Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 25-05-2018 Souschef til Slagelse Musikskole - Genopslag
  Musikskolens souschef gennem de seneste 10 år har fået ansættelse tættere på familien, hvorfor vi søger en ny dygtig, kreativ og engageret souschef, der vil være med til fortsat at udvikle musikskolen med sans for nytænkning og samtidig bevaring af de kvaliteter, der ligger i en markant kulturel institution.

  Slagelse Musikskole er en væsentlig medspiller i kommunens kultur-, undervisnings- og erhvervsliv og tilbyder musisk undervisning på alle niveauer
  Stillingen omfatter bl.a. direkte personaleledelse, registrering af arbejdstid for lærere, tovholder for arrangementer og pædagogiske projekter samt de forefaldende opgaver i den daglige administration af skolen. Slagelse Musikskole har en bred lærerstab på ca. 44 meget kompetente undervisere og en administration bestående af sekretær, kommunikationsmedarbejder, økonomimedarbejder samt souschef og musikskoleleder.

  Vi søger en souschef med følgende kompetencer

  • musikfaglig baggrund. Uddannelse på konservatorie- eller universitetsniveau, eller tilsvarende erfaring indenfor musikmiljøet
  • kendskab til musikskolebranchen. Gerne erfaring fra tidligere ansættelser i musikskole/kulturskole
  • erfaring med personaleledelse med udgangspunkt i det anerkendende aspekt, gerne også med den særlige rolle som mellemleder, hvor hyppige skift mellem positioner som f.eks. stedfortræder, ledelse på mellemniveau og administrativ arbejdskraft er en del af hverdagen
  • grundlæggende forståelse af musikskolelærernes arbejdstidsregler
  • lyst til at tage rollen som tovholder og/eller dirigent og arrangør ved koncerter og diverse pædagogiske projekter
  • viden om/erfaring med undervisning og formidling af en bred vifte af genrer indenfor musik
  • kendskab til aspekterne i at undervise både centralt og decentralt, dvs. både i musikskolens egne lokaler og i lokaler i f.eks. folkeskoler, daginstitutioner, klubber mv.
  • erfaring med og ideer til undervisningsforløb i folkeskoleregi
  • erfaring med administration - herunder planlægning, dokumentation og projektledelse
  • gode IT-kundskaber
  • lyst til at undervise i eget instrument.  

  Vi søger en medarbejder med følgende personlige egenskaber

  • et empatisk menneske, der trives med at arbejde med mennesker med stort engagement i alle beslutninger og arbejdsopgaver
  • et fleksibelt menneske, der ved, at ting ofte ikke går helt som planlagt - og som trives med at finde gode løsninger efter forholdene og om nødvendigt improvisere
  • et udadvendt menneske, der opbygger gode netværk og trives i kontakten med vidt forskellige samarbejdspartnere
  • et positivt menneske med sans for humor - som sætter god tone, rar stemning og trivsel mellem mennesker højt.  

  Vi kan tilbyde

  • en stor og visionær musikskole med central og decentral undervisning
  • en musikskole med veludstyrede lokaler i Slagelse, Korsør og Skælskør samt egen koncertsal og adgang til flere, hvis behovet melder sig.
  • et godt fagligt miljø og politisk velvilje
  • en musikskole med tæt kontakt til lokale kulturaktører
  • løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.  

  Løn- og ansættelsesforhold

  Souschefen vil referere til musikskolelederen på Slagelse Musikskole.
  Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Lønnen afhænger af kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider.

  Flere oplysninger

  • musikskoleleder Berit Paludan: 5857 5581

  Frist for ansøgning

  • fredag, den 25. maj 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 11. juni 2018 fra kl. 10.00 på Slagelse Rådhus. Evt. 2. samtale vil foregå tirsdag den 12. juni.

  Se mere om musikskolen på hjemmesiden (nyt vindue)
  - facebook: Slagelse Musikskole & MGK

  Søg stillingen Souschef til Slagels... (nyt vindue)
Studiejob (2)
 • 07-06-2018 Studentermedhjælper til Folkesundhed
  Folkesundhed i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune søger en studentermedhjælp med en folkesundhedsprofil, der kan være med til at understøtte implementeringen af vores sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens gennemgående tema er "Sunde rammer hele livet", målet er at skabe en sund og attraktiv kommune for alle borgere - hele livet. Sundhedspolitikken har følgende indsatsområder: trivsel, bevægelse, kost, tobak, alkohol og misbrug. Du skal som studentermedhjælp understøtte de tiltag der er på de 6 indsatsområder i sundhedspolitikken.

  Arbejdsopgaver

  • praktiske og administrative opgaver i forbindelse med konkrete projekter (eksempelvis indenfor mental sundhed)
  • understøttelse i forbindelse med kommunens rygestrategi
  • hjælpe i forbindelse med afvikling af sundhedsuge 41
  • dataindtastning evt. også dataindsamling og databearbejdning
  • litteratursøgning/erfaringsopsamling (best practice)
  • Ad Hoc opgaver.

  Om dig

  • har interesse for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme
  • har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
  • gode skrivekundskaber
  • selvkørende, arbejder struktureret og systematisk, og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • opsøgende i forhold til nye opgaver.

  Vi tilbyder

  Et spændende og fagligt udfordrende miljø med engagerede kollegaer i en kommune, hvor vi prioriterer sundhedsområdet.
  Folkesundhed er en del af team Projekt og Analyse i Center for Sundhed og Ældre. Vi er 4 medarbejdere der arbejder med Folkesundhed. Der er en uformel omgangstone og højt til loftet.

  Stillingen er i udgangspunktet på 8 timer om ugen. Timerne ligger ikke faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.

  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Ældre, i teamet Folkesundhed Torvegade 15, 4200 Slagelse.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
  • udviklingskonsulent i Projekt og analyse - Folkesundhed i Center for Sundhed og Ældre Maria Bjerring Petersen på tlf. 58 57 40 14 / mail mapet@slagelse.dk (nyt vindue)

  Ansøgning

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.
  Ansøgningsfristen er torsdag d. 7. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt onsdag d. 13. juni 2018.

