Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (3)
 • 09-08-2020 Pædagoger/pædagogiske assistenter til Autisme Center Vestsjællands børneområde

  Vores målgruppe er børn i alderen 6-18 år med autismediagnose. 

  Fælles for vores målgruppe er, at alle børn har en diagnose inden for autismespektret og/ eller lignede problematikker. Det betyder, at børnene har brug for tydelig, genkendelig voksenstøtte og guidning. 

  Børneområdet er fordelt på tre tilbud fordelt på tre matrikler:
  • Rosenkildevej 63, der er et døgntilbud til otte børn. 
  • Skanderborgvej 5, der er et døgntilbud til otte børn.
  • Aflastningstilbud, Rosenkildevej 79, der er aflastningstilbud med 13 sengepladser.
  Fælles for Rosenkildevej 63 og Skanderborgvej 5 er, at de er indrettet som børnenes hjem. Der lægges stor vægt på, at det skal være et spændende og udviklende bomiljø for børn og unge at vokse op i, hvor aktiviteter, leg og læring kan udvikles i gode, trygge rammer. For Aflastningen på Rosenkildevej 79 er gældende, at huset er indrettet således, at det kan tilgodese mange børns forskellige behov med vægt på, at det skal være rart og trygt for barnet at komme der, når forældrene har brug for aflastning til barnet.

  Vi vægter aktiviteter og bevægelse højt. Vi udarbejder sanse- og stressprofiler på alle børn i døgnregi, og vi har et tæt samarbejde med intern fysioterapeut, audiologopæd, psykologer mfl. Vi arbejder med barnet i centrum og tager afsæt i en recovery-orienteret tilgang. Vi har et stort fokus på udviklingen af det enkelte barns kompetencer og færdigheder i et tæt samarbejde med skole og pårørende. For os betyder det, at vi pædagogisk er optaget af at motivere og guide barnet til på sigt at få et så selvstændigt voksenliv som muligt.

  Om dig:

  • Du er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.
  • Du er bevidst om - og har respekt for - at du arbejder i børnenes hjem.
  • Du har lysten og viljen til at lege og være kreativ sammen med børnene. 
  • Du motiverer, igangsætter og deltager i aktiviteter.
  • Du kan varetage opgaven som kontaktperson for 1-2 børn.
  • Du arbejder relationelt og evner at bruge dig selv i relationen til både børnene, pårørende og kollegaer.
  • Du reflekterer over, samt sætter ord på, egen og andres faglige tilgang og praksis.
  • Du kan dokumentere din pædagogiske praksis i skrift og tale.
  • Du mestrer at støtte og hjælpe med personlig pleje.
  • Du bidrager med humor og godt humør.
  • Du har viljen til at arbejde med understøttende og visuel kommunikation. 
  • Du har viljen til at arbejde med velfærdsteknologiske redskaber.

  Vi søger syv nye kolleger, heraf to som barselsvikarer. Stillingerne er på mellem 30 og 35 timer i gennemsnit om ugen. Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning, hvis du ikke søger til alle stillingerne. 

  Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 06.30-23.00 med mulighed for rådighedsnat. Der er weekendarbejde hver anden weekend. 
  Vi henviser i øvrige til Børneområdets ydelseskatalog (nyt vindue)

  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme. 

  Yderligere oplysninger

  Eventuelle spørgsmål til stillingerne bedes stillet inden ansøgning. Du er velkommen til at kontakte
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Opstartsdato

  Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

  Du kan læse mere om os på www.a-c-v.dk (nyt vindue)

  Stillingerne kan kun søges via linket.

  Frist

  • 9. august 2020.
  Ansættelsessamtaler finder sted 18. og 20. august 2020.

  Søg stillingen Pædagoger/pædagogisk... (nyt vindue)
 • 14-08-2020 Talehørekonsulent/audiologopæd
  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt.

  Opgaven som talehørekonsulent indebærer

  • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
  • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

  • uddannelse som audiologopæd
  • god relationskompetence
  • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer mv.)
  • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
  • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • interesse for specialområdet.

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
  PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
  Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på at arbejde både hjemme i familierne og ude blandt børnene på skoler / i dagtilbud.

  Der pågår aktuelt et udviklingsarbejde omkring tale-høre konsulentarbejdet i Slagelse. Fokus i udviklingsarbejdet ligger på mere af den almene forebyggelse og færre individuelle indsatser. Som ny talehørekonsulent vil du hermed få stor mulighed for at forme måden opgaverne skal løses på.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse By og den nærmeste omegn.

  I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

  Yderligere informationer

  kan fås ved henvendelse til

  Ansøgningsfristen

  • er den 14. august 2020, kl. 12:00.
  Ansættelsessamtaler afholdes den 26. august 2020

  Søg stillingen Talehørekonsulent/au... (nyt vindue)
 • 21-08-2020 Udviklingschef med drive til kommune med potentiale
  Kan du skabe bevægelse i en stor koncern? Har du solide erfaringer med, hvordan ledelse, HR, koncern- og kompetenceudvikling og kommunikation (for)bliver et centralt omdrejningspunkt i større forandringsprocesser? Kan du som chef stå på mål for måske Danmarks aktuelt mest ambitiøse organisationsudviklingsprojekt, der skal føre til en bedre kommune på en ny måde?

  Kan du svare "ja med manér" på disse spørgsmål, kan du fra 1. november blive Slagelse Kommunes udviklingschef. Stillingen tilbyder en sjælden mulighed for fortsat personlig, ledelsesmæssig og faglig udvikling med stor indflydelse på den fortsatte udvikling af en stor kommune. Ambitionerne er høje; kravene udfordrende; aktionsradius motiverende!

  Du har længe været optaget af organisationsudvikling, HR og kommunikation. Du er anerkendt som chef i større, nyskabende og komplekse forandringsprocesser, hvor dine kompetencer og insistereren - gennem forandringsledelse - har skaffet følgeskab og gjort en original forskel. Din viden og interesse, dit stærke drive og din tillidvækkende personlighed har givet dig solide cheferfaringer på felterne.

  Læs mere i job- og personprofilen (nyt vindue).

  Stillingen genopslås for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.

  Yderligere oplysninger

  Ansøgningsfrist

  • den 21. august 2020
   

  Bilag

  Hjælpepakke (åbner i nyt vindue)
  Kommissorium (åbner i nyt vindue)
  Kommunikationsstrategi (åbner i nyt vindue)
  Næste trin i udviklingsprocessen (åbner i nyt vindue) (nyt vindue)

  Søg stillingen Udviklingschef med d... (nyt vindue)
Tandplejer (1)
 • 10-08-2020 Tandplejer til Slagelse Kommunale Tandpleje/deltid
  Slagelse Kommunale Tandpleje søger tandplejer med tiltrædelse pr. 1. september 2020 eller snarest derefter.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

  Kan du nikke genkendende til disse ord, og har du interesse for tandsundhed, er du måske vores nye kollega.

  Stillingen er deltids på 21 timer/uge, fordelt på 2 klinikker (onsdag, torsdag & fredag).
  Et efterslæb pga. COVID-19 gør dog, at vi frem til medio november kan tilbyde 37 timer.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
  • engagerede kollegaer med mulighed for faglig sparring
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • en afvekslende og travl hverdag

  Vi forventer, at du

  • er uddannet tandplejer
  • har gode samarbejdsevner
  • er en engageret og positiv kollega, med et godt humør
  • er tålmodig og har lyst til arbejdet med børn og unge.

  I Tandplejen har vi 8 klinikker, fordelt i hele kommunen, som varetager behandlingen af ca. 15.000 dejlige børn og unge. Vores Call-Center står for tilsætning samt kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med elektronisk journal/røntgen (TK2 og Digora) samt borgerbooking.

  Vi er 48 kollegaer: 1 specialtandlæge, 13 tandlæger, 4 tandplejere, 25 klinikassistenter, 1 elev, 4 administrative medarbejdere og 1 overtandlæge.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  For yderligere oplysninger

  kontakt gerne

  Frist

  • mandag den 10. august 2020 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 19. august 2020 på tandklinikken Nymarkskolen, Østre Allé 67, 4200 Slagelse.


   

  Søg stillingen Tandplejer til Slage... (nyt vindue)
Sygeplejerske (3)
 • 10-08-2020 Fysioterapeut til CSU-Slagelse
  Fysioterapeut til Hjernerystelsestilbud og CSU-Arbejdsliv hos CSU-Slagelse - 32 timer om ugen.

  CSU-Slagelse (Center for Specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse Kommune.

  CSU-Slagelse består af kommunikationsafdelingerne (syn, hørelse, psyk., læsning, tale/hjerneskade, neuropædagogisk støtte), retspsykiatrisk undervisningsafdeling, STU-afdeling, hjernerystelsestilbud, CSU-Arbejdsliv, støtte/stab og udviklingsenhed.
  Vores formål er, at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på, at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

  Arbejdet i Center for Handicap og Psykiatri er med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering, hvilket betyder, at vi som ansatte både fagligt, praktisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt gør os umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende samarbejder mellem borgere og fagprofessionelle.

  CSU-Slagelse ønsker at udvikle vores tilbud yderligere til personer med følger efter hjernerystelse.
  Vi søger derfor en fysioterapeut med relevante kompetencer og interesse for området.
  Vi ønsker samtidig at udvide vores tværfaglige team i CSU-Arbejdsliv med en fysioterapeuts kompetencer.
  Det ses derfor også gerne at fysioterapeuten har kompetencer og interesse vedrørende rehabiliterende arbejdsafklaring af borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, hjernerystelse, psykiske lidelser, stressbelastninger eller sociale vilkår er uden for eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

  Hjernerystelsesteamet, der varetager tilbud til personer med følger efter hjernerystelse, består af specialiserede fagpersoner:
  Mindfulness-instruktør, kognitiv terapeut, neuropædagogisk konsulent, ergoterapeut, synskonsulent, neurooptometrist, audiologopæd, søvnvejleder og konsulent med særlig viden om arbejdsrehabilitering. Der er desuden tilknyttet neuropsykolog til teamet i forhold til faglig sparring.
  Det tværfaglige team i CSU-Arbejdsliv er rundet af ergoterapeutisk, social- og arbejdspsykologisk, voksenpædagogisk og neuropsykologisk viden samt færdigheder inden for kvalitative metoder og understøttelse af voksnes læreprocesser.

  Udover tilknytning til vores hjernerystelsestilbud og CSU-Arbejdsliv vil der være brug for fysioterapeutisk vejledning og sparring ift. centrets øvrige tilbud.

  Ansvarsområde og opgaver som fysioterapeut i hjernerystelsestilbud

  • Undersøgelse, behandling og træning af personer med følger efter hjernerystelse
  • Manuel behandling som bløddelsbehandling, mobilisering og/eller manipulation af nakke og øvre ryg
  • Vestibulær/okulomotorisk træning, balancetræning (postural kontrol), stabilitetstræning af de dybe nakkemuskler samt sansemotorisk træning, fokus på den ramtes træningstolerance og smertehåndtering
  • Uddannelse af den ramte til at forstå og håndtere symptomerne
  • I samarbejde med neurofaglig konsulent i hjernerystelsesteamet: udarbejdelse af evaluering af den ramtes samlede forløb
  Tilbuddet er fortsat under udvikling og du skal derfor være interesseret i udvikling af tilbuddet.

  Ansvarsområde og opgaver i CSU-Arbejdsliv

  • Afklarende samtaler med borger og evt. sagsbehandler forud for et evt. praktikforløb
  • Arbejde med at analysere borgerens deltagelsesbetingelser
  • Samtaler med borger under hele forløb, bl.a. med fokus på udvikling, læring og motivation
  • Opsøgende arbejde ifm. at finde relevante praktiksteder
  • Følge og støtte af borgeren i sit praktikforløb
  • Kontakt med borger og praktiksted under afklaringsforløbet
  • Rundbordssamtaler med deltagelse af borger, pårørende, sagsbehandler og arbejdsgiver/praktiksted
  • Tæt samarbejde med henvisende sagsbehandler fra jobcentret i hele tilknytningen til CSU-Arbejdsliv
  • Udarbejdelse af en grundig funktionsbeskrivelse
  • Deltagelse i rehabiliteringsteamsmøder på jobcentret.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet fysioterapeut gerne med relevante kursus og uddannelse inden for området
  • har viden, erfaring eller interesse i undersøgelse, behandling og træning af personer med følger efter hjernerystelse
  • har interesse i hjernerystelsesområdet
  • er opdateret omkring de nationale anbefalinger ift. borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med følger efter hjernerystelse
  • har erfaring inden for områderne: Muskeloskeletal, vestibulær/okulomotorisk, træningstolerance og motorisk funktion
  • har erfaring ift. smertehåndtering
  • kan arbejde i et tæt tværfagligt team
  • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • har gode skriftlige kompetencer
  • kan understøtte borger i sin kommunikation med samarbejdspartnere
  • har interesse og vægter samtale som et pædagogisk redskab i dit samarbejde med borger
  • har viden eller interesse for at benytte narrative metode og livshistoriske fortællinger i samarbejdet med borger
  • er interesseret i at medvirke til den fortsatte udviklingen af tilbuddene på centret.

  Personlige kompetencer

  Vi ønsker en fysioterapeut, der
  • har gode relationelle kompetencer
  • er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer
  • er nysgerrig og interesse i at forstå andres fagområder
  • er udviklingsorienteret
  • kan arbejde selvstændigt og er helhedsorienteret
  • er god til at organisere og strukturere sit arbejde
  • med en terapeutiske og pædagogiske tilgang kan lykkes med relations arbejdet ift. at understøtte borgers udvikling
  • kan arbejde med borgerens tænkning omkring sig selv, sin situation, sit arbejdsliv og hverdagssituation.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
  • engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse kollegaer
  • en organisation med fokus på udvikling
  • en organisation med specialiserede indsatser hvor der arbejdes efter de nationale anbefalinger på området
  • tæt tværfagligt samarbejde med kollegaer og med mulighed for daglig sparring
  • en arbejdsfunktion med mulighed for selv at præge sin stilling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Lønindplacering efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Signe Egede Petersson på tlf. 58 57 57 15 / mobil: 51 56 36 50.

