Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 20-12-2018 Skibsfører med Schottelerfaring
  Agersø Omø Færgerne i Slagelse Kommune søger to skibsførere med Schottelerfaring.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.
   

  Vi søger to personer med følgende papirer:

  • Kystskipper
  • ROC
  • Krisestyring § 6-7-8
  • Medicinkiste minimum C+P
  • Søsikkerhed
  • Farligt gods.

  Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst.
   

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Chefskipper Michael Due på telefon 21 32 47 63.

  Frist

  • 20. december 2018.


  Søg stillingen Skibsfører med Schot... (nyt vindue)
 • 09-01-2019 Natursagsbehandler
  Har du lyst til et alsidigt arbejde, hvor du både kommer ud i naturen og sidder bag skrivebordet? Er du løsningsorienteret og god til borgerkontakt? Så er det måske dig vi har brug for.

  Vi søger en ny medarbejder til en stilling med en varighed på to år.

  Arbejdsområde

  Som natursagsbehandler skal du primært arbejde med sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens §3. Der vil særligt være tale om lovliggørelsessager, som opfølgning på statens gennemgang af beskyttet natur. Derudover skal du også indgå i sagsbehandling vedrørende beskyttede sten- og jorddiger samt adgangssager.

  Stillingen er midlertidig, så erfaring og hurtig tilgang til fagområdet vil blive foretrukket.
  Du vil sammen med syv kollegaer indgå i naturgruppen, der arbejder med natur, vandløb og kystbeskyttelse.

  Din profil

  Du har:
  • en baggrund som biolog eller lignende
  • erfaring med sagsbehandling indenfor naturbeskyttelsesloven herunder håndhævelser
  • godt kendskab til botanik, vandhulsbiologi og danske naturtyper
  • erfaring med vurderinger i forhold til habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000
  • juridisk erfaring i forhold til forvaltningslov, naturbeskyttelseslov og håndhævelse
  • rutine i at bruge Miljøportalen, journalsystemer og GIS
  • gode samarbejdsevner og er velformuleret.
  Vi lægger vægt på, at du:
  • er teamspiller og samarbejdsorienteret
  • er vedholdende og struktureret i dit arbejde
  • er løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
  • har lyst og evne til borgerkontakt
  • kan formidle faglige problemstillinger til politikere og lodsejere.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service overfor borgerne prioriteres højt. Vi sætter pris på godt humør og et godt arbejdsmiljø.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.

  Stillingen er fuldtid (37 timer/uge).

  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.

  Arbejdsstedets adresse bliver Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:
  • biolog Michael Marcher på tlf. 58 57 46 87
  • biolog Knud Larsen på tlf. 58 57 47 89

  Frist

  • 9. januar 2019
  Vi forventer at holde samtaler torsdag den 17. januar 2019.

  Søg stillingen Natursagsbehandler (nyt vindue)
Sygeplejerske (1)
 • 16-01-2019 Ergoterapeut og diætist til Center for Sundhed og Ældre
  På plejecentrene er måltiderne det naturlige sociale samlingspunkt. Maden tilpasses efter den enkelte beboers ønsker og behov. Der er fokus på kvalitet og økologi.

  Har du lyst og faglig indsigt til at blive en del af et nyt ernæringsteam for plejecentrene - så læs videre her.

  Med det mål, at kvalificere og udvikle det nuværende fokus på mad, ernæring samt måltiderne på plejecentrene, søges en diætist og en ergoterapeut til et nyt ernæringsteam. Målet er, at sikre den gode ernæring og de gode måltider til borgerne på plejecentrene. Slagelse Kommune har 10 kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter. Ernæringsteamet skal servicere alle 11 plejecentre.

  I 2018 har personalet på plejecentrene gennemført kurser i Mad og Måltider med særligt fokus på borgere med dysfagi. Ernæringsteamet vil have til opgave at fortsætte den igangsatte udvikling.

  Vi arbejder ud fra Værdighedspolitikken for ældre i Slagelse Kommune, hvor borgerens selvbestemmelse og livskvalitet er i centrum. Borgerne understøttes i, at kunne deltage i hverdagens gøremål så længe som det er muligt og ønskeligt for den enkelte. At bo på plejecenter betyder, at der er sikre og trygge rammer omkring borgerne, og samtidig at der gives mulighed for, at de har en indholdsrig hverdag. Den enkelte borgers "livshistorie" danner udgangspunkt for, i fællesskab at skabe livskvalitet og fleksibilitet samt valgmuligheder og dermed indflydelse på eget liv.

  Læs mere om værdighedspolitikken her (nyt vindue) (nyt vindue).

  Ergoterapeut

  Vi forventer at du har fokus på de gode måltider, også for borgere med spiseproblematikker. Du vil i samarbejde med det enkelte plejecenters medarbejdere være nøgleperson i forhold til at udarbejde handleplaner for de gode måltider samt individuelle spise-/drikkevurderinger.

  Når en borger bliver ernæringsscreenet (EVS) og er i risiko for dårlig ernæringstilstand - dysfagi, vil plejecentrene kunne rekvirere din assistance for vurdering af borgerens spiseevne.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • observationer og deltagelse ved måltider med øje for borgernes siddestilling, spiseevne, bordets indretning, anretning og servering af maden, medarbejdernes rolle og den sociale stemning
  • spise- og drikkevurdering i forhold til bestemmelse af madens og drikkelsens konsistens
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale og diætist omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Diætist

  Vi forventer at du har fokus på borgernes ernæringstilstand. Din rolle vil bl.a. være at styrke indsatsen i brugen af EVS hos alle borgerne på plejecentrene. Plejecentrene vil kunne rekvirere din assistance for individuel ernæringsvurdering.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • vejledning i sondeernæring/parenteral ernæring
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet i EVS og ernæringshandleplaner
  • individuel ernæringsterapi og diætbehandling
  • kostberegning af borgernes indtag (borgere i særlig ernæringsrisiko)
  • forebyggelse af uplanlagt vægttab
  • optimering af kvaliteten i dagens måltider med udgangspunkt i borgerens ønsker
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Fælles for stillingerne

  Vi forestiller os, at du som ergoterapeut/diætist har erfaring for det geriatriske område. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har arbejdet med dysfagi i forhold til ældre borgere. Interesse og viden om tilberedning og servering af mad og måltider i forskellige konsistenser.

  Du skal være god til at skabe relationer. Samtidig skal du fungere som inspirator for medarbejderne på plejecentrene og indgå i involverende samarbejder.

  Forudsætningen er, at du kan trives med at have mange arbejdspladser. Det er nødvendigt, at du har kørekort.

  Praktiske oplysninger

  Stillingerne besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling. Stillingerne er tidsbegrænsede til 1 år.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber på mobil 40 12 95 24

  Frist

  • onsdag den 16. januar 2019 kl. 9.00

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside.

  Venligst mærk ansøgning "Diætist og ergoterapeut til Plejecentrenes ernæringsteam".

  Ansættelsessamtaler afholdes den 24. og 25. januar 2019.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Søg stillingen Ergoterapeut og diæt... (nyt vindue)
Specialarbejder (1)
 • 20-12-2018 Skibsfører med Schottelerfaring
  Agersø Omø Færgerne i Slagelse Kommune søger to skibsførere med Schottelerfaring.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.
   