  Søg stillingen Studentermedhjælper ... (nyt vindue)
 • 11-06-2018 Studentermedarbejder til Fritidsafdelingen i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

  Vil du være med til at understøtte og videreudvikle idræts- og fritidsområdet samt eventområdet?

  Vi arbejder for, at flere danskere skal finde glæde gennem idræt og bevægelse. Et af indsatsområderne for at fremme bevægelse blandt borgerne i Slagelse Kommune er Events, der skal bidrage med at markedsføre, introducere og understøtte idrætten. Et event er idrætsweekenden, der har til hensigt at åbne dørene op i hallerne en weekend for alle borgere. Idrætsweekenden er et samarbejde med andre centre i Kommunen og foreningerne om at få flere til at søge ind i foreningerne.

  Arbejdsopgaverne vil relatere sig til følgende

  • Videreudvikling af idrætsweekenden
  • Skabe sammenhæng mellem idrætsweekend og andre projekter - herunder sundhedsugen
  • Koordinering af idrætsweekenden
  • Samarbejde med idrætsforeninger og andre mulige aktører
  • Understøtte andre events i kommunen
  • Ad hoc opgaver.

  Lidt om dig

  • Du har interesse for udvikling af idrætsevents
  • Du er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • Du arbejder struktureret og har overblik
  • Du kan arbejde selvstændigt, men søger også gerne sparring hos kollegaer
  • Du er studerende inden for retningerne; Serviceøkonom, Leisure management, Idræt og sundhed, Innovation og entrepeneurship eller anden studieretning med relevans for stillingen
  • Du kommer til at arbejde i Fritidsafdelingen i Slagelse sammen med engagerede kollegaer, der er i tæt dialog med kommunens foreninger, frivillige aktører og idrætsinstitutioner.

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på 6-8 timer ugentligt. Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt og tidsbegrænset til 6 måneder.

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • idræts- og facilitetskonsulent Oliver Carlson på telefon 51 36 45 11

  Frist

  • mandag den 11. juni 2018 kl.10.00

  Ansættelsessamtaler vil blive holdt den 14. og 15. juni i uge 24.

  Søg stillingen Studentermedarbejder... (nyt vindue)
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 25-05-2018 FOKUS søger forandringsagenter

  Enhed for forandring og udvikling: FOKUS: Fremtid - Fortid - Nutid

  FOKUS søger modige, positive og opmærksomme forandringsagenter til en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som er et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, og en helt ny forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, der skal hjælpe borgere med at se frem og ud i verden.

  Formålet med den nye enhed, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem.

  Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.

  Som forandringsagent i Fokus, vil du komme til at arbejde med og medskabe inden for følgende 3 kerneområder

  • Lærings- og mestringsforløb på 4-12 uger, hvor borgeren får intensiv og målrettet læring i forhold til de udfordringer der presser sig på
  • Online-funktion, så borgere kan henvende sig og få hjælp uden fremmøde. Herunder, uden ventetider, at kunne tage imod nye borgere, når de henvises fra andre kommunale enheder
  • Tovholderfunktion, der hjælper borgeren videre i livet og som skaber sammenhæng og inddrager borgeren i nye fællesskaber.

  Du skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at de skal have et klart formål,at tage afsæt i borgerens motivation, håb og drømme, være tidsafgrænsede, agile, have fokus på progression (læring) og være fællesskabsorienterede.

  Vi forventer, at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, men også turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, og kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

  Du skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, så du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Vi forestiller os, at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

  Vi ser gerne, at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

  Vi forventer, at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.

  Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.

  Den nye enhed har adresse på Æblehaven 1 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra 1. juli. Fokus har åbnet dørene for offentligheden den 1. april 2018.

  Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.

  Flere informationer

  Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • Thomas Dieckmann Amstrup tahan@slagelse.dk, telefon 21 23 81 35, som er leder af den nye enhed

  Frist

  • 25. maj 2018 kl. 12.00

  Samtaler finder sted: 28. og 29. maj 2018.

  Søg stillingen FOKUS søger forandri... (nyt vindue)
 • 25-05-2018 Jobformidler og Jobkonsulent

  Vi søger en jobformidler til jobafklaring og en jobkonsulent til sygedagpenge.


  Vi søger to nye kolleger, som har lyst til at arbejde i et spændende område, hvor trivsel og faglighed vægtes højt. Kan du lide at motivere og inspirere andre, og kan de se dig selv i job, hvor din indsats har betydning for andre mennesker? Så er stillingen som jobformidler eller jobkonsulent måske lige noget for dig.

  Der er tale om to ordinære ansættelser på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. juli 2018.

  Arbejdsopgaverne i stillingen som Jobkonsulent til sygedagpenge

  • match og borgeropfølgning
  • udsøgning af CV og match til job eller opkvalificeringsforløb
  • match af borger og plads i virksomhed - dialog med virksomheder om match
  • opfølgning på progression - skabe grundlag for ordinære timer
  • håndtere problemer/udfordringer i borgerforløb

  Stillingen som Jobformidler er en kombineret beskæftigelsesmedarbejder og jobkonsulentfunktion. Du vil beskæftige dig med borgere i jobafklaringsforløb, hvor du både vil have ansvaret for myndighedsdelen samt jobkonsulentfunktionen. Du vil blive en del af en gruppe på 6 jobformidlere.

  Har du erfaring som beskæftigelsesmedarbejder, som jobkonsulent eller relevant faglig uddannelse som f.eks. socialrådgiver eller socialformidler, vil dette være en fordel, men ikke et krav.

  Vi lægger meget vægt på følgende

  At du
  • som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • både er skriftligt og mundtligt velformuleret
  • er selvstændig og har gode samarbejdsevner

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi forsøger at hjælpe den sygemeldte og med at mobilisere egne ressourcer i arbejdet med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har ugentlige, faglige møder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din teamleder.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og tager os godt af hinanden. Der er meget liv på gangene, og vi kan godt lide, når dørene står åbne. Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi har flekstid.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn. Vi synes selv, at vi har fordelagtige lønforhold.

  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge en straffeattest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Vi ser frem til at modtage din ansøgning, relevante bilag samt straffeattest.

  Frist

  • Fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 29. maj 2018.

