Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 30-04-2019 Frivillige til Bildsø-lejren
  Bliv frivillig på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være frivillig?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig
  • du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
  • du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg
  • du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt
  • det er godt at skrive på dit CV.

  Som frivillig forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien i uge 27 fra søndag den 30. juni 2019 til fredag den 5. juli 2019.
  Der afholdes 3-4 formøder med lejrchefen og de frivillige, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Der indkaldes til disse møder løbende.

  Vi indhenter børne- og straffeattest

  Vil du vide mere?

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på tlf. 27 33 79 83 mellem 18.00-19.00.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2019

  Løn/Honorar

  Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder.

  Søg stillingen Frivillige til Bilds... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 20-10-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Genopslag - Specialtandlæger til Slagelse Kommune


  Vi søger to specialtandlæger fra 1. april eller efter aftale.

  En fuldtidsstilling stilling, som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to dage og en ½ dag administration.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring nok til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar
  • lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger.

  Vi forventer, at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Samtaler afholdes løbende.

   

  Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (5)
 • 26-04-2019 Sygeplejerske til Akutteamet i Slagelse.
  Vi søger en sygeplejerske, der skal indgå i et døgnbemandet akutteam, som dækker hele kommunen.

  Vagterne er fordelt ligeligt mellem dagvagt og aftenvagt og med vagt hver 3. weekend. Teamet har fast nattevagt, og der må indregnes enkelte nattevagter ved ferie, sygdom eller behov for ekstra sygeplejerske.

  Specialopgaver samt forventninger til dig

  • har lyst til at indgå i et velfungerende team
  • iværksætte akut og/eller specialiseret behandling, typisk i borgerens eget hjem - efter ordination af egen læge eller vagtlæge, samt fortsættelse af behandling iværksat på sygehuset
  • koordinering og samarbejde med interne samarbejdspartnere, herunder sygepleje, hjemmepleje, myndighed og hjælpemiddelafdeling
  • koordinering og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder praktiserende læger, lægevagten, apotek og relevante sygehusafdelinger
  • sparring, rådgivning og oplæring i forhold til komplekse opgaver i den øvrige drift.

  Kvalifikationer

  • uddannelse som sygeplejerske
  • minimum to års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger, gerne erfaring fra en akutafdeling, skadestue eller lignende samt ikke mindst erfaring fra primær sektor
  • erfaring med tværfagligt samarbejde
  • erfaring med undervisning og vejledning af kolleger og samarbejdspartnere
  • solid erfaring med anlæggelse af iv.-adgang, sonde og øvrig instrumentel sygepleje
  • kørekort.

  Personlige kompetencer

  • er robust, kan overskue og handle i akutte situationer samt udvise tryghedsskabende adfærd
  • kan stå alene i akutte situationer, hvor der skal tages hurtige og selvstændige beslutninger
  • holder sig opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor sit fag
  • er god til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer
  • kan planlægge, koordinere, undervise samt delegere opgaver.

  Vi tilbyder

  • indflydelse på egen arbejdstid
  • mulighed for at udvikle og sætte dit præg på akutteamets opgaver og funktion
  • mulighed for faglig udvikling og sparring
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Akutfunktionen er organisatorisk placeret som et selvstændigt team i Sygeplejen i Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • områdeleder Gitte Haraszuk på tlf. 51 63 60 99.

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 18. 

  Søg stillingen Sygeplejerske til Ak... (nyt vindue)
 • 05-05-2019 Fast aftensygeplejerske
  Slagelse Kommune område Korsør.
   
  Vi søger en udekørende aftensygeplejerske til en fast stilling. Stillingen er på 29,75 timer ugentligt med weekendvagt hver 2. uge.

  Ansættelsestidspunkt: hurtigst muligt eller 1. juni 2019.

  Vi kan tilbyde

  • et selvstændigt job med forskellige sygeplejeindsatser hos borgere, der har de mest komplekse behov og/eller specialiserede behov
  • et engageret team af fagligt kompetente aftenvagtsygeplejersker og et velfungerende tværfagligt samarbejde
  • en spændende, dynamisk arbejdsplads, hvor borgerinddragelse og pårørendesamarbejde vægtes højt
  • et selvstændigt job med medansvar
  • god oplæring og introduktion til arbejdsopgaver.

  Kvalifikationer

  • det er en stor fordel at have bred klinisk erfaring
  • du skal kunne holde mange bolde i luften, bevare overblikket og prioritere opgaverne
  • du skal være ærlig, åben for og have lyst til faglige udfordringer og have gode samarbejdsevner
  • du skal være nysgerrig, opsøgende og have lyst til at arbejde med udvikling
  • du skal kunne bidrage til kompetenceudvikling faggrupperne imellem
  • du skal kunne medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø til gavn for borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten.

  Flere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til
  • områdeleder Helle Petersen på telefon 24 83 30 90.

  Ansøgningsfrist

  • Søndag den 5. maj 2019.


  Søg stillingen Fast aftensygeplejer... (nyt vindue)
 • 07-05-2019 Medarbejder til Forsorgscenter Toftens udekørende team
  Forsorgscenter Toften søger medarbejder til det udekørende team pr. 1. juli 2019. 

  Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært på hverdage i tidsrummet 8-16, men der forventes mulig fleksibilitet uden for dette tidsrum.

  Toftens udekørende team er til dagligt placeret på Merkurvej 2 i Slagelse. Teamet indgår i et kollegialt fagligt miljø med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere vi samarbejder med har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang med fokus på borgerens perspektiv. Toften er en værdibasseret organisation, der arbejder ud fra en tydelig formuleret etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Der er flere faggrupper repræsenteret i teamet, hvilket styrker tværfagligheden og kvalificerer os til at løfte komplekse opgaver, såvel af socialfaglig som af sundhedsfaglig karakter.

  Det udekørende teams opgave

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaven er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem. Desuden varetager teamet efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune.

  Det kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven, der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne.

  For stillingen gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver. Desuden vil du med et smil sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv de vælger at leve i en recovery orienteret tilgang
  • besidder egen refleksion, og kan håndtere pressede situationer og mange bolde i luften og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, i supervision og uddannelse
  • kan ubesværet benytte IT på brugerniveau og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Læs mere på Toftens hjemmeside

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Vi du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • forstander Karen-Marie Heltoft på tlf. 22 89 40 98
  • koordinatorer Anne Mette Thomsen på tlf. 23 82 91 39
  • Allan Burgaard Bentzen på tlf. 24 25 92 63

  Frist for ansøgning

  • 7. maj 2019.

  Samtaler afholdes den 14. maj 2019 på Holbækvej 16 i Slagelse.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Forventet tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juli 2019. 

  Søg stillingen Medarbejder til Fors... (nyt vindue)
 • 15-05-2019 Sygeplejersker til ferieafløsning i Hjemmesygeplejen Korsør og Skælskør

  SE HER!


  Vi søger nemlig sygeplejersker til ferieafløsning i Hjemmesygeplejen Korsør og Skælskør! Så går du med tanken om at prøve at arbejde i primærsektor, er dette chancen for dig!

  Vi søger sygeplejersker til afløsning i sommerferieperioden 2019. De ledige stillinger er til besættelse 15. juni 2019 alternativt 1. juli. Mødested er Korsør eller Skælskør. De ledige stillinger er på 32-37 timer/uge. Vi arbejder hver fjerde weekend og fortrinsvist dagvagter.

