Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 11-11-2020 Pårørendevejleder til Slagelse Kommune – Sundhedstilbud
  Vi søger en kollega, der skal være med til at arbejde med pårørendeindsatsen i Slagelse kommune.

  At være pårørende til et sygdomsramt eller svækket menneske kan være en svær situation. Hele familien og særligt ægtefællens hverdag påvirkes og ændres pludseligt. Den pårørende kan derfor have behov for vejledning og støtte samt hjælp til at skabe netværk. Pårørende udgør en vigtig samarbejdspartner i ældreplejen, og skal inddrages i arbejdet omkring den ældre svækkede borger, idet de yder en kæmpe indsats og udgør en stor ressource.

  Som pårørendevejleder skal du

  • arbejde med hvordan vi i Sundhed og Ældre bedst muligt kan inddrage, samarbejde med og aflaste den pårørende
  • støtte og vejlede samt hjælpe pårørende med at skabe netværk
  • være initiativtager og opsøgende i forhold til samarbejdspartnere og udvikling af tiltag
  • varetage selve pårørendeindsatsen, som aktuelt består af individuelle samtaler og gruppeforløb med pårørende
  • bistå plejepersonale i svære situationer, hvor pårørende er involveret.

  I Slagelse kommunes værdighedspolitik er der fokus på

  • at pårørende oplever sig som vigtige samarbejdspartnere for medarbejderne
  • at pårørende får støtte til, at have rollen som pårørende, for derved bedre at kunne tackle situationer, hvor de oplever sig berørte og belastede
  • at medarbejderne ser det som en vigtig opgave, at etablere et godt samarbejde med de pårørende
  • at samspillet og dialogen mellem borgerne og deres pårørende samt medarbejderne er i fokus og prioriteres, for derved at kunne forstå hinandens "sprog" og kultur
  • at de ældre og deres pårørende oplever at blive inddraget og mødt af værdighed og respekt i dagligdagen
  • etablering af netværk for pårørende

  Pårørendeindsatserne kan udmøntes på mange måder, derfor ønsker vi, at du som pårørendevejleder er opsøgende og undersøgende på, hvad der lokalt og nationalt efterspørges hos de pårørende og samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder en stilling, hvor du med afsæt i de pårørendes behov får mulighed for, at varetage og påvirke indsatserne på området. En stilling hvor du i tæt samarbejde med pårørendevejleder kollega, pårørende og medarbejdere i Slagelse kommune sætter pårørendeindsatsen på dagsordenen. I stillingen er der en høj grad af indflydelse på egne opgaver og mulighed for selvstændigt at tilrettelægge dine arbejdsdage.

  Vi forventer, at du

  • kommer med en sundhedsfaglig baggrund og erfaring fra ældreområdet
  • har erfaring for at samarbejde med pårørende
  • kan drive en proces, hvor du med en undersøgende tilgang kan få blik for, hvilke indsatser/justeringer der giver mening at iværksætte for pårørende i Slagelse Kommune
  • er opsøgende og kan gå i front for at sikre samarbejdet omkring opgaver
  • kan opsætte mål for de indsatser der iværksættes, og følge op på disse
  • brænder for at gøre en forskel for pårørende.

  Din arbejdsplads bliver forankret i Forebyggelse, men dine samarbejdsrelationer skal findes i hele vores Center for Sundhed og Ældre.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ansættelse fra 1. januar 2021 og en ugentlig arbejdstid på 20 timer. Din primære arbejdsplads vil være i Slagelse, men der vil være opgaver rundt i hele kommunen, hvorfor det vil være en fordel, at du har kørekort.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere om stillingen

  er du velkommen til at kontakte
  • pårørendevejleder Annette Juul Jessen, på mail anjtu@slagelse.dk / tlf. 21 99 67 38 eller
  • leder af Forebyggelse Merete Mørch på mail memoe@slagelse.dk / tlf. 20 11 61 05.

  Ansøgningsfrist

  • Onsdag den 11. november 2020.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. november 2020.

   

  Søg stillingen Pårørendevejleder ti... (nyt vindue)
Teknisk servicepersonale (1)
 • 04-11-2020 Teknisk servicemedarbejder til Autisme Center Vestsjælland
  Kunne du tænke dig at være en del af et professionelt arbejdsfællesskab, der brænder for at arbejde med en bred vifte af opgaver? Har du pædagogisk forståelse, og vil du arbejde tæt sammen med vores brugere på Autisme Center Vestsjælland? Trives du med en afvekslende hverdag med alsidige opgaver, hvor ikke to dage er ens, og planlagte opgaver hurtigt kan ændre sig? Så er du måske vores nye kollega.

  Vi er i et team bestående af fire kolleger. Vi løser de tekniske opgaver i relation til inventar, bygningsvedligehold og udearealer på alle Autisme Center Vestsjællands bygninger. En vigtig del i hverdagen er at bistå og servicere organisationen med opgaver inden for disse områder.

  Vi tilbyder et

  • job med spændende og afvekslende opgaver, der kræver handlekraft, snilde og beslutsomhed
  • job med facetter og mulighed for faglig og personlig udvikling
  • spændende alsidigt job med fleksible arbejdstider. Arbejdstiden er fortrinsvis på hverdage
  • godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i samarbejde med mange forskellige faggrupper.

  Du

  • er gerne ejendomsservicetekniker eller har en håndværksmæssig baggrund
  • er praktisk anlagt og kan udføre en bred vifte af forefaldende reparations- og vedligeholdelsesopgaver
  • er serviceminded og har et pædagogisk flair
  • rummer gode samarbejdsevner til gavn for både brugere, kolleger og ledelsen
  • kan løse opgaver selvstændigt, men kan også konstruktivt indgå i et team med kollegaer
  • kan organisere det praktiske arbejde ved arrangementer samt servicere vores bygningers mange brugere
  • har overblik og ordenssans, samt føler ansvar for at arbejdspladsen fungerer
  • er opsøgende i forhold til vedligeholdelsesarbejder og kan strukturere egen arbejdsdag
  • er i besiddelse af godt humør og lægger vægt på en positiv hverdag.

  Desuden er du

  • it-interesseret og har lyst til integreret it-anvendelse i hverdagen
  • indehaver af kørekort, kategori B.

  Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder indenfor 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recoveryorienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv.

  Autisme Center Vestsjælland har ca. 700 medarbejdere.
   

  Yderligere oplysninger

  kan fås hos
  • koordinator for ACV Ejendomsservice, Frederik Kessel på tlf. 51 31 57 72.

  Stillingen er på 37 timer om ugen.

  Løn og ansættelsesforhold

  • Løn efter gældende overenskomst.

  Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Ønsket opstart

  • snarest muligt og senest 1. januar 2021.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag 4. november 2020.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 12. november 2020.
   

  Søg stillingen Teknisk servicemedar... (nyt vindue)
Sygeplejerske (1)
 • 16-11-2020 Centersygeplejerske til Plejecenter i Korsør
  Du er sygeplejerske og søger en hverdag med ansvar, der udfordrer dine evner til at formidle, delegere og udføre sygepleje.

  Du bliver en del af et sygeplejeteam på 5, som varetager sygeplejerskeopgaver på plejecentrene i Korsør. Der er 4 plejecentre i Korsør, og du vil få et selvstændigt ansvar for sygeplejeopgaver på plejecentret Lützensvej med 42 beboere, og omkring 50 medarbejdere der er SSA, SSH og ufaglærte. Du vil til daglig få et tæt samarbejde med den daglige leder for plejecenter Lützensvej.

  Kompleksiteten er stadigt stigende på plejecentrene, og derfor prioriterer vi din faglige og personlige udvikling højt. Det er vores forventning at du har lyst til at uddanne dig på diplomniveau inden for områder som demens, sår, geriatri, inkontinens mv. Som Centersygeplejerske skal du have en bred viden, og det er en fordel hvis du har erfaring fra flere områder.

