Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Tandlæge (1)
 • 30-11-2020 Specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje
  Vi søger to specialtandlæger snarest eller efter aftale.

  En fuldtidsstilling stilling, som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to og en halv til tre dage er ledige.

  Erfaring er ikke et krav, da vi tilbyder mentorordning; men vi forventer, at du har lyst til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar.

  Hvis du samtidig er kvalitetsbevidst, effektiv og engageret, så har du nu muligheden for at indgå i et orto-team af erfarne og engagerede klinikassistenter og tandplejere samt muligheden for at sætte dit præg på en velfungerende Reguleringsafdeling i flotte lokaler.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse by. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Reguleringsbehandlingerne forestås for øjeblikket af tre meget erfarne specialtandlægekonsulenter.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Straffe- og børneattest indhentes før endelig ansættelse.

  Flere oplysninger

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • stillingerne ønskes besat snarest muligt eller efter aftale.

  Med venlig hilsen
  Slagelse Kommunale Tandpleje

  Søg stillingen Specialtandlæger til... (nyt vindue)
Sygeplejerske (2)
 • 10-04-2020 Sundhedsfaglig medarbejder til Bilen, Rusmiddelcenter Slagelse

  Da vores sygeplejerske på Bilen har søgt nye udfordringer, søger vi en engageret sundhedsfaglig medarbejder 37 timer om ugen til opstart 1. maj eller snarest.


  Bilen er en del af Rusmiddelcenter Slagelse. Rusmiddelcentret har i alt 52 medarbejdere ansat fordelt på 2 områder med 4 afdelinger og har i 2020, som strategiske mål, implementeringen af Feedback Informed Treatment, Recovery, dobbeltfokuseret behandling samt de nationale retningslinjer.

  Bilen er et tilbud til borgere med massivt misbrug ofte blandingsmisbrug, der har brug for substitutionsbehandling og som herudover har multiple sociale problemer, herunder karantænebrugere som pga. af adfærd, i en periode, ikke kan komme på Rusmiddelcentret. Bilens team består af 3 medarbejdere, en pædagog, en sundhedsfaglig og en socialrådgiver. Teamet varetager al behandling af borgere, som er tilknyttet Bilen. Dette inkluderer behandlingsplaner, samtaleforløb, medicinsk behandling og relation- og motivationsarbejde. En del af arbejdet består i rutineprægede opgaver som kørsel, pakning og udlevering af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde.

  Du får base på Parkvej 28, Substitutionsbehandlingen, men skal forvente at være udekørende minimum 2-3 dage om ugen, hvor der køres medicin udlevering til borgerne i eget hjem.  Bilen er en del af det udekørende team, som består af tilbuddene Bilen og Bussen.  Der arbejdes aktuelt med samskabelse omkring borgere og drift på de 2 udekørende team. En proces som du bliver en del af.

  Har du lyst og meget gerne erfaring i at arbejde med mennesker, der har rusmidler som en udfordring i livet og som ofte har komplekse problemstillinger, så er det dig vi søger.  Du skal have interesse for det sociale felt og kan se dit sundhedsfaglige virke i dette felt. Det er også vigtigt, at du har lyst til at være med til løbende at udvikle på og kvalitetssikre tilbuddet.

  Som velfungerende og ambitiøs arbejdsplads søger vi en sundhedsfaglig medarbejder, der

  • har en uddannelse som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
  • kan rumme mennesker med psykiske og sociale problemer
  • er psykisk robust
  • har erfaring fra feltet
  • har lyst til faglig udvikling
  • kan samarbejde og er en udpræget holdspiller
  • har kørekort

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, som er en af de førende indenfor rusmiddelbehandling
  • spændende stilling, hvor man gør en forskel
  • gode mulighed for kompetenceudvikling
  • positive og engagerede kollegaer
  • supervision

  Yderligere oplysninger

  i forhold til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • områdeleder Mette Plato Spælling tlf. 40 42 00 67
  • eller Bilens personale Karl eller Christian på tlf. 20 85 76 14.
   For Bilens vedkommende tirsdag eller fredag mellem 9.00-13.00.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • 25. marts 2020 kl. 09.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. marts 2020.

   

  Søg stillingen Sundhedsfaglig medar... (nyt vindue)
 • 23-04-2020 Sygeplejerske i nattevagt - FRI 7 dage i træk! Det kan du få ved at søge denne stilling

  Slagelse Kommune søger en dygtig og engageret sygeplejerske i udekørende funktion til en fastansættelse i nattevagt med ansvarshavende funktion.


  Der er mulighed for hvile i nattevagten. Løn efter overenskomst, samt vi giver et tillæg på 14.100 kr. årligt.

  Der arbejdes fra fredag til fredag med tjeneste på 8 timer og 30 minutter pr. nat hvor der er 30 min. overlap med aftenvagten.

  Mødested er Smedegade i Slagelse.

  Vi arbejder med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for Sundhed og Ældre, hvor vi sætter borgeren i centrum og fokus er på kerneopgaven.

  Vi vægter et godt arbejdsmiljø som forudsætningerne for at lykkes, og vi forventer, at du tager medansvar for trivsel og dermed bidrager til et godt arbejdsmiljø i det daglige. Her ser vi at personlige kompetencer som gode kommunikative evner, kombineret med en udpræget grad af flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde, er vigtige.