  Søg stillingen Jobformidler og Jobk... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (3)
 • 25-05-2018 Fire SSH/SSA'ere - Kongehaven
  Er du social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og brænder du for at hjælpe borgere i eget hjem, så er det lige dig vi søger.
  Vi har gode og dygtige kollegaer som er gået på efterløn, og en har søgt nye udfordringer.

  Derfor søger vi nye dygtige kollegaer.

  Vi arbejder i team hvor vi vægter samarbejde højt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til borgere, der ikke længere kan klare sig selv.

  Vi forventer at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv,stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • har kendskab til IT på brugerniveau
  • at du kan gøre dig forståelig på dansk.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • muligheder for faglig- og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.
  Stillingerne er på 32 timer ugentligt i dagvagt, hvor aftenvagt kan forekomme, og med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om tre faste stillinger; enten som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og et vikariat på et halvt år. Alle stillinger kan starte fra den 1. juni 2018 eller hurtigst muligt.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 25. maj kl. 10

  Send ansøgning og CV

  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dig selv, og hvordan du er som kollega. Lidt om dine erfaringer og faglige interesser.
  vi holder samtaler i uge 22

  Søg stillingen Fire SSH/SSA'ere - K... (nyt vindue)
 • 31-05-2018 SSH/SSA - ferievikarer - Plejecenter Solbakken

   Sommerferievikarer til Plejecenter Solbakken i Korsør

  Har du lyst til at arbejde som vikar og til at give beboerne i Plejecenter Solbakken et liv, der er værd at leve - hver dag?

   - så kan vi tilbyde dig ansættelse som vikar i perioden juni - september.

  Vi forventer, at du

  • har mulighed for at tage vagter både dag/aften og nat
  • er bevidst om dit ansvar, tager initiativ og har lyst til at indgå i samarbejdet med beboere, familier og kolleger
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • ikke holder længerevarende ferie i juli og august måned.

  Vi tilbyder

  • relevant introduktion
  • engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • personlig og faglig udvikling
  • en arbejdsplads med fokus værdig ældrepleje og respekt for den enkelte beboer og hvor arbejdsglæde er en naturlig del af hverdagen.


  Du brænder for at arbejde med mennesker og har "dit hjerte med på arbejde". Du kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i deres liv.

  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.

  Værdierne: Modig - Tydelig - Kompetent og - med glæde, er bærende i vores arbejde.

  Plejecenteret er delt op i mindre leve-bo miljøer hvor beboerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med fokus på god livskvalitet for den enkelte beboer

  Flere informationer

  Du er velkommen til at kontakte

  • centerleder Ingelise Holm på telefon 23 39 11 99 
  • koordinator Jane Andersen på telefon 58 38 01 77 for at høre nærmere om stillingen.


  Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med kopi af uddannelsesbevis og relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse og erfaring.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Ansøgningsfrist

  • 31. maj 2018


  Søg stillingen SSH/SSA - ferievikar... (nyt vindue)
 • 11-06-2018 Skælskør Plejecenter søger medarbejdere
  Er du den som har lyst til at være vores nye kollega som i samarbejde med engagerede, dygtige og modige medarbejdere, vil yde støtte, pleje og omsorg for vores beboere? Har du mod på at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Skælskør Plejecenter er et leve bo hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Vi har været genhuset på Blomstergården i Slagelse siden september 2016 og er NU ved at flytte hjem til vores ny renoverede Plejehjem i Skælskør.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og vi tror på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Derfor søger vi
  • en socialpædagog eller pædagogisk assistent på 30 timer pr. uge
  • en social- og sundhedsassistent på 28 timer pr. uge
  • en social- og sundhedshjælper på 30 timer pr. uge.

  Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

  Om dig
  Du
  • har en høj faglighed
  • brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på Eden Denmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens.

  Om os
  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • værdierne: Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Ansøgningsfrist
  • Mandag den 11 juni 2018 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. og 19 juni 2018.

  Ansættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Skælskør Plejecenter... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (5)
 • 24-05-2018 Social- og sundhedsassistenter til Specialcenter Slagelse

  Trives du med ansvar, selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse? Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø? Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed særligt med viden inden for medicinhåndering og plejeopgaver? Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, på Fasanstien, Korsør eller Park Alle, Skælskør.

  Vi tilbyder ansættelser på 30-32 timer pr. uge med skiftende arbejdstider.

  Du skal som person være i stand til at se den unikke person i plejen og omsorgen, så borgeren føler sig set, hørt og anerkendt i plejen. Selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænsede, er det vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder bl.a.

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • en personalegruppe med forskellighed som er en force
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision
  • faglig opkvalificering
  • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.

  Vi forventer, at du som social og sundhedsassistent

  • har kendskab til at arbejde med multihandikappede borgere
  • har erfaring med at varetage medicinhåndteringsopgaven
  • har lyst til at samarbejde med de andre medicinansvarlige
  • kan bidrage med at understøtte forberedelsen af det kommende risikobaserede tilsyn
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • Har kørekort
  • Har erfaring med digital dokumentationssystem.

  Yderligere oplysninger

  Du kan kontakte

  • Erik Sundgaard (leder af Park Allé) telefon 30 68 33 89 
  • Joan Jensen (leder på Fasanstien) telefon 40 89 22 86

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst.

  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt uge 22.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning bilagt eksamensbeviser m.v. bedes fremsendt senest

  • 24. maj 2018 kl. 12.00.


  Såfremt du ikke hører fra os senest den 31. maj 2018 er du ikke kommet i betragtning.  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 25-05-2018 Social- og sundhedsassistenter til Blomstergården
  Pleje og rehabiliteringsboligerne, Blomstergården søger snarest muligt social- og sundhedsassistenter på 30 timer ugentligt til dag- og senvagter, faste stillinger samt til barselsvikariat frem til februar 2019.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

  Vores ledige stillinger er i afsnit med somatiske plejeboliger.

  Forventninger til dig

  Vi ønsker social- og sundhedsassistenter der er faglige dygtige, såvel i praksis som i teori. Vi ønsker, at du har interesse og gerne erfaring med arbejdet omkring sosu-elever. Vi ønsker kollegaer der er gode til at planlægge dagen, så både borgere og personale får en god dag.
  Vi ønsker os endvidere kollegaer der har lyst til at tage ansvar, og gerne vil påtage sig funktioner i enhederne.

