Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Teknisk servicepersonale (1)
 • 15-03-2020 Værts- og Servicemedarbejdere til team aften/weekend

  Center for Kommunale Ejendomme

  Center for Kommunale Ejendomme (CKE) søger fuldtids værts- og servicemedarbejdere til Ejendomsservice.

  Med henblik på optimering af service på Idræts- og Fritidsområdet samt yderligere understøttelse af visionen for området om at gøre flest mulige aktive, søges et antal værts- og servicemedarbejdere.

  Vi består af 2 serviceområder, og servicerer de mange forskellige grupper, der bruger de kommunale idræts- og sportsanlæg. Medarbejderen skal kunne indrette sin serviceydelse efter målgruppen og sørge for de mangeartede opgaver der ligger i aften/weekend tidsrummet.

  Opgaver

  • indgår i at servicere de mange forskellige grupper, der bruger de kommunale idrætsanlæg, kulturbygninger, plejehjem, skoler m.v. herunder at medarbejderen skal kunne indrette sin serviceydelse efter målgruppen og sørge for de mangeartede opgaver der ligger i dag-, aften- og weekendtiderne.
  • det vil være opgaver som åbne-/lukkefunktioner efter foreliggende plan på de kommunale bygninger og idrætsfaciliteter, opsætning og nedtagning af redskaber og inventar, klargøring af teknisk udstyr som måltavler, lys og lydanlæg, samt at der bliver ført tilsyn ved anvendelsen. De fleste opgaver sker i tæt samarbejde med Fritidsafdelingen, som forestår udlån af de kommunale faciliteter
  • understøtte, at Slagelse Kommune er en attraktiv partner ved afholdelse af events og arrangementer i tæt samarbejde med eventkoordinatoren
  • besvarer opkald på servicetelefonen
  • selvstændigt kan løse opgaver, men også konstruktivt indgå i et team med kollegaer
  • er opsøgende i forhold til vedligeholdelsesopgaver og kan strukturere sin egen arbejdsdag
  • har kendskab til IT på brugerniveau.

  Som person

  • tør reagere på uforudsete problemstillinger
  • serviceminded og glad for at omgås børn og voksne
  • indehaver af kørekort. Kategori B.

  Løn og ansættelsesforhold

  Aflønning efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Der vil desuden skulle indhentes straffeattest og børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås hos
  • administrativ koordinator Jimmie Bjørch, telefon 20 28 57 78
  • event Koordinator Heidi Adele Cardell, telefon 21 26 26 51

  Frist

  • 15. marts 2020

  Tiltrædelse forventes den 1. maj 2020 - men vi venter gerne på den rette person.

  Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 13

  Søg stillingen Værts- og Servicemed... (nyt vindue)
Studiejob (1)
 • 13-03-2020 Studentermedarbejder til spændende stilling som foreningsbrobygger
   
  • Vil du være med til at sikre, at alle får muligheden for et idræts- og fritidsliv i fællesskab med andre børn og unge?
  • Brænder du for at hjælpe familier med udfordringer ind i idræts- og fritidslivet?
  • Vil du guide foreningsuvante idrætsuvante familier til en god start i en forening?
  • Kan du lide at have kontakt til mange forskellige mennesker med meget forskellige forudsætninger?
  • Er du omstillingsparat og frisk på andre fede småopgaver med kobling til fritidslivet?
  • Vil du have relevant erhvervserfaring på CV'et?

  Så skulle du tage at læse videre. Vi mangler nemlig en dygtig og imødekommende studentermedarbejder, der kan hjælpe os med, at bygge bro mellem udsatte borgere og idræts- og fritidslivet i Slagelse Kommune.

  Arbejdsopgaverne vil relatere sig til følgende

  • oprette kontakt til familier, hvis ansøgning om kontingentstøtte fra indsatsen HEL Fritid er imødekommet
  • udføre foreningsvejledning af barnet/den unge for at komme nærmere, hvad der kunne være den rigtige fritidsaktivitet for ham/hende
  • følge barnet/den unge til aktiviteten i opstartsfasen, hvis der er behov for dette (Kørekort er nødvendigt)
  • have kontakten til foreningerne/klubberne med henblik på at hjælpe med indmelding af barnet/den unge
  • lave systematisk opfølgning af børn og unge i indsatsen
  • stå til rådighed for og guide familierne, hvis de møder udfordringer, eller har spørgsmål til dét at være i en forening/klub
  • der kan forekomme andre arbejdsopgaver til afveksling af HEL Fritidsopgaverne. Dog stadig med relevans inden for idræts- og fritidslivet.

  Du kommer til at referere til HEL Fritids-koordinatoren, som agerer tovholder på indsatsen HEL Fritid. Din arbejdsdag vil være blandt engagerede kollegaer i Kultur og Fritid, der holder til i Gørtlergade 4 i Slagelse tæt på både Slagelse Station og uddannelsessteder.

  Lidt om dig

  • du er imødekommende og optimistisk
  • du brænder for at hjælpe andre
  • du har kendskab til foreningslivet og det frivillige arbejde, der ydes i foreninger
  • du arbejder struktureret, har overblik
  • du kan arbejde både selvstændigt og samarbejde samt være opsøgende, når det kræves
  • du er omstillingsparat
  • du er i gang med en for stillingen relevant uddannelse.

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 10-15 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse senest 1. april og ansættelsessamtaler afholdes i uge 12 og 13. Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af september, men med mulighed for forlængelse.

  Sådan søger du

  Søg stillingen online via linket her på siden.

  Vedlæg udover ansøgning også et CV.

  Ansættelsessamtaler afholdes løbende men forventes at være afviklet senest i uge 13.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Flere oplysninger

  • Kontakt HEL Fritidskoordinator Marlene Enersen Maagaard på telefon 92 43 53 82 eller marlm@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • fredag den 13. marts kl. 12.00.


  Søg stillingen Studentermedarbejder... (nyt vindue)
Specialarbejder (1)
 • 09-03-2020 Anlægsgartner/specialarbejder til Team Grøn Drift i Entreprenørservice
  Er du den, som går op i at forene den grønne plejeteknik, effektivitet, sprudlende blomster, service og samarbejde, så kan du være den nye kollega, vi mangler.

  Jobbet 

  Du vil træde ind i en virksomhed, der samarbejder på tværs af afdelinger og teams efter princippet "opgaven sætter holdet". Arbejdsopgaverne er varierende, primært inden for drift og vedligehold af grønne områder og byrum, hvor det primære formål er at levere attraktive arealer, der indbyder til ophold og velvære for kommunens borgere og brugere. Det er derfor et krav, at du har de faglige kompetencer i orden til arbejdet med effektiv pleje af vores grønne elementer samt renhold af områderne. Du har erfaring med anvendelse af maskiner som småmaskiner, traktorer med videre, som er en naturlig del af opgavens udførsel. Vi udfører ofte opgaverne mens brugerne er tilstede, hvilket stiller krav til din planlægning, overblik og fremtoning samt serviceforståelse.

  Team Grøn Drift tager ansvar for kommunens parker og grønne elementer. Du vil få ansvar for nogle geografiske områder og eventuelt også nogle tværgående funktioner/specialer. Videndeling og faglig vækst er højt prioriteret i virksomheden. Derudover vil du ved behov indgå i opgaveløsninger på tværs af virksomheden.