  Ansættelsesforhold

  • 29,75 timer pr. vagtuge.
  • Tiltrædelse 1. maj 2020, gerne før.
  • Det er et krav, at du har kørekort.

  Yderligere informationer

  Vil du vide mere, så kontakt
  • områdeleder for Sygeplejen Gitte Benedikte Haraszuk på tlf. 51 63 60 99.

  Ansøgningsfrist

  • 23. april 2020 kl. 12.00.


  Søg stillingen Sygeplejerske i natt... (nyt vindue)
Studiejob (1)
 • 26-04-2020 Hjælpere - pædagogstuderende til Bildsø-lejr
  Bliv hjælper på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være Hjælper?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig:
   
  • Du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber.
  • Du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg.
  • Du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt.
  • Det er godt at skrive på dit CV.

  Som hjælper forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien fra søndag den 28. juni 2020 til torsdag den 2. juli 2020. Der afholdes 1-2 formøder med lejrchefen og de øvrige hjælpere, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Første infomøde er 19. maj kl. 18.30

  Yderligere oplysninger?

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på tlf. 27 33 79 83 mellem kl. 18.00 - 19.00.

  Frist for ansøgningen:

  • 26. april 2020

  Løn/Honorar:

  • Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder


  Søg stillingen Hjælpere - pædagogst... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 13-04-2020 Familieplejekonsulent til Børn og Famillie
  Slagelse kommune søger en Familieplejekonsulent til Afdeling for Børn og Familie i Center for Børn og Unge.

  Har du lysten og evnerne til at være med på "holdet" i en organisation, der har fokus på faglig udvikling, så er det måske dig, vi mangler i vores familieplejekonsulentteam.

  Bliv en del af en ambitiøs kommune/afdeling, der har intention om fortsat udvikling. 

  Slagelse kommune er aktuelt i gang med en større organisatorisk ændring, hvor der særligt er fokus på "opgaven sætter holdet". Der ønskes fokus på, at der i løsning af kerneopgaven arbejdes sammen på tværs af kompetencer. At medarbejdernes faglighed bliver bragt mere i spil. Slagelse Kommune ønsker at skabe gode arbejdsfællesskaber både vertikalt og horisontalt, samt være en attraktiv arbejdsplads med høj arbejdsglæde

  Afdeling for Børn og Familie har omkring 80 ansatte, heraf seks familieplejekonsulenter.

  Kerneopgaven for familieplejekonsulenterne er pt. at understøtte de plejefamilier og aflastningsfamilier som har indgået kontrakt med Slagelse Kommune. I familieplejekonsulentteamet arbejdes der, i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, med matchning af barn og pleje/aflastningsfamilie.
  Derudover består arbejdsopgaverne af råd, vejledning/supervision og opkvalificering af plejefamilier ansat af Slagelse Kommune. Familieplejekonsulenter forestår det administrative arbejde i forbindelse med ovenstående opgaver. Der arbejdes primært i IT-systemet KMD-Sag.

  Kvalifikationer

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du:
  • er uddannet pædagog, socialrådgiver, socialformidler eller lignende
  • har erfaring i arbejdet med anbragte børn og plejefamilier
  • har kendskab til lovgivningen på området
  • kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og med fleksibel arbejdstid
  • kan arbejde helhedsorienteret, selvstændigt og kan indgå naturligt i et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
  • kan kvalificere og dokumentere praksis i plejefamilierne og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
  • kan arbejde systematisk med journalisering og dokumentation
  • det er en fordel at være supervisoruddannet
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker plejefamilier bosiddende i hele Danmark
  • har godt humør, og ønsker, at bidrage til og indgå i, et godt kollegaskab
  • ser løbende kollegial og ekstern supervision som redskab til udvikling.

  Vi tilbyder dig

  • at arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • en organisation i løbende forandring
  • løbende kompetenceudvikling, både alene og sammen med dine kolleger
  • introduktion til at træde ind i konsulentrollen, i arbejdsopgaverne og arbejdet med metoder og systemer i Slagelse Kommune
  • faglig sparring fra engagerede kolleger samt gruppesupervision ved ekstern supervisor
  • kontorfællesskab.

  Her bor vi

  Afdeling for Børn og familie har kontor i Torvegade 22-26, 4200 Slagelse. Afdelingen er fordelt i tre etager. Der findes ikke elevator i huset.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til:

  Frist

  • 13. april 2020 kl. 23.59

   

  Søg stillingen Familieplejekonsulen... (nyt vindue)
 • 13-04-2020 Myndighedsskolerådgiver til Team Visitation og Forebyggelse, Center for Børn og Unge
  Vil du være med til at styrke den tidlige, forebyggende indsats for børn og unge i Slagelse Kommune? Har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling? Så er det lige dig, vi har brug for i afdeling Børn og Familie.

  Hvem er vi?

  Center for Børn og Unge blev i juni 2018 et samlet center for alle børn mellem nul og 18 år, så ud over afdeling Børn og Familie indgår dagtilbud, skole, sundhedstjenesten, Pædagogisk Udvikling og Inklusionsenheden med videre også i centeret.

