Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 18-04-2021 Sommerferieafløsere til Rosenkildevej 65A

  Om dig

  • Du har lyst til at arbejde med borgere, der har brug for støtte, pleje og omsorg døgnet rundt.
  • Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer.
  • Det vil være en fordel, hvis du har gyldigt B-kørekort og kan køre centerets busser (9-personers)
  • Du kan lide musik - og kan måske spille selv, da musik har en stor betydning i borgernes liv.
  • Du kan arbejde hen over sommeren, både dag, aften og weekend.

  Om jobbet

  Rosenkildevej 65A er et §105/85 tilbud i Specialcenter Slagelse.

  Der er 15 lejligheder, og målgruppen er borgere i alderen mellem 30 og 74 år, med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Borgerne på Rosenkildevej 65A har et stort støttebehov i alle livets forhold, både pædagogisk og sundhedsfagligt.

  Vi tilbyder

  • et spændende og afvekslende arbejde, med skiftende arbejdstider - dag / aften, og weekendarbejde.
  • supervision og faglig opkvalificering
  • en beboergruppe der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed.
  • en dygtig og engageret personalegruppe hvor forskellighed anses som en force.
  • dejlige omgivelser, som indbyder til udendørs aktiviteter med borgerne.

  For yderligere information om stillingen

  Kontakt venligst
  • daglig leder Sanne Vedel Peitersen på telefon 20 45 46 65
  Se også vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  Din ansøgning skal være os i hænde senest
  • 18. april 2021
  Ansættelsesdato
  • 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter


  Søg stillingen Sommerferieafløsere ... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interesse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interesse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
Tandklinikassistent (1)
 • 23-04-2021 Tandklinikassistent til Slagelse Kommunale Tandpleje
  Slagelse Kommunale Tandpleje søger en klinikassistent med tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest derefter.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge med to tjenesteadresser samt hjælp på andre adresser ved behov.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.
  Kan du nikke genkendende til disse ord, og vil du være med til at sprede glæde i arbejdsdagen til kollegaer, børn, unge og forældre? Så er du måske vores nye kollega.

  Vi forventer at du

  • er uddannet klinikassistent gerne med erfaring fra Kommunal Tandpleje
  • er faglig kompetent og kvalitetsbevidst og god til at holde fokus på kerneopgaven
  • brænder for arbejdet i Kommunal Tandpleje
  • interesserer dig for forebyggelse og sundhedsfremme
  • er god til at arbejde med børn, unge og deres forældre
  • har gode samarbejdsevner
  • er tydelig og anerkendende i din kommunikation, både med børn og voksne samt kollegaer
  • har mod på løbende omstilling og er positiv og åben.

  Vi tilbyder

  • dygtige og engagerede kollegaer
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora og Kodak)
  • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
  • en afvekslende og travl hverdag.

  I Tandplejen er vi omkring 45 kollegaer, fordelt på vores 8 klinikker i kommunen. Vi varetager tandbehandlingen af ca. 15.000 glade børn og unge.

  Vores Call-Center står for tilsætning og kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med behovstandpleje, med stort fokus på forebyggelse.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse.

  Der vil blive indhentet børne -og straffeattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt gerne

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 23. april 2021, kl. l2.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 28. april 2021 på tandklinikken Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

  Uddannelsesbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.

  Søg stillingen Tandklinikassistent ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (5)
 • 14-04-2021 Medarbejdere (socialpædagog) til de Tværfaglige Teams - Forsorgscenter Toften
  Forsorgscenter Toften opnormerer med flere stillinger og søger medarbejdere til de Tværfaglige Teams på såvel Holbækvej som Merkurvej

  Toften søger medarbejdere til såvel Forsorgshjemmet som til de udekørende funktioner. Vi søger medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser f.eks. Sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Teams består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. Vi arbejder recoveryorienteret, med afsæt i flere metodiske tilgange herunder Motiverende samtaler (MI) og med Low Arousal (LA2) som udgangspunktet for konfliktnedtrapning, samarbejde og trivsel. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Ofte har de borgere vi samarbejder med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse og i et hektisk miljø.

  For Forsorgshjemmet, Holbækvej, gør sig gældende

  At det er et døgntilbud der rummer 26 pladser jf. SEL §110 pladser, heraf er 3 flexpladser med mulighed for §§ 107 & 108, for hjemløse og/eller funktionelt hjemløse der har behov for omsorg og støtte til at komme videre i livet. Derudover huser Toften natherberg med 2 pladser.

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, fx støtte beboerne til hensigtsmæssige valg omkring sundhed og trivsel, støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for ca. 5-6 beboere og i samarbejde med disse udarbejdes forskellige screeninger og opholdsplan og der afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter som af arbejdet med individuelle mål. Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og ADL-træning.

  Du vil som medarbejder på Forsorgshjemmet arbejde i et 6 ugers fast rul med skiftende vagter. pt. 7-8 aftenvagter og 3 weekendvagter fordelt på 2 weekender ud af 6.

  Det udekørende team, Merkurvej

  For Merkurvej gør det sig gældende at der lige om lidt står 9 særligt skæve boliger klar, det betyder der er brug for flere hænder

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaverne er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem, efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger og der er flere på vej. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune. Toften er desuden aktører i en prøvehandling i forhold til den sociale hjemmepleje (DSH) i samarbejde med Center for Handicap og psykiatri og Sundhed og Ældre i Slagelse kommune. Derved har Toften også opgaver, der både kalder på §85 og samtidig støtte til §83, praktisk hjælp. Toftens udekørende team indgår ligeledes i samarbejder på tværs der omhandler arbejdet med unge udsatte og hjemløse.

  Opgaverne i det udekørende team kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne. Dertil kommer at der forventes en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstider hvis borgernes behov ændres undervejs (primært 8-16).

  For stillingerne gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver.
  • udviser en grundlæggende tillid til dine omgivelser, hvilket gør at du tør sætte dig selv i spil og via refleksion ønsker at udfordre dig selv og dine kollegaer i et fælles læringsperspektiv.
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde.
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde og med mange bolde i luften.
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som anvender rusmidler.
  • der formår på en at samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren, i det tempo og med den tilgang der er nødvendig for at borgeren kan følge med og mestre.
  • der besidder evnen til egen refleksion, og bidrager fagligt og aktivt i refleksion
  • der møder mennesker med ligeværdighed og med respekt for det liv de vælger at leve
  • kan benytte IT på brugerniveau, og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort og for den udekørende funktion, ved behov kan stille egen bil til rådighed

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig. En travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

  Ønsker du yderligere oplysninger

  om stillingen, kan du rette henvendelse til
  • forstander Karen-Marie Heltoft telefon 22 89 40 98 eller
  • teamleder Anne Mette Thomsen på telefon 23 82 91 39

  Eler på Forsorgscenter Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse kommunes hjemmeside og uploades elektronisk senest
  • onsdag den 14. april 2021.

  Du skal noterer i ansøgningen hvilken stilling du søger; Forsorgshjemmet Holbækvej, det udekørende team Merkurvej eller begge stillinger.

  Samtaler finder sted 27. april 2021 på Holbækvej 16, 4200 Slagelse.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest, ligesom der indhentes straffeattest.   

  Søg stillingen Medarbejdere (social... (nyt vindue)
 • 15-04-2021 Aftensygeplejerske til Slagelse Kommune
  Tid til at prøve noget nyt? Måske er det lige dig, vi søger til en fast aftenvagt som sygeplejerske i Slagelse kommune 29,75 timer ugentligt.

  Har du interesse for, og lyst til, at prøve at arbejde i borgerens hjem? Er du bevidst om din selvstændighed i arbejdet, og kan du se dig selv arbejde i og med til tider kreative løsninger. Så kan dette være det rette match for dig!

  Vi søger en sygeplejerske til pleje og behandling af borgere ude i eget hjem - i stabile/komplekse såvel som ustabile forløb. Vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primærområdet ikke nødvendigvis er en forudsætning.

  Dine samarbejdspartnere bliver for det første interne samarbejdspartnere: primærsygeplejersker, akutteamet, hjemmeplejen, hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling og så videre. Derudover vil du også arbejde med eksterne samarbejdspartnere: praktiserende læge, lægevagten, apotek samt ikke mindst fortsættelse af behandling iværksat på sygehusafdelinger, hvor behandlingsansvaret forbliver.

  Du vil blive en del af et team bestående af seks sygeplejersker på arbejde fordelt i Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er prioriteret et overlap på 15 min ved hvert vagtskifte, således at man kan sparre eller drøfte opgaver og lignende med dels dagvagter og nattevagter.
  Vi arbejder i omsorgssystemet CURA.

  Vi forventer, at du har

  • uddannelse som sygeplejerske
  • minimum to til tre års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger eller primær sektor
  • kørekort.

  Vi tilbyder

  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen og tager hensyn til hinanden og ikke mindst borgerne - hos os er kerneopgaven omdrejningspunkt
  • at der stilles hybridbiler med automatgear til rådighed
  • nye spændende arbejdstiltag - blandt andet inden for velfærdsteknologien
  • weekendvagt hver anden uge
  • en arbejdsplads med godt humør og højt til loftet.

  Løn -og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst. 
  Tiltrædelse 1. maj/juni 2021.

  Vil du vide mere?

  Ønskes yderligere information om stillingerne, så kontakt
  • områdeleder Helle Petersen på telefon 24 83 30 90.

  Frist

  • 15. april 2021 kl. 15.00.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. april 2021.


  Søg stillingen Aftensygeplejerske t... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Sygeplejerske med psykiatrisk erfaring til kommunal sygepleje
  Styrkelse af indsatsen for borgere med psykiske lidelser i Slagelse Kommune

  Vil du være med til at styrke vores kommunale indsatser for borgere med psykiatriske problemstillinger, som modtager sygepleje og eller hjemmepleje.

  I Slagelse Kommunes hjemme- og sygepleje oplever vi en stigning i antallet af borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Vi ønsker derfor at styrke vores samlede kompetencer i medarbejdergruppen med direkte erfaring og faglighed inden for de psykiatriske kompetencer i sygepleje.

  I Slagelse Kommune har vi de sidste par år haft Projekt Sporet, hvor målsætningen var at arbejde med sikring og opkvalificering af viden og målrette de sundhedsfaglige indsatser til vores borgere med psykiatriske problemstillinger.
  Erfaringen fra projektet og dagligdagen viser, at målgruppen er i stor risiko for, at deres forløb ikke opnår kontinuitet. Det vil vi godt gøre noget for at ændre på.

  Vi ser, at en mulig vej for at arbejde med disse målsætninger er, at vi ansætter en sygeplejerske med psykiatrisk baggrund. Som vores nye sygeplejerske skal du både agere i det direkte borgerrettede felt, men som også have fokus på at understøtte øvrige fagpersoner omkring borgeren i personalets egen kompetenceudvikling med det mål, at de skal kunne håndtere opgaverne hos den enkelte borger.
  Altså er det essentielt, at du både har lyst til borgeropgaverne og har evner og lyst til at dele ud af din viden.
  Effekten skal gerne være kontinuitet i borgerforløb og forhåbentlig medvirken til at nedbringe antallet af indlæggelser og øvrige behov for sundhedskontakter for målgruppen.

  Midlerne til stillingen er givet via ekstra bevilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget. Der skal derfor følge en evaluering af opgaven til udvalget efter et år, hvorfra udvalget tager beslutning om den videre opgavevaretagelse.

  Hovedopgaver bliver at

  • være med tovholder og første mand på udvalgte udskrivelser, der kalder på psykiatriske kompetencer
  • lave handleplaner på borgerforløb og understøtte fagligheder omkring borger med viden om, hvordan borgers situation og behov bedst understøttes
  • styrke de psykiatriske kompetencer i hjemme- og sygeplejen gennem sidemandsoplæring, sparring og vidensdeling
  • medvirke til at beslutningsstøtteredskaber, der kan understøtte sygeplejens håndtering og prioritering af målgruppen, anvendes i den daglige praksis
  • yde akut psykiatrisk assistance i hjemme- og sygeplejen
  • blive skarp på relevante samarbejdsrelationer omkring borgersagerne og opbygge relation og netværk til disse, til gavn for borgerforløbene. Dette både internt kommunalt og regionalt.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske og med psykiatrisk uddannelse/erfaring, fx klinisk erfaring fra psykiatriområdet og/eller misbrugs- og udsatteområdet
  • har viden om rusmidler, deres virkninger og abstinenssymptomer samt forståelse for målgruppens sociale problematikker
  • kan tænke kreativt og finde pragmatiske løsninger
  • har tanker om sundhedsfremmende tiltag med hensyn til denne patientgruppe
  • har lyst til at lære fra dig og er god til at indgå i dialog med medarbejdere i hjemme- og sygeplejen
  • trives med og har blik for at fremme tværfagligt samarbejde
  • selvstændigt kan tilrettelægge og planlægge aktiviteter, der kan styrke borgerforløb og kompetencerne omkring borgerforløbene
  • er en god brobygger, der kan medvirke til at skabe et fælles sprog omkring borgersagerne
  • kan arbejde selvstændigt, men samtidig flair for at samarbejde med samarbejdspartnere, både kommunalt og regionalt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi håber på tiltrædelse fra 1. juni eller før.
  Ansættelsesnorm på 37 timer, men vi er villige til at drøfte timetal.
  Vi forestiller os ansættelse som selvtilrettelæggende. Dog er det forventeligt, at den primære mængde af timer vil ligge i dagtimerne.

  Du vil referere til områdelederen af sygeplejen i Korsør og Skælskør, men have hele kommunen som dit arbejdsfelt.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Hjemmepleje og Sygeplejen Therese Gjerde Corfix, mail tgjen@slagelse.dk / telefon 29 72 98 23
  • områdeleder Marlene Svejstrup, mail smsva@slagelse.dk / telefon 51 63 69 10

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 19. april

  Samtaler foregår torsdag den 22. april.

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der foreligge straffeattest.

   

  Søg stillingen Sygeplejerske med ps... (nyt vindue)
 • 26-04-2021 Visitator til myndighedsafdelingen
  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start 1. juni 2021 eller gerne tidligere. Det er en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i Visitatorgruppen Nord på Smedegade 32A i Slagelse. Vi er i alt 22 visitatorer fordelt i to grupper med 13 i Slagelse og ni i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje, diverse hjælpeordninger med mere.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, så derfor skal du have kørekort og indregne en del kørsel.

  Vi har i Visitationen stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • har bred klinisk erfaring fra ældre- og handicapområdet
  • har erfaring med visitation
  • har erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • har lyst til, og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere og samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse med flere
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør og ikke mindst energi og lyst til et meget travlt, til tider udfordrende og godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden og giver faglig sparring.

  Vi tilbyder

  Hos os får du en arbejdsplads i udvikling, hvor du - sammen med engagerede og kompetente kolleger - vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest og gyldigt kørekort ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede - uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund - til at søge.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte
  • teamleder for Visitation Nord Gunhild Gundersen på telefon 23 99 22 00 eller e-mail gugun@slagelse.dk.

  Frist

  • 26. april 2021 kl. 10:00.
  • Ansættelsessamtaler er planlagt til 27. april 2021. De vil foregå som videomøde via Webex, hvor du indkaldes via mail.


  Søg stillingen Visitator til myndig... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Sygeplejerske til Plejecenter Skovvang
  Er du nysgerrig på hverdagslivet på et plejehjem, har du lyst til at indgå i nære relationer, deltage i arbejdet i beboernes hjem, kan du rumme og se værdi i samarbejde med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi blandt andet på, at tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Du vil som sygeplejerske komme til at arbejde i spændingsfeltet imellem den komplekse, den akutte og den rehabiliterende sygepleje.
  Du vil ligeledes skulle være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.
  Vi arbejder med individuelle kompetenceplaner med god mulighed for faglig udvikling.

  Om dig

  • Du har en høj faglighed og kan søge veje, der kan hæve standarder samt reducere fejl og mangler.
  • Du brænder for at arbejde med afsæt i borgeren i centrum.
  • Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje.
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens.
  • Du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve.
  • Du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer
  • Kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.
  • Uddannelsessted for SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende.

  Om stillingen

  Stillingen er på 32 timer i gennemsnit pr. uge, med dagvagt hver 2. eller 4. weekend.
  Du må meget gerne have en klinisk vejlederuddannelse, men dette er ikke et krav.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91 eller på mail tinham@slagelse.dk eller
  • daglig leder Malene Praefke Hansen på mobil 92 43 44 89 eller på mail malph@slagelse.dk

  Frist

  Der afholdes løbende ansættelsessamtaler, hvorfor ansøgningsfristen er åben.

  Ansættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Sygeplejerske til Pl... (nyt vindue)
Studiejob (2)
 • 20-04-2021 Hjælpere - Pædagogstuderende til Bildsø-lejren
  Bliv hjælper på Bildsø-lejren og giv børn med sociale eller pædagogiske udfordringer en oplevelse for livet samtidig med du udvikler dig fagligt.

  Hvad er Bildsø-lejren?

  Bildsø-lejren er et ferieophold i uge 27 for børn mellem 0.-4. klasse, hvor formålet er at give børn med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold. Hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

  Hvorfor skal du være hjælper?

  Det er erfaringen, at Bildsø-lejren passer godt ind i profilen som pædagogstuderende, og der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig
  • du får muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte børn en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber.
  • du bliver en del af en gruppe dedikerede frivillige, der er indstillede på at gøre en forskel for børn, som har brug for støtte og omsorg
  • du får mulighed for at udvikle dig rent fagligt såvel som personligt
  • det er godt at skrive på dit CV.

  Som hjælper forpligtiger du dig til at deltage i hele feriekolonien fra søndag den 27. juni 2021 til torsdag den 1. juli 2021.
  Der afholdes infomøde med lejrchefen og de øvrige hjælpere, hvor lejrens aktiviteter planlægges. Infomødet foregår den 27. maj.

  Vi indhenter børne- og straffeattest.

  Vil du vide mere?

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • lejrchef Sonja Hove på telefon 27 33 79 83 mellem kl. 18.00-19.00.

  Ansøgningsfrist

  • 20. april 2021

  Løn/Honorar

  Kr. 5.000 for fuld deltagelse i lejren og diverse møder.


   

  Søg stillingen Hjælpere - Pædagogst... (nyt vindue)
 • 16-05-2021 Studentermedhjælper til Afdeling for Skole

  Studentermedhjælper til alsidige og udfordrende opgaver på skoleområdet

  Har du lyst til et alsidigt job, der udfordrer dig og udvikler din indsigt i offentlig administration? Har du interesse for skoleområdet og trives du i opgavesæt, som varierer i indhold og omfang? Har du flair for it, data? Hvis du nikker, så er det dig vi søger!

  Om os

  Du bliver en del af Afdeling for Skole, hvor du vil beskæftige dig bredt med skoleområdet og arbejde tæt sammen med dedikerede kollegaer på tværs af organisationen. Du refererer til skolechefen. Du får en fagligt ambitiøs arbejdsplads med god mulighed for faglig og personlig udvikling.

  Vi gør en stor indsats for at have en uhøjtidelig omgangstone, hvor nulfejlskultur begrænses så meget muligt, men hvor udvikling og sparring i stedet er i højsædet. Du får derudover en arbejdsplads, hvor den faglige forskellighed værdsættes og anses for at være en styrke.

  Udpluk af mulige arbejdsopgaver

  • Aktindsigter
  • Klagesager
  • Mild juridisk bistand
  • GDPR-relaterede opgaver
  • Opgaver forbundet med høringer
  • Oprydning på og systematisering af fællesdrev
  • Journalisering, registreringer og indtastninger
  • Diverse ad-hoc opgaver

  For at lykkedes med ovenstående opgaver er det nødvendigt, at du har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og kan evne at se sammenhænge og bevare overblikket.

  Vi forestiller os, at du er i gang med et relevant studie, eksempelvis cand.soc., cand.scient.adm., cand.scient.pol., cand.jur. eller lign. Du må gerne være i slutningen af din bacheloruddannelse eller i starten af din kandidatuddannelse.

