Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 31-12-2021 Skolekontaktpersoner
  Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole søger skolekontaktpersoner til modningsprojektet
  "Modning af model til indsatser og samarbejde for børn og unge med bekymrende skolefravær".
  Modningsprojektet slutter oktober 2023. Begge stillinger er på fuld tid, med ansættelse fra 1. marts 2022. Den ene stilling er et barselsvikariat.

  Barselsvikariatet er på fuld tid og med ansættelse fra 1. marts 2022.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning Kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at støtte barnet og den unge der har massivt skolefravær
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i fraværsteamet i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • faglig udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relations kompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed

  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til eller frikøbt til at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.
  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under Leder af PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 31. december 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 2 og 3.

  Søg stillingen Skolekontaktpersoner (nyt vindue)
 • 13-01-2022 Social- og sundhedshjælpere til dagvagt i Skælskør
  Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!
  Hjemmeplejen i Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere til fast stilling i dagvagt timetal er på 32-37 timer pr. uge med arbejde hver anden weekend.


  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egen omsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen - Vi

  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega - Du

  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • er fleksibel og samarbejdsvillig
  • er mødestabil
  • er positiv og have et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

  Tiltrædelse

  Hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt
  Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Frist

  • 13. januar 2022.

  Samtale

  • Vi indkalder løbende.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Sygeplejerske (5)
 • 13-12-2021 Hvornår har du sidst sat spor i et andet menneskes hjerte? (social-/sundhedsfaglig profil)
  På Forsorgscenter Toften gør vi det hver dag, så er du en næstekærlig social- eller sundhedsarbejder med høj faglighed og stor menneskelighed, skal du læse videre - og søge nyt job!

  Forsorgscenter Toften søger en uddannet sygeplejerske, socialrådgiver eller socialpædagog med et højt fagligt niveau og med-menneskelige egenskaber, hvor rummelighed og næstekærlighed er i højsædet.
  Stillingen er i det udekørende §85 team, der også varetager efterforsorg efter Housing First metoden CTI. Du vil som kommende kollega på Toften få dygtige, engagerede kolleger og en stilling med høje krav til faglighed, refleksionsniveau og selvstændighed med frihed under ansvar. Det er et udfordrende og krævende arbejde, der samtidig er meget givende, hvis du trives i at samarbejde med mennesker i udsatte livspositioner.

  Forsorgscenter Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde, der har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgscenteret består af et §110-tilbud, som er akuttilbud til mennesker, der enten er reelt eller funktionelt hjemløse, §99, der er opsøgende gadeplansarbejde, §85, der er støtte i eget hjem, og DSH, der er støtte iht. både §85 og §83. Derudover er der ofte forskellige projekter af kortere eller længere varighed.

  Gældende for hele organisationen er, at der arbejdes værdibaseret. På Forsorgscenter Toften følger vi også Slagelse Kommunes værdier. Vi er modige, og vi tør vise vores egen sårbarhed i refleksionen, både når det er svært, når vi har brug for hjælp, og vi husker at fortælle og anerkende, når det går godt. Vi er tydelige i vores kommunikation både internt i organisationen, overfor samarbejdspartnere og ikke mindst overfor de mennesker, vi samarbejder med. Vi ved, hvad vi står for, og vi står ved det. Vi er kompetente i vores opgaveløsning og går ikke efter de nemme løsninger men efter de bedste løsninger. Vi gør det med glæde, godt humør og en konsekvent tro på, at vi gør en forskel, og at vi kan lykkes i vores samarbejde med borgerne. Derudover er rummelighed en gennemgående værdi i hele organisationen i både tanke og handling. Da vi er en del af KFUM's Sociale Arbejde, har vi også næstekærlighed som en grundlæggende værdi og vi tror på at mennesker sætter spor i hinandens hjerter.

  Vi forventer, at du

  • lever op til vores forventninger om høj faglighed og kan stå inde for vores værdigrundlag.
  • er en god og sjov kollega.
  • har en relevant uddannelse.
  • kan være fleksibel med arbejdstid, der som udgangspunkt ligger mandag-fredag 08:00-16:00.
  • kan formulere dig i både skrift og tale.
  • har IT-kompetencer på brugerniveau, så dokumentation m.v. ikke er problematisk.
  • kan planlægge din egen tid og arbejde struktureret.
  • kan se succeser og bruge dem til at imødegå udfordringer.

  Arbejdet foregår primært ude i borgernes hjem, så du skal trives med at arbejde meget selvstændigt og alene, selvom kolleger og leder ikke er længere end et telefonopkald væk. Vi holder ugentlige refleksioner samt refleksioner ad hoc, og vi har supervision med ekstern supervisor ca. hver 6. uge.

  Da opgaverne i det udekørende §85 team er af pædagogisk karakter, men også rummer en del praktiske opgaver, er det nødvendigt, at du kan se faglighed i også at skulle svinge en kost og tømme et køleskab, og at du ikke har en sart lugtesans. Opgaverne der varetages i teamet er specialiserede opgaver.

  Toftens afsæt i KFUM's Sociale Arbejde betyder, at vi ofte går et skridt eller to ekstra i samarbejdet med borgeren. Nogle gange går vi foran borgeren andre gange ved siden af eller bagved, men vi går altid med henblik på, at borgeren skal komme til at gå så selvstændigt som overhovedet muligt. De mennesker, vi samarbejder med, lever ofte et mere eller mindre kaotisk liv, som de kan være groet fast i, og mange kan have en adfærd, der af det omkringliggende samfund opleves som aparte. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv, i det recovery-orienterede perspektiv, da det hos os er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. februar 2022

  Yderligere oplysninger

  om stillingen - kontakt
  • teamleder Anne Mette Konstmann Thomsen på telefon 23 82 91 39
  eller på Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • mandag den 13. december 2021 kl. 08.00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler finder sted torsdag den 16. december 2021.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 3 uger, efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes. Vi glæder os til at høre fra dig.


   

  Søg stillingen Hvornår har du sidst... (nyt vindue)
 • 16-12-2021 Kontinenssygeplejerske til Hjælpemiddelområdet
  - kropsbårne område, i Center for Sundhed og Ældre

  Hjælpemiddelteamet for kropsbårne hjælpemidler søger en kontinenssygeplejerske 37 timer, med ansættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

  Brænder du for inkontinensområdet og har du ydermere specifik uddannelse og/eller erfaring på området, så er det måske lige netop dig vi står og mangler.

  I Slagelse Kommune arbejdes der ud fra 1 indgang og kontinenssygeplejersken er forløbs koordinator for borgere, der henvender sig med problemer indenfor inkontinensområdet, bleer, kateter og stomi.

  Overordnet formål er, at øge livskvaliteten hos borgere med vandladnings- eller afføringsproblemer. Derfor er der fokus på, om borger har fået den tilstrækkelige udredning og hjælp til at bedre inkontinensen. Kontinenssygeplejersken indkalder borger til udredning i kontinens klinikken og tager på hjemmebesøg til de borgere, der kan deltage i minimal care udredning, men ikke kan transportere sig til kontinens klinikken. Der ydes endvidere råd og vejledning i forhold til bevilling af hjælpemidler til området, og i nærmeste fremtid, vil vi sætte mere fokus på at forebygge inkontinens, hvor der skal arbejdes med synliggørelse af kommunens tilbud inden for inkontinens området.

  Din hverdag vil blive fyldt med opgaver, der kræver at du kan holde mange bolde i luften, at du kan lide at have travlt, at du udfordrer og drøfter problemstillinger med kolleger og leder, for derefter selv at bringe din faglighed i spil i opgaveløsningen.

  Hvis ovenstående har fanget din interesse og du endvidere har personlige kompetencer som engagement, godt humør og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling, i et miljø hvor forandring er på dagsordenen, så tøv ikke med at søge stillingen.

  Vi kan tilbyde

  Et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på Hjælpemiddelområdet. Du bliver en del af Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Ældre, der består af genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og et hjælpemiddeldepot. Du bliver endvidere en del af et stort arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinanden og arbejder sammen for at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på vidensdeling, læring og at vi også har det sjovt, når vi går på arbejde.

  Du får også et selvstændigt job, hvor ansvar og kompetence i stor udstrækning er uddelegeret, samt målrettet introduktion og oplæring.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske og har videreuddannelse inden for inkontinens
  • brænder for at udvikle inkontinens området og har tanker for det forebyggende
  • ønsker at være med til at udbrede viden om området samt udvikle og højne det faglige niveau på området
  • har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere - både mundtligt og skriftligt
  • er indstillet på og brænder for at have en tæt og daglig dialog med både borgere og samarbejdspartnere
  • elsker at have travlt og få noget fra hånden
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaverne
  • er fleksibel, samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø, hvor vi ofte har travlt
  • -er i besiddelse af kørekort.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge.

  Din primære arbejdsplads vil være på Industrivej 9, 4200 Slagelse.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  På foranledning, og inden ansættelse, bedes du fremskaffe en tilfredsstillende straffeattest.

  Lyst til at vide mere?

  Du kan kontakte
  • kontinenssygeplejerske Litti Andersen på telefon 58 57 44 39 / mobil 29 32 57 09 eller
  • områdeleder Karen Jørgensen på telefon 58 57 97 89

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 16. december 2021.

  Samtalerne forventes afholdt tirsdag den 21. december 2021.

  Vi glæder os til at høre fra dig.   

  Søg stillingen Kontinenssygeplejers... (nyt vindue)
 • 19-12-2021 Planlægger og koordinator til tre plejecentre i Slagelse

  Vi søger erfaren planlægger og koordinator til tre plejecentre i Slagelse Kommune

  Vi har for at optimere vores vagtplanlægning og koordination af ressourcer på tværs af de tre plejecentre, valgt at oprette en helt ny stilling som planlægger og koordinator i klyngen pr. 1. januar 2022. Stilling er fuld tid med arbejde hverdage i dagtimerne.

  Hvilke opgaver forestiller vi os du skal løse?

  Du vil skulle varetage en række opgaver forbundet med vagtplanlægningen for klyngens cirka 130 social- og sundhedsmedarbejdere.

  Dine primære opgaver bliver følgende

  • vagtudrulning hver 4 uge for hele klyngen
  • løbende håndtering af behov for dækning af vagter
  • løbende registrering af sygefravær, ferie, Fo og andet fravær
  • overholde deadlines i forhold til registrering i vagtplan
  • overblik over ferieafholdelse og kommunikation omkring dette
  • løbende dialoger med lederne om bemanding og fravær/nærvær
  • dialoger med medarbejderne om deres vagtplaner og ønsker til frihed
  • løbende analyser af og overblik over hvordan ressourcer bruges i klyngen
  • sikre optimal udnyttelse af interne vikarer og afløsere
  • samarbejde med vores eksterne vikarbureauer.

  Da stillingen er nyoprettet, vil du i høj grad selv kunne være med til at definere måden du tilrettelægger dine opgaver på.

  Hvem er du?

  Vi forestiller os du er uddannet sygeplejerske, da vi ser det som en fordel i forhold til det tætte samarbejde, du får med både vores daglige ledere og centersygeplejersker i klyngen.

  Du er typen der kan lide, at arbejde koncentreret med, at skabe overblik over medarbejdere og behov for personale og som kan overskue de komplekse sammenhænge imellem optimal udnyttelse af medarbejder ressourcer og overenskomster. Du skal samtidig kunne lide kontakten med alle medarbejderne, der kommer til dig med spørgsmål og ønsker til deres vagtplaner.

  Vi ser meget gerne du har erfaring med vagtplanlægning i forvejen, da det er mange medarbejdere der skal vagtplanlægges for i tre organisationer.

  Vi arbejder I KMD OPUS og det vi være en fordel hvis du kender systemet, men ikke et krav. Vi benytter endvidere Ovivo til vores eksterne afløsere og egne medarbejdere der ønsker at tage ekstra vagter.

  Hvem er vi?

  Klyngen består af tre plejecentre; Smedegade, Bjergbyparken og Kirke Stillinge, hvor der er henholdsvis 64, 35 og 22 plejeboligpladser. På to af plejecentrene er der endvidere tilknyttet henholdsvis 10 og 14 Centernære ældreboliger. Der er pt. ansat fire daglige ledere i klyngen og 5 centersygeplejersker.

  Vi lægger stor vægt på arbejdet med at gøre kerneopgaven synlig og vedkommende for alle og med at styrke arbejdsfællesskabet.

  Det er vigtigt, at medarbejderne kan balancere arbejdsliv og privatliv og vi arbejder derfor efter den værdi, at vi i videst muligt omfang forsøger at finde løsninger for den enkelte, hvis der er behov, enten varigt eller i en periode. Vi går selvfølgelig ikke på kompromis med de vigtige driftshensyn, men forsøger at finde en god balance.

  Du vil skulle referere til Virksomhedsleder og vil få fast arbejdsplads på det store plejecenter i klyngen. Du vil dog også skulle besøge og være tilstede på de to mindre plejecentre i et vist omfang.

  Vil du vide mere og ansøge?

  Du er meget velkommen til enten at ringe eller skrive til

  Ansøgningsfrist

  • den 19. december

  Vi regner med at afholde samtaler den 21. december.

  Søg stillingen Planlægger og koordi... (nyt vindue)
 • 20-12-2021 Sundhedsfaglige profiler til Skovvang Plejecenter
  Er du sygeplejerske, socialpædagog, pædagogisk assistent, farmakonom, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare demensramte borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenters skærmede afdelinger - dag eller aften.

  Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger først og fremmest til de skærmede boliger, men der er også ledige stillinger på de somatiske afdelinger. Vi søger både til dagvagt og aftenvagt.

  Det skal ikke være en hemmelighed, at Skovvang Plejecenter har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Når det er sagt, skal det også siges at stemningen blandt os kollegaer på Skovvang er at vi alle VIL Skovvang.
  Derfor søger vi nu kollegaer, der vil være med til at "genopbygge" organisationen sammen med os.

  Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til de demensramte beboere, så de lever de bedste liv, de kan. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.

  Fælles for alle stillingerne er at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for, at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte.

  For dagvagter er det ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend. For aftenvagter er det ugentlige timetal 28 timer med vagt hver anden weekend.

  Som basissygeplejerske skal du desuden have fokus på sygeplejeopgaver og faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Vores borgeres sygdomsbillede bliver stadigt mere komplekst, og antallet af sygeplejeydelser er stigende. Derfor har vi fokus på at løfte det faglige niveau hos alle medarbejdere.

  Som socialpædagog/pædagogisk skal du desuden have fokus på den neuropædagogiske tilgang til vores borgere med demens og være med til at skabe faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Det vil bl.a. være ved at udarbejde pædagogiske handleplaner for borgerne, der medvirker til at skabe tryghed i dagligdagen.

  Som farmakonom skal du desuden have fokus på medicin og medicinadministrationen. Du vil i dagligdagen varetage doseringsopgaver og med din faglighed være med til reflektere over borgerens medicin og forebyggelse af UTH'er af medicin.

  Som ergoterapeut skal du desuden have fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til demente borgere og medvirke til kvalificering af neuropædagogiske handleplaner. Erfaring med dysfagivurderinger vil være en fordel.

  Som social- og sundhedsassistent skal du desuden have fokus på de sygeplejefaglige opgaver og den sundhedsfaglige dokumentation.

  Skovvang - Et godt sted at være og bo

  For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

  Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.

  #kommunepånymåde

  Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

  Plejecenter Skovvang er en del af en klynge med to andre plejecentre: Hjemmet ved Noret og Møllebakken.

  Vil du vide mere?

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Salomonsen på telefon 24 83 28 41
  • virksomhedsleder Jane Kaae på telefon 40 11 30 51.

  Ansøgningsfrist

  • Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest 20. december 2021 kl. 08.00.
  • Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.


  Søg stillingen Sundhedsfaglige prof... (nyt vindue)
 • 23-12-2021 Aftensygeplejerske - primærsygeplejen område Slagelse
  Er du den kompetente sygeplejerske, der brænder for at arbejde med planlagte såvel som akutte sygeplejeopgaver? Har du interesse og lyst til at arbejde i borgerens hjem. Så er det dig, vi mangler som vores nye kollega.

  Om stillingen

  Vi søger 1 aftensygeplejerske til område Slagelse. Stillingerne er som udgangspunkt på 29,75 timer om ugen. Vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primærområdet ikke nødvendigvis er en forudsætning.

  Du vil blive en del af et team bestående af seks sygeplejersker på arbejde fordelt i Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er prioriteret et overlap på 15 min ved hvert vagtskifte, således at man kan sparre eller drøfte opgaver og lignende med dels dagvagter og nattevagter.
  Vi arbejder i omsorgssystemet CURA.

  Øvrige samarbejdspartnere i dagligdagen; Social og sundheds assistenter, social og sundheds hjælpere, hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling og så videre.

  Du vil også arbejde med eksterne samarbejdspartnere; praktiserende læge, lægevagten, apotek samt ikke mindst fortsættelse af behandling iværksat på sygehusafdelinger, hvor behandlingsansvaret forbliver.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling og fleksibilitet
  • mulighed for faglig sparring med kolleger med godt humør
  • godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen, og tager hensyn til hinanden og ikke mindst borgerne
  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet
  • undervisning / faglig sparring hver uge af interne såvel som eksterne undervisere
  • nye spændende tiltag blandt andet inden for velfærdsteknologien
  • at der stilles hybrid biler med automatgear til rådighed.

  Vores forventninger til dig er, at du

  • har uddannelse som sygeplejerske
  • har minimum 1-2 års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger eller primær sektor
  • er selvstændig og ansvarsbevidst
  • har gode pædagogiske evner, og prioriterer sygepleje af høj kvalitet - med borgeren i centrum
  • er fortrolig med ABCDE og ISBAR
  • arbejder og handler selvstændigt efter gældende vejledninger og instrukser
  • vægter den sundhedsfaglige dokumentation højt
  • har kørekort og er indforstået med, at bilen er en daglig del af din arbejdsplads
  • har lyst til at samarbejde både monofagligt og tværfagligt.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst.

  Vil du vide mere?

  Ønskes yderligere information om stillingerne kontaktes

  Ansøgningsfrist

  • Torsdag den 23. december '21
  • Samtaler afholdes Onsdag den 29. december '21


  Søg stillingen Aftensygeplejerske -... (nyt vindue)
Studiejob (1)
 • 13-01-2022 Social- og sundhedshjælpere til dagvagt i Skælskør
  Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!
  Hjemmeplejen i Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere til fast stilling i dagvagt timetal er på 32-37 timer pr. uge med arbejde hver anden weekend.


  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egen omsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen - Vi

  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega - Du

  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • er fleksibel og samarbejdsvillig
  • er mødestabil
  • er positiv og have et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

  Tiltrædelse

  Hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt
  Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Frist

  • 13. januar 2022.

  Samtale

  • Vi indkalder løbende.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 13-12-2021 Hvornår har du sidst sat spor i et andet menneskes hjerte? (social-/sundhedsfaglig profil)
  På Forsorgscenter Toften gør vi det hver dag, så er du en næstekærlig social- eller sundhedsarbejder med høj faglighed og stor menneskelighed, skal du læse videre - og søge nyt job!

  Forsorgscenter Toften søger en uddannet sygeplejerske, socialrådgiver eller socialpædagog med et højt fagligt niveau og med-menneskelige egenskaber, hvor rummelighed og næstekærlighed er i højsædet.
  Stillingen er i det udekørende §85 team, der også varetager efterforsorg efter Housing First metoden CTI. Du vil som kommende kollega på Toften få dygtige, engagerede kolleger og en stilling med høje krav til faglighed, refleksionsniveau og selvstændighed med frihed under ansvar. Det er et udfordrende og krævende arbejde, der samtidig er meget givende, hvis du trives i at samarbejde med mennesker i udsatte livspositioner.

  Forsorgscenter Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde, der har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgscenteret består af et §110-tilbud, som er akuttilbud til mennesker, der enten er reelt eller funktionelt hjemløse, §99, der er opsøgende gadeplansarbejde, §85, der er støtte i eget hjem, og DSH, der er støtte iht. både §85 og §83. Derudover er der ofte forskellige projekter af kortere eller længere varighed.

