Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (5)
 • 31-05-2019 Ledsagere
  Slagelse Kommune søger ledsagere til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Formålet med ledsagelse er at hjælpe borgeren til deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter, byture, arrangementer med mere.

  Den enkelte borger har en bevilling på 15 timer om måneden.

  Er du studerende, efterlønner eller har et job, hvor det er muligt for dig at ledsage borgere - primært i dagtimerne, er dette måske noget for dig. Det kræver ingen særlig uddannelse at være ledsager - kun lyst og overskud til at være sammen med andre mennesker.

  Løn i følge overenskomst.

  Flere oplysninger

  Henvendelse for yderlige oplysninger til
  • Jane Thomns eller Karen Johansen telefon 30 44 05 86 mandag onsdag og torsdag imellem kl. 8 -14, mail ledsager@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 31 maj.


  Søg stillingen Ledsagere (nyt vindue)
 • 03-06-2019 Uddannelsesvejleder til UU
  UU Slagelse søger en engageret uddannelses- og erhvervsvejleder i en fuldtidsstilling på grundskoleområdet i Slagelse Kommune.

  Stillingen ønskes besat fra senest den 1. august 2019.

  UU Slagelse varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i Slagelse Kommune.

  Du

  • har vejlederuddannelsen
  • har et højt energiniveau og et godt humør
  • må gerne være en haj til at skabe nye relationer, både til de unge, deres forældre og til samarbejdspartnere
  • skal kunne trives med at skulle arbejde på flere forskellige skoler - meget gerne have erfaring med at undervise i udskolingen og lyst til at undervise i den kollektive vejledning såvel som i forløb for IUP-elever
  • må også gerne have lyst til at deltage i projekter og udvikling af UJ-forløb
  • har eventuelt erfaring med udvikling af undervisningsmaterialer
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.).

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærkt fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • møder de unge i en kontekst, der bygger på tillid til den gode intention
  • møder de unge, hvor de er og kvalificerer, udfordrer og udvikler deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • samarbejder tæt med de øvrige kommunale og eksterne aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • tilbyder et primærteam på 5 glade kolleger, som prioriterer, at alle bliver hørt og at alle føler, at netop deres kompetencer og ressourcer kommer i spil i de opgaver, vi skal løse
  • tilbyder en gruppe kolleger, som alle gerne vil hjælpe og støtte den nye kollega i at falde godt til og i vedkommendes opgaveløsning
  • arbejder kontinuerligt på at finjustere og optimere vores metoder, værktøjskasse og faglighed.

  Ansættelse sker i Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune.

  Som ansat vejleder i UU Slagelse får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med bl.a. DLF, HK og principperne for Ny Løn.

  UU Slagelse ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. 

  Yderligere information om UU Slagelse kan findes på vores hjemmeside (nyt vindue) 

  Yderligere oplysninger

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
  • UU-leder Jacob Mortensen på tlf. 30 10 69 84.

  Frist for ansøgning

  • 3. juni 2019. 


  Søg stillingen Uddannelsesvejleder ... (nyt vindue)
 • 05-06-2019 GENOPSLAG - To medarbejdere til trafikområdet

  Slagelse Kommune søger to medarbejdere til trafikområdet

  Vi søger to nye kollegaer med stærke faglige profiler og gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafik-gruppen. Så har du lysten og evnerne til at arbejde med trafik, så kunne du være en af vores nye kollegaer. Vi har inden for trafikområdet rigtig mange spændende opgaver, og i lyset af det, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega og desuden en afløser af en god kollega, der er gået på pension.

  Trafikgruppen består af 11 medarbejdere, der varetager opgaver i forhold til vores infrastruktur, herunder myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen, udvikling af veje, cykelstier, fremkommelighed i kommunen, samt udvikling af kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

  Vi mangler en engageret kollega til at varetage rollen som myndighedssagsbehandler, med hovedvægten på naboret og adgang i henhold til vejlovgivningen, kampagner og vedligeholdelse af administrative data i vejman.dk. Derudover søger vi en engageret kollega, der kan understøtte vores igangværende arbejde med trafiksikkerhed, hvor hovedvægten ligger på realisering af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag, både anlægsmæssige men også adfærdsregulerende.

  Vi arbejder tæt på og i samarbejde med vores borgere, politikere og interessenter, med stort fokus på borgerinddragelse. Vi har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i Center for Miljø, Plan og Teknik samt den øvrige del af organisationen.

  Vi ser gerne, at du

  • har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaveløsning
  • er engageret, robust og initiativrig
  • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk styret organisation
  • har gode evner til formidling, i både skrift og tale
  • har lyst til at arbejde med borgerinddragelse på trafikområdet
  • har erfaringer med eller lyst til at lære IT-programmer, der anvendes i hverdagen, herunder Vejman.dk, KMD-sag og GIS baserede programmer.

  Hvis du søger stillingen som myndighedssagsbehandler, forventer vi yderligere at du

  • har en relevant teknisk uddannelse indenfor vej- og trafikområdet
  • har kendskab til vejlovgivningen, eller et ønske om at tilegne sig viden indenfor denne, særligt med fokus på adgang og naboret
  • kan varetage opgaven i forhold til færdselskampagner
  • kan varetage opgaven med at være ansvarlig for validiteten af de administrative stamdata i kommunens vejforvaltningssystem vejman.dk

  Hvis du søger stillingen som trafiksikkerhedssagsbehandler, forventer vi at du

  • har en relevant teknisk uddannelse inden for vej og trafikområdet
  • har kendskab vejlovgivningen, herunder naturligvis Færdselsloven
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs, har arbejdet med trafiksikkerhed.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service over for borgerne prioriteres højt.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
  Stillingerne er fuldtid (37 timer/uge).
  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.
  Arbejdsstedets adresse er Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte
  • Pia Nielsen på 58 57 42 11
  • Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72.

  Frist

  • 5. juni 2019 kl. 12:00. Vi forventer at holde samtaler 17. juni 2019. Mærk din ansøgning med hvilken af stillingerne du søger.


  Søg stillingen GENOPSLAG - To medar... (nyt vindue)
 • 07-06-2019 Bredbåndskonsulent

  Slagelse Kommune søger bredbåndskonsulent til udvikling af den digitale infrastruktur i kommunen


  Er du stærkt interesseret i den teknologiske udvikling og kunne du tænke dig at være digital brobygger mellem borgere og virksomheder? Så er du måske kommunens nye bredbåndskonsulent vedr. udvikling af den digitale infrastruktur i kommunen.

  Slagelse Kommune ønsker at være med helt fremme i den digitale udvikling og at den når ud i alle hjørner af kommunen. Det kræver en ekstraordinær indsats på flere områder. Dels er der rundt om i kommunen "huller" i mobildækningen og dels har mange adresser ikke en tilfredsstillende bredbåndsforbindelse inden for kommunegrænsen. Det skal der gøres noget ved.

  Fremadrettet vil der også være behov for at kommunen forholder sig aktivt til de nye teknologier, der vil blive udbredt i de kommende år, bl.a. 5G og IoT.

  På denne baggrund søger Slagelse Kommune en bredbåndskonsulent. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være inden for følgende områder

  • sætte sig ind i og løbende holde sig ajour med relevant lovgivning, herunder teleforlig, erhvervsfremmelov etc. og kunne formidle indholdet til relevante parter.
  • rådgive borgere og virksomheder om puljer og ansøgningsprocedurer
  • bistå borgergrupper omkring muligheder for at skabe bedre digital infrastruktur
  • gennemføre høringer i forhold til relevante aktører, herunder borgere, virksomheder og teleoperatører
  • være kommunens primære kontaktperson i forhold til relevante aktører, herunder regionen og øvrige kommuner i regionen
  • koordinere mellem kommunens interne afdelinger i forhold til gravetilladelser, byggetilladelser, arealudlejning m.v.
  • afdække "huller" i mobil- og bredbåndsdækningen samt opbygge og vedligeholde et opdateret overblik over den digitale infrastruktur i kommunen, herunder masteplaceringer, mv.

  Din profil

  • der er tale om en ny stilling i kommunen, hvor det er afgørende at du er selvkørende, opsøgende og god til at udvikle netværk omkring dig
  • vi har ikke bestemte krav til din uddannelsesmæssige eller faglige baggrund. Du kan have en historik fra såvel ingeniør/teleområdet, eller have en mindre teknologiorienteret baggrund. Interessen for og forståelsen af de teknologiske aspekter er vigtige, men vi lægger især vægt på, at du er udadvendt og kan koordinere, facilitere og styre/lede projekter
  • du skal være systematisk og kunne have mange opgaver og relationer i spil uden at miste overblikket
  • vi forventer endvidere at du er god til at kommunikere skriftligt som mundtligt og at du naturligt kan tage ordet i en større forsamling
  • du har kørekort til bil og god mobilitet, da der løbende er behov for besigtigelser og opfølgningsarbejde mv. "i marken".

  I øvrigt

  Stillingen er placeret i Stab for Økonomi- og Digitalisering (SØD), hvor du bliver en del af
  Digitaliseringsafdelingen med reference til afdelingslederen.

  Digitaliseringsafdelingen er placeret i Korsør med udsigt til havn og vand og er bl.a. bemandet med digitaliseringskonsulenter og projektledere. Selvom der er kolleger at sparre og rådføre sig med, skal du dog forvente at dit faglige netværk i højere grad vil ligge udenfor Digitaliseringsafdelingen, både i andre dele af kommunen og eksternt, fx i et regionalt samarbejde, der er under etablering.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.
  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og løn i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny løn. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

  Du kan få yderligere oplysninger

  om stillingen ved henvendelse til
  • afdelingsleder Thomas Elmann på tlf. 58 57 90 52.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning bilagt CV mærket "Bredbåndskonsulent" skal være fremsendt senest
  • fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 12. juni 2019.

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse.

  Søg stillingen Bredbåndskonsulent (nyt vindue)
 • 10-06-2019 GENOPSLAG - Udviklingsorienteret forpagter til café i Spar Nord Arena
  Slagelse Kommune søger en udviklingsorienteret og engageret forpagter til driften af caféen i Spar Nord Arena Slagelse. Det vil kræve en selvstændig drift som virksomhed. Forpagtningsaftalen indeholder spændende udviklingsmuligheder.

  Du vil få medindflydelse på caféens fysiske og sortimentsmæssige udvikling og vil herudover skulle være medvirkende til at nytænke funktioner og forretningsområder til glæde for borgerne, foreningerne og øvrige brugere. Herved ønskes også, at forpagteren er aktivt medvirkende til at hjemtage arrangementer til arenaen, så udnyttelsesgraden forbliver maksimal, og arrangementsudbuddet udvikles.

  Vores forventninger til dig

  Det er vigtigt, at du er serviceminded og har lyst til et samarbejde for at skabe et godt produkt til brugerne. Det er nødvendigt, at du udvikler sortiment og services i samarbejde med de primære brugere og Fritidsafdelingen.

  Vi forventer yderligere, at du

  • har branchekendskab og relevant uddannelse samt nødvendige kurser
  • har de fornødne resurser til at drive og udvikle caféen
  • er en synlig og involverende medspiller i arenaen til hverdag og til arrangementerne
  • kan strukturere, organisere og udvise overblik og initiativ
  • er god til at samarbejde, skabe relationer til brugerne og har et positivt menneskesyn
  • kan se udviklingspotentialet og være nysgerrig og opsøgende ift. brugernes behov.

  Du har derfor ansvaret for

  • den daglige drift af caféen
  • servicering af brugerne/gæsterne
  • rengøringen og vedligeholdelsen af caféen
  • udvikling af konceptet.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende mulighed, hvor du sammen med arenaens brugere og Fritidsafdelingen er med til at udvikle arenaen som et af nutidens og fremtidens naturlige samlingspunkter og fremmer af aktive fællesskaber
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde på baggrund af trafikken i arenaen
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • en arbejdsplads, som tilbyder et væld af udviklingsmuligheder med henblik på salg og servicering
  • mulighed for catering.

  Dit arbejdssted vil være caféen i Spar Nord Arena Slagelse, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Yderligere oplysninger

  For fremvisning af- og spørgsmål vedrørende caféen kontakt:
  • facilitetskoordinator Ole Friberg Jensen på tlf. 58 57 32 36 eller på oljen@slagelse.dk 

  Frist for ansøgning

  • 10. juni 2019.
  Samtaler forventes afholdt tirsdag den 18. juni 2019.

  Forpagtningen tiltrædes senest 1. oktober 2019.

  Søg stillingen GENOPSLAG - Udviklin... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 20-10-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Genopslag - Specialtandlæger til Slagelse Kommune


  Vi søger to specialtandlæger fra 1. april eller efter aftale.

  En fuldtidsstilling stilling, som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to dage og en ½ dag administration.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring nok til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar
  • lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger.

  Vi forventer, at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Samtaler afholdes løbende.

   

  Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Studiejob (3)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
 • 07-06-2019 Studentermedarbejder til Fritidsafdelingen i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

  Vil du være med til at understøtte og videreudvikle idræts- og fritidsområdet samt eventområdet i Slagelse Kommune?


