Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 18-11-2019 Aktivitetsmedarbejder til Plejecenter Møllebakken
  Vi søger en frisk aktivitetsmedarbejder til 30 timer ugentligt, som skal være en del af aktiveringsteamet på Møllebakken.

  Plejecenter Møllebakken er beliggende i Boeslunde, hvor vi har dejlige udenomsarealer og udsigt over markerne, så en del aktivering kan foregå ude, når vejret tillader det.
  Vi har bus, så der er mulighed for at planlægge ture for beboerne, og vi har rickshaw så beboerne kan komme ud og få vind i håret.

  På Møllebakken bor der 27 beboere fordelt i to leve-bo-miljøer: Møllestien og Bakkestien.
  På Møllestien er der 14 boliger, og der er 13 boliger på Bakkestien, hvoraf de syv er skærmede pladser.

  Vi søger en aktiveringsmedarbejder, der sammen med teamet har lyst til at give vores beboere værdighed og livskvalitet i hverdagen med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie. Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for den enkelte beboer, som vi nu skal have til at leve.

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår, og ud fra visionen "Lev livet aktivt" arbejdes der med hverdagsrehabilitering, hvor beboerne medinddrages i de daglige aktiviteter, så godt de kan. Vi vægter pleje og aktivitet lige højt.

  Vi er et travlt hus, hvor vi hjælper hinanden, og vi arbejder for, at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere.

  På Møllebakken er der også et Daghjem for demente hjemmeboende borgere.

  Vi er uddannelsessted for social- og sundhedselever.
   

  Vi søger en medarbejder, som

  • har lyst til at arbejde med ældre borgere, og ud fra deres livshistorie og ressourcer skabe aktiviteter, som giver mening for den enkelte beboer
  • har ideer til aktiviteter, såvel i grupper som en til en
  • gerne vil at arbejde med demente beboere
  • har lyst til at samarbejde med de øvrige aktivitets- og plejemedarbejdere, men også lyst til selvstændigt at lave aktiviteter sammen med beboerne
  • har godt humør
  • er fleksibel.

  Vi tilbyder

  • indflydelse på egen arbejdsdag
  • gode kollegaer
  • et dejligt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og sparring
  • godt samarbejde i hele huset
  • et sted, hvor der sker mange ting for beboerne.

  Yderligere informationer

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte os på
  • 58 57 34 10 eller 24 59 25 03, for at høre mere

  Ansøgningsfrist

  • 18. november 2019.
  • Samtaler forventes afholdt i uge 48 eller 49. Tiltrædelse 1.januar 2020 eller efter aftale.


  Søg stillingen Aktivitetsmedarbejde... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 15-12-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Vi søger to specialtandlæger snarest eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  En fuldtidsstilling som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to og en halv til tre dage.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Erfaring er ikke et krav, da vi tilbyder mentorordning; men vi forventer, at du har lyst til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar. Vi forventer desuden, at du lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger samt ajourfører og udfærdiger uddelegeringsskemaer til personalet.

  Vi forventer at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Flere informationer

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Ingen, samtaler afholdes løbende og stillingerne ønskes besat snarest muligt.
   

     Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (6)
 • 20-11-2019 Medarbejder til Tværfagligt team på Forsorgshjemmet Toften
  Forsorgshjemmet Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse, for eksempel pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, til en stilling på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Team består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgshjemmet rummer 26 pladser på SEL §110, heraf tre flexpladser med mulighed for §107/108, og derudover to natherbergspladser.
  Ofte har de borgere, vi samarbejder, med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet.

  Vi ønsker, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver -desuden vil du, med et smil, sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan håndtere pressede situationer og til tider meget uforudsigelige opgaver, også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker, som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, tovholder, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv, de vælger at leve
  • formår at arbejde struktureret, både alene og i samarbejdet med kolleger omkring opgaveløsningen
  • besidder egenrefleksion, og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, og i supervision og uddannelse
  • har kørekort.

  Forsorgshjemmet Toften

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, for eksempel støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for cirka fem-seks beboere, og i samarbejde med disse udarbejdes opholdsplan og afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter, samt til tider et hektisk miljø, som bærer præg af mennesker i krise. Her er det personalets opgave at rumme disse situationer på bedst mulig vis, med udgangspunkt i Toftens værdier og etiske profil. Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret perspektiv, ligesom vi arbejder anerkendende og motiverende, og benytter metoden Low Arousal.

  Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der kunne være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og handlekraft, og som indimellem kan udfordre en sart næse.

  Vi tilbyder

  • en socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig
  • en travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads
  • en hverdag, der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum - i et arbejdsmiljø med højt til loftet
  • en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Dine arbejdstider er skiftende mellem dag-, aften- og weekendarbejde hver tredje weekend.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Forventet tiltrædelse 01. januar 2020, eller hurtigst muligt.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du rette henvendelse til

  Frist

  • 20. november 2019. Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk. 
  • Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Samtaler finder sted 26. november på Holbækvej 16 i Slagelse. Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.


  Søg stillingen Medarbejder til Tvær... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Demenskonsulent, vikariat
  Demenskonsulenterne i Slagelse Kommune har travlt og derfor søger vi en demenskonsulent i vikarstilling.
  Stillingen er en 37 timers vikarstilling, foreløbig 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 01.01.2020, gerne før om muligt.

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune.
  Du vil blive en del af et demensteam på i alt 5 demenskonsulenter.

  Slagelse Kommune har som ambition, at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.
  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er:

  • At give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende.
  • At styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • At sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borger med demens og deres pårørende.
  • Tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • At medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • Rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelse i forhold til §124-129
  • Samarbejde med læger og udredning steder om demensudredning
  • Fremme / indgå i tværfagligt/ tværsektorielt samarbejde
  • Indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Dine kompetencer

  • Du er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau. Anden relevant mellemlang sundheds- eller socialfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • Har viden om og erfaring med arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • Er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • Er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer.
  • Du formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til, selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • Har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer.
  • Har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.
  • Du har IT kendskab på brugerniveau, har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • Et spændende job med både borger, pårørende og personalekontakt.
  • Mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune.
  • Stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling.
  • 4 erfarne, faglig dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen

  Hør mere

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Teamleder Susanne Corell på tlf. 5857 4661 eller 2399 1976

  Frist

  20. november 2019.
  Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 27. november 2019.

  Søg stillingen Demenskonsulent, vik... (nyt vindue)
 • 21-11-2019 Visitator til Myndighedsafdelingen

  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start den 1. januar 2020


  Stillingen er en fast stilling på 35 timer om ugen med placering i visitatorgruppen syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør.

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 21 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 i henholdsvis Slagelse og 9 i Skælskør

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til koordinering og individuel vurdering i forhold til udskrivelser fra sygehus, opfølgninger ved rehabiliterings og midlertidige ophold samt sagsbehandling af indkomne ansøgninger indenfor serviceloven. Som visitator skal du kunne træffe afgørelser efter serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder. Vi visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpe og orlovsordninger m.m.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • erfaring med myndighedsrollen og kan varetage selvstændig planlægning og prioritering af opgaver
  • har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør, energi og lyst til at indgå i en travl, men fagligt udfordrende hverdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op fagligt og teammæssigt om hinanden.
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i en gruppe hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen kan du kontakte
  • teamleder Susanne Corell på tlf. 58 57 46 61 / 23 99 19 76 eller på mail sucor@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 21. november 2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler er planlagt til den 25. november 2019.
   

  Søg stillingen Visitator til Myndig... (nyt vindue)
 • 22-11-2019 Udviklingssygeplejerske til Plejecentrene
  Udviklingssygeplejerske til Center for Sundhed og Ældre Slagelse - Plejecentre

  Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) rummer 11 plejecentre med samlet 549 pladser fordelt i 5 klynger med hver deres virksomhedsleder. Alle plejecentre har Centersygeplejesker ansat, der varetager den kliniske sygepleje i samarbejde med Social- og sundhedsassistenter. Plejecentrene har ca. 700 medarbejdere ansat.

  Plejecentrene i CSÆ ønsker at sikre samt videreudvikle kvaliteten af det sundhedsfaglige område både på overordnet plan og lokalt på de enkelte plejecentre. Udviklingen udspringer fra en tværgående kvalitetsgruppe, hvor udviklingssygeplejersken for plejecentrene vil være et bærende element i samspil med kommunal læge, risikomanager, udviklingssygeplejerske for sygeplejen samt repræsentanter fra øvrige områder. Udviklingssygeplejersken for plejecentre vil ydermere være ansvarlig for lokalt kvalitetsteam der dækker alle plejecentre.

  Om stillingen
  Stillingen som udviklingssygeplejerske er på 32-37 timer og vagtfri. Du tilrettelægger selv din tid. Du vil have en fast arbejdsplads på et af plejecentrene, men det forventes du er synlig på samtlige plejecentre. Der må forventes en del kørsel i stillingen.

  Arbejdsopgaver

  • ansvarlig for at holde sig orienteret om evidens på området, andre kommuners erfaring, nationale anbefalinger samt den overordnede ledelses strategi for området, og herudfra sikre implementering af relevant viden, redskaber og metode
  • overordnet ansvarlig for kvalitetsudvikling i samarbejde med udviklingskonsulenter i Sekretariatet
  • bindeled mellem områder og centre samt kommunens øvre udviklingstiltag
  • ressourceperson i forhold til risikobaserede tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, herunder udvikling af tjeklister, audit, arbejdsgangsbeskrivelser m.v. Det forventes du er deltagende ved tilsyn
  • deltagende i udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med tilsyn
  • ansvarlig for Centersygeplejerskemøder på tværs af plejecentrene
  • iværksætte relevant praksisnær og målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere på plejecentre
  • deltagende i udarbejdelse og vedligeholdelse af instrukser, retningslinjer samt politikker
  • deltagende i lokale sundhedsfaglige møder på plejecentrene
  • følge plejecentrenes registrering af UTH og iværksætte tiltag i samarbejde med centersygeplejerskerne
  • understøtte dokumentationsindsatsen, herunder beskrivelse af arbejdsgange og tovholder på læringsteam samt vurdering og anvendelse af data.

  Forventninger

  • autorisation som sygeplejerske
  • besiddelse af et bredt sygeplejefagligt vidensniveau såvel teoretisk som praktisk, gerne relevant Master eller Kandidat
  • erfaring med arbejdsgange i kommunale organisationer og kan arbejde i en politisk styret organisation
  • erfaring med læsning samt implementering af vejledninger og anbefalinger fra KL, SST og STPS
  • synlig og nærværende rollemodel
  • arbejder struktureret og følger opgaven til dørs
  • fortrolighed med FSlll, og gerne CURA
  • erfaring med kvalitetsarbejde, projektledelse og koordinering
  • gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
  • opsøgende og udadvendt.

  Ansættelse

  1. januar 2020.

  Løn efter overenskomst.

  For yderligere information

  om stillingen kan
  • virksomhedsleder Christina Aaberg kontaktes på 29 27 37 82 efter den 11. november 2019.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 22. november kl. 8.00

  Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 25. november 2019.
   