  Vi søger to personer med følgende papirer:

  • Kystskipper
  • ROC
  • Krisestyring § 6-7-8
  • Medicinkiste minimum C+P
  • Søsikkerhed
  • Farligt gods.

  Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst.
   

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Chefskipper Michael Due på telefon 21 32 47 63.

  Frist

  • 20. december 2018.


  Søg stillingen Skibsfører med Schot... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 17-12-2018 Beskæftigelsesmedarbejder til området for jobafklaring

  Trives du i en travl hverdag i et aktivt miljø, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Hvor fokus er på at motivere og inspirere mange forskellige personer i løbet af din arbejdsdag?

  Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig. Der er tale om en fast stilling.

  Har du erfaring i forhold til myndighedsarbejde inden for jobafklaring eller relevant faglig uddannelse som f.eks. socialrådgiver eller socialformidler, vil dette være en fordel, men ikke et krav. Desuden vil det være en fordel, hvis du har kendskab til ressourceforløb, da der kan forekomme opgaver indenfor dette fagområde.

  Vi forventer, at du personligt er

  • engageret og robust
  • struktureret og systematisk, og kan bevare overblikket
  • selvstændig og har gode samarbejdsevner
  • venlig og imødekommende i mødet med borgere og samarbejdspartnere
  • skriftlig og mundtlig velformuleret
  • indstillet på, at der sker løbende forandringer.

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi forsøger at hjælpe den sygemeldte med at mobilisere egne ressourcer i arbejdet med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har fag- og dialogmøder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din leder.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og vi tager os godt af hinanden. Der er meget liv på gangene, og vi kan godt lide, når dørene står åbne. Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao samt frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi har flekstid.

  Vi tilbyder dig

  En spændende stilling med masser af udfordringer, der samtidig rummer gode muligheder for individuel påvirkning og udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Tiltrædelse pr. 1. februar 2019 - hvis muligt før.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge straffeattest og det er en fordel at du har kørekort.

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest via linket.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  • konstitueret leder for afdelingen for Fastholdelse Helle Wiehe på telefon 24 91 74 90 eller mail hellw@slagelse.dk

  Frist

  • mandag den 17. december 2018, kl. 12.00


  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 20. december 2018.  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
 • 17-12-2018 Beskæftigelsesmedarbejder til sygedagpengeområdet

  Trives du i en travl hverdag i et aktivt miljø, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Hvor fokus er på at motivere og inspirere mange forskellige personer i løbet af din arbejdsdag?

  Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig. Der er tale om en fast stilling.

  Det er en fordel, hvis du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har joberfaring fra sygedagpengeområdet.

  Vi forventer, at du personligt er

  • engageret og robust
  • struktureret og systematisk, og kan bevare overblikket
  • selvstændig og har gode samarbejdsevner
  • venlig og imødekommende i mødet med borgere og samarbejdspartnere
  • skriftlig og mundtlig velformuleret
  • indstillet på, at der sker løbende forandringer.

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi forsøger at hjælpe den sygemeldte med at mobilisere egne ressourcer i arbejdet med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har fag- og dialogmøder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din leder.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og vi tager os godt af hinanden. Der er meget liv på gangene, og vi kan godt lide, når dørene står åbne. Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao samt frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi har flekstid.

  Vi tilbyder dig

  En spændende stilling med masser af udfordringer, der samtidig rummer gode muligheder for individuel påvirkning og udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Tiltrædelse pr. 1. februar 2019 - hvis muligt før.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge straffeattest og det er en fordel at du har kørekort.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  • konstitueret leder for afdelingen for Fastholdelse Helle Wiehe på telefon 24 91 74 90 eller mail hellw@slagelse.dk

  Frist

  • mandag den 17. december 2018, kl. 12.00.


  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 20. december 2018.  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
 • 13-01-2019 Socialrådgiver til Autisme Center Vestsjællands voksenområde

  - 37 timer


  Vi har en ledig socialrådgiverstilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der også lytter til det, der ikke nødvendigvis siges højt.

  Autisme Center Vestsjælland er et kommunalt specialcenter med tilbud til børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er oprettet efter SEL §§ 36, 66.6, 104, 107 og 108, ABL § 105 (med støtte jf. SEL §§ 83 og 85), Folkeskolelovens § 20.2 samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Autisme Center Vestsjælland er delt i hhv. Børne-, Unge- og Voksenområdet. Stillingen er i vores Voksenområde, hvor du også vil samarbejde med områdets anden socialrådgiver.

  Voksenområdet består af 23 botilbud samt et aktivitets- og samværstilbud, placeret på 11 forskellige matrikler. Du vil blive tilknyttet 11 botilbud samt aktivitets- og samværstilbuddet og kommer til at indgå i samarbejde med omkring 65 borgere, 100 fastansatte medarbejdere og 4 teamledere. Herudover vil der også være tværgående funktioner og indsatser på tværs af hele Autisme Center Vestsjælland.

  Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold til at understøtte. Vi har tydelige forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette. Du vil opleve, at hverdagen er meget varieret, både i forhold til opgavearten og -mængden. Du vil møde en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at sætte dit eget præg. Endelig vil du opleve, at der blandt de 600 medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland altid findes kolleger med viden/erfaringer, du kan hente inspiration fra i forhold til både små og store udfordringer.

  Socialrådgivernes arbejdsopgaver

  • visitation og takstforhandlingsopgaver, herunder formidling af sammenhæng mellem borgers støttebehov, den pædagogiske indsats og takstindplacering
  • internt tværfagligt samarbejde, herunder vurdering af hvornår det kan være relevant at inddrage kollegaer fra andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og logopæder
  • fungere som bindeled mellem Autisme Center Vestsjælland og handlekommuner, bl.a. gennem undervisning og formidling til det pædagogiske personale
  • understøtte en videreudvikling af kvalitet i skriftlig dokumentation i det pædagogiske arbejde
  • rådgivning og vejledning til eksterne samarbejdspartnere så som pårørende, værger, sagsbehandlere m.v.
  • herudover er der løbende administrative opgaver, som f.eks. udarbejdelse af kontrakter, journalisering, opdatering af Tilbudsportalen m.v.

  Faglige kompetencer

  Du
  • er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
  • har erfaring som myndighedssagsbehandler, gerne inden for voksen handicapområdet
  • har erfaring med VUM.

  Personlige kompetencer

  Du
  • er serviceminded
  • er er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation
  • er i besiddelse af et godt overblik og trives med en overordnet koordinerende funktion
  • har flair for it
  • har interesse for at udvikle nye arbejdsgange i samarbejde med områdets ledere
  • har lyst til at arbejde i et organisatorisk og fagligt paradigmeskifte, med deltagelse i forandringsprojekter og -processer.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt.
  Stillingen er på 37 timer.

  Løn efter overenskomst og i henhold til lokal forhåndsaftale.

  Vi indhenter børne- og straffeattester i forbindelse med ansættelsen.

  Få mere at vide hos

  • områdeleder Anne Brauner, tlf. 40 20 51 28
  • socialrådgiver Maria Matthiesen, tlf. 23 24 75 36

  Ansøgningsfrist

  • søndag 13. januar 2019

  Samtaler afholdes tirsdag 22. januar 2019.