  Vi arbejder for, at flere danskere skal finde glæde gennem idræt og bevægelse. Et af indsatsområderne for at fremme bevægelse blandt borgerne i Slagelse Kommune er Events, der skal bidrage med at markedsføre, introducere og understøtte idrætten. Et event er idrætsweekenden, der har til hensigt at åbne dørene op i hallerne en weekend for alle borgere. Idrætsweekenden er et samarbejde med andre centre i Kommunen og foreningerne om at få flere til at søge ind i foreningerne.

  Arbejdsopgaverne vil relatere sig til følgende

  • videreudvikling af idrætsweekenden 2019
  • skabe sammenhæng mellem idrætsweekenden 2019 og andre projekter - herunder sundhedsugen
  • koordinering af idrætsweekenden 2019
  • samarbejde med idrætsforeninger og andre mulige aktører
  • fondsarbejde
  • ad hoc opgaver.

  Lidt om dig

  Du
  • har interesse for udvikling af idrætsevents.
  • er udadvendt, opsøgende og igangsættende.
  • arbejder struktureret og har overblik.
  • kan arbejde selvstændigt, men søger også gerne sparring hos kollegaer.
  • er studerende inden for retningerne; Serviceøkonom, Leisure management, Idræt og sundhed, Innovation og entrepreneurship eller anden studieretning med relevans for stillingen.
  • kommer til at arbejde i Fritidsafdelingen i Slagelse sammen med engagerede kollegaer, der er i tæt dialog med kommunens foreninger, frivillige aktører og idrætsinstitutioner. J

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 6-8 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt og tidsbegrænset til 6 måneder.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • idræts- og facilitetskonsulent Oliver Carlson på tlf. 51 36 45 11.

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning via linket.
  Ansættelsessamtaler vil blive holdt den 12. og 13. juni i uge 24.

  Frist

  • Mandag den 7. juni 2019 kl. 10.00.


  Søg stillingen Studentermedarbejder... (nyt vindue)
 • 18-06-2019 Studentermedhjælper til Projekt og Analyse i Center for Sundhed og Ældre

  Projekt og Analyse i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune søger en studentermedhjælper til at assistere afdelingens udviklingskonsulenter på projekter inden for sundheds- og ældreområdet.


  Vi søger en akademisk studenterhjælp med en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelsesretning fx folkesundhed, sundhedsfaglig kandidat, idræt, sociologi, statskundskab ect. Vi har brug for en studentermedhjælp, der er skarp til metode, både kvantitativ og kvalitativ metode, men du skal også være indstillet på at hjælpe til med administrative opgaver.

  Dine arbejdsopgaver kan fx være

  • deltage i evalueringsopgaver, fx interviews og spørgeskemaundersøgelser.
  • indsamle og bearbejde data, fx i SurveyXact
  • skrive tekster til hjemmeside og intranet
  • løse praktiske og administrative opgaver, fx udarbejde dagsordner, booke møder og administrere kursustilmelding
  • litteratursøgning/erfaringsopsamling (best pratice)
  • ad Hocopgaver.

  Om dig

  • lyst og evner til både kvalitativ og kvantitativ metode
  • har interesse for eller kendskab til sundhedsområdet
  • har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
  • gode skrivekundskaber
  • kendskab til Surveyxact er en fordel, men ikke en forudsætning
  • selvkørende, arbejder struktureret og systematisk, og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • opsøgende i forhold til nye opgaver.

  Vi tilbyder

  I Projekt og Analyse laver vi udviklingsprojekter, indsatser og analyseopgaver inden for forebyggelses- sundheds- og ældreområdet i kommunen. Det kan fx være på genoptræningsområdet, i hjemme- og sygepleje, på plejecentre eller på forebyggelsesområdet.
  Vi har et spændende og fagligt udfordrende miljø med engagerede og imødekommende kollegaer. Der er en uformel omgangstone og højt til loftet.

  Stillingen er på 8 timer om ugen i en tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

  Vi er fleksible i forhold til dit studie. Timerne ligger ikke faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer, du er fysisk tilstede de dage, vi aftaler.

  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Ældre, Torvegade 15, 4200 Slagelse.

  Start: Hurtigst muligt dog senest august.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • kommunikationsmedarbejder i Team Projekt og Analyse, Center for Sundhed og Ældre Mette Adler Henriksen, metad@slagelse.dk eller
  • udviklingskonsulent i Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre Tanja Frøling Nielsen, tanjf@slagelse.dk

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (maks. en A4-side) og CV.

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 18. juni kl. 24.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. juni.
   

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
Specialarbejder (1)
 • 06-06-2019 Maskinfører/specialarbejder i Entreprenørservice
  Vi mangler en alsidig maskinfører, som brænder for at køre maskiner i vores virksomhed.

  Jobbet

  Du vil træde ind i en virksomhed, der samarbejder på tværs af afdelinger og teams efter princippet "opgaven sætter holdet". Din primære opgave som maskinfører af diverse maskiner/traktorer/mi-nigraver med videre, bliver at støtte forskellige teams med at løse deres opgaver.
  Opgaverne vil ligge indenfor alle driftsgrene på tværs af virksomheden: grøn drift, vej, renhold samt mindre anlægsopgaver.

  Primære opgaver omfatter

  • kørsel med traktor med diverse redskaber
  • kørsel med fejemaskine (stor og lille)
  • diverse opgaver med bil og minigraver
  • fjernstyrede græsklippere (terrængående slagleklipper) og Zero-turn græsklippere.

  Sekundære opgaver omfatter

  • manuelle opgaver i den daglige drift indenfor vinter, vejdrift, renhold og grøn drift.

  Vi forventer, at du

  • har kørekort til minimum kategori B, C og gerne B/E.
  • har en robusthed, der matcher et fysisk arbejde, der udføres ude i al slags vejr
  • har interesse for maskiner og kan dokumentere erfaring med disse (CV, referencer), gerne suppleret med diverse kurser med maskiner indenfor drifts- og anlægsområdet. Herunder erfaring i vedligehold af maskinerne.

  Vi tilbyder

  Du får et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der løser en bred vifte af opgaver inden for vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver med videre.
  Virksomheden lægger vægt på, og har et stærkt samarbejde med, entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører indenfor området. Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt.

  Løn og ansættelsesforhold

  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation skal forventes i opgaverne i forhold til arbejdstid og mødested.
  I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest samt straffeattest.
  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst (3F). Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • driftsleder Niels Kupiec på telefon 20 49 53 93 i tidsrummet 8.00 - 14.00.

  Frist 

  • 6. juni 2019.
  • Der vil blive afholdt samtaler tirsdag i uge 24.
  • Ansættelsestidspunkt er 1. juli 2019 eller hurtigst muligt derefter.


  Søg stillingen Maskinfører/speciala... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (4)
 • 03-06-2019 Faglig konsulent til afdelingen for Fastholdelse

  Er du vores nye faglige konsulent på sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb området?


  I Slagelse Jobcenter arbejder vi ud fra Slagelses Kommunens beskæftigelsesplan for 2019, Kommissoriet: Bedre velfærd til Borgerne og har fokus på at skabe værdi for virksomhederne.

  I Jobcenter Slagelse vil du som faglig konsulent få mulighed for at bidrage til en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi er stolte af at levere gode resultater til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

  Vi lægger i det daglige vægt på, at sætte den enkelte borger i centrum. Vi har en tro på at helhedsorienterede forløb, der bygger på en tidlig indsats, parallelle indsatser samt virksomhedsrettede forløb med ordinære timer, sikrer en bedre velfærd for den enkelte borger.

  Ligeledes ligger vi vægt på det gode samarbejde med virksomhederne. Grundlæggende fordrer jobbet, at du handler på baggrund af værdikædetankegang og samtidig understøtter medarbejdernes udvikling.

  Mere konkret skal du

  • understøtte ca. 50 rådgivere/jobkonsulenter med faglig sparring. Vi forventer, at du har et stærkt læringsperspektiv og kan bidrage til at holde den faglige kvalitet og flow i sags arbejdet
  • kombinere stærk faglighed med evnen til at skabe godt samarbejde og følgeskab hos dine kollegaer og samarbejdspartnere
  • kunne sætte dig ind i relevante lovændringer og principielle afgørelser - og er god til at formidle dem videre
  • have tovholderfunktion i forhold til forskellige projekter og tiltag, ofte på tværs i- og udenfor vores organisation
  • udarbejde ledelsestilsyn hver 3. måned
  • udarbejde besvarelser på klage- og anke sager
  • afholde løbende møder med eksterne leverandører samt kontraktindgåelse
  • afholde ugentlige gangmøder samt fagmøder når leder er forhindret
  • arbejde med ad hoc opgaver
  • understøtte lederen i den daglige drift
  • arbejde i FASIT
  • indgå i samarbejde med fagkonsulenterne på de øvrige områder på beskæftigelsesområdet
  • deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper på tværs af forvaltninger
  • være systematisk, struktureret og god til selvstændigt at prioritere dit arbejde.

  Kort sagt, er du en person, der elsker paragraffer og en afvekslende arbejdsdag i et uhøjtideligt og ambitiøst miljø, så er det dig vi har brug for.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med fokus på trivsel, arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø som forudsætning for den gode opgaveløsning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. august 2019.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte
  afdelingsleder Helle Wiehe, tlf. 24 91 74 90, mail: hellw@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt torsdag den 6. juni 2019

  Søg stillingen Faglig konsulent til... (nyt vindue)
 • 10-06-2019 SSP medarbejder til Slagelse Kommune
  SSP søger en opsøgende medarbejder til arbejde med forebyggelse af kriminalitet fra 1. august 2019
  Du har nu en sjælden mulighed for at blive SSP-medarbejder i Slagelse Kommune, idet der er en stilling ledig i vores lille team af SSP-medarbejdere. Bliver det dig, kommer du til at indgå i et lille team af andre SSP medarbejdere og et kæmpe netværk af fagpersoner rundt omkring i kommunen, som alle på forskellig vis arbejder med kriminalitetsforebyggelse i Slagelse Kommune.

  Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet at

  • arbejde opsøgende i forhold til unge med risikoadfærd
  • koordinere og varetage SSP-samarbejdet i kommunen, herunder at etablere og indgå i relevante netværk i distriktet
  • vejlede unge/familier og samarbejdspartnere.

  I stillingen forventes det at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er fagligt dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at de unge, du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner, og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har adgang til bil
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej
  • også vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekender).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i SSP og på tværs i organisationen
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling, med høj grad af medindflydelse
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til

  Frist

  • 10. juni 2019.
  • Der afholdes samtaler 14. juni.


  Søg stillingen SSP medarbejder til ... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Barselvikar som jobkonsulent til afdelingen for Opkvalificering

  Er du vores nye barselsvikar som jobkonsulent til aktivitetsparate borgere over 30 år?


  En af vores dygtige jobkonsulenter skal på barselsorlov og derfor søger vi en barselsvikar der kan varetage hendes opgaver. Gerne med start pr. 1. august 2019. Du bliver en del af afdelingen for Opkvalificering, der udover jobkonsulenter, består af beskæftigelsesmedarbejdere, jobformidlere og mentorer samt en administrativ gruppe.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedr. rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv. Og vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Din nye hverdag

  Du bliver en del af Center for Arbejdsmarked og Integration med over 300 ansatte fordelt på fem adresser. Hos os er borgeren i centrum og vi arbejder med en anerkendende tilgang. Vi tror på, at det der er med til at skabe bedre velfærd for borgerne, er en helhedsorienteret indsats. Derfor har vi fokus på tidlig indsats, parallelle- og virksomhedsrettede indsatser.

  Du kan se dig selv i følgende

  • har erfaring med at arbejde som jobkonsulent inden for målgruppen
  • er forandringsparat og kan se dig selv som en del af den retning, Slagelse Kommune er på vej i
  • er engageret, robust og imødekommende
  • vægter struktur, systematik og dokumentation højt
  • er velformuleret i både skrift og tale.

  Dine opgaver bliver

  • kontakte relevante virksomheder med henblik på at åbne døren for borgeren
  • etablere virksomhedspraktik, løntilskud og jobs på ordinære løntimer
  • følge op med fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og ordinært arbejde
  • samarbejde tværfagligt både internt og eksternt omkring borgerens progression.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling med ansættelse senest 1. september 2019 og gerne 1. august 2019.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte
  • konsulent Anette Ojala, mobil 29 38 60 95.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 12. juni 2019, kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 25, 2019.


   

  Søg stillingen Barselvikar som jobk... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Beskæftigelsesmedarbejder til afdelingen for Opkvalificering

  Er du vores nye beskæftigelsesmedarbejder til aktivitetsparate borgere over 30 år?


  Som vores nye beskæftigelsesmedarbejder, vil du blive en del af afdelingen for Opkvalificering, der udover beskæftigelsesmedarbejdere, består af jobkonsulenter, jobformidlere og mentorer samt en administrativ gruppe.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune har vi for nylig udarbejdet et kommissorie vedr. rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv. Og vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Din nye hverdag

  Du bliver en del af Center for Arbejdsmarked og Integration med over 300 ansatte fordelt på fem adresser. Hos os er borgeren i centrum og vi arbejder med en anerkendende tilgang. Vi tror på, at det der er med til at skabe bedre velfærd for borgerne, er en helhedsorienteret indsats. Derfor har vi fokus på tidlig indsats, parallelle indsatser og virksomhedsrettede indsatser.