  Søg stillingen Udviklingssygeplejer... (nyt vindue)
 • 25-11-2019 Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Blomstergården

  Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske der trives i en akut og uforudsigelig hverdag søges til midlertidige pladser på Blomstergården


  Har du lyst til at være en del af et tværfagligt team, så har vi ledige stillinger.

  Vi søger en fast dagvagt, aftenvagt og nattevagt grundet udvidelse med 24 midlertidige pladser.
  Fra januar 2020 udvider vi med 24 midlertidige pladser, så vi har 48 pladser på Blomstergården.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder. Vi er ca. 150 ansatte i alt, fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker og ernæringsassistenter.

  Vi søger en kollega der trives med en uforudsigelig hverdag, hvor tempoet er højt og opgaverne ofte er af kompleks karakter. Du skal være skarp til at danne dig et overblik, da der er et flow af nye borgere, der enten kommer direkte fra sygehuset i en ustabil fase eller kommer hjemmefra grundet fysisk eller psykisk svækkelse. Du skal have styr på din faglighed og kunne spotte hvor teamets kompetencer giver størst mening. Dine opgaver vil være alt fra grundlæggende pleje til kompleks sygepleje.

  Vi tilbyder et tværfagligt miljø, hvor ikke to dage er ens og hvor du har stor indflydelse på planlægningen af din vagt. Vi har løbende kompetenceudvikling, p.t. kurser i sundhedsfaglig dokumentation i CURA samt Projekt Udgående Funktion, hvor Hvidovre Hospital kompetenceudvikler os i rehabilitering.

  Fra 2020 sætter vi fokus på kompetenceudvikling i forhold til medicinhåndtering og alle social- og sundhedsassistenter skal på 5 dages kursus.

  Vi har en aktiv TRIO gruppe der arbejder konstruktivt med arbejdsmiljøet. Vi er netop startet med appbaseret trivselsmåling som en 1-årig prøvehandling, der skal styrke arbejdsglæden.

  For ansatte i dagvagt/senvagt kan der vælges mellem weekend arbejde hver 2. eller 3. weekend (kan også være hver 2. og 4.)

  Ønsker du mere information

  om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning og en uforpligtende snak er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Olsen på 20 29 62 52 eller
  • virksomhedsleder Christina Aaberg på 29 27 37 82.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • mandag den 25. november 2019 kl. 08.00.

  Samtaler afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 25-11-2019 Hjemmesygeplejerske i udekørende funktion i Slagelse
  Vi søger erfarne sygeplejersker pr. 1. januar 2020 til henholdsvis vikariat (længerevarende) samt fast ansættelse i dagvagt i udekørende funktion med weekendvagt hver 4. weekend.

  Sygeplejen i Slagelse by er organiseret i to afdelinger, Smedegade og Alliancen, herunder opdelt i mindre sygeplejeteams for et område. Typisk består disse teams af 2-5 sygeplejersker.
  1. tilknytning til ovenstående stillinger er der mulighed for, såfremt man har særlige kompetencer/interesse i sår-behandling, at indgå i dækning i mindre grad i sygeplejeklinik, når fast kliniksygeplejerske har fri.
  Ligeledes søges en sygeplejerske, der har interesse i at indgå i planlægger-teamet i assisterende funktion med i gennemsnit 5 timer om ugen. Kendskab til disponeringsarbejdet er ikke en forudsætning, da vi sørger for sikker introduktion til at arbejder i systemet Cura-plan. De dage man assisterer har man mødetid kl. 6.30.

  Med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for ældre, sættes "borgeren i centrum", og fokus er på kerneopgaven. Der vægtes tværfaglig sammenhæng hvor bl.a. Holdmøder, Triage osv. vægtes højt. Vi arbejder på øget kvalitet i sektorovergange i tæt samarbejde med akutteamet, såvel internt i kommunen som mellem kommune, sygehus, praktiserende læger m.fl.

  Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og der forventes, at du tager medansvar for gruppens trivsel og dermed bidrager til et godt arbejdsmiljø i det daglige. Personlige kompetencer som gode kommunikativ evner, kombineret med en udpræget grad af flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde, oplever vi er forudsætningerne for, at lykkes.

  Stillingerne er fastansættelse på 32 timer ugentligt. Vi forventer, at du kan starte 1. januar 2020.
  Vikariatet, gerne med tiltrædelse snarest muligt.

  Yderligere informationer

  • Områdeleder for Sygeplejen Gitte Benedikte Haraszuk på telefon 51 63 60 99.

  Ansøgningsfrist

  • Mandag den 25. november 2019 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. november 2019.

  Søg stillingen Hjemmesygeplejerske ... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (4)
 • 20-11-2019 Faglig konsulent til afdelingen for Fastholdelse, Jobcenter Slagelse

  Er du på udkig efter et job, hvor du kan bruge din høje faglighed og samtidig udvikle dine evner med at styrke samarbejdet gennem gode relationer?


  I Jobcenter Slagelse vil du som faglig konsulent få mulighed for at bidrage til en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi er stolte af at levere gode resultater til gavn for kommunens borgere og omkringliggende virksomheder.

  Vi lægger i det daglige vægt på, at sætte den enkelte borger i centrum, har en tro på at helhedsorienterede forløb, der bygger på en tidlig indsats, parallelle indsatser samt virksomhedsrettede forløb med ordinære timer, kan sikre en bedre velfærd for den enkelte borger. Det fordrer, at du handler på baggrund af værdikædetankegangen og samtidig understøtter medarbejdernes udvikling.

  Om jobbet

  • understøtte rådgivere/jobkonsulenter med faglig sparring inden for sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb
  • bidrage til at holde den faglige kvalitet samt flow i sagsarbejde
  • tovholderfunktion i forhold til projekter og tiltag, ofte på tværs i og udenfor vores organisation
  • understøtte lederen i den daglige drift
  • afholde løbende møder med eksterne leverandører samt forestå kontraktindgåelse
  • mødeleder i forbindelse med fagmøder når leder er forhindret
  • besvarelse af klage- og ankesager
  • udarbejdelse af ledelsestilsyn hvert kvartal
  • deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper på tværs af forvaltninger
  • indgå i samarbejde med fagkonsulenterne på de øvrige områder inden for beskæftigelsesområdet
  • ad hoc opgaver.

  Din profil

  • uddannet socialrådgiver/socialformidler/jurist eller har anden relevant uddannelse eller erfaring
  • har solid erfaring inden for beskæftigelsesområdet, gerne som fagkonsulent
  • du kan tænke i helheder og sammenhænge - har strategisk overblik
  • er drift- og udviklingsorienteret
  • er en dygtig formidler, og det er en fordel hvis du har undervisningserfaring
  • er opdateret på lovgivning om Sygedagpenge, Aktiv beskæftigelsesindsats, Aktiv Socialpolitik, Forvaltning- og Retssikkerhedsloven
  • god til at sætte dig ind i lovændringer og principielle afgørelser
  • kan kombinere stærk faglighed med evnen til at skabe godt samarbejde og følgeskab hos dine kollegaer samt samarbejdspartnere
  • er god til at kommunikere i skrift og tale
  • vægter høj faglig kvalitet, arbejder systematisk, struktureret, kan overholde deadlines og selvstændigt prioritere dine opgaver
  • tager ansvar for egne opgaver og medansvar for faglige opgaveløsninger på området
  • har flair for og lyst til at arbejde med digitale løsninger, administrative opgaver, dokumentation og registrering i vores fagsystem FASIT
  • vi arbejder blandt andet i fagsystemet FASIT, og det er en fordel hvis du har kendskab til systemet.

  Kort sagt, du værdsætter arbejdet med paragraffer og samarbejde højt.

  Vi kan tilbyde dig

  • en arbejdsplads med fokus på trivsel, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø som forudsætning for den gode opgaveløsning
  • stor selvstændighed
  • en arbejdsplads, hvor vidensdeling og arbejdsglæde er i højsæde.
  • en arbejdsplads med engagerede og dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde og som ønsker at levere resultater til gavn for borgerne
  • flekstids-, massage- og frugtordning.

  Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse 1. januar 2020

  Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Stillingen er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune med reference til afdelingslederen på området. Den fysiske placering er i Jobcenteret, Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 20. november 2019, kl. 12.00
  Samtaler forventes afholdt hhv. fredag den 22. november og mandag den 25. november 2019

  Der vil i forbindelse med en samtale blive tilsendt case, som vil være udgangspunkt for samtalen.
   

  Søg stillingen Faglig konsulent til... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Medarbejder til Tværfagligt team på Forsorgshjemmet Toften
  Forsorgshjemmet Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse, for eksempel pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, til en stilling på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Team består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgshjemmet rummer 26 pladser på SEL §110, heraf tre flexpladser med mulighed for §107/108, og derudover to natherbergspladser.
  Ofte har de borgere, vi samarbejder, med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet.

  Vi ønsker, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver -desuden vil du, med et smil, sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan håndtere pressede situationer og til tider meget uforudsigelige opgaver, også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker, som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, tovholder, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv, de vælger at leve
  • formår at arbejde struktureret, både alene og i samarbejdet med kolleger omkring opgaveløsningen
  • besidder egenrefleksion, og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, og i supervision og uddannelse
  • har kørekort.

  Forsorgshjemmet Toften

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, for eksempel støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for cirka fem-seks beboere, og i samarbejde med disse udarbejdes opholdsplan og afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter, samt til tider et hektisk miljø, som bærer præg af mennesker i krise. Her er det personalets opgave at rumme disse situationer på bedst mulig vis, med udgangspunkt i Toftens værdier og etiske profil. Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret perspektiv, ligesom vi arbejder anerkendende og motiverende, og benytter metoden Low Arousal.

  Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der kunne være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og handlekraft, og som indimellem kan udfordre en sart næse.

  Vi tilbyder

  • en socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig
  • en travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads
  • en hverdag, der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum - i et arbejdsmiljø med højt til loftet
  • en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Dine arbejdstider er skiftende mellem dag-, aften- og weekendarbejde hver tredje weekend.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Forventet tiltrædelse 01. januar 2020, eller hurtigst muligt.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du rette henvendelse til

  Frist

  • 20. november 2019. Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk. 
  • Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Samtaler finder sted 26. november på Holbækvej 16 i Slagelse. Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.


  Søg stillingen Medarbejder til Tvær... (nyt vindue)
 • 21-11-2019 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelses Ungehus
  Jobcenter Slagelses Ungeafdeling søger dig som kan og vil arbejde med virksomhedsopsøgende opgaver.

  Vi har vores eget Ungehus på Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse. Her kommer unge mellem 18 - 30 år, som modtager ydelser som åbenlyst uddannelsesparate eller som uddannelses- eller aktivitetsparate. Derudover har vi også unge, som blot kommer forbi til en snak med en af Ungehusets ansatte. Vi arbejder intensivt med den nye Kommunale Ungeindsats, der er en tværgående og helhedsorienteret forvaltningsindsats, med den unge i centrum for eget liv.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedrørende rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse Kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner etc. - vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Indhold i jobbet

  • jobrettede samtaler med fokus på jobsøgningsprocessen
  • sparringspartner til virksomheder og unge i virksomhedspraktik, job og lærlingeforløb
  • vedligeholde og udbygge dit netværk af virksomheder, så du kan hjælpe den unge med at finde det rette match på arbejdsmarkedet
  • tæt, tværfagligt samarbejde med Virksomhedsservice og resten af Jobcentret om, at bygge bro til arbejdsmarkedet blandt andet via Intern Netværksgruppe og brug af "Fælles kodeks for god virksomhedsservice".