  Som person forventer vi derudover, at du kan genkende de fleste af følgende karaktertræk hos dig selv:
  • Humoristisk
  • Selvstændig
  • Skarp formidler - skriftligt og mundtligt
  • Nysgerrig
  • Omstillingsparat
  • Fleksibel
  • Løsningsorienteret

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Der er tale om en stilling på 7-10 timer om ugen. Vi forventer, at du kan arbejde på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00. Arbejdsstedet er Afdeling for Skole, Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse. Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere information

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
   
  • skolechef Dorthe Christiansen mobil 20 14 35 13

  Ansøgningsfrist

  •  den 16. maj 2021

  Vi afholder ansættelsessamtaler fysisk den 20. maj 2021 fra kl. 9-14.

  Vi glæder os til at læse din ansøgning!

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 14-04-2021 Medarbejdere (socialpædagog) til de Tværfaglige Teams - Forsorgscenter Toften
  Forsorgscenter Toften opnormerer med flere stillinger og søger medarbejdere til de Tværfaglige Teams på såvel Holbækvej som Merkurvej

  Toften søger medarbejdere til såvel Forsorgshjemmet som til de udekørende funktioner. Vi søger medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser f.eks. Sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Teams består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. Vi arbejder recoveryorienteret, med afsæt i flere metodiske tilgange herunder Motiverende samtaler (MI) og med Low Arousal (LA2) som udgangspunktet for konfliktnedtrapning, samarbejde og trivsel. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Ofte har de borgere vi samarbejder med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse og i et hektisk miljø.

  For Forsorgshjemmet, Holbækvej, gør sig gældende

  At det er et døgntilbud der rummer 26 pladser jf. SEL §110 pladser, heraf er 3 flexpladser med mulighed for §§ 107 & 108, for hjemløse og/eller funktionelt hjemløse der har behov for omsorg og støtte til at komme videre i livet. Derudover huser Toften natherberg med 2 pladser.

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, fx støtte beboerne til hensigtsmæssige valg omkring sundhed og trivsel, støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for ca. 5-6 beboere og i samarbejde med disse udarbejdes forskellige screeninger og opholdsplan og der afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter som af arbejdet med individuelle mål. Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og ADL-træning.

  Du vil som medarbejder på Forsorgshjemmet arbejde i et 6 ugers fast rul med skiftende vagter. pt. 7-8 aftenvagter og 3 weekendvagter fordelt på 2 weekender ud af 6.

  Det udekørende team, Merkurvej

  For Merkurvej gør det sig gældende at der lige om lidt står 9 særligt skæve boliger klar, det betyder der er brug for flere hænder

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaverne er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem, efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger og der er flere på vej. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune. Toften er desuden aktører i en prøvehandling i forhold til den sociale hjemmepleje (DSH) i samarbejde med Center for Handicap og psykiatri og Sundhed og Ældre i Slagelse kommune. Derved har Toften også opgaver, der både kalder på §85 og samtidig støtte til §83, praktisk hjælp. Toftens udekørende team indgår ligeledes i samarbejder på tværs der omhandler arbejdet med unge udsatte og hjemløse.

  Opgaverne i det udekørende team kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne. Dertil kommer at der forventes en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstider hvis borgernes behov ændres undervejs (primært 8-16).

  For stillingerne gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver.
  • udviser en grundlæggende tillid til dine omgivelser, hvilket gør at du tør sætte dig selv i spil og via refleksion ønsker at udfordre dig selv og dine kollegaer i et fælles læringsperspektiv.
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde.
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde og med mange bolde i luften.
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som anvender rusmidler.
  • der formår på en at samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren, i det tempo og med den tilgang der er nødvendig for at borgeren kan følge med og mestre.
  • der besidder evnen til egen refleksion, og bidrager fagligt og aktivt i refleksion
  • der møder mennesker med ligeværdighed og med respekt for det liv de vælger at leve
  • kan benytte IT på brugerniveau, og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort og for den udekørende funktion, ved behov kan stille egen bil til rådighed

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig. En travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

  Ønsker du yderligere oplysninger

  om stillingen, kan du rette henvendelse til
  • forstander Karen-Marie Heltoft telefon 22 89 40 98 eller
  • teamleder Anne Mette Thomsen på telefon 23 82 91 39

  Eler på Forsorgscenter Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse kommunes hjemmeside og uploades elektronisk senest
  • onsdag den 14. april 2021.

  Du skal noterer i ansøgningen hvilken stilling du søger; Forsorgshjemmet Holbækvej, det udekørende team Merkurvej eller begge stillinger.

  Samtaler finder sted 27. april 2021 på Holbækvej 16, 4200 Slagelse.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest, ligesom der indhentes straffeattest.   

  Søg stillingen Medarbejdere (social... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Skolekontaktperson til udviklingsprojekt
  Center for børn og unge, afdeling skole, søger skolekontaktperson til udviklingsprojektet "Indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær".

  Projektansættelsen er på fuld tid og med ansættelse fra 1. august 2021 til 31. oktober 2023.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår, ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen, også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at understøtte barnet og den unge
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge, der befinder sig i en udsat position
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relationskompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed
  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til, eller frikøbt til, at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.

  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under skolechefen i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Vil du vide mere

  Yderligere oplysninger om projektet fås hos Information om ansættelse fås hos

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2021 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler afholdes 21. maj 2021.

  Søg stillingen Skolekontaktperson t... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (12)
 • 15-04-2021 SSH/ufaglært til aftenvagt - Bjergbyparken Plejecenter
  Bjergbyparken Plejecenter en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune. Det er et somatisk plejehjem, der består af tre afdelinger med i alt 35 plejeboliger.

  Vi har brug for dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret, kan arbejde for, at borgerne oplever, at de bor i eget hjem med alt, hvad det indebærer, men samtidig levere sikker professionel pleje og behandling.

  I 2019 valgte vi at sætte ressourcer af til en opnormering af vores aftenvagt, så vi har ansat 10 aftenvagter i alt fordelt på to hold.
  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse.

  Som arbejdsplads lægger vi vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  Vi vil allerhelst ansætte en dygtig uddannet SSH, men har du erfaring og interesse for området og måske på sigt planlægger at tage uddannelsen, så er du meget velkommen til at søge om stillingen.

  Du
  • er indstillet på at arbejde i det til tider travle miljø som aftenvagten er, med dygtige og engagerede kolleger.
  • bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere.
  • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet.
  • indgår naturligt i det faglige fællesskab på plejecentret.

  Arbejdstiden for aftenvagterne er 28 timer om ugen, og der arbejdes 5/2. Man arbejder hver anden weekend.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner og de opgaver, du skal løse, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Lajla Stockfleth, telefon 21 33 85 31

  Ansøgningsfrist

  • 15. april 2021.

  Send os en ansøgning, hvis du er interesseret i en stilling, vi indkalder løbende til samtaler, og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.

   

  Søg stillingen SSH/ufaglært til aft... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Quistgården i Korsør
  Social- og sundhedshjælper til aftenvagt søges til Plejecenteret Quistgården i Korsør.
  Der er tale om en sjældent udbudt stilling indenfor et spændende speciale.


  Stillingen er på 27 timer pr. uge i aftenvagt med weekendvagter i ulige uger.

  Plejecenter Quistgården er et leve- og bomiljø for 24 beboere med demens.
  På plejecentret har vi en hjemlig og tryg atmosfære, som understøttes af bygningernes arkitektur og indretning. Her er både plads til fællesskab og privatliv.
  Vi bestræber os på, at det at bo på Quistgården skal føles som at bo i egen bolig.

  Quistgårdens værdisæt er

  Livsglæde, rummelighed, værdighed, tryghed og professionalisme.
  • Personalet har fokus på det enkelte menneske ud fra dennes ønsker og behov med udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske kan rumme
  • Vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever en høj grad af trivsel i hverdagen
  • Vi sætter stor pris på et tæt og godt samarbejde med de pårørende.
  Medarbejdergruppen på Quistgården består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.
  Vi har ligeledes tilknyttet en fast centersygeplejerske og har løbende SSA-elever i psykiatripraktik, ligesom vi flere gange om ugen får besøg af en aktivitetsmedarbejder.

  Du

  • skal have en personlig og faglig interesse og nysgerrighed for specialet.
  • vil blive oplært løbende inden for dit kompetence område, hvilket giver dig stor mulighed for at arbejde med din faglighed.
  • skal på sigt kunne arbejde selvstændigt og du skal kunne tage en travl hverdag med løftet pande og være indstillet på, at ikke to dage er ens.

  Vi

  • er en velfungerende personalegruppe, som har været ansat i flere år og som med en høj faglighed er meget dedikeret til vores job.
  • har et stort fokus på det gode arbejdsmiljø og godt humør er en vigtig del i vores hverdag.
  • er en arbejdsplads som er i konstant udvikling med fokus på faglighed, uddannelse og kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn efter gældende overenskomst - tiltrædelse hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Dorte Hammerich på telefon 61 14 43 33 eller
  • planlægger Gitte Heidi Hansen på telefon 24 89 11 09

  Frist

  • 18. april 2021
  Samtaler afholdes løbende.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Quistgården i Korsør
  Der er tale om en sjældent udbudt stilling indenfor et spændende speciale.

  Stillingen er på 30 timer/ugen fortrinsvis i dagvagt med vagter hver anden weekend.

  Plejecenter Quistgården er et leve- og bomiljø for 24 beboere med demens.
  På plejecentret har vi en hjemlig og tryg atmosfære, som understøttes af bygningernes arkitektur og indretning. Her er både plads til fællesskab og privatliv.
  Vi bestræber os på, at det at bo på Quistgården skal føles som at bo i egen bolig.

  Quistgårdens værdisæt er

  Livsglæde, rummelighed, værdighed, tryghed og professionalisme
  • Personalet har fokus på det enkelte menneske ud fra dennes ønsker og behov med udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske kan rumme
  • Vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever en høj grad af trivsel i hverdagen
  • Vi sætter stor pris på et tæt og godt samarbejde med de pårørende.

  Medarbejdergruppen på Quistgården består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, vi har ligeledes tilknyttet en fast centersygeplejerske og har løbende SSA elever i psykiatripraktik, ligesom vi flere gange om ugen får besøg af en aktivitetsmedarbejder.

  Du

  • skal have en personlig og faglig interesse og nysgerrighed for specialet.
  • vil blive oplært løbende inden for dit kompetenceområde, hvilket giver dig stor mulighed for at arbejde med din faglighed.
  • skal på sigt kunne arbejde selvstændigt og du skal kunne tage en travl hverdag med løftet pande og være indstillet på, at ikke to dage er ens.

  Vi

  • er en velfungerende personalegruppe, som har været ansat i flere år og som med en høj faglighed er meget dedikeret til vores job.
  • har et stort fokus på det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i vores hverdag.
  • er en arbejdsplads som er i konstant udvikling med fokus på faglighed, uddannelse og kompetenceudvikling.

  Løn efter gældende overenskomst - tiltrædelse snarest.

  Har du spørgsmål til stillingen

  så er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Dorte Hammerich, telefon 61 14 43 33 eller
  • planlægger Gitte Heidi Hansen, telefon 24 89 11 09

  Ansøgningsfrist

  • 18. april 2021

  Samtaler afholdes løbende.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Nattevagter til Aflastning Kernehuset (omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA)
  Specialcenter Slagelse, Aflastning Kernehuset søger to omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA til natarbejde 30 timer ugentlig 1. juni 2021 eller efter aftale.

  Om os

  Aflastning Kernehuset er et tilbud til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har 3 afdelinger: En børneafdeling, en børn/unge afdeling og en unge/voksen afdeling.

  Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

  Vi har 21 pladser der pt bruges af 60 børn, unge og voksne.

  Om jobbet

  Arbejdet om natten består primært i at tilse børnene, de unge og de voksne, og yde den nødvendige pasning og støtte, når der er behov for dette.
  Der er som udgangspunkt to nattevagter på arbejde ad gangen.

  Vi tilbyder

  Et arbejdsfællesskab med et godt samarbejde mellem kollegaerne og med familierne.

  God oplæring og mulighed for kompetenceudvikling.

  Yderligere information

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  Se eventuelt Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 19. april kl. 12.00

  Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 28. april 2021.

  Søg stillingen Nattevagter til Afla... (nyt vindue)
 • 21-04-2021 Social og sundhedshjælper til Nattevagt på plejecenter Lützensvej, Q4
  Er du uddannet social- og sundhedshjælper og brænder du for arbejdet med ældre mennesker, så er det dig vi står og mangler.

  Som nattevagt arbejder du både på plejecenter Q4 og plejecenter Lützensvej, hvor der tilsammen er 83 beboere.

  Vi er en velfungerende medarbejdergruppe, hvor fokus på det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i vores hverdag.

  Vi søger

  1 uddannet social- og sundhedshjælper i nattevagt på 28 timer i lige uger (7/7-ordning).
  Ansættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale.

  Vi har stort fokus på de nære relationer til beboerne. Vi arbejder med personcentreret omsorg med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, ønsker og behov, kombineret med vores faglige viden.

  Som social- og sundhedshjælper i nattevagt på Q4/Lützensvej vil du fagligt blive udfordret.

  Vores beboere har forskellige sygdomme blandt andet demens og parkinson, funktionsnedsættelser og behov i varierende grad. Langt de fleste af vores beboere afslutter livet hos os, så vi følger dem til det sidste og har stort fokus på en værdig død.

  Om stillingen og os

  Vi er opmærksomme på, at man i nattevagt ikke har den sammen mulighed for tæt faglig sparring, hvorfor der afholdes nattevagtsmøde hver måned med de andre nattevagter, centersygeplejerskerne og de daglige ledere. Yderligere får du en kompetenceprofil, med henblik på at have fokus på din faglige udvikling. Kompetenceprofilen udfyldes sammen med centersygeplejersken eller assistenten i nattevagten.

  Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, har vi fokus på rehabilitering og det gode liv i plejebolig, hvor beboerinddragelse, nærvær og omsorg er vigtige elementer i vores arbejde med beboerne.

  Q4 er en arbejdsplads i rivende udvikling. Det er derfor vigtigt for os, at du bliver klædt godt på til dine arbejdsopgaver på plejecentret. Vi tilbyder dig derfor en introduktionsperiode på 10 dage eller efter behov, hvor vi sikrer du bliver oplært til alle de opgaver du skal kunne varetage.
  Du vil blive inviteret til en opfølgende samtale med din daglige leder efter en uge og efter ca. 2 måneder med henblik på at få en god start og opleve god trivsel på arbejdspladsen.

  Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe en af landets bedste arbejdspladser og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu, du har chancen.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Mie Udengaard, 24 89 36 20 / miude@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  Sidste frist for ansøgning:
  • 21.april 2021
  Afholdelse af samtaler:
  • uge 16 / 17


  Søg stillingen Social og sundhedshj... (nyt vindue)
 • 23-04-2021 Social -og sundhedshjælpere til hjemmeplejeområde Kalundborgvej
  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller pædagog? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp? Vil du være en del af et godt sted at være?
  Så er det lige dig, vi søger!

  Om os

  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • kan anvende IT på brugerniveau.
  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt.

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og opgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder.
  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på blandt andet værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 timer / uge i aftenvagt og 32-37 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om fire faste stillinger i aftenvagt, otte faste stillinger i dagvagt og fem vikariater af 5 måneders varighed fra 1. maj 2021 til og med 30. september 2021.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 23. april 2021 kl. 10.00.
  Samtaler forventes afholdt i uge 17.

  Søg stillingen Social -og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 25-04-2021 Sommerferievikarer (SSH) til Plejecenter Solbakken
  Plejecenter Solbakken i Korsør søger sommerferieafløsere.

  Vikariaterne vil være på 32 timer eller efter aftale.

  Ansættelsestidspunktet vil være hen over sommeren, men også dette vil blive aftalt, så det passer ind i både vores og ikke mindst dit behov.
  Du vil skulle kunne deltage i alle 3 vagtlag.

  Solbakken er et plejecenter med 30 beboere og 21 ældreboliger.
  Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø, den rehabiliterende tilgang til beboeren og det tætte samarbejde med de pårørende.

  Hvis du synes ovenstående lyder spændende,

  så ring eller skriv til os og vi vil snarest vende tilbage. Ring til

  Frist

  • 25. april 2021


  Søg stillingen Sommerferievikarer (... (nyt vindue)
 • 29-04-2021 SSA samt SSH til Hjemmet ved Noret
  Hjemmet ved Noret søger social- og sundhedsassistent og social og sundhedshjælper

  Hjemmet ved Noret er beliggende i Skælskør og er et plejehjem, ud af samlet klynge som også omfatter Plejecenter Møllebakken i Boeslunde og Plejecenter Skovvang i Slagelse.

  Hjemmet ved Noret har 30 plejeboliger fordelt på 2 etager. Derudover er der tilknyttet 20 centernære boliger ligger på samme vej som plejehjemmet.
  Vi har brug for dygtige og engagerende medarbejdere, der sammen med plejehjemmenes øvrige medarbejdere, har lyst til at indgå i nære relationer og deltage i arbejdet, i beboernes hjem. Du kan rumme og se værdien i samarbejdet med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og du har hjertet med på arbejde. Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et trygt, godt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde sætter ramme for dette. På Hjemmet ved Noret arbejdes der med afsæt i EDEN filosofien, se mere på www.edendanmark.dk (nyt vindue)

  Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus og det er et fælles ansvar at italesætte dette, så der skabes fundament for en fælles forståelse. Vi prioritere en god tone og respekt for hinanden, i en til tider travl hverdag.

  Om dig

  • du har en høj faglighed, du kan søge veje, der kan hæve standarter og har fokus på formidling af dette, i samspil med tværfaglige kollegaer
  • dit afsæt er med borgeren i centrum. Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret i den enkelte borgers helhedspleje
  • du er nysgerrig, er åben over for nye måder at tænke på og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
  • du er lyttende og bidrager til udviklingen af ældreområdet.

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer der har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling
  • værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og- med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige for dit udførende arbejde
  • uddannelsessted for SSH- og SSA elever.

  Vi søger

  • en social- og sundhedsassistent på 28 timer i blandede vagter, primært i aftenvagt
  • en social- og sundhedshjælper på 32 timer i blandede vagter, primært i dagvagt

  I begge stillinger arbejdes der hver anden weekend.

  Har du yderligere spørgsmål

  til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Gitte Thustrup på telefon 21 24 01 94 eller
  • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91

  Du er også meget velkommen til at besøge os.

  Ansøgningsfrist

  29. april 2021 kl. 12.00.

  Vi indkalde til samtaler løbende og du kan derfor blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

  Ansættelse pr. 1. maj  2021 eller snarest derefter.

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du sender til os via vores rekrutteringssystem.


   

  Søg stillingen SSA samt SSH til Hje... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Sommerferieafløsere i hjemmeplejen Skælskør
  Vi søger nogle kvikke og arbejdsomme faste afløsere og sommerferieafløsere i Hjemmeplejen Skælskør.
  Dette er til dig, der søger et meningsfyldt job og er et godt supplement til CV'et.
  Du skal være velkommen i Skælskør hjemmepleje, uanset om du ønsker at afløse få, flere eller mange timer om dagen, om aftenen eller i weekender.


  Er du uuddannet eller er i gang med en uddannelse som sygeplejerske, pædagog eller terapeut? Du kan eksempelvis også være tæt på at blive student, og have brug for at afklare om sundhedsfagene er noget for dig og kan du nikke bekræftende til ovenstående, så lad os endelig høre fra dig.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen

  • Vi ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem.
  • Vi lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren.
  • Vi har en positiv tilgang til vores medmennesker.
  • Vi vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation.
  • Vi anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  • Du er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren.
  • Du dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning.
  • Du bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven.
  • Du kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter.
  • Du har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig.
  • Være fleksibel og samarbejdsvillig.
  • Være mødestabil.
  • Være positiv og have et godt humør.
  • Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

  Vedhæft ansøgning, CV samt straffeattest.

  Tiltrædelse og ansøgningsfrist

  • Hurtigst muligt
  • 30. april 2021

  Er du interesseret? Vil du vide mere?