  Du formår, i kraft af din interesse og dit engagement for sygeplejen, at arbejde med overblik for og indsigt i det hele menneske. Du kan fagligt inspirere og engagere dine kollegaer fra andre faggrupper, og du har lyst til at være den krumtap i hverdagen som både sikrer borgerne kvalitet i sygeplejen, samtidig med at du engagerer dig i sygeplejeteamet hvor de daglige udfordringer drøftes og sparring sker. Du kommer til en arbejdsplads hvor der er god trivsel og hvor den daglige drift går hånd i hånd med nye initiativer. Vi arbejder med praksisnær kompetenceudvikling bruger Cura som omsorgssystem.

  Vi tilbyder

  • en stilling med mange muligheder for fremtidig udvikling
  • kollegaer med engagement, faglig bredde og lyst til at hjælpe hinanden
  • mulighed for specialuddannelse på diplomniveau indenfor flere områder
  • attraktive vilkår
  • en arbejdstid på mellem 34-37 timer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske og har en bred erfaring indenfor flere områder
  • har lyst til at arbejde med sygepleje indenfor primær sektor, hvor vi i disse år oplever en stigende kompleksitet
  • kan samarbejde med flere faggrupper og tage fagligt ansvar i dagligdagen
  • har lyst til at formidle din faglighed.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Og, hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere

  om stillingen kan du kontakte

  Frist

  Send gerne din motiverede ansøgning med CV senest den
  • 16. november 2020.


   

  Søg stillingen Centersygeplejerske ... (nyt vindue)
Sundhedsplejerske (1)
 • 13-11-2020 Sundhedsplejersker og sygeplejersker på dispensation

  Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en kommune hvor tidlig indsats, forebyggelse og den gode start på livet står øverst på dagsordenen? På en arbejdsplads med masser af dynamik, fleksibilitet og engagement? Så er det lige dig vi søger som vores nye kollega!


  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune søger nye sundhedsplejersker.

  Vi søger

  En sundhedsplejerske til fast stilling samt sundhedsplejerske til barselsvikariat.
  Begge stillinger er placeret i nordgruppen i Slagelse.

  Vores arbejdsopgaver

  I Sundhedstjenesten varetager vi en lang række forskellige opgaver indenfor spæd- og småbørnssundhedspleje samt skolesundhedspleje, ligesom vi yder konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

  Vores tilbud omfatter blandt andet
  • Graviditetsbesøg til førstegangsgravide
  • Særlige graviditetsbesøg til sårbare familier
  • Barselsbesøg på 4-5.-dagen.
  • Rejsehold i forhold til rygning og seksuel sundhed
  • Behandlingstilbud til overvægtige børn og deres familier
  • Sund Sammen- fællesfagligt blik på 3 ½ årige børn - projekt i Korsør

  Derudover har vi udvidet vores arbejdsportefølje med tilbud om 4 måneders besøg til alle familier og en indsats på 3. klassetrin med fokus på trivsel og overvægt. Vi tilbyder også § 11 stk. 3 besøg samt tilbud fra vores 3 uddannede småbørnskonsulenter.

  Vi indgår i projektarbejde i forhold til Helhedsplanen "En fælles boligsocial indsats 2017-2021", hvor vi udfører ½ års - og 1½ års besøg til familier i udvalgte områder.

  For yderligere info, også om vores forskellige specialer, se Sundhedstjenestens hjemmeside (nyt vindue)

  Dine kvalifikationer

  • Du er uddannet sundhedsplejerske.
  • Er du sygeplejerske og opfylder kravene til optag på Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske, er du også velkommen til at søge stillingerne.

  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med og lyst til at indgå i dette samarbejde, sammen med andre centrale aktører på området.

  Vi er i Sundhedstjenesten optaget af projekter og tilbud internt og på tværs af kommunen, og derfor forventer vi, at du er fleksibel og stabil i forhold til varetagelse af Sundhedstjenestens kerneopgaver og tilbud. Vi forventer faglig optagethed og nysgerrighed på deltagelse i udvikling af børnefamiliers vilkår og sundhedsplejens aktiviteter i relationsdannelse og tidlig indsats.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi samarbejder om et godt følgeskab mellem medarbejdere og ledelse
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange faglige og personlige kompetencer. Alle vægter vi en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen
  • gode rammer for faglig udvikling og sparring gennem ekstern supervision
  • løbende kompetenceudvikling, f.eks. deltager alle fastansatte  i PUF uddannelsen i 2021
  • et individuelt tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • et aktivt og engageret MED-system, som giver dig og dine kolleger mulighed for en høj grad af medinddragelse, indflydelse og ansvar for både hverdagen og visionerne for Sundhedstjenesten, i tæt samspil med ledelsen

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten er en decentral virksomhed i børn og unge området. Vi har base i Skælskør, hvor der også holdes gruppe- og personalemøder. Alle sundhedsplejersker er tilknyttet et distrikt med dagtilbud og skole. Sundhedstjenesten består af 26 sundhedsplejersker, 1 administrativ medarbejder, 1 kostvejleder, 1 souschef samt 1 leder.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Alle sundhedsplejersker arbejder som selvtilrettelæggende.

  Stillingerne er tilknyttet forskellige distrikter i kommunen og ønskes besat pr. 1. januar 2021.
  Begge stillinger er i udgangspunktet på 37 timer, men vi er åbne for dine ønsker til timetallet, hvis du er den rigtige ansøger.

  Barselsvikariat er i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

  Som beskrevet tilbyder vi barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier. Du skal derfor forvente, at du skal deltage i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.

  Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst, vores forhåndsaftaler og principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhedstjenesten Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01 eller
  • souschef Tina Bjerg Jørgensen på tlf. 28 80 14 50.

  Ansøgningen

  Er du er interesseret i stillingerne, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.

  Der skal foreligge en straffe- og børneattest ved alle ansættelser i Sundhedstjenesten.

  Frist

  • fredag den 13. november 2020 kl. 12.00.

  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 20. november 2020 på Næstvedvej 15 i Skælskør.

   

  Søg stillingen Sundhedsplejersker o... (nyt vindue)
Studiejob (1)
 • 13-11-2020 2 juridiske studentermedhjælpere

  Vi søger to engagerede og ansvarsbevidste studentermedhjælpere til juridiske opgaver i Center for Sundhed og Ældre


  Som studentermedhjælper bliver du en del af sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre.

  Sekretariatet understøtter centerets områder og afdelinger i en række administrative opgaver samt med analyse- og udviklingsopgaver. Derudover står sekretariatet for den politiske betjening af centerets fagudvalg.

  Centerets områder udgør hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, aktivitetscentre, Sundhed og Træning samt visitation og hjælpemidler.

  Som studentermedhjælper skal du bistå centret med at løse opgaver indenfor

  • afgørelser og klagehåndtering indenfor det socialretlige område (Serviceloven)
  • sparring på juridiske spørgsmål
  • aktindsigtsanmodninger (Forvaltningsloven og Offentlighedsloven)
  • afklaring af juridiske forhold ved mellemkommunale betalinger (Retssikkerhedsloven)
  • databeskyttelse
  • kontrakter og aftaleret (fx på Frit Valgs-området)
  • diverse ad hoc-opgaver indenfor det juridiske område.

  Vi forventer, at du

  • læser cand.jur. og har afsluttet din bacheloruddannelse
  • har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentligret og/eller kommunalret
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver
  • kan behandle oplysninger fortroligt
  • er imødekommende og serviceorienteret
  • har mod på at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis
  • er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.

  Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor

  • der er mulighed for, at du kan afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis
  • du får dygtige og engagerede kolleger med forskellige faglige baggrunde
  • der er højt til loftet, og hvor vi spiller hinanden gode
  • vi har fokus på et godt arbejdsmiljø
  • der er mulighed for selvstændig og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

  Løn- og ansættelsesforhold

  efter gældende overenskomst og med en arbejdstid på 15 timer ugentligt.