  Vi forventer, at du

  • har kørekort til minimum kategori B, gerne B/E (trailerkort) samt "Vejen som arbejdsplads"
  • har en robusthed, der matcher et fysisk arbejde, der udføres ude i al slags vejr
  • ser optimeringer/nye løsninger og fleksibilitet som en naturlig del af hverdagen
  • har almene IT-kompetencer, og kan orientere dig ved hjælp af kortprogrammer på Ipad.

  Vi tilbyder

  Du får arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der leverer 365 dages handlekraft inden for en bred vifte af opgaver indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver med videre.

  Virksomheden lægger vægt på, og har et stærkt samarbejde med, private entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører inden for området. Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt.

  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30. En vis fleksibilitet og variation skal forventes i forhold til opgaverne, med hensyn til arbejdstid og mødested. Det, at møde ind ude hvor opgaverne løses, er almindeligt anvendt i virksomheden (inden for Skats regler).

  Ansættelsestidspunkt er 1. april 2020 eller hurtigst muligt derefter.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

  Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Morten Nielsen på tlf. 28 80 15 74 
  • driftsleder Thomas G. Thaarup på tlf. 20 22 39 78 - i tidsrummet kl. 8.00-14.00.

  Frist for ansøgning

  • 9. marts 2020.

  Der vil blive afholdt samtaler i uge 11.

  Søg stillingen Anlægsgartner/specia... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 11-03-2020 Ildsjæle til Netværkshusene

  Brænder du for samskabelse og fællesskaber?
  ... så er det måske dig, vi leder efter som kollega i vores Netværkshuse!


  Under overskriften "Alle har brug for et fællesskab" har vi en vision om over de næste år at videreudvikle vores 3 Netværkshuse i Korsør, Skælskør og Slagelse, som er vores samværs- og aktivitetstilbud for unge og voksne borgere med psykisk sårbarhed, til i endnu højere grad at danne rammer for nye og værdiskabende fællesskaber i samskabelse med lokalsamfundet.

  Vi ønsker herunder bl.a. at åbne vores Netværkshuse yderligere op, også for flere brobyggende muligheder, fællesskaber og lokalsamfundsaktører. Vi vil forstærke vores åbne rådgivning i husene yderligere sammen med andre kommunale aktører, så borgerne, pårørende og lokalsamfundet kan få endnu mere tilgængelig og tidligere hjælp og rådgivning tættere på. Vi vil rekruttere flere frivillige, som kan bidrage som medværter, til flere fællesskaber i husene og med det, de i øvrigt gerne vil bidrage med. Vi ønsker at skabe endnu flere attraktive og meningsfulde aktiviteter i og uden for husene, der appellerer til hele lokalsamfundet. Vores eget Recoveryskole-program STARS, som tilbyder recoveryorienterede lærings- og udviklingsforløb i og uden for Netværkshusene, er også en vigtig platform for fællesskaber og brobygning til lokalsamfundet i denne proces. Og så er der alt det, der opstår undervejs, og vi endnu ikke ved, hvor lander.

  Vi søger derfor nu 3 kompetente ildsjæle-kollegaer i Netværkshusene, der brænder for at indgå i, understøtte og bidrage til denne videreudvikling. Måske er du en af dem?

  Dine opgaver vil bl.a. være

  • skabe, medskabe og brobygge til fællesskaber
  • iværksætte og understøtte kreative, kulturelle, fysiske eller andre inspirerende og fællesgørende aktiviteter - i og udenfor husene, der henvender sig husenes gæster og til lokalsamfundet
  • rekruttere, facilitere, koordinere og skabe gode rammer for frivillighed i og uden for husene
  • bygge broer - til lokalsamfundet, til samarbejdspartnere, til CPUS øvrige tilbud mm.
  • indgå i åben rådgivning sammen med andre fagprofessionelle
  • have individuelle, nærværende og professionelle samtaler med borgere i husene, der måtte have brug for det
  • facilitere grupper, samtalesaloner og netværkssamarbejde
  • være opsøgende i kommunen, og formidle viden om Netværkshusenes og andre relevante tilbud og aktiviteter via artikler, sociale medier, hjemmeside, på netværks- og samarbejdsmøder mv.
  • være den bedste kollega og udgave af dig selv ?
  • ... og meget mere, der understøtter den vision, vi har for Netværkshusene.

  Hvad søger vi efter?

  Vi søger kollegaer med relevant fagprofessionel baggrund, et bredt fagligt og personligt kompetencerepertoire, et varmt hjerte og et stærkt drive, da opgaverne er mange og forskellige.

  Du
  • brænder for at gøre en forskel for mennesker, ser muligheder og er som person udviklingsorienteret, udadvendt, dynamisk og fleksibel.
  • arbejder naturligt anerkendende, ligeværdigt, professionelt og selvstændigt, og forstår dit arbejde og dig selv ind i et arbejdsfællesskab
  • har med fordel erfaring med målgrupperne, med at samarbejde med frivillige og gerne også med brobygning til/samskabelse med civilsamfundet.
  • har iværksætter-trang og kan få ting til at ske
  • ser det naturligt og berigende at reflektere over din egen og andres praksis, og er åben for læring og feedback.
  • har kørekort.

  Vi kan bl.a. tilbyde

  • gode kollegaer og et stærkt arbejdsfællesskab
  • stor mulighed for indflydelse og for at være med til at sætte dit præg på udviklingen af Netværkshusene
  • høj grad af selvstændighed og for tilrettelæggelse af eget arbejde
  • tæt sparring med kollegaer og leder
  • løbende faglig supervision og uddannelse
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft
  • en spændende arbejdsplads, hvor dagene er afvekslende, og hvor der er højt til loftet
  • telefon og iPad som arbejdsredskaber.

  Stillingerne er fuld tid med 37 timer, dog kan én af stillingerne eventuelt være på 32 timer efter aftale.

  Arbejdstiden kan være dag, aften og enkelte gange i weekenden. Du skal være indstillet på at være fleksibel i forhold til vagter til kl. 21.00, 1-2 gange om ugen på hverdage, og være indstillet på at tage yderligere vagter i tilfælde af sygdom, ferie m.v.

  Du skal være indstillet på at dit arbejdssted kan være i alle tre Netværkshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør. Vi forsøger dog så vidt muligt at tilrettelægge ressourcerne, så medarbejderne er tilknyttet ét Netværkshus, men kan have vagter i Netværkshuse i flere af byerne.

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for Ny Løn.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information eller har relevante spørgsmål, kan du kontakte
  • områdeleder Christian Solholt på tlf. 29 45 93 26 (fredag den 6. marts fra kl. 9.00-13.00)

  Uddybende information kan findes på
  Der er åbent hus for ansøgere den 4. marts 2020 fra kl. 15.00-17.00 i Birkehuset, Egersundsvej 30, 4220 Korsør.
   

  Frist

  • onsdag den 11. marts 2020 kl. 12.00

  Samtaler finder sted mandag den 16. marts, og fredag den 19. marts 2020. Eventuelt anden samtale finder sted 23. marts 2020.
  Du kontaktes senest den 13. marts 2020, hvis du inviteres til samtale.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. maj 2020.


   

  Søg stillingen Ildsjæle til Netværk... (nyt vindue)
 • 16-03-2020 Familieplejekonsulent til Børn og Famillie
  Slagelse kommune søger en Familieplejekonsulent til Afdeling for Børn og Familie i Center for Børn og Unge.

  Har du lysten og evnerne til at være med på "holdet" i en organisation, der har fokus på faglig udvikling, så er det måske dig, vi mangler i vores familieplejekonsulentteam.