  Søg stillingen Socialrådgiver til A... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 02-01-2019 SSA og SSH dag og aften, både faste og vikariater
  Vi søger social-og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter.
  Så brænder du for, at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger.

  Vi arbejder i teams hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabilliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgere.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • at du kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.

  Vi kan tilbyde

  fagligt dygtige kollegaer
  mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne er både dagvagter og aftenvagter og med forskellige timetal. Det kan vi tale om. Der er faste stillinger og vikariater.
  Alle har fri hver anden weekend.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

  Flere informationer

  Ved yderligere oplysninger kan du kontakte
  • områdeleder Karin Henriksen på kahen@slagelse.dk eller 58575352
  • helbc@slagelse.dk eller 58575361

  Frist

  onsdag den 2. Januar 2019 kl. 12.00.

  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv, og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 2.

  Søg stillingen SSA og SSH dag og af... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (5)
 • 17-12-2018 SSA aftenvagt - skærmet enhed, 28 timer/uge - Plejecenter Skovvang
  Har du lyst til at blive en del af vores gode aftenteam, så har du nu muligheden.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed både i den direkte pleje som i dokumentationen.

  Vores forventning er, at du signaler selvstændighed og overblik samt er handlekraftig.

  Vi forventer, at du er i stand til at fange nuet hos den enkelte, således af beboerne også i de sene timer oplever stjernestunder med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.

  Vi arbejder tværfagligt og arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt samt vi har gode rammer for den faglige udvikling. Det tilbydes løbende gruppesupervision ved psykolog. Der er knytter centersygeplejerske til de skærmede afsnit. Vi modtager SOSU-elever og sygeplejerskestuderende i afsnittet.

  Det enkelte demensafsnit rummer 8 beboere og du vil være i vagt med en social- og sundhedshjælper. I ferie, ved kurser og sygdom må der forventes at skulle udføres assistentopgaver i det øvrige hus.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid med tildelt værtinderolle. Plejecenter Skovvang har det økologiske sølvspisemærke

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt og tager udgangspunkt i Plejecenter Skovvangs værdisæt og Slagelse kommunes værdighedspolitik.

  Vi møder den enkelte beboer og dennes pårørende værdigt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkommen til at kikke forbi.

  Der arbejdes hver anden weekend i lige uger. Mødetid er som udgangspunkt i tidsrummet fra kl. 14-24, Du vil skulle arbejde i et rul 2 - 2 - 3.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillngen, kan du kontakte
  • Ruth Klein, telefon 58 57 34 62

  Ansøgningsfrist

  • 17. december  kl. 8

  Ansættelsessamtale den 19. december fra kl. 8.

  Søg stillingen SSA aftenvagt - skæ... (nyt vindue)
 • 17-12-2018 SSA dagvagt - somatisk afsnit Plejecenter Skovvang
  Som følge af at vi har et udviklende arbejdsmiljø, der giver lyst til nye udfordringer, søger vi en social- og sundhedsassistent til somatisk afdeling, 32 timer pr. uge.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi går den enkelte beboer og dennes pårørende i møde med en værdig tilgang. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed.

  Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt og vi har gode rammer for den faglige udvikling.

  Der er knytter centersygeplejerske til de 3 somatiske afsnit. Vi modtager SOSU-elever og sygeplejerskestuderende i afsnittet.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det økologiske sølvspisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt og værdigt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkomme til at kikke forbi.

  Der arbejdes hver anden weekend.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillngen, kan du kontakte
  • Ruth Klein, telefon 58 57 34 62

  Ansøgningsfrist

   
  • den 17. december kl. 8


  Ansættelsessamtale den 19. december om formiddagen.

  Søg stillingen SSA dagvagt - somati... (nyt vindue)
 • 27-12-2018 Fagligt stolte SSA'er

  Fagligt stolte SSA'er søges til moderne plejecenter hvor tiden ikke er gået i stå


  GENOPSLAG

  Plejecenter Blomstergården søger faglig stærke social- og sundhedsassistenter til dagvagt/senvagt, aftenvagt og nattevagt til vores 24 midlertidige pladser.

  Har du lyst til at være en del af tværfagligt team i leve-bo enhed med 24 midlertidige pladser, så har vi ledige stillinger fra 1. januar 2019.
  Vi søger en fast nattevagt 28 timer/ugen, med arbejde i ulige uge.
  Vi søger en fast aftenvagt 28 timer/ugen, med arbejde i lige weekender.
  Vi søger fast dagvagt med gennemsnitlig 4 senvagter på 4 uger, på 32 timer/ugen.

  Plejecenter Blomstergården søger pr. 1. januar 2019 social- og sundhedsassistenter til dag- og senvagter i faste stilling på 32 timer ugentlig.


  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er den hverdagsrehabiliterende tilgang som er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven. Vi har blandt andet stor fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

  I januar 2019 skifter vi til omsorgssystemet CURA der er bygget op omkring Fælles Sprog III.

  De ledige stillinger er til afdelingen med midlertidige pladser.

  Forventninger til dig

  At du
  • har erfaring med komplekse borgerforløb
  • er nysgerrig på den hverdagsrehabiliterende tilgang
  • er i stand til at implementere og er reflekterende i din tilgang til ny viden og tiltag
  • indgår i tværfaglige teams hvor I spiller hinanden gode i samarbejdet
  • er god til konstruktiv planlægning af dagen.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt miljø, hvor der er tæt samarbejde mellem SOSU, sygeplejersker, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringspersonale, kommunal læge og andet
  • en arbejdsplads hvor du får rig mulighed for at udføre indsatser efter Sundhedsloven
  • løbende kompetenceudvikling, senest omkring Demens og Mad og Måltider
  • et frit miljø, hvor der er plads til at man selv har stor indflydelse på arbejdsdage
  • en arbejdsplads hvor der er fuld fart på aktiviteter, som borgerne skal motiveres og understøttes til at deltage i
  • MED udvalget på Blomstergården er i gang med at undersøge muligheder for anderledes planlægning af vagter, f.eks. arbejde hver 3. weekend, øget timetal, selvvalgt arbejdstid og andet
  • en ny AMR gruppe der gerne vil arbejde aktivt med arbejdsglæde og trivsel.

  Flere informationer

  Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Olsen på tlf.: 20 29 62 52
  • virksomhedsleder Christina Aaberg på tlf.: 29 27 37 82

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • torsdag den 27. december 2018 kl. 08.00

  Samtaler afholdes fredag den 28. december 2018.

  Søg stillingen Fagligt stolte SSA'e... (nyt vindue)
 • 02-01-2019 SSA og SSH dag og aften, både faste og vikariater
  Vi søger social-og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter.
  Så brænder du for, at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger.

  Vi arbejder i teams hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabilliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgere.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • at du kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.

  Vi kan tilbyde

  fagligt dygtige kollegaer
  mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne er både dagvagter og aftenvagter og med forskellige timetal. Det kan vi tale om. Der er faste stillinger og vikariater.
  Alle har fri hver anden weekend.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

  Flere informationer

  Ved yderligere oplysninger kan du kontakte
  • områdeleder Karin Henriksen på kahen@slagelse.dk eller 58575352
  • helbc@slagelse.dk eller 58575361

  Frist

  onsdag den 2. Januar 2019 kl. 12.00.

