Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 13-12-2019 Uddannelsesvejleder til UU Slagelse
  UU Slagelse søger en engageret uddannelses- og erhvervsvejleder, som har et særligt blik for udvikling og styrkelse af vejledningen i grundskolen i Slagelse Kommune. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2020.

  Hvem er vi?

  UU Slagelse varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i Slagelse Kommune. Vi er i gang med en organisatorisk proces, hvor vi blandt andet skal sikre, at hver enkelt ung som udgangspunkt kun skal forholde sig til én vejleder.

  Vi ser gerne, at du

  • har vejlederuddannelsen
  • har erfaring med målgruppen inden for grundskoleområdet, men også er interesseret i ungevejledningsområdet
  • vil være interesseret i eventuelt at virke som Ungeguide for unge i den kommunale ungeindsats
  • har et højt energiniveau og et godt humør
  • er stærk i skrift og tale, blandt andet i forbindelse med indstillingsprocedure
  • er en haj til at skabe nye relationer, både til de unge, deres forældre og til samarbejdspartnere
  • kan trives med at skulle arbejde på flere forskellige matrikler
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om vejledningsområdet
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester med videre).

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærkt fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • møder de unge i en kontekst, der bygger på tillid til den gode intention
  • møder de unge, hvor de er, og kvalificerer, udfordrer og udvikler deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • samarbejder tæt med de øvrige kommunale og eksterne aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • tilbyder et primærteam med glade kolleger, som prioriterer, at alle bliver hørt, og at alle føler, at netop deres kompetencer og ressourcer kommer i spil i de opgaver, vi skal løse
  • tilbyder en gruppe kolleger, som alle gerne vil hjælpe og støtte den nye kollega i at falde godt til og i vedkommendes opgaveløsning
  • arbejder kontinuerligt på at finjustere og optimere vores metoder, værktøjskasse og faglighed.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelse sker i Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune.
  Som ansat vejleder i UU Slagelse får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver.
  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med blandt andet DLF, HK og principperne for Ny Løn.
  UU Slagelse ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

  Yderligere informationer

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

  Frist

  • 13. december kl. 12.00.
  • Ansættelsessamtaler finder sted 18. og 19. december.


  Søg stillingen Uddannelsesvejleder ... (nyt vindue)
 • 16-12-2019 Souschef til Børnehaven i Fredensgade
  Vi er en lille selvejende institution med børn i alderen nul til seks år, beliggende midt i Slagelse.

  Vi søger en aktiv og engageret souschef med børnetimer i vuggestuen, hvor der for tiden er 13 børn i alderen et til to et halvt år. Tiltrædelse 1. marts 2020 eller efter aftale.

  Vi har en meget mangfoldig børnegruppe, hvor mange etniciteter og alle samfundslag er repræsenteret, og derfor er det vigtigt, at du kan møde alle mennesker med respekt og positive, høje forventninger - også når de gør tingene anderledes end dig selv. Vi ser relationerne til børn, forældre og hinanden som fundamentet for alt pædagogisk arbejde, og derfor er det vigtigt, at du har gode sociale kompetencer og kan indgå i et tæt samarbejde med alle i huset. Evne og vilje til at reflektere over egen praksis, og om nødvendigt justere denne, samt evne og vilje til at give og modtage konstruktiv feedback, er vigtige kompetencer hos vores nye kollega. Vi arbejder med en fast, genkendelig struktur i dagligdagen, som du forventes at gå ind i, og det er vigtigt, at du er i stand til at være en tydelig voksen i din relation til børnene.

  I rollen som souschef er det af stor betydning, at du kan være en kompetent sparringspartner for lederen i alle ledelsesmæssige forhold. Det betyder, at du forventes at have en høj pædagogisk faglighed og refleksionsevne, og at du skal have indfølingsevne, intuition og dømmekraft til at kunne forstå og gennemskue følelsesmæssige og relationelle problematikker, både hos børn, forældre og medarbejdere.

  Vi er en arbejdsplads i stadig udvikling, hvorfor du skal være innovativ og interesseret i løbende kompetenceudvikling for dig selv og for fællesskabet.

  Du vil komme til at varetage mange forskellige funktioner, både pædagogisk, ledelsesmæssigt og administrativt. Dette kræver et godt overblik og evne til at strukturere sin tid og prioritere sine opgaver.

  Som souschef indgår man i mange forskellige relationer, derfor forventer vi, at du har veludviklede kommunikative evner, som du kan anvende målrettet både internt og eksternt.

  Vi forventer en høj pædagogisk faglighed, og som minimum interesse og engagement i arbejdet med vuggestuebørn. Ansøgere med en solid vuggestueerfaring vil blive foretrukket. I arbejdet med de yngste børn og deres forældre er det afgørende, at du er imødekommende, anerkendende og tryghedsskabende.

  Vi tilbyder en spændende og krævende hverdag med masser af udviklingsmuligheder, i et godt og positivt psykisk arbejdsmiljø. Vi forventer, at du har lyst til at deltage i dette og møder positiv på arbejde.

  For flere informationer, se vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Vil du vide mere?

  Spørgsmål kan rettes til

  Frist

  • 16. december 2019.
  • Der vil blive afholdt samtaler 19. december fra kl. 15.


  Søg stillingen Souschef til Børneha... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 15-12-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Vi søger to specialtandlæger snarest eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  En fuldtidsstilling som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to og en halv til tre dage.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Erfaring er ikke et krav, da vi tilbyder mentorordning; men vi forventer, at du har lyst til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar. Vi forventer desuden, at du lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger samt ajourfører og udfærdiger uddelegeringsskemaer til personalet.

  Vi forventer at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Flere informationer

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Ingen, samtaler afholdes løbende og stillingerne ønskes besat snarest muligt.
   

     Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (2)
 • 13-12-2019 Sygeplejerske til Plejecenter Skovvang
  Da vores centersygeplejersker i 2020 indgår i den daglige ledelse, mangler vi en sygeplejerske, der brænder for at bidrage fagligt og værdimæssigt til hverdagen på Plejecenter Skovvang.

  Er du nysgerrig på hverdagslivet på et plejehjem, har du lyst til at indgå i nære relationer og deltage i arbejdet i beboernes hjem, kan du rumme og se værdi i samarbejde med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig, vi søger.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at blandt tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Du vil som sygeplejerske komme til at arbejde i spændingsfeltet mellem den komplekse, den akutte og den rehabiliterende sygepleje. Du vil ligeledes skulle være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.

  Vi arbejder med individuelle kompetenceplaner med god mulighed for faglig udvikling.

  På Skovvang har vi 32 somatiske pladser fordelt i tre huse samt 16 skærmede pladser fordelt i to huse. De ledige stillinger er fordelt på både somatisk og skærmet.

  Om dig - Du

  • har en høj faglighed og kan søge veje, der kan hæve standarder samt reducere fejl og mangler
  • brænder for at arbejde med afsæt i borgeren i centrum
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • har erfaring med borgere med demens
  • skal have hjertet på rette sted, er mødestabil og kan lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • er visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde
  • uddannelsessted for SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende.

  Stillingen er tidsbegrænset til et år og er på 30 timer pr. uge - primært på hverdage i dagvagt. Du må meget gerne have en klinisk vejlederuddannelse, men dette er ikke et krav.