  Kompetencer

  • viden og interesse for arbejdsmarkedsområdet
  • god til at skabe relationer til virksomheder og de unge
  • øje for det gode match
  • datadisciplin og administrative evner
  • stærk kommunikator, der formår at være tydelig i forventningsafstemningen mellem den unge og virksomheden
  • du har erfaring med målgruppen og kendskab til arbejdsmarkedsområdet fra lignende stilling eller fra andet relevant arbejde
  • du er dygtig til at formulere dig i skrift og tale
  • du har respekt for, at virksomhederne er arbejdspladser, hvis primære fokus er deres kerneopgave.

  Vi tilbyder

  En god introduktion og en afvekslende hverdag, hvor omgangstonen er frisk og hvor der er plads til alle.

  Ansættelsesforhold

  • Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. januar 2020
  • Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Det er en fordel, at du har kørekort og egen bil.

  For yderligere spørgsmål

  til stillingen kan du kontakte
  • Afdelingsleder Zina Zvizdic på telefon 30 68 65 21 eller på mail; zizvi@slagelse.dk

  Ansøgning

  • Torsdag den 21. november 2019 kl. 12.00.

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV og straffeattest via linket.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 25. november 2019.

  Søg stillingen Jobkonsulent til Job... (nyt vindue)
 • 25-11-2019 Beskæftigelsesmedarbejdere til sygedagpengeenheden, Jobcenter Slagelse

  Til vores sygedagpengeenhed søges beskæftigelsesmedarbejdere

  Vi har fået tilført økonomiske midler, hvorfor vi nu søger tre socialrådgivere/socialformidlere til sygedagpengeområdet i afdelingen for Fastholdelse, Jobcenter Slagelse.

  Trives du i en travl hverdag i et aktivt og godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden, og hvor fagligheden vægtes højt? Hvor fokus er på at motivere og inspirere den enkelte borger tilbage til arbejdsmarkedet?

  Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig.

  Det er et krav, at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har joberfaring fra sygedagpengeområdet.

  Du kan se dig selv i følgende

  • har godt kendskab til Sygedagpengelovgivningen
  • er engageret og robust
  • trives med at arbejde selvstændigt
  • arbejder struktureret og systematisk
  • kan bevare overblikket og overholde deadlines
  • har gode samarbejdsevner
  • er venlig og imødekommende i mødet med borgere og samarbejdspartnere
  • er skriftlig og mundtlig velformuleret
  • er indstillet på, at der sker løbende forandringer
  • har du kendskab til fagsystemet FASIT vil det være en fordel.

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi lægger vægt på, at sætte den enkelte borger i centrum og vi har en tro på at helhedsorienterede forløb virker.

  Vi arbejder ud fra et ønske om bedre velfærd for den enkelte borger, som sikres ved bl.a. medinddragelse, ejerskab til egen sag, en tidlig indsats, parallelle indsatser samt en virksomhedsrettede indsats.

  Faglig tryghed

  Vi har fag- og dialogmøder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din leder.

  Vi tilbyder dig

  • en arbejdsplads med fokus på trivsel, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø som forudsætning for den gode opgaveløsning
  • en arbejdsplads, hvor vidensdeling og arbejdsglæde er i højsædet
  • en arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger
  • flekstids-, massage- og frugtordning

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Der er tale om fuldtidsstillinger med ansættelse 1. januar 2020.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge straffeattest og at det er en fordel at du har kørekort.

  Ansøgning

  • mandag den 25. november 2019, kl. 08.00

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV samt dokumentation for uddannelse via linket.

  Flere oplysninger

  Stillingen er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune med reference til afdelingslederen på området. Den fysiske placering er i jobcenteret, Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. november 2019.

  Der vil i forbindelse med en samtale blive tilsendt case, som vil være udgangspunkt for samtalen.

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 18-11-2019 Aftenvagt social- og sundhedshjælper til Plejecenter Møllebakken
  Da vores aftenvagt har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. januar 2020 en social- og sundhedshjælper i aftenvagt 28 timer ugl. på Møllebakken.
  Der vil være weekendvagt i lige uger.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

  Vi bestræber os på, at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer

  • faglig dygtig
  • erfaring med demente borgere
  • god til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • fleksibel og omstillingsparat
  • kan bevare overblikket i pressede situationer
  • godt humør.

  Flere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Connie Andersen, telefon 58 57 34 55 eller 58 57 34 10.
  for yderligere oplysninger.

  Ansøgningsfrist

  • 18. november 2019
  Samtaler forventes at blive afholdt i uge 48.

  Søg stillingen Aftenvagt social- og... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 19-11-2019 SSA til Hjemmeplejen Skælskør

  Sæt din faglighed på spil - Er du SSA og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre...


  Hjemmeplejen Skælskør søger friske og engagerede SSA, i faste stillinger i dagvagter 32-37 timer eller efter aftale.

  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen

  Vi
  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  Du
  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • er fleksibel og samarbejdsvillig
  • er møde stabil
  • er positiv og have et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA. Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Tiltrædelse

  Hurtigst muligt.

  Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt

  Frist

  • 19. november 2019.


   

  Søg stillingen SSA til Hjemmeplejen... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Pædagog eller social- og sundhedsassistent til Specialcenter Slagelse
  Specialcenter Slagelse søger en pædagog eller social- og sundhedsassistent til 32 timer ugentligt.

  Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 97, er et botilbud til voksne, og er beliggende i Slagelse.
  Målgruppen på Rosenkildevej 97 er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 19 til 70 år. Der er 30 lejligheder, og alle borgere har et stort støttebehov - herunder understøttende kommunikationsformer.

  Du skal være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgeren. Vi arbejder med sanseintegration, total kommunikation og Recovery. Det vil derfor være en fordel at have kendskab til dette. Selv om borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt, alt efter situation og person.
  Vi vægter højt at borgerne inddrages i eget liv, så der er oplevelser og medindflydelse i hverdagen.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde, med skiftende arbejdstider - dag /aften, og hver anden weekend
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad hoc
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du

  • har lyst til pædagogisk arbejde med borgere, der har multiple og komplekse handicaps
  • har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team
  • har gyldigt kørekort og kan køre centerets busser (ni-personers)
  • er engageret og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • har kendskab til administrativt arbejde, daglig dokumentation, indsatsplaner
   og statusbeskrivelser og kendskab til basis brug af PC.

  Vil du vide mere?

  Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside. (nyt vindue) 
  For yderligere oplysninger kan du kontakte
  • daglig leder Janne Helle Andersen på telefon 24 90 78 83
  • daglig leder Bjørg Pedersen på telefon 21 67 61 55.

  Frist

  • 20. november 2019.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt 25. november 2019
  • Såfremt du ikke hører fra os senest 29. november 2019, er du ikke kommet i betragtning. Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.


  Søg stillingen Pædagog eller social... (nyt vindue)
 • 25-11-2019 Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Blomstergården

  Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske der trives i en akut og uforudsigelig hverdag søges til midlertidige pladser på Blomstergården


  Har du lyst til at være en del af et tværfagligt team, så har vi ledige stillinger.

  Vi søger en fast dagvagt, aftenvagt og nattevagt grundet udvidelse med 24 midlertidige pladser.
  Fra januar 2020 udvider vi med 24 midlertidige pladser, så vi har 48 pladser på Blomstergården.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder. Vi er ca. 150 ansatte i alt, fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker og ernæringsassistenter.

  Vi søger en kollega der trives med en uforudsigelig hverdag, hvor tempoet er højt og opgaverne ofte er af kompleks karakter. Du skal være skarp til at danne dig et overblik, da der er et flow af nye borgere, der enten kommer direkte fra sygehuset i en ustabil fase eller kommer hjemmefra grundet fysisk eller psykisk svækkelse. Du skal have styr på din faglighed og kunne spotte hvor teamets kompetencer giver størst mening. Dine opgaver vil være alt fra grundlæggende pleje til kompleks sygepleje.

  Vi tilbyder et tværfagligt miljø, hvor ikke to dage er ens og hvor du har stor indflydelse på planlægningen af din vagt. Vi har løbende kompetenceudvikling, p.t. kurser i sundhedsfaglig dokumentation i CURA samt Projekt Udgående Funktion, hvor Hvidovre Hospital kompetenceudvikler os i rehabilitering.

  Fra 2020 sætter vi fokus på kompetenceudvikling i forhold til medicinhåndtering og alle social- og sundhedsassistenter skal på 5 dages kursus.

  Vi har en aktiv TRIO gruppe der arbejder konstruktivt med arbejdsmiljøet. Vi er netop startet med appbaseret trivselsmåling som en 1-årig prøvehandling, der skal styrke arbejdsglæden.

  For ansatte i dagvagt/senvagt kan der vælges mellem weekend arbejde hver 2. eller 3. weekend (kan også være hver 2. og 4.)

  Ønsker du mere information

  om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning og en uforpligtende snak er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Olsen på 20 29 62 52 eller
  • virksomhedsleder Christina Aaberg på 29 27 37 82.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • mandag den 25. november 2019 kl. 08.00.

  Samtaler afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 25-11-2019 Social- og sundhedsassistent til somatisk afdeling på Blomstergården
  Social- og sundhedsassistent søges til somatiske faste plejeboligpladser på Blomstergården

  Har du lyst til at være en del af en stor virksomhed i rivende udvikling, så har vi ledige stillinger.
  Vi søger dagvagter, aftenvagter og nattevagter til faste plejeboligpladser.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser, vi øger med yderligere 24 midlertidige pladser i 2020. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder. Vi er ca. 150 ansatte i alt, fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker og ernæringsassistenter.

  Vi søger en kollega der trives med at yde pleje og behandling til en fast gruppe af borgere. Som social- og sundhedsassistent er du ansvarlig for at borgerne modtager de visiterede ydelser efter sundheds- og serviceloven. Du er ansvarlig for sundhedsfaglig dokumentation jf. relevante lovgivninger. Du kommer til at bruge dine kompetencer, da det er dig der skal hovedet koldt når borgernes udfordringer bliver akutte og komplekse. Du har god sparring af social- og sundhedshjælpere og centersygeplejersker.

  Vi tilbyder et tværfagligt miljø, hvor ikke to dage er ens og hvor du har stor indflydelse på planlægningen af din vagt. Vi har løbende kompetenceudvikling, p.t. kurser i sundhedsfaglig dokumentation i CURA og skal i 2020 kompetenceudvikle i forhold til medicinhåndtering, hvor alle social- og sundhedsassistenter skal på 5 dages kursus.

  Vi har en aktiv arbejdsmiljøgruppe der arbejder konstruktivt med arbejdsmiljøet. Vi er netop startet med appbaseret trivselsmåling som en 1-årig prøvehandling, der skal styrke arbejdsglæden.

