Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (4)
 • 14-08-2019 Ansvarlig praktikvejleder til social- og sundhedsområdet

  Vil du vejlede fremtidens SOSU-personale og være med til at give vores elever en god start på karrieren?

  Lidt om jobbet

  Vi er et uddannelsesteam, som står for alle opgaver vedrørende uddannelse af SOSU-elever i Slagelse Kommune. Den ene af vores 3 ansvarlige praktikvejledere i teamet går på efterløn - derfor søger vi en ny, dygtig kollega.

  Du får base i Stab for Ledelse, Udvikling og HR, men en stor del af din arbejdstid vil være på praktikstederne, hvor du i tæt samarbejde med de daglige praktikvejledere medvirker til at sikre et godt uddannelsesmiljø for vores elever.

  Som ansvarlig praktikvejleder står du for vejledningssamtalerne i praktikkerne, deltager i omsorgs- og uddannelsessamtaler, observerer eleven i det praktiske arbejde, deltager i elevcafeer, udarbejder praktikmateriale og planlægger elevmøderne. Du deltager også i uddannelsesmøder, og afholder praktikvejledermøder med de daglige vejledere, som du også skal kunne sparre med og give supervision til.

  Lidt om dig

  Du er som minimum uddannet som social- og sundhedsassistent og har et godt kendskab til det kommunale sundhedsområde og erfaring med funktionen som vejleder eller ansvarlig vejleder for SOSU-elever.

  Det er en fordel, hvis du har erfaring med psykiatrisk pleje/sygepleje og med demensområdet og/eller socialpsykiatrien.

  Du
  • er åben, rummelig, har humor og gode kommunikationsevner
  • er en god rollemodel, som er tillidsskabende, empatisk, tydelig og respektfuld i elevrelationen
  • er faglig og teoretisk velfunderet i uddannelserne og opsøger ny viden
  • har et godt overblik, er god til selvledelse, struktureret og ansvarsbevidst
  • er god til samarbejde på alle niveauer - med daglige vejledere, elever, faglige organisationer og ledere på alle niveauer.
  • har lyst til at bidrage til udvikling af uddannelsesområdet og er en god formidler
  • har en vejlederuddannelse eller har lyst til hurtigst muligt at gennemføre den
  • har gyldigt kørekort.

  Vi forventer, at du er rutineret bruger af Office-pakken og har let ved at sætte dig ind i nye it-systemer, som du selvfølgelig vil blive introduceret til.

  Lidt praktiske informationer

  Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse fra den 1. oktober 2019.

  Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til

  • Ansvarlig vejleder Dorthe Olse, tlf. 21 57 04 30
  • Ansvarlig vejleder Tina Skude, tlf. 20 27 16 85
  • Afdelingsleder Linette Sørensen, tlf. 58 57 31 12 eller 51 37 40 74.

  I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente en straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 14. august 2019 kl. 12.00

  Vi forventer at have første samtale torsdag den 20. august 2019 og anden samtale den 27. august 2019.

  Lidt om vores team
  I Uddannelsesteamet er vi 3 ansvarlige praktikvejledere, 2 uddannelsessekretærer og 3 uddannelseskonsulenter. Vi er bl.a. ansvarlige for uddannelse af kommunens erhvervsuddannelseselever og bachelorstuderende. Fra 2020 skal vi årligt ansætte og uddanne 44 social- og sundhedshjælperelever, 87 social- og sundhedsassistentelever, 9 pædagogisk assistentelever samt en række øvrige elever. Vi er også praktiksted for 62 sygeplejestuderende mv.
  Vi arbejder løbende med at udvikle uddannelsesområdet og elevuddannelserne i et tæt samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne for at skabe de bedste muligheder og rammer for at uddanne fremtidens medarbejdere.

  Lidt om vores afdeling
  Uddannelsesteamet er en del af Uddannelse og HR, og vi er organiseret i Stab for Ledelse, Udvikling og HR. Uddannelse og HR består af 15 medarbejdere. Vi har en række tværgående opgaver i centeret og i organisationen, f.eks. omkring arbejdsmiljø og MED. Vi arbejder tæt sammen og er afhængige af hinandens kompetencer for at sikre den gode opgaveløsning. Samtidig har vi hvert vores ansvarsområde og det forventes, at du også trives med selvstændighed i opgaveløsningen.


  Søg stillingen Ansvarlig praktikvej... (nyt vindue)
 • 14-08-2019 Konsulent til velfærdsteknologi
  Brænder du for at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for borgerne og letter den daglige opgaveløsning for medarbejderne? Så er det måske dig, vi søger til den velfærdsteknologiske indsats i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.

  I Slagelse Kommune vil der i de kommende år være fokus på at skabe "Bedre velfærd for borgerne". Denne vision skal den velfærdsteknologiske indsats være med til at understøtte gennem udvikling og implementering af innovative løsninger. Det kan for eksempel ske ved at indgå aktivt i udvikling og afprøvning af nye teknologier sammen med uddannelses- og forskningsinstitutioner, eller ved at udvikle og starte innovative processer op tæt på praksis og med et tværgående læringsperspektiv, så gode erfaringer spredes i organisationen.

  På det velfærdsteknologiske område er der lige nu flere projekter i pipelinen, som den nye velfærdsteknologiske konsulent enten skal være tovholder på eller indgå i, for eksempel sensorteknologi på plejecentre, skærmløsninger på udvalgte servicelovsydelser og TeleKOL, som er et nationalt udbredelsesprojekt af hjemmemonitorering til borgere med KOL.

  En anden vigtig opgave for den nye konsulent er, at bidrage med faglige input og konkrete bud på retningen inden for velfærdsteknologi i forbindelse med revidering af den nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Dine opgaver omfatter blandt andet at

  • understøtte, udvikle og drive større og mindre udviklingsopgaver/projekter inden for velfærdsteknologiske løsninger, herunder sikre praksisnær afprøvning, udvikling og innovation
  • udarbejde businesscases, eller have mod på at kaste dig ud i det
  • gennemføre analyse- og evalueringsopgaver i forbindelse med velfærdsteknologiske projekter
  • holde dig ajour på det velfærdsteknologiske område og omsætte din viden til konkrete løsninger på driftsmæssige udfordringer
  • være sparringspartner for både ledere og driften i forhold til det velfærdsteknologiske område - denne opgave indebærer også at udarbejde oplæg til ledelsen og det politiske niveau i forhold til velfærdsteknologi
  • deltage i tværgående og regionale samarbejdsfora på det velfærdsteknologiske område.

  Vi forventer, at du

  • har en baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut eller lignende, gerne med en relevant overbygning på master- eller kandidatniveau, men det er ikke en nødvendighed, hvis du har relevant erfaring
  • har viden om, og interesse i, det velfærdsteknologiske område, gerne med erfaring med praksisnær innovation og implementering af velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet i en kommune
  • har økonomisk og teknisk forståelse
  • har gode kommunikationsevner i skrift og tale
  • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og på alle niveauer i organisationen
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaver.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på det velfærdsteknologiske område. Du bliver en del af Sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre, der består af administrativt personale og udviklingskonsulenter. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt - og du vil blive en del af et uhøjtideligt miljø med gode kolleger, hvor der er gode muligheder for sparring og feedback.
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Din primære arbejdsplads vil være på Torvegade 15, 4200 Slagelse, men i forbindelse med implementering af velfærdsteknologiske løsninger vil du komme rundt på mange geografier i kommunen.
  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Yderligere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • faglig leder Heidi Kjelgaard på 24 83 23 63
  • centerchef Charlotte Kaaber på 40 12 95 24.

  Frist

  • 14. august.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. august. 


  Søg stillingen Konsulent til velfær... (nyt vindue)
 • 15-08-2019 Pædagogisk Inklusionsvejleder til Pædagogisk Udvikling & Inklusion

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en pædagogisk inklusionsvejleder på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt

  Opgaven som inklusionsvejleder indebærer

  • konsultativt arbejde i primært dagtilbud, men også skoler
  • iagttagelser af børn og pædagogik, med efterfølgende samtaler med børn, forældre og medarbejdere
  • rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • uddannelse som pædagog
  • en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til børn og voksne
  • god relations kompetence
  • gode formidlingsevner
  • kendskab til udvikling af inkluderende læringsmiljøer og fagets værktøjskasse
  • blik for at bruge sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
  • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • evne til at arbejde selvstændigt i løsningen af opgaverne.

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

  Kernen i Pædagogisk Udvikling & Inklusions opgave er at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler ved dels at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, dels at styrke indsatserne i forhold til de enkelte børn i vanskeligheder. Pædagogisk Udvikling & Inklusion er midt i en omstillingsproces til at være en fleksibel, understøttende afdeling, der arbejder tæt på børnene og sammen med de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler. Forventningen er at halvdelen af arbejdet er rettet mod børnenes udviklingsmiljøer og halvdelen er rettet mod det enkelte barn i vanskeligheder. I hverdagen arbejder vi tæt sammen med socialrådgivere, SSP og andre ressourcepersoner i børnenes opvækstmiljøer.
  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglig afdeling under Center for Børn og Unge, bestående af psykologer, pædagogiske inklusionsvejledere og konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. I det geografiske område vil man som inklusionsvejleder indgå i et tværfagligt distriktsteam under ledelse af en tværfaglig teamleder. Den ledige stilling er aktuelt i distrikterne Korsør og Skælskør, men der kan også forekomme opgaver i den øvrige del af Slagelse Kommune. Derudover er der et fagligt fællesskab - "Fagligt Forum" - med alle inklusionsvejlederne på tværs af de fire distrikter.

  Yderligere oplysninger

  gives hos
  • leder Bo Clausen på tlf. 20 54 50 83.

  Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Slagelse Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Ansøgningsfrist

  • 15. august 2019 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 21. august 2019.

  Søg stillingen Pædagogisk Inklusion... (nyt vindue)
 • 20-08-2019 Grafiker til VASAC Slagelse (Medieshoppen)
  VASAC Slagelse (Medieshoppen) søger en grafiker med pædagogisk flair og social indlevelsesevne.

  Om os

  VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter under Slagelse Kommune, der henvender sig til borgere, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.
  Medieshoppen er en af VASACs kreative arbejdspladser, beliggende i Slagelse bymidte, og beskæftiger cirka 30 borgere med funktionsnedsættelse. Vi arbejder med opgaver inden for grafisk design, blandt andet tekstiltryk, storformatprint, digitaltryk på Konica Minolta C3070 og manuel efterbehandling.

  VASAC Slagelse er en del af Slagelse Kommunes afdeling for Handicap- og Psykiatri, og beskæftiger 45 personaler og 220 borgere. VASAC Slagelse tilbyder en bred vifte af arbejdstilbud efter Servicelovens §103 og §104, både i egne rammer og i private virksomheder.
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Fagligt miljø

  Medieshoppen er drevet som en ganske almindelig arbejdsplads, hvor ordrebaseret produktion og salg er koblet op til både grafisk faglige- og pædagogiske læringsmål i forhold til borgernes arbejdstilbud. Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret, rehabiliterende tilgang, som sikrer at borgeren føler sig hørt og respekteret.

  Vi tilbyder

  • en dynamisk og kreativ arbejdsplads, hvor du får ansvar for grafiske opgaver lige fra tilbudsgivning til færdiggørelse
  • et fagligt/teknisk læringsmiljø, hvor du inddrager, vejleder og oplærer borgerne i produktionsprocesserne
  • et pædagogisk læringsmiljø, hvor du sammen med borgerne opstiller læringsmål og udarbejder en pædagogisk handleplan
  • engagerede kollegaer i et godt arbejdsmiljø
  • faglig og pædagogisk sparring med dygtige kollegaer
  • en arbejdsplads i konstant bevægelse, hvor der arbejdes på at skabe supplerende rammer inden for grafik, kommunikation og hjemmeside.

  Vi forventer, at du

  • enten har grafisk uddannelse, med minimum to års erfaring, eller er uddannet faglærer inden for feltet
  • har godt kendskab til programmerne i Adobe CC og Office pakken
  • har erfaring med målgruppen og evner at støtte og motivere borgerne uanset deres udfordringer
  • kan skabe overblik og sætte borgeren i centrum i arbejdsopgaverne og planlægge dagen/ugen i forhold til ordrer og øvrige opgaveløsninger
  • er teamplayer og fleksibel i forhold til opgaveløsning og samarbejder på tværs i virksomheden og med VASACs eksterne samarbejdspartnere
  • er god til at formulere dig skriftligt - vi anvender fagsystemet Bosted som pædagogisk dokumentations- og arbejdsredskab
  • vil være med til at skabe rum til nytænkning, udfoldelse og kreativitet
  • er ansvarlig, mødestabil og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
  • har en positiv indstilling og en god portion humor
  • er energisk og udadvendt, og ikke bange for at tage fat, uanset om det drejer sig om at yde hjælp til personlig pleje eller andre praktiske opgaver.

  Arbejdstid

  Arbejdstiden er mandag-fredag mellem kl. 8.00 - 15.15. En dag om måneden fra kl. 8.00-17.15 (personalemøde), og aftenarrangementer kan forekomme.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er tale om en fuldtidsstilling efter gældende overenskomst mellem KL/Socialpædagogernes Landsforbund (værkstedsassistent) samt principper for ny løn.
  Stillingen ønskes besat senest 1. oktober - og gerne før.
  Der skal foreligge offentlig straffeattest ved ansættelse i VASAC Slagelse.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
  • afdelingsleder Inge Lindegaard Kristensen, mandage og fredage i tidsrummet 9-12 i ugerne 28, 29 og 33 på telefon 21 27 42 80.
  Der vil være mulighed for at se Medieshoppen, Skovsøgade 2, 13. august kl. 15.30 med forudgående tilmelding til VASACs administration på 58 56 81 00.
  Læs mere om VASAC Slagelse på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Kan du se dig selv i jobbet? Send din ansøgning med et par eksempler på dit grafiske arbejde.

  Frist for ansøgning

  • 20. august kl. 12.00.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35


   

  Søg stillingen Grafiker til VASAC S... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 20-10-2019 To specialtandlæger til Slagelse Kommunale Tandpleje

  Genopslag - Specialtandlæger til Slagelse Kommune


  Vi søger to specialtandlæger fra 1. april eller efter aftale.

  En fuldtidsstilling stilling, som faglig ansvarlig specialtandlæge samt en deltidsstilling på to dage og en ½ dag administration.

  Tandplejen omfatter ca. 15.000 børn og unge, som behandles på i alt 8 enheder, hvoraf Reguleringsklinikken er den ene og beliggende i Slagelse. Reguleringsklinikken er renoveret sommeren 2018 og fremstår flot og ny.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring nok til at stå på egne ben og har lyst til at tage det faglige ansvar
  • lægger behandlingsplaner, afholder samtaler og udfører udvalgte behandlinger.