  Gældende for hele organisationen er, at der arbejdes værdibaseret. På Forsorgscenter Toften følger vi også Slagelse Kommunes værdier. Vi er modige, og vi tør vise vores egen sårbarhed i refleksionen, både når det er svært, når vi har brug for hjælp, og vi husker at fortælle og anerkende, når det går godt. Vi er tydelige i vores kommunikation både internt i organisationen, overfor samarbejdspartnere og ikke mindst overfor de mennesker, vi samarbejder med. Vi ved, hvad vi står for, og vi står ved det. Vi er kompetente i vores opgaveløsning og går ikke efter de nemme løsninger men efter de bedste løsninger. Vi gør det med glæde, godt humør og en konsekvent tro på, at vi gør en forskel, og at vi kan lykkes i vores samarbejde med borgerne. Derudover er rummelighed en gennemgående værdi i hele organisationen i både tanke og handling. Da vi er en del af KFUM's Sociale Arbejde, har vi også næstekærlighed som en grundlæggende værdi og vi tror på at mennesker sætter spor i hinandens hjerter.

  Vi forventer, at du

  • lever op til vores forventninger om høj faglighed og kan stå inde for vores værdigrundlag.
  • er en god og sjov kollega.
  • har en relevant uddannelse.
  • kan være fleksibel med arbejdstid, der som udgangspunkt ligger mandag-fredag 08:00-16:00.
  • kan formulere dig i både skrift og tale.
  • har IT-kompetencer på brugerniveau, så dokumentation m.v. ikke er problematisk.
  • kan planlægge din egen tid og arbejde struktureret.
  • kan se succeser og bruge dem til at imødegå udfordringer.

  Arbejdet foregår primært ude i borgernes hjem, så du skal trives med at arbejde meget selvstændigt og alene, selvom kolleger og leder ikke er længere end et telefonopkald væk. Vi holder ugentlige refleksioner samt refleksioner ad hoc, og vi har supervision med ekstern supervisor ca. hver 6. uge.

  Da opgaverne i det udekørende §85 team er af pædagogisk karakter, men også rummer en del praktiske opgaver, er det nødvendigt, at du kan se faglighed i også at skulle svinge en kost og tømme et køleskab, og at du ikke har en sart lugtesans. Opgaverne der varetages i teamet er specialiserede opgaver.

  Toftens afsæt i KFUM's Sociale Arbejde betyder, at vi ofte går et skridt eller to ekstra i samarbejdet med borgeren. Nogle gange går vi foran borgeren andre gange ved siden af eller bagved, men vi går altid med henblik på, at borgeren skal komme til at gå så selvstændigt som overhovedet muligt. De mennesker, vi samarbejder med, lever ofte et mere eller mindre kaotisk liv, som de kan være groet fast i, og mange kan have en adfærd, der af det omkringliggende samfund opleves som aparte. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv, i det recovery-orienterede perspektiv, da det hos os er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. februar 2022

  Yderligere oplysninger

  om stillingen - kontakt
  • teamleder Anne Mette Konstmann Thomsen på telefon 23 82 91 39
  eller på Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • mandag den 13. december 2021 kl. 08.00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler finder sted torsdag den 16. december 2021.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 3 uger, efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes. Vi glæder os til at høre fra dig.


   

  Søg stillingen Hvornår har du sidst... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (8)
 • 05-12-2021 To vågne nattevagter til Specialcenter Slagelse
  Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne trives og føler tryghed og ligeværdighed. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådan tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 65A, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 65A har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, eksempelvis arbejdet med piktogrammer.
  Opgaven er at holde den fornødne nattero og være opmærksom på, at hjælpe med de sundhedsfaglige og praktiske opgaver, som kan opstå hen over natten. Vi arbejder efter en tydelig struktureret plan, så vi medvirker til, at den enkelte borger får en god søvn.

  Vi tilbyder blandt andet

  • Et spændende og afvekslende arbejde
  • En individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • En personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • Samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • Vi har en god og humoristisk omgangstone, her er let til grin med beboerne såvel som kollegaer
  • Supervision ad hoc
  • Faglig opkvalificering
  • Dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet

  Vi forventer, at du som personale

  • har kendskab til at arbejde med borgere, med forskellige funktionsnedsættelser
  • har erfaring med natarbejde, hvor du er alene på matriklen
  • har kendskab og fokus på dokumentation
  • har fokus på selv- og medbestemmelse for borgerne
  • kan give og modtage konstruktiv feedback
  • er fleksibel og stabil
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • har kørekort
  Det ugentlige timetal er på 28 timer, hvor der arbejdes i en 7-7 ordning. Det vil sige 7 dages arbejde og 7 dages fri. Arbejdstiden ligger imellem kl. 23.00-07.00

  Frist

  • 5. december 2021
  Det forventes, at der afholdes samtaler 9. december 2021.

  Vi forventer, at der er opstart 1. januar 2022, men vi venter gerne på den rette kandidat.
   

  Yderligere oplysninger

  Læs mere på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

  Hvis du vil videre mere om stillingen, er du også velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lisa Vinther Hansen på mail lisah@slagelse.dk eller telefon 51 33 02 89

  Antal ledige stillinger: 2

  Søg stillingen To vågne nattevagter... (nyt vindue)
 • 12-12-2021 Aftenvagt til hjemmeplejen i Korsør
  Har du lyst til nye udfordringer, er det måske lige dig vi står og mangler i en fast aftenvagt i hjemmeplejen område Grevsensgade i Korsør.
  Stillingen er på 28 timer pr./uge, arbejdsdagene ligger hver mandag og tirsdag, samt fredag, lørdag og søndag i ulige uger.

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads i udvikling
  • høj faglighed
  • fokus på det gode samarbejde
  • vi har fokus på mentalisering
  • godt arbejdsmiljø hvor vi hjælper hinanden

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er ansvarsbevidst
  • er positiv og løsningsorienteret
  • har interesse for faget
  • har fokus på kerneopgaven
  • er nysgerrig
  • har en naturlig empati for borgere og kollegaer

  Hvis du spørgsmål

  til ovenstående, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 12. december 2021

  Vi glæder os til at høre fra dig.

  Søg stillingen Aftenvagt til hjemme... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Nyt år - nyt job - Aftenvagt til Hjemmeplejegruppe Skovparken
  Social- og sundhedshjælper til aftenvagt i Skovparken

  Vi mangler hænder og søger derfor flere kollegaer...

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk bistand?
  Så er det lige dig vi søger!
  Hvem er vi?
  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere i aftenvagt, som hjælper hinanden, og gør hverdagen sammen med borgerne tryg og meningsfuld.

  Vi er sikre på, at et godt samarbejde i teamet er med til at skabe gode arbejdsrelationer hos borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at hjælpe og støtte hinanden, så vi sammen kan skabe gode løsninger for borgerne.
  Det er alles ansvar at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

  Vores kerneopgave er, at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt, kan agere i eget liv. Vi arbejder målrettet på værdighed og rehabilitering, og har fokus på, at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
  • kan møde borgeren, så borgeren føler sig anerkendt og forstået
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • er i besiddelse af kørekort

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling og medansvar
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi har fokus på kerneopgaven
  • en arbejdsplads med vidensdeling, og mulighed for sparring samt tværfagligt samarbejde

  Du vil få

  • skønne borgere, der ser frem til dit besøg
  • en rummelig arbejdsplads, der altid er i forandring
  • gode kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • bil stillet til rådighed i arbejdstiden

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 28 timer ugentligt i aftenvagt med vagt hver anden weekend, vi arbejder 5+2.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 51 63 63 04

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021

  Vi afholder løbende samtaler.

  Send ansøgning og CV via link.

  Søg stillingen Nyt år - nyt job - A... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Social- og sundhedsassistent og -hjælper #PÅNYMÅDE til Blomstergården
  Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde?

  Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 220 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser. Vi åbner 2 kommunale behandlingspladser i november 2021, i tæt samarbejde med hospitalet.

  Drivkraften er værdigbaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed.

  #PÅNYMÅDE

  Slagelse Kommune har som den første kommune i Danmark igangsat en stor organisationsændring og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #KOMMUNEPÅNYMÅDE og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden.

  #KOMMUNEPÅNYMÅDE tilbyder i stedet teamorganisering i cirkler, hvor lederen sidder med om det "runde" bord, men alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger.

  Tanken bag er, at det giver mening at medarbejderne der er tættest på borgerne, kan træffe beslutninger der giver borgeren det optimale borgerforløb. Arbejdsglæde og arbejdsfællesskaber er bærende elementer.

  Vores vigtigste opgave, på vores 96 faste somatiske pladser, er at skabe et hjem og et liv, hvor borgerne oplever selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Samtidig er der behov for sundhedsfaglige kompetencer, så vi yder den bedst mulige pleje og behandling.

  Vores vigtigste opgave, på vores 48 midlertidige pladser, er at skabe gode borgerforløb, hvor vi samarbejder tæt inden for faggrupper, både internt og eksternt samt inddrager borgere og pårørende i målsætninger og behandlingsplaner.

  Om stillingerne og dig

  Vi søger løbende social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i faste stillinger på Blomstergården, både i dagvagt, senvagt (14-20 eller 14-21), dag / senvagt, aftenvagt og nattevagt.

  Vi forventer naturligvis, du har din faglighed på plads og at værdighedspolitikken er en del af din DNA. Det du skal overveje er, om du vil være med i en spændende udvikling, hvor du i høj grad får indflydelse på dit arbejde.

  Vi kan tilbyde et struktureret onboardingprogram, hvor du bliver tildelt en mentor de første 100 dage og deltager i Blomstergården kurser omhandlende blandt andet
  • Vaner, Værdier og Visioner
  • Ernæring og Dysfagi
  • Tilgang til borgere med demens
  • Etiske dilemmaer i hverdagen
  • Brand og evakuering
  • Forflytning

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere viden om Blomstergården og de forskellige afdelinger er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående numre:
  • For mere viden om midlertidige pladser, kontakt Bettina Olsen på telefon 20 29 62 52
  • For mere viden om somatiske plejeboliger, kontakt Susanne Larsen på telefon 92 43 69 04 eller
  • Winnie Thomsen på telefon 24 67 37 40.

  Vi er altid klar på en rundvisning og dialog, så du kan fornemme stedet inden du søger.

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021.
  Samtaler afholdes løbende.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Social- og sundhedshjælper - Nyt job? Se her!
  Social- og sundhedshjælper til dagvagt i Hjemmeplejen Skovparken. Vi søger flere kollegaer til Hjemmeplejen Skovparken dag.
  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk bistand? Så er det lige dig vi søger!

  Vi er

  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i dagvagt, som hjælper hinanden, og gør hverdagen sammen med borgerne tryg og meningsfuld. Vi arbejder i mindre teams, for at skabe gode relationer borgere og medarbejdere imellem.

  Vi er sikre på, at et godt samarbejde i teamet er med til at skabe gode arbejdsrelationer hos borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at hjælpe og støtte hinanden, så vi sammen kan skabe gode løsninger for borgerne.
  Det er alles ansvar at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

  Vores kerneopgave er, at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt, kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
  • kan møde borgeren, så borgeren føler sig anerkendt og forstået
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer.

  Vi tilbyder

  • en åben arbejdsplads, med mange aktører, og gode muligheder for faglig og personlig udvikling og medansvar
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi har fokus på kerneopgaven
  • en arbejdsplads med vidensdeling, og mulighed for sparring samt tværfagligt samarbejde
  • ugentlig deltagelse i hold og triagemøder, med deltagelse af tværfaglige samarbejdspartnere
  • et levende uddannelsessted med flow af SSH- og SSA-elever
  • vi arbejder målrettet på værdighed og rehabilitering, og har fokus på, at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • skønne borgere, der ser frem til dit besøg
  • en rummelig arbejdsplads, der er i evig forandring
  • gode kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er flere stillinger, frit timetal som du ønsker i dagvagt, med vagt hver anden weekend.
  Løn forhandles efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  For yderligere oplysninger kontakt venligst
  • Hanne Povlsen, telefon 51 63 63 04

  Ansøgningsfrist

  • den 15. december 2021
  Send din ansøgning og CV via linket

  Vi afholder løbende samtaler.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 17-12-2021 SSH til hjemmeplejens landområder
  Borgerne i kommunens landområder har brug for mere hjælp. Derfor søger vi flere engagerede og humørfyldte social- og sundhedshjælpere til hjemmeplejen ved Område Boeslunde og Stillinge i både dagvagt og aftenvagt.

  Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne?
  Har du lyst til at være en del af et team, der sætter pris på engagement, initiativ og selvstændighed?
  Vil du være med til at yde helhedspleje hos komplekse borgere?
  Har du et gyldigt kørekort?

  Kan du svare ja til ovenstående, så vil vi gerne høre fra dig! Vi søger glade og dygtige social- og sundhedshjælpere til vores udekørende hjemmepleje.

  Vi kan tilbyde

  • at på landet hjælper vi hinanden og har et tæt samarbejde
  • en personalegruppe der kun er et opkald væk
  • områder med plads til selvstændighed og personlig udvikling
  • 14 dages introduktion tilpasset den enkeltes behov
  • følgende ledige stillinger i Boeslunde og Stillinge: 2 dagvagter 32 timer og 1 aftenvagt 28 timer

  Vil du vide mere?

  Har du har spørgsmål til stillingerne - kontakt

  Ansøgningsfrist

  Fredag den 17. december 2021.

  Vi afholder samtaler løbende.

   

  Søg stillingen SSH til hjemmeplejen... (nyt vindue)
 • 17-12-2021 Sundhedsfaglig nattevagt til Plejecenter Bjergbyparken

  Plejecenter Bjergbyparken mangler en engageret og fagligt dygtig social- og sundhedshjælper til nattevagt.

  Bjergbyparken består af tre somatiske pleje afdelinger, hvor der bor 12 beboere på hver afdeling. Der er i alt fire nattevagter tilknyttet Bjergbyparken, og du vil komme til at arbejde 5/2.  Der vil altid være to på vagt om natten. Stillingen er på 28 timer, med arbejde hver anden weekend i lige uger. Udover de plejemæssige-/tilsyns-opgaver om natten, varetages vask af beboernes tøj. Vi lægger som arbejdsplads vægt på en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig:

  • Du er uddannet social- og sundhedshjælper.
  • Du skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af dagens opgaver, såvel de praktiske som de akutte.
  • Du skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes.
  • Du har et stabilt fremmøde og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer.
  • Du bidrager med et højt fagligt niveau.
  • Du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31
  • virksomhedsleder Bettina Berg på telefon 51 18 58 57.

  Frist

  • Er du interesseret, så benyt stillingens link og upload relevante eksamenspapirer senest 17. december 2021.
  • Ansættelsessamtaler afholdes 20. december 2021.


  Søg stillingen Sundhedsfaglig natte... (nyt vindue)
 • 13-01-2022 Social- og sundhedshjælpere til dagvagt i Skælskør
  Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!
  Hjemmeplejen i Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere til fast stilling i dagvagt timetal er på 32-37 timer pr. uge med arbejde hver anden weekend.


  Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

  Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egen omsorg.

  Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen - Vi

  • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
  • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
  • har en positiv tilgang til vores medmennesker
  • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
  • anvender kommunikation etisk og bevidst.

  Vores forventninger til dig som kollega - Du

  • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
  • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
  • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
  • er fleksibel og samarbejdsvillig
  • er mødestabil
  • er positiv og have et godt humør.

  Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.

  Vi tilbyder

  • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
  • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
  • gode kollegaer.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

  Tiltrædelse

  Hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt
  Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

  Frist

  • 13. januar 2022.

  Samtale

  • Vi indkalder løbende.


  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (9)
 • 15-12-2021 Social- og sundhedsassistent og -hjælper #PÅNYMÅDE til Blomstergården
  Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde?

  Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 220 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser. Vi åbner 2 kommunale behandlingspladser i november 2021, i tæt samarbejde med hospitalet.

  Drivkraften er værdigbaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed.

  #PÅNYMÅDE

  Slagelse Kommune har som den første kommune i Danmark igangsat en stor organisationsændring og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #KOMMUNEPÅNYMÅDE og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden.

  #KOMMUNEPÅNYMÅDE tilbyder i stedet teamorganisering i cirkler, hvor lederen sidder med om det "runde" bord, men alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger.

  Tanken bag er, at det giver mening at medarbejderne der er tættest på borgerne, kan træffe beslutninger der giver borgeren det optimale borgerforløb. Arbejdsglæde og arbejdsfællesskaber er bærende elementer.

  Vores vigtigste opgave, på vores 96 faste somatiske pladser, er at skabe et hjem og et liv, hvor borgerne oplever selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Samtidig er der behov for sundhedsfaglige kompetencer, så vi yder den bedst mulige pleje og behandling.

  Vores vigtigste opgave, på vores 48 midlertidige pladser, er at skabe gode borgerforløb, hvor vi samarbejder tæt inden for faggrupper, både internt og eksternt samt inddrager borgere og pårørende i målsætninger og behandlingsplaner.

  Om stillingerne og dig

  Vi søger løbende social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i faste stillinger på Blomstergården, både i dagvagt, senvagt (14-20 eller 14-21), dag / senvagt, aftenvagt og nattevagt.

  Vi forventer naturligvis, du har din faglighed på plads og at værdighedspolitikken er en del af din DNA. Det du skal overveje er, om du vil være med i en spændende udvikling, hvor du i høj grad får indflydelse på dit arbejde.

  Vi kan tilbyde et struktureret onboardingprogram, hvor du bliver tildelt en mentor de første 100 dage og deltager i Blomstergården kurser omhandlende blandt andet
  • Vaner, Værdier og Visioner
  • Ernæring og Dysfagi
  • Tilgang til borgere med demens
  • Etiske dilemmaer i hverdagen
  • Brand og evakuering
  • Forflytning

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere viden om Blomstergården og de forskellige afdelinger er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående numre:
  • For mere viden om midlertidige pladser, kontakt Bettina Olsen på telefon 20 29 62 52
  • For mere viden om somatiske plejeboliger, kontakt Susanne Larsen på telefon 92 43 69 04 eller
  • Winnie Thomsen på telefon 24 67 37 40.

  Vi er altid klar på en rundvisning og dialog, så du kan fornemme stedet inden du søger.

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021.
  Samtaler afholdes løbende.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Social- og sundhedsassistent til Hjemmet ved Noret
  En dagvagt samt en aftenvagt
  Social- og sundhedsassistenter søges pr. 1 januar 2022 eller efter aftale med Hjemmet ved Noret
  Timer svarende til 35 i dagvagt samt 28 timer i aftenvagten. Weekendvagt er hver 2. weekend.

  På Hjemmet ved Noret bor der 28 beboere fordelt på to huse. I hvert hus er der en aflastningslejlighed. Derudover har vi 20 centernære boliger som medarbejderne på hjemmet varetager opgaver hos.

  Hjemmet ved Noret er et registreret Eden hjem, hvor vi dagligt arbejder med den grundholdning, at hjemmet skal være et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære for den enkle beboer samt familierne omkring dem.

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedste livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Vi arbejder ud fra visionen om at skabe et hjem -  et hjem hvor beboerne kan bevare deres værdighed og selvfølelse - hvor beboerne har medbestemmelse og indflydelse - hvor en hver kan vokse og gro -  hvor alle har mulighed for at sætte deres præg på hverdagen - hvor dialog og helhedstænkning er grundlaget for alle handlinger og prioriteter, og hvor kreativitet og nytænkning er drivkraften samtidig med at faglighed vægtes i vores arbejde.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, men du vil som medarbejder primært være tilknyttet et hus.

  På Hjemmet ved Noret er der både ansat SSA og SSH samt en sygeplejerske. Derudover har vi en aktivitetsmedarbejder. Hjemmet ved Noret er et uddannelsessted for SSA'er og SSH'er.

  Vi søger medarbejdere der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag og ikke to dage er ens

  • Vi vil ved ansættelsen lægge vægt på faglig dygtighed
  • Du skal have lyst til at gøre hverdagen god og indholdsrig for beboerne
  • Være god til at samarbejde med familier og kollegaer
  • Være fleksibel og omstillingsparat
  • Kunne bevare overblikket
  • Vi lægger vægt på humor

  Af os kan du forvente at få gode kolleger, som er engageret i hverdagen og som ønsker at skabe en god hverdag for vores beboere.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed,

  er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Naja Frihed på telefon 58 57 35 07 eller 21 24 01 94

  Ansøgningsfrist

  15. december 2021.