  Vi er i afdeling Børn og Familie særdeles optagede af at arbejde efter "mindste indgrebsprincippet", hvor vi gerne vil arbejde med barnet/familien i den kontekst, hvor dagligdagen foregår. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan bruge familien og netværkets ressourcer til at få lavet de bedste helhedsorienterede indsatser. I afdelingen er vi inddelt i fem grupper: Visitation/Forebyggelse, Forebyggelse I Familien, Børn, Unge og Handicap.

  Vi er på jagt efter en ny kollega med erfaring til Visitation/Forebyggelse. Teamet er inddelt i en vagtgruppe og en forebyggelsesgruppe. Vi søger en kollega til vores forebyggelsesgruppe.

  Forebyggelsesgruppen

  Alle skoler, daginstitutioner og dagplejer i Slagelse Kommune har en forebyggende rådgiver tilknyttet. Stillingen forefindes i et af de fire distrikter, som arbejder forebyggende, og hvor det daglige arbejde foregår ude i feltet - hjemme hos familierne, på skolerne og i dagtilbuddene. I distrikterne arbejdes der tværfagligt mellem pædagogiske vejledere, psykologer, motorikkonsulenter, socialrådgivere/formidlere med videre.

  Med denne forebyggende funktion ønsker vi at styrke den tidlige opmærksomhed på børn og unge, så der kan handles i tide på eventuelle bekymringer. Som forebyggende rådgiver arbejder du i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde. Du skal derfor både kunne give sparring til dine kollegaer inden for andre professioner i distriktet og være familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med distriktets skoler, dagtilbud og klubber, sikres en tidlig inddragelse af familien og dens netværk.

  Meget af det daglige arbejde kommer til at foregå ude i feltet, og du skal derfor kunne lide en travl og omskiftelig arbejdsdag. Eksempler på forebyggende opgaver kan være § 11.3 forløb, kortere samtaleforløb med børn/unge og deres familier, sparring til skoler og institutioner, tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel og vurdering af bekymringsgrad, formidling af lovgivning med videre.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt, at du

  • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
  • har et solidt kendskab til børne- og familieområdet
  • er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger
  • er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret
  • er indstillet på, at det er opgaven, der sætter holdet
  • er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er nysgerrig og indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.

  Vi tilbyder dig

  • en ambitiøs arbejdsplads
  • høj faglighed
  • kompetenceudvikling
  • gode kolleger
  • en introduktionsplan og mentor
  • en travl og spændende hverdag
  • ekstern supervision.

  Lidt mere om os og hvor vi bor

  Afdeling for Børn og Familie er en del af Center for Børn og Unge. Centret er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under en time fra København H. og lidt over en halv time fra Odense.
  Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Vil du vide mere?

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til
  • teamleder for Visitation/Forebyggelse Lisbeth Roses på 92 43 78 54 eller mail liros@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist

  • 13. april 2020. 


  Søg stillingen Myndighedsskolerådgi... (nyt vindue)
 • 13-04-2020 Socialrådgiver/socialformidler til Afdeling Børn og Familie

  i Center for Børn og Unge


  Vil du være med til at styrke den specialiserede indsats for børn og unge i Slagelse Kommune, og har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling blandt andet via Task Force forløb, så er det lige dig vi har brug for.

  Hvem er vi?

  Vi er i Afdeling Børn og Familie inddelt i 5 grupper: Forebyggelse/Visitation, Indsatsgruppen Børn, Indsatsgruppen Unge, Handicapgruppen og Familieplejekonsulentgruppen. Vi er særdeles optaget af at arbejde efter "mindste indgrebsprincippet", hvor vi gerne vil arbejde med barnet/familien i den kontekst, hvor dagligdagen foregår. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan bruge familien og netværkets ressourcer til at få lavet de bedste helhedsorienterede indsatser.

  Aktuelt er vi på jagt efter 2 nye kollegaer, 1 fast stilling til Unge- og 1 fast stilling til Børn. Arbejdsopgaver for begge stillinger er, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner herunder være koordinerende i forhold til den samlede indsats i familien.

  Vi vil gerne have, at det i ansøgningen fremgår om du har præference for begge eller kun den ene gruppe.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du

  • er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
  • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, og tværfagligt samarbejde
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er fleksibel, nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.

  Vi tilbyder dig muligheden for

  • en ambitiøs arbejdsplads
  • høj faglighed
  • Kompetenceudvikling
  • gode kolleger
  • en introduktionsplan og mentor
  • en travl og spændende hverdag
  • ekstern supervision.

  Lidt mere om os og hvor vi "bor"

  Afdeling for Børn og Familie er en del af Center for Børn og Unge. Centret er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og gerne senest 1. maj 2020.

  Slagelse Kommune er blevet udvalgt som Task Force Kommune med opstart i marts 2020. Task Force-forløbet tager knap 2 år, og består af en indledende analysefase, og et efterfølgende udviklingsforløb.

