Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 12-11-2017 Talentkoordinator til Slagelse Talent og Elite (STE)
  Vil du være med til at videreudvikle en af Danmarks bedste talent- og eliteordninger samt udmønte den mest ambitiøse strategi for talent og elite inden for idrætsområdet? Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en stærk og innovativ koordinator med stor lyst til at arbejde med talenter inden for idræt i samarbejde med væsentlige interessenter og Fritidsafdelingens øvrige, relevante medarbejdere. Som Talentkoordinator bliver du primær ansvarlig for videreudvikling af ordningen Slagelse Talent & Elite samt aktivering af arealerne på Sportscollege.

  Slagelse Kommune er Team Danmark Elitekommune og er hjemsted for en række af Danmarks store talenter inden for bl.a. badminton, cykling, atletik, fodbold, volleyball og vægtløftning. Vi har en ambitiøs idrætspolitik samt en omfattende handleplan, som vi arbejder målrettet efter. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten.

  Dine primære arbejdsområder

  • være primær kontakt og koordinator for atleterne tilknyttet Slagelse Talent & Elite og aktiviteter forbundet hertil
  • skabe rammer, hvor talenter kan udvikles og sikre et sammenhængende miljø for den enkelte
  • koordinere morgentræning i samarbejde med foreningerne - herunder brugen af faciliteterne
  • udvikle og sikre nærnetværket omkring atleterne - herunder morgentrænere, undervisere og STE-koordinatorer på uddannelserne, behandlere, sportspsykologiske konsulenter mv.
  • videreføre og videreudvikle vores mentalkoncept, behandlerordning og andre aktiviteter, som støtter atleter og klubber
  • være tilgængelig for atleter, trænere og forældre og handle hurtigt på forespørgsler
  • skabe aktivitet og indsatser, hvor Sportscollege er omdrejningspunktet
  • deltage i relevante indsatser og projekter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • sparringspartner og rådgiver for foreningerne i forhold til talent- og elitearbejde
  • støtte foreningerne i uddannelse af trænere og ledere
  • medansvarlig for videreudviklingen af STE eliteboard
  • være fleksibel og hjælpsom ift. andre områder i Fritidsafdelingen
  • daglig drift og administration.

  Personlige kompetencer

  Du
  • har et solidt kendskab til talent- og eliteidræt som udøver, træner eller leder
  • har en idrætsfaglig uddannelse fra universitetet gerne kombineret med erfaring inden for uddannelsesområdet
  • har erfaring med primærmålgruppen inden for talentarbejdet (7. klasse til 3./4.g.)
  • har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i større projekter med mange aktører
  • har god forretningsmæssig forståelse samt en velfunderet økonomisk sans
  • er en stærk formidler med gennemslagskraft såvel skriftligt som mundtligt
  • har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation
  • har entreprenørånd, er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • har et stort engagement, et positivt sind og er empatisk

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde. Din arbejdsplads vil være dels Fritidsafdelingen og dels på Sportscollege. Du må forvente aftenarbejde og arbejde i weekender, til gengæld er der flekstidsordning.

  Om os

  Fritidsafdelingen er involveret i mange tværfaglige projekter i hele kommunen, herunder anlægsprojekter, socialt udsatte børn og unge, breddeidræt mm. Vi har en væsentlig driftsopgave ift. aktivitet i haller, svømmehaller og på udearealer. Vi er en afdeling med 10 medarbejdere, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Til afdelingen tilhører to virksomheder - kommunens svømmehaller. Vi tilbyder et spændende og til tider hektisk job i en dynamisk afdeling med gode kolleger, højt til loftet og altid plads til et smil eller en sund latter.

  Læs mere på Slagelse Talent & Elites hjemmeside (nyt vindue)
  Eller på Facebook: Slagelse Talent & Elite.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart senest 1. januar 2018.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • eliteidrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal, mail pukhv@slagelse.dk, tlf. 58 57 44 04 eller
  • leder af Idræt, Fritid og Faciliteter Christian Abildgaard, mail ca@slagelse.dk, tlf. 58 57 46 47.

  Ansøgning

  Ansøgningsfristen er
  • søndag den 12. november

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 20. november. Eventuel 2. samtalerunde forventes afholdt tirsdag den 28. november.

  Søg stillingen Talentkoordinator ti...
 • 13-11-2017 Udviklingskonsulent til Center for Børn og Familie

  Har du viden om og gerne erfaring med dagtilbudsområdet - og vil du arbejde for at sikre de bedste udviklingsbetingelser for alle børn og unge i Slagelse Kommune? Så er du måske vores nye udviklingskonsulent.


  I Slagelse Kommune prioriterer vi 0 - 6 års området højt. Vi arbejder målrettet på at sikre børns trivsel, læring og udvikling og på, at alle børn oplever, at de kan deltage aktivt i sociale fællesskaber
   
  I Slagelse Kommune har vi fokus på betydningen af, at børn og forældre hver dag møder kompetent personale, hvorfor personalets mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling vægtes højt
   
  I Slagelse Kommune arbejder vi vedvarende med at højne kvaliteten i dagtilbuddene.

  Center for Børn og Familie

  Center for Børn og Familie består af tre afdelinger - Afdelingen for Børn og Unge, Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Centrets decentrale virksomheder består af; dagplejen, integrerede daginstitutioner, særlige dagtilbud, videnscenter for integration, tandplejen, sundhedstjenesten og Slagelse Familie Center.
   
  Udviklingskonsulentstillingen er tilknyttet Afdelingen for Dagtilbud. Den vakante stilling har et særligt fokus på dagtilbudsområdet- men i lige så høj grad på helhed og sammenhæng med øvrige almene tilbud - eksempelvis sundhedstjeneste og skolerne samt det specialiserede børne- og ungeområde.

  Opgaverne for en udviklingskonsulent i Center for Børn og Familie er mangeartede

  Det betyder, at du vil få et job med stor fleksibilitet og alsidighed i opgaverne.
   
  Nogle af de centrale opgaver er
  • tovholderfunktion på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet
   • praktik for pædagogstuderende, planlægning samt kvalificering af praktiksteder
   • kontakt for praktikvejledere
   • planlægning, udbud og administration af Pædagogiske Diplom moduler
   • målrettede udviklingsforløb i enkelte eller grupper af dagtilbud
   • forløb omkring forældresamarbejde og ledelse af forældresamarbejde for souschefer 
  • understøttelse af dagtilbuddene i arbejdet med Tidlig OPsporing og Indsats (TOPI)
   • løbende ledersparring
   • opsamling og evaluering af resultater på tværs af området 
  • herudover vil dine arbejdsopgaver typisk være
   • samle op på løbende ændring af lovgivning - beskrive ændringer og tiltag i en lokal kontekst og sikre implementering
   • udarbejdelse af notater og politiske sagsfremstillinger
   • analyseopgaver
   • deltagelse i tværfaglige projekter med fx skoleområdet
   • være med til at sikre et konstant fokus på forebyggelse, kvalitet og faglig udvikling på tværs af centerets arbejdsområder ledersparring.

  Fagligt har udviklingskonsulenten

  • generalistens egenskaber - og evne til at gå analytisk til værks samt tilegne sig og nyttiggøre ny viden
  • stærke kommunikative evner i skrift og tale
  • en relevant uddannelse - gerne på kandidatniveau
  • viden om metodeudvikling og evaluering.

  Personligt er udviklingskonsulenten

  • stærk i sin relationelle kompetence
  • situationsbestemt i sin samarbejdsform
  • vedholdende, nysgerrighed, opsøgende og tilgængelig
  • målrettet og struktureret i sit arbejde
  • reflekterende og opmærksom på tendenser og muligheder - både i forhold til egen organisation og i forhold til, hvad der rører sig på den nationale bane
  • funderet i lysten til at samarbejde - i respekt for andre faggrupper og med evnen til at udnytte det tværfaglige perspektiv.