  Vil du vide mere?

  Du er meget velkommen til at ringe for at aftale et besøg hos os.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91 / mail tinham@slagelse.dk,
  • centersygeplejerske Suzette Madsen på 58 57 34 63 eller
  • centersygeplejerske Malene Praefke Hansen på 58 57 34 68.

  Frist

  • 13. december 2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

  Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem. Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.
   

  Søg stillingen Sygeplejerske til Pl... (nyt vindue)
 • 16-12-2019 Demenskonsulent
  Da en af vore kollegaer har søgt nye udfordringer, er der en ledig stilling som demenskonsulent i Slagelse Kommunes demensteam. Stillingen er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. februar 2020

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.

  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • rådgive og vejlede i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi ser gerne, at du

  • er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, med demensuddannelse på diplomniveau, men anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 16. december 2019 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 19. december 2019.


  Søg stillingen Demenskonsulent (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 10-12-2019 Arbejdsmarkedskonsulenter til indsatsen for forsikrede ledige

  Arbejdsmarkedskonsulenter med fokus på den borger- og virksomhedsrettede indsats for forsikrede ledige


  Jobcenter Slagelse søger to arbejdsmarkedskonsulenter, der trives med at matche borgere og virksomheder.

  Du bliver en del af afdelingen for Job og Uddannelse, der består af Team Forsikrede, Team Kontanthjælpsmodtagere og Team Fleksjob, Ledighedsydelse og Førtidspension. Vi bor sammen med afdelingen for Virksomhedsservice i vores nye Jobhus i Skovsøgade 10, 4200 Slagelse.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i ny retning
  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedrørende rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse Kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi praktiserer ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Arbejdsopgaver

  • jobrettede samtaler med fokus på jobsøgningsprocessen
  • sparringspartner til virksomheder og borgere i virksomhedspraktik
  • vedligeholde og udbygge dit netværk af virksomheder, så du kan hjælpe borgere med at finde det rette match på arbejdsmarkedet
  • sætte dig ind i og forholde dig til lovgivning
  • tæt tværfagligt samarbejde med Virksomhedsservice og a-kasser om, at bygge bro til arbejdsmarkedet
  • administrative opgaver i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
  • deltage i samarbejdet med Jobcenter Slagelses øvrige teams.

  Din profil

  • du trives med indsatsen for de forsikrede ledige
  • du har erfaring og viden inden for beskæftigelsesområdet, herunder bredt branchekendskab
  • du god til at skabe relationer til virksomheder og borgere
  • du har forståelse for de arbejdssøgendes forskellige livsvilkår og arbejdserfaringer
  • med udgangspunkt i den enkeltes baggrund og potentialer støtter du den jobsøgende med at komme tilbage til arbejdsmarkedet
  • du har respekt for at virksomhederne er arbejdspladser, hvis primære fokus er deres kerneopgave
  • du er dygtig til at formulere dig i skrift og tale
  • du har it-erfaring, datadisciplin og administrative evner
  • du har lyst og evne til at arbejde både selvstændigt og i team og motiveres af at skabe resultater med kolleger
  • du har overblik og humor.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • et fagligt miljø hvor professionalisme, kvalitet, fokus på mål samt opfølgning er nøglebegreber
  • fleks-ordning
  • frugt- og massageordning.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Du har kørekort og stiller egen bil til rådighed.

  Vi forventer, at du starter den 1. februar 2020.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til "Overenskomst for kontor og IT-personale mellem KL og HK kommunal" Lønnen fastsættes i henhold til §4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  Ansøgningsfrist
  • tirsdag den 10. december 2019 kl. 12.00.

  Send din ansøgning med relevante bilag via linket.

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 17. december og evt. 2. samtale den 19. december

  Søg stillingen Arbejdsmarkedskonsul... (nyt vindue)
 • 11-12-2019 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelses Fleksjobteam
  Jobcenter Slagelse søger en fleksjobkonsulent, der trives med at matche borgere og virksomheder.

  Du bliver en del af afdelingen for Job og uddannelse, der består af Team Forsikrede, Team Kontanthjælpsmodtagere og Team Fleksjob, Ledighedsydelse og Førtidspension. Vi bor sammen med afdelingen for Virksomhedsservice i vores nye Jobhus i Skovsøgade 10, 4200 Slagelse.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i ny retning

  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedrørende rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse Kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi praktiserer ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Arbejdsopgaver

  • virksomhedskontakt i forbindelse med praktik og etablering af fleksjob
  • opfølgning for at sikre fastholdelse og progression
  • du skal sætte dig ind i og forholde dig til lovgivningen
  • opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne generelt efter virksomhedstilbud
  • den lovpligtige kontakt gennem borgerens ansættelse i fleksjob
  • afholde kursusforløb.

  Din profil

  • kendskab til det lokale arbejdsmarked
  • skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det gode match
  • erfaring med målgruppen og opgaven eller stor motivation for at få det
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • gode samarbejdsevner, en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • du har lyst og evne til at arbejde både selvstændigt og i team og motiveres af, at skabe resultater med kolleger
  • bred erfaring med brug af IT-systemer og god datadisciplin, gerne erfaring med systemet Fasit
  • gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
  • et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • kan netværke internt og eksternt.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • et fagligt miljø hvor professionalisme, kvalitet, fokus på mål samt opfølgning er nøgleord
  • flexordning
  • frugt- og massageordning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til "Overenskomst for kontor og IT-personale mellem KL og HK kommunal" Lønnen fastsættes i henhold til §4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.

  Vi forventer, at du starter den 1. februar 2020.

  Du har kørekort og stiller egen bil til rådighed.

  Kontaktperson

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 11. december 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag den 16. december 2019 og evt. 2. samtale onsdag den 18. december.

  Søg stillingen Jobkonsulent til Job... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 13-12-2019 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter til Plejecenter Skovvang
  På Plejecenter Skovvang mangler vi social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der brænder for at bidrage fagligt og værdimæssigt i hverdagen.

  Har du lyst til at indgå i nære relationer, deltage i arbejdet i beboernes hjem, og kan du rumme og se værdi i samarbejde med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og har du ikke mindst hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig, vi søger.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv, og her tror vi på, at blandt andet tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Du vil som social- og sundhedsassistent samt social- og sundhedshjælper skulle være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.

  Vi arbejder med individuelle kompetenceplaner med god mulighed for faglig udvikling.

  På Skovvang har vi 32 somatiske pladser fordelt i tre huse samt 16 skærmede pladser fordelt i to huse. De ledige stillinger er fordelt på både somatisk og skærmet.

  Om dig - Du

  • har en høj faglighed og kan søge veje, der kan hæve standarder samt reducere fejl og mangler
  • brænder for at arbejde med afsæt i borgeren i centrum
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • har erfaring med borgere med demens
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil og kan lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • er visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
   

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi for-
  • venter, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • en arbejdsplads, hvor vores motto "Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde", er bærende begreber i hverdagen, og væsentligt i dit arbejde
  • uddannelsessted for SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende.

  Vi søger

  • en social- og sundhedsassistent til 32 timer pr. uge - blandede vagter, dog primært dag
  • to social- og sundhedsassistenter til 30 timer pr. uge - blandede vagter, dog primært aften
  • en social- og sundhedshjælper (fast afløser) til 30 timer pr. uge - blandede vagter.