  Så kontakt:

  Søg stillingen Sommerferieafløsere ... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Sommerferievikarer til Slagelse Kommunes landområder (SSH)
  Vi søger sommerferievikarer til hjemmeplejens landgrupper

  Er du til frisk luft og lange køreture i områderne omkring Stillinge, Boeslunde og Dalmose
  Har du lyst til at give omsorg til vores borgere i hjemmeplejen?

  Vi søger vikarer til dag-, aften og nattevagter i sommerperioden. Stillingerne er for dig, der er SSH, studerende eller har en helt anden baggrund, men lyst og mod på at arbejde i borgernes hjem.
  Du får en grundig introduktion, så du er rustet til opgaverne. Så hvis du hjertet og viljen med på arbejde, hjælper vi dig godt i gang.

  Vi har brug for vikarer i

  • Område Dalmose dag og aften
  • Område Boeslunde dag og aften
  • Område Slagelse NAT

  Vi har fokus på tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan for, at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Du skal have kørekort og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler.

  Du skal kunne gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift og have kendskab til it på brugerniveau.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne.
  • Stillingerne i Dalmose og Slagelse NAT
   Christina Lysdal, telefon 30 63 54 33, mail: chrly@slagelse.dk
  • Stillingerne i Boeslunde/Stillinge
   Majken Ebbesen, telefon 20 53 67 72, mail: meebb@slagelse.dk

  Skriv i ansøgningen, hvilket område og hvilket vagtlag du søger.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april

  Vi holder samtaler i uge 18.

  Søg stillingen Sommerferievikarer t... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 SSA og SSH til Plejecenter Skovvang
  Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og brænder du for arbejdet med ældre mennesker, så læs videre - måske er vores plejehjem lige den arbejdsplads, som du leder efter.

  Vi søger til fortrinsvis dagvagt med weekendvagt hver 2. weekend:
  • SSA 32 timer pr. uge til demenshus.
  • SSA/SSH 32 timer pr. uge til demenshus i barselsvikariat til 1. september 2021.
  • SSA 32 timer pr. uge til somatiske huse.
  Vi søger til aftenvagt med weekendvagt hver 2. weekend:
  • SSH 28 timer pr. uge til demenshus.
  • SSA 28 timer pr. uge til demenshus i barselsvikariat til d. 1. september 2021.
  • SSA/SSH 28 timer pr. uge til somatiske huse og centernære boliger.
  Plejecenter Skovvang består af 2 demenshuse, 3 somatiske afdelinger og centernære boliger.
  I vores 2 demenshuse bor der 8 borgere i hver. Vores beboere har forskellige demenssygdomme i svær grad, og med adfærdsforstyrrelser i varierende grad.
  På vores somatiske afdelinger bor der mellem 9 og 11 borgere på hver. Vores beboere har forskellige sygdomme, funktionsnedsættelser og behov i varierende grad.
  Langt de fleste af vores beboere afslutter livet hos os, så vi følger dem til det sidste og har fokus på en værdig død.

  Vi er et leve-bo-miljø, hvor vi vægter de nære relationer. Vi arbejder personcentreret med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, kombineret med vores faglige viden.
  Vi ser værdi i den helhedsorienterede pleje og samarbejde med beboere og familier, for at skabe de bedste rammer for et godt, trygt og meningsfuldt liv.

  Vi er en blandet medarbejdergruppe, med forskellig erfaring og fast tilknyttet centersygeplejersker. Vi samarbejder tæt med vores ernæringsteam, og har fokus på ernæring samt det gode måltid. Hver hus holder fælles teammøde med aften- og nattevagter én gang om måneden.

  Vi tilbyder

  • Vi prioriterer en god introduktion og oplæring, med opfølgende samtaler. Har du ikke erfaring, lærer vi dig det.
  • Udviklingsmuligheder. Vi arbejder med kompetenceprofiler, og der vil være mulighed for oplæring og tilegnelse af øget kompetencer.
  • Mulighed for stor selvstændighed i tæt sparring med sygeplejerske.
  • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer.
  • En indflydelsesrig hverdag med højt til loftet i de kreative løsninger og med fokus på høj faglig kvalitet og udvikling.
  • Vi lægger vægt på åbenhed og dialog.
  • Vi er i opstartsfasen af, at hvert hus i samarbejde selv laver sine vagtplaner. Vi tror på, at det vil medvirke til at højne det fælles ansvar og give mere plads til at få livet udenfor arbejdet til at hænge sammen.
  • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • Opstart til at arbejde i med ledende teams, hvor du i samarbejde med ledelse og kollegaer tager del i planlægningen af opgaver og ansvarsfordelingen.

  Vi søger kollegaer som

  • har interesse for at arbejde med de ældre og demente borgere og deres pårørende.
  • vil være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.
  • er omstillingsparat, handlekraftig og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
  • kan arbejde tværfagligt og er åben for nye idéer og viden.
  • har mod på at indgå i med ledende teams - en proces vi påbegynder i marts 2021.
  • har humor og et godt humør.

  Yderligere oplysninger

  Har du har yderligere spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Malene P. Hansen på telefon 92 43 44 89 eller på mail Malph@slagelse.dk eller
  • virksomhedsleder Tina Hammer på telefon 20 11 71 91

  Frist

  Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, hvorfor ansøgningsfristen er åben.

  Ansættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem. Skriv hvilken stilling du søger.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen SSA og SSH til Pleje... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interesse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interesse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (11)
 • 16-04-2021 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Lützensvej
  Vi er et plejecenter med 42 beboere, der ser frem til at du vil hjælpe os med at få hverdagen til at fungere. Vi bor lige ned til Storebælt, i Korsør by - skøn udsigt - og har derfor gode muligheder for at lave en masse skønne aktiviteter i det fri.

  Den ledige stillingen er i dagvagt med weekendarbejde hver 2. uge eller hver 3. uge. Vi er fleksible i forhold til dine behov hvad angår timeantal.

  Vi arbejder ud fra at borger kan være mest muligt "hjemme i eget liv" og håber derfor at du vil være med til at bidrage aktivt med fokus på dette.

  Du tilbyder os

  • høj faglighed og interesse i personlig udvikling
  • en engageret kollega som aktivt deltager OG bidrager til arbejdspladsens virke og tiltag.
  • at værne om vores arbejdsmiljø, med fokus på de positive tanker, den gode omgangstone og et fælles fodslag.

  Vi tilbyder dig

  • dygtige og engagerede kollegaer samt et afvekslende og meningsfyldt arbejde
  • en arbejdsplads i udvikling med fokus på bl.a. det gode måltid, i sikre hænder m.m.
  • personlig og faglig udvikling via bedside learning, kompetenceprofiler og kurser

  Vi tænker utraditionelt anderledes, så det er sjovt at komme på arbejde, hvor ikke alle dage er ens og vi lytter gerne til dine ideer.

  Vil du være en del af denne proces og har du lysten, kan vi sammen skabe verdens bedste arbejdsplads og samtidig skabe et fantastisk sted for beboerne.
  DU HAR CHANCEN NU - GRIB DEN

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at besøge os på plejecenteret - Lützensvej 1 + 2, Korsør, hvor vi efter aftale vil vise dig rundt.

  Du er også velkommen til at kontakte vores
  • daglige leder Naamona Iversen via mail naive@slagelse.dk eller
  • vores koordinator Christina Clausen mellem kl. 08.00-12.00, telefon 24 89 16 06 eller via mail: chrcl@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • Fredag den 16. april 2021 kl. 08.00
  (der bliver inviteret til samtaler løbende)

  Ansættelsessamtaler

  Ansættelsessamtalerne bliver afholdt løbende.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 16-04-2021 To social- og sundhedsassistenter til Rosenkildevej 85 - Autisme Center Vestsjælland
  Har du lyst til at arbejde pædagogisk og bruge din arbejdstid på udviklende relationsarbejde samtidig med, at du sætter dine sundhedsfaglige kompetencer i spil?

  Vi vælger at prioritere den sundhedsfaglige indsats og søger derfor to social- og sundhedsassistenter til vores botilbud under Servicelovens § 108. Rosenkildevej 85 danner rammen om fem botilbud, hvor der i alt bor 18 borgere i alderen 36-71 år. Borgerne lever i små bo-miljøer med plads til 3-4 beboere.

  Vi er optagede af at støtte borgerne i at leve et liv, der er deres liv. Vi oplever ofte, at almindelige samfundsnormer og -værdier ikke nødvendigvis skaber glæde i livet for de borgere, der bor på Rosenkildevej 85. Derfor bestræber vi os på at finde ud af, hvad der giver den enkelte borger livsglæde og støtter dem i at opfylde deres små og store ønsker i livet og dagligdagen. Det er vigtigt, at borgerne oplever kvalitet og indflydelse i eget liv. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang, og vi er optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde og arbejde relationsskabende i forhold til beboerne i teamet.

  Borgernes alder gør, at vi har behov for at supplere vores fagkompetence, idet de somatiske forhold begynder at få indflydelse på dagligdagen - og det er her, at du kommer i spil.

  Vores forventninger

  • Du er uddannet social- og sundhedsassistent.
  • Du kan gøre en forskel for voksne, der grundet deres komplekse udfordringer har brug for at blive mødt med empati og forståelse for deres særlige problemstillinger.
  • Du kan samarbejde med forskellige faggrupper i hverdagen og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring.
  • Du er loyal overfor beslutninger taget i fællesskab.
  • Du kan reflektere over praksis og sætte ord på din faglige tilgang.
  • Du tager ansvar for medicindosering og sundhedsplaner, samt sundhedsmodulet i vores dokumentationssystem Bosted.

  Vi tilbyder

  • bo-miljøer med 3-4 borgere.
  • samarbejde med unikke borgere med hver deres interesser og behov.
  • gode kollegaer, som prioriterer fagligheden højt.
  • et arbejdsmiljø, hvor vi er sammen om at skabe trivsel.
  • daglig kollegial feedback.
  • samarbejde med de øvrige team i organisationen.
  • faglig sparring på tværs af faggrupper
  Du skal indgå i skiftende arbejdstider, i hverdage og weekender. Arbejdstiderne vil på alle ugens 7 dage ligge et sted imellem klokken 7.00 og 23.00. Weekendarbejde ligger hver anden weekend.
  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer.

  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Få mere at vide

  Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Claus Zangger Hansen på telefon 21 84 34 99 eller
  • daglig leder Heidi Klingenberg på telefon 30 85 50 11
  Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.

  Stillingerne er på 34 timer om ugen og er ledige pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter.
  Opstartsdato er 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.

  Ansøgningsfrist

  • 16. april 2021
  Samtaler forventes afholdt 29. april 2021.

  Søg stillingen To social- og sundhe... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 SSA til aftenvagt i Halsskovvej hjemmepleje
  Halsskovvej hjemmepleje i Korsør søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt med opstart hurtigst muligt.

  Området er i en spændende udvikling da vi har fået delegeret en hel rute med sundhedslovsydelser og vi derved kan åbne endnu en SSA-rute i aftenvagten.

  Stillingen er på 28 timer med et fast 3-2 rul og med arbejde hver 2. weekend (i lige uger).

  Lidt om os:

  Halsskovvej hjemmepleje er et udekørende team med 51 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at det skal være "Et godt sted at være". 

  Du vil i denne stilling blive en del af et aftenvagtsteam på 9 medarbejdere, hvoraf der er 7 social- og sundhedshjælpere og 2 social- og sundhedsassistenter.

  Her vægter vi trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og du vil her opleve at der også lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem.

  Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har deraf fokus på tværfagligt samarbejde. Vi tilrettelægger dagligdagen herefter, og gør vores ypperste for, at der kommer færrest mulige i borgers hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.
  Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med Glæde.

  Vi kan tilbyde

  • en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse opgaverne
  • at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner
  • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx medicinadministration, psykiatrisk sygepleje, sårpleje, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
  • medindflydelse på din egen arbejdsdag via et tæt samarbejde med ruteplanlægger
  • gode muligheder for både faglig og personlig udvikling gennem intern sparring, kurser og uddannelse
  • arbejde med rehabilitering og triagering af borgere.

  Er du en stærk medspiller, der

  • bidrager til at vi sammen bliver gode, så vi lykkes med kerneopgaven?
  • tør undersøge og afprøve nye veje?
  • tager ansvar for, at ingen borgere "falder mellem" to stole?
  • kan arbejde selvstændigt og udvise ansvarsbevidsthed?
  • har lysten til at dele din faglighed med teamet?
  • kan skabe et overblik over den enkelte borgers forløb og sikre delegering og sparring omkring opgaverne?

  Så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.
   

  Vil du vide mere

  om stillingen så kan du kontakte
  • Områdeleder Sandra Petersen 58 57 53 73/20 53 67 50

  Ansøgningsfrist

  • er den 18. april 2021
  Der afholdes samtaler løbende.

  Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Søg stillingen SSA til aftenvagt i ... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 To social- og sundhedsassistenter til plejecenter Quistgården i Korsør
  2 Social- og sundhedsassistenter til dag/aften vagt søges til Plejecenteret Quistgården i Korsør.
  Der er tale om nogle sjældent udbudte stillinger indenfor et spændende speciale.


  Stillingerne er på 27 timer pr. uge i 5/2 i "skæve" vagter typisk kl. 14 - 21:45 eller kl. 13 - 20:45 med weekendvagt hver anden uge i hhv. lige og ulige uger.

  Plejecenter Quistgården er et leve- og bomiljø for 24 beboere med demens.

  På plejecentret har vi en hjemlig og tryg atmosfære, som understøttes af bygningernes arkitektur og indretning. Her er både plads til fællesskab og privatliv.
  Vi bestræber os på, at det at bo på Quistgården skal føles som at bo i egen bolig.

  Quistgårdens værdisæt er

  Livsglæde, rummelighed, værdighed, tryghed og professionalisme
  • Personalet har fokus på det enkelte menneske ud fra dennes ønsker og behov med udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske kan rumme
  • Vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever en høj grad af trivsel i hverdagen
  • Vi sætter stor pris på et tæt og godt samarbejde med de pårørende.
  Medarbejdergruppen på Quistgården består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.
  Vi har ligeledes tilknyttet en fast centersygeplejerske og har løbende SSA-elever i psykiatripraktik, ligesom vi flere gange om ugen får besøg af en aktivitetsmedarbejder.

  Du

  • skal have en personlig og faglig interesse og nysgerrighed for specialet.
  • vil blive oplært løbende inden for dit kompetence område, hvilket giver dig stor mulighed for at arbejde med din faglighed.
  • skal på sigt kunne arbejde selvstændigt og du skal kunne tage en travl hverdag med løftet pande og være indstillet på, at ikke to dage er ens.

  Vi

  • er en velfungerende personalegruppe, som har været ansat i flere år og som med en høj faglighed er meget dedikeret til vores job.
  • har et stort fokus på det gode arbejdsmiljø og godt humør er en vigtig del i vores hverdag.
  • er en arbejdsplads som er i konstant udvikling med fokus på faglighed, uddannelse og kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn efter gældende overenskomst - tiltrædelse hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, så er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Dorte Hammerich på telefon 61 14 43 33 eller
  • planlægger Gitte Heidi Hansen på telefon 24 89 11 09

  Frist

  • 18. april 2021
  Samtaler afholdes løbende.

  Søg stillingen To social- og sundhe... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Nattevagter til Aflastning Kernehuset (omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA)
  Specialcenter Slagelse, Aflastning Kernehuset søger to omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA til natarbejde 30 timer ugentlig 1. juni 2021 eller efter aftale.

  Om os

  Aflastning Kernehuset er et tilbud til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har 3 afdelinger: En børneafdeling, en børn/unge afdeling og en unge/voksen afdeling.

  Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

  Vi har 21 pladser der pt bruges af 60 børn, unge og voksne.

  Om jobbet

  Arbejdet om natten består primært i at tilse børnene, de unge og de voksne, og yde den nødvendige pasning og støtte, når der er behov for dette.
  Der er som udgangspunkt to nattevagter på arbejde ad gangen.

  Vi tilbyder

  Et arbejdsfællesskab med et godt samarbejde mellem kollegaerne og med familierne.

  God oplæring og mulighed for kompetenceudvikling.

  Yderligere information

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  Se eventuelt Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 19. april kl. 12.00

  Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 28. april 2021.

  Søg stillingen Nattevagter til Afla... (nyt vindue)
 • 23-04-2021 Social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Kan du gribe bolden? Og spille den sikkert videre?

  Kan du tilrettelægge og varetage borgerforløb med fokus på hele mennesket, så har du mulighed for at spille bold med os.

  Det er essentielt, at du kan skabe et overblik over den enkelte borgers forløb og sikre delegering og sparring omkring opgaverne

  Vi har fokus på tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum og dagligdagen tilrettelægges herefter. Vi gør vores ypperste for, at der kommer færrest mulige i borgers hjem og tilpasse opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Udviklingen i sundhedsvæsenet har medført et boom af sygeplejeopgaver i borgers hjem. Dem vil vi gerne tage, så derfor laver vi en ny struktur med massiv opnormering af social- og sundhedsassistenter.

  Vi søger dygtige social- og sundhedsassistenter, som kan varetage helhedsplejen hos de borgere, som har behov for både pleje og sygepleje.

  Hos os kalder jobbet som social- og sundhedsassistent på gode kompetencer inden for rehabilitering, medicinadministration - herunder bl.a. dosering, insulin og smerteplastre samt sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje og kateterpleje

  Vi er et stort udekørende hjemmeplejeområde med ca. 60 skønne, smilende og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at vores team er 'et godt sted at være' - både som kollega og borger!

  Her er der ikke to dage der er ens - og vi udvikler os på alle områder, både via interne sparring, kurser og uddannelse, så det vil være dejligt, hvis du har mod på at udvikle dig.

  Som ansat hos os har du fri hveranden weekend og vi vil tilpasse os dit ønskede timetal.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 timer/uge i aftenvagt og 32-37 timer/uge i dagvagt - begge med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 1 fast stilling i aftenvagt og 1 fast stilling i dagvagt

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål kan kontakte

  Frist

  • fredag den 23.april 2021 kl. 10.00.
  Samtaler forventes afholdt i uge 17

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 26-04-2021 Social- og sundhedsassistent til nattevagt på faste somatiske pladser
  Social- og sundhedsassistent i fast nattevagt søges til somatiske faste boliger på Blomstergården

  Har du lyst til at være en del af en stor virksomhed i rivende udvikling, så har vi en ledig stilling som fast nattevagt, da vores gode kollega ønsker at prøve kræfter med et nyt speciale.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 6 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og 2 afdelinger med samlet 48 midlertidige pladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder.

  Vi er ca. 220 ansatte i alt, fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og ernæringsassistenter.

  Som social- og sundhedsassistent er du ansvarlig for, at borgerne modtager de visiterede ydelser efter sundheds- og serviceloven. Du er ansvarlig for sundhedsfaglig dokumentation jf. relevante lovgivninger. Du kommer til at bruge dine kompetencer, da det er dig, der skal holde hovedet koldt, når borgernes udfordringer bliver akutte og komplekse. Du har god sparring af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og centersygeplejersker, også om natten. I er 3 nattevagter i fremmøde til 96 borgere, derudover er der 4 øvrige sundhedsfaglige kollegaer på samme matrikel, så hverken borgere eller kollegaer er alene.

  I løbet af de første måneder af din ansættelse bliver du inviteret til kurser/undervisning i følgende:
  • Vaner, værdier og visioner
  • Den etiske dimension og hverdagens dilemmaer
  • Den pædagogiske tilgang til mennesker med demens
  • Dysfagi og ernæring
  • Forflytningsundervisning
  Som ansat i nattevagt møder du fra kl. 23 til kl. 7 og arbejder 7-7.
  Din arbejdsuge vil være i lige uger og du ansættes som udgangspunkt på 28 timer i gennemsnit.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, eller vil du lave en aftale om rundvisning, så kontakt gerne
  • Winnie Thomsen på telefon 24 67 37 40 eller
  • Susanne Larsen på telefon 92 43 69 04
  Kom gerne forbi til et besøg og en uforpligtende snak.

