35 timer.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

  Kan du nikke genkendende til disse ord, og kan du se dig selv i en Tandpleje med fokus på Kerneopgaven, er du måske en vores nye kollegaer.

  Vi forventer at du

  • er uddannet tandlæge. Ansøgere med JUS vil blive foretrukket
  • er engageret og brænder for børnetandplejen og kerneopgaven
  • er tålmodig og god til at tale med både børn og voksne på en anerkendende og ligeværdig måde
  • har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til samarbejde.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
  • engagerede kollegaer og faglig sparring
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • en afvekslende og travl hverdag
  • mentor og indkøringsforløb til kommunal tandpleje på 3 til 6 måneder også for erfarne ansøgere.


  Slagelse Kommunale Tandpleje består af 8 klinikker, fordelt i hele kommunen, som tilsammen varetager behandlingen af ca. 15.000 børn og unge. Vores Call-Center står for tilsætning af patienter samt kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med elektronisk journal/røntgen (TK2 og Digora) samt borgerbooking.

  Ansættelsen er i Slagelse Kommunale Tandpleje og flere tjenestesteder må påregnes.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest før endelig ansættelse.

  Flere informationer

  For yderligere oplysninger kontaktes overtandlæge

  Frist

  • mandag den 23. september 2019 kl. 12.00


  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 25. september 2019 på

  Tandplejens Kontor Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

  Uddannelsesbevis, autorisationsbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.  Søg stillingen Tandlæger til to bar... (nyt vindue)
 • 15-12-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Vi søger to specialtandlæger snarest eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  En fuldtidsstilling som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to og en halv til tre dage.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Erfaring er ikke et krav, da vi tilbyder mentorordning; men vi forventer, at du har lyst til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar. Vi forventer desuden, at du lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger samt ajourfører og udfærdiger uddelegeringsskemaer til personalet.

  Vi forventer at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Flere informationer

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Ingen, samtaler afholdes løbende og stillingerne ønskes besat snarest muligt.
   

     Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (1)
 • 30-09-2019 Centersygeplejerske til Plejecenter Smedegade
  Smedegade plejecenter mangler en engageret og fagligt dygtig Centersygeplejerske 32-37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt.

  Smedegade Plejecenter er netop blevet en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.
  Vi har brug for en dygtig og engageret Sygeplejerske, der sammen med de øvrige faggrupper på Smedegade kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Sygeplejersken indgår i et team med den anden Centersygeplejerske og en ergoterapeut.

  Teamet har det overordnede ansvar for den sygeplejefaglige behandling, samt diverse planer indenfor eksempelvis ernæring, pædagogik og forflytning. Teamet fungerer også i høj grad som kommunikationsled mellem eksterne samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen. Endvidere spiller teamet en stor rolle, i forhold til oplæring af kolleger, herunder også sammen med ledelsen i huset at lægge læringsstrategier.
  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig:
  • du er uddannet sygeplejerske med minimum to års erfaring.
  • du har erfaring fra primær sektor eller fra relevante hospitalsafdelinger, såsom medicinsk eller geriatrien.
  • du har en naturlig tilgang til at lære fra dig og en nysgerrig tilgang til hvad der virker bedst muligt for at sikre fagligheden.
  • du bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet.
  • du naturligt indgår i det faglige fællesskab på Plejecentret.

  Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge alt efter hvor mange timer du ønsker at være ansat. Du skal ikke arbejde i weekenderne.

  Frist

  • Den 30. september 2019.
  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

  Yderligere information og ansøgning

  • Kontakte Daglig leder Berith Thonesen 24891226 eller
  • Daglig leder Helle Juel Bech 20407108.


  Søg stillingen Centersygeplejerske ... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 23-09-2019 Beskæftigelsesmedarbejder til afdelingen for Opkvalificering
  Er du vores nye beskæftigelsesmedarbejder til aktivitetsparate borgere over 30 år?

  Som vores nye beskæftigelsesmedarbejder, vil du blive en del af afdelingen for Opkvalificering, der udover beskæftigelsesmedarbejdere, består af jobkonsulenter, jobformidlere og mentorer samt en administrativ gruppe.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedr. rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner med videre. Og vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Din nye hverdag

  Du bliver en del af Center for Arbejdsmarked og Integration med over 300 ansatte fordelt på fem adresser. Hos os er borgeren i centrum og vi arbejder med en anerkendende tilgang. Vi tror på, at det der er med til at skabe bedre velfærd for borgerne, er en helhedsorienteret indsats. Derfor har vi fokus på tidlig indsats, parallelle indsatser og virksomhedsrettede indsatser.

  Du kan se dig selv i følgende

  • uddannet socialrådgiver/socialformidler
  • har erfaring som sagsbehandler inden for målgruppen
  • er forandringsvillig og kan se dig selv som en del af den retning, Slagelse Kommune er på vej i
  • er engageret, robust og imødekommende
  • vægter struktur, systematik og dokumentation højt
  • besidder høj datadisciplin og kan nemt tillære nye systemer
  • er velformuleret i både skrift og tale.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingen er fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. november 2019.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Kim Thanner Franzpötter på tlf. 21 82 06 22
  • konsulent Anette Ojala på tlf. 29 38 60 95.

  Frist for ansøgning

  Vi indkalder løbende til samtaler og stillingen lukkes når den rigtige kandidat er fundet. Vi opfordrer interesserede til at søge snarest muligt.
   