  Du kan se dig selv i følgende

  • har erfaring med at arbejde som beskæftigelsesmedarbejder inden for målgruppen
  • er forandringsparat og kan se dig selv som en del af den retning, Slagelse Kommune er på vej i
  • er engageret, robust og imødekommende
  • vægter struktur, systematik og dokumentation højt
  • er velformuleret i både skrift og tale.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. august 2019.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte
  • konsulent Anette Ojala, mobil 29 38 60 95.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 12. juni 2019, kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 25, 2019.

   

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 26-05-2019 Sommerferievikarer og faste medarbejdere til hjemmeplejens landgrupper

  Er du til frisk luft og lange køreture i områderne omkring Boeslunde, Dalmose og Skælskør? Og har du lyst til at give omsorg til vores borgere i hjemmeplejen?


  Vi søger vikarer til dag-, aften-, og nattevagter i sommerperioden. Stillingerne er for dig, der er SSH, studerende eller har en helt anden baggrund, men lyst og mod på at arbejde i borgernes hjem.

  Du får en grundig introduktion, så du er rustet til opgaverne. Så hvis du hjertet og viljen med på arbejde, hjælper vi dig godt i gang.

  Vi har brug for vikarer [3-4 måneder] i

  • Område Dalmose
  • Område Boeslunde
  • Område Slagelse NAT

  Vi søger medarbejdere i faste stillinger til

  • Område Boeslunde - dagvagt
  • Område Boeslunde - aftenvagt
  • Område Slagelse NAT - Skælskør-området - nattevagt

  Vi har fokus på tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan for, at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Du

  • skal have kørekort, og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler
  • skal kunne gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift og have kendskab til it på brugerniveau.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne.
  • Stillingerne i Dalmose og Slagelse NAT - Skælskør-området
  • Stillingerne i Boeslunde

  Skriv i ansøgningen, hvilket område og hvilket vagtlag du søger. Du må gerne søge flere af stillingerne samtidig.

  Ansøgningsfrist

  • 26 maj.

  Vi holder samtaler i uge 22.

  Søg stillingen Sommerferievikarer o... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Sommervikarer til Plejecenter Solbakken
  Sommerferievikarer Plejecenter Solbakken, Korsør.

  Har du lyst til at arbejde som vikar og til at give beboerne i Plejecenter Solbakken et liv, der er værd at leve - hver dag? Så kan vi tilbyde dig ansættelse som vikar i perioden juni-september.

  Vi forventer, at du

  • har mulighed for at tage vagter både dag/aften og nat
  • er bevidst om dit ansvar, tager initiativ og har lyst til at indgå i samarbejdet med beboere, familier og kolleger
  • er stabil bruger af IT
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • ikke holder længerevarende ferie i juli og august måned.

  Vi tilbyder

  • relevant introduktion
  • engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • personlig og faglig udvikling
  • en arbejdsplads med fokus på værdig ældrepleje og respekt for den enkelte beboer, og hvor arbejdsglæde er en naturlig del af hverdagen.

  Du brænder for at arbejde med mennesker og har "dit hjerte med på arbejde". Du kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold i deres liv.

  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.

  Værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde er bærende i vores arbejde.

  Plejecenteret er delt op i mindre leve-bo miljøer, hvor beboerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med fokus på god livskvalitet for den enkelte beboer

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er velkommen til at kontakte:
  • centerleder Ingelise Holm på tlf. 23 39 11 99
  • koordinator Jane Andersen på tlf. 58 38 01 77 

  Frist for ansøgning

  • 31. maj 2019


  Søg stillingen Sommervikarer til Pl... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 SSA/SSH i aftentjeneste til Levehjemmet Bjergbyparken

  Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et Levehjem?

  Da vi ønsker at optimere vores aftenvagt, søger vi derfor en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftentjeneste. Weekendvagt må påregnes hver 2. weekend.

  Timeantallet er fra 20 - 28 timer/ugentlig pr. 1. juli 2019.

  På Bjergbyparken er der 36 beboere fordelt på 3 afdelinger, derudover er der 11 pladser på de midlertidige pladser.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du kan være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv, der er værd at leve hele livet?

  Synes du det vil være spændende, at yde pleje og omsorg for mennesker, og er du stærk i din egen faglighed? Og vil du tage ligelig og aktiv del i daglige gøremål?

  Så er det måske dig vi venter på.

  Vi søger en social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, der vil være med til at vedligeholde og udvikle vores Eden Hjem og som

  • er faglig kompetent, og kan arbejde selvstændigt i et tæt samarbejde med kollegaer både mono- og tværfagligt
  • har lyst, vilje og evne til personlig og faglig udvikling
  • er mødestabil
  • finder det meningsfuldt at arbejde med beboere på et Levehjem
  • kan lide at arbejde med/har erfaring med demente borgere.


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe "liv der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Vi er et af Danmarks 17 registrerede Eden Hjem.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på Edens hjemmeside (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og FOA.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 14. juni 2019

     Søg stillingen SSA/SSH i aftentjene... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (5)
 • 26-05-2019 Koordinerende social- og sundhedsassistent
  Koordinerende social- og sundhedsassistent til afdeling på Smedegade plejecenter.
   

  Går du med en drøm i maven om at have en koordinerende rolle i forhold til at få en plejehjemsafdeling til at glide let, til gavne for borgere og kollegaer?


  Du skal have lyst til at være med til at skabe en hverdag, der er sjov og levende for både beboere, pårørende og kollegaer.

  Du skal have lyst til at have den røde tråd i borgerforløb, i samarbejde med afdelingens sygeplejerske.

  Du skal have lyst til at skabe de gode rammer for arbejdet omkring borgerne, i samarbejde med de øvrige kollegaer

  Vi søger en social- og sundhedsassistent, som af natur er nysgerrig på nye veje/ metoder. En der kan udfordre "vi plejer" med respekt for den viden, der allerede er i afdelingen, samt en som kan gå foran i implementering og opgaveløsning.

  Du bliver ansvarlig for at udarbejde handleplaner, både pædagogiske og sygeplejefaglige, samt sikre evaluering heraf, i et tværfagligt samarbejde med teamet omkring borgerne.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og kunne tilrettelægge dagen, så du har overblik over teamets indsatser. Vi forventer at du tager ansvar for teamet og bringer hverdagen i spil i samarbejde med den daglige leder.

  Vi er et stabilt team med en god tone og respekt for hinanden, så du vil opleve et livligt og givende arbejdsmiljø. Vi har brug for en kollega, der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem beboere, pårørende og kollegaer.

  Som kollega byder du ind med

  • en indstilling så arbejdet bliver en leg, vi gør det der virker og giver mening
  • fokus på faglighed og formidling her af, i samspil med tværfaglige kollegaer
  • at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • et nærvær i det du gør og
  • dine personlige kvalifikationer, måske er du god til at synge, spille eller andet.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet, her er plads til livet uden for også
  • gode stabile kollegaer
  • stor frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling.

  Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge gennemsnitligt, vagt hver 4 weekend. Der vil forekomme lejlighedsvise aftenvagter.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Berith Thonesen 24 89 12 26

  Ansøgningsfrist

  • 26. maj 2019
  Vi holder samtaler 28. maj

  Vil du være beboernes nye samarbejds- og sparringspartner?
  Så søg stillingen online og upload relevante eksamenspapirer.

  Søg stillingen Koordinerende social... (nyt vindue)
 • 26-05-2019 Social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejens landgrupper

  Som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen tager du dig af helhedsplejen hos de borgere, som har behov for både pleje og sygepleje. Din faglighed kommer derfor i høj grad i spil.


  En stilling hos os er desuden for dig, der er til frisk luft og lange køreture i områderne omkring Dalmose, Boeslunde og Skælskør.

  Vi søger

  • Område Dalmose: En SSA med interesse for praktikvejlederfunktion til dagvagter [32 timer]
  • Område Boeslunde: En SSA til aftenvagter [28 timer]

  Vi giver dig en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området. Du vil møde fagligt dygtige kolleger, der er klar til at hjælpe dig - både fagligt og kollegialt.

  Dagligdagen er spændende og afvekslende, og du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx rehabilitering, medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje og kateterpleje.

  Vi har fokus på tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum, og vi tilrettelægger dagligdagen herefter. Vi gør, hvad vi kan for, at der kommer så få som muligt i borgernes hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

  Du

  • skal have kørekort, og hvis du kommer fra lokalområdet, er det bare en ekstra gevinst. Du skal kunne komme til og fra områderne uden brug af offentlige transportmidler.

  SSA med praktikvejlederfunktion

  Stillingen i Dalmose er med praktikvejlederfunktion, så den er til dig, der brænder for arbejdet med elever. Du får ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre vejledningen, så eleverne får det bedste udbytte af praktikken. Hvis du ikke er uddannet praktikvejleder er det en forudsætning for stillingen, at du tager praktikvejlederuddannelsen.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne.
  Skriv i ansøgningen, hvilken eller hvilke af stillingerne, du søger.

  Stillingerne kan tiltrædes hurtigst muligt eller efter aftale.

  Ansøgningsfrist

  • 26 maj.

  Vi holder samtaler i uge 22.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 SSA til Kr. Stillinge Plejecenter / Frit Valg
  Brænder du for jobbet, er det lige dig vi mangler.

  1 aftenvagt 28 timer på plejecentret med arbejde hver 2. weekend.
  1 dagvagt i vores Frit Valgs-gruppe med arbejde hver 2. weekend.

  På plejecentret planlægger man efter valgfri vagtplan, men med arbejde hver 2. weekend.

  Vi har en somatisk del med 14 beboere og en demens afdeling med 8 beboere.
  Det er i somatisk del, at der er en ledig stilling.
  Der arbejds tværfagligt og vi hjælper hinanden.

  Dagvagten er i vores udegruppe, hvor der er en planlægningsdel med.
   

  For begge stillinger er det vigtig, at

  • have borgeren i centrum
  • arbejde tværfagligt
  • have fokus på det gode ældre liv
  • arbejde rehabiliterende.
   

  Vi forventer, at du

  • har et godt overblik
  • har humor
  • arbejder for et godt arbejdsmiljø
  • har fokus på det god liv
  • kan arbejde på tværfagligt.
   

  Flere oplysninger

  Har det vakt din interesse eller vil høre mere kan du kontakte
  • centerleder Lilian Nielsen tlf. 24 60 05 80 /58 57 41 27

  Samtalerne holdes løbende.   

  Søg stillingen SSA til Kr. Stilling... (nyt vindue)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 SSA/SSH i aftentjeneste til Levehjemmet Bjergbyparken

  Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et Levehjem?

  Da vi ønsker at optimere vores aftenvagt, søger vi derfor en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftentjeneste. Weekendvagt må påregnes hver 2. weekend.

  Timeantallet er fra 20 - 28 timer/ugentlig pr. 1. juli 2019.

  På Bjergbyparken er der 36 beboere fordelt på 3 afdelinger, derudover er der 11 pladser på de midlertidige pladser.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du kan være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv, der er værd at leve hele livet?

  Synes du det vil være spændende, at yde pleje og omsorg for mennesker, og er du stærk i din egen faglighed? Og vil du tage ligelig og aktiv del i daglige gøremål?

  Så er det måske dig vi venter på.

  Vi søger en social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, der vil være med til at vedligeholde og udvikle vores Eden Hjem og som

  • er faglig kompetent, og kan arbejde selvstændigt i et tæt samarbejde med kollegaer både mono- og tværfagligt
  • har lyst, vilje og evne til personlig og faglig udvikling
  • er mødestabil
  • finder det meningsfuldt at arbejde med beboere på et Levehjem
  • kan lide at arbejde med/har erfaring med demente borgere.


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe "liv der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Vi er et af Danmarks 17 registrerede Eden Hjem.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på Edens hjemmeside (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og FOA.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 14. juni 2019

     Søg stillingen SSA/SSH i aftentjene... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (3)
 • 31-05-2019 Weekend- og sommerferieafløsere

  Medarbejdere til sommerferie og weekender søges.


  Sommerferien står for døren, hvilket betyder at vores faste personale skal afsted på velfortjent ferie.

  Dette giver dig muligheden for at tjene nogle gode penge og samtidig gøre noget godt for den ældre befolkning.

  Vi har brug for nogle friske, stabile og engagerede mennesker, der kan stå til rådighed, primært i ugerne 26-34.

  Du kan enten søge et kortvarigt vikariat med 30-32 timer om ugen eller du kan blive timelønnet vikar uden faste arbejdstider. Arbejdstiderne vil ligge både dag og aften.

  Uanset hvilken model du vælger, så forventer vi, at du kan arbejde hver 2. weekend i denne periode.

  Du kan også blive ansat som weekend medarbejder som f.eks. supplement til din uddannelse.

  Det er en fordel hvis du har erfaring fra området, men der vil være en god oplæring, uanset hvad.

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og sendes via nedenstående link.

  Flere oplysninger

  Oplysninger om stillingerne kan stilles til
  Vi ser frem til en masse spændende ansøgninger.

  Søg stillingen Weekend- og sommerfe... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 Attraktiv stilling som pædagomedhjælper til Storebæltskolens ASK tilbud

  Storebæltskolen i Korsør søger en pædagogmedhjælper til vores ASK-klasser (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i ASK tilbuddet har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Der er i øjeblikket 3 klasser - hver klasse har tilknyttet lærer, pædagog og medhjælpere. Derudover har skolens fysio- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  I ASK-klasserne arbejder vi ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation - skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 60 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

  Vi forventer at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag, hvor der ofte er mange praktiske opgaver
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er en god hold spiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har mod på personlig pleje, sondeernæring, forflytninger og epilepsi
  • det er en fordel, hvis du har kendskab til ASK (Alternativ supplerende kommunikation), f.eks. Go Talk Now, PODD, taleklodser, piktogrammer, Tegn Til Tale.