  Vi forventer, at ansøgere til begge stillinger er gode til at kommunikere med både patienter, pårørende og personale samt supervisere personalet på en anerkendende måde. Begge skal også løbende kunne opkvalificere Tandplejens øvrige medarbejdere i visitation og øvrige emner indenfor ortodonti.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du har behov for at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  Samtaler afholdes løbende.

   

  Søg stillingen To specialtandlæger ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (1)
 • 14-08-2019 Ansvarlig praktikvejleder til social- og sundhedsområdet

  Vil du vejlede fremtidens SOSU-personale og være med til at give vores elever en god start på karrieren?

  Lidt om jobbet

  Vi er et uddannelsesteam, som står for alle opgaver vedrørende uddannelse af SOSU-elever i Slagelse Kommune. Den ene af vores 3 ansvarlige praktikvejledere i teamet går på efterløn - derfor søger vi en ny, dygtig kollega.

  Du får base i Stab for Ledelse, Udvikling og HR, men en stor del af din arbejdstid vil være på praktikstederne, hvor du i tæt samarbejde med de daglige praktikvejledere medvirker til at sikre et godt uddannelsesmiljø for vores elever.

  Som ansvarlig praktikvejleder står du for vejledningssamtalerne i praktikkerne, deltager i omsorgs- og uddannelsessamtaler, observerer eleven i det praktiske arbejde, deltager i elevcafeer, udarbejder praktikmateriale og planlægger elevmøderne. Du deltager også i uddannelsesmøder, og afholder praktikvejledermøder med de daglige vejledere, som du også skal kunne sparre med og give supervision til.

  Lidt om dig

  Du er som minimum uddannet som social- og sundhedsassistent og har et godt kendskab til det kommunale sundhedsområde og erfaring med funktionen som vejleder eller ansvarlig vejleder for SOSU-elever.

  Det er en fordel, hvis du har erfaring med psykiatrisk pleje/sygepleje og med demensområdet og/eller socialpsykiatrien.

  Du
  • er åben, rummelig, har humor og gode kommunikationsevner
  • er en god rollemodel, som er tillidsskabende, empatisk, tydelig og respektfuld i elevrelationen
  • er faglig og teoretisk velfunderet i uddannelserne og opsøger ny viden
  • har et godt overblik, er god til selvledelse, struktureret og ansvarsbevidst
  • er god til samarbejde på alle niveauer - med daglige vejledere, elever, faglige organisationer og ledere på alle niveauer.
  • har lyst til at bidrage til udvikling af uddannelsesområdet og er en god formidler
  • har en vejlederuddannelse eller har lyst til hurtigst muligt at gennemføre den
  • har gyldigt kørekort.

  Vi forventer, at du er rutineret bruger af Office-pakken og har let ved at sætte dig ind i nye it-systemer, som du selvfølgelig vil blive introduceret til.

  Lidt praktiske informationer

  Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse fra den 1. oktober 2019.

  Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til

  • Ansvarlig vejleder Dorthe Olse, tlf. 21 57 04 30
  • Ansvarlig vejleder Tina Skude, tlf. 20 27 16 85
  • Afdelingsleder Linette Sørensen, tlf. 58 57 31 12 eller 51 37 40 74.

  I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente en straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 14. august 2019 kl. 12.00

  Vi forventer at have første samtale torsdag den 20. august 2019 og anden samtale den 27. august 2019.

  Lidt om vores team
  I Uddannelsesteamet er vi 3 ansvarlige praktikvejledere, 2 uddannelsessekretærer og 3 uddannelseskonsulenter. Vi er bl.a. ansvarlige for uddannelse af kommunens erhvervsuddannelseselever og bachelorstuderende. Fra 2020 skal vi årligt ansætte og uddanne 44 social- og sundhedshjælperelever, 87 social- og sundhedsassistentelever, 9 pædagogisk assistentelever samt en række øvrige elever. Vi er også praktiksted for 62 sygeplejestuderende mv.
  Vi arbejder løbende med at udvikle uddannelsesområdet og elevuddannelserne i et tæt samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne for at skabe de bedste muligheder og rammer for at uddanne fremtidens medarbejdere.

  Lidt om vores afdeling
  Uddannelsesteamet er en del af Uddannelse og HR, og vi er organiseret i Stab for Ledelse, Udvikling og HR. Uddannelse og HR består af 15 medarbejdere. Vi har en række tværgående opgaver i centeret og i organisationen, f.eks. omkring arbejdsmiljø og MED. Vi arbejder tæt sammen og er afhængige af hinandens kompetencer for at sikre den gode opgaveløsning. Samtidig har vi hvert vores ansvarsområde og det forventes, at du også trives med selvstændighed i opgaveløsningen.


  Søg stillingen Ansvarlig praktikvej... (nyt vindue)
Studiejob (4)
 • 01-08-2019 Studentermedhjælper til Sundhedstilbud – Forebyggelse

  - 8 timer om ugen


  Vi søger en studentermedhjælper 8 timer om ugen som har lyst og evner til at løse administrative opgaver knyttet til det forebyggende arbejde.

  Hvem er vi

  Forebyggelse er en afdeling under Sundhedstilbud, hvor der er ansat 18 medarbejdere der løser forskellige forebyggende opgaver. Der er ansat forebyggelseskonsulenter, der varetager hjemmebesøg til borgere +65. Sundhedskoordinatorer og livsstilskonsulenter der arbejder med indsatser til borgere med KOL, hjertesygdom, T2DM, overvægt mm, samt deltager i det tværfaglige rehabiliteringsteam under jobcentret.

  Dine arbejdsopgaver

  • fremfinde sagsinformation forinden rehabiliteringsmøder
  • kopiering af sags materialer til medarbejderne der deltager i rehabiliteringsteam
  • lave borgermapper til livsstilsforløb
  • sende breve til borgere der tilbydes forebyggende besøg
  • assistere med diverse administrative opgaver primært for Forebyggelseskonsulenterne.

  Vi forventer, at du

  • har flair for it-systemer og har erfaring med at sætte dig ind i nye systemer
  • er serviceorienteret og evner at møde borger, frivillige og kollegaer med en god tone
  • har interesse for at få alt til at gå op i en højere enhed
  • kan bevare overblikket i en travl hverdag og evner at strukturere opgaver ift. deadlines
  • kan fordele timerne efter kl. 13 og/eller fredage
  • kan koordinere og planlægge selvstændigt
  • er tydelig i din kommunikation særligt ift. de opgaver der løses.

  Vi tilbyder

  • selvstændigt arbejde
  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og lyst til at dele ud af denne viden
  • værdibaseret organisation
  • godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og arbejdsglæde er vigtige nøgleord

  I Sundhedstilbud arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder også de ikke-kommunale tilbud
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 8 timer. Din primære arbejdsplads vil være Langes Gård 12 Slagelse.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Forebyggelse Merete Mørch på mail memoe@slagelse.dk eller tlf. 20 11 61 05

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 1. august 2019 kl. 12.00

  Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 14. august 2019.

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
 • 04-08-2019 Studentermedhjælper til udviklingsprojekt - Ny Trelleborg

  Ny Trelleborg er et udviklingsprojekt, der i samarbejde med Nationalmuseet udvikler Museet ved Trelleborg med nye formidlingstiltag

  Det 1000 år gamle Trelleborg er et af Nordens vigtigste fortidsminder, og vikingeborgen betragtes i dag som en af grundpillerne i samlingen af det danske rige. Borgen er opført af Harald Blåtand omkring år 980, og er den bedst bevarede og mest spektakulære af Blåtands fem ringborge.

  Slagelse Kommune og Nationalmuseet står i fællesskab bag udviklingen af Trelleborg. Det nye Trelleborg skal formidle både den spændende historie og den arkæologiske og historiske baggrund i nye og bedre rammer.

  Museets besøgende skal i fremtiden have endnu flere levende historieoplevelser på selve ringborgen, ude i den storslåede natur og inden for i en om- og tilbygning af det eksisterende museum, der blandt andet vil favne en helt ny og moderne udstilling. Derfor søger Ny Trelleborg-Sekretariatet en studentermedhjælper til at kunne løfte nogle af de mange forskellige opgaver der er i udviklingsprojektet.

  Vil du være en vigtig brik i udviklingen af Museet ved Trelleborg, så har vi brug for dig i projektgruppen

  Ny Trelleborg-projektet er forankret i Kulturafdelingen i Slagelse Kommune. Vi søger en studentermedhjælper, der kan udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med udviklingen af projektet, skrive referater, arrangere mindre events og møder mm.

  Eksempelvis: Åbning af ny parkeringsplads, forberedelse af studieforløb, notater til fondsansøgning, indarbejde FN Verdensmål i projektet, samt ad hoc opgaver i samarbejde med projektlederen.

  Vi søger en dygtig kommunikativ medarbejder, der kan arbejde selvstændigt, og som er god til at tale med og kontakte samarbejdspartnere. Det er en fordel, at have gode formuleringsevner - både i skrift og tale - og at du kan gå praktisk til værks.

  Ansættelsessted

  Ny Trelleborg-Sekretariatet, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

  Tidsperiode for ansættelsen

  Fra august og året ud 9 timer ugentligt.

  Mulige studieretninger

  Leisure Management, Service Økonom, Kommunikation, Journalistik, Historie.

  Se mere på Ny Trelleborgs hjemmeside (nyt vindue)

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • projektleder, Puk Hvistendal, pukhv@slagelse.dk eller ringe og høre nærmere på tlf. 29 12 42 03.

  Frist

  Hvis du kan se dig selv i stillingen, er du velkommen til at sende din ansøgning senest
  • 4. august.

  Samtaler finder sted i uge 33.

   

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
 • 14-08-2019 Studentermedhjælper til Ledelsessekretariatet i Center for Arbejdsmarked og Integration
  Vi tilbyder et studierelevant job i området for ledelse, organisation og forvaltning.

  Er du i gang med en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende og er du interesseret i et indblik i arbejdet i en politisk styret organisation?

  Ledelsessekretariatet i Center for Arbejdsmarked og Integration, søger en studentermedhjælper til at understøtte Centerledelsen og dennes konsulenter.

  Du kan bl.a. forvente at blive inddraget i opgaver vedr. betjening af vores politiske udvalg og vores interne samarbejdsudvalg, samt i opgaver omhandlende organisation, strategi og økonomi.

  Om jobbet

  Opgaverne vil variere, men forventes at omfatte:
  • mindre koordineringsopgaver
  • udsøgninger i vores systemer
  • administrative opgaver
  • kopiering, scanning o. lign.
  • møde- og lokalebookinger
  • referatskrivning
  • diverse små og større ad hoc opgaver.

  Vi forventer, at du

  • er imødekommende og hjælpsom
  • kan have flere bolde i luften og overholde deadlines
  • er målrettet, ansvarsbevidst og fleksibel
  • kan arbejde koncentreret og selvstændigt
  • er god til it og til at sætte dig ind i nye systemer.

  Vi tilbyder

  • et godt arbejdsklima i et center, der er i udvikling
  • et selvstændigt og fleksibelt arbejde
  • et arbejde, der har stor betydning for medarbejdernes opgaveløsning og trivsel.

  Der vil eventuelt være mulighed for at få andre og flere opgaver afhængigt af dine kompetencer og interesser.

  Om os

  Ledelsessekretariatet i Center for Arbejdsmarked og Integration, består af forskellige konsulenter, der på hver deres felt understøtter chefer og ledere i centeret. Center for Arbejdsmarked og Integration består af Slagelse Jobcenter, Integration og Netværk samt virksomheden Slagelse Sprogcenter.

  Ledelsessekretariatets opgaver er bl.a. at
  • betjene de politiske udvalg og råd
  • levere diverse analyser
  • være opdateret på intentionerne med og retningen i den nyeste lovgivning
  • betjene diverse tværgående grupper internt i centeret
  • understøtte samarbejdet på tværs mellem kommunens centre
  • løse ad hoc opgaver for centerledelsen, herunder koordinering og booking

  Løn og ansættelsesvilkår

  Studentermedhjælpere aflønnes efter HK's overenskomst. Det er en betingelse, at du er studieaktiv på et videregående samfundsvidenskabelig studie eller lignende under hele ansættelsen.

  Vi er fleksible i forhold til dit studie og derfor aftaler vi hvornår du skal være til stede. Arbejdstiden er 10 timer ugentligt og vil ligge mandag til onsdag i tidsrummet 8-15.30, torsdag 8-17.00 og fredag 8-13.30.

  Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2019.
  Der er tale en foreløbig tidsbegrænset ansættelse til 31. december 2019, med mulighed for forlængelse.

  Arbejdsstedet er Center for Arbejdsmarked og Integration, Kalundborgvej 59A, 4200 Slagelse.

  Vil du vide mere om stillingen

  Er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 14. august 2019, kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 21. august 2019

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
 • 16-08-2019 Studentermedarbejder til spændende kommunikationsopgaver i Fritidsafdelingen
  Vil du være med til at gøre det lettere for foreninger og kommercielle aktører at afholde fede kultur- og idrætsevents i Slagelse Kommune?
  Vil du være med til at gøre vores bookingsystem levende og mere brugervenligt?
  Brænder du for god visuel kommunikation og formidling?
  Vil du have relevant erhvervserfaring på CV'et, og udvikle dine kommunikationsfærdigheder?
  Er du interesseret i for eksempel idræt eller kultur?

  Så skulle du tage at læse videre! Vi mangler nemlig en dygtig og formidlingsstærk studentermedarbejder, der kan hjælpe os med at komme helt i mål med vores kommende arrangørguide (ny hjemmeside), og samtidig bidrage til at give vores bookingsystem et løft.

  Arbejdsopgaverne vil relatere sig til at

  • indsamle input og materiale til henholdsvis arrangørguide og bookingsystem
  • udarbejde og redigere indhold til arrangørguiden (både tekst og billeder)
  • oprette Arrangørguiden i Umbraco, herunder oprette sidens struktur, design og undersider, fylde siden med indhold, layoute og videreudvikle siden og så videre
  • teste Arrangørguiden hos interessenter, og være med til at lancere og markedsføre den
  • udarbejde og uploade indhold til bookingsystemet, og gøre siden brugervenlig og indbydende
  • udføre diverse ad hoc opgaver, for eksempel opdatering af Kultur- og Fritidssider på Slagelse Kommunes hjemmeside, udarbejde Facebook-opslag samt grafisk udformning af for eksempel invitationer.
  Du kommer til at arbejde sammen med engagerede kollegaer i Kultur og Fritid, der holder til i Gørtlergade 4 i Slagelse, tæt på både Slagelse Station og uddannelsessteder.

  Vi ser gerne, at du

  • er god til skriftlig formidling - du skriver godt, har helt styr på grammatik og retstavning, og kan omsætte f.eks. materiale fra myndigheder til korte, præcise og levende tekster
  • tænker modtagerorienteret, har blik for det visuelt lækre udtryk og har grafisk flair
  • har kendskab til hjemmesideudvikling, og har gerne erfaring med Umbraco eller lignende
  • arbejder struktureret, har overblik, kan arbejde både selvstændigt og samarbejde samt være opsøgende, når det kræves
  • har erfaring med simpel billedredigering
  • er i gang med en for stillingen relevant uddannelse.