  Vi tilbyder

  Gode kollegaer med forskellig baggrund og viden. Tværfagligt miljø, hvor der er tæt samarbejde mellem sosu-personale, sygeplejersker og ergoterapeut. Afholdelse af triagemøder for at forebygge indlæggelse og højne fagligheden. Vi opstarter faglig sparring med læge hver 14. dag snarest.

  Løbende kompetenceudvikling, senest omkring sygdomslære, magtanvendelse og demens. Et frit miljø, hvor der er plads til at man selv har stor indflydelse på arbejdsdage.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret Centerleder Christina Aaberg på 29 27 37 82
  • daglig leder Louise Sjømann på 30 44 31 09.

  Frist for ansøgning

  • fredag den 25. maj 2018 kl. 8.00
  Samtaler forventes afholdt mandag den 28. maj.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 27-05-2018 SSA til dagvagt i rehabiliteringshuset på Blomstergården

  Rehabiliteringshuset, Hus C på Blomstergården søger social- og sundhedsassistenttil dagvagt 32 timer. Arbejde hver 2. weekend (ulige uge).


  Tiltrædelse 1. juli 2018 eller efter aftale. Enkelte 14-20 vagter vil forekomme.

  Blomstergården har 120 pleje- og rehabiliteringsboliger, heraf et rehabiliterings hus; Hus C, hvor stillingen er til besættelse.
  Hus C har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve-bo miljøer.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Borgere der bliver visiteret til C-huset, kommer primært fra sygehuset, hvor de visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Enkelte visiteres fra hjemmet til et aflastningsophold.
  Vi oplever en stigende kompleksitet, primært hos de borgere vi modtager fra sygehuset.

  Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde, velgennemførte udskrivelsesprocesser fra os, samt at undgå genindlæggelser.
  Der er i Hus C ansat SOSU-personale, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, samt kommunal læge og diætist er tilknyttet.
  Vi tager udgangspunkt i Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.

  Vi forventer, at du

  • kan udføre eller har lyst til at lære uddelegerede sygeplejeopgaver inden for diverse specialer
  • har lyst til at arbejde hverdagsrehabiliterende
  • er generelt fagligt stærk
  • er ansvarsbevidst
  • kan håndtere en hverdag med mange forskellige udfordringer
  • arbejder struktureret med dokumentation
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner
  • bidrager til at sikre sammenhæng i det tværsektorielle samarbejde
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsdag hvor ikke 2 dage er ens
  • en arbejdsplads med gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere (f.eks.: hjemmeplejen, visitationen, praktiserende læge, pårørende, sygehuset, sundhed og træning)
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med andre SSA'ere , sygeplejersker og terapeuter
  • hjemlige moderne omgivelser
  • stor fokus på maden og måltidernes betydning
  • et godt arbejdsmiljø og nærværende ledelse.

  Ønsker du mere information

  er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på tlf. 20 29 60 15.
   

  Frist

  • 27. maj 2018

  Samtaler vil blive afholdt den 29. maj.

  Søg stillingen SSA til dagvagt i re... (nyt vindue)
 • 04-06-2018 SSA Plejecenter Solbakken, Korsør

  Plejecenter Solbakken i Korsør søger SSA

  Har du lyst til nye udfordringer og medvirke til at beboerne i Plejecenter Solbakken lever et liv, der er værd at leve - hver dag?


  Vi har 2 ledige stillinger, hvoraf den ene stilling er tidsbegrænset i 2½ år. Begge stillinger er på 30-32 t./uge med arbejde hver 2. weekend primært i dagtimerne. Der skal dog påregnes enkelte aftenvagter.

  Du brænder for at arbejde rehabiliterende og habiliterende med fokus på høj faglighed, som er orienteret om den enkelte beboers helhedspleje.
  Det er en fordel, at du har praksis erfaring fra pleje-omsorgsområdet.

  Du har "dit hjerte med på arbejde", kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og livskvalitet.
  Det er nødvendigt, at du finder livsfilosofien EDEN Alternativ spændende, da vi arbejder med filosofien som en væsentlig del af vores kultur.
  Værdighed er omdrejningspunktet i plejen, omsorgen og samværet med beboerne.
  Det skal være naturligt for dig at opmuntre, inspirere og sikre at beboerne bevarer deres selvbestemmelse og deltager aktivt i hverdagslivet i Solbakken.

  Vores nye kolleger skal kunne

  • Indgå i relationer med beboerne/familierne og kolleger på en respektfuld måde
  • Trives i et værdibaseret miljø med frihed under ansvar
  • Bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • En arbejdsplads som bevarer og udvikler trivsel og livskvalitet i en tryg hverdag
  • Faglig sparring fra kompetente og glade kolleger
  • Udvikling og uddannelse af de nødvendige kompetencer.

  Værdierne: Modig - Tydelig - Kompetent og - med glæde, er bærende i vores arbejde.

  Plejecenter Solbakken danner rammen for 29 plejeboliger, 1 midlertidig bolig og en selvstændig plejeenhed med 21 ældreboliger.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Ingelise Holm på telefon 23 39 11 99
  • koordinator Jane Andersen på telefon 58 38 01 77 

  Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med kopi af uddannelsesbevis og relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse og erfaring.

  Ansøgningsfrist

  9. februar 2018 kl. 8.00.

  Du skal søge via digital selvbetjening på vores hjemmeside under Søg job.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Slagelse Kommune har besluttet, at der ved alle ansættelser skal foreligge straffeattest.

  Søg stillingen SSA Plejecenter Solb... (nyt vindue)
 • 11-06-2018 Skælskør Plejecenter søger medarbejdere
  Er du den som har lyst til at være vores nye kollega som i samarbejde med engagerede, dygtige og modige medarbejdere, vil yde støtte, pleje og omsorg for vores beboere? Har du mod på at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Skælskør Plejecenter er et leve bo hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Vi har været genhuset på Blomstergården i Slagelse siden september 2016 og er NU ved at flytte hjem til vores ny renoverede Plejehjem i Skælskør.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og vi tror på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Derfor søger vi
  • en socialpædagog eller pædagogisk assistent på 30 timer pr. uge
  • en social- og sundhedsassistent på 28 timer pr. uge
  • en social- og sundhedshjælper på 30 timer pr. uge.

  Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

  Om dig
  Du
  • har en høj faglighed
  • brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på Eden Denmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens.

  Om os
  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • værdierne: Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Ansøgningsfrist
  • Mandag den 11 juni 2018 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. og 19 juni 2018.

  Ansættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Skælskør Plejecenter... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (1)
 • 21-06-2018 Pædagogmedhjælper til Børnegårdens aften- og natpasning

  Børnegården søger en erfaren pædagogmedhjælper på 23 timer i et begivenhedsbegrænset vikariat til vores aften- og natpasning den 1. august eller snarest derefter (forventet varighed 10-12 måneder)

  OBS! For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har deltaget i informationsmødet onsdag den 30. maj kl. 16-17 i Børnegården inden du søger stillingen. Tilmelding til infomøde er nødvendigt. 

  Børnegården er en integreret institution med åbningstider mellem kl. 6.30 og 17.00 (fredag kl. 16.00), samt et aften- og natpasningsafsnit (Natugler) til børn, hvor forældrene har et arbejds- eller uddannelsesbetinget behov for pasning udenfor den normale åbningstid.

  Natuglerne tilbyder pasning af børn i tidsrummet kl. 17.00 til 08.00. Fredage åbner Natugler dog kl. 16.00.

  Natuglerne i Børnegården har en samlet åbningstid fra mandag morgen kl. 04.45 til lørdag morgen kl. 7.00.

  Tilbuddet om pasning i aften-, nat- og morgentimer gælder alle børn i alderen seks måneder til ti år, uanset om de i forvejen går i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller passes hjemme.

  Natuglerne er væsentligt anderledes end mere traditionelle daginstitutioner. Børnene vil eksempelvis i høj grad blive inddraget i praktiske gøremål som madlavning og lignende, ligesom der vil blive taget individuelle hensyn, hvad angår læsning af lektier, historielæsning, sengetider m.v. Alt sammen for at få børnenes hverdag i Børnegården til at ligne den, de kender hjemmefra.

  Vi er derudover i gang med at udvide Natuglerne til også at kunne understøtte sårbare familiers udfordringer. Det kan fx være indsatser i en begrænset periode, hvor vi giver redskaber til opdragelse; det gode aftensmåltid; den gode putning; smør den gode madpakke og meget andet.

  Det kræver, at du som personale er i stand til at kunne være direkte, men anerkendende, i din kontakt med sårbare/usikre forældre.

  Dine arbejdstider vil i grundvagtplanen ligge eftermiddage - aftener og nætter. Ved nattevagter er man vågen hele natten.

  Vi forventer, at du er indstillet på, at der kan være mange forskellige praktiske opgaver i løbet af natten.

  Du skal være indstillet på, at der er overlap med vuggestue, idet den ene stue bliver omdannet til aften- og natpasning.

  Du kommer til at indgå i et team med tre andre Natugler udover overlap med vuggestuepersonalet.

  Vi er interesserede i et bredt aldersmæssigt ansøgerfelt.

  Vi har bl.a. følgende forventninger

  Du

  •  har erfaring indenfor området med børn i alderen 6 måneder - 10 år
  •  er moden, ansvarsbevidst og mødestabil
  •  kan lide at arbejde alene dele af tiden
  •  har gode samarbejdsevner, og kan rumme forskellighed
  • vil arbejde på skæve arbejdstider
  •  har en anerkendende, omsorgsfuld og positiv tilgang til det enkelte barn og forældre
  •  er saglig
  •  vægter positiv kommunikation højt
  •  er fysisk og psykisk robust
  •  kan bevare overblikket i pressede situationer
  •  er fleksibel i forhold til ekstravagter med kort varsel i forbindelse med fravær.

   

  Læs mere på vores Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue)

  For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har deltaget i informationsmødet onsdag den 30. maj kl. 16-17 i Børnegården inden du søger stillingen.

  Tilmelding til infomøde er nødvendigt.

  OBS! Der udstedes IKKE frigørelsesattest.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte

  • leder Anders Kaae eller afdelingsleder Hanne Holewa på 58 52 29 79

   

  Løn efter gældende overenskomst med FOA.

  Månedlig bruttoløn ca. 15.000,-

  Frist

  • torsdag d. 21. juni kl. 11

   

  Ansøgninger modtages udelukkende digitalt via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Vi forventer at afholde 1. samtale den 28. juni i tidsrummet 9-15.

  Vi forventer at afholde en evt. 2. samtale den 29. juni i tidsrummet 9-14.  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Pædagog (4)
 • 25-05-2018 FOKUS søger forandringsagenter

  Enhed for forandring og udvikling: FOKUS: Fremtid - Fortid - Nutid

  FOKUS søger modige, positive og opmærksomme forandringsagenter til en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som er et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, og en helt ny forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, der skal hjælpe borgere med at se frem og ud i verden.

  Formålet med den nye enhed, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem.

  Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.

  Som forandringsagent i Fokus, vil du komme til at arbejde med og medskabe inden for følgende 3 kerneområder

  • Lærings- og mestringsforløb på 4-12 uger, hvor borgeren får intensiv og målrettet læring i forhold til de udfordringer der presser sig på
  • Online-funktion, så borgere kan henvende sig og få hjælp uden fremmøde. Herunder, uden ventetider, at kunne tage imod nye borgere, når de henvises fra andre kommunale enheder
  • Tovholderfunktion, der hjælper borgeren videre i livet og som skaber sammenhæng og inddrager borgeren i nye fællesskaber.

  Du skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at de skal have et klart formål,at tage afsæt i borgerens motivation, håb og drømme, være tidsafgrænsede, agile, have fokus på progression (læring) og være fællesskabsorienterede.

  Vi forventer, at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, men også turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, og kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

  Du skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, så du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Vi forestiller os, at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

  Vi ser gerne, at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

  Vi forventer, at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.

  Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.

  Den nye enhed har adresse på Æblehaven 1 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra 1. juli. Fokus har åbnet dørene for offentligheden den 1. april 2018.

  Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.