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 22-09-2019 SSH eller SSA til nattevagt på Levehjemmet Bjergbyparken
  Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent søges til nattevagt på 28 timer til Levehjemmet Bjergbyparken.

  Levehjemmet Bjergbyparken er netop blevet en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.

  Bjergbyparken består af 36 somatiske pladser, og vores midlertidige pladser hvor der er 11 pladser. Vi arbejder med en meningsfyldt hverdag for både beboere, pårørende og medarbejdere. Vi sætter beboeren i centrum.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt at vi har en fælles forståelse.

  Arbejdstiden ligger som 5/2 og du vil skulle have arbejdsweekend i ulige uger.

  Din kollega har mange års erfaring på stedet og som nattevagt, så du vil opleve at være i trygge hænder.

  Vi vil se frem til en ansøgning fra dig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Lajla Stockfleth 21 33 85 31

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2019.

  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

  Søg stillingen SSH eller SSA til na... (nyt vindue)
 • 23-09-2019 Social- og sundhedshjælpere til hjemmeplejen
  Vi søger faste medarbejdere til en af hjemmeplejens landgrupper.

  Er du til frisk luft og lange køreture i områderne omkring Boeslunde og Vemmelev? Og har du lyst til at give omsorg til vores borgere i hjemmeplejen?

  Stillingerne er for dig, der er uddannet social- og sundhedshjælper med lyst og mod på at arbejde i borgernes hjem.

  Du får en grundig introduktion, så du er rustet til opgaverne. Så hvis du har hjertet og viljen med på arbejde, hjælper vi dig godt i gang.

  Vi søger medarbejdere i faste stillinger til både dag- og aftenvagt.

  Vi tilbyder

  • grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området. Du vil møde fagligt dygtige kolleger, der er klar til at hjælpe dig - både fagligt og kollegialt
  • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan, for at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer
  • timetal mellem 30-35 timer.

  Du skal have kørekort, og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler.

  Du skal kunne gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift og have kendskab til it på brugerniveau.

  Skriv i ansøgningen, hvilket vagtlag du søger.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  • Majken Ebbesen på tlf. 20 53 67 72 eller meebb@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • 23. september.

  Vi holder samtaler i uge 39.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 26-09-2019 SSH til Hjemmeplejegruppe Skovparken

  Er du forandringsparat, og har lyst til at være med i en spændende udviklingsproces? Så er det dig vi søger

  I hjemmeplejen samarbejder vi med borgerne, om at skabe et godt og langt hverdagsliv i egen bolig. Vi har fokus på hverdagsrehabilitering, koordinering, en god helhedsoplevelse for borgeren samt et godt tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • mulighed for faglig udvikling
  • fagligt dygtige kolleger
  • tværfaglig sparring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer

  • at du er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er ansvarsbevidst
  • Har interesse for faget
  • er nysgerrig
  • er faglig dygtig
  • har let til smil.

  Flere informationer

  Hvis du har interresse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 26. september


  Søg stillingen SSH til Hjemmeplejeg... (nyt vindue)
 • 31-10-2019 SSA- og SSH-stillinger

  Søger du et job der giver indhold værdi og mening så blive social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i udekørende teams i Slagelse by


  Er du SSA eller SSH og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så søger hjemmeplejen Område Holbækvej og Grønningen engagerede og faglige dygtige medarbejdere

  Vi kan tilbyde faste stillinger, barselsvikariat i dag og aftenvagt  med timetal efter aftale.

  Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i jobbet,ligesom arbejdsglæde og trivsel værdsættes højt hos os.

  Vores forventninger til dig

  Du
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå på daglig basis i tværfaglig samarbejde
  • har mod på udfordringer og ønsker faglig og personlig udvikling
  • skal være fleksibel, samarbejdsvillig og mødestabil
  • møder positiv og bidrager til en god arbejdsdag.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i samarbejde med borgeren
  • gode kollegaer, der lægger vægt på åbenhed og respekt for den enkelte.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 45.

  Flere oplysninger

  Ved evt. spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte

  Frist

  • 31. oktober

  Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Søg stillingen SSA- og SSH-stilling... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (9)
 • 22-09-2019 Social- og sundhedsassistent til Område Grevsensgade i Korsør
  Område Grevsensgade, hjemmeplejen i Korsør søger social- og sundhedsassistent til barselsvikariat i dagvagt.

  Lidt om os:

  • Grevsensgade hjemmepleje er et udekørende team, med ca. 35 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til det skal være "Et godt sted at være".
  • Vi vægter trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og der lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem.
  • Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har heraf fokus på det tværfaglige samarbejde. Vi tilrettelægger dagligdagen herefter, og gør vores ypperste for, at der kommer færrest muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.
  • Vi arbejder ud fra Slagelse kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med glæde.

  Vi kan tilbyde

  • en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse opgaven
  • at bringe din sundhedsfaglighed i spil i tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartnere
  • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du har mulighed for at bruge dine kompetencer indenfor bl.a. medicinadministration, psykiatrisk sygepleje, sårbehandling, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
  • medindflydelse på egen hverdag i tæt samarbejde med ruteplanlægger
  • aktiv inddragelse i holdmøder, triagemøder, tavlemøder samt sparringsmøder mellem sygeplejen og SSA´erne
  • gode muligheder for både faglig og personlig udvikling gennem intern sparring, kurser og uddannelse
  • arbejde med rehabilitering og triagering af borgere.

