Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (4)
 • 23-11-2018 Talehørekonsulent/audiologopæd til Pædagogisk Udvikling og Inklusion
  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt

  Opgaven som talehørekonsulent indebærer

  • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
  • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

  • uddannelse som audiologopæd
  • god relations kompetence
  • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer mv.)
  • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
  • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer.

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

  Fokus i Pædagogisk Udvikling & Inklusions opgave er at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler ved dels at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, dels at styrke indsatserne i forhold til de enkelte børn i vanskeligheder. Pædagogisk Udvikling & Inklusion er midt i en omstillingsproces til at være en fleksibel, understøttende afdeling, der arbejder tæt på børnene og sammen med de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler. Forventningen er at halvdelen af arbejdet er rettet mod børnenes udviklingsmiljøer og halvdelen er rettet mod det enkelte barn i vanskeligheder. I hverdagen arbejder vi tæt sammen med socialrådgivere, SSP og andre ressourcepersoner i børnenes opvækstmiljøer.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglig afdeling under Center for Børn og Unge, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam under ledelse af en tværfaglig teamleder. Derudover er der et fagligt fællesskab - "Fagligt Forum" - med alle talehørekonsulenterne på tværs af de fire distrikter.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • leder Bo Clausen på tlf. 20 54 50 83
  • teamleder Anette Holm Larsen tlf. 24 42 31 79

  Ansøgningsfrist

  • 23. november 2018 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler afholdes den 28. november 2018.

  Søg stillingen Talehørekonsulent/au... (nyt vindue)
 • 26-11-2018 Støttekontaktperson til Klostermarken Familiehus
  Til udvidelse af vores Familiehus søges støttekontaktpersoner/pædagoger.

  Har du erfaring indenfor arbejdet med familier, børn og unge i udsatte positioner, og kan du se værdien i at arbejde tværfagligt? Vil du arbejde et sted med fokus på udvikling og fællesskab, hvor dine faglige kvalifikationer er i høj kurs, så er Klostermarken Familiehus måske stedet!

  Klostermarken Familiehus er organisatorisk forbundet til Klostermarken skole og dagbehandling, men løser opgaver for hele kommunen.

  Formålet er bl.a. at yde en specialpædagogisk indsats og behandling. Opgaverne er meget varierende fra støttende samtaler, følgeskab, praktisk hjælp i hjemmet til cafébesøg m.m. Der arbejdes ud fra en konkret handleplan med indsatsmål udfærdiget i tæt samarbejde med forvaltningen.

  Da problemstillingerne ofte er komplekse, fordrer arbejdet god faglig og personlig ballast, mod på at arbejde selvstændigt og ikke mindst troen på, at man som medarbejder kan gøre en forskel.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som skal stå for vores interne 2 årige uddannelse.

  Vi forventer, at ansøgeren

  • har en pædagogisk eller social- eller sundhedsfaglig baggrund
  • har erfaring med arbejdet med mennesker i udsatte positioner
  • har en anerkendende og positiv tilgang til arbejdet og kollegaer
  • kan veksle mellem, at arbejde selvstændigt med alsidige arbejdsopgaver og bundne teamopgaver
  • er god til og indstillet på at dokumentere arbejdet
  • har en robust psyke med en klar erkendelse af egne grænser og ressourcer for derigennem at skabe en professionel relation
  • har et godt humør og et positivt livssyn.

  Du vil både arbejde alene og sammen med familiebehandlere, psykologer og ledelse. Stillingerne er på 37 timer og arbejdet kan forventes at ligge i både dag- og aftentimer samt weekend og helligdage.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om jobbet er du velkommen til at kontakte:
  • skole/behandlingsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03
  Herudover kan beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på Klostermarken Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Frist for ansøgning

  • 26. november kl. 16.00.
  Samtaler forventes afholdt i uge 48.

  Søg stillingen Støttekontaktperson ... (nyt vindue)
 • 02-12-2018 Vandløbsmedarbejder

  Vandløbsmedarbejder med gode samarbejdsevner


  Kan du se dig selv som "kontraktholder" på vandløbsvedligeholdelsesopgaver. Kan du finde løsninger i samråd og dialog med lodsejere, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kan du foretage opmåling af vandløb der er grundlag for dialog med entreprenører.

  Lyder det som noget for dig, så er du måske vores nye vandløbsmedarbejder.

  Du får nu en enestående mulighed for at arbejde med Slagelse Kommunes værdifulde natur og vandløb, i en stilling, hvor der er fokus på vandløbsområdet både fra politikere, organisationer og lodsejere. Derfor skal du kunne navigere i dette rum og kunne formidle din faglighed, lovgivningen og det mulige løsningsrum - uanset hvem der står foran dig.

  Du skal brænde for vandmiljøet, men også have lyst til og flair for kontakt til lodsejere og samarbejdspartnere. I samarbejdet ligger de langsigtede og gode løsninger som understøtter både benyttelse og beskyttelse af kommunens vandløb. Du skal kunne agere i et virkefelt som spænder over vedligeholdelse og opmåling af vandløb samt vandløbsrelateret sagsbehandling.

  Din hovedopgave bliver kontraktholder i forhold til vandløbsvedligeholdelse, herunder skal du kunne udføre vandløbsrelaterede opmålingsopgaver samt indgå i vandløbsteamets sagsbehandling på det generelle plan, hvor du i et mindre omfang blive inddraget i myndighedsopgaver med relation til vandløb.

  Vi forestiller os, at du har

  • en solid naturfaglig baggrund
  • erfaring med vandløbsvedligeholdelse
  • erfaring med VASP og VandløbsGIS
  • hydraulisk og hydrologisk forståelse
  • kendskab til sagsbehandling efter vandløbsloven
  • erfaring med opmåling (GPS) - gerne af vandløb
  • erfaring med kontakt til blandt andet entreprenører - både interne og eksterne samt lodsejere.

  Vi lægger vægt på, at du

  • er teamspiller og samarbejdsorienteret
  • er vedholdende og struktureret i dit arbejde
  • er løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
  • har lyst og evne til borgerkontakt
  • har forståelse og respekt for det politiske perspektiv
  • kan arbejde på tværs af fagligheder
  • kan formidle krav til vandløbsvedligeholdelse på en tydelig og forståelig måde
  • kan formidle faglige problemstillinger til politikere og lodsejere
  • kan lave en vægtning mellem afvandings- og naturinteresser i de enkelte sager.

  Vi kan tilbyde

  • Et varieret job med stor indflydelse på egne opgaver - vi tror på at du vil og kan
  • Gode muligheder for at udvikle dig både fagligt og personligt
  • En fleksibel arbejdsplads og et sted hvor vi har forventninger til hinanden
  • Gode kollegaer, godt samarbejde med en uformel omgangstone og en god trivsel.

  Det praktiske

  • Ansættelse og løn efter gældende overenskomst
  • Stillingen er på 37 timer
  • Tiltrædelse snarest muligt
  • Arbejdsstedets adresse: Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  • biolog Nina Riemer Johansson på tlf.: 58 57 44 65
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen på tlf.: 58 57 33 72

  Frist

  • søndag den 2. december 2018

  Vi holder samtaler den 12. december 2018.

  Søg stillingen Vandløbsmedarbejder (nyt vindue)
 • 07-12-2018 Familiebehandler

  Til udvidelse af vores familiehus, søges familiebehandlere/-terapeuter.


  Har du erfaring inden for arbejdet med familier, børn og unge i udsatte positioner, og kan du se værdien i at arbejde tværfagligt? Vil du arbejde et sted med fokus på udvikling og fællesskab, hvor dine faglige kvalifikationer er i høj kurs, så er Klostermarken Familiehus måske stedet!

  Klostermarken Familiehus er organisatorisk forbundet til Klostermarken skole og dagbehandling, men løser opgaver for hele kommunen.

  Som familiebehandler vil du være tilknyttet et antal familier. Der arbejdes ud fra en handleplan udfærdiget i tæt samarbejde med forvaltningen. Mange af familierne er såkaldte multiproblemfamilier og din væsentligste opgave som familiebehandler, vil være at hjælpe de involverede til at tage ansvar og give værktøjer til at skabe forandring i familien. Du skal arbejde anerkendende og relationsdannende, og have fokus på ressourcerne og styrkerne, men samtidig have blik for udfordringerne hos familien.

  Du vil både arbejde alene og sammen med andre familiebehandlere, psykolog og ledelse. Stillingen er på 37 timer og arbejdet kan forventes at ligge i både dag- og aftentimer samt weekend og helligdage.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om jobbet er du velkommen til at kontakte
  • skole/behandlingsleder Jens H. Løhndorf på telefon 20 31 87 03

  Herudover kan beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på Klostermarken Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Frist for ansøgning

  • 7. december 2018 kl. 12.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 50.

  Søg stillingen Familiebehandler (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 26-11-2018 Tandlæge til Slagelse Kommunale Tandpleje
  Slagelse Kommunale Tandpleje søger tandlæge med tiltrædelse 1. januar 2019.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

  Kan du nikke genkendende til disse ord, og har du interesse for tandsundhed, er du måske vores nye kollega.

  Stillingen er fuldtids på 35 timer/uge fordelt på to klinikker, Vemmelev og Korsør; man er dog ansat i Tandplejen som helhed.
  Har du en filialleder i maven, er dette også en mulighed.
  Søg gerne hvis du har interesse i enkelte dage.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
  • engagerede kollegaer med mulighed for faglig sparring
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • en afvekslende og travl hverdag.

  Filialleder-funktionen indeholder bl.a.

  • lokal personaleadministration
  • planlægning og afholdelse af MUS samtaler
  • lokal faglig sparring
  • økonomi (delbudget på klinikken)
  • planlægning og afholdelse af klinikmøder
  • lokal implementering af fælles beslutninger i Tandplejen.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet tandlæge med en bred klinisk erfaring
  • har gode samarbejdsevner
  • er en engageret og positiv kollega, med et godt humør
  • er tålmodig og har lyst til arbejdet med børn og unge
  • har erfaring med, eller lyst til ledelse (hvis filiallederfunktion)
  • har JUS (hvis filiallederfunktion).

  I Tandplejen har vi 8 klinikker, fordelt i hele kommunen, som varetager behandlingen af ca. 15.200 dejlige børn og unge. Vores Call-Center står for tilsætning samt kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med elektronisk journal/røntgen (TK2 og Digora) samt borgerbooking.

  Vi er 49 kollegaer: 2 specialtandlæger, 12 tandlæger, 4 tandplejere, 26 klinikassistenter, 2 elever, 2 administrative medarbejdere og 1 overtandlæge.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt gerne

  Frist

  • Mandag den 26. november 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 28. november 2018 på tandklinikken Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

  Søg stillingen Tandlæge til Slagels... (nyt vindue)
Sygeplejerske (3)
 • 21-11-2018 Sundhedsfagligt personale

  Blomstergården søger sundhedsfagligt personale

  Vi øger bemandingen af terapeuter og plejepersonale ved de midlertidige pladser.


  Ældreministeriet har bevilliget puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen i 2019.

  Målet med puljemidlerne er fokus på rehabilitering med henblik på øget funktionsniveau og sikre at borger og pårørende oplever en tryg og glidende overgang fra midlertidig ophold til egen bolig.

  Du skal arbejde målrettet, tværfagligt og med en rehabiliterende tilgang til borgere i afdelingen. Du indgår i et tværfagligt team, der sammen strukturerer forløbet og understøtter en hurtigere fremgang for borgeren. Du bliver en del af stor arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedshjælper/-assistent, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og ernæringsassistenter.

  Den hverdagsrehabiliterende indsats betyder bl.a. mere træningstid i flere af døgnets timer.

  Øget bemanding vil give mulighed for hjemmebesøg sammen med borgeren, hvor indsatser der trænes på det midlertidige ophold, kan afstemmes med de hjemlige forhold inden borgeren kommer tilbage til eget hjem.

  I Slagelse Kommune visiteres borgere til midlertidigt ophold af 3 ugers varighed, med mulighed for forlængelse. Blomstergården huser 24 midlertidige pladser, hvor af de 6 er rehabiliteringspladser.

  Der er ugentlig sparring med kommunal læge, for at styrke sammenhængen på tværs af sektorer. Der arbejdes med relationsteam, for at sikre at den enkelte borger oplever en kompetent og tværfaglig indsats.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik.

  Vi vil vægte

  • dit kendskab og erfaring med hverdagsrehabilitering i tværfaglige teams
  • din evne til at motivere borgere til at højne deres livskvalitet
  • din evne til at formidle og vidensdele den rehabiliterende tilgang med dine kollegaer
  • din evne til at være i en uforudsigelig hverdag, hvor der træffes hurtige beslutninger
  • dit engagement ift. træning og genoptræning af borgernes funktionsniveau.

  Vi tilbyder

  • dn organisation, hvor der er politisk opbakning og tillid
  • medindflydelse på det nære sundhedsvæsen
  • målrettet fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads der gør brug af innovative hjælpemidler
  • tværfaglige teams
  • kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 32-37 timer med ansættelse 1. januar 2019 til 31. december 2019.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret centerleder, Christina Aaberg på mail chraa@slagelse.dk, tlf. 29 27 37 82

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 21. november 2018

  Samtalerne afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Sundhedsfagligt pers... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Tre visitatorer til Myndighedsafdelingen
  På grund af omorganisering og opnormering søger Myndighedsafdelingen, Slagelse Kommune, tre visitatorer med start den 1. januar 2019.
  Stillingerne er faste stillinger på 37 timer om ugen. Der søges en visitator med placering i Visitatorgruppen Nord; Smedegade 32, 4200 Slagelse og 2 visitatorer til Visitatorgruppen Syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 22 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 visitatorer i henholdsvis Slagelse og 9 visitatorer i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpeordninger m.m.
  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb.
  Vi vægter det borgernære forløb, professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • Uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • Bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • Erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • Har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt
  • samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • Kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • Er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • Har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • Har godt humør og ikke mindst energi og lyst til en travl og faglig udfordrende
  • Arbejdsdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden samt giver faglig sparring

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.
  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

  Frist

  • 23. november 2018 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.

  Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte:

  • Teamleder for syd: Susanne Corell på tlf. 23 99 19 76 eller mail sucor@slagelse.dk
  • Teamleder for nord: Gunhild Gundersen på tlf. 23 99 22 00 eller mail gugun@slagelse.dk


  Søg stillingen Tre visitatorer til ... (nyt vindue)
 • 06-12-2018 Livsstilskonsulent - med fokus på rygestop og fysisk aktivitet

  Sundhedstilbud - Forebyggelse søger en Livsstilskonsulent til en fast stilling 37 timer om ugen.

   
  Som Livsstilskonsulent skal du understøtte borgeres motivation hen imod en sundere livsstil. Vi arbejder med udgangspunkt i den motiverende samtale og de sundhedspædagogiske principper og tager altid afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forløbsprogrammer.
  Vi har tilbud inden for KRAM faktorerne og vores indsatser er målrettet borgere med én eller flere livsstilssygdomme eller risiko herfor, så som KOL, hjertekar sygdomme, T2DM mm.
   
  Din arbejdsdag bliver fyldt med en god blanding af holdundervisning og individuelle samtaler. Du bliver kontaktperson for borgerforløb, men arbejder altid i et team. Alle borgerforløb tilrettelægges individuelt ud fra de indsatser vi har. Vi vægter netværksdannelse mellem borgerne og ønsker derfor at fremme mest mulig holdundervisning. Vi har fokus på at tilbyde borgerne tilbud hurtigt efter de henvender sig til os, så derfor arbejder vi med rullende optag.
   
  Som ansat skal du gerne kunne byde ind på en bred palette af vores tilbud, men hovedfokus for denne ansættelse vil være rygestopkurser og fysisk aktivitet på hold samt diagnoserettet holdundervisning for borgere med henholdsvis hjertesygdomme og KOL.

  En arbejdsuge kan bestå af en blanding af rygestophold, motionshold, diagnoserettet holdundervisning samt sundhedsfremmende samtaler med borgerne.
   
  For denne stilling gælder, at du skal varetage undervisning på vores rygestophold samt de hold vi tilbyder eksternt på f.eks. arbejdspladser. Du skal samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver omkring planlægning af rygestophold, og efter behov tage imod henvendelser fra borgere der ønsker rygestoptilbud.
   
  Ansøgerne med viden og ikke mindst interesse for rygestop samt kompetencer inden for træning foretrækkes til denne stilling.

  Arbejdsopgaver

  • udføre holdundervisning på rygestopforløb og planlægge rygestophold i samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver
  • motionstræning af borgere med KOL, hjertekarsygdomme, diabetes samt svær overvægt
  • udføre holdundervisning på diagnoserettede hold - aktuelt hjertehold og evt. KOL-hold
  • udføre livsstilssamtaler herunder også vejledning i kost og motion
  • deltage i Sundhedsaktiviteter ud af huset.

  Vi forventer, at du

  • brænder for at arbejde med rygestop og kan gøre en forskel på området
  • har relevant uddannelse i forhold til træning af borgere med kronisk sygdom
  • har en sundhedsfaglig baggrund med viden og erfaring indenfor KRAM faktorerne
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhedstilbuds grundprincipper
  • er omstillingsparat og kan håndtere, at opgaver kan ændre sig.

  Og vi vil vægte, at du har

  • viden og erfaring med den motiverende samtale
  • viden og erfaring med de sundhedspædagogiske principper
  • viden og erfaring for at arbejde med rygestopforløb
  • viden og erfaring med hjertekarsygdomme og KOL
  • viden og erfaring med træning og vejledning til borgere med livsstilssygdomme
  • kendskab til de 10 kostråd og erfaring med at vejlede ud fra dem
  • erfaring/interesse for at arbejde med borgere der har livsstilssygdomme.

  I Sundhedstilbud arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Vi tilbyder

  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • værdibaseret organisation
  • en arbejdsdag hvor du har indflydelse på planlægningen
  • en arbejdsplads hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • en organisation, der ikke er stationær.
   
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din primære arbejdsplads vil være i Langes Gård, 4200 Slagelse. Der kan i mindre omfang være opgaver på Linde Allé 56 i Korsør, hvorfor det vil være en fordel, at du har kørekort.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhedstilbud Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 29 72 98 23.

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 6. december 2018 kl. 12.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 20. december.

  Søg stillingen Livsstilskonsulent -... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 23-11-2018 Beskæftigelsesmedarbejder til Ungehus
  Beskæftigelsesmedarbejder med uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler til myndighedsteamet i Ungeafdelingen.

  Vi søger en engageret kollega, der er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, til vores team, der arbejder med de aktivitetsparate unge mellem 18-29 år. Der er tale om en fast stilling.

  Du skal være indstillet på at bruge dig selv i forhold til den unge og samarbejdspartnere i et uformelt ungehus. Arbejdet udføres i øjenhøjde med den unge og andre samarbejdspartnere, da vi tror på at inddragelse i egen sag, bidrager positivt til progression, og at den unge på sigt påbegynder en uddannelse eller arbejde.

  I arbejdet med at bringe den unge tættere på uddannelse eller arbejde vil der, foruden mødet med den unge, være fokus på tværfagligt samarbejde, skriftligt arbejde, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan, uddannelsesplaner og løbende dokumentation af arbejdet frem mod målet om, at den unge skal i uddannelse eller arbejde.

  Vi er et team, som har travlt og som ofte skal forholde sig til ændringer eller deltage i nye projekter for at udvikle os og skabe bedre resultater. Vi ønsker løbende at hæve det faglige niveau i teamet, og lære af vores erfaringer. Derfor er det helt naturligt for os at deltage i udviklingsarbejdet.

  Krav til dig

  Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og er god til at skabe relationer, og kan motivere unge til at se udviklingspotentialer. Du kan se muligheder - selv, når den unge ikke kan, og kan dermed inddrage den unges ressourcer, så I sammen skaber de bedst mulige resultater.

  Vi kan tilbyde

  • et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov
  • fokus på løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejderne
  • en uformel kollegial omgangstone, hvor faglig sparring i hverdagen vægtes højt
  • et levende hus med et stort tværfagligt miljø og en masse unge mennesker.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Zina Zvizdic på tlf. 30 68 65 21

  Frist for ansøgning

  • 23. november 2018 kl. 12.00
  Samtalerne til stillingen forventes afholdt tirsdag den 27. november 2018.

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb... (nyt vindue)
 • 26-11-2018 Socialrådgiver/socialformidler til afdelingen for Børn og Unge
  Vil du være med til at styrke den tidlige, forebyggende indsats for børn og unge i Slagelse Kommune, og har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling, så er det lige dig vi har brug for i afdeling for Børn og Unge i Forebyggelse/Visitationsgruppen.

  Alle skoler, daginstitutioner og dagplejer i Slagelse Kommune har en forebyggende rådgiver tilknyttet. Stillingen forefindes i et af de 4 distrikter, som arbejder forebyggende, og hvor det daglige arbejde foregår ude i feltet - hjemme hos familierne, på skolerne og i dagtilbuddene. I distrikterne arbejdes der tværfagligt mellem pædagogiske vejledere, psykologer, motorikkonsulenter, socialrådgivere/formidlere m.v.

  Med denne forebyggende funktion ønsker vi at styrke den tidlige opmærksomhed på børn og unge, så der kan handles i tide på eventuelle bekymringer. Som forebyggende rådgiver arbejder du i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde. Du skal derfor både kunne give sparring til dine kollegaer indenfor andre professioner i distriktet og være familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med distriktets skoler, dagtilbud og klubber, sikres en tidlig inddragelse af familien og dens netværk.

  Meget af det daglige arbejde kommer til at foregå ude i feltet, og du skal derfor kunne lide en travl og omskiftelig arbejdsdag. Eksempler på forebyggende opgaver kan være § 11.3 forløb, kortere samtaleforløb med børn/unge og deres familier, sparring til skoler og institutioner, tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel og vurdering af bekymringsgrad, formidling af lovgivning m.v.

  Vi er i gang med at udarbejde et katalog med forebyggende tiltag.

  Vi bruger IT-systemet DUBU og arbejder efter ICS-metoden. Derudover er vi i gang med at implementere familierådslagning som metode.

  Lidt baggrundsviden:

  Det specialiserede børne- og ungeområde har siden sommeren 2016, arbejdet målrettet med et gennemgribende udviklingsforløb. Udviklingsforløbets mål er i essensen at øge kvaliteten og styrke den faglige og økonomiske styring af området. Hertil kommer at udvikle et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og tilbuddene på almenområdet. Vi er godt på vej, og ønsker os en kollega, som kan se sig selv, som en del af holdet i denne proces.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du

  • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
  • har et solidt kendskab til børne- og familieområdet
  • er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger
  • er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.

  Vi tilbyder dig muligheden for

  • en ambitiøs arbejdsplads
  • høj faglighed
  • kompetenceudvikling
  • gode kolleger
  • en introduktionsplan og mentor
  • en travl og spændende hverdag
  • ekstern supervision.

  Lidt mere om os og hvor vi "bor"

  • Afdeling for Børn og Unge er en del af Center for Børn og Unge, som også består af Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Skole. Center for Børn og Unge er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til

  Ansøgningsfrist

  • 26. november 2018, kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler: Vi forventer at afholde samtaler i uge 48/49.

  Søg stillingen Socialrådgiver/socia... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 22-11-2018 Social- og sundhedshjælper aftenvagt til Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedshjælper i aftenvagt 28 timer om ugen er ledig til besættelse 1. januar 2019, eller snarest muligt. Vagterne kører 2-5 med vagt hver anden weekend.

  Plejecenter Lützensvej er "Plejecenteret med udsigt over Storebælt". Vi har 79 boliger fordelt over tre huse - hhv. Quistgårdsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.

  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er, at beboere oplever "det gode liv", og at medarbejderne "arbejder med hjertet".
  Vi arbejder værdibaseret i forhold til visionen "lev livet aktivt", hvor medarbejderen støtter op om beboerens aktive deltagelse i og omkring eget liv. At skabe og bevare værdigheden i hver enkel borgers liv.

  Du vil blive en del af et team på seks medarbejdere; fire social- og sundhedshjælpere og to social- og sundhedsassistenter, hvor der vil være god mulighed for faglig sparring.

  Sygdom og ferie er i selvdækkende.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er ansvarsbevidst og har lyst til at samarbejde
  • er dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan og vil reflektere over egen praksis samt give og modtage feedback
  • er personlig og faglig robust
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet
  • kan tænke positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • dygtige og engagerede kollegaer samt et afvekslende og meningsfyldt arbejde
  • en travl arbejdsplads i udvikling
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartner.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist 

  • 22. november 2018
  Ansættelsessamtaler vil blive holdt den 28. november 2018.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 22-11-2018 Social- og sundhedshjælper i fast nattevagt – Plejecenter Quistgården
  Vores mangeårige nattevagt går på pension, så derfor bliver der nu en stilling ledig som nattevagt 28 timer om ugen pr. 1. januar 2019.
  Stillingen er med weekendvagt i ulige uger.

  Quistgården er et plejecenter med demente beboere, og vi har fokus på "det gode liv" med masser af stjernestunder. Personalet har alle været ansat i mange år og brænder for specialet.
  Vi arbejder værdibaseret i forhold til visionen "lev livet aktivt", og vi arbejder målrettet med at bevare værdigheden for hver enkelt beboer.

  Du vil blive en del af et team på to, hvilket giver en mulighed for at tilrettelægge eget arbejde ud fra givne normer og forventninger.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er ansvarsbevidst og har lyst til at samarbejde
  • er dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan og vil reflektereover egen praksis samt give og modtage feedback
  • er personligt og fagligt robust
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet
  • kan tænke positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø

  Vi tilbyder

  • dygtige og engagerede kolleger samt meningsfyldt arbejde
  • en arbejdsplads i udvikling
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist

  • 22. november 2018
  Ansættelsessamtaler afholdes den 27. november 201

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 22-11-2018 Social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt på Plejecenter Quistgården
  Pr. 1. januar 2019 bliver der en stilling ledig som aftenvagt 27 timer om ugen.
  Stillingen er med weekendvagt i lige uger.

  Quistgården er et plejecenter med demente beboere, og vi har fokus på "det gode liv" med masser af stjernestunder. Personalet har alle været ansat i mange år og brænder for specialet.
  Vi arbejder værdibaseret i forhold til visionen "ev livet aktivt", og vi arbejder målrettet med at bevare værdigheden for hver enkelt beboer.

  Du vil blive en del af et team på fem, hvilket giver mulighed for at tilrettelægge eget arbejde ud fra givne normer og forventninger.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er ansvarsbevidst og har lyst til at samarbejde
  • er dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan og vil reflektereover egen praksis samt give og modtage feedback
  • er personligt og fagligt robust
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet
  • kan tænke positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • dygtige og engagerede kolleger samt meningsfyldt arbejde
  • en arbejdsplads i udvikling
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig:

  Frist

  • 22. november 2018.
  Ansættelsessamtaler afholdes den 26. november 2018.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 03-12-2018 Social- og sundhedshjælper

  Beboerne på Smedegade plejecenter mangler en engageret og faglig social og sundhedshjælper i aftenvagt.


  Vi søger en kollega som af natur er nysgerrige og spørgelysten - en kollega som ved hjælp af nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgerne.