  Vi anvender elektronisk dokumentation på pc og iPad, og vores omsorgssystem er cura.

  Der stilles tjenestebil til rådighed, og det er nødvendigt at have kørekort.

  Vi tilbyder dig

  • en veltilrettelagt introduktion tilpasset dine behov
  • et godt og åbent arbejdsmiljø med plads til forskellighed og med indflydelse og faglig udvikling i fokus
  • mulighed for at lære hjemmesygeplejen at kende og opnå praktisk erfaring
  • engagerede sygeplejersker i alle aldre
  • en spændende og afvekslende hverdag med mulighed for stor selvstændighed i udførelsen af vore sygeplejeopgaver
  • faglig sparring med kolleger
  • en tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven.

  Vi forventer, at du

  • kan trives i en hverdag, hvor du dels skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik og dels være en teamspiller.
  • en stor variation i opgavernes mængde og indhold
  • har situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
  • har interesse for forebyggende og rehabiliterende arbejde og for at sikre gode patientforløb
  • vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde og udøve sygepleje gennem andre.

  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  For yderligere oplysninger om stillingen

  er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Helle Petersen 24 83 30 90.

  Frist

  Send os din ansøgning med relevante bilag, så vi har den senest den
  • 15. maj 2019.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.

  Søg stillingen Sygeplejersker til f... (nyt vindue)
 • 23-05-2019 Sommerferievikariater til Sygeplejen i Slagelse

  Sygeplejerske søges til afløsning. Vi søger til timelønnede tilkaldevikarer samt vikariat med fast timetal i enten dagvagter eller i aftenvagter. Mulighed for nattevagter.

  Vi søger sygeplejersker til pleje og behandling af borgere ude i eget hjem - i stabile/komplekse såvel som ustabile forløb samt i sygeplejeklinikkerne. Vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning, omend dette foretrækkes.

  Dine samarbejdspartnere bliver dels med interne samarbejdspartnere; hjemmesygeplejersker, akutteamet, hjemmeplejen, hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling osv.

  Du vil også arbejde med eksterne samarbejdspartnere; praktiserende læge, lægevagten, apotek samt ikke mindst fortsættelse af behandling iværksat på sygehusafdelinger, hvor behandlingsansvaret forbliver.

  Så har du lyst til at indgå i vores teams omkring borgere i Slagelse, så send en ansøgning, hvis du er nysgerrig på at arbejde i hjemmesygeplejen med hensyn på en eventuelt senere ansættelse, eller du blot ønsker at supplere med vagter i mere fast tilknytning.

  Kvalifikationer

  • Uddannelse som sygeplejerske.
  • Minimum ét års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger eller primær sektor
  • Kørekort.

  Vi tilbyder

  Hos os får du et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen og tager hensyn til hinanden og ikke mindst borgerne. Hos os er kerneopgaven omdrejningspunkt.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte

  • områdeleder Gitte Haraszuk på tlf. 51 63 60 99

  Frist for ansøgning

  • 23. maj 2019 kl. 24.00.

     Søg stillingen Sommerferievikariate... (nyt vindue)
Sundhedsplejerske (1)
 • 16-05-2019 Sundhedsplejersker / sygeplejersker på dispensation

  Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en kommune, hvor tidlig indsats, forebyggelse, den gode start på livet og det tværfaglige samarbejde står øverst på dagsordenen? Så er det lige dig vi søger, som vores nye kollega!


  Hos Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune får du en arbejdsplads med masser af dynamik, fleksibilitet og engagement.

  Vi søger

  3 sundhedsplejersker til faste stillinger. Herudover har vi også brug for en sundhedsplejerske i et tidsbegrænset vikariat, som kan varetage vores faste tilbud, mens vores fastansatte sundhedsplejersker indgår i projektarbejde.

  Vores arbejdsopgaver

  I Sundhedstjenesten varetager vi en lang række forskellige opgaver inden for spæd- og småbørnssundhedspleje samt skolesundpleje, ligesom vi yder konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

  Vores tilbud omfatter blandt andet
  • graviditetsbesøg til førstegangsgravide
  • særlige graviditetsbesøg til sårbare familier
  • barselsbesøg på 4.-5.-dagen.
  • rejsehold i forhold til rygning og seksuel sundhed
  • behandlingstilbud til overvægtige børn og deres familier.

  Vi indgår også i projektarbejde i forhold til Helhedsplanen "En fælles boligsocial indsats 2017-2021", hvor vi udfører ½ års - og 1½ års besøg til familier i udvalgte områder og projektet "Sundhedsplejersker styrker integration" i perioden 2017-2020, hvor vi er pilotkommune.

  Derudover udvider vi vores arbejdsportefølje med tilbud om § 11 stk. 3 besøg og tilbud fra vores 3 uddannede småbørnskonsulenter.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi samarbejder om et godt følgeskab mellem medarbejdere og ledelse
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange faglige og personlige kompetencer. Alle vægter vi en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen
  • gode rammer for faglig udvikling og sparring gennem ekstern supervision
  • løbende kompetenceudvikling
  • et individuelt tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • et aktivt og engageret MED-system, som giver dig og dine kolleger mulighed for en høj grad af medinddragelse, indflydelse og ansvar for både hverdagen og visionerne for Sundhedstjenesten, i tæt samspil med ledelsen.

  Dine kvalifikationer

  Vi håber, at du er uddannet sundhedsplejerske.

  Er du sygeplejerske og opfylder kravene til optag på Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske, er du også velkommen til at søge stillingerne.

  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med og lyst til at indgå i dette samarbejde, sammen med andre centrale aktører på området.

  Gruppen er optaget af projekter og tilbud internt og på tværs af kommunen og derfor forventer vi, at du er fleksibel og stabil i forhold til varetagelse af Sundhedstjenestens kerneopgaver og tilbud.

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er en dynamisk virksomhed med base i Skælskør. Sundhedstjenesten består af 26 sundhedsplejersker, 1 administrativ medarbejder, 1 kostvejleder, 1 souschef og en leder.

  Sundhedstjenesten er organisatorisk forankret som decentral virksomhed under Center for Børn og Unge. Udover Sundhedstjenesten, består centeret også af Tandplejen, dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og skoleområdet.

  Fælles for det arbejde vi laver på tværs af Center for Børn og Unge er, at vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Heri ligger, at vi har blikket rettet mod, hvordan vi sammen kan være med til at understøtte forældrene og skabe rammerne for, at alle børn får en så god start på livet som muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er tilknyttet forskellige distrikter i kommunen og ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter nærmere aftale. Alle stillinger er i udgangspunktet på 37 timer, men vi er åbne for dine ønsker til timetallet, hvis du er den rigtige ansøger. Alle sundhedsplejersker arbejder som selvtilrettelæggende.

  Det tidsbegrænsede vikariat er i perioden 1. august 2019 til 31. december 2020.

  Vi tilbyder barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier. Du skal derfor forvente, at du skal deltage i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.

  Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst, vores forhåndsaftale og principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • ledende sundhedsplejerske Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01 eller
  • souschef Tina Bjerg Jørgensen på tlf. 28 80 14 50.

