Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (4)
 • 24-01-2021 Klinisk diætist til ernæringsindsatsen i Slagelse Kommunes hjemmepleje
  Brænder du for at arbejde med ernæring til småt spisende ældre, og trives du i en hverdag med mulighed for fokus på den enkelte borger, faglige udfordringer og tæt tværfagligt samarbejde med engagerede kolleger. Så er det måske dig, vi står og mangler?

  Vi forventer at du er autoriseret klinisk diætist, og har erfaring med og interesse for ernæringsterapi. Vi vil vægte at du har erfaring med dysfagi og dysfagikost og ligeledes kendskab til EVS - Social Styrelsens Ernærings Vurderings Skema.

  Dine primære arbejdsområder vil være individuel ernæringsterapi til borgere i eget hjem, herunder udarbejdelse af individuelle ernæringsplaner og sondeernæringsplaner. Du skal derfor kunne vejlede og samarbejde tæt med både borgere og plejepersonale og sygepleje.

  Som person skal du være åben og lyttende og forstå at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relation til borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Vi forventer ligeledes at du kan arbejde selvstændigt og kan strukturere dine arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde.

  Sundhed og Træning varetager genoptræning og rehabilitering af borgere i Slagelse kommune. Afdelingen består af 50 medarbejdere fordelt i tre teams. Vi har et trænende team i hhv. Korsør og Slagelse, samt et udekørende team af hjemmeterapeuter. Som diætist tilknyttes du primært det udekørende team, hvor du sammen med vores anden diætist tilser borgere i eget hjem.

  Vi arbejder ud fra borgernes behov og målsætning og vi har et stort fokus på at understøtte mestring af eget liv, samt fokus på hvordan borgerne kan fastholde opnåede resultater når vores forløb afsluttes. Vi arbejder ligeledes med udgangspunkt i det hele menneske, og arbejder derfor tæt sammen med et bredt spænd af samarbejdspartnere for at støtte op om borgerne.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 32 timer/uge med ansættelse pr. 1. marts 2021 eller tidligere.

  Ansættelsessted er på Linde allé 56 i Korsør. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder i Sundhed og Træning,

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 24. januar 2021

  Der afholdes samtaler onsdag den 27. januar 2021

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Klinisk diætist til ... (nyt vindue)
 • 27-01-2021 Nyt år/nye udfordringer (SSH)
  Er DU klar til nye udfordringer - Så er det lige DIG, vi mangler til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • mulighed for faglig udvikling
  • fagligt dygtige kolleger
  • tværfaglig sparring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH'er
  • er ansvarsbevidst
  • har interresse for faget
  • er nysgerrig
  • er faglig dygtig
  • har let til smil

  Hvis du har interresse for ovenstående,

  og sidder med nogle spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 / 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 27. januar 2021   

  Søg stillingen Nyt år/nye udfordrin... (nyt vindue)
 • 28-01-2021 Talehørekonsulent/audiologopæd til Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)
  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

  Opgaven som talehørekonsulent indebærer

  • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
  • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere og ledelser.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

  • uddannelse som audiologopæd/pædagog eller lærer med diplomuddannelse  i "tale-sprog og høre"-modulerne
  • god relationskompetence
  • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer med videre)
  • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
  • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • et udadvendt gemyt og gåpåmod.

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangsform
  • mulighed for at arbejde med såvel udvikling af børnenes kontekster som enkeltsager
  • gode, engagerede fagkolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • et introduktionsforløb med mentor, intern supervision og faglig oplæring til PPR arbejdet.

  Om os

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion bygger på en vision om at være en fleksibel og understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, som børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.

  Vi er en integreret del af det almene børne- og ungeområde. Det er vores opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
  Arbejdet består af traditionelle PPR-opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på også at arbejde hjemme hos familierne.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, som består af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter samt en stabsfunktion med et specialpædagogisk udviklingsteam, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse og den nærmeste omegn.
  I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

  Vil du vide mere?

  Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til

  Ansøgningsfrist

  • 28. januar 2021 kl. 12:00.
  • Ansættelsessamtaler afholdes 2. februar 2021.


  Søg stillingen Talehørekonsulent/au... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interresse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interresse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
Tandlæge (1)
 • 22-01-2021 Tandlæge til Slagelse Kommunale Tandpleje
  Slagelse Kommunale Tandpleje søger en tandlæge til en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2021 eller gerne tidligere. Tandlæger med JUS vil blive foretrukket.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er følgende: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

  Kan du nikke genkendende til disse ord, og vil du være med til at sprede glæde i arbejdsdagen til kollegaer, børn, unge og forældre? Så er du måske vores nye kollega.

  Stillingen er på 35 timer om ugen på Tandklinikken, Baggesenskolen i Korsør.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads i forandring med mulighed for at præge samme
  • engagerede kollegaer med mulighed for faglig sparring
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • en afvekslende og travl hverdag
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora & Kodak).

  Vi forventer, at du

  • er uddannet tandlæge og har en bred klinisk erfaring
  • har JUS
  • har gode samarbejdsevner
  • er en engageret og positiv kollega med et godt humør
  • er tålmodig og har lyst til arbejdet med børn og unge.

  I Tandplejen er vi omkring 45 kollegaer fordelt på vores otte klinikker i kommunen. Vi varetager tandbehandlingen af cirka 15.000 glade børn og unge. Vores callcenter står for tilsætning og kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med behovstandpleje, og vi har et stort fokus på forebyggelse.

  Ansættelse er i Tandplejen. Flytning af arbejdsadresse samt fordeling på op til to arbejdsadresser kan forekomme.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger, kontakt

  Frist

  • 22. januar kl. 12.00. 
  • Uddannelsesbevis, JUS samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen. Stillingen søges via linket.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. (eventuelt 27.) januar 2021 på tandklinikken Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.


  Søg stillingen Tandlæge til Slagels... (nyt vindue)
Tandklinikassistent (1)
 • 22-01-2021 Klinikassistent til barselsvikariat ved Slagelse Kommunale Tandpleje
  Slagelse Kommunale Tandpleje søger en klinikassistent/barselsvikar med tiltrædelse 1. marts 2021 eller gerne tidligere.

  Stillingen er på 37 timer om ugen - med to tjenesteadresser samt hjælp på andre adresser ved behov. Vikariatet løber frem til 1. april 2022.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er følgende: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

  Kan du nikke genkendende til disse ord, og vil du være med til at sprede glæde i arbejdsdagen til kollegaer, børn, unge og forældre? Så er du måske vores nye kollega.

  Vi forventer, at du

  • er fagligt kompetent og kvalitetsbevidst og god til at holde fokus på kerneopgaven
  • brænder for arbejdet i kommunal tandpleje
  • interesserer dig for forebyggelse og sundhedsfremme
  • er god til at arbejde med børn, unge og deres forældre
  • har gode samarbejdsevner
  • er tydelig og anerkendende i din kommunikation, både med børn og voksne samt kollegaer
  • har mod på løbende omstilling og er positiv og åben.

  Vi tilbyder

  • dygtige og engagerede kollegaer
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora og Kodak)
  • en spændende arbejdsplads i forandring, hvor der også er mulighed for at præge denne
  • en afvekslende og travl hverdag.

  I Tandplejen er vi omkring 45 kollegaer, fordelt på vores otte klinikker i kommunen. Vi varetager tandbehandlingen af cirka 15.000 glade børn og unge. Vores callcenter står for tilsætning og kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med behovstandpleje med et stort fokus på forebyggelse.
  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger, kontakt gerne

  Ansøgningsfrist

  • 22. januar 2021 kl. 12.00.                                                                                                                                 
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. (eventuelt 27.) januar på tandklinikken Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.
  • Uddannelsesbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen. Stillingen søges via linket.


  Søg stillingen Klinikassistent til ... (nyt vindue)
Sygeplejerske (1)
 • 25-01-2021 Sygeplejersker til primærsygeplejen og akutteam
  Tid til at prøve noget nyt?
  Måske er det lige dig, vi søger til primærsygeplejen samt akutfunktionen i Slagelse Kommune:

  Slagelse

  • 1 sygeplejerske til barselsvikariat dagvagt på 32 til 37 timer ugentligt.

  Akutteam Slagelse

  • en fast stilling på 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften enkelte nattevagter ved sygdom ferie og lignende, dog planlagt ud fra fast rul.
  Har du interesse og lyst til prøve at arbejde i borgerens hjem og er bevidst om din selvstændighed i arbejdet samt kan se dig selv i til tider kreative løsninger. Så kan dette være det rette match for dig!

  Vi søger sygeplejersker til pleje og behandling af borgere ude i eget hjem - i stabile/komplekse såvel som ustabile forløb. Vi sørger for god og sikker introduktion således, at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning, omend dette foretrækkes.

  Dine samarbejdspartnere bliver dels med interne samarbejdspartnere; hjemmesygeplejersker, akutteamet, hjemmeplejen, hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling, osv.

  Du vil også arbejde med eksterne samarbejdspartnere; praktiserende læge, lægevagten, apotek og ikke mindst fortsættelse af behandling iværksat på sygehusafdelinger, hvor behandlingsansvaret forbliver.

  Kvalifikationer:

  • Uddannelse som sygeplejerske.
  • Minimum 1 års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger eller primær sektor.
  • Kørekort.

  Vi tilbyder

  Godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen, og tager hensyn til hinanden og ikke mindst borgerne. Hos os er kerneopgaven omdrejningspunkt.
  Der stilles hybridbiler med automatgear til rådighed.
  Nye spændende arbejdstiltag blandt andet inden for velfærdsteknologien.
  Undervisning/faglig sparring hver uge af interne såvel som eksterne undervisere.

  Primærsygeplejen i Slagelse

  Man tilknyttes eget team med ca. 3 sygeplejerske kollegaer. Temaet matcher en hjemmeplejegruppe som består af SSA'ere, SSH'ere, planlægger og områdeleder som tætte samarbejdspartnere i hverdagen. Sygeplejen har sine egne planlæggere.

  Akutfunktionen

  Man er forankret på Smedegade i Slagelse, men dækker samtlige grupper samt plejecentre i hele kommunen. I akutteamet er der ikke planlagte ruter, men man planlægger sin dag ud fra de opgaver som kommer ind løbende over dagen.
  Ved begge stillinger er der indmøde i Smedegade i Slagelse.

  Så går du med et ønske om at prøve arbejdet i primær sektor af, så er det altså nu du skal slå til!

  Weekendvagt hver 4. uge i barselsvikariatet, hver 3. uge for akutteamet.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Tiltrædelse
  • 1. marts 2021
  Ønskes yderligere information om stillingerne kontaktes
  • områdeleder Helle Petersen på telefon 24 83 30 90
  Frist
  • 25. januar 2021 kl. 15.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. januar 2021.

  Søg stillingen Sygeplejersker til p... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 18-01-2021 Jobformidler til området for ressourceforløb

  Jobformidler til området for ressourceforløb, er det dig?

  Jobcenter Slagelse deltager i STARs projekt Bedre indsats for borgere i ressourceforløb frem til ultimo december 2021. Stillingen er på 37 timer ugentlig og er tidsbegrænset til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse indtil den 30. juni 2022.

  Projekt Bedre indsats for borgere i ressourceforløb bygger på viden fra tidligere landsdækkende projekter bl.a.; Flere skal med, JobFirst og Bedre Ressourceforløb, og står på to centrale vidensbaserede holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere:
  • Virkeligheden virker; det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
  • Medarbejderen virker; en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder og øger chancerne for at komme i job.

  Målet er derfor at øge indsatsen i ressourceforløb på den virksomhedsrettede del og derved hjælpe borgere i ressourceforløb tilbage til arbejdsmarkedet via praktikker med ordinære timer. Vi har fokus på, at praktikkerne skal skabe fleksjob/ordinær beskæftigelse. Ordinær beskæftigelse med kolleger, sociale relationer og meningsfulde opgaver, som bringer den enkelte tættere på en varig plads på arbejdsmarkedet.

  Læs mere om projekt: Bedre indsats for borgere i ressourceforløb (nyt vindue).