  Vil du vide mere?

  Du er meget velkommen til at ringe for at aftale et besøg hos os.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 13. december 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

  Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem. Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 12-01-2020 SSH eller SSA til hjemmeplejen
  Vi søger dag- og aftenvagter i faste stillinger til hjemmeplejens landgrupper.

  Er du til frisk luft og lange køreture i områderne omkring Boeslunde og Dalmose og har du lyst til at give omsorg og pleje til vores borgere i hjemmeplejen?

  Vi søger SSH'ere og SSA'ere til dag- og aftenvagter. Stillingerne er for dig, der er uddannet SSH eller SSA med lyst og mod på at arbejde i borgernes hjem. Som SSA får du mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx rehabilitering, medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje og kateterpleje, samt daglig sparring med sygeplejen.

  Om du er SSA eller SSH er ikke afgørende, da vores udgangspunkt er dine personlige og faglige kompetencer, samt dit match med den øvrige medarbejdergruppe.

  Du får en grundig introduktion, så du er rustet til opgaverne. Så hvis har du hjertet og viljen med på arbejde, hjælper vi dig godt i gang.

  Vi søger SSH/SSA i faste stillinger til:

  • Område Boeslunde - 4 dagvagter 30-32 timer
  • Område Dalmose - 3 aftenvagter 28 timer.
  I aftenvagt arbejder vi i forskellige rul. Enten 5-2 eller 3-2. Skriv gerne hvilket rul du som medarbejder ønsker.

  Vi har fokus på tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan for, at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Du skal have kørekort, og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler.
  Du skal kunne gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift og have kendskab til it på brugerniveau.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne.
  • Stillingerne i Dalmose Christina Lysdal, tlf. 30 63 54 33, e-mail: chrly@slagelse.dk
  • Stillingerne i Boeslunde Majken Ebbesen, tlf. 20 53 67 72, e-mail: meebb@slagelse.dk
  Skriv i ansøgningen, hvilket område og hvilket vagtlag du søger. Du må gerne søge flere af stillingerne samtidig.

  Frist

  • 12 januar 2020.
  Vi holder samtaler i uge 4, 2020.

  Søg stillingen SSH eller SSA til hj... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (3)
 • 13-12-2019 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter til Plejecenter Skovvang
  På Plejecenter Skovvang mangler vi social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der brænder for at bidrage fagligt og værdimæssigt i hverdagen.

  Har du lyst til at indgå i nære relationer, deltage i arbejdet i beboernes hjem, og kan du rumme og se værdi i samarbejde med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og har du ikke mindst hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig, vi søger.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv, og her tror vi på, at blandt andet tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Du vil som social- og sundhedsassistent samt social- og sundhedshjælper skulle være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.

  Vi arbejder med individuelle kompetenceplaner med god mulighed for faglig udvikling.

  På Skovvang har vi 32 somatiske pladser fordelt i tre huse samt 16 skærmede pladser fordelt i to huse. De ledige stillinger er fordelt på både somatisk og skærmet.

  Om dig - Du

  • har en høj faglighed og kan søge veje, der kan hæve standarder samt reducere fejl og mangler
  • brænder for at arbejde med afsæt i borgeren i centrum
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • har erfaring med borgere med demens
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil og kan lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • er visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
   

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer, som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi for-
  • venter, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • en arbejdsplads, hvor vores motto "Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde", er bærende begreber i hverdagen, og væsentligt i dit arbejde
  • uddannelsessted for SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende.

  Vi søger

  • en social- og sundhedsassistent til 32 timer pr. uge - blandede vagter, dog primært dag
  • to social- og sundhedsassistenter til 30 timer pr. uge - blandede vagter, dog primært aften
  • en social- og sundhedshjælper (fast afløser) til 30 timer pr. uge - blandede vagter.

  Vil du vide mere?

  Du er meget velkommen til at ringe for at aftale et besøg hos os.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 13. december 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

  Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem. Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 19-12-2019 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Lützensvej
  Plejecenter i Korsør afdeling Q4 søger to social- og sundhedsassistenter.

  Vi er et plejecenter med 42 glade beboere, der ser frem til, at du vil hjælpe os med at få hverdagen til at fungere. Vi bor lige ned til Storebælt, tæt på Korsør by og har rigtig gode muligheder for at lave hverdags aktiviteter i det fri.

  Vi søger to assistenter i dagvagt med arbejde hver anden weekend. Ansættelse snarest eller pr. 1. februar 2020. Vi har ikke lagt os fast på hverken arbejdsweekenden eller timetallet, og vi vil være fleksible i forhold til dine behov.

  Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, er vi i gang med en række udviklingsopgaver som vi håber du kan bidrage til. Vi går meget op i, at du som assistent får brugt din faglighed og der, hvor vi kan delegere opgaverne fra sygeplejerskerne, gør vi det. Vi arbejder på at få et godt pårørendesamarbejde og er i gang med at udvikle dette. Vi arbejder også på at udvikle en god indflytning til plejecentret.

  Udover dette har vi stor fokus på din intro, hvor du i 14 dage eller efter behov vil få lagt en plan, som klæder dig godt på til opgaverne på plejecenteret. Du vil blive inviteret til opfølgende samtale efter en uge og en måned med henblik på at få en god start og opleve god trivsel på arbejdspladsen. Vi har hele tiden fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer.

  Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe verdens bedste arbejdsplads og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu, du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes, og vil også lytte til dine ideer.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Mie Udengaard Christensen på afdeling Q4 på 24 89 36 20 eller miude@slagelse.dk 
  • koordinator Lone Christensen på 92 43 86 85  eller lowec@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist

  • 19. december kl. 12.00.
  • Der bliver inviteret til samtaler 20. december, og disse afholdes 23. december 2019.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 22-12-2019 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Møllebakken i Boeslunde
  Da en af vores SOSU-assistenter har fået andet arbejde, søger Møllebakken pr. 1. februar 2020 eller efter aftale en social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt 32 timer ugl. Weekendvagt må påregnes hver 2. weekend.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er, Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".
  Som medarbejder vil du primært være tilknyttet den ene afdeling, men du vil komme til at have kendskab til alle beboerne både i Møllestien og Bakkestien.

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie aktivt for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer

  • Faglig dygtig
  • Gerne erfaring med demente borgere
  • Praktikvejleder eller lyst at blive uddannet til opgaven
  • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Godt humør

  Kontakt

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Connie Andersen, tlf. 58 57 34 55 eller 58 57 34 10 for yderligere oplysninger.

  Frist

  • Søndag den 22. december 2019
  Samtaler afholdes den 30. december 2019

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Pædagog (1)
 • 06-01-2020 Socialfagligt personale - Familieinstitutionen

  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges socialfagligt personale.


  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats. Det betyder:
  • Målrettede og dynamiske anbringelsesforløb, der tager udgangspunkt i den anbragte.
  • Integration af den anbragte i nærområdet, i sociale sammenhænge og i skole- og uddannelsessammenhæng, hvor den anbragte så vidt muligt fastholdes i almen området.
  • Større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på at familien ofte er den anbragtes vigtigste blivende relation.
  • Koordinering mellem aktører i og omkring familien for at sikre en familieterapeutisk behandlingsindsats.
  • Være foregribende på misbrugsproblematikker og spæde psykiatriske udfordringer.
  • Tidlig fokus på/etablering af bæredygtig efterbehandling eller overgang til almenområdet.
  • Kortere - men mere intensive anbringelser.
  • Agilt system hvor forvaltningen hurtigt kan omstille sig til konkrete "her og nu" udfordringer.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

  Fagligt placerer den kommende Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optaget af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

  En essiseelt forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udviklingen og forandring af børn og unge samt være med til at sikre tværfagligt samarbejde omkring barnet/den unge. Der vil være 9 faste pladser og 3 akutpladser.