  Frist for ansøgning

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
  • den 10. august 2020 kl. 8.00 - via "Signatur Slagelse".
  Der vil blive indhentet referencer.

  Samtaler afholdes den 17. august 2020.

  Søg stillingen Fysioterapeut til CS... (nyt vindue)
 • 10-08-2020 Sygeplejerske med interesse for recovery til vagtfri stilling på Bosted i Slagelse
  Rosenkildevej 97 er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddet er en del af Specialcenter Slagelse og er beliggende tæt på byen, samt i naturskønne omgivelser. Der er nem adgang til indkøb, aktiviteter og socialt liv mm. Huset er bygget i et plan, hvor der er 30 boliger fordelt i 5 levegrupper, med 6 borger i hver levegruppe.
  Borgerne er i alderen 20 til 71 år, og alle har et stort støttebehov i alle livets forhold både pædagogisk og sundhedsfagligt.

  I vores arbejde, vægter vi højt, at borgerne inddrages i eget liv. Hvor vi sammen med borgerne skaber en hverdag med oplevelser og stor medindflydelse. Den enkelte skal mødes med et menneskesyn der bygger på respekt og værdighed - hvor den enkelte dagligt bliver anerkendt ved at blive set - hørt - forstået og imødekommet.

  Stillingen er på 32 timer og vagtfri. Der vil i fremtiden være ansat to sygeplejersker på bostedet, som er ansvarlige for det sundhedsfaglige område. De to sygeplejersker samarbejder tæt omkring de sundhedsfaglige opgaver. Opgaverne varierer en del, men der kan fx nævnes udfordringer omkring sondeernæring, sår, respirationsbehandling, hudproblemer mm. Sygeplejersken indgår ikke i den daglige pleje/støtte af borgerne, men fungerer som faglig sparring og ressourceperson, når personalet oplever problematikker relateret til sundhed og sygdom. Sygeplejersken vil på den måde også være nøgleperson i kommunikationen til praktiserende læge, hospitaler og andre samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder bl.a.

  • høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
  • at være en del af et selvledende teams.
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • at du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin og sundhedsdokumentation, samt medvirke til udarbejdelse og revidering af instrukser.
  • samarbejde med netværk med fx sundhedsfaglige konsulenter og projektsygeplejersker.
  • faglig udvikling ved faglige kurser og uddannelser.
  • dejlige omgivelser, som indbyder især til udendørs pædagogiske aktiviteter med borgerne.

  Vi forventer, at du som sygeplejerske

  • har lyst til at arbejde i et pædagogisk miljø, hvor borgerne har multiple og komplekse handicaps.
  • har erfaring i arbejdet med sundhedsfaglig dokumentation. Fx sygeplejefaglig udredning i elektroniske patientjournaler.
  • har interesse for undervisning og vejledning inden for det sundhedsfaglige område
  • har erfaring i medicin håndtering. Medicin dispensering, medicin bestilling og lægekontakt, samt FMK.
  • at du har lyst til at arbejde med kreativitet, udvikling og faglig sparring.
  • kan være igangsættende og samtidig være den som er medvirkende til at de forskellige opgaver bliver fuldført.
  • at du kan arbejde struktureret og kan skabe et overblik over dagens sundhedsfaglige opgaver.
  • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktivt måde, både tværfagligt og monofagligt.  
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team.
  Det er en fordel at du har B-kørekort

  Ansøgning

  • 10. august 2020.
  Vi vil løbende indkalde til samtale.
  Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os, vi glæder os til at høre fra dig.

  Yderligere oplysninger

  • Daglig leder Tina Hedegaard på telefon 21 67 61 55 eller
  • Janne Andersen 24 90 78 83.

  Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Sygeplejerske med in... (nyt vindue)
 • 20-08-2020 Natsygeplejerske til Blomstergården
  Vi søger natsygeplejerske til Blomstergården, etape III

  Vil du være med til at skabe noget nyt?

  Vi er nu næsten i mål med samling og øgning af midlertidige pladser i Slagelse Kommune.

  Blomstergården vil huse 48 fleksible boliger, fordelt over 12 demens-/psykiatri-/aflastningspladser, 12 restitutionspladser samt 24 rehabiliteringspladser. Heraf er de 6 tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering. Vi åbner de sidste 12 pladser ca. 1. september 2020.

  Du vil blive en del af et team på 12 nattevagter på hele Blomstergården, hvoraf 6 er med fremmøde hver nat.

  Hvorfor skal du vælge netop os?

  Det er meget enkelt!

  Hos os vil du sammen med nuværende og øvrige nyansatte sygeplejersker, SOSU'er og terapeuter tage del i at udvikle rammerne for en helt ny måde at tænke 'borgerforløb på midlertidige pladser' på Blomstergården.

  Vi er sammen om vores fælles målsætning, som er, at skabe et godt borgerforløb og et optimalt tilbud til borgeren og de pårørende ud fra en rehabiliterende tilgang.

  For at skabe et godt borgerforløb, er vi meget bevidste om, at borgerne ind i en helhed.
  Dette gør vi ved, at inddrage hinandens fagligheder i vores opgaver - gennem fokus på et godt samarbejde; koordinering på tværs af fagligheder; samt sparring med hinanden - med henblik på, at udnytte vores viden og kompetencer bedst muligt!

  Vi er en dynamisk og forholdsvist ny arbejdsplads med en moderne og fælles tilgang til vores arbejdsopgaver.
  Vores arbejdsopgaver udspringer fra forskellige lovgivninger, hvilket gør det nødvendigt at samarbejde tværprofessionelt i hverdagen.
  Vi har brug for dygtige generalister, men der vil samtidig være borgerforløb, som kalder på specialistviden.

  Vores arbejdsdag er sjældent ens, men for at understøtte hinanden i en til tider dynamisk hverdag, har vi skabt et godt fælles læringsmiljø, hvor vi fokuserer på nytænkning og udvikling af kompetencer.

  Vi har brug for dig

  Borgerne på midlertidigt ophold er oftest komplekse individer med multisygdom, hvorfor vi har brug for sygeplejersker døgnet rundt til at varetage sygepleje, kompetenceløfte SOSU-gruppen, samt at indgå i samarbejde omkring borgerpleje.

  Desuden er vi på udkig efter dig, som
  • er nysgerrig på sine omgivelser
  • får energi af, at sparre med gode kollegaer på tværs af faggrupper
  • har lyst til at bidrage med dine kompetencer, i tæt samarbejde med borger og pårørende
  • har let ved at tænke i helheder
  • har lyst til at være med i et innovativt fællesskab.

  Udpluk af dine forventelige arbejdsopgaver

  • Modtagelse af borgere og pårørende
  • Sygeplejefaglig udredning og vurdering
  • Medicingennemgang samt opdatering af behandlingsplaner
  • Komplicerede sundhedslov-indsatser
  • Kompetenceudvikling af kollegaer
  • Grundlæggende sygepleje
  • Koordinering og mødedeltagelse
  Træningsfaciliteter
  Inden længe starter byggeriet af 1400 m2 træningsfaciliteter på Blomstergården.
  Der er 600 m2 tilegnet borgere på midlertidigt ophold, hvilket giver os de bedste muligheder for succesfulde borgerforløb.

  Vi forventer, at træningsfaciliteterne står færdige i sommeren 2021.

  Dine første 100 dage hos os

  Det er vigtigt, at du som ny kollega falder godt til hos os. Det vil sige, at du oplever, at du er en del af vores arbejdsplads - at du får gode relationer til dine nye kollegaer på tværs af faggrupper - at du bliver klædt ordentligt på til dine nye arbejdsopgaver.

  Lige meget om du er nyuddannet eller erfaren, vil vi give dig en grundig introduktion til din arbejdsplads og dine opgaver i løbet af dine første 100 dage hos os. Det betyder blandt andet, at du får en mentor og inviteres til on-boarding-møder i løbet af dine første 100 dage sammen med de øvrige nyansatte.

  Om stillingen

  Stillingen er på 29,75 time ugentligt, i faste rul fra torsdag i ulige uger til onsdag i lige uger.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os og om stillingerne, så er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Olsen, mobil: 20 29 62 52
  • virksomhedsleder Christina Aaberg, mobil: 29 37 85 93
  • projekt- og ernæringsleder Jane Kaae, mobil: 29 25 03 97.
  Du kan også læse mere om os her (nyt vindue).
  Hjemmesiden bliver løbende opdateret med stillingsopslag for de enkelte faggrupper og procesplanen generelt.

  Frist

  Hvis du ønsker at blive en del af Blomstergårdens nye arbejdsplads, så skal du sende en ansøgning og cv til os senest
  • torsdag den 20. august 2020.
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 24. august og torsdag den 27. august.

  Tiltrædelse

  snarest.

  Søg stillingen Natsygeplejerske til... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 20-08-2020 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelses Fleksjob- og Førtidspensionsteam
  Jobcenter Slagelse søger en fuldtidsjobkonsulent, der trives med at matche borgere og virksomheder.

  Du bliver en del af afdelingen for Job og uddannelse, der består af Team Forsikrede, Team Kontanthjælpsmodtagere og Team Fleksjob, Ledighedsydelse og Førtidspension. Vi bor sammen med afdelingen for Virksomhedsservice i Jobhuset i Skovsøgade 10, 4200 Slagelse.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i ny retning

  I Slagelse Kommune har vi udarbejdet et kommissorie vedrørende rammer for ny organisering, hvori der er fokus på "Bedre velfærd til borgerne". Med dette skal Slagelse Kommune blive en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke. For at opnå bedre løsninger skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi praktiserer ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Dine arbejdsopgaver

  • Opsøgende virksomhedskontakt
  • Opfølgning for at sikre fastholdelse og progression
  • Opfølgning og beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder, skånehensyn og arbejdsevne
  • Støtte og motivere borgere i jobsøgning
  • Afholde kursusforløb
  • Etablering af fleksjob, skånejob og virksomhedspraktikker
  • Afholde jobsamtaler
  • Afholde opfølgningssamtaler (2½ år og 4½ år).

  Din profil

  Du
  • har kendskab til det lokale arbejdsmarked
  • skal kunne skabe relationer til både virksomheder og borgere for at sikre det gode match
  • kan arbejde med borgernes arbejdsidentitet og fokusere på kompetencer
  • skal kunne omsætte lovgivning til praksis
  • har gode samarbejdsevner, samt en motiverende og igangsættende tilgang til opgaverne
  • kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag
  • motiveres af at skabe resultater med dit team
  • har god datadisciplin og gerne erfaring med systemet Fasit
  • har gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
  • evner og har lyst til de administrative opgaver, som følger med arbejdet
  • besidder et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
  • skal kunne netværke internt og eksternt.

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • et fagligt miljø, hvor professionalisme, kvalitet, fokus på mål samt opfølgning er nøgleord
  • fleksordning
  • frugt- og massageordning.

  Ansættelsesforhold

  Løn i forhold til gældende overenskomst.

  Du har kørekort og stiller egen bil til rådighed.

  Flere informationer

  For yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte:
  • Jobkonsulent Mette Andersen på mail metan@slagelse.dk eller mobil 29 35 16 55
  • Beskæftigelsesmedarbejder Maja Schmidt på mail masef@slagelse.dk eller mobil 29 32 56 12

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 20. august 2020 kl. 12.00

  Opstart efter aftale.

  Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 26. august 2020 og eventuel 2. samtale vil finde sted fredag den 28. august 2020.

  Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV samt dokumentation for uddannelse via linket.

  Søg stillingen Jobkonsulent til Job... (nyt vindue)
 • 23-08-2020 Forandringsagent til FOKUS - Enhed for forandring og udvikling
  FOKUS søger en modig forandringsagent til en forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, i et barselsvikariat (1/10 2020- 30/9 2021). Vi ønsker at fremme borgerens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.

  Formålet

  med enheden, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt. Derved er ønsket, at der opnås en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.

  Som forandringsagent i FOKUS, vil du komme til at arbejde med og medskabe indenfor følgende kerneområder:
   
  1. Dialog og nærvær: Du skal kunne møde, se, høre og forstå et andet menneske, lige der hvor vedkommende er nu og herfra åbne op for et nye perspektiver og derfra se fremad. 
  2. Lærings- og mestringsforløb på op til 16 uger, hvor borgeren kan tilegne sig intensiv og målrettet læring, foranlediget af håb og drømme og ønsket om forandring.
  3. Tovholder-funktion: Sammen med borgeren skal du være med til at bygge bro til fx foreningslivet eller relevante centre i Slagelse Kommune og derved skabe sammenhængen til det næste.

  Borgerens rejse i FOKUS (nyt vindue)

  Du

  skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at tage afsæt i borgerens motivation, håb, drømme og lyst til forandring. Forløbene er tidsafgrænsede, agile og har fokus på progression (læring) og er fællesskabsorienterede.

  Vi forventer

  at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, men også turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

  Du

  skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Vi forestiller os

  at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

  Vi ser gerne

  at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

  Vi forventer

  at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring og feedback fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder

  en forskelligartet og foranderlig hverdag, hvor du har stor mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver. Vi er en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som tilbyder et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, med et særligt FOKUS på at livet skal leves, ikke overleves…

  Stillingen er på 37 timer per uge.

  Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.
  Enheden har adresse på Æblehaven 1 og 3 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra dem 1 oktober 2020.
  Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.

  Kontakt

  Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte

  Frist

  • Søndag d. 23 august 2020 kl. 12.00
  Samtaler finder sted: Æblehaven 1-3, 25. og 27. august 2020

  Søg stillingen Forandringsagent til... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 20-08-2020 SSH til Plejecenter Solbakken
  Plejecenter Solbakken søger dygtig social- og sundhedshjælper til fortrinsvis dagvagt.

  Stillingen vil være på 30-32 timer og med weekendvagt hver anden uge.

  Solbakken er et sted, hvor beboerne lever det gode liv med masser af medbestemmelse. Vi tror på, at et plejecenter er til for borgeren og deres pårørende, så derfor vægter vi det gode samarbejde meget højt. Den rehabiliterende tilgang til borgeren er i højsædet, hvilket betyder at så vidt det er muligt, vil borgeren blive taget med i det daglige virke.