  Er du en stærk medspiller der

  • bidrager til at vi sammen bliver gode, så vi lykkes med kerneopgaven?
  • tør undersøge og afprøve nye veje?
  • tager ansvar for, at ingen borgere "falder mellem" to stole?
  • kan arbejde selvstændigt og udvise ansvarsbevidsthed?
  • har lyst til at dele din faglighed med teamet?
  • kan skabe et overblik over den enkelte borgers forløb og sikre delegering og sparring omkring opgaverne?

  Så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.
  Vedhæft ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

  Frist

  • Søndag den 22. september
  Der afholdes samtaler den 26. september 2019.

  Vil du vide mere

  • Kontakt Områdeleder Stine Abel på tlf. 5857 5372.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 22-09-2019 SSH eller SSA til nattevagt på Levehjemmet Bjergbyparken
  Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent søges til nattevagt på 28 timer til Levehjemmet Bjergbyparken.

  Levehjemmet Bjergbyparken er netop blevet en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.

  Bjergbyparken består af 36 somatiske pladser, og vores midlertidige pladser hvor der er 11 pladser. Vi arbejder med en meningsfyldt hverdag for både beboere, pårørende og medarbejdere. Vi sætter beboeren i centrum.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt at vi har en fælles forståelse.

  Arbejdstiden ligger som 5/2 og du vil skulle have arbejdsweekend i ulige uger.

  Din kollega har mange års erfaring på stedet og som nattevagt, så du vil opleve at være i trygge hænder.

  Vi vil se frem til en ansøgning fra dig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Lajla Stockfleth 21 33 85 31

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2019.

  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

  Søg stillingen SSH eller SSA til na... (nyt vindue)
 • 23-09-2019 Social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen
  Vi søger social- og sundhedsassistenter til en af hjemmeplejens landgrupper.

  Som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen tager du dig af helhedsplejen hos de borgere, som har behov for både pleje og sygepleje. Din faglighed kommer derfor i høj grad i spil.

  Vi søger social- og sundhedsassistenter med uddannelse i elevvejledning eller interesse i at blive opkvalificeret i dette.
   

  Vi tilbyder

  • en hverdag, hvor du arbejder med delegerede sundhedslovsydelser såsom medicinhåndtering, KAD-pleje, sårbehandling, sondeernæring, injektioner og meget andet
  • grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området. Du vil møde fagligt dygtige kolleger, der er klar til at hjælpe dig - både fagligt og kollegialt
  • mulighed for at arbejde indenfor dine ansvars- og kompetenceområder og der tilbydes ugentlige sparringsmøder med sygeplejen
  • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan, for at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Du skal have kørekort, og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler.

  Social- og sundhedsassistent med praktikvejlederfunktion

  Stillingerne er med praktikvejlederfunktion, så de er til dig, der brænder for arbejdet med elever. Du får ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre vejledningen, så eleverne får det bedste udbytte af praktikken. Hvis du ikke er uddannet praktikvejleder er det en forudsætning for stillingen, at du uddanner dig til praktikvejleder.

  Stillingerne kan tiltrædes hurtigst muligt eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 23. september.

  Samtaler afholdes 26 og 27 september.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 26-09-2019 SSA primært i aftenvagt til Plejecenter Solbakken
  Vi søger en social- og sundhedsassistent 28 t/ugent med tiltrædelse 1. november.
  Dit arbejdsrul vil være 5/2 og din arbejdsweekend vil ligge i ulige uger.

  Vi er et plejecenter med fokus på trivsel, den anerkendende kommunikation, et godt arbejdsmiljø og ikke mindst det gode liv for vores beboere.
  Vi arbejder med øje for den rehabilliterende tilgang til alle uanset funktionsniveau, hvilket giver mulighed for gode grin og tæt samarbejde.
  Vi løfter i flok. Vi møder positive ind og siger pænt goddag og farvel til hinanden.

  Du skal være mødestabil, visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med fokus på udvikling og vi sætter ingen begrænsninger for ideer og tanker.
  Solbakken har ansat en dygtig og engageret sygeplejerske, som du jævnligt vil møde i vagtskiftet.
  Vi arbejder i Cura som vi selv synes vi er godt rustet i. Oplæring vil gives efter behov.

  Til Solbakken er tilknyttet en pædagog, som varetager aktiviteter både i og udenfor huset.

  Solbakken er en del af en klynge af plejecentre, hvilket giver en stor fleksibilitet på mange områder.

  Vi er et plejecenter med 29 plejeboliger, 1 aflastningsbolig og 21 ældreboliger.
   

  Flere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte
  • leder Helle Fisker på tlf. 61 14 43 33  eller
  • centerkoordinator Jane Andersen på tlf. 58 38 01 77.

  Vi vil se frem til din ansøgning.
   

  Ansøgningsfrist

  • 26. oktober 2019.

  Vi afholder samtaler den 30. oktober 2019.

  Søg stillingen SSA primært i aftenv... (nyt vindue)
 • 27-09-2019 Social- og sundhedsassistenter
  Social- og sundhedsassistenter til dagvagt i område Kongehaven. Kalundborgvej søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt.