  Baggrunden for Task Force-forløbet er at hele området skal opkvalificeres, så Slagelse Kommune sikrer den bedst mulige kvalitet i sagsbehandlingen. Fokus skal ændres fra oprydning/brandslukning til at handle om fælles udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde. Både ud fra et fagligt og økonomisk synspunkt er ambitionen at skabe et økonomisk råderum, så nye tendenser kan imødekommes via rettidig forebyggelse.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Hvis du vil høre mere

  er du velkommen til at ringe eller maile til
  • afdelingsleder Keld Vejen Hansen, tlf. 58 57 32 19 / mail: kehan@slagelse.dk
  • leder for Indsatsgruppen Børn Rikke Press, tlf. 58 57 31 59 / mail: press@slagelse.dk
  • leder for Indsatsgruppen Unge Louise Krog Kabongo-Bentzen, tlf. 58 57 32 18 / mail: lokab@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 13. april


   

  Søg stillingen Socialrådgiver/socia... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (3)
 • 17-04-2020 SSH til dagvagt på Plejecenter Lützensvej
  Vi er et plejecenter med 42 glade beboere, der ser frem til at du vil hjælpe os med at få hverdagen til at fungere. Vi ligger lige ned til Storebælt, tæt på Korsør by og har rigtig gode muligheder for at lave hverdags aktiviteter i det fri.

  Stillingen vi har ledigt er i dagvagt på 32 timer pr. uge og med arbejde hver 2. weekend.

  Udover de grundlæggende opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, er vi i gang med en række udviklingsopgaver, som vi håber du kan bidrage til.

  Vi

  • går meget op i at du som medarbejder får brugt din faglighed og der hvor vi kan delegere opgaverne fra sygeplejerskerne gør vi det, ved hjælp af kompetenceprofiler
  • arbejder på at få et godt pårørendesamarbejde og er i gang med at udvikle dette
  • arbejder på at udvikle den gode indflytning til plejecentret
  • har fokus på god trivsel på arbejdspladsen, hvor det forventes, at alle deltager aktivt i processen.

  Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os vil skabe verdens bedste arbejdsplads og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes, og vil også lytte til dine ideer.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 17. april kl. 8.00
   (der bliver inviteret til samtaler denne dag).

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive holdt ansættelsessamtaler den 23. og 24. april 2020.


   

  Søg stillingen SSH til dagvagt på P... (nyt vindue)
 • 19-04-2020 To SSH`ere til Plejecenteret Quistgården i Korsør

  Der er tale om to sjældent udbudte stillinger inden for et spændende speciale

  Begge er faste stillinger på 30 timer/ugen fortrinsvis i dagvagt med vagter hver anden weekend.

  Plejecenter Quistgården er et leve- og bomiljø for 24 beboere med demens.

  På plejecentret har vi en hjemlig og tryg atmosfære, som understøttes af bygningernes arkitektur og indretning. Her er både plads til fællesskab og privatliv.

  Vi bestræber os på, at det at bo på Quistgården skal føles som at bo i egen bolig.

  Quistgårdens værdisæt er

  Livsglæde, rummelighed, værdighed, tryghed og professionalisme
  • personalet har fokus på det enkelte menneske ud fra dennes ønsker og behov med udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske kan rumme
  • vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever en høj grad af trivsel i hverdagen
  • vi sætter stor pris på et tæt og godt samarbejde med de pårørende.

  Medarbejdergruppen på Quistgården består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, vi har ligeledes tilknyttet en fast centersygeplejerske og har løbende SSA elever i psykiatripraktik, ligesom vi flere gange om ugen får besøg af en aktivitetsmedarbejder.

  Du

  • skal have en personlig og faglig interesse og nysgerrighed for specialet
  • vil blive oplært løbende inden for dit kompetence område, hvilket giver dig stor mulighed for at arbejde med din faglighed
  • skal på sigt kunne arbejde selvstændigt og du skal kunne tage en travl hverdag med løftet pande og være indstillet på, at ikke to dage er ens.

  Vi

  • er en velfungerende personalegruppe, som har været ansat i flere år og som med en høj faglighed er meget dedikeret til vores job
  • har et stort fokus på det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i vores hverdag
  • er en arbejdsplads som er i konstant udvikling med fokus på faglighed, uddannelse og kompetenceudvikling.

  Nyuddannede såvel som rutinerede hjælpere er velkomne til at søge stillingerne.

  Løn efter gældende overenskomst - tiltrædelse snarest.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Dorte Hammerich telefon 61 14 43 33
  • planlægger Gitte Heidi Hansen telefon 24 89 11 09

  Frist

  • den 19. april 2020

  Der vil løbende blive indkaldt til samtaler - så skynd dig at søg.

  Søg stillingen To SSH`ere til Pleje... (nyt vindue)
 • 01-05-2020 Sommerferievikarer til Blomstergården

  Søger du sommerferiejob?

  så er dette måske noget for dig

  Pleje og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger sommerferievikarer til perioden uge 25-35.
  Er du uddannet inden for sundhedssektoren, studerende eller har relevant erfaring inden for området, så kan vi tilbyde ansættelser af 2-3 måneders varighed.
  Vi forventer, at du kan arbejde minimum hver anden weekend, og ikke har planlagt sommerferie på de tidspunkter, hvor vores faste medarbejdere holder ferie.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 6 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og 2 afdelinger med samlet 36 midlertidige pladser, vi øger med yderligere 12 midlertidige pladser i 2020. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder. Vi er ca. 180 ansatte i alt, fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker og ernæringsassistenter.