  Vores kerneopgave er at skabe glæde i livets efterår, særligt ved at skabe meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne.

  Det betyder at vi planlægger pleje og omsorg ud fra den enkeltes livsvaner og ønsker.

  Du skal være aktivt deltagende i afdelingen og kunne tilrettelægge dagen, så den bliver god for både beboere, pårørende og personale.

  Vi har fokus på det gode måltid og hyggen omkring dette, for at skabe et hjemligt miljø der er med til at underbygge det levede liv.

  Som kollega byder du ind med:

  • En indstilling så arbejdet er en leg
  • At skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • Et nærvær i det du gør og
  • Din faglighed i det du gør og de beslutninger der tages

  Til gengæld tilbyder vi:

  • en arbejdsplads i udvikling
  • gode kollegaer
  • frihed til udførelse af arbejdet
  Arbejdstiden vil være 28 timer pr. uge gennemsnitligt med arbejde hver anden weekend.

  Yderligere information og ansøgning

  Vil du være beboernes nye samarbejdspartner og vores sparringspartner:

  Ansøgningsfrist

  • 3. december 2018.
  Der vil løbede blive afholdt samtaler.

  Hvis du har spørgsmål til stillingen

  • Centerleder Tatjana Frimurer tlf. 2489 1235


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (7)
 • 21-11-2018 Sundhedsfagligt personale

  Blomstergården søger sundhedsfagligt personale

  Vi øger bemandingen af terapeuter og plejepersonale ved de midlertidige pladser.


  Ældreministeriet har bevilliget puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen i 2019.

  Målet med puljemidlerne er fokus på rehabilitering med henblik på øget funktionsniveau og sikre at borger og pårørende oplever en tryg og glidende overgang fra midlertidig ophold til egen bolig.

  Du skal arbejde målrettet, tværfagligt og med en rehabiliterende tilgang til borgere i afdelingen. Du indgår i et tværfagligt team, der sammen strukturerer forløbet og understøtter en hurtigere fremgang for borgeren. Du bliver en del af stor arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedshjælper/-assistent, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og ernæringsassistenter.

  Den hverdagsrehabiliterende indsats betyder bl.a. mere træningstid i flere af døgnets timer.

  Øget bemanding vil give mulighed for hjemmebesøg sammen med borgeren, hvor indsatser der trænes på det midlertidige ophold, kan afstemmes med de hjemlige forhold inden borgeren kommer tilbage til eget hjem.

  I Slagelse Kommune visiteres borgere til midlertidigt ophold af 3 ugers varighed, med mulighed for forlængelse. Blomstergården huser 24 midlertidige pladser, hvor af de 6 er rehabiliteringspladser.

  Der er ugentlig sparring med kommunal læge, for at styrke sammenhængen på tværs af sektorer. Der arbejdes med relationsteam, for at sikre at den enkelte borger oplever en kompetent og tværfaglig indsats.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik.

  Vi vil vægte

  • dit kendskab og erfaring med hverdagsrehabilitering i tværfaglige teams
  • din evne til at motivere borgere til at højne deres livskvalitet
  • din evne til at formidle og vidensdele den rehabiliterende tilgang med dine kollegaer
  • din evne til at være i en uforudsigelig hverdag, hvor der træffes hurtige beslutninger
  • dit engagement ift. træning og genoptræning af borgernes funktionsniveau.

  Vi tilbyder

  • dn organisation, hvor der er politisk opbakning og tillid
  • medindflydelse på det nære sundhedsvæsen
  • målrettet fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads der gør brug af innovative hjælpemidler
  • tværfaglige teams
  • kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 32-37 timer med ansættelse 1. januar 2019 til 31. december 2019.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret centerleder, Christina Aaberg på mail chraa@slagelse.dk, tlf. 29 27 37 82

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 21. november 2018

  Samtalerne afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Sundhedsfagligt pers... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Social- og sundhedsassistent til Smedegade plejecenter

  Beboerne på Smedegade plejecenter mangler en engageret og faglig dygtig social- og sundhedsassistent 32-37 timer ugentligt pr. 1. januar 2019

  De har brug for netop dig, til at hjælpe dem med at udfolde det levede liv og her ud fra planlægge den pleje og omsorg, der er behov for hos den enkelte.


  Vi arbejder ud fra den enkeltes livshistorie og støtter borgeren i dennes opfattelse af hvad livskvalitet er på dette sted i livet. Du skal have lyst til at være med til at skabe en hverdag, der er sjov og levende for både, beboere, pårørende og kollegaer.

  Vi søger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved hjælp af nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgere og kollegaer.

  Du får ansvaret for den røde tråd i planerne med borgerne samt sikre opfølgning her af. Du er ansvarlig for at udarbejde handleplaner, både pædagogiske og sygeplejefaglige, samt sikre evaluering heraf i et tværfagligt samarbejde i teamet omkring beboerne.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og kunne tilrettelægge dagen.

  Vi er et stabilt team med en god tone og respekt for hinanden, så du vil opleve et livligt og givende arbejdsmiljø. Vi har brug for en kollega der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem beboere, pårørende og kollegaer.

  Som kollega byder du ind med

  • en indstilling så arbejdet bliver en leg, vi gør det der virker og giver mening
  • fokus på faglighed og formidling her af, i samspil med tværfaglige kollegaer
  • at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • et nærvær i det du gør og
  • dine personlige kvalifikationer, måske er du god til at synge, spille eller andet.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet, her er plads til livet uden for også
  • gode stabile kollegaer
  • stor frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling.

  Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge gennemsnitligt, vagt hver 2./3. weekend efter ønske. Der vil forekomme lejlighedsvise aftenvagter.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen, tlf. 24 89 12 26 eller
  • centerleder Tatjana Frimurer tlf. 24 89 12 35

  Vil du være beboernes nye samarbejds- og sparringspartner?
  Så benyt linket og upload relevante eksamenspapirer.

  Ansøgningsfrist

  • 23. november 18 kl. 12

  Vi holder samtaler 26. november.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Social- og sundhedsassistent til Hjemmet ved Noret
  Er du den som har lyst til at være vores nye kollega som i samarbejde med engagerede, dygtige og modige medarbejdere, vil yde støtte, pleje og omsorg for vores beboere? Har du mod på at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Hjemmet ved Noret er et leve bo hjem hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og vi tror på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Derfor søger vi to social- og sundhedsassistenter på 30 timer pr. uge.


  Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien. Læs mere om den på Eden Danmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Flere informationer

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Bemærk at der er kort ansøgningsfrist.

  Frist

  • Den 23. november 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.
  Ansættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Social- og sundhedsassistent i aftenvagt – Smedegade plejecenter

  Beboerne på Smedegade plejecenter mangler en engageret og faglig dygtig social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt 28 timer ugentligt pr. 1. januar 2019


  Vi arbejder ud fra den enkeltes livshistorie og støtter borgeren i dennes opfattelse af hvad livskvalitet er. Du skal have lyst til at være med til at skabe en hverdag, der er sjov og levende for både, beboere, pårørende og kollegaer.
  Vi søger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved hjælp af nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgere og kollegaer.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og tilrettelægge aftenen, så den bliver god for både beboere og personale, i samråd med dine kollegaer.
  Vi er et stabilt fast team på 10 personer, med en god tone og respekt for hinanden, så du vil opleve et livligt og givende arbejdsmiljø. Du vil som udgangspunkt komme til at arbejde sammen med en fast kollega. Vi har brug for en kollega der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem beboere, pårørende og kollegaer.

  Som kollega byder du ind med

  • en indstilling så arbejdet bliver en leg
  • fokus på faglighed og formidling her af
  • at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • et nærvær i det du gør.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet
  • gode stabile kollegaer
  • stor frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling.

  Arbejdstiden vil være 28 timer pr. uge gennemsnitligt, vagt hver 2. weekend.
  Der er mulighed for at kunne arbejde 14 dage i dagvagt og 14 dage i aftenvagt, hvis dette ønskes.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen, tlf. 24 89 12 26 eller
  • centerleder Tatjana Frimurer, tlf. 24 89 12 35

  Vil du være beboernes nye samarbejds- og sparringspartner:
  Så benyt linket og upload relevante eksamenspapirer.

  Ansøgningsfrist

  • 23. november 2018

  Der afholdes samtaler i ugen efter.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 27-11-2018 Fagligt stolte SSA'er

  Fagligt stolte SSA'er søges til moderne plejecenter hvor tiden ikke er gået i stå.


  Plejecenter Blomstergården søger pr. 1. januar 2019 social- og sundhedsassistenter til dag- og senvagter i faste stillinger på 32 timer ugentlig.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er den hverdagsrehabiliterende tilgang som er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven. Vi har blandt andet stor fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

  I januar 2019 skifter vi til omsorgssystemet CURA der er bygget op omkring Fælles Sprog III.

  De ledige stillinger er primært til afdelingerne med somatiske plejeboliger.

  Forventninger til dig

  At du
  • er har erfaring med komplekse borgerforløb
  • er nysgerrig på den hverdagsrehabiliterende tilgang
  • er i stand til at implementere og er reflekterende i din tilgang til ny viden og tiltag
  • indgår i tværfaglige teams hvor I spiller hinanden gode i samarbejdet
  • er god til konstruktiv planlægning af dagen.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt miljø, hvor der er tæt samarbejde mellem SOSU, sygeplejersker, ergoterapeut, ernæringspersonale o.a.
  • en arbejdsplads hvor du får rig mulighed for at udføre indsatser efter Sundhedsloven.
  • løbende kompetenceudvikling, senest omkring Demens og Mad og Måltider. Et frit miljø, hvor der er plads til at man selv har stor indflydelse på arbejdsdage.
  • en arbejdsplads hvor der er fuld fart på aktiviteter, som borgerne skal motiveres og understøttes til at deltage i.

  MED udvalget på Blomstergården er i gang med at undersøge muligheder for anderledes planlægning af vagter, f.eks. arbejde hver 3. weekend, øget timetal, selvvalgt arbejdstid o.a.

  En ny AMR gruppe der gerne vil arbejde aktivt med arbejdsglæde og trivsel.

  Flere informationer

  Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • kst. virksomhedsleder Christina Aaberg på tlf.: 29 27 37 82
  • daglig leder Bettina Olsen på tlf.: 20 29 62 52.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • tirsdag den 27. november 2018 kl. 08.00.

  Samtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.

  Søg stillingen Fagligt stolte SSA'e... (nyt vindue)
 • 28-11-2018 Aftenvagt (SSA) til Plejecenter Blomstergården

  Plejecenter Blomstergården søger faglig stærk social- og sundhedsassistent til aftenvagt i bo-enhed med midlertidige pladser


  Har du lyst til at være en del af tværfagligt team i leve-bo enhed med 24 midlertidige pladser, så har vi en ledig stilling fra 1. januar 2019 - 28 timer/ugentligt med arbejde hver 2. weekend i lige uger.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er den hverdagsrehabiliterende tilgang som er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven. Vi har blandt andet stor fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

  I Slagelse Kommune visiteres borgerne til midlertidig ophold af 3 ugers varighed med mulighed for forlængelse. Borgere der bliver visiteret til midlertidige, kommer primært fra sygehuset. Enkelte visiteres fra hjemmet til et aflastningsophold.

  I januar 2019 skifter vi til omsorgssystemet CURA der er bygget op omkring Fælles Sprog III.

  Forventninger til dig

  At du
  • er har erfaring med komplekse borgerforløb
  • er nysgerrig på den hverdagsrehabiliterende tilgang
  • er i stand til at implementere og er reflekterende i din tilgang til ny viden og tiltag
  • indgår i tværfaglige teams hvor I spiller hinanden gode i samarbejdet
  • er god til konstruktiv planlægning af dagen.

  Vi tilbyder

  Tværfagligt miljø, hvor der er tæt samarbejde mellem SOSU, sygeplejersker, ergoterapeut, ernæringspersonale o.a.

  En arbejdsplads hvor du får rig mulighed for at udføre indsatser efter Sundhedsloven.

  Løbende kompetenceudvikling, senest omkring Demens og Mad og Måltider. Et frit miljø, hvor der er plads til at man selv har stor indflydelse på arbejdsdage.

  Ønsker du mere information

  om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Olsen på 20 29 62 52

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • onsdag den 28. november 2018 kl. 12.00.

  Samtaler afholdes torsdag den 29. november 2018.

  Søg stillingen Aftenvagt (SSA) til ... (nyt vindue)
 • 28-11-2018 Pædagog samt SSA til Autisme Center Vestsjællands børneområde
  Vi søger en pædagog i en fast stilling og en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat til Børneområdets botilbud beliggende på Rosenkildevej 63.

  I botilbuddet bor der 8 børn, pt. i alderen 6-16 år. Børnene er tildelt stort støttebehov og har brug for voksenstøtte og guidning hele døgnet. Der er i dagligdagen et tæt samarbejde mellem botilbud, skole samt pårørende og myndigheder.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog/SSA
  • er bevidst om - og har respekt for - at du arbejder i børnenes hjem
  • er god til at lege
  • igangsætter og deltager i aktiviteter
  • kan varetage opgaven som kontaktperson for 1-2 børn
  • arbejder relationelt og er villig til at bruge dig selv i relationen til både børnene, pårørende og kollegaer
  • bidrager med humor og godt humør
  • har erfaring med at arbejde med børn
  • vil arbejde med understøttende og visuel kommunikation.

  Vores nye kollegaer er faglige kompetente, og evner at være etisk reflekterende i arbejdet med børnene, så det understøtter det gode børneliv.

  Vi anser forældresamarbejdet som essentielt for i samarbejde at give børnene de bedste udviklingsmuligheder.