  For ansatte i dagvagt/senvagt kan der vælges mellem weekend arbejde hver 2. eller 3. weekend (kan også være hver 2. og 4.)

  Ønsker du mere information

  om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning og en uforpligtende snak er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Susanne Larsen på 92 43 69 04 eller
  • virksomhedsleder Christina Aaberg på 29 27 37 82.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • mandag den 25. november 2019 kl. 08.00.

  Samtaler afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (1)
 • 22-11-2019 Pædagogmedhjælper til Eggeslevmagle Skole

  Pædagogmedhjælper søges til støtteopgaver i hele skoleforløbet

  Brænder du for at støtte op om elevernes sociale og faglige læring - ring og hør nærmere!

  Vi har

  • fagligt velfunderede medarbejdere
  • gode undervisningsmaterialer
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle medarbejdere
  • fantastiske fysiske rammer både inde og ude

  Du er

  • interesseret i at hjælpe elever i almenklasser fx læseven og støtte i fag.
  • klar på også at kunne håndtere udadreagerende elever.
  • interesseret i en fuldtidsstilling - 40 timer om ugen i alle skoleuger
  • et engageret menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat 1. januar 2020.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingen ved at kontakte
  • skoleleder John Larsen eller viceskoleleder Lia Sandfeld på tlf. 58 57 97 50.

  Se yderligere information på
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 26. november om formiddagen.

  Interesseret?

  Upload din ansøgning, CV og bevis for relevante eksamener senest den
  • 22. november 2019 kl. 12.00.


  INDSKOLINGEN 0.-3. KLASSE
  • Engelsk fra 0. klasse.
  • En af Sjællands smukkeste legepladser.
  • Værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.
  MELLEMTRINNET 4.-6. KLASSE
  • Valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller esport.
  • Stor boldbane, multibaner og grønne områder.
  UDSKOLINGEN - LINJER I 7.-9. KLASSE
  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur.
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu.
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og tysk samt fremmede landes kulturer.
  Eggeslevmagle Skole har 546 elever og 50 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for:
  1. Faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne
  2. Internationalt projekt i Erasmus Plus med skoler i Portugal, Grækenland og Rumænien

  Se stemningsbilleder fra skolens hverdag på


   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Pædagog (9)
 • 18-11-2019 Pædagog til Hesselgårdens særlige tilbud

  Pædagog 37 timer ugentligt til afdelingen for børn med særlige behov i Hesselgården


  Hesselgården er en integreret daginstitution fra 0-6 år med ca. 120 børn, som fysisk er fordelt i tre huse på to matrikler. Vi har p.t. tre vuggestuegrupper, tre mellemgrupper og én førskolegruppe, samt en afdeling for børn med særlige behov med seks pladser.

  Det er i afdelingen for børn med særlige behov, vi søger en pædagog.

  Hesselgården ligger placeret i udkanten af Skælskør hvor der både ude og inde, er gode fysiske rammer, hvor der er plads til kropslig bevægelse, ro og gode sanseoplevelser.

  Med udgangspunkt i Hesselgårdens arbejdsgrundlag, hvor rummelighed, forskellighed og faglighed vægtes, skal du være en bærende del af det arbejde der er i gang, men også evne at se udviklingspotentialer. Du skal have øje for inklusion til den almene børnegruppe og i samarbejde med dine kollegaer, se muligheder i fællesskabet.

  Er du den pædagog, der

  • kan arbejde med børn i alderen 3-6 år, der har særlige behov
  • er tydelig
  • mestrer det til tider vanskelige forældresamarbejde
  • har kendskab til sansemotorisk arbejde
  • sprogudvikle
  • kan reflektere oven egen og fælles praksis
  • er nærværende og har overblikket
  • ser muligheder, i stedet for begrænsninger
  • skriftligt kan udfærdige handleplaner og arbejder derefter
  • professionelt kan have en faglig dialog med forældre og tværfaglige samarbejdspartner
  • der har evne og vilje til, at indgå i forandrings- og læringsprocesser
  • bidrager aktivt til Hesselgårdens fællesskab, og til det gode arbejdsmiljø.

  Vi forventer, at du

  • er ansvarlig, fleksibel og samarbejdsvillig
  • har erfaring inden for det specialpædagogiske område
  • har viden i forhold til ADHD og Autisme spektrum forstyrrelser
  • er engageret og har lyst til at blive en aktiv del af vores team
  • ønsker, at bidrage til et godt arbejdsmiljø og dermed har en fleksibel tilgang til mulige forandringer
  • er villig til løbende kompetenceudvikling i forhold til målgruppen.

  Vi tilbyder

  • et dagtilbud hvor det tværfaglige samarbejde er velfungerende
  • digital kommunikation til eksterne samarbejdspartnere, forældre og internt
  • en dynamisk arbejdsplads der gerne vil udvikling
  • gode inde og ude miljøer
  • imødekommende og hjælpsomme kollegaer.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere om os på
  Eller kontakte
  • leder Sten Bjerregaard eller souschef Hanne Hvilsom, tlf. 58 57 43 43.

  Ved ansættelse i Slagelse kommune indhentes børne- og straffeattest.
  Løn og ansættelse efter gældende regler.
   

  Ansøgningsfrist

  • 18. november 2019.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27. november 2019.
   

  Søg stillingen Pædagog til Hesselgå... (nyt vindue)
 • 19-11-2019 Pædagog til Antvorskov Børnegård
  Pædagog søges til Antvorskov Børnegård fra den 1. januar 2020.

  Uddannet pædagog, 32 timer, søges til Antvorskov Børnegård. Vi er en daginstitution med ca. 35 vuggestuebørn og ca. 80 børnehavebørn.

  I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på målrettede pædagogiske indsatser med engagerede og nærværende voksne. I vores tilgang til børnene prioriteres anerkendelse og medbestemmelse, som for os betyder masser af omsorg og hensyn til det enkelte barns læring og udvikling. Dette, sammenholdt med at have fokus på at gribe børnenes initiativer, lave aktiviteter og projekter, være aktive og understøttende i børnenes leg og have øje for samspillet, danner fundamentet for vores pædagogiske praksis.

  Vi søger en pædagog som:

  • Kan arbejde både projektorienteret med læreplaner og også inddrage læreplanstemaerne i dagligdagen.
  • i et teamsamarbejde kan medvirke til at skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde.
  • har masser af energi, godt humør og er positiv og anerkendende i kommunikation og i relationen til børn, forældre og personale.
  • er i besiddelse af overblik, er initiativrig og udviklingsorienteret.
  • er skriftlig velfunderet, reflekterende og har et højt fagligt niveau med fortsat lyst til at lære nyt.
  • meget gerne må kunne spille et instrument og derigennem trække musikken ind i vores læringsmiljø.

  Vi kan tilbyde

  • et velfungerende hus hvor det gode børneliv går hånd i hånd med fokus på medarbejdertrivsel.
  • en pædagogisk praksis der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken og børnemiljøet.
  • fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg.
  • en hverdag hvor vi kontinuerligt arbejder med udvikling af samarbejde på tværs, som er med til at sikre gode overgange.
  • et personalepolitisk værdigrundlag hvor ansvar, åbenhed, omsorg og humor er en del af det at gå på arbejde.
  • ikke mindst et godt forældresamarbejde med en engageret forældregruppe og en masse skønne unger!
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Leder Gitte Krogh eller souschef Ditte Pedersen på tlf. 5140 9110.
  • Fredag den 15. november kl. 13.00 vil der være rundvisning for alle interesserede.

  Frist

  • tirsdag den 19. november 2019 kl. 11.00
  Samtaler finder sted mandag den 25. november

  Søg stillingen Pædagog til Antvorsk... (nyt vindue)
 • 19-11-2019 Pædagog til Børnehuset Lilleskov
  Uddannet pædagog 34 timer pr. uge søges - hurtigst muligt eller senest 1. december 2019.

  Vi er i fuld gang med at organisere og strukturere vores sammen flytning og ønsker at styrke vores faglige fundament med en uddannet pædagog indtil 30.juni 2020; med mulighed for forlængelse.

  Vi forventer, at du har både teoretisk, praktisk og dokumenteret nyere erfaring med vuggestuepædagogik - og skal kunne indgå i både vuggestue- og børnehavegrupper.

  - At du vil påtage dig ansvar og har demokratiske evner
  - At du er åben for fleksible arbejdstider og er generelt robust i tilgangen til at arbejde i dagtilbud
  - At du har et positivt livssyn, et sundt børnesyn og en moden tænkning ift. trivsel, læring og udvikling
  - At du har lyst til et tæt forældre / personalesamarbejde på tværs i huset
  - At du er uddannet pædagog og klar til primærpædagogrollen professionelt - i tæt samspil med teampartnere.

  Vi antager, at ansøgere bidrager til et anerkendende følgeskab og udviser stort engagement i forhold til at lykkes med vores kerneopgave - nemlig børnene.

  Vi er en arbejdsplads i udvikling - både i de fysiske rammer samt i det pædagogiske arbejde
  Vores organisering bygger på struktur med transparent pædagogik og mulighed for selv at sætte sit præg på hverdagen
  I Lilleskov er man både ansat i en børnegruppe men også i hele huset, og man kommer i hele huset. Det er med til at skabe en fasttømret personalegruppe, og det gør det nemmere at fastholde en kultur med transparent pædagogik og meget høj grad af refleksion og feedback

  KIDS - kvalitetsindikatorer for vores pædagogiske arbejde, er pejlemærker i vores refleksion over egen indsats og rolle i det pædagogiske fællesskab med børn og for børn.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.
  Der indhentes offentlig straffeattest samt børneattest på ansøgere, der indstilles til jobbet.

  Kontakt

  • virksomhedsleder Hanne Clausen på mail Hacla@slagelse.dk for spørgsmål angående stillingen.
  Der tilbydes ikke forbesøg for alle ansøgere, før samtaler - men rundvisning i institutionen til kandidater, der inviteres til 2. samtalerunde.
  Under 2. ansættelsessamtale vil ansøger blive præsenteret for en lille praksisfortælling, som ønskes drøftet - ud fra ansøgers egne erfaringer og refleksioner, så fagligheden her kan sættes under lup.

  Ansøgningen samt bilag sendes elektronisk via link i Signatur - kun disse ansøgninger kommer i betragtning.

  Frist

  • Tirsdag den 19. november 2019 kl. 12.00.
  Samtaler forventes afholdt torsdag i uge 47 og tirsdag i uge 48.

  Søg stillingen Pædagog til Børnehus... (nyt vindue)
 • 19-11-2019 Pædagog til Børnehuset Lilleskov

  Uddannet pædagog til 34 timer om ugen søges pr.1. januar 2020.

  Vi er i fuld gang med at organisere og strukturere vores sammenflytning, og ønsker at styrke vores faglige fundament med en uddannet pædagog.

  Vi forventer, at du har både teoretisk, praktisk og dokumenteret nyere erfaring med specialpædagogik, og kan indgå i både vuggestue- og børnehavegrupper samt i vores "særlige tilbud" for børn i udfordringer.