  Bliv en del af en ambitiøs kommune/afdeling, der har intention om fortsat udvikling. 

  Slagelse kommune er aktuelt i gang med en større organisatorisk ændring, hvor der særligt er fokus på "opgaven sætter holdet". Der ønskes fokus på, at der i løsning af kerneopgaven arbejdes sammen på tværs af kompetencer. At medarbejdernes faglighed bliver bragt mere i spil. Slagelse Kommune ønsker at skabe gode arbejdsfællesskaber både vertikalt og horisontalt, samt være en attraktiv arbejdsplads med høj arbejdsglæde

  Afdeling for Børn og Familie har omkring 80 ansatte, heraf seks familieplejekonsulenter.

  Kerneopgaven for familieplejekonsulenterne er pt. at understøtte de plejefamilier og aflastningsfamilier som har indgået kontrakt med Slagelse Kommune. I familieplejekonsulentteamet arbejdes der, i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, med matchning af barn og pleje/aflastningsfamilie.
  Derudover består arbejdsopgaverne af råd, vejledning/supervision og opkvalificering af plejefamilier ansat af Slagelse Kommune. Familieplejekonsulenter forestår det administrative arbejde i forbindelse med ovenstående opgaver. Der arbejdes primært i IT-systemet KMD-Sag.

  Kvalifikationer

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du:
  • er uddannet pædagog, socialrådgiver, socialformidler eller lignende
  • har erfaring i arbejdet med anbragte børn og plejefamilier
  • har kendskab til lovgivningen på området
  • kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og med fleksibel arbejdstid
  • kan arbejde helhedsorienteret, selvstændigt og kan indgå naturligt i et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
  • kan kvalificere og dokumentere praksis i plejefamilierne og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
  • kan arbejde systematisk med journalisering og dokumentation
  • det er en fordel at være supervisoruddannet
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker plejefamilier bosiddende i hele Danmark
  • har godt humør, og ønsker, at bidrage til og indgå i, et godt kollegaskab
  • ser løbende kollegial og ekstern supervision som redskab til udvikling.

  Vi tilbyder dig

  • at arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • en organisation i løbende forandring
  • løbende kompetenceudvikling, både alene og sammen med dine kolleger
  • introduktion til at træde ind i konsulentrollen, i arbejdsopgaverne og arbejdet med metoder og systemer i Slagelse Kommune
  • faglig sparring fra engagerede kolleger samt gruppesupervision ved ekstern supervisor
  • kontorfællesskab.

  Her bor vi

  Afdeling for Børn og familie har kontor i Torvegade 22-26, 4200 Slagelse. Afdelingen er fordelt i tre etager. Der findes ikke elevator i huset.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til:

  Frist

  • 16. marts 2020 kl. 23.59

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag den 19. marts. Eventuelt anden samtale vil blive afholdt mandag den 23. marts 2020.

  Søg stillingen Familieplejekonsulen... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (2)
 • 26-02-2020 Social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i Skovparken
  Har du hånden og hjertet på rette sted, så er du den social- og sundhedsassistent, vi søger i vores aftenvagt til Hjemmeplejegruppe Skovparken. Vi søger nye kollegaer til vores dejlige område. Stillingen er på 28 timer pr. uge og vi arbejder 5+2.

  Vi ønsker en social- og sundhedsassistent i vores aftenvagt, så sundhedslovsopgaverne også kan varetages

  Vi lægger vægt på, at du

  • er i besiddelse af en høj faglighed
  • mestrer dine social- og sundhedsassistent-kompetencer
  • har en positiv tilgang til dine medmennesker
  • har en naturlig tålmodighed, og kan indleve dig i borgerens situation
  • lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde
  • kender vigtigheden i at anvende den korrekte kommunikation
  • er fleksibel og ansvarsbevidst
  • ønsker udvikling
  • har både hjernen og hjertet med i arbejdet
  • ser udfordringer og muligheder i jobbet.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • at vi sammen med borgeren får tilrettelagt en løsning, hvor borgerens behov imødekommes - ud fra en rehabiliterende tankegang
  • at have fokus på faglighed og kompetenceudvikling
  • indflydelse, sammen med engagerede og dygtige kolleger
  • en arbejdsplads med forskellighed og god humor
  • introduktion til opgaverne og faglig sparring
  • vi værdsætter et godt arbejdsmiljø.

  Vores værdier er faglighed, gensidig respekt, engagement, loyalitet, fleksibilitet og ansvarlighed. Vi er en hjemmeplejegruppe i Korsør bestående af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vores område er naturskønt, med kort afstand ud til borgerne, og vi stiller bil til rådighed. Vi arbejder med det elektroniske journalsystem Cura, og du får tablet og telefon til rådighed.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du flere informationer, kan du kontakte
  • Hanne Povlsen, telefon 51 63 63 04

  Frist

  26. februar.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 31-03-2020 SSA til ude kørende - Kr. Stillinge Plejecenter

  Kr. Stillinge Plejecenter/fritvalg er i udvikling...

  Vi søger 2-3 social- og sundhedsassistenter i dagvagt.

  Vi vægter tværfagligt samarbejde højt i daglig dagen

  • dagligdagen er præget af mange opgaver omkring borgeren
  • vi er i samarbejde i klynge, med en fælles overordnet leder
  • vi har et godt arbejdsmiljø.

  Du

  • skal kunne have mange bolde i luften
  • skal have en positiv konstruktiv tilgang til dialog med borgerne, samarbejdspartner og kollegaerne
  • skal have lyst til at være en del af en forusigelig hverdag
  • er mødestabil med god sans for humor.

  Arbejdet er med varierende plejeopgaver og andre praktiske relationer til borgeren.

  Stillingen er på  32 timer i dagvagt.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • daglig leder Lilian Nielsen på tlf. 24 60 05 80.

  Frist

  • 31. marts 2020


   

  Søg stillingen SSA til ude kørende ... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (2)
 • 10-03-2020 Pædagogisk assistent til Børnegårdens børnehave
  Besøg os inden du søger stillingen - vi mener det :-) 

  Vi søger en pædagogisk assistent pr. 1. maj, der kan og vil indgå i et team med i alt to pædagoger ud over dig som pædagogisk assistent. Stillingen er i børnehavens mellemgruppe (tre til fire et halvt år), og er på 31-32 timer om ugen.

  Vi modtager ekstra midler til pædagogisk personale i perioden 2020-2022. Der er derfor tale om en tidsbegrænset ansættelse fra maj 2020 til 30. november 2022 med mulighed for fastansættelse.

  En rød tråd i Børnegården er, at vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt.
  Det har vi en forventning om, at du også gør og kan trives i.

  I Børnegården er en Marte Meo-inspireret tilgang en integreret del af vores pædagogiske arbejde. Vi forventer, at du har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne. Vi ønsker blandt andet at være kendetegnet ved, at det pædagogiske personale er fagligt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis - det er leder, souschef og afdelingsleder også, som led i den daglige sparring.

  Børnegården er en institution med cirka 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser. Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.00.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de tre- til cirka fire et halvt-årige, samt en afdeling med to storbørnsgrupper for de cirka fire et halvt til seksårige.

  Se mere på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Børnegårdens oversættelse af kommunens værdier er, at vi

  • er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter dem - også de svære ting
  • er tydelige - fordi vi er professionelle
  • er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Yderligere informationer

  Besøg os inden du søger stillingen, så kan du også få forventninger til en pædagogisk assistent i Børnegården udleveret.