  Vi forventer, at du

  • har interesse for ældre mennesker
  • vil være med til at skabe et værdigt liv for den enkelte, hvor selvbestemmelse er nøgleord
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • er aktiv i opgaveløsningen og vægter samarbejde højt.

  Vi tilbyder

  • faste timer over sommeren
  • introkurser og sidemandsoplæring
  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • personlig og faglig udvikling
  • mulighed for tilknytning som tilkaldevikar eller fast weekendafløser efterfølgende.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Susanne Larsen på 92 43 69 04 eller
  • daglig leder Bettina Olsen på 20 29 62 52.

  Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2020
  Vi ansætter løbende.

  Søg stillingen Sommerferievikarer t... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (2)
 • 31-03-2020 SSA til ude kørende - Kr. Stillinge Plejecenter

  Kr. Stillinge Plejecenter/fritvalg er i udvikling...

  Vi søger 2-3 social- og sundhedsassistenter i dagvagt.

  Vi vægter tværfagligt samarbejde højt i daglig dagen

  • dagligdagen er præget af mange opgaver omkring borgeren
  • vi er i samarbejde i klynge, med en fælles overordnet leder
  • vi har et godt arbejdsmiljø.

  Du

  • skal kunne have mange bolde i luften
  • skal have en positiv konstruktiv tilgang til dialog med borgerne, samarbejdspartner og kollegaerne
  • skal have lyst til at være en del af en forusigelig hverdag
  • er mødestabil med god sans for humor.

  Arbejdet er med varierende plejeopgaver og andre praktiske relationer til borgeren.

  Stillingen er på  32 timer i dagvagt.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • daglig leder Lilian Nielsen på tlf. 24 60 05 80.

  Frist

  • 31. marts 2020


   

  Søg stillingen SSA til ude kørende ... (nyt vindue)
 • 10-04-2020 Sundhedsfaglig medarbejder til Bilen, Rusmiddelcenter Slagelse

  Da vores sygeplejerske på Bilen har søgt nye udfordringer, søger vi en engageret sundhedsfaglig medarbejder 37 timer om ugen til opstart 1. maj eller snarest.


  Bilen er en del af Rusmiddelcenter Slagelse. Rusmiddelcentret har i alt 52 medarbejdere ansat fordelt på 2 områder med 4 afdelinger og har i 2020, som strategiske mål, implementeringen af Feedback Informed Treatment, Recovery, dobbeltfokuseret behandling samt de nationale retningslinjer.

  Bilen er et tilbud til borgere med massivt misbrug ofte blandingsmisbrug, der har brug for substitutionsbehandling og som herudover har multiple sociale problemer, herunder karantænebrugere som pga. af adfærd, i en periode, ikke kan komme på Rusmiddelcentret. Bilens team består af 3 medarbejdere, en pædagog, en sundhedsfaglig og en socialrådgiver. Teamet varetager al behandling af borgere, som er tilknyttet Bilen. Dette inkluderer behandlingsplaner, samtaleforløb, medicinsk behandling og relation- og motivationsarbejde. En del af arbejdet består i rutineprægede opgaver som kørsel, pakning og udlevering af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde.

  Du får base på Parkvej 28, Substitutionsbehandlingen, men skal forvente at være udekørende minimum 2-3 dage om ugen, hvor der køres medicin udlevering til borgerne i eget hjem.  Bilen er en del af det udekørende team, som består af tilbuddene Bilen og Bussen.  Der arbejdes aktuelt med samskabelse omkring borgere og drift på de 2 udekørende team. En proces som du bliver en del af.

  Har du lyst og meget gerne erfaring i at arbejde med mennesker, der har rusmidler som en udfordring i livet og som ofte har komplekse problemstillinger, så er det dig vi søger.  Du skal have interesse for det sociale felt og kan se dit sundhedsfaglige virke i dette felt. Det er også vigtigt, at du har lyst til at være med til løbende at udvikle på og kvalitetssikre tilbuddet.

  Som velfungerende og ambitiøs arbejdsplads søger vi en sundhedsfaglig medarbejder, der

  • har en uddannelse som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
  • kan rumme mennesker med psykiske og sociale problemer
  • er psykisk robust
  • har erfaring fra feltet
  • har lyst til faglig udvikling
  • kan samarbejde og er en udpræget holdspiller
  • har kørekort

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, som er en af de førende indenfor rusmiddelbehandling
  • spændende stilling, hvor man gør en forskel
  • gode mulighed for kompetenceudvikling
  • positive og engagerede kollegaer
  • supervision

  Yderligere oplysninger

  i forhold til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • områdeleder Mette Plato Spælling tlf. 40 42 00 67
  • eller Bilens personale Karl eller Christian på tlf. 20 85 76 14.
   For Bilens vedkommende tirsdag eller fredag mellem 9.00-13.00.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • 25. marts 2020 kl. 09.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. marts 2020.

   

  Søg stillingen Sundhedsfaglig medar... (nyt vindue)
Pædagog (1)
 • 13-04-2020 Familieplejekonsulent til Børn og Famillie
  Slagelse kommune søger en Familieplejekonsulent til Afdeling for Børn og Familie i Center for Børn og Unge.