  Du skal være bindeled mellem jobcenteret og virksomhederne. Vi skal gennem - og for borger - skabe værdi for virksomhederne; afdække deres behov for arbejdskraft og støtte dem i videst muligt omfang, ved bl.a. at skabe det rigtige match; en meningsfuld relation mellem borger og virksomhed.

  Det bliver din opgave at have kontakten til virksomhederne for at afsøge mulighederne for praktikker/ordinære timer samt hjælpe borgere der forventes at overgå til ledighedsydelse, i job inden de overgår ledighedsydelse. Du kan desuden få opgaver som jobformidler, hvor du sammen med den koordinerende sagsbehandler skal være dels den relation, som støtter borgeren ude på virksomheden, og dels sikrer progression i kompetencer samt i at opnå ordinære timer.

  Så trives du i en aktiv hverdag i et ambitiøst miljø, hvor der er fokus på at borgeren er i centrum? Hvor borgeren tager - og gives - ejerskab til egen tilknytning til arbejdsmarkedet? Er du desuden bevidst om, at skabe værdi for virksomhederne gennem dit arbejde, så er stillingen som jobformidler i området for ressourceforløb, måske lige noget for dig.

  Hvem er vi?

  Jobcenter Slagelse er en arbejdsplads, hvor vi kontinuerligt arbejder med - og afprøver nye metoder, hvorfor du vil have indflydelse på hvorledes dine arbejderopgaver løftes. Vi arbejder målrettet med parallelle indsatser i samspil med borgeren.

  Enheden består af 13 sagsbehandlere samt 6 jobformidlere. Desuden består afdelingen af Rehabiliteringsteamet, Revalidering, lægekonsulenter samt Socialøkonomiske virksomheder.

  Har du erfaring som jobformidler, job- eller virksomhedskonsulent eller anden relevant faglig uddannelse vil dette være en fordel. Desuden vil det være en fordel, hvis du har erfaring med at skabe holdbare relationer til virksomheder.

  Dine kompetencer

  • Erfaring med at bistå borgerne og/eller virksomhederne med job og rekruttering
  • Erfaring med og mod på dialogen med virksomhederne for således at skabe bæredygtige løsninger
  • Erfaring med brugen af IT-systemer
  • Har troen på at Virkeligheden virker, og at borgeren i langt de fleste tilfælde har en plads på arbejdsmarkedet
  • Har virksomhedsnetværk i Slagelse Kommune eller evnen til at skabe det
  • Er struktureret med systematisk tilgang til opgaverne, og kan arbejde selvstændigt
  • Er skriftligt og mundtligt velformuleret.
  Det vil være en fordel hvis du har sagsbehandlererfaring.

  Vi tilbyder

  • at blive en del af en ambitiøs og stolt afdeling, der arbejder målrettet og ikke mindst resultatorienteret
  • at få afgørende betydning for borgernes fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet
  • en sagsstamme med ca. 20 - 25 borgere
  • en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og høj faglighed
  • en spændende stilling med masser af udfordringer, der samtidig rummer gode muligheder for individuel påvirkning og udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Tiltrædelse senest 1. marts 2021 - hvis muligt før, men vi venter gerne på den rigtige.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge tilfredsstillende straffeattest, og at det er et krav at du har kørekort til personbil.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 18. januar 2021 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 25. januar 2021.

  Send din ansøgning, CV og relevante bilag, herunder dokumentation for uddannelse via linket.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ressource
  Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

  Søg stillingen Jobformidler til omr... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (10)
 • 20-01-2021 Social- og sundhedshjælper samt -assistent til dag og aftenvagter i områderne Boeslunde og Dalmose
  Er du til lange køreture i nogle af de smukkeste egne af Slagelse kommune? Og sætter du pris på både skov, vand og marker?

  Landområderne er i rivende udvikling, og vi vokser støt dag for dag. Derfor har vi brug for nye kollegaer. Vi mangler lidt af hvert, så læs endelig videre uanset din baggrund.

  Brænder du for dit fag? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Ønsker du at arbejde et sted hvor borgeren er i centrum og hvor vi har fokus på helhedspleje? Betyder de faglige udfordringer noget for dig og er du klar på nye? Værdsætter du gode og kompetente kolleger og har du et gyldigt kørekort? Så er det lige dig, vi står og mangler.

  Vi søger

  • Social- og sundhedsassistent, gerne med interesse for vejlederfunktion til Område Dalmose.
  • Social- og sundhedshjælper, dagvagter/aftenvagter til områderne Dalmose og Boeslunde.

  Vi kan tilbyde

  • Dagvagter med vagt hver 2. weekend. 
  • Aftenvagter med vagt hver 2. weekend
  • Et sted med plads til selvstændighed og personlig udvikling.
  • En personalegruppe, der altid bakker hinanden op. Derfor er vi også kun en opringning væk fra hinanden. Vi samarbejder på tværs af områderne.
  • Ambitiøse kolleger med høj faglighed og med et socialt engagement. Og som interesserer sig for dig og sparrer med dig i kendte og ukendte udfordringer.
  • Vi tilbyder ugentlig tværfagligt sparring med sygepleje gruppen.
  • Faglig sparring på tværs af faggrupperne (SSH/SSA)
  • God introduktion på 14 dage tilpasset dit behov.
  • Der tilbydes kommune bil som udekørende.
  • En varieret arbejdsdag, med forskellige arbejdsopgaver og hvor din indflydelse i høj grad gør sin gældende.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne
  • Dalmose: Områdeleder Christina Lysdal, telefon 30 63 54 33, e-mail: chrly@slagelse.dk
  • Boeslunde: Områdeleder Majken Ebbesen, telefon 20 53 67 72, e-mail: meebb@slagelse.dk

  Frist

  • 20. januar 2021
  • Samtaler afvikles løbende


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 22-01-2021 SSH og SSA til Hjemmeplejen område Kongehaven
  Vi søger en SSH til fast aftenvagt og en til faste dagvagter og vikariater samt en SSA til vikariater i dagvagt.

  Brænder du for at hjælpe borger i eget hjem , så er det lige dig vi søger.
  Vi arbejder i teams hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service ti borgerne.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv, stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • har kendskab til it på brugerniveau
  • kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdihed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt

  Stillingerne kan tiltrædes hurtigst muligt. Vi har et par kollegaer som har søgt nye udfordringer, så vi mangler lige dig.

  Til aftenvagten skal du have kørerkort.
  Til SSA i dagvagt er det en fordel at du har et kørerkort.

  Hvis du vil hører til stillingerne

  kan du træffe
  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  Vi forventer at afvikle samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

  Frist

  • 22. januar 2021.

   

  Søg stillingen SSH og SSA til Hjemm... (nyt vindue)
 • 24-01-2021 Social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent til dagvagter
  Engageret og fagligt dygtig social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent til Kirke Stillinge Plejecenter. 32- 35 timer ugentligt i fast dagvagt i Kirsebærhuset.

  Lidt om os

  Kirke Stillinge Plejecenter består af to huse; Kirsebærhuset, som består af 14 somatiske boliger, og Syrenhuset, som er et demensafsnit med 8 boliger. Fra januar 2021 er de 12 centernære boliger blevet tilknyttet plejecenteret.

  Vi har engagerede pårørende og er godt forankret i lokalmiljøet, og vi samarbejder med blandt andet børnehaven og skolen. Vi har mange aktiviteter, som understøttes af vores faste personale, og vi har en velfungerende Venneforening, som støtter op om omkring plejecenteret og beboerne.

  Vi har brug for dig, som er en dygtig og engageret social- og sundhedshjælper / pædagogisk assistent, der sammen med de øvrige faggrupper på Kirke Stillinge Plejecenter kan arbejde for, at borgerne oplever de bor i eget hjem - med alt hvad det indebærer - men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt, vi har en fælles forståelse.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  • Du er uddannet social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent.
  • Du kan udføre personlig pleje samt praktisk bistand efter serviceloven.
  • Du har fokus på personcentreret omsorg.
  • Du skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af dagens opgaver, såvel de praktiske som de akutte.
  • Du skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes. CURA - FSIII.
  • Du har et stabilt fremmøde, og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer.
  • Du bidrager med et højt fagligt niveau.
  • Du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på, og bidrager til udvikling af ældreområdet.

  Ansættelse

  Stillingen er på 32 - 35 timer ugentligt i fast dagvagt. Du skal påregne at arbejde hver anden weekend i ulige weekender.

  Frist

  • 24. januar 2021
  Samtaler afholdes den 26. januar.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder, Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 24-01-2021 SSH - nattevagt til Solbakken
  På Plejecenter Solbakken har vi nu en sjælden udbudt nattevagt ledig fra 1. marts 2021.

  Stillingen er 5/2 og med weekendarbejde i lige uger.

  Vi søger en SSH som kan løfte opgaven fagligt og samarbejdsmæssigt.

  I nattevagten er I to medarbejdere og arbejdsopgaverne består af hjælp til den personlige pleje i forhold til de behov der er om natten. Der er også opgaver der lyder på lettere rengøring i fællesrum samt tøjvask.

  På Solbakken har vi 29 plejeboliger, 1 aflastningsbolig og 21 ældreboliger. Nat arbejdet i ældreboligerne er dog sjældent ret mange, da en del af borgerne klarer sig selv eller kun får let hjælp.

  Vi arbejder meget målrettet med det gode arbejdsmiljø. Vi vægter stor faglighed og samarbejdet meget højt.

  Flere informationer

  Har dette vakt din interesse, så søg endelig eller kontakt
  Ansøgeren skal være udannet social- og sundhedshjælper.

  Frist

  • 24. januar

   

  Søg stillingen SSH - nattevagt til ... (nyt vindue)
 • 24-01-2021 SSH til dagvagt på Plejecenter Solgården

  Plejecenter Solbakken søger en social- og sundhedshjælper i fast dagvagt med start den 1. marts 2021.

  Stillingen er på 32 timer om ugen, men timeantallet kan vi snakke om.

  Du vil få arbejdsweekend i lige uger.

  Solbakken er et plejecenter med 29 plejeboliger, 1 aflastningsplads og 21 ældreboliger. Vi arbejder med kontaktpersonsprincippet og det tætte samarbejde med de pårørende.

  Vi har beboeren i centrum, så derfor har vi meget fokus på høj faglighed og det gode kollega samarbejde. Kun når de to ting er opfyldt, kan målet nås.
  Vi har egen bus til udflugter og vægter aktiviteter højt. Du vil også her få rig mulighed til at byde ind med gode ideer.

  Flere informationer

  Hvis dette har vakt din interesse, så send endelig en ansøgning, eller kontakt

  Frist

  • 24. januar


  Søg stillingen SSH til dagvagt på P... (nyt vindue)
 • 25-01-2021 SSH til fast nattevagt på bosted Rosenkildevej 97
  Rosenkildevej 97 er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddet er en del af Specialcenter Slagelse og er beliggende tæt på byen, samt i naturskønne omgivelser. Der er nem adgang til indkøb, aktiviteter og socialt liv m.m. Huset er bygget i et plan, hvor der er 30 boliger fordelt i 5 levegrupper, med 6 borger i hver levegruppe.
  Borgerne er i alderen 20 til 71 år, og alle har et stort støttebehov i alle livets forhold både pædagogisk og sundhedsfagligt.

  I vores arbejde, vægter vi højt, at borgerne inddrages i eget liv. Hvor vi sammen med borgerne skaber en hverdag med oplevelser og stor medindflydelse. Den enkelte skal mødes med et menneskesyn der bygger på respekt og værdighed - hvor den enkelte dagligt bliver anerkendt ved at blive set -hørt - forstået og imødekommet.

  Vi arbejder med høj faglighed inden for metoderne

  • Sansemotorik
  • Totalkommunikation
  • Recovery
  • Døv-blindhed
  • Low arousal
  • Sundhedsfremmende tilgang.

  Vi tilbyder bl.a.

  • høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
  • at være en del af et selvledende team
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/ handlekraft/ærlighed
  • at du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin/sundhedsdokumentation

  Vi forventer, at du som SSH

  • har lyst til at arbejde i et pædagogisk miljø
  • har lyst til pædagogisk arbejde med borgere, der har multiple og komplekse handicap
  • har lyst til at arbejde med udvikling og faglig sparring
  • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktivt måde, både tværfagligt og monofagligt
  • kan dokumentere i en elektronisk borgerjournal, både i forhold til det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team
  • nattevagterne er fordelt på 7 dages nattevagter i lige uger med start mandag eller onsdag

  For yderligere oplysninger

  kan du kontakte
  • daglig leder Tina Hedegaard på telefon 21 67 61 55.

  Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist
  Ansøgning skal være Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse i hænde senest den
  • 25. januar 2021.

  Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os, vi glæder os til at høre fra dig.

   

  Søg stillingen SSH til fast natteva... (nyt vindue)
 • 27-01-2021 Nyt år/nye udfordringer (SSH)
  Er DU klar til nye udfordringer - Så er det lige DIG, vi mangler til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • mulighed for faglig udvikling
  • fagligt dygtige kolleger
  • tværfaglig sparring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH'er
  • er ansvarsbevidst
  • har interresse for faget
  • er nysgerrig
  • er faglig dygtig
  • har let til smil

  Hvis du har interresse for ovenstående,

  og sidder med nogle spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 / 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 27. januar 2021   

  Søg stillingen Nyt år/nye udfordrin... (nyt vindue)
 • 29-01-2021 Social- og sundhedshjælper til aftenvagt til Område Grevsensgade i Korsør
  Vi søger aftenvagter til faste stillinger og vikariater 28 timer/ uge, med arbejde hver 2. weekend.

  Vi ønsker at du

  • har en positiv tilgang til dine medmennesker
  • har en naturlig tålmodighed, og har impati for borgerens situation
  • lægger vægt på det gode samarbejde, og bidrager til vores arbejdsplads er et godt sted at være
  • kender vigtigheden af at anvende den korrekte kommunikation
  • ønsker udvikling
  • har hjerte og faglighed med i dit arbejde
  • ser udfordringer og muligheder i jobbet.

  Vi tilbyder

  • at vi sammen med borgeren får tilrettelagt løsninger, hvor borgerens behov imødekommes, ud fra en rehabiliterende tilgang
  • at have fokus på høj faglighed og kompetenceudvikling
  • indflydelse, sammen med engagerede og kompetente kollegaer
  • en arbejdsplads med plads til forskellighed og humor
  • introduktion til opgaverne og faglig sparring
  • vi værdsætter et godt arbejdsmiljø.

  I aftenvagten er det et krav, at du har kørekort, da vores aftenvagter benytter tjenestebiler. 

  Vi arbejder med det elektroniske omsorgssystem Cura.

  Flere informationer

  Ved yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til

  Frist

  • 27. januar 2021

  Tiltrædelse 1. marts 2021.

  Vi glæder os til at høre fra dig.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 07-02-2021 Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Slagelse Nat
  Hjemmeplejen Slagelse Nat søger nye kollegaer.

  Borgerne i Hjemmeplejen Slagelse Nat har et stigende behov for hjælp, og derfor søger vi nye medarbejdere til både faste og afløserstillinger.
  Nattevagten i hjemmeplejen i Slagelse Kommune har udgangspunkt i en de tre større byer. Den ledige faste stilling er med indmøde i Korsør.

  Vi søger en uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til en fast stilling samt en afløser med erfaring fra social- og sundhedsområdet.

  Vi søger dig, som

  • kan arbejde 28 timer ugentligt i et 7-7 rul
  • trives med at arbejde, mens andre sover
  • kan arbejde selvstændigt men samtidig være en teamspiller
  • kan være medvirkende til at sikre samarbejdet på tværs - sammen med de øvrige ni nattefriske medarbejdere
  • er fleksibel og ikke bange for nye udfordringer og områder og kan arbejde på tværs af grænser
  • har gyldigt kørekort.

  Vi tilbyder

  • kompetente og samarbejdsvillige kollegaer med solid erfaring
  • kollegaer, der kun er et opkald væk
  • mulighed for faglig sparring med akutsygeplejerske ved behov
  • en arbejdsuge, hvor ikke to dage er ens, og hvor dine prioriteringer kommer i spil
  • tjenestebil i hele vagten
  • grundig introduktion til både området og opgaverne.

  Vil du vide mere?

  Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at søge.
  For flere informationer, kontakt

  Frist

  • 7. februar.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interresse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interresse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (6)
 • 20-01-2021 Social- og sundhedshjælper samt -assistent til dag og aftenvagter i områderne Boeslunde og Dalmose
  Er du til lange køreture i nogle af de smukkeste egne af Slagelse kommune? Og sætter du pris på både skov, vand og marker?

  Landområderne er i rivende udvikling, og vi vokser støt dag for dag. Derfor har vi brug for nye kollegaer. Vi mangler lidt af hvert, så læs endelig videre uanset din baggrund.

  Brænder du for dit fag? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Ønsker du at arbejde et sted hvor borgeren er i centrum og hvor vi har fokus på helhedspleje? Betyder de faglige udfordringer noget for dig og er du klar på nye? Værdsætter du gode og kompetente kolleger og har du et gyldigt kørekort? Så er det lige dig, vi står og mangler.

  Vi søger

  • Social- og sundhedsassistent, gerne med interesse for vejlederfunktion til Område Dalmose.
  • Social- og sundhedshjælper, dagvagter/aftenvagter til områderne Dalmose og Boeslunde.

  Vi kan tilbyde

  • Dagvagter med vagt hver 2. weekend. 
  • Aftenvagter med vagt hver 2. weekend
  • Et sted med plads til selvstændighed og personlig udvikling.
  • En personalegruppe, der altid bakker hinanden op. Derfor er vi også kun en opringning væk fra hinanden. Vi samarbejder på tværs af områderne.
  • Ambitiøse kolleger med høj faglighed og med et socialt engagement. Og som interesserer sig for dig og sparrer med dig i kendte og ukendte udfordringer.
  • Vi tilbyder ugentlig tværfagligt sparring med sygepleje gruppen.
  • Faglig sparring på tværs af faggrupperne (SSH/SSA)
  • God introduktion på 14 dage tilpasset dit behov.
  • Der tilbydes kommune bil som udekørende.
  • En varieret arbejdsdag, med forskellige arbejdsopgaver og hvor din indflydelse i høj grad gør sin gældende.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingerne
  • Dalmose: Områdeleder Christina Lysdal, telefon 30 63 54 33, e-mail: chrly@slagelse.dk
  • Boeslunde: Områdeleder Majken Ebbesen, telefon 20 53 67 72, e-mail: meebb@slagelse.dk

  Frist

  • 20. januar 2021
  • Samtaler afvikles løbende


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 22-01-2021 Social- og sundhedsassistenter til midlertidige pladser
  Social- og sundhedsassistenter til midlertidige pladser på Blomstergården - Sidste etape.

  Vil du være med til at skabe noget nyt på Blomstergården?

  Vi er nu i mål med samling og øgning af midlertidige pladser i Slagelse kommune. Blomstergården huser nu 48 fleksible boliger, fordelt på 12 demens/aflastningspladser/psykiatri, 12 restitutionspladser samt 24 rehabiliteringspladser hvoraf de 6 er tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering. Vi mangler de sidste medarbejdere, for at få kabalen til at gå op.

  Vi søger social- og sundhedsassistenter der har interesse for at yde den bedste pleje og behandling til borgere i et rehabiliteringsforløb. Har du erfaring med neurorehabilitering, er det en fordel.

  Hvorfor skal du vælge netop os?

  Det er meget enkelt! Hos os vil du sammen med nuværende og øvrig nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og terapeuter være med til at udvikle rammerne for en helt ny måde at tænke borgerforløb på midlertidige pladser på Blomstergården.

  Vi er sammen om vores fælles målsætning, som er at skabe et godt borgerforløb og et optimalt tilbud til borgeren og de pårørende ud fra en rehabiliterende tilgang. For at skabe et godt borgerforløb er vi meget bevidste om at tænke borgerne ind i en helhed, ved at tænke hinandens fagligheder ind i vores opgaver, ved at tænke i et godt samarbejde, ved at koordinere på tværs af fagligheder og ved at sparre med hinanden for at udnytte vores viden og kompetencer mest muligt.

  Vi arbejder ud fra et interdisciplinært perspektiv, som betyder at alle faggrupper arbejder sammen om borgerens mål, og den fælles reference er borgerens daglige aktiviteter. Så alle faggrupper deltager i, at varetage borgerens ADL opgaver i løbet af dagen.

  Vi er en dynamisk og forholdsvis ny arbejdsplads med en moderne og fælles tilgang til vores arbejdsopgaver. Vores arbejdsopgaver udspringer fra forskellige lovgivninger, hvilket gør det nødvendigt, at vi samarbejder i hverdagen. Vi har brug for dygtige generalister men der vil være borgerforløb der kalder på specialist viden. Vores arbejdsdag er sjældent ens, men for at understøtte hinanden i en til tider dynamisk hverdag, har vi skabt et godt fælles læringsmiljø, hvor vi fokuserer på nytænkning og udvikling af kompetencer.

  Vi har brug for dig, som

  • har erfaring med komplekse borgerforløb
  • er nysgerrig og kan se meningen rehabilitering
  • er i stand til at implementere og er reflekterende i tilgang til ny viden og tiltag
  • indgår i tværfaglige teams, hvor alle spiller hinanden gode i samarbejdet
  • har interesse og gerne erfaring i arbejdet omkring SOSU-elever og vil varetage funktionen som daglig praktikvejleder
  • er god til konstruktiv planlægning af dagen.

  Udpluk af dine forventelige arbejdsopgaver

  • Personlig pleje samt praktisk bistand efter serviceloven.
  • Sundhedslovsindsatser efter kompetenceprofil.
  • Fokus på personcentreret omsorg.
  • Fokus på pårørende som en ressourcestærk samarbejdspartner.
  • Kontakt til interne samt eksterne samarbejdspartnere.
  • Dokumentation i CURA - FSIII.
  • Modtagelse og udskrivelse af borgere og pårørende.
  • Navigere i spændingsfeltet mellem selvbestemmelsesret og fagfaglighed med fokus på det unikke menneske.

  Træningsfaciliteter

  Inden længe starter byggeriet af 1400 m2 træningsfaciliteter på Blomstergården. 600 m2 er tilegnet borgere på midlertidigt ophold, hvilket giver os de bedste muligheder for succesfulde borgerforløb. Vi forventer træningsfaciliteterne står færdig i sommeren 2021.

  Dine første 100 dage hos os

  Det er vigtigt, at du som ny kollega falder godt til hos os. Det betyder, at du oplever, at du er en del af vores arbejdsplads, at du får gode relationer til dine nye kollegaer på tværs af faggrupper, og at du bliver klædt på til dine nye opgaver. Lige meget om du er nyuddannet eller er erfaren, så vil vi give dig en grundig introduktion til din arbejdsplads og opgaver i løbet af dine første 100 dage hos os. Det betyder blandt andet, at du får en mentor og inviteres til on-boarding møder i løbet af dine første 100 dage sammen med de øvrige nyansatte.

  Om stillingen

  Vi har ikke fastlagt os på ugentlig timetal, da vi gerne vil lytte til dine ønsker.
  Der må forventes weekendvagt, enten hver 2. eller 3. weekend. Der forventes gennemsnitlig 6 senvagter, 14-20, i et 6 ugers rul.

  Hvis du vil vide mere…

  Er du meget velkommen til at kontakte lederteamet for midlertidige pladser,
  • Peter Petersen 29 37 85 93 eller
  • Bettina Olsen 20 29 62 52
  Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at få en rundvisning og en uforpligtende snak.

  Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  Hvis du ønsker at blive en del af Blomstergården, så skal du sende en ansøgning og cv til os senest
  • Fredag den 22. januar 2021
  Samtaler afholdes løbende

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 24-01-2021 Social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt
  På plejecenter Solbakken har vi valgt at opnormere i aftenvagten.
  Denne opnormering gør, at vi nu skal bruge en SSA til en fast aftenvagtsstilling pr. 1 marts 2021.
  Vagten er 5/2, og der vil skulle arbejdes weekend i lige uger.