  Stillingerne er på 28-34 timer ugentligt.

  Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 7.00-23.00. Weekendarbejde ligger hver anden weekend.

  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med UCSJ omkring kompetenceudvikling. Uddannelsesforløbet er specialdesignet til os, så der er stort fokus på autisme. Derudover er vi i gang med en proces, hvor vi arbejder ud fra principperne i Etikos. Dertil kan nævnes, at vi tager afsæt i en recovery-baseret tankegang og arbejder ud fra low arousal-principperne.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Yderligere information

  Yderligere information om stillingerne kan opnås ved henvendelse til Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • onsdag den 28. november 2018

  Samtaler forventes afholdt den 11. december 2018.

  Forventet opstart 1. februar 2019 eller gerne hurtigst muligt.

  Søg stillingen Pædagog samt SSA til... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (2)
 • 23-11-2018 Pædagogmedhjælper/ fleks-jobber på 10 timer som fast morgenåbner. Med mulighed for flere timer
  Søbjerggård Børnehus søger en pædagogmedhjælper til at være fast morgenåbner 10 timer om ugen med start fra 1. januar. 

  Vagterne vil ligge fra kl. 06.00-08.00 hver dag.

  Du vil primært stå for morgenmaden indtil kl. 07.15 hver dag.

  Lidt omkring Søbjerggård Børnehus

  Søbjerggård Børnehus er børnenes univers, hvor de voksne også må lege med.

  Vi er en stor aldersintegreret institution med 135 dejlige og glade børn i alderen 0-6 år. Vi er opdelt med to vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper.

  Vores børnehavegrupper har vi valgt at aldersopdele, således at vi kan målrette vores pædagogiske hverdag, så det tilgodeser alle børn.

  Det er vores oplevelse, at tilfredse, medinddraget og trygge forældre, giver det bedste udgangspunkt for vores samarbejde - og de bedst udgangspunkt for børnenes gode liv og udviklingspotentiale i vores institution.

  Vi forestiller os, at du

  • for eksempel er efterlønner, pensionist eller flexjobber
  • kan skabe et nærværende, hyggeligt og roligt miljø for børn og forældre om morgenen
  • er møde stabil 
  • har et godt overblik
  • har erfaring med lignende arbejde
  • vil besøge os inden du søger stillingen
  • kan tale og skrive dansk.

  Flere oplysninger

  Du kan kontakte:
  • souschef Mette Lyman souschef eller leder Tine Faurholt, for aftale om besøg på tlf. 58 52 02 02 

  Frist for ansøgning

  • 23. november 2018 kl. 12.00
  Ansøgning udelukkende digitalt via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Samtaler forventes afholdt i uge 48  i tidsrummet 09.00 - 15.00

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper/ f... (nyt vindue)
 • 21-12-2018 Pædagogmedhjælper til Børnehuset ved Noret
  Vi søger en pædagogmedhjælper 32 timer ugentligt fra  1. marts 2019.

  Virksomheden

  Børnehuset ved Noret er et kommunalt bevægelsescertificeret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionen har pt. 20 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Huset er stueopdelt med tre grupper. De 0-2 årige er på Haletudserne, de 2½-4 årige er på Søstjernestuen og de 4-6 årige er på Blækspruttestuen.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og derfor er det vigtigt for os, at du respekterer barnet/børnene, at du er bevidst om dit sprogbrug og dit toneleje, og at du er imødekommende overfor alle børn, forældre og kollegaer.

  Stillingsbeskrivelse

  Du skal indgå i samarbejdet med det øvrige pædagogiske personale, og løse de daglige praktiske såvel som pædagogiske arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte oprydning på stuen, tømme opvaskemaskine, vaske tøj, tage med på ture ud af huset, lege på legepladsen, spille spil, læse bøger, skifte bleer m.m.

  Ønskede kompetencer

  Du skal kunne:
  • arbejde efter fælles fastsatte mål i vores læreplan
  • deltage positivt og aktivt i dagligdagen
  • bidrage aktivt på personalemøderne
  • efter anvisning og arbejde ud fra fælles pædagogiske metoder
  • arbejde ud fra såvel lokale som kommunale værdier
  • være en tydelig og nærværende voksen
  • du skal se det som en pædagogisk udfordring, at arbejde med børn mellem 0-6 år
  • være professionel på jobbet, ved at adskille privatliv og arbejdsliv
  • tilgodese det enkelte barn ud fra barnets behov
  • du må gerne kunne spille på et instrument, eller have andre rytmiske/bevægelsesmæssige kompetencer.
  Der vil kunne forekomme uger med mange timer og uger med færre timer, vi arbejder efter årsnorm.

  Du vil primært være tilknyttet Haletudsestuen.

  Yderligere spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen rettes til:
  • leder Britta Christensen
  • souschef Malene Bjørch på tlf. 58 37 01 81

  Frist

  • 21. december 2018.
  Ansøgningen sendes til Børnehuset ved Noret, Nor Allen 4, 4220 Korsør

  Der vil blive afhold ansættelsessamtaler i uge 4.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Pædagog (4)
 • 21-11-2018 Pædagog med kendskab til særlig kommunikation
  Storebæltskolen søger pr. 1. januar én pædagog til vores ASK-klasser (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser på et tidligt udviklingsniveau. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk (nyt vindue).

  I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Som pædagog i ASK-klassen vil du være i tæt samarbejde med: lærere, medhjælpere, talepædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut samt ledelsesteamet.

  Vi kan tilbyde

  • En innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • Et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed
  • 65 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • Stor frihed til i samarbejde med kolleger i at tilrettelægge hverdagen
  • En skole med fleksibilitet og stor variation i opgaverne
  • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
  • En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • Kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • En attraktiv løn
  • En skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.

  Vi forventer, at du

  • Tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • Er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • Arbejder pædagogisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • Kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • Har evnen og lysten til at indgå i tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • Har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • Har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag
  • Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • Er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • At du har erfaring med TTT eller har lyst til lære at anvende det i dagligdagen
  • Er uddannet pædagog med erfaring inde for kommunikations og IKT-området.

  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  For flere informationer kontakt

  Frist

  • 21. november 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes 27. november 2018.

  Ansøgning sendes via slagelse.dk.

  Søg stillingen Pædagog med kendskab... (nyt vindue)
 • 21-11-2018 Pædagog - 37 timer til Børnehaven Benediktevej
  Børnehaven er Slagelse Kommunes tilbud til børn i alderen 0-6 år, som har behov for en særlig pædagogisk, fysioterapeutisk og eller talepædagogisk indsats, der ikke kan dækkes gennem et ophold i en almindelig daginstitution. Børnehaven er normeret til 20 børn, som er fordelt i 3 grupper. Alle børnene er udfordrede på deres udvikling og har behov for en tværfaglig helhedsindsats i et lille trygt og overskueligt miljø.

  P.t er stillingen er i en gruppe på 6 børn hvor der er tilknyttet i alt 3 pædagoger. Børnene har diagnoser inden for autisme spektrum forstyrrelser.

  Der arbejdes med en anerkendende tilgang til børnene. Børnene har individuelle handleplaner som der tages udgangspunkt i, når de daglige aktiviteter tilrettelægges.

  Faglige kompetencer

  Du skal
  • have kendskab til Tegn til tale, støttesystemer f.eks. boardmaker, social story og andre systemer
  • have erfaring med børn i 0-6 års området, der har autisme og syndromer
  • have erfaring med børn med epilepsi
  • have erfaring med at arbejde i tværfaglige team
  • have overblik, kunne være igangsættende anerkendende, ansvarsfuld og empatisk og kan bevare overblikket i pressede situationer
  • kunne samarbejde med forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere omkring barnet
  • have erfaring med sang og musik som pædagogisk redskab
  • kunne lide at have med børn at gøre som også har behov for pleje og omsorg
  • være skriftlig stærk.

  Personlige kompetencer

  Du
  • kan samarbejde og har en åben og ærlig måde at fungere på i en personalegruppe
  • har humor og udstråler livsglæde
  • er fleksibel, ansvarlig og engageret
  • er robust som menneske og forankret i dig selv
  • må gerne være kreativ og musisk anlagt
  • har kendskab til IT - anvendelse.

  Slagelse Kommunes værdier er: MODIG - TYDELIG - KOMPTENT- MED GLÆDE, og med disse værdier tager vi afsæt i børnene og deres familier og kigger på muligheder sammen med dem, således at det er værdiskabende for alle parter.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Sker efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

  Du kan læse mere om vores tilbud på Børnehaven Benediktevejs hjemmeside (nyt vindue).

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • leder Aase Avlund på tlf.: 58 52 75 78

  Frist for ansøgning

  • den 21. november 2018

  Vi kan desværre ikke tilbyde at I kan komme og se børnehaven.

  Søg stillingen Pædagog - 37 timer t... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Medarbejder til Voksenliv

  til Døgntilbuddet Voksenliv i Center for Psykosocial Udvikling Slagelse


  Vi søger én medarbejder med sundheds- og/eller socialfaglig baggrund til vores døgntilbud Voksenliv med ansættelse pr. 1. januar 2019.

  I Voksenliv leverer vi døgnstøtte til borgere fra 18 år og op med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. Med udgangspunkt gives støtten i borgernes egne boliger, der ligger rundt om i kommunen.

  Vi arbejder med kraftfuld borgerinddragelse, hvor FIT (Feedback Informed Treatment) er omdrejningspunktet i samarbejdet med borgeren.
  I samarbejdet med stærke og gode kolleger og med en dynamisk og transparent ledelse, sigter vi på at udvikle samarbejdet med borgerne i retning af styrket medborgerskab, ejerskab i eget liv og engagement i det levede liv inden for og udenfor den enkeltes hjem. Igennem supervision, teammøder m.v. og i CPUS's øvrige arbejde på tværs af områder og teams, arbejder vi med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde, for herigennem at sikre høj kvalitet i vores indsatser til borgeren.

  Vi ønsker os en uddannet kollega med faglige kompetencer, samt
  • relevant erfaring inden for det socialpædagogiske/psykiatriske område
  • kendskab og/eller erfaring med støtte efter serviceloven §85
  • kendskab til støtte i grupper
  • et recovery mindset og med en foretrukket systemisk tilgang til fagligheden
  • gode mundtlige og skriftlige kompetencer og som håndterer it og elektronisk journal og dokumenthåndtering på brugerniveau
  • gyldigt kørekort.

  På en mere personlig note ønsker vi os en kollega, der

  • er troværdig og oprigtig og i balance med sig selv og sine omgivelser
  • har gode evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger
  • har en stærk faglig, selvstændig, og personlig forankring samt en nuanceret tilgang til livet og en fleksibel tilgang til opgaverne, som bl.a. kan strække sig lige fra svære rengøringsopgaver til bustræning over gruppestøtte til individuelle FIT samtaler
  • har et fremadrettet og løsningsorienteret blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning, samt kreative evner, når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Muligheder for dig, hos os

  • deltagelse i CPUS's høje uddannelses- og udviklingsarbejde på tværs af områder og team
  • uddannelse i FIT
  • høj grad af ansvar og medindflydelse i udførelse af det daglige arbejde med stort fokus på teamsamarbejde
  • mulighed for specialisering inden for udvalgte områder så som FIT Superbruger, BKS (Bevægelse, Krop og Sind)
  • udlevering af relevante it-hjælpemidler som telefon og iPad.

  Stillingsvilkår

  Stillingen er på 37 timer pr uge i skiftende vagter dag, aften og nat, CPUS er en røgfri arbejdsplads.

  Flere oplysninger

  Du kan få yderligere informationer om stillingen tirsdag den 13. november 2018 i tidsrummet kl. 11-14 ved at kontakte
  • områdeleder Thomas Rubin på tlf. 51 44 25 14

  Se også CPUS's hjemmeside (nyt vindue) og Aktiv for Sindets hjemmeside (nyt vindue)


  Frist

  Ansøgning med bilag og CV sendes elektronisk senest
  • fredag den 23. november 2018 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 29. november 2018.

  Søg stillingen Medarbejder til Voks... (nyt vindue)
 • 28-11-2018 Pædagog samt SSA til Autisme Center Vestsjællands børneområde
  Vi søger en pædagog i en fast stilling og en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat til Børneområdets botilbud beliggende på Rosenkildevej 63.

  I botilbuddet bor der 8 børn, pt. i alderen 6-16 år. Børnene er tildelt stort støttebehov og har brug for voksenstøtte og guidning hele døgnet. Der er i dagligdagen et tæt samarbejde mellem botilbud, skole samt pårørende og myndigheder.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog/SSA
  • er bevidst om - og har respekt for - at du arbejder i børnenes hjem
  • er god til at lege
  • igangsætter og deltager i aktiviteter
  • kan varetage opgaven som kontaktperson for 1-2 børn
  • arbejder relationelt og er villig til at bruge dig selv i relationen til både børnene, pårørende og kollegaer
  • bidrager med humor og godt humør
  • har erfaring med at arbejde med børn
  • vil arbejde med understøttende og visuel kommunikation.

  Vores nye kollegaer er faglige kompetente, og evner at være etisk reflekterende i arbejdet med børnene, så det understøtter det gode børneliv.

  Vi anser forældresamarbejdet som essentielt for i samarbejde at give børnene de bedste udviklingsmuligheder.

  Stillingerne er på 28-34 timer ugentligt.

  Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 7.00-23.00. Weekendarbejde ligger hver anden weekend.

  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med UCSJ omkring kompetenceudvikling. Uddannelsesforløbet er specialdesignet til os, så der er stort fokus på autisme. Derudover er vi i gang med en proces, hvor vi arbejder ud fra principperne i Etikos. Dertil kan nævnes, at vi tager afsæt i en recovery-baseret tankegang og arbejder ud fra low arousal-principperne.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Yderligere information

  Yderligere information om stillingerne kan opnås ved henvendelse til Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • onsdag den 28. november 2018

  Samtaler forventes afholdt den 11. december 2018.