  Har du lysten og evnerne til at være med på "holdet" i en organisation, der har fokus på faglig udvikling, så er det måske dig, vi mangler i vores familieplejekonsulentteam.

  Bliv en del af en ambitiøs kommune/afdeling, der har intention om fortsat udvikling. 

  Slagelse kommune er aktuelt i gang med en større organisatorisk ændring, hvor der særligt er fokus på "opgaven sætter holdet". Der ønskes fokus på, at der i løsning af kerneopgaven arbejdes sammen på tværs af kompetencer. At medarbejdernes faglighed bliver bragt mere i spil. Slagelse Kommune ønsker at skabe gode arbejdsfællesskaber både vertikalt og horisontalt, samt være en attraktiv arbejdsplads med høj arbejdsglæde

  Afdeling for Børn og Familie har omkring 80 ansatte, heraf seks familieplejekonsulenter.

  Kerneopgaven for familieplejekonsulenterne er pt. at understøtte de plejefamilier og aflastningsfamilier som har indgået kontrakt med Slagelse Kommune. I familieplejekonsulentteamet arbejdes der, i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, med matchning af barn og pleje/aflastningsfamilie.
  Derudover består arbejdsopgaverne af råd, vejledning/supervision og opkvalificering af plejefamilier ansat af Slagelse Kommune. Familieplejekonsulenter forestår det administrative arbejde i forbindelse med ovenstående opgaver. Der arbejdes primært i IT-systemet KMD-Sag.

  Kvalifikationer

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du:
  • er uddannet pædagog, socialrådgiver, socialformidler eller lignende
  • har erfaring i arbejdet med anbragte børn og plejefamilier
  • har kendskab til lovgivningen på området
  • kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og med fleksibel arbejdstid
  • kan arbejde helhedsorienteret, selvstændigt og kan indgå naturligt i et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
  • kan kvalificere og dokumentere praksis i plejefamilierne og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
  • kan arbejde systematisk med journalisering og dokumentation
  • det er en fordel at være supervisoruddannet
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker plejefamilier bosiddende i hele Danmark
  • har godt humør, og ønsker, at bidrage til og indgå i, et godt kollegaskab
  • ser løbende kollegial og ekstern supervision som redskab til udvikling.

  Vi tilbyder dig

  • at arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • en organisation i løbende forandring
  • løbende kompetenceudvikling, både alene og sammen med dine kolleger
  • introduktion til at træde ind i konsulentrollen, i arbejdsopgaverne og arbejdet med metoder og systemer i Slagelse Kommune
  • faglig sparring fra engagerede kolleger samt gruppesupervision ved ekstern supervisor
  • kontorfællesskab.

  Her bor vi

  Afdeling for Børn og familie har kontor i Torvegade 22-26, 4200 Slagelse. Afdelingen er fordelt i tre etager. Der findes ikke elevator i huset.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til:

  Frist

  • 13. april 2020 kl. 23.59

   

  Søg stillingen Familieplejekonsulen... (nyt vindue)
Leder (1)
 • 13-04-2020 Daglig leder til Specialcenter Slagelse
  Daglig leder, søges til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 65 A, botilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser.

  Tiltrædelse den 1. juni 2020, eller efter aftale.

  Specialcenter Slagelse er en virksomhed indenfor 'Handicap, socialpsykiatri og misbrug' i Slagelse kommune.
  Specialcenter Slagelse består af aflastning, botilbud til børn og unge med handicap og senhjerneskader, bofællesskaber og botilbud til voksne borgere med handicap, beskæftigelsestilbud, samt ledsageordning til mennesker med handicap.

  Rosenkildevej 65 A, søger en daglig leder, der i samarbejde med borgere, pårørende, værger og personale, vil være med til at skabe rammerne for et godt liv på Rosenkildevej 65 A.

  Rosenkildevej 65 A, er et botilbud med 15 lejligheder beliggende i udkanten af Slagelse i området Rosenkildeparken.

  Beboerne på Rosenkildevej 65 A, er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 34 til 74 år. Samtlige borgere har et differenceret støttebehov - og der arbejdes recovery orienteret, hvor særlig understøttende kommunikationsformer er vigtig.

  Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af daglig leder, hvor der er naturligt, at man indgår i relevant og tæt sparring med øvrige ledere i centret.
  Vi forventer af dig, at du forpligter dig på faglig og personlig udvikling, at du tydeligt arbejder med ambitioner for tilbuddet på Rosenkildevej 65 A, og for Specialcenter Slagelse, som Rosenkildevej 65 A, er en del af.
  Vi forventer ligeledes, at du kan inspirere, sætte faglig retning og videreudvikle på tilbuddet, og at du er bevidst om, at du arbejder i en politisk styret organisation.
  Det er en fordel du har ledelseserfaring og erfaring med økonomiansvar, gerne suppleret med leder uddannelse.

  Vi tilbyder, at du kan blive en del af et større ledelsesteam, hvor vi er 14 daglige ledere, 3 områdeledere og en virksomhedsleder. Vi tilstræber, at spille hinanden gode i vores daglige arbejde, og veksler gerne både prøvede og uprøvede ideer med hinanden, til gensidig inspiration for opgaveløsningen i de forskellige tilbud.