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på cirka 12 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt (senest 1. september) og er som udgangspunkt tidsbegrænset til årsskiftet, men med mulighed for forlængelse.

  Sådan søger du

  Du søger via linket nedenfor.
  Vedlæg, ud over ansøgning og CV, gerne et par eksempler på opgaver, du har løst inden for visuel kommunikation.

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 34.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune. Derudover skal der gives tilladelse til indhentning af børneattest.

  Flere oplysninger

  For mere information, kontakt
  • fritidskoordinator Casper Skov Andersen på 58 57 45 12 / 40 46 86 87 eller caspe@slagelse.dk (dog ikke i uge 30, 31 og 32).

  Frist for ansøgning

  •  16. august kl. 12.00.


  Søg stillingen Studentermedarbejder... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 31-07-2019 SSP medarbejder til Slagelse Kommune
  SSP søger en opsøgende medarbejder til arbejde med forebyggelse af kriminalitet.

  Du har nu en sjælden mulighed for at blive SSP-medarbejder i Slagelse Kommune, idet der er en stilling ledig i vores lille team af SSP-medarbejdere. Bliver det dig, kommer du til at indgå i et lille team af andre SSP medarbejdere og et kæmpe netværk af fagpersoner rundt omkring i kommunen, som alle på forskellig vis arbejder med kriminalitetsforebyggelse i Slagelse Kommune.

  Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet at

  • arbejde opsøgende i forhold til unge med risikoadfærd
  • koordinere og varetage SSP-samarbejdet i kommunen, herunder at etablere og indgå i relevante netværk i distriktet
  • vejlede unge/familier og samarbejdspartnere.

  I stillingen forventes det at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er fagligt dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at de unge, du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner, og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har adgang til bil
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej
  • også vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekender).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i SSP og på tværs i organisationen
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling, med høj grad af medindflydelse
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til

  Frist

  • 31 juli 2019.
  • Der afholdes samtaler 8. august.


  Søg stillingen SSP medarbejder til ... (nyt vindue)
 • 06-08-2019 Socialrådgivere eller socialformidlere til Visitation/Forebyggelse og indsatsgruppen Børn

  Afdeling for Børn og Familie i Center for Børn og Unge


  Vil du være med til at styrke den tidlige, forebyggende indsats for børn og unge i Slagelse Kommune, og har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling, så er det lige dig vi har brug for i afdeling for Børn og Unge

  Hvem er vi?

  Center for Børn og Unge blev i juni 2018 et samlet center for alle børn mellem 0-18 år, så udover afdeling for Børn og Familie indgår dagtilbud, skole, sundhedstjenesten, Pædagogisk Udvikling og Inklusionsenheden m.v. også i centeret.

  Vi er i afdeling for Børn og Familie særdeles optaget af at arbejde efter "mindste indgrebsprincippet", hvor vi gerne vil arbejde med barnet/familien i den kontekst, hvor dagligdagen foregår. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan bruge familien og netværkets ressourcer til at få lavet de bedste helhedsorienterede indsatser.

  I afdelingen er vi inddelt i fem grupper: Visitation/Forebyggelse, Forebyggelse I Familien, Børn, Unge og Handicap.

  Aktuelt er vi på jagt efter to nye kollegaer. En faststilling til Visitation/Forebyggelse, hvor den primære arbejdsopgave bliver at indgå i vagtteamet.
  Et længerevarende vikariat i børnegruppen, hvor arbejdsopgaverne er, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner og andet myndighedsarbejde.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du

  • er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
  • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, og tværfagligt samarbejde
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
  • er fleksibel, nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
  • har kendskab til DUBU
  • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område

  Vi tilbyder dig muligheden for

  • en ambitiøs arbejdsplads
  • høj faglighed
  • kompetenceudvikling
  • gode kolleger
  • en introduktionsplan og mentor
  • en travl og spændende hverdag
  • ekstern supervision

  Lidt mere om os og hvor vi "bor"

  Afdeling for Børn og Familie er en del af Center for Børn og Unge. Centret er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og gerne senest 1. september 2019.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til

  • teamleder for Børnegruppen Rikke Press, tlf. 24 61 65 89 eller mail press@slagelse.dk
  • afdelingsleder Keld Vejen Hansen, tlf. 21 28 15 88 eller mail kehan@slagelse.dk
  • teamleder for Visitation/Forebyggelse Cathe Bilenberg, tlf. 21 33 38 39 eller mail cathb@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 6. august 2019.

  Vi forventer at holde samtaler i uge 33.
   

  Søg stillingen Socialrådgivere elle... (nyt vindue)
 • 19-08-2019 Socialformidler eller socialrådgiver til afdelingen Rådgivning og Udbetaling
  En af vores kolleger har søgt nyt arbejde, og vi søger derfor en kompetent sagsbehandler på fuld tid til vores behandlerteam pr. 1. oktober 2019. I behandlerteamet er der tilknyttet 17 socialrådgivere/socialformidlere, der arbejder indenfor ydelsesområdet med borgere, som modtager kontanthjælpsydelser eller folke- og førtidspension. Vi er i gang med at omlægge vores sagsbehandling af førstegangsansøgninger på kontanthjælp til digital og administrativ sagsbehandling, og søger derfor en kollega med relevant erfaring i denne opgave.

  Kerneopgaver i behandlerteamet
  • ansøgninger om forsørgelses- og enkeltydelser, personlige tillæg mv.
  • beslutningsskrivelser, ankebesvarelser og almindelig digital journalisering.
  • akut boligplacering af husvilde borgere, anbringelse og opfølgning på krisecentersager.
  • social faglig råd og vejledning telefonisk og personligt.  
  • vi bistår borgere, pårørende og andre myndigheder ved udskrivning fra sygehus, ophold på plejehjem og dødsfald.
  • vi indgår i det nationale tværfaglige Exit-program og i en mængde andre kommunalt forankrede indsatsområder.
  • vi tilkender førtidspension.
  • vi deltager i tværfaglige sociale indsatser.

  Vi lægger vægt på, at du
  • evner at arbejde engageret, struktureret og helhedsorienteret i et borgerperspektiv
  • anerkender dialog som et fagligt redskab
  • har erfaring med kontanthjælps- eller pensionsområdet og KMD Aktiv
  • er sikker i lovgivning og trives med administrative opgaver.

  Vi tilbyder
  • dygtige og erfarne kolleger, som lægger vægt på et højt socialfagligt niveau
  • et højt arbejdstempo i en afslappet atmosfære
  • fokus på faglig udvikling, vidensdeling og lyst til arbejdsområderne
  • fokus på værdierne: modig, tydelig, kompetent og med glæde
  • et tæt og prioriteret samarbejde med kommunens øvrige afdelinger
  • stor selvstændig kompetence.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn, med udgangspunkt i grundløn 37 for socialrådgivere og Socialformidlere.
  Vi har flekstid, sundhedsordning, fri kaffe og gode arbejdsforhold.  Vi har til huse centralt i Slagelse, 10 minutters gang fra Slagelse station.

  Flere oplysninger
  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  Frist for ansøgning
  • 19. august 2019 kl. 8.00, vedhæftet dokumentation for uddannelse.
  Opgiv venligst en sikker e-mail adresse og et telefonnummer, som vi kan benytte.
  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.
  Samtaler forventes afholdt i uge 35.

  Søg stillingen Socialformidler elle... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 15-08-2019 SSH/SSA til Kr. Stillingeplejecenter/ Frit valg - snarest

  Vi søger social- og sundhedspersonale i dagvagt i vores frit valgs gruppe

  • der brander for sit fag
  • har faglig stolthed.

  Så brænder du for, at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger.

  Vi arbejder i team hvor vi vægter samarbejde højt

  • vi arbejder ud fra en rehabiliterende
  • tilgang, hvor vi yder en god service til borgere.
  • sætter værdighed i højsæde.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • har kendskab til it på brugerniveau
  • kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.
  • har blikket på faglighed.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne er dagvagter på ca. 32 timer.
  Alle har fri hver anden weekend.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

  Ved yderligere oplysninger

  kan du kontakte
  Løbende ansættelse.

  Frist

  • 15. august 2019


  Søg stillingen SSH/SSA til Kr. Stil... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (3)
 • 14-08-2019 Ansvarlig praktikvejleder til social- og sundhedsområdet

  Vil du vejlede fremtidens SOSU-personale og være med til at give vores elever en god start på karrieren?

  Lidt om jobbet

  Vi er et uddannelsesteam, som står for alle opgaver vedrørende uddannelse af SOSU-elever i Slagelse Kommune. Den ene af vores 3 ansvarlige praktikvejledere i teamet går på efterløn - derfor søger vi en ny, dygtig kollega.

  Du får base i Stab for Ledelse, Udvikling og HR, men en stor del af din arbejdstid vil være på praktikstederne, hvor du i tæt samarbejde med de daglige praktikvejledere medvirker til at sikre et godt uddannelsesmiljø for vores elever.

  Som ansvarlig praktikvejleder står du for vejledningssamtalerne i praktikkerne, deltager i omsorgs- og uddannelsessamtaler, observerer eleven i det praktiske arbejde, deltager i elevcafeer, udarbejder praktikmateriale og planlægger elevmøderne. Du deltager også i uddannelsesmøder, og afholder praktikvejledermøder med de daglige vejledere, som du også skal kunne sparre med og give supervision til.

  Lidt om dig

  Du er som minimum uddannet som social- og sundhedsassistent og har et godt kendskab til det kommunale sundhedsområde og erfaring med funktionen som vejleder eller ansvarlig vejleder for SOSU-elever.

  Det er en fordel, hvis du har erfaring med psykiatrisk pleje/sygepleje og med demensområdet og/eller socialpsykiatrien.

  Du
  • er åben, rummelig, har humor og gode kommunikationsevner
  • er en god rollemodel, som er tillidsskabende, empatisk, tydelig og respektfuld i elevrelationen
  • er faglig og teoretisk velfunderet i uddannelserne og opsøger ny viden
  • har et godt overblik, er god til selvledelse, struktureret og ansvarsbevidst
  • er god til samarbejde på alle niveauer - med daglige vejledere, elever, faglige organisationer og ledere på alle niveauer.
  • har lyst til at bidrage til udvikling af uddannelsesområdet og er en god formidler
  • har en vejlederuddannelse eller har lyst til hurtigst muligt at gennemføre den
  • har gyldigt kørekort.

  Vi forventer, at du er rutineret bruger af Office-pakken og har let ved at sætte dig ind i nye it-systemer, som du selvfølgelig vil blive introduceret til.

  Lidt praktiske informationer

  Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse fra den 1. oktober 2019.

  Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til

  • Ansvarlig vejleder Dorthe Olse, tlf. 21 57 04 30
  • Ansvarlig vejleder Tina Skude, tlf. 20 27 16 85
  • Afdelingsleder Linette Sørensen, tlf. 58 57 31 12 eller 51 37 40 74.

  I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente en straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 14. august 2019 kl. 12.00

  Vi forventer at have første samtale torsdag den 20. august 2019 og anden samtale den 27. august 2019.

  Lidt om vores team
  I Uddannelsesteamet er vi 3 ansvarlige praktikvejledere, 2 uddannelsessekretærer og 3 uddannelseskonsulenter. Vi er bl.a. ansvarlige for uddannelse af kommunens erhvervsuddannelseselever og bachelorstuderende. Fra 2020 skal vi årligt ansætte og uddanne 44 social- og sundhedshjælperelever, 87 social- og sundhedsassistentelever, 9 pædagogisk assistentelever samt en række øvrige elever. Vi er også praktiksted for 62 sygeplejestuderende mv.
  Vi arbejder løbende med at udvikle uddannelsesområdet og elevuddannelserne i et tæt samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne for at skabe de bedste muligheder og rammer for at uddanne fremtidens medarbejdere.

  Lidt om vores afdeling
  Uddannelsesteamet er en del af Uddannelse og HR, og vi er organiseret i Stab for Ledelse, Udvikling og HR. Uddannelse og HR består af 15 medarbejdere. Vi har en række tværgående opgaver i centeret og i organisationen, f.eks. omkring arbejdsmiljø og MED. Vi arbejder tæt sammen og er afhængige af hinandens kompetencer for at sikre den gode opgaveløsning. Samtidig har vi hvert vores ansvarsområde og det forventes, at du også trives med selvstændighed i opgaveløsningen.


  Søg stillingen Ansvarlig praktikvej... (nyt vindue)
 • 15-08-2019 SSH/SSA til Kr. Stillingeplejecenter/ Frit valg - snarest

  Vi søger social- og sundhedspersonale i dagvagt i vores frit valgs gruppe

  • der brander for sit fag
  • har faglig stolthed.

  Så brænder du for, at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger.

  Vi arbejder i team hvor vi vægter samarbejde højt

  • vi arbejder ud fra en rehabiliterende
  • tilgang, hvor vi yder en god service til borgere.
  • sætter værdighed i højsæde.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • har kendskab til it på brugerniveau
  • kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.
  • har blikket på faglighed.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne er dagvagter på ca. 32 timer.
  Alle har fri hver anden weekend.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

  Ved yderligere oplysninger

  kan du kontakte
  Løbende ansættelse.

  Frist

  • 15. august 2019


  Søg stillingen SSH/SSA til Kr. Stil... (nyt vindue)
 • 19-08-2019 Friske og engagerede social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Skælskør

  Sæt din faglighed på spil - Er du SSA og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre...

  Hjemmeplejen Skælskør søger friske og engagerede SSA, i faste stillinger i dagvagter 32-37 timer eller efter aftale.

  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen

  Vi
  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem.
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren.
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker.
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation.
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega

  Du
  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • skal være fleksibel og samarbejdsvillig
  • ska være mødestabil
  • skal være positiv og have et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.
  Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Tiltrædelse

  Hurtigst muligt.

  Er du interesseret? Vil du vide mere?

  Så kontakt

  Frist

  • 19. august 2019.


  Søg stillingen Friske og engagerede... (nyt vindue)
Rengøring (1)
 • 04-08-2019 Servicemedarbejder til Autisme Center Vestsjælland

  Er du servicemedarbejder med vilje?

  • ser du rengøring som en vigtig kerneydelse, og leverer du med glæde og godt humør?
  • trives du med at have ansvar, og er du god til at organisere, planlægge, arbejde selvstændigt og have overblik?
  • ser du teamsamarbejde som en vej til at styrke din faglighed og samarbejdsevne?
  • kan du formulere dig tydeligt, både i forhold til kolleger og borgere?
  • er du mødestabil og yderst fleksibel i en uforudsigelig hverdag?
  • kan du anvende pc og mail på almindeligt brugerniveau?