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • leder Anders Kaae på 58 52 29 79
  • souschef Jeanne Kok på 58 52 29 79.

  Ansøgningsfrist

  • 10. marts kl. 23.30.

  Vi forventer at afholde samtaler den 17. marts i tidsrummet 9.00-15.00.

  Ansøgning udelukkende digitalt, via kommunens hjemmeside.

  Søg stillingen Pædagogisk assistent... (nyt vindue)
 • 11-03-2020 Ildsjæle til Netværkshusene

  Brænder du for samskabelse og fællesskaber?
  ... så er det måske dig, vi leder efter som kollega i vores Netværkshuse!


  Under overskriften "Alle har brug for et fællesskab" har vi en vision om over de næste år at videreudvikle vores 3 Netværkshuse i Korsør, Skælskør og Slagelse, som er vores samværs- og aktivitetstilbud for unge og voksne borgere med psykisk sårbarhed, til i endnu højere grad at danne rammer for nye og værdiskabende fællesskaber i samskabelse med lokalsamfundet.

  Vi ønsker herunder bl.a. at åbne vores Netværkshuse yderligere op, også for flere brobyggende muligheder, fællesskaber og lokalsamfundsaktører. Vi vil forstærke vores åbne rådgivning i husene yderligere sammen med andre kommunale aktører, så borgerne, pårørende og lokalsamfundet kan få endnu mere tilgængelig og tidligere hjælp og rådgivning tættere på. Vi vil rekruttere flere frivillige, som kan bidrage som medværter, til flere fællesskaber i husene og med det, de i øvrigt gerne vil bidrage med. Vi ønsker at skabe endnu flere attraktive og meningsfulde aktiviteter i og uden for husene, der appellerer til hele lokalsamfundet. Vores eget Recoveryskole-program STARS, som tilbyder recoveryorienterede lærings- og udviklingsforløb i og uden for Netværkshusene, er også en vigtig platform for fællesskaber og brobygning til lokalsamfundet i denne proces. Og så er der alt det, der opstår undervejs, og vi endnu ikke ved, hvor lander.

  Vi søger derfor nu 3 kompetente ildsjæle-kollegaer i Netværkshusene, der brænder for at indgå i, understøtte og bidrage til denne videreudvikling. Måske er du en af dem?

  Dine opgaver vil bl.a. være

  • skabe, medskabe og brobygge til fællesskaber
  • iværksætte og understøtte kreative, kulturelle, fysiske eller andre inspirerende og fællesgørende aktiviteter - i og udenfor husene, der henvender sig husenes gæster og til lokalsamfundet
  • rekruttere, facilitere, koordinere og skabe gode rammer for frivillighed i og uden for husene
  • bygge broer - til lokalsamfundet, til samarbejdspartnere, til CPUS øvrige tilbud mm.
  • indgå i åben rådgivning sammen med andre fagprofessionelle
  • have individuelle, nærværende og professionelle samtaler med borgere i husene, der måtte have brug for det
  • facilitere grupper, samtalesaloner og netværkssamarbejde
  • være opsøgende i kommunen, og formidle viden om Netværkshusenes og andre relevante tilbud og aktiviteter via artikler, sociale medier, hjemmeside, på netværks- og samarbejdsmøder mv.
  • være den bedste kollega og udgave af dig selv ?
  • ... og meget mere, der understøtter den vision, vi har for Netværkshusene.

  Hvad søger vi efter?

  Vi søger kollegaer med relevant fagprofessionel baggrund, et bredt fagligt og personligt kompetencerepertoire, et varmt hjerte og et stærkt drive, da opgaverne er mange og forskellige.

  Du
  • brænder for at gøre en forskel for mennesker, ser muligheder og er som person udviklingsorienteret, udadvendt, dynamisk og fleksibel.
  • arbejder naturligt anerkendende, ligeværdigt, professionelt og selvstændigt, og forstår dit arbejde og dig selv ind i et arbejdsfællesskab
  • har med fordel erfaring med målgrupperne, med at samarbejde med frivillige og gerne også med brobygning til/samskabelse med civilsamfundet.
  • har iværksætter-trang og kan få ting til at ske
  • ser det naturligt og berigende at reflektere over din egen og andres praksis, og er åben for læring og feedback.
  • har kørekort.

  Vi kan bl.a. tilbyde

  • gode kollegaer og et stærkt arbejdsfællesskab
  • stor mulighed for indflydelse og for at være med til at sætte dit præg på udviklingen af Netværkshusene
  • høj grad af selvstændighed og for tilrettelæggelse af eget arbejde
  • tæt sparring med kollegaer og leder
  • løbende faglig supervision og uddannelse
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft
  • en spændende arbejdsplads, hvor dagene er afvekslende, og hvor der er højt til loftet
  • telefon og iPad som arbejdsredskaber.

  Stillingerne er fuld tid med 37 timer, dog kan én af stillingerne eventuelt være på 32 timer efter aftale.

  Arbejdstiden kan være dag, aften og enkelte gange i weekenden. Du skal være indstillet på at være fleksibel i forhold til vagter til kl. 21.00, 1-2 gange om ugen på hverdage, og være indstillet på at tage yderligere vagter i tilfælde af sygdom, ferie m.v.

  Du skal være indstillet på at dit arbejdssted kan være i alle tre Netværkshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør. Vi forsøger dog så vidt muligt at tilrettelægge ressourcerne, så medarbejderne er tilknyttet ét Netværkshus, men kan have vagter i Netværkshuse i flere af byerne.

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for Ny Løn.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information eller har relevante spørgsmål, kan du kontakte
  • områdeleder Christian Solholt på tlf. 29 45 93 26 (fredag den 6. marts fra kl. 9.00-13.00)

  Uddybende information kan findes på
  Der er åbent hus for ansøgere den 4. marts 2020 fra kl. 15.00-17.00 i Birkehuset, Egersundsvej 30, 4220 Korsør.
   

  Frist

  • onsdag den 11. marts 2020 kl. 12.00

  Samtaler finder sted mandag den 16. marts, og fredag den 19. marts 2020. Eventuelt anden samtale finder sted 23. marts 2020.
  Du kontaktes senest den 13. marts 2020, hvis du inviteres til samtale.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. maj 2020.


   

  Søg stillingen Ildsjæle til Netværk... (nyt vindue)
Pædagog (3)
 • 11-03-2020 Ildsjæle til Netværkshusene

  Brænder du for samskabelse og fællesskaber?
  ... så er det måske dig, vi leder efter som kollega i vores Netværkshuse!


  Under overskriften "Alle har brug for et fællesskab" har vi en vision om over de næste år at videreudvikle vores 3 Netværkshuse i Korsør, Skælskør og Slagelse, som er vores samværs- og aktivitetstilbud for unge og voksne borgere med psykisk sårbarhed, til i endnu højere grad at danne rammer for nye og værdiskabende fællesskaber i samskabelse med lokalsamfundet.

  Vi ønsker herunder bl.a. at åbne vores Netværkshuse yderligere op, også for flere brobyggende muligheder, fællesskaber og lokalsamfundsaktører. Vi vil forstærke vores åbne rådgivning i husene yderligere sammen med andre kommunale aktører, så borgerne, pårørende og lokalsamfundet kan få endnu mere tilgængelig og tidligere hjælp og rådgivning tættere på. Vi vil rekruttere flere frivillige, som kan bidrage som medværter, til flere fællesskaber i husene og med det, de i øvrigt gerne vil bidrage med. Vi ønsker at skabe endnu flere attraktive og meningsfulde aktiviteter i og uden for husene, der appellerer til hele lokalsamfundet. Vores eget Recoveryskole-program STARS, som tilbyder recoveryorienterede lærings- og udviklingsforløb i og uden for Netværkshusene, er også en vigtig platform for fællesskaber og brobygning til lokalsamfundet i denne proces. Og så er der alt det, der opstår undervejs, og vi endnu ikke ved, hvor lander.