  Forventet opstart 1. februar 2019 eller gerne hurtigst muligt.

  Søg stillingen Pædagog samt SSA til... (nyt vindue)
Lærer (7)
 • 21-11-2018 Kommunikationslærer til vidtgående specialundervisning- fast stilling - Storebæltskolen
  Storebæltskolen søger pr. 1. januar en kommunikationslærer til vores ASK-tilbud som består af to ASK-klasser (Alternativ Supplerende Kommunikation), som er et specialtilbud for børn på et tidligt udviklingsniveau med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Se flere oplysninger på Storebæltskolen hjemmeside (nyt vindue).

  I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Som underviser i ASK-klassen vil du være i tæt samarbejde med: pædagoger, medhjælpere, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut som alle indgår i arbejdet omkring børnene.

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en høj grad af tværfagligt samarbejde
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj faglighed og et godt samarbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • en attraktiv løn
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt teamsamarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er uddannet lærer med erfaring inde for specialundervisnings- og IKT-området
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da vi har en daglig skriftlig kontakt
  • har mod på bleskift, sondeernæring, forflytning og elever med epilepsi
  • har erfaring med TTT eller har lyst til lære at anvende det i dagligdagen.

  Det er en fordel, hvis du har erfaring med smartboard samt alternative undervisningsprogrammer på Ipad, som f.eks. GoTalk.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  For flere informationer

  • kontakt Skoleleder, Benjamin Ejlertsen, på tlf. 51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk.

  Frist

  • 21. november 2018 kl. 12:00.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 27. november 2018.
   

  Søg stillingen Kommunikationslærer ... (nyt vindue)
 • 21-11-2018 Lærer til Klostermarken dagbehandlingsskole

  Klostermarken dagbehandlingsskole søger en lærer 37 timer om ugen - genopslag


  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier hele tiden er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det specialpædagogiske og terapeutiske område og et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for vores elever er, at deres aktuelle situation - og de vanskeligheder de forstyrres af - bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende specielt tilrettelagt undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 54 elever fra 0. - 9. klasse. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv undervise inden for hele aldersgruppen og i mange fag, da skema og opgaver altid tilrettelægges ud fra, hvad der giver bedst mening for elevgruppen. På Klostermarken er skemaet tilrettelagt sådan, at man aldrig står alene med undervisningen. Dette sker i samarbejde med sit team af andre lærere og pædagoger.

  Uddannelse er noget vi vægter højt på Klostermarken og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som skal stå for Klostermarken skoles interne 2 årige uddannelse.

  Du skal indgå aktivt i forældresamarbejdet, teamsamarbejdet, supervision m.v.

  Du

  • er fleksibel, stabil og særdeles robust
  • kan byde ind med en bred undervisningserfaring
  • kan navigere i en hektisk og foranderlig hverdag
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • er skriftlig velfunderet
  • har erfaring med målgruppen
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skole/behandlingsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03

  Herudover kan yderligere beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på Klostermarken Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Frist for ansøgning

  • onsdag den 21. november kl. 12.00.


  Søg stillingen Lærer til Klostermar... (nyt vindue)
 • 21-11-2018 Teamkollega til vidtgående specialundervisning

  Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. januar 2019 en lærer til vores mellemtrin

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en høj grad af tværfagligt samarbejde
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på
  • trivsel, høj faglighed og et godt samarbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • en attraktiv løn
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • arbejder didaktisk med fokus på det enkelte barns kompetencer, potentialer og behov
  • er god til at planlægge og god til at ekstemporere, når planen ikke holder
  • er god til at reflektere over egen praksis
  • vil arbejde med dig selv på det personlige og faglige plan
  • er god til at anvende IKT i hverdagen
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der får øje på muligheder frem for begrænsninger og som kan arbejde tværfagligt
  • er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet.

  For flere informationer

  kontakt

  Frist

  • 21. november 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes: 29. november 2018.

  Søg stillingen Teamkollega til vidt... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Lærer til Slagelse Heldagsskole
  Vi har fået flere elever og har derfor brug for én engageret lærer til fast lærerstilling på fuldtid til besættelse 1. januar 2019.

  Målgruppen er normaltbegavede børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i aldersgruppen 7-16 år. Skolen har p.t. 70 elever. Undervisningen foregår normalt i grupper af 7-10 elever. Personalet består af såvel lærere som pædagoger. Desuden er der fast tilknyttet psykolog. Endvidere arbejder vi tæt sammen med sagsbehandlere fra børne-, unge- og familieafdelingen omkring børne- og familiearbejdet.

  Vi kan tilbyde

  • Et selvstændigt, afvekslende og udfordrende job, hvor der arbejdes med individuelle mål og handleplaner
  • Teamsamarbejde i en engageret personalegruppe
  • En heldagsskole i fortsat udvikling
  • En skole hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen
  • Kurser og videreuddannelse.

  Vi forventer, at du

  • Er læreruddannet, gerne med undervisningserfaring inden for specialområdet
  • Har linjefag i dansk, engelsk, billedkunst og hjemkundskab eller har erfaring med undervisning i disse fag
  • Er god til at formulere dig i skrift som i tale
  • Har erfaring/interesse for arbejdet med børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer
  • Er god til at samarbejde
  • Er ansvarlig og selvstændig
  • Er rammesættende og konsekvent i arbejdet med børn
  • Er robust og kan håndtere konfliktsituationer
  • Har evne for at gå ind i familiearbejde.

  Flere oplysninger

  Yderligere oplysninger om skolen og om stillingen kan fås ved henvendelse til
  • konstitueret skoleleder Morten Theiss Westermann, tlf. 58 86 90 05, mobil tlf. 23 83 47 59.

  Stillingen er tillagt et heldagsskoletillæg på ca. 2.900 kr. pr. måned. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Frist for ansøgning

  Ansøgning med oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse samt anbefalinger, eksamensbeviser m.v. skal være skolen i hænde senest
  • 23. november kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 48.

  Søg stillingen Lærer til Slagelse H... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Lærer til specialklasserækken på Vemmelev Skole
  Fastansættelse på fuld tid. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.

  Du bliver primært tilknyttet mellemste trin (6.-7.-8. klasser) i specialklasserækken. Det er en fordel, hvis du har linjefag i matematik, n/t eller f/k, men andre fagkombinationer kan også komme på tale. Vi ønsker os en lærer, der kan bidrage med kreative og/eller naturfaglige vinkler på læringsforløb.

  Eleverne i specialklasserne er kendetegnet ved at have generelle indlæringsvanskeligheder. Læringen tager således udgangspunkt i elevernes individuelle kompetencer og potentialer, og det er vigtigt, at du kan bidrage til et inkluderende læringsmiljø. Struktur, forudsigelighed og tydelighed er vigtige elementer i hverdagen, så vi lægger vægt på, at du er struktureret samtidig med at du trives i et tæt teamsamarbejde.

  Vemmelev skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 35 elever i skolens specialklasserække. Teamsamarbejdet er en naturlig del af hverdagen, og vi har i de kommende skoleår stort fokus på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Du skal have lyst til at arbejde med læringsmål og succeskriterier.

  Vi lægger vægt på, at ansøgere

  • har lærereksamen
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
  • er struktureret og tydelig
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis
  • kan arbejde med et specialpædagogisk afsæt og udarbejde individuelle handleplaner
  • kan bidrage med kreative vinkler i læringsforløb.
    

  Vi tilbyder

  • et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads
  • god offentlig transport og meget nem adgang til motorvejen.

  Løn efter gældende overenskomst

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • skoleleder Emil Krapper på tlf. 58 38 33 31
  • afdelingsleder for specialklasserne Jette Würtz på tlf. 58 38 33 31

  Se også Vemmelev Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • 23. november kl. 12.00

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 26. november 2018

  Søg stillingen Lærer til specialkla... (nyt vindue)
 • 26-11-2018 To lærerstillinger Nymarkskolen
  Nymarkskolen søger to lærere med tiltrædelse pr. 1. januar 2019.
   
  • En stilling i udskolingen med matematik og naturfag, samt øvrige fag
  • En stilling i indskolingen (3. årgang) med dansk, DSA samt øvrige fag

  For begge stillinger vil der være muligt at kombinere med øvrige skolefag, gerne musik og håndværk og design. Begge stillinger er på fuld tid.

  Vores forventninger til dig er, at du

  • er uddannet folkeskolelærer og gerne erfaring
  • har liniefagsuddannelse eller tilsvarende kompetence i dansk eller matematik
  • arbejder hjemmevant med it i en pædagogisk kontekst
  • har stærke kompetencer i at arbejde sammen i et professionelt læringsfælleskab
  • er en teamplayer, som værdsætter gode relationer til kollegaer, ledelse, forældre og elever
  • kan tilrettelægge spændende og vedkommende læringssituationer
  • er ansvarlig og kan bevare overblikket
  • er en rolig og tydelig voksen.

  Lidt om jobbet

  Du skal kunne arbejde organiseret, målrettet og være ambitiøs - samt ikke mindst evne at kunne dokumentere effekten af dit arbejde. Vi forventer, at du som lærer vil gå forrest i klasseværelset. Du skal have fokus på at læring og trivsel står helt centralt og i tæt samarbejde med dine kolleger.

  Din opgave som lærer bliver i samarbejde med dit team at lede de processer, der skal til, så eleverne på Nymarkskolen trives og lærer i hverdagen. Du skal kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt i en travl hverdag, hvor mangfoldighed, forskellighed og engagement er grundvilkår.

  Lidt om Nymarkskolen

  Nymarkskolen er en meget spændende folkeskole. Det er en arbejdsplads med højt tempo, og med masser af livsnerve og puls. Vi har fokus på kvalitet, høj faglighed, fællesskab og trivsel.

  Vi har fokus på at finde enkle løsninger på de komplicerede opgaver der er i hverdagen. Vi har ugentlige læringssamtaler med eleverne om "den lærende elev" i vores elevpas. Vi har årstaksonomier i dansk og matematik som også er elevplan og omdrejningspunkt i Meebook. Vi har 5 ugentlige idrætslektioner for at fremme elevernes sundhed, trivsel og læringsparathed. Vi har en bod, hvor eleverne sammen med vores medarbejder laver salatbar, selleribøf og nybagt brød som storsælger hos eleverne og medarbejderne. Vi har Slagelse kommunes talent idrætsklasser. Vi har et godt arbejdsmiljø og er bredt fordelt aldersmæssigt.

  Vi er med i projekt fagligt løft og har gode resultater.

  Det er spændende og udfordrende at være ansat på Nymarkskolen. Vi har et stærkt, fagligt og innovativt læringsmiljø. Vi er en skole, hvor fællesskaber er bærende i en mangfoldig hverdag.

  Flere informationer

  Du kan kontakte
  • skoleleder René Nielsen tlf.: 23 22 50 50
  • viceskoleleder Susanne Meyerhoff tlf.: 23 22 50 51

  Eller besøg os på Facebook eller Nymarkskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • mandag den 26. november 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 29. november 2018.

  Søg stillingen To lærerstillinger N... (nyt vindue)
 • 26-11-2018 Lærer til Skælskør Skole

  Vi søger fra 1. januar 2019 en lærer til Skælskør Skole.

  En gammel indianer fortalte sine børnebørn: I ethvert menneske er der en frygtelig kamp mellem to ulve. Den ene er frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden er glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse. Et af børnene spurgte til, hvilken ulv der er stærkest, og den gamle indianer svarede: "Den, du fodrer".

  Skælskør Skole har 410 elever fra børnehave - 9. klasse og i alt 35 ansatte inklusiv skolens fritidsordning.

  Vi har let adgang til attraktive naturområder med skov og strand.

  Skolen er i en løbende udviklingsproces med plads til nytænkning og eksperimenter og lægger med udgangspunkt i dannelse især vægt på pædagogisk udvikling, kollegialt samarbejde og tæt forældresamarbejde.

  Vi har behov for en underviser til 6. klasse, der har linjefag eller tilsvarende kompetencer i mindst to af følgende fag. Dansk, matematik, engelsk og idræt.

  Hvis du tillige har kreative evner eller dine tyske sprogkundskaber er opdateret, vil det være ekstra godt.

  Skælskør Skole arbejder for

  • at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der vil være en del af fællesskabet og selv kan give plads til andre
  • at udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • en positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation i dagligdagen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte

  • skoleleder Gitte Kjærsgaard 21 57 03 45 
  • viceskoleleder Kjær Sørensen på 61 24 81 51 
  • TR, Stine Leschly Schultz 61 24 81 27.


  Du vil få stillet en fantastisk medarbejdergruppe, din egen lærerarbejdsplads, pc og arbejdsmobil til rådighed.

  Frist

  • mandag 26. november 2018.
    

  Samtalerunde onsdag 28. november 2018.

  Ansættelse og løn m.v. i henhold til gældende overenskomst.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne- og straffeattest.  Søg stillingen Lærer til Skælskør S... (nyt vindue)
Leder (4)
 • 21-11-2018 Daglige ledere
  Engagerede og erfarne daglige ledere søges til moderne plejecenter
  - hvor vaner brydes og tiden ikke er gået i stå


  Stillingerne er til besættelse den 1. januar 2019.

  Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger fordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24 boliger og en afdeling med 24 midlertidige boliger hvoraf de 6 er rehabiliteringspladser. Alle afdelinger er indrettet som 2 leve-bo enheder

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er den hverdagsrehabiliterende tilgang som er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven. Vi har blandt andet stor fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

  Der er to ledige stillinger, den ene som daglig leder for somatisk afdeling og den anden som daglig leder for de midlertidige boliger.