  Stillingen er et barselvikariat på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 og til ultimo juli 2020.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  • viceskoleleder, Jacob Deichmann på telefon 27 26 56 20 eller på mail: jadei@slagelse.dk


  Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 7. juni kl. 14:00.

  Frist 

  • 14. juni 2019 kl. 12:00


  Ansættelsessamtale afholdes den 20. juni 2019.  Søg stillingen Attraktiv stilling s... (nyt vindue)
 • 16-06-2019 Barselsvikar til Oliemøllen

  Oliemøllen fritids- og ungdomsklub søger pædagog til en barselsstilling.

  Oliemøllen søger pr. 1. august, eller snarest herefter, en pædagog til 28 timer pr. uge.
   
  Oliemøllen er beliggende i Skælskør (Park Alle 4). Klubben frekventeres af børn fra Skælskør skole, Eggeslevmagle skole, Kirkeskov skolen og Lille Egede friskole. Klubben ligger på egen matrikel, og har cirka 30 minutters gang til henholdsvis Skælskør og Eggeslevmagle skole.
   
  Klubben råder over ekstraordinært gode klubfaciliteter i form af egen hal, diverse værksteder, caféområde, computercafé, udendørs multibane, minibus med mere -stedet skal opleves.

  Opdeling

  • Fritidsklub for 4. klasse - 7. klasse. (mandag- torsdag klokken 14.00 - 18.00, fredag klokken 14.00 - 17.00).
  •  Aftenklub for 5. klasse - 6. klasse. (mandag-tirsdag-torsdag klokken 18.00 - 20.00).
  •  Ungdomsklub for 7. klasse/ 13 år - 18 år (mandag-tirsdag-torsdag klokken 18.00 - 22.00).

  Vi ser gerne, at du

  • er god til at etablere og vedligeholde relationer til børn og unge
  • har interesse og viden inden for det kreative felt, som kan fange vores pigers opmærksomhed
  • er en god rollemodel for børnene
  • kan arbejde både selvstændigt og i team
  • er fleksibel/ omstillingsparat, hvis der er behov for det.

  Det er nødvendigt, at du er indstillet på

  • at arbejde til klokken 18.00 (eventuelt klokken 22.00 en aften om ugen).
  • at tage på tur ud af "huset" cirka en lørdag om måneden.
  • weekendarbejde
  • at arbejde i en struktureret hverdag.
  • at få et ansvarsområde.
  • at have ansvaret for et "hold" en gang om ugen.

  Vi tilbyder

  • gode og ansvarlige kollegaer.
  • glade og forventningsfulde børn og unge.
  • uovertrufne fysiske rammer.
  • mulighed for at bruge dine interesser i arbejdet.
  • en fleksibel arbejdsplads.
  • løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Vil du vide mere? 

  Har du spørgsmål, eller ønsker du at aftale et tidspunkt hvor du kan komme og se klubben, så kontakt
  • 58 16 13 15 og spørg efter Henrik eller Thommas.

  Frist

  • 16. juni 2019. Ansøgning kun via jobnet.


  Søg stillingen Barselsvikar til Oli... (nyt vindue)
Pædagog (7)
 • 25-05-2019 To pædagoger til Søbjerggård Børnehus

  Søbjerggård Børnehus søger to pædagoger. 

  • En til Mellemgruppen på 30 timer, til besættelse 1. juni eller hurtigst muligt.
  • En til barselvikariat i vuggestuen på 32 timer, til besættelse 1. juli.
  Søbjerggård Børnehus er en integreret institution normeret til 135 børn, fordelt på to vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper. Derudover er der i institutionen tilknyttet et "Særligt Tilbud" med fire pladser for børn i alderen tre til seks år, som har et behov for særlig støtte i forhold til for eksempel forsinket udvikling, nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale og følelsesmæssige udfordringer.

  Åbningstid er 6.00 - 18.00, fredag til kokken 17.00

  Vi tilbyder

  • en pædagogstilling på 30 timer i mellemgruppen
  • en pædagogstilling på 32 timer i vuggestuen (barselsvikariat)
  • en spændende arbejdsplads i udvikling
  • fagligt dygtige kollegaer.

  Vi arbejder med

  • vores pædagogiske læreplaner
  • udvikling af vores pædagogiske grundlag
  • understøttelse af barnets udvikling
  • skabelse af læring for barnet
  • refleksion over egen og fælles pædagogiske praksis
  • trivselsmåling i TOPI.

  Vi søger en pædagog, der er

  • nærværende i sit arbejde
  • dygtig fagligt og skriftligt
  • robust, og har en positiv tilgang til arbejdet
  • fleksibel og engageret
  • ansvarlig og initiativrig.

  Vilkårene

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

  Yderligere informationer

  Vil du høre nærmere om stillingen, kan du kontakte os tirsdage og torsdage mellem 13.00 - 14.00 på 51 90 97 30 eller 30 70 97 40.
  Du kan læse mere om Søbjerggård Børnehus hjemmeside (nyt vindue). (nyt vindue)

  Frist

  • 25. maj 2018 kl. 23.59
  • Du vil få besked 26. maj, hvis du skal til samtale.
  • Der afholdes samtaler 28. maj


  Søg stillingen To pædagoger til Søb... (nyt vindue)
 • 27-05-2019 Pædagog til SFO-Nymarken

  Vi søger en uddannet pædagog til 25 timer ugentligt pr. 1. august 2019.

  SFO-Nymarken hører til Nymarkskolen, som er en to-tresporet idrætsskole, som ligger i Slagelse by. Vi har 536 elever, hvoraf de 160 går i SFO.

  SFO-Nymarken er et tilbud til børn fra 0. til 4. klasse. SFO'en er værkstedsopdelt, og vi lægger stor vægt på, at det enkelte barn har frihed til selv at vælge værksted om eftermiddagen. Vi er i gang med en større renovering af udearealerne, og som en del af dette har vi etableret et nyt bålhus, som vi benytter flittigt.

  Vi arbejder tæt sammen med indskolingslærerne, og alle pædagogiske medarbejdere er tilknyttet ét årgangsteam. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Vi søger en uddannet pædagog, der

  • er robust m/k´er
  • med glæde, engagement, høj faglighed og relationelle kompetencer er klar til og vil indgå i et tæt samarbejde om at skabe læringsfællesskaber, hvor alle børn trives og udvikler sig personligt, socialt og fagligt
  • kan understøtte og være en aktiv del af både undervisning og SFO
  • kan varetage støtteopgaver i skoletiden, både på enkelte elever og grupper
  • kan samarbejde med forældre samt tværfaglige samarbejdspartnere.

  Vi kan tilbyde

  • positive og engagerede kollegaer
  • en arbejdsplads med mulighed for medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads i konstant udvikling.


  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til

  • afdelingsleder Tina Lykke på tlf. 23 22 50 53
  • Nymarkskolen på tlf. 20 18 44 00


  Vi forventer at afholde samtaler i uge 23.

  Frist

  • mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00.


  SFO Nymarken
  Østre Alle 67
  4200 Slagelse  Søg stillingen Pædagog til SFO-Nyma... (nyt vindue)
 • 05-06-2019 Uddannet pædagog til Netværksboligerne i CPUS

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse søger pædagog til Netværksboligerne


  Ønsker du at arbejde med en spændende og udfordrende hverdag sammen med 8 yngre borgere med psykisk funktionsnedsættelse, med inspirerende og engagerede kollegaer, og blive en del af en organisation, hvor der er mulighed for faglig udvikling - så er der pr. 1-7-2019 eller efter aftale, en stilling ledig som uddannet pædagog i bofællesskabet Grendalsvej i Skælskør. Stillingen er på 35 timer i gennemsnit pr. uge.

  Grendalsvej er et botilbud under Netværksboligerne i CPUS Slagelse Kommune, som er beliggende centralt i Skælskør. De 8 borgere bor alle i egen lejlighed, og er visiteret til støtte og vejledning ud fra Servicelovens § 85.

  Arbejdet består i at støtte og vejlede borgerne ud fra mål og aftaler i deres handleplaner, som fx kan være rengøringsopgaver, tøjvask, madlavning, indkøb, ledsagelse til aktiviteter og andre praktiske opgaver, eller det kan være udviklende mål ift. at indgå i sociale relationer med andre borgere omkring sig, og udvikling af selvstændighed mv. Der arbejdes ud fra en neuro pædagogisk tilgang i arbejdet med borgerne, og som meta metode arbejder vi med FIT, som er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab, hvor medarbejder og borger har samtaler med fokus på samarbejdet og borgerens trivsel.

  Der er administrative opgaver som udarbejdelse af handleplaner, VUM skema, status beskrivelser samt andre opgaver, der kræver skriftlig dokumentation.

  Vi søger en pædagog som via empatiske og menneskelige egenskaber kan skabe en god kontakt til borgerne, og som kan opbygge et konstruktivt samarbejde med kollegaer samt andre samarbejdspartnere som fx en engageret og aktiv forældre/pårørende gruppe.

  Vi søger en nysgerrig og fleksibel pædagog, der er åben for nye tiltag og forandringer, som løbende vil udvikle sig fagligt, og være med til at præge fremtidens udvikling på Grendalsvej, så borgerne til stadighed er aktive og deltagende i eget liv.

  Der arbejdes efter en 6 ugers vagtplan, hvor der vil være skiftende arbejdstider med morgen- aften- og weekendvagter. Der arbejdes lørdag og søndag hver 3. weekend.

  Kørekort kræves.

  CPUS har røgfri arbejdsdag.

  Flere oplysninger

  Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Der skal vedlægges dokumentation på pædagoguddannelse til ansøgningen.

  Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte
  • områdeleder Flemming Baadsgaard Kristensen på mobil 60 37 48 10 på fredage mellem kl. 8-10 eller på mail flkri@slagelse.dk

  Du kan læse mere om os på CPUS hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 5. juni 2019.

  Der afholdes samtaler den 18. juni 2019.
   

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
 • 10-06-2019 SSP medarbejder til Slagelse Kommune
  SSP søger en opsøgende medarbejder til arbejde med forebyggelse af kriminalitet fra 1. august 2019
  Du har nu en sjælden mulighed for at blive SSP-medarbejder i Slagelse Kommune, idet der er en stilling ledig i vores lille team af SSP-medarbejdere. Bliver det dig, kommer du til at indgå i et lille team af andre SSP medarbejdere og et kæmpe netværk af fagpersoner rundt omkring i kommunen, som alle på forskellig vis arbejder med kriminalitetsforebyggelse i Slagelse Kommune.

  Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet at

  • arbejde opsøgende i forhold til unge med risikoadfærd
  • koordinere og varetage SSP-samarbejdet i kommunen, herunder at etablere og indgå i relevante netværk i distriktet
  • vejlede unge/familier og samarbejdspartnere.

  I stillingen forventes det at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er fagligt dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at de unge, du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner, og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har adgang til bil
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej
  • også vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekender).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i SSP og på tværs i organisationen
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling, med høj grad af medindflydelse
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til

  Frist

  • 10. juni 2019.
  • Der afholdes samtaler 14. juni.


  Søg stillingen SSP medarbejder til ... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Afdelingsleder til Børnegården
  Afdelingsleder til Børnegårdens vuggestueafdeling og aften/natpasning søges pr. 1. august
   
  Besøg os inden du søger - vi mener det
   
  Vi søger en afdelingsleder 37 timer/uge til vuggestuen og aften/natpasningen pr. 1. august 2019.
  Du vil indgå som pædagog i et team med i alt 2 pædagoger og en medhjælper i vuggestuen.
  Du vil desuden have 1-2 månedlige vagter i aften/natpasningen i tidsrummet 15-20.

  Det er et ønske at du har ledelseserfaring, men det er ikke et krav.
  Det er et krav, at du har klare overvejelser om, hvad stillingen stiller af krav til dig ift. ledelse.

  I Børnegården er Marte Meo en integreret del af vores pædagogiske arbejde, så vi forventer, at du også har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne.

  En rød tråd i Børnegården er bl.a., at der arbejdes med metoderne LæseLeg og Fri For Mobberi i både vuggestuen, mellemgruppen og Storebørnsgruppen.
  Vi indtænker desuden pædagogisk idræt i den daglige pædagogiske praksis.

  Vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt, hvilket vi har en forventning om at du også gør og kan trives i.

  Vi ønsker at være kendetegnet ved, en refleksiv ledelsesmæssig og pædagogisk praksis, hvor Børnegårdens personale er fagligt og professionelt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis.

  I det kommende børneår har vi særligt fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som du vil have stor mulighed for at få indflydelse på.
  Der er allerede planlagt kompetenceforløb ved 3 læringsdage for dig, ligesom at alle pædagoger deltager i temadag, hvor udnyttelse af legens mange muligheder for dannelse, udvikling og læring i den pædagogiske praksis er omdrejningspunktet.

  Om os:
  Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
  Aften- og natpasningen er til børn (0-10 år), hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har derfor en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, en afdeling med to storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige samt en aften- og natpasning for 0-10 årige.