  Flere informationer

  Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte
  • Thomas Dieckmann Amstrup tahan@slagelse.dk, telefon 21 23 81 35, som er leder af den nye enhed

  Frist

  • 25. maj 2018 kl. 12.00

  Samtaler finder sted: 28. og 29. maj 2018.

  Søg stillingen FOKUS søger forandri... (nyt vindue)
 • 29-05-2018 Pædagoger til Antvorskov Skole

  Antvorskov Skole søger pædagoger grundet omlægning af inklusionsindsats. Vores stillinger er med tiltrædelse pr. 1. august 2018. Du vil indgå på lige fod sammen med andre ansøgere og nuværende personale i vores fagfordeling.

  Vi er Slagelses største skole med tilknyttet SFO på 0. - 7. årgang. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i klasseteams med god faglig og pædagogisk sparring.

  Antvorskov Skole arbejder målrettet med at udvikle motiverende læringsmiljøer for alle elever. Dette ud fra en kontekst hvor børnenes trivsel og sociale- såvel som faglige progression går hånd i hånd. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  På Antvorskov Skole arbejder vores pædagoger med forskellige opgaver i undervisnings- og SFO-regi.

  • pædagoger indgår i faste klasseteams og i fagundervisningen
  • pædagoger og lærere øver sig i co-teaching i arbejdet med at professionalisere samarbejdet mellem lærere og pædagoger og med afsæt i tretrins-modellen
  • pædagoger underviser i bevægelse og idræt
  • pædagoger tilrettelægger og planlægger et bredt udvalg af styrede og understøttende aktiviteter - tilpasset elevernes ønsker og behov og målrettet SFO (0. - 2. klasse), Mini-klub (3. - 4. klasse) og Klubben (5. - 7. klasse)
  • pædagoger arbejder med klasser hvor der kan være en eller flere elever med særlige pædagogiske behov. Her arbejdes med afsæt i to grundværdier: "Hvis elever ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer" og "Vores elever er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen"
  • arbejdstiden er 33 timer. Man må påregne en længere ugentlig arbejdstid i skoleuger og dermed flere fridage i skolefri perioder. Som udgangspunkt indgår alle pædagoger i ferievagter og alle har én åbnevagt (fra kl.6:30) og én lukkevagt (til kl.17:00). Andre dage slutter arbejdsdagen tidligst kl.16.15.

  Vi mangler dig, hvis du

  • er uddannet pædagog
  • kan understøtte og være en aktiv del af både undervisning og SFO i indskolingen, mellemtrin og udskoling
  • vil være med til at sætte dit præg på udviklingen af den sammenhængende skoledag
  • brænder for at være sammen med eleverne i SFO-tid
  • har kompetencer eller mod på kompetenceudvikling inden for de forskellige opgaver som hører til vores skole- og SFO-regi
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere.

  Frist
  Ansøgningen skal være os i hænde senest

  • 29. maj 2018 

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • souschef, Britta Thomsen, på telefon 58 57 23 04 
  • afdelingsleder, Lotte Tofte, på telefon 58 57 23 05


  Søg stillingen Pædagoger til Antvor... (nyt vindue)
 • 31-05-2018 Opsøgende gadeplansmedarbejder - Rosenkildegården

  Rosenkildegården søger opsøgende gadeplansmedarbejder og pædagog/socialarbejder til at arbejde med forebyggelse af kriminalitet.


  Som en følge af vores forpligtelser i den boligsociale helhedsplan, som løber fra 2017 til 2021, ansætter Rosenkildegården en opsøgende gadeplansmedarbejder og socialarbejder/pædagog til værested for unge. Vores kommende kollega bliver en del af et stærkt team, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse i og udenfor vores to væresteder - naturligvis i samarbejde med mange andre. Stillingen er tidsbegrænset til perioden for den boligsociale helhedsplan.

  Rosenkildegården huser to væresteder for børn og unge (alderen 10-18 og 18+), - et i Slagelse by (Rosen)og et i Korsør (Basen). Rosen og Basen har i værestederne en integreret gadeplansindsats. Målet med indsatserne er kriminalitetsforebyggelse. Hovedopgaverne er følgende:
  • den daglige drift af værestederne - med og uden tag
  • iværksættelse og afholdelse af aktiviteter med henblik på at opnå og fastholde kontakt til de unge med fokus på at skabe tillid og tryghed i lokalområdet
  • brobygning til lokalsamfundet

  I stillingen forventes det, at du

  • har pædagogisk eller socialfaglig baggrund, er faglig dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at de unge du møder i din hverdag både vil og kan være en del af fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relations kompetence
  • har adgang til bil
  • har dokumenteret erfaring med at arbejde med unge og familier i udsatte boligområder
  • har dokumenteret erfaring fra gadeplansarbejde
  • er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdssted og de mennesker, du møder på din vej
  • primært vil arbejde, når de unge har fri (aftener og weekends).

  Vi tilbyder

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs i organisationen
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i de to væresteder og på tværs i organisationen
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling og høj grad af medindflydelse.
  • en uhøjtidelig hverdag, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler.

  Om helhedsplanen

  I samarbejde mellem boligorganisationerne FOB, Slagelse Boligselskab, BoligKorsør, Skælskør Boligselskab, SAB og Slagelse Kommune, er der vedtaget en ny fælles helhedsplan, der omfatter:
  Motalavej i Korsør, Ringparken/Schackenborgvænge i Slagelse, Præstevangen og Parkvej i Skælskør, samt Sydbyen i Slagelse. Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Slagelse Kommune er organiseret under Kompetencecentret, der er etableret for sikre helhedsplanens gennemførelse i perioden 2017-2021. Helhedsplanen består af en række indsatsområder der omfatter: Uddannelse og Beskæftigelse, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats, samt Tryghed og trivsel.

  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  For yderligere information henvises til Rosenkildegården
  • konst. afdelingsleder Ditte Brøgger Løjborg, telefon 24 91 86 58, e-mail, diloe@slagelse.dk

  Frist

  • 31. maj

  Der afholdes løbende samtaler.