  Ansøgningsfrist og start

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes, via link, senest
  • mandag den 26. april 2021 kl. 08.00
  Samtaler afholdes den 28. april 2021.
  Ansættelse senest 1. juni 2021.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 29-04-2021 SSA samt SSH til Hjemmet ved Noret
  Hjemmet ved Noret søger social- og sundhedsassistent og social og sundhedshjælper

  Hjemmet ved Noret er beliggende i Skælskør og er et plejehjem, ud af samlet klynge som også omfatter Plejecenter Møllebakken i Boeslunde og Plejecenter Skovvang i Slagelse.

  Hjemmet ved Noret har 30 plejeboliger fordelt på 2 etager. Derudover er der tilknyttet 20 centernære boliger ligger på samme vej som plejehjemmet.
  Vi har brug for dygtige og engagerende medarbejdere, der sammen med plejehjemmenes øvrige medarbejdere, har lyst til at indgå i nære relationer og deltage i arbejdet, i beboernes hjem. Du kan rumme og se værdien i samarbejdet med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og du har hjertet med på arbejde. Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et trygt, godt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde sætter ramme for dette. På Hjemmet ved Noret arbejdes der med afsæt i EDEN filosofien, se mere på www.edendanmark.dk (nyt vindue)

  Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus og det er et fælles ansvar at italesætte dette, så der skabes fundament for en fælles forståelse. Vi prioritere en god tone og respekt for hinanden, i en til tider travl hverdag.

  Om dig

  • du har en høj faglighed, du kan søge veje, der kan hæve standarter og har fokus på formidling af dette, i samspil med tværfaglige kollegaer
  • dit afsæt er med borgeren i centrum. Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret i den enkelte borgers helhedspleje
  • du er nysgerrig, er åben over for nye måder at tænke på og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
  • du er lyttende og bidrager til udviklingen af ældreområdet.

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer der har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling
  • værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og- med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige for dit udførende arbejde
  • uddannelsessted for SSH- og SSA elever.

  Vi søger

  • en social- og sundhedsassistent på 28 timer i blandede vagter, primært i aftenvagt
  • en social- og sundhedshjælper på 32 timer i blandede vagter, primært i dagvagt

  I begge stillinger arbejdes der hver anden weekend.

  Har du yderligere spørgsmål

  til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Gitte Thustrup på telefon 21 24 01 94 eller
  • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91

  Du er også meget velkommen til at besøge os.

  Ansøgningsfrist

  29. april 2021 kl. 12.00.

  Vi indkalde til samtaler løbende og du kan derfor blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

  Ansættelse pr. 1. maj  2021 eller snarest derefter.

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du sender til os via vores rekrutteringssystem.


   

  Søg stillingen SSA samt SSH til Hje... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 SSA og SSH til Plejecenter Skovvang
  Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og brænder du for arbejdet med ældre mennesker, så læs videre - måske er vores plejehjem lige den arbejdsplads, som du leder efter.

  Vi søger til fortrinsvis dagvagt med weekendvagt hver 2. weekend:
  • SSA 32 timer pr. uge til demenshus.
  • SSA/SSH 32 timer pr. uge til demenshus i barselsvikariat til 1. september 2021.
  • SSA 32 timer pr. uge til somatiske huse.
  Vi søger til aftenvagt med weekendvagt hver 2. weekend:
  • SSH 28 timer pr. uge til demenshus.
  • SSA 28 timer pr. uge til demenshus i barselsvikariat til d. 1. september 2021.
  • SSA/SSH 28 timer pr. uge til somatiske huse og centernære boliger.
  Plejecenter Skovvang består af 2 demenshuse, 3 somatiske afdelinger og centernære boliger.
  I vores 2 demenshuse bor der 8 borgere i hver. Vores beboere har forskellige demenssygdomme i svær grad, og med adfærdsforstyrrelser i varierende grad.
  På vores somatiske afdelinger bor der mellem 9 og 11 borgere på hver. Vores beboere har forskellige sygdomme, funktionsnedsættelser og behov i varierende grad.
  Langt de fleste af vores beboere afslutter livet hos os, så vi følger dem til det sidste og har fokus på en værdig død.

  Vi er et leve-bo-miljø, hvor vi vægter de nære relationer. Vi arbejder personcentreret med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, kombineret med vores faglige viden.
  Vi ser værdi i den helhedsorienterede pleje og samarbejde med beboere og familier, for at skabe de bedste rammer for et godt, trygt og meningsfuldt liv.

  Vi er en blandet medarbejdergruppe, med forskellig erfaring og fast tilknyttet centersygeplejersker. Vi samarbejder tæt med vores ernæringsteam, og har fokus på ernæring samt det gode måltid. Hver hus holder fælles teammøde med aften- og nattevagter én gang om måneden.

  Vi tilbyder

  • Vi prioriterer en god introduktion og oplæring, med opfølgende samtaler. Har du ikke erfaring, lærer vi dig det.
  • Udviklingsmuligheder. Vi arbejder med kompetenceprofiler, og der vil være mulighed for oplæring og tilegnelse af øget kompetencer.
  • Mulighed for stor selvstændighed i tæt sparring med sygeplejerske.
  • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer.
  • En indflydelsesrig hverdag med højt til loftet i de kreative løsninger og med fokus på høj faglig kvalitet og udvikling.
  • Vi lægger vægt på åbenhed og dialog.
  • Vi er i opstartsfasen af, at hvert hus i samarbejde selv laver sine vagtplaner. Vi tror på, at det vil medvirke til at højne det fælles ansvar og give mere plads til at få livet udenfor arbejdet til at hænge sammen.
  • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • Opstart til at arbejde i med ledende teams, hvor du i samarbejde med ledelse og kollegaer tager del i planlægningen af opgaver og ansvarsfordelingen.

  Vi søger kollegaer som

  • har interesse for at arbejde med de ældre og demente borgere og deres pårørende.
  • vil være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.
  • er omstillingsparat, handlekraftig og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
  • kan arbejde tværfagligt og er åben for nye idéer og viden.
  • har mod på at indgå i med ledende teams - en proces vi påbegynder i marts 2021.
  • har humor og et godt humør.

  Yderligere oplysninger

  Har du har yderligere spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Malene P. Hansen på telefon 92 43 44 89 eller på mail Malph@slagelse.dk eller
  • virksomhedsleder Tina Hammer på telefon 20 11 71 91

  Frist

  Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, hvorfor ansøgningsfristen er åben.

  Ansættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem. Skriv hvilken stilling du søger.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen SSA og SSH til Pleje... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interesse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interesse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
 • 07-05-2021 Pædagog, SSA eller ergoterapeut til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne ikke vil flytte fra. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådan tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, ergoterapeuter eller social- og sundhedsassistenter, som har viden indenfor neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering og sundhedsmæssige opgaver generelt.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, f.eks. tegn til tale. Ligeledes arbejdes der med sansestimulation på forskellig vis, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med dette.

  Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du som personale er drivkraften for dette.

  Du skal som personale på Rosenkildevej 87-89 være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgerne, selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset. Det er vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad hoc
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som personale

  • har kendskab til at arbejde med multihandicappede borgere
  • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
  • har kendskab til arbejdet med neuropædagogik
  • gerne har kendskab til sansestimulation
  • kan give og modtage feedback
  • har kørekort.

  Ugentlig timetal ligger mellem 28 og 32 timer, skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

  Ansøgningsfrist

  • den 7. maj 2021 kl. 12.00

  Vi afholder ansættelsessamtaler den 11. og 12. maj 2021.

  Opstart hurtigst mulig eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere på Rosenkildevej 87-89´s hjemmeside (nyt vindue). (nyt vindue)
  Eller du kan kontakte daglige ledere

  Søg stillingen Pædagog, SSA eller e... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (3)
 • 18-04-2021 Sommerferieafløsere til Rosenkildevej 65A

  Om dig

  • Du har lyst til at arbejde med borgere, der har brug for støtte, pleje og omsorg døgnet rundt.
  • Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer.
  • Det vil være en fordel, hvis du har gyldigt B-kørekort og kan køre centerets busser (9-personers)
  • Du kan lide musik - og kan måske spille selv, da musik har en stor betydning i borgernes liv.
  • Du kan arbejde hen over sommeren, både dag, aften og weekend.

  Om jobbet

  Rosenkildevej 65A er et §105/85 tilbud i Specialcenter Slagelse.

  Der er 15 lejligheder, og målgruppen er borgere i alderen mellem 30 og 74 år, med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Borgerne på Rosenkildevej 65A har et stort støttebehov i alle livets forhold, både pædagogisk og sundhedsfagligt.

  Vi tilbyder

  • et spændende og afvekslende arbejde, med skiftende arbejdstider - dag / aften, og weekendarbejde.
  • supervision og faglig opkvalificering
  • en beboergruppe der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed.
  • en dygtig og engageret personalegruppe hvor forskellighed anses som en force.
  • dejlige omgivelser, som indbyder til udendørs aktiviteter med borgerne.

  For yderligere information om stillingen

  Kontakt venligst
  • daglig leder Sanne Vedel Peitersen på telefon 20 45 46 65
  Se også vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  Din ansøgning skal være os i hænde senest
  • 18. april 2021
  Ansættelsesdato
  • 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter


  Søg stillingen Sommerferieafløsere ... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Nattevagter til Aflastning Kernehuset (omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA)
  Specialcenter Slagelse, Aflastning Kernehuset søger to omsorgsmedhjælpere/SSH/SSA til natarbejde 30 timer ugentlig 1. juni 2021 eller efter aftale.

  Om os

  Aflastning Kernehuset er et tilbud til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har 3 afdelinger: En børneafdeling, en børn/unge afdeling og en unge/voksen afdeling.

  Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

  Vi har 21 pladser der pt bruges af 60 børn, unge og voksne.

  Om jobbet

  Arbejdet om natten består primært i at tilse børnene, de unge og de voksne, og yde den nødvendige pasning og støtte, når der er behov for dette.
  Der er som udgangspunkt to nattevagter på arbejde ad gangen.

  Vi tilbyder

  Et arbejdsfællesskab med et godt samarbejde mellem kollegaerne og med familierne.

  God oplæring og mulighed for kompetenceudvikling.

  Yderligere information

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  Se eventuelt Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 19. april kl. 12.00

  Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 28. april 2021.

  Søg stillingen Nattevagter til Afla... (nyt vindue)
 • 23-04-2021 Personale til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller pædagog? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp? Vil du være en del af et godt sted at være? Så er det lige dig, vi søger!

  Om os

  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • kan anvende it på brugerniveau.

  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt.

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og opgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder

  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på bl.a. værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 timer/uge i aftenvagt og 32-37 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 4 faste stillinger i aftenvagt, 8 faste stillinger i dagvagt og 5 vikariater af 5 måneders varighed fra 1. maj 2021 til og med 30. september 2021.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • områdeleder Helle Bülow kontaktes på telefon 58 57 53 61 eller mail: helbc@slagelse.dk

  Frist

  • fredag den 23.april 2021 kl. 10.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 17.

  Søg stillingen Personale til hjemme... (nyt vindue)
Pædagogisk assistent (1)
 • 23-04-2021 Personale til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller pædagog? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp? Vil du være en del af et godt sted at være? Så er det lige dig, vi søger!

  Om os

  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • kan anvende it på brugerniveau.

  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt.

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og opgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder

  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på bl.a. værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 timer/uge i aftenvagt og 32-37 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 4 faste stillinger i aftenvagt, 8 faste stillinger i dagvagt og 5 vikariater af 5 måneders varighed fra 1. maj 2021 til og med 30. september 2021.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • områdeleder Helle Bülow kontaktes på telefon 58 57 53 61 eller mail: helbc@slagelse.dk

  Frist

  • fredag den 23.april 2021 kl. 10.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 17.

  Søg stillingen Personale til hjemme... (nyt vindue)
Pædagog (16)
 • 14-04-2021 Medarbejdere (socialpædagog) til de Tværfaglige Teams - Forsorgscenter Toften
  Forsorgscenter Toften opnormerer med flere stillinger og søger medarbejdere til de Tværfaglige Teams på såvel Holbækvej som Merkurvej

  Toften søger medarbejdere til såvel Forsorgshjemmet som til de udekørende funktioner. Vi søger medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser f.eks. Sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver på 37 timer pr. uge. Vores Tværfaglige Teams består af social- og sundhedsfagligt personale og udgør et kollegialt fagligt fællesskab med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.

  Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil. Vi arbejder recoveryorienteret, med afsæt i flere metodiske tilgange herunder Motiverende samtaler (MI) og med Low Arousal (LA2) som udgangspunktet for konfliktnedtrapning, samarbejde og trivsel. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Ofte har de borgere vi samarbejder med multiple problemstillinger og lever en kaotisk tilværelse og i et hektisk miljø.

  For Forsorgshjemmet, Holbækvej, gør sig gældende

  At det er et døgntilbud der rummer 26 pladser jf. SEL §110 pladser, heraf er 3 flexpladser med mulighed for §§ 107 & 108, for hjemløse og/eller funktionelt hjemløse der har behov for omsorg og støtte til at komme videre i livet. Derudover huser Toften natherberg med 2 pladser.

  Som medarbejder i Toftens Tværfaglige Team indgår du i beboernes hverdag. Det være sig med mange alsidige opgaver, fx støtte beboerne til hensigtsmæssige valg omkring sundhed og trivsel, støtte til at søge forsørgelse, kontakt til læge/psykiatri, jobcenter, og øvrige instanser, som knytter sig til beboerens situation. Du bliver kontaktpædagog for ca. 5-6 beboere og i samarbejde med disse udarbejdes forskellige screeninger og opholdsplan og der afholdes 14-dages samtaler. En stor del af arbejdet med beboerne er relationelt, da denne relation ofte skaber grundlaget for at kunne understøtte overgangen til en permanent bolig.

  Dagligdagen på Toften er præget af hyggelige stunder og aktiviteter som af arbejdet med individuelle mål. Hverdagen er omskiftelig, og der vil opstå situationer, som kræver at roen bevares og personalet har overblikket. Derudover vil der være opgaver, som kræver praktisk opgaveløsning og ADL-træning.

  Du vil som medarbejder på Forsorgshjemmet arbejde i et 6 ugers fast rul med skiftende vagter. pt. 7-8 aftenvagter og 3 weekendvagter fordelt på 2 weekender ud af 6.

  Det udekørende team, Merkurvej

  For Merkurvej gør det sig gældende at der lige om lidt står 9 særligt skæve boliger klar, det betyder der er brug for flere hænder

  Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaverne er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem, efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger og der er flere på vej. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune. Toften er desuden aktører i en prøvehandling i forhold til den sociale hjemmepleje (DSH) i samarbejde med Center for Handicap og psykiatri og Sundhed og Ældre i Slagelse kommune. Derved har Toften også opgaver, der både kalder på §85 og samtidig støtte til §83, praktisk hjælp. Toftens udekørende team indgår ligeledes i samarbejder på tværs der omhandler arbejdet med unge udsatte og hjemløse.

  Opgaverne i det udekørende team kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne. Dertil kommer at der forventes en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstider hvis borgernes behov ændres undervejs (primært 8-16).

  For stillingerne gælder, at du som kommende kollega

  • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver.
  • udviser en grundlæggende tillid til dine omgivelser, hvilket gør at du tør sætte dig selv i spil og via refleksion ønsker at udfordre dig selv og dine kollegaer i et fælles læringsperspektiv.
  • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde.
  • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde og med mange bolde i luften.
  • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som anvender rusmidler.
  • der formår på en at samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren, i det tempo og med den tilgang der er nødvendig for at borgeren kan følge med og mestre.
  • der besidder evnen til egen refleksion, og bidrager fagligt og aktivt i refleksion
  • der møder mennesker med ligeværdighed og med respekt for det liv de vælger at leve
  • kan benytte IT på brugerniveau, og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
  • har kørekort og for den udekørende funktion, ved behov kan stille egen bil til rådighed

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde dig. En travl, spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

  Ønsker du yderligere oplysninger

  om stillingen, kan du rette henvendelse til
  • forstander Karen-Marie Heltoft telefon 22 89 40 98 eller
  • teamleder Anne Mette Thomsen på telefon 23 82 91 39

  Eler på Forsorgscenter Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse kommunes hjemmeside og uploades elektronisk senest
  • onsdag den 14. april 2021.

  Du skal noterer i ansøgningen hvilken stilling du søger; Forsorgshjemmet Holbækvej, det udekørende team Merkurvej eller begge stillinger.

  Samtaler finder sted 27. april 2021 på Holbækvej 16, 4200 Slagelse.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest, ligesom der indhentes straffeattest.   

  Søg stillingen Medarbejdere (social... (nyt vindue)
 • 14-04-2021 Uddannet pædagog på 30 timer til Naturbørnehuset Troldebo
  Troldebo Naturbørnehus søger 30 timers uddannet pædagog pr. 1. juni 2021.
  Stillingen er i børnehaveafdelingen, men da du bliver ansat som en del af hele huset, kan placeringen skifte.

  Om os

  Troldebo er et naturbørnehus med en velfungerende børnegruppe fordelt på 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Vi er en institution i konstant udvikling, hvor natur, udeliv, Marte Meo-metoden og Grønne Spirer-profilen er i højsæde.

  Vi er 19 kompetente pædagogiske medarbejdere, der løbende arbejder med personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med en aktiv forældrebestyrelse, hvor åbenhed og konstruktiv dialog er i højsæde.

  Troldebo er opbygget i praksis fælleskaber: den fælles virksomhed, det fælles repertoire og det gensidige engagement.

  Vi ønsker at være kendetegnet ved, at det pædagogiske personale er fagligt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis.
  Vi vægter fagligheden højt. Vi arbejder professionelt med vores defineret kerneopgave i hverdagslæring, hvor vi med erfaringer fra praktisk pædagogisk faglighed hele tiden er i gang med at skabe nye gode læringsmiljøer for børnene.

  Arbejdet med kerneopgaven i den daglige praksis og dermed udvikling af det pædagogiske læringsmiljø understøttes fagligt af den naturpædagogiske tilgang, Marte Meo, Fri-for-mobberi og Grønne Spirer, som hjælper os i arbejdet med at understøtte børnene i at udvikle sig til "livsduelige" medmennesker.
  Det har vi en forventning om at du også gør og kan trives i.

  Vi forventer at du som minimum har kendskab til naturpædagogik, Marte Meo, Grønne Spirer - og gerne kan arbejde kontinuerligt med ovenstående.

  Om dig

  • Du skal være uddannet pædagog, kunne tage ansvar, deltage i planlægning af hverdagen, samt deltage i div. møder og forældresamtaler.
  • Tager afsæt i Troldebos værdigrundlag i det daglige arbejde.
  • Har indblik i og forståelse for naturpædagogik.
  • Bidrager til et godt og trygt miljø for børn, forældre og personale.
  • Lægger stor vægt på legen og den legende tilgang.
  • Kan bruge it, på brugerniveau.
  • Lægger vægt på gode traditioner samt en hverdag med plads til både fordybelse og spontanitet.
  • Har respekt for sine medmennesker samt omsorg for det enkelte barn og fællesskabet.
  • Har et positivt og anerkendende menneskesyn.
  • Kan arbejde selvstændigt og er initiativrig.
  • Nyder samværet med mange forskellige mennesker og er god til at udvise varme og omsorg i sit arbejde.
  • Kan være tydelig og sætte foden ned, når det er nødvendigt.
  • Kan reflektere over egen praksis og vægter fagligheden højt.
  • Værdsætter og bidrager til et godt kollegialt samarbejde.
  • Er fleksibel og loyal og har en god portion humor.
  • Er vild med udeliv og aktiviteter i alt slags vejr.
  Du skal kunne møde i hele vores åbningstid, som er fra kl. 06.06-17.00 (fredag kl. 16.30). Der vil være møder udenfor åbningstiden.
  Vi forventer, at du har besøgt os, inden du søger stillingen.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
  • Leder Astrid Bøget eller souschef Maria Stendal på telefon 21 29 03 50
  Du kan også med fordel orientere dig på Troldebos hjemmeside. (nyt vindue)

  Ansættelsesforhold

  Der skal ved ansættelse i Slagelse kommune foreligge straffeattest og børneattest.
  Løn efter gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist

  14. april 2021

  Ansøgning sker udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.