  Vi tilbyder dig

  • et spændende og udviklende job, hvor du er en del af en afdeling med dygtige og gode kollegaer
  • et spændende og fagligt engageret miljø, hvor der med en systemisk tilgang arbejdes for at skabe inkluderende læringsmiljøer
  • en arbejdsplads hvor der er mulighed for at sætte sit præg på udviklingen
  • et uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø både fagligt og socialt.

  Stillingen er på 37 timer.
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.
   
  Tiltrædelse: Snarest muligt

  Arbejdssted: Afdeling for Dagtilbud, Torvegade 24, 2. sal, 4200 Slagelse

  Flere informationer

  Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt.
   
  Henvendelse kan rettes til
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. 58 57 31 38

  Frist

  • mandag den 13. november 2017 kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47 (1. samtale) og uge 48 (2. samtale).

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
Studiejob (4)
 • 30-10-2017 Studentermedhjælper til Budget, Analyse og Data
  Har du flair for at arbejde med tal, systemer og præsentation af data? Så har vi et spændende og studierelevant job til dig i Slagelse Kommunes Center for Økonomi.

  Vi søger en studentermedhjælper, som skal hjælpe med udvikling og drift af Slagelse Kommunes nye LedelsesInformationsMiljø (LIM), økonomistyringsværktøjet NemØkonomi. Du vil i mindre omfang komme til at arbejde med vedligeholdelse af kommunens kontoplan, samt hjælpe med diverse dataanalyser og præsentationer mv.

  Vi er netop gået i gang med at opbygge et helt nyt BI-system (ledelsesinformationsmiljø) bl.a. ved anvendelse af præsentationssystemet Targit. Arbejdet består både af validering af indlæste data, opbygning af analyser og datapræsentationer, design af brugerflader, brugeradministration og øvrig systemvedligeholdelse. Du vil skulle hjælpe med udvikling og drift af systemet.
   
  Herudover har vi i afdelingen ansvar for systemet NemØkonomi, som er Slagelse Kommunes fælles værktøj til økonomistyring, opfølgning og ledelsestilsyn. Også her har vi brug for hjælp til den løbende udvikling, drift og vedligeholde.
   
  For at sikre det bedst mulige data- og styringsgrundlag for kommunens økonomistyring er der endvidere behov for løbende udvikling og vedligeholdelse af kommunens kontoplan. Dette er også en opgave, som vi varetager i afdelingen, og som du vil blive introduceret for.

  Din profil

  Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, der har givet dig kompetencer inden for analyse, statistik og beregning, som fx Cand. Mat. oecon,/ cand.oecon./polit./cand.merc. datalogi eller lignende. Du har lyst til og flair for at arbejde med databehandling og præsentation af data, samt drift af systemerne bag dette.

  Vi lægger vægt på at:
  • Du er engageret, åben, og positiv
  • Du har gode samarbejdsevner
  • Du har god talforståelse
  • Du arbejder struktureret og har en logisk og analytisk tilgang til opgaverne
  • Du er superbruger i Excel og har erfaring med større datasæt - Det er endvidere en fordel, hvis du har kendskab til TARGIT eller programmering i fx VBA eller lign.
  • Du er lærenem og har let ved og er hurtigt til at sætte dig ind i nye systemer og IT-værktøjer

  Om os

  Budget, Analyse og Data er en afdeling under Center for Økonomi i Slagelse Kommune. Afdelingen består af 18 analysekonsulenter og økonomicontrollere, som understøtter hele Slagelse Kommune i forhold til budgetlægning, løbende controlling og økonomistyring, budgetopfølgning, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter bestilt af direktionen, koncernen og det politiske niveau.

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder et studenterjob med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du får bred erfaring med bl.a. bearbejdning og præsentation af data, opbygning og vedligeholdelse af kontoplaner, drift af systemer mv.
  Stillingen er tidsbegrænset i 6 måneder.

  Arbejdstiden er 8 timer om ugen, placeret på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11. Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til din undervisning og eksamener.

  Hvis du vil vide mere…

  …kan du finde relevant materiale på slagelse.dk.
  Du er også velkommen til at kontakte for yderligere information om stillingen.

  Alt det praktiske

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Fristen

  • Mandag den 30. oktober 2017 kl. 9.00.
  Vi forventer at holde samtaler med de udvalgte kandidater den 6. november 2017.

  Søg stillingen Studentermedhjælper ...
 • 30-10-2017 Studentermedarbejder til Fritidsafdelingen - udvikling Kyst- og naturturisme

  Vil du være med til at udvikle Kyst- og naturturismen i Slagelse Kommune?


  Slagelse Kommunes vækststrategi har fem indsatsområder. Det ene er udvikling af Kyst- og naturturismen for området. Her arbejder en tværgående projektgruppe med tre områder: information, bookbare produkter og SIT segmenter inden for fem temaer: Oplevelser i naturen, aktiv i naturen, hav og kyst, kulinariske oplevelser samt krop og sjæl.
  Som hjælp til projektgruppen og projektlederen søger vi en studentermedarbejder.
   

  Arbejdsopgaverne vil kredse om følgende områder

  • udvikling af Østersøruten/N8 i vores region
  • kortlægning af vandreruter i området på nationale platforme - Sjællandsleden
  • opdatering af nationale og internationale platforme i forhold til faciliteter i Slagelse Kommune
  • projekt Stillinge Strand
  • markedsføring og udvikling af de 5 bedste kategorier samt andre faciliteter målrettet turismen i Slagelse Kommune
   

  Lidt om dig

  • du har interesse for både lokal og national turisme
  • du arbejder struktureret og har overblik
  • du kan arbejde selvstændigt, men søger også gerne sparring hos kollegaer
  • du er studerende inden for retningerne; Serviceøkonom, Leisure management eller anden studeretning med relevans for stillingen.
   
  Du kommer til at arbejde i Fritidsafdelingen i Slagelse sammen med engagerede kollegaer, der arbejder med stort engagement, høj produktivitet, god service og en fantastisk humor.
   

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 6-8 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt og tidsbegrænset til 6 måneder.
   

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning online.

  Ansættelsessamtaler vil blive holdt torsdag den 2. november i uge 44.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune, og derudover skal der gives tilladelse til indhentning af børneattest.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og mennesker forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Du kan læse mere om kommunen her: www.slagelse.dk.
   

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Projektleder Puk Kirkeskov Hvistendal på telefon +45 29 12 42 03.
   

  Frist for ansøgning

  • Mandag den 30. oktober 2017 kl.10.00.
   
   

  Søg stillingen Studentermedarbejder...
 • 30-10-2017 Studentermedarbejder til Fritidsafdelingen - understøtte og udvikle det selvorganiserede område

  Vil du være med til at understøtte og videreudvikle idræts- og fritidsområdet samt det selvorganiserede område i Slagelse Kommune?


  Vi arbejder for, at flere danskere skal finde glæde gennem idræt og bevægelse. Et af indsatsområderne i forhold til at fremme bevægelse blandt borgerne i Slagelse Kommune er udvikling af rammerne for gadeidræt og selvorganiseret idræt. Der er ansat en idrætskonsulent, som bl.a. arbejder med udvikling af de uformelle idrætsfælleskaber, udvikling af faciliteter og områder til gadeidræt og selvorganiseret idræt samt med i endnu højere grad at få gadeidræt på skemaet i kommunens skoler og institutioner. Du vil indgå som sparringspartner til idrætskonsulenten på dette indsatsområde.
   