  Der vil løbende afholdes samtaler.


   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 SSA og SSH til Kirsebærhuset
  Kirke Stillinge Plejecenter mangler en engageret og fagligt dygtig social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper på 32-35 timer ugentligt i fast dagvagt i kirsebærhuset.

  Kr. Stillinge plejecenter består af 2 huse, -kirsebærhuset som består af 14 somatiske boliger og Syrenhuset som er et demensafsnit med 8 boliger. Fra januar 2021 er de 12 centernære boliger blevet tilknyttet plejecenteret.

  Vi har engagerede pårørende og er godt forankret i lokalt miljøet. Vi samarbejder med bla. Børnehaven og skolen. Vi har mange aktiviteter som understøttes af vores faste personale. Vi har en velfungerende Venneforening, som støtter op om omkring plejecenteret.
  Vi har brug for en dygtig og engageret SSA & SSH, der sammen med de øvrige faggrupper på Kr. Stillinge kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.
  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.
  Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.
   

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  • Du er uddannet SSA/SSH
  • Fokus på personcentreret omsorg.
  • Du skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af dagens opgaver, såvel de praktiske som de akutte
  • Du skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes. CURA - FSIII
  • Du har et stabilt fremmøde og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer.
  • Du bidrager med et højt fagligt niveau
  • At du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
  • Gerne praktikvejleder, - eller interesseret i at tilegne sig denne uddannelse.

  Du skal påregne at arbejde hver anden weekend.


  Ansøgningsfrist

  15. december 2021.

  Samtaler afholdes løbende.


  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte daglig leder Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31.

  Søg stillingen SSA og SSH til Kirse... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 SSA til hjemmeplejen Slagelse Nat
  Borgerne i Hjemmeplejen Slagelse Nat bliver mere og mere komplekse og derfor søger vi en SSA til vores udekørende team i Slagelse med ind møde på Smedegade sammen med akutsygeplejersken.

  Stillingen er organisatorisk placeret i hjemmeplejen.

  Vi søger

  • en uddannet SSA til fast stilling, gerne med erfaring
  • en medarbejder som kan arbejde 28 timer ugentligt - i et 7-7 rul.
  • en medarbejder som trives med at arbejde, mens andre sover
  • en medarbejder som kan arbejde selvstændigt, men samtidig kan være en teamplayer
  • en medarbejder der kan være medvirkende til at sikre samarbejdet på tværs, sammen med de øvrige 9 nattefriske medarbejdere
  • en fleksibel medarbejder som ikke er bange for nye udfordringer og områder, som kan arbejde på tværs af grænser
  • en med gyldigt kørekort

  Vi tilbyder

  • de primære opgaver om natten ligger indenfor sundhedsloven: Palliativ pleje, psykisk støtte og akutte opgaver delegeret fra sygeplejen nat
  • kompetente og samarbejdsvillige kollegaer med solid erfaring
  • kollegaer der kun er et opkald væk
  • mulighed for faglig sparring med akutsygeplejerske ved behov
  • en arbejdsuge hvor ikke 2 dage er ens og hvor dine prioriteringer kommer i spil
  • tjenestebil i hele vagten
  • grundig introduktion til både området og opgaverne.

  Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at søge...

  For flere informationer kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021

  Samtaler afholdes løbende.


   

  Søg stillingen SSA til hjemmeplejen... (nyt vindue)
 • 16-12-2021 Brænder du for at gøre en forskel i Netværksstøtten i CPUS? (social-/sundhedsfaglig profil)
  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
  Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i Netværksstøtten? Vi søger en ny kollega med pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse til vores team på godt 20 medarbejdere.

  Netværksstøtten

  Netværksstøtten yder visiteret recoveryorienteret socialpædagogisk støtte efter SEL §85 til borgere mellem 18 og 65 år med psykisk sårbarhed og kognitiv funktionsnedsættelse i varierende grad samt tilstødende udfordringer som bl.a. ensomhed, misbrug, ledighed samt udfordringer i forhold til selvstændighed og mestring af livet. Vi yder i udgangspunktet støtten til borgerne i gruppeforløb og supplerer eventuelt med individuel støtte.
  Vi arbejder for at styrke borgernes selvstændighed, livsmestring, aktive deltagelse i samfundslivet, sundhed, trivsel og livskvalitet.

  Fagligt møder vi borgerne med udgangspunkt i en recoveryorienteret, systemisk og anerkendende tænkning og tilgang og arbejder metodisk med bl.a. narrativ praksis, neuropædagogik, ABC for mental sundhed og BKS (Bevægelse, Krop og Sind), netværksinddragelse og brobygning til civil- og lokalsamfundet og anvender systematisk FIT (Feedback Informed Treatment) som måling af den borgeroplevede effekt, dokumentation og løbende afstemning af mening i samarbejdet med borgerne. Det er en fordel at kende til og have erfaring med denne faglighed, men vi uddanner og sidemandsoplærer også løbende i centeret.

  Netværksstøttens indsatser ligger geografisk i hele Slagelse Kommune, og vi yder støtte til ml. 250 og 300 borgere i egen bolig. Medarbejderne kører ud fra 2 baser i hhv. Slagelse og Korsør. Det forventes, at du har kørekort og er fleksibelt indstillet i din ansættelse, da borgernes behov for støtte kan variere. Medarbejderne er i høj grad koordineret selvtilrettelæggende. Der ydes fleksibilitetstillæg og arbejdstid kan i hverdagene forekomme i tidsrummet ca. 7.00-22.00, ligesom der af og til - dog undtagelsesvis - vil kunne forekomme weekendarbejde.

  Kan du således

  • være tillidsskabende, inspirerende og skabe bæredygtige relationer?
  • stille dig ydmygt, hjælpsomt, understøttende og faciliterende i samarbejdet med borgerne?
  • arbejde selvstændigt, tværfagligt og samarbejde med andre aktører?
  • facilitere grupper og netværkssamarbejde?
  • være fysisk aktiv og bruge byens rum sammen med andre?
  • reflektere over din egen og andres praksis og forholder dig åben for læring?
  • ?skrive og formidle kompetent og naturligt knyttet til opgaven?

  Så tilbyder vi blandt andet

  • gode kollegaer og et stærkt fagligt fællesskab
  • høj grad af selvtilrettelæggelse og tæt sparring
  • løbende faglig supervision
  • stor indflydelse og mulighed for at præge udviklingen af den socialpædagogiske indsats
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft
  • telefon og iPad som arbejdsredskaber

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for ny løn.
  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information eller har uddybende spørgsmål, kan du kontakte
  • Faglig koordinator Pernille Vestmose på telefon 21 46 37 57,
  • faglig koordinator Anneli Gjetting Strate på telefon 29 46 15 74 eller
  • leder Eddie Göttsch på telefon 20 67 00 53

  Uddybende information kan også findes på

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 16. december 2021, kl. 12.00.

  Samtaler finder sted tirsdag den 21. december. Eventuelt anden samtale finder sted den 22. december. Du kontaktes senest den 17. december, hvis du inviteres til samtale.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. februar 2022.


  CPUS fik i oktober 2019 tildelt Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings faglige pris "Den flyvende Gris" for vores mangeårige arbejde med recoveryorientering og borgerinddragelse på alle niveauer fra daglig praksis til strategisk udvikling. Se evt. mere på Dansk Selskabs for Psykosocial Rehabiliterings hjemmeside (nyt vindue).   

  Søg stillingen Brænder du for at gø... (nyt vindue)
 • 17-12-2021 SSA til hjemmeplejens landområder
  Borgerne i kommunens landområder har brug for mere hjælp. Derfor søger vi flere engagerede og humørfyldte social- og sundhedsassistenter i dagvagt til hjemmeplejen ved Område Boeslunde og Stillinge

  Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne?
  Har du lyst til at være en del af et team, der sætter pris på engagement, initiativ og selvstændighed?
  Vil du være med til at yde helhedspleje hos komplekse borgere?
  Har du et gyldigt kørekort?
  Har du lyst til nye udfordringer og mod på at arbejde med delegerede sundhedslovsydelser i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje?

  Kan du svare ja til ovenstående, så vil vi gerne høre fra dig! Vi søger glade og dygtige social- og sundhedsassistenter til vores udekørende hjemmepleje.

  Vi kan tilbyde

  • at på landet hjælper vi hinanden og har et tæt samarbejde
  • en personalegruppe der kun er et opkald væk
  • områder med plads til selvstændighed og personlig udvikling
  • 14 dages introduktion tilpasset den enkeltes behov
  • ugentlige sparringsmøder med sygeplejen
  • en varieret arbejdsdag, med forskellige arbejdsopgaver og hvor din indflydelse i høj grad gør sin gældende
  • følgende ledige stillinger i Boeslunde/Stillinge: 2 dagvagter 30-37 timer
  • timetallet kan justeres ud fra dine ønsker.

  Har du har spørgsmål til stillingerne

  - kontakt

  Ansøgningsfrist

  Fredag den 17. december 2021.

  Vi afholder samtaler løbende   

  Søg stillingen SSA til hjemmeplejen... (nyt vindue)
 • 20-12-2021 Sundhedsfaglige profiler til Skovvang Plejecenter
  Er du sygeplejerske, socialpædagog, pædagogisk assistent, farmakonom, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare demensramte borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenters skærmede afdelinger - dag eller aften.

  Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger først og fremmest til de skærmede boliger, men der er også ledige stillinger på de somatiske afdelinger. Vi søger både til dagvagt og aftenvagt.

  Det skal ikke være en hemmelighed, at Skovvang Plejecenter har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Når det er sagt, skal det også siges at stemningen blandt os kollegaer på Skovvang er at vi alle VIL Skovvang.
  Derfor søger vi nu kollegaer, der vil være med til at "genopbygge" organisationen sammen med os.

  Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til de demensramte beboere, så de lever de bedste liv, de kan. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.

  Fælles for alle stillingerne er at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for, at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte.

  For dagvagter er det ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend. For aftenvagter er det ugentlige timetal 28 timer med vagt hver anden weekend.

  Som basissygeplejerske skal du desuden have fokus på sygeplejeopgaver og faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Vores borgeres sygdomsbillede bliver stadigt mere komplekst, og antallet af sygeplejeydelser er stigende. Derfor har vi fokus på at løfte det faglige niveau hos alle medarbejdere.

  Som socialpædagog/pædagogisk skal du desuden have fokus på den neuropædagogiske tilgang til vores borgere med demens og være med til at skabe faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Det vil bl.a. være ved at udarbejde pædagogiske handleplaner for borgerne, der medvirker til at skabe tryghed i dagligdagen.

  Som farmakonom skal du desuden have fokus på medicin og medicinadministrationen. Du vil i dagligdagen varetage doseringsopgaver og med din faglighed være med til reflektere over borgerens medicin og forebyggelse af UTH'er af medicin.

  Som ergoterapeut skal du desuden have fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til demente borgere og medvirke til kvalificering af neuropædagogiske handleplaner. Erfaring med dysfagivurderinger vil være en fordel.

  Som social- og sundhedsassistent skal du desuden have fokus på de sygeplejefaglige opgaver og den sundhedsfaglige dokumentation.

  Skovvang - Et godt sted at være og bo

  For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

  Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.

  #kommunepånymåde

  Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

  Plejecenter Skovvang er en del af en klynge med to andre plejecentre: Hjemmet ved Noret og Møllebakken.

  Vil du vide mere?

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Salomonsen på telefon 24 83 28 41
  • virksomhedsleder Jane Kaae på telefon 40 11 30 51.

  Ansøgningsfrist

  • Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest 20. december 2021 kl. 08.00.
  • Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.


  Søg stillingen Sundhedsfaglige prof... (nyt vindue)
 • 22-12-2021 Nyt job - Se her... SSA til Skovparken
  Social- og sundhedsassistent til dagvagt i Skovparken
  Vi er en hjemmeplejegruppe i Korsør, der søger uddannet social- og sundhedsassistenterer, social- og sundhedsassistenterer der værdsætter at løse opgaver i tæt samarbejde med borgeren i eget hjem.

  Vi søger assistenter med weekendvagt hver 3. weekend

  Hvad kendetegner stillingen

  Du
  • er uddannet social- og sundhedsassistenterer
  • værdsætter den direkte borgerrelaterede pleje og den tværprofessionelle pleje herunder det tætte samarbejde med borgerens familie
  • er engageret og kan arbejde selvstændigt og i team
  • er udekørende og varetager opgaver i borgernes hjem
  • værdsætter sparring, og samarbejde med kollegaer
  • har lyst til at dele ud af din viden og dermed bidrage til at højne den faglige kvalitet
  • bidrager til det gode arbejdsmiljø og en god arbejdsplads for dig og dine kollegaer
  • har en positiv og kreativ tilgang til arbejdet, og vil arbejde ud fra vores værdier

  Skovparken tilbyder dig

  • et åbent og ærligt arbejdsmiljø, hvor vi er fælles om at løse kerneopgaven
  • mulighed for at blive udfordret med alsidige opgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen, samt sikre at du får brugt dine kompetencer
  • løbende faglig sparring og udvikling af din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer
  • et team i fuld udvikling og med fokus på kompetenceudvikling
  • ugentlige møder med kolleger, samt sparringsmøder med sygeplejen

  Hvem er vi i Skovparken

  Vi  består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, der til sammen har en bred  erfaring. Vi arbejder i mindre teams, og altid med borgeren i centrum. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejen, terapeuter, demenskonsulenter, apv konsulenter og visitationen.

  Vi arbejder systematisk og målrettet med at tilrettelægge både servicelovsydelser og sundhedslovsydelser sundhedsfremmende, så vi forebygger indlæggelser og tab af funktionsniveau, og arbejder ud fra en aktiverende tilgang, hvor der er fokus på at få borgernes ressourcer bragt i spil i dagligdagen.

  Løn

  Løn aftales efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Du er meget velkommen til at kontakte
  • områdeleder Hanne Povlsen, på telefon 51 63 63 04 for yderligere oplysninger.

  Frist

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest
  • den 22. december 2021
  - men send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt, da vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

  Ansættelse gerne hurtigst muligt, men vi venter gerne på de rette.

  Søg stillingen Nyt job - Se her... ... (nyt vindue)
 • 23-12-2021 Social- og sundhedsassistent til udførelse af sygeplejeopgaver
  Social og sundhedsassistent søges til udførelse af sygeplejeopgaver på fast aftenvagt i Slagelse Kommune.

  Er du den kompetente social- og sundhedsassistent, der brænder for at arbejde med planlagte såvel som akutte sygeplejeopgaver? Har du interesse for, og lyst til, at arbejde i borgerens hjem? Så er det dig, vi mangler som vores nye kollega.

  Vi søger to social- og sundhedsassister, som kommer til at køre på tværs af områderne i Slagelse Kommune, men har indmødested i Skælskør. Stillingerne er som udgangspunkt på 29,75 timer om ugen. Vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning.

  Du vil blive en del af et team bestående af fem sygeplejersker på arbejde fordelt i Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er prioriteret et overlap på 15 minutter ved hvert vagtskifte, således at man kan sparre eller drøfte opgaver og lignende med både dagvagter og nattevagter. Vi arbejder i omsorgssystemet CURA.

  Øvrige samarbejdspartnere i dagligdagen er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling og så videre. Du vil også arbejde med eksterne samarbejdspartnere som praktiserende læge, lægevagten, apotek samt ikke mindst fortsættelse af behandling iværksat på sygehusafdelinger, hvor behandlingsansvaret forbliver.

  Vi tilbyder

  • en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling og fleksibilitet
  • mulighed for faglig sparring med kolleger med godt humør
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen og tager hensyn til hinanden og ikke mindst borgerne
  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet
  • undervisning/faglig sparring hver uge med interne såvel som eksterne undervisere
  • nye spændende tiltag blandt andet inden for velfærdsteknologien
  • at der stilles hybridbiler med automatgear til rådighed.

  Vores forventninger til dig er, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • har minimum to års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger eller primær sektor
  • er selvstændig og ansvarsbevidst
  • har gode pædagogiske evner og prioriterer udførelse af opgaver af høj kvalitet - med borgeren i centrum
  • er fortrolig med ABCDE og ISBAR
  • arbejder og handler selvstændigt efter gældende vejledninger og instrukser
  • vægter den sundhedsfaglige dokumentation højt
  • har kørekort og er indforstået med, at bilen er en daglig del af din arbejdsplads
  • har lyst til at samarbejde både monofagligt og tværfagligt.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Efter gældende overenskomst

  Vil du vide mere?

  Ønsker du yderligere information om stillingerne, kan du kontakte
  • områdeleder Helle Petersen på mail helyn@slagelse.dk eller på telefon 24 83 30 90
  • områdeleder Malene Svejstrup på mail smsva@slagelse.dk eller på telefon 51 63 69 10
  • områdeleder Cajsa Adorjan-Seger på mail cajad@slagelse.dk eller på telefon 24 79 70 39.

  Ansøgningsfrist

  • 23. december 2021.
  • Samtaler afholdes 29. december.


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (4)
 • 05-12-2021 To vågne nattevagter til Specialcenter Slagelse
  Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne trives og føler tryghed og ligeværdighed. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådan tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 65A, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 65A har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, eksempelvis arbejdet med piktogrammer.
  Opgaven er at holde den fornødne nattero og være opmærksom på, at hjælpe med de sundhedsfaglige og praktiske opgaver, som kan opstå hen over natten. Vi arbejder efter en tydelig struktureret plan, så vi medvirker til, at den enkelte borger får en god søvn.

  Vi tilbyder blandt andet

  • Et spændende og afvekslende arbejde
  • En individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • En personalegruppe med forskellighed, som er en force
  • Samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • Vi har en god og humoristisk omgangstone, her er let til grin med beboerne såvel som kollegaer
  • Supervision ad hoc
  • Faglig opkvalificering
  • Dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet

  Vi forventer, at du som personale

  • har kendskab til at arbejde med borgere, med forskellige funktionsnedsættelser
  • har erfaring med natarbejde, hvor du er alene på matriklen
  • har kendskab og fokus på dokumentation
  • har fokus på selv- og medbestemmelse for borgerne
  • kan give og modtage konstruktiv feedback
  • er fleksibel og stabil
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • har kørekort
  Det ugentlige timetal er på 28 timer, hvor der arbejdes i en 7-7 ordning. Det vil sige 7 dages arbejde og 7 dages fri. Arbejdstiden ligger imellem kl. 23.00-07.00

  Frist

  • 5. december 2021
  Det forventes, at der afholdes samtaler 9. december 2021.

  Vi forventer, at der er opstart 1. januar 2022, men vi venter gerne på den rette kandidat.
   

  Yderligere oplysninger

  Læs mere på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

  Hvis du vil videre mere om stillingen, er du også velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lisa Vinther Hansen på mail lisah@slagelse.dk eller telefon 51 33 02 89

  Antal ledige stillinger: 2

  Søg stillingen To vågne nattevagter... (nyt vindue)
 • 13-12-2021 Pædagogmedhjælper på 24 timer til SFO Tårnfalken
  Hvem er vi
  Tårnborg Skole er en lille 1- sporet skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 160 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har mange typer af elever, som er med til at gøre arbejdet både udfordrende og spændene. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende.

  SFO'en har egne lokaler, som er en integreret del af indskolingsafdelingen på skolen. De er indrettet efter børnenes leg og læringsmiljøer. Der lægges vægt på, at børnene får lov at røre sig. Vi går ofte i gymnastiksalen, og der er fantastiske udenomsarealer med mulighed for bål og udendørsaktiviteter.

  Vi forventer, at du er

  • imødekommende, nærværende og positiv i forhold til elever, forældre og kollegaer
  • inkluderende, anerkendende og undersøgende i forhold til praksis
  • i stand til at lede en gruppe børn selvstændigt
  • interesseret i det pædagogiske arbejde med børn
  • aktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, og som en del af en gruppe
  • i besiddelse af stærke relationskompetencer og kan sætte dem i handling
  • loyal i alle relationer og har gode samarbejdsevner

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer
  • en arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
  • fokus på børnenes trivsel
  • tæt samarbejde med forældre

  Arbejdstid

  SFO'en har åbent alle dage 6.00-17.00.