  I aftenvagten vil det betyde, at der i perioder vil være to social- og sundhedsassistenter på vagt samtidig.
  Det vil give en frihed til at gå dybere ind i fagligheden, men også en mulighed for at være selvdækkende, hvilket vil bidrage til den tryghed det giver, når det altid er det faste personale der er på arbejde.

  På Solbakken arbejder vi meget seriøst med både faglighed og samarbejde. Kun når de to ting følges ad, kan vi få beboeren bragt i centrum.

  På Solbakken har vi desuden to sygeplejersker ansat, så der vil være rig mulighed for faglig sparring fra den side.

  Solbakken er et plejecenter bestående af 29 plejeboliger, 21 ældreboliger og én aflastningsplads.

  Hvis dette har vagt din interesse, så send en ansøgning eller ring/skriv for at høre mere.

  Du kan få yderligere information

  om stillingen ved at kontakte 

  Frist

  • 24. januar 2021


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 27-01-2021 Social- og sundhedsassistent til dagvagt i hjemmeplejen - område Grevsensgade i Korsør
  Har du høj faglighed og hjertet på rette sted, er det dig vi søger som vores nye kollega.

  Da vores omårde er i stor udvikling, søger vi en social- og sundhedsassisten til fast stilling i dagvagt.
  Stillingen er på 32-35 timer pr uge.

  Vi lægger vægt på, at du

  • er i besiddelse af en høj faglighed
  • mestre dine social- og sundhedsassistent kompetencer
  • har en positiv tilgang til dine medmennesker
  • har en naturlig tålmodighed, og har empati for borgerens situation
  • lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde
  • kender vigtigheden i at anvende den korrekte kommunikation
  • er fleksibel og ansvarsbevidst
  • ser udfordringer og muligheder i jobbet.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • at vi sammen med borgeren får tilrettelagt en løsning, hvor borgerens behov imødekommes, ud fra en rehabiliterende tilgang
  • at have fokus på faglighed og kompetencer
  • indflydelse, sammen med engagerede og dygtige kollegaer
  • en arbejdsplads med plads til forskellighed og humor
  • introduktion til opgaverne og faglig sparring
  • vi værdsætter et godt arbejdsmiljø.
  Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhhedsassistenter.
  Som social- og sundhedsassistens varetages blandt andet opgaver som helhedspleje i de komplicerede forløb, kollegial sparring og varetagelse af uddelegerede sundhedslovsydelser. Vi har et tæt samarbejde med sygeplejegruppen og andre relevante samarbejdspartnere.

  I dagvagt stilles el-cykler til rådighed.

  Vi er et område i naturskønne omgivelser, med kort afstand ud til borgerne. Vi arbejder med det elektroniske omsorgssystem Cura, og du får tablet og telefon til rådighed.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 27. Januar 2021
  Tiltrædelse
  • 1. marts 2021

  Vi glæder os til at høre fra dig.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 07-02-2021 Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Slagelse Nat
  Hjemmeplejen Slagelse Nat søger nye kollegaer.

  Borgerne i Hjemmeplejen Slagelse Nat har et stigende behov for hjælp, og derfor søger vi nye medarbejdere til både faste og afløserstillinger.
  Nattevagten i hjemmeplejen i Slagelse Kommune har udgangspunkt i en de tre større byer. Den ledige faste stilling er med indmøde i Korsør.

  Vi søger en uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til en fast stilling samt en afløser med erfaring fra social- og sundhedsområdet.

  Vi søger dig, som

  • kan arbejde 28 timer ugentligt i et 7-7 rul
  • trives med at arbejde, mens andre sover
  • kan arbejde selvstændigt men samtidig være en teamspiller
  • kan være medvirkende til at sikre samarbejdet på tværs - sammen med de øvrige ni nattefriske medarbejdere
  • er fleksibel og ikke bange for nye udfordringer og områder og kan arbejde på tværs af grænser
  • har gyldigt kørekort.

  Vi tilbyder

  • kompetente og samarbejdsvillige kollegaer med solid erfaring
  • kollegaer, der kun er et opkald væk
  • mulighed for faglig sparring med akutsygeplejerske ved behov
  • en arbejdsuge, hvor ikke to dage er ens, og hvor dine prioriteringer kommer i spil
  • tjenestebil i hele vagten
  • grundig introduktion til både området og opgaverne.

  Vil du vide mere?

  Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at søge.
  For flere informationer, kontakt

  Frist

  • 7. februar.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 30-04-2021 Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
  Er DU klar til nye udfordringer?
  Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads
  • mulighed for dag og aftenvagter
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • dygtige kolleger
  • god oplæring
  • dejlige borgere
  • smil på læben

  Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst
  • har interresse for området
  • er stabil
  • er nysgerrig
  • har let til smil

  Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.

  Hvis du har interresse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål

  er du velkommen til at tage kontakt til
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk

  Frist

  • 30. april 2021

   

  Søg stillingen Vikarer og sommerfer... (nyt vindue)
Pædagogisk assistent (2)
 • 20-01-2021 Pædagog eller PA til satellitteams på Autisme Center Vestsjælland
  Spændende stilling som pædagog eller pædagogisk assistent på Autisme Center Vestsjælland, satellitterne

  Vi søger ny kollega.
  • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
  • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
  • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
  • Kan du være i og se dig selv i enkeltmandsopgaver?
  • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det du er en del af?

  Så er du måske vores nye kollega. Satellitterne består af borgere under §107 og 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag.  Fælles for dem alle er, at de har et behov for støtte til planlægning og udførelse af mange dagligdags gøremål.

  Udover den pædagogik, der knytter sig til at arbejde med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde.

  Vi forventer, at du som person

  • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
  • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
  • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
  • kan samarbejde tværfagligt
  • er loyal over fagligt fælles indsatser
  • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team
  • har lyst til at arbejde med personlig pleje
  • gerne har kendskab til sansestimulation
  • gerne har kendskab til alternativ kommunikation.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som en force
  • samarbejde med eksterne instanser
  • faglig opkvalificering.

  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Stillingen er på mellem 32 og 35 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Du kan læse mere om os på

  Hvis du har spørgsmål

  er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk / telefon 51 68 71 92 eller
  • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk /  telefon 51 31 57 22.

  Ansøgningsfrist

  • 20. januar 2021.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. eller 28. januar 2021.

  Opstartsdato

  • 1. marts 2021 eller snarest muligt.

   

  Søg stillingen Pædagog eller PA til... (nyt vindue)
 • 24-01-2021 Social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent til dagvagter
  Engageret og fagligt dygtig social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent til Kirke Stillinge Plejecenter. 32- 35 timer ugentligt i fast dagvagt i Kirsebærhuset.

  Lidt om os

  Kirke Stillinge Plejecenter består af to huse; Kirsebærhuset, som består af 14 somatiske boliger, og Syrenhuset, som er et demensafsnit med 8 boliger. Fra januar 2021 er de 12 centernære boliger blevet tilknyttet plejecenteret.

  Vi har engagerede pårørende og er godt forankret i lokalmiljøet, og vi samarbejder med blandt andet børnehaven og skolen. Vi har mange aktiviteter, som understøttes af vores faste personale, og vi har en velfungerende Venneforening, som støtter op om omkring plejecenteret og beboerne.

  Vi har brug for dig, som er en dygtig og engageret social- og sundhedshjælper / pædagogisk assistent, der sammen med de øvrige faggrupper på Kirke Stillinge Plejecenter kan arbejde for, at borgerne oplever de bor i eget hjem - med alt hvad det indebærer - men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt, vi har en fælles forståelse.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  • Du er uddannet social- og sundhedshjælper/pædagogisk assistent.
  • Du kan udføre personlig pleje samt praktisk bistand efter serviceloven.
  • Du har fokus på personcentreret omsorg.
  • Du skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af dagens opgaver, såvel de praktiske som de akutte.
  • Du skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes. CURA - FSIII.
  • Du har et stabilt fremmøde, og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer.
  • Du bidrager med et højt fagligt niveau.
  • Du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på, og bidrager til udvikling af ældreområdet.

  Ansættelse

  Stillingen er på 32 - 35 timer ugentligt i fast dagvagt. Du skal påregne at arbejde hver anden weekend i ulige weekender.

  Frist

  • 24. januar 2021
  Samtaler afholdes den 26. januar.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder, Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Pædagog (5)
 • 17-01-2021 Pædagog til børn med særlige behov - Søbjerggård Børnehus
  Søbjerggård Børnehus søger pr. 1. marts 2021 en pædagog 30 timer om ugen til vores "særlige tilbud".

  Søbjerggård er en kommunal institution med 135 børn i alderen 0-6 år hvoraf 4 pladser er forbeholdt børn 3-6 år med særlige behov.
  Der er ansat 2 pædagoger til at varetage opgaven i "det særlige tilbud". Børn der er indmeldt i det særlige tilbud er integrerede på de aldersopdelte stuer, så dine timer fordeles mellem de stuer dine 2 primærbørn er tilknyttet. Børnenes særlige behov kan spænde vidt, men er ofte relateret til ADHD, tilknytningsforstyrrelser og lign.

  Vi arbejder med en inkluderende tankegang. Det betyder, at du anses som primærpædagog på 2 børn i det særlige tilbud, men opgaven er fælles for stuens personale, så ligesom dine stuekollegaer har et medansvar for børnene i "det særlige tilbud", så har du et medansvar for stuens øvrige børn. Det er derfor af afgørende betydning, at du kan formidle til stuens kollegaer hvilket fokuspunkt der konkret arbejdes med for dine primærbørn, så alle voksne på stuen kan støtte op og have en fælles tilgang og arbejdsgang. Du vil skulle stå for det skriftlige arbejde, handleplaner, forældresamtaler, samarbejde med eksterne parter (eventuelt psykolog, børnepsykolog) osv.

  Stillingen er altså ikke som støttepædagog, men som primærpædagog for børn med særlige vanskeligheder.

  Du forventes, at være

  • Kompetent
   Du har gerne en diplomuddannelse i specialpædagogik eller anden relevant efteruddannelse
  • Tydelig
   Du er dygtig til at formidle både i skrift og tale og du kan udarbejde og følge individuelle handleplaner på børnene, ligesom du vægter tværfagligt samarbejde og kan samarbejde med stuens øvrige kollegaer
  • Modig
  • Du er parat til at afprøve nye metoder og er bevidst om miljøets betydning for barnets adfærd og udvikling. Du tør gå i dialog med børnenes forældre på en ærlig, anerkendende og inddragende måde og du kan italesætte samarbejdets betydning for barnets trivsel og udvikling
  • Med glæde
   Du har et stort engagement og udviser glæde ved pædagogisk arbejde også når børn ikke lige gør det forventelige.

  Vilkårene

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og der indhentes børne- og straffeattest

  Yderligere oplysninger

  Der er mulighed for at kontakte
  • leder Christina Rose på telefon 21 37 26 73 for høre mere. (Opkald mellem kl. 12.00-14.00 er at foretrække).

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 17. januar 2021

  Samtaler afholdes ultimo januar 2021.

  Søg stillingen Pædagog til børn med... (nyt vindue)
 • 20-01-2021 Pædagog eller PA til satellitteams på Autisme Center Vestsjælland
  Spændende stilling som pædagog eller pædagogisk assistent på Autisme Center Vestsjælland, satellitterne

  Vi søger ny kollega.
  • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
  • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
  • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
  • Kan du være i og se dig selv i enkeltmandsopgaver?
  • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det du er en del af?

  Så er du måske vores nye kollega. Satellitterne består af borgere under §107 og 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag.  Fælles for dem alle er, at de har et behov for støtte til planlægning og udførelse af mange dagligdags gøremål.

  Udover den pædagogik, der knytter sig til at arbejde med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde.