  Søg stillingen Uddannet pædagog på ... (nyt vindue)
 • 16-04-2021 Pædagog til Vemmelev Skole og SFO
  Pædagog søges til Vemmelev Skole og SFO pr. 1. august 2021 eller tidligere. Stillingen er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 30 timer.

  Arbejdstiden planlægges på skoledage primært mellem kl. 10 - 16.45 og i skolernes ferie mellem kl. 6.15 - 16.45. Vi er fleksible på dine personlige ønsker, men hvis du har faste krav, bedes du skrive dette i din ansøgning.

  Lidt om os

  Vemmelev skole er en velfungerende og velrenommeret folkeskole med ca. 460 elever, heraf 34 elever i skolens specialklasserække (elever med generelle indlæringsvanskeligheder).  Teamsamarbejdet er en naturlig del af hverdagen.

  Vi søger en pædagog, der foruden arbejdet i SFO'en også har kompetencer og lyst til at indgå i den understøttende undervisning i indskolingen. Her skal du gerne kunne byde ind på idræt, motorik og bevægelse. Du vil få sparring til dette arbejde.

  Vi er i gang med at udvikle skolen til en Certificeret Idrætsskole i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund fordi vi tror på at idræt og bevægelse kan være med til at udvikle elevernes læring og trivsel. Alle elever har 5 eller 6 lektioners idræt, motorik og bevægelse. Du skal derfor også være klar til at deltage i dette arbejde i indskolingen.

  Hvis du finder os på Facebook, kan du få et godt indblik i vores spændende og alsidige dag her på Vemmelev Skole.
  Du kan også se en film om skolen på dette link. (nyt vindue)

  Om SFO'en

  SFO'en en har gode lokaler, en stor dejlig legeplads og nogle fantastiske idrætsfaciliteter

  Du vil møde en flok dejlige, glade og aktive børn samt en dynamisk og interesseret forældregruppe.

  Vi har en positiv og anerkendende tilgang til alle børn, forældre og kollegaer.
  Tolerance samt en god og uhøjtidelig - men respektfuld - omgangstone er naturligt for os, krydret med glæde og humor i hverdagen.

  Vi har fokus på at lave gode pædagogiske tilbud som børnene kan vælge.
  Af disse kan nævnes:
  • Mindfulness
  • Diverse idrætsaktiviteter
  • E-sport
  • Kreative værksteder med videre.

  Vi søger en pædagog der

  • er uddannet pædagog
  • har lyst til at arbejde med både børns fritid og skoletid
  • er engageret og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • kan være struktureret og formår at planlægge det pædagogiske arbejde
  • er robust og trives i en hverdag der er præget af børn med mange forskellige behov
  • er stabil og har evne og vilje til samarbejde
  • har en åben og positiv tilgang til børn, forældre og kollegaer
  • er glad for idræt, bevægelse og måske også udeliv.

  Ansøgningsfrist

  • 16. april kl. 12.
  Vi afholder samtaler
  • 20. april

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Emil Krapper eller 24 90 88 54.


  Søg stillingen Pædagog til Vemmelev... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 Pædagog til vuggestuen i Børnehuset Nord - barselvikariat
  Genopslag

  Vi søger en pædagog i barselsvikariat på 34 timer i vuggestuen.

  Stillingen er til besættelse 1. maj 2021 til december 2021 med mulighed for forlængelse.

  Børnehuset Nord er en kommunal 0-6 årige integreret institution i Slagelse Kommune, der består af 2 huse med tilsammen 92 børn og 18 medarbejdere.
  I vuggestuen har vi "God start ung mor" et forløb med op til 6 unge mødre.

  Åbningstid er 6.30-17.00, fredag til kl. 16.00.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i multikulturelt hus
  • fagligt dygtige kollegaer

  Opgaven

  Vi arbejder med
  • vores pædagogiske læreplaner
  • certificering til idrætsinstitution
  • understøttelse af barnets udvikling
  • skabelse af læring for barnet
  • understøttende sprogstrategier og læseleg
  • refleksion over egen og fælles pædagogiske praksis
  • forskellige former for værkstedsarbejde.
  • trivselsmåling i TOPI

  Forventninger

  Vi søger en pædagog,
  • med erfaring i arbejdet medidræt, krop og bevægelse
  • der er nærværende i sit arbejde
  • der er dygtig fagligt og skriftlig
  • der er robust og har en positiv tilgang til arbejdet
  • der er fleksibel og engageret
  • der er ansvarlig og initiativrig

  Vilkårene

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.
  Der indhentes børne og straffeattest

  Information

  Der er mulighed for at kontakte institutionen for hører nærmere vedrørende stillingen,
  • mandag og torsdag fra 13.00-15.00 på telefon 30 70 97 40 eller 30 78 58 18.

  Du kan læse mere om Børnehuset Nord på Børnehuset Nords hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 18. april 2021 kl. 23.59

  Der afholdes samtaler 21. og 22. april 2021.
   

  Søg stillingen Pædagog til vuggestu... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 Pædagoger til Kollegiet ved Autisme Center Vestsjælland
  Vi vokser og vokser og har brug for endnu flere hænder på Kollegiet Anholtvej ved Autisme Center Vestsjælland!
  2-3 uddannede pædagoger søges til nyoprettede stillinger på 30-37 timer.

  Kollegiet Anholtvej i Autisme Center Vestsjælland søsatte for to år siden en omfattende turn around, hvilket har bevirket, at tilbuddet er vokset til dobbelt størrelse. Denne vækst fortsætter ufortrødent, og derfor opslår vi nu 3 nyoprettede stillinger til uddannede pædagoger. Særligt søger vi efter ansøgere med bred praksiserfaring og viden omkring unge med autisme og angst.

  Overordnet om Kollegiet Anholtvej

  Der bor 30 unge mennesker i alderen 16-30 år, og indenfor den nærmeste fremtiden forventes tilbuddets i alt 35 pladser at være besat. Alle unge har autismediagnoser med beslægtede diagnoser såsom ADHD, ADD, GUA, OCD, Tourettes, angst, lettere grad af mental retardering m.v.

  Formålet med at bo på Kollegiet Anholtvej er, at de unge afklares til fremtidig boform, uddannelse og/eller beskæftigelse. Samtidig er opholdet et botræningsforløb, hvor de unge opøver færdigheder til dét at bo på egen hånd samt til at træde ind i voksenlivet. Gennem en Recovery-orienteret tilgang tager både afklaring og botræning udgangspunkt i det enkelte unge menneskes ønsker og drømme for sig selv og sit liv.

  Om dig

  Du
  • er en fagligt stærk, ansvarsbevidst, nærværende og troværdig rollemodel, og du møder ALTID de unge med ydmyghed, nysgerrighed, anerkendelse og omsorg. Du har øjne for, at de unge hver især er helt unikke, og at det er din opgave at forstå og hjælpe de unge til at flytte rundt på dét, der står i vejen for, at de kan drømme og ønske for livet. Du er vedholdende i refleksionen over såvel egen som andres praksis, og du næres af at opnå samt omsætte ny viden i det pædagogiske arbejde
  • har en positiv og energisk tilgang til at indgå i et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor den kompetente løsning af kerneopgaven står over alt andet, og hvor du møder dine kolleger med høje krav og forventninger hertil. Du trives i, samt bevarer overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor tempoet kan være højt. Din arbejdsmoral er høj, og du præsterer et stabilt fremmøde. Du skal kunne arbejde skiftende arbejdstider, hver anden weekend samt i helligdage, ligeledes skal du have kørekort B
  • skal kunne varetage opgaven omkring at være kontaktperson for flere unge, og i den forbindelse skal du være tydelig, faglig og velformuleret i skrift og tale samt være stærk i at beskrive og redegøre for indsatsen i forbindelse med daglig dokumentation, pædagogiske handleplaner og statusrapporter. Dette administrative arbejde anser du som en særligt vigtig kerneydelse samt som et værktøj ind i det pædagogiske arbejde. Derfor besidder du IT-kundskaber på brugerniveau, og er fortrolig med digitale løsninger hertil.

  Om os

  Du kan forvente, at
  • blive en del af et visionært og ambitiøst arbejdsfællesskab i en organisation, der er i konstant udvikling. De sidste to år har budt på mange ændringer, nye tilgange og metoder, en masse nye unge, nye kolleger og vi er langt fra færdige endnu. Så du skal være klar på at stemple fuldt og helt ind i en forandringsproces, hvor mange spørgsmål endnu ikke er besvaret
  • blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Professionshøjskolen Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Opstartsdato: 1. juni 2021 eller snarest derefter.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med SL + et lokalt fastsat tillæg.
  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Vi forventer, at eventuelle spørgsmål

  om stillingen, den aktuelle målgruppe, fysiske rammer og faciliteter, arbejdstider eller andet afklares inden din ansøgning.

  Du kan læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Og ellers er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kamilla Pedersen på telefon 24 59 92 28 eller mail kaphi@slagelse.dk eller
  • koordinator Diana Mikkelsen Larsen på telefon 21 27 38 32 eller mail dianl@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 18. april 2021

  Ansættelsessamtaler afholdes den 28. april 2021.   

  Søg stillingen Pædagoger til Kolleg... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Pædagog til lille integreret institution
  Boeslunde Børnehus søger en uddannet pædagog på 32 timer pr. uge til 1. maj 2021 eller snarest muligt.

  Boeslunde Børnehus er et dagtilbud beliggende i landsbyen Boeslunde. Vi samdrifter med Boeslunde Skole.

  Børnehuset er normeret til 39 børn fordelt på 3 stuer;

  1 vuggestuegruppe og 2 børnehavestuer.

  Vores åbningstid er 6.00 - 17.30(fredag16:30)

  I kommende periode arbejder vi med

  • tidlig opsporing af børn i udsatte positioner
  • trivsel i uderummet
  • sproglig udvikling
  • læring i fællesskabet

  Vi forventer vores kommende kollega

  • er pædagogisk velfunderet
  • forholder sig/efterlever institutionens pædagogiske praksis
  • trives med struktur
  • er psykisk og fysisk robust
  • kan tage ledelse af børnegruppen
  • bruger de digitale platforme kommunen tilbyder
  • er en tydelig og imødekommen person
  • bidrager til godt personalesamarbejde
  • er fleksibel ift. arbejdsopgaver og arbejdstider
  • bakker op om det tætte forældresamarbejde.

  Yderligere information

  • leder Birte Stengaard Hansen  3068 3599

  Læs mere på Boeslunde Børnehus hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)
   

  Frist

  • 19. april 2021 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler i uge 16.  Søg stillingen Pædagog til lille in... (nyt vindue)
 • 21-04-2021 Pædagog, pædagogisk assistent eller medhjælper til satellitterne
  Spændende stillinger som pædagog, pædagogisk assistent eller ufaglært til satellitterne ved Autisme Center Vestsjælland
   
  • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
  • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
  • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
  • Kan du være i, og se dig selv i, enkeltmandsopgaver?
  • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det, som du er en del af?
  • Lyst til at udvikle dine evner til at arbejde med etiske dilemmaer?
  Så er du måske vores nye kollega!

  Satellitterne består af borgere i alderen fra 18 år og op efter. Borgerne bor under § 107 og § 108, i egen bolig. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag. Fælles for dem alle er, at de har et stort behov for støtte til planlægning og udførelse af mange af dagligdagens gøremål. Alle vores borgere er smukke mennesker, der på hver deres måde har evner, som gør dem unikke. De har brug for, at du vil være med til at gøre deres liv meningsfuldt, ud fra deres ståsted. Du kan være med til at skabe et liv som tager afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Det betyder at du sammen med dine kommende kollegaer hele tiden skal være nysgerrig på, og afsøgende, om vi tager de rigtige beslutninger for og med borgeren og dennes liv. Det betyder, at vi arbejder med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger med afsæt i autismepædagogik.

  Vi forventer, at du som person

  • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
  • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
  • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
  • kan samarbejde tværfagligt
  • kan varetage personlig pleje
  • er loyal overfor fælles faglige indsatser
  • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og samtidig evner at samarbejde med sit team
  • (gerne) har kendskab til sansestimulation
  • (gerne) har kendskab til alternativ kommunikation

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som en force
  • samarbejde med eksterne instanser
  • faglig opkvalificering
  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer, samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Om stillingerne

  Stillingerne er på mellem 32 og 35 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

  Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk eller på telefon 51 68 71 92 eller
  • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk eller på telefon 51 31 57 22

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Ansøgningsfrist og start

  Frist
  • 21. april 2021.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april 2021.
  Opstartsdato er den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.

  Søg stillingen Pædagog, pædagogisk ... (nyt vindue)
 • 22-04-2021 Pædagog til Marievangsskolen - 32 timer ugentligt
  Vil du arbejde med didaktiske læringsrum i et spændende og udviklende læringsmiljø - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.

  Vi kan tilbyde

  • en skole hvor faglighed og trivsel vægtes lige højt med fokus på meningsskabende fællesskaber og relationskompetencer
  • faglig udvikling og sparring med mange kollegaer i indskolingen
  • en arbejdsplads hvor undervisningsdel- og fritidsdel er fælles
  • en fritidsdel hvor didaktiske læringsrum med bevægelse og udeliv vægtes højt.

  Vi forventer, at du

  • vil være engageret og tage aktiv del i kulturen og udviklingen på Marievangsskolen
  • har kompetencer og kan varetage læringsrum både i fritids- og undervisningsdel
  • har kompetencer i at varetage specialpædagogiske opgaver
  • har kompetencer indenfor udeliv og bevægelse
  • er ansvarlig for at være medskabende af udviklende læringsmiljøer.

  Marievangsskolen er en skole med ca. 640 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet modtageklasser. I SFO Marievang er der indmeldt 220 elever fra 0. - 3. årgang.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om Marievangsskolen, så er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Jeanett Skov på telefon 58 52 29 94

  Vi vægter kendskab til skolen højt ved udvælgelse af ansøgere.

  Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om Marievangsskolen eller få indblik i vores hverdag på Facebook og Instagram.

  Du er meget velkommen til efter aftale, at komme og besøge skolen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen skal være os i hænde den
  • 22. april 2021

  og vi forventer at holde ansættelsessamtaler
  • 26. og 27. april 2021


  Søg stillingen Pædagog til Marievan... (nyt vindue)
 • 22-04-2021 Genopslag - Pædagog (barselsvikariat) til Søbjerggård Børnehave
  Vi søger en pædagog til et barselsvikariat i børnehavens 3-5 års gruppe 30 timer om ugen.
  Ansættelsesperioden er 1. maj 2021 eller snarest der efter til 16. januar 2022 med mulighed for forlængelse.

  Vi søger en pædagog der vil være en del af fællesskabet Søbjerggård Børnehave

  Søbjerggård Børnehus er en integreret bevægelsesinstitution normeret til 135 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Derudover, er der i institutionen, tilknyttet et "Særligt Tilbud" med 4 pladser for børn i alderen 3-6 år, som har et behov for særlig støtte i forhold til fx forsinket udvikling, nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale og følelsesmæssige udfordringer.

  Åbningstiden er 6.00-18.00, fredag til kl. 17.00.

  Vi tilbyder en arbejdsplads

  • i rivende udvikling
  • hvor vi altid leder efter muligheder
  • hvor vi vil være fagligt dygtige og derfor arbejder refleksivt med vores praksis for at bevare en høj faglighed
  • hvor vi hjælper og sparrer med hinanden på kryds og tværs
  • med dejlige børn der fortjener smilende, dygtige og relationskompetente voksne omkring sig
  • der har fokus på kroppens betydning for barnets udvikling
  • der stilles høje krav fordi det handler om vores børns læring, trivsel og udvikling
  • der er i gang med et fælles kompetenceudviklings forløb for hele huset som løber i 2020-21

  Du

  • nyder samværet med børn
  • er nærværende i dit arbejde og søger børnene
  • er dygtig fagligt både i tale, skrift og i praksis
  • har en positiv tilgang til arbejdet og har let til grin
  • ved at fællesskabet har brug for og er afhængige af os alle
  • er fleksibel og engageret
  • er ansvarlig og initiativrig
  • kan arbejde i tidsrummet 06.00-18.00
  • er fagligt nysgerrig
  • har forståelse for at børnene lærer med kroppen forrest

  Som du kan se har vi mange krav, det ved vi og det er fordi vi er vores arbejdes værdi bevidst.
  Vi ser frem til at høre fra dig.

  Vilkårene

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og der indhentes børne- og straffeattest.

  Yderligere information

  Der er mulighed for at kontakte
  • leder Christina Rose på telefon 21 37 26 73 for høre mere (Opkald mellem kl. 12.00-14.00 er at foretrække)

  Vi tager også gerne imod besøg før ansøgning sendes.

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2021

  Samtaler afholdes torsdag den 29. april 2021.

  Søg stillingen Genopslag - Pædagog ... (nyt vindue)
 • 22-04-2021 Medarbejdere til opsøgende gadeteam i Den Kriminalpræventive Enhed
  Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) søger opsøgende gadeplansmedarbejdere til at arbejde med forebyggelse af kriminalitet.

  KPE er Slagelse Kommunes kriminalpræventive enhed, som koordinerer og udfører kriminalitetsforebyggende indsatser sammen med andre aktører i hele kommunen. KPE ansætter nu medarbejdere til opsøgende gadeplansarbejde og arbejde i vores to væresteder for unge. Vores kommende kollegaer bliver en del af et stærkt team, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse i og udenfor vores to væresteder - naturligvis i samarbejde med mange andre (bl.a. klubber, skoler, forretningsdrivende og socialrådgivere).

  De nye stillinger omfatter

  • Opsøgende gadeplansarbejde i hele kommunen.
  • Den daglige drift af værestederne Rosen og Basen, som ligger i tilknytning til kommunens to særligt udsatte boligområder.
  • Iværksættelse og afholdelse af aktiviteter med henblik på at opnå og fastholde kontakt til unge på tværs af kommunen.
  • Brobygning til andre aktører i og omkring kommunen.

  I stillingen forventes det, at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er fagligt dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere.
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende.
  • tror på, at de unge du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet.
  • har en anerkendende tilgang til unge og deres familier.
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver.
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt.
  • besidder en stærk relationskompetence.
  • har adgang til bil.
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier i udsatte boligområder.
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde.
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej.
  • primært vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekend).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen.
  • et fagligt kompetent miljø.
  • rigtig gode kollegaer i de to væresteder, gadeteamet, KPE og på tværs af kommunen.
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling.
  • en arbejdsplads, som vægter høj grad af medindflydelse.
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
  Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til de ansvarlige for gadeteamet
  • koordinator, Liv Dea Lynøe på telefon 30 69 76 31 eller på mail lilyn@slagelse.dk eller
  • koordinator, Ali Ahmad Ali på telefon 27 94 58 35 eller på mail alali@slagelse.dk

  Frist

  • 23. april 2021
  Der afholdes samtaler den 26. og 27. april 2021.

  Søg stillingen Medarbejdere til ops... (nyt vindue)
 • 23-04-2021 Personale til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller pædagog? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp? Vil du være en del af et godt sted at være? Så er det lige dig, vi søger!

  Om os

  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • kan anvende it på brugerniveau.

  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt.

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og opgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder

  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på bl.a. værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 timer/uge i aftenvagt og 32-37 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 4 faste stillinger i aftenvagt, 8 faste stillinger i dagvagt og 5 vikariater af 5 måneders varighed fra 1. maj 2021 til og med 30. september 2021.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • områdeleder Helle Bülow kontaktes på telefon 58 57 53 61 eller mail: helbc@slagelse.dk

  Frist

  • fredag den 23.april 2021 kl. 10.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 17.

  Søg stillingen Personale til hjemme... (nyt vindue)
 • 25-04-2021 Pædagog til botilbud for voksne på Autisme Center Vestsjælland
  Vi søger en kollega til botilbud for voksne, hvor der bor tre borgere (to mænd og en kvinde) i alderen 42-63 år.
  Borgerne har autismespektrumforstyrrelser og nedsatte kognitive evner. Vi søger en pædagog, der aktivt vil deltage i at danne det bedst mulige grundlag for, at borgerne har en meningsfuld og alsidig hverdag.