  Vi er to store hjemmepleje teams som er i rivende udvikling hvor der er masser af sundhedslovsydelser at udfører.

  Vi vægter samarbejde højt og arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgerne.
  så brænder du for at hjælpe borger i eget hjem så er det lige dig vi søger.

  Vi tilbyder:

  fagligt dygtige kollegaer
  mulighed for faglig og personlig udvikling,medansvar og indflydelse
  en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  vidensdeling og sparring tværfagligt

  Vi forventer, at du:

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • kan forstå dansk, både i tale og skrift
  • har kørerkort
  Stillingerne er til besættelse snarest muligt og timerne pr uge kan vi tale om.
  Vi har fri hver anden weekend.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

  Frist

  • Fredag den 27. september 2019
  Samtaler bliver hurtigst muligt efterfølgende uge.

  Yderligere oplysninger


   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 30-09-2019 Social- og sundhedsassistent, Plejecenter Smedegade

  Plejecenter Smedegade mangler engagerede og fagligt dygtige social- og sundhedsassistenter 32-37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt.


  Plejecenter Smedegade er netop blevet en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.

  Vi har brug for dygtige og engagerende assistenter, der sammen med de øvrige faggrupper på Smedegade kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Assistenterne i huset har ansvaret for den røde tråd i planerne med borgerne samt sikre opfølgning her af. De er ansvarlige for at udarbejde handleplaner, både pædagogiske og sygeplejefaglige, samt sikre evaluering heraf i et tværfagligt samarbejde i teamet omkring beboerne. Det er også vigtigt for os, at assistenterne på afdelingerne tager ansvar for at skabe overblik og tilrettelægge opgaverne.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  • fokus på faglighed og formidling her af, i samspil med tværfaglige kollegaer
  • at du bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • at du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet.
  • at du naturligt indgår i det faglige fællesskab på Plejecentret.

  Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge gennemsnitligt, vagt hver 2./3. weekend efter ønske. Der kan forekomme lejlighedsvise aftenvagter.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen, tlf. 24 89 12 26 eller
  • daglig leder Helle Juel Bech, tlf. 20 40 71 08.

  Ansøgningsfrist

  • 30. september 2019.

  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 15-10-2019 SSA i udekørende hjemmeplejegruppe
  Velkommen indenfor i vores hjemmeplejegruppe i Kirke Stillinge, hvor vi søger en kompetent uddannet social- og sundhedsassistent, som vil være en del af vores team.

  Vi vægter højt, at forebygge frem for at behandle, hvorfor vores daglige kontakt med borgerne har stor betydning, da vores observationer og dokumentation giver grundlaget for evt. handlinger.

  Vi favner et bredt udvalg af sygeplejefaglige opgaver, og der er mulighed for, at dine kompetencer udfordres med gode sparringsmuligheder fra kollegaer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • kan lide at indgå i et fællesskab og samarbejde med kollegaer
  • er opsøgende og nysgerrig i forhold til borgere og deres helbredstilstande
  • er pligtopfyldende
  • indgår i en vagtplan på 32 timer/ugentligt, med arbejde hver 2. weekend.

  Yderligere oplysning

  kontakt
  • Dagligleder Lilian Nielsen 24 60 05 80

  Frist

  • 15. oktober 2019.

   

  Søg stillingen SSA i udekørende hje... (nyt vindue)
 • 18-10-2019 SSA til botilbuddet Heimdal Specialcenter Slagelse

  Specialcenter Slagelse Afdeling Heimdal, bo- og aflastningstilbud til børn og unge med handicaps

  Vi leder efter en SSA 37 timer, med hjertet på det rette sted og faglige ambitioner i arbejdet med børn og unge med handicaps og deres familier.

  Tiltrædelse gerne hurtigst muligt eller efter aftale

  Specialcenter Slagelse er en virksomhed inden for 'Handicap, socialpsykiatri og misbrug' i Slagelse Kommune.

  SPS består af aflastning og botilbud til børn og unge med handicap og senhjerneskader, bofællesskaber og botilbud til voksne borgere med handicap, beskæftigelsestilbud, samt ledsageordning til mennesker med handicap.

  Heimdal er et bo- og aflastningstilbud for 15 børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne samt senhjerneskader.

  På Heimdal vægtes det overordnet, at skabe et godt, trygt og udviklende børneliv i samarbejde med forældrene.

  Vi søger en dygtige kollega, der er engageret, kan arbejde selvstændigt, gerne har erfaring, kan sætte sin faglighed i spil, og vil medvirke til at opfylde ovenstående.

  Vi vægter kvalifikationer som faglig interesse og stolthed, flexibilitet og kreativitet i opgaveløsningen, samarbejdsvilje samt evne for at arbejde struktureret og selvstændigt.

  Som social- og sundhedsassistent skal man kunne træde i karakter, som en faglig kompetent person, i det daglige arbejde og i samarbejdet med kolleger, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at man er god og tydelig til at formulere sig på skrift og i tale.

  Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats, idet vi varetager alle børnenes/de unges problematikker. Vi har særlig fokus på relationsarbejde og på alternativ kommunikation.

  Social- og sundhedsassistenten på Heimdal skal kunne være ansvarlig for sundhedsmapper, medicinhåndtering m.m. i samarbejde med Heimdals anden sundhedsfaglige medarbejder.