  Der vil også kunne komme timer i skoledelen, som understøttende voksen.

  Hvis du vil vide mere

  - kontakt

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • mandag  den 13. december 2021 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler onsdag den 15. december

   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper på... (nyt vindue)
 • 14-12-2021 Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til ASK-tilbud

  Attraktiv stilling som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Storebæltskolen i Korsør søger en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til vores ene ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation), som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Vi har pt. tre ASK-klasser, og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på skolens hjemmeside (nyt vindue). I ASK-klasserne arbejdes der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation - og specielt det sociale aspekt i kommunikation - har en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Vi søger en medarbejder, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgang til opgaven. Vi vægter et tæt samarbejde med forældre/bosted om elevens trivsel, udvikling og læring.

  Vi kan tilbyde

  • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
  • en innovativ arbejdsplads, hvor vi vil, kan og tør
  • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det, der er vigtigt
  • et fokus, på og en forventning om, et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
  • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
  • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
  • en attraktiv løn og gode ressourcer til det pædagogiske arbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag, hvor der ofte er mange praktiske opgaver
  • har en god fysik og kan skabe respekt omkring din person, samtidig med at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • kan tage del i et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har erfaring med personlig pleje, sondeernæring, forflytninger og epilepsi
  • har mod på at anvende IKT i hverdagen
  • som medarbejder støtter op om den daglige undervisning.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022. Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Vil du vide mere?

  For flere informationer kan du kontakte
  • viceskoleleder Jacob Deichmann på telefon 27 26 56 20 eller på mail jadei@slagelse.dk
  • skoleleder Benjamin Ejlertsen på telefon 51 18 57 55 eller på mail beejl@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist
  • Ansøgning sendes via kommunens hjemmeside senest 14. december 2021 kl. 12:00.
  • Ansættelsessamtaler afholdes 16. december. 


  Søg stillingen Pædagogmedhjælper/pæ... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Slagelse Kommunes nye dagtilbud søger fantastiske medarbejdere (pædagogmedhjælper)
  Slagelse Kommunes nye dagtilbud søger fantastiske medarbejdere til opstart

  Om jobbet

  Vil du være med til at starte fremtidens dagtilbud i Slagelse Kommune?
  Har du en lille iværksætter i maven og kan du bringe det i spil ift. det gode børneliv for de allermindste?
  Er du faglig kompetent og har du mod på at være med fra starten, når vi sammen skal skabe de allerbedste rammer for børn OG voksne i Skovsøbakken?
  Så er det nu du skal sende os en ansøgning - for vi skal snart i gang!

  Skovsøbakken er Slagelse Kommunes kommende dagtilbud, der vil være beliggende i Slagelses nordøstlige del, et område der lige nu, er i rivende udvikling med nye boliger i naturskønne områder. Skovsøbakken står først færdig i starten af 2023, men der allerede er brug for os - det betyder også dig! Vi starter op i midlertidige lokaler allerede til januar 2022. Skovsøbakken skal her og nu, rumme tre vuggestuegrupper og en børnehavegruppe i opstartsfasen.

  Derfor er der brug for dig, der har det positive menneskesyn, den anerkendende, nærværende og respektfulde tilgang til børn, forældre og kollegaer. Dig, der har den fornødne fleksibilitet til at kunne manøvrere i det, der uden tvivl bliver en omskiftelig hverdag - og tage det hele med et smil.

  Derfor har vi brug for dig med det høje faglige niveau, der kan se behovet i øjeblikket og kan anvende alt det ovenstående til at få praksis til at køre, mens vi bygger vejen ind i fremtiden, alt i mens vi går på den.

  Vi har både brug for uddannede og ikke uddannede - erfaring er godt, men den rette personlighed og indstilling er endnu vigtigere.
  Sammen og fælles skaber vi de bedste læringsmiljøer for alle Slagelses børn.

  Fortæl os gerne hvad det er, der gør lige netop dig til noget særligt, og hvad du mener, at kunne bidrage med, ind i fremtidens dagtilbud.
  Vi tror på, at alle mennesker har noget at byde ind med og gør deres bedste. Vores forskelligheder ses som en ressource og en kvalitet, hvor vi sammen skaber noget værdifuldt.

  Vi vil det allerbedste for børn og voksne i Skovsøbakken og håber du vil være med på rejsen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst.

  Hvis du vil vide mere

  Kontakt
  • virksomhedsleder Charlotte Buur på telefon 24 44 69 97 eller på mail chbuu@slagelse.dk

  Frist

  • 15. december 2021

  Samtaler vil blive afholdt løbende med henblik på opstart fra 3. januar 2022.

   

  Søg stillingen Slagelse Kommunes ny... (nyt vindue)
Pædagogisk assistent (1)
 • 10-12-2021 Pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere til Hesselgården
  Børnetallet stiger i Hesselgården, derfor søger vi pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere.

  Hesselgården søger medarbejdere, der kan - og har mod på - at navigere i og præge det almene læringsmiljø på tre- til seksårsområdet. Vi ønsker os en PA eller pædagogmedhjælper, der ynder at se muligheder i den pædagogiske hverdag, hvor opgaverne er mangfoldige.

  Hesselgården ønsker fokus på rolige, respektfulde og stemningsfyldte rammer, hvor der i det daglige skal være nærvær med værdifuldt relationsarbejde og med natur og leg som omdrejningspunkt. Kreativitet og bevægelse i naturen skal inddrages i hverdagen som et medvirkende udviklende læringsrum for børnene.

  Hesselgården søger pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere, som

  • gør deres bedste i forhold til at medvirke til et fællesskab med god trivsel og velvære for alle
  • kan navigere i forskellige IT-systemer
  • selv vil udvikling og er friske på at afprøve en ny idé.

  Vi forventer, at du

  • tager ansvar og er engageret
  • er fleksibel og ser muligheder i daginstitutionslivet
  • medvirker til at skabe læringsrum, både ude og inde
  • deltager aktivt i Hesselgårdens uddannelsesforløb "levende legekultur" sammen med kollegaer i Hesselgården.

  Løn og ansættelse efter gældende regler. Ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes børne- og straffeattest. 
  Hesselgårdens adresse er Sorøvej 74, 4230 Skælskør.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om Hesselgården/Trestensgården på Hesselgaardens hjemmeside (nyt vindue). Har du spørgsmål, kan du kontakte
  • leder Sten Bjerregaard eller souschef Hanne Hvilsom på telefon 58 57 43 43.

  Frist

  10. december 2021.

  Søg stillingen Pædagogiske assisten... (nyt vindue)
Pædagog (20)
 • 03-12-2021 Uddannet pædagog til Flakkehaven Klub 30 timer
  Flakkehaven søger pædagog til vores Klub om eftermiddagen samt timer i børnehaven om formiddagen. Tiltrædelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

  Brænder du for at skabe en hverdag, hvor tryghed og omsorg går hånd i hånd med børns leg, læring og udvikling? Så er det muligvis dig vi leder efter.

  Flakkehaven er en aldersintegreret daginstitution med cirka 158 børn i alderen nul til 13 år, som har samdrift med Flakkebjerg Skole. Stillingen er pt. i vores klub.

  Vi lægger vægt på

  • nærvær, nysgerrighed og høj faglighed
  • et aktivt udeliv på legepladsen og i nærmiljøet
  • den nye styrkede læreplan
  • fællesskabet med respekt for forskellighed
  • faglig sparring og samarbejde på tværs
  • et godt forældresamarbejde med en engageret forældregruppe
  • en uhøjtidelig omgangsform med et godt grin.

  Vi søger en pædagog, der

  • brænder for det pædagogiske arbejde og samværet med børnene
  • har interesse.

  Frist

  • 3. december 2021.
  Samtaler i uge 50.

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
 • 05-12-2021 AKT-medarbejder til Marievangsskolen
  En af vores dygtige AKT-pædagoger har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en faglig dygtig AKT-medarbejder.

  Marievangsskolen er en skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 230 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 75 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

  Skolen rummer mange forskelligartede AKT-opgaver, som løses af vores ressourcecenterteam. Teamet består af en blanding af pædagoger og lærere.
  Teamet arbejder tæt sammen i fordelingen af opgaverne, og intern sparring er et vigtigt dagsordenspunkt for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen.

  Stillingen indebærer bl.a. undervisning i "Båndet", som er en mellemform for elever, der primært har brug for at få styrket deres sociale kompetencer. Vi arbejder i øjeblikket på at styrke sammenhængen mellem Båndet og undervisningen i klasserne, og du vil blive en vigtig brik i dette arbejde. Vi er påbegyndt arbejdet med co-teaching og ønsker fremadrettet at bruge forskellige kompetencer i klasserummet. Denne udvikling skal du have lyst til at være en bærende del af.

  Vi søger en medarbejder der

  • altid er nysgerrig på egen praksis og har kompetencerne til at vække andres nysgerrighed
  • er faglig dygtig og vægter relations kompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt
  • brænder for arbejdet med at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer
  • kan indgå og bidrage til trivselsarbejdet for enkelte elever, grupper af elever, klasser og på tværs af årgange.
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag

  Du får din egen pc og arbejdsplads samt mulighed for flekstid.

  Ønsker du at vide mere

  om skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram.
  Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

  Ansøgningsfrist

  5.december 2021

  Ansættelsessamtaler

  • 9. december

  Ansættelse

  • 1. februar 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt


   

  Søg stillingen AKT-medarbejder til ... (nyt vindue)
 • 06-12-2021 Pædagog til bofællesskab - CPUS Netværksboligerne Slagelse
  - 35 timer pr. uge. i en fast stilling.

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse - Netværksboligerne søger pr. 1. januar 2022 eller efter aftale en uddannet pædagog i en 35 timers stilling. Stillingen er ledig ved Bofællesskaberne i Slagelse som består af Bofællesskaberne på Kalundborgvej og på Solgården. Den ledige stilling et tilknyttet til Kalundborgvej, men man arbejder i det daglige på begge tilbud.

  På Kalundborgvej bor der 9 borgere i hver deres rækkehus, og på Solgården bor der 7 borgere i hver deres lejlighed. Alle borgere har nedsat psykisk funktionsevne og der ydes støtte og vejledning ud fra Servicelovens § 85.

  Du kan læse mere om os på CPUS og Netværksboligernes hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Vi søger en pædagog, der

  • gerne må have erfaringer og kendskab til arbejdet med borgere med nedsat psykisk funktionsevne
  • via anerkendende, empatiske, kreative og faglige egenskaber kan skabe en god relation til borgerne
  • er engageret i at motivere borgerne til et godt liv, hvor de bliver set, hørt og forstået
  • kan støtte op om høj livskvalitet for den enkelte borger samt støtte og motivere til et godt liv
  • er fleksibel, og åbne for nye tiltag
  • er positiv, udadvendt og klar til at tage både borger opgaver og praktiske opgaver
  • kan opbygge et konstruktivt samarbejde med både borgere, kollegaer og pårørende
  • kan reflektere over egen - og andres praksis, og er åben for læring
  • er ansvarlig og mødestabil
  • kan udarbejde handleplaner, status- og funktions beskrivelser samt andre opgaver der kræver skriftlig dokumentation. Vi arbejder i Bosted - og VUM systemet
  • har kørekort og vil køre vores mini bus.

  Vi tilbyder

  • gode kompetente kollegaer, glade borgere og et godt arbejdsmiljø hvor man sammen skaber trivsel
  • et fagligt miljø hvor vi metodemæssigt arbejder systemisk, anerkendende, recovery orienteret med fokus på FIT (Feedback Informed Treatment), som alle medarbejdere uddannes i
  • løbende FIT konsultation
  • stor indflydelse og høj grad af ansvar i arbejdet, og mulighed for at præge udviklingen af den socialpædagogiske indsats
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft, hvor du løbende kan udvikle dig fagligt, og være med til at præge fremtidens udvikling
  • en hverdag hvor der arbejdes efter en 8 ugers vagtplan, hvor man på hverdage møder i tidsrummet mellem kl. 8.00-18.00 og hver 4. lørdag møder kl. 10.00-16.00.

  Flere oplysninger

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for ny løn.
  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

  Der skal vedlægges dokumentation på pædagoguddannelse til ansøgningen.

  I CPUS har vi røgfri arbejdsdag.

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Flemming Baadsgaard Kristensen på mobil 60 37 48 10 eller mail flkri@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 6. december 2021 kl. 8.00

  Der afholdes samtaler den 14. december 2021.


   

  Søg stillingen Pædagog til bofælles... (nyt vindue)
 • 08-12-2021 Pædagog 37 timer til Dagtilbud Vemmelev
  - p.t. Nygården, pr. 1. januar 22. (Vi venter dog gerne på den rette?)

  Nygården er en aldersintegreret daginstitution som ligger i Vemmelev, mellem Korsør og Slagelse.
  Åbningstiden er mandag-torsdag fra kl. 6.00-18.00 og fredag kl. 6.00-17.00.

  Nygården er den ene af to aldersintegreret daginstitutioner i Vemmelev under fællesledelse, med en daglig pædagogisk leder i Vejsgården.

  Vi bruger meget vores fantastiske skønne legeplads, og det dejlige nærområde hvor vi bla. har skov tæt på, samt bruger flittigt Kløverhaven ved Korsør skov.

  I Nygården arbejder vi i familiegrupper, hvilket kort betyder, at børnene er sammen fra 0-6 år (dog er de største sammen i storgruppe det sidste år), søskende er som udgangspunkt sammen. Vi får et helt unik kendskab til børnene og familien, da der ikke sker skift igennem årene. Det stiller selvfølgelig også krav til den enkelte medarbejder, om fleksibilitet og hurtig ageren i pædagogisk praksis.
  Vores normering i hele huset er 3½ voksne på hver af de 4 grupper, dog 2 voksne på storgruppen, heraf 9 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter og 4 medhjælpere.
  Vi hylder det forpligtende fællesskab, som er nødvendigt for at kunne skabe optimale rammer for børnene og deres familier, samt for et godt kollegaskab.

  Vi søger en pædagoger, gerne med erfaring, inden for 0-6 års området, alternativt en pædagogisk assistent, til den ene familiegruppe med p.t. 14 børn, hvoraf 5 -6 vuggestuebørn. På gruppen er der i forvejen 2 engageret pædagoger, hvoraf du vil blive den 3, samt en 20 timers medhjælper.

  Vi er certificeret bevægelsesinstitution, hylder uderummet, og det pædagogiske læringsmiljø højt, såvel ude som inde, og arbejder professionelt, målrettet med relationelle kompetencer.

  Vi søger en pædagog som

  • har erfaring i arbejdet med børn i udsatte positioner
  • er god til kollegialsparring
  • ser værdien i bevægelse og selv er glad for at være i gang
  • er stærk i sproglig opmærksomhed, både i skrift og tale
  • er IT-kyndig, både i skrift og i systemer
  • trives i uderummet og er iderig i samværet med børnene, følger barnets spor såvel inde som ude
  • ser det betydningsfulde i at være omstillingsparat og fleksibel
  • kan differentiere og justere i forhold til målgruppen 0 - 6 år i familiegruppen, og have mod på at arbejde med begge aldersgrupper
  • har det brede læringsperspektiv arbejdet ind under huden, så alle bliver tilgodeset ud fra nærmeste udviklingszone
  • er nysgerrig og meget gerne afprøvende
  • har et anerkendende og positivt livssyn
  • kan navigere i forældre- og personalesamarbejdet i alle situationer
  • har forståelse for forældres behov
  • ønsker at være en del af en kultur som bygger på tillid og respekt for hinanden, og hvor feedback er en væsentlig del af vores refleksive praksis

  Vi gør brug af AULA, Hjerne og Hjertet i daglig praksis.

  Vi tilbyder

  • en faglig stærk personalegruppe, med mange uddannede kollegaer, som udfordrer hinanden så vi sammen bliver bedre
  • faglig sparring
  • en hverdag som bærer præg af positiv energi, humor, omsorg og respekt. 
  • et miljø som bærer præg af tillid og at vi kan stole på hinanden (høj social kapital)
  • et spændende miljø hvor vi reflekterer over vores pædagogiske praksis
  • en børnegruppe der stiller krav til fleksibilitet, og stiller krav til hurtig omstilling
  • en personalegruppe der spænder vidt i daglig planlægning, og hele tiden tænker på barnets nærmeste udviklingszone
  • et tværfagligt miljø med fantastiske samarbejdspartnere 
  • en engageret forældregruppe
  • stærkt samarbejde med -, og brobygning til Vemmelev skole

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer, med ansættelse pr. 1. januar 2022. eller snarest efter.
  Vi søger en pædagog, gerne med erfaring men også uddannede i januar/februar 22. Alternativt en faglig stærk pædagogisk assistent.

  Mere information

  Ved spørgsmål, eller besøg, kontakt
  Vi ser frem til din ansøgning?

  Ansøgningsfrist

  8. december 2021 kl. 12.00.

  Samtaler vil finde sted onsdag i uge 50, fra kl. 14.30.
   

  Søg stillingen Pædagog 37 timer til... (nyt vindue)
 • 09-12-2021 Pædagog til Børnehuset ved Noret 35 timer pr. uge

  Børnehuset ved Noret søger en pædagog pr. 1 februar 2022, 35 timer pr. uge

  Vi er en lille hyggelig institution der ligger i naturskønne omgivelser, et stenkast fra Korsør Nor og tæt på skov og strand. Vi er en integreret institution 0-6 år, fordelt på 3 stuer, vuggestue, småbørnsgruppe og "storegruppen". Vi inddeler børnene ud fra udvikling og kompetencer, og ikke ud fra alder. Du vil som udgangspunkt være tilknyttet vores småbørnsgruppe.

  Vi har fokus på nærvær, tryghed og den tætte kontakt til børn og forældre, samt at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem gode læringsmiljøer der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.

  Vi forventer af dig, at du

  • er uddannet pædagog
  • brænder for pædagogisk arbejde og samvær med børn
  • har en anerkendende tilgang til dine omgivelser
  • er positiv og nærværende
  • tager afsæt i børneperspektivet
  • vil være med til at udvikle børnene læringsmiljø
  • kommunikerer i øjenhøjde
  • er loyal overfor beslutninger
  • er fleksibel og omstillingsparat
  • tør være nysgerrig på og kan reflektere over egen og daglig praksis
  • har lyst til at udvikle og skabe forandring
  • kan indgå i tæt samarbejde med stuepersonalet om planlægning af pædagogisk praksis.

  Hvis du kan spille en eller anden form for instrument eller har kompetencer indenfor udeliv eller bevægelse, vil det klart være et plus.

  Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der er fokus på

  • implementering af ny styrket læreplan
  • skabelsen af en dokumentations og - evalueringskultur
  • at skabe trivsel for børn, forældre og medarbejdere.

  Vi er en institution i rivende udvikling, vi er i fuld gang med at implementere ny styrket læreplan. I Børnehuset Ved Noret vil du blive taget godt imod, af fagligt dygtige medarbejdere og leder, der lægger stor vægt på gensidig tillid og samarbejde.

  Grundet Covid-19 situationen tilbyder vi ikke, at du kan komme på for besøg.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 9. december kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 13. december med mulig anden samtale den 15. december.

  Søg stillingen Pædagog til Børnehus... (nyt vindue)
 • 10-12-2021 Uddannet pædagog til Børnehuset Lilleskov
  - 35 timer pr. uge - hurtigst muligt eller senest 1. februar 2022.

  Har du en "NYBYGGER" i maven og vil præge de pædagogiske rammer?

  Du

  • har lyst til at være med i etablering af børnenes nye hus - har både teoretisk, praktisk og dokumenteret pædagogisk erfaring - og kan indgå i Storebørns gruppen
  • har lyst til udfordring
  • vil påtage dig ansvar
  • har demokratiske evner
  • er åben for varierende arbejdstider og er generelt fleksibel i tilgangen til at arbejde i dagtilbud
  • har et positivt livssyn, et sundt børnesyn og en moden tænkning ift. trivsel, læring og udvikling
  • har lyst til et tæt forældre / personalesamarbejde på tværs i huset
  • er uddannet pædagog og påtager sig primærpædagogrollen professionelt - i tæt samspil med teampartner.