  Arbejdsopgaverne vil relatere sig til følgende

  • brugerundersøgelse på området for gadeidræt og selvorganiseret idræt samt brugerinvolveringsprocesser
  • udvikling af områder med faciliteter til gadeidræt og selvorganiseret idræt
  • udvikling af oplysende materiale til borgere med interesse for gadeidræt og selvorganiseret idræt
  • udvikling, planlægning og gennemførsel af diverse arrangementer
  • idéudvikling i forhold til at forløse potentialet i gadeidrætten i samarbejde med relevante interessenter.
   

  Lidt om dig

  • du har interesse for udvikling af gadeidræt og selvorganiseret idræt
  • du er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • du arbejder struktureret og har overblik
  • du kan arbejde selvstændigt, men søger også gerne sparring hos kollegaer
  • du er studerende inden for retningerne; Serviceøkonom, Leisure management, Idræt og sundhed, Innovation og entrepeneurship eller anden studieretning med relevans for stillingen.
   
  Du kommer til at arbejde i Fritidsafdelingen i Slagelse sammen med engagerede kollegaer, der er i tæt dialog med kommunens foreninger, frivillige aktører og idrætsinstitutioner.
   

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 6-8 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt og tidsbegrænset til 6 måneder.
   

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning via linket.
  Ansættelsessamtaler vil blive holdt torsdag den 2. november i uge 44.
  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune, og derudover skal der gives tilladelse til indhentning af børneattest.
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og mennesker forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Du kan læse mere om kommunen her: www.slagelse.dk.
   

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • idrætskonsulent Signe Vig Jensen på telefon +45 23 29 21 56
   

  Frist for ansøgning

  • Mandag den 30. oktober 2017 kl.10.00


  Søg stillingen Studentermedarbejder...
 • 06-11-2017 Studentermedarbejder til udvikling af hjemmeside og visuel kommunikation på Kulturområdet
  • Brænder du for god visuel kommunikation og formidling?
  • Vil du udvikle dine kompetencer inden for visuel kommunikation?
  • Vil du have relevant erhvervserfaring på dit CV?
  • Er du interesseret i kunst, kultur og historie?


  Vi arbejder på at udvikle eksisterende hjemmeside på kulturområdet i Slagelse Kommune til at rumme kulturen bredere. Vi leder derfor efter en studentermedarbejder, der kan stå for at redesigne, layoute og samle materiale fra flere eksisterende platforme. Derudover kan der opstå forskellige ad hoc kommunikationsopgaver f.eks. udvikling af skabelon til nyhedsbrev, kommunikation på Facebook og generelt grafisk arbejde.

  Du kommer til at arbejde i Kulturafdelingen sammen med et par engagerede kulturkonsulenter, der er i tæt dialog med kommunens foreninger, frivillige kulturaktører og kulturinstitutioner.

  Lidt om dig

  • du har kendskab til hjemmeside-udvikling, meget gerne Umbraco
  • du har et godt blik for det visuelt lækre udtryk og grafisk flair
  • du arbejder struktureret og har overblik
  • du kan arbejde selvstændigt, men søger også gerne sparring hos kollegaer
  • du er i gang med en uddannelse.


  Løn og arbejdstid
  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 8 timer ugentligt.
  Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt og tidsbegrænset til 6 måneder.

  Sådan søger du
  Send et CV, en motiveret ansøgning og meget gerne et par eksempler på opgaver du har løst inden for visuel kommunikation.

  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag, den 8. november.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.
  Derudover skal der gives tilladelse til indhentning af børneattest.

   
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.
  Du kan læse mere om kommunen her: www.slagelse.dk
   
   
  Flere oplysninger
  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
   
  • Kulturkonsulent Pernille Andersen på telefon 58 57 44 55.
   
   
  Frist for ansøgning
   
  • 6. november 2017 kl. 10.00.


  Søg stillingen Studentermedarbejder...
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 23-11-2017 Sagsbehandler til afdeling for børn og unge
  Har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling, så er det lige dig vi har brug for i Afdelingen for Børn og Unge

  Vi mangler nogle uddannede socialrådgivere eller socialformidlere, hvis kerneopgaver bliver at undersøge og iværksætte foranstaltninger for børn og unge, herunder foranstaltninger uden samtykke. Endvidere mangler vi kollegaer med interesse for det specialiserede børnehandicapområde, hvor der udover de tidligere nævnte kerneopgaver - også arbejder med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

  Bliv en del af en ambitiøs socialrådgiver gruppe, der har intention om fortsat udvikling.

  I Afdeling for Børn og Unge arbejder vi med opgaver lige fra den helt tidlige forebyggelse til anbringelses indsatser. Vi har fokus på barnets og den unges udækkede behov i samspil med familien. Vi bidrager til at realisere Slagelse Kommunes ambitiøse mål om at understøtte børn og voksne i at mestre eget liv.
  Vi har organiseret os i faggrupper med sagsbehandlere, som er fagligt stærke på lige netop deres område, og som lægger stor vægt på faglig stolthed og ordentlighed. Alle grupperne har tilknyttet en fagspecialist.
  Vi bruger IT-systemet DUBU og arbejder efter ICS-metoden.

  Lidt baggrundsviden

  Det specialiserede børne- og ungeområde har siden sommeren 2016, arbejdet målrettet med et gennemgribende udviklingsforløb. Udviklingsforløbets mål er i essensen at øge kvaliteten og styrke den faglige og økonomiske styring af området. Hertil kommer at udvikle et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og tilbuddene på almenområdet. Vi er godt på vej, og ønsker os nogle kolleger, som kan se sig selv, som en del af holdet i denne proces.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du

  • er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
  • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, og tværfagligt samarbejde
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er fleksibel, nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.
   

  Vi tilbyder dig muligheden for at

  • arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • få kompetenceudvikling løbende, både alene og sammen med dine kolleger
  • få introduktion til arbejdsgange, metoder og systemer
  • få faglig sparring fra både fagspecialist, engagerede kolleger og ekstern supervision.
   

  Lidt mere om os og hvor vi "bor"

  Afdeling for Børn og Unge er en del af Center for Børn og Familie, som også består af Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.
   

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for 'Ny Løn'. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.
   

  Yderligere information

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til
  • fagspecialist Louise Krogh Kabongo-Bentzen, telefon 58 57 32 18 eller mail: lokab@slagelse.dk
  • fagspecialist Lene Milter Andersen, telefon 58 57 46 49 eller mail: lmand@slagelse.dk
  • fagspecialist Mette Jørgensen, telefon 58 57 32 17 eller mail: mfjor@slagelse.dk
  • afdelingsleder Keld Vejen Hansen, telefon 58 57 32 19 eller mail: kehan@slagelse.dk
   

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 23. november 2017.

  Send din ansøgning elektronisk via link, med dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag.

  Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler i processen.

  Søg stillingen Sagsbehandler til af...
Pædagog (2)
 • 24-10-2017 Pædagog 22 timer til Dalmose daginstitution
  Dalmose daginstitution søger en uddannet pædagog i vores vuggestue afdeling.
  Stillingen er på 22 timer.
   
  Dalmose daginstitution er en nyintegreret daginstitution, sammenlagt af daginstitutionerne Oasen og Børnehuset Humlebien. Vi har til huse i et nedlagt rådhus som er gennemrenoveret og indrettet til vuggestue, børnehave og fritidshjem - vores junior klub har til huse på Dalmose central skole.
   
  Marte Meo er en stor del af vortes daglige praksis derfor skal vedkomne have godt kendskab til denne måde at arbejde på. Gerne uddannet/ell. kursus i dette.
   
  Vi arbejder fokuseret med sproglig udvikling som en naturlig del af vores hverdag. Kendskab til TRAS en nødvendighed. Ligesom Læseleg/dialogisk læsning.
   
  Vi har igennem det sidste 1,5 år arbejdet med udviklings profiler i Topi. Så kendskab til dette, samt brugen af Topi vægtes højt.
   