  Du vil i din hverdag møde vores borgere/elever samt kolleger fra mange forskellige teams. Du har et rummeligt menneskesyn og kan se den enkeltes potentiale.

  Vores tilgang til arbejdet er et højt serviceniveau på rengørings- og kostbestillingsområdet.

  Vores kerneydelser er rengøring samt opgaver som bestilling og indkøb af madvarer, husholdnings- og rengøringsartikler m.m. Vi arbejder med stort fokus på at give vores borgere og elever mulighed for et godt liv.

  Vi søger ny kollega, 35 timer om ugen og med mødetid 6.30-14.00 på hverdage.

  Jobbet er primært et rengøringsarbejde med afløsning omkring bestillingsopgaver.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for rengøringsassistenter + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Yderligere oplysninger

  • daglig leder Lene Kring på tlf. 51 31 57 60 (træffes ikke uge 28-29).

  Læs mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • søndag 4. august 2019.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag 26. august 2019.

  Ansættelsestidspunkt

  Snarest og senest 1. oktober 2019.
   

  Søg stillingen Servicemedarbejder t... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (1)
 • 12-08-2019 Pædagogisk personale til Autisme Center Vestsjælland

  Aktivitets- og Samværstilbuddet søger to pædagoger på 32 timer samt en omsorgs- og pædagogmedhjælper til en flyverfunktion på 32 timer.


  Aktivitets- og Samværstilbuddet er et § 104-tilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelser.
  Vi har brug for tre nye kollegaer; to pædagoger og en omsorgs- og pædagogmedhjælper/flyver.

  Du skal være en motivationsfaktor for borgerne, samtidig med at du kan møde den enkelte i dennes behov, ønsker og muligheder. I vores dagtilbud er vi fordelt på tre matrikler; Rosenkildevej 83, Rosenkildevej 75 og Rosenkildevej 95. Vi er 65 borgere og 22 medarbejdere, som hver dag møder friske ind til endnu en dejlig arbejdsdag. Arbejdstiden ligger pt. inden for tidsrummet 8.00-16.00, typisk 8.30-14.30.

  Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor vi understøtter borgerne via en anerkendende og relationsorienteret tilgang, så borgeren har mulighed for at opleve kvalitet og inddragelse i eget liv, og at deres ønsker og behov er omdrejningspunkt for hverdagen. Dette betyder, at vi må være klar på at ændre i planer i forhold til den enkeltes dagsform, men også at vi er fleksible og nytænkende i forhold til vores aktiviteter og borgergrupper, sådan at vi konstant tilpasser os den borgergruppe, vi står med.

  Forventninger til dig, som søger pædagogstilling

  Du
  • er uddannet pædagog
  • er tydelig i din kommunikation, både kropsligt, mundtligt og skriftligt
  • er rolig og ansvarsbevidst
  • trives i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens
  • kan arbejde relationsskabende og anerkendende
  • kan bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegaer
  • kan begå dig skriftligt.

  Forventninger til dig, som søger "flyver"-stillingen

  Du
  • har erfaring inden for specialområdet
  • er tydelig i din kommunikation, både kropsligt, mundtligt og skriftligt
  • er rolig og ansvarsbevidst
  • trives i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens
  • kan arbejde relationsskabende og anerkendende
  • kan bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegaer.

  Som flyver i Aktivitets- og Samværstilbuddet skal du være klar til at være i alle vores grupper og tit først vide på selve dagen, hvor du skal være. Du har en fast mødeplan og deltager i teammøder, men som udgangspunkt ikke i gruppemøder. Vi forsøger med et planlægningsmøde mandag morgen, men hvis der tilstøder ændringer i planen, vil det som udgangspunkt være flyveren, der flyttes rundt.

  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med UCSJ omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Hvis du vil vide mere om jobbet

  er du velkommen til at kontakte
  Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).

  Opstartsdato

  • 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

  Ansøgningsfrist

  • mandag 12. august 2019.

  Samtaler afholdes fredag 23. august 2019.

   

  Søg stillingen Pædagogisk personale... (nyt vindue)
Pædagog (5)
 • 31-07-2019 SSP medarbejder til Slagelse Kommune
  SSP søger en opsøgende medarbejder til arbejde med forebyggelse af kriminalitet.

  Du har nu en sjælden mulighed for at blive SSP-medarbejder i Slagelse Kommune, idet der er en stilling ledig i vores lille team af SSP-medarbejdere. Bliver det dig, kommer du til at indgå i et lille team af andre SSP medarbejdere og et kæmpe netværk af fagpersoner rundt omkring i kommunen, som alle på forskellig vis arbejder med kriminalitetsforebyggelse i Slagelse Kommune.

  Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet at

  • arbejde opsøgende i forhold til unge med risikoadfærd
  • koordinere og varetage SSP-samarbejdet i kommunen, herunder at etablere og indgå i relevante netværk i distriktet
  • vejlede unge/familier og samarbejdspartnere.

  I stillingen forventes det at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er fagligt dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at de unge, du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner, og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har adgang til bil
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej
  • også vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekender).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i SSP og på tværs i organisationen
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling, med høj grad af medindflydelse
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til

  Frist

  • 31 juli 2019.
  • Der afholdes samtaler 8. august.


  Søg stillingen SSP medarbejder til ... (nyt vindue)
 • 02-08-2019 Uddannet pædagog til Børnehuset Lilleskov - Projektstilling

  Uddannet pædagog søges i projekt stilling for 30 timer pr. uge - hurtigst muligt eller senest 1. september 2019


  Vi er en stor flok glade børn, som ønsker os endnu en voksen.

  Vi er i øjeblikket i fuld gang med at organisere og strukturere vores sammen-flytning og ønsker at styrke vores faglige fundament med en uddannet pædagog indtil 31. december; måske med mulighed for forlængelse.

  Vi forventer, at du

  • har både teoretisk, praktisk og dokumenteret nyere erfaring med vuggestuepædagogik - og skal kunne indgå i både vuggestue- og børnehavegrupper.
  • har lyst til udfordring
  • vil påtage dig ansvar
  • har demokratiske evner
  • er åben for fleksible arbejdstider og er generelt fleksibel i tilgangen til at arbejde i dagtilbud
  • har et positivt livssyn, et sundt børnesyn og en moden tænkning ift. trivsel, læring og udvikling
  • har lyst til et tæt forældre / personalesamarbejde på tværs i huset
  • er uddannet pædagog og påtager sig primærpædagogrollen professionelt - i tæt samspil med teampartnere.

  Vi antager, at ansøgere bidrager til et anerkendende følgeskab og udviser stort engagement i forhold til at lykkes med vores kerneopgave - nemlig børnene.

  Vi er

  • en arbejdsplads i udvikling - både i de fysiske rammer samt i det pædagogiske arbejde
  • en anderledes struktur med mulighed for selv at sætte sit præg på hverdagen
  • et åbent og inspirerende pædagogisk miljø
   KIDS - kvalitetsindikatorer for vores pædagogiske arbejde, er pejlemærker i vores refleksion over egen indsats og rolle i det pædagogiske fællesskab med børn og for børn.
  • en flok spændende og kreative kolleger, der skaber arbejdsstolthed
  • en flok herlige, livlige og glade børn og engagerede forældre

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

  Der indhentes offentlig straffeattest samt børneattest på ansøgere, der indstilles til jobbet.

  Kontakt

  • virksomhedsleder Hanne Clausen på mail Hacla@slagelse.dk for spørgsmål angående stillingen.

  Der tilbydes ikke forbesøg for alle ansøgere, før samtaler - men rundvisning i institutionen, til kandidater, der inviteres til 2. samtalerunde.

  Ansøgningsfrist

  • 2. august 2019 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 33 og uge 34.

  Ansøgningen samt bilag sendes elektronisk via link - kun disse ansøgninger kommer i betragtning.

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
 • 09-08-2019 Pædagog til Daginstitutionen Østervang
  Pr 1. september 2019 eller snarest derefter søger vi en dygtig pædagog til en 30 timers stilling evt med mulighed for forøgelse af timetallet.

  Stillingen er pt i vuggestuen.

  Bliv en del af vores dygtige personalegruppe, hvor du sammen med engagerede kollegaer er med til at skabe et dejligt og aktivt sted, hvor børnenes trivsel og udvikling er i fokus.

  Vi er en integreret daginstitution beliggende i Slagelse Østby.
  Vores hus rummer ca. 120 børn i alderen 6 mdr. - 6 år fordelt på 6 stuer, hvoraf de 2 er vuggestuegrupper.
  Endvidere har vi en satellit vuggestue i centrum af Slagelse.
  Vi har et dejligt funktionelt hus samt en attraktiv og spændende legeplads med mange muligheder.
  Vi er bevægelsesinstitution, hvilket betyder, at der dagligt sætter fælles lege og andre former for bevægelse i gang - både inde og ude.

  Vi forventer af vores kommende kollega, at du

  • er fleksibel og god til at samarbejde
  • ser dig selv som ansat i en institution arbejdende med børn i aldersgruppen 0 til 6 år
  • har stor empati og indlevelsesevne for børnene
  • kan lytte/møde børnene, og engagere dig i deres hverdag
  • kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og sætte aktiviteter i gang
  • kan reflektere over egen og andres praksis
  • har gode samarbejdsevner med både kollegaer og forældre, og kan deltage aktivt i fællesskabet
  • vægter udelivet højt.

  Vi kan tilbyde

  • en spændende og udfordrende arbejdsplads, med dygtige engagerede kollegaer og en flok dejlige børn, der kræver din fulde tilstedeværelse
  • en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på en positiv og anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi alle har et ansvar for at skabe en dynamisk og udviklende daginstitution, hvor sund trivsel skaber gode vækstbetingelser for læring og udvikling
  • plads til meget udeliv og bevægelse samt ugentlige ture ud af huset.

  Er du interesseret og vil mere om jobbet

  - er du velkommen til at kontakte
  For yderligere oplysninger om os henvises til Østervangs hjemmeside (nyt vindue).

  I din ansøgning vil vi gerne have en beskrivelse af, hvad du kan, hvad du brænder for, og hvad du kan bidrage med .

  Ansøgningsfrist

  • 9. august 2019 kl. 12.00.

  Forventet samtale i uge 33.


   

  Søg stillingen Pædagog til Daginsti... (nyt vindue)
 • 12-08-2019 Pædagogisk personale til Autisme Center Vestsjælland

  Aktivitets- og Samværstilbuddet søger to pædagoger på 32 timer samt en omsorgs- og pædagogmedhjælper til en flyverfunktion på 32 timer.


  Aktivitets- og Samværstilbuddet er et § 104-tilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelser.
  Vi har brug for tre nye kollegaer; to pædagoger og en omsorgs- og pædagogmedhjælper/flyver.

  Du skal være en motivationsfaktor for borgerne, samtidig med at du kan møde den enkelte i dennes behov, ønsker og muligheder. I vores dagtilbud er vi fordelt på tre matrikler; Rosenkildevej 83, Rosenkildevej 75 og Rosenkildevej 95. Vi er 65 borgere og 22 medarbejdere, som hver dag møder friske ind til endnu en dejlig arbejdsdag. Arbejdstiden ligger pt. inden for tidsrummet 8.00-16.00, typisk 8.30-14.30.

  Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor vi understøtter borgerne via en anerkendende og relationsorienteret tilgang, så borgeren har mulighed for at opleve kvalitet og inddragelse i eget liv, og at deres ønsker og behov er omdrejningspunkt for hverdagen. Dette betyder, at vi må være klar på at ændre i planer i forhold til den enkeltes dagsform, men også at vi er fleksible og nytænkende i forhold til vores aktiviteter og borgergrupper, sådan at vi konstant tilpasser os den borgergruppe, vi står med.

  Forventninger til dig, som søger pædagogstilling

  Du
  • er uddannet pædagog
  • er tydelig i din kommunikation, både kropsligt, mundtligt og skriftligt
  • er rolig og ansvarsbevidst
  • trives i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens
  • kan arbejde relationsskabende og anerkendende
  • kan bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegaer
  • kan begå dig skriftligt.

  Forventninger til dig, som søger "flyver"-stillingen

  Du
  • har erfaring inden for specialområdet
  • er tydelig i din kommunikation, både kropsligt, mundtligt og skriftligt
  • er rolig og ansvarsbevidst
  • trives i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens
  • kan arbejde relationsskabende og anerkendende
  • kan bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegaer.

  Som flyver i Aktivitets- og Samværstilbuddet skal du være klar til at være i alle vores grupper og tit først vide på selve dagen, hvor du skal være. Du har en fast mødeplan og deltager i teammøder, men som udgangspunkt ikke i gruppemøder. Vi forsøger med et planlægningsmøde mandag morgen, men hvis der tilstøder ændringer i planen, vil det som udgangspunkt være flyveren, der flyttes rundt.

  Autisme Center Vestsjælland samarbejder med UCSJ omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Hvis du vil vide mere om jobbet

  er du velkommen til at kontakte
  Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).

  Opstartsdato

  • 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

  Ansøgningsfrist

  • mandag 12. august 2019.

  Samtaler afholdes fredag 23. august 2019.

   

  Søg stillingen Pædagogisk personale... (nyt vindue)
 • 15-08-2019 Pædagogisk Inklusionsvejleder til Pædagogisk Udvikling & Inklusion

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en pædagogisk inklusionsvejleder på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt

  Opgaven som inklusionsvejleder indebærer

  • konsultativt arbejde i primært dagtilbud, men også skoler
  • iagttagelser af børn og pædagogik, med efterfølgende samtaler med børn, forældre og medarbejdere
  • rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • uddannelse som pædagog
  • en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til børn og voksne
  • god relations kompetence
  • gode formidlingsevner
  • kendskab til udvikling af inkluderende læringsmiljøer og fagets værktøjskasse
  • blik for at bruge sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
  • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • evne til at arbejde selvstændigt i løsningen af opgaverne.

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

  Kernen i Pædagogisk Udvikling & Inklusions opgave er at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler ved dels at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, dels at styrke indsatserne i forhold til de enkelte børn i vanskeligheder. Pædagogisk Udvikling & Inklusion er midt i en omstillingsproces til at være en fleksibel, understøttende afdeling, der arbejder tæt på børnene og sammen med de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler. Forventningen er at halvdelen af arbejdet er rettet mod børnenes udviklingsmiljøer og halvdelen er rettet mod det enkelte barn i vanskeligheder. I hverdagen arbejder vi tæt sammen med socialrådgivere, SSP og andre ressourcepersoner i børnenes opvækstmiljøer.
  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglig afdeling under Center for Børn og Unge, bestående af psykologer, pædagogiske inklusionsvejledere og konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. I det geografiske område vil man som inklusionsvejleder indgå i et tværfagligt distriktsteam under ledelse af en tværfaglig teamleder. Den ledige stilling er aktuelt i distrikterne Korsør og Skælskør, men der kan også forekomme opgaver i den øvrige del af Slagelse Kommune. Derudover er der et fagligt fællesskab - "Fagligt Forum" - med alle inklusionsvejlederne på tværs af de fire distrikter.