  Daglig leder for somatisk afdeling

  Du vil være nærmeste leder for en personalegruppe bestående af både social- og sundhedshjælper/-assistent og sygeplejerske. Det er vores ønske, at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere, med udgangspunkt i borgernes ret til selvbestemmelse og stor fokus på livshistorie og livskvalitet.
   

  Daglig leder for midlertidige boliger

  Du vil være nærmeste leder for en personalegruppe bestående af både social- og sundhedshjælper/-assistent, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagog og ernæringsassistent. I de tværfaglige teams arbejdes der sammen om, at strukturere borgernes forløb og understøtte en hurtigere fremgang for borgeren.

  For begge stillinger gælder forventningen, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, relevant lederuddannelse vil desuden være en fordel. Du vil indgå i et lederteam med fire ledere og to koordinatorer. Øvrige ledelsesopgaver på Blomstergården fordeles i lederteamet med blik for dine interesser og kompetencer. Vi forventer, at du aktivt bidrager til udvikling af såvel lederteamet som til organisationen som helhed.

  Led dine medarbejdere i dagligdagen

  Det er vigtigt, at du i din ledelsesstil sikrer at samarbejdet mellem de forskellige personalegrupper lykkes og holder fokus på kerneopgaven. Det betyder, at du er der i hverdagen og er i stand til at udfordre medarbejderne til faglige refleksioner.

  Det er vigtigt, at du har gennemslagskraft og du kan kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til medarbejderne.

  Det betyder, at du er medvirkende til, at gøre op med den traditionelle institutionstilgang og i højere grad, ser på hvad der kan lade sig gøre i nuet, så det skaber mest mulig glæde og værdi for borgerne.

  I jobbet som daglig leder indgår der administrative opgaver, såsom al vagtplanlægning og lønkørsel. Pr. 1. januar overgår vi til løn- og vagtsystemet KMD Opus. Kendskab til dette og gældende overenskomster vil være en fordel. Fra den 19. januar overgår vi desuden til nyt omsorgssystemet CURA, der bygger på Fælles Sprog III.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen kan du kontakte
  • kst. virksomhedsleder Christina Aaberg, tlf. 29 27 37 82 eller
  • kst. virksomhedsleder Jane Kaae, tlf. 29 25 03 97.

  Frist for ansøgning

  • onsdag den 21. november.
  Der vil blive afholdt samtaler onsdag den 28. november.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Søg stillingen Daglige ledere (nyt vindue)
 • 02-12-2018 Direktør til Forberedende Grunduddannelse Vordingborg, Slagelse og Næstved

  Til en særdeles spændende opgave med etablering, udvikling og drift af en af landets største FGU-institutioner søges en udviklingsorienteret og nytænkende direktør med stor indsigt i målgruppen og stærke forandringsledelseskompetencer. Direktøren skal stå i spidsen for udvikling af et helt nyt og attraktivt uddannelsestilbud, der skaber markante resultater og sætter dagsordenen nationalt på FGU-området.


  Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Der oprettes 27 nye FGU-institutioner og i alt 88 skoler (udbudssteder) rundt om i Danmark, der alle fungerer som selvstændige selvejende statslige institutioner.

  I Vordingborg, Slagelse og Næstved Kommuner oprettes én fælles FGU-institution med hovedsæde i Korsør og fire skoler beliggende i henholdsvis Vordingborg, Næstved, Korsør og Slagelse. Det forventes, at det samlede antal årselever for hele institutionen bliver ca. 830 elever.

  Direktøren skal etablere og udvikle institutionen i tæt samspil med bestyrelsen og ca. 120 medarbejdere fra områdets produktionsskoler og VUC. Den nye FGU-institution skal være klar til at modtage de første elever i august 2019.

  Opgaven

  • etablere institutionen, herunder fastlægge den ledelsesmæssige og administrative organisering
  • udvikle det pædagogisk didaktiske grundlag og institutionens tre uddannelsesspor og sikre et attraktivt uddannelsestilbud af høj kvalitet i alle spor og på alle skoler
  • udvikle én fælles virksomhedskultur med stærk sammenhængskraft på tværs af skoler og tidligere organisatoriske tilhørsforhold
  • etablere og udvikle et studiemiljø, der kan rumme en bred målgruppe, og hvor de unge møder gode rollemodeller
  • sikre det langsigtede økonomiske grundlag for institutionens virke samt effektiv drift og ressourcestyring på tværs af institutionen
  • etablere et konstruktivt og dynamisk samspil med bestyrelsen, interessenter og strategiske samarbejdspartnere, herunder den kommunale ungeindsats, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
  • sikre en stærk lokal forankring af skolerne med synlighed i lokalmiljøet, godt samspil med lokalsamfundet og udnyttelse af spændende muligheder for aktiviteter i lokalområdet.

  Personen

  kommende direktør skal have forståelse for FGU-institutionens samfundsmæssige og uddannelsesmæssige rolle og formå at sætte en klar strategisk retning for institutionen.

  Direktøren skal have pædagogisk indsigt til at sikre udvikling af institutionens pædagogisk didaktiske grundlag og uddannelsesspor. Dertil kommer forretningsforståelse, stærke relationelle og kommunikative kompetencer og en evne til at balancere mange hensyn og interesser, herunder politisk tæft.

  Direktøren skal være en engageret og kompetent personaleleder med en dialogorienteret og inddragende ledelsesstil i balance med, at direktøren er beslutningsdygtig og sikrer, at alle arbejder i samme retning.

  Derudover lægges vægt på:
  • relevant ledelsesmæssig erfaring, herunder meget gerne med ledelse af ledere og forandringsledelse
  • stor indsigt i FGU-målgruppen og det forberedende uddannelsesområde og solidt kendskab til sammenhænge i uddannelsessystemet
  • erfaring med og flair for økonomi- og ressourcestyring
  • viden om og forståelse for lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipper på FGU-området, herunder vilkårene for statsligt selvejende institutioner - eller tydelig interesse og evne til at sætte sig ind i stoffet
  • at direktøren kan dokumentere gode og relevante resultater i tidligere stillinger

  Vil du vide mere?

  Kontakt
  • bestyrelsesformand Mikael Smed på tlf. 22 78 34 55 eller
  • chefkonsulent Iben Munck Adamsen, MUUSMANN, på tlf. 22 91 20 06.

  Læs mere i stillings- og personprofilen her (nyt vindue).

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse på individuel kontrakt, som forhandles med bestyrelsen på baggrund af kvalifikationer og erfaringer.

  Søg stillingen

  via Muusmanns hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  Søndag den 2. december 2018

 • 06-12-2018 Teamleder til mindre anlægsopgaver – Entreprenørservice
  Du har i det daglige ansvar for 6-8 medarbejdere. Medarbejderne er organiseret i 3-4 mindre arbejdshold, som varetager driftsopgaver, reparationsopgaver samt mindre anlægsopgaver indenfor grå belægninger, brolægning samt asfalt.

  Du indgår selv som del af produktionsteamet efter behov.
  Du skal som teamleder vise handlekraft og sørge for at dine medarbejdere trives og yder deres bedste samt bidrager til at løfte humøret.
  Det er vigtigt, at du mestrer evnen til at planlægge og dermed sikre et godt flow i produktionen. Herunder de administrative arbejdsgange med LER, jordflytning, sags- og tilbudsstyring m.v.

  Dine arbejdsopgaver

  • daglig styring og koordinering af mandskab, maskiner, underentreprenører og materialer
  • sikre høj kvalitet i projektstyringen (klare aftaler, rekvisitioner, tegninger m.v.)
  • sikre høj kvalitet og korrekt faglig udførelse
  • bidrage til og tage del i en kontinuerlig faglig udvikling i teamet
  • assistere driftsleder ved beregning af tilbud
  • sikre styr på afmærkningsplaner, rådighedstilladelser, anmelde jordflytning m.v.
  • vintertjeneste som vagt (tilsyn, udkald).

  Vi forventer, at du

  • har faglig viden inden for og erfaring med etablering af belægninger
  • er struktureret, løsningsorienteret og serviceminded
  • har flair for IT
  • har erfaring med ledelse af mand og opgave
  • tager ansvar for gode læringsforløb for elever m.v.

  Det falder dig naturligt at skabe gode relationer og være en attraktiv samarbejdspartner.

  Vi tilbyder

  En alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed med erfarne og engagerede kollegaer, hvor hverdagen i store træk organiseres efter "opgaven sætter holdet".
  Vi løser en bred vifte af opgaver indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v.
  Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt.

  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation tilbydes og forventes i forhold til opgaverne.

  Ansættelsestidspunkt

  Hurtigst muligt og senest 1. februar 2019.

  Du skal som minimum have kørekort kat. B og gerne BE og C
  Vejen som arbejdsplads trin I og trin II (Vej-EU) er en nødvendighed og skal erhverves snarest muligt efter ansættelsen såfremt kurserne ikke er erhvervet ved ansøgningstidspunktet.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med indgåelse af en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring m.v.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • driftsleder Niels Kupiec på tlf. 20 49 53 93 i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde den
  • 6. december 2018

  Samtaler vil blive afholdt i uge 50.

  Søg stillingen Teamleder til mindre... (nyt vindue)
 • 13-12-2018 Musikskoleleder - Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse

  Er det dig, der skal svinge taktstokken på en musikskole, der gerne spiller for?

  Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse søger pr. 1. februar 2019 en ny musikskoleleder.

  Du

  • har en professionel musikfaglig- eller musikpædagogisk baggrund og/eller dybdegående kendskab til musikskolebranchen
  • har stor erfaring med ledelse af musikfagligt personale
  • kan drifte en musikskole med både central og decentral undervisning samt mangeartede både korte og lange projektsamarbejder
  • er visionær, samarbejdende, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er synlig, både internt og eksternt
  • er strategisk, proaktiv, handlings- og helhedsorienteret
  • er inspirator og motivator for både medarbejdere, samarbejdspartnere og fonde
  • kan samarbejde tæt med kommunen, bestyrelsen, personalet og samarbejdspartnere
  • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt
  • forventes at ansætte en souschef/sætte et ledelsesteam i begyndelsen af din ansættelse

  Du kommer til os med…

  • dokumenteret ledelseserfaring herunder personaleledelse
  • dokumenteret erfaring med at løfte større projekter og hente eksterne midler til dette
  • administrativt og økonomisk overblik
  • erfaring med musikskoleadministration, herunder Speedadmin, lærernes arbejdstid etc.
  • erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
  • godt humør og spilleglæde!

  Hos os møder du…

  en dynamisk og udviklingsorienteret musikskole og musikakademi fysisk placeret på tre forskellige adresser i Korsør, Skælskør og Slagelse og på et hav af folkeskoler i hele Slagelse Kommune. Vi har et årelangt og omfattende professionelt samarbejde med kommunens kulturhuse, spillesteder, kirker og erhvervslivet. Den 50 mands store, modige og kompetente personalegruppe bærer musikken ind i folkeskoleprojekter for børn i alle aldre i hele kommunen f.eks. gennem symfoniorkesteret på Flakkebjerg Skole, brassbandet på Baggesen Skolen og i Kunsttalentklassen på Skælskør Skole. Vi har bæredygtige brede læringsmiljøer og en helt unik talentfødekæde med fokus på det gode musikalske håndværk - også på konservatorieforberedende niveau på Musikakademiet Slagelse, der startede i sommer 2018.

  Men vi stopper selvfølgelig ikke her. På Slagelse Musikskole satser vi på

  • de gode fællesskaber i og omkring musikken
  • at endnu flere børn fra dagtilbudsalderen og op igennem hele folkeskolen møder musikken
  • at styrke det brede talent(sam)arbejde
  • at stå som regionalt musikalsk fyrtårn - både for den rytmiske og den klassiske musik


  Taktstokken ligger klar og vi glæder os til at møde dig.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Din faste arbejdsplads vil være på Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse, Sct. Pedersgade 18 4200 Slagelse, men der må forventes kørsel mellem vores forskellige afdelinger og projekter i kommunen.

  Tiltrædelse den 1. februar 2019 eller snarest muligt derefter.

  Arbejdstid den opslåede stilling er på fuld tid 37/37. Der kan forventes, at arbejdstidens placering varierer.

  Vil du vide mere

  Har du spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte


  Læs mere på vores musikskolens hjemmeside (nyt vindue) eller tjek vores facebookside.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 13. december kl. 10:00.


  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 17. december. Evt. 2. samtaler afholdes tirsdag den 18. december.  Søg stillingen Musikskoleleder - Sl... (nyt vindue)
Landinspektør (1)
 • 02-12-2018 Vandløbsmedarbejder

  Vandløbsmedarbejder med gode samarbejdsevner


  Kan du se dig selv som "kontraktholder" på vandløbsvedligeholdelsesopgaver. Kan du finde løsninger i samråd og dialog med lodsejere, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kan du foretage opmåling af vandløb der er grundlag for dialog med entreprenører.

  Lyder det som noget for dig, så er du måske vores nye vandløbsmedarbejder.

  Du får nu en enestående mulighed for at arbejde med Slagelse Kommunes værdifulde natur og vandløb, i en stilling, hvor der er fokus på vandløbsområdet både fra politikere, organisationer og lodsejere. Derfor skal du kunne navigere i dette rum og kunne formidle din faglighed, lovgivningen og det mulige løsningsrum - uanset hvem der står foran dig.

  Du skal brænde for vandmiljøet, men også have lyst til og flair for kontakt til lodsejere og samarbejdspartnere. I samarbejdet ligger de langsigtede og gode løsninger som understøtter både benyttelse og beskyttelse af kommunens vandløb. Du skal kunne agere i et virkefelt som spænder over vedligeholdelse og opmåling af vandløb samt vandløbsrelateret sagsbehandling.