  Du skal kunne tage den svære samtale, og samtidig vægte den gode og anerkendende tilgang.
  I vores hus, skal der være plads til alle, så inklusion er en naturlig del af vores institution hvor vi vægter relationer højt.
   
  Du kan selvfølgelig bruge IT som en naturlig del af dit arbejde ligesom Tabulex og medarbejdernet.

  Vi søger

  • en fleksibel og arrangeret medarbejder med et godt humør, der kan indgå i de forskellige aldersgrupper af børn huset har
  • som ikke er bange for at tage fat når der mangler
  • - og herud over kan bevare overblikket i stresset situationer.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt

  Frist

  • 24. oktober 2017

  Samtaler 30. oktober 2017.

  Søg stillingen Pædagog 22 timer til...
 • 14-11-2017 Pædagog til en af vores mellemgrupper i Børnegården

  Uddannet pædagog 31 timer, pr. 1. januar 2018 til en af vores mellemgrupper 

  Vores dygtige pædagog vil hellere arbejde med voksne, så derfor søger vi efter en ny pædagog.
   
  Besøg os inden du søger - vi mener det!!
   
  Vi søger en pædagog, der kan og vil indgå i et team med i alt 2 pædagoger i mellemgruppen (3 - 4,5 år).
   
  Vi søger særligt efter en pædagog, der har en holdning til fagligt at gøre pædagogisk ledelse på stuen.

  Vi forventer, at du 

  • har dokumenteret Marte Meo uddannelse/erfaring og/eller dokumenteret uddannelse/erfaring i inklusion, og at du kan udmønte dette i praksis
  • kan bidrage med pædagogisk viden, refleksion og innovativ tankegang til Børnegårdens fortsatte udvikling
  • har erfaring med at arbejde pædagogisk med sanse-motorik og øvrige motoriske udfoldelser
  • har erfaring med eller kendskab til Læse Leg samt øvrig sprogstimulering
  • har erfaring med eller kendskab til Fri For Mobberi
  • kan arbejde selvstændigt samt være fokuseret, struktureret, målrettet og nærværende i dit arbejde
  • er fortrolig med at arbejde målrettet og struktureret med fokusskemaer (handleplaner) samt brobygning internt
  • er fortrolig med at beskrive og arbejde med pædagogiske læreplaner
  • er fagligt stærk, saglig og velfunderet
  • kan arbejde inkluderende og fagligt professionelt, samt agerer som rollemodel
  • har stærke samarbejdsevner - også på tværs af stuer og afdelinger
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn, forældre og kolleger
  • er anerkendende, direkte, tydelig og sikker i forældresamtaler - også de potentielt vanskelige
  • kender til hjemmelæringsmiljøets betydning
  • kan begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • har en holdning til hvad Slagelse Kommunes værdiord betyder for dig.
  • har pædagogisk erfaring, lyst og evne til at arbejde med børn fra 3 - 4,5 år
  • er mødestabil, robust og har fokus på opgaven frem for voksenrelationer.

  Børnegården er en stor institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 basispladser. Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
   
  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3 - ca. 4,5 årige, samt en afdeling med to storbørnsgrupper for de ca. 4,5 - 6 årige.
   
  Vi arbejder målrettet og systematiseret både med vores pædagogik og skriftlige arbejde. Som pædagog i Børnegården er du rollemodel for vores børn. Det er vores opgave at guide og vejlede børn OG forældre.
   
  Vores tilgang er ud fra Marte Meo principper og vi har inkluderende børnesyn. Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdiord.

  For Børnegården betyder det 

  • vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting
  • vi er tydelige - fordi vi er professionelle
  • vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde. 

  Flere informationer

  For at komme i betragtning til stillingen forventer vi, at du har besøgt os inden du søger stillingen.

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • Anders Kaae, leder telefon 58 52 29 79
  • Jeanne Kok, souschef telefon 58 52 29 79

  Se desuden mere på Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • 14. november 2017 kl. 23.59
   
  Vi forventer at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater den 22. og 23. november i tidsrummet 09 - 15.

  Søg stillingen Pædagog til en af vo...
Lærer (1)
 • 23-10-2017 Lærere til Skælskør Skole
  En gammel indianer fortalte sine børnebørn: I ethvert menneske er der en frygtelig kamp mellem to ulve. Den ene er frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden er glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse. Et af børnene spurgte til, hvilken ulv der er stærkest, og den gamle indianer svarede: "Den du fodrer".
   
  Vi søger fra 1. december 2017 to fodermestre til Skælskør Skole.
   
  Skælskør Skole har 410 elever fra bh. - 9. kl. og i alt 35 ansatte inkl. skolens fritidsordning.
  Vi har let adgang til attraktive naturområder med skov og strand.
  Skolen er i en løbende udviklingsproces med plads til nytænkning og eksperimenter og lægger især vægt på pædagogisk udvikling, kollegialt samarbejde og tæt forældresamarbejde.

  Vi har behov for en underviser, der kan påtage sig undervisningen i overbygningen i matematik og fysik.
  Endvidere søger vi en dansklærer, der er hjemmevant på mellemtrinnet eller overbygningen.

  Skælskør Skole arbejder for

  • at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der vil være en del af fællesskabet og selv kan give plads til andre
  • at udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • en positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation i dagligdagen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte
  • konst. skoleleder Poul Kjær Sørensen på tlf. 61 24 81 51 eller
  • TR Stine Leschly Schultz tlf. 61 24 81 27.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, pc og arbejdsmobil til rådighed.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • mandag 23. oktober 2017.

  Samtalerunde torsdag 26. oktober 2017.

  Ansættelse og løn mv. i henhold til gældende overenskomst.
  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne- og straffeattest.
   
   

  Søg stillingen Lærere til Skælskør ...
Leder (2)
 • 29-10-2017 Skoleleder til Vemmelev Skole
  Vi søger en skoleleder, der kan gå foran og fortsat udvikle de gode og stærke læringsfælleskaber. Du skal have strategisk, pædagogisk og administrativt overblik.

  Skolen har gennem de sidste 3 år, arbejdet med et udviklings- og implementeringsforløb om Visible Learning for ledere, elever, lærere, pædagoger og forældre. Vi er langt fremme i denne proces og er en af foregangsskolerne i kommunen på dette område. Vi søger derfor en leder, der har lyst og kompetence til at gå foran i den fortsatte udvikling og implementering af dette arbejde, ligesom du også skal kunne sætte nye retninger.

  Vemmelev Skole har ca. 500 elever - heraf 36 elever i specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er organiseret i velfungerende teams, hvor vi arbejder i forpligtende fællesskaber i et godt samarbejdsklima med positiv og anerkendende omgangstone.

  Økonomien er sund og skolen er veldrevet med en stærk og engageret administrativ stab, ledelse og pædagogisk personale. Dit ledelsesteam består af viceskoleleder, afdelingsleder, SFO-leder samt dennes souschef. Der er 2 administrative medarbejdere, 40 lærere og 10 pædagoger/pædagogmedhjælpere.

  Personlig profil

  Det er vigtigt, at du har en praksisnær ledelse af de professionelle læringsfællesskaber med fokus på elevernes læring og trivsel.

  Relationskompetence
  • involverer dig i såvel medarbejdere som elever og forældre
  • kan "gå foran" som det gode eksempel
  • understøtter samarbejde og udøver teamledelse

  Kommunikationskompetence
  • agerer proaktivt både internt og eksternt
  • er struktureret og procesorienteret bl.a. for at understøtte høj grad af medarbejderinddragelse/involvering i samskabelsesprocesser
  • strategisk ledelse med fokus på kvalitet og bæredygtighed i et samspil med det omgivende samfund og dermed også flair for at agere i en politisk styret organisation.

  Vi forventer at du har erfaring med ledelse og at du formår at udvikle skolen ved at inddrage skolens personale, bestyrelse og ledelsesteam. Du skal være tydelig i din kommunikation samt lyttende og reflekterende som person, og du skal have evner til at sikre en effektiv drift af skolen.