  Vi forventer, at du som person

  • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
  • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
  • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
  • kan samarbejde tværfagligt
  • er loyal over fagligt fælles indsatser
  • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team
  • har lyst til at arbejde med personlig pleje
  • gerne har kendskab til sansestimulation
  • gerne har kendskab til alternativ kommunikation.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som en force
  • samarbejde med eksterne instanser
  • faglig opkvalificering.

  Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

  Stillingen er på mellem 32 og 35 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Du kan læse mere om os på

  Hvis du har spørgsmål

  er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk / telefon 51 68 71 92 eller
  • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk /  telefon 51 31 57 22.

  Ansøgningsfrist

  • 20. januar 2021.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. eller 28. januar 2021.

  Opstartsdato

  • 1. marts 2021 eller snarest muligt.

   

  Søg stillingen Pædagog eller PA til... (nyt vindue)
 • 25-01-2021 Pædagog til Slagelse Heldagsskole
  Ambitiøs og velfunderet Heldagsskole søger pædagog der sammen med øvrigt personale, eleverne, forældrene og ledelse vil arbejde for, at Slagelse Heldagsskole fortsat er en rigtig god skole at gå - og arbejde på.

  Om Slagelse Heldagsskole

  Slagelse Heldagsskole er en del af Slagelse Kommunes tilbudsvifte til udfordrede børn og unge. Skolen har til huse i Slagelse by på en stor nedlagt almen skole. Matriklen deles med Slagelse Kommunes behandlingsskole og Center for specialundervisning. Skolen har gennemgået en omfattende renovering inden for de sidste fem år og fremstår med gode faciliteter inde såvel som ude. For indeværende har skolen 70 elever og 36 ansatte.

  Elevernes trivsel og faglige progression er i fokus, og skolen er en vigtig deltager i elevernes dannelsesproces. Som ansat på Slagelse Heldagsskole har du ambitioner for såvel elevernes faglige udvikling som deres trivsel. Du ser dannelse som en af skolens vigtige opgaver i fællesskab med forældrene, og du er drevet af høje ambitioner om at gøre en positiv forskel for alle eleverne - også når det er svært.

  Skolen modtager elever fra 0.-10. klasse fra hele Slagelse Kommune.

  Arbejdsopgaverne er mangfoldige og fordeles i samarbejde. Følgende indgår som udgangspunkt

  • samarbejde med personale og ledergruppe om klassernes og den enkeltes faglige udvikling, trivsel og dannelse
  • deltagelse i undervisning
  • planlægning og gennemførelse af socialpædagogiske aktiviteter
  • forældresamarbejde
  • udarbejdelse af konferenceoplæg
  • at du holder dig opdateret på nyeste viden inden for området

  Faglige kompetencer

  • pædagoguddannet, gerne med en specialpædagogisk faglig profil
  • stærk og præcis i kommunikation - også skriftligt
  • du kan arbejde understøttende i den faglige undervisning
  • du er indstillet på at arbejde i team med lærere, pædagoger og evt. andre faggrupper, hvor ligeværdighed i samarbejdet er et nøgleord

  Personlige egenskaber

  • loyalitet - kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra de rammer, værdier og beslutninger, der er truffet.
  • blik for hvad der skal til for at skabe de bedste rammer for elever
  • arbejdsom og får opgaverne fra hånden
  • systematisk og god til at skabe og bevare overblik
  • trives også når vi er i proces og i gang med udvikling
  • har klare værdier i forhold til elever
  • at du er rolig og har en afbalanceret tilgang til dig selv, dine elever, forældre og kollegaer.

  Stillingen ønskes besat pr. den 1. marts 2021.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte

  • skoleleder Morten Theiss Westermann på telefon 23 83 47 59 eller mail morwe@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 25. januar 2021.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. januar.


   

  Søg stillingen Pædagog til Slagelse... (nyt vindue)
 • 27-01-2021 Pædagog i Firkløveren
  - 33 timer fra 1. marts 2021.

  Vi er så heldige, at vi har mulighed for at søge en ny kollega, skal det være dig?

  Stillingen er p.t. i vores børnehave.

  Vi forventer, at du

  • er positiv, nærværende og til stede ved børnene, når du er på arbejde
  • har erfaring med og er fagligt opdateret i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan
  • kan reflektere over egen og andres praksis og kan omsætte dine og jeres refleksioner til praksis
  • er god til at opbygge relationer og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
  • kan være fysisk aktiv sammen med børn (også på gulvet) og mestrer at kunne gå i øjenhøjde med børnene
  • kan bidrage til glæde, sang og musik i samspil med børn og kolleger
  • kan finde mening i, at gå ud i alt slags vejr hele året rundt og har gode kompetencer i forhold til at finde på pædagogiske aktiviteter i uderummet.
  • har erfaring med og mestrer et dialogisk og vejledende forældresamarbejde
  • har gode skriftlige kompetencer; kan formulere dig på skrift i forhold til opslag på Aula, nyhedsbreve til forældre, referater fra diverse møder, udviklingsbeskrivelser på børn og evt. statusudtalelser
  • har gode it-kompetencer.

  Vi er en kommunal 0-6 års institution i Slagelse N. Institutionen ligger i rolige omgivelser for enden af en blind vej.

  Vores institution består i øjeblikket, indtil forår 2022, hvor den færdigbyggede institution står klar, af en ny bygning med 4 stuer, fælles faciliteter og 1 pavillon. Vi har vuggestue på to stuer i den nye bygning, børnehave på to andre stuer. I pavillonen er vores store børnehavebørn. Vi har en fantastisk legeplads med mange muligheder for leg, fordybelse, bevægelse og bål i vores bålhus.

  Vi er medlem af Grønne Spirer (Friluftsrådet) og har fokus på at inddrage naturen og bevægelse i vores pædagogik.

  Vi er 18 positive og engagerede medarbejdere som alle brænder for vores fag, og som har et godt arbejdsmiljø.

  Vi forventer, at du som minimum besøger Firkløverens hjemmeside (nyt vindue)

  Hvis du er interesseret i at høre nærmere,

  er du velkommen til at kontakte
  • leder Jette Landsvig på telefon 58 50 20 56 / 24 21 64 98 i tidsrummet 13.00-14.00

  Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning fra lige netop dig.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 27. januar kl. 12.00

  Vi forventer at holde samtaler fredag den 29. januar om formiddagen.

   

  Søg stillingen Pædagog i Firkløvere... (nyt vindue)
 • 29-01-2021 Pædagoger til Dagtilbud Vemmelev - Nygården
  Vi søger to Pædagoger på 37 timer til Dagtilbud Vemmelev, pt. Nygården.

  Nygården er en aldersintegreret daginstitution, som ligger i Vemmelev mellem Korsør og Slagelse.
  Nygårdens åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 6 - 18 og fredag kl. 6 - 17. Nygården er den ene af to aldersintegrerede daginstitutioner Vemmelev, under fællesledelse og med en daglig pædagogisk leder i Vejsgården. Vi arbejder tæt sammen og har blandt andet fælles personalemøder, flere arrangementer og kurser fælles.

  Vores pædagogiske grundsyn hviler på det forpligtende fællesskab og at alle børn har ret til et godt børneliv, som kan afspejles i vores barnesyn. Vi har således fokus på at skabe optimale rammer for børn og deres familier.

  I Nygården arbejder vi i familiegrupper, hvilket kort sagt betyder, at børnene er sammen fra nul til seks år (dog er de største sammen i storgruppe det sidste år), og søskende er som udgangspunkt i samme gruppe/ende af huset. Vi får et helt unikt kendskab til børnene og familien, da der ikke sker skift igennem barnets institutionsliv. Det stiller selvfølgelig også store krav til den enkelte medarbejder. Vores normering i hele huset er tre voksne på hver gruppe, heraf ni pædagoger, tre pædagogiske assistenter og to medhjælpere samt nu yderligere to pædagoger.

  Vi søger to pædagoger, den ene gerne med en del erfaring, inden for nul- til seksårsområdet. Den anden pædagog kan være nyuddannet.
  Vi er certificeret bevægelsesinstitution og hylder uderummet og det pædagogiske læringsmiljø højt, såvel ude som inde. Vi bruger derfor vores skønne legeplads med egen lille skov og det dejlige nærområde rigtig meget, hvor vi blandt andet har offentlig bus og skov tæt på.

  Vi søger dig, som

  • har erfaring med arbejdet med børn i udsatte positioner
  • brænder for et stærkt læringsmiljø for børnene
  • er god i kollegialsparring
  • ser værdien i bevægelse og er glad for selv at være i gang
  • er stærk i sproglig opmærksomhed, både i skrift og tale
  • er IT-kyndig, både i skrift og i systemer
  • trives i uderummet og er idérig i samværet med børnene samt følger barnets spor såvel inde som ude
  • ser det betydningsfulde i at være omstillingsparat og fleksibel
  • har det brede læringsbegreb arbejdet ind under huden, så alle bliver tilgodeset ud fra nærmeste udviklingszone
  • er nysgerrig og meget gerne afprøvende
  • har et anerkendende og positivt livssyn
  • kan navigere i forældre- og personalesamarbejdet i alle situationer
  • ønsker at være en del af en kultur, som bygger på tillid og respekt for hinanden, og hvor feedback er en væsentlig del af vores refleksive praksis.

  Vi tilbyder

  • en fagligt stærk personalegruppe med mange uddannede kollegaer, som udfordrer hinanden, så vi sammen bliver bedre
  • faglig sparring
  • en hverdag, som bærer præg af positiv energi, humor, omsorg og respekt
  • et miljø, som bærer præg af tillid og at vi kan stole på hinanden (høj social kapital)
  • et spændende miljø, hvor vi reflekterer meget over pædagogisk praksis, fordi vi brænder for faget og fordi alle børn skal have mulighed for udvikling ud fra deres ståsted
  • en børnegruppe, der stiller krav til fleksibilitet og hurtig omstilling
  • en personalegruppe, der spænder vidt i daglig planlægning og hele tiden tænker på barnets nærmeste udviklingszone
  • et tværfagligt miljø med fantastiske samarbejdspartnere
  • en engageret forældregruppe
  • et stærkt samarbejde med brobygning til Vemmelev skole.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer, men andre ønsker kan efterkommes. Ansættelse snarest muligt.

  Vil du vide mere?

  For spørgsmål eller aftale om besøg, kontakt venligst

  Ansøgningsfrist

  • 29. januar 2021 kl. 12.
  • Samtaler vil finde sted i uge 5.


  Søg stillingen Pædagoger til Dagtil... (nyt vindue)
Psykolog (1)
 • 18-01-2021 Psykolog, psykoterapeut og/eller familiebehandler til Livsmestring
  i Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

  Om stillingen

  I Socialpsykiatrien i Slagelse ønsker vi at udvikle LivsMestring og har brug for yderligere kompetencer hertil. Behovet for forstærkning af vores netværksfokus og familiemæssige blik er stærkt, og vi ønsker i den forbindelse en kollega med erfaring og uddannelse, der matcher og understøtter denne udvikling.

  Vi er et tilbud, der tager afsæt i en recoveryorienteret tankegang og arbejder ud fra en primært systemisk og narrativ referenceramme, og vi har et ønske om at udvikle på Åben dialog i den netværksorienterede indsats. Vi er også inspireret af bl.a. humanistisk psykologiske tilgange og er nysgerrige på at udvikle på den mentaliseringsbaserede terapiform.

  I LivsMestring, som er et etableret ambulant behandlingstilbud igennem ca. 13 år, vil der være tale om overvejende kliniske opgaver - individuelt, i grupper og i forhold til borgerens netværk (typisk familien). Der vil være en forventning om, at du kobler dig på "kulturen" i tilbuddet og den måde, vi praktiserer på, men selvfølgelig også sætter dit præg på tilbuddets fortsatte udvikling. "Kulturen" består bl.a. i en ikke institutionel indretning, et uhøjtideligt miljø med "højt til loftet", hvor alle skal føle sig godt tilpas, en tro på det gode liv på trods af diagnoser, uden at bagatellisere den enkeltes personlighedsmæssige og psykiske udfordringer.