  Du

  • vil blive oplært løbende inden for dit kompetenceområde, hvilket giver dig stor mulighed for at arbejde med og udvikle dit faglighed
  • vil indgå i en personalegruppe, som har været her i mange år og som er dedikeret til sit job
  • skal kunne arbejde selvstændigt og du skal kunne tage en travl hverdag med løftet pande og have evnen til at gå stolt hjem efter endt arbejdsdag
  • kan blive en del af denne gruppe, hvis annoncen vækker din interesse.

  Vi arbejder med den anerkendende kommunikation, hvilket betyder, at vi er gode til at sige tak for hjælpen og at vi udviser respekt for hinanden.

  Flere informationer

  Er du interesseret i flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • Leder Helle Fisker telefon 24 79 41 80

  Frist

  • 20. august


  Søg stillingen SSH til Plejecenter ... (nyt vindue)
 • 23-08-2020 Social- og sundhedshjælpere til Plejecenter Møllebakken
  Da to af vores social- og sundhedshjælpere har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. september 2020 eller efter aftale en social- og sundhedshjælper 30 timer ugl. i fortrinsvis dagvagt samt en aftenvagt 28 timer ugentligt 15-22 - 8 vagter på 14 dage.

  Der må påregnes arbejde hver anden weekend - ulige uger for dagvagten og lige uger for aftenvagten.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.

  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi er praktiksted for SOSU-uddannelsen.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer

  • Faglig dygtig
  • Erfaring med demente borgere
  • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Godt humør

  Flere informationer

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte
  • Møllebakken på tlf. 58 57 34 10 for yderligere oplysninger

  Ansøgningsfrist

  • 23. august 2020
  Samtaler forventes at blive afholdt den 28. eller 31. august.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (2)
 • 20-08-2020 Tre SOSA'er til Blomstergården
  Vi søger social- og sundhedsassistenter til midlertidige pladser på Blomstergården - Etape III

  Vil du være med til at skabe noget nyt?

  Vi er nu næsten i mål med samling og øgning af midlertidige pladser i Slagelse Kommune.

  Blomstergården vil huse 48 fleksible boliger, fordelt på 12 demens/aflastningspladser/psykiatri, 12 restitutionspladser samt 24 rehabiliteringspladser hvoraf de 6 er tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering.

  Vi åbner de sidste 12 pladser ca. 1. september 2020.

  Vi søger tre kollegaer, der har interesse for at yde den bedste pleje og behandling til borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan bl.a. være borgere i udredningsforløb for demens, borgere med psykiatriske diagnoser eller borgere med erhvervede hjerneskader.

  Vi mangler at ansætte tre social- og sundhedsassistenter i dagvagt samt tre social- og sundhedsassistenter i aftenvagt.

  Hvorfor skal du vælge netop os?

  Det er meget enkelt!

  Hos os vil du sammen med nuværende og øvrig nyansatte sygeplejersker, SOSU'er og terapeuter være med til at udvikle rammerne for en helt ny måde at tænke i 'borgerforløb på midlertidige pladser' på Blomstergården.
  Vi er sammen om vores fælles målsætning, som er at skabe et godt borgerforløb og et optimalt tilbud til borgeren og de pårørende, ud fra en rehabiliterende tilgang.

  For at skabe et godt borgerforløb er vi meget bevidste om at tænke borgerne ind i en helhed - ved at inddrage hinandens fagligheder i vores opgaver; at have fokus på et godt samarbejde; at koordinere på tværs af fagligheder og sparre med hinanden -  med henblik på, at at udnytte vores viden og kompetencer mest muligt.

  Vi er en dynamisk og forholdsvist ny arbejdsplads med en moderne og fælles tilgang til vores arbejdsopgaver.

  Vores arbejdsopgaver udspringer fra forskellige lovgivninger, hvilket gør det nødvendigt, at vi samarbejder tværprofessionelt i hverdagen.
  Vi har brug for dygtige generalister, men der vil også være borgerforløb, som kalder på specialistviden.

  Vores arbejdsdage er sjældent ens, men for at understøtte hinanden i en til tider dynamisk hverdag, har vi skabt et godt fælles læringsmiljø, hvor vi fokuserer på nytænkning og udvikling af kompetencer.

  Vi har brug for dig

  Vi er på udkig efter både sygeplejersker, SOSU'er og terapeuter, som har lyst til at blive en del af Blomstergården.

  Desuden er vi på udkig efter dig, som
  • er nysgerrig på sine omgivelser
  • får energi af, at sparre med gode kollegaer på tværs af faggrupper
  • har lyst til at bidrage med dine kompetencer i tæt samarbejde med borger og pårørende
  • har let ved at tænke i helheder
  • har lyst til at være med i et nytænkende fællesskab.

  Udpluk af dine forventelige arbejdsopgaver

  • Personlig pleje samt praktisk bistand efter service-loven
  • Sundhedslov-indsatser efter kompetenceprofil
  • Fokus på personcentreret omsorg
  • Fokus på pårørende som en ressourcestærk samarbejdspartner
  • Kontakt til interne samt eksterne samarbejdspartnere
  • Dokumentation i CURA - FSIII
  • Modtagelse og udskrivelse af borgere og pårørende
  • Navigering i spændingsfeltet mellem selvbestemmelsesret og fagfaglighed med fokus på det unikke menneske
  Træningsfaciliteter
  Inden længe starter byggeriet af 1400 m2 træningsfaciliteter på Blomstergården.
  Heraf er 600 m2 tilegnet borgere på midlertidigt ophold, hvilket giver os de bedste muligheder for succesfulde borgerforløb.

  Vi forventer træningsfaciliteterne står færdig i sommeren 2021

  Dine første 100 dage hos os

  Det er vigtigt, at du som ny kollega falder godt til hos os. Det vil sige at du oplever, at du er en del af vores arbejdsplads - at du får gode relationer til dine nye kollegaer på tværs af faggrupper - at du bliver klædt ordentligt på til dine nye arbejdsopgaver.

  Lige meget om du er nyuddannet eller erfaren, vil vi give dig en grundig introduktion til din arbejdsplads og dine opgaver i løbet af dine første 100 dage hos os. Det betyder blandt andet, at du får en mentor og inviteres til on-boarding-møder i løbet af dine første 100 dage sammen med de øvrige nyansatte.

  Om stillingen

  Vi har ikke fastlagt et ugentligt timetal, da vi gerne vil lytte til dine ønsker.

  Der må forventes weekendvagt, enten hver 2.- eller 3. weekend for dagvagter, samt hver 2. weekend for aftenvagter.
  For dagvagter må der forventes gennemsnitligt 6 senvagter, 14-20, i et seks ugers rul.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os og om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte
  • leder for midlertidige pladser Bettina Olsen, mobil: 20 29 62 52
  • virksomhedsleder Christina Aaberg, mobil: 29 27 37 82
  • projekt- og ernæringsleder Jane Kaae, mobil: 29 25 03 97.
  Du kan også læse mere om os her. (nyt vindue)
  Hjemmesiden bliver løbende opdateret med stillingsopslag for de enkelte faggrupper og procesplanen generelt.

  Frist

  Hvis du ønsker at blive en del af Blomstergårdens nye arbejdsplads, skal du sende din ansøgning samt CV til os senest
  • torsdag den 20. august 2020.
  Samtaler forventes afholdt den 24. august og 27. august 2020.

  Søg stillingen Tre SOSA'er til Blom... (nyt vindue)
 • 28-08-2020 Social- og sundhedsassistent, Plejecenter Bjergbyparken

  Plejecenter Bjergbyparken mangler en engageret og fagligt dygtig social- og sundhedsassistent 32-35 timer ugentligt i fast dagvagt

  Bjergbyparken Plejecenter er en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.

  Bjergbyparken består af 3 plejeafdelinger, hvor der bor 12 beboere på hver afd. Vi har engagerede pårørende og er godt forankret i lokalt miljøet. Vi samarbejder med daginstitutionerne, dagplejere og skolen. Vi har mange aktiviteter som understøttes af engagerede frivillige samt vores pædagog. Vi har aftaler med flere besøgshunde, og har selv en fastboende kat.

  Vi har brug for en dygtig og engageret SSA, der sammen med de øvrige faggrupper på Bjergbyparken kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.

  Vi skal til at deltager i et praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen, sammen med andre plejecentre i Slagelse Kommune. Dette gøres i samarbejde fra konsulenter fra værdighedsrejseholdet fra SST.  Der sættes fokus på måltidets sociale rammer, hvor værdierne, mad, ernæring, selvbestemmelse samt livskvalitet inddrages.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden. Vi søger følgende kompetencer hos dig:

  Du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af dagens opgaver, såvel de praktiske som de akutte
  • skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes
  • har et stabilt fremmøde og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer
  • bidrager med et højt fagligt niveau
  • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet.

  Arbejdstiden vil være 32-35 timer pr. uge, vagt hver 2 weekend i lige uger.

  Flere informationer

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lajla Stockfleth, telefon 21 33 85 31

  Frist

  •  28 august 2020

  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Pædagog (7)
 • 09-08-2020 Pædagoger/pædagogiske assistenter til Autisme Center Vestsjællands børneområde

  Vores målgruppe er børn i alderen 6-18 år med autismediagnose. 

  Fælles for vores målgruppe er, at alle børn har en diagnose inden for autismespektret og/ eller lignede problematikker. Det betyder, at børnene har brug for tydelig, genkendelig voksenstøtte og guidning. 

  Børneområdet er fordelt på tre tilbud fordelt på tre matrikler:
  • Rosenkildevej 63, der er et døgntilbud til otte børn. 
  • Skanderborgvej 5, der er et døgntilbud til otte børn.
  • Aflastningstilbud, Rosenkildevej 79, der er aflastningstilbud med 13 sengepladser.
  Fælles for Rosenkildevej 63 og Skanderborgvej 5 er, at de er indrettet som børnenes hjem. Der lægges stor vægt på, at det skal være et spændende og udviklende bomiljø for børn og unge at vokse op i, hvor aktiviteter, leg og læring kan udvikles i gode, trygge rammer. For Aflastningen på Rosenkildevej 79 er gældende, at huset er indrettet således, at det kan tilgodese mange børns forskellige behov med vægt på, at det skal være rart og trygt for barnet at komme der, når forældrene har brug for aflastning til barnet.

  Vi vægter aktiviteter og bevægelse højt. Vi udarbejder sanse- og stressprofiler på alle børn i døgnregi, og vi har et tæt samarbejde med intern fysioterapeut, audiologopæd, psykologer mfl. Vi arbejder med barnet i centrum og tager afsæt i en recovery-orienteret tilgang. Vi har et stort fokus på udviklingen af det enkelte barns kompetencer og færdigheder i et tæt samarbejde med skole og pårørende. For os betyder det, at vi pædagogisk er optaget af at motivere og guide barnet til på sigt at få et så selvstændigt voksenliv som muligt.

  Om dig:

  • Du er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.
  • Du er bevidst om - og har respekt for - at du arbejder i børnenes hjem.
  • Du har lysten og viljen til at lege og være kreativ sammen med børnene. 
  • Du motiverer, igangsætter og deltager i aktiviteter.
  • Du kan varetage opgaven som kontaktperson for 1-2 børn.
  • Du arbejder relationelt og evner at bruge dig selv i relationen til både børnene, pårørende og kollegaer.
  • Du reflekterer over, samt sætter ord på, egen og andres faglige tilgang og praksis.
  • Du kan dokumentere din pædagogiske praksis i skrift og tale.
  • Du mestrer at støtte og hjælpe med personlig pleje.
  • Du bidrager med humor og godt humør.
  • Du har viljen til at arbejde med understøttende og visuel kommunikation. 
  • Du har viljen til at arbejde med velfærdsteknologiske redskaber.

  Vi søger syv nye kolleger, heraf to som barselsvikarer. Stillingerne er på mellem 30 og 35 timer i gennemsnit om ugen. Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning, hvis du ikke søger til alle stillingerne. 

  Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 06.30-23.00 med mulighed for rådighedsnat. Der er weekendarbejde hver anden weekend. 
  Vi henviser i øvrige til Børneområdets ydelseskatalog (nyt vindue)

  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme. 

  Yderligere oplysninger

  Eventuelle spørgsmål til stillingerne bedes stillet inden ansøgning. Du er velkommen til at kontakte
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Opstartsdato

  Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

  Du kan læse mere om os på www.a-c-v.dk (nyt vindue)

  Stillingerne kan kun søges via linket.

  Frist

  • 9. august 2020.
  Ansættelsessamtaler finder sted 18. og 20. august 2020.

  Søg stillingen Pædagoger/pædagogisk... (nyt vindue)
 • 14-08-2020 Pædagog 30 timer tidsbegrænset til Børnegården Kildebakken
  Da vi har fået tildelt ressourcer til bedre normering, søger vi en pædagog der vil være en del af fællesskabet Børnegården Kildebakken fra 1. september til foreløbig 31. december 2020 men stor mulighed for forlængelse.

  Stillingen er pt. i vores vuggestue gruppe med 17 med de 0-3-årige børn, men da du bliver ansat som en del af hele huset kan placeringen skifte.

  Børnegården Kildebakken er en integreret bevægelses institution med en en vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Du skal være uddannet pædagog, kunne tage ansvar, deltage i planlægning af hverdagen, samt deltage i div. møder og forældresamtaler.
  Det er vigtigt at du er til fysisk aktivitet og tør bruge din krop sammen med børnene.