  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv, og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 2.

  Søg stillingen SSA og SSH dag og af... (nyt vindue)
 • 21-01-2019 SSA - Levehjemmet Bjergbyparken

  Vil Du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et midlertidigt ophold?

  Social- og sundhedsassistent søges til en stilling på 32 timer i skiftende tjeneste, samt hver anden weekend.

  Drømmer Du om et arbejdsliv, hvor Du kan være tæt på vores beboere og være med til at skabe et liv der er værd at leve, hele livet?

  Synes Du det vil være spændende, at yde helhedspleje og omsorg for menneske der har brug for et ophold på en midlertidig plads, i en kortere eller længere periode?

  Er Du stærk i din egen faglighed? Tænker Du rehabiliterende og habiliterende? vil Du tage ligelig og aktiv del i de daglige gøremål? Har Du et godt overblik? Og er Du forsynet med en god portion robusthed.

  Så er det måske dig vi har brug for.

  Vi søger en Social og Sundheds Assistent, der vil være med til at vedligeholde og udvikle vores Eden-hjem.

  Det vil være en fordel, hvis Du har kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:

  Demensområdet, IT omsorgssystemet CURA, Hygiejne, Sårpleje, Psykiatri, rehabilitering og Palliation.

  Det allervigtigste er imidlertid, at Du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et "liv der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på faglig kvalitet i arbejdet, som er orienteret om den enkelte beboers helhedspleje.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien her: http://www.edendenmark.dk/ (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og FOA.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  • virksomhedsleder Keld Taaning på tlf. 58 57 40 80 eller på mail kelta@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 16. december 2018

  Ansættelsessamtaler

  Vi afholder samtaler i uge 51.

   

  Bilag

   

   

     Søg stillingen SSA - Levehjemmet Bj... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (2)
 • 15-12-2018 Omsorgsmedhjælper til Park Allé

  Specialcenter Slagelse, Park Allé søger omsorgsmedhjælpere

  Specialcenter Slagelse er et tilbud til børn og voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Park Allé er et botilbud med 20 lejligheder beliggende i Skælskør by.

  Målgruppen på Park Allé er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne er i alderen 30 til 90 år, og alle har et stort støttebehov - herunder understøttende kommunikationsformer.

  Stillingerne som henholdsvis er faste stillinger og et barselsvikariat, er på 20-30 timer gennemsnitligt om ugen i skiftende arbejdstider og hver anden weekend.

  Opstart snarest muligt eller senest den 1. februar 2019.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du

  • har kendskab til basis brug af PC (Office pakken).
  • har en positiv og engageret tilgang og har lyst til at arbejde med udvikling
  • er engageret og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • har gyldigt kørekort og kan køre centerets busser (9. pers.)
  • kan arbejde på tværs af personalegruppen (hele Park Allé)
  • kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed, struktur og faste rammer.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.

  Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest

  • den 15. december 2018


  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 51.

  Såfremt du ikke hører fra os senest den 28. december 2018, er du ikke kommet i betragtning.  Søg stillingen Omsorgsmedhjælper ti... (nyt vindue)
 • 21-12-2018 Pædagogmedhjælper til Børnehuset ved Noret
  Vi søger en pædagogmedhjælper 32 timer ugentligt fra  1. marts 2019.

  Virksomheden

  Børnehuset ved Noret er et kommunalt bevægelsescertificeret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionen har pt. 20 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Huset er stueopdelt med tre grupper. De 0-2 årige er på Haletudserne, de 2½-4 årige er på Søstjernestuen og de 4-6 årige er på Blækspruttestuen.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og derfor er det vigtigt for os, at du respekterer barnet/børnene, at du er bevidst om dit sprogbrug og dit toneleje, og at du er imødekommende overfor alle børn, forældre og kollegaer.

  Stillingsbeskrivelse

  Du skal indgå i samarbejdet med det øvrige pædagogiske personale, og løse de daglige praktiske såvel som pædagogiske arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte oprydning på stuen, tømme opvaskemaskine, vaske tøj, tage med på ture ud af huset, lege på legepladsen, spille spil, læse bøger, skifte bleer m.m.

  Ønskede kompetencer

  Du skal kunne:
  • arbejde efter fælles fastsatte mål i vores læreplan
  • deltage positivt og aktivt i dagligdagen
  • bidrage aktivt på personalemøderne
  • efter anvisning og arbejde ud fra fælles pædagogiske metoder
  • arbejde ud fra såvel lokale som kommunale værdier
  • være en tydelig og nærværende voksen
  • du skal se det som en pædagogisk udfordring, at arbejde med børn mellem 0-6 år
  • være professionel på jobbet, ved at adskille privatliv og arbejdsliv
  • tilgodese det enkelte barn ud fra barnets behov
  • du må gerne kunne spille på et instrument, eller have andre rytmiske/bevægelsesmæssige kompetencer.
  Der vil kunne forekomme uger med mange timer og uger med færre timer, vi arbejder efter årsnorm.

  Du vil primært være tilknyttet Haletudsestuen.

  Yderligere spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen rettes til:
  • leder Britta Christensen
  • souschef Malene Bjørch på tlf. 58 37 01 81

  Frist

  • 21. december 2018.
  Ansøgningen sendes til Børnehuset ved Noret, Nor Allen 4, 4220 Korsør

  Der vil blive afhold ansættelsessamtaler i uge 4.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Pædagog (3)
 • 15-12-2018 Pædagoger til Park Allé

  Specialcenter Slagelse, Park Allé søger pædagog(er)

  Park Allé er beliggende i Skælskør by, og er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 20 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Borgerne på Park Allé har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne er i alderen 30 til 90 år, og alle har et stort støttebehov - herunder understøttende kommunikationsformer. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation.

  Stillingen(-erne) er på 25-30 timer gennemsnitlig om ugen i skiftende arbejdstider og hver anden weekend. Mødetider morgen er fra kl. 06.30. Opstart snarest muligt eller senest den 1. februar 2019.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision og faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som pædagog

  • har kendskab til at arbejde med multihandikappede borgere
  • kender til administrativt arbejde, journalnotater i Sensum/Bosted og statusskrivelser.
  • er engageret og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.

  Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest

  • den 15. december 2018.


  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 51.

  Såfremt du ikke hører fra os senest den 28. december 2018, er du ikke kommet i betragtning.  Søg stillingen Pædagoger til Park A... (nyt vindue)
 • 17-12-2018 Inklusionspædagog - Nymarkskolen
  Vi søger en pædagog til at varetage støtte på skolens inklusionselever, stillingen skal besættes 1. februar eller snarest derefter.

  Stillingen indeholder støttefunktioner for elever primært i indskolingen. Vi søger en pædagog, der kan arbejde selvstændigt med socialtræning i klasser, samt med enkeltelever i et tæt tværfagligt samarbejde med skolens personale, eksterne samarbejdspartnere samt være primær kontaktperson til forældrene.

  Stillingen kræver, du er indstillet på at arbejde med handleplaner og evaluering af disse.