  Vi forventer, at du

  • vil påtage dig ansvar og har demokratiske evner
  • er åben for fleksible arbejdstider og generelt er robust i tilgangen til at arbejde i dagtilbud
  • har et positivt livssyn, et sundt børnesyn og en moden tænkning i forhold til trivsel, læring og udvikling
  • har lyst til et tæt forældre-personalesamarbejde på tværs i huset
  • er uddannet pædagog og klar til primærpædagogrollen professionelt, i tæt samspil med teampartnere.

  Vi antager, at ansøgere bidrager til et anerkendende følgeskab og udviser stort engagement i forhold til at lykkes med vores kerneopgave, nemlig børnene.

  Vi er en arbejdsplads i udvikling, både i de fysiske rammer samt i det pædagogiske arbejde. Vores organisering bygger på struktur med transparent pædagogik og mulighed for selv at sætte sit præg på hverdagen. I Lilleskov er man ansat i en børnegruppe, men også i hele huset, og man kommer i hele huset. Det er med til at skabe en fasttømret personalegruppe, og det gør det nemmere at fastholde en kultur med transparent pædagogik og meget høj grad af refleksion og feedback. KIDS - kvalitetsindikatorer for vores pædagogiske arbejde, er pejlemærker i vores refleksion over egen indsats og rolle i det pædagogiske fællesskab med børn og for børn.

  Løn og ansættelse

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

  Der tilbydes ikke forbesøg for alle ansøgere, før samtaler - men rundvisning i institutionen til kandidater, der inviteres til anden samtalerunde.
  Under anden ansættelsessamtale vil ansøger blive præsenteret for en lille praksisfortælling, som ønskes drøftet - ud fra ansøgers egne erfaringer og refleksioner, så fagligheden her kan sættes under lup.

  Vil du vide mere?

  For spørgsmål angående stillingen, kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 19. november 2019 kl. 12.00.
  • Samtaler forventes afholdt torsdag i uge 47 og tirsdag i uge 48.


  Søg stillingen Pædagog til Børnehus... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Medarbejder til Tværfagligt team på Forsorgshjemmet Toften
  Forsorgshjemmet Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse, for eksempel pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, til en stilling på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Team består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgshjemmet rummer 26 pladser på SEL §110, heraf tre flexpladser med mulighed for §107/108, og derudover to natherbergspladser.
  Ofte har de borgere, vi samarbejder, med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet.

  Vi ønsker, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver -desuden vil du, med et smil, sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til fælles læring
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
  • kan håndtere pressede situationer og til tider meget uforudsigelige opgaver, også i selvstændigt arbejde
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker, som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, tovholder, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren
  • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv, de vælger at leve
  • formår at arbejde struktureret, både alene og i samarbejdet med kolleger omkring opgaveløsningen
  • besidder egenrefleksion, og bidrager fagligt og aktivt, såvel i refleksion med kollegaer som ledelse, og i supervision og uddannelse
  • har kørekort.

  Forsorgshjemmet Toften

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, for eksempel støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for cirka fem-seks beboere, og i samarbejde med disse udarbejdes opholdsplan og afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter, samt til tider et hektisk miljø, som bærer præg af mennesker i krise. Her er det personalets opgave at rumme disse situationer på bedst mulig vis, med udgangspunkt i Toftens værdier og etiske profil. Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret perspektiv, ligesom vi arbejder anerkendende og motiverende, og benytter metoden Low Arousal.

  Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der kunne være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og handlekraft, og som indimellem kan udfordre en sart næse.

  Vi tilbyder

  • en socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig
  • en travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads
  • en hverdag, der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum - i et arbejdsmiljø med højt til loftet
  • en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Dine arbejdstider er skiftende mellem dag-, aften- og weekendarbejde hver tredje weekend.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Forventet tiltrædelse 01. januar 2020, eller hurtigst muligt.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du rette henvendelse til

  Frist

  • 20. november 2019. Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk. 
  • Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Samtaler finder sted 26. november på Holbækvej 16 i Slagelse. Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.


  Søg stillingen Medarbejder til Tvær... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Pædagog eller social- og sundhedsassistent til Specialcenter Slagelse
  Specialcenter Slagelse søger en pædagog eller social- og sundhedsassistent til 32 timer ugentligt.

  Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 97, er et botilbud til voksne, og er beliggende i Slagelse.
  Målgruppen på Rosenkildevej 97 er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 19 til 70 år. Der er 30 lejligheder, og alle borgere har et stort støttebehov - herunder understøttende kommunikationsformer.

  Du skal være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgeren. Vi arbejder med sanseintegration, total kommunikation og Recovery. Det vil derfor være en fordel at have kendskab til dette. Selv om borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt, alt efter situation og person.
  Vi vægter højt at borgerne inddrages i eget liv, så der er oplevelser og medindflydelse i hverdagen.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde, med skiftende arbejdstider - dag /aften, og hver anden weekend
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad hoc
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du

  • har lyst til pædagogisk arbejde med borgere, der har multiple og komplekse handicaps
  • har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team
  • har gyldigt kørekort og kan køre centerets busser (ni-personers)
  • er engageret og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • har kendskab til administrativt arbejde, daglig dokumentation, indsatsplaner
   og statusbeskrivelser og kendskab til basis brug af PC.

  Vil du vide mere?

  Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside. (nyt vindue) 
  For yderligere oplysninger kan du kontakte
  • daglig leder Janne Helle Andersen på telefon 24 90 78 83
  • daglig leder Bjørg Pedersen på telefon 21 67 61 55.

  Frist

  • 20. november 2019.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt 25. november 2019
  • Såfremt du ikke hører fra os senest 29. november 2019, er du ikke kommet i betragtning. Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.


  Søg stillingen Pædagog eller social... (nyt vindue)
 • 20-11-2019 Pædagog til Fasanstien

  Spændende pædagogstilling i Specialcenter Slagelse, Fasanstien

  Trives du med ansvar, selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse? Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø? Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for neuropædagogisk tilgang, kommunikation, medicinhåndering og plejeopgaver?
  Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Fasanstien 33-35, 4220 Korsør, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 24 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger en pædagog til gennemsnitligt 35 timer om ugen i skiftende arbejdstider, med arbejde hver anden weekend. Opstart snarest muligt eller senest 1. februar 2020.

  En del af borgerne på Fasanstien har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, for eksempel tegn til tale.

  Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du som pædagog er drivkraften for dette.
  Ligeledes skal du som pædagog være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgeren. Selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som pædagog

  • har kendskab til at arbejde med multihandikappede borgere
  • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • har kendskab til arbejdet med neuropædagogik
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.

  Yderligere oplysninger    

  Du kan læse mere på vores hjemmeside (nyt vindue), eller du kan kontakte
  • daglig leder Joan Jensen på telefon 40 89 22 86.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.
  Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis og oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest
  • 20. november 2019.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 48. Såfremt du ikke hører fra os senest 2. december 2019, er du ikke kommet i betragtning.


  Søg stillingen Pædagog til Fasansti... (nyt vindue)
 • 22-11-2019 Barselvikar til skolepædagog - Klostermarken Skole

  Klostermarken Skole søger en barselsvikar for en af vores skolepædagoger pr. 1. december 2019 eller snarest derefter - fuldtidsstilling


  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier hele tiden er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det specialpædagogiske område og et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår med supervision og sparring.

  Eleverne er i alderen 6-17 år, med så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole. De er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv. Klostermarken skoles elevgruppe udgør nogle af kommunens mest udsatte elever, med komorbiditet af forskellige diagnoser.

  På nuværende tidspunkt har vi 57 elever fra 0.-9. klasse. Din primære opgave vil være i tilknytning til undervisningen samt SFO. Der vil være noget SFO feriepasning i skolernes ferier.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som skal stå for vores interne 2 årige uddannelse.

  Som pædagog skal du være en del af at planlægge, udvikle og gennemføre aktiviteter, samt lave udviklingsmål og skrive statusrapporter i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale.

  Du

  • er fleksibel, mødestabil og særdeles robust
  • kan byde ind på understøttende opgaver i tilknytning til undervisning
  • kan navigere i en hektisk og foranderlig hverdag
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • er skriftlig velfunderet
  • har erfaring med målgruppen
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen eller komme på besøg, er du velkommen til at kontakte
  • skole/dagbehandlingsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Herudover kan yderligere beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på Klostermarken Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 22. november 2019 kl. 12.00.


   

  Søg stillingen Barselvikar til skol... (nyt vindue)
 • 06-01-2020 Socialfagligt personale - Familieinstitutionen

  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges socialfagligt personale.


  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats. Det betyder:
  • Målrettede og dynamiske anbringelsesforløb, der tager udgangspunkt i den anbragte.
  • Integration af den anbragte i nærområdet, i sociale sammenhænge og i skole- og uddannelsessammenhæng, hvor den anbragte så vidt muligt fastholdes i almen området.
  • Større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på at familien ofte er den anbragtes vigtigste blivende relation.
  • Koordinering mellem aktører i og omkring familien for at sikre en familieterapeutisk behandlingsindsats.
  • Være foregribende på misbrugsproblematikker og spæde psykiatriske udfordringer.
  • Tidlig fokus på/etablering af bæredygtig efterbehandling eller overgang til almenområdet.
  • Kortere - men mere intensive anbringelser.
  • Agilt system hvor forvaltningen hurtigt kan omstille sig til konkrete "her og nu" udfordringer.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

  Fagligt placerer den kommende Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optaget af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

  En essiseelt forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udviklingen og forandring af børn og unge samt være med til at sikre tværfagligt samarbejde omkring barnet/den unge. Der vil være 9 faste pladser og 3 akutpladser.

  Stillingen indbefatter i øvrigt
  • døgnvagter  
  • kolligialt faglig sparring
  • deltagelse i mødeaktiviteter
  • tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • administrative opgaver i forbindelse med statusbeskrivelser.
  • familieterapeutisk behandlingsindsats
  • deltagelse i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge samt deres familier

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske og familieterapeutisk behandlingsindsats
  • har erfaring med it - bl.a. Ipads og brug af hjemmeside mm.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative miljøer inde og ude
  • viden eller erfaring med Familiearbejde samt døgnmiljø
  • kan arbejde for at fremme muligheden for børn og unges netværk
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • ser værdien i fagligudvikling, herunder vores interne uddannelse.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som står for vores interne 2 årige uddannelse.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst med SL. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist

  • 6. januar 2020 kl. 12.00.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 3. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Socialfagligt person... (nyt vindue)
Lærer (3)
 • 21-11-2019 Lærer til Baggesenskolen

  En eller to lærere søges til Baggesenskolen

  Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole, centralt placeret i Korsør.

  Vi søger en kompetent og engageret lærer med erfaring og pondus, både fagligt og relationelt, til en fast fuldtidsstilling. Du skal være uddannet lærer med linjefag i idræt og/eller natur og teknologi, samt være god til klasserumsledelse.

  Baggesenskolen er en to- til tresporet byskole midt i Korsør. Vi har cirka 550 elever fordelt på 0. - 9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen. Vi er en skole i rivende udvikling, og vi har særlig fokus på trivsel og fagligt løft, det forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Synlig læring er en stor del af vores hverdag, og vi søger derfor en lærer, der har lyst til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde, med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø for den enkelte elev, klassen og for hele skolen.