  Vi antager, at ansøgere bidrager til et anerkendende følgeskab og udviser stort engagement i forhold til at lykkes med vores kerneopgave - nemlig børnene.

  Vi er

  • en arbejdsplads i udvikling - både i de fysiske rammer samt i det pædagogiske arbejde
  • et åbent og inspirerende pædagogisk miljø
  • en flok spændende og kreative kolleger, der skaber arbejdsstolthed
  • en flok herlige, livlige og glade børn og engagerede forældre

  Vi forventer, at ansøgere orienterer sig om struktur og organisering af det pædagogiske miljø i Lilleskov på vores hjemmeside: Børnehuset Lilleskov, Slagelse kommune - før deltagelse i 1. samtale.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.
  Der indhentes offentlig straffeattest samt børneattest på ansøgere, der indstilles til jobbet.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • virksomhedsleder Hanne Clausen på mail Hacla@slagelse.dk for spørgsmål angående stillingen.

  Der tilbydes ikke forbesøg for alle ansøgere, før samtaler - men rundvisning i institutionen, til kandidater, der inviteres til samtale.

  Ansøgningen samt bilag sendes elektronisk via opslaget med upload af dokumentation for uddannelse samt udtalelser samt CV - kun disse ansøgninger kommer i betragtning.

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 10. december 2021 kl. 12.00.

  Vi indkalder løbende til samtaler - også før ansøgningsfristens udløb - da vi ønsker ansættelse hurtigst muligt.    


   

  Søg stillingen Uddannet pædagog til... (nyt vindue)
 • 10-12-2021 Pædagog/relationsmedarbejder til unik brobygningsproces - Specialcenter Slagelse
  Specialcenter Slagelse søger pædagog/relationsmedarbejder til unik brobygningsproces:
  Brænder du for at lave et nytænkt botilbud med sanse-motorik som omdrejningspunkt?
  Normeringen her er god, og vi går ikke på kompromis med faglig kvalitet i vores løsninger!

  Måske er det dig vi søger, til at være en del af et tæt samarbejde omkring en ung kvinde der på trods af mange medfødte handicaps, har et stort udviklingspotentiale.

  Kvinden er 28 år og multihandicappet. Hun er blind, har hørenedsættelse, og er ikke alderssvarende kognitivt.  Hun er udfordret i sin evne til omstilling/tilpasning, og så er hun er delvis spastisk og kørestolsbruger. Dertil har hun brug for fuld hjælp til alt personlig pleje.

  Kvinden har et begrænset verbalt sprog, som du skal lære at afkode, da hun er en kvinde, der virkelig har "noget på hjerte". Du skal derfor kunne se dig selv "gå på opdagelse" i hendes initiativer og behov, så I sammen lykkes med, at hun trives i sin dagligdag, og opnår høj grad af livskvalitet.

  Opfyldes dette, vil du opleve en meget positiv, glad og kærlig kvinde, som du kan dele en masse spændende oplevelser sammen med.

  Vi søger dig, som

  • først og fremmest har et lyst og let sind, og som er helt med på, at affekter smitter
  • det er en klar fordel, i arbejdet med kvinden, at du ikke er bleg for at bruge din stemme både i forhold til sang og almindelig kommunikation i samspillet med hende
  • ikke er bleg for at lave forflytninger og være i tæt fysisk kontakt - her arbejder vi rehabiliterende
  • er i stand til at arbejde selvstændigt men ud fra en fælles tydelig målsætning
  • kan se samarbejdet med de pårørende, som gerne vil indgå i et tæt samarbejde med dig omkring fælles mål.

  Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor

  • du får dygtige kolleger, der brænder for opgaven.
  • du bliver uddannet til de forskellige opgaver med en grundig og tryg introduktion til neuropædagogik, sansemotorik og til forflytningsteknikker
  • du tilbydes relevant efteruddannelse - du har indflydelse på valg af efteruddannelse, det vigtige er, at det giver mening for de borgere vi har i hænderne

  Lidt om det praktiske

  • Stillingen er på 34-37 timer ugentligt i kvindens aflastningstilbud beliggende i Slagelse på et botilbuddet hvori aflastningsboligen ligger.
  • Du er en del af et hold, men skal kunne arbejde på egen hånd også.
  • Du kommer også til at arbejde med andre skønne borgere, som bor i samme levegruppe som kvinden
  • Du skal kunne arbejde på forskellige tidspunkter mellem kl. 7.00-22.00 i en fast plan, hvor du arbejder hver anden weekend.
  • Det er vigtigt, at du trives i at arbejde med 1-1 kontakt efter fastlagte rutiner, så der skabes forudsigelighed i kvindens hverdag.
  • Kørekort til kategori B er en fordel, men ikke en betingelse.

  Ansættelsesvilkårene for ovennævnte stillinger vil være i henhold til de gældende overenskomster.
  Ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest, ligesom der ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort.

  Vil du vide mere?

  For nærmere information om stillingen kontaktes Specialcenter Slagelses
  • pædagogiske Konsulent Pernille Christensen på perwc@slagelse.dk eller send en sms på mobil 24 95 77 99, og du vil blive ringet op efterfølgende.

  Ansøgningsfrist

  • 10. december 2021

  Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

  Ansættelse er efter aftale, men gerne hurtigst muligt.

  Så send endelig din ansøgning straks, og du vil blive kontaktet. Der indkaldes pr. telefon/mail.   

  Søg stillingen Pædagog/relationsmed... (nyt vindue)
 • 10-12-2021 Skolepædagog til specialklasser på Søndermarksskolen
  Vi søger en skolepædagog til de skønneste elever i vores specialpædagogiske tilbud.

  Vi har tilgang af elever og mangler derfor en dygtig skolepædagog. Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse 1. februar 2022.

  Tror du på, at børn og forældre gør det bedste de kan? Er du inkluderende, fleksibel og rolig? Trives du med at arbejde systematisk med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, og har du blik for at udvikle elevernes styrkesider og ressourcer?

  Målgruppen er børn med indlæringsvanskeligheder der har behov for et roligt og skærmet miljø med genkendelighed, struktur og forudsigelighed. Vi har på Søndermarksskolen skabt de rigtige rammer for vores elever og der er høj grad at trivsel og et godt arbejdsmiljø i vores klasser.

  Om jobbet

  Vi søger en pædagog til vores specialklasser på mellemtrinnet. Skolen har i alt seks specialklasser, som fordeler sig på indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Vores elever har indlæringsvanskeligheder og har derfor brug for ro, forudsigelighed og struktur i dagligdagen.
  Du vil indgå i vores specialklasseteam, som består af 3 pædagoger og 8 lærere. Her skal du i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet varetage opgaver af socialpædagogisk karakter, undervisning og tæt forældresamarbejde.

  Din profil

  Vi forventer, at du
  • kan skabe gode relationer og arbejde systematisk og struktureret
  • har faglige ambitioner - og kompetence til at omsætte dem til læring og viden hos eleverne
  • understøtte elevernes sociale læring
  • har mod og lyst til at synliggøre egen praksis i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse
  • er tydelig og troværdig i ord og handling

  Vi tilbyder

  • et dynamisk og fagligt miljø med gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
  • roligt undervisningsmiljø med gode fysiske rammer
  • et godt og udviklende arbejdsmiljø med faglig sparring og kollegialt sammenhold
  • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø
  • dine arbejdsopgaver følger skoleåret og opgaver løses i skoletiden.

  Om os

  På Søndermarksskolen har vi 500 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse. Vi efter- og videreuddanner løbende vores personale på kurser vi selv skræddersyr til vores behov.

  Vil du vide mere

  Information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Christina Egedal på telefon 29 74 61 31 eller
  • skoleleder Henrik Hallig på telefon 20 11 73 68

  Du kan finde flere oplysninger om
  Ansøgningsfrist
  • fredag den 10. december.


   

  Søg stillingen Skolepædagog til spe... (nyt vindue)
 • 12-12-2021 Forandringsagent (pædagog) til FOKUS
  Enhed for forandring og udvikling

  FOKUS søger en modig forandringsagent til en forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, i et barselsvikariat (1. februar 2022 - 31. januar 2023). Vi ønsker, at fremme borgerens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne, deres netværk og civilsamfundet.

  Formålet med enheden, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt. Derved er ønsket, at der opnås en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.

  Som forandringsagent i FOKUS, vil du komme til at arbejde med og medskabe indenfor følgende kerneområder

  • Lærings- og mestringsforløb på op til 16 uger, hvor borgeren kan tilegne sig intensiv og målrettet læring, foranlediget af håb og drømme og ønsket om forandring.
  • Dialog og nærvær: Du skal kunne møde, se, høre og forstå et andet menneske, lige der hvor vedkommende er nu og herfra åbne op for et nye perspektiver og derfra se fremad. 
  • Tovholder-funktion: Sammen med borgeren skal du være med til at bygge bro til fx foreningslivet, civilsamfundet eller relevante centre i Slagelse Kommune og derved skabe sammenhængen til det næste.

  Borgerens rejse i FOKUS

   


  Du skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at tage afsæt i borgerens motivation, håb, drømme og lyst til forandring. Forløbene er tidsafgrænsede, agile og har fokus på progression (læring) og er fællesskabsorienterede.

  Vi forventer, at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

  Du skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Vi forestiller os, at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

  Vi ser gerne, at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

  Vi forventer, at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring og feedback fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder en forskelligartet og foranderlig hverdag, hvor du har stor mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver. Vi er en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som tilbyder et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, med et særligt FOKUS på at livet skal leves, ikke overleves…

  Stillingen er på 37 timer per uge.

  Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.
  Enheden har adresse på Æblehaven 1 og 3 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra 1 februar 2022, gerne før.
  Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.

  Ved yderligere spørgsmål

  kan du kontakte

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 12. december 2021 kl. 2359.

  Samtaler finder sted: Æblehaven 3, 17. og 20. december 2021


   

  Søg stillingen Forandringsagent (pæ... (nyt vindue)
 • 12-12-2021 Pædagog eller pædagogisk assistent til orlovsstilling ved Autisme Center Vestsjælland
  Pædagog eller pædagogisk assistent søges til orlovsstilling på 35 timer til STU RV53 ved Autisme Center Vestsjælland
  Stillingen er tidsbegrænset til 30.06.2022 med mulighed for forlængelse.

  Brænder du for at arbejde med din faglighed forrest - at se mennesket med alle deres ressourcer og kompetencer - at understøtte borgerne med en recovery-orienteret tilgang.
  Kan du se dig selv i hele arbejdet omkring kerneopgaven?
  Både det pædagogiske og dokumentationsarbejdet m.m.
  Så er det lige dig vi søger.

  Vi arbejder ud fra etisk tænkning og tilrettelægger den faglige indsats ud fra den enkelte borgers uddannelsesplan som er udarbejdet i fællesskab med Uu vejleder og den unge og dennes ønsker.

  Vi har fokus på faglig udvikling og implementering af den faglige kurs i STU og for hele ACV, vi er endnu ikke i mål, og vi har derfor brug for en kollega, der udover at være uddannet pædagog eller pædagogisk assistent kan genkende sig selv i det følgende

  Du
  • er pædagogisk fagligt stærk, og er af natur optaget af at dygtiggøre dig
  • bidrager med faglige refleksioner og initiativer, der skaber nye indgangsvinkler på komplekse pædagogiske udfordringer, samt tager ansvar for faglig kvalitet og udførelse af den pædagogiske praksis, samt arbejde tværfagligt med den enkelte i centrum
  • har en positiv og energisk tilgang til at indgå i et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor du er medskaber af det gode arbejdsmiljø
  • vægter ordentlighed og troværdighed, din arbejdsmoral er høj og så er du fleksibel og mødestabil
  • må meget gerne ha' erfaring med målgruppen og undervisning på STU
  • kan arbejde med borgere de kan reagerer udadrettet
  • kan på en etisk måde håndtere personlig pleje
  • har kørekort B

  Om os

  Vores STU-tilbud danner rammerne for 5 borgere/unge studerende i alderen 17-25 år, som alle har en diagnose indenfor autismespektret. STU'en har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, samt afklaring i forhold til videre beskæftigelse f.eks. i et §104 tilbud.

  Du kan læse bekendtgørelsen for STU på
  På STU RV53 tilbyder vi de unge følgende fag til at understøtte deres personlige, faglige og sociale udvikling
  • Medborgerskab
  • Socialfag og selvforståelse
  • ADL
  • Bevægelse og sanseintegration
  • Madkundskab
  • Krea
  • Miljø
  • Ture ud af huset

  Derudover har vi individuelt tilrettelagt tid for den unge.
  Du vil som udgangspunkt skulle varetage planlægningen af madkundskab, ADL og miljø.

  Opstartsdato

  • Hurtigst muligt

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med SL/FOA + et lokalt fastsat tillæg.

  Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

  Yderligere oplysninger

  Vi forventer, at evt. spørgsmål om målgruppe, fysiske rammer og faciliteter, løn, arbejdstider eller andet afklares inden din ansøgning.

  Du kan læse mere på Og ellers er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  12. december 2021

  Ansættelsessamtaler afholdes den 20. december 2021.   

  Søg stillingen Pædagog eller pædago... (nyt vindue)
 • 12-12-2021 Pædagog til Børnehaven Mariehønen - 37 timer
  Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. februar 2022.

  Mariehønen er en Børnehave med 60 børn i tre aldersopdelte grupper. Stillingen er på Agurkestuen hvor børnene går fra de er ca. 4-5 år gamle.

  Vi søger en imødekommende, tydelig og smilende pædagog, der har naturtalent for at få børn og forældre til at føle sig godt tilpas. Samtidig er du en god kollega, der både har fagligt drive, tager ansvar og følger aftaler til dørs.

  Vi synes i Mariehønen det er vigtigt at være tydelige voksne for børnene. Vi bruger fx piktogrammer, Time Timere og bordplaner, der hver især er med til at vise børnene hvad de kan nu og hvor længe.
  Udover at blive en del af en tydelig praksis, vil du i Mariehønen også få masser af mulighed for at præge den faglige retning på stuen og i hele institutionen.

  På stuen vil du sammen med din kollega få ansvar for driften af stuen i alt fra planlægning og udførelse af stuens aktiviteter, til samarbejde med forældrene om børnenes trivsel, til indretning af stuen og indkøb af legetøj.

  Da vi er en mindre institution har vi mulighed for at drøfte mange emner fælles. Det giver et rigtig godt sammenhold og det er lettere at skabe fælles fodslag i de emner der angår hele huset.

  I kraft af den flade struktur, vil dine gode samarbejdsevner komme til sin ret, da det er vigtigt både at byde ind med dit synspunkt, men også at gå på kompromis og være loyal mod det fælles.

  Du vil have en fordel som ansøger, hvis du

  • brænder for livet i en børnehave, og ved at det er indenfor det felt du vil arbejde.
  • er interesseret i børns leg - og selv kan lege
  • synes børnenes perspektiv er spændende
  • er glad for udelivet
  • har arbejdet som stuepædagog i en anden institution
  • sætter pris på et godt grin, og en uformel omgangsform
  • har erfaring med eller indsigt i arbejdet med læreplaner
  • har arbejdet med Trivselsvurdering i "Hjernen og Hjertet" (i Slagelse også kaldet TOPI)

  Kun uddannede pædagoger kommer i betragtning til jobbet, ligesom det også kun er via ansøgningsformularen jobbet kan søges.

  Mere information

  om Børnehaven Mariehønen kan findes på
  Ved yderligere spørgsmål kan
  • leder af Børnehaven, Leon Rink, kontaktes på telefon 24 94 57 11.

  Ansøgningsfrist

  • 12. december 2021

  Samtaler afholdes onsdag den 15. december 2021.


   

  Søg stillingen Pædagog til Børnehav... (nyt vindue)
 • 13-12-2021 Hvornår har du sidst sat spor i et andet menneskes hjerte? (social-/sundhedsfaglig profil)
  På Forsorgscenter Toften gør vi det hver dag, så er du en næstekærlig social- eller sundhedsarbejder med høj faglighed og stor menneskelighed, skal du læse videre - og søge nyt job!

  Forsorgscenter Toften søger en uddannet sygeplejerske, socialrådgiver eller socialpædagog med et højt fagligt niveau og med-menneskelige egenskaber, hvor rummelighed og næstekærlighed er i højsædet.
  Stillingen er i det udekørende §85 team, der også varetager efterforsorg efter Housing First metoden CTI. Du vil som kommende kollega på Toften få dygtige, engagerede kolleger og en stilling med høje krav til faglighed, refleksionsniveau og selvstændighed med frihed under ansvar. Det er et udfordrende og krævende arbejde, der samtidig er meget givende, hvis du trives i at samarbejde med mennesker i udsatte livspositioner.

  Forsorgscenter Toften er en selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde, der har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Forsorgscenteret består af et §110-tilbud, som er akuttilbud til mennesker, der enten er reelt eller funktionelt hjemløse, §99, der er opsøgende gadeplansarbejde, §85, der er støtte i eget hjem, og DSH, der er støtte iht. både §85 og §83. Derudover er der ofte forskellige projekter af kortere eller længere varighed.

  Gældende for hele organisationen er, at der arbejdes værdibaseret. På Forsorgscenter Toften følger vi også Slagelse Kommunes værdier. Vi er modige, og vi tør vise vores egen sårbarhed i refleksionen, både når det er svært, når vi har brug for hjælp, og vi husker at fortælle og anerkende, når det går godt. Vi er tydelige i vores kommunikation både internt i organisationen, overfor samarbejdspartnere og ikke mindst overfor de mennesker, vi samarbejder med. Vi ved, hvad vi står for, og vi står ved det. Vi er kompetente i vores opgaveløsning og går ikke efter de nemme løsninger men efter de bedste løsninger. Vi gør det med glæde, godt humør og en konsekvent tro på, at vi gør en forskel, og at vi kan lykkes i vores samarbejde med borgerne. Derudover er rummelighed en gennemgående værdi i hele organisationen i både tanke og handling. Da vi er en del af KFUM's Sociale Arbejde, har vi også næstekærlighed som en grundlæggende værdi og vi tror på at mennesker sætter spor i hinandens hjerter.

  Vi forventer, at du

  • lever op til vores forventninger om høj faglighed og kan stå inde for vores værdigrundlag.
  • er en god og sjov kollega.
  • har en relevant uddannelse.
  • kan være fleksibel med arbejdstid, der som udgangspunkt ligger mandag-fredag 08:00-16:00.
  • kan formulere dig i både skrift og tale.
  • har IT-kompetencer på brugerniveau, så dokumentation m.v. ikke er problematisk.
  • kan planlægge din egen tid og arbejde struktureret.
  • kan se succeser og bruge dem til at imødegå udfordringer.

  Arbejdet foregår primært ude i borgernes hjem, så du skal trives med at arbejde meget selvstændigt og alene, selvom kolleger og leder ikke er længere end et telefonopkald væk. Vi holder ugentlige refleksioner samt refleksioner ad hoc, og vi har supervision med ekstern supervisor ca. hver 6. uge.

  Da opgaverne i det udekørende §85 team er af pædagogisk karakter, men også rummer en del praktiske opgaver, er det nødvendigt, at du kan se faglighed i også at skulle svinge en kost og tømme et køleskab, og at du ikke har en sart lugtesans. Opgaverne der varetages i teamet er specialiserede opgaver.

  Toftens afsæt i KFUM's Sociale Arbejde betyder, at vi ofte går et skridt eller to ekstra i samarbejdet med borgeren. Nogle gange går vi foran borgeren andre gange ved siden af eller bagved, men vi går altid med henblik på, at borgeren skal komme til at gå så selvstændigt som overhovedet muligt. De mennesker, vi samarbejder med, lever ofte et mere eller mindre kaotisk liv, som de kan være groet fast i, og mange kan have en adfærd, der af det omkringliggende samfund opleves som aparte. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv, i det recovery-orienterede perspektiv, da det hos os er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Forventet tiltrædelse

  • 1. februar 2022

  Yderligere oplysninger

  om stillingen - kontakt
  • teamleder Anne Mette Konstmann Thomsen på telefon 23 82 91 39
  eller på Toftens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • mandag den 13. december 2021 kl. 08.00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler finder sted torsdag den 16. december 2021.

  Ansøgning og bilag gemmes højst 3 uger, efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes. Vi glæder os til at høre fra dig.