  Faglig profil

  • gerne diplomuddannet i ledelse
  • sans for økonomisk styring og strategisk ressourceanvendelse
  • erfaring med ledelse af ledere
  • erfaring med strategisk ledelse

  Slagelse Kommune

  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med synlig læring og indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik.

  I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en høj social kapital.

  Yderligere information

  Har du spørgsmål til os eller ønsker du at besøge skolen, kan du kontakte
  • konstitueret skoleleder Peder Helveg Pedersen på tlf. 58 38 33 31/ 22 32 84 16 eller
  • skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30.

  Mere information om skolen findes på Vemmelev Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist

  • 29. oktober 2017.

  Tidsplan: Første samtalerunde den 8. november 2017. Anden samtalerunde den 23. november 2017.

  Tiltrædelse: 1. januar 2018.

  Søg stillingen Skoleleder til Vemme...
 • 12-11-2017 Daglig leder til Plejecenter Lützensvej afdeling Q4
  Vil du være med til at videreudvikle?

  Plejecenter Lützensvej søger en daglig leder til afdelingen på Quistgårdsvej 4 med tiltrædelse 1. januar 2018.

   
  Vi er en dejlig arbejdsplads, hvor kerneopgaven er, at medvirke til et godt liv for beboerne.
  Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune giver et fornyet fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. Alle beboerne på plejecentrene skal opleve, at have indflydelse på egen hverdag. Med dette afsæt arbejder vi ud fra den enkeltes livshistorie og støtter op omkring det, den enkelte beboer oplever som livskvalitet.
   
  For medarbejderne betyder det et nyt "mindset" ud fra mottoet: "Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig … derfor forstår jeg dig" - der arbejdes i praksis med at få dette til at "leve" i hverdagen på plejecentret.
   
  Vi lægger vægt på en synlig ledelse og ønsker en daglig leder, der kan navigere naturligt med robusthed og ligeværdighed og samtidig være inspirator for medarbejderne. Involvering af medarbejdere, beboere og pårørende skal ske som en naturlig del af hverdagen.

  Vi ønsker en person, der

  • er uddannet indenfor sundhedssektoren
  • har lyst til ledelse. Erfaring og evt. lederuddannelse vil være en fordel
  • er udviklingsorienteret
  • er engageret og samarbejdsorienteret.
   
  Stillingen besættes på overenskomstvilkår.

  Yderligere oplysninger

  kan fås hos
  • centerleder Lene Henriksen på tlf. 24 25 32 89

  Frist

  • søndag den 12. november 2017.

  Ansøgningen sendes online.
   
  Der holdes ansættelsessamtaler mandag den 20. november 2017.

  Søg stillingen Daglig leder til Ple...
Kontor og administration (3)
 • 24-10-2017 Skolesekretær til Xclass - Slagelse 10. klasse-center

  Vil du hjælpe os med vores vision: "At hjælpe vores elever til at blive uddannelsesparate, både fagligt, personligt og socialt"?
  Vil du være et centralt omdrejningspunkt på Xclass?
  Har du kendskab til skoleverdenen samt humor og selvironi?


  Så er du vores nye skolesekretær. Vi søger snarest muligt en sekretær til administration og understøtning af Xclass mange aktiviteter.

  Timetallet er 30-35 timer/uge i årsnorm fordelt på ca. 42 arbejdsuger. Det giver en højere faktisk arbejdstid pr. uge i snit, derudover en pulje timer til øvrige opgaver, der selvfølgelig aftales. Den primære arbejdstid er i dagtimerne, men da nogle af UngSlagelses aktiviteter foregår om eftermiddagen og aftenen, vil der efter aftale en dag om ugen i løbet af dele af skoleåret være brug for din tilstedeværelse på skolen til disse aktiviteter.

  Vi forventer, at der vil være et tæt samarbejde med Ungdomsskolens to sekretærer.

  Vi forventer, at du

  • er kontoruddannet og har erfaring med administrationssystemer
  • har kendskab til kommunal forvaltning, gerne på skoleområdet
  • har kendskab til elev-, lærer- og holdadministration i TEA, Tabulex, Trio eller lignende
  • har nemt ved at lærer nye IT-programmer
  • har kendskab til eller gerne erfaring med Prisme og nem-økonomi, dog ikke et krav
  • kan indgå i tæt samarbejde med ledelsen og lærerne
  • kan arbejde selvstændigt og skabe overblik, også i de travle perioder
  • er serviceminded, robust, initiativrig og ændringshårdfør
  • kan samarbejde bredt med glæde og entusiasme 

  Vi tilbyder

  • en spændende og dynamisk arbejdsplads med konstante udfordringer og nye opgaver
  • selvstændigt arbejde i veldefinerede rammer med gode muligheder for fælles tilrettelæggelse
  • arbejdsopgaver, der stiller store krav til alle sider af din kompetenceprofil
  • et travlt arbejdssted fyldt med forskellige opgaver, som sekretæren løser i tæt samarbejde med ledelsen og Xclass øvrige ca. 30 medarbejdere
  • et arbejdsmiljø med tryghed og trivsel. 

  Arbejdet omfatter alle administrative og serviceorienterede funktioner i samarbejde med ledelsen

  • brugerservicering med indbygget smil og på alle platforme
  • servicering af ledelse og undervisere - praktisk og administrativt
  • vedligeholdelse af vores hjemmeside og sociale medier
  • elevadministration i Tea, planlægning og afvikling af sommer og vinterprøver, terminsprøver m.v.
  • økonomiopfølgning og varemodtagelse
  • være klar med et plaster til en fod, der er ved at falde af pga. en vabel
  • mange andre administrative opgaver

  Du skal være klar til at indgå engageret i et tæt kollegialt samarbejde med de øvrige medarbejdere og ledelsen. Vi skal sammen løse alle dagligdagens opgaver, som varierer hen over skoleåret. Du skal være god til at omgås unge mennesker med humor og energi. Du skal desuden være en rummelig og robust person. Den endelige arbejdsfordeling aftales efter ansættelse.

  Xclass er en del af UngSlagelse

  Udover Xclass rummer UngSlagelse også kommunens Ungdomsskole, som vi deler matrikel med, en heltidsundervisning som ligger i Dalmose og to klubber på hhv. Byskovvej og Dalmose Centralskole. Xclass er i konstant udvikling, nye opgaver kommer hele tiden til og vi er i konstant samarbejde med mange forskellige aktører både internt og eksternt.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

  Arbejdssted

  Willemoesvej 2 B, 4200 Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder, Jes Lenhard Hansen på tlf. 58 57 41 40 eller
  • viceskoleleder Kim Stendorf på tlf. 58 57 41 43.

  Vi forventer, at du selv søger flere oplysninger om Xclass og UngSlagelse.

  Frist

  • tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 12.00

  Samtaler afholdes mandag den 30. oktober 2017 fra kl. 14 - 17.

  Tiltrædelse: 1. december 2017 eller snarest muligt.

   

  Søg stillingen Skolesekretær til Xc...
 • 14-11-2017 E-handelskoordinatorer
  I Slagelse Kommune søger vi to dygtige E-handelskoordinatorer, der kan understøtte vores målrettede strategiske fokus på kommunens indkøb og udbud.

  Helt konkret ønsker vi i Slagelse Kommune, at flytte indkøb fra køb direkte/fysisk i butik, til køb via E-handelssystemet. Byrådet har som led i dette, vedtaget handlingsoplæg på effektivisering af indkøb i Slagelse Kommune i forbindelse med vedtagelse af budget 2018. Det giver mulighed for ansættelse af personale til at udmønte beslutningen.