  FIT har de sidste 10 år været et gennemgående værktøj og udgjort grundlaget for samarbejdet med borgeren og dennes netværk i behandlingsarbejdet. Vi er meget optaget af at samarbejde med borgeren ud fra en kontekstuel forståelse (i tråd med FIT), og det er borgerens egne formulerede arbejdspunkter, vi tilrettelægger indsatsen ud fra. Devisen: "Hvad virker for den enkelte" er helt afgørende, og vi har derfor et stort fokus på relationen og på kreative løsninger mere end én tilgang og bestemte metoder. Målgruppen er 16-30-årige borgere med ikke psykotiske sindslidelser, og vi dimensioneret til 18 årspladser.

  Om dig

  Vi søger en kollega, der ønsker at indgå i et team som kliniker/praktiker i LivsMestring og som brænder for at skabe udvikling for de borgere, som udgør målgruppen. Du skal være udadvendt og kreativ i opgaveløsningen og turde at bringe dig selv i spil i tværfaglige sammenhænge og ift. målgruppen. Du skal ikke have svar på alting, men have modet til at gå foran og være en inspirator for borgerne. Det afgørende er, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden afstemt efter situationen, opgaven og de mennesker, du står overfor.

  Du skal derudover have
  • autorisation, hvis du er psykolog.
  • godkendt familiebehandleruddannelse
  • godkendt psykoterapeutisk uddannelse
  • erfaring med psykisk sårbare mennesker med og uden psykiatriske diagnoser og netværksarbejde.
  • indgående kendskab til systemisk og narrativ teori og terapi
  • minimum viden om, og gerne erfaring med, FIT (Feedback Informed Treatment)
  • forståelse for, og tilslutning til, det menneskesyn og den Recoveryorienterede tænkning, der er grundlaget i CPUS
  • pædagogisk flair og indsigt.

  Om os

  Du vil blive en del af
  • et forankret og velrenommeret tilbud, som høster anerkendelse for at skabe stor udvikling i behandlingsforløbene med borgerne
  • et mindre team bestående af en psykolog, ledelse og pt. én frivillig, som tidligere har været i behandling i LivsMestring. Et tæt kollegialt samarbejde i det daglige med både fælles opgaver og selvstændige forløb.
  • et formaliseret samarbejde med øvrige tilbud i organisationen, Rusmiddelcenteret, Jobcentret, Børn og Familie afdelingen, Myndighed for Psykiatri og Handicap
  • et tilbud, som er centralt beliggende på Nytorv i Slagelse
  • et center, hvor udvikling og uddannelse er central, herunder deltagelse i FIT uddannelsesforløb ved Scott D. Miller og Susanne Bargmann mhp. Certificering.

  Du bliver en del af en organisation, som er optaget af faglig og opgavemæssig udvikling og drevet af engagement, seriøsitet, kreativitet, hjertelighed, en god portion humor og faglighed. Som organisation understøtter vi din ansættelse og fortsatte udvikling med efteruddannelsesmuligheder via en udviklingspulje, interne faglige fora og ekstern supervision.

  CPUS består af ca. 140 medarbejdere fordelt på flere tilbud og matrikler. I centeret er der flere initiativer, som sigter mod at styrke fællesskabet for borgerne og for medarbejderne. Der er bl.a. en tradition for to årlige tværgående samlinger med såvel fagligt som socialt indhold, og med inspiration fra både eksterne og interne oplægsholdere.

  Stillingsvilkår

  Stillingen er på 37 timer per uge, med en vis fleksibilitet arbejdstidsmæssigt, og ønskes besat med virkning fra 1. marts 2021.

  Lønnen fastsættes efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Du kan få yderligere informationer om stillingen mandag den 11. januar 2021 mellem 9.00-12.00 ved at kontakte
  • områdeleder Thomas Rubin på mobil 51 44 25 14
  • teamleder Pia Linke på mobil 2810 1476
  • Allan Becker Larsen på mobil 30 46 83 03 (For spørgsmål af mere faglig karakter) 

  Læs mere på

  Frist

  • Mandag den 18. januar 2021 kl. 8.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. januar 2021
   

  Søg stillingen Psykolog, psykoterap... (nyt vindue)
Lærer (6)
 • 19-01-2021 Musisk/kreativ lærer til Dalmose Skole

  Dalmose Skole søger passioneret lærer pr. 1. marts 2021

  Vi søger en lærer, der har undervisnings-/fagkompetencer i musik, billedkunst samt håndværk og design.

  Vores forventning er, at du

  • brænder for elevernes sociale og faglige udvikling og er i stand til at skabe gode læringsmiljøer
  • har stærke relations kompetencer og tydelig klasserumsledelse
  • ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed
  • har et dynamisk og fleksibelt mindset og bidrager kompetent og positivt i egen og kollegers faglige udvikling.

  Vi kan tilbyde dig

  • elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at øve sig på at være synligt lærende
  • en engageret forældregruppe og skolebestyrelse
  • en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling er naturlig
  • et formaliseret teamsamarbejde omkring enheder, klasser og fag
  • en hverdag som bærer præg af åbenhed og ofte med en snert af humor
  • egen arbejdsplads i mindre kontormiljø.

  Ønskes yderligere oplysninger

  om skolen henvises du til Dalmose Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  For spørgsmål eller aftale om besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Tina Ellekjær på telefon 20 52 37 22 eller
  • viceskoleleder; Brian Stougaard på telefon 21 14 47 11

  Ansøgningsfrist

  19. januar 2020 kl. 9.00

  Samtaler forventes afholdt den 26. januar 2021

  Søg stillingen Musisk/kreativ lærer... (nyt vindue)
 • 20-01-2021 To lærere til Baggesenskolen
  To lærere søges til Baggesenskolen hvoraf den ene meget gerne må være uddannet læsevejleder

  Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole centralt placeret i Korsør.

  Vi søger to kompetente og engagerede lærere med erfaring og pondus både fagligt og relationelt til to faste fuldtidsstillinger. Du skal være uddannet lærer gerne med et eller flere af følgende linjefag: tysk, dansk, matematik i indskoling, H/D samt være god til klasserumsledelse.

  Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 530 elever fordelt på 0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen.

  Vi er en skole i rivende udvikling, og vi har særlig fokus på trivsel og fagligt løft, det forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Vi søger en lærer, der har lyst til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen som for hele skolen. I dette skoleår er vi i gang med et kompetenceløft til alle medarbejdere. Det tager afsæt i bogen "Skole uden Skældud".

  Vi kan tilbyde

  • en skole der er fuld af skønne elever og megen aktivitet
  • dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange
  • vi prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • vi lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
  • vi prioriterer trivsel, højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
  • vi arbejder i forpligtende team
  • tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • positiv og anerkende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gå på mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring.
  • kan tiltræde stillingen 1. marts 2021 eller gerne før.

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84

  Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside.


  Ansøgning

  Upload din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen senest
  • onsdag den 20. januar kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 25. januar.

   

  Søg stillingen To lærere til Bagges... (nyt vindue)
 • 20-01-2021 Lærer til tidsbegrænset stilling på Flakkebjerg Skole
  Da én af vores lærere skal på forældreorlov har vi en ledig stilling i perioden fra 15. februar 2021 til 3. maj 2021.

  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs, udviklingsorienteret og inkluderende skole, som prioriterer afvekslende- og kreative undervisningsformer samt innovative læringsmiljøer højt.  

  Skolen har ca. 130 elever i 0.-6. klasse og en aktiv forældrekreds.

  Vi forventer, at du

  • kan undervise i dansk og engelsk på mellemtrinnet
  • har de fornødne IT-kompetencer til - om nødvendigt at kunne gennemføre undervisningen som fjernundervisning, hvis dette skulle blive nødvendigt.
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • er en engageret og energisk "hold-spiller".

  Vi er en skole, der

  • prioriterer faglighed, samarbejde og arbejdsglæde højt
  • arbejder med læringsmålstyret undervisning
  • har en stærk kreativ/ musisk profil
  • arbejder innovativt med inddragelse af teknologi og digitalisering i undervisningen.

  Vi ser gerne, at du har en læreruddannelse, men ansøgere, der i kraft af anden relevant uddannelse og undervisningserfaring har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer opfordres også til at søge.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte
  • skoleleder Lisbeth Bergstedt på telefon 58 18 61 86 eller 20 41 58 93.

  Du søger den ledige stilling via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 20. januar kl. 12

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der foreligge straffeattest.

  Søg stillingen Lærer til tidsbegræn... (nyt vindue)
 • 25-01-2021 Lærer til Marievangsskolen
  Er du en faglig dygtig lærer som vægter relationskompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt.
  I givet fald har vi elever, som glæder sig til at tage imod en energisk, inspirerende og smilende lærer.

  Vi søger en lærer, der

  • altid er nysgerrig på egen praksis
  • tager udgangspunkt i relationel klasserumsledelse
  • varierer sin undervisning
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.

  Stillingsbeskrivelse

  Vi tilbyder undervisning i håndværk/design, modtageklasser, musik og idræt. Vi er også meget interesserede, hvis du har erfaring med DSA undervisning.
  Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde på klasse- og årgangsniveau.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 220 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 70 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

  For nyansatte gælder blandt andet følgende
  • Mentorordning, hvor nyuddannede lærere får erfaren lærer som coach.
  • Møderække fordelt over skoleåret mellem nyansatte, ledelsen og TR.
  Under medarbejdersamtaler laves aftaler om den ansattes fremtidige arbejdsfunktioner og udvikling.
  Du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  • viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg på telefon 42 20 21 25, eller mail jlels@slagelse.dk
  vores hjemmeside kan du læse mere om skolen (nyt vindue) eller på vores Facebook side og Instagram. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

  Frister

  • 25. januar 2021
  • Ansættelsessamtaler den 28. januar 2021
  • Ansættelse den 1. marts 2021 (gerne før)


  Søg stillingen Lærer til Marievangs... (nyt vindue)
 • 31-01-2021 Indskolingslærere til Antvorskov Skole
  Brænder du for at give eleverne en god skolestart, og elsker du at se eleverne knække koden i læsning eller se deres spirende nysgerrighed i mødet med matematik, så er det lige netop dig, vi søger!

  Vi søger pr 1. februar 2021 engagerede indskolingslærere til undervisning i dansk og matematik.

  Lidt om os

  På Antvorskov Skole er du aldrig alene om opgaven. Lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om undervisningen.

  I 2018 startede vi vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som er implementeret i indskolingsafdelingen. Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole, hvor næste kursushold påtænker at starte i foråret 2021.

  Vi tager inklusion alvorligt og ønsker at skabe motiverende læringsmiljøer som fundament for solide og trygge læringsfællesskaber. Til formålet er der udviklet en social kanon med fire årlige temaer, som skaber et fælles fundament for elevers udvikling af sociale kompetencer.

  Vi har et helt nystartet Væksthus, hvor en lille gruppe af elever kan være indskrevet i kortere perioder for sammen med dygtige faglærere og pædagoger at få endnu større støtte til den gode skolestart.

  Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du

  • uddannet indskolingslærer i dansk eller matematik og brænder for faget
  • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kollegaer og ledelse
  • tydelig og struktureret i din klasseledelse.

  Så kan vi tilbyde dig

  • en velfungerende indskolingsbygning med store legearealer lige uden for døren
  • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
  • AKT-pædagoger i Indskolingen til forbyggende og understøtte arbejde
  • Skole-hjem-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
  • Danskfaglig konsulent, som kan give sparring og støtte dig i det dansk faglige
  • to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk / matematik med dine kollegaer på årgangen.
  Du kan læse mere om skolen og vores udviklingsområder hér (nyt vindue) og os som skole samt se vores film "Velkommen på 0. årgang" (nyt vindue).

  Frist

  • 31. januar 2021
  Vi forventer at afholde samtaler løbende i januar.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • Indskolingsleder, Hanne Vinten på telefon 20 15 03 24
  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Indskolingslærere ti... (nyt vindue)
 • 31-01-2021 Mellemtrinslærere til Antvorskov Skole
  Antvorskov Skole søger lærere, som brænder for dansk, natur/teknologi og musik på mellemtrinnet.