  Vi søger derfor nu 3 kompetente ildsjæle-kollegaer i Netværkshusene, der brænder for at indgå i, understøtte og bidrage til denne videreudvikling. Måske er du en af dem?

  Dine opgaver vil bl.a. være

  • skabe, medskabe og brobygge til fællesskaber
  • iværksætte og understøtte kreative, kulturelle, fysiske eller andre inspirerende og fællesgørende aktiviteter - i og udenfor husene, der henvender sig husenes gæster og til lokalsamfundet
  • rekruttere, facilitere, koordinere og skabe gode rammer for frivillighed i og uden for husene
  • bygge broer - til lokalsamfundet, til samarbejdspartnere, til CPUS øvrige tilbud mm.
  • indgå i åben rådgivning sammen med andre fagprofessionelle
  • have individuelle, nærværende og professionelle samtaler med borgere i husene, der måtte have brug for det
  • facilitere grupper, samtalesaloner og netværkssamarbejde
  • være opsøgende i kommunen, og formidle viden om Netværkshusenes og andre relevante tilbud og aktiviteter via artikler, sociale medier, hjemmeside, på netværks- og samarbejdsmøder mv.
  • være den bedste kollega og udgave af dig selv ?
  • ... og meget mere, der understøtter den vision, vi har for Netværkshusene.

  Hvad søger vi efter?

  Vi søger kollegaer med relevant fagprofessionel baggrund, et bredt fagligt og personligt kompetencerepertoire, et varmt hjerte og et stærkt drive, da opgaverne er mange og forskellige.

  Du
  • brænder for at gøre en forskel for mennesker, ser muligheder og er som person udviklingsorienteret, udadvendt, dynamisk og fleksibel.
  • arbejder naturligt anerkendende, ligeværdigt, professionelt og selvstændigt, og forstår dit arbejde og dig selv ind i et arbejdsfællesskab
  • har med fordel erfaring med målgrupperne, med at samarbejde med frivillige og gerne også med brobygning til/samskabelse med civilsamfundet.
  • har iværksætter-trang og kan få ting til at ske
  • ser det naturligt og berigende at reflektere over din egen og andres praksis, og er åben for læring og feedback.
  • har kørekort.

  Vi kan bl.a. tilbyde

  • gode kollegaer og et stærkt arbejdsfællesskab
  • stor mulighed for indflydelse og for at være med til at sætte dit præg på udviklingen af Netværkshusene
  • høj grad af selvstændighed og for tilrettelæggelse af eget arbejde
  • tæt sparring med kollegaer og leder
  • løbende faglig supervision og uddannelse
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft
  • en spændende arbejdsplads, hvor dagene er afvekslende, og hvor der er højt til loftet
  • telefon og iPad som arbejdsredskaber.

  Stillingerne er fuld tid med 37 timer, dog kan én af stillingerne eventuelt være på 32 timer efter aftale.

  Arbejdstiden kan være dag, aften og enkelte gange i weekenden. Du skal være indstillet på at være fleksibel i forhold til vagter til kl. 21.00, 1-2 gange om ugen på hverdage, og være indstillet på at tage yderligere vagter i tilfælde af sygdom, ferie m.v.

  Du skal være indstillet på at dit arbejdssted kan være i alle tre Netværkshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør. Vi forsøger dog så vidt muligt at tilrettelægge ressourcerne, så medarbejderne er tilknyttet ét Netværkshus, men kan have vagter i Netværkshuse i flere af byerne.

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for Ny Løn.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information eller har relevante spørgsmål, kan du kontakte
  • områdeleder Christian Solholt på tlf. 29 45 93 26 (fredag den 6. marts fra kl. 9.00-13.00)

  Uddybende information kan findes på
  Der er åbent hus for ansøgere den 4. marts 2020 fra kl. 15.00-17.00 i Birkehuset, Egersundsvej 30, 4220 Korsør.
   

  Frist

  • onsdag den 11. marts 2020 kl. 12.00

  Samtaler finder sted mandag den 16. marts, og fredag den 19. marts 2020. Eventuelt anden samtale finder sted 23. marts 2020.
  Du kontaktes senest den 13. marts 2020, hvis du inviteres til samtale.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. maj 2020.


   

  Søg stillingen Ildsjæle til Netværk... (nyt vindue)
 • 16-03-2020 Familieplejekonsulent til Børn og Famillie
  Slagelse kommune søger en Familieplejekonsulent til Afdeling for Børn og Familie i Center for Børn og Unge.

  Har du lysten og evnerne til at være med på "holdet" i en organisation, der har fokus på faglig udvikling, så er det måske dig, vi mangler i vores familieplejekonsulentteam.

  Bliv en del af en ambitiøs kommune/afdeling, der har intention om fortsat udvikling. 

  Slagelse kommune er aktuelt i gang med en større organisatorisk ændring, hvor der særligt er fokus på "opgaven sætter holdet". Der ønskes fokus på, at der i løsning af kerneopgaven arbejdes sammen på tværs af kompetencer. At medarbejdernes faglighed bliver bragt mere i spil. Slagelse Kommune ønsker at skabe gode arbejdsfællesskaber både vertikalt og horisontalt, samt være en attraktiv arbejdsplads med høj arbejdsglæde

  Afdeling for Børn og Familie har omkring 80 ansatte, heraf seks familieplejekonsulenter.

  Kerneopgaven for familieplejekonsulenterne er pt. at understøtte de plejefamilier og aflastningsfamilier som har indgået kontrakt med Slagelse Kommune. I familieplejekonsulentteamet arbejdes der, i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, med matchning af barn og pleje/aflastningsfamilie.
  Derudover består arbejdsopgaverne af råd, vejledning/supervision og opkvalificering af plejefamilier ansat af Slagelse Kommune. Familieplejekonsulenter forestår det administrative arbejde i forbindelse med ovenstående opgaver. Der arbejdes primært i IT-systemet KMD-Sag.

  Kvalifikationer

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du:
  • er uddannet pædagog, socialrådgiver, socialformidler eller lignende
  • har erfaring i arbejdet med anbragte børn og plejefamilier
  • har kendskab til lovgivningen på området
  • kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og med fleksibel arbejdstid
  • kan arbejde helhedsorienteret, selvstændigt og kan indgå naturligt i et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
  • kan kvalificere og dokumentere praksis i plejefamilierne og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
  • kan arbejde systematisk med journalisering og dokumentation
  • det er en fordel at være supervisoruddannet
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker plejefamilier bosiddende i hele Danmark
  • har godt humør, og ønsker, at bidrage til og indgå i, et godt kollegaskab
  • ser løbende kollegial og ekstern supervision som redskab til udvikling.

  Vi tilbyder dig

  • at arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • en organisation i løbende forandring
  • løbende kompetenceudvikling, både alene og sammen med dine kolleger
  • introduktion til at træde ind i konsulentrollen, i arbejdsopgaverne og arbejdet med metoder og systemer i Slagelse Kommune
  • faglig sparring fra engagerede kolleger samt gruppesupervision ved ekstern supervisor
  • kontorfællesskab.