  Jobbet

  E-handelskoordinatorerne er en del af indkøb/udbudsfunktionen, i afdelingen Indkøb og Forsikring, der organisatorisk er forankret i Center for Økonomi.

  Indkøb/udbudsfunktionen har ansvaret for kommunens udbud. Udbud tilrettelægges og gennemføres i tæt samspil med relevante fagcentre og afdelinger.

  Slagelse Kommunes aftaler er baseret på udbud gennemført enten via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), FUS (FællesUdbud Sjælland) eller egne Slagelse Kommune udbud.

  På baggrund af gennemførte udbud indgås indkøbsaftaler, der understøtter kommunens behov samt medvirker til at opfylde målsætninger omkring gevinstoptimering ved indkøb. Dvs. Indkøb/udbudsfunktionen indgår aftalerne, og de konkrete indkøb foretages decentralt på de enkelte institutioner, afdelinger eller centre.

  Opgaverne spænder vidt. Kerneopgaven er at sikre driften og vedligehold af data i vores E-handelssystem, samt supportere kommunens decentrale indkøbere i forhold til anvendelse af E-handel. Det er derfor vigtigt, at du er fortrolig med IT på et sådant niveau, der kan sikre drift af vores indkøbssystem samt, at du har et udpræget servicegen i forhold til supportering og understøttelse af brugerne.

  Et udpluk af opgaverne...

  E-handelskoordinator opgaver

  • support af kommunens decentrale indkøbere, på mail og telefon, med henblik på korrekt anvendelse af indkøbsaftaler
  • 1) så der opnås størst mulig compliance (aftaleoverholdelse), og
   2) at så mange indkøb som muligt foretages via E-handelssystemet
  • etablere indkøbslister, favoritlister m.v. i E-handelssystemet på lokationen for de decentrale indkøbere,
   indlæsning af prislister, kataloger og aftaler i indkøbssystemet Bubo24, samt kommunikation med leverandører
  • undervisning af decentrale indkøbere i anvendelse af vores indkøbsaftaler og indkøbssystem (Bubo24)
  • i samarbejde med indkøbsanalysekonsulenten at understøtte tiltag i forhold til de decentrale brugere af indkøbssystemet
  • bistå udbudskonsulenterne i forbindelse med udbud og efterfølgende opfølgning. Det kunne være i form af opfølgning på indgåede aftaler, dialog med leverandører, tilfredshedsundersøgelser m.m.
  • håndtering af fælles mailbokse for udbudsfunktionen
  • konsulentbistand til centre/stabe, virksomheder mv. i udbuds- og indkøbsmæssig sammenhæng
  • deltage og medvirke til gennemførelse af aktiviteter der kan fremme e-handel
  • opdatering, indlæggelse af data og kataloger i nyt E-handelssystem, som skal tages i brug 1. januar 2019.
  Dine opgaver vil i langt overvejende grad være kendetegnet ved et stort samspil med kolleger på tværs i organisationen, og arbejdet kræver derfor, at du har en positiv og anerkendende tilgang til dine medmennesker. Gode samarbejdsevner er et grundlæggende krav i stillingen.

  Da vi søger to nye medarbejdere, vil samtalerne evt. kunne danne grundlag for, at tilpasse stillingsindholdet på de to stillinger sådan, at den samlet set bedste profil - set med vores øjne - opnås.

  Din profil

  Har du erfaring med indkøbsarbejde i en større organisation, eller har du erfaring fra andet arbejde i offentligt regi og er nysgerrig på indkøbsfunktionen, så kunne det være dig vil leder efter.

  Din uddannelsesmæssige baggrund er vi åbne over for. Du kan være kontoruddannet, have en administrationsbacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse.

  Det er væsentligt, at du er serviceminded, fleksibel og tålmodig. Du skal beherske dialogen og kommunikationen i forhold til at komme i mål med opgaven. Du har viden og forståelse for økonomiske og administrative sammenhænge. Du har et godt kendskab til Excel, og kender du til e-handelssystemet Bubo24 som vi anvender i Slagelse Kommune frem til udgangen af 2018 eller Rakat, som bliver vores nye E-handelssystem fra 2019, er det naturligvis en fordel. Du vil blive oplært i relevante systemer, så du er klædt på til at løse opgaven, herunder at videreformidle og oplære andre.

  Du skal være klar til at påtage dig opgaveløsningen. Du skal den ene dag sidde og nørde med opsætning og tilpasning i systemet samt foretage mange indberetninger af grunddata, og den næste dag være ude af huset og lære de decentrale brugere at anvende systemet, herunder hjælpe med konkret opsætning og definering af favoritindkøbslister mv. Der vil være en del opgaver der skal løses ude af huset. Vi tænker derfor, at du har kørekort.

  Opgaverne løses oftest i samspil med kolleger, du skal derfor kunne arbejde sammen med kolleger, men du skal også kunne påtage dig selvstændig opgaveløsning, samt stå på mål for dine prioriteringer og valg. Effektiviseringsprojektet indeholder helt konkrete effektmål, og du skal derfor være klar til at arbejde for at disse mål nås.

  Hos os

  vil du skulle arbejde tæt sammen med afdelingens udbudskonsulenter og indkøbsanalysekonsulent. Målsætningen er, at vi i fællesskab sikrer en smidig udbudsproces, som afleder gode indkøbsaftaler, der giver grundlag for gevinst- og procesoptimering. Gevinstrealiseringen samt procesoptimeringen, vil i høj grad være afhængig af øget anvendelse af E-handelssystemet.

  Du får selvstændighed i opgavetilrettelæggelse og varetagelsen. Opgaverne er mange og forskelligartede. Vi har fleksibel arbejdstid. Du vil blive mødt at gode kolleger, et uhøjtideligt og humoristisk arbejdsklima, hvor vi vægter det kollegiale samarbejde og sparring med hinanden højt.

  Du vil især få mange kontakter til decentrale indkøbere, brugergrupper, netværk, erfa-grupper og eksterne leverandører.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen(erne) er fuldtidsstillinger, 37 timer ugentligt

  Tiltrædelse 1. januar 2018, eller snarest derefter.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne om ny løn.

  Vil du vide mere

  Kontakt
  • indkøb og forsikringschef Henrik K. Larsen, 58 57 90 02

  Ansøgningsfrist

  • 14. november 2017 kl. 12.00

  Samtaler afholdes i dagene 20. november, 21. november eller 24. november eller 25. november 2017.

  Søg stillingen E-handelskoordinator...
 • 14-11-2017 Kørselskoordinator - borgerrettet kørsel - Center for Økonomi
  Slagelse Kommune ønsker at styrke koordinationen af den borgerrettede kørsel. Formålet hermed er et ønske om at optimere kørslen med henblik på at nedbringe omkostningerne på området.

  Borgerrettet kørsel forstås bl.a. som

  • kørsel i lukkede ruter til skoler og institutioner, der udbydes ca. hvert 4 år af Slagelse Kommune
  • de forskellige kørselsordninger der findes via flextrafik
  • kollektiv trafik
  • ad hoc kørsler via enkeltstående særlig godkendelse.

  Opgaven - Borgerrettet kørsel - ligger i dag spredt i organisationen. Dvs. den enkelte faglige enhed er tæt på sine egne kørsler. Og helt konkret er der ansat fagligt personale til håndtering af den kollektive trafik. Det overordnede ansvar for den kollektive trafik vil fortsat forblive i den faglige enhed. Den øvrige del af den borgerrettede kørsel vil i udgangspunktet skulle samles omkring kørselskoordinatoren, med naturlig respekt for de ansattes opgave og rolle i fagcentrene.

  Kørselskoordinatorens opgave og rolle

  Den ny kørselskoordinator skal etablere en struktur i dette netværk af medarbejdere, og skabe det fornødne grundlag for, at vi kan få skabt et bedre overblik over de samlede kørsler i kommunen. Dvs. skal sørge for at få samlet informationer og få disse systematiseret på en måde så der skabes et grundlag for optimering af kørslen.