  Søg stillingen Opsøgende gadeplansm... (nyt vindue)
 • 11-06-2018 Skælskør Plejecenter søger medarbejdere
  Er du den som har lyst til at være vores nye kollega som i samarbejde med engagerede, dygtige og modige medarbejdere, vil yde støtte, pleje og omsorg for vores beboere? Har du mod på at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.

  Skælskør Plejecenter er et leve bo hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus.
  Vi har været genhuset på Blomstergården i Slagelse siden september 2016 og er NU ved at flytte hjem til vores ny renoverede Plejehjem i Skælskør.

  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og vi tror på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Derfor søger vi
  • en socialpædagog eller pædagogisk assistent på 30 timer pr. uge
  • en social- og sundhedsassistent på 28 timer pr. uge
  • en social- og sundhedshjælper på 30 timer pr. uge.

  Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

  Om dig
  Du
  • har en høj faglighed
  • brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på Eden Denmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens.

  Om os
  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • værdierne: Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Ansøgningsfrist
  • Mandag den 11 juni 2018 kl. 12.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. og 19 juni 2018.

  Ansættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Skælskør Plejecenter... (nyt vindue)
Lærer (1)
 • 25-05-2018 Matematiklærer - Skælskør Skole
  Vi søger fra 1. august 2018 en matematiklærer til Skælskør Skole. 

  En gammel indianer fortalte sine børnebørn: I ethvert menneske er der en frygtelig kamp mellem to ulve. Den ene er frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden er glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse. Et af børnene spurgte til, hvilken ulv der er stærkest, og den gamle indianer svarede: "Den du fodrer".

  Skælskør Skole har 410 elever fra bh. - 9. kl. og i alt 35 ansatte inklusiv skolens fritidsordning.

  Vi har let adgang til attraktive naturområder med skov og strand.

  Skolen er i en løbende udviklingsproces med plads til nytænkning og eksperimenter og lægger især vægt på pædagogisk udvikling, kollegialt samarbejde og tæt forældresamarbejde.

  Vi har behov for en underviser, der er på hjemmebane i inklusionsopgaver, matematik (overbygning), svømning, drengeidræt (mellemtrin og overbygning) samt kan undervise i valgfaget Friluftsliv. 

  Skælskør Skole arbejder, for at

  • Skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der vil være en del af fællesskabet og selv kan give plads til andre
  • Udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • Meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • Et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • En udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • En positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation i dagligdagen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte
  • Skoleleder Gitte Kjærsgaard 58 16 08 07
  • Viceskoleleder Kjær Sørensen 61 24 81 51
  • TR Stine Leschly Schultz 61 24 81 27.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, pc og arbejdsmobil til rådighed.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag 25. maj 2018.

  Samtalerunde tirsdag 29. maj 2018.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og løn mv. i henhold til gældende overenskomst.

  Søg stillingen Matematiklærer - Skæ... (nyt vindue)
Leder (2)
 • 27-05-2018 Afdelingsleder - Ungdomsskolen - UngSlagelse

  Ungdomsskolen, UngSlagelse, søger en afdelingsleder til klub og fritidsdelen


  Stillingen er fordelt med 70% ledelse af klub og almene ungdomsskole samt 30% undervisnings­opgaver, gulvtimer i klubben eller andre opgaver, alt efter af hvilke kompetencer du har.

  Som person, er du

  tydelig, ansvarlig, idérig, initiativrig og sidst men ikke mindst har du masser af humor. Vi har brug for en afdelingsleder der er god til at strukturere sine arbejdsopgaver, der er mange og meget forskelligartede. Du skal være indstillet på en meget varierende arbejdsintensitet hen over skoleåret.

  Ungdomsskolen, UngSlagelse, har sekretariat på Willemoesvej 2 B i Slagelse, men har under­vis­ning på mange adresser i hele kommunen, vores fritids- og ungdomsklub lig­ger på Byskovvej i Slagelse. Som udgangspunkt vil din daglige gang være på Wille­moes­vej, men da du også bliver leder af klubben må du påregne også at være tilstede der.

  Mere information

  om stillingen kan fås ved kontakt til
  • souschef Hanne Mejlstrøm på 51 24 29 30, eller
  • virksomhedsleder Henning Rasmussen på 26 23 65 20.

  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med Landsforeningen af Ungdoms­sko­le­ledere.

  Frist

  • søndag den 27. maj 2018

  Samtaler afholdes torsdag den 31. maj 2018, fra kl. 10. Der indkaldes til samtale via mail, mandag den 28. maj 2018.

  Tiltrædelse

  1. august 2018.

  Søg stillingen Afdelingsleder - Ung... (nyt vindue)
 • 05-06-2018 Skoleleder til Baggesenskolen

  pr. 1. august 2018


  Baggesenskolen er en mellemstor skole, som er beliggende i centrum af Korsør. Skolen har en mangfoldig elevsammensætning og medarbejderne er fagligt stærke, engagerede og med stor lyst til pædagogisk udvikling.

  Skolen har

  • 573 elever på 0.-9. klassetrin (inkl. 3 modtageklasser) og 41 engagerede lærere og 9 pædagoger.
  • Gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer.

  Vi er en skole i udvikling og midt i et spændende udviklingsforløb med afsæt i læringsmålstyret undervisning i samarbejde med læringskonsulenterne fra undervisningsministeriet samt et fortsat udviklingsarbejde omkring synlig læring. Vi er en skole, der er meget langt fremme i forhold til at arbejde med måling af social- og faglig progression og forventer at du vil involvere dig i dette fortsatte arbejde.

  Vi har gennem de sidste år, arbejdet med et udviklings- og implementeringsforløb for at gøre læring synlig for ledere, elever, lærere og forældre. Derfor søger vi en leder, der har lyst og kompetence til at gå foran i den fortsatte udvikling og implementering af dette arbejde. Du vil som leder her på skolen blive en del af et ledelsesnetværk med to andre skoler, som ligeledes har arbejdet intensivt med implementering af Synlig læring.

  Vi kan tilbyde en skole der

  • har et godt samarbejdsklima, der lægger vægt på teamsamarbejde - også i ledelsen
  • prioriterer en høj grad af faglighed. Alle klasser bliver testet to gange årligt i dansk, matematik og trivsel for at kunne følge deres progression
  • lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed
  • prioriterer at skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde
  • har en særdeles aktiv og udviklingsorienteret skolebestyrelse
  • arbejder i forpligtende fællesskaber, både som ledere og som medarbejdere.