  For Børnegården betyder det:
  Vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting.
  Vi er tydelige - fordi vi er professionelle.
  Vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed.
  Vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Se desuden mere på vores hjemmeside: http://boernegaarden.slagelse.dk/ (nyt vindue)

  Forventninger til en kommende afdelingsleder udleveres ved besøg.

  Ansøgningsfrist den 12. juni kl. 20.00

  Vi forventer at afholde i alt 2 samtaler for de endelige kandidater d. 19. og 21. juni i tidsrummet 09 - 15.

  Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til:
  Anders Kaae, leder tlf.: 58 52 29 79
  Jeanne Kok, souschef tlf.: 58 52 29 79

  Søg stillingen Afdelingsleder til B... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 Pædagog til Kjærsvej

  Specialcenter Slagelse, Kjærsvej søger pædagog

  Kjærsvej er beliggende i Korsør og er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2.

  På Kjærsvej bor der 4 mænd i alderen 42-55 år, som hver især har brug for at blive guidet og støttet, særligt verbalt, i forhold til de udfordringer de hver især har.
  Borgerne har hver deres lejlighed i Korsør by, 3 er placeret på Kjærsvej, og en borger bor i Korsør centrum. På Kjærsvej har vi en fælleslejlighed, der rummer personalekontor samt mødelokale, som også benyttes som fælles samtale/hyggestue for borgerne.

  Kjærsvej er et tilbud uden døgndækning, åbningstiden er ofte i tidsrummet 9.00 til 21.00 og vi arbejder alene på nogle af ugens dage.

  Tilbuddet er en del af et større døgntilbud i Vemmelev med fælles ledelse og værdier. Der afholdes fælles møder og temamøder og aktuelle VISO forløb, hvor begge tilbud arbejder sammen om en fælles kerneopgave.

  Stillingen er på 30 timer ugentligt i gennemsnit.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Vi tilbyder bl.a.

  • en spændende arbejdsplads med gode arbejdskollegaer
  • borgere og kollegaer som stiller krav til dig
  • en på flere måder udfordrende borgergruppe
  • samarbejde med døgntilbud i Vemmelev.
  • faglig supervision ca. hver anden måned
  • faglig opkvalificering f.eks. kurser, temadage, VISO forløb osv.
  • en dejlig arbejdsplads.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt, og tage beslutninger
  • kan skabe troværdige og trygge relationer samt håndtere "svære" samtaler
  • har erfaring med misbrug i arbejdet med udviklingshæmmede (dog ikke et krav)
  • har erfaring med borgere der kan have en lettere problemskabende adfærd
  • er god til skriftlig dokumentation - bl.a. mål og funktionsbeskrivelser m.m.
  • kan indgå i et tværfagligt og et loyalt samarbejde med dit nære team ("det lille vi") og på tværs af vores tilbud ("det store vi")
  • har gyldigt kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere på
  Eller du kan kontakte
  • daglig leder Charlotte Bech Petersen, tlf. 22 11 89 73 eller mail cbman@slagelse.dk

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Frist

  Ansøgningen bilagt uddannelses bevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest
  • 14. juni 2019.

  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 26.

  Såfremt du ikke hører fra os senest den 21. juni 2019, er du ikke kommet i betragtning.

   

  Søg stillingen Pædagog til Kjærsvej (nyt vindue)
 • 16-06-2019 Barselsvikar til Oliemøllen

  Oliemøllen fritids- og ungdomsklub søger pædagog til en barselsstilling.

  Oliemøllen søger pr. 1. august, eller snarest herefter, en pædagog til 28 timer pr. uge.
   
  Oliemøllen er beliggende i Skælskør (Park Alle 4). Klubben frekventeres af børn fra Skælskør skole, Eggeslevmagle skole, Kirkeskov skolen og Lille Egede friskole. Klubben ligger på egen matrikel, og har cirka 30 minutters gang til henholdsvis Skælskør og Eggeslevmagle skole.
   
  Klubben råder over ekstraordinært gode klubfaciliteter i form af egen hal, diverse værksteder, caféområde, computercafé, udendørs multibane, minibus med mere -stedet skal opleves.

  Opdeling

  • Fritidsklub for 4. klasse - 7. klasse. (mandag- torsdag klokken 14.00 - 18.00, fredag klokken 14.00 - 17.00).
  •  Aftenklub for 5. klasse - 6. klasse. (mandag-tirsdag-torsdag klokken 18.00 - 20.00).
  •  Ungdomsklub for 7. klasse/ 13 år - 18 år (mandag-tirsdag-torsdag klokken 18.00 - 22.00).

  Vi ser gerne, at du

  • er god til at etablere og vedligeholde relationer til børn og unge
  • har interesse og viden inden for det kreative felt, som kan fange vores pigers opmærksomhed
  • er en god rollemodel for børnene
  • kan arbejde både selvstændigt og i team
  • er fleksibel/ omstillingsparat, hvis der er behov for det.

  Det er nødvendigt, at du er indstillet på

  • at arbejde til klokken 18.00 (eventuelt klokken 22.00 en aften om ugen).
  • at tage på tur ud af "huset" cirka en lørdag om måneden.
  • weekendarbejde
  • at arbejde i en struktureret hverdag.
  • at få et ansvarsområde.
  • at have ansvaret for et "hold" en gang om ugen.

  Vi tilbyder

  • gode og ansvarlige kollegaer.
  • glade og forventningsfulde børn og unge.
  • uovertrufne fysiske rammer.
  • mulighed for at bruge dine interesser i arbejdet.
  • en fleksibel arbejdsplads.
  • løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Vil du vide mere? 

  Har du spørgsmål, eller ønsker du at aftale et tidspunkt hvor du kan komme og se klubben, så kontakt
  • 58 16 13 15 og spørg efter Henrik eller Thommas.

  Frist

  • 16. juni 2019. Ansøgning kun via jobnet.


  Søg stillingen Barselsvikar til Oli... (nyt vindue)
Leder (3)
 • 27-05-2019 Afdelingsleder til udskolingen på Søndermarksskolen
  Søndermarksskolen i Slagelse Kommune søger en ambitiøs afdelingsleder til udskolingen, der sammen med elever, medarbejdere og den øvrige ledelse vil fortsætte den positive udvikling af vores skole.

  Vi søger

  • en dynamisk medspiller i ledelsesteamet
  • en struktureret afdelingsleder, der har flair for drift og kan forestå opgaverne omkring fag- og opgavefordeling, afgangsprøver, indberetninger til ministeriet, TRIO, mv.
  • en dygtig kommunikator, der kender effekten af god kommunikation
  • en afdelingsleder, der kan sætte retning, fastholde og medvirke til udmøntning af skolens pædagogiske visioner i tæt samarbejde med ledelsesteamet og medarbejdere
  • en teamspiller, der vægter et godt arbejdsmiljø højt og ønsker at være en del af skolens fællesskab
  • en leder med høj faglighed i opgaveløsningen og interesse i at udvikle de professionelle læringsfællesskaber
  • en medspiller, der bringer elever og medarbejdere i spil samt skaber gode rammer for kreativitet og innovation
  • et menneske, der har en veludviklet sans for relationer både i forhold til elever, medarbejdere og forældre
  • engagement, robusthed, personlig integritet og ikke mindst humor.

  Vi tilbyder

  • 550 elever og 50 ambitiøse kolleger, der vil eleverne, forældrene og hinanden
  • en velfungerende SFO som er en del af den samlede skole
  • en skole med fokus på barnets individuelle læring i et trivselsskabende fællesskab med et forpligtende samarbejde med børn, medarbejdere og forældre
  • en skole i rivende udvikling, med gode udviklingsmuligheder for dig
  • Du kommer til at
   • indgå i skolens ledelsesteam, bestående af skoleleder, afdelingsleder for indskolingen, afdelingsleder for specialafdelingen og SFO leder
   • samarbejde tæt med vores vejledere i skolens pædagogiske læringscenter, og med vores administrative medarbejder på kontoret, og får her et godt afsæt for både det pædagogiske og administrative arbejde.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • skoleleder Henrik Hallig på tlf. 24 29 68 01 eller 20 11 73 68

  Læs mere om os på Søndermarksskolens hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)
  eller FB: Søndermarksskolen Slagelse

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 27. maj


  Søg stillingen Afdelingsleder til u... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Afdelingsleder med fokus på faglig udvikling

  Baggesenskolen søger en kompetent og engageret afdelingsleder med fokus på faglig udvikling.


  Baggesenskolen er en byskole beliggende i centrum af Korsør tæt på skov, strand og vand. Det er en skole med masser af potentiale, dygtige engagerede medarbejdere og 565 skønne elever fordelt på 0. - 9.klasse inkl. 3 modtageklasser. Skolen har gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer, separate SFO-lokaler, flot inspirerende PLC og et multihus med højt til loftet.

  Vi har en dygtig administration, der blandt utallige andre opgaver varetager vikardækningen. Ledelsen består af en skoleleder med overordnet ansvar for den pædagogiske udvikling, økonomi og personalet. En viceskoleleder, der har ansvaret for elevernes trivsel, det socialfaglige arbejde og udvikling af sociale kompetencer hos eleverne. En SFO-leder, der har fokus på elevernes trivsel både i skole og SFO delen. Desuden har vi en engageret skolebestyrelse.

  Vores nye afdelingsleder skal i samarbejde med skolens dedikerede personale og ledelse arbejde med, at styrke kvaliteten og udviklingen af skolens faglige niveau.

  Vi kan tilbyde

  • en sund økonomi og en veldrevet skole
  • en engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab
  • et stærkt administrativt og pædagogisk ledelsesteam
  • et godt arbejdsklima, der lægger vægt på teamsamarbejde - også i ledelsen
  • en skole der prioriterer en høj grad af faglighed. Alle klasser bliver testet to gange årligt i dansk, matematik og trivsel, for at kunne følge deres progression
  • en skole der lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed
  • at skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde
  • en skole med forpligtende team, både som leder og medarbejder.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet og har en lederuddannelse - eller er på vej dertil
  • en synlig leder, der har en positiv tilgang til elever, forældre og personale
  • har stor pædagogisk og didaktisk indsigt med udgangspunkt i praksiserfaringer
  • har erfaring med supervision og faglig/didaktisk rådgivning og vejledning
  • kan fastholde involverende processer og skabe retning med den faglige ledelse
  • kan arbejde med en systematisk og anerkendende tilgang til udvikling og resultater
  • i samarbejde med skolelederen vil arbejde med fagfordeling og skemalægning
  • kan varetage opgaver omkring afholdelse af afgangsprøver.

  En fordel kunne være

  • kendskab til administrative programmer
  • kendskab til Meebook
  • kendskab til Aula
  • kendskab til test på alle årgange
  • at have en vejlederuddannelse.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte
  • skoleleder Helle Smidt Haim tlf. 21 57 02 84 / 58 57 23 81.

  Du kan læse mere om skolen på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansættelse er pr. 1. august 2019 og sker i henhold til gældende overenskomst.

  Der vil blive indhentet børne/- og straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • 12. juni 2019 kl. 8.00

  Der vil være to samtaler. Første samtalerunde afholdes mandag den 17. juni 2019 fra kl. 15.00.
  Anden samtale afholdes onsdag den 19. juni 2019.

  Stillingen skal søges elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Søg stillingen Afdelingsleder med f... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Afdelingsleder til Børnegården
  Afdelingsleder til Børnegårdens vuggestueafdeling og aften/natpasning søges pr. 1. august
   
  Besøg os inden du søger - vi mener det
   
  Vi søger en afdelingsleder 37 timer/uge til vuggestuen og aften/natpasningen pr. 1. august 2019.
  Du vil indgå som pædagog i et team med i alt 2 pædagoger og en medhjælper i vuggestuen.
  Du vil desuden have 1-2 månedlige vagter i aften/natpasningen i tidsrummet 15-20.

  Det er et ønske at du har ledelseserfaring, men det er ikke et krav.
  Det er et krav, at du har klare overvejelser om, hvad stillingen stiller af krav til dig ift. ledelse.

  I Børnegården er Marte Meo en integreret del af vores pædagogiske arbejde, så vi forventer, at du også har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne.

  En rød tråd i Børnegården er bl.a., at der arbejdes med metoderne LæseLeg og Fri For Mobberi i både vuggestuen, mellemgruppen og Storebørnsgruppen.
  Vi indtænker desuden pædagogisk idræt i den daglige pædagogiske praksis.

  Vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt, hvilket vi har en forventning om at du også gør og kan trives i.

  Vi ønsker at være kendetegnet ved, en refleksiv ledelsesmæssig og pædagogisk praksis, hvor Børnegårdens personale er fagligt og professionelt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis.

  I det kommende børneår har vi særligt fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som du vil have stor mulighed for at få indflydelse på.
  Der er allerede planlagt kompetenceforløb ved 3 læringsdage for dig, ligesom at alle pædagoger deltager i temadag, hvor udnyttelse af legens mange muligheder for dannelse, udvikling og læring i den pædagogiske praksis er omdrejningspunktet.

  Om os:
  Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
  Aften- og natpasningen er til børn (0-10 år), hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har derfor en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, en afdeling med to storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige samt en aften- og natpasning for 0-10 årige.