  Du kan få flere oplysninger om Sundhedstjenestens arbejde på vores hjemmeside (åbnet i nyt vindue)

  Ansøgningen

  Er du er interesseret i stillingerne, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV. Ansøgningen sendes elektronisk.

  Frist

  • torsdag den 16. maj 2019 kl. 12

  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 24. maj 2019 på Næstvedvej 15 i Skælskør.

  Søg stillingen Sundhedsplejersker /... (nyt vindue)
Studiejob (1)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 07-05-2019 Medarbejder til Forsorgscenter Toftens udekørende team
  Forsorgscenter Toften søger medarbejder til det udekørende team pr. 1. juli 2019. 

  Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært på hverdage i tidsrummet 8-16, men der forventes mulig fleksibilitet uden for dette tidsrum.

  Toftens udekørende team er til dagligt placeret på Merkurvej 2 i Slagelse. Teamet indgår i et kollegialt fagligt miljø med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere vi samarbejder med har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang med fokus på borgerens perspektiv. Toften er en værdibasseret organisation, der arbejder ud fra en tydelig formuleret etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Der er flere faggrupper repræsenteret i teamet, hvilket styrker tværfagligheden og kvalificerer os til at løfte komplekse opgaver, såvel af socialfaglig som af sundhedsfaglig karakter.

  Det udekørende teams opgave

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaven er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem. Desuden varetager teamet efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune.

  Det kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven, der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne.

  For stillingen gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver. Desuden vil du med et smil sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv de vælger at leve i en recovery orienteret tilgang
  • besidder egen refleksion, og kan håndtere pressede situationer og mange bolde i luften og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, i supervision og uddannelse
  • kan ubesværet benytte IT på brugerniveau og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Læs mere på Toftens hjemmeside

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Vi du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • forstander Karen-Marie Heltoft på tlf. 22 89 40 98
  • koordinatorer Anne Mette Thomsen på tlf. 23 82 91 39
  • Allan Burgaard Bentzen på tlf. 24 25 92 63

  Frist for ansøgning

  • 7. maj 2019.

  Samtaler afholdes den 14. maj 2019 på Holbækvej 16 i Slagelse.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Forventet tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juli 2019. 

  Søg stillingen Medarbejder til Fors... (nyt vindue)
 • 08-05-2019 Jobkonsulent til Fleksjobteamet

  Vi søger en jobkonsulent til Fleksjobteamet

  Vil du sammen med dit team have indflydelse på din egen arbejdsdag? Ser du muligheder frem for begrænsninger som afsæt for den enkelte borger? Vil du være en del af et dynamisk team? Kan du arbejde selvstændigt, indenfor de i teamet givne rammer? Så er jobbet som jobkonsulent hos os, måske noget for dig.

  Dine arbejdsopgaver

  • etablering af fleksjob
  • virksomhedskontakt ifm. praktik og etablering af fleksjob
  • opfølgning for at sikre fastholdelse og progression
  • opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne generelt efter virksomhedstilbud
  • afholde kursusforløb.

  Din profil

  • erfaring med målgruppen fra tidligere ansættelsesforhold
  • skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det gode match
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • gode samarbejdsevner, en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • bred erfaring med brug af IT-systemer og god datadisciplin, gerne erfaring med systemet Fasit
  • gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
  • et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • kan netværke internt og eksternt

  Vi tilbyder

  Du bliver en del af en afdeling, hvor vi har høj grad af arbejdsmoral og fællesskab. Vores hverdag er præget af høj aktivitet, stort engagement og godt humør.

  Vi har frugtordning samt gratis kaffe/te og kakao. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden.

  Løn og arbejdstid

  Løn forhandles efter gældende overenskomst med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

  Det er en fuldtidsstilling 37 timer pr. uge og med ansættelse fra den 1. juli 2019. Vi har en aftale om flekstid.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge en straffeattest.

  Flere oplysninger

  • torsdag den 2. maj kl. 09.00-12.00 er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne E. Nielsen, tlf. 51 18 28 52
  • eller beskæftigelsesmedarbejder Elma Sacic, tlf. 20 46 87 38.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 8. maj 2019 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 15. maj 2019 og 2. samtale onsdag den 22. maj 2019.

  Søg stillingen Jobkonsulent til Fle... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (8)
 • 24-04-2019 Faste afløsere og sommerferieafløsere i Hjemmeplejen Skælskør
  Vi søger nogle kvikke og arbejdsomme faste afløsere og sommerferieafløsere i Hjemmeplejen Skælskør.

  Dette er til dig, der søger et meningsfyldt job og et godt supplement til CV'et.

  Du skal være velkommen i Skælskør hjemmepleje, uanset om du ønsker at afløse få, flere eller mange timer om dagen, om aftenen eller i weekender.

  Er du uuddannet eller er i gang med en uddannelse som sygeplejerske, pædagog eller terapeut? Du kan eksempelvis også være tæt på at blive student og have brug for at afklare, om sundhedsfagene er noget for dig, og kan du nikke bekræftende til ovenstående? Så lad os endelig høre fra dig.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen

  • vi ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • vi lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • vi har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vi vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • vi anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  • du er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • du dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • du bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • du kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • du har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • du er fleksibel og samarbejdsvillig
  • du er mødestabil
  • du er positiv og har et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads, som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Tiltrædelse er hurtigst muligt.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA. 

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 24. april 2019. 


  Søg stillingen Faste afløsere og so... (nyt vindue)
 • 24-04-2019 Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper, og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem
  Hjemmeplejen Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i faste stillinger og vikariater. Stillingerne er både til dag- og aftenvagter. Timetal efter aftale. Vikariatet er 9 måneder.

  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine social- og sundhedskollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen

  • vi ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • vi lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • vi har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vi vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • vi anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  • du er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • du dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • du bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • du kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • du har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • du er fleksibel og samarbejdsvillig
  • du er mødestabil
  • du er positiv og har et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Tiltrædelse er hurtigst muligt.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 14. april 2019. 


  Søg stillingen Sæt din faglighed på... (nyt vindue)
 • 24-04-2019 SSH/SSA i aftenvagt til Smedegade Plejecenter

  Smedegade Plejecenter mangler en fagligt dygtig og engageret ildsjæl med en social- og sundhedsuddannelse primært til aftenvagt.


  Er du god til at arbejde i en hverdag, hvor du hele tiden skal være kreativ på tilgange til borgerne? Vil du gerne udfordres på at arbejde med de borgere, der har mest brug for dine evner til at skabe relationer? Så skal du søge denne stilling.

  Vi sætter en ære i at møde borgerne i deres virkelighed, og derfor skal du kunne tilpasse hverdagen, så den bliver bedst mulig for dem.

  Vi giver mulighed for særligt tilrettelagte kurser, der skal hjælpe dig på vej, samtidig med at vi i hverdagen bruger den faglige sparring som er til rådighed.

  Vi arbejder tæt sammen om at lave den gode plan for borgerne og bringer alle vores fagligheder i spil.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og tilrettelægge, så den bliver god for både beboere og personale, i samråd med dine kollegaer.

  Vi er et stabilt fast team, der arbejder sammen om at få tingene til at lykkes.

  Vi har brug for en kollega, der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem beboere, pårørende og kollegaer.