   

  Søg stillingen Hvornår har du sidst... (nyt vindue)
 • 13-12-2021 Nye kollegaer (sundhedsfaglige profiler) til Park Allé
  Vi har på botilbuddet Park Allé i Skælskør et ønske om at få nye kolleger til vores hold af dygtige medarbejdere og dejlige beboere. Vi søger bredt og ser gerne at både pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter søger stillingerne.

  Vi er en del af Specialcenter Slagelse og bor i naturskønne omgivelser tæt ved både by og vand.

  På Park Alle bor der for tiden 15 unikke beboere. Vi har et særligt tilrettelagt tilbud for et par beboere, der får støtte én til én og derudover har beboerne forskellige handicaps og udviklingspotentialer, heriblandt autisme og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  Vi leder derfor efter kolleger, der kan arbejde integreret med pleje, omsorg og pædagogik.

  Vi er et kommunalt tilbud jf. ABL §105 stk. 2. med §85 støtte efter SEL.

  Da borgere på Park Alle er forskellige, har vi brug for, at du kender til (eller har lyst til at lære) at arbejde med

  • tegn til tale
  • low arousal
  • epilepsi
  • neuropædagogik
  • autisme

  Herudover forventer vi, at du

  • kan dokumentere elektronisk (vi arbejder i Sensum Bosted)
  • kan arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor der ofte sker noget uforudset
  • er en god kollega, der deltager aktivt i fællesskabet
  • har lyst til at dygtiggøre dig og lære fra dig, hvis du kan noget sejt
  • har mod på at arbejde med at integrere os i vores lokalsamfund

  Vi kan til gengæld love dig

  • skønne beboere
  • en spændende hverdag
  • tværfagligt samarbejde
  • faglige udfordringer
  • fantastiske og engagerede kolleger
  • et suverænt lokalområde
  • faglig sparring og supervision
  • frihed under ansvar
  • udvikling af vores bosted og medarbejdergruppen

  Vores beskedne mål er at være det bedste bosted i miles omkreds. Vi uddanner os løbende og har et mål om at være foran på den pædagogiske praksis.
  Det ugentlige timetal ligger mellem 28 og 35 timer, vi har skiftende arbejdstider (dag og aften), og arbejder hver anden weekend. Vi arbejder på en anden måde at organisere os på på sigt, men dette er det nuværende billede.

  Vi har brug for dig snarest muligt, men vi kan vente på den perfekte kollega.

  Er du nysgerrig på at høre mere,

  kan du kontakte daglig
  Se Park Allé's instagramprofil (nyt vindue) og
  læs om os på: Park Allé's hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  Lyder vi som et sted for dig, så send din ansøgning og relevante bilag afsted før den
  • 13. december kl. 12.00.

  Vi indkalder løbende til samtaler.

   

  Søg stillingen Nye kollegaer (sundh... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Pædagoger til Klubben på Antvorskov Skole
  Vi søger uddannede skole-/fritidspædagoger til "Klubben", som er vores klubtilbud for elever på 3. til 7. årgang.

  Du skal kunne tilbyde vores elever en spændende og udfordrende hverdag, hvor du kan indgå i et stærkt kollegialt fællesskab med høj faglighed. Hver dag skal du brænde for at skabe et godt klubtilbud til eleverne, som gør at de ønsker at komme og benytte sig af deres klubtilbud.

  Antvorskov Skole prioriterer at pædagoger arbejder tæt sammen om forberedelse af de aktiviteter, som elever tilbydes i Klubben. Du skal derfor både kunne samarbejde med dine kollegaer samt være selvstændig om opgaven.

  Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Som pædagog på Antvorskov Skole vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver:

  • Elevernes indbyrdes relationer og deres mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet
  • Planlægning og afvikling af aktiviteter, arrangementer, ture ud af huset i Klubben

  Vi kan tilbyde:

  • En pædagogstilling på 25 timer i vores klubtilbud plus timer i skoledelen f.eks. til understøttelse af undervisning i Håndværk og Design
  • En pædagogstilling på 30 timer i en af vores NEST klasse samt i vores klubtilbud
  • En alsidige arbejdsplads
  • Et tæt og forpligtende samarbejde med dine kollegaer
  • En arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
  • Mulighed for vikartimer i skoledelen

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog inden for skole/fritidsområdet
  • har erfaring inden for skoleområdet herunder undervisningserfaring
  • er målrettet, struktureret og ambitiøs i din udmøntning af pædagogisk praksis
  • tilbyder aktiviteter, som giver skolens elever en god og indholdsrig tid i Klubben
  • præger og medvirker til at skabe tryghed, læring og udvikling af børn
  • er gode til at danne gode relationer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse

  Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse af en pædagog til vores klubtilbud eller en pædagog i en kombinationsstilling til en NEST klasse samt Klubben, så hører vi gerne fra dig.

  Frist

  • 15. december 2021.
  Samtalerne vil blive afholdt løbende.

  Tiltrædelse:

  • 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale
  Yderligere oplysninger
  Britta Thomsen; Souschef på telefon 24 25 72 68 eller
  Hanne Vinten; Afdelingsleder for Indskoling på telefon 20 15 03 24.

  Se også skolens hjemmeside (nyt vindue)

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Pædagoger til Klubbe... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Slagelse Kommunes nye dagtilbud søger fantastiske medarbejdere (pædagog)
  Slagelse Kommunes nye dagtilbud søger fantastiske medarbejdere til opstart

  Om jobbet

  Vil du være med til at starte fremtidens dagtilbud i Slagelse Kommune?
  Har du en lille iværksætter i maven og kan du bringe det i spil ift. det gode børneliv for de allermindste?
  Er du faglig kompetent og har du mod på at være med fra starten, når vi sammen skal skabe de allerbedste rammer for børn OG voksne i Skovsøbakken?
  Så er det nu du skal sende os en ansøgning - for vi skal snart i gang!

  Skovsøbakken er Slagelse Kommunes kommende dagtilbud, der vil være beliggende i Slagelses nordøstlige del, et område der lige nu, er i rivende udvikling med nye boliger i naturskønne områder. Skovsøbakken står først færdig i starten af 2023, men der allerede er brug for os - det betyder også dig! Vi starter op i midlertidige lokaler allerede til januar 2022. Skovsøbakken skal her og nu, rumme tre vuggestuegrupper og en børnehavegruppe i opstartsfasen.

  Derfor er der brug for dig, der har det positive menneskesyn, den anerkendende, nærværende og respektfulde tilgang til børn, forældre og kollegaer. Dig, der har den fornødne fleksibilitet til at kunne manøvrere i det, der uden tvivl bliver en omskiftelig hverdag - og tage det hele med et smil.

  Derfor har vi brug for dig med det høje faglige niveau, der kan se behovet i øjeblikket og kan anvende alt det ovenstående til at få praksis til at køre, mens vi bygger vejen ind i fremtiden, alt i mens vi går på den.

  Vi har både brug for uddannede og ikke uddannede - erfaring er godt, men den rette personlighed og indstilling er endnu vigtigere.
  Sammen og fælles skaber vi de bedste læringsmiljøer for alle Slagelses børn.

  Fortæl os gerne hvad det er, der gør lige netop dig til noget særligt, og hvad du mener, at kunne bidrage med, ind i fremtidens dagtilbud.
  Vi tror på, at alle mennesker har noget at byde ind med og gør deres bedste. Vores forskelligheder ses som en ressource og en kvalitet, hvor vi sammen skaber noget værdifuldt.

  Vi vil det allerbedste for børn og voksne i Skovsøbakken og håber du vil være med på rejsen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst.

  Hvis du vil vide mere

  Kontakt
  • virksomhedsleder Charlotte Buur på telefon 24 44 69 97 eller på mail chbuu@slagelse.dk

  Frist

  • 15. december 2021

  Samtaler vil blive afholdt løbende med henblik på opstart fra 3. januar 2022.   

  Søg stillingen Slagelse Kommunes ny... (nyt vindue)
 • 16-12-2021 Brænder du for at gøre en forskel i Netværksstøtten i CPUS? (social-/sundhedsfaglig profil)
  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
  Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i Netværksstøtten? Vi søger en ny kollega med pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse til vores team på godt 20 medarbejdere.

  Netværksstøtten

  Netværksstøtten yder visiteret recoveryorienteret socialpædagogisk støtte efter SEL §85 til borgere mellem 18 og 65 år med psykisk sårbarhed og kognitiv funktionsnedsættelse i varierende grad samt tilstødende udfordringer som bl.a. ensomhed, misbrug, ledighed samt udfordringer i forhold til selvstændighed og mestring af livet. Vi yder i udgangspunktet støtten til borgerne i gruppeforløb og supplerer eventuelt med individuel støtte.
  Vi arbejder for at styrke borgernes selvstændighed, livsmestring, aktive deltagelse i samfundslivet, sundhed, trivsel og livskvalitet.

  Fagligt møder vi borgerne med udgangspunkt i en recoveryorienteret, systemisk og anerkendende tænkning og tilgang og arbejder metodisk med bl.a. narrativ praksis, neuropædagogik, ABC for mental sundhed og BKS (Bevægelse, Krop og Sind), netværksinddragelse og brobygning til civil- og lokalsamfundet og anvender systematisk FIT (Feedback Informed Treatment) som måling af den borgeroplevede effekt, dokumentation og løbende afstemning af mening i samarbejdet med borgerne. Det er en fordel at kende til og have erfaring med denne faglighed, men vi uddanner og sidemandsoplærer også løbende i centeret.

  Netværksstøttens indsatser ligger geografisk i hele Slagelse Kommune, og vi yder støtte til ml. 250 og 300 borgere i egen bolig. Medarbejderne kører ud fra 2 baser i hhv. Slagelse og Korsør. Det forventes, at du har kørekort og er fleksibelt indstillet i din ansættelse, da borgernes behov for støtte kan variere. Medarbejderne er i høj grad koordineret selvtilrettelæggende. Der ydes fleksibilitetstillæg og arbejdstid kan i hverdagene forekomme i tidsrummet ca. 7.00-22.00, ligesom der af og til - dog undtagelsesvis - vil kunne forekomme weekendarbejde.

  Kan du således

  • være tillidsskabende, inspirerende og skabe bæredygtige relationer?
  • stille dig ydmygt, hjælpsomt, understøttende og faciliterende i samarbejdet med borgerne?
  • arbejde selvstændigt, tværfagligt og samarbejde med andre aktører?
  • facilitere grupper og netværkssamarbejde?
  • være fysisk aktiv og bruge byens rum sammen med andre?
  • reflektere over din egen og andres praksis og forholder dig åben for læring?
  • ?skrive og formidle kompetent og naturligt knyttet til opgaven?

  Så tilbyder vi blandt andet

  • gode kollegaer og et stærkt fagligt fællesskab
  • høj grad af selvtilrettelæggelse og tæt sparring
  • løbende faglig supervision
  • stor indflydelse og mulighed for at præge udviklingen af den socialpædagogiske indsats
  • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft
  • telefon og iPad som arbejdsredskaber

  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for ny løn.
  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information eller har uddybende spørgsmål, kan du kontakte
  • Faglig koordinator Pernille Vestmose på telefon 21 46 37 57,
  • faglig koordinator Anneli Gjetting Strate på telefon 29 46 15 74 eller
  • leder Eddie Göttsch på telefon 20 67 00 53

  Uddybende information kan også findes på

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 16. december 2021, kl. 12.00.

  Samtaler finder sted tirsdag den 21. december. Eventuelt anden samtale finder sted den 22. december. Du kontaktes senest den 17. december, hvis du inviteres til samtale.

  Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. februar 2022.


  CPUS fik i oktober 2019 tildelt Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings faglige pris "Den flyvende Gris" for vores mangeårige arbejde med recoveryorientering og borgerinddragelse på alle niveauer fra daglig praksis til strategisk udvikling. Se evt. mere på Dansk Selskabs for Psykosocial Rehabiliterings hjemmeside (nyt vindue).   

  Søg stillingen Brænder du for at gø... (nyt vindue)
 • 20-12-2021 Sundhedsfaglige profiler til Skovvang Plejecenter
  Er du sygeplejerske, socialpædagog, pædagogisk assistent, farmakonom, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare demensramte borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenters skærmede afdelinger - dag eller aften.

  Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger først og fremmest til de skærmede boliger, men der er også ledige stillinger på de somatiske afdelinger. Vi søger både til dagvagt og aftenvagt.

  Det skal ikke være en hemmelighed, at Skovvang Plejecenter har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Når det er sagt, skal det også siges at stemningen blandt os kollegaer på Skovvang er at vi alle VIL Skovvang.
  Derfor søger vi nu kollegaer, der vil være med til at "genopbygge" organisationen sammen med os.

  Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til de demensramte beboere, så de lever de bedste liv, de kan. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.

  Fælles for alle stillingerne er at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for, at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte.

  For dagvagter er det ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend. For aftenvagter er det ugentlige timetal 28 timer med vagt hver anden weekend.

  Som basissygeplejerske skal du desuden have fokus på sygeplejeopgaver og faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Vores borgeres sygdomsbillede bliver stadigt mere komplekst, og antallet af sygeplejeydelser er stigende. Derfor har vi fokus på at løfte det faglige niveau hos alle medarbejdere.

  Som socialpædagog/pædagogisk skal du desuden have fokus på den neuropædagogiske tilgang til vores borgere med demens og være med til at skabe faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Det vil bl.a. være ved at udarbejde pædagogiske handleplaner for borgerne, der medvirker til at skabe tryghed i dagligdagen.

  Som farmakonom skal du desuden have fokus på medicin og medicinadministrationen. Du vil i dagligdagen varetage doseringsopgaver og med din faglighed være med til reflektere over borgerens medicin og forebyggelse af UTH'er af medicin.

  Som ergoterapeut skal du desuden have fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til demente borgere og medvirke til kvalificering af neuropædagogiske handleplaner. Erfaring med dysfagivurderinger vil være en fordel.

  Som social- og sundhedsassistent skal du desuden have fokus på de sygeplejefaglige opgaver og den sundhedsfaglige dokumentation.

  Skovvang - Et godt sted at være og bo

  For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

  Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.

  #kommunepånymåde

  Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

  Plejecenter Skovvang er en del af en klynge med to andre plejecentre: Hjemmet ved Noret og Møllebakken.

  Vil du vide mere?

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Salomonsen på telefon 24 83 28 41
  • virksomhedsleder Jane Kaae på telefon 40 11 30 51.

  Ansøgningsfrist

  • Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest 20. december 2021 kl. 08.00.
  • Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.


  Søg stillingen Sundhedsfaglige prof... (nyt vindue)
 • 31-12-2021 Skolekontaktpersoner
  Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole søger skolekontaktpersoner til modningsprojektet
  "Modning af model til indsatser og samarbejde for børn og unge med bekymrende skolefravær".
  Modningsprojektet slutter oktober 2023. Begge stillinger er på fuld tid, med ansættelse fra 1. marts 2022. Den ene stilling er et barselsvikariat.

  Barselsvikariatet er på fuld tid og med ansættelse fra 1. marts 2022.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning Kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at støtte barnet og den unge der har massivt skolefravær
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i fraværsteamet i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • faglig udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relations kompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed

  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til eller frikøbt til at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.
  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under Leder af PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 31. december 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 2 og 3.

  Søg stillingen Skolekontaktpersoner (nyt vindue)
 • 13-01-2022 Pædagog til Børnegårdens børnehave
  Vi forventer, at du har været på besøg inden du søger!

  Kan du genkende dig selv i blandt andet at være:
  • vild med at reflektere åbent med kollegaer og ledelse omkring børnenes udvikling trivsel, dannelse og læring
  • vild med at arbejde selvstændigt i mindre grupper gennem hele dagen
  • vild med at være kreativ sammen med børn og følge børnenes initiativer
  • vild med at være en medspiller i en kultur, hvor samarbejde og faglighed er i fokus
  • vild med stor frihed til at præge og påvirke det pædagogiske indhold under tydelige rammer
  • vild med at tage "ledelse" af vokseninitierede aktiviteter og børneinitierede aktiviteter i tæt samspil med kollegaer
  • vild med også at skulle lave skriftligt arbejde med beskrivelser af primærbørn
  • vild med at have samtaler med forældre fra en varieret forældregruppe.

  Kan du sige "JA" til ovenstående, skal du endelig ringe og aftale et besøg hos os, hvor du vil få et mere nuanceret indblik i, hvad vi forestiller os at tilbyde i forhold til en kommende pædagog i børnehaven.

  Børnegården søger en pædagog på 32-33 timer/uge til vores mellemgruppe (3-4,5 år) til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

  For at komme i betragtning til stillingen, skal du have været på besøg hos os, således at du på et godt grundlag kan tage stilling til om du vil arbejde hos os.

  I en eventuel ansøgning ønsker vi, at du beskriver, hvordan du er som pædagog i vores kontekst og i forhold til de udleverede materialer.

  Du kan læse mere om os på vores hjemmeside(nyt vindue). (nyt vindue)

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen og aftale et besøg, er du velkommen til at kontakte
  • leder Anders eller
  • souschef Jeanne på telefon 58 52 29 79

  Frist

  • 13. januar kl. 12.00
  Vi forventer at afholde to samtaler for de endelige kandidater.

  1. samtale forventes afholdt 20. januar 2021 i tidsrummet 9-15.
  2. samtale forventes afholdt 27. januar 2021 i tidsrummet 9-13.

  Børnegården er en stor institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
  Derudover har vi et aften- og natpasningstilbud for børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
  Børnegården er inspireret af Marte Meo og pædagogisk idræt i den pædagogiske tilgang.

  Søg stillingen Pædagog til Børnegår... (nyt vindue)
 • 14-01-2022 Unik stilling som pædagog i udegruppe - Børnegården
  Børnegården søger en pædagog på 32 timer pr. uge til genstart af vores udegruppe til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

  For at komme i betragtning til stillingen, ønsker vi at du har været på besøg.

  Kan du genkende dig selv i blandt andet at være

  • vild med udelivet sammen med både vuggestue- og børnehavebørn fra 7 forskellige stuer på skift i alt slags vejr
  • vild med læreplanstemaet - "Natur, Udeliv og Science"
  • vild med at være kreativ sammen med børn og helst med naturens redskaber
  • vild med at være en medspiller i en kultur, hvor samarbejde og faglighed er i fokus
  • vild med stor frihed til at præge og påvirke det pædagogiske indhold under tydelige rammer
  • vild med at tage "ledelse" af vokseninitierede aktiviteter og børneinitierede aktiviteter sammen med kollegaer fra de enkelte stuer.

  Kan du sige "JA" til ovenstående, skal du endelig ringe og aftale et besøg hos os, hvor du vil få et mere nuanceret mundtligt og skriftligt oplæg til, hvad vi forestiller os at tilbyde i forhold til en kommende "udegruppe 3.0" - udover vores forventninger til ansatte i Børnegården.

  For at komme i betragtning til stillingen, skal du have været på besøg hos os, således du på et godt grundlag kan tage stilling til om du vil arbejde hos os.

  Lidt om os

  Vi har tidligere haft stor pædagogisk succes med vores udegruppe, og det er nu tid til det, som vi kalder "genstart af Udegruppe 3.0".

  Hver stue har to dage i udegruppen i et rul med alle 7 stuer.
  Halvdelen af stuen den ene dag og den anden halvdel den anden dag.
  Du vil være sammen med pædagogmedhjælperen fra den pågældende stue.

  I en ansøgning ønsker vi, at du beskriver, hvordan du er som pædagog i vores kontekst og i forhold til de udleverede materialer.

  Kontakt

  • Anders (leder) eller Jeanne (souschef) på telefon 58 52 29 79 for at aftale besøg.

  Ansøgningsfrist

  • 14. januar kl. 09.00
  Vi forventer, at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.
  • 1. samtale forventes afholdt den 18. januar i tidsrummet 9.00-15.00.
  • 2. samtale forventes afholdt den 25. januar i tidsrummet 9.00-13.00.

  Børnegården er en stor institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
  Derudover har vi et aften- og natpasningstilbud for børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
  Børnegården er inspireret af Marte Meo og pædagogisk idræt i den pædagogiske tilgang.