  Arbejdsstedet er Torvegade 15, 4200 Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • Leder af det administrative team og myndighedschef, Susanne Fagerberg, tlf. 20 49 90 96 / mail sufag@slagelse.dk, eller
  • Falig leder, Heidi Kjelgaard, tlf. 24 83 23 62.

  Ansøgning

  • ansøgningsfristen er den 13. november 2020.
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47.

  Ansættelse snarest muligt og senest den 1. december 2020.

  Søg stillingen 2 juridiske studente... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 22-11-2020 Socialrådgiver/socialformidler til Center for Handicap og Psykiatri
  Brænder du for at gøre en forskel for mennesker med handicap, sindslidelse og social udsathed? Kan du trives i en organisation, som er midt i en spændende forandringstid? Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål, er dette job sikkert noget for dig.

  I Center for Handicap og Psykiatri arbejder vi på at blive de fagligt dygtigste i hele Danmark. Vi er i konstant udvikling, hvor fokus er
  på kvalitet i kerneopgaven og at gøre mere af det, der virker. Vores kerneopgave er at tildele hjælp og støtte inden for Servicelovens rammer til voksne borgere med handicap, sindslidelse og socialt udsathed. Vi arbejder med en recoveryorienteret tilgang, hvor vi har fokus på borgerens ønsker og drømme, som vi understøtter gennem Åben dialog og vores faglige viden.

  I spidsen for hele centrets udvikling står et tværfagligt lederteam, som udøver anerkendende, tillidsbaseret ledelse og understøtter kontinuerlig læring hos vores medarbejdere.

  Vi har behov for dig, som

  • har en faglig baggrund inden for det specialiserede område, gerne som socialrådgiver/socialformidler
  • synes det er spændende at tænke ud af boksen og eksperimentere med nye metoder eller idéer inden for lovgivningens rammer
  • er klar til forandring og har lyst til at indgå i tværfaglige projekter med både kollegaer og interne og eksterne samarbejdspartnere
  • har en oprigtig interesse i mennesker med handicap og/eller sindslidelse og socialt udsathed, og ønsker at gøre en forskel - lige nu mangler vi primært hænder inden for psykiatriområdet, herunder borgere med dobbeltdiagnoser
  • er fagprofessionel og har en betydelig indsigt i lovgivningen, krav om handleplaner og dokumentation på det specialiserede socialområde (servicelovens bestemmelser om voksne)
  • er stærk i det skriftlige sagsarbejde som journalnotater, breve, afgørelser samt funktionsudredninger
  • har personlig og faglig gennemslagskraft og lyst til at indtage rollen som myndighedsperson
  • er robust og kan stå på begge ben i en travl dag med mange bolde i luften
  • er en ansvarstagende holdspiller, som sætter en stor værdi i at give en hjælpende hånd med, hvor der er behov
  • kan lide at samarbejde i teams - også tværfagligt - med fælles ansvar for borgerne
  • har viden om, og erfaring med, at arbejde i en politisk organisation.

  Din uddannelsesmæssige baggrund kan både være socialrådgiver, formidler eller noget helt tredje. Vi lægger især vægt på dine menneskelige egenskaber, din faglige kunnen og din lyst til at blive en aktiv del af vores myndighedsopgave.

  Din arbejdsdag vil bestå af

  • tæt samarbejde med borgere
  • et dagligt tværgående samarbejde med offentlige og private leverandører - en del af dine møder vil foregå ude i borgerens hjem eller hos samarbejdspartnere
  • tæt samarbejde og sparring med kollegaer
  • et løbende arbejde med at udvikle og integrere nye arbejdsmetoder, foretage prøvehandlinger og evaluere om de virker
  • deltagelse i tværfaglige fora i og uden for centret.

  Vi tilbyder dig

  • et spændende og udviklende job, hvor du er en del af et team med dygtige og gode kollegaer
  • god introduktion til opgaven og afdelingen
  • deltagelse i kontinuerlig kompetenceudvikling
  • mulighed for specialisering inden for fagområderne
  • en arbejdsplads som prioriterer det gode arbejdsmiljø højt - både fagligt og socialt
  • supervision via Åben Dialog metoden.
  • en beliggenhed tæt på stationen med gode parkeringsforhold
  • flekstid
  • en ambitiøs arbejdsplads, med en klar vision om, at være den fagligt bedste i Danmark på alle områder.

  Lønindplacering efter gældende overenskomst og principper i Ny Løn. Det bliver ved ansættelse i Slagelse kommune indhentet straffeattest.
  Kørekort er nødvendigt i jobbet - vi stiller biler til rådighed.

  Er du interesseret?

  Vil du høre mere eller spørge ind til ovenstående, er du velkommen til at kontakte 
  • Teamleder Jeannett Jakobsen på 30 51 27 32
  • TR Trine Rask Pedersen på 58 57 93 59.

  Frist

  • Send din ansøgning senest 22. november 2020.
  • Der vil være ansættelsessamtaler 27. november, og kandidaterne til samtale vil blive indkaldt 25. november.
  • Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.


  Søg stillingen Socialrådgiver/socia... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 15-11-2020 SSH til nattevagt på Plejecenter Møllebakken
  Fra 1. december 2020 søger vi en nattevagt til Bakkestien 18,66 timer ugl. med følgende vagtplan: Uge 1, vagter fra torsdag til søndag, uge 2 fri og uge 3, vagter fra mandag til onsdag.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.
  Møllebakken er en del af en "klynge" sammen med 2 andre plejecentre.

  Vi søger en social- og sundhedshjælper, der har lyst til at være ved demente beboere, hvor der ikke er to nætter, som er ens.
  Som nattevagt er du en del af et team, og ud over at passe vores beboere, vil der være forskellige arbejdsopgaver, som ligger i nattevagten, for at få dagligdagen til at fungere.
  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer

  • faglig dygtig
  • har lyst til at arbejde om natten
  • gerne erfaring med demente borgere
  • god til samarbejde
  • fleksibel og omstillingsparat
  • kan bevare overblikket i pressede situationer
  • godt humør

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed

  er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Connie Andersen, tlf. 58 57 34 55 eller 58 57 34 10 for yderligere oplysninger.

  Ansøgningsfrist

  • 15. november 2020.

   

  Søg stillingen SSH til nattevagt på... (nyt vindue)
Pædagog (6)
 • 04-11-2020 Pædagog til Kulturhuset, VASAC Slagelse

  VASAC Slagelse søger pædagog til bevægelsesgruppen i Kulturhuset

  Om os

  VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter under Slagelse Kommune, der henvender sig til borgere, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.

  Kulturhuset er VASAC ´s aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104, beliggende på Rosenkildevej 91B, 4200 Slagelse.

  Fagligt miljø

  Kulturhuset beskæftiger 53 borgere og 12 pædagoger - fordelt i 4 specialiserede grupper:
  Kunst - Teater - Musik og Bevægelse.
  Kulturhuset er kendetegnet ved et højt fagligt og dynamisk miljø, nogle dage med fuldt tryk på og "larm i gaden" - andre med ro og fordybelse.
  Vi arbejder ud fra en Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang som sikrer, at borgeren føler sig hørt og respekteret.

  Stillingen er primært tænkt til Bevægelsesgruppen, da vores nuværende pædagog har søgt nye udfordringer.
  Aktuelt består gruppen af 10 borgere med meget differentierede støttebehov - nogle i kørestol andre uden verbalt sprog.
  Der er i alt 2 faste pædagoger og en pædagogstuderende tilknyttet gruppen.
  I Bevægelsesgruppen arbejdes der udviklingsorienteret indenfor krop og bevægelse; Bevægelsesgruppens aktiviteter varierer afhængig af målgruppens kompetencer, ønsker og behov og dækker i bred forstand fra kropsbevidsthed, ernæring, sanseintegration til fysisk udfoldelse i form af boldspil, dans samt diverse udeaktiviteter.
  Bevægelsesgruppen er ligeledes en del af et projekt med Gerlev Lege Park "Projekt Handi Leg"
  For at understøtte den enkelte borgers kommunikations niveau arbejdes der dagligt med Tegn-Til-Tale, billedkommunikation og IPads.