  Vi vil sammen skabe et sted, hvor det er godt at bo, besøge og arbejde.

  Som kollega byder du ind med

  • fokus på faglighed og formidling her af
  • at skabe arbejdsglæde for dig, dine kollegaer og beboerne
  • et nærvær i det du gør
  • erfaring fra demensområdet er en fordel, men ikke et krav.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet
  • gode stabile kollegaer
  • stor frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling.

  Arbejdstiden vil være 28-32 timer pr. uge gennemsnitligt og med vagt hver 2. weekend.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen på tlf. 24 89 12 26.

  Frist

  • 24. april 2019. 


  Søg stillingen SSH/SSA i aftenvagt ... (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Ferieafløsere
  Hjemmet ved Noret i Skælskør søger ferieafløsere.

  Er du studerende, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at arbejde i borgerens hjem, og har du hjertet med på arbejde? Måske er det lige dig, der skal være ferieafløser hos os?

  Hjemmet ved Noret er et plejehjem med 30 nyrenoverede boliger. Boligerne er fordelt på to etager.

  Skælskør Plejecenter er et leve-bo-hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger ferieafløsere i perioden 1. juni til 1. september 2019.

  Arbejdstiden er fordelt i dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på EDENs hjemmeside (nyt vindue)
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • vi har fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • vi er en arbejdsplads i forandring og med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • vi tror på, at værdierne; modig, tydelig, kompetent og glæde er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Ansættelse pr. 1. juni 2019.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

  Søg stillingen Ferieafløsere (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Ferieafløsere til Plejecenter Skovvang
  Er du studerende, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at arbejde i borgerens hjem, og har du hjertet med på arbejde? Måske er det lige dig, der skal være ferieafløser hos os?

  Plejecenter Skovvang ligger i Slagelse, og beboernes lejligheder er fordelt på fem huse. Der er to skærmede huse for demente beboere.

  Plejecenter Skovvang er et leve-bo-hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger ferieafløsere i perioden 1. juni til 1. september 2019.

  Arbejdstiden er fordelt i dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • vi har fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne: modig, tydelig, kompetent glæde er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Ansættelse pr. 1. juni 2019.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

  Søg stillingen Ferieafløsere til Pl... (nyt vindue)
 • 03-05-2019 SSA/SSH i fast aftenvagt til Team Kongehaven
  Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i Team Kongehaven aften.
  Vi søger også sommerferieafløsere til både dag og aften...

  Brænder du for at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger

  Vi arbejder i team hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgerne.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv ,stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne kan tiltrædes hurtigst muligt. Vi har en kollega som har valgt nye udfordringer også er vi vokset så vi har flere ruter, så vi mangler måske lige dig.

  Du har fri hver anden weekend og arbejder enten i rul á 5-2 eller 3-2.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  • Karin Henriksen, mail kahen@slagelse.dk eller tlf. 58 58 53 52.

  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  Forventer at afvikle samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

  Frist

  3. maj 2019

  Søg stillingen SSA/SSH i fast aften... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Sommervikarer til Plejecenter Solbakken
  Sommerferievikarer Plejecenter Solbakken, Korsør.

  Har du lyst til at arbejde som vikar og til at give beboerne i Plejecenter Solbakken et liv, der er værd at leve - hver dag? Så kan vi tilbyde dig ansættelse som vikar i perioden juni-september.

  Vi forventer, at du

  • har mulighed for at tage vagter både dag/aften og nat
  • er bevidst om dit ansvar, tager initiativ og har lyst til at indgå i samarbejdet med beboere, familier og kolleger
  • er stabil bruger af IT
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • ikke holder længerevarende ferie i juli og august måned.

  Vi tilbyder

  • relevant introduktion
  • engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • personlig og faglig udvikling
  • en arbejdsplads med fokus på værdig ældrepleje og respekt for den enkelte beboer, og hvor arbejdsglæde er en naturlig del af hverdagen.

  Du brænder for at arbejde med mennesker og har "dit hjerte med på arbejde". Du kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold i deres liv.

  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.

  Værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde er bærende i vores arbejde.

  Plejecenteret er delt op i mindre leve-bo miljøer, hvor beboerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med fokus på god livskvalitet for den enkelte beboer

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er velkommen til at kontakte:
  • centerleder Ingelise Holm på tlf. 23 39 11 99
  • koordinator Jane Andersen på tlf. 58 38 01 77 

  Frist for ansøgning

  • 31. maj 2019


  Søg stillingen Sommervikarer til Pl... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (7)
 • 24-04-2019 SSH/SSA i aftenvagt til Smedegade Plejecenter

  Smedegade Plejecenter mangler en fagligt dygtig og engageret ildsjæl med en social- og sundhedsuddannelse primært til aftenvagt.


  Er du god til at arbejde i en hverdag, hvor du hele tiden skal være kreativ på tilgange til borgerne? Vil du gerne udfordres på at arbejde med de borgere, der har mest brug for dine evner til at skabe relationer? Så skal du søge denne stilling.

  Vi sætter en ære i at møde borgerne i deres virkelighed, og derfor skal du kunne tilpasse hverdagen, så den bliver bedst mulig for dem.

  Vi giver mulighed for særligt tilrettelagte kurser, der skal hjælpe dig på vej, samtidig med at vi i hverdagen bruger den faglige sparring som er til rådighed.

  Vi arbejder tæt sammen om at lave den gode plan for borgerne og bringer alle vores fagligheder i spil.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og tilrettelægge, så den bliver god for både beboere og personale, i samråd med dine kollegaer.

  Vi er et stabilt fast team, der arbejder sammen om at få tingene til at lykkes.

  Vi har brug for en kollega, der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem beboere, pårørende og kollegaer.

  Vi vil sammen skabe et sted, hvor det er godt at bo, besøge og arbejde.

  Som kollega byder du ind med

  • fokus på faglighed og formidling her af
  • at skabe arbejdsglæde for dig, dine kollegaer og beboerne
  • et nærvær i det du gør
  • erfaring fra demensområdet er en fordel, men ikke et krav.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet
  • gode stabile kollegaer
  • stor frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling.

  Arbejdstiden vil være 28-32 timer pr. uge gennemsnitligt og med vagt hver 2. weekend.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen på tlf. 24 89 12 26.

  Frist

  • 24. april 2019. 


  Søg stillingen SSH/SSA i aftenvagt ... (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Ferieafløsere
  Hjemmet ved Noret i Skælskør søger ferieafløsere.

  Er du studerende, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at arbejde i borgerens hjem, og har du hjertet med på arbejde? Måske er det lige dig, der skal være ferieafløser hos os?

  Hjemmet ved Noret er et plejehjem med 30 nyrenoverede boliger. Boligerne er fordelt på to etager.

  Skælskør Plejecenter er et leve-bo-hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger ferieafløsere i perioden 1. juni til 1. september 2019.

  Arbejdstiden er fordelt i dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på EDENs hjemmeside (nyt vindue)
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • vi har fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • vi er en arbejdsplads i forandring og med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • vi tror på, at værdierne; modig, tydelig, kompetent og glæde er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Ansættelse pr. 1. juni 2019.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

  Søg stillingen Ferieafløsere (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Ferieafløsere til Plejecenter Skovvang
  Er du studerende, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at arbejde i borgerens hjem, og har du hjertet med på arbejde? Måske er det lige dig, der skal være ferieafløser hos os?