  Rosenkildevej 65 A, tilbyder en engageret og udviklingsorienteret medarbejdergruppe, der har høje forventninger til en kommende leder.
  Der er ligeledes en aktiv pårørendegruppe.

  Yderligere oplysninger:


  Løn efter gældende overenskomst og lokal aftale, eventuelle lønkrav bedes anført i ansøgningen.

  Frist

  • 13. april 2020
  Samtaler vil finde sted: 20. april & 21. april 2020.

  Søg stillingen Daglig leder til Spe... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 13-04-2020 Socialrådgiver/socialformidler til Afdeling Børn og Familie

  i Center for Børn og Unge


  Vil du være med til at styrke den specialiserede indsats for børn og unge i Slagelse Kommune, og har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling blandt andet via Task Force forløb, så er det lige dig vi har brug for.

  Hvem er vi?

  Vi er i Afdeling Børn og Familie inddelt i 5 grupper: Forebyggelse/Visitation, Indsatsgruppen Børn, Indsatsgruppen Unge, Handicapgruppen og Familieplejekonsulentgruppen. Vi er særdeles optaget af at arbejde efter "mindste indgrebsprincippet", hvor vi gerne vil arbejde med barnet/familien i den kontekst, hvor dagligdagen foregår. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan bruge familien og netværkets ressourcer til at få lavet de bedste helhedsorienterede indsatser.

  Aktuelt er vi på jagt efter 2 nye kollegaer, 1 fast stilling til Unge- og 1 fast stilling til Børn. Arbejdsopgaver for begge stillinger er, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner herunder være koordinerende i forhold til den samlede indsats i familien.

  Vi vil gerne have, at det i ansøgningen fremgår om du har præference for begge eller kun den ene gruppe.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du

  • er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
  • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, og tværfagligt samarbejde
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er fleksibel, nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.

  Vi tilbyder dig muligheden for

  • en ambitiøs arbejdsplads
  • høj faglighed
  • Kompetenceudvikling
  • gode kolleger
  • en introduktionsplan og mentor
  • en travl og spændende hverdag
  • ekstern supervision.

  Lidt mere om os og hvor vi "bor"

  Afdeling for Børn og Familie er en del af Center for Børn og Unge. Centret er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og gerne senest 1. maj 2020.

  Slagelse Kommune er blevet udvalgt som Task Force Kommune med opstart i marts 2020. Task Force-forløbet tager knap 2 år, og består af en indledende analysefase, og et efterfølgende udviklingsforløb.

  Baggrunden for Task Force-forløbet er at hele området skal opkvalificeres, så Slagelse Kommune sikrer den bedst mulige kvalitet i sagsbehandlingen. Fokus skal ændres fra oprydning/brandslukning til at handle om fælles udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde. Både ud fra et fagligt og økonomisk synspunkt er ambitionen at skabe et økonomisk råderum, så nye tendenser kan imødekommes via rettidig forebyggelse.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Hvis du vil høre mere

  er du velkommen til at ringe eller maile til
  • afdelingsleder Keld Vejen Hansen, tlf. 58 57 32 19 / mail: kehan@slagelse.dk
  • leder for Indsatsgruppen Børn Rikke Press, tlf. 58 57 31 59 / mail: press@slagelse.dk
  • leder for Indsatsgruppen Unge Louise Krog Kabongo-Bentzen, tlf. 58 57 32 18 / mail: lokab@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 13. april


   

  Søg stillingen Socialrådgiver/socia... (nyt vindue)
 • 20-04-2020 Brænder du for økonomi, kontoplaner og at yde den bedste service?
  Bliv en del af vores team som økonomifaglig konsulent til kontoplan og systemadministration i Slagelse Kommune.

  I Slagelse Kommune arbejder vi sammen i et team omkring økonomi- og lønsystemet (KMD Opus). Vi søger en ny kollega, som har et bredt kendskab til kommunaløkonomi, og som samtidig er god til at arbejde i forskellige administrative IT-systemer.

  Dine primære opgaver er at vedligeholde og udvikle vores brug af kontoplanen. Derudover skal du administrere systemer som organisationsstyring (LOS), KMD NemØkonomi og KMD Opus (brugerstyring - herunder vedligeholde roller og tildele rettigheder). Dine opgaver retter sig i høj grad mod brugerne af vores systemer, og du skal være med til at udvikle anvendelsen af KMD Opus og arbejdsgangene i systemet. Derfor vil du opleve en alsidig dagligdag, hvor du også servicerer og hjælper disse brugere.

  Din profil

  Vi forstiller os, at du har en relevant uddannelse, som giver kompetencer inden for styring af kommunaløkonomi. Uanset baggrund må du gerne have et par års erfaring inden for kommunaløkonomi, samt erfaring og interesse i at vedligeholde den kommunale kontoplan.

  Vi lægger desuden vægt på, at du
  • er driftssikker, proaktiv og kvalitetsbevidst
  • er serviceminded
  • er stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • arbejder struktureret og effektivt
  • har stærke IT-kompetencer og erfaring med systemadministration
  • er superbruger i KMD Opus eller et tilsvarende ERP-system.