  Nymarkskolen er en to-tre sporet byskole med 525 elever og 50 ansatte. Vi er endvidere en idrætsskole, hvor alle klasser har 5 lektioners idræt om ugen. I dette skoleår har vi givet vores udeområder et løft, så vores elever har rig mulighed for bevægelse i både frikvarterer og undervisningen.

  Vi har gennem flere år arbejdet med at gøre læring synlig for eleverne, hvilket giver et stærkt fokus på læring og læringsmål. Vi har opnået gode resultater og et godt læringsmiljø i skolens klasser.

  Vi har de seneste år haft stor fokus på elevernes trivsel og faglige udbytte ud fra den systemiske tilgang. Målet er at skabe et bedre miljø i og udenfor klasselokalerne med fokus på synlig læring. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger fås ved at kontakte

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • 17. december 2018 kl. 12.00


  Søg stillingen Inklusionspædagog - ... (nyt vindue)
 • 21-12-2018 Pædagog på 30 timer til Autisme Center Vestsjællands Aktivitets- og Samværstilbud

  Pædagog/pædagogisk medarbejder

  ACV's Aktivitets- og Samværstilbud, §104, søger en uddannet pædagog eller en kollega med anden relevant faglig uddannelse, til en 30-timers stilling fra 1. februar 2019 eller hurtigst muligt derefter.

  Aktivitets- og Samværstilbuddet er et dagtilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi har pt. en daglig åbningstid fra kl. 9.00-15.00, men du skal påregne at kunne stå til rådighed ud over åbningstiden. Fysisk er vi placeret på tre matrikler: Laden på Rosenkildevej 93, afd. 75 beliggende Rosenkildevej 75 og afd. 83, som ligger på Rosenkildevej 83.

  Du vil blive tilknyttet en afdeling, men skal være i stand til at hjælpe til i alle afdelinger, ligesom § 85-støtte hos borgere i eget hjem også kan forekomme.

  Der forventes, at du

  • er uddannet pædagog eller har anden relevant faglig uddannelse
  • er god til dokumentation; vi arbejder i Bosted Sensum, så kendskab til dette er en fordel
  • er fleksibel i forhold til at rokere rundt i Aktivitets- og Samværstilbuddet efter behov
  • kan arbejde relationsskabende og anerkendende i forhold til et recovery-perspektiv
  • kan arbejde selvstændigt, da der forekommer alenearbejde i forhold til enkelte borgeres behov
  • bringer de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegaer
  • generelt er nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang
  • som menneske er indstillet på at tilegne dig ny viden og har læring som en positiv reference.
   

  Opstartsdato

  1. februar 2019 eller snarest muligt, efter aftale med teamleder.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Løn efter overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Hvis du vil vide mere

  om jobbet, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 21. december 2018.

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 3, 2019.

  Søg stillingen Pædagog på 30 timer ... (nyt vindue)
Lærer (3)
 • 16-12-2018 Ambitiøse lærere til Antvorskov Skole

  Faglig skole med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle søger dygtige og udviklingsorienterede lærere

  Vi har babyboom blandt vores lærere, så vi søger lærere med linjefag i enten dansk eller matematik, til faste stillinger.

  Vi kan tilbyde

  • et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
  • mulighed for - og pligt til - at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning, teknologiinddragelse og brugen af it-understøttet af meebook og google.docs
  • mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
  • I3-boards i alle lokaler, det nødvendige omfang af computere og iPads, nye undervisningsmaterialer/portaler
  • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • egne fagkonsulenter i dansk og matematik
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.


  Antvorskov Skole er en velrenommeret skole i fortsat vækst og med mere end 1100 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af læringsmiljøer. Vi kombinerer høje faglige muligheder og forventninger med en tro og et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever, men i et forpligtende fællesskab.

  Vores store faglige interesseområde er udvikling af undervisning. Vi drømmer om at lave skolen, eleverne ikke vil hjem fra samtidig med, at vi skal forberede dem til en globaliseret verden. Det betyder, at vi på den ene side arbejder med projektbaseret undervisning, teknologiinddragelse og innovation og på den anden side med databaseret læringsledelse i dansk og matematik, hvor vi i indeværende skoleår er påbegyndt et treårigt A. P. Møller projekt sammen med to af vores fødeskoler og os selv som projektejere. Du kan læse mere om vores interesseområder på LearningTechLabs hjemmeside (nyt vindue) og os som skole på Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte

  • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00

   

  Ansøgningsfrist

  • den 16. december 2018

  Vi forventer at afholde samtaler den 19. december 2018.  Søg stillingen Ambitiøse lærere til... (nyt vindue)
 • 16-12-2018 Dansklærer til Marievangsskolen
  Er du dansklærer med mod på dansk i indskolingen (0.-3. klasse) eller på mellemtrinnet (4.-6. klasse)?
  I givet fald har vi to velfungerende klasser på 1. og 4. årgang, som glæder sig til at tage imod en energisk, inspirerende og smilende klasselærer.
  Du bestemmer selv, om du vil have begge klasser eller blot den ene.

  Skolen søger en person, der

  • altid er nysgerrig på egen praksis
  • tager udgangspunkt i relationel klasserumsledelse
  • varierer sin undervisning.
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.

  Stillingsbeskrivelse

  Der er tale om en fast fuldtidsstilling. Du kan vælge mellem en 1. klasse eller en 4. klasse i dansk samt almene fag i forhold til din fagprofil.
  Du kan ligeledes vælge både 1. og 4. klasse i dansk samt enkelte andre fag i de samme klasser.

  Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde på klasse- og årgangsniveau.

  Skolen er i gang med en inklusionsudvikling, som primært bygger på klasseledelse, relationskompetence og fagdidaktik.

  Derudover er vi på Marievangsskolen altid interesseret i lærere med AKT-erfaring og faglærere indenfor idræt og musik. Dette er dog ikke afgørende for denne stilling.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt 3-sporet skole med ca. 700 elever fordelt på 0.-9. Klasse samt 4 modtagerklasser. Herudover har skolen tilknyttet en SFO og en klub. Vi er ca. 80 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

  For nyansatte gælder bl.a. følgende

  • mentorordning, hvor nyuddannede lærere får erfaren lærer som coach
  • møderække fordelt over skoleåret mellem nyansatte, ledelsen og TR.

  Vi har godt fat i skolereformen, og vi er villige til at udvikle os i takt med den sidste del af implementeringen.

  Under medarbejdersamtaler laves aftaler om den ansattes fremtidige arbejdsfunktioner og udvikling.

  Du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Flere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er meget velkommen til, efter aftale at komme og besøge skolen.

  Frist

  • søndag den 16. december 2018

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 18. december 2018 fra kl. 15.00.

  Ansættelse 1. februar 2019 (gerne før).

  Søg stillingen Dansklærer til Marie... (nyt vindue)
 • 21-01-2019 Teamkollega til specialundervisning - Storebæltskolen

  Brænder du for specialundervisning og et stærkt fagligt fællesskab, og vil du være med til at videreudvikle en i forvejen velfungerende specialskole?

  Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. marts to lærere til henholdsvis vores udskoling og mellemtrin.