  Du

  • brænder for en pædagogik, der tager udgangspunkt i legende, inkluderende og sprogstimulerende læringsmiljøer.
  • er dygtig fagligt både i tale, skrift og i praksis
  • kan bruge it, på brugerniveau
  • har lyst til at give og modtage sparring på faglige spørgsmål, du tør at reflektere over egen og kollegers praksis og være nysgerrig på dette.
  • formår at arbejde selvstændigt med en børnegruppe
  • udviser glæde og entusiasme i dit daglige arbejde med børnene
  • brænder du for noget helt specielt, er det bare et plus
  • skal kunne have travlt på den rolige måde
  • kan, arbejder både i det lille team på stuen, men også det store team- resten af personalegruppen
  • er fleksibel og engageret
  • er en god hold spiller, der ser muligheder frem for begrænsninger

  Vi tilbyder en arbejdsplads

  • Hvor vi altid leder efter muligheder
  • Hvor vi vil være fagligt dygtige og derfor arbejder med vores praksis for at bevare en høj faglighed
  • Hvor vi hjælper og sparrer med hinanden på kryds og tværs
  • Med dejlige børn der fortjener smilende, dygtige og relationskompetence voksne omkring sig
  • Der har fokus på kroppens/legens betydning for barnets udvikling
  • Der stilles høje krav fordi det handler om vores børns læring, trivsel og udvikling

  Du skal kunne møde i hele vores åbningstid, som er fra kl. 5.45-17.15 (fredag kl. 16.15) Der vil være møde udenfor åbningstiden.
  Du kan få mere at vide om Børnegården Kildebakken (nyt vindue)

  Frist

  Din ansøgning skal være os i hænde senest den 14. august 2020, og skal sendes via link for at komme i betragtning.

  Kontakt

  • Leder Kirsten Søndergaard, 58 38 07 38 eller 20 41 61 09.


  Søg stillingen Pædagog 30 timer tid... (nyt vindue)
 • 16-08-2020 To pædagoger til Århusvej – Autisme Center Vestsjælland

  Århusvej kalder!


  Vi søger to pædagoger til døgntilbud under Autisme Center Vestsjælland, beliggende på Århusvej 2E - K.

  Borgerne bor i hver deres lejlighed, efter almenboliglovens § 105, med støtte givet efter § 85.
  Til lejligheden hører et fælles køkken og en stue. Herudover er der personalefaciliteter.

  Pædagogisk fokuserer vi på, at borgerne oplever kvalitet og deltagelse i eget liv. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang, og vi er optagede af, altid at tænke etik ind i vores arbejde samt at arbejde relationsskabende i forhold til beboerne i teamet.
  Samtidig lægger vi vægt på at understøtte et bomiljø, hvor borgerne oplever en høj grad af muligheder for valg i hverdagen, både i forhold til fællesaktiviteter og også i forhold til det sociale fællesskab.

  Sundhedsfagligt fokuserer vi på borgernes almene trivsel samt dét at borgerne får den nødvendige pleje og omsorg i dagligdagen.

  Vi har stort fokus på dokumentation i arbejdet samt et krav om brugen af FMK og sundhedsmodulet.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog og brænder for at arbejde med borgere, der har brug for pædagogisk støtte igennem det meste af dagen
  • kan arbejde med borgere, der kan reagere udadrettet og personrettet, og hvor risikovurderinger indgår som arbejdsredskab
  • kan håndtere personlig pleje
  • kan gøre en forskel for voksne, der grundet deres komplekse udfordringer har brug for at blive mødt med empati og forståelse for deres særlige problemstillinger
  • som medarbejder er villig til at indgå i døgndækningen med skiftende arbejdstider, i hverdagen og i weekenden
  • kan samarbejde med forskellige faggrupper i hverdagen og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring
  • er loyal mod fælles beslutninger
  • kan sætte grænser og samtidig etablere relationer
  • kan sætte ord på din faglige tilgang og praksis.

  Vi tilbyder

  • bo-miljøer med 4 -5 borgere
  • unikke borgere med hver deres interesser og behov
  • gode kollegaer, som prioriterer fagligheden højt
  • et arbejdsmiljø, hvor vi er sammen om at skabe trivsel
  • daglig kollegial feedback
  • samarbejde med de øvrige teams i organisationen
  • faglig sparring på tværs af faggrupper.

  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer.
  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling.

  Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point, med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  er efter gældende overenskomst og tillægges et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Stillingerne er på 30-32 timer om ugen.

  Du skal indgå i skiftende arbejdstider, i hverdage og weekender. Arbejdstiderne vil på alle ugens 7 dage ligge et sted mellem kl. 7.00 og 22.00. Weekendarbejde ligger hver anden weekend.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Du kan læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 16. august 2020

  Opstartsdato

  • 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

  Samtaler forventes afholdt 25. august i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

  Søg stillingen To pædagoger til Årh... (nyt vindue)
 • 17-08-2020 Pædagog til STU CSU-Slagelse
  STU er en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år med særlige behov. Målet er at fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i voksenlivet. På STU'en ved CSU-Slagelse er elever og undervisningsaktiviteter samlet i forskellige stamhold med valgfrie interessefag og studiefag med mulighed for træning og fordybelse. Desuden har vi en ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) afdeling med for tiden 7 elever.

  Er du vores nye kollega?

  Vi søger en kollega til en fast stilling i vores STU, for tiden i ASK. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2020 med 32 timer pr. uge.

  Eleverne på ASK har multiple funktionsnedsættelser og svært udfordret kommunikativt på baggrund af fysiske og psykiske handicap.
  Eleverne har behov for hjælp til personlig pleje og omsorg. Eleverne benytter forskellige hjælpemidler og kommunikationsudstyr, kørestol, eventuelt sonde med videre.

  Vi søger dig, hvis du

  • er uddannet pædagog og med relevant efteruddannelse indenfor området og gerne med tidligere erfaring fra STU. Kan medvirke til at skabe en god kultur, hvor samarbejde, trivsel, godt arbejdsmiljø samt udvikling såvel fagligt som personligt prioriteres
  • er fagligt stærk og vil indgå i sparring med et dynamisk tværfagligt team
  • har et højt fagligt ambitionsniveau og interesse for pædagogik og gerne neuropædagogik
  • er god til at observere, igangsætte aktiviteter, motivere og fastholde
  • har viden om og erfaring med ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) - herunder kommunikative hjælpemidler, således at du bidrager til den fortsatte udvikling og implementering af elevernes individuelt tilpassede kommunikation
  • har erfaring med tværfagligt samarbejde med bl.a. UU-vejledere, sagsbehandlere, bosteder og forældre.

  Vi forventer, at du som kollega

  • er en refleksiv og innovativ sparringspartner i en tid, hvor forandringsparathed er en forudsætning
  • er stærk i skriftlig dokumentation, herunder i arbejdet med mål, delmål og effektevaluering. Gerne med kendskab og erfaring til UNO-it
  • er god i relationsarbejdet med elever og pårørende og vores samarbejdspartnere
  • kan arbejde med personlig pleje, er mødestabil, fleksibel, positiv og målrettet
  • vi synger og prioriterer musik med eleverne - så en musisk kompetence, stor som lille, er en fordel.

  Hos os møder du

  • een skønneste gruppe af elever med meget forskellige forudsætninger og udviklingsniveauer
  • et udviklende samspil med erfarne, dygtige, engagerede og tålmodige kollegaer der ser og fremmer udviklingspotentialet i alle elever
  • en tværfaglig personalegruppe der står klar til sidemandsoplæring i for eksempel elevpleje, tegn til tale, forflytning mv..
  • et team med plads til nærvær, smil, humor imødekommenhed og højt fagligt niveau der arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang med fokus på elevernes livskvalitet, mestring, udvikling og læring
  • nye og tidssvarende faciliteter med bl.a. store touchscreens, Ipad, sanserum, beskyttede udendørs arealer, handicapbus, køkken, værksteder og idrætsfaciliteter.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  32 timer om ugen og vilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Henrik Grum på tlf. 58 57 57 47 eller mobil 51 56 36 90.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være CSU-Slagelse i hænde senest.
  • 17. august 2020 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler

  • Samtaler afholdes i uge 35 2020.

  Der vil blive indhentet referencer, børne- og straffeattest.


  CSU Slagelse
  CSU Slagelse (Center for specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse Kommune. Centret består foruden STU af en kommunikationsafdeling for borgere med tale-, høre-, og synsnedsættelser, en afdeling for rehabilitering efter hjerneskade og hjernerystelse samt neuropsykolog, arbejdsliv konsulenter og en kursusafdeling med fokus på ordblindhed, matematik, læsning og skrivning for voksne.
  Vores formål er at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.
  Undervisningen foregår på CSU, Rosenkildevej 88 B i Slagelse.

   

  Søg stillingen Pædagog til STU CSU-... (nyt vindue)
 • 19-08-2020 To nye medarbejdere til Voksenliv
  Vi søger to medarbejdere med sundheds- og/eller socialfaglig baggrund til vores døgntilbud Voksenliv i Center for Psykosocial Udvikling Slagelse med ansættelse pr. 1. oktober 2020.

  I VoksenLiv leverer vi døgnstøtte til borgere fra 18 år og op med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. Med udgangspunkt gives støtten i borgernes egne boliger, der ligger rundt om i kommunen.

  Vi arbejder med kraftfuld borgerinddragelse, hvor FIT (Feedback Informed Treatment) er omdrejningspunktet i samarbejdet med borgeren.
  I samarbejdet med stærke og gode kolleger og med en dynamisk og transparent ledelse, sigter vi på at udvikle samarbejdet med borgerne i retning af styrket medborgerskab, ejerskab i eget liv og engagement i det levede liv indenfor og udenfor den enkeltes hjem. Igennem supervision, teammøder m.v. og i CPUS´ øvrige arbejde på tværs af områder og teams, arbejder vi med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde, for herigennem at sikre høj kvalitet i vores indsatser til borgeren. Omdrejningspunktet er Teamsamarbejde som model for hvordan vi arbejder sammen omkring borgeren, med fokus på kontinuitet, stabilitet og fælles indsats.

  Vi ønsker os en uddannet kollega med faglige kompetencer samt:

  • Teamplayer af sind.
  • relevant erfaring inden for det socialpædagogiske/psykiatriske område
  • kendskab og/eller erfaring med støtte efter serviceloven §85
  • erfaring med støtte i grupper
  • et recovery mindset og med en foretrukket systemisk tilgang til fagligheden.
  • gode mundtlige og skriftlige kompetencer og som håndterer it og elektronisk journal og dokument håndtering på brugerniveau
  • gyldigt kørekort.

  På en mere personlig note ønsker vi os en kollega, der

  • er troværdig, oprigtig og i balance med sig selv og sine omgivelser
  • har gode evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger
  • har en stærk faglig, selvstændig, og personlig forankring samt en nuanceret tilgang til livet og en fleksibel tilgang til opgaverne, som b.la kan strække sig lige fra svære rengøringsopgaver til bustræning over gruppestøtte til individuelle FIT samtaler.
  • har et fremadrettet og løsningsorienteret blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning, samt kreative evner, når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Muligheder for dig hos os

  • deltagelse i CPUS´ høje uddannelses- og udviklingsarbejde på tværs af områder og team
  • uddannelse i FIT
  • høj grad af ansvar og medindflydelse i udførelse af det daglige arbejde med stort fokus på teamsamarbejde.
  • mulighed for specialisering inden for udvalgte områder så som f.eks. FIT Superbruger
  • udlevering af relevante it-hjælpemidler som telefon og iPad.

  Stillingsvilkår

  Stillingerne er på 37 timer pr uge i skiftende vagter dag, aften og nat.
  CPUS er en røgfri arbejdsplads.

  Frist

  • Onsdag den 19. august 2020 Kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 25. august 2020.

  Yderligere oplysninger

  Tirsdag den 11. august 2020 og torsdag den 13. august 2020 ved at kontakte:
  • Områdeleder Thomas Rubin på 5144 2514 fra kl. 9-12 begge dage.

  Se også: cpus.slagelse.dk/ (nyt vindue)og aktivforsindet.dk/ (nyt vindue)

  Søg stillingen To nye medarbejdere ... (nyt vindue)
 • 19-08-2020 Pædagog 32 timer/uge til Børnegården (genopslag)
  Vi fik for få besøg ved tidligere stillingsopslag, hvorfor vi genopslår stillingen.

  Vi forventer, at du besøger os inden du søger...

  Vi søger en pædagog 32 timer/uge der kan indgå i et team med i alt to pædagoger og en pædagogisk assistent på en stue i gruppen med store børn (4,5-6 år) pr. 1. september eller snarest derefter.

  Vi modtager ekstra midler til pædagogisk personale.
  Der er derfor tale om en tidsbegrænset ansættelse fra september 2020 - 30. juni 2021.
  Vi forventer, at der bliver mulighed for forlængelse.

  En rød tråd i Børnegården er, at vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt.
  Det har vi en forventning om at du også gør og kan trives i.

  I Børnegården arbejdes der bl.a. med metoderne i LæseLeg og Fri For Mobberi/Trin for Trin i både vuggestuen, mellemgruppen og gruppen med store børn.

  Vi indtænker krop og bevægelse ind i den daglige praksis.

  I Storebørnsgruppen arbejdes der desuden med Slagelse Kommunes 3 kanonforløb á 14 dage årligt.

  I Børnegården er Marte Meo-inspireret tilgang en integreret del af vores pædagogiske arbejde, så vi forventer, at du som minimum har kendskab til Marte Meo - men gerne kan arbejde kontinuerligt med Marte Meo-principperne.

  Vi ønsker at være kendetegnet ved, at det pædagogiske personale er fagligt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis - det er leder og souschef også som led i den daglige sparring.

  Vi forventer at du har besøgt os inden du søger stillingen, hvor forventninger til pædagoger i Børnegården udleveres.

  Henvendelse for aftale om besøg i uge 26-27-28-29 og 33 kan ske til
  • Anders Kaae, leder tlf. 58 52 29 79
  • Jeanne Kok, souschef tlf. 58 52 29 79

  Vi forventer, at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.

  Første samtale er den 26. august er i tidsrummet 9.00-14.00.
  Anden samtale den 27. august i tidsrummet 9.00-13.00.

  Ansøgningsfrist

  • 19. august.

  Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.  Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
  Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.00.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3 - ca. 4,5 årige, samt en afdeling med to Storbørnsgrupper for de ca. 4,5 - 6 årige.

  Børnegårdens oversættelse af kommunens værdier
  Vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter dem - også de svære ting.
  Vi er tydelige - fordi vi er professionelle.
  Vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed.
  Vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Se desuden mere på Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).

  Søg stillingen Pædagog 32 timer/uge... (nyt vindue)
 • 23-08-2020 Forandringsagent til FOKUS - Enhed for forandring og udvikling
  FOKUS søger en modig forandringsagent til en forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, i et barselsvikariat (1/10 2020- 30/9 2021). Vi ønsker at fremme borgerens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.