  Her bor vi

  Afdeling for Børn og familie har kontor i Torvegade 22-26, 4200 Slagelse. Afdelingen er fordelt i tre etager. Der findes ikke elevator i huset.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til:

  Frist

  • 16. marts 2020 kl. 23.59

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag den 19. marts. Eventuelt anden samtale vil blive afholdt mandag den 23. marts 2020.

  Søg stillingen Familieplejekonsulen... (nyt vindue)
 • 18-03-2020 Pædagog til Børnegårdens vuggestue
  Besøg os inden du søger stillingen - vi mener det :-)

  Vi søger en pædagog, der kan og vil indgå i et team med i alt to pædagoger og en pædagogmedhjælper i den ene vuggestuegruppe i 33-34 timer pr. uge.

  Vi modtager ekstra midler til pædagogisk personale i perioden 2020 - 2022. Der er derfor tale om en tidsbegrænset ansættelse fra maj 2020 - 30. november 2022 med mulighed for fastansættelse.

  En rød tråd i Børnegården er, at vi arbejder struktureret og fokuseret samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt.
  Det har vi en forventning om, at du også gør og kan trives i.

  I Børnegården er en Marte Meo-inspireret tilgang en integreret del af vores pædagogiske arbejde. Vi forventer, at du har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne.

  Vi ønsker blandt andet at være kendetegnet ved, at det pædagogiske personale er fagligt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis - det er leder, souschef og afdelingsleder også, som led i den daglige sparring.

  Børnegården er en institution med cirka 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser. Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.00.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de tre- til cirka fire et halvt-årige samt en afdeling med to storbørnsgrupper for de cirka fire et halvt- til seksårige.

  Børnegårdens oversættelse af kommunens værdier er, at vi

  • er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter dem - også de svære ting
  • er tydelige - fordi vi er professionelle
  • er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Se desuden mere på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Vil du vide mere?

  Besøg os inden du søger stillingen, så kan du også få forventninger til pædagoger i Børnegården udleveret.
  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • leder Anders Kaae på 58 52 29 79
  • souschef Jeanne Kok på 58 52 29 79.

  Ansøgningsfrist

  • 18. marts kl. 23.30.
  • Vi forventer, at afholde to samtaler alt for de endelige kandidater: første samtale 24. marts i tidsrummet 09.00 - 15.00, og anden samtale 26. marts i tidsrummet 09.00 - 14.00.


  Søg stillingen Pædagog til Børnegår... (nyt vindue)
Psykolog (1)
 • 16-03-2020 Psykologer til vores familiehuse
  Grundet yderligere udvidelse af vores familiehuse søger vi igen nye kollegaer. Så har du erfaring inden for arbejdet med familier, børn og unge i udsatte positioner, og kan du se værdien i at arbejde tværfagligt? Vil du arbejde et sted med fokus på udvikling og fællesskab, hvor dine faglige kvalifikationer er i høj kurs, så er Familiehusene i Slagelse kommune måske stedet!

  Vores familiehuse er organisatorisk forbundet til Klostermarken Dagbehandlingsskole og kommende familieinstitution i Havrebjerg, men løser opgaver for hele kommunen.

  Som psykolog vil dine primære arbejdsopgaver være sager efter Servicelovens §11.3 og §52 med familie- og individuel terapi samt netværksbaserede samtaler. En anden vigtig del af jobbet vil være at give sparring til dine øvrige kollegaer, såvel i det enkelte familiehus som i hele organisationen.

  Der arbejdes ud fra en handleplan udfærdiget i tæt samarbejde med forvaltningen. Mange af familierne er såkaldte multiproblemfamilier og din væsentligste opgave som psykolog vil være at hjælpe de involverede til at tage ansvar og give værktøjer til at skabe forandring i familien. Du skal arbejde anerkendende og relationsdannende og have fokus på ressourcerne og styrkerne, men samtidig have blik for udfordringerne hos familien.

  Du vil både arbejde alene og sammen med andre psykologer, støtte-kontaktpersoner, familiebehandlere og ledelse. Stillingen er på 37 timer og arbejdet kan forventes at ligge i både dag- og aftentimer samt weekend og helligdage.

  Vi forventer, at du har relevant uddannelse: cand.psych., gerne med speciale inden for børn og unge med særlige udfordringer. Derudover må du meget gerne have erfaring med, eller interesse for behandlingsforløb, at holde samtaler med børn og unge, at gennemlæse sager, at skrive skriftlige udtalelser og udredninger og psykologiske tests. Du skal have gode formidlingsevner. Det er en fordel for stillingen at have erfaring med at formidle viden om diagnoser og metoder på en inspirerende og let tilgængelig måde.

  Vi ser gerne, at du

  • er fleksibel, stabil og robust
  • bidrager aktivt til at opbygge et nyt helhedsorienteret, kreativt behandlingsmiljø
  • stiller store krav til dig selv og din praksis
  • reflektere over din egen praksis og åben over for andre faglige tilgange
  • er udadvendt samt ressource- og relationsorienteret
  • kan navigere i en hektisk hverdag
  • kan samarbejde og har en ligeværdig tilgang og forståelse
  • evner til at indgå i en organisation og være teamplayer
  • både kan se det enkelte barn, den enkelte personalegruppe og organisationens behov
  • har interesse i, og forståelse for, dagbehandling
  • gerne har erfaring fra dagbehandling og kender til faglighed, præmisser og diskurser på området.

  Uddannelse er noget, vi vægter højt, og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved børne-/ungepsykiater Søren Hertz, der står for vores interne toårige uddannelse.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst og herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kollegaer.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om jobbet er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på telefon 20 31 87 03.

  Frist for ansøgning

  • 16. marts 12.00.
  • Samtaler forventes afholdt i uge 13.


  Søg stillingen Psykologer til vores... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 26-02-2020 Økonomikonsulent til Administrativ Service - barselsvikariat
  Vi søger snarest muligt en barselsvikar med økonomiprofil til Administrativ Service. Barselsvikariatet er på 37 timer om ugen.

  Administrativ Service er en enhed i Slagelse Kommune, der har til opgave at servicere hele organisationen i forhold til primært løn- og økonomiopgaver. Administrativ Service er en afdeling med en engageret medarbejdergruppe på 40 medarbejdere opdelt i to teams, og er placeret i Stab for Økonomi og Digitalisering. Vores samarbejdspartnere er først og fremmest chefer og ledere, men også andre med administrativt ansvar.

  Du bliver en del af en spændende og travl hverdag med engagerede kolleger, en stærk teamånd, gode sparringsmuligheder, stor fleksibilitet og en uhøjtidelig omgangstone.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med bogføring og afstemning
  • kan vejlede i at forstå og bruge forskellige systemer inden for økonomi
  • kan arbejde i højt tempo og trives med en hektisk hverdag
  • er serviceminded af natur og får energi af at hjælpe andre
  • har gode Excel-kompetencer
  • har en relevant økonomisk uddannelse.

  Det er en fordel, hvis du kender vores økonomi- og lønsystem KMD OPUS, men ikke en forudsætning.

  Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være

  • at være primær kontakt for en række virksomheder eller områder
  • planlægning og understøttelse af økonomiopfølgning og ledelsestilsyn
  • bogføring og afstemning
  • analyse- og optimeringsopgaver.

  Aflønning efter HK-overenskomst på baggrund af uddannelse og erfaring. Barselsvikariatet er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.
  Administrativ Service er placeret i Slagelse centrum tæt ved stationen. 