  Vi er en dynamisk personalegruppe, som udvikler vores faglighed løbende, for derved hele tiden at blive dygtigere til at understøtte en meningsfuld hverdag for borgerne.
  Vi er optagede af at støtte borgerne i at leve et liv, der er deres liv. Vi oplever ofte, at almindelige samfundsnormer og samfundsværdier ikke nødvendigvis skaber glæde i livet for de borgere, der bor på Rosenkildevej 85. Derfor bestræber vi os på, at finde ud af, hvad det er, der giver den enkelte borger livsglæde, og støtter dem i at opfylde deres små og store ønsker i livet og dagligdagen. Det er vigtigt, at borgerne oplever kvalitet og indflydelse i eget liv. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang, og vi er optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde og arbejde rellationsskabende i forhold til borgerne i teamet.

  Vil du være den, der kan tilføje den manglende profil til et ellers helstøbt team? Så vil vi meget gerne høre fra dig, som kan tilslutte sig nedenstående
  • Er uddannet pædagog og besidder en stærk faglighed
  • Gerne har erfaring indenfor autismespektrum-forstyrrelser og/eller erfaring fra indenfor psykiatrien
  • Kan indgå og samarbejde i et dynamisk team og på tværs af forskellige faggrupper og pårørende
  • Brænder for den motiverende tilgang
  • Har forståelse for, at borgerne ikke altid er motiveret til aktivitets- eller samværstilbud første, anden eller tredje gang, men fortsat er afsøgende omkring borgernes interesser
  • På trods af ovenstående, har fornemmelse for borgernes grænser
  • Har forståelse for, at kommunikationen med borgerne kan stå i vejen for, at de motiveres og er nysgerrige på at anvende andre kommunikationsstrategier
  • Kan begrunde og dokumentere din faglige praksis i både skrift og tale, er reflekterende og kan/tør stille spørgsmål til egen og andres praksis
  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsplan og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Yderligere oplysninger

  Har du uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
  • daglig leder Claus Zangger Hansen på telefon 21 84 34 99

  Om stillingen

  Stillingen er 32 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Ansøgningsfrist og start

  Frist 
  • 25. april 2021.
  Samtaler afholdes 28. april 2021 i tidsrummet 09.00-15.00.
  Opstartsdato er 1. juni 2021 eller snarest muligt.

  Søg stillingen Pædagog til botilbud... (nyt vindue)
 • 26-04-2021 To pædagoger til SFOén på Baggesenskolen
  Bliv kollegaer med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole centralt placeret i Korsør.

  Baggesenskolen er en byskole i Korsør med cirka 520 elever fra 0. klasse til 9. klasse. SFO-Baggesen har cirka 180 børn indmeldt. På skolen er ansat cirka 40 lærere og ti pædagoger samt fire ledere. Pædagogstillingerne er på 32 timer ugentligt med ansættelse snarest muligt eller senest 1. august.

  Vores SFO er en integreret del af Baggesenskolen. Der er et tæt, forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger. Du skal være god til at skabe relationer til børn, forældre og kolleger, og vi forventer at du har en anerkendende tilgang til arbejdet. Du skal være en synlig voksen, som har sans for overblik over hele vores børnegruppe og kan svinge fra to til rigtig mange børn.

  Vores hverdag er kendetegnet ved at være travl - men vi gør alt for at skabe udfordrende, relevante, sjove og spændende aktiviteter for alle børn. Vi er en SFO, som lægger stor vægt på fysisk aktivitet. Derfor ser vi gerne du har særlige kompetencer inden for idræt og bevægelse. Har du kompetencer inden for musik og sang, brug af IPad/PC eller erfaring med arbejdet med tosprogede børn med mere, så hører vi gerne derom. SFO-tiden er aktivitetsopdelt. Vi benytter hal, udendørsaktiviteter, kreativt værksted, udeværksted, frugt-café samt rollespil med mere.

  Vi forventer ikke at du er supermand, men vi forventer at du aktivt indgår i, og bidrager til, den fortsatte udvikling af vores SFO og skole, hvor vi betragter trivsel og læring som hinandens forudsætninger. Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en gyldig straffeattest og børneattest.

  Yderligere informationer

  Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84
  • afdelingsleder i SFOen Bettina Wentzer på telefon 58 57 23 88.

  Frist

  • Upload din ansøgning, CV og bevis for pædagogeksamen senest 26. april kl. 8.00 via Slagelse Kommunes jobportal.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. april.


  Søg stillingen To pædagoger til SFO... (nyt vindue)
 • 29-04-2021 Daglig leder til Daginstitutionen Kirkeskoven
  Kirkeskoven søger daglig leder pr 1. juli 2021 34 timer ugentlig.

  Kirkeskovens daginstitution er en lille integreret institution med både vuggestue, børnehave og SFO beliggende mellem Bøgelunde og Rude og i "baghaven" har vi skov og sø.

  Vi er pt. 34 børn og 8 voksne i vores børnehave og vuggestue, samt 2 voksne og 28 børn i SFO.
  Vi inddrager naturen som en fast del af vores hverdag. Vi har tid og plads til forskelligheder. Og højt til loftet.

  Vi arbejder ud fra landsbymodellen. Det vil sige, at vi har et tæt samarbejde med vores nabo Kirkeskovsskolen i vores dagligdag. Ligesom vi har fælles bestyrelse for skole og daginstitution. Det brede samarbejde og kendskabet til det enkelte barn giver de bedste forudsætninger for trivsel og læring.

  Vi søger en leder, som

  • kan samarbejde på tværs
  • kan skabe overblik i hver dagen, og bygge videre på den gode og positive udvikling, som allerede er i gang
  • kan se løsninger og muligheder i en foranderlig hverdag
  • ikke er bange for, at "gå den ekstra kilometer", som kan få hverdagen til at fungere
  • kan tage de svære samtaler, og som tør stå ved sine meninger
  • er fagligt velfunderet, og er med på at være en del af dagligdagen i børnegruppen, udover de administrative opgaver.

  Det vil være en fordel at være bekendt med TOPI, AULA, Marte Meo, ICDP, Årsnorm og IT en selvfølge.

  Yderligere oplysninger

  kan ske ved henvendelse til
  • Fællesleder Jeanette Scharboe på telefon 20 16 82 46.

  Ansøgningsfrist

  den 29. april 2021.

  Forventet samtaler uge 20, 2021

  Søg stillingen Daglig leder til Dag... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Skolekontaktperson til udviklingsprojekt
  Center for børn og unge, afdeling skole, søger skolekontaktperson til udviklingsprojektet "Indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær".

  Projektansættelsen er på fuld tid og med ansættelse fra 1. august 2021 til 31. oktober 2023.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår, ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen, også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at understøtte barnet og den unge
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge, der befinder sig i en udsat position
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relationskompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed
  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til, eller frikøbt til, at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.

  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under skolechefen i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Vil du vide mere

  Yderligere oplysninger om projektet fås hos Information om ansættelse fås hos

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2021 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler afholdes 21. maj 2021.

  Søg stillingen Skolekontaktperson t... (nyt vindue)
 • 07-05-2021 Pædagog, SSA eller ergoterapeut til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne ikke vil flytte fra. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådan tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, ergoterapeuter eller social- og sundhedsassistenter, som har viden indenfor neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering og sundhedsmæssige opgaver generelt.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, f.eks. tegn til tale. Ligeledes arbejdes der med sansestimulation på forskellig vis, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med dette.

  Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du som personale er drivkraften for dette.

  Du skal som personale på Rosenkildevej 87-89 være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgerne, selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset. Det er vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad hoc
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som personale

  • har kendskab til at arbejde med multihandicappede borgere
  • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
  • har kendskab til arbejdet med neuropædagogik
  • gerne har kendskab til sansestimulation
  • kan give og modtage feedback
  • har kørekort.

  Ugentlig timetal ligger mellem 28 og 32 timer, skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

  Ansøgningsfrist

  • den 7. maj 2021 kl. 12.00

  Vi afholder ansættelsessamtaler den 11. og 12. maj 2021.

  Opstart hurtigst mulig eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere på Rosenkildevej 87-89´s hjemmeside (nyt vindue). (nyt vindue)
  Eller du kan kontakte daglige ledere

  Søg stillingen Pædagog, SSA eller e... (nyt vindue)
Lærer (5)
 • 19-04-2021 Naturfagslærer Dalmose Skole
  Vi søger en lærer, der har undervisnings- / fagkompetencer i fysik / kemi og matematik, til ny renoverede og indflytningsklare naturfagslokaler.
  Se en appetitvækker hér. (nyt vindue)

  Vores forventning er, at du

  • brænder for elevernes sociale og faglige udvikling og er i stand til at skabe gode læringsmiljøer
  • har stærke relations kompetencer og tydelig klasserumsledelse
  • ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed
  • har et dynamisk og fleksibelt mindset og bidrager kompetent og positivt i egen og kollegers faglige udvikling.

  Vi kan tilbyde dig

  • en aktiv del i fagfordelingen, med indflydelse på kommende skoleår
  • elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at øve sig på at være synligt lærende
  • en engageret og opbakkende forældregruppe og skolebestyrelse
  • en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling er naturlig
  • et formaliseret teamsamarbejde omkring enheder, klasser og fag
  • en hverdag som bærer præg af åbenhed og ofte med en snert af humor
  • egen arbejdsplads i mindre kontormiljø.

  Yderligere oplysninger

  Ønskes yderligere oplysninger om skolen henvises du til skolens hjemmeside. (nyt vindue)

  Du er velkommen til at kontakte
  • skoleleder, Tina Ellekjær på telefon 20 52 37 22 eller
  • viceskoleleder, Brian Stougaard på telefon 21 14 47 11
  for spørgsmål eller aftale om besøg på skolen.

  Ansøgningsfrist

  • 19. april 2021
  Samtaler forventes afholdt
  • 22. april 2021


  Søg stillingen Naturfagslærer Dalmo... (nyt vindue)
 • 23-04-2021 Lærer med fokus på praksisorienteret undervisning til Marievangsskolen
  Marievangsskolen søger en lærer med mod på at arbejde med praksisorienteret undervisning i udskolingen.

  Marievangsskolen opretter en erhvervslinje for 8. og 9. klasse. Vi sørger en lærer, der brænder for en praksisnær og erhvervsrettet undervisning. Du skal være med til at bygge fundamentet for erhvervslinjen, så du skal også besidde en vis portion pionerånd.

  Du behøver nødvendigvis ikke at være faglærer i dansk og matematik, men gennem din undervisning kan du tilføre fagene et praktisk perspektiv, som appellerer til både hoved og hænder hos dine elever. Derudover vil lokale, gode faglige undervisere tilføre klassen faglige turbo-forløb, som sikrer et passende fagligt niveau.

  Du har gode relationskompetencer i forhold til dine elever, og du er indstillet på et tæt samarbejde med vores lokale erhvervsklasser (ZBC), som er nabo til skolen, samt med vores uddannelsesvejleder (UU Slagelse).

  Erhvervsklassens målgruppe er elever i 8. klasse og 9. klasse, som er motiverede til et målrettet forløb, der sikrer påbegyndelse og gennemførelse af en erhvervsuddannelse - og derfor er nysgerrige på de mange spændende muligheder, som tilbydes på vores lokale ZBC.

  Derfor søger vi en person, der

  • har fokus på praksisnær undervisning
  • udviser gode samarbejdskompetencer med både interne og eksterne interessenter
  • har gode relationskompetencer og kan motivere unge mennesker til at nå deres mål
  • har erfaringer med brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.
  • er en god team-player, der ser team-samarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag og har styr på sin klasseledelse.

  Du ansættes pr. 1. juni 2021. Dermed har du god tid til, sammen med dine samarbejdspartnere, at forberede erhvervsklassens opstart i august 2021. Der er tale om en fast fuldtidsstilling. Du vil blive ansat som lærer på samme vilkår som andre ansatte på Marievangsskolen.

  Om os

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt tresporet skole med cirka 640 elever fordelt på 0. - 9. klasse og tre modtagerklasser samt en sprogbørnehaveklasse. Herudover har skolen tilknyttet en SFO. Vi er cirka 85 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet, bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på social og faglig progression. Skolens pædagogiske udvikling fokuserer først og fremmest på relationskompetencer, klasseledelse samt en velfunderet didaktik.

  Vil du vide mere?

  Du kan finde mere information om erhvervslinjen på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Nanna Kessel på telefon 30 44 63 09 eller mail nanke@slagelse.dk
  • viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg på telefon 42 20 21 25 eller mail jlels@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist

  • 23. april.
  • Ansættelsessamtaler afholdes 28. april 2021.


  Søg stillingen Lærer med fokus på p... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Flakkebjerg Skole søger dansklærer samt barselsvikar
  Flakkebjerg Skole søger lærer samt barselsvikar - begge med tiltrædelse 1. august.

  Vi søger en uddannet lærer med undervisningserfaring og -kompetencer i dansk - eventuelt kombineret med håndværk og design, idræt eller billedkunst - til en fast stilling med blandt andet dansk og klasselærerfunktion i indskolingen.

  Vi søger en barselsvikar med undervisningserfaring og -kompetencer i matematik og almene skolefag på 1.-6. klassetrin.

  Lidt om os

  Flakkebjerg Skole er en 1-sporet skole beliggende i landsbyen Flakkebjerg ca. 10 km syd for Slagelse. Skolen har ca. 120 elever i 0.-6. klasse.
  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs, udviklingsorienteret skole med et inkluderende fagligt- og socialt læringsmiljø.

  Vi har fokus på, gennem klasserumsledelse samt arbejdet med synlig læring og databaseret læringsledelse, at styrke udviklingen af afvekslende undervisningsformer, så vi kan tilbyde læringsmiljøer, der imødekommer de meget forskellige behov, vores elever har.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • er fagligt dygtig og ambitiøs - både på egne - og på elevernes vegne
  • vil bidrage positivt og engageret til det forpligtende kollegiale fællesskab
  • er en dygtig klasseleder med gode relations kompetencer
  • har en positiv og anerkendende tilgang til både elever, forældre og kolleger.

  Vi kan tilbyde dig

  • et kompetent og forpligtende arbejdsfællesskab med dygtige og engagerede kolleger, der prioriterer trivsel, faglighed, samarbejde og arbejdsglæde meget højt
  • en spændende og varieret hverdag sammen med elever, der generelt er glade for deres skole
  • en engageret forældregruppe og skolebestyrelse.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte
  • Konstitueret skoleleder Tina Ellekjær på telefon 20 52 37 22
  for spørgsmål eller aftale om besøg på skolen.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april kl. 12
  og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 4. maj.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Søg stillingen Flakkebjerg Skole sø... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Skolekontaktperson til udviklingsprojekt
  Center for børn og unge, afdeling skole, søger skolekontaktperson til udviklingsprojektet "Indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær".

  Projektansættelsen er på fuld tid og med ansættelse fra 1. august 2021 til 31. oktober 2023.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår, ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen, også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at understøtte barnet og den unge
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge, der befinder sig i en udsat position
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relationskompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed
  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til, eller frikøbt til, at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.

  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under skolechefen i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Vil du vide mere

  Yderligere oplysninger om projektet fås hos Information om ansættelse fås hos

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2021 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler afholdes 21. maj 2021.

  Søg stillingen Skolekontaktperson t... (nyt vindue)
 • 14-05-2021 Musikskolelærer til Slagelse Musikskole
  Trommer og sammenspil

  Slagelse Musikskole søger en trommelærer.
  Ansættelsen er som udgangspunkt på 30/37 (81%), men der er mulighed for udvidelse til fuld tid.

  En del af stillingen er almindelig trommeundervisning i vores afdelinger i henholdsvis Slagelse og Skælskør med et elevniveau fra begynder til konservatorieforberedende niveau.
  Den anden del af stillingen er som den ene lærer i "Kunsttalentklassen" på Skælskør Skole - her undervises henholdsvis 7. 8. og 9. klasse (ca. ti elever pr. klasse) i sammenspil, teori/hørelære, SSB og bifagsklaver i skoletiden (mellem kl. 08.00 - 15.00). Du vil blive en del af en lærerduo i kunsttalentklassen og vil få et tæt samarbejde med Ole Elmose, som er den anden lærer. Både du og Ole underviser i alle ovenstående fag.

  Vi forventer, at du

  er rytmisk uddannet på konservatoriet med trommer som hovedfag og at undervisning for dig er mere end et nødvendigt onde. Du skal brænde for at danne og uddanne børn og unge mennesker med musik og vi ønsker en lærer, der engagerer sig i Slagelse Musikskole og de kollegaer og elever vi har på skolen.

  Du skal hjælpe os med at opbygge trommefaget yderligere og rekruttere flere elever f.eks. ved forløb i folkeskolen, talentudvikling, Musikalsk værksted (karruselundervisning) og masser af samarbejde med dine kollegaer.

  Du skal, som en del af din ansøgning, lave en fiktiv videolektion på 3-5 minutter.

  Du skal forestille dig følgende:
  • Du underviser Peter på 13 år, og han har gået til trommer i to år. I kan ikke mødes i næste uge og derfor har du lavet en lille film til ham, hvor du viser / indstuderer det han skal øve på til ugen efter. Herefter lægger du filmen i en mappe f.eks. i en Dropbox eller lignende. Linket til mappen/filmen indsættes i din ansøgning.

  Løn efter overenskomst. Vi indhenter børne- og straffeattest inden ansættelse.

  Det vil være en fordel at have bil (men ikke et krav), da du både vil skulle undervise i Skælskør og Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt musikskoleleder
  • Mads Otzen for yderligere oplysninger eller spørgsmål på telefon 25 36 37 59 / maota@slagelse.dk

  Tiltrædelse den 1. august 2021.

  Ansøgningsfrist

  • 14. maj 2021 kl. 12.00.


   

  Søg stillingen Musikskolelærer til ... (nyt vindue)
Leder (6)
 • 14-04-2021 Daglig leder til Forsorgscenter Toften
  Er du en passioneret og rummelig leder? Glædes du ved høj faglighed og nytænkning? Anser andre dig som ledelseskompetent? Formår du at styrke og videreudvikle arbejdsfællesskaber, og kan du inspirere mennesker til at træde ind i det ukendte? Har du modet til at træde ind i en organisation, hvor det er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet? Kan du agere tydeligt i en værdibaseret virksomhed under KFUM's Sociale Arbejde, hvor der er højt til loftet, og hvor der arbejdes ud fra en etisk formuleret profil.

  Smiler du nu? Tænker du… jeg er nysgerrig, det lyder som mig? Så er det måske lige dig, vi leder efter.

  Om os og stillingen

  Toften søger en leder, der har en social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse for eksempel sygeplejerske eller pædagog. Stillingen er uden højeste arbejdstid. Den daglige leder indgår på skift i bagvagt system.

  Forsorgshjemmet er placeret i en gammel skole på Holbækvej 16 i Slagelse. Der er fine fællesarealer inde som ude. Tilbuddet rummer såvel 26 §110 pladser, hvoraf 3 er fleks-pladser mellem §§110/108/107, dertil kommer 2 nat-herbergs pladser og akutoptag.

  Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, er mennesker i udsatte livssituationer, de har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Toften arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med fokus på borgerens håb og drømme.

  Du vil som leder blive ansvarlig for

  • ledelse af og faglig sparrings-agent for ca. 20 medarbejdere, der arbejder på døgninstitutionen
  • opfølgning i samarbejde med medarbejderne på faglige planer, metodiske tilgange, dagligdagen og aktiviteter på Forsorgshjemmet
  • koordinerer, igangsætte og fuldføre spændende opgaver, projekter og prøvehandlinger internt og på tværs i samspil med medarbejdere, borgere og øvrige samarbejdsaktører
  • udøve myndighedsbeslutninger i samråd med forstander samt forestå forskellige tilsyns besøg
  • administrative opgaver, eks. opfølgning på personalesamtaler, overblik og koordinering af vagtplaner, arbejdsbeskrivelser, videreudvikling af dokumentationsværktøjer, indsamle og bearbejde data
  • balancerer økonomi og ressourcer i tæt samspil med forstander
  • indgå i praksisnære, borgerrelaterede opgaver, der hvor opgaven kalder på det, for at opretholde fornemmelse og forståelse for opgavernes omfang og kompleksitet.