  Formålet

  med enheden, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt. Derved er ønsket, at der opnås en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.

  Som forandringsagent i FOKUS, vil du komme til at arbejde med og medskabe indenfor følgende kerneområder:
   
  1. Dialog og nærvær: Du skal kunne møde, se, høre og forstå et andet menneske, lige der hvor vedkommende er nu og herfra åbne op for et nye perspektiver og derfra se fremad. 
  2. Lærings- og mestringsforløb på op til 16 uger, hvor borgeren kan tilegne sig intensiv og målrettet læring, foranlediget af håb og drømme og ønsket om forandring.
  3. Tovholder-funktion: Sammen med borgeren skal du være med til at bygge bro til fx foreningslivet eller relevante centre i Slagelse Kommune og derved skabe sammenhængen til det næste.

  Borgerens rejse i FOKUS (nyt vindue)

  Du

  skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at tage afsæt i borgerens motivation, håb, drømme og lyst til forandring. Forløbene er tidsafgrænsede, agile og har fokus på progression (læring) og er fællesskabsorienterede.

  Vi forventer

  at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, men også turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

  Du

  skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Vi forestiller os

  at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

  Vi ser gerne

  at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

  Vi forventer

  at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring og feedback fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder

  en forskelligartet og foranderlig hverdag, hvor du har stor mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver. Vi er en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som tilbyder et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, med et særligt FOKUS på at livet skal leves, ikke overleves…

  Stillingen er på 37 timer per uge.

  Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.
  Enheden har adresse på Æblehaven 1 og 3 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra dem 1 oktober 2020.
  Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.

  Kontakt

  Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte

  Frist

  • Søndag d. 23 august 2020 kl. 12.00
  Samtaler finder sted: Æblehaven 1-3, 25. og 27. august 2020

  Søg stillingen Forandringsagent til... (nyt vindue)
Psykolog (1)
 • 14-08-2020 Psykolog - PPR Slagelse

  "Pædagogisk Udvikling & Inklusion" (Slagelse PPR) søger psykolog på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt.


  Da en af vore psykologer overgår til specialopgaver søger "Pædagogisk Udvikling & Inklusion" (Slagelse PPR) psykologuddannet medarbejder, der kan indgå i betjeningen af dagtilbud og skoler.

  Opgaven som psykolog indebærer

  • deltagelse i det alment forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud
  • udredning og støtte til børn i vanskeligheder, samt deres familier
  • uvildig rådgivning til ledelser og ressourcepersoner

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • uddannelse som psykolog (cand.psyk., cand.pæd.psyk.)
  • erfaringer med konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • erfaringer med udviklende samarbejde med voksne i børnenes kontekster
  • god relationskompetence
  • gå på mod

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangsform
  • mulighed for at arbejde med såvel udvikling af børnenes kontekster som enkeltsager
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
  PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
  Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på at arbejde både hjemme i familierne og ude blandt børnene på skoler / i dagtilbud.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse By og den nærmeste omegn.
  I det geografiske område vil man som psykolog indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle psykologerne på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

  Yderligere informationer

  kan fås ved henvendelse til

  Ansøgningsfrist

  • 14. august 2020, kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes den 20. august 2020

   

  Søg stillingen Psykolog - PPR Slage... (nyt vindue)
Lærer (1)
 • 21-08-2020 Viceskoleleder Xclass
  Xclass søger viceskoleleder pr. 1. oktober 2020.

  Vil du være med til at videreudvikle et spændende ungdomsmiljø med et undervisningsindhold, som tilgodeser elevernes ønsker, og vil du have mulighed for at deltage i den videre udbygning af et af landets største 10. klassecentre, så hører vi gerne fra dig.

  Xclass har en dygtig og meget engageret medarbejderstab, som du skal være med til at lede og dermed styrke den videre udvikling af Xclass.
  Slagelse kommune har samlet 10. klassecentret, Xclass og Ungdomsskolen, i en samlet virksomhed, Ung Slagelse med en fælles overordnet leder.

  Du

  • refererer til skolelederen på Xclass
  • varetager, i samarbejde med skolelederen. daglig strategisk, pædagogisk ledelse, personaleledelse og relationsledelse på Xclass
  • deltager i strategi og udviklingsarbejde
  • deltager i ledelsesteamet
  • er medlem af pædagogisk råd
  • varetager i øvrigt opgaver jævnfør folkeskolelovens §45

  Xclass arbejder med selvstyrende teams omkring vores temalinjer samt med fagteam og med ALPI-teams.

  Slagelse kommune har samlet alle 10. klasses elever i ét center beliggende i uddannelsesfirkanten. I det kommende skoleår er der for nærværende tilmeldt 260 elever fordelt på i alt ti klasser og en specialklasse samt to autismeklasser.

  Ansøgerne må forvente, at der indgår andre opgaver end ledelsesopgaver i stillingen.
  Ansættelse skal ske pr. 1. oktober 2020.
  Der kan hentes yderligere information om Xclass på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Vil du vide mere?

  Yderligere oplysninger, herunder aftale om besøg, fås ved henvendelse til
  • skoleleder Jes Lenhard Hansen på skolens telefon 58 57 41 40.

  Ansøgningsfrist

  • 21. august 2020 kl. 12.00.
  • Ansættelsessamtaler finder sted i uge 35.


  Søg stillingen Viceskoleleder Xclas... (nyt vindue)
Livredder (1)
 • 15-09-2020 Fuldtids- & deltidsansatte livreddere Slagelse Kommunes Svømmehaller
  Slagelse Kommunes Svømmehaller byder dig velkommen i et varmt miljø som livredder. Stillingerne er fuldtids- & deltidsansættelser med tiltrædelse snarest muligt. Dine vagter kommer til at bestå af en række forskellige opgaver med kontakt til et bredt udsnit af mennesker.

  Vores forventninger til dig

  Det vigtigste er, at du er serviceminded og har lyst til at hjælpe andre. Du skal kunne holde hovedet koldt og være indstillet på at smøge ærmerne op og løse de rengøringsopgaver, der ligger i jobbet.

  Vi forventer yderligere at du

  • er i god fysisk form
  • kan tage Erhvervslivredderprøven - prøven tages i Korsør eller Slagelse Svømmehal, hvor du vil blive trænet inden. https://www.youtube.com/results?search_query=erhvervslivredder (nyt vindue)
  • er god til rengøring
  • kan strukturere, organisere, udvise overblik og gennemslagskraft
  • er god til at samarbejde og har et positivt menneskesyn
  • er indstillet på vekslende arbejdstider herunder også weekendarbejde.

  Du har derfor i samarbejde med de øvrige livreddere ansvaret for

  • den daglige sikkerhed for brugerne og personalet
  • servicering af brugerne/gæsterne
  • rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget
  • test af vandkvaliteten
  • billetsalget m.m..

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med kollegaerne er med til at opretholde svømmehallerne som et af fremtidens samlingspunkter
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med gode kollegaer og brugerne
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • en arbejdsplads i et varmt miljø med rig mulighed for at komme i vandet
  • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA.

  Yderligere oplysninger

  Dit arbejdssted vil blive i Korsør og Slagelse Svømmehal.

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der fremvises straffeattest.  Der vil derudover blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

  Har du ønske om flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • Leder af Idræt, Fritid og Faciliteter, Puk Hvistendal på 58 57 46 47 eller på pukhv@slagelse.dk

  Frist

  • den 15. september 2020.
  Det forventes at jobsamtalerne holdes løbenden inden ansøgningsfristens udløb.

  Søg stillingen Fuldtids- & deltidsa... (nyt vindue)
Leder (4)
 • 07-08-2020 Leder til afdelingen for Fastholdelse
  Er du vores nye afdelingsleder af Fastholdelse? Kan du udvikle organisationen og samtidig skabe sikker drift gennem et godt arbejdsmiljø? Kan du som leder sætte retning, og trives du i en politisk styret organisation? Så er du måske den nye leder til vores Fastholdelsesafdeling, der omfatter myndighedssagsbehandlere og jobkonsulenter samt en mindre administrativ gruppe, der sammen løser opgaver vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb. I alt tæller afdelingen i dag 33 faste medarbejdere.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  Slagelse Kommune står midt i en organisationsudviklingsproces, der berører alle grene af kommunens centraladministration, herunder Center for Arbejdsmarked og Integration. Det er derfor afgørende, at du kan navigere sikkert og sætte tydelige rammer, når du bliver leder i Fastholdelse. Du skal turde udfordre måden, vi gør tingene på. Du skal kunne uddelegere og lade ansvaret komme ud til de enkelte medarbejdere, og så skal du kunne skabe vækst blandt medarbejderne for at sikre, at i sammen kommer i mål.

  I Slagelse Kommune har vi fokus på at skabe "Bedre velfærd til borgerne". Det skal blandt andet ske ved, at Slagelse Kommune som organisation skal udvikles inden for de eksisterende rammer, samtidig med, at der skabes sikker drift. Som leder kræver det af dig, at du kan spotte og tør anvende de løsninger, du tror på; at du besidder forståelse for brede samarbejder og kan lave aftaler, der fungerer både i forhold til løsninger og økonomi.

  Din nye hverdag

  Du vil blive en del af Center for Arbejdsmarked og Integration, hvor der lægges vægt på, at vores arbejdsplads skal være et godt sted at være, og hvor vi har fokus på udvikling af et endnu bedre arbejdsmiljø. Det kræver af dig, at du på naturlig vis opbygger følgeskab gennem inddragelse og 
  involvering af medarbejdere. Du skal kunne uddelegere ansvar og kunne understøtte medarbejderne i at arbejde med nye måder at løse opgaverne på.
  Som vores nye leder træder du ind i et rum, hvor du bliver en del af det videre arbejde med Slagelse Kommunes stærke fokus på at sætte borgeren i centrum. Udgangspunktet er her, at borgeren i endnu højere grad skal inddrages i opgaveløsningen for derigennem at opleve at blive stærkere for hver beslutning, der træffes.

  Du får som leder et selvstændigt budget på dit område, og det er inden for dette og de lovgivningsmæssige rammer, at du skal sikre, at det er de rigtige løsninger, der bringes i spil for den enkelte borger. Som afdelingsleder indgår du i den samlede ledergruppe i centeret. Slagelse Kommune er en del af et aktivt lokalsamfund på cirka 80.000 indbyggere, og vi har blik for, at vores opgaveløsning sker i tæt samspil med vores borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner med videre for at opnå så gode løsninger som muligt.

  Vi vil meget gerne modtage din ansøgning, hvis du kan sige ja til følgende:

  • Du har beskæftiget dig med ledelse i både teori og praksis.
  • Du er modig og har erfaring med både sikker drift, forandrings- og udviklingsprocesser.
  • Du har lyst til at sætte mål for den nye retning i kommunen og samtidig udfordre "det vi plejer" idéen.
  • Du motiveres af udfordringer og kan opnå, at nye tiltag implementeres.
  • Du er strategisk tænkende og evner at omsætte den overordnede strategi til handling og forståelse for dine medarbejdere.
  • Du kan uddelegere ansvar og kompetence til medarbejderne.
  • Du har interesse for beskæftigelsesområdet.
  • Du prioriterer din personaleledelse via en empatisk, lyttende og inddragende tilgang til dine medarbejdere.
  • Du er tydelig i forhold til mål og retning overfor dine medarbejdere.

  Det er en fordel, hvis du har kendskab til sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er en fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. oktober 2020. Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 7. august 2020, kl. 12.00.
  • Første samtalerunde afholdes 18. august 2020. Anden samtalerunde afholdes 25. august 2020. Der indgår case og test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
  • Stillingen forventes besat pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt.


  Søg stillingen Leder til afdelingen... (nyt vindue)
 • 16-08-2020 Teamleder til Vej & Grå anlæg

  Entreprenørservice søger en teamleder til området Vej & Grå anlæg


  Opgaven er at lede, udvikle og tage del i et stærkt team på 10-12 medarbejdere fordelt på 5-6 mindre arbejdshold/biler, som varetager opgaver indenfor vejområdet med belægningsreparationer, afvandingsopgaver, brolægning, asfalt (mikrohold) samt mindre anlægsopgaver i det offentlige rum samt ved institutioner og skoler m.v. (drifts- og tilbudsopgaver).
  Du skal have den faglige baggrund på plads og gerne koblet med praktisk erfaring indenfor belægningsarbejder, afvanding og tilbudsstyring (eks. sjakbajs, teamleder, formand eller tilsvarende).
  Du skal skabe og vedligeholde gode relationer båret af din personlighed og faglighed, du skal indgå i tværgående arbejdsfællesskaber og arbejde for et velfungerende netværk (viden, entreprenører og vognmænd m.v.).

  Du vil selv indgå som del af produktionsteamet efter behov (gennemsnitligt i 10-25 % af tiden).

  Overskriften på vores mission er 365 dages handlekraft, hvilket du som teamleder skal vise og skabe gennem god og inddragende ledelse. Du skal motiveres af, at dine medarbejdere trives og opnår succes i opgaven, i samspillet og i opgaveløsningen.
  Det er vigtigt, at du mestrer evnen til at planlægge mand og opgave, skabe effektive arbejdsgange samt inddrage og understøtte "medarbejderne" i planlægningen for at sikre faglig vækst, kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Ligeledes at du kan flette de administrative arbejdsgange med LER, jordflytning, sags- og tilbudsstyring, timegodkendelse og ferieplanlægning m.v. naturligt ind i hverdagen. Overskriften på vores vision er "naturligt foran" og det er vores ambition at være det.

  Dine arbejdsopgaver

  • daglig styring og koordinering af mandskab, maskiner, underentreprenører og materialer
  • sikre høj kvalitet i opgave- og projektstyring og forberedelse (klare aftaler, rekvisitioner, tegninger m.v.)
  • bidrage til og tage del i en kontinuerlig faglig vækst i teamet
  • assistere driftsleder ved beregning af tilbud
  • sikre styr på afmærkningsplaner, rådighedstilladelser, anmelde jordflytning m.v.
  • indgå i vintertjenesten som vagt (tilsyn, udkald)

  Vi forventer, at

  • du har faglig viden indenfor og erfaring med etablering af belægninger, asfalt og afvandingsopgaver
  • du er struktureret, løsningsorienteret og serviceminded
  • hdu ar flair for IT og ser muligheder i anvendelsen af teknologien og dennes fortsatte udvikling
  • du har erfaring med ledelse af mand og opgave
  • det falder dig naturligt at skabe gode relationer og være en attraktiv samarbejdspartner
  • du tager ansvar for gode læringsforløb for elever m.v.