  Yderligere oplysninger

  gives hos
  • leder Bo Clausen på tlf. 20 54 50 83.

  Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Slagelse Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Ansøgningsfrist

  • 15. august 2019 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 21. august 2019.

  Søg stillingen Pædagogisk Inklusion... (nyt vindue)
Lærer (2)
 • 29-07-2019 Lærere til Antvorskov Skole

  Faglig skole med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle søger dygtige og udviklingsorienterede lærere.


  Vi søger specifikt fastansatte lærere med linjefag i dansk, biologi og fysik/kemi, men andre fagkombinationer er også mere end velkomne til at søge.

  Vi kan tilbyde

  • et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
  • mulighed for - og pligt til - at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning, teknologiinddragelse og brugen af it understøttet af Meebook og google.docs
  • mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
  • I3-boards i alle lokaler, det nødvendige omfang af computere og iPads, nye undervisningsmaterialer/portaler
  • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansa tte
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • egne fagkonsulenter i dansk og matematik
  • leksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

  Antvorskov Skole er en velrenommeret skole i fortsat vækst og med mere end 1100 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af læringsmiljøer. Vi kombinerer høje faglige muligheder og forventninger med en tro og et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever, men i et forpligtende fællesskab.

  Vores store faglige interesseområde er udvikling af undervisning. Vi drømmer om at lave skolen eleverne ikke vil hjem fra samtidig med, at vi skal forberede dem til en globaliseret verden. Det betyder, at vi på den ene side arbejder med projektbaseret undervisning, teknologiinddragelse og innovation og på den anden side med databaseret læringsledelse i dansk og matematik, hvor vi forrige år er påbegyndt et treårigt A. P. Møller projekt sammen med to af vores fødeskoler og os selv som projektejere.

  Du kan læse mere om

  vores interesseområder på LearningTechLabs hjemmeside (nyt vindue) og
  os som skole på Antvorskovskoles hjemmeside (nyt vindue)

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  • Britta Thomsen, tlf. 24 25 72 68

  Frist

  Ansøgningen skal sendes senest den
  • 29. juli 2019.

  Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 30. juli 2019.  
   

  Søg stillingen Lærere til Antvorsko... (nyt vindue)
 • 23-08-2019 Afdelingsleder Vemmelev Skole
  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med cirka 40 medarbejdere og 470 elever. Skolen er faseopdelt, tosporet fra 0. - 9.klassetrinn, og har cirka 30 specialklasselever med generelle indlæringsvanskeligheder fordelt på fire samlæste klasser. Skolefritidsordningen har cirka 150 tilmeldte børn.

  Vi har en god trivsel og laver gode faglige resultater i et velfungerende teamsamarbejde, og betragter vidensdeling som en naturlig del af hverdagen.
  Vi har fokus på at dygtiggøre os endnu mere i forhold til inklusionsopgaven, og vægter anvendelse af IT og bevægelse i hverdagen højt.

  Afdelingslederen har medansvar for den strategiske ledelse i skolens ledelsesteam sammen med skoleleder, viceskoleleder og pædagogfaglig leder.
  Afdelingslederen forventes at blive tilknyttet mellemtrinnet, og desuden skal afdelingslederen varetage ledelsesopgaven med skolens ressourcecenter og AKT funktionen for 5. - 9. klassetrin.

  Du skal være læreruddannet og gerne have en lederuddannelse, eller viljen til at begynde på en. Derudover skal du skal have kompetencer inden for AKT-området, samt interesse og flair for ledelse generelt.

  Stillingen er tillagt en undervisningsforpligtelse på cirka ti ugentlige lektioner, som påtænkes at placeres i AKT funktionen. Ledelsesteamet giver sparring og kvalificeret med, og modspil til hinanden og til medarbejderne inden for alle ledelsesområder.

  Derfor lægges der også vægt på, at du

  • har stærke relationskompetencer
  • er en god kommunikator
  • kan skabe forandring og sikre fælles udvikling
  • kan omsætte strategi til handling
  • kan medinddrage og uddelegere
  • kan være en faglig inspirator, og give sparring og feedback.

  Yderligere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen og jobbet, så er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Emil Krapper på 24 90 88 54, tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 10.00, eller på mail emila@slagelse.dk.
  Rundvisning på skolen kan aftales fra 5. august 2019. Læs mere om Vemmelev Skole på skolens hjemmeside og Facebookprofil.

  Tiltrædelse pr. 1. oktober 2019.

  Frist

  • 23. august 2019, kl. 12.00.
  • Vi forventer at afholde samtaler 28. august 2019.


  Søg stillingen Afdelingsleder Vemme... (nyt vindue)
Leder (7)
 • 24-07-2019 Afdelingsleder til indskoling og SFO med souscheffunktion til Tårnborg Skole

  Hvis du er åben og nysgerrig - og hvis du brænder for at være med til at skabe og lede et godt og anerkendende professionelt læringsfællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.


  Vi søger først og fremmest en afdelingsleder til indskoling og SFO fra august 2019. Stillingen er på ca. 1/3 ledelsestid. Resten er undervisning i indskolingen og/eller som pædagog i SFO'en.

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 170 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. Vi arbejder strategisk, men asfalterer, mens vi kører, for vi er få om mange spændende opgaver. Vi har en forholdsvis ny ledelse og mange nye kolleger, men også nogle der har været på skolen en del år og med meget erfaring. Vi er i fuld gang med en kulturændring, og hvis du ser dig selv bidrage i sådan en proces, så er det måske hos os, du skal være.

  Vi vil i det kommende skoleår fortsætte vores udvikling med et teamudviklingsprojekt, som skal fremme vores samarbejdskompetence og støtte op om vores løbende kompetencer i forhold til at blive verdensmestre i inklusion.

  På Tårnborg Skole er den sociale kapital høj, og vi arbejder under fleksible arbejdsvilkår.

  Vi søger en uddannet lærer eller pædagog som

  • kan lede, planlægge og strukturere
  • ser samarbejdet med kollegaer som en gevinst
  • mestrer konstruktivt relationsarbejde
  • har stor faglighed, og brænder for at motivere og inspirere børn og medarbejdere/kolleger
  • har nærvær og vil investere i din arbejdsplads
  • har humor og en anerkendende tilgang
  • ser forældrene som medspillere
  • har en lederuddannelse eller er parat til at gå i gang med en
  • ledererfaring er en fordel

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi ønsker stillingen besat pr. 1.august 2019 eller snarest derefter.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening/BUPL.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte
  • skoleleder Anne Mikkelsen, tlf. 58 38 03 59 / 23 70 34 03 for at høre nærmere om stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 24. juli kl. 12.

  Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt tirsdag den 30. juli 2019.
   

  Søg stillingen Afdelingsleder til i... (nyt vindue)
 • 04-08-2019 Souschef i Børneinstitutionen Sydbyen
  Vores Souschef har fået nye ansvarsområder, derfor søger vi en ny souschef pr. 1. oktober 2019.

  Hvem er vi?

  Børneinstitutionen Sydbyen er et integreret dagtilbud med 160 børn i alderen 0-6 år, fordelt på tre vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en førskolegruppe.
  Vores vision er at skabe et dynamisk dagtilbud med en stor grad af faglighed og samarbejde. I Børneinstitutionen Sydbyen går det somme tider stærkt med udviklingsprojekter, faglige indsatsområder og pædagogisk nytænkning - vi har store visioner, og vi vil meget gerne være på forkant med udviklingen. Gennem de sidste to år har vi blandt andet arbejdet med den styrkede læreplan, og vi har udviklet en digital platform, der gør læreplanen, vores vision og politikker let tilgængelig for alle.

  I Slagelse Kommune bestræber vi os på at mindske læringsulighed, øge kvaliteten i dagtilbuddene og i tråd med Slagelse Kommunes læringsgrundlag har vi fokus på at støtte børnene i at være livsduelige. Vi lægger vægt på det enkelte barns mulighed for udvikling og læring. Vi tror på, at vi ved at arbejde ud fra et ressourcesyn frem for et mangelsyn er med til at styrke barnets selvforståelse.

  Vores menneskesyn er forankret i vores etiske principper: respekt for selvbestemmelse, hensyn til fysisk og psykisk integritet, opmærksomhed og fokus på værdighed samt omsorg for det sårbare liv. Disse principper er et redskab, der støtter os i vores tilgang til det enkelte menneske - både imellem børn, forældre, kollegaer og ledelsen.

  I institutionen er vi et lederteam bestående af virksomhedsleder, souschef og afdelingsleder.

  Hvem er du?

  Du er en synlig, rummelig person, med gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du er uddannet pædagog og har muligvis ledelseserfaring fra lignende job. Du er god til at sætte processer i gang, har overblik og er en god problemløser. Du skal se muligheder frem for for begrænsninger, samt være en god sparringspartner for medarbejdere, forældre og ledelsen. Sammen med lederteamet formår du at motivere og inddrage medarbejderne, og støtte dem i deres innovative virke. Du skal, i samarbejde med virksomhedsleder og afdelingsleder, stå i spidsen for at videreudvikle Sydbyens digitale profil.
  En tydelig og meget vigtig del af dig er at din humoristiske tilgang til livet smitter af på dine omgivelser.

  Er det dig, vi netop har beskrevet, og har du lysten til at være en del af Børneinstitutionen Sydbyen og dennes lederteam? Så glæder vi os meget til at høre fra dig.

  Vil du vide mere?

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Mai-Britt Nedergaard Mathiesen, virksomhedsleder eller
  • Mai-Brit Nielsen, afdelingsleder på tlf. 58 53 32 20.

  Frist

  • 4. august 2019 kl. 23.59.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 28. august 2019.

  Søg stillingen Souschef i Børneinst... (nyt vindue)
 • 12-08-2019 Afdelingsleder til STU afdelingen CSU-Slagelse
  CSU-Slagelse (Center for specialundervisning) søger en visionær afdelingsleder til STU-afdelingen, med solid pædagogisk- og ledelseserfaring, indlevelse og handlekraft, der vil skabe et meningsfuldt liv for elever og ansatte, værne om et positivt arbejdsmiljø, samarbejde med medarbejderne om vores kerneopgave, men også en leder, der både kan gå forrest og bagerst.

  CSU-Slagelse er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Vi består af en kommunikationsafdeling (syn, høre, psyk, læse, tale/hjerneskade, neuropædagoger), Retspsysk. Undervisningsafdeling, STU-afdeling, støtte/stab og udviklingsenhed. Vores formål er at støtte borgere med funktionshæmning i at kompensere for deres funktionsnedsættelse med henblik på, at øge borgerens muligheder for indflydelse på eget livsforløb og at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

  STU er et tilbud til unge op til 25 år, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU henvender sig til unge udviklingshæmmede, unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD, unge med andre psykisk lidelser og unge med erhvervet hjerneskade.

  STU'en har pr. 1. august 62 elever, 28 medarbejdere med mange forskellige uddannelser og kompetencer. I STU-afdelingen på CSU-Slagelse sætter vi den enkelte elev i centrum. Vi har et bredt tilbud af linjer og valgfag, som tilpasses den enkelte elev. Vi arbejder med det faglige, sociale og personlige aspekt gennem den tid eleven er tilknyttet hos os. Vi tilbyder desuden babysimulatorkursus, botræning i lejlighed, undervisning i køkkenhygiejne, brandbekæmpelse og førstehjælp. Vi arbejder med Open College Network en metode til at give et validt kompetencebevis for den formelle og uformelle læring eleverne tilegner sig.

  Ansvarsområde og opgaver

  Vi søger en afdelingsleder, der
  • kan fastholde og udvikle STU-områdets høje faglige og specialiserede niveau
  • kan omsætte lovgivningens intentioner og forventninger til praktisk læring og udvikling
  • evner at skabe samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere/kunder samt regionale og landsdækkende netværk
  • kan varetage personaleledelse af forskellige faggrupper, herunder organisering, koordinering og samspil i arbejdsfællesskabet
  • effektivt leder i overensstemmelse med lovgivning, politiske målsætninger, budget og aftaler
  • er fremsynet i forhold til at vedligeholde og udbygge efterspørgslen på STU-området
  • kan reflektere over egen ledelsespraksis og skabe rammer for eget ledelsesrum
  • er aktivt bidragende i ledelsesteamet.

  Om dig

  Vores nye afdelingsleder har ledererfaring på et tilsvarende niveau, erfaring med pædagogiskledelse, læring og undervisning af målgruppen, samt dokumentere væsentlig effekt og kvalitet for området. Afdelingslederen forventes at have en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor læring, pædagogik/specialpædagogik, ledelse og administration. Har praktisk erfaring med årsplanlægning, arbejdsplaner, fagfordeling, skemalægning, elevernes individuelle uddannelsesplaner, kompetencebeviser, tilrettelæggelse af differenceret undervisning og kvalitetssikring af STU-området. Vi ønsker en afdelingsleder, der sætter retning og træffer beslutninger, foretager løbende opfølgning, en nærværende og tilstedeværende afdelingsleder der på en og samme tid samler medarbejderne i STU-afdelingen og understøtter det tværfaglige samarbejde i huset.

  Personlige kompetencer

  Vi søger en afdelingsleder, der
  • har gode relationelle kompetencer og vil bedrive faglig ledelse tæt på den pædagogiske praksis og samtidig inddrage de forskellige kompetencer i forhold til kerneopgaven
  • tro på alle gør det bedste de kan, og det er vores evne til at arbejde socialpædagogisk, der afgører, om vi lykkes med at bistå den enkelte elev i at opnå de bedst mulige funktionsevner
  • tænker ud af boksen, er kreativ og nyskabende i proces og indhold
  • møder elever og medarbejdere i en anerkendende og positiv tilgang, er glad og humoristisk
  • er rolig, autentisk, lydhør, tillidsskabende, afbalanceret i sin fremtoning og skaber rum for sparring
  • er lyttende og imødekommende og samtidig være undrende, stille nyttige og skabende spørgsmål, der åbner for refleksion, udvikling, læring, forandring og handling
  • kan skabe begejstring og indre motivation hos medarbejderne
  • kan stå fast - også når vinden blæser.
   

  Vi tilbyder

  • et professionelt ledelsesteam, hvor fagligt og personligt lederskab står højt på dagsorden, og hvor vi er optaget af at blive dygtige sammen
  • et ledelsesteam der skaber kurs, koordinering og commitment i forhold til drift og udvikling af kerneopgaven
  • en organisation der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
  • engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse medarbejdere
  • et bredt ledelsesrum og ansvar, hvor du har mulighed for at sætte dit ledelsesmæssige præg på den fortsatte udvikling af området
  • deltagelse i mellemlederforum i Center for Handicap og Psykiatri.