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Carina Vincent på 20 37 61 37
  • afdelingsleder Karen Bitsch på 20 35 12 40.

  Ansøgning

  • 26. februar 2020.
  • Der vil blive afholdt samtaler 28. februar 2020.


  Søg stillingen Økonomikonsulent til... (nyt vindue)
 • 09-03-2020 Barselsvikar til Budget, Analyse og Data

  Har du flair for at arbejde med tal, systemer og dataanalyser? Og har du lyst til at bidrage til udviklingen af vores fælles LedelsesInformationsMiljø (LIM)? Så har vi et spændende job til dig i Slagelse Kommunes Stab for Økonomi og Digitalisering.


  I Slagelse Kommune er vi i fuld gang med udviklingen af vores fælles ledelsesinformationsmiljø (BI-system), som skal formidle data til hele organisationen - både politikere, ledere og sagsbehandlere m.fl.

  I den forbindelse søger en barselsvikar, som skal hjælpe med udvikling, design og vedligeholdelse af datapræsentationer, analyser og brugerflader i systemet, samt implementering og validering af nye dataområder.

  Vores LedelsesInformationsMiljø bygger på et KMD datavarehus med systemet Targit som præsentationsværktøj. Så du vil primært skulle arbejde i Targit, men vi bruger også andre systemer som fx Excel til behandling og validering af data, samt de kildesystemer, som data hentes fra.
  Vi forventer ikke, at du har kendskab til Targit på forhånd, men blot at du har en god systemforståelse, er lærenem og er superbruger i excel.

  Din profil

  Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse, som giver kompetencer inden for økonomistyring, analyse, statistik og beregning, som fx cand.oecon./polit./cand.merc. eller lignende.
  Du har lyst til og flair for at arbejde med databehandling og præsentation af data, samt drift af systemerne bag dette.

  Vi lægger vægt på, at du
  • er engageret, åben, og positiv
  • har gode samarbejdsevner
  • har god talforståelse
  • arbejder struktureret og har en logisk og analytisk tilgang til opgaverne
  • er superbruger i Excel og har erfaring med behandling af større datasæt
  • er lærenem og har let ved og er hurtigt til at sætte dig ind i nye systemer og IT-værktøjer.

  Om os

  Du bliver en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, der består af 14 controllere og analysekonsulenter. Vi understøtter hele Slagelse Kommune i forhold til budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter bestilt af direktionen og det politiske niveau.
   

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder et 1-årigt barselsvikariat med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Man bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor man får bred erfaring med bearbejdning og præsentation af data.

  Stillingen er pt tidsbegrænset i 1 år.

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen, placeret på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11.

  Alt det praktiske

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat snarest muligt.
   

  Hvis du vil vide mere

  Du er velkommen til at kontakte vores for yderligere information om stillingen.

  Ansøgningsfristen

  • er mandag den 9. marts kl. 8.00.

  Du ansøger via nedenstående link.
  Vi forventer at holde samtaler med de udvalgte kandidater tirsdag den 10. marts.

  Søg stillingen Barselsvikar til Bud... (nyt vindue)
Elevstillinger (6)
 • 04-03-2020 Anlægsgartnerelev hos Entreprenørservice

  Bliv anlægsgartnerelev hos os


  En eftertragtet plads som anlægsgartnerelev er ledig hos Entreprenørservice i Slagelse Kommune.

  Starttidspunkt

  1. april 2020 eller snarest derefter.

  Entreprenørservice er en virksomhed, som tager elevens læring og udvikling seriøst. Det stiller krav til os og i lige så høj grad til dig som ny elev.

  Forventninger til dig

  • Du er engageret - i både virksomheden og i din læring
  • Hos os er det "opgaven der sætter holdet", hvilket stiller krav til dine kompetencer inden for samarbejde, kollegaskab og det at hverdagen ikke altid er forudsigelig
  • "Hvor der er vilje er der vej" - så har du viljen, har vi lærepladsen
  • Kørekort min. kategori B. Er du mellem 16 og 18 år skal du have traktorkørekort. Er du 18 år eller derover og ikke har kørekort forventes du at erhverve kørekort kategori B indenfor 1 år fra ansættelsesdato
  • Du vil blive ansat efter gældende overenskomst (3F), hvor der er styr på din løn gennem hele elevforløbet

  Om Entreprenørservice

  Vores opgaver favner alt fra grå opgaver med belægningsarbejde (fortove, trapper, granit, brolægning og asfalt mv.) til et bredt udsnit af opgaver indenfor de grønne og plejetekniske elementer (natur, vandløb, idrætsfaciliteter, parker, træer, strande, torve og pladser m.v.) - Et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der leverer 365 dages handlekraft.

  Vi
  • bruger mange entreprenørmaskiner, som du naturligvis vil få erfaring med under din uddannelse
  • vi ægger vægt på og har et stærkt samarbejde med private entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører indenfor området. Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt
  • har ca. 100 kollegaer, som venter på at byde dig velkommen
  • har to primære mødesteder; Korsør og Slagelse. I mange tilfælde vil mødestedet følge opgaven og du kan derfor forvente skiftende mødested eller i nogle tilfælde blive samlet op
  • har flere anlægsgartnerelever på forskellige stadier i uddannelsen
  • gør meget for vores elever med bl.a. elevdage internt i virksomheden samt forberedelses-fri i forbindelse med svendeprøve. Vi går op i at levere et stærkt læringsmiljø med afsæt i faglig vækst, tryghed og sammenhold.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  • anlægsgartner/elevkoordinator Anders Bo Knudsen, tlf. 24 26 65 10 - mandag-torsdag mellem 7.00 og 15.00

  Ansøgningsfrist

  • 4. marts 2020


  Søg stillingen Anlægsgartnerelev ho... (nyt vindue)
 • 30-03-2020 Ernæringsassistentelev til Hashøj

  Madservice Hashøj søger en ernæringsassistentelev

  med ansættelse den 1. maj 2020, men vi er fleksible og kan tilpasse din ansættelsesdato i forhold, hvornår du er færdig med dit grundforløb.

  Er det dig, vi står og mangler! Banker dit hjerte for det gode danske klassiske køkken, så læs videre

  Vi kan tilbyde et produktionskøkken med attraktive arbejdstider, hvor vi producere "mormor-mad", med til tider et twist fra nutiden. Vores udgangspunkt er, at lave mad fra bunden af. Maden, der er tilpasset den enkelte borgeres behov, leveres som kølemad 2 gange om ugen til vores hjemmeboende pensionister, samt 2 plejecentre i Slagelse Kommune. Vi har naturligvis fokus på velsmagende mad, økologi samt madspild i vores produktion. Vi er et køkken i stor udvikling hele tiden, ikke mindst i forhold til den store efterspørges af dysfagi kost.

  Er du den der

  • brænder for at lave mad, der er lavet fra bunden af med økologiske råvarer
  • er nysgerrig og innovativ
  • er kvalitetsbevidst i forhold til madlavning
  • kan komme op om morgenen og er mødestabil
  • er parat til en hverdag med forandringer & udfordringer
  • har mod på at indgå i en travl hverdag med højt humør.

  Så tilbyder vi dig

  • 8 energiske kollegaer der er engagerede og klar til at lære fra sig.
  • et arbejdsmiljø hvor arbejdsglæde og trivsel er en naturlig del af vores hverdag
  • vi giver dig kvalitet i praktikken, som er med til at styrke din teoretiske viden fra skolen.
  • tryghed i din uddannelse
  • et uddannelsesforløb, hvor du udfordres fagligt og personligt.