  Vi tilbyder

  En alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed med erfarne og engagerede kollegaer, hvor hverdagen i store træk organiseres efter "opgaven sætter holdet".
  Vi løser en bred vifte af opgaver indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v.
  Vi er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt. Vi passer på hinanden og på vores omgivelser i forhold til natur, klima, sikkerhed og arbejdsforhold.

  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation tilbydes og forventes i forhold til opgaverne.

  Ansættelsestidspunkt

  Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

  Du skal som minimum have kørekort kat. B og gerne BE og C.
  Vejen som arbejdsplads trin I og trin II (Vej-EU) er en nødvendighed og skal erhverves snarest muligt efter ansættelsen såfremt kurserne ikke er erhvervet ved ansøgningstidspunktet.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med indgåelse af en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring m.v.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • driftsleder Niels Kupiec på telefon 20 49 53 93, på hverdage, i tidsrummet kl. 8.00-14.00.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde
  • 16. august 2020.

  Samtaler vil blive afholdt i uge 35.

  Søg stillingen Teamleder til Vej & ... (nyt vindue)
 • 20-08-2020 Afdelingsleder / daglig leder til Tårnborg skole

  Tårnborg Skole søger en afdelingsleder/dagligleder pr. 1. september eller snarest derefter.


  Vil du være med til at udvikle Tårnborg Skole, så den bliver det naturlige valg for områdets elever og har du lyst til at indgå i et stærk ledelsesteam. Ja, så er det dig vi søger.

  Tårnborg skole har fælles ledelse med Stillinge Skole. Vi søger derfor en dagligleder til at varetage de daglige ledelsesopgaver og være ansvarlig for skolens faglige udvikling. Du vil blive en del af et team på fem leder, som sammen har det ledelsesmæssige ansvar for de to skole. Du vil have fast arbejdsplads på Tårnborg Skole og referer til skolelederen.

  Hvem er vi

  Tårnborg Skole er en 1- sporet skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi er en dejlig mangfoldig blanding af elever, forældre og kollegaer, som er med til at gøre arbejdet både udfordrende og spændende. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. På Tårnborg skole er der ca. 25 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger og administrative medarbejdere.

  Vi forventer, at du

  • er en åben og synlig person, ambassadør udadtil og stærkt lyttende leder indadtil.
  • har gode samarbejdsevner og et smittende engagement, som mærkes hos såvel personale, elever, bestyrelse og forældre.
  • kommunikerer tydeligt, anerkendende og tillidsfuldt både over for elever, medarbejdere, den øvrige ledelse og forældre, og at du også samtidig har den nødvendige gennemslagskraft.
  • formår at motivere og skabe følgeskab hos medarbejderne i hverdagens forandringer og skolens udvikling.
  • enten har du en lederuddannelse eller ønsker at tage dette snarest
  • varetager vikardækningen for skolen.

  Vi tilbyder

  • en lederstilling på fuldtid uden undervisning
  • en arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger
  • en arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
  • fokus på elevernes trivsel og faglige resultater
  • tæt samarbejde med forældre
  • udvikling af skolen i et solidt og rutineret ledelsesteam.

  Hvis du vil vide mere

  - kontakt

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • torsdag den 20. august 2020 kl. 18.00.

  Ansættelsessamtaler i uge 35.

   

  Søg stillingen Afdelingsleder / dag... (nyt vindue)
 • 21-08-2020 Viceskoleleder Xclass
  Xclass søger viceskoleleder pr. 1. oktober 2020.

  Vil du være med til at videreudvikle et spændende ungdomsmiljø med et undervisningsindhold, som tilgodeser elevernes ønsker, og vil du have mulighed for at deltage i den videre udbygning af et af landets største 10. klassecentre, så hører vi gerne fra dig.

  Xclass har en dygtig og meget engageret medarbejderstab, som du skal være med til at lede og dermed styrke den videre udvikling af Xclass.
  Slagelse kommune har samlet 10. klassecentret, Xclass og Ungdomsskolen, i en samlet virksomhed, Ung Slagelse med en fælles overordnet leder.

  Du

  • refererer til skolelederen på Xclass
  • varetager, i samarbejde med skolelederen. daglig strategisk, pædagogisk ledelse, personaleledelse og relationsledelse på Xclass
  • deltager i strategi og udviklingsarbejde
  • deltager i ledelsesteamet
  • er medlem af pædagogisk råd
  • varetager i øvrigt opgaver jævnfør folkeskolelovens §45

  Xclass arbejder med selvstyrende teams omkring vores temalinjer samt med fagteam og med ALPI-teams.

  Slagelse kommune har samlet alle 10. klasses elever i ét center beliggende i uddannelsesfirkanten. I det kommende skoleår er der for nærværende tilmeldt 260 elever fordelt på i alt ti klasser og en specialklasse samt to autismeklasser.

  Ansøgerne må forvente, at der indgår andre opgaver end ledelsesopgaver i stillingen.
  Ansættelse skal ske pr. 1. oktober 2020.
  Der kan hentes yderligere information om Xclass på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Vil du vide mere?

  Yderligere oplysninger, herunder aftale om besøg, fås ved henvendelse til
  • skoleleder Jes Lenhard Hansen på skolens telefon 58 57 41 40.

  Ansøgningsfrist

  • 21. august 2020 kl. 12.00.
  • Ansættelsessamtaler finder sted i uge 35.


  Søg stillingen Viceskoleleder Xclas... (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 16-08-2020 Administrativ medarbejder til Autisme Center Vestsjælland

  Staben for Fælles Udvikling og Administration og Service søger ny administrativ medarbejder 


  Kunne du tænke dig at være en del af et kommunalt arbejdsfællesskab, der brænder for at arbejde med en bred vifte af administrative opgaver?

  Du får afvekslende og alsidige opgaver, hvor en vigtig del i hverdagen er, at bistå og servicere organisationen. Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsdag, hvor ikke to dage er ens og den planlagte dagsorden hurtigt kan ændre sig. Du er en person, der i høj grad trives med mange bolde i luften, hvor du fysisk bevæger dig både i fællesadministrationen i åbent kontorlandskab, men i lige så høj grad ude i organisationen. Du skal løse administrative opgaver i tæt samarbejde med daglige ledere, der har brug for forskellige former for under-støttelse, hvilket stiller krav til, at du dels har en bred viden, og at du er fleksibel i din opgaveløsning.

  Vi er en engageret stab, der forventer, at du bidrager med positiv tilgang og bidrager til det gode arbejdsmiljø, samt har en solid og bred administrativ viden. Vi løser opgaver inden for HR, IT og support, Økonomi, Forsikring og Ejendomsservice.
  Du får en hverdag med mange forskellige henvendelser med adgang til flere forskellige IT systemer, såsom Microsoft Office 2013, KMD, Sensum Bosted, Insubiz, Salto nøglesystem.

  Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Ansættelser/ændringer i KMD Rollebaseret Indgang
  • Forhåndsaftaler og bistå med faglig viden
  • Ledelsesinformation i forhold til HR relateret opgaver
  • Anmeldelse af forsikringsskader og opfølgning herpå
  • Udfærdigelse af kontrakter for eksterne opgaver
  • Øvrige administrative ad hoc opgaver
  Vi forventer, at du har en kontoruddannelse, gerne inden for den offentlige sektor, og har viden, der kan matche de ovenstående arbejdsopgaver. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ovennævnte IT systemer.

  Vil du vide mere

  Kan du genkende dig selv i ovenstående, og har du lyst til at vide mere, kan du gå på vores hjemmeside (nyt vindue) eller kontakte
  • områdeleder Britta Møller Christiansen på telefon 2136 3995 eller mail brcaa@slagelse.dk

  Stillingen er på 37 timer pr. uge, og aflønnes efter gældende overenskomst indenfor HK. Derudover gives tillæg i forhold til lokale forhåndsaftaler.

  Ønsket opstart

  Snarest muligt eller senest 1. oktober 2020

  Frist

  • Søndag den 16. august 2020
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2020

  Stillingerne kan kun søges via linket www.a-c-v.dk (nyt vindue) og www.slagelse.dk

  Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder indenfor Handicap og Psykiatri i Slagelse kommune. Autisme Center Vestsjælland er et tilbud der har voksen botilbud samt aktivitetstilbud. Tilbud til børn, både som botilbud, aflastning og skole. Tilbud til unge STU og kollegie. Autisme Center Vestsjælland har ca. 700 medarbejdere ansat.

  Søg stillingen Administrativ medarb... (nyt vindue)
It-personale (1)
 • 11-08-2020 Teknologisk tryllekunstner til GIS og innovation

  Er du en GIS-haj med blik for, hvordan teknologien kan bruges til at forsimple arbejdsgange i og mellem udførende drift og planlægning - så kunne du meget vel være vores nye kollega


  Vi søger en medarbejder, der er klar til at træde ind i en virksomhed, hvor teknologiens positive effekter og muligheder er en naturlig del af hverdagen.
  En hverdag hvor data i GIS skal vedligeholdes og præsenteres samt kommunikeres til brugerne. En hverdag hvor der arbejdes med GPS-trackere, ruteplanlægning i GIS og i Vinterman samt med DriftsWeb (fra Sweco), som fortsat skal udvikles i virksomhedens anvendelse.
  Alt sammen med fokus på at opretholde en professionel og fortsat effektiv drift, en smart og effektiv kommunikation med borgerne (tilsyn samt "giv et praj" m.v.) samt styr på elementer, serviceniveauer, LER-data m.v.

  Du vil være en del af Team Driftsplan, som varetager driftsplanlægning, projektstyring, udbud & kontraktstyring m.v. indenfor driften af det offentlige rum; parker, veje, stier, vintertjeneste, strande og skove m.v.

  Overskriften på vores mission er 365 dages handlekraft, hvilket du skal være med til at understøtte i velfungerende teknologiske løsninger.
  Det er vigtigt, at du mestrer evnen til at planlægge og arbejde struktureret og har blik for, hvordan arbejdsgange kan effektiviseres. Ligeså vigtigt er det, at du har evnen til at inddrage og understøtte driftsplankollegaer såvel som udførende personale i deres arbejde, så du derigennem er med til at sikre bedst muligt flow i produktionen, opgavestyring og kommunikation med borgerne.
  Overskriften på vores vision er "Naturligt foran", hvilket denne funktion bl.a. skal bidrage aktivt til.

  Din dagligdag

  • oprettelse, udvikling og vedligeholdelse af GIS-Data
  • udvikle og præsentere løsninger i WebGis
  • indsamle, kvalitetssikre og analysere på data
  • installering af GIS-værktøjer og hjælpe anvendelsen til rette hos kollegaer (administrativt såvel som hos markpersonel)
  • se på tværs af anvendte løsninger og sikre samspil herimellem
  • udarbejde og vedligeholde ruter til vintertjeneste (Vinterman), græs og ukrudtsbekæmpelse m.v.
  • tovholder på anvendelse af sensorteknologi (tællere, meldere, vejtemperaturer m.v.)
  • tovholder på fortsat udvikling, tilpasning og udnyttelse af Driftsweb (opgavestyring, Giv et praj, skadedyr m.v.) 
  • være en del af et GIS-fagligt miljø.

  Vi forventer, at

  • du er nysgerrig og ikke bange for at udfordre og spille egne ideer på banen, hvis du vurderer en opgave kan løses smartere
  • du har kendskab til og erfaring med ArcGis, WebGis og databaser samt brug af data fra GPS-trackere, ruteplanlægning og inddatering af data fra "felten" i forskellige løsninger
  • du har en systematisk, struktureret og resultatorienteret tilgang
  • det falder dig naturligt at skabe gode relationer og være en attraktiv samarbejdspartner
  • du tager ansvar for at sikre velfungerende løsninger.

  Vi tilbyder

  En alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed med erfarne og engagerede kollegaer, hvor hverdagen i store træk organiseres efter "opgaven sætter holdet".

  Vi løser en bred vifte af opgaver vedrørende planlægning, udbud og udførsel indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v.

  Vi er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt. Vi passer på hinanden og på vores omgivelser i forhold til natur, klima, sikkerhed og arbejdsforhold.

  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 8.00 og slutter kl. 15.30 - fredag kl. 15.00, en vis fleksibilitet og variation tilbydes og forventes i forhold til opgaverne samt individuelle forhold.

  Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

  Du skal som minimum have kørekort kat. B

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med indgåelse af en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring m.v.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-14.00
  • fagkoordinator i Team Driftsplan Lasse Fjeldsted på tlf. 28 68 45 29 eller
  • entreprenørchef Peter Johansen på tlf. 20 40 07 13

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde
  • 11. august 2020.

  Samtaler vil blive afholdt i uge 34.

  Søg stillingen Teknologisk trylleku... (nyt vindue)
Ingeniører (1)
 • 17-08-2020 Byggesagsbehandler med lyst til indflydelse og udvikling
  Vil du bruge din byggetekniske indsigt til at hjælpe borgere og erhvervsliv i Slagelse?

  Har du indsigt i bygge- og planlovgivningen, og kunne du tænke dig et job, hvor du meget konkret ser den positive effekt af din personlige indsats, så er det lige her. I Slagelse Kommune har vi over de seneste år sat markant fokus på vores planarbejde, så vi kan udvikle kommunen til at blive endnu mere attraktiv at bo og drive virksomhed i. Det har blandt andet givet masser af muligheder for nybyggerier, og heldigvis er der mange interesserede borgere og virksomheder. Vi er således lidt blevet indhentet af egne ambitioner.

  Nu er vores mest erfarne erhvervssagsbehandler gået på pension, og det er her, du kommer ind i billedet. Med al din gode viden skal du hjælpe os videre i arbejdet med altid at levere den hurtige og kundevendte behandling, som borgere og virksomheder i Slagelse fortjener.