  Vi kan tilbyde

  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en høj grad af tværfagligt samarbejde
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj faglighed og et godt samarbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • en attraktiv løn
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

  Vi forventer at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • arbejder didaktisk med fokus på det enkelte barns kompetencer, potentialer og behov
  • er god til at planlægge og god til at ekstemporere, når planen ikke holder
  • er god til at reflektere over egen praksis
  • vil arbejde med dig selv på det personlige og faglige plan
  • er god til at anvende IKT i hverdagen
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • er god til klasserumsledelse og kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der får øje på muligheder frem for begrænsninger og som kan arbejde tværfagligt
  • er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet.


  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Flere oplysninger

  Hvis du ønsker flere informationer, kan du kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 21. januar 2019


  Ansættelsessamtaler afholdes 28. januar 2019.  Søg stillingen Teamkollega til spec... (nyt vindue)
Leder (1)
 • 23-01-2019 Leder til bo- og aflastningstilbuddet Heimdal SPS

  Daglig leder til Specialcenter Slagelse, Heimdal, bo- og aflastningstilbud til børn og unge med svære handicaps og senhjerneskader


  Specialcenter Slagelse er en virksomhed inden for "Handicap, socialpsykiatri og misbrug" i Slagelse kommune.

  SPS består af aflastning og botilbud til børn og unge med handicap og senhjerneskader, bofællesskaber og botilbud til voksne borgere med handicap, beskæftigelsestilbud og ledsageordning til mennesker med handicap.

  Heimdal leder efter en daglig leder, der i samarbejde med børn, forældre og personale vil være med til at skabe rammerne for et godt børneliv på Heimdal.

  Vi forventer af dig, at du forpligter dig på faglig og personlig udvikling, og at du tydeligt arbejder med ambitioner for tilbuddet på Heimdal.
  Vi forventer ligeledes, at du repræsenterer Heimdal udadtil, og at du kan inspirere og videreudvikle på tilbuddet, samt at du er bevidst om, at du arbejder i en politisk styret organisation.

  Vi tilbyder, at du kan blive en del af et større ledelsesteam, hvor vi tilstræber os, at spille hinanden gode. I løbet af 2019 vil det forventes, at du deltager i et diplommodul om Strategisk Ledelse, der er tilrettelagt af Handicap, psykiatri og misbrug i Slagelse kommune.

  Heimdal tilbyder en engageret og udviklingsorienteret medarbejdergruppe, der har høje forventninger til en kommende leder.
  Det er en fordel, at du har erfaring med ledelse eventuelt suppleret med lederuddannelse.

  På Heimdal vægtes det overordnet, at skabe et godt, trygt og udviklende børneliv i samarbejde med forældrene.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 23. januar 2019 kl. 12.00

  Samtaler vil finde sted i uge 5.

  Søg stillingen Leder til bo- og afl... (nyt vindue)
Kantine og køkken (1)
 • 16-01-2019 Ergoterapeut og diætist til Center for Sundhed og Ældre
  På plejecentrene er måltiderne det naturlige sociale samlingspunkt. Maden tilpasses efter den enkelte beboers ønsker og behov. Der er fokus på kvalitet og økologi.

  Har du lyst og faglig indsigt til at blive en del af et nyt ernæringsteam for plejecentrene - så læs videre her.

  Med det mål, at kvalificere og udvikle det nuværende fokus på mad, ernæring samt måltiderne på plejecentrene, søges en diætist og en ergoterapeut til et nyt ernæringsteam. Målet er, at sikre den gode ernæring og de gode måltider til borgerne på plejecentrene. Slagelse Kommune har 10 kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter. Ernæringsteamet skal servicere alle 11 plejecentre.

  I 2018 har personalet på plejecentrene gennemført kurser i Mad og Måltider med særligt fokus på borgere med dysfagi. Ernæringsteamet vil have til opgave at fortsætte den igangsatte udvikling.

  Vi arbejder ud fra Værdighedspolitikken for ældre i Slagelse Kommune, hvor borgerens selvbestemmelse og livskvalitet er i centrum. Borgerne understøttes i, at kunne deltage i hverdagens gøremål så længe som det er muligt og ønskeligt for den enkelte. At bo på plejecenter betyder, at der er sikre og trygge rammer omkring borgerne, og samtidig at der gives mulighed for, at de har en indholdsrig hverdag. Den enkelte borgers "livshistorie" danner udgangspunkt for, i fællesskab at skabe livskvalitet og fleksibilitet samt valgmuligheder og dermed indflydelse på eget liv.

  Læs mere om værdighedspolitikken her (nyt vindue) (nyt vindue).

  Ergoterapeut

  Vi forventer at du har fokus på de gode måltider, også for borgere med spiseproblematikker. Du vil i samarbejde med det enkelte plejecenters medarbejdere være nøgleperson i forhold til at udarbejde handleplaner for de gode måltider samt individuelle spise-/drikkevurderinger.

  Når en borger bliver ernæringsscreenet (EVS) og er i risiko for dårlig ernæringstilstand - dysfagi, vil plejecentrene kunne rekvirere din assistance for vurdering af borgerens spiseevne.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • observationer og deltagelse ved måltider med øje for borgernes siddestilling, spiseevne, bordets indretning, anretning og servering af maden, medarbejdernes rolle og den sociale stemning
  • spise- og drikkevurdering i forhold til bestemmelse af madens og drikkelsens konsistens
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale og diætist omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Diætist

  Vi forventer at du har fokus på borgernes ernæringstilstand. Din rolle vil bl.a. være at styrke indsatsen i brugen af EVS hos alle borgerne på plejecentrene. Plejecentrene vil kunne rekvirere din assistance for individuel ernæringsvurdering.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • vejledning i sondeernæring/parenteral ernæring
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet i EVS og ernæringshandleplaner
  • individuel ernæringsterapi og diætbehandling
  • kostberegning af borgernes indtag (borgere i særlig ernæringsrisiko)
  • forebyggelse af uplanlagt vægttab
  • optimering af kvaliteten i dagens måltider med udgangspunkt i borgerens ønsker
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Fælles for stillingerne

  Vi forestiller os, at du som ergoterapeut/diætist har erfaring for det geriatriske område. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har arbejdet med dysfagi i forhold til ældre borgere. Interesse og viden om tilberedning og servering af mad og måltider i forskellige konsistenser.

  Du skal være god til at skabe relationer. Samtidig skal du fungere som inspirator for medarbejderne på plejecentrene og indgå i involverende samarbejder.

  Forudsætningen er, at du kan trives med at have mange arbejdspladser. Det er nødvendigt, at du har kørekort.

  Praktiske oplysninger

  Stillingerne besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling. Stillingerne er tidsbegrænsede til 1 år.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber på mobil 40 12 95 24

  Frist

  • onsdag den 16. januar 2019 kl. 9.00

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside.

  Venligst mærk ansøgning "Diætist og ergoterapeut til Plejecentrenes ernæringsteam".

  Ansættelsessamtaler afholdes den 24. og 25. januar 2019.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Søg stillingen Ergoterapeut og diæt... (nyt vindue)
Ergoterapeut (1)
 • 16-01-2019 Ergoterapeut og diætist til Center for Sundhed og Ældre
  På plejecentrene er måltiderne det naturlige sociale samlingspunkt. Maden tilpasses efter den enkelte beboers ønsker og behov. Der er fokus på kvalitet og økologi.

  Har du lyst og faglig indsigt til at blive en del af et nyt ernæringsteam for plejecentrene - så læs videre her.