  Vi tilbyder

  • Et Kulturhus med fokus på teater, bevægelse, musik og kunst, hvor vi understøtter borgerne i en anerkendende og relations orienteret tilgang, så borgerne bliver hovedaktører i ovenstående aktiviteter.
  • Et arbejdsfællesskab hvor vi sammen har fokus på, at skabe de bedste rammer for kerneopgaven.
  • Et pædagogisk læringsmiljø, hvor du sammen med borgerne opstiller læringsmål og udarbejder pædagogiske handleplaner
  • En arbejdsplads hvor man hjælper hinanden på tværs af huset
  • Faglig og pædagogisk sparring med dygtige kollegaer
  • En arbejdsplads i konstant bevægelse, hvor der arbejdes på, hele tiden at udvikle vores tilbud, tilpasset målgruppen.
  • At blive vejleder for studerende

  Vi forventer, at du

  • er pædagog med kendskab til - og interesses for bevægelse og motion som kan sætte borgeren i centrum i alle former for bevægelsesaktiviteter
  • er en person der tør sætte sig selv fri og bruge sig selv som redskab i forhold til ovenstående
  • har erfaring med målgruppen og evner at støtte og motivere borgerne uanset deres udfordringer
  • er teamplayer, med et godt overblik og fleksibel i forhold til opgaveløsning og samarbejder på tværs i Kulturhuset og med øvrige samarbejdspartnere
  • er god til at formulere dig skriftligt - vi anvender fagsystemet Bosted som pædagogisk dokumentations- og arbejdsredskab
  • skal være med til at skabe rum til nytænkning, udfoldelse og kreativitet
  • er ansvarlig, mødestabil og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
  • er energisk, positiv indstillet og udadvendt, og ikke bange for at tage fat, uanset om det drejer sig om at yde hjælp til personlig pleje eller andre praktiske opgaver.
  • har kørekort B
  Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med sang og musik.

  Arbejdstid

  Arbejdstiden er mandag-fredag mellem kl. 8.00 - 14.30 En dag om måneden fra kl. 8.30. -17.00 (personalemøde), aften og weekend arrangementer kan forekomme.

  Løn og ansættelsesvilkår

  • 32 timers stilling, efter gældende overenskomst mellem KL/Socialpædagogernes Landsforbund, samt principper for ny løn.
  • Stillingen ønskes besat om muligt den 1. december - senest 1. januar 2021
  • Der skal foreligge offentlig straffeattest ved ansættelse i VASAC Slagelse.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  • afdelingsleder Inge Lindegaard Kristensen i følgende tidsrum: mandage og fredage 9-12 i ugerne 43 og 44 på telefon 21 27 42 80.
  Læs mere om VASAC Slagelse (nyt vindue)

  Frist for ansøgning

  • Onsdag den 4. november kl. 12.00.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 12. november 2020

  VASAC Slagelse er en del af Slagelse Kommunes afdeling for Handicap- og Psykiatri og beskæftiger 40 personaler og 220 borgere. VASAC Slagelse tilbyder en bred vifte af arbejdstilbud efter Servicelovens §103 og §104, både i egne rammer og i private virksomheder.
  VASAC Slagelse er en røgfri arbejdsplads.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Søg stillingen Pædagog til Kulturhu... (nyt vindue)
 • 06-11-2020 Pædagog til Firkløverens vuggestue

  pr. 1. januar 2021.


  I vores vuggestue er der mange dejlige børn og voksne. En af vores pædagoger har valgt at søge nye udfordringer, derfor søger vi en ny kollega.
  Stillingen er på 35-37 timer om ugen

  Vi forventer, at du

  • er positiv, nærværende og til stede ved børnene når du er på arbejde
  • har erfaring med og er fagligt opdateret i forhold til det pædagogiske arbejde i en vuggestue
  • kan reflektere over egen og andres praksis og kan omsætte dine og jeres refleksioner til praksis
  • er god til at opbygge relationer og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
  • kan være fysisk aktiv sammen med mindre børn (også på gulvet) og mestrer at kunne gå i øjenhøjde med børnene
  • kan bidrage til glæde, sang og musik i samspil med børn og kolleger
  • kan finde mening i, at gå ud i alt slags vejr hele året rundt og har gode kompetencer i forhold til at finde på pædagogiske aktiviteter i uderummet for børn i alderen 0-3 år
  • har erfaring med og mestrer at kunne et dialogisk og vejledende forældresamarbejde
  • har gode skriftlige kompetencer; kan formulere dig på skrift i forhold til opslag på Tabulex, nyhedsbreve til forældre, referater fra diverse møder, udviklingsbeskrivelser på børn og evt. statusudtalelser
  • har gode IT-kompetencer 

  Vi er en kommunal 0-6 års institution i Slagelse N. Institutionen ligger i rolige omgivelser for enden af en blind vej.

  Vores institution består i øjeblikket af en ny bygning med 4 stuer, fælles faciliteter og 4 pavilloner.  Vi har vuggestue på de to stuer i den nye bygning. 1. januar flytter der midlertidigt børnehavebørn ind på de 2 andre stuer og der fortsættes renovering/udbygning af Firkløveren. I den forbindelse bliver de gamle pavilloner revet ned. Vi forventer at have en ny Firkløver færdig forår 2022. Vi har god plads inde og en fantastisk legeplads med mange muligheder for leg, fordybelse og bevægelse.

  Vi er medlem af Grønne Spirer (Friluftsrådet) og har fokus på at inddrage naturen og bevægelse i vores pædagogik.

  Vi er 18 positive og engagerede medarbejdere som alle brænder for vores fag, og som har et godt arbejdsmiljø.

  Vi forventer at du som minimum besøger Firkløverens hjemmeside (nyt vindue).

  Hvis du er interesseret i at høre nærmere,

  er du velkommen til at kontakte
  • leder Jette Landsvig på tlf. 58 50 20 56 i tidsrummet 10.00-12.00

  Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning fra lige netop dig.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 6. november kl. 12.00

  Vi forventer at holde samtaler onsdag den 11. november om formiddagen.

   

  Søg stillingen Pædagog til Firkløve... (nyt vindue)
 • 10-11-2020 Souschef i Børnehuset Ved Noret - 37 timer

  Børnehuset ved Noret søger en souschef pr. 1. januar 2021, 37 timer.


  Vi er en lille hyggelig institution der ligger i naturskønne omgivelser, et stenkast fra Korsør Nor og tæt på skov og strand. Vi er en integreret institution 0-6 år, fordelt på 3 stuer, vuggestue, småbørnsgruppe og "storegruppen". Vi inddeler børnene ud fra udvikling og kompetencer, og ikke ud fra alder.

  Vi har fokus på nærvær, tryghed og den tætte kontakt til børn og forældre, samt at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem gode læringsmiljøer der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.

  Som souschef er du en del af normeringen og du er dermed en synlig del af ledelsen ude i børnegrupperne.

  Vi forventer af dig, at du

  • er uddannet pædagog
  • har en anerkendende tilgang til dine omgivelser
  • har lyst til og interesse i et ledelsesansvar for børn og medarbejdere
  • er en loyal sparringspartner for lederen
  • kommunikerer i øjenhøjde
  • er loyal overfor beslutninger
  • er omstillingsparat, kan navigerer i krydsfeltet ledelse/primærpædagog
  • bidrager til faglig ledelse
  • kan reflektere over egen og daglig praksis
  • har lyst til at udvikle og skabe forandring
  • kan tage over når leder ikke er til stede
  • er fleksibel
  • kan tage ansvar for nærmere aftalte administrative opgaver.