  For Børnegården betyder det:
  Vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting.
  Vi er tydelige - fordi vi er professionelle.
  Vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed.
  Vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Se desuden mere på vores hjemmeside: http://boernegaarden.slagelse.dk/ (nyt vindue)

  Forventninger til en kommende afdelingsleder udleveres ved besøg.

  Ansøgningsfrist den 12. juni kl. 20.00

  Vi forventer at afholde i alt 2 samtaler for de endelige kandidater d. 19. og 21. juni i tidsrummet 09 - 15.

  Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til:
  Anders Kaae, leder tlf.: 58 52 29 79
  Jeanne Kok, souschef tlf.: 58 52 29 79

  Søg stillingen Afdelingsleder til B... (nyt vindue)
Landinspektør (1)
 • 05-06-2019 GENOPSLAG - To medarbejdere til trafikområdet

  Slagelse Kommune søger to medarbejdere til trafikområdet

  Vi søger to nye kollegaer med stærke faglige profiler og gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafik-gruppen. Så har du lysten og evnerne til at arbejde med trafik, så kunne du være en af vores nye kollegaer. Vi har inden for trafikområdet rigtig mange spændende opgaver, og i lyset af det, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega og desuden en afløser af en god kollega, der er gået på pension.

  Trafikgruppen består af 11 medarbejdere, der varetager opgaver i forhold til vores infrastruktur, herunder myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen, udvikling af veje, cykelstier, fremkommelighed i kommunen, samt udvikling af kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

  Vi mangler en engageret kollega til at varetage rollen som myndighedssagsbehandler, med hovedvægten på naboret og adgang i henhold til vejlovgivningen, kampagner og vedligeholdelse af administrative data i vejman.dk. Derudover søger vi en engageret kollega, der kan understøtte vores igangværende arbejde med trafiksikkerhed, hvor hovedvægten ligger på realisering af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag, både anlægsmæssige men også adfærdsregulerende.

  Vi arbejder tæt på og i samarbejde med vores borgere, politikere og interessenter, med stort fokus på borgerinddragelse. Vi har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i Center for Miljø, Plan og Teknik samt den øvrige del af organisationen.

  Vi ser gerne, at du

  • har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaveløsning
  • er engageret, robust og initiativrig
  • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk styret organisation
  • har gode evner til formidling, i både skrift og tale
  • har lyst til at arbejde med borgerinddragelse på trafikområdet
  • har erfaringer med eller lyst til at lære IT-programmer, der anvendes i hverdagen, herunder Vejman.dk, KMD-sag og GIS baserede programmer.

  Hvis du søger stillingen som myndighedssagsbehandler, forventer vi yderligere at du

  • har en relevant teknisk uddannelse indenfor vej- og trafikområdet
  • har kendskab til vejlovgivningen, eller et ønske om at tilegne sig viden indenfor denne, særligt med fokus på adgang og naboret
  • kan varetage opgaven i forhold til færdselskampagner
  • kan varetage opgaven med at være ansvarlig for validiteten af de administrative stamdata i kommunens vejforvaltningssystem vejman.dk

  Hvis du søger stillingen som trafiksikkerhedssagsbehandler, forventer vi at du

  • har en relevant teknisk uddannelse inden for vej og trafikområdet
  • har kendskab vejlovgivningen, herunder naturligvis Færdselsloven
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs, har arbejdet med trafiksikkerhed.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service over for borgerne prioriteres højt.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
  Stillingerne er fuldtid (37 timer/uge).
  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.
  Arbejdsstedets adresse er Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte
  • Pia Nielsen på 58 57 42 11
  • Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72.

  Frist

  • 5. juni 2019 kl. 12:00. Vi forventer at holde samtaler 17. juni 2019. Mærk din ansøgning med hvilken af stillingerne du søger.


  Søg stillingen GENOPSLAG - To medar... (nyt vindue)
Kontor og administration (3)
 • 05-06-2019 GENOPSLAG - To medarbejdere til trafikområdet

  Slagelse Kommune søger to medarbejdere til trafikområdet

  Vi søger to nye kollegaer med stærke faglige profiler og gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafik-gruppen. Så har du lysten og evnerne til at arbejde med trafik, så kunne du være en af vores nye kollegaer. Vi har inden for trafikområdet rigtig mange spændende opgaver, og i lyset af det, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega og desuden en afløser af en god kollega, der er gået på pension.

  Trafikgruppen består af 11 medarbejdere, der varetager opgaver i forhold til vores infrastruktur, herunder myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen, udvikling af veje, cykelstier, fremkommelighed i kommunen, samt udvikling af kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

  Vi mangler en engageret kollega til at varetage rollen som myndighedssagsbehandler, med hovedvægten på naboret og adgang i henhold til vejlovgivningen, kampagner og vedligeholdelse af administrative data i vejman.dk. Derudover søger vi en engageret kollega, der kan understøtte vores igangværende arbejde med trafiksikkerhed, hvor hovedvægten ligger på realisering af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag, både anlægsmæssige men også adfærdsregulerende.

  Vi arbejder tæt på og i samarbejde med vores borgere, politikere og interessenter, med stort fokus på borgerinddragelse. Vi har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i Center for Miljø, Plan og Teknik samt den øvrige del af organisationen.

  Vi ser gerne, at du

  • har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaveløsning
  • er engageret, robust og initiativrig
  • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk styret organisation
  • har gode evner til formidling, i både skrift og tale
  • har lyst til at arbejde med borgerinddragelse på trafikområdet
  • har erfaringer med eller lyst til at lære IT-programmer, der anvendes i hverdagen, herunder Vejman.dk, KMD-sag og GIS baserede programmer.

  Hvis du søger stillingen som myndighedssagsbehandler, forventer vi yderligere at du

  • har en relevant teknisk uddannelse indenfor vej- og trafikområdet
  • har kendskab til vejlovgivningen, eller et ønske om at tilegne sig viden indenfor denne, særligt med fokus på adgang og naboret
  • kan varetage opgaven i forhold til færdselskampagner
  • kan varetage opgaven med at være ansvarlig for validiteten af de administrative stamdata i kommunens vejforvaltningssystem vejman.dk

  Hvis du søger stillingen som trafiksikkerhedssagsbehandler, forventer vi at du

  • har en relevant teknisk uddannelse inden for vej og trafikområdet
  • har kendskab vejlovgivningen, herunder naturligvis Færdselsloven
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs, har arbejdet med trafiksikkerhed.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service over for borgerne prioriteres højt.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
  Stillingerne er fuldtid (37 timer/uge).
  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.
  Arbejdsstedets adresse er Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte
  • Pia Nielsen på 58 57 42 11
  • Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72.

  Frist

  • 5. juni 2019 kl. 12:00. Vi forventer at holde samtaler 17. juni 2019. Mærk din ansøgning med hvilken af stillingerne du søger.


  Søg stillingen GENOPSLAG - To medar... (nyt vindue)
 • 14-06-2019 Administrativ souschef
  Administrativ souschef med sans for tal til Slagelse Musikskole.

  Slagelse Musikskole, der er fysisk placeret på tre forskellige adresser i Korsør, Skælskør og Slagelse og på et hav af folkeskoler i hele Slagelse Kommune søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en souschef, der vil være en afgørende del af en lille administration på en stor og levende musikskole.

  Du

  • har en kontor- eller økonomiuddannelse eller tilsvarende erfaring fra en lignende uddannelse og/eller stilling
  • føler dig helt hjemme ved et front desk skrivebord i et levende kontormiljø, hvor døren står åben hele dagen
  • ikke bare kan dét med regnskab, men også vil det!
  • har dybdegående og flerårig erfaring med økonomistyring og administration - gerne fra et kommunalt system
  • tager afgørende beslutninger med ro i maven, fordi du er fagligt rustet til opgaven
  • kan pleje kunde- og samarbejdsrelationer herunder kommunen, bestyrelsen, personalet og alle vores samarbejdspartnere
  • kan planlægge vores årshjul og de enkelte interne samt eksterne arrangementer i et tæt samarbejde med vores MED-udvalg, koordinatorer og kommunikationsmedarbejder
  • skal kunne bevare overblikket over mange og forskelligartede opgaver samt kunne både udlicitere og tage ansvar
  • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt såvel som skriftligt
  • kender KMD OPUS, Nemøkonomi og Speedadmin - eller kan let sætte dig ind i disse nye IT-systemer.

  På Slagelse Musikskole

  • bliver du en hjørnesten i vores administration, der udover dig rummer en musikskoleleder, en sekretær, en økonomimedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Sammen skal vi drifte en musikskole med både central og decentral undervisning samt mangeartede både korte og lange projektsamarbejder
  • bliver du på sigt økonomiansvarlig, da vores økonomimedarbejder planlægger at gå på pension i 2021
  • skal du have det fulde overblik over musikskolens daglige drift og med afsæt i denne viden sparre med vores musikskoleleder.

  Vi forestiller os, at den helt rette souschef til Slagelse Musikskole besidder både et stort administrativt overblik og overskud, kan analysere budgetter og økonomiske nøgletal, med ro og kompetence kan lægge skemaer i samarbejde med vores 50 lærere, kan holde overblik over instrumenter, kan planlægge vores årshjul og sidst på dagen støtte vores musikskoleleder i at tage de endelige og afsluttende beslutninger.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

  Din faste arbejdsplads vil være på Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse, men der kan forventes kørsel mellem vores forskellige afdelinger og projekter i kommunen.

  Tiltrædelse den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.

  Arbejdstid

  Stillingen er på fuld tid, 37/37. Der kan forventes, at arbejdstidens placering varierer.

  Læs mere om os på Slagelse musikskoles hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue) eller på vores facebookside. 

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte:
  musikskoleleder Mads Otzen på tlf. 58 57 55 81 eller på maota@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • 14. juni kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. juni.

  Anden samtalerunde afholdes eventuelt tirsdag den 25. juni.

  Søg stillingen Administrativ sousch... (nyt vindue)
 • 17-06-2019 Udviklingsorienteret økonomi- og analysekonsulent til Stab for Økonomi og Digitalisering

  Økonomicontroller til Stab for Økonomi og Digitalisering


  Er du en skarp og dygtig økonomicontroller med overblik og en analytiske tilgang til kerneopgaverne? Så har vi en super spændende stilling til dig.

  Til Budget, Analyse og Dataafdelingen søger vi en ny kollega, som skal varetage strategiske økonomicontrolleropgaver, primært inden for beskæftigelsesområdet, samt analyseopgaver primært i forhold til udvikling af vores datadrevne ledelsesinformationsmiljø (LIM).

  Du bliver en del af en afdeling, hvor vores kerneopgaver bl.a. er at understøtte centrene med økonomiske analyser på et højt niveau, budgetlægning, udvikling af økonomistyring, komplicerede takstberegninger, løbende kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, udvikling af nøgletal og statistiske opgørelser, bearbejdning af data og udvikling af ledelsesinformation. Desuden arbejder vi med konsekvensberegninger af ny lovgivning, finansloven og økonomiaftalen. Som central stabsafdeling har vi en særlig opgave i at kigge på tværs af centre og være specialister på vores kerneopgaver. Understøttelse af KMD-OPUS, NEM-økonomi og LOS er ligeledes en opgave, som vi varetager.

  Vi lægger vægt på et godt samarbejde internt i afdelingen, i staben og i forhold til fagcentrene. I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 er der bl.a. igangsat en organisationsudviklingsproces. Vi har også i den forbindelse fokus på løbende at udvikle os og være på forkant med udviklingen. Pr. 1. januar 2019 er vi overgået til KMD-OPUS, og der ligger også en opgave i at understøtte og udnytte de muligheder dette giver, ligesom vi skal udvikle de muligheder som digitaliseringen giver for mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

  Der er tale om en spændende og udfordrende stilling med mulighed for faglig og personlig udvikling i forhold til alle spektre inden for kommunal økonomi, og hvor indholdet kan udvikle sig i takt med dine kompetencer og krav og forventninger fra omverden. Vi forventer ikke, at du nødvendigvis kan det hele fra dag et, men at du har lysten og gå på modet til at kaste dig ud i opgaverne.

  Som økonomicontroller skal du være

  • specialist, analyserende, proaktiv og kvalitetsbevidst i forhold til vores kerneopgaver
  • fagligt velfunderet og på forkant med udviklingen
  • løse opgaver effektivt med høj kvalitet
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger f.eks. i forhold til incitamenter i takstberegning
  • dygtig til at skabe gode samarbejdsrelationer og samtidig være insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • strategiske controlleropgaver primært i forhold til beskæftigelsesområdet - herunder support og sparring i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, budgetlægning, indberetninger og lignende
  • Udvikling af vores datadrevende ledelsesinformationsmiljø (LIM), som bygger på et KMD datavarehus med Targit som præsentationsværktøj
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger bredt set og særligt i forhold til beskæftigelseområdet
  • design og udvikling af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring

  Set fra vores synspunkt er det en fordel hvis du har

  • kendskab til og interesse for kommunal økonomi og styring
  • erfaring med eller lyst til økonomiske analyser og databearbejdning
  • Gerne erfaring med anvendelse af KMD-OPUS, Targit og gerne SØM
  • superbruger i office-pakken især Excel
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • en struktureret tilgang til arbejdet og trives med skarpe deadlines
  • en evne til at se muligheder frem for begrænsninger
  • åben og frisk på at møde nye udfordringer og forandringer
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø

  Vi forestiller os, at du enten har en samfundsøkonomisk uddannelse (Cand. Polit, Cand.Oecon, Cand. Merc. eller lignende) eller er kommunalt uddannet med minimum en diplomuddannelse, samt solid erfaring i analyse-og økonomiopgaver. Uanset baggrund må du gerne komme med et par års erfaring.