  Arbejdstiderne vil være i dagtimerne, og man skal kunne arbejde hver anden weekend.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 18. oktober


  Søg stillingen SSA til botilbuddet ... (nyt vindue)
 • 31-10-2019 SSA- og SSH-stillinger

  Søger du et job der giver indhold værdi og mening så blive social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i udekørende teams i Slagelse by


  Er du SSA eller SSH og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så søger hjemmeplejen Område Holbækvej og Grønningen engagerede og faglige dygtige medarbejdere

  Vi kan tilbyde faste stillinger, barselsvikariat i dag og aftenvagt  med timetal efter aftale.

  Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i jobbet,ligesom arbejdsglæde og trivsel værdsættes højt hos os.

  Vores forventninger til dig

  Du
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå på daglig basis i tværfaglig samarbejde
  • har mod på udfordringer og ønsker faglig og personlig udvikling
  • skal være fleksibel, samarbejdsvillig og mødestabil
  • møder positiv og bidrager til en god arbejdsdag.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i samarbejde med borgeren
  • gode kollegaer, der lægger vægt på åbenhed og respekt for den enkelte.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 45.

  Flere oplysninger

  Ved evt. spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte

  Frist

  • 31. oktober

  Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Søg stillingen SSA- og SSH-stilling... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (1)
 • 27-09-2019 Pædagogmedhjælper 20 timer pr. uge til Boeslunde Børnehus
  Pædagogmedhjælper søges til tidsbegrænset stilling 20 timer.

  Boeslunde Børnehus er en lille integreret institution, beliggende i et lille lokalsamfund. Vi samdrifter med Boeslunde skole, og har derfor et tæt samarbejde.

  Vores mål er: "Glade børn med mod på livet," det fordrer, at der er et tæt samarbejde med forældre, samarbejdspartnere og personale, hvilket vi prioriterer højt.
  Vi arbejder med elementer fra læreplanen; ex. leg, læring, dannelse, forældresamarbejde.

  Vi tilbyder

  • børn 0-6 år fordelt i små børnegrupper
  • forpligtende samarbejde i hele huset
  • tæt personalegruppe
  • engageret forældregruppe
  • masser af udeliv.

  Vi ønsker os en medhjælper, som

  • er ansvarlig, pligtopfyldende og fleksibel
  • kan se opgaverne, og er selvkørende til at løse opgaver
  • er indforstået med at efterleve vores pædagogik
  • er positiv overfor forældre, børn og personale
  • har evnen til at indgå i leg med børnene, samtidig med at holde overblik over den samlede børnegruppe
  • kan overkomme alenearbejde.

  Ansøgningsfrist

  • 27. september 2019

  Ansættelse

  • Hurtigst muligt - 30. juni 2020

   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper 20... (nyt vindue)
Pædagog (3)
 • 22-09-2019 Pædagog til Søbjerggård Børnehus
  Vi søger en pædagog til storbørns gruppen på 30 timer. Til besættelse 1. oktober eller hurtigst muligt.

  Søbjerggård Børnehus er en integreret institution normeret til 135 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Derudover er der i institutionen tilknyttet et "Særligt Tilbud" med 4 pladser for børn i alderen 3-6 år, som har et behov for særlig støtte i forhold til for eksempel forsinket udvikling, nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale og følelsesmæssige udfordringer.

  Åbningstid er 6.00 - 18.00, fredag til kl. 17.00

  Vi tilbyder

  • en pædagogstilling på 30 timer i storbørns gruppen
  • en spændende arbejdsplads i udvikling
  • fagligt dygtige kollegaer.

  Opgaven

  Vi arbejder med
  • vores pædagogiske læreplaner
  • udvikling af vores pædagogiske grundlag
  • understøttelse af barnets udvikling
  • skabelse af læring for barnet
  • med Slagelses Kommunes Kanon
  • refleksion over egen og fælles pædagogiske praksis
  • trivselsmåling i TOPI.

  Forventninger

  Vi søger en pædagog, der er
  • nærværende i sit arbejde
  • dygtig fagligt og skriftlig
  • robust og har en positiv tilgang til arbejdet
  • fleksibel og engageret
  • ansvarlig og initiativrig.

  Vilkårene

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

  Information

  Der er mulighed for at kontakte institutionen for at hører nærmere vedrørende stillingen, tirsdage og torsdage 13.00 - 14.00
  • telefon 51 90 97 30 eller 30 70 97 40

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2018 kl. 23.59
  Du vil få besked mandag den 23. september, hvis du skal til samtale.
  Der afholdes samtaler 26. september

  Du kan læse mere om Søbjerggård Børnehus på vores hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)
   

  Søg stillingen Pædagog til Søbjergg... (nyt vindue)
 • 25-09-2019 Pædagog til børnehaven Byskovgård
  Byskovgård børnehave søger en uddannet pædagog på 37 timer ugentligt pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

  Byskovgård er en kommunal integreret børneinstitution med en børnehave, vuggestue og en specialafdeling, og er beliggende i den østlige del af Slagelse.

  I børnehaven arbejder vi på at skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn får mulighed for at være en vigtig del af fællesskabet. I dette arbejde tager vi udgangspunkt i Slagelse Kommunes sammenhængende Børne og Ungepolitik.
  Børnehaven er normeret til 48 børn fordelt på 3 stuer.