  Løn og ansættelse

  Lønindplacering er efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

  Tiltrædelse er 1. oktober 2019.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Niels Petterson på mobil 29 48 19 10 uge 28 og 32
  • afdelingsleder Natasha Epstein på mobil 51 56 36 81 fra uge 31

  Frist for ansøgning

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
  • mandag den 12. august 2019 kl. 8.00

  Første samtale afholdes mandag den 19. august 2019 og anden samtale afholdes mandag den 26. august 2019. Der vil blive indhentet referencer.

  Søg stillingen Afdelingsleder til S... (nyt vindue)
 • 12-08-2019 Områdeleder - handlekraftig og ordentlig til Hjælpemiddelområdet

  Vores nuværende leder, er blevet bedt om at varetage et andet job i kommunen, og vi har derfor brug for en ny leder.

  Hvem er vi?

  Vi er en afdeling der er stolte af vores indsats i det daglige og som alle arbejder for at give borgerne og vores mange samarbejdspartnere en god oplevelse. Vi lægger vægt på, at se helheden og på via tværfagligt samarbejde at finde de gode løsninger for borgerne. Vi tør godt være modige og tænke og agere alternativt.

  Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på tre afdelinger:

  • Genanvendelige Hjælpemidler
  • Kropsbårne Hjælpemidler
  • Hjælpemiddeldepot
  • områdeleder har også en stedfortræder, der udover dette fungerer som kvalitetssikringskoordinator.


  Det sidste år har vi sammen været igennem en proces, hvor vi har arbejdet med at få flyttet så meget ansvar ud til medarbejderne om muligt og vi har haft fokus på vores kerneopgave og arbejdsfællesskabet. Det har resulteret i en afdeling med ingen venteliste på det genanvendelige område, styr på økonomien og høj grad af arbejdsglæde hos medarbejderne.

  I april måned blev hjælpemiddeldepotet en del af området, og vi forventer at det på sigt vil give en endnu bedre borgerservice og helhed i vores ydelser.

  Hjælpemiddelområdets 3 afdelinger ligger på samme matrikel, så vi har rig mulighed for at samarbejde og sparre i det daglige.

  Hvem er du?

  Vi vil lægge stor vægt på, at du har følgende kompetencer

  • du skal gerne være uddannet terapeut og have erfaring med Hjælpemiddelområdet
  • du skal gerne have minimum 2 års ledererfaring, eller flere års erfaring i en konsulentstilling hvor du har fungeret som projektleder
  • du skal være en leder der lytter nysgerrigt til dine medarbejdere, borgerne og samarbejdspartnere og bruger de oplysninger til at sætte klare rammer og mål for organisationen
  • du skal hele tiden søge, at have et klart billede af kerneopgaven og arbejde på at finde de gode løsninger i arbejdsfællesskabet
  • du skal kunne og turde træffe beslutninger og afprøve tiltag i både lille og stor skala med henblik på fortløbende at forbedre praksis
  • du skal have lyst til, at arbejde i en politisk styret organisation, hvor der er stor fokus på Hjælpemiddelområdet og hvor du skal være på forkant med analyser og kunne fortælle om hvad der kan og bør prioriteres
  • det skal give mening for dig, at være en tilgængelig leder i det daglige og du skal se det som en naturlig del af din praksis at sparre med medarbejderne i det daglige
  • du skal være i stand til at gå ind i konflikter på en konstruktiv, men også handlekraftig måde, således at disse ikke forhindrer løsning af kerneopgaven
  • du skal have forståelse for økonomiske sammenhænge og kunne arbejde med budgetter og løbende vurdering af forbruget på området. Du har ansvaret for et budget for drift og personale på ca. 62 millioner kroner
  • det ville være godt hvis du har en diplom i ledelse, men er ikke et krav. På sigt skal du dog være indstillet på at tage en diplom i ledelse, da vi tror på at uddannelse bidrager til det gode lederskab.

  Hvad kan du forvente?

  Du vil blive leder for en arbejdsplads med mange dygtige og kompetente medarbejdere og med rig mulighed for at udvikle dit lederskab i trygge og gode rammer. Der er både spændende udviklingsopgaver, samt vigtige driftsopgaver for vores kommende leder. Vores samarbejde i afdelingen på tværs skal fortsat udvikles og vi kommer også til at arbejde meget mere med velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere og plejepersonale. Du vil sammen med stedfortræder og afdelingsleder skulle arbejde på en strategi for området for den kommende tid, herunder også en vurdering af hvordan det ledelsesmæssige ansvar i Hjælpemiddelafdelingen kan organiseres.

  Din nærmeste leder vil være afdelingsleder for Myndighedsafdelingen i Center for sundhed og ældre i Slagelse Kommune. Du vil skulle samarbejde tæt med hende og to teamledere for visitationen. Det er et meget velfungerende lederteam, som lægger vægt på at støtte hinanden og sammen udvikle organisationen.

  Alt det praktiske

  Du kan får yderligere information om stillingen hos
  • afdelingsleder Susanne Fagerberg på 20 49 90 96 (ferie i ugerne 28, 29 og 30)
  • områdeleder Bettina Berg på 51 18 58 57 (ferie i ugerne 29, 30 og 31)
  • stedfortræder Karen Jørgensen på 40 24 10 47 (ferie i ugerne 27, 28 og 29).

  Frist

  • 12. august kl. 12.00

  Vi påregner at afholde samtaler fredag den 16. august. Hvis du er på ferie der, så skriv det i din ansøgning, så forsøger vi at finde et alternativt tidspunkt.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn aftales efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Vi håber du kan starte så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober 2019.

   

     Søg stillingen Områdeleder - handle... (nyt vindue)
 • 18-08-2019 Leder af Sekretariatet til Center for Sundhed og Ældre
  Er du god til at lede medarbejdere med fokus på udvikling og forandringsprocesser? Center for Sundhed og Ældre søger en ny leder af Sekretariatet.

  Sekretariatet servicerer hele Center for Sundhed og Ældre. Afdelingen består af cirka 20 medarbejdere, som er inddelt i fem faglige teams:
  • Folkesundhed, som arbejder på tværs af centre, med afsæt i Slagelse Kommunes sundhedspolitik, blandt andet inden for temaerne tobak, mental sundhed, unge og misbrug med mere
  • Velfærdsteknologi, som har fokus på rehabilitering, skærmbesøg og afprøvning af nye telemedicinske løsninger.
  • Sundheds- og Ældreteamet, som blandt andet står for projektledelse, udviklingsopgaver og procesfacilitering inden for ældreområdet, samt medie- og kommunikationsopgaver.
  • Sundhedsfagligt team, som arbejder med sektorovergange mellem kommune, praktiserende læger og hospitaler.
  • Administrativt team, som varetager opgaver inden for økonomi, analyser, ledelsesinformation, IT, hjemmeside, servicecenter med mere.

  I de kommende år vil fokus være at skabe "Bedre velfærd for borgerne". For Sekretariatet betyder det at vi skal have fokus på hvordan medarbejderne kan støtte op omkring opgaverne i driften, så borgene oplever endnu bedre service, pleje og behandling.
  I denne virkelighed skal den nye leder navigere naturligt, være inspirator for medarbejderne og være proaktiv i forhold til at understøtte driften i Center for Sundhed og Ældre. Lederen skal understøtte og udvikle sekretariatet. Lederen skal forventningsafstemme med driften, og være med til at prioritere opgaver, så det er tydeligt, at sekretariatets opgaver er at understøtte driften og lave udviklingsopgaver.

  Dine opgaver dækker over

  • at være personalefaglig leder
  • at være økonomisk ansvarlig
  • løbende udvikling af Sekretariatet som helhed og den enkelte medarbejder, for derved at sikre de rette kompetencer til skiftende opgavesæt
  • udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg og sagsfremstillinger - både egenhændigt og via konsulenter
  • projektstyring og allokering af ressourcer til understøttelse ude i driften
  • porteføljestyring og prioritering, samt afslutning af projekter, der ikke længere skaber værdi
  • at have fokus på det tværfaglige samarbejde mellem virksomheder internt i centret og udadtil med andre centre, og spredning af de tiltag, som virker
  • administrative ad hoc opgaver.

  Vi forestiller os, at du

  • har relevant akademisk lederuddannelse med erfaring fra en politisk ledet organisation
  • har kendskab til datadrevet innovation og erfaring med opbygning af organisatorisk evalueringskapacitet
  • har gode relationelle kompetencer og erfaring i samskabelse og tiltag, der øger kvalitet i opgavevaretagelse
  • har erfaring og kompetencer inden for projektstyring og proces facilitering
  • er bevidst serviceminded, og kan samarbejde med mange faggrupper
  • har økonomisk forståelse
  • er struktureret, og har en systematisk tilgang til opgaveløsningen
  • er kvalitetsbevidst og overholder deadlines - også når det skal gå stærkt
  • tør udfordre nuværende tænkemåder og opgaveløsning med nye eller innovative løsninger
  • kan bevare det store overblik, når der er behov for prioritering.

  Vi ønsker en leder, som "kan, vil og tør" sætte sin egen forståelse og viden i spil, og som tænker helheden over sit eget område, til gavn for både organisationen og borgerne. Lederkollegaer ses som vigtige sparringspartnere, og du lader dem gerne forstyrre dig i din egen tænkning. Du kommitter dig, og går i front i relation til medarbejderne, med en anerkendende lederstil.

  Læs mere i vores ledelsesgrundlag i Slagelse Kommune (nyt vindue), vores værdighedspolitik (nyt vindue) og vores sundhedspolitik (nyt vindue).

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer, samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
  • centerchef for Center for Sundhed og Ældre, Charlotte Kaaber, på 40 12 95 24.

  Ansøgningsfrist

  • 18. august 2019.
  • Vi holder første samtalerunde 22. august og anden samtalerunde 28. august 2019.
  • Tiltrædelse 1. oktober 2019.


  Søg stillingen Leder af Sekretariat... (nyt vindue)
 • 19-08-2019 Leder til plejecenter Solbakken

  Vi søger en leder fra 1. oktober 2019 til et plejecenter i Korsør

  Så er du empatisk, samarbejdsorienteret og har du gennemslagskraft, med et skarpt fokus på inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og lederkollegaer, så er det nu du skal gribe chancen.

  Vi har produceret en lille video om stedet og stillingen som du kan se her (nyt vindue).

  Du refererer som leder til virksomhedslederen for plejecentrene I Korsør, og kommer til at indgå I ledergruppen sammen med de andre 3 daglige ledere. Du vil I samarbejde med de andre daglige ledere deltage I, og tage medansvar for tværgående projekter og udviklingsopgaver i Slagelse Kommune.

  Din fokus skal være på kerneopgaven, og at den daglige drift fungerer inden for den økonomiske ramme vi har. Du vil få den nødvendige administrative hjælp, som gør at du vil kunne være en synlig og faglig leder.

  Kommende udviklingsopgaver er, at

  • skabe et godt arbejdsmiljø igennem faglig stolthed og arbejdsglæde
  • medvirke til at beboerne I højere grad har en meningsfyldt hverdag igennem deltagelse I hverdagsopgaver
  • medvirke til, at vi I vores nye organisering på plejecentrene I Korsør samarbejder på tværs og udnytter stordriftsfordele.

  Om dig

  Du
  • ved hvad der kræves i stillingen som leder
  •  har en sundhedsfaglig baggrund som gør, at du kan bidrage til faglig sparring af personalet.

  Yderligere oplysninger om stillingen

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

  Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Uddybende information kan indhentes ved
  • virksomhedsleder Søren Schytt i uge 33, mobil 24 25 32 89.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 19. august 2019

  Der vil blive afholdt samtaler den 23. august 2019, og du vil blive kontaktet pr. telefon såfremt du indkaldes.

  Der vil blive udarbejdet 1-2 cases til samtalen.

  Søg stillingen Leder til plejecente... (nyt vindue)
 • 23-08-2019 Afdelingsleder Vemmelev Skole
  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med cirka 40 medarbejdere og 470 elever. Skolen er faseopdelt, tosporet fra 0. - 9.klassetrinn, og har cirka 30 specialklasselever med generelle indlæringsvanskeligheder fordelt på fire samlæste klasser. Skolefritidsordningen har cirka 150 tilmeldte børn.

  Vi har en god trivsel og laver gode faglige resultater i et velfungerende teamsamarbejde, og betragter vidensdeling som en naturlig del af hverdagen.
  Vi har fokus på at dygtiggøre os endnu mere i forhold til inklusionsopgaven, og vægter anvendelse af IT og bevægelse i hverdagen højt.

  Afdelingslederen har medansvar for den strategiske ledelse i skolens ledelsesteam sammen med skoleleder, viceskoleleder og pædagogfaglig leder.
  Afdelingslederen forventes at blive tilknyttet mellemtrinnet, og desuden skal afdelingslederen varetage ledelsesopgaven med skolens ressourcecenter og AKT funktionen for 5. - 9. klassetrin.

  Du skal være læreruddannet og gerne have en lederuddannelse, eller viljen til at begynde på en. Derudover skal du skal have kompetencer inden for AKT-området, samt interesse og flair for ledelse generelt.

  Stillingen er tillagt en undervisningsforpligtelse på cirka ti ugentlige lektioner, som påtænkes at placeres i AKT funktionen. Ledelsesteamet giver sparring og kvalificeret med, og modspil til hinanden og til medarbejderne inden for alle ledelsesområder.

  Derfor lægges der også vægt på, at du

  • har stærke relationskompetencer
  • er en god kommunikator
  • kan skabe forandring og sikre fælles udvikling
  • kan omsætte strategi til handling
  • kan medinddrage og uddelegere
  • kan være en faglig inspirator, og give sparring og feedback.

  Yderligere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen og jobbet, så er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Emil Krapper på 24 90 88 54, tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 10.00, eller på mail emila@slagelse.dk.
  Rundvisning på skolen kan aftales fra 5. august 2019. Læs mere om Vemmelev Skole på skolens hjemmeside og Facebookprofil.

  Tiltrædelse pr. 1. oktober 2019.

  Frist

  • 23. august 2019, kl. 12.00.
  • Vi forventer at afholde samtaler 28. august 2019.


  Søg stillingen Afdelingsleder Vemme... (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 12-08-2019 Økonomimedarbejder til ydelsesområdet

  Er du en ørn til afstemninger, afregning af A-skat og mellemkommunale refusioner?

  Så læs videre her...

  Til vores økonomisk-administrative team i Rådgivning og Udbetaling søger vi en kollega, der fra 1. oktober 2019 kan indgå i de økonomiske og administrative opgaver, der følger med udbetaling af sociale forsørgelsesydelser f.eks. kontanthjælp, integrationsydelse, midlertidige integrationsboliger, sygedagpenge, førtidspensioner og boligstøtte.

  Vi ønsker os en dreven kollega, som kan arbejde på tværs af udbetalingssystemerne, og som bare ikke kan lade være med at udvikle og forbedre arbejdsgange i de forskellige økonomiske opgaver.