  Pædagogiske forventninger ud over ovenstående

  • at du kan indgå i tæt samarbejde med stuepersonalet om planlægning af pædagogisk praksis
  • hvis du kan spille en eller anden form for instrument eller har kompetencer indenfor ude liv eller bevægelse vil det klart være et plus.

  Vi tilbyder

  • en unik mulighed for at være medskaber af et helt nyt ledelsesteam
  • medvirken til implementering af ny styrket læreplan
  • medvirken til skabelsen af en dokumentations og - evalueringskultur
  • medvirken til at skabe trivsel for børn, forældre og medarbejdere.

  Vi er en institution i rivende udvikling, vi er i fuld gang med at implementere ny styrket læreplan. I Børnehuset Ved Noret vil du blive taget godt imod, af fagligt dygtige medarbejdere og leder, der lægger stor vægt på gensidig tillid og samarbejde.

  Du er velkommen

  til at besøge institutionen inden du søger -
  • ring 58 37 01 81 for at aftale besøg, med leder Malene Bjørch eller AMR Ann Nissen.

  Du er også velkommen til at besøge Børnehuset ved Norets hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • 10. november 2020 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 16. november med eventuelt anden samtale den 19. november.

   

  Søg stillingen Souschef i Børnehuse... (nyt vindue)
 • 15-11-2020 Pædagog på 35 timer til Rosenkildevej 85
  Rosenkildevej 85 danner rammen om et bofællesskab for fire voksne borgere, under Autisme Center Vestsjælland. Borgerne har behov for stor støtte til plan­lægning og udførsel til alle dagligdagens gøremål.

  Borgernes verbale kommunikation skal understøttes og der er behov for, at du som ressourceperson ved siden af borgeren, vil gøre en indsats for kontinuerligt at vedligeholde og udvikle muligheden for at borgeren kan kommunikere med sin omverden.

  Udover den pædagogik der knytter sig til at arbejde med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser, arbejder vi også på at implementere et Recovery orienteret syn på den enkelte borger og vi er optaget af altid at tænke etik ind i vores arbejde.

  Om jobbet og dig

  Du bliver ansat til at arbejde med skiftende arbejds­tider som omfatter både dag og aftenarbejde, samt weekend arbejde hver anden weekend.

  Du
  • er uddannet pædagog, meget gerne med neuropædagogisk viden
  • skal varetage rollen som kontaktpædagog
  • har kørekort til personbil
  • kommer til at arbejde i et miljø, hvor der kan forekomme udadreagerende adfærd. Vi arbejder med risikovurderinger, som en af vores metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø.

  Lidt om arbejdspladsen Autisme Center Vestsjælland

  Med særligt fokus på opgradering af fagligheden hos den enkelte medarbejder sigter vi mod at være en af de førende virksomheder på landsplan inden for tilbud til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

  Det betyder, at du som fastansat medarbejder vil blive tilbudt kurser der klæder dig på til at varetage opgaven med en høj grad kvalitet ind i dit arbejde. Dine kolleger vil være mennesker med stolthed og ambitioner ind i deres job - vi vil gerne være stolte af det arbejde vi har udført når dagen er omme.
  Med ca. 690 ansatte er vi Slagelse Kommunes største offentlige arbejdsplads så du får massere af kolleger.

  Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst, hvor der gives et lokalt tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Har du spørgsmål

  vedr. jobbet kan du rette henvendelse til

  Tiltrædelse

  • 1. januar 2021 eller efter aftale.

  Ansøgningsfrist

  søndag den 15. november 2020.

  Samtaler vil blive afholdt onsdag den 25. november 2020.
   

  Søg stillingen Pædagog på 35 timer ... (nyt vindue)
 • 17-11-2020 Souschef til Firkløveren

  - 37 timer pr. 1. januar 2021


  Har du lyst til at arbejde med ledelse og være en del af et ledelsesteam, hvor engagement, nærvær, glæde og faglighed er i højsædet?

  Vil du være med til at sætte retning og skabe rammer i en kultur hvor der forsat skal udvikles spændende lege - og læringsmiljøer ude og inde?

  Kan du se meningen med at være en del af ledelsen hele dagen, hvad end du er på gulvet eller ej?

  Kan du nikke genkendende til det, så læs.

  Hvem er vi

  Vi
  • er en integreret daginstitution (0-6 år) i Slagelse Nord, med en fantastisk beliggenhed i naturskønne omgivelser for enden af en blind vej. I vores børnehavedel har vi 6 pladser i "Det særlige tilbud"
  • er en institution i forandring, vi er i gang med fase 2 i forhold til at bygge videre på vores nye vuggestuehus som, stod færdig i foråret 2020. Vi skal organisere os anderledes i 2021 og i foråret 2022 forventer vi at den nye Firkløver står klar til indflytning
  • har fokus på leg, bevægelse og udeliv
  • er medlem af Grønne Spirer under Friluftsrådet
  • har fokus på at skabe gode læringsmiljøer som fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse
  • er nysgerrige på vores pædagogiske praksis og hos os hører du sjældent ordet "plejer"

  Vi forventer, at du
  • er uddannet pædagog
  • har ledelsesevner, gerne med erfaring som afdelingsleder eller lignende, suppleret med diplom i ledelse og/eller et ønske om og/eller vilje til at tage en diplom i ledelse
  • kan mestre at være afdelingsleder for enten vuggestuen eller børnehaven
  • er en loyal sparringspartner for lederen og kan påtage dig et ledelsesmæssigt medansvar
  • kan varetage administrative opgaver efter aftale med lederen
  • kan tage over, være stedfortræder og tage ansvar når lederen ikke er tilstede
  • brænder for uderumspædagogik og er et fagligt fyrtårn
  • brænder for en pædagogik med øje for betydningen af læring gennem kroppen og bevægelse
  • Ahar en anerkendende tilgang til børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • kan bevare roen og overblikket i pressede situationer - og ser muligheder frem for begrænsninger
  • har lyst til at bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i dialog med leder og medarbejdere, med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan
  • har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.

  Vi tilbyder

  • en engageret leder og 16 engagerede medarbejdere som alle har fokus på kerneopgaven, faglighed og et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne
  • en kultur hvor der er plads til forskellighed både blandt børn, forældre og medarbejdere og hvor vi respekterer hinandens forskellighed
  • en kultur hvor du kan blive medskaber af, og bidrage til, fortsat udvikling af den pædagogiske praksis 
  • en kultur som er lige midt i endnu en spændende forandringsproces og som glæder sig til det nye
  • max. 28 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn med plads til flere i 2022.

  Hvis du tænker at dette job lige er noget for dig, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning.

  Yderligere oplysninger

  Vi forventer at du som minimum ringer for flere oplysninger og/eller at du ringer og laver en aftale om at besøge os inden, du søger. Kontakt
  • leder Jette Landsvig, på tlf. 58 50 20 56 - tryk 1 for kontoret.

  Du er også velkommen til at besøge Firkløverens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • Tirsdag den17. november kl. 12.00.

  Vi forventer at holde samtaler mandag den 23. november med eventuel anden samtale torsdag den 26. november.


   

  Søg stillingen Souschef til Firkløv... (nyt vindue)
 • 23-11-2020 Pædagog til Storebæltskolens indskoling

  Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn med særlige behov, kan komme i spil?

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Indskolingens personale er kendetegnet ved at være tydelige og villige til at tage "det lange seje træk" for at se udviklingen hos eleven. Der arbejdes på at skabe genkendelighed, rutiner og aktiviteter i henholdsvis skole og SFO, så eleverne oplever at mestre positive rutiner.

  Vi søger en pædagog, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgang til opgaven. Vi vægter et tæt samarbejde med forældre om elevens trivsel og læring.