  Det vil være en fordel, hvis du har
  • indsigt i økonomistyring og IM's kontoplan
  • kendskab til KMD Opus, herunder roller, rettigheder og kontoplan
  • kendskab til KMD NemØkonomi
  • kendskab til LOS og dens afhængigheder
  • en stærk faglighed inden for Excel og IT-systemer generelt.

  Om os

  Vi er 3 engagerede konsulenter - samlet i et team omkring systemadministration.
  Teamet er en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, som understøtter hele Slagelse Kommune.

  Budget, Analyse og Data arbejder med budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter.

  Budget, Analyse og Data er en afdeling i Stab for Økonomi og Digitalisering.

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder et udfordrende og spændende job i et uformelt miljø. I afdelingen er der et stærkt sammenhold, et højt fagligt niveau og gode sociale arrangementer. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen, placeret på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11.

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat snarest muligt eller 1. juni 2020.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte
   
  • Systemadministrator Chris Kirk Pedersen på telefon 58 57 31 75 eller på mail til chrpe@slagelse.dk eller
  • Systemadministrator Lena Stevns Hansen på telefon 58 57 30 23 eller på mail til lenah@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist
  Har stillingen vakt din interesse, kan du søge via nedenstående link, senest
  • 20. april kl. 09.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.

  Søg stillingen Brænder du for økono... (nyt vindue)
Elevstillinger (3)
 • 01-04-2020 Social- og sundhedsassistentelever august 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 3. august 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Social- og sundhedsassistentelever over 25 år, der bliver ansat i Slagelse Kommune efter 1. januar 2020 bliver aflønnet med voksenløn

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på
  Søg elevpladsen
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 01-04-2020 Social- og sundhedshjælperelever august 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 3. august 2020 med skoleundervisning i Slagelse eller Ringsted.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og plejeopgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på en af SOSU-ZBC's skoleafdelinger i Slagelse eller Ringsted.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på
  Søg elevpladsen
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 01-05-2020 Pædagogiske assistentelever - august 2020

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?


  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i august 2020.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på nedenstående link
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest den 1. maj 2020.

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 20-04-2020 Brænder du for økonomi, kontoplaner og at yde den bedste service?
  Bliv en del af vores team som økonomifaglig konsulent til kontoplan og systemadministration i Slagelse Kommune.

  I Slagelse Kommune arbejder vi sammen i et team omkring økonomi- og lønsystemet (KMD Opus). Vi søger en ny kollega, som har et bredt kendskab til kommunaløkonomi, og som samtidig er god til at arbejde i forskellige administrative IT-systemer.

  Dine primære opgaver er at vedligeholde og udvikle vores brug af kontoplanen. Derudover skal du administrere systemer som organisationsstyring (LOS), KMD NemØkonomi og KMD Opus (brugerstyring - herunder vedligeholde roller og tildele rettigheder). Dine opgaver retter sig i høj grad mod brugerne af vores systemer, og du skal være med til at udvikle anvendelsen af KMD Opus og arbejdsgangene i systemet. Derfor vil du opleve en alsidig dagligdag, hvor du også servicerer og hjælper disse brugere.

  Din profil

  Vi forstiller os, at du har en relevant uddannelse, som giver kompetencer inden for styring af kommunaløkonomi. Uanset baggrund må du gerne have et par års erfaring inden for kommunaløkonomi, samt erfaring og interesse i at vedligeholde den kommunale kontoplan.

  Vi lægger desuden vægt på, at du
  • er driftssikker, proaktiv og kvalitetsbevidst
  • er serviceminded
  • er stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • arbejder struktureret og effektivt
  • har stærke IT-kompetencer og erfaring med systemadministration
  • er superbruger i KMD Opus eller et tilsvarende ERP-system.

  Det vil være en fordel, hvis du har
  • indsigt i økonomistyring og IM's kontoplan
  • kendskab til KMD Opus, herunder roller, rettigheder og kontoplan
  • kendskab til KMD NemØkonomi
  • kendskab til LOS og dens afhængigheder
  • en stærk faglighed inden for Excel og IT-systemer generelt.

  Om os

  Vi er 3 engagerede konsulenter - samlet i et team omkring systemadministration.
  Teamet er en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, som understøtter hele Slagelse Kommune.

  Budget, Analyse og Data arbejder med budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter.

  Budget, Analyse og Data er en afdeling i Stab for Økonomi og Digitalisering.

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder et udfordrende og spændende job i et uformelt miljø. I afdelingen er der et stærkt sammenhold, et højt fagligt niveau og gode sociale arrangementer. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen, placeret på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11.

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat snarest muligt eller 1. juni 2020.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte
   
  • Systemadministrator Chris Kirk Pedersen på telefon 58 57 31 75 eller på mail til chrpe@slagelse.dk eller
  • Systemadministrator Lena Stevns Hansen på telefon 58 57 30 23 eller på mail til lenah@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist
  Har stillingen vakt din interesse, kan du søge via nedenstående link, senest
  • 20. april kl. 09.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.

  Søg stillingen Brænder du for økono... (nyt vindue)