  Stillingen indbefatter i øvrigt
  • døgnvagter  
  • kolligialt faglig sparring
  • deltagelse i mødeaktiviteter
  • tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • administrative opgaver i forbindelse med statusbeskrivelser.
  • familieterapeutisk behandlingsindsats
  • deltagelse i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge samt deres familier

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske og familieterapeutisk behandlingsindsats
  • har erfaring med it - bl.a. Ipad og brug af hjemmeside mm.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative miljøer inde og ude
  • viden eller erfaring med Familiearbejde samt døgnmiljø
  • kan arbejde for at fremme muligheden for børn og unges netværk
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • ser værdien i fagligudvikling, herunder vores interne uddannelse.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som står for vores interne 2 årige uddannelse.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst med SL. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist

  • 6. januar 2020 kl. 12.00.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 3. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Socialfagligt person... (nyt vindue)
Lærer (3)
 • 11-12-2019 Lærer til specialklasser på Søndermarksskolen
  Pr. 1. februar 2020, er der en ledig lærerstilling i specialklasserækken på Søndermarksskolen, Slagelse.
  Stillingen ønskes besat 1. februar eller snarest muligt.

  Om jobbet

  Vi søger en lærer til vores specialklasser på mellemtrinnet. Skolen har i alt fire specialklasser, som fordeler sig på indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Du vil indgå i vores specialklasseteam, som består af 3 pædagoger og 5 lærere. Her skal du i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet varetage opgaver af socialpædagogisk karakter, fagfaglig undervisning og tæt forældresamarbejde.
  Du skal have linjefag i dansk.

  Din profil

  Vi forventer, at du
  • har bred faglig erfaring inden for specialområdet
  • gerne erfaringer med at arbejde i specialklasse eller specialskole
  • er teamorienteret - men også selvstændig og har respekt for teamets aftaler og spilleregler
  • har faglige ambitioner - og kompetence til at omsætte dem til læring og viden hos eleverne
  • er samarbejdsorienteret - og ser dette som en betingelse for et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og skole-/hjemsamarbejde
  • er kreativ, fleksibel og udviklingsorienteret - og forstår at udnytte mulighederne i skolens struktur til fordel for skolens elever
  • har mod og lyst til at synliggøre egen praksis i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse, samt arbejde med stærkere læringsfællesskaber
  • er tydelig og troværdig i ord og handling.

  Vi tilbyder

  • et dynamisk og fagligt miljø og gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
  • et godt og udviklende arbejdsmiljø
  • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • faglig sparring og kollegialt sammenhold
  • en spændende, travl og udfordrende arbejdsplads i et uformelt miljø.

  Om os

  På Søndermarksskolen har vi 500 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0.-9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse. Vi efter- og videreuddanner løbende vores personale på kurser vi selv skræddersyr til vores behov.

  Søndermarksskolen er meget optaget af arbejdet med fokus på læring og fastsættelse af tydelige læringsmål sammen med den enkelte elev. Alle klasser har ugentligt skemalagt tid til individuelle læringssamtaler med eleverne.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • afdelingsleder for specialklassen Christina Egedal på tlf. 29 74 61 31 eller
  • skoleleder Henrik Hallig på tlf. 20 11 73 68

  Du kan finde flere oplysninger om os på

  Ansøgningsfrist

  • Onsdag den 11. december

  Forventede ansættelsessamtaler mandag den 16. december 2019 kl. 13.00-16.00.

  Søg stillingen Lærer til specialkla... (nyt vindue)
 • 12-12-2019 Attraktivt barselsvikariat som børnehaveklasseleder på Tårnborg Skole

  Vi søger en barselsvikar til vores børnehaveklasse

  Hvis du er er åben og nysgerrig - og hvis du brænder for at være med til at skabe et godt og anerkendende professionelt læringsfællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.

  Vi søger en børnehaveklasseleder, da vores børnehaveklasseleder er på barsel. Der er i første omgang tale om et ½ års vikariat. Forlængelse kan være en mulighed. Der vil desuden være tilknyttet støtte en del af timerne i klassen.

  Hvem er vi

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 160 elever fra 0.-9. klasse og SFO. Skolen har gode lokaler og dejlige udearealer med rig mulighed for udeundervisning.

  Din profil

  Du
  • er et passioneret menneske med stor kærlighed til arbejdet med børn på en folkeskole
  • er uddannet pædagog eller lærer og har undervisningserfaring
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • arbejder inkluderende og anerkendende i forhold til både elever, forældre og kolleger
  • er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre interessenter omkring udførelse af kerneopgaven.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer
  • en arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
  • fokus på børnenes trivsel
  • tæt samarbejde med forældre.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har lyst til at komme på besøg, så er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Strandby Hansen, tlf. 92 43 67 15 / maaah@slagelse.dk eller
  • afdelingsleder for indskoling og SFO Helle Funke Larsen, tlf. 92 43 67 16/ Helyv@slagelse.dk

  Det er også muligt at læse om os på Tårnborg Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Stillingen er et vikariat på fuld tid og ønskes besat pr. 1. januar 2020.

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 12. december 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 16. december 2019.

   

  Søg stillingen Attraktivt barselsvi... (nyt vindue)
 • 18-12-2019 Matematiklærer til Marievangsskolen
  Er du en matematiklærer med mod på undervisning i udskolingen (7.-9. klasse) eller måske på sigt på mellemtrinnet (4.-6. klasse)?
  I givet fald har vi to klasser på 7. årgang som glæder sig til at tage imod en energisk, inspirerende og smilende matematiklærer.

  Skolen søger en person, der

  • altid er nysgerrig på egen praksis
  • tager udgangspunkt i relationel klasserumsledelse
  • varierer sin undervisning
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.

  Stillingsbeskrivelse

  Der er tale om en fast fuldtidsstilling. Udover matematik i de to 7. klasser, kan vi tilbyde almene fag i forhold til din fagprofil. Du vil ligeledes blive tilbudt en klasselærerfunktion i den ene 7. klasse. Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde på klasse- og årgangsniveau. Skolen er godt i gang med en inklusionsudvikling, som primært bygger på klasseledelse, relationskompetence og fagdidaktik.

  Derudover er vi på Marievangsskolen altid interesseret i lærere med AKT-erfaring og faglærere inden for fysik, engelsk og idræt. Dette er dog ikke afgørende for denne stilling.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt 3-sporet skole med ca. 680 elever fordelt på 0.-9. Klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen tilknyttet en SFO og en klub. Vi er ca. 80 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på både social og faglig progression.

  For nyuddannede gælder blandt andet følgende

  • mentorordning, hvor nyuddannede lærere får erfaren lærer som coach
  • møderække fordelt over skoleåret mellem nyansatte, ledelsen og TR.