  Kerneopgaver

  Afregning af A-skat og ATP, regningsbetalinger, faktureringer, bogføring, kontrol og afstemning af ydelser til borgere og leverandører, mellemkommunale refusioner samt data og basisberegninger til afdelingens budget og regnskab.

  Økonomimedarbejderne har desuden en nøglefunktion i at udarbejde udkast til budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, som sikrer, at afdelingens budgetbidrag sker på et kvalificeret datagrundlag.

  Vores regninger betales til tiden på et korrekt grundlag efter bevilling. Du bidrager også med levering af økonomiske data og understøttende økonomisk kontrol af fokusområder på afdelingens forskellige fagområder for ledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring som administrativ økonomimedarbejder indenfor det sociale ydelsesområde i den kommunale verden.

  Det er nødvendigt, at du kan arbejde i KMDs udbetalingssystemer som f.eks. KMD-aktiv og i KMDs OPUS Økonomi. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til udbetalingssystemerne og afregning af A-skat.

  Økonomimedarbejdernes andre vigtige opgaver er, at

  • udarbejde datagrundlag til økonomisk ledelsestilsyn + andre ad hoc opgaver
  • udfordre og udforske de digitale muligheder i økonomi- og fagsystemer
  • tage ansvar på tværs af teamet ved at, være nysgerrig på kollegernes opgaver, passe din kollegas telefon og forvente kompetenceudvikling i teamets andre kerneopgaver, f.eks. bevilling af udvidet helbredstillæg og udbetaling af helbredstillæg til pensionister.

  Teamet består af 5 erfarne medarbejdere, som er optagede af at levere høj kvalitet i opgaveløsningen. Tonen og omgangsformen er afslappet og præget af godt humør. Vi hjælper hinanden og synes, at det godt må være sjovt at gå på arbejde.

  Det praktiske

  Vi har til huse centralt i Slagelse, 10 minutters gang fra Slagelse station.

  Lønnen tager udgangspunkt i grundløn 22 på ca. 24.000 kr. + evt. tillæg for den relevante erfaring og viden, som du bringer med dig.

  Vi har flekstid, sundhedsordning, fri kaffe og gode arbejdsforhold

  Du kan få mere at vide ved at kontakte

  Frist

  Du skal sende din ansøgning til Rådgivning og Udbetaling via det elektroniske link senest
  • 12. august 2019.

  Opgiv venligst en sikker e-mailadresse og et telefonnummer, som vi kan kontakte dig på.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 34.

  Søg stillingen Økonomimedarbejder t... (nyt vindue)
Ingeniører (1)
 • 13-08-2019 To byggesagsbehandlere til Center for Miljø, Plan og Teknik (genopslag)

  Vi søger to byggesagsbehandlere til vores erhvervsteam i afdelingen Byggeri i Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune.


  Kan du se dig selv behandle byggeansøgninger i et positivt og til tider hektisk miljø, hvor du både er sparringspartner til erhvervslivet og samarbejder med andre afdelinger i kommunen?
  Så kan det være dig, vi søger til vores erhvervsteam.

  Vi forestiller os, at du er ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt, byggeteknikker eller tilsvarende. Og at du har lyst til at udføre myndighedsarbejde af høj kvalitet med service i højsædet.

  Dine primære opgaver

  • myndighedsbehandling af byggeansøgninger - især for erhverv og etageboliger - fra forhåndsdialog til stikprøvekontrol og færdigsyn af de færdigmeldte byggesager
  • fortolkning og administration af lokalplaner, herunder bevaringsbestemmelser
  • dispensationer og helhedsvurderinger efter plan- og byggelovgivningen
  • indeklimasager
  • koordinering af byggesagsbehandlingen og tæt samarbejde med kollegaer fra afdelingerne Plan, Natur og Miljø
  • forberede sager til det politiske udvalg.

  Vi forventer, at du

  • har en vis erfaring med kommunal byggesagsbehandling
  • har et grundlæggende kendskab til bygge- og planlovgivningen
  • ser it og digitalisering som redskaber til at yde god og effektiv service
  • har lyst og evne til at samarbejde med andre faggrupper
  • er struktureret og selvstændig, men også en holdspiller
  • vil bidrage med viden, udvikling og kompetencer i hele afdelingen
  • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
  • har interesse i at arbejde i en politisk ledet organisation.

  Vi tilbyder

  • ansættelse i en organisation i stadig udvikling med fokus på faglighed og trivsel
  • et miljø med høj grad af uddelegering af ansvar og kompetencer
  • en dynamisk og varieret hverdag
  • gode muligheder for efteruddannelse
  • en afslappet omgangstone og et hold kolleger, der samarbejder og er engagerede

  Løn- og ansættelsesforhold forhandles med din faglige organisation.

  Arbejdstiden er 37 timer med flekstid.

  Tiltrædelse 1. oktober 2019.

  Læs mere om Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • byggesagsbehandler Ketil Mannstaedt, tlf. 58 57 95 35
  • afdelingsleder Jens Bendix, tlf. 58 57 95 36

  Ansøgningsfrist

  Vi skal have modtaget din ansøgning senest
  • tirsdag den 13. august 2019 kl. 24.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

   

  Søg stillingen To byggesagsbehandle... (nyt vindue)
Fysioterapeut (2)
 • 12-08-2019 Områdeleder - handlekraftig og ordentlig til Hjælpemiddelområdet

  Vores nuværende leder, er blevet bedt om at varetage et andet job i kommunen, og vi har derfor brug for en ny leder.

  Hvem er vi?

  Vi er en afdeling der er stolte af vores indsats i det daglige og som alle arbejder for at give borgerne og vores mange samarbejdspartnere en god oplevelse. Vi lægger vægt på, at se helheden og på via tværfagligt samarbejde at finde de gode løsninger for borgerne. Vi tør godt være modige og tænke og agere alternativt.

  Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på tre afdelinger:

  • Genanvendelige Hjælpemidler
  • Kropsbårne Hjælpemidler
  • Hjælpemiddeldepot
  • områdeleder har også en stedfortræder, der udover dette fungerer som kvalitetssikringskoordinator.


  Det sidste år har vi sammen været igennem en proces, hvor vi har arbejdet med at få flyttet så meget ansvar ud til medarbejderne om muligt og vi har haft fokus på vores kerneopgave og arbejdsfællesskabet. Det har resulteret i en afdeling med ingen venteliste på det genanvendelige område, styr på økonomien og høj grad af arbejdsglæde hos medarbejderne.

  I april måned blev hjælpemiddeldepotet en del af området, og vi forventer at det på sigt vil give en endnu bedre borgerservice og helhed i vores ydelser.

  Hjælpemiddelområdets 3 afdelinger ligger på samme matrikel, så vi har rig mulighed for at samarbejde og sparre i det daglige.

  Hvem er du?

  Vi vil lægge stor vægt på, at du har følgende kompetencer

  • du skal gerne være uddannet terapeut og have erfaring med Hjælpemiddelområdet
  • du skal gerne have minimum 2 års ledererfaring, eller flere års erfaring i en konsulentstilling hvor du har fungeret som projektleder
  • du skal være en leder der lytter nysgerrigt til dine medarbejdere, borgerne og samarbejdspartnere og bruger de oplysninger til at sætte klare rammer og mål for organisationen
  • du skal hele tiden søge, at have et klart billede af kerneopgaven og arbejde på at finde de gode løsninger i arbejdsfællesskabet
  • du skal kunne og turde træffe beslutninger og afprøve tiltag i både lille og stor skala med henblik på fortløbende at forbedre praksis
  • du skal have lyst til, at arbejde i en politisk styret organisation, hvor der er stor fokus på Hjælpemiddelområdet og hvor du skal være på forkant med analyser og kunne fortælle om hvad der kan og bør prioriteres
  • det skal give mening for dig, at være en tilgængelig leder i det daglige og du skal se det som en naturlig del af din praksis at sparre med medarbejderne i det daglige
  • du skal være i stand til at gå ind i konflikter på en konstruktiv, men også handlekraftig måde, således at disse ikke forhindrer løsning af kerneopgaven
  • du skal have forståelse for økonomiske sammenhænge og kunne arbejde med budgetter og løbende vurdering af forbruget på området. Du har ansvaret for et budget for drift og personale på ca. 62 millioner kroner
  • det ville være godt hvis du har en diplom i ledelse, men er ikke et krav. På sigt skal du dog være indstillet på at tage en diplom i ledelse, da vi tror på at uddannelse bidrager til det gode lederskab.

  Hvad kan du forvente?

  Du vil blive leder for en arbejdsplads med mange dygtige og kompetente medarbejdere og med rig mulighed for at udvikle dit lederskab i trygge og gode rammer. Der er både spændende udviklingsopgaver, samt vigtige driftsopgaver for vores kommende leder. Vores samarbejde i afdelingen på tværs skal fortsat udvikles og vi kommer også til at arbejde meget mere med velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere og plejepersonale. Du vil sammen med stedfortræder og afdelingsleder skulle arbejde på en strategi for området for den kommende tid, herunder også en vurdering af hvordan det ledelsesmæssige ansvar i Hjælpemiddelafdelingen kan organiseres.

  Din nærmeste leder vil være afdelingsleder for Myndighedsafdelingen i Center for sundhed og ældre i Slagelse Kommune. Du vil skulle samarbejde tæt med hende og to teamledere for visitationen. Det er et meget velfungerende lederteam, som lægger vægt på at støtte hinanden og sammen udvikle organisationen.

  Alt det praktiske

  Du kan får yderligere information om stillingen hos
  • afdelingsleder Susanne Fagerberg på 20 49 90 96 (ferie i ugerne 28, 29 og 30)
  • områdeleder Bettina Berg på 51 18 58 57 (ferie i ugerne 29, 30 og 31)
  • stedfortræder Karen Jørgensen på 40 24 10 47 (ferie i ugerne 27, 28 og 29).

  Frist

  • 12. august kl. 12.00

  Vi påregner at afholde samtaler fredag den 16. august. Hvis du er på ferie der, så skriv det i din ansøgning, så forsøger vi at finde et alternativt tidspunkt.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn aftales efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Vi håber du kan starte så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober 2019.

   

     Søg stillingen Områdeleder - handle... (nyt vindue)
 • 14-08-2019 Konsulent til velfærdsteknologi
  Brænder du for at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for borgerne og letter den daglige opgaveløsning for medarbejderne? Så er det måske dig, vi søger til den velfærdsteknologiske indsats i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.

  I Slagelse Kommune vil der i de kommende år være fokus på at skabe "Bedre velfærd for borgerne". Denne vision skal den velfærdsteknologiske indsats være med til at understøtte gennem udvikling og implementering af innovative løsninger. Det kan for eksempel ske ved at indgå aktivt i udvikling og afprøvning af nye teknologier sammen med uddannelses- og forskningsinstitutioner, eller ved at udvikle og starte innovative processer op tæt på praksis og med et tværgående læringsperspektiv, så gode erfaringer spredes i organisationen.

  På det velfærdsteknologiske område er der lige nu flere projekter i pipelinen, som den nye velfærdsteknologiske konsulent enten skal være tovholder på eller indgå i, for eksempel sensorteknologi på plejecentre, skærmløsninger på udvalgte servicelovsydelser og TeleKOL, som er et nationalt udbredelsesprojekt af hjemmemonitorering til borgere med KOL.

  En anden vigtig opgave for den nye konsulent er, at bidrage med faglige input og konkrete bud på retningen inden for velfærdsteknologi i forbindelse med revidering af den nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Dine opgaver omfatter blandt andet at

  • understøtte, udvikle og drive større og mindre udviklingsopgaver/projekter inden for velfærdsteknologiske løsninger, herunder sikre praksisnær afprøvning, udvikling og innovation
  • udarbejde businesscases, eller have mod på at kaste dig ud i det
  • gennemføre analyse- og evalueringsopgaver i forbindelse med velfærdsteknologiske projekter
  • holde dig ajour på det velfærdsteknologiske område og omsætte din viden til konkrete løsninger på driftsmæssige udfordringer
  • være sparringspartner for både ledere og driften i forhold til det velfærdsteknologiske område - denne opgave indebærer også at udarbejde oplæg til ledelsen og det politiske niveau i forhold til velfærdsteknologi
  • deltage i tværgående og regionale samarbejdsfora på det velfærdsteknologiske område.

  Vi forventer, at du

  • har en baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut eller lignende, gerne med en relevant overbygning på master- eller kandidatniveau, men det er ikke en nødvendighed, hvis du har relevant erfaring
  • har viden om, og interesse i, det velfærdsteknologiske område, gerne med erfaring med praksisnær innovation og implementering af velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet i en kommune
  • har økonomisk og teknisk forståelse
  • har gode kommunikationsevner i skrift og tale
  • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og på alle niveauer i organisationen
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaver.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på det velfærdsteknologiske område. Du bliver en del af Sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre, der består af administrativt personale og udviklingskonsulenter. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt - og du vil blive en del af et uhøjtideligt miljø med gode kolleger, hvor der er gode muligheder for sparring og feedback.
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Din primære arbejdsplads vil være på Torvegade 15, 4200 Slagelse, men i forbindelse med implementering af velfærdsteknologiske løsninger vil du komme rundt på mange geografier i kommunen.
  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Yderligere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • faglig leder Heidi Kjelgaard på 24 83 23 63
  • centerchef Charlotte Kaaber på 40 12 95 24.

  Frist

  • 14. august.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. august. 


  Søg stillingen Konsulent til velfær... (nyt vindue)
Ergoterapeut (2)
 • 12-08-2019 Områdeleder - handlekraftig og ordentlig til Hjælpemiddelområdet

  Vores nuværende leder, er blevet bedt om at varetage et andet job i kommunen, og vi har derfor brug for en ny leder.

  Hvem er vi?

  Vi er en afdeling der er stolte af vores indsats i det daglige og som alle arbejder for at give borgerne og vores mange samarbejdspartnere en god oplevelse. Vi lægger vægt på, at se helheden og på via tværfagligt samarbejde at finde de gode løsninger for borgerne. Vi tør godt være modige og tænke og agere alternativt.

  Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på tre afdelinger:

  • Genanvendelige Hjælpemidler
  • Kropsbårne Hjælpemidler
  • Hjælpemiddeldepot
  • områdeleder har også en stedfortræder, der udover dette fungerer som kvalitetssikringskoordinator.


  Det sidste år har vi sammen været igennem en proces, hvor vi har arbejdet med at få flyttet så meget ansvar ud til medarbejderne om muligt og vi har haft fokus på vores kerneopgave og arbejdsfællesskabet. Det har resulteret i en afdeling med ingen venteliste på det genanvendelige område, styr på økonomien og høj grad af arbejdsglæde hos medarbejderne.

  I april måned blev hjælpemiddeldepotet en del af området, og vi forventer at det på sigt vil give en endnu bedre borgerservice og helhed i vores ydelser.

  Hjælpemiddelområdets 3 afdelinger ligger på samme matrikel, så vi har rig mulighed for at samarbejde og sparre i det daglige.