  Vi er kendetegnet ved, at vi

  • er en skole, der er fuld af skønne elever og megen aktivitet
  • har dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange
  • prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • lægger vægt på et godt skole-hjem-samarbejde
  • prioriterer trivsel højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
  • arbejder i forpligtende teams
  • tilbyder tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • er positiv og anerkende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
  • tror på alle elevers potentialer og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gåpåmod
  • kan strukturere og planlægge, samt arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring.
  • kan tiltræde stillingen 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Yderligere oplysninger

  Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside. (nyt vindue)
  Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Helle Smidt Haim på 21 57 02 84.

  Frist

  • Upload din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen senest 21. november kl. 8.00 via Slagelse Kommunes jobportal.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. november.


  Søg stillingen Lærer til Baggesensk... (nyt vindue)
 • 21-11-2019 Matematiklærer til Flakkebjerg Skole
  Begivenhedsbegrænset matematik-lærerstilling på Flakkebjerg Skole

  Da vores netop ansatte kollega har fået tilbudt en fast stilling tættere på sin bopæl, genopslås det begivenheds-begrænsede vikariat for vores indskolings- og mellemtrins-matematiklærer, der er sygemeldt frem til tidspunktet for forventet fødsel medio februar 2020, hvorefter hun afholder sin barselsorlov.

  Vi forventer, at du er uddannet til - og har erfaring med undervisning i naturfag - matematik og natur og teknologi - på indskolings- og mellemtrins-niveau.

  Udover matematik og natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet indeholder skemaet undervis-ning i historie, kristendom og madkundskab

  Flakkebjerg Skole er en 1-sporet landsbyskole beliggende i landsbyen Flakkebjerg ca. 10 km syd for Slagelse. Skolen har ca. 130 elever i 0.-6. klasse.

  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs, udviklingsorienteret skole med et inkluderende fagligt- og socialt læringsmiljø. Vi har fokus på, at vi gennem god klasserums-ledelse og stærke relationskompetencer, arbejdet med synlig læring og databaseret læringsledelse, styrker udviklingen af afvekslende, kreative og innovative undervisningsformer, så vi kan tilbyde læringsmiljøer, der imødekommer alle vores elevers behov.

  På Flakkebjerg Skole er instrumental-undervisning og sammenspil i Flakkebjerg Symfoniorkester en obligatorisk del af skolens undervisning.

  Vi kan tilbyde dig

  • et forpligtende arbejdsfællesskab med dygtige og engagerede kolleger, der prioriterer trivsel, faglighed, samarbejde og arbejdsglæde meget højt
  • en spændende og varieret hverdag sammen med elever, der generelt trives og er glade for deres skole
  • et skole-hjem-samarbejde med forældre, der er meget tilfredse med deres barns skole og som  generelt møder skolen og dens medarbejdere med tillid og positive forventninger.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • er fagligt dygtig og ambitiøs
  • vil bidrage positivt og engageret til det kollegiale fællesskab og det forpligtende teamsamarbejde
  • er en dygtig klasseleder med gode relations-kompetencer
  • har en positiv og anerkendende tilgang til både elever, forældre og kolleger

  Hvis du vil vide mere

  eller gerne vil aftale besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Lisbeth Bergstedt på tlf. 58 18 61 86 eller 20 41 58 93.

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Tiltrædelse efter aftale.

  Der indhentes børne- og straffeattest ved alle ny ansættelser i Slagelse Kommune.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 21. november kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i starten af uge 48.

  Vi glæder os til at høre fra dig!


   

  Søg stillingen Matematiklærer til F... (nyt vindue)
 • 22-11-2019 Lærere til Antvorskov Skole

  Faglig skole med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle søger dygtige og udviklingsorienterede lærere


  Vi søger specifikt fastansatte lærere med alle tænkelige linjefagskombinationer, da vi mangler lærere til flere forskellige fagkombinationer.

  Vi kan tilbyde

  • et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
  • mulighed for - og pligt til- at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning, teknologiinddragelse og brugen af IT understøttet af Meebook og google.docs
  • mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
  • I3-boards i alle lokaler, det nødvendige omfang af computere og Ipad, nye undervisningsmaterialer/portaler
  • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • egne fagkonsulenter i dansk og matematik
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

  Antvorskov Skole er en velrenommeret skole i fortsat vækst og med mere end 1100 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af læringsmiljøer. Vi kombinerer høje faglige muligheder og forventninger med en tro og et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever, men i et forpligtende fællesskab.

  Vores store faglige interesseområde er udvikling af undervisning. Vi drømmer om, at lave skolen eleverne ikke vil hjem fra samtidig med, at vi skal forberede dem til en globaliseret verden. Det betyder, at vi på den ene side arbejder med projektbaseret undervisning, teknologiinddragelse og innovation og på den anden side med databaseret læringsledelse i dansk og matematik, hvor vi forrige år er påbegyndt et treårigt A. P. Møller projekt sammen med to af vores fødeskoler og os selv som projektejere. Du kan læse mere om vores interesseområder på LearningTechLabs hjemmeside (nyt vindue) og os som skole på Antvorskovskoles hjemmeside (nyt vindue)

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe eller
  • souschef Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen skal sendes online
  • senest den 22. november 2019.
  Vi forventer at afholde samtaler den 27. november 2019.
   

  Søg stillingen Lærere til Antvorsko... (nyt vindue)
Leder (2)
 • 08-12-2019 Pædagogisk leder til Marievangsskolen
  Vi søger en pædagogisk leder med talent for ledelse, der i en ny stilling kan være med til at sætte rammer og retning, og skabe resultater. For den rette ansøger kan vi tilbyde en diplom i ledelse og lederudvikling.

  Pædagogisk faglig ledelse

  Du skal have fokus på pædagogiske og faglige opgaver. Vi er en skole, der præsterer og formår at rykke eleverne. Derfor skal du være indstillet på at arbejde med mål og resultater, og arbejde professionelt, systematisk og metodisk.

  Du har ikke personaleledelse, men skal alene arbejde med pædagogiske og faglige opgaver på tværs i organisationen og i medarbejderteam. På sigt forventer vi at udvikle dine ledelseskompetencer, så du har mulighed for at gøre karriere hos os, hvis du har talent for ledelse.

  AKT i blodet, og inklusion

  Opgaven er faglig og social inklusion. Du har fokus på de vanskelige forløb, hvori mulighederne for alle børns tilstedeværelse, deltagelse og læring i de almene arenaer øges.

  Vi forventer, at du har interesse og forståelse for udvikling af organisationen i forhold til praksis, og er ambitiøs på børnenes, skolens og de voksnes vegne.

  Personlig profil

  Du skal kunne gå forskellige veje i forhold til opgaven, og have en personlig autoritet og evnen til i dialog at finde gode løsninger på alle niveauer.

  Vi ser gerne, at du

  • er uddannet lærer, eller har anden relevant uddannelse
  • har AKT viden og erfaring
  • har erfaring med faglig ledelse
  • har en lederuddannelse.

  Marievangsskolen

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt, 3-sporet skole med cirka 700 elever fordelt på 0.-9. klasse, samt tre modtageklasser. Herudover har skolen en velfungerende SFO. Vi er cirka 80 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole, med en stor og spændende diversitet, bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression. Skolens pædagogiske udvikling fokuserer først og fremmest på relationskompetencer, klasseledelse samt en velfunderet didaktik. Skolen er godt rustet ledelsesmæssigt, med et velfungerende ledelsesteam, som er i konstant udvikling. Du refererer til skolelederen.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

  Yderligere information

  Marievangsskolen samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Skulle der være yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Stefan Førster-Christensen på 30 95 09 57 eller sfc@carematch.dk.

  I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding.
  På vores hjemmeside kan du læse mere om skolen. (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  8. december 2019. Ansættelsessamtaler afholdes 12. og 16. december fra kl.15.00. Ansættelse 1. februar 2020.

  Søg stillingen Pædagogisk leder til... (nyt vindue)
 • 13-12-2019 Leder til nyt opholdssted

  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges en leder med start 1. januar 2020 eller snarest derefter


  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats. Det betyder:
  • målrettede og dynamiske anbringelsesforløb, der tager udgangspunkt i den anbragte
  • integration af den anbragte i nærområdet, i sociale sammenhænge og i skole- og uddannelsessammenhæng, hvor den anbragte så vidt muligt fastholdes i almen området
  • større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på at familien ofte er den anbragtes vigtigste blivende relation
  • koordinering mellem aktører i og omkring familien for at sikre en familieterapeutisk behandlingsindsats
  • være foregribende på misbrugsproblematikker og spæde psykiatriske udfordringer
  • tidlig fokus på/etablering af bæredygtig efterbehandling eller overgang til almenområdet
  • kortere - men mere intensive anbringelser
  • agilt system hvor forvaltningen hurtigt kan omstille sig til konkrete "her og nu" udfordringer.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

  Fagligt placerer den kommende Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optaget af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

  En essiseelt forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udviklingen af børn og unge samt medarbejderne på Familieinstitutionen Havrebjerg. Der vil være 9 faste pladser og 3 akutpladser. Der er 8 pædagoger, 1. husassistent og 1/3 sekrætær bistand til rådighed.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • skemalægning
  • vikardækning
  • faglig sparring til personalet
  • deltagelse i mødeaktiviteter
  • tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • administrative opgaver
  • familieterapeutisk behandlingsindsats
  • deltagelse i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge samt deres familier.

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske og familieterapeutisk behandlingsindsats
  • har erfaring med it - bl.a. iPads og brug af hjemmeside mm.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative miljøer inde og ude
  • viden eller erfaring med Familiearbejde samt døgnmiljø
  • kan arbejde for at fremme muligheden for børn og unges netværk
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som står for vores interne 2 årige uddannelse.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist

  • 22. november 2019 kl. 10.00.

  Der kan indgå test og interviews i rekrutteringsforløbet.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 48. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Leder til nyt ophold... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 02-12-2019 Administrativ konsulent til Administrationen, Jobcenter Slagelse

  Er du vores nye administrative konsulent?


  I Administrationen i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune er der løbende kommet nye opgaver til igennem en periode. Derfor søger vi en administrativ konsulent, der har lyst til at være en del af en fagligt bredt sammensat afdeling.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune er der fokus på at skabe "Bedre velfærd til borgerne". Derfor arbejder vi på, at kommunen som helhed bliver en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv. Og vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Din nye hverdag

  I Center for Arbejdsmarked og Integration lægger vi vægt på, at vores arbejdsplads skal være et godt sted at være og vi har fokus på udviklingen af et endnu bedre arbejdsmiljø.
  Du bliver en del af Administrationen, hvor dine kollegaer bl.a. varetager økonomiopgaver, besvarer aktindsigter og klager, sidder med personalesager og passer vores reception samtidig med, de håndterer andre administrative opgaver. I afdelingen er vi i alt 24 ansatte samt en leder.

  Dine opgaver

  • koordineringsopgaver i både stor og lille skala
  • udsøgning i vores systemer og analyse heraf
  • kvalitetssikring og dokumentation
  • møde- og lokalebooking
  • referatskrivning
  • administrative ad hoc opgaver.