  Slagelse Kommune har gennemført udbud i 2017 på de lukkede ruter. De nye kontrakter er trådt i kraft den 1. oktober 2017.

  Koordinatorens opgaver vil i den første tid, i høj grad rette sig mod administration og kontraktstyring. Kontraktstyringen indeholder controlling, optimering og løbende effektiviseringsaktiviteter.

  En anden væsentlig opgave for koordinatoren er, at skabe et netværk der har fokus på opgaven 'Borgerrettet kørsel'. Dette findes ikke i dag, så der lægges op til koordinatorens engagement og kreativitet med henblik på, at få dette etableret og implementeret og efterfølgende udviklet.

  En analyse af kørselsområdet i Slagelse Kommune viser, at der på flere områder skal arbejdes på opdatering af relevant information. Det være sig i forhold til visitering, egenbetaling, trafikfarlige skoleveje, fælles serviceniveau m.m.

  Jobbet indeholder helt generelt en stor kontaktflade til kolleger, vognmænd og til det regionale trafikselskab Movia. Det kræver gode kommunikationsevner at koordinere dette, samtidigt med, at der også skal foretages controlling og kontraktstyring på området.

  Stillingen er organisatorisk placeret i Indkøb og Forsikring der er en afdeling i Center for Økonomi.

  Hovedopgaver

  • etablering af velfungerende netværk blandt ansatte i Slagelse Kommune der beskæftiger sig med kørselsopgaver.
  • gennemføre controlling på området i forhold til løbende optimering
  • løbende opfølgning på kørselskontrakter på lukkede ruter
  • opsamling af relevante data på området, med henblik på at kunne udarbejde oversigter, forbrugsmønstre m.v., og for altid at have ajourførte data
  • realisering af effektiviseringsgevinster
  • bistand til centre/stabe, virksomheder m.v. i forhold til spørgsmål og opgaver på kørselsområdet.

  Din profil

  Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre væsentlig, men tidligere beskæftigelse indenfor området, samt beskæftigelse med administrationsopgaver (både drift og udvikling) vil ikke skade. Du skal kunne drive processer og gennemføre effektiviseringsprojekter i samspil med de relevante faglige afdelinger.

  Vi forestiller os, at du

  • kan samle og skabe synergi om opgaven
  • kan formidle på en nem og konstruktiv facon
  • har interesse for økonomi og IT
  • er en erfaren bruger af Office-pakken
  • kan arbejde med analyseværktøjer, regneark m.v.
  • kan arbejde med detaljen, er tålmodig, struktureret og proaktiv
  • er en åben person, der kan kommunikere med kolleger og øvrige samarbejdsparter
  • er udadvendt, selvstændig og har gode samarbejdsevner.

  Hos os får du

  • høj grad af selvstændighed i opgavetilrettelæggelse og varetagelsen
  • en helt ny og vigtig opgave med rig mulighed for at sætte kursen, skabe faglig udvikling, og sætte opgaven i fokus
  • fleksibel arbejdstid hvor opgaveløsningen, i højere grad end klokken, sætter rammen
  • gode kollegaer og et uhøjtideligt og humoristisk arbejdsklima, hvor vi vægter det kollegiale samarbejde og sparring med hinanden højt
  • mange kontakter til kolleger og til eksterne samarbejdsparter.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse 1. januar 2018, eller snarest derefter.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne om ny løn.

  Vil du vide mere

  Kontakt
  • indkøb og Forsikringschef, Henrik K. Larsen på 58 57 90 02

  Ansøgningsfrist

  • 14. november 2017 kl. 12.00

  Samtaler afholdes i dagene 20. november, 21. november eller 24. november 2017.
   

  Søg stillingen Kørselskoordinator -...
Dagplejer (1)
 • 31-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse Kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemmearbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.
   
  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling. Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Flere informationer

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til  
  Lige nu har vi brug for dagplejere, der bor i Slagelse by.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Vi forventer, at du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus, inden opstart som dagplejer.

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...
AC-personale (2)
 • 13-11-2017 Udviklingskonsulent til Center for Børn og Familie

  Har du viden om og gerne erfaring med dagtilbudsområdet - og vil du arbejde for at sikre de bedste udviklingsbetingelser for alle børn og unge i Slagelse Kommune? Så er du måske vores nye udviklingskonsulent.


  I Slagelse Kommune prioriterer vi 0 - 6 års området højt. Vi arbejder målrettet på at sikre børns trivsel, læring og udvikling og på, at alle børn oplever, at de kan deltage aktivt i sociale fællesskaber
   
  I Slagelse Kommune har vi fokus på betydningen af, at børn og forældre hver dag møder kompetent personale, hvorfor personalets mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling vægtes højt
   
  I Slagelse Kommune arbejder vi vedvarende med at højne kvaliteten i dagtilbuddene.

  Center for Børn og Familie

  Center for Børn og Familie består af tre afdelinger - Afdelingen for Børn og Unge, Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Centrets decentrale virksomheder består af; dagplejen, integrerede daginstitutioner, særlige dagtilbud, videnscenter for integration, tandplejen, sundhedstjenesten og Slagelse Familie Center.
   
  Udviklingskonsulentstillingen er tilknyttet Afdelingen for Dagtilbud. Den vakante stilling har et særligt fokus på dagtilbudsområdet- men i lige så høj grad på helhed og sammenhæng med øvrige almene tilbud - eksempelvis sundhedstjeneste og skolerne samt det specialiserede børne- og ungeområde.

  Opgaverne for en udviklingskonsulent i Center for Børn og Familie er mangeartede

  Det betyder, at du vil få et job med stor fleksibilitet og alsidighed i opgaverne.
   
  Nogle af de centrale opgaver er
  • tovholderfunktion på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet
   • praktik for pædagogstuderende, planlægning samt kvalificering af praktiksteder
   • kontakt for praktikvejledere
   • planlægning, udbud og administration af Pædagogiske Diplom moduler
   • målrettede udviklingsforløb i enkelte eller grupper af dagtilbud
   • forløb omkring forældresamarbejde og ledelse af forældresamarbejde for souschefer 
  • understøttelse af dagtilbuddene i arbejdet med Tidlig OPsporing og Indsats (TOPI)
   • løbende ledersparring
   • opsamling og evaluering af resultater på tværs af området 
  • herudover vil dine arbejdsopgaver typisk være
   • samle op på løbende ændring af lovgivning - beskrive ændringer og tiltag i en lokal kontekst og sikre implementering
   • udarbejdelse af notater og politiske sagsfremstillinger
   • analyseopgaver
   • deltagelse i tværfaglige projekter med fx skoleområdet
   • være med til at sikre et konstant fokus på forebyggelse, kvalitet og faglig udvikling på tværs af centerets arbejdsområder ledersparring.

  Fagligt har udviklingskonsulenten

  • generalistens egenskaber - og evne til at gå analytisk til værks samt tilegne sig og nyttiggøre ny viden
  • stærke kommunikative evner i skrift og tale
  • en relevant uddannelse - gerne på kandidatniveau
  • viden om metodeudvikling og evaluering.

  Personligt er udviklingskonsulenten

  • stærk i sin relationelle kompetence
  • situationsbestemt i sin samarbejdsform
  • vedholdende, nysgerrighed, opsøgende og tilgængelig
  • målrettet og struktureret i sit arbejde
  • reflekterende og opmærksom på tendenser og muligheder - både i forhold til egen organisation og i forhold til, hvad der rører sig på den nationale bane
  • funderet i lysten til at samarbejde - i respekt for andre faggrupper og med evnen til at udnytte det tværfaglige perspektiv.