  Vi tilbyder en skoledag med små mirakler, liv og udvikling og du får dygtige kollegaer og en bred vifte af fagpersoner til at sparre med.

  Vi kan tilbyde

  • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt
  • et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
  • et tæt teamsamarbejde, hvor vi løfter i flok og er hinandens forudsætninger
  • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
  • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
  • en attraktiv løn
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog gerne med erfaring inden specialpædagogiske felt
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan læse de situationer/relationer, du befinder dig i og kan navigere i dem
  • Er faglig dygtig, tydelig, reflekterende og handlekraftig
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov.
  • er stærk til at danne relationer og til at tage ansvaret for relationen til barnet
  • har forståelse for egen indflydelse i det pædagogiske samspil og kan reflektere over det
  • kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed og læringslyst for eleverne
  • byder aktivt ind i det fælles faglige teamsamarbejde - og er skarp på, hvad du kan tilbyde os
  • arbejder didaktisk, med fokus på at opstille mål og arbejde struktureret med barnets udvikling
  • har lyst til undervise børn fagligt og socialt
  • mestrer det tværfaglige samarbejde med skolens personale
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, hvor vi møder forældre åbent og respektfuldt.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2021.

  Stillingen er som udgangspunkt på 35 timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • indskolingsleder Charlotte Søfeldt på telefon 30 69 57 75
  • skoleleder Benjamin Ejlertsen, på telefon 51 18 57 55 eller på mail: beejl@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 23. november 2020 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler afholdes 26. november 2020.

  Søg stillingen Pædagog til Storebæl... (nyt vindue)
Lærer (3)
 • 13-11-2020 Lærer til søndermarksskolen i slagelse pr. 1. januar 2021
  Søndermarksskolen søger en faglig dygtig lærer, der vil være med til at videreudvikle skolen, så vi forbliver en attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere. En skole, hvor der er fokus på et højt læringsudbytte i et miljø, hvor alle trives. Søndermarksskolen er placeret i Slagelse Østby tæt på motorvejsfrakørsel.

  Vi søger en uddannet folkeskolelærer i en 37 timers stilling med linjefag eller tilsvarende kompetencer i dansk (indskoling/mellemtrin) og gerne idræt, andre fagkombinationer er også meget velkomne til at søge vores ledige stilling.

  Din profil

  Du
  • er læreruddannet
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • kan undervise med synlige læringsmål
  • er teamorienteret, men også selvstændig og har respekt for teamets aftaler og spilleregler
  • har faglige ambitioner samt kompetencer til at omsætte dem til læring og viden hos eleverne
  • er samarbejdsorienteret - og ser dette som en betingelse for et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og skole-/hjemsamarbejde
  • er kreativ, fleksibel og forstår at udnytte mulighederne i skolens struktur til fordel for skolens elever
  • har mod og lyst til at synliggøre egen praksis i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse, samt arbejde med stærkere læringsfællesskaber
  • er tydelig og troværdig i ord og handling.

  Vi tilbyder

  • et dynamisk og fagligt miljø og gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
  • et godt og udviklende arbejdsmiljø
  • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • faglig sparring og kollegialt sammenhold
  • en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø med fokus på socialkapital.

  Om os

  På Søndermarksskolen har vi 500 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse. Vi efter- og videreuddanner løbende vores personale på kurser, vi selv skræddersyr til vores behov med eksterne samarbejdspartnere.

  Søndermarksskolen er meget optaget af arbejdet med fokus på læring og fastsættelse af tydelige læringsmål sammen med den enkelte elev. Alle klasser har ugentligt skemalagt tid til individuelle læringssamtaler med eleverne.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • skolen på tlf. 24 29 68 01 eller
  • skoleleder Henrik Hallig mobil 20 11 73 68

  Du kan finde flere oplysninger om Søndermarksskolen på Søndermarksskolens hjemmeside (nyt vindue) eller på Facebook - Søndermarksskolen Slagelse

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 13. november 2020

   

  Søg stillingen Lærer til søndermark... (nyt vindue)
 • 20-11-2020 Lærer til Tårnborg Skole

  Vi søger

  Lærer til fastansættelse på 37 timer fra 1. januar 2021, som har erfaring med undervisningen i de naturfaglige fag i udskolingen.

  Hvem er vi

  Tårnborg Skole er en 1-sporet skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi er en dejlig mangfoldig blanding af elever, forældre og kollegaer, som er med til at gøre arbejdet både udfordrende og spændende. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende.

  Vi forventer, at du er

  • en dygtig og tydelig klasserumsleder (det er helt afgørende)
  • imødekommende, nærværende og positiv i forhold til elever, forældre og kollegaer
  • inkluderende, anerkendende og undersøgende i forhold til praksis
  • interesseret i det faglige og pædagogiske arbejde med børn
  • aktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team
  • i besiddelse af stærke relationskompetencer og kan sætte dem i handling
  • loyal i alle relationer og har gode samarbejdsevner.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer
  • en arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
  • fokus på elevernes trivsel
  • fokus på elevernes faglige resultater
  • tæt samarbejde med forældre.

  Arbejdstid

  I skolen er der fleksible arbejdstider - dog i gennemsnit tilstedeværelse på 36 timer (af 40 timer) pr. uge ved fuldtidsansættelse. Der er én fast mødedag om ugen.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Hvis du vil vide mere - kontakt

  • Viceskoleleder Majse Larsen Tlf. 92 43 67 15
  eller skriv til skolens mail: sktaarn@slagelse.dk

  Frist

  • Fredag den 20. november 2020 kl. 18.00.
  Ansættelsessamtaler onsdag den 25. november om eftermiddagen.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling.


  Søg stillingen Lærer til Tårnborg S... (nyt vindue)
 • 20-11-2020 Indskolingslærere i dansk og/eller matematik til Antvorskov Skole
  Brænder du for at give eleverne en god skolestart, og elsker du at se eleverne knække koden i læsning eller se deres spirende nysgerrighed i mødet med matematik, så er det lige netop dig, vi søger! Vi mangler pr. 1. december 2020 eller hurtigst derefter engagerede indskolingslærere i både dansk og matematik. Vi er en stor skole med 1100 elever heraf ca. 350 elever fra 0.-2. klasse.

  På Antvorskov skole er du aldrig alene om opgaven. Lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om undervisningen.
  I 2018 startede vi vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som er implementeret i indskolingsafdelingen. Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole, hvor næste kursushold påtænker at starte i foråret 2021.

  Vi tager inklusion alvorligt og ønsker at skabe motiverede læringsmiljøer som fundament for solide og trygge læringsfællesskaber. Til formålet er der udviklet en social kanon med fire årlige temaer, som skaber et fælles fundament for elevers udvikling af sociale kompetencer. Vi har et helt nystartet Væksthus, hvor en lille gruppe af elever kan være indskrevet i kortere perioder for sammen med dygtige faglærere og pædagoger at få endnu større støtte til den gode skolestart.

  Du har to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk/ matematik med dine kolleger på årgangen. Vi har en danskfaglig konsulent ansat, som vil give dig supervision og støtte dig i arbejdet med klassen bl.a. gennem faglige samtaler med alle elever.

  Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du

  • uddannet indskolingslærer i dansk og/ eller matematik og brænder for faget
  • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kollegaer og ledelse
  • tydelig og struktureret i din klasseledelse

  Så kan vi tilbyde dig

  • en velfungerende indskolingsbygning med store legearealer lige uden for døren
  • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
  • fast AKT-pædagoger i Indskolingen til forbyggende og understøttende arbejde
  • en fastansat skole-hjem-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
  • fastansat danskfaglig konsulent, som kan give dig sparring i det dansk faglige

  Du kan læse mere om skolen og vores udviklingsområder på

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at komme forbi og se skolen, er du meget velkommen til at kontakte
  • indskolingsleder Hanne Vinten på tlf. 20 15 03 24.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes senest
  • 20. november 2020.