  Vi søger pr. 1. februar 2021 eller hurtigst muligt engagerede lærere til vores mellemtrin i fagene; dansk, engelsk, natur/teknologi og musik.  Du er selvfølgelig velkommen til at søge os, selvom du har en anden fagkombination.

  Er du nysgerrig på, hvordan vi kan holde fast i elevernes læsemotivation, interesseret i at arbejde med elevernes sprogforståelse, vil du fordybe dig i kvantitative og kvalitative data, og ønsker du at være med til at videreudvikle på faglige og sociale læringsfællesskaber i et tæt samarbejde med dit team, er du helt sikkert den, vi står og mangler til vores mellemtrin.

  Du er også den lærer, vi søger, hvis du kan lide at nørde sammen med eleverne i natur/teknologi og finder arbejdet med teknologiforståelse spændende. Du vil bl.a. komme til at arbejde med WRO - World Robot Olympiad - som er et projektorienteret arbejde med forskellige teknologier og teknologiforståelse på tværs af fag.

  På Antvorskov Skole vil du aldrig stå alene med opgaven. Vi har fællesforberedelse i vores årgangsteams, fagudvalg og tæt sparring med skolens danskfaglige læringskonsulent. Pædagoger, AKT og andre faggrupper vil gennem motiverende læringsmiljøer være med til at understøtte arbejdet med elevernes faglige og sociale trivsel.

  Vi er en stor skole med 1100 elever. I 2018 startede vi vores første NEST-klasse, og i dag har vi et velfungerende NEST-spor i indskolingen. Fra kommende skoleår vil du sammen med resten af mellemtrinnets lærere stå sammen i opgaven om at udvide arbejdet med NEST- principperne på 3.-6. årgang. Næste kursushold påtænkes at starte op i foråret 2021, og uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole.

  Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du

  • uddannet lærer i dansk, natur / teknologi, engelsk eller musik og brænder for faget
  • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kolleger og ledelse
  • tydelig og struktureret i din klasseledelse

  Så kan vi tilbyde dig

  • et velfungerende mellemtrin, som er fordelt over 2 bygninger
  • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
  • AKT-pædagoger på mellemtrinnet til forbyggende og understøttende arbejde
  • en skole-kontakt-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
  • to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk med dine kolleger på årgangen.
  • en danskfaglig konsulent, som kan give dig sparring og støtte dig i arbejdet klassens danskfaglige progression blandt andet gennem faglige samtaler med alle elever.
  Du kan læse mere om Antvorskov Skole, arbejdet med WRO og skolens andre udviklingsområder på

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at komme forbi og se skolen, er du meget velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder for mellemtrinnet, Lotte Tofte på telefon 24 80 86 91.

  Ansøgningsfrist

  • 31. januar 2021.
  Vi forventer at afholde samtaler løbende i januar.

  Søg stillingen Mellemtrinslærere ti... (nyt vindue)
Leder (1)
 • 19-01-2021 Afdelingsleder til Baggesenskolen med fokus på faglig udvikling
  Kompetent og engageret afdelingsleder med fokus på faglig udvikling til Baggesenskolen.

  Lidt om os

  Baggesenskolen er en byskole beliggende i centrum af Korsør tæt på skov og strand. Det er en skole med masser af potentiale, dygtige engagerede medarbejdere og ca. 530 skønne elever fordelt på 0. - 9.klasse inklusiv 3 modtageklasser. Skolen har gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer, separate SFO-lokaler, flot inspirerende PLC og et multihus med højt til loftet.

  Vi har en dygtig administration, der blandt utallige andre opgaver varetager vikardækningen. Ledelsen består af en skoleleder med overordnet ansvar for den pædagogiske udvikling, økonomi og personalet. En viceskoleleder, der har ansvaret for elevernes trivsel, det socialfaglige arbejde og udvikling af sociale kompetencer hos eleverne. En SFO-leder, der har fokus på elevernes trivsel både i skole og SFO delen. Desuden har vi en engageret skolebestyrelse.

  Vores nye afdelingsleder skal i samarbejde med skolens dedikerede personale og ledelse arbejde med, at styrke kvaliteten og udviklingen af skolens faglige niveau.

  Vi kan tilbyde

  • en sund økonomi og en veldrevet skole
  • en engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab
  • et stærkt administrativt og pædagogisk ledelsesteam
  • et godt arbejdsklima, der lægger vægt på teamsamarbejde - også i ledelsen
  • en skole der prioriterer en høj grad af faglighed. Alle klasser bliver testet to gange årligt i dansk, matematik og trivsel, for at kunne følge deres progression
  • en skole der lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed
  • at skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde
  • en skole med forpligtende team, både som leder og medarbejder.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet og har en lederuddannelse - eller er på vej dertil
  • er en synlig leder, der har en positiv tilgang til elever, forældre og personale
  • har stor pædagogisk og didaktisk indsigt med udgangspunkt i praksiserfaringer
  • har erfaring med supervision og faglig/didaktisk rådgivning og vejledning
  • kan fastholde involverende processer og skabe retning med den faglige ledelse
  • kan arbejde med en systematisk og anerkendende tilgang til udvikling og resultater
  • i samarbejde med skolelederen vil arbejde med fagfordeling og skemalægning
  • kan varetage opgaver omkring afholdelse af afgangsprøver.

  En fordel kunne være

  • kendskab til administrative programmer
  • kendskab til Meebook
  • kendskab til Aula
  • kendskab til test på alle årgange
  • at have en vejlederuddannelse.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte
  • skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84 / 58 57 23 81
  Du kan læse mere om skolen på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Frister

  Ansøgningsfrist
  • 19. januar 2021
  Der vil være to samtaler. Første samtalerunde afholdes
  • 21. januar 2021 fra kl. 15.00.
  Anden samtale afholdes
  • 26. januar 2021.
  Ansættelse er til
  • 1. marts 2021

  Løn

  I henhold til gældende overenskomst.

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Søg stillingen Afdelingsleder til B... (nyt vindue)
Kontor og administration (1)
 • 20-01-2021 Administrativ blæksprutte til Forsorgscenter Toften
  Forsorgscenter Toften søger en administrativ blæksprutte pr. 1. marts 2021 til 37 timer om ugen.

  Toften søger en administrativ medarbejder med interesse for økonomi og statistik samt blik for skarpe deadlines. Stillingen er på 37 timer pr. uge og indebærer også enkelte aften- og weekendvagter.

  Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, er hjemløse eller udsatte og lever oftest en kaotisk tilværelse. Toften er en værdibasseret organisation, hvor det er borgeren, der sætter opgaven og opgaven, der sætter holdet. Du vil indgå i tæt samarbejde med forstanderen og en administrativ kollega om at løse den overordnede administrative opgave på forsorgscenteret.

  Administrationens opgaver inkluderer

  • daglige administrative opgaver, eksempelvis bogføring og borgernære opgaver
  • månedlige faktureringer, afstemning af kasse, debitorposter, Skat og finansbogføring
  • budgetlægning, årsregnskab samt løbende opfølgninger i samarbejde med hovedkontoret
  • statistik: måned/kvartal/år/intern/Danmarks Statistik
  • opdatering og indberetning på eksempelvis Tilbudsportalen, hjemmeside, sociale medier med videre
  • håndtering af HR-opgaver
  • at ansøge fonde/puljer og håndtering af projekter
  • håndtering af GDPR årshjul, opdatering af diverse vejledninger, håndbog med videre
  • ad. hoc. opgaver for forstander.

  Toften arbejder pt. i nedenstående systemer:

  • KMD OPUS - rollebaseret indgang, vagtplan med videre.
  • EG Bosted.
  • Navision.
  • Office-pakken.
  • Forskellige statistikprogrammer.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde struktureret, selvstændigt og formår at bibeholde overblikket i en til tider travl hverdag - gerne med et smil
  • har en god portion erfaring, eventuelt fra en lignende stilling
  • har let ved at tilegne dig systemviden og tilgå nye opgaver og er en fleksibel holdspiller
  • formår at møde mennesker i øjenhøjde og med respekt for den måde, den enkelte vælger at leve livet på.

  Vi tilbyder

  • en socialpædagogisk virksomhed med spændende opgaver, hvor du har mulighed for at være med til at præge de kommende arbejdsgange
  • en arbejdsplads, hvor en håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG
  • en travl, men spændende, nytænkende og dynamisk virksomhed
  • en hverdag, der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum
  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, hvor der er plads til forskellighed og fokus på arbejdsglæde og faglig udvikling.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Lønkrav vedhæftes ansøgningen.

  Vil du vide mere?

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • forstander Karen-Marie Heltoft på 22 89 40 98
  • administrativ medarbejder Bente Bech på 58 52 72 22.

  Du kan også se mere på vores hjemmeside.

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.

  Frist

  • 20. januar 2021.
  •  Forventet tiltrædelse 1. marts 2021.
  • Samtaler finder sted 27. januar 2021. Alle, der indbydes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Ansøgning og bilag gemmes højst tre uger efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes. Vi glæder os til at høre fra dig.


  Søg stillingen Administrativ blæksp... (nyt vindue)
It-personale (1)
 • 02-02-2021 Nyuddannet IT-supporter, tidsbegrænset
  Er du serviceminded og sætter du en ære i at have tilfredse brugere, har et godt humør og er seriøst arbejdende, så er det dig vi mangler!

  Stab for Økonomi og Digitalisering søger en nyuddannet IT-supporter til vores supportenhed - Frontservice. Stillingen er tidsbegrænset og har en varighed på 18 måneder, dog med mulighed for 12 måneders yderligere forlængelse af ansættelsen.

  Om jobbet

  Du kan forvente et spændende job med mange varierede IT-support- og driftsopgaver, hvor du deltager i en ugentlig turnusordning sammen med de øvrige 6 IT-supportere i Frontservice. Frontservice er "Single Point of Contact" for vores brugere og der lægges stor vægt på, at vi altid yder en professionel god og effektiv service. Vi anvender et Service Management system til håndtering og styring af vores supportopgaver og arbejder efter principperne i ITIL.

  Opgaverne bliver primært service, rådgivning og support til kommunens knapt 7.000 brugere, bandt andet 1st level support på telefon og e-mail, brugeradministration, rådgivning om indkøb af IT-udstyr, sagsbehandling, fejlsøgning og vedligeholdelse på kommunens IT-miljø, som er Microsoft Windows baseret samt diverse administrative opgaver og mulighed for inddragelse i digitaliseringsprojekter.

  Om dig

  Vi forestiller os, at du er nyuddannet IT-supporter.
  Som person forventer vi, at du er
  • hjælpsom, initiativrig og udpræget holdspiller
  • tillidsvækkende, servicerende i din adfærd og evner at følge opgaver helt til dørs
  • struktureret, og god til at samskabe med interessenter og kolleger i opgaveløsningen
  • god til at kommunikere med alle interessenter både i og uden for organisationen

  Vi tilbyder

  Ansættelse i Stab for Økonomi og Digitalisering i et spændende og udviklende job, hvor du blandt andet bliver kollega til IT-projektledere, IT-systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter, kommunikationsmedarbejdere, system- og driftsspecialister og IT-supportere, der alle bidrager til et godt og tillidsfuldt arbejdsklima.

  En arbejdsplads hvor vi har fokus på
  • gode udviklingsmuligheder for den enkelte, både fagligt og personligt
  • et rigtigt godt og tillidsskabende, men travlt arbejdsmiljø
  • en selvstændighedskultur hvor den enkelte får/tager ansvar for arbejdets udførelse i samspil med kolleger
  • at vi er en serviceorganisation, hvor smilet og det gode humør fremmer opgaven
  • muligheder for at kunne arbejde i fleksible rammer
  Stab for Økonomi og Digitalisering er placeret i skønne og inspirerende omgivelser ved Korsør Havnefront på det tidligere Korsør Rådhus. Vi råder over 4 tjenestebiler, som anvendes når der er behov for service på kommunens fysiske lokationer. Det er derfor ønskeligt at du har gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori B).