  Med det mål, at kvalificere og udvikle det nuværende fokus på mad, ernæring samt måltiderne på plejecentrene, søges en diætist og en ergoterapeut til et nyt ernæringsteam. Målet er, at sikre den gode ernæring og de gode måltider til borgerne på plejecentrene. Slagelse Kommune har 10 kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter. Ernæringsteamet skal servicere alle 11 plejecentre.

  I 2018 har personalet på plejecentrene gennemført kurser i Mad og Måltider med særligt fokus på borgere med dysfagi. Ernæringsteamet vil have til opgave at fortsætte den igangsatte udvikling.

  Vi arbejder ud fra Værdighedspolitikken for ældre i Slagelse Kommune, hvor borgerens selvbestemmelse og livskvalitet er i centrum. Borgerne understøttes i, at kunne deltage i hverdagens gøremål så længe som det er muligt og ønskeligt for den enkelte. At bo på plejecenter betyder, at der er sikre og trygge rammer omkring borgerne, og samtidig at der gives mulighed for, at de har en indholdsrig hverdag. Den enkelte borgers "livshistorie" danner udgangspunkt for, i fællesskab at skabe livskvalitet og fleksibilitet samt valgmuligheder og dermed indflydelse på eget liv.

  Læs mere om værdighedspolitikken her (nyt vindue) (nyt vindue).

  Ergoterapeut

  Vi forventer at du har fokus på de gode måltider, også for borgere med spiseproblematikker. Du vil i samarbejde med det enkelte plejecenters medarbejdere være nøgleperson i forhold til at udarbejde handleplaner for de gode måltider samt individuelle spise-/drikkevurderinger.

  Når en borger bliver ernæringsscreenet (EVS) og er i risiko for dårlig ernæringstilstand - dysfagi, vil plejecentrene kunne rekvirere din assistance for vurdering af borgerens spiseevne.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • observationer og deltagelse ved måltider med øje for borgernes siddestilling, spiseevne, bordets indretning, anretning og servering af maden, medarbejdernes rolle og den sociale stemning
  • spise- og drikkevurdering i forhold til bestemmelse af madens og drikkelsens konsistens
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale og diætist omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Diætist

  Vi forventer at du har fokus på borgernes ernæringstilstand. Din rolle vil bl.a. være at styrke indsatsen i brugen af EVS hos alle borgerne på plejecentrene. Plejecentrene vil kunne rekvirere din assistance for individuel ernæringsvurdering.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • vejledning i sondeernæring/parenteral ernæring
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet i EVS og ernæringshandleplaner
  • individuel ernæringsterapi og diætbehandling
  • kostberegning af borgernes indtag (borgere i særlig ernæringsrisiko)
  • forebyggelse af uplanlagt vægttab
  • optimering af kvaliteten i dagens måltider med udgangspunkt i borgerens ønsker
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Fælles for stillingerne

  Vi forestiller os, at du som ergoterapeut/diætist har erfaring for det geriatriske område. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har arbejdet med dysfagi i forhold til ældre borgere. Interesse og viden om tilberedning og servering af mad og måltider i forskellige konsistenser.

  Du skal være god til at skabe relationer. Samtidig skal du fungere som inspirator for medarbejderne på plejecentrene og indgå i involverende samarbejder.

  Forudsætningen er, at du kan trives med at have mange arbejdspladser. Det er nødvendigt, at du har kørekort.

  Praktiske oplysninger

  Stillingerne besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling. Stillingerne er tidsbegrænsede til 1 år.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber på mobil 40 12 95 24

  Frist

  • onsdag den 16. januar 2019 kl. 9.00

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside.

  Venligst mærk ansøgning "Diætist og ergoterapeut til Plejecentrenes ernæringsteam".

  Ansættelsessamtaler afholdes den 24. og 25. januar 2019.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Søg stillingen Ergoterapeut og diæt... (nyt vindue)
Elevstillinger (1)
 • 14-01-2019 SSA-elever maj 2019

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart i uge 22, 2019

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal være uddannet social- og sundhedshjælper for at søge ansættelse på dette hold
  • er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger, skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Der er tre elevstillinger.

  Frist

  • 14. januar 2019


  Søg stillingen SSA-elever maj 2019 (nyt vindue)
AC-personale (3)
 • 04-01-2019 Udadvendt formidler til Slagelse Bibliotekerne

  Udadvendt formidler med fokus på børn, unge og partnerskaber


  Har du erfaring med og kendskab til dagtilbuds-/ skole- og/ eller ungdomsuddannelsesområdet samt kendskab til biblioteksområdet, er en stærk netværker og god til at samarbejde? Så er du måske vores nye kollega.

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice søger ny medarbejder til området Kultur og Uddannelse pr. 1. marts 2019. Slagelse Biblioteker og Borgerservice består af tre nyligt fusionerede huse i Korsør, Skælskør og Slagelse. Vores nye organisation trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Dit arbejdssted er i Slagelse, men du vil på jævnlig basis være i alle tre huse.

  Afdelingen Kultur og Uddannelse tager sig primært af virksomhedens formidlingsaktiviteter, inspiration til borgerne og bibliotekariske opgaver, men der ønskes i højere grad et fokus på læringsforløb målrettet børn og unge, som udvikles i et tæt samarbejde med relevante partnere.

  Afdelingens arbejde tager sit udgangspunkt i følgende pejlemærker

  • borgerne skal have bedre literacy kompetencer
  • borgerne skal kunne begå sig i samfundet
  • borgerne skal være engagerede.

  Alle vores tiltag hæftes op på ovennævnte pejlemærker og udføres gennem oplevelser, værtskab, uformel læring, aktualitet, litteratur og samskabelse. Der er et stort politisk fokus på uddannelsesdagsordenen i Slagelse Kommune.

  Vi forventer af dig

  At du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker og på mange niveauer. Du skal være god til at skabe netværk, være serviceminded og fleksibel, imødekommende over for alle slags borgere, se sammenhænge, have overblik og være god til formidling. Du har viden om eller erfaring med kulturelle læringsforløb for og med børn og unge, kendskab til dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser samt viden om, hvordan børn og unges læring kan ske. Har du erfaring med eller viden om kommunikation og interaktion med målgruppen på f.eks. digitale platforme er det en fordel.

  Din baggrund kan være underviser, bibliotekar, cand. scient. bibl. eller anden relevant videregående uddannelse med erfaring og kompetencer indenfor kultur og uddannelse.

  Dine primære arbejdsopgaver, vil blandt andet være

  Tovholder på udviklingen af samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og biblioteket sammen med kolleger og eksterne samarbejdspartnere, hvor udvikling af læringsforløb målrettet forskellige målgrupper er en central opgave. Du skal være med til at styrke og understøtte læselysten og fritidslæsningen for og med målgruppen. Du vil også være en naturlig del af driften, hvor der kan forekomme en vagt om ugen til kl. 18, en fredagsvagt hver 4. fredag samt en lørdagsvagt hver 6. lørdag.

  Vi kan tilbyde dig

  Et spændende samarbejde med gode kollegaer, hvor fælles ansvarlighed og gensidig respekt samt professionalisme udgør et godt arbejdsmiljø.

  Stillingen er på fuld tid med besættelse pr. 1. marts 2019.