  Vi har godt fat i en spændende pædagogisk udvikling, og vi er villige til at udvikle os i takt med den konkrete implementering.

  Under medarbejdersamtaler laves aftaler om den ansattes fremtidige arbejdsfunktioner og udvikling.

  Du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Flere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Marievangs skolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 18. december 2019

  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 19. december 2019 fra kl. 14.00 (bemærk kort indkaldelsestid)

  Ansættelse: 1. februar 2020.

  Søg stillingen Matematiklærer til M... (nyt vindue)
Livredder (1)
 • 08-12-2019 Deltidsansatte livreddere til Slagelse Kommunes Svømmehaller
  Slagelse Kommunes Svømmehaller arbejder målrettet på at levere god service, trygge rammer samt attraktive aktivitetstilbud til borgerne. Hertil søges et antal livreddere til dameafdelingen med en deltidsansættelse på 8 - 10 timer ugentligt, med tiltrædelse snarest muligt.

  Jobbet består af en række forskellige opgaver med kontakt til et bredt udsnit af borgere, foreninger og andre brugere af svømmehallerne.

  Vores forventninger til dig

  Det er vigtigt, at du er serviceminded og har et godt overblik. Du skal kunne holde hovedet koldt og være indstillet på at smøge ærmerne op og løse de rengøringsopgaver, der ligger i jobbet. Det er desuden afgørende, at du bidrager til virksomhedernes gode arbejdsmiljø sammen med dine kolleger.

  Vi forventer desuden, at du

  • er i god fysisk form og kan svømme og dykke
  • kan tage erhvervslivredderprøven (nyt vindue) - prøven tages i Korsør eller Slagelse Svømmehal, hvor du vil blive trænet inden 
  • er god til rengøring
  • kan strukturere og organisere og udvise overblik og gennemslagskraft
  • er positiv og god til at samarbejde 
  • er indstillet på vekslende arbejdstider, herunder også weekendarbejde.

  I samarbejde med de øvrige livreddere og teamledere har du medansvaret for

  • den daglige sikkerhed for brugerne og personalet
  • servicering af brugerne
  • rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget
  • test af vandkvaliteten
  • billetsalget
  • aktivitetsudviklingen.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med kollegaerne er med til at opretholde svømmehallerne som et af fremtidens samlingspunkter for aktivitet og fællesskab
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med gode kollegaer og brugere
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL og FOA.

  Dit arbejdssted vil blive i Korsør og Slagelse Svømmehaller.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource.  Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Yderligere informationer

  Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • Teamleder Slagelse Svømmehal, Dennis Larsen, på dholm@slagelse.dk eller 60 47 78 77
  • Teamleder Korsør Svømmehal, Ronni Børgesen på ronnb@slagelse.dk eller 22 46 66 21.

  Frist

  • 8. december 2019. Det forventes at jobsamtalerne holdes 12. december i Korsør Svømmehal.
  • Ansættelsessamtalerne består af en samtale med ledelse og tillidsrepræsentant samt en praktisk del i svømmehallen, hvor du skal lave dyk til bunden af bassinnet samt udspring fra kanten. Medbring derfor badetøj og håndklæde.


  Søg stillingen Deltidsansatte livre... (nyt vindue)
Leder (2)
 • 08-12-2019 Pædagogisk leder til Marievangsskolen
  Vi søger en pædagogisk leder med talent for ledelse, der i en ny stilling kan være med til at sætte rammer og retning, og skabe resultater. For den rette ansøger kan vi tilbyde en diplom i ledelse og lederudvikling.

  Pædagogisk faglig ledelse

  Du skal have fokus på pædagogiske og faglige opgaver. Vi er en skole, der præsterer og formår at rykke eleverne. Derfor skal du være indstillet på at arbejde med mål og resultater, og arbejde professionelt, systematisk og metodisk.

  Du har ikke personaleledelse, men skal alene arbejde med pædagogiske og faglige opgaver på tværs i organisationen og i medarbejderteam. På sigt forventer vi at udvikle dine ledelseskompetencer, så du har mulighed for at gøre karriere hos os, hvis du har talent for ledelse.

  AKT i blodet, og inklusion

  Opgaven er faglig og social inklusion. Du har fokus på de vanskelige forløb, hvori mulighederne for alle børns tilstedeværelse, deltagelse og læring i de almene arenaer øges.

  Vi forventer, at du har interesse og forståelse for udvikling af organisationen i forhold til praksis, og er ambitiøs på børnenes, skolens og de voksnes vegne.

  Personlig profil

  Du skal kunne gå forskellige veje i forhold til opgaven, og have en personlig autoritet og evnen til i dialog at finde gode løsninger på alle niveauer.

  Vi ser gerne, at du

  • er uddannet lærer, eller har anden relevant uddannelse
  • har AKT viden og erfaring
  • har erfaring med faglig ledelse
  • har en lederuddannelse.

  Marievangsskolen

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt, 3-sporet skole med cirka 700 elever fordelt på 0.-9. klasse, samt tre modtageklasser. Herudover har skolen en velfungerende SFO. Vi er cirka 80 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole, med en stor og spændende diversitet, bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression. Skolens pædagogiske udvikling fokuserer først og fremmest på relationskompetencer, klasseledelse samt en velfunderet didaktik. Skolen er godt rustet ledelsesmæssigt, med et velfungerende ledelsesteam, som er i konstant udvikling. Du refererer til skolelederen.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

  Yderligere information

  Marievangsskolen samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Skulle der være yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Stefan Førster-Christensen på 30 95 09 57 eller sfc@carematch.dk.

  I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding.
  På vores hjemmeside kan du læse mere om skolen. (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  8. december 2019. Ansættelsessamtaler afholdes 12. og 16. december fra kl.15.00. Ansættelse 1. februar 2020.

  Søg stillingen Pædagogisk leder til... (nyt vindue)
 • 13-12-2019 Leder til nyt opholdssted

  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges en leder med start 1. februar 2020 eller snarest derefter


  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats. Det betyder:
  • målrettede og dynamiske anbringelsesforløb, der tager udgangspunkt i den anbragte
  • integration af den anbragte i nærområdet, i sociale sammenhænge og i skole- og uddannelsessammenhæng, hvor den anbragte så vidt muligt fastholdes i almen området
  • større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på at familien ofte er den anbragtes vigtigste blivende relation
  • koordinering mellem aktører i og omkring familien for at sikre en familieterapeutisk behandlingsindsats
  • være foregribende på misbrugsproblematikker og spæde psykiatriske udfordringer
  • tidlig fokus på/etablering af bæredygtig efterbehandling eller overgang til almenområdet
  • kortere - men mere intensive anbringelser
  • agilt system hvor forvaltningen hurtigt kan omstille sig til konkrete "her og nu" udfordringer.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

  Fagligt placerer den kommende Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optaget af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

  En essielt forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udviklingen af børn og unge samt medarbejderne på Familieinstitutionen Havrebjerg. Der vil være 9 faste pladser og 3 akutpladser. Der er 8 pædagoger, 1. husassistent og 1/3 sekrætær bistand til rådighed.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • skemalægning
  • vikardækning
  • faglig sparring til personalet
  • deltagelse i mødeaktiviteter
  • tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • administrative opgaver
  • familieterapeutisk behandlingsindsats
  • deltagelse i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge samt deres familier.