  Vi søger en leder der

  • kan arbejde og udvikle sig i en flad struktur og ser det som en force, at indgå i tæt samspil med forstanderen og ledelseskollega også i forhold til egenudvikling
  • er nysgerrig, kan sige pyt, har tillid til sine omgivelser og let til smil
  • fremstår autentisk og tydelig i sin lederstil og formår at finde en god balance mellem medinddragelse, sparring, ledelsesret og pligt
  • har overblik over sine opgaver, kan navigere i forandringsprocesser, prioritere, arbejde struktureret, følger opgaver rettidigt til dørs
  • er arbejdsom, seriøs og ærekær i arbejdet
  • formår at have mange bolde i luften og håndtere uforudsigelige og tilspidsede situationer, samtidig med der udvises stabilitet og ro
  • har kendskab til målgruppen eller til målgrupper med særlige behov
  • har ledelseserfaring samt relevant efter- / videre- uddannelse inden for ledelsesfeltet
  • har kørekort.

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk arbejdsplads med højt til loftet. Et meningsfuldt arbejde med kontakt til en håndfuld fantastiske borgere, der krydrer hverdagen forskelligartet. En arbejdsplads med dygtige medarbejdere, der ser højt refleksionsniveau og professionel faglighed som essentielt. Samt et dynamisk og nytænkende ledelsesteam, der ser frem til at byde dig velkommen om bord.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen på
  telefon 22 89 40 98 ved Forstander Karen-Marie Heltoft, eller på
  vores hjemmeside

  Ansøgningsproces

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.
  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • onsdag den 14. april 2021
  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler finder sted
  • onsdag den 21. april 2021
  kandidater udvalgt til anden samtalerunde indkaldes til opfølgning på profiltest inden.

  Anden samtalerunde afholdes
  • mandag den 26. april 2021
  Forventet tiltrædelse 1. juni 2021.

  Samtaler foregår på Holbækvej 16 i Slagelse.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny leder, hvorefter alle oplysninger slettes.

  Vi glæder os til at høre fra dig.

  Søg stillingen Daglig leder til For... (nyt vindue)
 • 16-04-2021 Daglig leder til botilbuddet på Park Allé i Skælskør
  Dygtig og empatisk daglig leder til Specialcenter Slagelse, Botilbuddet Park Alle, Skælskør.

  Vil du være en del af et stærkt ledelsesfællesskab, og er du dedikeret til ledelse og socialpædagogisk understøttelse i et botilbud? Så har du her muligheden for ledelse i praksis, hvor du kan bidrage til at gøre en forskel for livet på Park Allé. Kunne det være dig, vi leder efter?

  Park Allé er en del af Specialcenter Slagelse, hvor Specialcenter Slagelse er en af otte virksomheder inden for "Handicap & psykiatri" i Slagelse Kommune. Specialcenter Slagelse består af henholdsvis aflastningstilbud, botilbud og bofællesskaber til børn, unge og voksne, beskæftigelsestilbud, samt ledsageordning til mennesker med handicap. Kendetegnet for alle de borgere, vi har i vores hænder, er at de er mennesker, der har brug for understøttelse til at leve livet.

  Park Alle består af 20 lejligheder beliggende i Skælskør by, og beboerne er i alderen 30 - 90 år. Fælles for målgruppen er at alle borgere har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og borgerne har i varierende grad brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål. Alle borgerne på Park Allé har et stort støttebehov, så det er vigtigt at du - ligesom medarbejderne - har øje for at se mennesket bagved handicappet.

  Vi søger en leder, der

  • har ledelseserfaring - gerne suppleret med lederuddannelse
  • kan arbejde målrettet med implementering - kom gerne med eksempler herpå i din ansøgning/på dit CV
  • har gennemslagskraft og vægter arbejdsmiljøet højt
  • kan arbejde selvstændigt og samtidigt selv være opsøgende i forhold til faglig sparring med ledelseskolleger i hele det tværgående samarbejde i Specialcenter Slagelse
  • er autentisk i sin ledelsesstil - og optimistisk, nærværende, kreativ og god til at lytte
  • har erfaring med at styre og tilpasse økonomi inden for den givne ramme
  • vil arbejde i en politisk styret organisation og er villig til at arbejde med organisatoriske forandringer.

  Vi forventer af dig, at du forpligter dig på faglig og personlig udvikling, og at du - sammen med medarbejdere og dine ledelseskolleger - har ambitioner for Park Allé og Specialcenter Slagelse som virksomhed.

  Stillingens funktioner omfatter

  • daglig administrativ og pædagogisk ledelse for cirka 35 medarbejdere - det vil sige personaleledelse fra A - Z
  • at understøtte Park Allés faglige udvikling - både individuelt og på teamniveau
  • at understøtte medarbejderne i at arbejde systematisk med den enkelte borgers indsats, mål og delmål, således at der er tydelig sammenhæng i metoder, teori, praksis og takst
  • at facilitere møder, hvor du er med til at prioritere og sætte retningen klart og tydeligt for det pædagogiske og faglige fokus
  • at kunne balancere mellem serviceloven og sundhedsloven
  • bredt samarbejde med diverse tilsynsmyndigheder, pårørende og så videre.

  Vi tilbyder

  • engagerede medarbejdere, der vægter tydelig ledelse
  • borgere, der sørger for at vi gør vores bedste hver dag
  • dygtige og dedikerede ledelseskollegaer, hvor du bliver en del af et tæt og forpligtende klyngesamarbejde med tre andre engagerede daglige ledere
  • mentorordning ved en leder kollega i det første år
  • en organisation i en spændende udvikling, som har et centralt fokus på kompetenceudvikling og højt til loftet.

  Vil du vide mere?

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • områdeleder Janne Müller på mail jlmul@slagelse.dk eller telefon 20 36 06 66
  • daglig leder Karen Johansen på mail kbjoh@slagelse.dk eller telefon 58 57 24 50 (tryk 1).

  Ansøgningsfrist

  • 16. april 2021.
  • Der afholdes samtaler 26 og 27. april 2021. Tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.


  Søg stillingen Daglig leder til bot... (nyt vindue)
 • 18-04-2021 Daglig leder til AST og STU ved Autisme Center Vestsjælland
  Daglig leder søges til Aktivitets - og Samværstilbud og STU tilbud ved Autisme Center Vestsjælland

  Vi har en ledig stilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der lytter til dét, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig "gefühl" og kan definere sit eget ledelsesrum. Hvis du kan dette, så er du måske vores nye daglige leder.
  Tilbuddene er beliggende på 5 forskellige matrikler, hvor nogle tilbud deler faciliteter. Fælles for begge tilbud er, at de målrettet borgere med stort støttebehov.

  Vores Aktivitets- og Samværstilbud (AST) jf. §104 er normeret til 75 borgere/ulønnede medarbejdere i alderen 18 år - 65 år.  Der tages udgangspunkt i de enkelte borgere/ulønnede medarbejderes behov og kompetencer/interesser og i deres forskellighed, og vi vægter samværet med den ulønnede medarbejder højt. Dette afspejles blandt andet i en bred vifte af aktiviteter i AST.

  Vores STU-tilbud har 5 borgere/studerende i alderen 17 år - 25 år. STU'en har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt samt afklaring i forhold til videre beskæftigelse i eks. et §104 tilbud.

  Vores overordnede strategi, for at understøtte det gode liv, er faglig udvikling, som du vil få ansvar for at implementere. Vi er midt i et stort uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du skal som daglig leder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksis-nær kompetenceudvikling, således at det ses og opleves ift. kerneopgaven.

  Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Du vil få direkte personaleansvar for begge tilbud med ca. 30 medarbejdere i alt, og du vil skulle varetage TRIO-samarbejdet omkring tilbuddene. Den konkrete ledelsesopgave er bl.a. fortsat at fastholde og understøtte samarbejdet personalet mellem, således at de fortsat arbejder som en samlet personalegruppe, og ligeledes skal du implementere og fastholde vores fælles, faglige tilgang sammen med medarbejdergruppen. Det er er derfor essentielt, at du er tydelig og eksplicit i din formidling og har evne og drive til at implementere og fastholde kurs, koordinering og commitment.

  Derudover vil du som daglig leder skulle varetage den daglige drift og strategiske ledelse af tilbuddene i samarbejde med medarbejdere, øvrige daglige ledere og områdeleder. Du vil skulle videreudvikle og understøtte tilbuddenes kapacitet, både ift. udbud og efterspørgsel, men også så tilbuddene hele tiden er agile ift. fremtidens efterspørgsel, samt bidrage til og understøtte arbejdet med de politiske pejlemærker på tværs af virksomheder i Center for Handicap og Psykiatri.

  Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogik eller anden beslægtet baggrund og gerne med erfaring og kendskab ift. at arbejde med vagtplanssystem i KMD Opus. Du skal have dokumenteret erfaring med STU-området og også gerne med §104-området. Du skal have administrative færdigheder, og du skal være tydelig og velformuleret på skrift og i tale.

  Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber. Du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Som daglig leder skal du kunne oversætte lovgrundlaget og arbejde aktivt med afsæt i vores ydelseskatalog og lovgivningen inden for STU og §104, og vi forventer, at du evner at skabe refleksion hos såvel medarbejdere, kollegaer som hos dig selv. Den pædagogiske praksis afspejler forståelse for, at vi er medskabere ift. den enkelte borgers håb og drømme for et aktivt, meningsfuldt voksenliv. Vi tager afsæt i det etiske landskab med respekt for den enkelte borger i den daglige pædagogiske praksis, og vi har et tæt, forpligtende samarbejde med borgerens botilbud.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi flere lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af virksomhedsleder og områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, skal du lede i relationer.

  Du vil som daglig leder få 5 kollegaer fra vores Børneområde, Voksen-enkeltindsatser, samt fra vores Kollegie og andet STU-tilbud samtidig med, at du også indgår i et forpligtende klyngesamarbejde med din kollega fra vores andet STU-tilbud Derudover vil du også blive tilknyttet et ledernetværk på tværs af alle vore områder.

  Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder indenfor 'Handicap og psykiatri' i Slagelse kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse kommune afsæt i en Recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv.

  Vi bevæger os konstant og tilpasser os omskiftelige hverdage, politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er dét at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber nødvendigt og værdifuldt.

  Vi forvente, at spørgsmål

  til stillingen og løn afklares inden din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte
  • områdeleder Cathrine Lyster på telefon 51 59 32 80 efter den 5. april 2021

  Eller læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).

  Stillingen er på fuld tid. Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

  Ønsket opstart

  • 1. juni 2021 eller snarest muligt.

  Ansøgningsfrist
  • søndag den 18. april 2021.

  1. samtalerunde afholdes 23. april, og 2. samtalerunde afholdes 27. april 2021.

   

  Søg stillingen Daglig leder til AST... (nyt vindue)
 • 19-04-2021 Daglig leder til Plejecenter Solbakken
  Er du empatisk, samarbejdsorienteret og har du gennemslagskraft, med et skarpt fokus på inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og lederkollegaer, så er det nu du skal gribe chancen.

  Solbakken er et plejecenter med 29 beboere, 1 aflastningsplads og 20 centernære boliger. Plejecentret rummer både somatiske og demente beboere.
  Der er omkring 40 sundhedsfaglige medarbejdere herunder SSH, SSA og Sygeplejersker.

  Du refererer som  leder til virksomhedslederen for plejecentrene I Korsør, og kommer til at indgå I ledergruppen sammen med de andre 3 daglige ledere. Du vil I samarbejde med de andre daglige ledere deltage I, og tage medansvar for tværgående projekter og udviklingsopgaver i Slagelse Kommune.

  Din fokus skal være på kerneopgaven, og at den daglige drift fungerer inden for den økonomiske ramme vi har. Du vil få den nødvendige administrative hjælp, som gør at du vil kunne være en synlig og faglig leder.

  Kommende udviklingsopgaver er

  • skabe et godt arbejdsmiljø igennem faglig stolthed og arbejdsglæde
  • medvirke til at beslutninger tages så tæt på borgeren som muligt og at medarbejderne har stor indflydelse på arbejdsdagen
  • at medvirke til at beboerne I højere grad har en meningsfyldt hverdag
  • at medvirke til, at vi, i vores relativt nye organisering på plejecentrene I Korsør, samarbejder på tværs og udnytter stordriftsfordele.

  Om dig

  • Du ved hvad der kræves i stillingen som leder.
  • Du har en sundhedsfaglig baggrund som gør, at du kan bidrage til faglig sparring af personalet.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
  Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger om stillingen

  Uddybende information kan indhentes ved
  • virksomhedsleder Søren Schytt efter 10. april 2021 på telefon 24 25 32 89, eller hos
  • daglig leder Dorte Hammerich på telefon 61 14 43 53.

  Ansøgningsfrist

  • 19. april 2021
  Der vil blive afholdt samtaler:
  • 23. april 2021
  og du vil blive kontaktet pr. telefon eller mail såfremt du indkaldes.
  Eventuel 2. Samtale afholdes
  • 26. april 2021
  Der vil blive udarbejdet 1-2 cases til samtalen.

  Søg stillingen Daglig leder til Ple... (nyt vindue)
 • 21-04-2021 Områdeleder til Hjemmeplejen Område Holbæk
  Har du mod på ledelse af en hjemmeplejegruppe i faglig stærk udvikling? Og brænder du for et arbejde fokuseret med at styrke det tværfaglige samarbejde og sikre den rette kompetence til opgaven - alt sammen til gavn for at styrke borgerforløb og patientsikkerhed?

  Slagelse Kommune søger ny områdeleder til Hjemmeplejen Område Holbækvej. Opgaven giver også mulighed for at have ledelsen af vores tre APV-medarbejdere. Som områdeleder skal du kunne bidrage ind i det store fællesskab, men også have mod og evner til at anvende dig selv konstruktivt ift. ledelsesopgaven.

  Hvem er vi?

  Hjemme- og sygeplejen består af 11 hjemmeplejeområder og fire sygeplejeområder.

  Hjemme- og sygeplejen arbejder i det daglige tæt sammen, og i fællesskab har de ansvar for at sikre et velfungerende tværfagligt samarbejde. Det afspejler sig i vores organisering, hvor vores hjemmeplejegrupper har til huse sammen med en eller to andre hjemmeplejeområder og et sygeplejeområde.

  Du bliver en del af et ledelsesteam med 11 områdeledere for hjemmeplejen og to områdeleder for sygeplejen, der alle refererer til virksomhedslederen af hjemme- og sygeplejen.

  Vores hjemmeplejeområder består af 45-60 dedikerede medarbejdere. Hvert hjemmepleje område har en planlægger tilknyttet.

  Kvalitet, borgersikkerhed og tværfagligt samarbejde

  Kommunens opgaver på ældreområdet har hen over de seneste år været i rivende udvikling. Det stiller krav til opgavevaretagelsen i hjemme- og sygeplejen på flere områder. Både i forhold til planlægning, ressourceudnyttelse, kvalitet og tværgående samarbejde internt i kommunen, men også med regionerne, praktiserende læger og andre aktører. Derfor søger vi en leder, der indgår nysgerrigt og løsningsorienteret i denne udvikling, og som kan gå forrest i den daglige dialog og forståelse af det, der udspiller sig for borgerne og medarbejderne. Alt dette med et mål om, at vi skal sikre borgerforløb med sammenhæng og høj grad af patientsikkerhed, inddragelse og værdighed.

  Et andet stort fokus er rehabilitering og det tværfaglige samarbejde internt og eksternt samt dokumentation og kvalitetssikring.
  Vi har et særligt fokus på, hvordan vi kan anvende lokale data til forbedring, samt hvordan vi kan anvende data i den strategiske planlægning. Slagelse Kommune er netop udvalgt som deltager i tredje fase af I sikre hænder.

  I Hjemmeplejen har vi fokus på at sikre rette kompetencer til rette opgave, samt at alle medarbejdere oplever, at deres kompetencer sættes i spil jf. vores kompetenceprofil og opgavevaretagelse.

  Samtidig arbejder vi målrettet med at skabe Et godt sted at være. Det gør vi blandt andet ved et større projekt, hvor alle medarbejdere og ledere kommer på kursus i mentalisering. Målet er at skabe gode relationskompetencer til gavn for den enkelte borger og i samarbejdesrelationerne - og dermed for den samlede opgavevaretagelse. Alt sammen med det formål at forebygge sygefravær og skabe et fælles sprog. Vi står på et godt fundament, men tror på, vi kan komme meget længere.

  Du kommer til at stå i spidsen for en attraktiv arbejdsplads, hvor alle bidrager til kerneopgaven og oplever stolthed over arbejdet.

  Vores forventninger til dig og dit ansvar

  Vi søger en leder, der kan sikre, at den positive udvikling af arbejdsmiljøet forsætter - og det skal foregå i tæt samarbejde med vores engagerede, fagligt nysgerrige og kompetente medarbejdere.

  Du skal derfor kunne trives i og evne at være nærværende leder for en stor medarbejdergruppe, der både dækker dag, aften og weekender.
  Du skal også kunne udstikke kursen og stå for den faglige og organisatoriske udvikling af hjemmeplejeområdet. Det skal foregå i tæt samarbejde og koordinering med de øvrige områdekollegaer og virksomhedslederen og i tæt dialog og samarbejde med medarbejderne.

  Du får ansvar for at sikre faglig kvalitet i borgerforløbene - og du skal evne at balancere dette med overholdelse af budgetter og økonomisk optimering.
  Du skal i samarbejde med virksomhedsleder, områdeledere og de centrale aktører i kommunen forstå at oversætte og implementere kommunens politikker og strategier, så de når helt ud i yderste led - til gavn for vores borgere.

  Du er uddannet sygeplejerske eller SSA og har enten taget eller er i gang med lederuddannelse på diplom- eller masterniveau. Du har ledererfaring med personaleansvar og økonomisk medansvar. Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til arbejdet i en kommune, men også meget gerne regional erfaring. Du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har et bredt kendskab til samarbejdsstukturer i sundhedsvæsnet.

  Herudover forventer vi, at du

  • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, hvor du evner at bruge din relationelle indsigt og kommunikation til at skabe mening og retning for medarbejderne
  • har overblik og kan reflektere over egen praksis og organisationens kultur
  • er en autentisk leder, der formår at skabe følgeskab, og som evner at begejstre
  • har en delegerende, inddragende og anerkendende lederstil med høj grad af tillid til dine medarbejdere og kolleger
  • ser vigtigheden af et godt arbejdsmiljø og evner at gå forrest med din egen adfærd
  • har god indsigt i egne styrker og svagheder, samt forstår at bringe dig selv i spil på en god måde.
  • tør tage svære beslutninger og har gennemslagskraft, når det gælder.
  • er "grounded" i din lederrolle og tryg ved at samarbejde med fagligt stolte og dygtige medarbejdere, der i høj grad ønsker at bidrage til den daglige opgavevaretagelse
  • kan give plads til nye ideer og afprøvninger
  • har lyst til ledelse og økonomistyring
  • evner at afbalancere drift og udvikling med et stærkt afsæt i dagligdagen og data
  • trives med en foranderlig og til tider travl hverdag, hvor du skal være klar til at sadle om og tænke nye veje.

  Vi tilbyder

  • et velfungerende ledelsesteam, hvor der er højt til loftet og mulighed for sparring
  • engagerede, positive, fleksible og motiverende medarbejdere, der er åbne for udvikling
  • et spændende fagområde, hvor du kan komme til at sætte dit præg på dagligdagen
  • et godt samarbejde med øvrige ledere og samarbejdspartnere og mulighed for faglig sparring på flere niveauer og opgaver
  • høj grad af frihed inden for de gældende rammer.

  Praktiske oplysninger

  Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat 1. juni 2021.

  Stillingen har base i Slagelse på Smedegade.

  Vil du vide mere?

  Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte
  • virksomhedsleder Therese Gjerde Corfix, telefon 29 72 98 23

  Bilag

  Ansøgningsfrist

  • 21. april 2021.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. og evt. den 28. april 2021.

  Søg stillingen Områdeleder til Hjem... (nyt vindue)
 • 17-05-2021 Skolefaglig afdelingsleder til Klostermarken
  Klostermarken skole og dagbehandling søger en skolefaglig afdelingsleder pr. 1. august 2021. Stillingen er på 37 timer ugentligt fordelt med 75% til ledelse og 25% konsulentarbejde i forbindelse med testning.

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Skole og Fritid i Slagelse Kommune. Eleverne er i alderen seks til 16 år, som har så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer at de ikke kan inkluderes i den almene skole. På nuværende tidspunkt har vi 55 elever fra 0.- 9. klasse. Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Fælles for børnene og de unge er at deres aktuelle situation og de vanskeligheder, de forstyrres af, bevirker at de ikke profiterer af undervisningen i det almene undervisningssystem eller i tilknytning til det almene undervisningssystem. De har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  Derfor er det centralt, at undervisningen og hele SFO og klubtilbuddet tilrettelægges tværfagligt og i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. På denne måde kan eleven opnå tillid til egne evner og styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder inden for alle kompetenceområder - personligt, socialt og fagligt.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre og udvikle en høj faglig kvalitet i undervisningen efter kommunens principper og gældende lovgivning.

  Du skal støtte vores tre teams i arbejdet med synlig læring, evaluering, feedback-processer samt arbejdet med læringsmål. Samtidig vil en stor del af opgaven være at være ansvarshavende for test og prøveperioder for skolens afgangselever.

  Gennem din testfunktion og dine store fagdidaktiske kompetencer kan du gøre vores gode kvalitet endnu bedre, ligesom du med dine fagfaglige kompetencer kan styrke den faglige udvikling for skolens lærergruppe.

  Vi forventer, at du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske undervisning
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever
  • har erfaring med test- og prøveperioder
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan være ansvarlig for afholdelse af diverse lærermøder for skolens lærere
  • kan bidrage til at udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude, som er tilpasset vores elevers behov
  • kan byde ind med en bred undervisningserfaring i flere fag
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • har en relevant efteruddannelse - for eksempel en PD
  • som en naturlig del af dagligdagen er i stand til at undervise i det omfang, det giver mening i forhold til børn og voksne
  • kan deltage i de forskellige læringsmiljøer
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst. Herudover tilbydes ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  Beskrivelse af Klostermarken skole og dagbehandling kan findes på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  For yderligere information om jobbet er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Jens H. Løhndorf på telefon 20 31 87 03.

  Frist for ansøgning

  • 17. maj kl. 10.00.
  • Samtaler forventes afholdt 20./21. maj.


  Søg stillingen Skolefaglig afdeling... (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 18-04-2021 Administrativ medarbejder til Specialcenter Slagelse
  Specialcenter Slagelse er en virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Vi har en række botilbud fordelt i Slagelse, Vemmelev, Halseby, Korsør og Skælskør. Derudover har vi dagtilbud i Slagelse og Skælskør. Borgerne er primært handicappede og med varige fysiske og psykiske handicaps.

  I administrationen, som er beliggende på Rosenkildevej 69 i Slagelse, er vi en områdeleder og 9 administrative medarbejdere. Vi søger en ny kollega, som i samarbejde med os, områdeledelsen, konsulenterne og de daglige ledere kan arbejde med nedenstående arbejdsopgaver:

  Arbejdsopgaver

  • Beboerøkonomi herunder bogføring og afstemning af lommepengekonti og revision af beboerkasser
  • Opkrævning af takster på borgere fra andre kommuner
  • Budget- og regnskabsopfølgning på afdelingsniveau (kontrol af takstindtægter og ekspedition af belægnings- og overheadskemaer)
  • Deltagelse i økonomimøder med daglige ledere
  • Kontrol af indtægter i forbindelse med § 97-ledsagelse
  • Øvrige almindeligt forekommende kontoropgaver

  Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads i udvikling
  • Engagerede kolleger
  • En arbejdsplads med borgerne i centrum

  Som person har du:

  • Lysten og gejsten til at komme glad på arbejde hver dag
  • Ønske om at medvirke til et godt og sundt arbejdsmiljø
  • Engagement og en anerkendende og positiv tilgang til samarbejdet med borgerne og kollegaerne
  • Omstillingsparathed, fleksibilitet, ansvarsbevidsthed m.m.

  Yderligere oplysninger:

  Stillingen er normeret til 37 timer om ugen.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Ansættelsesdato den 1. juni 2021 eller efter aftale.

  Du kan læse mere om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside (nyt vindue) 

  Kontakt
  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder René Schacht Mahnkopf på tlf. 23 48 49 51, eller e-mail: remah@slagelse.dk

  Frist

  • 18. april 2021.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. april 2021.

  Søg stillingen Administrativ medarb... (nyt vindue)
Fysioterapeut (1)
 • 26-04-2021 Visitator til myndighedsafdelingen
  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start 1. juni 2021 eller gerne tidligere. Det er en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i Visitatorgruppen Nord på Smedegade 32A i Slagelse. Vi er i alt 22 visitatorer fordelt i to grupper med 13 i Slagelse og ni i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje, diverse hjælpeordninger med mere.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, så derfor skal du have kørekort og indregne en del kørsel.

  Vi har i Visitationen stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • har bred klinisk erfaring fra ældre- og handicapområdet
  • har erfaring med visitation
  • har erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • har lyst til, og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere og samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse med flere
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør og ikke mindst energi og lyst til et meget travlt, til tider udfordrende og godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden og giver faglig sparring.

  Vi tilbyder

  Hos os får du en arbejdsplads i udvikling, hvor du - sammen med engagerede og kompetente kolleger - vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest og gyldigt kørekort ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede - uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund - til at søge.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte
  • teamleder for Visitation Nord Gunhild Gundersen på telefon 23 99 22 00 eller e-mail gugun@slagelse.dk.

  Frist

  • 26. april 2021 kl. 10:00.
  • Ansættelsessamtaler er planlagt til 27. april 2021. De vil foregå som videomøde via Webex, hvor du indkaldes via mail.


  Søg stillingen Visitator til myndig... (nyt vindue)
Ergoterapeut (2)
 • 26-04-2021 Visitator til myndighedsafdelingen
  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start 1. juni 2021 eller gerne tidligere. Det er en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i Visitatorgruppen Nord på Smedegade 32A i Slagelse. Vi er i alt 22 visitatorer fordelt i to grupper med 13 i Slagelse og ni i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje, diverse hjælpeordninger med mere.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, så derfor skal du have kørekort og indregne en del kørsel.

  Vi har i Visitationen stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • har bred klinisk erfaring fra ældre- og handicapområdet
  • har erfaring med visitation
  • har erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • har lyst til, og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere og samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse med flere
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • har godt humør og ikke mindst energi og lyst til et meget travlt, til tider udfordrende og godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden og giver faglig sparring.

  Vi tilbyder

  Hos os får du en arbejdsplads i udvikling, hvor du - sammen med engagerede og kompetente kolleger - vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Der skal foreligge en straffeattest og gyldigt kørekort ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede - uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund - til at søge.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte
  • teamleder for Visitation Nord Gunhild Gundersen på telefon 23 99 22 00 eller e-mail gugun@slagelse.dk.

  Frist

  • 26. april 2021 kl. 10:00.
  • Ansættelsessamtaler er planlagt til 27. april 2021. De vil foregå som videomøde via Webex, hvor du indkaldes via mail.


  Søg stillingen Visitator til myndig... (nyt vindue)
 • 07-05-2021 Pædagog, SSA eller ergoterapeut til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne ikke vil flytte fra. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådan tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, ergoterapeuter eller social- og sundhedsassistenter, som har viden indenfor neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering og sundhedsmæssige opgaver generelt.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, f.eks. tegn til tale. Ligeledes arbejdes der med sansestimulation på forskellig vis, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med dette.

  Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du som personale er drivkraften for dette.

  Du skal som personale på Rosenkildevej 87-89 være i stand til at se det pædagogiske arbejde i plejen og omsorgen med borgerne, selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænset. Det er vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad hoc
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som personale

  • har kendskab til at arbejde med multihandicappede borgere
  • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
  • har kendskab til arbejdet med neuropædagogik
  • gerne har kendskab til sansestimulation
  • kan give og modtage feedback
  • har kørekort.

  Ugentlig timetal ligger mellem 28 og 32 timer, skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

  Ansøgningsfrist

  • den 7. maj 2021 kl. 12.00

  Vi afholder ansættelsessamtaler den 11. og 12. maj 2021.

  Opstart hurtigst mulig eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere på Rosenkildevej 87-89´s hjemmeside (nyt vindue). (nyt vindue)
  Eller du kan kontakte daglige ledere

  Søg stillingen Pædagog, SSA eller e... (nyt vindue)
Elevstillinger (4)
 • 01-05-2021 Anlægsgartnerelev hos Entreprenørservice
  Bliv anlægsgartnerelev hos os

  Det er dig vi har brug for i fremtiden!
  Et par eftertragtede pladser som anlægsgartnerelev er ledige hos Entreprenørservice i Slagelse Kommune.

  Forventninger til dig

  • Du er engageret - i både virksomheden og i din læring
  • Hos os er det "opgaven der sætter holdet", hvilket stiller krav til dine kompetencer indenfor samarbejde, kollegaskab, og det at hverdagen ikke altid er forudsigelig
  • "Hvor der er vilje er der vej" - så har du viljen, har vi lærepladsen
  • Kørekort min. kategori B. Er du mellem 16 og 18 år skal du have traktorkørekort.
   Er du 18 år eller derover og ikke har kørekort, forventes du at erhverve kørekort kategori B indenfor 1 år fra ansættelsesdato
  • Du bliver ansat efter gældende overenskomst (3F), hvor der er styr på din løn gennem hele elevforløbet

  Om Entreprenørservice

  Vores opgaver favner alt fra grå opgaver med belægningsarbejde (fortove, trapper, granit, brolægning og asfalt mv.) til et bredt udsnit af opgaver indenfor de grønne og plejetekniske elementer (natur, vandløb, idrætsfaciliteter, parker, træer, strande, torve og pladser mv.). Et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der leverer 365 dages handlekraft.

  Vi

  • bruger mange entreprenørmaskiner, som du naturligvis vil få erfaring med
  • lægger vægt på og har et stærkt samarbejde med private entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører indenfor området
  • er en virksomhed med højt til loftet, hvor arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt
  • har ca. 100 kollegaer, som venter på at byde dig velkommen
  • har to primære mødesteder; Korsør og Slagelse. I mange tilfælde vil mødestedet følge opgaven og du kan derfor forvente skiftende mødested eller i nogle tilfælde blive samlet op
  • har flere anlægsgartnerelever på forskellige stadier i uddannelsen
  • gør meget for vores elever med bl.a. elevdage internt i virksomheden og forberedelsesfri til svendeprøven. Vi går op i at levere et stærkt læringsmiljø med afsæt i faglig vækst, tryghed og sammenhold
  • tager din læring og udvikling seriøst. Det stiller krav til os og i lige så høj grad til dig som ny elev.

  Har du spørgsmål?

  Kontakt
  • Elevkoordinator Thomas B. Hansen, telefon 28 80 15 65 (Mandag-torsdag mellem kl. 7.00-15.00)

  Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2021.

  Starttidspunkt

  • 1. juni 2021 eller gerne før.


  Søg stillingen Anlægsgartnerelev ho... (nyt vindue)
 • 16-05-2021 Pædagogiske assistentelever - August 2021
  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?
  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber, hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år, så skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i august 2021.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogiske assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link (nyt vindue).
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest
  • 16. maj 2021


  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
 • 08-08-2021 Social- og sundhedsassistentelever november 2021

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 22. november 2021 med skoleundervisning i Slagelse

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
  • Er du uddannet social- og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Social- og sundhedsassistentelever der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

  Den teoretiske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.

  Flere informationer

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 08-08-2021 Social- og sundhedshjælperelever - november 2021
  Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 22. november 2021 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Ansøgere der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn.
  Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på: SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  8. august 2021

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 04-05-2021 Dagplejere til Korsør Nord, Slagelse By eller Vemmelev
  Slagelse Dagpleje søger nu dagplejere i Slagelse By, Korsør - Nord og Vemmelev

  Oskar, Alina, Saga og Erdem søger en voksen til at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, som man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejde vi ud fra et børnesyn, der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn.
  Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG som

  • har bopæl i en af ovennævnte byer
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre.
  • vil arbejde ud fra dagplejens børnesyn
  • har forståelse og erfaring med 0-3 årige børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille krav til dig selv og dine omgivelser
  • ikke er bange for at arbejde med it.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelse som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves, at du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • Ansøger til Vemmelev
   dagplejepædagog Joan Petersen på telefon 24 79 24 01
  • Ansøger til Korsør
   dagplejepædagog Britt Rosenfeldt på telefon 23 33 33 95
  • Ansøger til Slagelse
   dagplejepædagog Linette Feldtstedt på telefon 24 79 24 17

  Vi har lige nu brug for dagplejere, der er bosiddende i en af ovenstående byer.

  Ansøgningsfrist 

  • mandag den 4. maj kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.

  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Praktisk

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden, der er over 15 år.

  Læs mere om dagplejen på Dagplejen Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

  Søg stillingen Dagplejere til Korsø... (nyt vindue)
AC-personale (2)
 • 26-04-2021 Chefjurist til kommune i spændende udvikling
  Slagelse Kommune søger til en nyoprettet stilling en chefjurist med bred og velfunderet juridisk kompetence i kommunal forvaltning, der kan være garant for et højt fagligt niveau i Ledelsessekretariatets opgaveløsning inden for det juridiske område.

  Chefjuristen vil have en central og koordinerende funktion i de opgaver, jurateamet løser, og vil skulle være juridisk sparringspart i særligt komplekse sager, der har ledelsesmæssig og politisk bevågenhed.

  Jurateamet løser en bred vifte af opgaver for hele organisationen, og fagligt kan opgaverne derfor falde inden for flere lovgivningsområder - men kerneopgaven er den juridiske rådgivning af byråd, borgmester og kommunaldirektør i form af juridisk analyse og sagsbehandling. Hovedfokus vil således være på forvaltningsret, kommunal styrelseslov, offentlighedslov og kommunalfuldmagten.

  Som chefjurist har du ansvaret for den faglige koordinering og udvikling af teamets opgaveløsning, og du vil derfor skulle holde dig fagligt opdateret på relevant lovgivning. Du vil stå forrest i samarbejdet med organisationen og i rådgivningen af borgmester og kommunaldirektør. Kvalitet og professionalisme er derfor helt centrale markører for din performance, og du skal kunne formidle, forklare og redegøre for regler og lovgivning på en overskuelig og inspirerende måde og gøre juraen til en hjælp i kommunens strategiske arbejde.

  Slagelse Kommune er en arbejdsplads i bevægelse. Vi har startet en rejse under overskriften #Kommunepånymåde, hvor vi orienterer os mod mere moderne organisations- og ledelsesformer, som vil udfordre vores vanetænkning og vores evne til at se nye muligheder. Vi henter inspiration udefra, men vi skal bygge vores egen model. Den proces vil chefjuristen også indgå i, der hvor det er relevant.

  Som vores nye chefjurist vil dine hovedopgaver være

  • rådgivning af kommunens strategiske ledelse
  • sagskoordinering i komplekse sager med høj politisk bevågenhed
  • udvikling af de juridiske kompetencer i organisationen.

  Du vil referere til afdelingslederen i Ledelsessekretariatet.

  Vi forestiller os, at du

  • er cand.jur. med mindst tre til fem års erfaring som specialkonsulent eller tilsvarende
  • har et indgående kendskab til det kommunale område
  • kan holde fokus og følge din juridiske vurdering til dørs
  • har god procesforståelse og kan folde en sag ud med flere perspektiver
  • har faglig autoritet og går ind med et helhedssyn på opgaven
  • har solid erfaring fra en politisk ledet organisation (kommune eller centraladministration)
  • trives med at se muligheder i det nye og dermed kan være en konstruktiv medspiller i udviklingen af #kommunepånymåde.

  Ledelsessekretariatet

  Vi servicerer både byrådet, borgmesteren og chefteamet i det daglige arbejde med at formidle og omsætte politiske beslutninger til konkrete initiativer og processer. Sammen med fagcentrene har vi ansvaret for, at byråd, borgmester og øverste ledelse har det bedst mulige grundlag af relevant viden at arbejde ud fra. Det er vores kerneopgave at understøtte kommunens øverste ledelse i det forberedende arbejde og bidrage til en professionel sagsgang, der sikrer kvalitet og koordinerede processer. I Ledelsessekretariatet kommer du helt ind i hjertekulen af organisationen, men du vil også få en stor berøringsflade ud i organisationens hjørner.

  #Kommunepånymåde

  Slagelse Kommunes udviklingsrejse mod at finde nye måder at drive kommune på baserer sig på princippet "Vi gør det bedst ved at gøre det sammen". Det bedste grundlag for organisationen, byrådet og borgmesteren er det grundlag, som får tænkt på tværs af fagligheder og snitflader. Det arbejder vi konstant på at leve op til i en hverdag med højt tempo og høj kompleksitet. Du vil få kolleger, der på hver deres felt er fagligt dygtige, og som med stor professionalisme og godt humør gør arbejdsdagen lærerig og sjov.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingen er en fast fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt og senest 1. august 2021. Du bliver ansat som chefkonsulent efter overenskomsten for akademikere i kommuner.

  Vil du vide mere?

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • sekretariatsleder Mette Bjarnt på telefon 23 65 24 15
  • searchchef hos Muusmann Carsten Lysdahl Søgaard på telefon 30 30 28 81.

  Al kontakt behandles fortroligt.

  Frist

  • Ansøgningen med CV og eksamenspapirer skal være os i hænde senest 26. april 2021.


  Søg stillingen Chefjurist til kommu... (nyt vindue)
 • 29-04-2021 Byggesagsbehandler til Slagelse Kommune
  Smidig byggesagsbehandling i et positivt og til tider hektisk miljø samt sparringspartner til erhvervslivet. Det betegner fint denne stilling, hvor service, faglig kompetence og bred erfaring tæller. Lyder det spændende? - så kan det være dig, vi søger til vores afdeling for Byggeri.

  Du er enten ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller tilsvarende med lyst til myndighedsarbejde af høj kvalitet med service i højsædet.

  Dine primære opgaver

  • behandling af alle typer byggeansøgninger
  • fortolke og administrere lokalplaner herunder bevaringsbestemmelser
  • behandling af dispensationer og helhedsvurderinger efter plan- og byggelovgivningen
  • behandling af indeklimasager
  • forberede sager til det politiske udvalg

  Vi forventer

  • grundlæggende kendskab til bygge- og planlovgivningen
  • flair for It og digitalisering som redskaber til bedre service og effektivisering
  • samarbejde med andre faggrupper
  • struktureret og selvstændigt arbejde, men også en teamplayer
  • bidrager med viden, udvikling og kompetencer til hele afdelingen
  • gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
  • interesse i at arbejde i en politisk ledet organisation

  Vi tilbyder

  • ansættelse i en organisation i stadig udvikling med fokus på faglighed, trivsel og service
  • et miljø med høj grad af uddelegering af ansvar og kompetencer
  • et spændende job med en dynamisk og varieret hverdag
  • gode muligheder for efteruddannelse
  • en afslappet omgangstone med vægt på engagement og samarbejde

  Løn- og ansættelsesforhold efter forhandling med den relevante faglige organisation.
  Arbejdstiden er 37 timer med flekstid.
  Tiltrædelse 1. juli 2021.

  Læs mere om kommunen på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • byggesagsbehandler Ketil Mannstaedt, telefon 30 57 73 16
  • afdelingsleder Jens Bendix, telefon 51 54 18 72

  Ansøgningsfrist

  Vi skal have modtaget din ansøgning senest
  • torsdag den 29. april 2021 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.

   

  Søg stillingen Byggesagsbehandler t... (nyt vindue)