  Plejecenter Skovvang ligger i Slagelse, og beboernes lejligheder er fordelt på fem huse. Der er to skærmede huse for demente beboere.

  Plejecenter Skovvang er et leve-bo-hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger ferieafløsere i perioden 1. juni til 1. september 2019.

  Arbejdstiden er fordelt i dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • vi har fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne: modig, tydelig, kompetent glæde er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Ansættelse pr. 1. juni 2019.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

  Søg stillingen Ferieafløsere til Pl... (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper til hjemmet ved Noret
  Er det dig, der skal være vores nye kollega?

  Har du lyst til at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan du rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer, og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Skælskør Plejecenter er et leve-bo-hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger

  • social- og sundhedsassistent på 32 timer pr. uge
  • social- og sundhedshjælper på 30 timer pr. uge - stillingen er tidsbegrænset til september 2020.

  Arbejdstiden er fordelt på dag-, aften- og weekendvagter. 

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på EDENs hjemmeside (nyt vindue)
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • vi har fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • vi har kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • vi er en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne: modig, tydelig, kompetent og glæde er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Ansættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 26 april 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 26-04-2019 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Skovvang
  Social- og sundhedsassistent i aftenvagter 28 timer ugentligt til de skærmede Demenshuse på Plejecenter Skovvang.

  Har du lyst til at blive en del af vores gode aftenteam, så har du nu muligheden.

  Vi leder med lys og lygte efter dig, der kunne tænke dig at arbejde med demente beboere i vores skærmede demenshuse.

  På vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi tilstræber et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, dennes familie og medarbejder. Vi har fokus på kerneopgaverne og vi vægter fagligheden højt, både i plejen samt i vores dokumentation.

  Vi forventer, at du er i stand til at fange nuet hos den enkelte, således af beboerne også i de sene timer oplever stjernestunder med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.
  Vi arbejder tværfagligt og arbejdsmiljøet prioriteres. Alle bidrager positivt, og vi har gode rammer for den faglige udvikling, bl.a. tilbydes der løbende gruppesupervision med en psykolog udefra.

  Der bor otte beboere i hvert demenshus. I ferie og ved sygdom må der forventes, at der udføres assistentopgaver i de øvrige huse.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi i hvert hus står for den daglige forplejning. Vi har meget fokus på de småt spisende beboere og det sociale måltid med tildelt rolle som værtinde.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen. Vi lever efter visionen om at leve livet aktivt og tager udgangspunkt i Plejecenter Skovvangs værdisæt og Slagelse kommunes værdighedspolitik.

  Vi møder den enkelte beboer og dennes familie værdigt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Vi søger

  • en social- og sundhedsassistent i en fast aftenvagt stilling 28 timer pr. uge
  • en social- og sundhedsassistent i et barselsvikariat i aftenvagt 28 timer pr. uge.

  Der arbejdes hver anden weekend i lige uger. Mødetider er i tidsrummet kl. 14-24.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

  Yderligere oplysninger

  Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • konstitueret leder Tina Hammer på tlf.  20 11 71 91
  • centersygeplejerske Malene Hansen på tlf. 58 57 34 68.

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 18.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 03-05-2019 SSA/SSH i fast aftenvagt til Team Kongehaven
  Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i Team Kongehaven aften.
  Vi søger også sommerferieafløsere til både dag og aften...

  Brænder du for at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger

  Vi arbejder i team hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgerne.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv ,stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne kan tiltrædes hurtigst muligt. Vi har en kollega som har valgt nye udfordringer også er vi vokset så vi har flere ruter, så vi mangler måske lige dig.

  Du har fri hver anden weekend og arbejder enten i rul á 5-2 eller 3-2.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  • Karin Henriksen, mail kahen@slagelse.dk eller tlf. 58 58 53 52.

  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  Forventer at afvikle samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

  Frist

  3. maj 2019

  Søg stillingen SSA/SSH i fast aften... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (3)
 • 26-04-2019 Pædagogmedhjælper til Børnehuset ved Noret

  Stillingsbeskrivelse

  Du skal indgå i samarbejdet med det øvrige pædagogiske personale og løse de daglige og praktiske pædagogiske arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte oprydning på stuen, tømme opvaskemaskine, vaske tøj, tage med på ture ud af huset, lege på legepladsen, spille spil, læse bøger, skifte bleer m.m.

  Virksomheden

  Børnehuset ved Noret er et kommunalt bevægelsescertificeret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionen pt. 20 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Huset er stueopdelt med tre grupper. De 0-2 årige er på Haletudserne, de 2,5-4 årige er på Søstjernestuen og de 4-6 årige er på Blækspruttestuen.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og derfor er det vigtigt for os, at du respekterer barnet/børnene, at du er bevidst om dit sprogbrug og dit toneleje, og at du er imødekommende overfor alle børn, forældre og kollegaer.

  Ønskede kompetencer

  Du skal kunne:
  • arbejde efter fælles fastsatte mål i vores læreplan
  • deltage positivt og aktivt i dagligdagen
  • bidrage aktivt på personalemøderne
  • efter anvisning, arbejde ud fra fælles pædagogiske metoder
  • arbejde ud fra såvel lokale som kommunale værdier
  • være en tydelig og nærværende voksen
  • du skal se det som en pædagogisk udfordring, at arbejde med børn mellem 0-6 år
  • være professionel på jobbet, ved at adskille privatliv og arbejdsliv
  • tilgodese det enkelte barn ud fra barnets behov
  • du må gerne kunne spille på et instrument eller have andre rytmiske/bevægelsesmæssige kompetencer, samt tilføje noget til vores udeliv.

  Dato for tiltrædelse er juni 2019 eller snarest derefter.

  Stillingen er på gennemsnitligt 30 timer ugentligt. 

  Der vil derfor kunne forekomme uger med mange timer og uger med færre timer, vi arbejder efter årsnorm.

  Du vil primært være tilknyttet Haletudsestuen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte
  • leder Britta Christensen eller souschef Malene Bjørch på tlf. 58 37 01 81

  Frist for ansøgning

  • 26. april 2019.

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 20.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
 • 30-04-2019 Frivillige til Bildsø-lejren
  Bliv frivillig på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være frivillig?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig
  • du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
  • du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg
  • du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt
  • det er godt at skrive på dit CV.

  Som frivillig forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien i uge 27 fra søndag den 30. juni 2019 til fredag den 5. juli 2019.
  Der afholdes 3-4 formøder med lejrchefen og de frivillige, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Der indkaldes til disse møder løbende.

  Vi indhenter børne- og straffeattest

  Vil du vide mere?

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på tlf. 27 33 79 83 mellem 18.00-19.00.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2019

  Løn/Honorar

  Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder.

  Søg stillingen Frivillige til Bilds... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
Pædagog (3)
 • 30-04-2019 Frivillige til Bildsø-lejren
  Bliv frivillig på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være frivillig?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig
  • du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
  • du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg
  • du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt
  • det er godt at skrive på dit CV.

  Som frivillig forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien i uge 27 fra søndag den 30. juni 2019 til fredag den 5. juli 2019.
  Der afholdes 3-4 formøder med lejrchefen og de frivillige, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Der indkaldes til disse møder løbende.