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske og familieterapeutisk behandlingsindsats
  • har erfaring med it - bl.a. Ipad og brug af hjemmeside mm.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative miljøer inde og ude
  • viden eller erfaring med Familiearbejde samt døgnmiljø
  • kan arbejde for at fremme muligheden for børn og unges netværk
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som står for vores interne 2 årige uddannelse.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist

  • 13. december 2019 kl. 10.00.

  Der kan indgå test og interviews i rekrutteringsforløbet.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 48. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Leder til nyt ophold... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 10-12-2019 Barselsvikariat biblioteksassistent (37 timer)
  Kunne du tænke dig at arbejde på Slagelse Biblioteker og Borgerservice, hvor der er fokus på god service til brugerne? Du bliver en del af Borgerservice og Materialeflow, og vil især skulle arbejde med driftsopgaver i forhold til materialeflow, eksempelvis finde materialer frem, modtagelse af nye materialer, bestilling og modtagelse af fjernlån.

  Vi er en organisation i evig forandring, så der kan komme nye opgaver i spil

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice betjener borgere i vores afdelinger i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør. Vores nye kollega skal derfor være indstillet på, at der vil forekomme vagter flere steder.

  Hvis det er dig! Så er du måske vores nye barselsvikar

  Om dig

  vi forventer, at du har en biblioteksassistentuddannelse eller kontoruddannelse, og at du
  • har bibliotekserfaring
  • har kendskab til FBS/Cicero
  • har kendskab til fjernlånsarbejde
  • er fleksibel og indstillet på at lære nye arbejdsopgaver
  • er vant til at arbejde med IT-Systemer, og du ser det som en positiv udfordring at tilegne dig nye systemer
  • taler dansk og er god til at formulere dig på skrift.

  Du skaber overblik og struktur i dine arbejdsopgaver og sørger for at disponere din tid så det vigtige bliver prioriteret. Du er ansvarsbevidst i forhold til arbejdsopgaverne. Du er god til at samarbejde og er fagligt nysgerrig og udadvendt og en god kollega.

  Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone, engagement, læring og sparring. Et fællesskab, hvor vi alle er orienteret mod at skabe de bedste rammer for brugerne og i fællesskab sørge for at de daglige opgaver bliver løst.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

  Barselsvikariatet er på 37 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling fra den 1. februar 2020.

  Flere oplysninger

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  Frist for ansøgning

  • 10. december 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 17. december 2020.

  Tiltrædelse ønskes snarest muligt og senest den 1. februar 2020.

  Søg stillingen Barselsvikariat bibl... (nyt vindue)
 • 12-12-2019 Administrativ medarbejder
  På Klostermarken skole søger vi en dygtig, selvstændig og udadvendt medarbejder til administrationen.

  Der er tale om en delt stilling, da der også skal løses opgaver på vores kommende familieinstitution i Havrebjerg.

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år med så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole. Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Du vil skulle have det primære ansvar for

  • vikardækning på skolen
  • bogføring - herunder afstemning af bankkonti, takstafregning, lommepengekonti med videre
  • elevadministration
  • hjemmeside
  • sekretær for ledelsen
  • diverse ad-hoc opgaver.

  Det er en fordel, hvis du

  • har erfaring og kendskab med specialområdet - herunder takstafregning
  • har en relevant administrativ/økonomisk uddannelse
  • er rutineret it-bruger gerne med kendskab til Nem Økonomi, Acubiz, TRIO, TEA og Aula eller har nemt ved at sætte dig ind i nye systemer
  • er struktureret, faglig og analytisk
  • trives i et job med mange opgaver på samme tid som ofte afbrydes
  • er udadvendt og serviceminded
  • kan lide at omgås børn, unge mennesker, forældre og gode kolleger.

  Du vil referere direkte til vores administrative leder og indgå i et team med skolens øvrige ledelse og vores administrativ medarbejder.

  Vi tilbyder

  En spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Derudover har vi en åben og uformel omgangstone.

  Der er masser af mulighed for sparring omkring faglige opgaver og selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver med ansvar i opgaveløsningen.

  Kan du se dig selv i den overvejende del af ovenstående opgaver og ansvarsområder, og har du relevant uddannelse og erfaring, er du måske lige den vi søger.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Der er tale om en 37 timers stilling med start snarest muligt. Dog senest 1. februar 2020.

  Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med HK. 

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, kan du kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 12. december kl. 12.00


  Søg stillingen Administrativ medarb... (nyt vindue)
Kantine og køkken (5)
 • 10-12-2019 Ernærings-/husassistent til Antvorskov Skole
  Antvorskov Skole søger snarest muligt en ernærings-/husassistent til vores kantine, Cafe Kundskab.

  Stillingen er på 25 timer ugentligt og reguleres i forhold til den reelle tilstedeværelse på ca. 42 uger, hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid vil være på ca. 27 timer. Arbejdstiden følger skoleåret og skoleelevernes ferie.

  Antvorskov Skole er Slagelse Kommunes største skole med ca. 1.100 elever fordelt på 0.-9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet SFO og klub. Vi er ca. 130 medarbejdere ansat på skolen.

  Cafe Kundskab betjener dagligt eleverne fra 5.-9. årgang og skolens personale. Du vil sammen med skolens kok tilberede og sælge mad til i gennemsnit 250 personer om dagen.

  Vi har et åbent køkken, og eleverne indgår i hold, der på skift hjælper til i køkkenet. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at være sammen med vores søde elever og snakke med dem om andre ting end lige mad.

  Vi søger en køkkenassistent, der

  • har en kostfaglig uddannelse eller erfaring som køkkenmedhjælper
  • har kendskab til fødevarekontrol og hygiejnekrav
  • kan hjælpe vores kok med at tilberede lækker, sund og varieret mad
  • kan hjælpe med oprydning og rengøring i køkkenet
  • kan klare travle/pressede perioder i køkkenet
  • er fleksibel, positiv, ansvarsfuld og mødestabil.

  Vi kan tilbyde

  • et alsidigt job i en travl hverdag
  • kompetente, motiverede og engagerede kolleger
  • løn- og ansættelsesforhold ift. gældende overenskomst og efter kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:
  • kok Sven Schümann på tlf. 58 57 22 99 (i tidsrummet 8.00-14.00).

  Ansøgningsfrist

  • 10. december 2019 kl. 12.00.

  Der afholdes ansættelsessamtaler 12. december 2019.

  Søg stillingen Ernærings-/husassist... (nyt vindue)
 • 11-12-2019 Kok/køkkenassistent til Eggeslevmagle Skole
  Eggeslevmagle Skole starter kantine op i februar 2020, og i den forbindelse søger vi en kok/køkkenassistent med kulinarisk fantasi, som kan tilberede lækker, sund og varieret mad til skolens elever og personale.

  Vi har 540 skønne elever og cirka 60 ansatte, og vi søger en ildsjæl, som vil starte kantinen op, så den bliver til glæde for alle, der har deres gang på skolen. Se yderligere information om skolen på vores hjemmeside (nyt vindue).

  Du bliver ansat i en fuldtidsstilling i henhold til gældende overenskomst, hvilket i skolesammenhæng betyder cirka 40 timer om ugen i skoleuger (årligt 1.680 arbejdstimer). Vi forestiller os, at du dagligt møder kl. 7.00-14.15, og at den resterende tid til 40 timer kan anvendes til klassearrangementer om aftenen (nogle uger arbejder du måske 37 timer og i andre uger 43 timer). Stillingen ønskes besat 1. februar 2020.