  Vi søger:

  • En uddannet pædagog med erfaring inden for børnehaveområdet
  • En mødestabil kollega, der er fleksibel i forhold til mødetider. (Åbningstid kl. 06.30 - kl.17.30)
  • En kollega, der er fagligt velfunderet og ser potentialer i at udvikle sin faglige praksis sammen med institutionens øvrige personale.
  • En fleksibel kollega, der ser muligheder i at indgå i et fælles kollegateam i Byskovgård og kan tage medansvar på tværs af afdelingerne.
  • En kollega, der har kendskab til og kan udarbejde udviklingsbeskrivelser, inklusive individuelle mål, samt handleplaner.
  • En kollega, der vægter det tværfaglige samarbejde højt, både internt i huset, og med eksterne, tværprofessionelle samarbejdspartnere som psykologer, sagsbehandlere, tale-hørekonsulenter, synskonsulenter og motorikkonsulenter.
  • En kollega, der har kendskab til arbejdet med pædagogiske læreplaner og kan målsætte det pædagogiske arbejde på stuen.
  • En kollega, der kan indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene.

  Vi tilbyder:

  Erfarne og dedikerede kolleger.
  En arbejdsplads, hvor vi vægter høj pædagogisk faglighed og selvansvar.
  Fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
  Et inkluderende miljø, hvor alle børn får mulighed for at være en del af fællesskabet.

  Løn og ansættelse:

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Ved yderligere information

  • Lena Frimann Johansen, Virksomhedsleder i Byskovgård.

  Frist

  • Ansøgningsfrist senest den 25. september 2019


  Søg stillingen Pædagog til børnehav... (nyt vindue)
 • 27-09-2019 Uddannet pædagog til Netværksboligerne i CPUS

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse søger pædagog til Netværksboligerne


  Ønsker du at arbejde med en spændende og udfordrende hverdag sammen med 14 yngre borgere med psykisk funktionsnedsættelse - inspirerende og engagerede kollegaer, og med nogle smukke og hyggelige rammer - så er der pr. 15. oktober 2019 eller efter aftale, en stilling ledig som uddannet pædagog i bofællesskabet Stapels Gård i Korsør. Stillingen er på 30 timer i gennemsnit pr. uge.

  Stapels Gård er et botilbud under Netværksboligerne i CPUS Slagelse Kommune, som er beliggende i Korsør centrum, i en fredet tidligere købmandsgård fra 1667.

  De 14 borgere bor alle i egen lejlighed, og er visiteret til støtte og vejledning ud fra Servicelovens § 85.

  Arbejdet består primært i at støtte og vejlede borgerne ud fra mål og aftaler i deres handleplaner, som fx kan være rengøringsopgaver, tøjvask, madlavning, indkøb, og andre praktiske opgaver, ledsagelse til aktiviteter og ferieture- eller det kan være udviklende mål ift. at indgå i sociale relationer med andre borgere omkring sig, udvikling af selvstændighed mv.

  Der er administrative opgaver som udarbejdelse af handleplaner, status- og funktionsbeskrivelser samt andre opgaver, der kræver skriftlig dokumentation fx i Bosted.

  I Netværksboligerne arbejder vi bl.a. ud fra en neuropædagogisk tilgang til borgerne, og i øjeblikket sker der uddannelse af alle medarbejdere ift. at bruge FIT (Feedback Informed Treatment), som er et samtaleværktøj, der sikrer borgerinddragelse.

  Vi søger en pædagog som via empatiske og menneskelige egenskaber kan skabe en god kontakt til borgerne, og som kan opbygge et konstruktivt samarbejde med 3 kollegaer i bofællesskabet, kollegaer i CPUS samt andre samarbejdspartnere som fx en meget engageret og aktiv forældre-/ pårørendegruppe.

  Vi søger en nysgerrig og fleksibel pædagog med erfaring fra specialområdet, gerne med indgående kendskab til målgruppen. En pædagog der er åben for nye tiltag og forandringer, som løbende vil udvikle sig fagligt, og være med til at præge fremtidens udvikling i Stapels Gård både ift. borgerne, men også den stemning og atmosfære, som stedet er kendt for.

  Der arbejdes efter en 4 ugers vagtplan, hvor der vil være skiftende arbejdstider med morgen- aften- og weekendvagter. Der arbejdes hver fjerde weekend både lørdag og søndag.

  Kørekort kræves.

  Flere oplysninger

  Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

  Der skal foreligge ren straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Der skal vedlægges dokumentation på pædagoguddannelse til ansøgningen.

  I CPUS har vi røgfri arbejdsdag.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Flemming Baadsgaard Kristensen på mobil 60 37 48 10 eller mail flkri@slagelse.dk på hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

  Du kan læse mere om CPUS og Netværksboligerne på CPUS hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  27. september 2019 kl. 8.00

  Der afholdes samtaler tirsdag den 8. oktober 2019.
   

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
Psykolog (1)
 • 11-10-2019 Psykolog til Klostermarken Skole

  Behandler med psykologfaglig baggrund

  Klostermarken skole søger en psykolog med erfaring inden for udviklingsforstyrrelser og komorbiditet til en fast 37 timers stilling - start senest 1. november 2019

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år, med så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole.

  Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Fælles for børnene og de unge er, at deres aktuelle situation og de vanskeligheder de forstyrres af, bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene undervisnings system eller i tilknytning til det almene undervisningssystem. De har brug for et omfattende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats. Klostermarken skole arbejder helhedsorienteret og arbejder derfor i den kontekst som eleven er i - herunder familien og dens netværk.