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne om "Ny Løn", afhængig af dine kvalifikationer og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

  Vil du vide mere

  Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til
  • IT-supporter, Alex Skaarup-Kjellerup, på mail alexs@slagelse.dk eller telefon 30 44 37 73 eller
  • IT-supporter, Martin Johansen, på mail majbd@slagelse.dk eller telefon 92 43 24 56.

  Ansøgningsfrist

  • 2. februar 2021, kl. 09.00
  Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 11. februar 2021.

  Slagelse Kommune har i dag ca. 7.000 ansatte som alle anvender digital teknologi i dagligdagen. Vi har over 300 programplatforme og har en sammenhængende infrastruktur som dækker over 250 fysiske lokationer. Stab for Økonomi og Digitalisering er en tværgående stab med ansvar for bl.a. koncernens samlede drift, support, udvikling og projektering af teknologiske og digitale initiativer.

  Søg stillingen Nyuddannet IT-suppor... (nyt vindue)
Fysioterapeut (1)
 • 26-01-2021 Børnefysioterapeut til barselsvikariat på Storebæltskolen
  Storebæltskolen i Korsør søger fra den 1. marts en fysioterapeut som vikar, da en af vores fysioterapeuter går på barsel. Vikariatet vil vare til april 2022.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens §20, stk. 2, for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Skolen varetager både skolerelateret fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed, da vi er fordelt på mange forskellige personalegrupper
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • temadage og efteruddannelse, som giver mulighed for faglig udvikling
  • supervision, som giver stor mulighed for personlig udvikling og øger team-samarbejdet
  • samarbejde med et fantastisk team bestående af 2 ergoterapeuter, 1 talepædagog og 2 fysioterapeuter (inkl. dig).

  Vi forventer, at du

  • er uddannet fysioterapeut og har erfaring med at arbejde med børn og unge
  • har erfaring indenfor specialområdet
  • har erfaring med Movement ABC-2, CPOP, GMFM, samt SPM da disse bruges til test af eleverne
  • kan varetage vederlagsfri fysioterapi og skolerelateret fysioterapi
  • har mod og lyst til at arbejde med børn med forskellige handicaps og indlæringsvanskeligheder
  • har mod på at udfordre dig selv, og ikke mindst eleverne
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov, hvor det pædagogiske arbejde spiller en stor rolle
  • er robust fysisk og psykisk, og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • har interesse for hjælpemidler, ift. afprøvning og tilpasning, samt vejledning af personalet herom
  • har interesse for træning i varmtvandsbassin.

  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
   

  Du er velkommen til at kontakte

  • skoleleder, Benjamin Ejlertsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger på telefon 51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  26. januar 2021 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes: 28. januar 2021.


   

  Søg stillingen Børnefysioterapeut t... (nyt vindue)
Ergoterapeut (1)
 • 24-01-2021 Ergoterapeut til barselsvikariat inden for hverdagsrehabilitering
  Brænder du for hverdagsrehabilitering, og trives du i en hverdag med mulighed for fokus på den enkelte borger, faglige udfordringer og tæt tværfagligt samarbejde med engagerede kolleger. Så er det måske dig, vi står og mangler?

  Vi forventer at du har en faglig baggrund som ergoterapeut, og har erfaring med og interesse for hverdagsrehabilitering.
  Dine primære arbejdsområder vil være rehabilitering af borgere i eget hjem under servicelovens §83a, samt i mindre omfang genoptræning under sundhedslovens §140. Du skal kunne vejlede og samarbejde tæt med både borgere og plejepersonale.

  Som person skal du være åben og lyttende og forstå at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relation til borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Vi forventer ligeledes, at du kan arbejde selvstændigt og kan strukturere din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde.

  Sundhed og Træning varetager genoptræning og rehabilitering af borgere i Slagelse Kommune. Afdelingen består af 50 medarbejdere fordelt i tre teams. Vi har et trænende team i hhv. Korsør og Slagelse, samt vores udekørende team af hjemmeterapeuter.

  Det udekørende team består af 11 ergo- og fysioterapeuter og 2 kliniske diætister. Hjemmeterapeuterne er opdelt i mindre geografiske områder og samarbejder tæt med hjemmeplejegruppen i disse områder.

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning og vi har et stort fokus på at understøtte mestring af eget liv, samt fokus på hvordan borgeren kan fastholde opnåede resultater når vores forløb afsluttes. Vi arbejder ligeledes med udgangspunkt i det hele menneske, og arbejder derfor tæt sammen med et bredt spænd af samarbejdspartnere for at støtte op om borgerne.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 34 timer/uge med ansættelse pr. 1. marts 2021 eller tidligere.

  Ansættelsessted er på Linde allé 56 i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder i Sundhed og Træning, Louise Moess Overlade på mail louov@slagelse.dk eller telefon 21 22 33 21.

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 24. januar 2021.

  Der afholdes samtaler torsdag den 28. januar 2021.

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.

   

  Søg stillingen Ergoterapeut til bar... (nyt vindue)
Elevstillinger (4)
 • 01-02-2021 Samlet GF2 og SSA maj 2021

  Slagelse Kommune søger elever til ansættelse på uddannelsesforløb rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen.


  Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod SSA-uddannelsen og herefter SSA-uddannelsen.
  Uddannelsesforløbet starter 31. maj 2021 og slutter 18. august 2024 og indeholder
  • Grundforløb 2: Fra 31. maj 2021 til 7. november 2021.
  • SSA-uddannelse: Fra 8. november 2021 til 18. august 2024.

  Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Vi tilbyder
  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  For at komme i betragtning til uddannelsesstillingerne skal du sende en ansøgning via nedenstående link, hvori du beskriver din motivation for SSA-uddannelsen herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.

  Du skal have bestået dansk og matematik med minimum 02 ved folkeskolens afgangseksamen og dokumentere dette ved at vedhæfte eksamensbevis med ansøgningen.

  Hvis du har arbejdserfaring skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du skal være berettiget til voksenelevløn, dvs. du skal være over 25 år ved uddannelsesstart. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

  Er du under 25 år vil din ansættelse udelukkende gælde hovedforløbet, med uddannelsesstart 22. november 2021. Du er kvalificeret til ansættelse og optagelse på hovedforløbet, når du har gennemført og bestået GF2. Du skal selv søge om optagelse på GF2 via
  Hvis du tilbydes ansættelse vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.

  Hvis du tilbydes ansættelse, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Du skal selv søge optagelse på grundforløb 2 og vedhæfte din uddannelsesaftale med Slagelse Kommune. Du søger optagelse via
  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.
  Elever der tilbydes ansættelse på holdet bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på   

  Søg stillingen Samlet GF2 og SSA ma... (nyt vindue)
 • 05-04-2021 Grundforløb 2 og social- og sundhedsassistent-elever
  Slagelse Kommune søger voksenelever over 25 år til ansættelse på samlet forløb med GF2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen.
  Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod social- og sundhedsassistentuddannelsen og herefter social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelsesforløbet starter 23. august 2021 og slutter cirka 12. november 2024 og indeholder følgende:
  • Grundforløb 2: fra 23. august 2021 til 21. januar 2022.
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen: fra 22. januar 2022 til cirka 12. november 2024.

  Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Så læs videre! 

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
  • fyldt 25 år ved uddannelsesstart?

  Så er det dig, vi ønsker!

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistent-elev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  For at komme i betragtning til uddannelsesstillingerne skal du sende en ansøgning via nedenstående link, hvor du beskriver din motivation for social- og sundhedsassistent-uddannelsen, herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.
  Du skal have bestået dansk og matematik med minimum 02 ved folkeskolens afgangsprøve og dokumentere dette ved at vedhæfte eksamensbevis med ansøgningen. Hvis du har arbejdserfaring, skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.

  Social- og sundhedsassistent-elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Du vil blive aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.
  Hvis du tilbydes ansættelse, vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.

  Hvis du tilbydes ansættelse, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Du skal selv søge optagelse på grundforløb 2 via optagelse.dk (nyt vindue)  og vedhæfte din uddannelsesaftale med Slagelse Kommune.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Yderligere information

  Elever, der tilbydes ansættelse på holdet, bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.
  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.

  Frist

  • 5. april.


  Søg stillingen Grundforløb 2 og soc... (nyt vindue)
 • 05-04-2021 Social- og sundhedsassistentelever august 2021
  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistent-elever med uddannelsesstart 9. august 2021 med skoleundervisning i Slagelse.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Så er uddannelsen som social- og sundhedsassistent nok noget for dig!

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Så er det dig, vi søger!

  Forudsætninger for optagelse

  Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper.
  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt cirka et halvt år. Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
  Social- og sundhedsassistentelever, der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

  Den teoretiske del af social- og sundhedsassistent-uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 5. april.
  • I din ansøgning vil vi bede dig begrunde hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 05-04-2021 Social- og sundhedshjælperelever august 2021
  Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælper-elever med holdstart 9. august 2021 med skoleundervisning i Slagelse eller Ringsted.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Så er uddannelsen som social- og sundhedshjælper nok noget for dig!

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Så er det dig, vi søger!

  Forudsætninger for optagelse

  Du skal have bestået Grundforløb 2-prøven.
  Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorgs- og plejeopgaver for kommunes ældre borgere, både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst. Ansøgere, der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 5. april.
  • I din ansøgning vil vi bede dig begrunde hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Beredskabspersonale (1)
 • 18-01-2021 Beredskabsmester til Slagelse Brand og Redning
  Slagelse Brand og Redning søger en beredskabsmester som i en tidsbegrænset stilling med tiltrædelse snarest muligt, stillingen er tidsbegrænset og løber frem til 31. december 2022

  Slagelse Brand og Redning er et kommunalt brandvæsen. Det består af 5 brandstationer (hvoraf 3 er delvist udliciteret til Falck) samt 2 Ø-beredskaber. Vi har endvidere en brandskole (Rednings og Sikkerhedscenter RESC) og en stor frivillig afdeling, som begge er hjemhørende på Slagelse Landevej 3 i Korsør.
  I samarbejde med A/S Storebælt varetager vi Storebæltsberedskabet, hvor vi har køretøjer og materiel stående på brandstationerne i Korsør og Nyborg.
  I samarbejde med Beredskabsstyrelsen varetager vi brandslukning til søs på skibe i øst Danmark.

  Slagelse Brand og Redning er i en spændende udvikling, optimering af arbejdsgange og udvikling af arbejdsområder, et stort fælles pejlemærke er at levere en vare hvor sikkerhed og kvalitet er i fokus.
  Der er ansat ca. 200 medarbejdere fordelt på brandstationer, brandskole og frivillige.

  Vi har i den forbindelse brug for en beredskabsmester, som vil kunne indgå i forskellige arbejdsopgaver og på forskellige lokationer i beredskabet, du vil komme til at indgå i et team af højt motiverede medarbejdere i den samlede organisation, du vil både indgå selvstændigt i den konkrete arbejdsopgave samt indgå bredt i hele beredskabets organisation.

  Dine umiddelbare opgaver kan være

  • hvis du besidder kompetencerne, deltage i vagttjenesten på Station Sorø / Slagelse i dagtimerne og hvis du har bopæl tæt på en af stationerne så også på deltidsvagtordning.
  • deltage i det forebyggende arbejde og let sagsbehandling i beredskabet.
  • deltage i den øvrige drift i beredskabet.
  • vedligehold af udstyr, køretøjer.
  • undervisning af brandfolk, medarbejdere i kommunen og eksterne.
  • deltagelse i relevante beredskabsfaglige arbejdsgrupper og netværk.

  Kvalifikationer

  • funktionsuddannelse INDSATS.
  • holdleder Brand uddannelse eller villig til at gennemføre denne.
  • struktureret og løsningsorienteret
  • udadvendt og empatisk

  Vi tilbyder

  • et job i et fagligt stærkt beredskab med meget alsidige opgaver
  • stor mulighed for at præge egen og andres dagligdag og jobområde
  • særdeles gode kollegaer og samarbejdspartnere
  • relevant efteruddannelse
  • løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
  • beredskabschef Michael Djervad, som kan kontaktes på telefon 58 57 97 03 eller på e-mail: midje@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 18. januar kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.
   

  Søg stillingen Beredskabsmester til... (nyt vindue)