  Din hovedopgave bliver kontraktholder i forhold til vandløbsvedligeholdelse, herunder skal du kunne udføre vandløbsrelaterede opmålingsopgaver samt indgå i vandløbsteamets sagsbehandling på det generelle plan, hvor du i et mindre omfang blive inddraget i myndighedsopgaver med relation til vandløb.

  Vi forestiller os, at du har

  • en solid naturfaglig baggrund
  • erfaring med vandløbsvedligeholdelse
  • erfaring med VASP og VandløbsGIS
  • hydraulisk og hydrologisk forståelse
  • kendskab til sagsbehandling efter vandløbsloven
  • erfaring med opmåling (GPS) - gerne af vandløb
  • erfaring med kontakt til blandt andet entreprenører - både interne og eksterne samt lodsejere.

  Vi lægger vægt på, at du

  • er teamspiller og samarbejdsorienteret
  • er vedholdende og struktureret i dit arbejde
  • er løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
  • har lyst og evne til borgerkontakt
  • har forståelse og respekt for det politiske perspektiv
  • kan arbejde på tværs af fagligheder
  • kan formidle krav til vandløbsvedligeholdelse på en tydelig og forståelig måde
  • kan formidle faglige problemstillinger til politikere og lodsejere
  • kan lave en vægtning mellem afvandings- og naturinteresser i de enkelte sager.

  Vi kan tilbyde

  • Et varieret job med stor indflydelse på egne opgaver - vi tror på at du vil og kan
  • Gode muligheder for at udvikle dig både fagligt og personligt
  • En fleksibel arbejdsplads og et sted hvor vi har forventninger til hinanden
  • Gode kollegaer, godt samarbejde med en uformel omgangstone og en god trivsel.

  Det praktiske

  • Ansættelse og løn efter gældende overenskomst
  • Stillingen er på 37 timer
  • Tiltrædelse snarest muligt
  • Arbejdsstedets adresse: Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  • biolog Nina Riemer Johansson på tlf.: 58 57 44 65
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen på tlf.: 58 57 33 72

  Frist

  • søndag den 2. december 2018

  Vi holder samtaler den 12. december 2018.

  Søg stillingen Vandløbsmedarbejder (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 21-11-2018 Økonomikonsulent til Administrativ Service
  Vi søger snarest muligt en ny kollega med økonomiprofil til Administrativ Service.

  Administrativ Service er en enhed i Slagelse Kommune, der har til opgave at servicere hele organisationen i forhold til primært løn- og økonomiopgaver. Administrativ Service er en afdeling med en engageret medarbejdergruppe på 40 medarbejdere opdelt i 2 teams, og er placeret i Stab for Økonomi og Digitalisering.

  Vores kunder er først og fremmest chefer og ledere, men også andre med administrativt ansvar.

  Du bliver en del af en spændende og travl hverdag med engagerede kolleger, en stærk teamånd, gode sparringsmuligheder, stor fleksibilitet og en uhøjtidelig omgangstone.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med økonomiopfølgning og viden om budget- og regnskabsprocesser
  • kan vejlede i at forstå og bruge forskellige systemer indenfor økonomi
  • finder det naturligt at udfordre "plejer" og tænke i nye løsninger og værktøjer
  • kan arbejde i højt tempo og trives med en hektisk hverdag
  • er serviceminded af natur og får energi af at hjælpe andre
  • har stærke Excel-kompetencer
  • har relevant økonomisk uddannelse.

  Pr. 1. januar 2019 skifter vi økonomi- og lønsystem til KMD OPUS, og herudover arbejder vi i NemØkonomi (KMD økonomiopfølgningsværktøj). Det er en fordel, hvis du kender disse systemer, men ikke en forudsætning.

  Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • primær kontakt for en række virksomheder eller områder
  • planlægning og understøttelse af økonomiopfølgning og ledelsestilsyn
  • bogføring og afstemning
  • analyse- og optimeringsopgaver
  • indgå i samarbejder om udvikling af værktøjer på tværs af afdelingen og i Stab for Økonomi og Digitalisering.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Aflønning efter HK-overenskomst på baggrund af uddannelse og erfaring. Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

  Administrativ Service er placeret i Slagelse centrum tæt ved stationen. 

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Carina Vincent tlf.: 20 37 61 37
  • afdelingsleder Karen Bitsch tlf.: 20 35 12 40

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • onsdag den 21. november 2018 kl. 12.00

  Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 27. november 2018.

  Søg stillingen Økonomikonsulent til... (nyt vindue)
Fysioterapeut (4)
 • 21-11-2018 Sundhedsfagligt personale

  Blomstergården søger sundhedsfagligt personale

  Vi øger bemandingen af terapeuter og plejepersonale ved de midlertidige pladser.


  Ældreministeriet har bevilliget puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen i 2019.

  Målet med puljemidlerne er fokus på rehabilitering med henblik på øget funktionsniveau og sikre at borger og pårørende oplever en tryg og glidende overgang fra midlertidig ophold til egen bolig.

  Du skal arbejde målrettet, tværfagligt og med en rehabiliterende tilgang til borgere i afdelingen. Du indgår i et tværfagligt team, der sammen strukturerer forløbet og understøtter en hurtigere fremgang for borgeren. Du bliver en del af stor arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedshjælper/-assistent, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og ernæringsassistenter.

  Den hverdagsrehabiliterende indsats betyder bl.a. mere træningstid i flere af døgnets timer.

  Øget bemanding vil give mulighed for hjemmebesøg sammen med borgeren, hvor indsatser der trænes på det midlertidige ophold, kan afstemmes med de hjemlige forhold inden borgeren kommer tilbage til eget hjem.

  I Slagelse Kommune visiteres borgere til midlertidigt ophold af 3 ugers varighed, med mulighed for forlængelse. Blomstergården huser 24 midlertidige pladser, hvor af de 6 er rehabiliteringspladser.

  Der er ugentlig sparring med kommunal læge, for at styrke sammenhængen på tværs af sektorer. Der arbejdes med relationsteam, for at sikre at den enkelte borger oplever en kompetent og tværfaglig indsats.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik.

  Vi vil vægte

  • dit kendskab og erfaring med hverdagsrehabilitering i tværfaglige teams
  • din evne til at motivere borgere til at højne deres livskvalitet
  • din evne til at formidle og vidensdele den rehabiliterende tilgang med dine kollegaer
  • din evne til at være i en uforudsigelig hverdag, hvor der træffes hurtige beslutninger
  • dit engagement ift. træning og genoptræning af borgernes funktionsniveau.

  Vi tilbyder

  • dn organisation, hvor der er politisk opbakning og tillid
  • medindflydelse på det nære sundhedsvæsen
  • målrettet fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads der gør brug af innovative hjælpemidler
  • tværfaglige teams
  • kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 32-37 timer med ansættelse 1. januar 2019 til 31. december 2019.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret centerleder, Christina Aaberg på mail chraa@slagelse.dk, tlf. 29 27 37 82

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 21. november 2018

  Samtalerne afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Sundhedsfagligt pers... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Sagsbehandlende terapeut Hjælpemiddelafdelingen
  Sagsbehandlende terapeut til Hjælpemiddelafdelingen, med ansættelse 1. januar 2019.

  Hjælpemiddelafdelingen søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. januar 2019, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 34-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelafdelingen er en del af Myndighedsafdeling i Center for Sundhed & Ældre. Stillingen bliver tilknyttet afdelingen for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler.

  Vi ligger vægt på, at ansøgeren har en bred og solid erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.
  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.
  Kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø, hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • du må meget gerne have erfaring indenfor sagsbehandling af genbrugshjælpemider, evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser)
  • du har kendskab til Servicelovens §§112, 113 og 116.
  • du kan arbejde selvstændigt med respekt for vores team-organisering.du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen.
  • vi formoder, at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i
  • KMD-sag og et særligt bestillersystem (DMS) til hjælpemidler. I 2019 overgår vi til omsorgssystemet CURA.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø, hvor vi har travlt og dagligt er udfordret
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er

  • en arbejdsplads, hvor humor skal have plads
  • en arbejdsplads, som har fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.
    

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende.

  Du vil få arbejdstidsplacering mandag til fredag efter aftale mellem kl. 8.00-17.00 med flekstidsaftale.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist

  • fredag 23. november 2018 kl. 12.00.


  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Tre visitatorer til Myndighedsafdelingen
  På grund af omorganisering og opnormering søger Myndighedsafdelingen, Slagelse Kommune, tre visitatorer med start den 1. januar 2019.
  Stillingerne er faste stillinger på 37 timer om ugen. Der søges en visitator med placering i Visitatorgruppen Nord; Smedegade 32, 4200 Slagelse og 2 visitatorer til Visitatorgruppen Syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 22 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 visitatorer i henholdsvis Slagelse og 9 visitatorer i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpeordninger m.m.
  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb.
  Vi vægter det borgernære forløb, professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • Uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • Bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • Erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • Har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt
  • samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • Kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • Er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • Har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • Har godt humør og ikke mindst energi og lyst til en travl og faglig udfordrende
  • Arbejdsdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden samt giver faglig sparring

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.
  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

  Frist

  • 23. november 2018 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.

  Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte:

  • Teamleder for syd: Susanne Corell på tlf. 23 99 19 76 eller mail sucor@slagelse.dk
  • Teamleder for nord: Gunhild Gundersen på tlf. 23 99 22 00 eller mail gugun@slagelse.dk


  Søg stillingen Tre visitatorer til ... (nyt vindue)
 • 06-12-2018 Livsstilskonsulent - med fokus på rygestop og fysisk aktivitet

  Sundhedstilbud - Forebyggelse søger en Livsstilskonsulent til en fast stilling 37 timer om ugen.

   
  Som Livsstilskonsulent skal du understøtte borgeres motivation hen imod en sundere livsstil. Vi arbejder med udgangspunkt i den motiverende samtale og de sundhedspædagogiske principper og tager altid afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forløbsprogrammer.
  Vi har tilbud inden for KRAM faktorerne og vores indsatser er målrettet borgere med én eller flere livsstilssygdomme eller risiko herfor, så som KOL, hjertekar sygdomme, T2DM mm.
   
  Din arbejdsdag bliver fyldt med en god blanding af holdundervisning og individuelle samtaler. Du bliver kontaktperson for borgerforløb, men arbejder altid i et team. Alle borgerforløb tilrettelægges individuelt ud fra de indsatser vi har. Vi vægter netværksdannelse mellem borgerne og ønsker derfor at fremme mest mulig holdundervisning. Vi har fokus på at tilbyde borgerne tilbud hurtigt efter de henvender sig til os, så derfor arbejder vi med rullende optag.
   
  Som ansat skal du gerne kunne byde ind på en bred palette af vores tilbud, men hovedfokus for denne ansættelse vil være rygestopkurser og fysisk aktivitet på hold samt diagnoserettet holdundervisning for borgere med henholdsvis hjertesygdomme og KOL.

  En arbejdsuge kan bestå af en blanding af rygestophold, motionshold, diagnoserettet holdundervisning samt sundhedsfremmende samtaler med borgerne.
   
  For denne stilling gælder, at du skal varetage undervisning på vores rygestophold samt de hold vi tilbyder eksternt på f.eks. arbejdspladser. Du skal samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver omkring planlægning af rygestophold, og efter behov tage imod henvendelser fra borgere der ønsker rygestoptilbud.
   
  Ansøgerne med viden og ikke mindst interesse for rygestop samt kompetencer inden for træning foretrækkes til denne stilling.

  Arbejdsopgaver

  • udføre holdundervisning på rygestopforløb og planlægge rygestophold i samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver
  • motionstræning af borgere med KOL, hjertekarsygdomme, diabetes samt svær overvægt
  • udføre holdundervisning på diagnoserettede hold - aktuelt hjertehold og evt. KOL-hold
  • udføre livsstilssamtaler herunder også vejledning i kost og motion
  • deltage i Sundhedsaktiviteter ud af huset.

  Vi forventer, at du

  • brænder for at arbejde med rygestop og kan gøre en forskel på området
  • har relevant uddannelse i forhold til træning af borgere med kronisk sygdom
  • har en sundhedsfaglig baggrund med viden og erfaring indenfor KRAM faktorerne
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhedstilbuds grundprincipper
  • er omstillingsparat og kan håndtere, at opgaver kan ændre sig.

  Og vi vil vægte, at du har

  • viden og erfaring med den motiverende samtale
  • viden og erfaring med de sundhedspædagogiske principper
  • viden og erfaring for at arbejde med rygestopforløb
  • viden og erfaring med hjertekarsygdomme og KOL
  • viden og erfaring med træning og vejledning til borgere med livsstilssygdomme
  • kendskab til de 10 kostråd og erfaring med at vejlede ud fra dem
  • erfaring/interesse for at arbejde med borgere der har livsstilssygdomme.

  I Sundhedstilbud arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Vi tilbyder

  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • værdibaseret organisation
  • en arbejdsdag hvor du har indflydelse på planlægningen
  • en arbejdsplads hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • en organisation, der ikke er stationær.
   
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din primære arbejdsplads vil være i Langes Gård, 4200 Slagelse. Der kan i mindre omfang være opgaver på Linde Allé 56 i Korsør, hvorfor det vil være en fordel, at du har kørekort.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhedstilbud Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 29 72 98 23.

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 6. december 2018 kl. 12.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 20. december.

  Søg stillingen Livsstilskonsulent -... (nyt vindue)
Ergoterapeut (4)
 • 21-11-2018 Sundhedsfagligt personale

  Blomstergården søger sundhedsfagligt personale

  Vi øger bemandingen af terapeuter og plejepersonale ved de midlertidige pladser.