  I samarbejde med psykologteamet løses desuden opgaver eksternt.

  Dine faglige kompetencer

  • relevant uddannelse. Du er uddannet psykolog, gerne med speciale indenfor børn og unge med særlige udfordringer
  • gerne erfaring eller interesse for/med behandlingsforløb
  • holde samtaler med børn og unge, gennemlæse sager, skrive skriftlige udtalelser og udredninger. Erfaring med psykologiske tests er en fordel
  • formidlingsevner. Det er en fordel for stillingen at have erfaring for at formidle viden om diagnoser og metoder på en inspirerende og let tilgængelig måde.

  Dine personlige kompetencer

  • er fleksibel, stabil og robust
  • bidrager aktivt til at opbygge et nyt helhedsorienteret kreativt behandlingsmiljø
  • stiller store krav til dig selv og din praksis. Reflektere over din egen praksis og åben over for andre faglige tilgange
  • er udadvendt resurse og relationsorienteret
  • kan navigere i en hektisk hverdag
  • sammenarbejde og ligeværdig tilgang og forståelse
  • evner til at indgå i en organisation og være teamplayer - både se det enkelte barn, den enkelte personalegruppe og organisationens behov
  • interesse i og forståelse for dagbehandling. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra dagbehandling og kender til faglighed, præmisser og diskurser på området

  Vores tilgang er systemisk og narrativ i en psykodynamisk ramme. Der arbejdes ud fra en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Det betyder, en vekslen for personalet - mellem en pædagogisk og en behandlende tilgang i deres dagligdag. En del af psykologernes opgave er at opkvalificere personalet til at varetage denne del af arbejdet, f.eks. via sparring og supervision.

  Arbejdsområde

  • koordination af behandlingen på og i relation til skolen
  • individuelle forløb/samtaler
  • gruppe/ klassebaserede tiltag
  • undervisnings/supervisions/sparrings- og observationsopgaver
  • tovholder på udarbejdelse af statusrapporter/ behandlingsplaner og underretninger
  • koordination og afholdelse af statusmøder
  • varetagelse af udvidet forældresamarbejde
  • samarbejde med tværfaglige ressourcepersoner
  • afholdelse af behandlingsmøder.

  Vi tilbyder

  • en skole med klare værdier og holdninger og en stærk, faglig, behandlingsmæssig tilgang
  • dygtige tværfaglige kolleger og professionel ledelse
  • deltagelse i 2 årige intern uddannelse - Metalog v. Børne/unge psykiater Søren Hertz
  • godt arbejdsmiljø
  • mulighed for, at være med til at sætte sit præg på behandlingsarbejdet
  • ekstern supervision.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skole/behandlingsleder Jens H. Løhndorf, tlf. 20 31 87 03 eller jeloh@slagelse.dk

  Herudover kan yderligere beskrivelse af skolen og dagbehandling findes på Klostermarken skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • 11. oktober kl. 12.00.

  Samtaler forventes at blive afholdt i uge 43.

  Søg stillingen Psykolog til Kloster... (nyt vindue)
Lærer (1)
 • 23-09-2019 Teamkollega til specialundervisning - Storebæltskolen
  Brænder du for specialundervisning og for et stærkt fagligt fællesskab, og ønsker du at være med til at videreudvikle en i forvejen velfungerende specialskole?

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. to, for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Storebæltskolen søger pr. 1. november en lærer til vores udskoling.

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads, hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en høj grad af tværfagligt samarbejde
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj faglighed og et godt samarbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • en attraktiv løn
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • arbejder didaktisk med fokus på det enkelte barns kompetencer, potentialer og behov
  • er god til at planlægge og god til at ekstemporere, når planen ikke holder
  • er god til at reflektere over egen praksis
  • vil arbejde med dig selv på det personlige og faglige plan
  • er god til at anvende IKT i hverdagen.
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der får øje på muligheder frem for begrænsninger og som kan arbejde tværfagligt
  • er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet
  • kan undervise i drengeidræt i udskolingen og evt. svømning.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, kan du kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 23. september 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 26. september 2019. 

  Søg stillingen Teamkollega til spec... (nyt vindue)
Leder (1)
 • 23-09-2019 Leder til plejecenter Quistgården
  Vi søger en daglig leder pr. 1. november 2019.
  Er du en empatisk og samarbejdsorienteret leder, der har gennemslagskraft og et skarpt fokus på inddragelse af borgere, medarbejdere og lederkollegaer? Så er det nu, du skal gribe chancen.

  Som leder på Quistgården får du ansvar for en et demensplejecenter med 24 beboere. Quistgården er særdeles velindrettet i forhold til at rumme borgere med demens. Du vil blive leder for 30 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.  Du vil også få ansvar for demensdaghjem der ligger et andet sted i Korsør, hvor der er to medarbejdere. 

  Plejecenter Quistgården er en del af et fællesskab for plejecentre i Korsør, og du vil blive del af ledergruppen på fire ledere og virksomhedslederen for plejecentrene i Korsør. Sammen tager vi fælles ansvar for at hjælpe hinanden med at løse kerneopgaven, og tage medansvar for tværgående projekter og indsatser i Slagelse Kommune. Vi har ansat en organisationspsykolog, der arbejder med arbejdsglæde og samarbejde i fællesskabet for plejecentre. 