  Selvstændigt ansvar for byggetilladelser - fra start til opfølgning
  Helt grundlæggende handler dit job om at levere byggetilladelser, der lever op til kommunens planer og gældende lovgivning - altid med udstrakt forståelse for sagen set fra den enkelte borgers eller virksomheds side.

  Dine primære opgaver bliver

  • myndighedsbehandling af byggeansøgninger - fra forhåndsdialog til stikprøvekontrol og færdigsyn af de færdigmeldte byggesager
  • fortolkning og administration af lokalplaner, herunder bevaringsbestemmelser
  • dispensationer og helhedsvurderinger efter plan- og byggelovgivningen
  • godkendelse af byggemodningsprojekter
  • forberedelse af sager til det politiske udvalg.

  En vigtig del af din vej til succes handler om din evne til at samarbejde med og inddrage forskellige afdelinger i dit arbejde. Som en del af dette får du et tæt samarbejde med kollegaer fra afdelingerne Plan, Vej, Natur og Miljø omkring tværgående koordinering af byggesagsbehandlingen. Din nye arbejdsplads bliver i Korsør, hvor størstedelen af vores tekniske specialister har kontor.

  Erfaring med byggesagsbehandling - fra kommune eller virksomhed
  Vi leder efter en kollega, der har lyst til at gøre en positiv forskel for borgere og erhvervsliv i Slagelse Kommune. Er det dig, ser du først og fremmest dig selv som en samarbejdspartner, der kan få ting til at ske, og du venter derfor heller ikke, hvis du kan se behov for handling - du rykker selv. Du formår samtidig at se en sag fra flere sider ud fra din grundlæggende pragmatiske indstilling til at finde løsninger. I den sammenhæng formår du også at skifte fokus og prioritere din tid, så du kan agere hurtigt og smidigt i sager, der kræver lidt ekstra opmærksomhed.

  Derudover rummer dit CV

  • en teknisk uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lignende
  • grundlæggende kendskab til bygge- og planlovgivningen
  • erfaring med byggesagsbehandling - fra kommune eller virksomhed
  • evne til at trives i en organisation med politisk betingede skift i retning og prioriteringer

  Byggeri: din nye afdeling

  Du får cirka 20 gode og kompetente kolleger på kontoret i Korsør. Vi behandler årligt cirka 4.500 sager med det overordnede mål, at Slagelse skal være landets bedste kommune at bo og/eller drive virksomhed i. Vores vigtigste værktøj er dialog, og vores rettesnor er, at vi er glade, når vores kunder er glade. Vi er en god blanding af administrative profiler og erfarne fagspecialister, så du kan glæde dig til rigtig gode muligheder for videndeling og sparring. Vores miljø er behageligt og imødekommende - her er ganske enkelt rart at være.

  Vil du vide mere?

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Jens Bendix på 51 54 18 72.

  Frist

  • Send venligst din ansøgning med CV via vores hjemmeside senest 17. august 2020 kl. 12.00.

  Slagelse Kommune har det hele. Uddannelser, kyst, god infrastruktur, tre købstæder og mange skønne landsbyer. Vi er cirka 79.000, der bor i kommunen og en del flere, når vi tæller alle dem med, der kommer for at arbejde samt besøge familie og venner. Vi sætter en ære i at turde gå forrest, tænke stort, nyt og fremadrettet. Vi arbejder målrettet for dialog, inddragelse og kommunikation i øjenhøjde, så alle forstår os. Vi sætter faglighed og videndeling højt, ligesom vi deler troen på, at arbejdsglæde og trivsel er selve fundamentet for, at vi kan forvandle visioner til virkelighed. Læs mere på slagelse.dk

  Søg stillingen Byggesagsbehandler m... (nyt vindue)
Fysioterapeut (5)
 • 10-08-2020 Fysioterapeut til CSU-Slagelse
  Fysioterapeut til Hjernerystelsestilbud og CSU-Arbejdsliv hos CSU-Slagelse - 32 timer om ugen.

  CSU-Slagelse (Center for Specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse Kommune.

  CSU-Slagelse består af kommunikationsafdelingerne (syn, hørelse, psyk., læsning, tale/hjerneskade, neuropædagogisk støtte), retspsykiatrisk undervisningsafdeling, STU-afdeling, hjernerystelsestilbud, CSU-Arbejdsliv, støtte/stab og udviklingsenhed.
  Vores formål er, at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på, at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

  Arbejdet i Center for Handicap og Psykiatri er med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering, hvilket betyder, at vi som ansatte både fagligt, praktisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt gør os umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende samarbejder mellem borgere og fagprofessionelle.

  CSU-Slagelse ønsker at udvikle vores tilbud yderligere til personer med følger efter hjernerystelse.
  Vi søger derfor en fysioterapeut med relevante kompetencer og interesse for området.
  Vi ønsker samtidig at udvide vores tværfaglige team i CSU-Arbejdsliv med en fysioterapeuts kompetencer.
  Det ses derfor også gerne at fysioterapeuten har kompetencer og interesse vedrørende rehabiliterende arbejdsafklaring af borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, hjernerystelse, psykiske lidelser, stressbelastninger eller sociale vilkår er uden for eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

  Hjernerystelsesteamet, der varetager tilbud til personer med følger efter hjernerystelse, består af specialiserede fagpersoner:
  Mindfulness-instruktør, kognitiv terapeut, neuropædagogisk konsulent, ergoterapeut, synskonsulent, neurooptometrist, audiologopæd, søvnvejleder og konsulent med særlig viden om arbejdsrehabilitering. Der er desuden tilknyttet neuropsykolog til teamet i forhold til faglig sparring.
  Det tværfaglige team i CSU-Arbejdsliv er rundet af ergoterapeutisk, social- og arbejdspsykologisk, voksenpædagogisk og neuropsykologisk viden samt færdigheder inden for kvalitative metoder og understøttelse af voksnes læreprocesser.

  Udover tilknytning til vores hjernerystelsestilbud og CSU-Arbejdsliv vil der være brug for fysioterapeutisk vejledning og sparring ift. centrets øvrige tilbud.

  Ansvarsområde og opgaver som fysioterapeut i hjernerystelsestilbud

  • Undersøgelse, behandling og træning af personer med følger efter hjernerystelse
  • Manuel behandling som bløddelsbehandling, mobilisering og/eller manipulation af nakke og øvre ryg
  • Vestibulær/okulomotorisk træning, balancetræning (postural kontrol), stabilitetstræning af de dybe nakkemuskler samt sansemotorisk træning, fokus på den ramtes træningstolerance og smertehåndtering
  • Uddannelse af den ramte til at forstå og håndtere symptomerne
  • I samarbejde med neurofaglig konsulent i hjernerystelsesteamet: udarbejdelse af evaluering af den ramtes samlede forløb
  Tilbuddet er fortsat under udvikling og du skal derfor være interesseret i udvikling af tilbuddet.

  Ansvarsområde og opgaver i CSU-Arbejdsliv

  • Afklarende samtaler med borger og evt. sagsbehandler forud for et evt. praktikforløb
  • Arbejde med at analysere borgerens deltagelsesbetingelser
  • Samtaler med borger under hele forløb, bl.a. med fokus på udvikling, læring og motivation
  • Opsøgende arbejde ifm. at finde relevante praktiksteder
  • Følge og støtte af borgeren i sit praktikforløb
  • Kontakt med borger og praktiksted under afklaringsforløbet
  • Rundbordssamtaler med deltagelse af borger, pårørende, sagsbehandler og arbejdsgiver/praktiksted
  • Tæt samarbejde med henvisende sagsbehandler fra jobcentret i hele tilknytningen til CSU-Arbejdsliv
  • Udarbejdelse af en grundig funktionsbeskrivelse
  • Deltagelse i rehabiliteringsteamsmøder på jobcentret.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet fysioterapeut gerne med relevante kursus og uddannelse inden for området
  • har viden, erfaring eller interesse i undersøgelse, behandling og træning af personer med følger efter hjernerystelse
  • har interesse i hjernerystelsesområdet
  • er opdateret omkring de nationale anbefalinger ift. borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med følger efter hjernerystelse
  • har erfaring inden for områderne: Muskeloskeletal, vestibulær/okulomotorisk, træningstolerance og motorisk funktion
  • har erfaring ift. smertehåndtering
  • kan arbejde i et tæt tværfagligt team
  • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • har gode skriftlige kompetencer
  • kan understøtte borger i sin kommunikation med samarbejdspartnere
  • har interesse og vægter samtale som et pædagogisk redskab i dit samarbejde med borger
  • har viden eller interesse for at benytte narrative metode og livshistoriske fortællinger i samarbejdet med borger
  • er interesseret i at medvirke til den fortsatte udviklingen af tilbuddene på centret.

  Personlige kompetencer

  Vi ønsker en fysioterapeut, der
  • har gode relationelle kompetencer
  • er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer
  • er nysgerrig og interesse i at forstå andres fagområder
  • er udviklingsorienteret
  • kan arbejde selvstændigt og er helhedsorienteret
  • er god til at organisere og strukturere sit arbejde
  • med en terapeutiske og pædagogiske tilgang kan lykkes med relations arbejdet ift. at understøtte borgers udvikling
  • kan arbejde med borgerens tænkning omkring sig selv, sin situation, sit arbejdsliv og hverdagssituation.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
  • engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse kollegaer
  • en organisation med fokus på udvikling
  • en organisation med specialiserede indsatser hvor der arbejdes efter de nationale anbefalinger på området
  • tæt tværfagligt samarbejde med kollegaer og med mulighed for daglig sparring
  • en arbejdsfunktion med mulighed for selv at præge sin stilling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Lønindplacering efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Signe Egede Petersson på tlf. 58 57 57 15 / mobil: 51 56 36 50.

  Frist for ansøgning

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
  • den 10. august 2020 kl. 8.00 - via "Signatur Slagelse".
  Der vil blive indhentet referencer.

  Samtaler afholdes den 17. august 2020.

  Søg stillingen Fysioterapeut til CS... (nyt vindue)
 • 17-08-2020 Sagsbehandlende terapeut til Hjælpemiddelområdet

  Ergo- og/eller fysioterapeut

  Sagsbehandlende terapeut søges til barselsvikariat til Hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune, med ansættelse 1. september 2020 eller snarest derefter.

  Hjælpemiddelområdet søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. september 2020, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 33-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelområdet er en del af Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed & Omsorg. Stillingen bliver tilknyttet området for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer i henhold til Servicelovens §§ 112, 113 og 116.

  Vi ser gerne at du har erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.
  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.
  Kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • Du må meget gerne have erfaring indenfor sagsbehandling af genbrugshjælpemider; evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser).
  • Du har kendskab til Servicelovens §§112, 113 og 116.
  • Du kan arbejde selvstændig, med respekt for vores team-organisering.
  • Du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen.
  • Vi formoder at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i KMD-sag, Cura Care og Cura Hjælpemidler.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer.
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret.
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk.
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er

  • En arbejdsplads, hvor humor skal have plads.
  • En arbejdsplads, som har fokus på arbejdsmiljøet.
  • En arbejdsplads hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende, og med en arbejdstidsplacering man-fre efter aftale ml. kl.8-17 m/ flekstidsaftale.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Konstitueret områdeleder Karen Jørgensen, tlf. 58579789. Mail. dkjor@slagelse.dk i uge 32 og 33.
  • Kvalitetssikringskoordinator/stedfortræder Ida Beck Jonasson tlf. 58579793. Mail. ibjon@slagelse.dk i uge 29 og 30.
  • TR/Fysioterapeut Mette Norup, tlf.58579784. Mail menor@slagelse.dk i uge 29 og 30.

  Frist

  • Mandag den 17. august 2020, kl. 12.00.
  Vær forberedt på at samtaler afholdes mandag den 24. august 2020.

  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
 • 20-08-2020 Fysioterapeut til genoptræning indenfor c. mammae og rygområdet

  Erfaren fysioterapeut til fast stilling i vores trænende team i Sundhed og Træning Korsør

  Da én af vores fysioterapeuter har valgt at søge nye udfordringer søger vi en ny engageret kollega indenfor følgende specialer: Cancer Mammae, ryg og almen cancer.

  Som fysioterapeut

  Skal du primært arbejde inden for de ovennævnte specialer. Du skal være kontaktperson og ansvarlig for individuelle forløb, deltage i tværfagligt samarbejde med og omkring borgerne, samt ansvarlig for hold- og gruppetræning. Derudover skal du være åben over for, at hverdagen kan byde på andre arbejdsområder.

  Al vores træning ydes under følgende lovgivninger: Sundhedsloven §140, serviceloven §86 og i mindre grad §119.

  På nuværende tidspunkt varetages c. mammae og ryg primært i vores team i Slagelse, men på baggrund af nybyggeri og flytning for teamet i Slagelse i 2021 har vi brug for også at flytte lidt på nogle af vores specialer. Du skal derfor have energi og mod på at være med til at starte disse områder op i Korsør. Det vil naturligvis ske i tæt samarbejde med kollegaer, faglig koordinator og leder.

  Hvem er vi?

  Sundhed og Træning består af tre teams. Vi har et trænende team i henholdsvis Korsør og Slagelse, samt et udekørende team af hjemmeterapeuter. Vi har 2 faglige koordinatorer, og på træningsområdet har vi planlæggere, som står for at indkalde borgerne til træning.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • Understøttelse af mestring af eget liv
  • Én borger - én plan
  • Det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • Ændre vaner varigt, varig effekt
  • Mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • Individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • Let tilgængelighed.

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning, og med udgangspunkt i det, sammensætter vi individuelle forløb på tværs af lovgivningerne.
  Vi vil vægte, at du
  • har en baggrund som fysioterapeut
  • har solidt kendskab til og erfaring med genoptræningsområdet
  • har erfaring indenfor de relevante områder. I Sundhed og Træning arbejder vi specialeopdelt
  • har relevante kurser særligt indenfor c.mammae og rygområdet
  • har lyst til at være med til at opbygge disse specialeområder i vores team i Korsør
  • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
  • evner at skabe tillid, og kan udvise empati overfor de mennesker du møder
  • har evnen til at fordybe dig, uden at miste blikket for helheden
  • trives i en travl hverdag, hvor der dagligt kommer nye opgaver til
  • formår at arbejde selvstændigt og kan strukturer din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde
  • som person er åben og lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relationer til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • som kollega er teamspiller.