  Vi indhenter børne- og straffeattest

  Vil du vide mere?

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på tlf. 27 33 79 83 mellem 18.00-19.00.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2019

  Løn/Honorar

  Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder.

  Søg stillingen Frivillige til Bilds... (nyt vindue)
 • 07-05-2019 Medarbejder til Forsorgscenter Toftens udekørende team
  Forsorgscenter Toften søger medarbejder til det udekørende team pr. 1. juli 2019. 

  Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært på hverdage i tidsrummet 8-16, men der forventes mulig fleksibilitet uden for dette tidsrum.

  Toftens udekørende team er til dagligt placeret på Merkurvej 2 i Slagelse. Teamet indgår i et kollegialt fagligt miljø med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere vi samarbejder med har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang med fokus på borgerens perspektiv. Toften er en værdibasseret organisation, der arbejder ud fra en tydelig formuleret etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Der er flere faggrupper repræsenteret i teamet, hvilket styrker tværfagligheden og kvalificerer os til at løfte komplekse opgaver, såvel af socialfaglig som af sundhedsfaglig karakter.

  Det udekørende teams opgave

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaven er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem. Desuden varetager teamet efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune.

  Det kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven, der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne.

  For stillingen gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver. Desuden vil du med et smil sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv de vælger at leve i en recovery orienteret tilgang
  • besidder egen refleksion, og kan håndtere pressede situationer og mange bolde i luften og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, i supervision og uddannelse
  • kan ubesværet benytte IT på brugerniveau og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Læs mere på Toftens hjemmeside

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Vi du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • forstander Karen-Marie Heltoft på tlf. 22 89 40 98
  • koordinatorer Anne Mette Thomsen på tlf. 23 82 91 39
  • Allan Burgaard Bentzen på tlf. 24 25 92 63

  Frist for ansøgning

  • 7. maj 2019.

  Samtaler afholdes den 14. maj 2019 på Holbækvej 16 i Slagelse.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Forventet tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juli 2019. 

  Søg stillingen Medarbejder til Fors... (nyt vindue)
 • 23-05-2019 Pædagog til Flakkehaven - 37 timer

  - pr. 1. august 2019.

  Brænder du for at skabe en hverdag hvor tryghed og omsorg går hånd i hånd med børns leg, læring og udvikling, så er det muligvis dig vi leder efter.


  Flakkehaven er en aldersintegreret daginstitution med ca. 170 børn i alderen 0-13 år som har samdrift med Flakkebjerg skole.
  Stillingen er p.t. i en af vores børnehave grupper.

  Vi lægger vægt på

  • nærvær, nysgerrighed og høj faglighed
  • et aktivt ude liv på legepladsen og i nærmiljøet
  • den nye styrkede læreplan
  • fællesskabet med respekt for forskellighed
  • faglig sparring og samarbejde på tværs
  • et godt forældresamarbejde med en engageret forældregruppe
  • en uhøjtidelig omgangsform med et godt grin.

  Vi søger en pædagog, der

  • brænder for det pædagogiske arbejde og samværet med børnene.
  • har interesse og kompetencer inden for natur og musik
  • er robust og kan skabe overblik i hverdagen
  • er imødekommende og omsorgsfuld
  • er fleksibel og praktiserer samarbejde på tværs
  • er initiativrig og god til at komme med input i hverdagen
  • tør være nysgerrig på egen og andres pædagogiske praksis
  • vil være med til at udvikle børnenes læringsmiljø
  • har blik for digital dannelse og børnenes initiativ.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder Pia Christa Kjær Jensen eller souschef Diana Carlsson imellem 10.00-12.00 på tlf. 58 18 66 03

  Onsdag den 15. maj vil der være mulighed for at besøge Flakkehaven kl. 10.00 eller kl. 16.00, hvor vi vil vise jer rundt.

  Samtaler bliver afholdt i uge 24.

  Ved ansættelse i Slagelse kommune bliver der indhentet børne/straffe attest.

  Du kan læse mere om os på Flakkehavens hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  23. maj 2019
   

  Søg stillingen Pædagog til Flakkeha... (nyt vindue)
Lærer (2)
 • 29-04-2019 Lærer
  Fysik/kemilærer søges til Baggesenskolen.

  Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole centralt placeret i Korsør.

  Vi søger en kompetent og engageret lærer med erfaring og pondus både fagligt og relationelt til en fast fuldtidsstilling. Du skal være uddannet lærer med linjefag i fysik/kemi og være god til klasserumsledelse.

  Baggesenskolen er en to-tre sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 570 elever fordelt på 0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen.

  Vi er en skole i rivende udvikling, og vi har særlig fokus på trivsel og fagligt løft, det forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Synlig læring er en stor del af vores hverdag, og vi søger derfor en lærer, der har lyst til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen og for hele skolen.

  Vi kan tilbyde

  • en skole der er fuld af skønne elever og megen aktivitet
  • dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange
  • vi prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • vi lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
  • vi prioriterer trivsel højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
  • vi arbejder i forpligtende team
  • tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • er positiv og anerkende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gå-på-mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring med udgangspunkt i Visible Learning.
  • kan tiltræde stillingen 1. august 2019.

  Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

  Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte:
  • skoleleder Helle Smidt Haim på tlf. 21 57 02 84

  Frist for ansøgning

  • 29. april kl. 8.00. 
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 2. maj.

  Søg stillingen Lærer (nyt vindue)
 • 01-05-2019 Fysik/kemi-lærer til Tårnborg Skole

  Hvis du er åben og nysgerrig, og hvis du brænder for at være med til at skabe et godt og anerkendende professionelt læringsfællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.


  Vi søger først og fremmest en lærer, der fra august 2019 kan varetage undervisningen i fysik/kemi i udskolingen.
  Dine øvrige fagønsker vil indgå i fagfordelingen for kommende skoleår.

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har cirka 160 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. Vi arbejder strategisk, men asfalterer, mens vi kører, for vi er få om mange spændende opgaver. Vi har en forholdsvis ny ledelse og mange nye kolleger, men også nogle der har været på skolen en del år, som har meget erfaring. Vi er i fuld gang med en kulturændring, og hvis du ser dig selv bidrage i sådan en proces, så er det måske hos os, du skal være. 

  På Tårnborg Skole er den sociale kapital høj, og vi arbejder under fleksible arbejdsvilkår.

  Vi søger en uddannet lærer, som

  • ser samarbejdet med kollegaer som en gevinst
  • mestrer klasserumsledelse og konstruktivt relationsarbejde
  • kan planlægge og strukturere god undervisning
  • har stor faglighed, og brænder for at motivere og inspirere børn og kolleger
  • har nærvær, og vil investere i sin arbejdsplads
  • har humor og en anerkendende tilgang
  • ser forældrene som medspillere.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi ønsker stillingen besat pr. 1.august 2019.
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening.

  Vil du vide mere?

  Hvis du vil høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Anne Mikkelsen på 58 38 03 59/23 70 34 03 
  • viceskoleleder Martin Strandby Hansen på 58 36 29 12/92 43 67 15

  Frist

  • 1.maj, 2019.
  • Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt 3. maj.