  Flere oplysninger

  Spørgsmål til stillingen kan stilles til
  • afdelingsleder Sanne Kjerstein Madsen på mail susma@slagelse.dk eller mobil 61 15 41 74

  Frist for ansøgning

  • fredag den 4. januar 2019

  Samtaler afholdes onsdag den 16. januar 2019.

  Søg stillingen Udadvendt formidler ... (nyt vindue)
 • 09-01-2019 Natursagsbehandler
  Har du lyst til et alsidigt arbejde, hvor du både kommer ud i naturen og sidder bag skrivebordet? Er du løsningsorienteret og god til borgerkontakt? Så er det måske dig vi har brug for.

  Vi søger en ny medarbejder til en stilling med en varighed på to år.

  Arbejdsområde

  Som natursagsbehandler skal du primært arbejde med sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens §3. Der vil særligt være tale om lovliggørelsessager, som opfølgning på statens gennemgang af beskyttet natur. Derudover skal du også indgå i sagsbehandling vedrørende beskyttede sten- og jorddiger samt adgangssager.

  Stillingen er midlertidig, så erfaring og hurtig tilgang til fagområdet vil blive foretrukket.
  Du vil sammen med syv kollegaer indgå i naturgruppen, der arbejder med natur, vandløb og kystbeskyttelse.

  Din profil

  Du har:
  • en baggrund som biolog eller lignende
  • erfaring med sagsbehandling indenfor naturbeskyttelsesloven herunder håndhævelser
  • godt kendskab til botanik, vandhulsbiologi og danske naturtyper
  • erfaring med vurderinger i forhold til habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000
  • juridisk erfaring i forhold til forvaltningslov, naturbeskyttelseslov og håndhævelse
  • rutine i at bruge Miljøportalen, journalsystemer og GIS
  • gode samarbejdsevner og er velformuleret.
  Vi lægger vægt på, at du:
  • er teamspiller og samarbejdsorienteret
  • er vedholdende og struktureret i dit arbejde
  • er løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
  • har lyst og evne til borgerkontakt
  • kan formidle faglige problemstillinger til politikere og lodsejere.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service overfor borgerne prioriteres højt. Vi sætter pris på godt humør og et godt arbejdsmiljø.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.

  Stillingen er fuldtid (37 timer/uge).

  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.

  Arbejdsstedets adresse bliver Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:
  • biolog Michael Marcher på tlf. 58 57 46 87
  • biolog Knud Larsen på tlf. 58 57 47 89

  Frist

  • 9. januar 2019
  Vi forventer at holde samtaler torsdag den 17. januar 2019.

  Søg stillingen Natursagsbehandler (nyt vindue)
 • 16-01-2019 Ergoterapeut og diætist til Center for Sundhed og Ældre
  På plejecentrene er måltiderne det naturlige sociale samlingspunkt. Maden tilpasses efter den enkelte beboers ønsker og behov. Der er fokus på kvalitet og økologi.

  Har du lyst og faglig indsigt til at blive en del af et nyt ernæringsteam for plejecentrene - så læs videre her.

  Med det mål, at kvalificere og udvikle det nuværende fokus på mad, ernæring samt måltiderne på plejecentrene, søges en diætist og en ergoterapeut til et nyt ernæringsteam. Målet er, at sikre den gode ernæring og de gode måltider til borgerne på plejecentrene. Slagelse Kommune har 10 kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter. Ernæringsteamet skal servicere alle 11 plejecentre.

  I 2018 har personalet på plejecentrene gennemført kurser i Mad og Måltider med særligt fokus på borgere med dysfagi. Ernæringsteamet vil have til opgave at fortsætte den igangsatte udvikling.

  Vi arbejder ud fra Værdighedspolitikken for ældre i Slagelse Kommune, hvor borgerens selvbestemmelse og livskvalitet er i centrum. Borgerne understøttes i, at kunne deltage i hverdagens gøremål så længe som det er muligt og ønskeligt for den enkelte. At bo på plejecenter betyder, at der er sikre og trygge rammer omkring borgerne, og samtidig at der gives mulighed for, at de har en indholdsrig hverdag. Den enkelte borgers "livshistorie" danner udgangspunkt for, i fællesskab at skabe livskvalitet og fleksibilitet samt valgmuligheder og dermed indflydelse på eget liv.

  Læs mere om værdighedspolitikken her (nyt vindue) (nyt vindue).

  Ergoterapeut

  Vi forventer at du har fokus på de gode måltider, også for borgere med spiseproblematikker. Du vil i samarbejde med det enkelte plejecenters medarbejdere være nøgleperson i forhold til at udarbejde handleplaner for de gode måltider samt individuelle spise-/drikkevurderinger.

  Når en borger bliver ernæringsscreenet (EVS) og er i risiko for dårlig ernæringstilstand - dysfagi, vil plejecentrene kunne rekvirere din assistance for vurdering af borgerens spiseevne.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • observationer og deltagelse ved måltider med øje for borgernes siddestilling, spiseevne, bordets indretning, anretning og servering af maden, medarbejdernes rolle og den sociale stemning
  • spise- og drikkevurdering i forhold til bestemmelse af madens og drikkelsens konsistens
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale og diætist omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Diætist

  Vi forventer at du har fokus på borgernes ernæringstilstand. Din rolle vil bl.a. være at styrke indsatsen i brugen af EVS hos alle borgerne på plejecentrene. Plejecentrene vil kunne rekvirere din assistance for individuel ernæringsvurdering.

  Vi forventer, at dine kompetencer, interesse og erfaring dækker bredt indenfor området, bl.a.

  • vejledning i sondeernæring/parenteral ernæring
  • sparring, undervisning og vejledning af sundhedspersonalet i EVS og ernæringshandleplaner
  • individuel ernæringsterapi og diætbehandling
  • kostberegning af borgernes indtag (borgere i særlig ernæringsrisiko)
  • forebyggelse af uplanlagt vægttab
  • optimering af kvaliteten i dagens måltider med udgangspunkt i borgerens ønsker
  • tværfagligt samarbejde med borgere, pårørende, sygeplejersker, ledere, SOSU-personale, køkkenpersonale omkring tilrettelæggelse af den optimale ernæring til borgeren.

  Fælles for stillingerne

  Vi forestiller os, at du som ergoterapeut/diætist har erfaring for det geriatriske område. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har arbejdet med dysfagi i forhold til ældre borgere. Interesse og viden om tilberedning og servering af mad og måltider i forskellige konsistenser.

  Du skal være god til at skabe relationer. Samtidig skal du fungere som inspirator for medarbejderne på plejecentrene og indgå i involverende samarbejder.

  Forudsætningen er, at du kan trives med at have mange arbejdspladser. Det er nødvendigt, at du har kørekort.

  Praktiske oplysninger

  Stillingerne besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling. Stillingerne er tidsbegrænsede til 1 år.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber på mobil 40 12 95 24

  Frist

  • onsdag den 16. januar 2019 kl. 9.00

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside.

  Venligst mærk ansøgning "Diætist og ergoterapeut til Plejecentrenes ernæringsteam".

  Ansættelsessamtaler afholdes den 24. og 25. januar 2019.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Søg stillingen Ergoterapeut og diæt... (nyt vindue)