  Vi tilbyder

  • en værdibaseret organisation
  • godt arbejdsklima, hvor plads til den enkelte og glæde er vigtige nøgleord
  • en udviklingsorienteret arbejdsplads. Vi tør godt at prøve nye arbejdsgange af
  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed. Vi værdsætter et arbejdsfællesskab hvor faglig viden deles, og hvor vi kan blive inspireret af nye tanker og ideer
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer om uge med ansættelse pr. 1. oktober 2020. Ansættelsessted er på Linde allé 56 i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder i Sundhed og Træning,

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 20. august 2020 kl. 12.00

  Samtalerne afholdes mandag den 24. august 2020 på Linde allé i Korsør.

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Fysioterapeut til ge... (nyt vindue)
 • 23-08-2020 Fysioterapeut som brænder for neurologi

  Erfaren og engageret fysioterapeut søges til fast stilling i vores neurologiske team i Sundhed og Træning.

  Da én af vores erfarne fysioterapeuter i det neurologiske team har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny faglig stærk kollega som brænder for det neurologiske speciale.

  Som fysioterapeut

  Skal du være en del af vores tværfaglige neurologiske team. Du kommer til at varetage genoptræning indenfor det avancerede område. Du skal være kontaktperson og ansvarlig for individuelle forløb, være aktiv medspiller i det tværfaglige samarbejde med og omkring borgerne, samt ansvarlig for hold- og gruppetræning. Derudover skal du være åben over for, at hverdagen kan byde på andre arbejdsområder.
  Al vores træning ydes under følgende lovgivninger: Sundhedsloven §140 serviceloven §86 og i mindre grad §119.

  Hvem er vi?

  Sundhed og Træning består af tre teams. Vi har to trænende teams i hhv. Korsør og Slagelse, samt et udekørende team af hjemmeterapeuter.
  Hvert team har en faglig koordinator, og på træningsområdet har vi planlæggere som står for at indkalde borgerne til træning.
  Det neurologiske team i Sundhed og Træning består af 3 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter og 2 udekørende hjemmeterapeuter. Derudover samarbejder vi tæt med kommunens 2 hjerneskadekoordinatorer, talepædagoger, neuropædagoger og terapeuterne fra vores rehabiliteringspladser.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • Understøttelse af mestring af eget liv
  • Én borger - én plan
  • Det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • Ændre vaner varigt, varig effekt
  • Mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • Individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • Let tilgængelighed

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning, og med udgangspunkt i det, sammensætter vi individuelle forløb på tværs af lovgivningerne.

  Vi vil vægte, at du:

  • har en baggrund som fysioterapeut.
  • har solidt kendskab til og erfaring med genoptræningsområdet.
  • har erfaring indenfor det neurologiske område. I Sundhed og Træning arbejder vi specialeopdelt.
  • har relevante kurser, gerne Bobath.
  • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
  • evner at skabe tillid, og kan udvise empati overfor de mennesker du møder.
  • har evnen til at fordybe dig, uden at miste blikket for helheden.
  • trives i en travl hverdag, hvor der dagligt kommer nye opgaver til.
  • formår at arbejde selvstændigt og kan strukturer din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde.
  • som person er åben og lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relationer til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • som kollega er teamspiller.

  Vi tilbyder

  • En værdibaseret organisation.
  • Godt arbejdsklima, hvor plads til den enkelte og glæde er vigtige nøgleord.
  • En udviklingsorienteret arbejdsplads. Vi tør godt at prøve nye arbejdsgange af.
  • Mange engagerede kollegaer med stærk faglighed. Vi værdsætter et arbejdsfællesskab hvor faglig viden deles, og hvor vi kan blive inspireret af nye tanker og ideer.
  • Faglige udfordringer og udviklingsmuligheder.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge med ansættelse pr. 1.oktober 2020.

  Ansættelsessted er på Linde Allé 56 i Korsør, frem til sommer 2021 hvor vores neurologiske team flytter til nybyggede lokaler på Rosenkildevej i Slagelse.
  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Vil du vide mere

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder i Sundhed og Træning, Louise Moess Overlade på mail louov@slagelse.dk eller telefon 21 22 33 21.

  Frist

  • Søndag d. 23. august 2020 kl. 12.00
  Samtalerne afholdes onsdag d. 26 august 2020 på Linde allé 56 i Korsør.

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Fysioterapeut som br... (nyt vindue)
 • 25-08-2020 Fysioterapeut til udekørende team - barselvikariat

  Fysioterapeut til barselsvikariat i Hjemmeterapeutteamet i Sundhed og Træning


  I vores hjemmeterapeut team søger vi en frisk og energisk fysioterapeut til et 6 mdr. barselsvikariat.

  Som hjemmeterapeut

  Arbejder du i en udekørende funktion med rehabilitering af borgere i eget hjem jf. serviceloven §83a. Du er ansvarlig for individuelle rehabiliteringsforløb og indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i borgerens målsætning og deltager på koordinerende møder i områderne.
  I Slagelse Kommune arbejder vi med "Bedre bemanding" i hjemmeplejen og hos hjemmeterapeuterne. For hjemmeterapeuterne betyder det, at der kan være opgaver som ligger under Sundhedsloven §140 og serviceloven §86. de nærmeste tværfaglige samarbejdspartnere er hjemme- og sygepleje samt visitationen og de trænende terapeuter.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • Understøttelse af mestring af eget liv
  • Én borger - én plan
  • Det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • Ændre vaner varigt, varig effekt
  • Mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • Individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • Let tilgængelighed

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning, og med udgangspunkt i det sammensætter vi individuelle forløb på tværs af lovgivningerne.

  Vi vil vægte, at du:

  • har en baggrund som fysioterapeut.
  • har solidt kendskab til og erfaring med hverdagsrehabilitering.
  • har et fagligt stærkt ståsted, som kan bringes i spil i det tværfaglige samarbejde.
  • kan arbejde tæt sammen med andre faggrupper, for på den måde at sikre det bedste tilbud til borgerne.
  • ser muligheder fremfor begrænsninger og kan tænke lidt ud af boksen.
  • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
  • evner at skabe tillid, og kan udvise empati overfor de mennesker du møder.
  • kan rumme og anerkende menneskers forskellighed - og møde borgerne der hvor de er.
  • har evnen til at fordybe dig, uden at miste blikket for helheden.
  • trives i en travl hverdag, hvor der dagligt kommer nye opgaver til.
  • formår at arbejde selvstændigt og kan strukturer din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde.
  • som person er åben og lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relationer til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • som kollega er teamspiller.

  Vi tilbyder

  • En værdibaseret organisation.
  • Godt arbejdsklima, hvor plads til den enkelte og glæde er vigtige nøgleord.
  • En udviklingsorienteret arbejdsplads. Vi tør godt at prøve nye arbejdsgange af.
  • Mange engagerede kollegaer med stærk faglighed. Vi værdsætter et arbejdsfællesskab hvor faglig viden deles, og hvor vi kan blive inspireret af nye tanker og ideer.
  • Faglige udfordringer og udviklingsmuligheder.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge med ansættelse pr. 1. oktober 2020.
  Ansættelsessted er på Linde Allé i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Vil du vide mere

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder i Sundhed og Træning, Louise Moess Overlade på mail louov@slagelse.dk eller telefon 21 22 33 21.

  Frist

  • Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 12.00
  Samtalerne afholdes fredag den 28. august 2020 på Linde Allé 56 i Korsør.
  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffeattest.

  Søg stillingen Fysioterapeut til ud... (nyt vindue)
Ergoterapeut (1)
 • 17-08-2020 Sagsbehandlende terapeut til Hjælpemiddelområdet

  Ergo- og/eller fysioterapeut

  Sagsbehandlende terapeut søges til barselsvikariat til Hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune, med ansættelse 1. september 2020 eller snarest derefter.

  Hjælpemiddelområdet søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. september 2020, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 33-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelområdet er en del af Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed & Omsorg. Stillingen bliver tilknyttet området for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer i henhold til Servicelovens §§ 112, 113 og 116.

  Vi ser gerne at du har erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.
  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.
  Kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • Du må meget gerne have erfaring indenfor sagsbehandling af genbrugshjælpemider; evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser).
  • Du har kendskab til Servicelovens §§112, 113 og 116.
  • Du kan arbejde selvstændig, med respekt for vores team-organisering.
  • Du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen.
  • Vi formoder at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i KMD-sag, Cura Care og Cura Hjælpemidler.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer.
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret.
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk.
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er

  • En arbejdsplads, hvor humor skal have plads.
  • En arbejdsplads, som har fokus på arbejdsmiljøet.
  • En arbejdsplads hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende, og med en arbejdstidsplacering man-fre efter aftale ml. kl.8-17 m/ flekstidsaftale.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Konstitueret områdeleder Karen Jørgensen, tlf. 58579789. Mail. dkjor@slagelse.dk i uge 32 og 33.
  • Kvalitetssikringskoordinator/stedfortræder Ida Beck Jonasson tlf. 58579793. Mail. ibjon@slagelse.dk i uge 29 og 30.
  • TR/Fysioterapeut Mette Norup, tlf.58579784. Mail menor@slagelse.dk i uge 29 og 30.

  Frist

  • Mandag den 17. august 2020, kl. 12.00.
  Vær forberedt på at samtaler afholdes mandag den 24. august 2020.

  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
Chef (1)
AC-personale (1)
 • 06-08-2020 Juridisk konsulent
  Er du vores nye juridiske konsulent?

  I Administrationen i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune, er der løbende kommet nye opgaver til igennem en periode.
  Derfor søger vi en juridisk konsulent - foreløbig for en 1-årig periode - der har lyst til at være en del af en fagligt bredt sammensat afdeling.

  Du bliver en del af en stor organisation, der bevæger sig i en ny retning

  I Slagelse Kommune er der fokus på at skabe "Bedre velfærd til borgerne". Derfor arbejder vi på, at kommunen som helhed bliver en mere handlingsorienteret organisation, hvor både interne og eksterne arbejdsfællesskaber er grundlaget for vores virke.
  For at opnå bedre løsninger, skal vi i højere grad involvere borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv., og vi skal praktisere ligeværdig dialog med størst mulig åbenhed.

  Din nye hverdag

  Du bliver en del af et center på ca. 300 ansatte, fordelt på flere matrikler.
  I Center for Arbejdsmarked og Integration lægger vi vægt på, at vores arbejdsplads skal være et godt sted at være, og vi har fokus på udviklingen af et endnu bedre arbejdsmiljø.

  Du bliver en del af Administrationen, hvor dine kollegaer bl.a. varetager økonomiopgaver, besvarer aktindsigter og klager, sidder med personalesager og passer vores reception, samtidig med at de håndterer andre administrative opgaver. Der er i alt 20 ansatte og en leder i afdelingen.

  Vi har et godt fællesskab og afholder forskellige arrangementer, som er med til at skabe en god og uformel tone i en til tider travl hverdag, hvor vi arbejder med hver vores opgaver og fagligheder.

  Du vil indgå i et team af:
  • 1 faglig og juridisk konsulent, som arbejder på deltid, som understøtter hele centret hvad angår juridiske spørgsmål)
  • 1 faglig og juridisk konsulent, der arbejder med klager og anker
  • 1 administrativ konsulent, der blandt andet har ansvar for centrets GDPR compliance, herunder databehandleraftaler.
  Mængden af opgaver varierer i perioder og de spørgsmål, der kommer fra kollegaerne er mangeartede. Vi arbejder på tværs af centret og skal kunne navigere i flere forskellige love. Nogle opgaver kræver også dialog på tværs af centrene.

  Dine opgaver

  Dine arbejdsopgaver vil være at bistå med besvarelse af juridiske spørgsmål, besvarelse af klage/ankesager samt at understøtte i arbejdet med GDPR.
  Du kommer til at arbejde med juridisk sagsbehandling og løse juridiske opgaver - både konkret sagsbehandling og generelle opgaver i form af såvel mundtlig som skriftlig sparring og vejledning.

  Området spænder bredt inden for forvaltningsretten, social- og beskæftigelsesretten, retssikkerhedsområdet, mellemkommunale anliggender og persondataretten.

  Ligeledes er det en klar fordel, hvis du har interesse i økonomi, sådan at du kan bistå i økonomiafdelingen med sparring og understøttelse i forhold til diverse økonomiske problemstillinger, herunder også ændringer til UIMs autoriserede kontoplan.

  Opgaverne er meget varierede og indebærer såvel mundtlig som skriftlig formidling, og du vil til tider skulle tage stilling og besvare spørgsmål inden for juridiske områder, du måske ikke har kendskab til, og hvor den juridiske metode er afgørende for at løse opgaven.

  Dine kompetencer

  Du
  • har gerne en cand.merc.jur. eller tilsvarende
  • er analytisk og kan fortolke og omsætte (nyt) lovstof og komplicerede problemstillinger til enkle retningslinjer og arbejdsgange
  • har interesse for offentlig ret, herunder gerne persondataret
  • har viden eller villighed til at tilegne dig viden vedrørende mellemkommunale anliggender
  • kan lide at tilegne dig ny viden og undersøge juridiske problemstillinger
  • har stærk økonomisk forståelse og interesse
  • har gode formidlingsevner - både på skrift og i tale
  • er god til at prioritere dine arbejdsopgaver og din tid
  • interesserer dig for arbejdsmarkedsområdet
  • er ikke bange for at træffe afgørelser og foretage en selvstændig fortolkning i såvel konkrete som generelle sager
  • mestrer den juridiske metode og er god til herigennem at søge svar bredt.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer begrænset til 1 år med ansættelse snarest muligt og senest 1. oktober 2020.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret afdelingsleder Marianne Søgaard, tlf. 20 22 27 60 / mail: maris@slagelse.dk.

  Frist

  Torsdag d. 6. august 2020, kl. 17.00.

  Der afholdes samtaler tirsdag den 18. august 2020.
  Der vil indgå en case i forbindelse med samtalen

  Søg stillingen Juridisk konsulent (nyt vindue)