  Søg stillingen Fysik/kemi-lærer til... (nyt vindue)
Leder (1)
 • 06-05-2019 Administrativ pædagogisk leder/souschef
  pr. 1. august 2019

  Slagelse Sprogcenter er en kommunal uddannelsesinstitution, som varetager undervisning i Dansk som andetsprog til voksne udlændinge samt FVU (Forberedende Voksen Undervisning) i læsning og matematik. Aktuelt har vi ca. 400 kursister og er 40 medarbejdere. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.

  Som administrativ pædagogisk leder har du ansvaret for den daglige drift og udvikling af sprogcentrets undervisningstilbud, hvor kerneopgaven er "Danskuddannelse for voksne udlændinge". Du skal medvirke til fortsat at holde sprogcentrets pædagogiske profil skarp bl.a. igennem udviklingsinitiativer og kompetenceudvikling af sprogcentrets lærere. Derudover skal du også være en dygtig administrator med flair for skemalægning og det daglige ansvar for sygemeldinger og vikardækning.

  Som souschef og stedfortræder for forstanderen indgår du i et værdibaseret samarbejde med sprogcentrets forstander, administrative og pædagogiske medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet foregår også på tværs i organisationen, hvor sprogcentret er placeret i Center for Arbejdsmarked og Integration i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder et spændende og sundt arbejdsmiljø med dedikerede medarbejdere, hvor vi prioriterer en udadvendt profil med eksternt samarbejde og udvikling gennem vidensdeling og netværk, herunder deltagelse i såvel nationale som internationale projekter, fx tværkommunalt og i EU-regi.

  Kvalifikationer

  • sprogcentererfaring som underviser i Dansk som Andetsprog, vejleder eller pædagogisk medarbejder
  • lyst og vilje til at påtage sig et ledelsesansvar, gerne i gang med eller afsluttet lederuddannelse
  • administrativ erfaring og overblik, herunder skemalægning, sygemeldinger og vikardækning
  • lyst og vilje til at udvikle nye pædagogiske tiltag/forretningsområder
  • gode kommunikative og relationelle kompetencer
  • erfaren bruger af digitale værktøjer til såvel læring som administration
  • indsigt i og erfaring med modultest og prøver.

  Tiltrædelse 1. august 2019.

  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Uddannelsesforbundets gældende overenskomst for ledere på kommunale sprogcentre.

  Du kan læse mere på vores hjemmeside (nyt vindue)

  Yderligere oplysninger 

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  • konstitueret forstander Line Cramer på tlf. 20 32 90 42.

  Frist for ansøgning

  • 6. maj 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21 (22.- 24. maj) på Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse.

  Til samtalen indgår faglig test og case, som en del af den samlede vurdering. 

  Søg stillingen Administrativ pædago... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 08-05-2019 Imødekommende medarbejder til Jobhusets velkomstområde

  Vil du være den første medarbejder borgerne møder, når de træder ind i jobcenterets Jobhus?


  I Jobhuset kommer de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet, dvs. dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt borgere med ret til et fleksjob. Borgerne kommer for at deltage i møder med deres konsulent eller gøre brug af de tilbud, Jobhuset har. Det gælder f.eks. pop-up butik, hvor de kan tale med jobcenterets rekrutteringskonsulenter og jobcafeen, hvor de kan finde inspiration til jobsøgning og arbejde med deres ansøgningsmateriale.

  Jobhusets medarbejdere udgøres af to afdelinger; Job & Uddannelse samt Virksomhed- & Uddannelsessamarbejde. De to afdelinger arbejder sammen om at understøtte, at arbejdsmarkedet har den nødvendige arbejdskraft og at borgerne kommer tilbage i job.

  I Jobhusets velkomstområde synliggøres de job, som jobcenterets rekrutteringskonsulenter hjælper virksomheder med at besætte.

  Målsætningen for Jobhuset er, at det opleves som åbent og imødekommende af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

  Vi forventer, at du

  • har lyst til at være i dialog med Jobhusets borgere
  • er en stærk kommunikatør, der både kan igangsætte og afslutte dialoger
  • har viden om og interesse for arbejdsmarkedsområdet
  • har fokus på løsninger og bruger din viden til at understøtte borgerne
  • er glad for ansvar og er en selvstændig problemløser
  • besidder overblik og kan prioritere opgaverne
  • har lyst til at varetage ad hoc opgaver, der understøtter dine kolleger
  • er fortrolig med it som et væsentligt understøttende værktøj i forbindelse med jobsøgning.

  Dine arbejdsopgaver

  Det er en nyoprettet stilling og du vil derfor have mulighed for at udvikle og præge jobbet.
  Din primære opgave vil være at tage imod borgere og sørge for, at de føler sig velkomne, samt at tilbyde borgerne den hjælp, de efterspørger eller du vurderer, de har brug for i forhold til deres jobsituation - f.eks. sparring til ansøgningsmateriale.

  Du skal trives med et job, hvor din arbejdsdag i høj grad styres af udefrakommende ting og du derfor ikke kan planlægge, hvordan din dag kommer til at se ud. Opgaver og arbejdstempo afhænger af, hvor mange borgere der kommer og hvad de efterspørger.

  Vi tilbyder

  Du bliver en del af en afdeling, hvor vi har høj grad af arbejdsmoral og fællesskab. Vores hverdag er præget af høj aktivitet, stort engagement og godt humør.

  Vi har fælles frokoststue, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden.

  Løn og arbejdstid

  Løn forhandles efter gældende overenskomst med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

  Det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og med ansættelse fra den 1. juli 2019. Vi har aftale om flekstid.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge en straffeattest.

  Yderligere oplysninger

  Fredag den 26. april 2019 mellem kl. 10.00-14.00, er du velkommen til at kontakte
  • tillidsrepræsentant Ole Brandenborg, tlf. 58 57 40 46 eller
  • arbejdsmarkedskonsulent Mette Petersen, tlf. 58 57 94 55
  hvis du ønsker at vide mere om stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 8. maj 2019 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 16. maj 2019 og 2. samtale torsdag den 23. maj 2019.

   

  Søg stillingen Imødekommende medarb... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 Administrativ souschef
  Administrativ souschef med sans for tal til Slagelse Musikskole.

  Slagelse Musikskole, der er fysisk placeret på tre forskellige adresser i Korsør, Skælskør og Slagelse og på et hav af folkeskoler i hele Slagelse Kommune søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en souschef, der vil være en afgørende del af en lille administration på en stor og levende musikskole.

  Du

  • har en kontor- eller økonomiuddannelse eller tilsvarende erfaring fra en lignende uddannelse og/eller stilling
  • føler dig helt hjemme ved et front-desk-skrivebord i et levende kontormiljø, hvor døren står åben hele dagen
  • ikke bare kan dét med regnskab, men også vil det!
  • har dybdegående og flerårig erfaring med økonomistyring og administration - gerne fra et kommunalt system
  • tager afgørende beslutninger med ro i maven, fordi du er fagligt rustet til opgaven
  • kan pleje kunde- og samarbejdsrelationer herunder kommunen, bestyrelsen, personalet og alle vores samarbejdspartnere
  • kan planlægge vores årshjul og de enkelte interne samt eksterne arrangementer i et tæt samarbejde med vores MED-udvalg, koordinatorer og kommunikationsmedarbejder
  • skal kunne bevare overblikket over mange og forskelligartede opgaver samt kunne både udlicitere og tage ansvar
  • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt såvel som skriftligt
  • kender KMD OPUS, Nemøkonomi og Speedadmin - eller kan let sætte dig ind i disse nye IT-systemer.