  Vi forventer at afholde samtaler løbende.

  Søg stillingen Indskolingslærere i ... (nyt vindue)
Leder (3)
 • 01-11-2020 Leder til Sygehusets Børneinstitution
  Vi søger en leder til Sygehusets Børneinstitution som sammen med os vil sigte mod stjernerne, når vi bevidst arbejder mod målet: robuste børn der trives og mestrer livet. Vi tilbyder et miljø præget af nærvær, gensidig respekt og høj faglighed, fordi alle børn har ret til et godt børnemiljø med trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi ser trivsel som fundamentet for gode børneliv og fællesskaber. Vi bestræber os på at danne en tryg og motiverende ramme med værdifulde, udviklende øjeblikke for det enkelte barn.

  Identificerer du dig med vores værdier og pædagogiske tilgang? Har du lyst til at gå foran, ved siden af og bagved, i en allerede velfungerende daginstitution, med 93 skønne børn og 21 motiverede medarbejdere? Så tøv ikke med at læse videre, for så er det DIG vi har brug for fra 1. januar 2021 eller snareste derefter.

  Opgaven

  Sygehusets Børneinstitution er en selvejende integreret institution, der er normeret til 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

  Vi er medlem af Børneringen, der arbejder med løn, bogholderi og rådgivning. Her kan du som leder hente hjælp og sparring til den daglige drift, budget og andre administrative opgaver.

  Du skal

  • Sikre en fortsat velfungerende drift og udvikling af vores institution - med respekt for kerneopgaven, vores kvalitet og værdier
  • Sikre høj trivsel, for både børn, forældre og medarbejdere
  • Sikre den fremtidige udvikling gennem visioner og mål
  • Sikre et fortsat højt fagligt niveau
  • Samarbejde i ledelsesteam med institutionens souschef
  • Samarbejde med TR og AMR (MED-udvalget) på TRIO-møder
  • Samarbejde med institutionens bestyrelse, der er vores arbejdsgiver.

  Lederprofil

  • Du er en synlig, coachende og passioneret leder, der skaber resultater gennem andre
  • Du er uddannet pædagog og har ledererfaring fra en lignende institution, hvor du har opnået gode resultater. Du har også en lederuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en
  • Du har ressourcesyn, er fagligt stærk, tydelig og handlekraftig. Det er en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med Marte Meo
  • Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Det falder dig naturligt at sætte dig på hug og se det lille barn i øjnene med et anerkendende og imødekommende smil. Ligeledes har du også en anerkendende, lyttende og tydelig tilgang til både forældre og medarbejdere
  • Du har indsigt i, hvad det vil sige at drive en selvejende institution. Du er god til at administrere, drifte og optimere i forhold til ressourcerne. Ligeledes er du rutineret it-bruger og god til at formulere dig på skrift
  • Du er udadvendt, humoristisk, har en stærk personlighed. Du kan stå fast, holde fokus og overblik, når der er mange bolde i luften.

  For yderligere information

  Har du yderligere spørgsmål til stillingen, eller ønsker du at besøge os, så er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Send din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse, relevante bilag og gerne foto, senest
  • den 1. november 2020.

  Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 11. november og torsdag den 12. november (om aftenen). Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

  Søg stillingen Leder til Sygehusets... (nyt vindue)
 • 13-11-2020 Skoleleder til Tårnborg Skole fra 1. januar 2021
  Har du mod og lyst til at lede en skole med stort potentiale, så er det dig vi leder efter.

  Vi søger en ny passioneret skoleleder, der vil gå forrest i forhold til at udvikle skolen i samarbejde med alle skolens interessenter. Som skoleleder bliver du en del af et fælles forpligtende samarbejde med de fire folkeskoler i Korsørområdet, hvor der i særdeleshed vil være et forpligtende samarbejde med særligt Vemmelev Skole om områdets skoleudvikling.

  Slagelse Kommune arbejder med organisationsprojektet "Kommune på en ny måde", hvilket også omfatter en stor grad af decentralisering, som giver spændende muligheder for at sætte et særligt præg på skolen.

  Lidt om skolen

  Tårnborg Skole er placereret i et naturskønt område og har gode forhold for skolens 140 elever fra 0. - 9. klasse og 20 medarbejdere. Der er stor opbakning fra lokalsamfundet, og der vil derfor være gode muligheder for at udbygge og inddrage lokalsamfundet yderligere i skolens dagligdag, til glæde for elevernes udvikling. Skolen har en sund økonomi, som medfører gode muligheder for at understøtte den strategisk udvikling.

  På skolen er der på nuværende tidspunkt ansat en viceskoleleder med fuld ledelsestid med ansvaret for skolens fagfaglige udvikling, samt en sekretær på 34 timer.

  Forventninger

  Vi søger en skoleleder med en tydelig og robust ledelsesstil, der har lysten og evnerne til at arbejde med udvikling af skolens læringsmiljø og SFO, og som kan sætte retning for skolens medarbejdere, elever, forældre og andre samarbejdspartnere. Det er desuden vigtigt, at du er i stand til håndtere, løse og agere i dilemmaer.

  Vi forventer, at du har erfaring med skoleledelse, er uddannet lærer og har eller er villig til at tage en diplomuddannelse i ledelse.

  Flere oplysninger

  For yderligere information eller aftale om besøg på skolen, kan man kontakte nuværende
  • Skoleleder Martin Meier på tlf. 22 83 05 46.

  Ansøgningsfrist

  • Fredag den 13. november kl. 16.
  Der afholdes 1. samtale i uge 47.

  Inden 2. samtalerunde, vil der blive udarbejdet en profiltest.

  Søg stillingen Skoleleder til Tårnb... (nyt vindue)
 • 17-11-2020 Souschef til Firkløveren

  - 37 timer pr. 1. januar 2021


  Har du lyst til at arbejde med ledelse og være en del af et ledelsesteam, hvor engagement, nærvær, glæde og faglighed er i højsædet?

  Vil du være med til at sætte retning og skabe rammer i en kultur hvor der forsat skal udvikles spændende lege - og læringsmiljøer ude og inde?

  Kan du se meningen med at være en del af ledelsen hele dagen, hvad end du er på gulvet eller ej?

  Kan du nikke genkendende til det, så læs.

  Hvem er vi

  Vi
  • er en integreret daginstitution (0-6 år) i Slagelse Nord, med en fantastisk beliggenhed i naturskønne omgivelser for enden af en blind vej. I vores børnehavedel har vi 6 pladser i "Det særlige tilbud"
  • er en institution i forandring, vi er i gang med fase 2 i forhold til at bygge videre på vores nye vuggestuehus som, stod færdig i foråret 2020. Vi skal organisere os anderledes i 2021 og i foråret 2022 forventer vi at den nye Firkløver står klar til indflytning
  • har fokus på leg, bevægelse og udeliv
  • er medlem af Grønne Spirer under Friluftsrådet
  • har fokus på at skabe gode læringsmiljøer som fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse
  • er nysgerrige på vores pædagogiske praksis og hos os hører du sjældent ordet "plejer"

  Vi forventer, at du
  • er uddannet pædagog
  • har ledelsesevner, gerne med erfaring som afdelingsleder eller lignende, suppleret med diplom i ledelse og/eller et ønske om og/eller vilje til at tage en diplom i ledelse
  • kan mestre at være afdelingsleder for enten vuggestuen eller børnehaven
  • er en loyal sparringspartner for lederen og kan påtage dig et ledelsesmæssigt medansvar
  • kan varetage administrative opgaver efter aftale med lederen
  • kan tage over, være stedfortræder og tage ansvar når lederen ikke er tilstede
  • brænder for uderumspædagogik og er et fagligt fyrtårn
  • brænder for en pædagogik med øje for betydningen af læring gennem kroppen og bevægelse
  • Ahar en anerkendende tilgang til børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • kan bevare roen og overblikket i pressede situationer - og ser muligheder frem for begrænsninger
  • har lyst til at bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i dialog med leder og medarbejdere, med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan
  • har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.