  Vi er i øjeblikket ved at få indrettet køkken og kantinemiljø, og det er tanken, at vores nye medarbejder kan være med til at få bestilt/indkøbt diverse køkkenredskaber/udstyr i løbet af januar måned 2020.

  Vi ønsker, at du kan

  • arbejde alene i køkkenet og selv stå for salget, der skal foregå i skolens pauser
  • udarbejde en ugemenu med variation, som du lægger på skolens Aula
  • skabe et salg i kantinen, som dækker din egen løn og udgifter til kantinen
  • møde skolens elever og personale med et stort smil og udvise tålmodighed, når det kræves
  • være kreativ i forhold til indtjeningsmuligheder i kantinen - kan forældre bestille fødselsdagskage til klassen hos dig? Kan du lave mad til klassearrangementer på skolen? Har du flere ideer?

  Åbningstider

  • Kl. 08.00-08.30      Salg af for eksempel friskbagte boller, smoothie etcetera
  • Kl. 10.00-10.20      Salg af brød etcetera 
  • Kl. 11.30-12.25      Salg af dagens ret, salatbar etcetera
  Salg i kantinen foregår med skolekort (altså kontantløst).

  Yderligere informationer

  Kan du se dig selv i ovenstående, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig. Det er vores forventning, at du kommer og besøger skolen, så du får set køkkenet og talt med os, og vi får set hinanden an. Du kontakter derfor
  • skoleleder John Larsen eller viceskoleleder Lia Sandfeld på 58 57 97 50 med henblik på et besøg.

  Frist

  • 11. december 2019 kl. 8.00.
  • Bliver du udvalgt til samtale, skal du være forberedt på, at du skal fremlægge en lille case for os, hvor du overrasker os med en ugemenu med et budget for udgifter og indtægter. Ansættelsessamtalerne holdes den 16. december fra kl. 18.00 på skolens kontor.


  Søg stillingen Kok/køkkenassistent ... (nyt vindue)
 • 12-12-2019 Kok til kantine på Søndermarksskolen
  Har du en relevant faglig baggrund og erfaring med at kunne lave et sundt, varieret og børnevenligt måltid?

  Vi søger en 37 timers kostfaglig ansvarlig kok pr. 1. februar2020 eller snarest muligt.

  I oktober 2017 åbnede Søndermarksskolen sin kantine med tilhørende nyt produktionskøkken, hvor skolens elever og ansatte køber sund mad til en fornuftig pris. Der er dagligt salatbar og et lunt frokostmåltid eller sandwich til ca. 100-150 personer. I formiddagspausen kan de købe boller og sunde snacks.

  Du vil være drivkraften i vores kantine til vores elever og skal have lyst til at udvikle kantinen løbende samt selvstændigt stå for den daglige drift. Der er en fastansat hjælp i opvasken og elever hjælper i kasselinjen og med opfyldning i salatbaren af et fast hold af elever.

  Har du lyst til at bruge din kulinariske virkelyst til at lave sund og spændende skolemad? Vil du gerne være med til at give eleverne lækre og sunde måltider, der både skaber tryghed og mod på at smage ny mad? Kan du tilbyde at lave attraktiv mad for børn i alderen 6-15 år inden for et behersket budget? Har et godt humør og lyst til at arbejde i et miljø med børn. Hvis du kan sige ja til disse ting, så er vi det helt rigtige sted for dig. 

  Dine opgaver vil være at

  • stå for menuplanlægning, indkøb, arbejdstilrettelæggelse og økonomisk styring af kantinen
  • være ansvarlig for den daglige produktion
  • stå for mødeforplejning, lave mad til vores skolefest, julefrokost med mere
  • sikre, at maden både er sund, attraktiv og med til at skabe nye madvaner hos skolens elever
  • skabe et pædagogisk rum, hvor omdrejningspunktet er mad
  • fortsætte med at udvikle skolens kantine til at være et sundt alternativt tilbud til skolens elever og ansatte.

  Dine kvalifikationer

  • uddannet kok
  • erfaring og interesse for at samarbejde med børn og unge
  • kan arbejde selvstændigt.

  Vi tilbyder

  • et godt arbejdsmiljø og spændende udfordringer i forbindelse med at udvikle vores nye tilbud til skolens elever
  • familievenlige arbejdstider
  • mulighed for at præge og være med til at udvikle en sundhedsfremmende pædagogik på vores skole
  • et nyt køkken med moderne faciliteter
  • en professionel holdning til vores arbejde, men med en uformel tone i dagligdagen.

  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret i yderligere oplysninger eller ønske om muligt besøg, så kan du kontakte:
  • viceskoleleder Pia Haugaard på tlf. 23 83 21 01.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 12. december.

  Ansættelsessamtaler tirsdag den 17. december

  Søg stillingen Kok til kantine på S... (nyt vindue)
 • 16-12-2019 Tidsbegrænset stilling som køkkenmedhjælper - Kulturcafeen

  Korsør Kulturhus søger en køkkenmedhjælper til Kulturcafeen, Skolegade 1 i Korsør med 10 timer ugentligt frem til 31. december 2020

  Caféen er åben mandag - torsdag kl. 8.30 -14. Enkelte aftenarrangementer kan forekomme.

  Du skal være med til at betjene husets brugere, foreninger m.m. Der tilberedes primært morgenmad, frokost, kaffe/kage i caféen

  Dine arbejdsopgaver vil primært være

  Forberedelse, håndtering og tilberedelse af råvarer og måltider herunder egenkontrol
  Opvask, rengøring og lignende opgaver i køkkenet
  Vi forventer, at du
  • har erfaring med egenkontrol
  • er åben over for nye opgaver
  • er mødestabil, fleksibel og ansvarlig
  • kan servicere vores gæster med smil, har en god situationsfornemmelse, ordenssans og et godt overblik.

  Send os et par ord om dig selv med CV.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
  • Kirsten Slot Larsen, telefon 28 10 31 42

  Frist for ansøgninger

  • den 16. december 2019 kl. 12.

  Ansøgninger modtages kun via Slagelse kommunes jobportal.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 18. december 2019.

  Stillingen forventes besat fra 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Søg stillingen Tidsbegrænset stilli... (nyt vindue)
 • 06-01-2020 Husassistent til Familieinstitutionen Havrebjerg
  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges en husassistent på 37 timer med start 1. marts 2020 eller snarest derefter

  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer, der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse. Der vil være ni faste pladser og tre akutpladser.

  Arbejdsområde

  Vi søger en husassistent, som vil være en del af vore team på Familieinstitutionen Havrebjerg, som består af otte socialfaglig personaler og én leder. Teamet får et tæt samarbejde og et fællelsansvar for, at der dagligt bliver skabt trivsel for alle vores børn/unge på familieinstitutionen. De primære arbejdsopgaver vil være tilberedning, madlavning, oprydning, letter rengøring, bestilling af varer med mere. 