  Ældreministeriet har bevilliget puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen i 2019.

  Målet med puljemidlerne er fokus på rehabilitering med henblik på øget funktionsniveau og sikre at borger og pårørende oplever en tryg og glidende overgang fra midlertidig ophold til egen bolig.

  Du skal arbejde målrettet, tværfagligt og med en rehabiliterende tilgang til borgere i afdelingen. Du indgår i et tværfagligt team, der sammen strukturerer forløbet og understøtter en hurtigere fremgang for borgeren. Du bliver en del af stor arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedshjælper/-assistent, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og ernæringsassistenter.

  Den hverdagsrehabiliterende indsats betyder bl.a. mere træningstid i flere af døgnets timer.

  Øget bemanding vil give mulighed for hjemmebesøg sammen med borgeren, hvor indsatser der trænes på det midlertidige ophold, kan afstemmes med de hjemlige forhold inden borgeren kommer tilbage til eget hjem.

  I Slagelse Kommune visiteres borgere til midlertidigt ophold af 3 ugers varighed, med mulighed for forlængelse. Blomstergården huser 24 midlertidige pladser, hvor af de 6 er rehabiliteringspladser.

  Der er ugentlig sparring med kommunal læge, for at styrke sammenhængen på tværs af sektorer. Der arbejdes med relationsteam, for at sikre at den enkelte borger oplever en kompetent og tværfaglig indsats.

  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik.

  Vi vil vægte

  • dit kendskab og erfaring med hverdagsrehabilitering i tværfaglige teams
  • din evne til at motivere borgere til at højne deres livskvalitet
  • din evne til at formidle og vidensdele den rehabiliterende tilgang med dine kollegaer
  • din evne til at være i en uforudsigelig hverdag, hvor der træffes hurtige beslutninger
  • dit engagement ift. træning og genoptræning af borgernes funktionsniveau.

  Vi tilbyder

  • dn organisation, hvor der er politisk opbakning og tillid
  • medindflydelse på det nære sundhedsvæsen
  • målrettet fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads der gør brug af innovative hjælpemidler
  • tværfaglige teams
  • kompetenceudvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 32-37 timer med ansættelse 1. januar 2019 til 31. december 2019.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret centerleder, Christina Aaberg på mail chraa@slagelse.dk, tlf. 29 27 37 82

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 21. november 2018

  Samtalerne afholdes i uge 48.

  Søg stillingen Sundhedsfagligt pers... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Sagsbehandlende terapeut Hjælpemiddelafdelingen
  Sagsbehandlende terapeut til Hjælpemiddelafdelingen, med ansættelse 1. januar 2019.

  Hjælpemiddelafdelingen søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til ansættelse 1. januar 2019, med arbejdsplads på Industrivej 9, 4200 Slagelse, 34-37 timer pr. uge.

  Hjælpemiddelafdelingen er en del af Myndighedsafdeling i Center for Sundhed & Ældre. Stillingen bliver tilknyttet afdelingen for Genbrugshjælpemidler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler.

  Vi ligger vægt på, at ansøgeren har en bred og solid erfaring i arbejdet med flere typer af hjælpemidler, og gerne erfaring med sagsbehandling på området.
  En naturlig del af opgaven består i en tæt borgerinvolvering i kontakten omkring afklaring og bevilling af de omtalte hjælpemidler.
  Kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø, hvor forandring også er dagsorden, vil vi også vægte højt.

  Din profil

  • du må meget gerne have erfaring indenfor sagsbehandling af genbrugshjælpemider, evt. også erfaring indenfor kropsbårne hjælpemidler (orthoser, arm- og benproteser)
  • du har kendskab til Servicelovens §§112, 113 og 116.
  • du kan arbejde selvstændigt med respekt for vores team-organisering.du kan producere skriftlige begrundelser, som grundlag for beslutninger omkring sagsbehandlingen.
  • vi formoder, at du er fortrolig med gængse IT-systemer. Vi arbejder bl.a. i
  • KMD-sag og et særligt bestillersystem (DMS) til hjælpemidler. I 2019 overgår vi til omsorgssystemet CURA.

  Du er

  • indstillet på, og har lyst til en tæt og daglig kontakt med borgere, og kollegaer
  • samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø, hvor vi har travlt og dagligt er udfordret
  • bidragende i vores vedvarende udvikling, såvel fagligt som organisatorisk
  • i besiddelse af kørekort u/3500 kg.

  Vi er

  • en arbejdsplads, hvor humor skal have plads
  • en arbejdsplads, som har fokus på arbejdsmiljøet
  • en arbejdsplads hvor kollegial støtte, råd og vejledning er en forudsætning for vores gode resultater.
    

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst som selvtilrettelæggende.

  Du vil få arbejdstidsplacering mandag til fredag efter aftale mellem kl. 8.00-17.00 med flekstidsaftale.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist

  • fredag 23. november 2018 kl. 12.00.


  Søg stillingen Sagsbehandlende tera... (nyt vindue)
 • 23-11-2018 Tre visitatorer til Myndighedsafdelingen
  På grund af omorganisering og opnormering søger Myndighedsafdelingen, Slagelse Kommune, tre visitatorer med start den 1. januar 2019.
  Stillingerne er faste stillinger på 37 timer om ugen. Der søges en visitator med placering i Visitatorgruppen Nord; Smedegade 32, 4200 Slagelse og 2 visitatorer til Visitatorgruppen Syd, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør

  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 22 visitatorer fordelt i 2 grupper med 13 visitatorer i henholdsvis Slagelse og 9 visitatorer i Skælskør.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpeordninger m.m.
  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb.
  Vi vægter det borgernære forløb, professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • Uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • Bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • Erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • Har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt
  • samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • Kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • Er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • Har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
  • Har godt humør og ikke mindst energi og lyst til en travl og faglig udfordrende
  • Arbejdsdag, i et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden samt giver faglig sparring

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.
  Der skal foreligge en straffeattest ved ansættelse til stillingen.

  Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

  Frist

  • 23. november 2018 kl. 12.00.
  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.

  Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte:

  • Teamleder for syd: Susanne Corell på tlf. 23 99 19 76 eller mail sucor@slagelse.dk
  • Teamleder for nord: Gunhild Gundersen på tlf. 23 99 22 00 eller mail gugun@slagelse.dk


  Søg stillingen Tre visitatorer til ... (nyt vindue)
 • 06-12-2018 Livsstilskonsulent - med fokus på rygestop og fysisk aktivitet

  Sundhedstilbud - Forebyggelse søger en Livsstilskonsulent til en fast stilling 37 timer om ugen.

   
  Som Livsstilskonsulent skal du understøtte borgeres motivation hen imod en sundere livsstil. Vi arbejder med udgangspunkt i den motiverende samtale og de sundhedspædagogiske principper og tager altid afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forløbsprogrammer.
  Vi har tilbud inden for KRAM faktorerne og vores indsatser er målrettet borgere med én eller flere livsstilssygdomme eller risiko herfor, så som KOL, hjertekar sygdomme, T2DM mm.
   
  Din arbejdsdag bliver fyldt med en god blanding af holdundervisning og individuelle samtaler. Du bliver kontaktperson for borgerforløb, men arbejder altid i et team. Alle borgerforløb tilrettelægges individuelt ud fra de indsatser vi har. Vi vægter netværksdannelse mellem borgerne og ønsker derfor at fremme mest mulig holdundervisning. Vi har fokus på at tilbyde borgerne tilbud hurtigt efter de henvender sig til os, så derfor arbejder vi med rullende optag.
   
  Som ansat skal du gerne kunne byde ind på en bred palette af vores tilbud, men hovedfokus for denne ansættelse vil være rygestopkurser og fysisk aktivitet på hold samt diagnoserettet holdundervisning for borgere med henholdsvis hjertesygdomme og KOL.

  En arbejdsuge kan bestå af en blanding af rygestophold, motionshold, diagnoserettet holdundervisning samt sundhedsfremmende samtaler med borgerne.
   
  For denne stilling gælder, at du skal varetage undervisning på vores rygestophold samt de hold vi tilbyder eksternt på f.eks. arbejdspladser. Du skal samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver omkring planlægning af rygestophold, og efter behov tage imod henvendelser fra borgere der ønsker rygestoptilbud.
   
  Ansøgerne med viden og ikke mindst interesse for rygestop samt kompetencer inden for træning foretrækkes til denne stilling.

  Arbejdsopgaver

  • udføre holdundervisning på rygestopforløb og planlægge rygestophold i samarbejde med vores koordinerende rygestoprådgiver
  • motionstræning af borgere med KOL, hjertekarsygdomme, diabetes samt svær overvægt
  • udføre holdundervisning på diagnoserettede hold - aktuelt hjertehold og evt. KOL-hold
  • udføre livsstilssamtaler herunder også vejledning i kost og motion
  • deltage i Sundhedsaktiviteter ud af huset.

  Vi forventer, at du

  • brænder for at arbejde med rygestop og kan gøre en forskel på området
  • har relevant uddannelse i forhold til træning af borgere med kronisk sygdom
  • har en sundhedsfaglig baggrund med viden og erfaring indenfor KRAM faktorerne
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhedstilbuds grundprincipper
  • er omstillingsparat og kan håndtere, at opgaver kan ændre sig.

  Og vi vil vægte, at du har

  • viden og erfaring med den motiverende samtale
  • viden og erfaring med de sundhedspædagogiske principper
  • viden og erfaring for at arbejde med rygestopforløb
  • viden og erfaring med hjertekarsygdomme og KOL
  • viden og erfaring med træning og vejledning til borgere med livsstilssygdomme
  • kendskab til de 10 kostråd og erfaring med at vejlede ud fra dem
  • erfaring/interesse for at arbejde med borgere der har livsstilssygdomme.

  I Sundhedstilbud arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Vi tilbyder

  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • værdibaseret organisation
  • en arbejdsdag hvor du har indflydelse på planlægningen
  • en arbejdsplads hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • en organisation, der ikke er stationær.
   
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din primære arbejdsplads vil være i Langes Gård, 4200 Slagelse. Der kan i mindre omfang være opgaver på Linde Allé 56 i Korsør, hvorfor det vil være en fordel, at du har kørekort.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhedstilbud Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 29 72 98 23.

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 6. december 2018 kl. 12.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 20. december.

  Søg stillingen Livsstilskonsulent -... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 02-12-2018 Vandløbsmedarbejder

  Vandløbsmedarbejder med gode samarbejdsevner


  Kan du se dig selv som "kontraktholder" på vandløbsvedligeholdelsesopgaver. Kan du finde løsninger i samråd og dialog med lodsejere, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kan du foretage opmåling af vandløb der er grundlag for dialog med entreprenører.

  Lyder det som noget for dig, så er du måske vores nye vandløbsmedarbejder.

  Du får nu en enestående mulighed for at arbejde med Slagelse Kommunes værdifulde natur og vandløb, i en stilling, hvor der er fokus på vandløbsområdet både fra politikere, organisationer og lodsejere. Derfor skal du kunne navigere i dette rum og kunne formidle din faglighed, lovgivningen og det mulige løsningsrum - uanset hvem der står foran dig.

  Du skal brænde for vandmiljøet, men også have lyst til og flair for kontakt til lodsejere og samarbejdspartnere. I samarbejdet ligger de langsigtede og gode løsninger som understøtter både benyttelse og beskyttelse af kommunens vandløb. Du skal kunne agere i et virkefelt som spænder over vedligeholdelse og opmåling af vandløb samt vandløbsrelateret sagsbehandling.

  Din hovedopgave bliver kontraktholder i forhold til vandløbsvedligeholdelse, herunder skal du kunne udføre vandløbsrelaterede opmålingsopgaver samt indgå i vandløbsteamets sagsbehandling på det generelle plan, hvor du i et mindre omfang blive inddraget i myndighedsopgaver med relation til vandløb.

  Vi forestiller os, at du har

  • en solid naturfaglig baggrund
  • erfaring med vandløbsvedligeholdelse
  • erfaring med VASP og VandløbsGIS
  • hydraulisk og hydrologisk forståelse
  • kendskab til sagsbehandling efter vandløbsloven
  • erfaring med opmåling (GPS) - gerne af vandløb
  • erfaring med kontakt til blandt andet entreprenører - både interne og eksterne samt lodsejere.

  Vi lægger vægt på, at du

  • er teamspiller og samarbejdsorienteret
  • er vedholdende og struktureret i dit arbejde
  • er løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
  • har lyst og evne til borgerkontakt
  • har forståelse og respekt for det politiske perspektiv
  • kan arbejde på tværs af fagligheder
  • kan formidle krav til vandløbsvedligeholdelse på en tydelig og forståelig måde
  • kan formidle faglige problemstillinger til politikere og lodsejere
  • kan lave en vægtning mellem afvandings- og naturinteresser i de enkelte sager.

  Vi kan tilbyde

  • Et varieret job med stor indflydelse på egne opgaver - vi tror på at du vil og kan
  • Gode muligheder for at udvikle dig både fagligt og personligt
  • En fleksibel arbejdsplads og et sted hvor vi har forventninger til hinanden
  • Gode kollegaer, godt samarbejde med en uformel omgangstone og en god trivsel.

  Det praktiske

  • Ansættelse og løn efter gældende overenskomst
  • Stillingen er på 37 timer
  • Tiltrædelse snarest muligt
  • Arbejdsstedets adresse: Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  • biolog Nina Riemer Johansson på tlf.: 58 57 44 65
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen på tlf.: 58 57 33 72

  Frist

  • søndag den 2. december 2018

  Vi holder samtaler den 12. december 2018.

  Søg stillingen Vandløbsmedarbejder (nyt vindue)