  På Slagelse Musikskole

  • bliver du en hjørnesten i vores administration, der udover dig rummer en musikskoleleder, en sekretær, en økonomimedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Sammen skal vi drifte en musikskole med både central og decentral undervisning samt mangeartede både korte og lange projektsamarbejder
  • bliver du på sigt økonomiansvarlig, da vores økonomimedarbejder planlægger at gå på pension i 2021
  • skal du have det fulde overblik over musikskolens daglige drift og med afsæt i denne viden sparre med vores musikskoleleder.

  Vi forestiller os, at den helt rette souschef til Slagelse Musikskole besidder både et stort administrativt overblik og overskud, kan analysere budgetter og økonomiske nøgletal, med ro og kompetence kan lægge skemaer i samarbejde med vores 50 lærere, kan holde overblik over instrumenter, kan planlægge vores årshjul og sidst på dagen støtte vores musikskoleleder i at tage de endelige og afsluttende beslutninger.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

  Din faste arbejdsplads vil være på Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse, men der kan forventes kørsel mellem vores forskellige afdelinger og projekter i kommunen.

  Tiltrædelse den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.

  Arbejdstid

  Stillingen er på fuld tid, 37/37. Der kan forventes, at arbejdstidens placering varierer.

  Læs mere om os på Slagelse musikskoles hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue) eller på vores facebookside. 

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte:
  musikskoleleder Mads Otzen på tlf. 58 57 55 81 eller på maota@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • 14. juni kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. juni.

  Anden samtalerunde afholdes eventuelt tirsdag den 25. juni.

  Søg stillingen Administrativ sousch... (nyt vindue)
Elevstillinger (2)
 • 30-04-2019 Frivillige til Bildsø-lejren
  Bliv frivillig på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være frivillig?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig
  • du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
  • du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg
  • du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt
  • det er godt at skrive på dit CV.

  Som frivillig forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien i uge 27 fra søndag den 30. juni 2019 til fredag den 5. juli 2019.
  Der afholdes 3-4 formøder med lejrchefen og de frivillige, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Der indkaldes til disse møder løbende.

  Vi indhenter børne- og straffeattest

  Vil du vide mere?

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på tlf. 27 33 79 83 mellem 18.00-19.00.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2019

  Løn/Honorar

  Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder.

  Søg stillingen Frivillige til Bilds... (nyt vindue)
 • 01-05-2019 Pædagogiske assistentelever august 2019

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i august 2019.

  Flere informationer

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogisk assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på Slagelse Kommunes hjemmeside for pædagogisk assistent uddannelse (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link:

  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  • den 1. maj 2019


  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 29-04-2019 Projektudvikler til arealplanlægning

  Vil du arbejde for at sætte udviklingen af Slagelse Kommunes vej og park arealer på landkortet? Formår du at sikre fremskridt, afslutte og effektuere projekter? Så er det måske lige dig vi står og mangler!

  I Slagelse Kommunes Entreprenørservice arbejder vi med planlægning for- og udvikling af kommunens offentlige arealer. Vi er ambitiøse og ved, at forud for al god planlægning foregår en gennemarbejdet og fagligt forankret projektfase og implementering. Besidder du kompetencerne til at hjælpe os?

  Om jobbet

  Du vil blive en del af vores drifts-, plan- og udviklingsafdeling (Team Driftsplan).

  Du skal arbejde for, at vi i Entreprenørservice formår at sætte nye dagsordener for vores områder. Du vil bl.a. komme til at arbejde med politikker og udviklingsprojekter af et omfang, der ikke muliggør, at det øvrige team kan realisere dette i en travl hverdag.

  En af dine første opgaver bliver at udarbejde en pesticidpolitik for kommunens arealer. Det betyder, at du skal samarbejde på tværs af kommunens øvrige centre og samtidig kunne forholde dig til den praktiske drift vedrørende ukrudtsbekæmpelse i kommunen såvel som den miljø- og bæredygtighedsmæssige vinkel.

  Der er flere vigtige planlægningsmæssige projekter i støbeskeen. Eksempelvis vil vi gerne sikre en bedre grøn planlægning set i sammenhæng med den generelle kommuneplanlægning, men også koblet til bevægelse, natur og sundhed. Der skal udarbejdes en række udviklingsplaner for nogle konkrete grønne og rekreative områder i kommunen. Du skal være med til at afgrænse områderne, konkretisere udviklingsplanerne og sætte strøm til dem.

  Arbejde med fondsansøgninger kan også blive en del af hverdagen.

  Hvem er du?

  Vi søger dig, der har erfaring med ledelse af projekter.

  Du kan have baggrund som have- & parkingeniør, landskabsarkitekt, byplanlægger eller lignende. Du har et positivt mindset og ser løsninger og muligheder, når planlægningen og processerne udfordres. Du skal evne til at kunne fastholde fremskridt i processer, og du skal formå at afslutte og effektuere projekter.

  For at kunne drive vores projekter er det vigtigt, at du besidder en strategisk tankegang og er velformuleret i både skrift og tale. Desuden vil erfaring med GIS være en stor fordel.

  Vi arbejder tværfagligt, og det er vigtigt, at du evner at lytte til andres behov og sætte dig i deres sted, når vi arbejder på tværs af organisationer, afdelinger og centre eller med vores borgere og brugere.

  Du skal formå at arbejde helhedsorienteret - ikke alene med fokus på opgavernes løsning men også med øje for de afledte effekter en opgave kan medføre.

  Vi arbejder i en politisk styret organisation og forudsætter derfor, at du kan arbejde i spændet mellem politikere, virksomheder, interesseorganisationer og borgere med fokus på at finde den gode løsning sammen.

  Samtidig er det væsentligt at kunne sætte sig ind i den praktiske drift af kommunens arealer og have en nær tilknytning til de kollegaer, der hver dag sørger for, at borgerne får en god oplevelse, når de benytter kommunens arealer.

  Om virksomheden

  Entreprenørservice er en kommunal driftsvirksomhed med tilhørende plan- og udviklingsafdeling. Vi løser en bred vifte af opgaver inden for vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v..

  Vi arbejder meget på tværs af organisationen Slagelse Kommune og tilstræber i videst mulige omfang at understøtte øvrige kommunale aktiviteter med vores arbejde.

  Vi sætter en ære i at møde borgerne med den bedst mulige service og arbejder altid i øjenhøjde med borgerne.

  Vi har en arbejdsplads, hvor der er travlt, højt til loftet, åbenhed og plads til udvikling.

  Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og byder ind med god service, en høj løsningsparathed og en solid viden om opgavens løsning.

  Ansættelsestidspunktet er hurtigst muligt.

  Stillingen er på 37 timer om ugen og foreløbig afgrænset til to år.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

  Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  • fagkoordinator/driftsplanlægger, Lasse Fjeldsted, telefon 58 57 33 87

  Frist for ansøgning

  • 29. april 2019.


  Der vil blive afholdt samtaler i uge 19.  Søg stillingen Projektudvikler til ... (nyt vindue)