  Om dig 

  • erfaring i arbejdet i køkkenet
  • kreativ og glad for at lave mad
  • kan arbejde fleksibelt og selvstændigt
  • god til at skabe overblik og struktur i huset
  • forståelse af hygieine og egenkontrol
  • it-færdigheder på brugerniveau
  • kan lide at omgås børn og unge med udfordringer
  • har hygiejnebevis
  • mødestabil og robust.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kollegaer.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte
  • Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist for ansøgning

  •  6. januar 2020 kl. 12.00.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 3.

  Søg stillingen Husassistent til Fam... (nyt vindue)
Fysioterapeut (1)
 • 16-12-2019 Demenskonsulent
  Da en af vore kollegaer har søgt nye udfordringer, er der en ledig stilling som demenskonsulent i Slagelse Kommunes demensteam. Stillingen er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. februar 2020

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.

  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • rådgive og vejlede i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi ser gerne, at du

  • er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, med demensuddannelse på diplomniveau, men anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 16. december 2019 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 19. december 2019.


  Søg stillingen Demenskonsulent (nyt vindue)
Ergoterapeut (1)
 • 16-12-2019 Demenskonsulent
  Da en af vore kollegaer har søgt nye udfordringer, er der en ledig stilling som demenskonsulent i Slagelse Kommunes demensteam. Stillingen er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. februar 2020

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende.

  I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune, omkring borgere med demens
  • rådgive og vejlede i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi ser gerne, at du

  • er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, med demensuddannelse på diplomniveau, men anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes dette anført i ansøgningen.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 16. december 2019 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 19. december 2019.


  Søg stillingen Demenskonsulent (nyt vindue)
Elevstillinger (2)
 • 15-12-2019 Pædagogiske assistentelever januar 2020

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • En elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • En uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • At blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • Et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • Glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • God til at begejstre og lade dig begejstre?
  • Initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • Nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • Mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i januar 2020.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link:
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest
  • 15. december 2019.


   

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
 • 01-01-2020 Social- og sundhedsassistentelever - april 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 14. april april 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger. Skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside
  Søg elevpladsen her
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. januar 2020.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 09-12-2019 Brænder du for forhandling?

  Brænder du for forhandling? Brænder du for at skabe den gode aftale, med en skarp pris, hvor vi samtidig kan udvikle vores samarbejde med vores leverandører. Vil du arbejde sammen med vores rådgivere i, at styrke forhandling med vores leverandører for at sikre den bedste og rette ydelse for pengene, til gavn for vores borgere. Hver enkelt af vores rådgivere forvalter mellem 10 mio. til 50 mio. om året.


  Vi har brug for dig, der som forhandlingskonsulent, kan hjælpe os med at gøre den rette forskel for mennesker med handicap, sindslidelse og social udsathed, indenfor den budgetramme vi har fået udstukket.

  Som konsulent er din primære opgave at understøtte samarbejdet mellem myndighedsafdelingen og vores leverandører. Dette gøres dels ved at understøtte, at myndighedsafdelingen og det sociale tilbud, når frem til en aftale, der sikrer overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.

  Dine arbejdsopgaver vil derfor som udgangspunkt indeholde følgende

  • forhandling mellem leverandører og Myndighed i samarbejde med vores rådgivere og ledere
  • kvalitetsudvikling af sags- og arbejdsgange i myndighedsafdelingen i relation til forhandling
  • kompetenceudvikling af rådgivere og ledere indenfor forhandling, eksempelvis via sidemandsoplæring og sparring
  • facilitere forhandlinger
  • analyse af indkøbs- og ydelsesmønstre, samt analyse af faglig udvikling og tendenser til brug for den videre forhandlingsindsats
  • forhandlingsvurdering af borgersager.

  Vi har behov for dig, som trives med at

  • balancere mellem hård og blød forhandling, som kan se gode løsninger, der sikre en skarp pris og en aftale, alle kan se sig selv i
  • have fingeren på pulsen i markedet for sociale ydelser, og se og anvende strategiske langsigtede muligheder i forhandlingen
  • være vores første ansigt ud til vores leverandører, når aftalen skal forhandles
  • være selvstændig i opgaveløsning, være alsidig og fleksibel og serviceminded
  • være samarbejdsorienteret og tydelige i opgavevaretagelsen, da du skal kunne agere på alle niveauer
  • være en del af et team, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for handicap og/eller sindslidelse og socialt udsathed.

  Om dine faglige og personlige kompetencer

  Du
  • har erfaring inden for socialområdet, herunder økonomi, takststruktur og forstår myndighedsrollen i forvaltning og forhandling af ydelser.
  • er effektiv og formår at jonglere med mange opgaver på samme tid, uden at miste overblikket
  • kommunikerer, så der opstår faglig og personlig respekt om dig
  • har gennemslagskraft og fokus på kvalitet
  • er god til at samarbejde på alle niveauer og kan begå dig professionelt i alle sammenhænge også i et tempofyldt miljø, med mange dagsordner i spil.
  • har humor og en glæde, der smitter, og ser forskellighed som en styrke.

  I Stab og Myndighed er vores målsætning, at blive de fagligt bedste i Danmark indenfor det specialiseret voksenområde. Vi understøtter borgernes forvandling ved, at vores indsatser så vidt muligt afspejler og tager afsæt i borgernes ønsker, drømme og håb om fremtiden. Vores vigtigste redskab i denne forandringsproces er vores tilgang i mødet med borgeren, hvor vi anvender en Recovery orienteret, rehabiliterende og etisk forståelsesramme. I praksis betyder det, at vi sammen med borgeren opstiller og arbejder efter mål, som vi finder i fællesskab. Mål som tager udgangspunkt i borgerens "inde fra perspektiv" og giver borgeren et sjovere og rigere liv.

  Vi er en organisation med ambitiøse mål og fagligt stolte medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for udsatte borgere. Vi er optaget af at udfordre og udvikle vores faglige praksis. Det gør vi med afsæt i en grundfortælling, hvor vores pejlemærker er
  • At mestre eget liv
  • Vi leder i processen
  • Opgaven sætter holdet
  • Handling før holdning

  Dette praktiserer vi via åben dialog med borgerne og udvikling via vores tilbud gennem forskellige prøvehandlinger.

  Om Stab og Myndighed

  Stab og Myndighed er 1 af 8 virksomheder i Center for Handicap og Psykiatri. Stab og Myndigheds kerneopgave er, at yde voksne borgere med handicap, sindslidelse og socialt udsatte i Slagelse Kommune hjælp og støtte indenfor rammerne af den sociale lovgivning (serviceloven). Hertil varetages stabs- udviklings og tilsynsopgaver, der skal understøtte udvikling og kvalitet i løsningen af vores kerneopgave.

  I Stab og Myndighed har vi som en prøvehandling etableret FOKUS - enhed for forandring og udvikling, i henhold til Servicelovens §82.
  Vi er ca. 50 medarbejdere bestående af forskellige faggrupper.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af ny løn.

  Ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes der straffeattest.

  Yderligere oplysninger

  vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til
  • Stabs- og Myndighedschef Tine Aavang Jensen på tlf. 24 76 51 03 / mail tinej@slagelse.dk eller
  • Teamleder Jeannett Haugaard Jakobsen på tlf. 30 51 27 32 / mail jejak@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 9. december 2019 kl. 8.00.

  Der afholdes ansættelsessamtaler den 11 december 2019.


   

  Søg stillingen Brænder du for forha... (nyt vindue)