  Om os

  Du bliver en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, der består af 17 controllere og analysekonsulenter, 2 studentermedhjælpere og en afdelingsleder. Vi understøtter hele Slagelse Kommune i forhold til budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter bestilt af direktionen og det politiske niveau.

  Hvis du vil vide mere

  Kan du læse mere om os på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).

  For yderligere information om stillingen er du også velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Malene B. Moeslund på telefon 26 11 54 92 eller på mail til mamlm@slagelse.dk

  Alt det praktiske

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi ønsker besat 1. august 2019.

  Din løn aftales efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i gældende overenskomst.

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest senest
  • 17. juni 2019 kl. 9.00

  Vi afholder første samtalerunde torsdag den 20. juni 2019. Evt. anden samtalerunde den 24. juni 2019.

  Søg stillingen Udviklingsorienteret... (nyt vindue)
Kantine og køkken (2)
 • 27-05-2019 Sommerferievikar til Madservice Hashøj

  Madservice Hashøj søger en sommerferievikar

  Vi søger en ansvarsfuld sommerferievikar på 30 timer om ugen pr. 1. juli 2019 til og med 9. august 2019. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 7.30 - 15.30. mandag til fredag.

  Vi er et produktionskøkken beliggende i Dalmose under Slagelse Kommune. Vi producere kølemad til hjemmeboende borgere, samt til 2 af kommunens plejecentre. Vi har fokus på velsmagende mad, økologi samt madspild.

  Dine arbejdsopgaver vil primært være

  • ordne grønsager
  • gå til hånde
  • pakke mad & tasker
  • rengøring
  • opvask.

  Vi forventer, at du

  • har gode samarbejdsevner og fleksibilitet
  • har gode kommunikationsevner
  • er initiativrig, direkte, åben og imødekommende
  • er robust.

  Vi kan tilbyde

  • gode kollegaer
  • arbejdsglæde
  • løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker flere informationer, kan du kontakte

  • daglig leder Tove Petersen, telefon 58 57 33 90


  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk via Signatur.

  Frist

  Søg stillingen senest

  • mandag den 27. maj 2019, kl. 12.00.


  Samtaler vil blive afholdt mandag den 3. juni 2019.  Søg stillingen Sommerferievikar til... (nyt vindue)
 • 27-05-2019 Sommerferievikar til Madservice Skovvang
  Madservice Skovvang søger en sommerferievikar, som er uddannet ernæringsassistent. 

  Vi søger en ansvarsfuld og kvalitetsbevidst sommerferievikar på 30 timer om ugen fra en 1. juli 2019 til og med den 9. august 2019. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 8.30-16.00 i hverdage og weekender.

  Vi er et produktionskøkken beliggende i Slagelse kommune, der producerer skøn "mormormad" fra bunden - til tider med et twist fra nutiden. Vi producerer varmeholdig "kost til småt spisende", der leveres som aftensmad til otte af kommunens plejecentre.

  Vi har fokus på velsmagende mad, økologi og madspild.

  Vi forventer, at du

  • kan lave god og velsmagende mad
  • har gode samarbejdsevner og fleksibilitet
  • har gode kommunikationsevner
  • har kendskab til storkøkkendrift
  • har skarp fokus på kvalitet og udvikling
  • er initiativrig, direkte, åben og imødekommende
  • er robust.

  Vi kan tilbyde

  • gode kollegaer
  • arbejdsglæde
  • løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  • Katja Nymann på tlf. 58 57 34 72.

  Frist for ansøgning

  • 27. maj 2019 kl. 12.00.

  Samtaler vil blive afholdt mandag den 3. juni 2019.

  Søg stillingen Sommerferievikar til... (nyt vindue)
It-personale (1)
 • 07-06-2019 Bredbåndskonsulent

  Slagelse Kommune søger bredbåndskonsulent til udvikling af den digitale infrastruktur i kommunen


  Er du stærkt interesseret i den teknologiske udvikling og kunne du tænke dig at være digital brobygger mellem borgere og virksomheder? Så er du måske kommunens nye bredbåndskonsulent vedr. udvikling af den digitale infrastruktur i kommunen.

  Slagelse Kommune ønsker at være med helt fremme i den digitale udvikling og at den når ud i alle hjørner af kommunen. Det kræver en ekstraordinær indsats på flere områder. Dels er der rundt om i kommunen "huller" i mobildækningen og dels har mange adresser ikke en tilfredsstillende bredbåndsforbindelse inden for kommunegrænsen. Det skal der gøres noget ved.

  Fremadrettet vil der også være behov for at kommunen forholder sig aktivt til de nye teknologier, der vil blive udbredt i de kommende år, bl.a. 5G og IoT.

  På denne baggrund søger Slagelse Kommune en bredbåndskonsulent. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være inden for følgende områder

  • sætte sig ind i og løbende holde sig ajour med relevant lovgivning, herunder teleforlig, erhvervsfremmelov etc. og kunne formidle indholdet til relevante parter.
  • rådgive borgere og virksomheder om puljer og ansøgningsprocedurer
  • bistå borgergrupper omkring muligheder for at skabe bedre digital infrastruktur
  • gennemføre høringer i forhold til relevante aktører, herunder borgere, virksomheder og teleoperatører
  • være kommunens primære kontaktperson i forhold til relevante aktører, herunder regionen og øvrige kommuner i regionen
  • koordinere mellem kommunens interne afdelinger i forhold til gravetilladelser, byggetilladelser, arealudlejning m.v.
  • afdække "huller" i mobil- og bredbåndsdækningen samt opbygge og vedligeholde et opdateret overblik over den digitale infrastruktur i kommunen, herunder masteplaceringer, mv.

  Din profil

  • der er tale om en ny stilling i kommunen, hvor det er afgørende at du er selvkørende, opsøgende og god til at udvikle netværk omkring dig
  • vi har ikke bestemte krav til din uddannelsesmæssige eller faglige baggrund. Du kan have en historik fra såvel ingeniør/teleområdet, eller have en mindre teknologiorienteret baggrund. Interessen for og forståelsen af de teknologiske aspekter er vigtige, men vi lægger især vægt på, at du er udadvendt og kan koordinere, facilitere og styre/lede projekter
  • du skal være systematisk og kunne have mange opgaver og relationer i spil uden at miste overblikket
  • vi forventer endvidere at du er god til at kommunikere skriftligt som mundtligt og at du naturligt kan tage ordet i en større forsamling
  • du har kørekort til bil og god mobilitet, da der løbende er behov for besigtigelser og opfølgningsarbejde mv. "i marken".

  I øvrigt

  Stillingen er placeret i Stab for Økonomi- og Digitalisering (SØD), hvor du bliver en del af
  Digitaliseringsafdelingen med reference til afdelingslederen.

  Digitaliseringsafdelingen er placeret i Korsør med udsigt til havn og vand og er bl.a. bemandet med digitaliseringskonsulenter og projektledere. Selvom der er kolleger at sparre og rådføre sig med, skal du dog forvente at dit faglige netværk i højere grad vil ligge udenfor Digitaliseringsafdelingen, både i andre dele af kommunen og eksternt, fx i et regionalt samarbejde, der er under etablering.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.
  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og løn i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny løn. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

  Du kan få yderligere oplysninger

  om stillingen ved henvendelse til
  • afdelingsleder Thomas Elmann på tlf. 58 57 90 52.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning bilagt CV mærket "Bredbåndskonsulent" skal være fremsendt senest
  • fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 12. juni 2019.

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse.

  Søg stillingen Bredbåndskonsulent (nyt vindue)
Ingeniører (2)
 • 05-06-2019 GENOPSLAG - To medarbejdere til trafikområdet

  Slagelse Kommune søger to medarbejdere til trafikområdet

  Vi søger to nye kollegaer med stærke faglige profiler og gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafik-gruppen. Så har du lysten og evnerne til at arbejde med trafik, så kunne du være en af vores nye kollegaer. Vi har inden for trafikområdet rigtig mange spændende opgaver, og i lyset af det, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega og desuden en afløser af en god kollega, der er gået på pension.

  Trafikgruppen består af 11 medarbejdere, der varetager opgaver i forhold til vores infrastruktur, herunder myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen, udvikling af veje, cykelstier, fremkommelighed i kommunen, samt udvikling af kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

  Vi mangler en engageret kollega til at varetage rollen som myndighedssagsbehandler, med hovedvægten på naboret og adgang i henhold til vejlovgivningen, kampagner og vedligeholdelse af administrative data i vejman.dk. Derudover søger vi en engageret kollega, der kan understøtte vores igangværende arbejde med trafiksikkerhed, hvor hovedvægten ligger på realisering af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag, både anlægsmæssige men også adfærdsregulerende.

  Vi arbejder tæt på og i samarbejde med vores borgere, politikere og interessenter, med stort fokus på borgerinddragelse. Vi har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i Center for Miljø, Plan og Teknik samt den øvrige del af organisationen.

  Vi ser gerne, at du

  • har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaveløsning
  • er engageret, robust og initiativrig
  • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk styret organisation
  • har gode evner til formidling, i både skrift og tale
  • har lyst til at arbejde med borgerinddragelse på trafikområdet
  • har erfaringer med eller lyst til at lære IT-programmer, der anvendes i hverdagen, herunder Vejman.dk, KMD-sag og GIS baserede programmer.

  Hvis du søger stillingen som myndighedssagsbehandler, forventer vi yderligere at du

  • har en relevant teknisk uddannelse indenfor vej- og trafikområdet
  • har kendskab til vejlovgivningen, eller et ønske om at tilegne sig viden indenfor denne, særligt med fokus på adgang og naboret
  • kan varetage opgaven i forhold til færdselskampagner
  • kan varetage opgaven med at være ansvarlig for validiteten af de administrative stamdata i kommunens vejforvaltningssystem vejman.dk

  Hvis du søger stillingen som trafiksikkerhedssagsbehandler, forventer vi at du

  • har en relevant teknisk uddannelse inden for vej og trafikområdet
  • har kendskab vejlovgivningen, herunder naturligvis Færdselsloven
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs, har arbejdet med trafiksikkerhed.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service over for borgerne prioriteres højt.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
  Stillingerne er fuldtid (37 timer/uge).
  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.
  Arbejdsstedets adresse er Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte
  • Pia Nielsen på 58 57 42 11
  • Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72.

  Frist

  • 5. juni 2019 kl. 12:00. Vi forventer at holde samtaler 17. juni 2019. Mærk din ansøgning med hvilken af stillingerne du søger.


  Søg stillingen GENOPSLAG - To medar... (nyt vindue)
 • 23-06-2019 Intern bygherrerådgiver til Center for Kommunale ejendomme

  To interne bygherrerådgivere - arkitekt/ingeniør/konstruktør

  Vi kan tilbyde

  Vi søger kompetente bygherrerådgivere, gerne med 5+ års erfaring, der kan påtage sig ansvaret for bygherrerådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver fra programfase til drift, sammen med et team af erfarne og dygtige medarbejdere som er konstruktører, arkitekter og ingeniører.

  I kommer til at arbejde i et tæt tværfagligt arbejdsmiljø og får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
  Vi er en offentlig organisation i en spændende udvikling, hvor medarbejderne har et selvstændigt, ansvarsfuldt og afvekslende job med udstrakt frihed under ansvar.

  Samtidig arbejder vi med at udvikle vores arbejdsmetoder og udvikle nye samarbejdsformer.

  Funktioner

  • udfører bygherrerådgivning i forbindelse med: ideoplæg, valg af rådgiver, brugerinddragelse, byggeprogram, projektering, valg af entreprenør og udførelsesfasen.

  Vi forventer at

  • I har baggrund som arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør kombineret med flere års erfaring indenfor området
  • I kan opbygge og vedligehold en stram styring og systematik på vores byggeprojekter
  • har flair for at begå sig i en politisk organisation
  • evner at servicere og understøtte bygherrens behov
  • har evnen til at indgå i en serviceorienteret dialog med politikere, borgere, brugere og håndværkere
  • kan bevare overblikket og humøret med mange bolde i luften
  • gode evner som projekt- og mødeleder
  • ønsker at være med til at udvikle vores arbejdsplads.

  Hvem er vi?

  Bygherrerådgivning er placeret i Projekt og Rådgivning under Center for Kommunale ejendomme der også omfatter Ejendomsservice og Rengøring og Kantiner.

  Bygherrerådgivning varetager bygherrerådgiverrollen i forbindelse med Slagelse Kommunes renoverings- og ombygningsprojekter samt nybyggeri. Bygherrerådgivning beskæftiger 7 medarbejdere.

  Arbejdssted

  Bygherrerådgivning, Center for Kommunale ejendomme, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør.

  Arbejdstid

  37 timer pr. uge med flekstid.

  Ansættelsestidspunkt

  Snarest muligt.