  Du kan se dig selv i følgende

  • du er god til at prioritere dine arbejdsopgaver og din tid
  • du trives med at holde styr på mange ting samtidig med at deadlines overholdes
  • du er engageret og imødekommende
  • du har lyst til at indgå i en stilling, hvor der er flow i opgaverne - nogle afsluttes og nye kommer til
  • du har en administrativ uddannelse (fx Administrationsbachelor) eller relevant erfaring fra en lignende stilling, gerne inden for det kommunale.

  Stillingen er fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. februar 2020.

  Løn- og ansættelsesforhold sker i forhold til gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • Konstitueret afdelingsleder Marianne Søgaard, tlf. 20 22 27 60, mail: maris@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • Mandag den 2. december 2019, kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 12. december 2019.

  Der indgår case i forbindelse med en ansættelsessamtale.

  Søg stillingen Administrativ konsul... (nyt vindue)
 • 12-12-2019 Administrativ medarbejder
  På Klostermarken skole søger vi en dygtig, selvstændig og udadvendt medarbejder til administrationen.

  Der er tale om en delt stilling, da der også skal løses opgaver på vores kommende familieinstitution i Havrebjerg.

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år med så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole. Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Du vil skulle have det primære ansvar for

  • vikardækning på skolen
  • bogføring - herunder afstemning af bankkonti, takstafregning, lommepengekonti med videre
  • elevadministration
  • hjemmeside
  • sekretær for ledelsen
  • diverse ad-hoc opgaver.

  Det er en fordel, hvis du

  • har erfaring og kendskab med specialområdet - herunder takstafregning
  • har en relevant administrativ/økonomisk uddannelse
  • er rutineret it-bruger gerne med kendskab til Nem Økonomi, Acubiz, TRIO, TEA og Aula eller har nemt ved at sætte dig ind i nye systemer
  • er struktureret, faglig og analytisk
  • trives i et job med mange opgaver på samme tid som ofte afbrydes
  • er udadvendt og serviceminded
  • kan lide at omgås børn, unge mennesker, forældre og gode kolleger.

  Du vil referere direkte til vores administrative leder og indgå i et team med skolens øvrige ledelse og vores administrativ medarbejder.

  Vi tilbyder

  En spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Derudover har vi en åben og uformel omgangstone.

  Der er masser af mulighed for sparring omkring faglige opgaver og selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver med ansvar i opgaveløsningen.

  Kan du se dig selv i den overvejende del af ovenstående opgaver og ansvarsområder, og har du relevant uddannelse og erfaring, er du måske lige den vi søger.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Der er tale om en 37 timers stilling med start snarest muligt. Dog senest 1. februar 2020.

  Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med HK. 

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, kan du kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 12. december kl. 12.00


  Søg stillingen Administrativ medarb... (nyt vindue)
Ingeniører (2)
 • 01-12-2019 Intern bygherrerådgiver til Center for Kommunale ejendomme

  Arkitekt/Ingeniør/Konstruktør.

  Arbejdssted

  Bygherrerådgivning, Center for Kommunale ejendomme, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør.

  Arbejdstid

  37 timer pr. uge med flekstid.

  Ansættelsestidspunkt

  Snarest muligt.

  Vi kan tilbyde

  Vi søger en kompetent bygherrerådgiver, gerne med 5+ års erfaring, der kan påtage sig ansvaret for bygherrerådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver fra programfase til drift, sammen med et team af erfarne og dygtige medarbejdere som er konstruktører, arkitekter og ingeniører.
  Du kommer til at arbejde i et tæt tværfagligt arbejdsmiljø og får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

  Visionen i Center for kommunale Ejendomme lyder; "Vi vil yde den bedste service for brugerne i kommunens ejendomme", og derfor er udvikling af vores organisation og arbejdsmetoder en vigtig del af vores DNA.

  Funktioner

  • Udfører bygherrerådgivning i forbindelse med: ideoplæg, valg af rådgiver, brugerinddragelse, byggeprogram, projektering, valg af entreprenør og udførelsesfasen.

  Vi forventer, at du
  • har baggrund som arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør kombineret med flere års erfaring inden for området
  • kan opbygge og vedligehold en stram styring og systematik på vores byggeprojekter
  • har flair for at begå sig i en politisk organisation
  • evner at servicere og understøtte bygherrens behov
  • har evnen til at indgå i en serviceorienteret dialog med politikere, borgere, brugere og håndværkere
  • kan bevare overblikket og humøret med mange bolde i luften
  • gode evner som projekt- og mødeleder
  • ønsker at være med til at udvikle vores arbejdsplads.

  Hvem er vi?

  Bygherrerådgivning er placeret i Projekt og Rådgivning under Center for Kommunale ejendomme der også omfatter Ejendomsservice og Rengøring og Kantiner.

  Bygherrerådgivning varetager bygherrerådgiverrollen i forbindelse med Slagelse Kommunes renoverings- og ombygningsprojekter samt nybyggeri.

  Bygherrerådgivning beskæftiger 7 medarbejdere.

  Løn

  I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • afdelingsleder Henrik Sørensen på telefon 21 15 21 23 eller på mail: herso@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist
  • 1. december 2019 kl. 23.59.

  Vii forventer at gennemføres samtaler tirsdag den 10. december 2019.   

  Søg stillingen Intern bygherrerådgi... (nyt vindue)
 • 02-12-2019 Medarbejder til Teknologiteam
  Slagelse Kommune har fokus på klimarenovering, energieffektivisering og en stabil drift af kommunens ejendomme, til gavn for både klima, borgere og medarbejdere. I forbindelse med etablering af et internt teknikhold samt et forestående generationsskifte i Teknologiteamet, søger vi derfor en ny kollega.

  Jobbeskrivelse

  Du skal sammen med dine kolleger varetage udviklingen indenfor teknisk drift, energioptimering og lovpligtige tekniske tilsyn. Desuden er prioritering i planlægningen af vedligehold, optimering samt udskiftning af de tekniske installationer forankret i dit team.

  Du vil blive en del af en afdeling på 17 medarbejdere og tilhøre Teknologiteamet som består af 3 personer inklusive dig. Du referer direkte til virksomhedslederen i Ejendomsservice.

  Vi forventer, at du er fortrolig med relevant lovgivning på det tekniske område og er på forkant med udviklingen, og forstår at kombinere dit fokus på både udvikling og god intern service.

  Din profil

  Vi søger en ingeniør, maskinmester, energiteknolog, vvs-tekniker eller lignende, med bredt og solidt kendskab til energioptimering samt problemknusning i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske installationer.
  Du har gerne viden om flere af følgende ting:
  • beregning og dokumentation af energibesparelser
  • CTS (både drift, fejlfinding og udbygning eller konvertering af anlæg)
  • ventilationsanlæg
  • varmeforsyningsanlæg (herunder varmepumper, pillefyr og gaskedler)
  • solcelleanlæg
  • svømmebade
  • pumpeinstallationer
  • Elevatorer
  • serviceaftaler på det tekniske område.

  Du har flere års relevant erfaring, og det kan være en fordel men ikke et krav, at du har indsigt i de vilkår som en offentlig virksomhed opererer under.
  Som person kan du opbygge og vedligeholde en stram styring og systematik på vores energi- og teknikopgaver. Du er imødekommende, serviceminded og kan lide dialogen med andre både internt og eksternt. Blandt andet skal dit team bistå vores interne hold af teknikere med både problemløsning, uddannelse og strukturering/prioritering af de tekniske opgaver vi vælger at løse internt.

  Vi forventer derfor blandt andet at du kan

  • tag initiativ og tilrettelægge arbejdsopgaver på det (energi) tekniske område
  • samarbejde tæt med kollegaer, både i dit eget team, i afdelingen, blandt vores 80 servicemedarbejdere på ejendommene og i det interne Teknikhold
  • agere serviceminded overfor medarbejderne i kommunens mange institutioner
  • bevare overblikket i en til tider travl hverdag
  • dokumentere og afslutte opgaver indenfor det energitekniske område
  • arbejde hjemmevant med de fleste IT-værktøjer (herunder Office-pakken)
  • har kendskab til Facility Management programmer.

  Hvem er vi?

  Ejendomsservice er en del af Center for Kommunale Ejendomme, der også omfatter Køb & Salg, Ejendomsstrategi, Boligadministration, Rengøring & Kantiner og Projekt & Rådgivning. Centret rummer i alt cirka 270 medarbejdere, heraf er de 110 placeret i Ejendomsservice.

  Sammen varetager vi driften og serviceringen af de godt 400.000 m2 kommunale ejendomme i Slagelse Kommune, der hver dag sætter rammen for kommunens 7000 medarbejder og mange af de 80.000 borgere. Herunder alle tænkeligt bygninger mellem skoler, cykelskure, svømmehaller, solcelleanlæg, pillefyr, kontorbygninger, plejeboliger, idrætshaller, kulturinstitutioner osv. Det betyder også, at den tekniske profil i ejendomsporteføljen er mangfoldig, og udviklingsmulighederne ligeså. Du vil være placeret i Ejendomsdrift, nærmere bestemt i Teknologiteamet.

  I Ejendomsservice vægter vi humor, samarbejde, respekt og fælles faglige løsninger højt i hverdagen, og der er en uformel og åben dialog på tværs af hele virksomheden og Centret.

  Visionen i Center for kommunale Ejendomme lyder; "Vi vil yde den bedste service for brugerne i kommunens ejendomme", og derfor er udvikling af vores fælles organisation og arbejdsmetoder en vigtig del af vores DNA.

  Arbejdstid og Løn

  37 timer pr. uge med flekstid og løn i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny Løn.

  Arbejdssted

  Center for Kommunale Ejendomme, Ejendomsservice, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør.

  Tiltrædelse

  1. februar 2020 - eller snarest muligt derefter.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Niels Chr. Jørgensen på telefon 22 91 82 51 eller på mail: nijoe@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 2. december 2019.

  Samtaler forventes afholdt tirsdag den 10. december 2019.

  Søg stillingen Medarbejder til Tekn... (nyt vindue)
Fysioterapeut (2)
 • 20-11-2019 Demenskonsulent, vikariat
  Demenskonsulenterne i Slagelse Kommune har travlt og derfor søger vi en demenskonsulent i vikarstilling.
  Stillingen er en 37 timers vikarstilling, foreløbig 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 01.01.2020, gerne før om muligt.

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune.
  Du vil blive en del af et demensteam på i alt 5 demenskonsulenter.

  Slagelse Kommune har som ambition, at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.
  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er:

  • At give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende.
  • At styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • At sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borger med demens og deres pårørende.
  • Tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • At medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • Rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelse i forhold til §124-129
  • Samarbejde med læger og udredning steder om demensudredning
  • Fremme / indgå i tværfagligt/ tværsektorielt samarbejde
  • Indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Dine kompetencer

  • Du er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau. Anden relevant mellemlang sundheds- eller socialfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • Har viden om og erfaring med arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • Er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • Er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer.
  • Du formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til, selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • Har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer.
  • Har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.
  • Du har IT kendskab på brugerniveau, har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • Et spændende job med både borger, pårørende og personalekontakt.
  • Mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune.
  • Stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling.
  • 4 erfarne, faglig dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen

  Hør mere

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Teamleder Susanne Corell på tlf. 5857 4661 eller 2399 1976

  Frist

  20. november 2019.
  Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 27. november 2019.