  Vi søger en leder, der vil forsætte udviklingen på Plejecenter Quistgården, hvor vi arbejder med at skabe en meningsfuld hverdag for beboerne, og er blandt andet inspireret at May Bjerre Eiby. Som leder på Quistgården vil du få den nødvendige administrative hjælp, og derfor er forventningen at du er en synlig og faglig leder. 
   

  Udviklingsområder på kort og langt sigt er blandt andet, at vi

  • arbejder kontinuerligt på at skabe et meningsfuldt og aktivt liv for beboerne
  • har fokus på målene i den nationale demenshandleplan
  • arbejder kontinuerligt med at involvere pårørende i hverdagslivet på Quistgården
  • har fokus på arbejdsglæde og faglig stolthed. 

   Det er vigtigt for os, at du

  • har en sundhedsfaglig baggrund, gerne med erfaring inden for demensområdet
  • er leder eller I en stilling hvor ledelse er det næste karrieretræk
  • er indstillet på at arbejde både med faglig ledelse, personaleledelse, økonomisk styring med mere, og har lyst til dette
  • er tydelig og klar i din kommunikation, og formår at holde fast, når det er påkrævet
  • er en holdspiller
  • har gode relationskompetencer og forstår vigtigheden af arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger om stillingen

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til
  • leder Helle Winnie Fisker på 61 14 43 33
  • virksomhedsleder Søren Schytt på 24 25 32 89.

  Ansøgningsfrist 

  • 23. september  2019 kl. 8.00.

  Vi holder samtaler 27. september 2019, hvor der vil være 1-2 cases.

  Vi ringer til dig, hvis vi gerne vil se dig til samtale.

  Søg stillingen Leder til plejecente... (nyt vindue)
Elevstillinger (3)
 • 01-10-2019 Social- og sundhedsassistentelever januar 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart januar 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger, skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. oktober 2019


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 01-10-2019 Social- og sundhedshjælperelever januar 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 27. januar 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2-prøven
  • hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og plejeopgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på  SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. oktober 2019


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 15-12-2019 Pædagogiske assistentelever januar 2020

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • En elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • En uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • At blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • Et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • Glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • God til at begejstre og lade dig begejstre?
  • Initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • Nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • Mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i januar 2020.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link:
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest
  • 15. december 2019.


   

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
Biblioteksmedarbejder (1)
 • 04-10-2019 Biblioteksværter til Skælskør Bibliotek
  Har du lyst til et alsidigt aftenarbejde (fx studiejob/bijob), hvor du møder mange forskellige borgere? Er du imødekommende og åben? Så er det måske lige dig, vi har brug for. Skælskør Bibliotek er Slagelse Kommunens eneste åbne bibliotek, hvor der dagligt hele ugen er åbent i tidsrummet 7.00-21.00. Onsdag samt i weekenderne er uden bemanding, mens der man-, tirs-, tors- og fredag er personale i dagtimerne.

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice har to ledige stillinger som biblioteksværter over 18 år til besættelse hurtigst muligt på Skælskør Bibliotek i tidsrummet kl. 18.00-21.00 alle dage i den selvbetjente åbningstid. Vagterne fordeles på to biblioteksværter i det nævnte tidsrum med en gennemsnitlig arbejdstid på 10 timer pr. uge pr. biblioteksvært.

  Biblioteksværten er først og fremmest vært, og du skal understøtte det gode værtskab om aftenen i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Du møder bibliotekets gæster i øjenhøjde samtidig med at du løser forskellige praktiske opgaver.

  Du er en moden, solid og tillidsvækkende person, og du har det godt med at være alene på arbejde om aftenen. Du er god til at tale med alle slags mennesker, da mangfoldigheden på biblioteket er stor. Der kommer blandt andet en del børn og unge om aftenen, som du skal have lyst til at forholde dig til.

  Vi forventer af dig, at du

  • er vært i øjenhøjde hvor venlighed, imødekommenhed, interesse og hjælpsomhed er grundlæggende
  • er rolig og solid
  • har en god dømmekraft og en god portion sund fornuft
  • har en naturlig autoritet
  • kan skabe et biblioteksrum, hvor der er trygt at komme

  Vi kan tilbyde dig
  • et job med mange facetter og opgaver, hvor du møder mange slags mennesker.
  • at sortere, opsætte og finde materialer frem
  • lettere oprydning i biblioteket
  • opfyldning af papir, bonruller, kaffe, pjecer m.m.
  • betjene samt sikre driften i afleveringsautomaten
  • øvrige opgaver aftales ad hoc

  Vi vil forestå en grundig oplæring, hvor vi introducerer dig til alle opgaverne i jobbet.

  Ledige stillinger
  2 stk.

  Timetal pr. uge

  7-10 timer pr. uge i tidsrummet 18.00-21.00.

  Ansættes efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger
  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  Frist for ansøgning
  • fredag den 4. oktober 2019 kl. 12.00.

  Det skal bemærkes, at der kun kan fremsendes ansøgninger via slagelse.dk

  Samtaler afholdes den 8. oktober 2019.

  Ansættelsesdato

  Hurtigst muligt og efter aftale.

  Børneattest skal indhentes.

  Søg stillingen Biblioteksværter til... (nyt vindue)