  Løn

  I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker flere informationer, kan du kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 16. juni 2019 kl. 23:59 16


  Vi forventer at holde samtaler fredag den 21. juni 2019.  Søg stillingen Intern bygherrerådgi... (nyt vindue)
Elevstillinger (1)
 • 07-08-2019 SSA-elever vinter 2019

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart i uge 46, 2019 med skoleundervisning i Ringsted.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper
  • er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år
  • er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger, skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

   

  Søg stillingen SSA-elever vinter 20... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
Beredskabspersonale (1)
 • 21-06-2019 Instruktør ved RESC
  Resc, Rednings- og sikkerhedscenter i Slagelse kommune søger en instruktør.

  Din hovedopgave vil være undervisning på Resc, hvor du skal supplere vores erfarne team af instruktører og medvirke til forsat udvikling ved Resc. Herudover deltager du i afdelingens daglige drift.

  Resc er organisatorisk placeret i kommunens beredskabsafdeling, som tillige omfatter Redningsberedskabet, der består af både kommunalt og entreprise beredskab, mange engagerede frivillige, samt Storebæltsberedskabet.

  Resc gennemfører kurser indenfor brand- og redningsområdet, søfart og offshorebranchen, transportsikkerhed for tankvogns og jernbanebranchen, førstehjælp, faldsikring, højderedning, samt skræddersyer og gennemføre flere andre relevante sikkerhedskurser.

  Resc er et ISO 9001 certificeret uddannelsescenter.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være

  • deltagelse i teoretisk og praktisk undervisning indenfor brandvæsen, søfart, on/off-shore, højderedning, sea survival herunder GWO-kurser
  • klargøringsopgaver i forbindelse med kurser
  • medvirke i udvikling af undervisningsmateriel og kurser
  • medvirke til løsning af beredskabsmæssige opgaver
  • medvirke til løsning af alle andre forefaldne opgaver.

  Vi forventer, at du

  • har de fornødne forudsætninger til at varetage arbejdsopgaverne
  • er uddannet førstehjælpsinstruktør
  • har kendskab til vindmøllebranchen eller søfart/off-shore
  • er i fysisk god form og kan gennemføre et helbredstjek med tilfredsstillende resultat
  • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, samarbejds- og serviceorienteret
  • skal kunne deltage i undervisning uden for normal arbejdstid og i weekender, herunder accepterer evt. rejsedage i forbindelse med eksterne kurser, både ind og udland.
  • kan undervise på engelsk "en lille undervisningsopgave til samtalen kan forventes"
  • eventuelt er uddannet højderedningsinstruktør, inden for f.eks. Miller, Skylotec, Irata eller tilsvarende
  • behersker MS PowerPoint og andre Office programmer
  • eventuelt er uddannet inden for brand- og redningsområdet
  • kan arbejde ud fra og overholde kravene i vores kvalitetsstyring.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende job med store udfordringer og udviklingsmuligheder
  • mulighed for at vedligeholde og udvikle egne faglige og personlige egenskaber
  • et frisk instruktørteam og gode kollegaer
  • at indgå i beredskabet hvis du har bopæl i kommunen.

  Læs mere om Slagelse kommunes

  Læs mere om Resc (nyt vindue)

  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for beredskabspersonel (ny løn).

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte:
  • områdeleder René Kofod på tlf. 58 57 97 18

  Frist for ansøgning

  • 21. juni 2019 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26.

  Søg stillingen Instruktør ved RESC (nyt vindue)
AC-personale (3)
 • 05-06-2019 GENOPSLAG - To medarbejdere til trafikområdet

  Slagelse Kommune søger to medarbejdere til trafikområdet

  Vi søger to nye kollegaer med stærke faglige profiler og gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafik-gruppen. Så har du lysten og evnerne til at arbejde med trafik, så kunne du være en af vores nye kollegaer. Vi har inden for trafikområdet rigtig mange spændende opgaver, og i lyset af det, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega og desuden en afløser af en god kollega, der er gået på pension.

  Trafikgruppen består af 11 medarbejdere, der varetager opgaver i forhold til vores infrastruktur, herunder myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen, udvikling af veje, cykelstier, fremkommelighed i kommunen, samt udvikling af kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

  Vi mangler en engageret kollega til at varetage rollen som myndighedssagsbehandler, med hovedvægten på naboret og adgang i henhold til vejlovgivningen, kampagner og vedligeholdelse af administrative data i vejman.dk. Derudover søger vi en engageret kollega, der kan understøtte vores igangværende arbejde med trafiksikkerhed, hvor hovedvægten ligger på realisering af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag, både anlægsmæssige men også adfærdsregulerende.

  Vi arbejder tæt på og i samarbejde med vores borgere, politikere og interessenter, med stort fokus på borgerinddragelse. Vi har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i Center for Miljø, Plan og Teknik samt den øvrige del af organisationen.

  Vi ser gerne, at du

  • har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaveløsning
  • er engageret, robust og initiativrig
  • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk styret organisation
  • har gode evner til formidling, i både skrift og tale
  • har lyst til at arbejde med borgerinddragelse på trafikområdet
  • har erfaringer med eller lyst til at lære IT-programmer, der anvendes i hverdagen, herunder Vejman.dk, KMD-sag og GIS baserede programmer.

  Hvis du søger stillingen som myndighedssagsbehandler, forventer vi yderligere at du

  • har en relevant teknisk uddannelse indenfor vej- og trafikområdet
  • har kendskab til vejlovgivningen, eller et ønske om at tilegne sig viden indenfor denne, særligt med fokus på adgang og naboret
  • kan varetage opgaven i forhold til færdselskampagner
  • kan varetage opgaven med at være ansvarlig for validiteten af de administrative stamdata i kommunens vejforvaltningssystem vejman.dk

  Hvis du søger stillingen som trafiksikkerhedssagsbehandler, forventer vi at du

  • har en relevant teknisk uddannelse inden for vej og trafikområdet
  • har kendskab vejlovgivningen, herunder naturligvis Færdselsloven
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs, har arbejdet med trafiksikkerhed.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et job, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor samarbejde, sparring og service over for borgerne prioriteres højt.

  Det praktiske

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
  Stillingerne er fuldtid (37 timer/uge).
  Tiltrædelse skal ske snarest muligt.
  Arbejdsstedets adresse er Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte
  • Pia Nielsen på 58 57 42 11
  • Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72.

  Frist

  • 5. juni 2019 kl. 12:00. Vi forventer at holde samtaler 17. juni 2019. Mærk din ansøgning med hvilken af stillingerne du søger.


  Søg stillingen GENOPSLAG - To medar... (nyt vindue)
 • 12-06-2019 Erfaren byggesagsbehandler

  Smidig byggesagsbehandling i et positivt og til tider hektisk miljø samt sparringspartner til erhvervslivet. Det betegner fint denne stilling, hvor service, faglig kompetence og bred erfaring tæller. Lyder det spændende? - så kan det være dig, vi søger til vores afdeling for Byggeri.


  Du er formentlig ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller tilsvarende med lyst til myndighedsarbejde af høj kvalitet med service i højsædet.

  Dine primære opgaver

  • alle typer byggeansøgninger - især erhvervsrelaterede
  • dispensationer og helhedsvurderinger efter plan- og byggelovgivningen
  • indeklimasager
  • fortolke og administrere lokalplaner herunder bevaringsbestemmelser
  • forberede sager til det politiske udvalg.

  Vi forventer

  • grundlæggende kendskab til bygge- og planlovgivningen
  • it og digitalisering som redskaber til bedre service og effektivisering
  • samarbejde med andre faggrupper
  • struktureret og selvstændig arbejde, men også en 'teamplayer'
  • bidrag med viden, udvikling og kompetencer i hele afdelingen
  • god kommunikation skriftligt og mundtligt
  • interesse i at arbejde i en politisk ledet organisation.

  Vi tilbyder

  • ansættelse i en organisation i stadig udvikling med fokus på faglighed, trivsel og service
  • et miljø med høj grad af uddelegering af ansvar og kompetencer
  • et spændende job med en dynamisk og varieret hverdag
  • gode muligheder for efteruddannelse
  • en afslappet omgangstone med vægt på engagement og samarbejde.

  Løn- og ansættelsesforhold forhandles med din faglige organisation.

  Arbejdstiden er 37 timer med flekstid.

  Tiltrædelse 1. august 2019.

  Læs mere på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • byggesagsbehandler Ketil Mannstaedt, tlf. 58 57 95 35
  • afdelingsleder Jens Bendix, tlf. 58 57 95 36

  Ansøgningsfrist

  Vi skal have modtaget din ansøgning senest
  • onsdag 12. juni 2019 kl. 24.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

   

  Søg stillingen Erfaren byggesagsbeh... (nyt vindue)
 • 17-06-2019 Udviklingsorienteret økonomi- og analysekonsulent til Stab for Økonomi og Digitalisering

  Økonomicontroller til Stab for Økonomi og Digitalisering


  Er du en skarp og dygtig økonomicontroller med overblik og en analytiske tilgang til kerneopgaverne? Så har vi en super spændende stilling til dig.

  Til Budget, Analyse og Dataafdelingen søger vi en ny kollega, som skal varetage strategiske økonomicontrolleropgaver, primært inden for beskæftigelsesområdet, samt analyseopgaver primært i forhold til udvikling af vores datadrevne ledelsesinformationsmiljø (LIM).

  Du bliver en del af en afdeling, hvor vores kerneopgaver bl.a. er at understøtte centrene med økonomiske analyser på et højt niveau, budgetlægning, udvikling af økonomistyring, komplicerede takstberegninger, løbende kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, udvikling af nøgletal og statistiske opgørelser, bearbejdning af data og udvikling af ledelsesinformation. Desuden arbejder vi med konsekvensberegninger af ny lovgivning, finansloven og økonomiaftalen. Som central stabsafdeling har vi en særlig opgave i at kigge på tværs af centre og være specialister på vores kerneopgaver. Understøttelse af KMD-OPUS, NEM-økonomi og LOS er ligeledes en opgave, som vi varetager.

  Vi lægger vægt på et godt samarbejde internt i afdelingen, i staben og i forhold til fagcentrene. I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 er der bl.a. igangsat en organisationsudviklingsproces. Vi har også i den forbindelse fokus på løbende at udvikle os og være på forkant med udviklingen. Pr. 1. januar 2019 er vi overgået til KMD-OPUS, og der ligger også en opgave i at understøtte og udnytte de muligheder dette giver, ligesom vi skal udvikle de muligheder som digitaliseringen giver for mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

  Der er tale om en spændende og udfordrende stilling med mulighed for faglig og personlig udvikling i forhold til alle spektre inden for kommunal økonomi, og hvor indholdet kan udvikle sig i takt med dine kompetencer og krav og forventninger fra omverden. Vi forventer ikke, at du nødvendigvis kan det hele fra dag et, men at du har lysten og gå på modet til at kaste dig ud i opgaverne.

  Som økonomicontroller skal du være

  • specialist, analyserende, proaktiv og kvalitetsbevidst i forhold til vores kerneopgaver
  • fagligt velfunderet og på forkant med udviklingen
  • løse opgaver effektivt med høj kvalitet
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger f.eks. i forhold til incitamenter i takstberegning
  • dygtig til at skabe gode samarbejdsrelationer og samtidig være insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • strategiske controlleropgaver primært i forhold til beskæftigelsesområdet - herunder support og sparring i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, budgetlægning, indberetninger og lignende
  • Udvikling af vores datadrevende ledelsesinformationsmiljø (LIM), som bygger på et KMD datavarehus med Targit som præsentationsværktøj
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger bredt set og særligt i forhold til beskæftigelseområdet
  • design og udvikling af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring

  Set fra vores synspunkt er det en fordel hvis du har

  • kendskab til og interesse for kommunal økonomi og styring
  • erfaring med eller lyst til økonomiske analyser og databearbejdning
  • Gerne erfaring med anvendelse af KMD-OPUS, Targit og gerne SØM
  • superbruger i office-pakken især Excel
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • en struktureret tilgang til arbejdet og trives med skarpe deadlines
  • en evne til at se muligheder frem for begrænsninger
  • åben og frisk på at møde nye udfordringer og forandringer
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø

  Vi forestiller os, at du enten har en samfundsøkonomisk uddannelse (Cand. Polit, Cand.Oecon, Cand. Merc. eller lignende) eller er kommunalt uddannet med minimum en diplomuddannelse, samt solid erfaring i analyse-og økonomiopgaver. Uanset baggrund må du gerne komme med et par års erfaring.

  Om os

  Du bliver en del af afdelingen Budget, Analyse og Data, der består af 17 controllere og analysekonsulenter, 2 studentermedhjælpere og en afdelingsleder. Vi understøtter hele Slagelse Kommune i forhold til budgetlægning, løbende økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, udvikling og vedligehold af kontoplan, økonomisystem og ledelsesinformationssystem, samt varetager ad hoc analyser og større projekter bestilt af direktionen og det politiske niveau.

  Hvis du vil vide mere

  Kan du læse mere om os på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).

  For yderligere information om stillingen er du også velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Malene B. Moeslund på telefon 26 11 54 92 eller på mail til mamlm@slagelse.dk

  Alt det praktiske

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi ønsker besat 1. august 2019.

  Din løn aftales efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i gældende overenskomst.

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest senest
  • 17. juni 2019 kl. 9.00

  Vi afholder første samtalerunde torsdag den 20. juni 2019. Evt. anden samtalerunde den 24. juni 2019.

  Søg stillingen Udviklingsorienteret... (nyt vindue)