  Praktisk info

  For at komme i betragtning til elevstillingen skal du:
  • have bestået GF1 og skal i gang med GF2
  • være i gang med GF2
  • have bestået GF2 og skal i gang med hovedforløb
  • arbejdstiden er 37 timer om ugen, hvor du møder i tidsrummet mellem kl. 6.30-15.00 fra mandag til fredag. Der er weekendfri men der skal påregnes vagter på helligdage.
  • arbejdspladsen er beliggende på adressen Atkærvænget 27D, 4261 Dalmose.
  • løn ifølge overenskomst
  • du kan få voksenelevløn, hvis du er 25 år eller derover på ansættelsestidspunktet og opfylder overenskomst betingelserne for voksenelevløn eller er berettiget til voksenlærlingetilskud fra Jobcentret.

  Er du interesseret?

  Tænker du, det er lige mig, så fat pc, og send en ansøgning.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Katja Nymann på telefon 58 57 34 72

  Ansøgningsfrist

  • 30. marts 2020

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk via Signatur.

  Søg stillingen Ernæringsassistentel... (nyt vindue)
 • 30-03-2020 Ernæringsassistentelev til Skovvang
  Madservice Skovvang søger en ernæringsassistentelev med start den 1. august 2020, men vi er fleksible og kan tilpasse din ansættelsesdato i forhold, hvornår du er færdig med dit grundforløb.

  Er det dig, vi står og mangler! Banker dit hjerte for det gode danske klassiske køkken, så læs videre

  Vi kan tilbyde et spændende job i Madservice Skovvang med attraktive arbejdstider. Vi er et produktionskøkken, der producerer skøn varmholdt "mormor-mad" lavet fra bunden, til tider med et twist fra nutiden. Maden, der er tilpasset den enkelte beboers behov, leveres som aftensmad til 8 af kommunens plejecentre. Vi har naturligvis fokus på økologi, kvalitet og madspild.  Vi er et køkken i udvikling der har stort fokus på dysfagi.

  Er du en der

  • brænder for at lave mad, der er lavet fra bunden af med økologiske råvarer
  • er nysgerrig og innovativ
  • er kvalitetsbevidst i forhold til madlavning
  • kan komme op om morgenen og er mødestabil
  • er parat til en hverdag med forandringer & udfordringer
  • har mod på at indgå i en travl hverdag med højt humør.

  Så tilbyder vi dig

  • 9 energiske kollegaer hvoraf 1 er elev, der er engagerede og klar til at lære fra sig.
  • forskellige opgaver fra tilberedning af mad, pakning af mad, rengøring og festmenuer
  • et arbejdsmiljø hvor arbejdsglæde og trivsel er en naturlig del af vores hverdag
  • vi giver dig kvalitet i praktikken, som er med til at styrke din teoretiske viden fra skolen.
  • tryghed i din uddannelse
  • et uddannelsesforløb, hvor du udfordres fagligt og personligt.

  Praktisk info

  For at komme i betragtning til elevstillingen skal du:
  • have bestået GF1 og skal i gang med GF2
  • være i gang med GF2
  • have bestået GF2 og skal i gang med hovedforløb
  • arbejdstiden er 37 timer om ugen, hvor du møder i tidsrummet mellem kl. 7.30-16.00 med arbejde hver 4. weekend samt helligdage
  • arbejdspladsen er beliggende på adressen Grønningen 1 i Slagelse.
  • løn ifølge overenskomst
  • du kan få voksenelevløn, hvis du er 25 år eller derover på ansættelsestidspunktet og opfylder overenskomst betingelserne for voksenelevløn eller er berettiget til voksenlærlingetilskud fra Jobcentret.

  Er du interesseret?

  Tænker du, det er lige mig, så fat pc, og send en ansøgning.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Katja Nymann på telefon 58 57 34 72

  Ansøgningsfrist

  • 30. marts 2020

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk via Signatur.

  Søg stillingen Ernæringsassistentel... (nyt vindue)
 • 01-04-2020 Social- og sundhedsassistentelever august 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 3. august 2020 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Social- og sundhedsassistentelever over 25 år, der bliver ansat i Slagelse Kommune efter 1. januar 2020 bliver aflønnet med voksenløn

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på
  Søg elevpladsen
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 01-04-2020 Social- og sundhedshjælperelever august 2020

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 3. august 2020 med skoleundervisning i Slagelse eller Ringsted.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og plejeopgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på en af SOSU-ZBC's skoleafdelinger i Slagelse eller Ringsted.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på
  Søg elevpladsen
  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 01-05-2020 Pædagogiske assistentelever - august 2020

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?


  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i august 2020.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på max 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogisk assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på nedenstående link
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest den 1. maj 2020.

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 09-03-2020 Barselsvikar til Budget, Analyse og Data

  Har du flair for at arbejde med tal, systemer og dataanalyser? Og har du lyst til at bidrage til udviklingen af vores fælles LedelsesInformationsMiljø (LIM)? Så har vi et spændende job til dig i Slagelse Kommunes Stab for Økonomi og Digitalisering.


  I Slagelse Kommune er vi i fuld gang med udviklingen af vores fælles ledelsesinformationsmiljø (BI-system), som skal formidle data til hele organisationen - både politikere, ledere og sagsbehandlere m.fl.

  I den forbindelse søger en barselsvikar, som skal hjælpe med udvikling, design og vedligeholdelse af datapræsentationer, analyser og brugerflader i systemet, samt implementering og validering af nye dataområder.

  Vores LedelsesInformationsMiljø bygger på et KMD datavarehus med systemet Targit som præsentationsværktøj. Så du vil primært skulle arbejde i Targit, men vi bruger også andre systemer som fx Excel til behandling og validering af data, samt de kildesystemer, som data hentes fra.
  Vi forventer ikke, at du har kendskab til Targit på forhånd, men blot at du har en god systemforståelse, er lærenem og er superbruger i excel.

  Din profil

  Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse, som giver kompetencer inden for økonomistyring, analyse, statistik og beregning, som fx cand.oecon./polit./cand.merc. eller lignende.
  Du har lyst til og flair for at arbejde med databehandling og præsentation af data, samt drift af systemerne bag dette.

  Vi lægger vægt på, at du
  • er engageret, åben, og positiv
  • har gode samarbejdsevner
  • har god talforståelse
  • arbejder struktureret og har en logisk og analytisk tilgang til opgaverne
  • er superbruger i Excel og har erfaring med behandling af større datasæt
  • er lærenem og har let ved og er hurtigt til at sætte dig ind i nye systemer og IT-værktøjer.

  Om os

  Du bliver en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, der består af 14 controllere og analysekonsulenter. Vi understøtter hele Slagelse Kommune i forhold til budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter bestilt af direktionen og det politiske niveau.
   

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder et 1-årigt barselsvikariat med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Man bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor man får bred erfaring med bearbejdning og præsentation af data.

  Stillingen er pt tidsbegrænset i 1 år.

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen, placeret på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11.

  Alt det praktiske

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat snarest muligt.
   

  Hvis du vil vide mere

  Du er velkommen til at kontakte vores for yderligere information om stillingen.

  Ansøgningsfristen

  • er mandag den 9. marts kl. 8.00.

  Du ansøger via nedenstående link.
  Vi forventer at holde samtaler med de udvalgte kandidater tirsdag den 10. marts.

  Søg stillingen Barselsvikar til Bud... (nyt vindue)