  Søg stillingen Unik stilling som pæ... (nyt vindue)
Psykolog (1)
 • 10-12-2021 Behandler med psykologfaglig baggrund

  Klostermarken skole søger en psykolog med erfaring inden for udviklingsforstyrrelser og komorbiditet til en fast 37 timers stilling - start senest 1. februar 2022.

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år, med så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole.

  Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Fælles for børnene og de unge er, at deres aktuelle situation og de vanskeligheder de forstyrres af, bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene undervisnings system eller i tilknytning til det almene undervisningssystem. De har brug for et omfattende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats. Klostermarken skole arbejder helhedsorienteret og arbejder derfor i den kontekst som eleven er i - herunder familien og dens netværk.

  I samarbejde med psykologteamet løses desuden opgaver eksternt.

  Dine faglige kompetencer

  • relevant uddannelse. Du er uddannet psykolog, gerne med speciale indenfor børn og unge med særlige udfordringer
  • gerne erfaring eller interesse for/med behandlingsforløb
  • erfaring med at holde samtaler med børn og unge, gennemlæse sager, skrive skriftlige udtalelser og udredninger. Erfaring med psykologiske tests er en fordel
  • formidlingsevner. Det er en fordel for stillingen at have erfaring for at formidle viden om diagnoser og metoder på en inspirerende og let tilgængelig måde.

  Dine personlige kompetencer

  • er fleksibel, stabil og robust
  • bidrager aktivt til at opbygge et nyt helhedsorienteret kreativt behandlingsmiljø
  • stiller store krav til dig selv og din praksis. Reflektere over din egen praksis og åben over for andre faglige tilgange
  • er udadvendt resurse- og relationsorienteret
  • kan navigere i en hektisk hverdag
  • evner til at indgå i en organisation og være teamplayer - både se det enkelte barn, den enkelte personalegruppe og organisationens behov
  • interesse i og forståelse for dagbehandling. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra dagbehandling og kender til faglighed, præmisser og diskurser på området.

  Vores tilgang er systemisk og narrativ i en psykodynamisk ramme. Der arbejdes ud fra en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Det betyder, en vekslen for personalet - mellem en pædagogisk og en behandlende tilgang i deres dagligdag. En del af psykologernes opgave er at opkvalificere personalet til at varetage denne del af arbejdet, f.eks. via sparring og supervision.

  Arbejdsområde

  • koordination af behandlingen på og i relation til skolen
  • individuelle forløb/samtaler
  • gruppe/ klassebaserede tiltag
  • undervisnings/supervisions/sparrings- og observationsopgaver
  • tovholder på udarbejdelse af statusrapporter/ behandlingsplaner og underretninger
  • koordination og afholdelse af statusmøder
  • varetagelse af udvidet forældresamarbejde
  • samarbejde med tværfaglige ressourcepersoner
  • afholdelse af behandlingsmøder.

  Vi tilbyder

  • en skole med klare værdier og holdninger og en stærk, faglig, behandlingsmæssig tilgang
  • dygtige tværfaglige kolleger og professionel ledelse
  • godt arbejdsmiljø
  • mulighed for, at være med til at sætte sit præg på behandlingsarbejdet
  • ekstern supervision.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Herudover kan yderligere beskrivelse af skolen og dagbehandling findes på Klostermarken skoles hjemmeside (åbner i nyt vindue) (nyt vindue)

  Frist

  • 10. december kl. 12.00

  Samtaler forventes at blive afholdt i uge 50.

  Søg stillingen Behandler med psykol... (nyt vindue)
Lærer (5)
 • 08-12-2021 DSA-vejleder til Marievangsskolen
  Vi ønsker at opgradere indsatsen i forhold til undervisningen i dansk som andet sprog. Derfor søger vi en lærer med kompetencer indenfor dette område.

  Marievangsskolen er en skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 230 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 75 medarbejdere på skolen.

  Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

  Vi har i forvejen dygtige lærere, der underviser i dansk som andet sprog samt lærere i modtageklasserne, der står for undervisningen i basisdansk. Vores DSA-vejleder arbejder med vejledning og sparring af lærere og pædagoger, så elevernes sproglige kompetencer styrkes. Men vi har brug for yderligere en lærer på dette område. Stillingen indebærer undervisning af elever i modtageklasser samt vejledning af lærere og pædagoger i almen klasserne.

  Vi søger en lærer og vejleder, der

  • altid er nysgerrig på egen praksis og har kompetencerne til at vække andres nysgerrighed
  • er faglig dygtig og vægter relationskompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt
  • brænder for arbejdet med at styrke elevernes sproglige kompetencer - særligt med fokus på skolens yngste elever
  • tilgår vejledningsopgaven med respekt og samtidig kan give "en tilpas forstyrrelse"
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.
  Som vejleder er det vigtigt, at du kan indgå i, bidrage til og styrke udviklingen af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Ansvar, engagement og tillidsskabende kommunikation er vigtige værktøjer i denne udvikling.

  Du får din egen pc og arbejdsplads samt mulighed for flekstid.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte
  viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg 42 20 21 25 / jlels@slagelse.dk eller
  skoleleder Nanna Kessel 30 44 63 09 / nanke@slagelse.dk

  vores hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram.
  Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

  Ansøgningsfrist

  • 8. december 2021
  Ansættelsessamtaler
  • 14. december 2021
  Ansættelse
  • 1. februar 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt


  Søg stillingen DSA-vejleder til Mar... (nyt vindue)
 • 10-12-2021 Dansklærer og læsevejleder til Søndermarksskolen
  Vil du være med til at udvikle vores fremtidige læseindsats?

  Til februar søger vi en fuldtids læsevejleder eller erfaren dansklærer, der ønsker at varetage læsevejlederfunktionen og sideløbende uddanne sig til læsevejleder. Du er fagligt funderet og har erfaring med at undervise elever med dysleksi, og vil medvirke til, at udvikle skolens fokus på læseindsats.

  Jobbet indebærer blandt andet

  • en koordinerende funktion i forhold til læseindsats, ordblindetest og opfølgning på elever
  • deltagelse i klassekonferencer, hvor testresultater i læsning og stavning analyseres og indsatser besluttes i samarbejde med klasseteam og afdelingsleder
  • gennemføre kurser for skolens elever med dysleksi
  • gennemføre danskfaglige indsatser i klasser
  • rådgive og vejlede kolleger i danskfaget
  • rådgive og vejlede ledelsen i forhold til indsatser og prioriteringer
  • tæt samarbejde med afdelingsleder med henblik på planlægning og koordinering af læseindsatser samt prioriteringer af ressourcer og indsatser.
  • medvirke til at udvikle den fremadrettede læseindsats på skolen

  Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring som dansklærer og gerne som læsevejleder
  • har pædagogisk indsigt, er visionær og har stor lyst til fortsat at udvikle dig fagligt og pædagogisk
  • er udviklingsorienteret, arbejder struktureret, engageret og er i stand til at inddrage og inspirere elever og kolleger
  • kan balancere mellem at vejlede og inspirer kolleger og kunne samarbejde tæt med ledelsen omkring læseindsatserne på Søndermarksskolen

  Vi tilbyder

  • et dynamisk og fagligt miljø med gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
  • roligt undervisningsmiljø med gode fysiske rammer
  • et godt og udviklende arbejdsmiljø
  • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • faglig sparring og kollegialt sammenhold
  • en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø

  Om os

  Søndermarksskolen er en attraktiv skole i Slagelse med gode faciliteter med 500 elever fra 0.-9.kl. samt specialklasserække. På vores skole er vi optagede af at sikre, at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet, at de er engagerede i deres læring og kan se deres fremskridt. Vi arbejder relationelt og ud fra grundsynet om, at læring og trivsel går hånd i hånd. Hos os er samarbejde essentielt, og du vil få mulighed for at udvikle dig sammen med engagerede og kompetente kolleger. Vi tror på, at professionelle læringsfællesskaber er nøglen til at lykkes med den spændende og komplekse opgave det er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Vi har fleksibel tilstedeværelse, egen computer og arbejdsmobil til alle medarbejdere.

  Hvis du synes ovenstående lyder spændende og kan se dig selv i det, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

  Yderligere oplysninger

  Du kan finde flere oplysninger på
  Du er også meget velkommen til at ringe til
  • skoleleder Henrik Hallig på telefon 20 11 73 68 eller
  • viceskoleleder Pia Haugaard på telefon 23 83 21 01.

  Ansættelsesdato

  • 1. februar 2022 eller snarest muligt.

  Ansøgningsfrist

  • 10. december.


   

  Søg stillingen Dansklærer og læseve... (nyt vindue)
 • 10-12-2021 Lærer til specialklasser på Søndermarksskolen
  Vi har tilgang af elever og søger derfor en god kollega. Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. februar 2022.

  Tror du på, at børn og forældre gør det bedste de kan? Er du inkluderende, fleksibel og rolig? Trives du med at arbejde systematisk med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, og har du blik for at udvikle elevernes styrkesider og ressourcer? Så er det dig vi søger.

  Målgruppen er børn med indlæringsvanskeligheder der har behov for et roligt og skærmet miljø med genkendelighed, struktur og forudsigelighed. Vi har på Søndermarksskolen skabt de rigtige rammer for vores elever og der er høj grad at trivsel og et godt arbejdsmiljø i vores klasser.

  Om jobbet

  Vi søger en lærer til vores specialklasser. Skolen har i alt seks specialklasser, som fordeler sig på indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Vores elever har indlæringsvanskeligheder og derfor brug for ro, forudsigelighed og struktur i dagligdagen.
  Du vil indgå i vores specialklasseteam, som består af 3 pædagoger og 8 lærere. Her skal du i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet varetage opgaver af socialpædagogisk karakter, fagfaglig undervisning og tæt forældresamarbejde.
  Du dækker et eller flere linjefag i dansk, matematik, engelsk, socialfag, n/t, kristendom, historie eller bevægelse. Stillingen kan kombineres med undervisning i vores distrikts klasser.

  Din profil

  Vi forventer, at du
  • kan skabe gode relationer og kan arbejde systematisk og struktureret
  • har faglige ambitioner - og kompetence til at omsætte dem til læring og viden hos eleverne
  • er kreativ, fleksibel og udviklingsorienteret - og forstår at udnytte mulighederne i skolens struktur til fordel for skolens elever
  • har mod og lyst til at synliggøre egen praksis i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse

  Vi tilbyder

  • et dynamisk og fagligt miljø med gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
  • roligt undervisningsmiljø med gode fysiske rammer
  • et godt og udviklende arbejdsmiljø med faglig sparring og kollegialt sammenhold
  • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø.

  Om os

  På Søndermarksskolen har vi 500 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse. Vi efter- og videreuddanner løbende vores personale på kurser, vi selv skræddersyr til vores behov.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Christina Egedal på telefon 29 74 61 31 eller
  • skoleleder Henrik Hallig på telefon 20 11 73 68

  Du kan finde flere oplysninger om Søndermarksskolen på

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 10. december


   

  Søg stillingen Lærer til specialkla... (nyt vindue)
 • 13-12-2021 Matematiklærer til Tårnborg Skole
  Tårnborg Skole søger lærer til ansættelse senest 1. februar 2022

  Vi søger

  Lærer til fastansættelse på 37 timer, som har erfaring med undervisningen og linjefagsuddannet i matematik til indskoling og mellemtrin. Andre fag som tysk, musik, naturfag, Fysik/kemi, madkundskab eller håndværk og design vil også være en fordel, men andre fagkombinationer ønskes også.

  Hvem er vi

  Tårnborg Skole er en 1- sporet skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi er en dejlig mangfoldig blanding af elever, forældre og kollegaer, som er med til at gøre arbejdet både udfordrende og spændende. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende.

  Vi forventer, at du er:

  • en dygtig og tydelig klasserumsleder
  • imødekommende, nærværende og positiv i forhold til elever, forældre og kollegaer
  • inkluderende, anerkendende og undersøgende i forhold til praksis
  • interesseret i det faglige og pædagogiske arbejde med børn
  • aktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team
  • i besiddelse af stærke relationskompetencer og kan sætte dem i handling
  • loyal i alle relationer og har gode samarbejdsevner

  Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer
  • En arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
  • Fokus på elevernes trivsel
  • Fokus på elevernes faglige resultater
  • Tæt samarbejde med forældre

  Arbejdstid

  I skolen er der fleksible arbejdstider - dog i gennemsnit tilstedeværelse på 36 timer (af 40 timer) pr. uge ved fuldtidsansættelse. Der er én fast mødedag om ugen.

  Hvis du vil vide mere - kontakt

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist og samtaler

  • Mandag den 13. december 2021 kl. 12.00
  • Ansættelsessamtaler onsdag den 15. december


  Søg stillingen Matematiklærer til T... (nyt vindue)
 • 31-12-2021 Skolekontaktpersoner
  Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole søger skolekontaktpersoner til modningsprojektet
  "Modning af model til indsatser og samarbejde for børn og unge med bekymrende skolefravær".
  Modningsprojektet slutter oktober 2023. Begge stillinger er på fuld tid, med ansættelse fra 1. marts 2022. Den ene stilling er et barselsvikariat.

  Barselsvikariatet er på fuld tid og med ansættelse fra 1. marts 2022.

  Slagelse Kommune er sammen med Hørsholm og Herning Kommuner udpeget af Socialstyrelsen til at udvikle indsatsmodeller til at nedbringe bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolen. Modeludviklingen forløber i to år og indbefatter løbende modeludvikling, praktisk afprøvning og national erfaringsudveksling. I projektet indgår ud over de tre kommuner og Socialstyrelsen også Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

  Opgaven som skolekontaktperson i projektet indebærer

  • samarbejde med familierne om at støtte barnet og den unge der har massivt skolefravær
  • tværprofessionelt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere om formulering og afprøvning af konkrete indsatser
  • tværfaglig sparring om skolefravær og mulige indsatser
  • tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i fraværsteamet i Slagelse Kommune
  • samarbejde med skoler og specialskoler om de enkelte børn og unge
  • metodeudvikling og udbredelse af metoden til andre faggrupper

  Vi tilbyder en arbejdsplads med

  • faglig udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • stor grad af indflydelse og selvstændighed og en uhøjtidelig omgangsform
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • et fagligt kompetent miljø
  • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • pædagogisk eller socialfaglig baggrund, gerne med videreuddannelse
  • erfaringer med at agere selvstændigt, sparre og træffe beslutninger med div. samarbejdspartnere
  • erfaringer med at skabe trivsel og læring for børn og unge
  • erfaring med forskellige tilgange til det specialiserede børne- og ungeområde, samt familier i en udsat position
  • særlige gode relations kompetencer
  • en udadvendt person med stor lyst til udvikling
  • selvstændighed og lyst til at arbejde i projekter
  • kørekort og bil til rådighed

  Projektets medarbejdere er forankret i forskellige afdelinger under Center for Børn og Unge. Medarbejderne vil være direkte ansat til eller frikøbt til at arbejde i projektet. Skolekontaktpersonen forankres i et fagfællesskab med de øvrige skolekontaktpersoner i Slagelse kommune. Skolekontaktpersonerne arbejder ud fra et mindset om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i skolen, og med en tæt kontakt til hjemmet.
  Vi er en integreret del af både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er vores opgave at bidrage til øget trivsel hos børn og unge på skolerne, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, styrke det enkelte barn samt indsatserne i forhold til barnet/den unge.

  Formelt ansættes skolekontaktpersonen under Leder af PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) i en enhed med de øvrige tre skolekontaktpersoner. I det daglige arbejde skal samarbejdet foregå med de øvrige medarbejdere i projektet, samt distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 31. december 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 2 og 3.

  Søg stillingen Skolekontaktpersoner (nyt vindue)
Leder (1)
 • 09-12-2021 Skoleleder Skælskør Skole
  Slagelse Kommune søger en engageret og handlekraftig skoleleder til Skælskør Skole.

  Skælskør Skole er en skole med 265 elever og 30 medarbejdere. Skolen ligger smukt, tæt på Skælskør Havn, med masser af muligheder for at involvere sig i byens liv.

  Skolen er kendt for at afprøve mange nye initiativer, eksempelvis fagdage, kunsttalentklasser samt praktik og semesterprøver i 9. klasse. Både medarbejdere og skolebestyrelse medvirker aktivt til denne rigdom af fornyelser.

  Lige nu har skolen en udfordring med et faldende elevtal i indskolingen. Denne tendens skal vendes ved en fokuseret og engageret indsats, som skolelederen står i spidsen for.

  Se yderligere under www.skaelskoerskole.slagelse.dk(nyt vindue).

  Forventninger til den nye skoleleder

  Skolelederen for Skælskør Skole indgår i Slagelse Kommunes skolevæsen, hvor samskabelse, høj kvalitet og inkluderende læringsmiljøer er i højsædet. Skolelederen skal give sit bidrag hertil ved at lede både opadtil, nedadtil og til siden.

  De vigtigste fokusområder er:
  • fastholdelse af Skælskør Skole som en rummelig skole, hvor alle børn, forældre og medarbejdere modtages med åbne arme
  • et særligt fokus på indskolingen, herunder sammenhængen mellem skole og SFO
  • en stærk kommunikation over for omverdenen, hvor skolens kvaliteter gøres tydelige - og de samme kvaliteter er tydelige i skolens hverdag
  • en fortsat udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor nye ideer afprøves, og hvor god praksis udbredes til hele skolen.
  I sin personlige adfærd skal skolelederen være:
  • engageret og udadvendt
  • i stand til at prioritere indsatserne og at holde fast i denne prioritering
  • handlekraftig
  • tydelig og overbevisende i sin kommunikation
  • lyttende og fleksibel i sit samspil med alle skolens interessenter og samarbejdspartnere.

  Om kommunen

  Slagelse Kommune er en kommune i udvikling og en organisation i udvikling. Der er ikke nogen direktion, men i stedet et chefteam, hvor alle chefer har mulighed og ansvar for at byde ind og skabe de rammer, som kommunens godt 6000 medarbejdere bevæger sig i. Vi udvikler kommunen gennem det tiltag, som vi kalder 'Kommune på ny måde', der dækker over, at vi skal være nysgerrige på vores fag og vores opgaveløsning, så vi vedvarende fokuserer på at give borgerne den bedste service.

  Slagelse Kommune spænder over et stort geografisk område og med et rigt liv i landdistrikterne og i købstæderne Slagelse, Korsør og Skælskør.

  Slagelse Kommune er som mange andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling, som giver et øget pres på kommunens økonomi og medarbejdere. Derfor er der igangsat en langsigtet og vedholdende kulturproces, hvor alle dele af kommunen opfordres til at være nysgerrige på den måde, opgaverne løses på, og ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange og processer. Mantraet er, at fortidens redskaber ikke kan løse fremtidens udfordringer, og derfor inviteres alle medarbejdere og ledere ind i forandringsprocessen, hvor pejlemærkerne er
  • "Bedre velfærd for borgerne"
  • Udviklende arbejdsfællesskaber som grundlag for holdbare løsninger
  • Sikring af en arbejdsplads, hvor glæden ved at skabe velfærd og udvikle sammen med borgere og erhvervsliv er i højsædet

  Som skoleleder på Skælskør Skole er man ligeledes den øverste ansvarlige for skolen på Julemærkehjemmet i Skælskør.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er på overenskomstvilkår for ledere i folkeskolen. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Slagelse Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse.
  Vi opfordrer til, at du kontakter:
  • Skolechef Dorthe Christiansen, telefon 20 14 35 13 eller dorch@slagelse.dk,
  • Seniorkonsulent Ulla Blom Kristensen, telefon 25 16 94 06 eller ubk@carematch.dk eller
  • Seniorkonsulent Erik Pedersen, telefon 51 63 11 43 eller epe@carematch.dk for yderligere oplysninger.
  Der vil indgå test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

  Besøg på skolen kan aftales med:
  Viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51 eller pksor@slagelse.dk.

  Tidsplan

  Ansøgningsfrist
  • 9. december
  Første samtale
  • 14. december
  Anden samtale
  • 17. december
  Forventet tiltrædelse
  • 1. februar 2022


  Søg stillingen Skoleleder Skælskør ... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 13-12-2021 Receptionist - Sundhed og Træning
  Har du lyst til at give vores borgeren en god oplevelse, både når de kontakter os på vores telefoner, men også når de møder op i vores træningscenter? Kan du lide at have mange bolde i luften, og trives du på en arbejdsplads med engagerede kollegaer og godt humør? Så er det måske lige dig vi søger, som receptionist i vores træningscenter i Korsør.