  Vi tilbyder dig

  • et spændende og udviklende job, hvor du er en del af en afdeling med dygtige og gode kollegaer
  • et spændende og fagligt engageret miljø, hvor der med en systemisk tilgang arbejdes for at skabe inkluderende læringsmiljøer
  • en arbejdsplads hvor der er mulighed for at sætte sit præg på udviklingen
  • et uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø både fagligt og socialt.

  Stillingen er på 37 timer.
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.
   
  Tiltrædelse: Snarest muligt

  Arbejdssted: Afdeling for Dagtilbud, Torvegade 24, 2. sal, 4200 Slagelse

  Flere informationer

  Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt.
   
  Henvendelse kan rettes til
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. 58 57 31 38

  Frist

  • mandag den 13. november 2017 kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47 (1. samtale) og uge 48 (2. samtale).

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
 • 14-11-2017 E-handelskoordinatorer
  I Slagelse Kommune søger vi to dygtige E-handelskoordinatorer, der kan understøtte vores målrettede strategiske fokus på kommunens indkøb og udbud.

  Helt konkret ønsker vi i Slagelse Kommune, at flytte indkøb fra køb direkte/fysisk i butik, til køb via E-handelssystemet. Byrådet har som led i dette, vedtaget handlingsoplæg på effektivisering af indkøb i Slagelse Kommune i forbindelse med vedtagelse af budget 2018. Det giver mulighed for ansættelse af personale til at udmønte beslutningen.

  Jobbet

  E-handelskoordinatorerne er en del af indkøb/udbudsfunktionen, i afdelingen Indkøb og Forsikring, der organisatorisk er forankret i Center for Økonomi.

  Indkøb/udbudsfunktionen har ansvaret for kommunens udbud. Udbud tilrettelægges og gennemføres i tæt samspil med relevante fagcentre og afdelinger.

  Slagelse Kommunes aftaler er baseret på udbud gennemført enten via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), FUS (FællesUdbud Sjælland) eller egne Slagelse Kommune udbud.

  På baggrund af gennemførte udbud indgås indkøbsaftaler, der understøtter kommunens behov samt medvirker til at opfylde målsætninger omkring gevinstoptimering ved indkøb. Dvs. Indkøb/udbudsfunktionen indgår aftalerne, og de konkrete indkøb foretages decentralt på de enkelte institutioner, afdelinger eller centre.

  Opgaverne spænder vidt. Kerneopgaven er at sikre driften og vedligehold af data i vores E-handelssystem, samt supportere kommunens decentrale indkøbere i forhold til anvendelse af E-handel. Det er derfor vigtigt, at du er fortrolig med IT på et sådant niveau, der kan sikre drift af vores indkøbssystem samt, at du har et udpræget servicegen i forhold til supportering og understøttelse af brugerne.

  Et udpluk af opgaverne...

  E-handelskoordinator opgaver

  • support af kommunens decentrale indkøbere, på mail og telefon, med henblik på korrekt anvendelse af indkøbsaftaler
  • 1) så der opnås størst mulig compliance (aftaleoverholdelse), og
   2) at så mange indkøb som muligt foretages via E-handelssystemet
  • etablere indkøbslister, favoritlister m.v. i E-handelssystemet på lokationen for de decentrale indkøbere,
   indlæsning af prislister, kataloger og aftaler i indkøbssystemet Bubo24, samt kommunikation med leverandører
  • undervisning af decentrale indkøbere i anvendelse af vores indkøbsaftaler og indkøbssystem (Bubo24)
  • i samarbejde med indkøbsanalysekonsulenten at understøtte tiltag i forhold til de decentrale brugere af indkøbssystemet
  • bistå udbudskonsulenterne i forbindelse med udbud og efterfølgende opfølgning. Det kunne være i form af opfølgning på indgåede aftaler, dialog med leverandører, tilfredshedsundersøgelser m.m.
  • håndtering af fælles mailbokse for udbudsfunktionen
  • konsulentbistand til centre/stabe, virksomheder mv. i udbuds- og indkøbsmæssig sammenhæng
  • deltage og medvirke til gennemførelse af aktiviteter der kan fremme e-handel
  • opdatering, indlæggelse af data og kataloger i nyt E-handelssystem, som skal tages i brug 1. januar 2019.
  Dine opgaver vil i langt overvejende grad være kendetegnet ved et stort samspil med kolleger på tværs i organisationen, og arbejdet kræver derfor, at du har en positiv og anerkendende tilgang til dine medmennesker. Gode samarbejdsevner er et grundlæggende krav i stillingen.

  Da vi søger to nye medarbejdere, vil samtalerne evt. kunne danne grundlag for, at tilpasse stillingsindholdet på de to stillinger sådan, at den samlet set bedste profil - set med vores øjne - opnås.

  Din profil

  Har du erfaring med indkøbsarbejde i en større organisation, eller har du erfaring fra andet arbejde i offentligt regi og er nysgerrig på indkøbsfunktionen, så kunne det være dig vil leder efter.

  Din uddannelsesmæssige baggrund er vi åbne over for. Du kan være kontoruddannet, have en administrationsbacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse.

  Det er væsentligt, at du er serviceminded, fleksibel og tålmodig. Du skal beherske dialogen og kommunikationen i forhold til at komme i mål med opgaven. Du har viden og forståelse for økonomiske og administrative sammenhænge. Du har et godt kendskab til Excel, og kender du til e-handelssystemet Bubo24 som vi anvender i Slagelse Kommune frem til udgangen af 2018 eller Rakat, som bliver vores nye E-handelssystem fra 2019, er det naturligvis en fordel. Du vil blive oplært i relevante systemer, så du er klædt på til at løse opgaven, herunder at videreformidle og oplære andre.

  Du skal være klar til at påtage dig opgaveløsningen. Du skal den ene dag sidde og nørde med opsætning og tilpasning i systemet samt foretage mange indberetninger af grunddata, og den næste dag være ude af huset og lære de decentrale brugere at anvende systemet, herunder hjælpe med konkret opsætning og definering af favoritindkøbslister mv. Der vil være en del opgaver der skal løses ude af huset. Vi tænker derfor, at du har kørekort.

  Opgaverne løses oftest i samspil med kolleger, du skal derfor kunne arbejde sammen med kolleger, men du skal også kunne påtage dig selvstændig opgaveløsning, samt stå på mål for dine prioriteringer og valg. Effektiviseringsprojektet indeholder helt konkrete effektmål, og du skal derfor være klar til at arbejde for at disse mål nås.

  Hos os

  vil du skulle arbejde tæt sammen med afdelingens udbudskonsulenter og indkøbsanalysekonsulent. Målsætningen er, at vi i fællesskab sikrer en smidig udbudsproces, som afleder gode indkøbsaftaler, der giver grundlag for gevinst- og procesoptimering. Gevinstrealiseringen samt procesoptimeringen, vil i høj grad være afhængig af øget anvendelse af E-handelssystemet.

  Du får selvstændighed i opgavetilrettelæggelse og varetagelsen. Opgaverne er mange og forskelligartede. Vi har fleksibel arbejdstid. Du vil blive mødt at gode kolleger, et uhøjtideligt og humoristisk arbejdsklima, hvor vi vægter det kollegiale samarbejde og sparring med hinanden højt.

  Du vil især få mange kontakter til decentrale indkøbere, brugergrupper, netværk, erfa-grupper og eksterne leverandører.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen(erne) er fuldtidsstillinger, 37 timer ugentligt

  Tiltrædelse 1. januar 2018, eller snarest derefter.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne om ny løn.

  Vil du vide mere

  Kontakt
  • indkøb og forsikringschef Henrik K. Larsen, 58 57 90 02

  Ansøgningsfrist

  • 14. november 2017 kl. 12.00

  Samtaler afholdes i dagene 20. november, 21. november eller 24. november eller 25. november 2017.

  Søg stillingen E-handelskoordinator...