  Hvem er du?

  Vi vil lægge stor vægt på, at du har følgende kompetencer

  • du skal gerne være uddannet terapeut og have erfaring med Hjælpemiddelområdet
  • du skal gerne have minimum 2 års ledererfaring, eller flere års erfaring i en konsulentstilling hvor du har fungeret som projektleder
  • du skal være en leder der lytter nysgerrigt til dine medarbejdere, borgerne og samarbejdspartnere og bruger de oplysninger til at sætte klare rammer og mål for organisationen
  • du skal hele tiden søge, at have et klart billede af kerneopgaven og arbejde på at finde de gode løsninger i arbejdsfællesskabet
  • du skal kunne og turde træffe beslutninger og afprøve tiltag i både lille og stor skala med henblik på fortløbende at forbedre praksis
  • du skal have lyst til, at arbejde i en politisk styret organisation, hvor der er stor fokus på Hjælpemiddelområdet og hvor du skal være på forkant med analyser og kunne fortælle om hvad der kan og bør prioriteres
  • det skal give mening for dig, at være en tilgængelig leder i det daglige og du skal se det som en naturlig del af din praksis at sparre med medarbejderne i det daglige
  • du skal være i stand til at gå ind i konflikter på en konstruktiv, men også handlekraftig måde, således at disse ikke forhindrer løsning af kerneopgaven
  • du skal have forståelse for økonomiske sammenhænge og kunne arbejde med budgetter og løbende vurdering af forbruget på området. Du har ansvaret for et budget for drift og personale på ca. 62 millioner kroner
  • det ville være godt hvis du har en diplom i ledelse, men er ikke et krav. På sigt skal du dog være indstillet på at tage en diplom i ledelse, da vi tror på at uddannelse bidrager til det gode lederskab.

  Hvad kan du forvente?

  Du vil blive leder for en arbejdsplads med mange dygtige og kompetente medarbejdere og med rig mulighed for at udvikle dit lederskab i trygge og gode rammer. Der er både spændende udviklingsopgaver, samt vigtige driftsopgaver for vores kommende leder. Vores samarbejde i afdelingen på tværs skal fortsat udvikles og vi kommer også til at arbejde meget mere med velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere og plejepersonale. Du vil sammen med stedfortræder og afdelingsleder skulle arbejde på en strategi for området for den kommende tid, herunder også en vurdering af hvordan det ledelsesmæssige ansvar i Hjælpemiddelafdelingen kan organiseres.

  Din nærmeste leder vil være afdelingsleder for Myndighedsafdelingen i Center for sundhed og ældre i Slagelse Kommune. Du vil skulle samarbejde tæt med hende og to teamledere for visitationen. Det er et meget velfungerende lederteam, som lægger vægt på at støtte hinanden og sammen udvikle organisationen.

  Alt det praktiske

  Du kan får yderligere information om stillingen hos
  • afdelingsleder Susanne Fagerberg på 20 49 90 96 (ferie i ugerne 28, 29 og 30)
  • områdeleder Bettina Berg på 51 18 58 57 (ferie i ugerne 29, 30 og 31)
  • stedfortræder Karen Jørgensen på 40 24 10 47 (ferie i ugerne 27, 28 og 29).

  Frist

  • 12. august kl. 12.00

  Vi påregner at afholde samtaler fredag den 16. august. Hvis du er på ferie der, så skriv det i din ansøgning, så forsøger vi at finde et alternativt tidspunkt.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn aftales efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Vi håber du kan starte så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober 2019.

   

     Søg stillingen Områdeleder - handle... (nyt vindue)
 • 14-08-2019 Konsulent til velfærdsteknologi
  Brænder du for at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for borgerne og letter den daglige opgaveløsning for medarbejderne? Så er det måske dig, vi søger til den velfærdsteknologiske indsats i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.

  I Slagelse Kommune vil der i de kommende år være fokus på at skabe "Bedre velfærd for borgerne". Denne vision skal den velfærdsteknologiske indsats være med til at understøtte gennem udvikling og implementering af innovative løsninger. Det kan for eksempel ske ved at indgå aktivt i udvikling og afprøvning af nye teknologier sammen med uddannelses- og forskningsinstitutioner, eller ved at udvikle og starte innovative processer op tæt på praksis og med et tværgående læringsperspektiv, så gode erfaringer spredes i organisationen.

  På det velfærdsteknologiske område er der lige nu flere projekter i pipelinen, som den nye velfærdsteknologiske konsulent enten skal være tovholder på eller indgå i, for eksempel sensorteknologi på plejecentre, skærmløsninger på udvalgte servicelovsydelser og TeleKOL, som er et nationalt udbredelsesprojekt af hjemmemonitorering til borgere med KOL.

  En anden vigtig opgave for den nye konsulent er, at bidrage med faglige input og konkrete bud på retningen inden for velfærdsteknologi i forbindelse med revidering af den nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Dine opgaver omfatter blandt andet at

  • understøtte, udvikle og drive større og mindre udviklingsopgaver/projekter inden for velfærdsteknologiske løsninger, herunder sikre praksisnær afprøvning, udvikling og innovation
  • udarbejde businesscases, eller have mod på at kaste dig ud i det
  • gennemføre analyse- og evalueringsopgaver i forbindelse med velfærdsteknologiske projekter
  • holde dig ajour på det velfærdsteknologiske område og omsætte din viden til konkrete løsninger på driftsmæssige udfordringer
  • være sparringspartner for både ledere og driften i forhold til det velfærdsteknologiske område - denne opgave indebærer også at udarbejde oplæg til ledelsen og det politiske niveau i forhold til velfærdsteknologi
  • deltage i tværgående og regionale samarbejdsfora på det velfærdsteknologiske område.

  Vi forventer, at du

  • har en baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut eller lignende, gerne med en relevant overbygning på master- eller kandidatniveau, men det er ikke en nødvendighed, hvis du har relevant erfaring
  • har viden om, og interesse i, det velfærdsteknologiske område, gerne med erfaring med praksisnær innovation og implementering af velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet i en kommune
  • har økonomisk og teknisk forståelse
  • har gode kommunikationsevner i skrift og tale
  • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og på alle niveauer i organisationen
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaver.

  Vi kan tilbyde

  Hos os får du et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på det velfærdsteknologiske område. Du bliver en del af Sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre, der består af administrativt personale og udviklingskonsulenter. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt - og du vil blive en del af et uhøjtideligt miljø med gode kolleger, hvor der er gode muligheder for sparring og feedback.
  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Din primære arbejdsplads vil være på Torvegade 15, 4200 Slagelse, men i forbindelse med implementering af velfærdsteknologiske løsninger vil du komme rundt på mange geografier i kommunen.
  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Yderligere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • faglig leder Heidi Kjelgaard på 24 83 23 63
  • centerchef Charlotte Kaaber på 40 12 95 24.

  Frist

  • 14. august.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. august. 


  Søg stillingen Konsulent til velfær... (nyt vindue)
Elevstillinger (2)
 • 07-08-2019 SSA-elever vinter 2019

  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart i uge 46, 2019 med skoleundervisning i Ringsted.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper
  • er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år
  • er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger, skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

   

  Søg stillingen SSA-elever vinter 20... (nyt vindue)
 • 08-09-2019 Ernæringsassistentelev til Madservice Hashøj
  Madservice Hashøj søger en ernæringsassistentelev pr. 1. oktober2019.

  Vi er fleksible og kan tilpasse din ansættelsesdato i forhold til, hvornår du er færdig med dit grundforløb.

  Vi er et produktionskøkken beliggende i Slagelse kommune. Vores udgangspunkt er, at producere mad fra bunden. Vi producere kølemad til hjemmeboende pensionister samt 2 plejecentre. Vi har fokus på velsmagende mad, økologi samt madspild.

  Hvem er vi?

  Vi er et velfungerende team på otte personer samt en elev, som vægter et godt arbejdsmiljø.

  Vi ønsker

  At give vores elev den bedste uddannelse, og har derfor forventninger til dig. Om du er 18 eller 24 år er ligegyldigt, bare du har et brændende ønske om at tage uddannelsen som ernæringsassistent. At du er klar til læring, når du møder om morgen, har en positiv tilgang til din uddannelse og er iderig.

  Til gengæld

  Får du en af de bedste muligheder for en uddannelse med engageret faglært personale.

  Har du spørgsmål

  til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Katja Nymann på tlf. 58 57 34 72.

  Er du interesseret?

  Tænker du, det er lige mig, så fat pc, og send en ansøgning. Sidste ansøgningsfrist er den
  • 8. september 2019.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning elektronisk via opslaget her.   

  Søg stillingen Ernæringsassistentel... (nyt vindue)
Dagplejer (2)
 • 12-08-2019 Dagplejer til Sørbymagle

  Slagelse Dagpleje søger dagplejer til Sørbymagle

  Ea, Valdemar, Mille og Jonas søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG, der

  • har bopæl i Sørbymagle
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille krav til dig selv og dine omgivelser
  • ikke er bange for at arbejde med it.

  Det kræves du har gennemført et godkendt 1. hjælps kursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere om os på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue).

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 12. august 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtale afholdes mandag den 26. august 2019.

  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.
   

  Søg stillingen Dagplejer til Sørbym... (nyt vindue)
 • 20-12-2019 Dagplejer - Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger dagplejere til Slagelse by
  Vildas, Zelina, Hussein og Ella søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.

  I Slagelse Dagpleje arbejder vi ud fra et Børnesyn der tager afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, hvilket vil sige, at det at være barn er en værdi i sig selv. Derfor værner Slagelse Dagpleje om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

  Vi søger DIG

  • der har bopæl i Slagelse by
  • der har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • der vil arbejde ud fra dagplejens Børnesyn
  • der har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • der kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • der er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • der tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • der ikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt  førstehjælpskursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Flere oplysninger

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til
  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 5857 3050
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 5857 3641

  Vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Der ansættes dagplejere løbende efter behov henover sommer og efterår 2019.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere på dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Dagplejer - Slagelse... (nyt vindue)
Beredskabspersonale (1)
 • 16-08-2019 Instruktør ved RESC

  Resc, Rednings- og sikkerhedscenter i Slagelse kommune søger en instruktør.

  Din hovedopgave vil være undervisning på Resc, hvor du skal supplere vores erfarne team af instruktører og medvirke til forsat udvikling ved Resc, samt at deltage i udvikling af nye højderednings og slukningsteknikker. Herudover deltager du i afdelingens daglige drift.

  Resc er organisatorisk placeret i kommunens beredskabsafdeling, som tillige omfatter Redningsberedskabet, der består af både kommunalt og entreprise beredskab, mange engagerede frivillige, samt Storebæltsberedskabet.
  Du vil således blive ansat som beredskabsmester såfremt du er uddannet holdleder.

  Resc gennemfører kurser indenfor brand- og redningsområdet, søfart og offshore branchen, transportsikkerhed for tankvogns- og jernbanebranchen, førstehjælp, faldsikring, højderedning, samt skræddersyer og gennemfører flere andre relevante sikkerhedskurser.

  Resc er et ISO 9001 certificeret uddannelsescenter.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være

  • deltagelse i teoretisk og praktisk undervisning indenfor brandvæsen, søfart, on/off-shore, højderedning, sea survival herunder GWO-kurser
  • klargøringsopgaver i forbindelse med kurser
  • medvirke i udvikling af undervisningsmateriel og kurser
  • medvirke til løsning af beredskabsmæssige opgaver
  • medvirke til løsning af alle andre forefaldne opgaver.

  Vi forventer, at du

  • har, eller vil kunne opnå gennem uddannelser, de fornødne forudsætninger til at varetage arbejdsopgaverne
  • er i fysisk god form
  • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, samarbejds- og serviceorienteret
  • skal kunne deltage i undervisning uden for normal arbejdstid og i weekender, herunder acceptere rejsedage i forbindelse med eksterne kurser, både ind og udland.
  • kan undervise på engelsk (En lille undervisningsopgave til samtalen kan forventes)
  • behersker MS PowerPoint og andre Office programmer
  • kan arbejde ud fra og overholde kravene i vores kvalitetsstyring.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende job med store udfordringer og udviklingsmuligheder
  • at give dig de instruktørkompetencer/ uddannelse du må mangle for at kunne undervise i hele vores portefølje.
  • mulighed for at vedligeholde og udvikle egne faglige og personlige egenskaber
  • et frisk instruktørteam og gode kollegaer
  • at indgå i beredskabet hvis du har bopæl i kommunen
  • løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for beredskabspersonel (Ny løn).

  Vil du vide mere?

  Du kan kontakte
  • områdeleder René Kofod på telefon 58 57 97 18

  Yderligere information om os finder du på Resc' hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 16. august 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34.
   

  Søg stillingen Instruktør ved RESC (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 24-07-2019 Afdelingsleder til indskoling og SFO med souscheffunktion til Tårnborg Skole

  Hvis du er åben og nysgerrig - og hvis du brænder for at være med til at skabe og lede et godt og anerkendende professionelt læringsfællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.


  Vi søger først og fremmest en afdelingsleder til indskoling og SFO fra august 2019. Stillingen er på ca. 1/3 ledelsestid. Resten er undervisning i indskolingen og/eller som pædagog i SFO'en.

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 170 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. Vi arbejder strategisk, men asfalterer, mens vi kører, for vi er få om mange spændende opgaver. Vi har en forholdsvis ny ledelse og mange nye kolleger, men også nogle der har været på skolen en del år og med meget erfaring. Vi er i fuld gang med en kulturændring, og hvis du ser dig selv bidrage i sådan en proces, så er det måske hos os, du skal være.

  Vi vil i det kommende skoleår fortsætte vores udvikling med et teamudviklingsprojekt, som skal fremme vores samarbejdskompetence og støtte op om vores løbende kompetencer i forhold til at blive verdensmestre i inklusion.

  På Tårnborg Skole er den sociale kapital høj, og vi arbejder under fleksible arbejdsvilkår.

  Vi søger en uddannet lærer eller pædagog som

  • kan lede, planlægge og strukturere
  • ser samarbejdet med kollegaer som en gevinst
  • mestrer konstruktivt relationsarbejde
  • har stor faglighed, og brænder for at motivere og inspirere børn og medarbejdere/kolleger
  • har nærvær og vil investere i din arbejdsplads
  • har humor og en anerkendende tilgang
  • ser forældrene som medspillere
  • har en lederuddannelse eller er parat til at gå i gang med en
  • ledererfaring er en fordel

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi ønsker stillingen besat pr. 1.august 2019 eller snarest derefter.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening/BUPL.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte
  • skoleleder Anne Mikkelsen, tlf. 58 38 03 59 / 23 70 34 03 for at høre nærmere om stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 24. juli kl. 12.

  Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt tirsdag den 30. juli 2019.
   

  Søg stillingen Afdelingsleder til i... (nyt vindue)