  Vi tilbyder

  • en engageret leder og 16 engagerede medarbejdere som alle har fokus på kerneopgaven, faglighed og et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne
  • en kultur hvor der er plads til forskellighed både blandt børn, forældre og medarbejdere og hvor vi respekterer hinandens forskellighed
  • en kultur hvor du kan blive medskaber af, og bidrage til, fortsat udvikling af den pædagogiske praksis 
  • en kultur som er lige midt i endnu en spændende forandringsproces og som glæder sig til det nye
  • max. 28 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn med plads til flere i 2022.

  Hvis du tænker at dette job lige er noget for dig, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning.

  Yderligere oplysninger

  Vi forventer at du som minimum ringer for flere oplysninger og/eller at du ringer og laver en aftale om at besøge os inden, du søger. Kontakt
  • leder Jette Landsvig, på tlf. 58 50 20 56 - tryk 1 for kontoret.

  Du er også velkommen til at besøge Firkløverens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • Tirsdag den17. november kl. 12.00.

  Vi forventer at holde samtaler mandag den 23. november med eventuel anden samtale torsdag den 26. november.


   

  Søg stillingen Souschef til Firkløv... (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 23-11-2020 Administrativ sagsbehandler til sygedagpenge- og fleksløntilskudsteam

  Er du en ørn til udbetaling af sygedagpenge - og måske Danmarks største KSD-nørd?


  Så er du nok den kollega, vi drømmer om til vores sygedagpenge- og fleks løntilskudsteam.
  Teamet er en del af afdelingen Rådgivning og Udbetaling, som tager sig af Slagelse kommunes ydelser og udbetalinger af sociale forsørgelsesydelser. Der er 7 kolleger og en fagspecialist i teamet

  Vi håber at du er skarp på lovgivning, elsker digitale udfordringer og brænder for at give borgerne og virksomhederne den allerbedste service. Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring som administrativ sygedagpengesagsbehandler og et indgående kendskab til Lov om sygedagpenge.

  Det er nødvendigt, at du kan arbejde i KSD. Det vil være en fordel, hvis du også har kendskab til KMD-sag.
  Hvis du har kendskab til reglerne for regreskrav og udbetaling af fleks løntilskud er det tæt på at være perfekt, for de fagområder ligger også i sygedagpengeteamet, men ellers må vi i gang med sidemandsoplæring.

  Kerneopgaverne

  • behandling af ansøgninger om sygedagpenge
  • telefonisk vejledning af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
  • løbende udbetalinger
  • arbejdsgiverrefusioner
  • udredning og afstemning af mellemregningskonti
  • behandling af klagesager
  • udbetaling af fleks løntilskud efter de nye regler
  • krav om regres efter sygedagpengeloven
  • andre opgaver indenfor afdelingens område

  Teamet har ansvaret for, at sygedagpengeudbetalinger sker til tiden på et korrekt lovgrundlag. Du er optaget af at oversætte lovens bestemmelser i et let forståeligt sprog for borgere og arbejdsgivere, herunder vejlede om digitale løsninger indenfor sygedagpengeområdet.

  Sygedagpengemedarbejderens andre vigtige opgaver er

  • vidensdeling, oplæring af elever og faglig sparring med øvrige kollegaer i afdelingen
  • vejledning, samarbejde og faglig sparring med bl.a. Jobcentret om fælles opgaver
  • at yde god service på tværs af afdelingens fagområder, f.eks. ved at passe din kollegas telefon og forvente løbende kompetenceudvikling, så du bedst muligt kan vejlede borgeren.

  Ingen arbejdsdage er ens - og oveni er der jo Corona.
  Når du er godt introduceret til kommunen, opgaverne og kollegerne, er der mulighed for at arbejde hjemme "i rul", som aftales med kollegerne, for vi passer naturligvis på borgerne og på hinanden.
  Vi er optagede af at levere høj kvalitet i et borgerperspektiv - også når vi arbejder hjemmefra.

  Tonen og omgangsformen i afdelingen er afslappet og præget af godt humør. Vi hjælper hinanden og synes, at det godt må være sjovt at gå på arbejde.

  Du kan få mere at vide

  ved at ringe eller maile til
  Ansøgning
  Du skal sende din ansøgning til Rådgivning og Udbetaling via det elektroniske link i stillingsopslaget.

  Seneste frist for ansøgning er
  • mandag den 23. november kl. 9.00.

  Vi forventer at holde samtaler den 26. november.

  Opgiv venligst en fortrolig e-mailadresse og et telefonnummer, som vi kan kontakte dig på.

   

  Søg stillingen Administrativ sagsbe... (nyt vindue)
Elevstillinger (3)
 • 15-11-2020 Pædagogiske assistentelever - februar 2021

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • En elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • En uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • At blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • Et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • Glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • God til at begejstre og lade dig begejstre?
  • Initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • Nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • Mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU ZBC.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU ZBC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive tilknyttet hold med uddannelsesstart i februar 2021.

  Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Vi anbefaler dig at vedhæfte et videoklip på maks. 2 minutter, hvor du præsenterer dig selv og fortæller, hvorfor netop du er én af Slagelse Kommunes kommende pædagogiske assistentelever.

  Hvis din video fylder over 30 mb, som er maksimum her i systemet, skal vi bede dig vedhæfte dit videoklip på dette link
  Hvis det fylder under 30 mb, kan du vedhæfte det direkte her i ansøgningsskemaet.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning i hænde senest
  • 15. november 2020.


   

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
 • 30-11-2020 Elever til Samlet forløb: Grundforløb 2 og SSA
  Slagelse Kommune søger elever til ansættelse på uddannelsesforløb rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen.

  Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod SSA-uddannelsen og herefter SSA-uddannelsen.

  Uddannelsesforløbet starter den 1. februar 2021 og slutter den 12. maj 2024 og indeholder
  • Grundforløb 2: Fra den 1. februar 2021 til den 25. juli 2021.
  • SSA uddannelse: Fra den 26. juli 2021 til den 12. maj 2024.

  Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  For at komme i betragtning til uddannelsesstillingerne skal du sende en ansøgning, via nedenstående link hvori du beskriver din motivation for SSA-uddannelsen herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.

  Du skal have bestået dansk og matematik med minimum 02 ved folkeskolens afgangseksamen og dokumentere dette ved at vedhæfte eksamensbevis med ansøgningen.

  Hvis du har arbejdserfaring skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du skal være berettiget til voksenelevløn, dvs. du skal være over 25 år ved uddannelsesstart. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

  Er du under 25 år vil din ansættelse udelukkende gælde hovedforløbet, med uddannelsesstart den 9. august 2021. Du er kvalificeret til ansættelse og optagelse på hovedforløbet, når du har gennemført og bestået GF2. Du skal selv søge om optagelse på GF2 via optagelse.dk:
  Hvis du tilbydes ansættelse, vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.

  Hvis du tilbydes ansættelse, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Du skal selv søge optagelse på GF2 via optagelse.dk:
  Vedhæft dels din uddannelsesaftale med Slagelse Kommune samt en realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen kan du få udarbejdet af ZBC.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Elever der tilbydes ansættelse på holdet bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside:

  Søg stillingen Elever til Samlet fo... (nyt vindue)
 • 03-01-2021 Social- og sundhedsassistentelever april 2021

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistent-elever med uddannelsesstart 19. april 2021 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  SSA-elever der bliver ansat i Slagelse Kommune efter 1. januar 2020, og er fyldt 25 år ved tidspunktet for uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn.

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside:
  SOSU-uddannelserne

  Ansøgning

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  3. januar 2021.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)