  Udover ovenstående skal du være god til IT og kunne navigerer i flere forskellige systemer. Du skal kunne lave kortere journalnotater i forbindelse med den telefoniske kontakt, du har med borgerne, og du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret. Derudover skal du evne at navigere mellem mange aktører og være fleksibel og serviceminded - både i forhold til borgere og kollegaer.

  Vi forventer at du har en uddannelse og/eller erfaring indenfor HK-området, eller det sundhedsfaglige område. Ligesom vi vægter højt, at du har praksiserfaring med borgerkontakt.

  Den primære opgave, som receptionist er, at besvare vores telefoner i tidsrummet 8-12 hver dag. Her modtages afbud eller andre henvendelser fra borgere, som går til genoptræning, samt henvendelser fra samarbejdspartnere m.v.

  Udover telefonerne varetages også følgende opgaver

  • behandle befordringsansøgninger og sende til økonomiafdelingen
  • trække kørelister til vores kørselsleverandør (dagligt)
  • vejlede borgerne i forhold til befordring i forbindelse med deres træningsforløb
  • håndtering af indkomne faktura
  • varebestilling
  • referent ved team og personale møder.

  Sundhed og Træning er Slagelse Kommunes afdeling for genoptræning og hverdagsrehabilitering. Vi har to træningscentre, et i Slagelse og et i Korsør og er ca. 35 medarbejdere fordelt på de to centre, samt et udekørende team på 13 medarbejdere.

  Vi har en receptionist ansat i begge afdelinger, og I samarbejder tæt i dagligdagen. I besvarer opkald på tværs af husene og alle administrative opgaver løses som en afdeling.

  Passer ovenstående med en stilling, som du kan se dig selv i, så tøv ikke med at sendes os din ansøgning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 25-27 timer/uge med ansættelse pr. 1. februar 2022.

  Ansættelsessted: Linde allé 56 i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder i Sundhed og Træning

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 13. december 2021

  Der afholdes samtaler torsdag den 16. december 2021 på Linde Allé 56, Korsør.

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.

  Søg stillingen Receptionist - Sundh... (nyt vindue)
 • 23-12-2021 Kontorassistent til Kommunale havne og færger
  Da vores kontorassistent har valgt at søge nye udfordringer efter 20 år ansættelse, har vi brug for dig som vores nye kollega.

  Agersø Omø færgerne er et rederi som hører under Slagelse Kommune, dertil har vi 3 kommunale havne.
  • 20 ansatte på færgerne.
  • 3 havnefogeder.
  • 2 færger.
  • 1 passagerbåd.
  • 4 havne.

  Dine primære opgaver

  • Passe pladsbestilling.
  • Indberetning af løn/ferie-overtid.
  • Hjælpe med opfølgning af overenskomst.
  • Hjælpe med opfølgning på politiske henvendelser.
  • Øvrige administrative opgaver.

  Vi forventer

  • En vis erfaring i telefonpasning og kundehenvendelser.
  • Struktureret og selvstændigt arbejdende, men også en teamplayer.
  • Samarbejde med flere faggrupper.
  • God kommunikation skriftlig og mundtligt.

  Vi tilbyder

  • Ansættelse i en organisation med fokus på faglighed, trivsel og services.
  • Et miljø med høj fart på i perioder.
  • En afslappet omgangstone med vægt på engagement og samarbejde.

  Løn og ansættelsesforhold er efter Hk overenskomst.
  Tiltrædelse efter aftale.
  Læs mere om Slagelse Kommune på www.slagelse.dk

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Michael Due på telefon 21 32 47 63 eller
  • Tine Meyer på telefon 20 26 85 51

  Ansøgningsfrist

  • 23. december 2021

  Ansættelsessamtaler afholdes den 6. januar 2022.
   

  Søg stillingen Kontorassistent til ... (nyt vindue)
Fysioterapeut (2)
 • 06-12-2021 Sagsbehandlende ergo-/fysioterapeut til Hjælpemiddelområdet
  Sagsbehandlende ergo-/fysioterapeut søges til fast stilling 37 timer til Hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune, med ansættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

  Brænder du for sagsbehandling indenfor Hjælpemiddelområdet og har du ydermere specifik viden og erfaring med sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber, så er det måske lige netop dig vi står og mangler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer i henhold til Servicelovens §§ 112, 113 og 116.

  Vi forventer at du har erfaring og kendskab til flere typer af hjælpemidler, og erfaring og kendskab med sagsbehandling på området.

  Vi søger meget gerne specifikt en terapeut som også har viden og erfaring indenfor sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber.
  Vi får mange akutte henvendelser indenfor disse områder og har derfor brug for at tilføre afdelingen flere kompetencer indenfor dette felt.
  Dine primære arbejdsopgaver løses i afd. dog med mulighed for at tage på hjemmebesøg i de sager hvor det er nødvendigt.

  Yderligere kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring er på dagsordenen, vil vi vægte højt. Din hverdag vil blive fyldt med opgaver, der kræver at du kan holde mange bolde i luften, at du kan lide at have travlt, at du udfordrer og drøfter problemstillinger med kolleger og leder, for derefter selv at bringe din faglighed i spil i opgaveløsningen.
   

  Din profil - Du

  • har en baggrund som ergoterapeut eller fysioterapeut
  • brænder for sagsbehandling af genbrugshjælpemidler
  • har erfaring med Servicelovens §§112, 113 og 116
  • har meget gerne specifik viden og erfaring indenfor telefonisk sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber, som du kan bringe i spil både i egen afdeling men også på tværs af Center for Sundhed og Ældre
  • ønsker at være med til at udbrede viden om området samt udvikle og højne det faglige niveau på området
  • har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere - både mundtligt og skriftligt
  • er indstillet på og brænder for at have en tæt og daglig dialog med både borgere og samarbejdspartnere
  • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og på alle niveauer i organisationen
  • elsker at have travlt og få noget fra hånden
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaverne
  • er samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø, hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret
  • er i besiddelse af kørekort.
   

  Vi kan tilbyde

  Et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på Hjælpemiddelområdet. Du bliver en del af Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Ældre, der består af genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og et hjælpemiddeldepot. Derudover har du et tæt samarbejde med andre afdelinger i Center for Sundhed og Ældre, blandt andet visitationen, hjemme- og sygeplejen, plejecentrene og terapeuterne på genoptræningsområdet.

  Du bliver en del af et stort arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinanden og arbejder sammen for at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på videndeling, læring og at vi også har det sjovt, når vi går på arbejde.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge.

  Din primære arbejdsplads vil være på Industrivej 9, 4200 Slagelse.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Karen Jørgensen, telefon 58 57 97 89 eller
  • TR Louise Dalsgaard telefon 58 57 97 97.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 6. december 2022.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 9. december 2022.   

  Søg stillingen Sagsbehandlende ergo... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Motorikkonsulent (ergoterapeut eller fysioterapeut) til PPR
  - Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)

  Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. februar 2022

  Opgaven som motorikkonsulent indebærer

  • Undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
  • Rådgivning til medarbejdere i skoler og dagtilbud, samt børnenes forældre
  • Tværfaglige udviklingsopgaver inden for området "Krop, læring, udvikling"
  • Aktiv medvirken i udviklingsarbejdet "Bevægelse i Dagtilbud og Skoler" (BiDS)

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • uddannelse og erfaring som ergoterapeut eller fysioterapeut
  • kender børnemotorikkens værktøjskasse (Fx test, så som M-ABC, SP/SPM, OPT)
  • interesse i neuroaffektiv udviklingsforståelse (Susan Hart) og indsatser rettet mod det førsproglige område i børns udvikling, (TheraPlay)
  • blik for sit fag i en større, tværfaglig og pædagogisk-psykologisk sammenhæng

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
  PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge alle børn og unges deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skoler i en afstemt balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og støtte det enkelte barns udvikling.
  Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser.
  Aktuelt er der stor politisk interesse for udvikling af krop og bevægelse i dagtilbud og skoler. PUI har og får yderligere en central rolle i dette alment forebyggende udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet sker i tæt forbindelse med sundhedstjenesten, samt kultur- og fritidsområdet.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler.
  Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelseområdet, samt det sydlige opland. I det geografiske område vil man som motorikkonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et stærkt, fagligt fællesskab mellem alle fem (snart seks) motorikkonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

  Yderligere information

  kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 20. december 2021.


   

  Søg stillingen Motorikkonsulent (er... (nyt vindue)
Ergoterapeut (3)
 • 06-12-2021 Sagsbehandlende ergo-/fysioterapeut til Hjælpemiddelområdet
  Sagsbehandlende ergo-/fysioterapeut søges til fast stilling 37 timer til Hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune, med ansættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

  Brænder du for sagsbehandling indenfor Hjælpemiddelområdet og har du ydermere specifik viden og erfaring med sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber, så er det måske lige netop dig vi står og mangler.

  Arbejdsopgaver og arbejdsområder

  Sagsbehandling og afgørelser af ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer i henhold til Servicelovens §§ 112, 113 og 116.

  Vi forventer at du har erfaring og kendskab til flere typer af hjælpemidler, og erfaring og kendskab med sagsbehandling på området.

  Vi søger meget gerne specifikt en terapeut som også har viden og erfaring indenfor sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber.
  Vi får mange akutte henvendelser indenfor disse områder og har derfor brug for at tilføre afdelingen flere kompetencer indenfor dette felt.
  Dine primære arbejdsopgaver løses i afd. dog med mulighed for at tage på hjemmebesøg i de sager hvor det er nødvendigt.

  Yderligere kompetencer som engagement, et godt personligt match samt evnen og ønsket om en faglig og personlig kompetenceudvikling i et miljø hvor forandring er på dagsordenen, vil vi vægte højt. Din hverdag vil blive fyldt med opgaver, der kræver at du kan holde mange bolde i luften, at du kan lide at have travlt, at du udfordrer og drøfter problemstillinger med kolleger og leder, for derefter selv at bringe din faglighed i spil i opgaveløsningen.
   

  Din profil - Du

  • har en baggrund som ergoterapeut eller fysioterapeut
  • brænder for sagsbehandling af genbrugshjælpemidler
  • har erfaring med Servicelovens §§112, 113 og 116
  • har meget gerne specifik viden og erfaring indenfor telefonisk sagsbehandling i forhold til udskrivelser, tryksår og APV-redskaber, som du kan bringe i spil både i egen afdeling men også på tværs af Center for Sundhed og Ældre
  • ønsker at være med til at udbrede viden om området samt udvikle og højne det faglige niveau på området
  • har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere - både mundtligt og skriftligt
  • er indstillet på og brænder for at have en tæt og daglig dialog med både borgere og samarbejdspartnere
  • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og på alle niveauer i organisationen
  • elsker at have travlt og få noget fra hånden
  • forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaverne
  • er samarbejdsvillig og har et godt humør, som gør at du fungerer i et miljø, hvor vi har travlt, og dagligt er udfordret
  • er i besiddelse af kørekort.
   

  Vi kan tilbyde

  Et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen på Hjælpemiddelområdet. Du bliver en del af Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Ældre, der består af genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og et hjælpemiddeldepot. Derudover har du et tæt samarbejde med andre afdelinger i Center for Sundhed og Ældre, blandt andet visitationen, hjemme- og sygeplejen, plejecentrene og terapeuterne på genoptræningsområdet.

  Du bliver en del af et stort arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinanden og arbejder sammen for at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på videndeling, læring og at vi også har det sjovt, når vi går på arbejde.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge.

  Din primære arbejdsplads vil være på Industrivej 9, 4200 Slagelse.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Hvis du vil vide mere

  om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Karen Jørgensen, telefon 58 57 97 89 eller
  • TR Louise Dalsgaard telefon 58 57 97 97.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 6. december 2022.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 9. december 2022.   

  Søg stillingen Sagsbehandlende ergo... (nyt vindue)
 • 15-12-2021 Motorikkonsulent (ergoterapeut eller fysioterapeut) til PPR
  - Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)

  Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. februar 2022

  Opgaven som motorikkonsulent indebærer

  • Undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
  • Rådgivning til medarbejdere i skoler og dagtilbud, samt børnenes forældre
  • Tværfaglige udviklingsopgaver inden for området "Krop, læring, udvikling"
  • Aktiv medvirken i udviklingsarbejdet "Bevægelse i Dagtilbud og Skoler" (BiDS)

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • uddannelse og erfaring som ergoterapeut eller fysioterapeut
  • kender børnemotorikkens værktøjskasse (Fx test, så som M-ABC, SP/SPM, OPT)
  • interesse i neuroaffektiv udviklingsforståelse (Susan Hart) og indsatser rettet mod det førsproglige område i børns udvikling, (TheraPlay)
  • blik for sit fag i en større, tværfaglig og pædagogisk-psykologisk sammenhæng

  Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
  PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge alle børn og unges deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skoler i en afstemt balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og støtte det enkelte barns udvikling.
  Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser.
  Aktuelt er der stor politisk interesse for udvikling af krop og bevægelse i dagtilbud og skoler. PUI har og får yderligere en central rolle i dette alment forebyggende udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet sker i tæt forbindelse med sundhedstjenesten, samt kultur- og fritidsområdet.

  Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler.
  Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelseområdet, samt det sydlige opland. I det geografiske område vil man som motorikkonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et stærkt, fagligt fællesskab mellem alle fem (snart seks) motorikkonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

  Yderligere information

  kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 15. december 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 20. december 2021.


   

  Søg stillingen Motorikkonsulent (er... (nyt vindue)
 • 20-12-2021 Sundhedsfaglige profiler til Skovvang Plejecenter
  Er du sygeplejerske, socialpædagog, pædagogisk assistent, farmakonom, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare demensramte borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenters skærmede afdelinger - dag eller aften.

  Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger først og fremmest til de skærmede boliger, men der er også ledige stillinger på de somatiske afdelinger. Vi søger både til dagvagt og aftenvagt.

  Det skal ikke være en hemmelighed, at Skovvang Plejecenter har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Når det er sagt, skal det også siges at stemningen blandt os kollegaer på Skovvang er at vi alle VIL Skovvang.
  Derfor søger vi nu kollegaer, der vil være med til at "genopbygge" organisationen sammen med os.

  Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til de demensramte beboere, så de lever de bedste liv, de kan. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.

  Fælles for alle stillingerne er at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for, at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte.

  For dagvagter er det ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend. For aftenvagter er det ugentlige timetal 28 timer med vagt hver anden weekend.

  Som basissygeplejerske skal du desuden have fokus på sygeplejeopgaver og faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Vores borgeres sygdomsbillede bliver stadigt mere komplekst, og antallet af sygeplejeydelser er stigende. Derfor har vi fokus på at løfte det faglige niveau hos alle medarbejdere.

  Som socialpædagog/pædagogisk skal du desuden have fokus på den neuropædagogiske tilgang til vores borgere med demens og være med til at skabe faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Det vil bl.a. være ved at udarbejde pædagogiske handleplaner for borgerne, der medvirker til at skabe tryghed i dagligdagen.

  Som farmakonom skal du desuden have fokus på medicin og medicinadministrationen. Du vil i dagligdagen varetage doseringsopgaver og med din faglighed være med til reflektere over borgerens medicin og forebyggelse af UTH'er af medicin.

  Som ergoterapeut skal du desuden have fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til demente borgere og medvirke til kvalificering af neuropædagogiske handleplaner. Erfaring med dysfagivurderinger vil være en fordel.

  Som social- og sundhedsassistent skal du desuden have fokus på de sygeplejefaglige opgaver og den sundhedsfaglige dokumentation.

  Skovvang - Et godt sted at være og bo

  For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

  Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.

  #kommunepånymåde

  Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

  Plejecenter Skovvang er en del af en klynge med to andre plejecentre: Hjemmet ved Noret og Møllebakken.

  Vil du vide mere?

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Salomonsen på telefon 24 83 28 41
  • virksomhedsleder Jane Kaae på telefon 40 11 30 51.

  Ansøgningsfrist

  • Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest 20. december 2021 kl. 08.00.
  • Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.


  Søg stillingen Sundhedsfaglige prof... (nyt vindue)
Elevstillinger (2)
 • 02-01-2022 Social- og sundhedsassistentelever - Hold april 2022
  Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 18. april 2022.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet Social- og Sundhedshjælper.
  • Er du uddannet Social og Sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistent elev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  SSA-elever der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.
  Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på SOSU-ZBC.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)

  Om din ansøgning

  I din ansøgning skal du begrunde din motivation for at uddanne dig til Social og Sundhedsassistent. Du skal vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation.

  Vigtigt

  Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til
  statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 03-04-2022 Elever til Samlet forløb GF2 og SSA-uddannelsen juni 2022
  Slagelse Kommune søger elever over 25 år med "Uddannelsesbrev" fra SOSU ZBC til uddannelsesforløb rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart den 13. juni 2022 på grundforløb 2.

  Vi søger elever som har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus

  Desuden skal du være

  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning
  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring
  • god til at begejstre og lade dig begejstre
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer

  Information om social- og sundhedsassistentuddannelsen

  Social- og sundhedsassistenter arbejder med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil som social- og sundhedsassistentelev i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejde med uddannelsens kerneområder.

  Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse som indeholder praktik bl.a. indenfor ældreområdet og psykiatrien i Slagelse Kommune og teoretisk undervisning på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

  Slagelse Kommune søger elever som er over 25 år og som på baggrund af en RKV-A (realkompetencevurdering) har fået et "Uddannelsesbrev" af SOSU ZBC rettet imod SSA uddannelsen

  Din ansættelse indeholder to uddannelsesforløb

  • Grundforløb 2 rettet imod SSA uddannelsen, varighed 20 uger i perioden: Forventet start 13. juni 2022
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen, varighed ca. 2 år og 9 måneder. Forventet start 21. november 2022.

  Du vil under hele uddannelsesforløbet blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

  Information om løn og ansættelsesvilkår

  Social og Sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Hvordan søger du stillingerne

  For at komme i betragtning til stillingerne skal du sende en ansøgning, via nedenstående link hvori du beskriver din motivation for SSA-uddannelsen herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.
  Du skal vedhæfte dit "Uddannelsesbrev" samt RKV-A. Hvis du har arbejdserfaring skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.
  Hvis du tilbydes ansættelse vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.
  Elever der tilbydes ansættelse på holdet bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.

  Du kan læse mere om uddannelsen til Social og Sundhedsassistent på SOSU-uddannelserne (nyt vindue)

  Vigtigt

  Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.
   

  Søg stillingen Elever til Samlet fo... (nyt vindue)
Dagplejer (1)
 • 17-12-2021 Dagplejere til Slagelse Dagpleje
  Dagplejere søges
  Har du lyst til at blive en del af et spændende job med masser af udviklingspotentiale, så er det dig vi søger!

  Oskar, Alina, Saga og Erdem søger en venlig voksen til at dele små og store oplevelser med!

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man kommer til at lære i løbet af hele sit liv!

  Slagelse Dagplejes Børnesyn
  Dét at være barn er en værdi i sig selv - Derfor værner vi om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. De udvikler sig sammen med andre, de trives i nærvær og glæde, når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

  Kan du stå inde for dette, og vil du opleve den glæde det er at give oplevelser og læring til næste generation, kan vi nu tilbyde dig et spændende og udfordrende job!

  Vi søger DIG, der

  • har bopæl i Slagelse Kommune
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der er plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor du er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • vil arbejde ud fra Slagelse Dagplejes Børnesyn
  • har forståelse og erfaring med 0-3 årige børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille krav til dig selv og dine omgivelser
  • Dikke er bange for at arbejde med IT.

  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

  Det kræves du har gennemført et godkendt førstehjælps kursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet,

  så ring mellem kl. 12.30 og 13.30 til
  • dagplejer Ulla Finne-Jakobsen på telefon 20 96 38 85
  • dagplejepædagog Linette Feldtstedt på telefon 24 79 24 17
  • dagplejeleder Pia Tramborg på telefon 24 79 23 53

  Ansættelsessamtaler og ansættelser løbende.

  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

  Læs mere om os på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue).

   

  Søg stillingen Dagplejere til Slage... (nyt vindue)