  Søg stillingen Demenskonsulent, vik... (nyt vindue)
 • 21-11-2019 Visitator til Myndighedsafdelingen

  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start den 1. januar 2020


  Stillingen er en fast stilling på 35 timer om ugen med placering i visitatorgruppen syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør.

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 21 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 i henholdsvis Slagelse og 9 i Skælskør

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til koordinering og individuel vurdering i forhold til udskrivelser fra sygehus, opfølgninger ved rehabiliterings og midlertidige ophold samt sagsbehandling af indkomne ansøgninger indenfor serviceloven. Som visitator skal du kunne træffe afgørelser efter serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder. Vi visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpe og orlovsordninger m.m.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • erfaring med myndighedsrollen og kan varetage selvstændig planlægning og prioritering af opgaver
  • har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør, energi og lyst til at indgå i en travl, men fagligt udfordrende hverdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op fagligt og teammæssigt om hinanden.
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i en gruppe hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen kan du kontakte
  • teamleder Susanne Corell på tlf. 58 57 46 61 / 23 99 19 76 eller på mail sucor@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 21. november 2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler er planlagt til den 25. november 2019.
   

  Søg stillingen Visitator til Myndig... (nyt vindue)
Ergoterapeut (2)
 • 20-11-2019 Demenskonsulent, vikariat
  Demenskonsulenterne i Slagelse Kommune har travlt og derfor søger vi en demenskonsulent i vikarstilling.
  Stillingen er en 37 timers vikarstilling, foreløbig 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 01.01.2020, gerne før om muligt.

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune.
  Du vil blive en del af et demensteam på i alt 5 demenskonsulenter.

  Slagelse Kommune har som ambition, at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.
  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er:

  • At give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende.
  • At styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • At sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borger med demens og deres pårørende.
  • Tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • At medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • Rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelse i forhold til §124-129
  • Samarbejde med læger og udredning steder om demensudredning
  • Fremme / indgå i tværfagligt/ tværsektorielt samarbejde
  • Indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Dine kompetencer

  • Du er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau. Anden relevant mellemlang sundheds- eller socialfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • Har viden om og erfaring med arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • Er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • Er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer.
  • Du formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til, selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • Har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer.
  • Har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.
  • Du har IT kendskab på brugerniveau, har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • Et spændende job med både borger, pårørende og personalekontakt.
  • Mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune.
  • Stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling.
  • 4 erfarne, faglig dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen

  Hør mere

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Teamleder Susanne Corell på tlf. 5857 4661 eller 2399 1976

  Frist

  20. november 2019.
  Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 27. november 2019.

  Søg stillingen Demenskonsulent, vik... (nyt vindue)
 • 21-11-2019 Visitator til Myndighedsafdelingen

  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start den 1. januar 2020


  Stillingen er en fast stilling på 35 timer om ugen med placering i visitatorgruppen syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør.

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 21 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 i henholdsvis Slagelse og 9 i Skælskør

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til koordinering og individuel vurdering i forhold til udskrivelser fra sygehus, opfølgninger ved rehabiliterings og midlertidige ophold samt sagsbehandling af indkomne ansøgninger indenfor serviceloven. Som visitator skal du kunne træffe afgørelser efter serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder. Vi visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpe og orlovsordninger m.m.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • erfaring med myndighedsrollen og kan varetage selvstændig planlægning og prioritering af opgaver
  • har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør, energi og lyst til at indgå i en travl, men fagligt udfordrende hverdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op fagligt og teammæssigt om hinanden.
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i en gruppe hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen kan du kontakte
  • teamleder Susanne Corell på tlf. 58 57 46 61 / 23 99 19 76 eller på mail sucor@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 21. november 2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler er planlagt til den 25. november 2019.
   

  Søg stillingen Visitator til Myndig... (nyt vindue)
Elevstillinger (2)
 • 15-12-2019 Pædagogiske assistentelever januar 2020

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • En elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • En uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • At blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • Et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • Glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • God til at begejstre og lade dig begejstre?
  • Initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • Nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • Mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i januar 2020.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link:
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest
  • 15. december 2019.


   

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
 • 01-01-2020 Social- og sundhedsassistentelever - april 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 14. april april 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger. Skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside
  Søg elevpladsen her
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. januar 2020.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
Biblioteksmedarbejder (1)
 • 19-11-2019 Genopslag biblioteksværter
  GENOPSLAG - HASTER

  Har du lyst til et alsidigt aftenarbejde (fx studiejob/bijob), hvor du møder mange forskellige borgere? Er du imødekommende og åben? Så er det måske lige dig, vi har brug for.

  Skælskør Bibliotek er Slagelse Kommunens eneste åbne bibliotek, hvor der hele ugen er åbent i tidsrummet 7.00-21.00. Onsdag samt i weekenderne er uden bemanding, mens der man-, tirs-, tors- og fredag er personale i dagtimerne.

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice har en ledige stilling som biblioteksvært over 18 år til besættelse hurtigst muligt på Skælskør Bibliotek i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00 alle dage i den selvbetjente åbningstid. Vagterne fordeles på tre biblioteksværter i det nævnte tidsrum med en gennemsnitlig arbejdstid på 10 timer pr. uge pr. biblioteksvært. Du ansættes som timelønnet medarbejder.

  Biblioteksværten er først og fremmest vært, og du skal understøtte det gode værtskab om aftenen i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Du møder bibliotekets gæster i øjenhøjde samtidig med at du løser forskellige praktiske opgaver.

  Du er en moden, solid og tillidsvækkende person, og du har det godt med at være alene på arbejde om aftenen. Du er god til at tale med alle slags mennesker, da mangfoldigheden på biblioteket er stor. Der kommer blandt andet en del børn og unge om aftenen, som du skal have lyst til at forholde dig til.

  Vi forventer af dig, at du

  • er vært i øjenhøjde hvor venlighed, imødekommenhed, interesse og hjælpsomhed er grundlæggende
  • er rolig og solid
  • har en god dømmekraft og en god portion sund fornuft
  • har en naturlig autoritet
  • kan skabe et biblioteksrum, hvor der er trygt at komme

  Vi kan tilbyde dig

  • vi kan tilbyde dig et job med mange facetter og opgaver, hvor du møder mange slags mennesker.
  • lettere oprydning i biblioteket
  • opfyldning af papir, bonruller, kaffe, pjecer m.m.
  • betjene samt sikre driften i afleveringsautomaten
  • sortering, opsætning og finde materialer frem
  • øvrige opgaver aftales ad hoc.

  Vi vil forestå en grundig oplæring, hvor vi introducerer dig til alle opgaverne i jobbet.

  Ledige stillinger

  1 stk.

  Timetal pr. uge

  7-10 timer pr. uge i tidsrummet 17.00-21.00.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte

  Frist

  • Tirsdag den 19. november 2019 kl. 16.00

  Samtaler

  • Afholdes torsdag den 21. november 2019 fra kl. 15.00

  Ansættelsesdato

  Hurtigst muligt og efter aftale.

  Børneattest skal indhentes.


   

  Søg stillingen Genopslag biblioteks... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 01-12-2019 Byplanlægger til Planafdelingen
  Slagelse Kommune er i rivende udvikling, og vi har brug for en ny kollega, der kan hjælpe os med at planlægge smukke og velfungerende by- og landområder.

  Stillingen er som udgangspunkt et barselsvikariat i 1 år, men der vil være rigtig gode muligheder for fast ansættelse. Stillingen er på fuld tid.

  Det tager kun en times tid at komme hertil fra hovedstadsområdet og det halve fra Fyn. Skulle du en dag have lyst til at flytte hertil, så har vi masser af gode bomuligheder til fair priser, hvad enten du foretrækker byen, landet eller vandet.

  Om stillingen

  Vi søger en ny kollega, der aktivt kan bidrage til arbejdet med kommune- og lokalplanlægning. Der er aktuelt en stor efterspørgsel på lokalplaner, særligt med henblik på boligbebyggelse, men vi planlægger også for erhverv, kultur, institutioner samt ferie- og fritidsanlæg mm. Lokalplanerne forekommer desuden i forskellige og brede kontekster, der spænder vidt fra at være projekter placeret i én af vores tre købssteder, mindre lokalbyer, landsbyer eller i det åbne land.

  Derudover vil du ligeledes indgå i afdelingens øvrige plan- og udviklingsopgaver, ligesom du vil indgå i den faglige og tværgående sparring i centret samt øvrige centre. Vi tilbyder et spændende job med en travl og afvekslende hverdag, hvor du kommer til at bidrage til den fremadrettede udvikling af Slagelse Kommune. Du vil primært skulle arbejde selvstændigt, men vil også indgå i tværfaglige samarbejder med andre centre og teams på rådhuset.

  Om dig

  Du har en relevant, videregående uddannelse, gerne som byplanarkitekt, landskabsarkitekt, urban designer, geograf eller landinspektør. Det vil være en stor fordel, hvis du før har arbejdet med byudvikling i en kommune eller lignende.

  Det er vigtigt, at du sammen med os

  • er åben og imødekommende
  • arbejder for et godt samarbejde med borgere, bygherrer og investorer
  • sikrer en tværfaglig koordinering af kommunens planopgaver
  • er professionel, effektiv, serviceorienteret og kvalitetsbevidst

  Om os

  Planafdelingen er et stærkt hold, der består af en planchef, 8 planlæggere og 2 tekniske designere med meget forskellige fagligheder. Vi har kontor på Slagelse Rådhus, 5 minutters gang fra Slagelse Station.

  Vi løser opgaver inden for en bred vifte af planopgaver - fra udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner over landdistriktsudvikling og kulturmiljøbevaring til byrumsprojekter og arkitektonisk rådgivning. Det er et arbejde, der gør en positiv forskel for Slagelse Kommune og dens borgere, da vi skaber grundlag for, at kommunen er et godt sted at bo, arbejde, shoppe, lære og lege - et sted, hvor mennesker trives. Det gør vi bl.a. ved at løse opgaverne helhedsorienteret og i tæt samarbejde med vores øvrige kolleger i Center for Miljø, Plan og Teknik og i kommunens andre forvaltninger.
  Vi får generelt anerkendelse af både ledelse og politikere for vores arbejde, og vi støtter hinanden som kollegaer. Vi har en god balance i både faglige og menneskelige forskelligheder, og vi har en nogenlunde ligelig fordeling af mandlige og kvindelige planlæggere.

  Det betyder, at vi har det godt med hinanden og vores gode kollegaer i udviklingsteamet, som vi deler kontorer med. Vi balancerer humor og høj faglighed, og vi lægger vægt på, at vores arbejdsdag her er både sjov, tryg og udviklende. Derfor er vi glade for vores arbejde og arbejdsplads.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
   

  Frist

  • den 1. december

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 50/51. Tiltrædelse snarest muligt herefter.

  Søg stillingen Byplanlægger til Pla... (nyt vindue)