  Faglig profil

  Du er en
  • skoleleder med ledelseserfaring, gerne med diplom i ledelse
  • leder der videreudvikler skolen i et samarbejde med personalet
  • synlig leder med sans for økonomisk styring
  • leder der motiverer og formår at lede gennem andre.

  Personlig profil

  • du formår at udvikle skolen ved at inddrage skolens personale, bestyrelse og ledelsesteam
  • du har gode samarbejdsevner med alle skolens interessenter og er en stærk kommunikator
  • du prioriterer trivsel for elever og ansatte
  • du har et strategisk, pædagogisk, fagligt og administrativt overblik
  • du er initiativrig og går forrest
  • din ledelsesstil er kendetegnet ved tydelig og åben kommunikation. Du stiller krav, men er også lydhør og tillidsfuld overfor medarbejderne
  • du har evner til at sikre en effektiv drift af skolen
  • du formår at udvikle det pædagogiske og faglige indhold og niveau i undervisningen
  • du inddrager og udvikler i samarbejde med personalet

  Vi tilbyder

  • et dynamisk ledelsesteam bestående af dig som skoleleder, en viceskoleleder og en indskolingsleder
  • en skole med et mål om et støt stigende fagligt niveau og gode resultater
  • en sund økonomi og en veldrevet skole
  • en engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab
  • et stærk og engageret administrativt og pædagogisk ledelsesteam.

  Som skoleleder i Slagelse kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil være fokus på arbejdet med skolepolitikken "Gør en god skole bedre". Målet er at styrke elevernes faglighed, skabe trivsel for alle, bruge mulighederne i den åbne skole samt arbejde med innovation, entreprenørskab og globalt udsyn i undervisningen.

  Der er også fokus på talentudvikling som ligger i direkte forlængelse af reformen og Skolepolitikken og skal ses i sammenhæng med kommunens inklusionsindsats.

  Desuden har skolen i en årrække arbejdet med synlig læring.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg på skolen eller høre mere om stillingen ved at kontakte
  • skolechef Per Kensø tlf. 23 70 63 30 eller
  • konstitueret viceskoleleder Henriette Vestergaard Christensen tlf. 23 29 71 46.

  Du kan læse mere om skolen på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Frist

  • 5. juni 2018.

  Samtaler forventes afholdt i uge 24.

  Søg stillingen Skoleleder til Bagge... (nyt vindue)
Elevstillinger (1)
 • 01-07-2018 Social- og sundhedsassistentelev efterår 2018
  Slagelse Kommune søger social og sundhedsassistentelever i efteråret 2018, med forventet uddannelsesstart uge 46.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået grundforløb 2 eller være uddannet social og sundhedshjælper.
  • Er du uddannet social og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
  • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Den teoretiske del af SSA-uddannelsen foregår på en af ZBC-Velfærds skoleafdelinger, skolen står for fordeling af hold til de enkelte skoleafdelinger. Hold november 2018 skal gå i skole i Ringsted.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, og krav til optagelse på vores hjemmeside:

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist for ansøgning

  • 1. juli 2018


  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
Beredskabspersonale (1)
 • 28-05-2018 Beredskabsassistent/viceberedskabsmester til Slagelse Brand og Redning

  Slagelse Brand og Redning er et kommunalt brandvæsen med 3 brandstationer (hvoraf 2 drives af Falck) samt 2 Ø-beredskaber. Vi har en brandskole (Rednings- og Sikkerhedscenter RESC) og en stor frivillig afdeling, som er hjemhørende på Slagelse Landevej 3 i Korsør.

  I samarbejde med A/S Storebælt varetager vi Storebæltsberedskabet, hvor vi har køretøjer og materiel stående på brandstationerne Korsør og Nyborg.

  Slagelse Brand og Redning er i konstant udvikling, hvor både sikkerhed og kvalitet er i fokus. For at kunne vedligeholde dette niveau mangler vi en medarbejder, som primært skal have sin gang på brandstationerne, men også deltage i øvrige forefaldne opgaver. Opgaverne løses i tæt samarbejde med vores øvrige medarbejdere i driften.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være

  • servicering og vedligeholdelse af køretøjer på brandstationerne og i Storebæltsberedskabet
  • eftersyn og vedligeholdelse af materiel på brandstationerne og i Storebæltsberedskabet
  • medvirke i løsningen af andre forefaldne opgaver.

  Vi forventer, at du

  • har en uddannelse som mekaniker og gerne lastvognsmekaniker
  • er i fysisk god form og kan gennemføre et helbredstjek med tilfredsstillende resultat
  • har kørekort kategori B og C
  • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, samarbejds- og serviceorienteret.

  Det vil være en fordel, hvis du

  • har bestået funktionsuddannelse INDSATS, og/eller har anden relevant uddannelse inden for brand- og redningsfaget
  • har erfaring fra lignende stilling,

  Vi tilbyder

  • et afvekslende job med store udfordringer og udviklingsmuligheder
  • indflydelse på planlægning af egen arbejdstid samt mulighed for at medvirke i beslutninger omkring eget arbejdsfelt
  • hvis du vælger at flytte til kommunen, at kunne indgå i det operative beredskab efter nærmere aftale
  • for den rette medarbejder med de rette kompetencer kan ansættelse som vice-/beredskabsmester komme på tale
  • løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for beredskabspersonel (ny løn).

  Vil du vide mere?

  Du kan kontakte

  • konstitueret beredskabschef Michael Djervad på telefon 58 57 97 03

  Yderligere information

  Ansøgningsfrist

  • 28. maj 2018 kl. 12.00.

   

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 23.  Søg stillingen Beredskabsassistent/... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 31-05-2018 Natursagsbehandler - Natur, Vej og Trafik

  Natur, Vej og Trafik søger en ny kollega til sagsbehandling i forhold til naturbeskyttelsesloven

  Du vil sammen med 6 kollegaer indgå i naturgruppen, der arbejder med natur og vandløb.

  Dine opgaver vil være

  • sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, primært § 3, herunder håndhævelsessager
  • naturvurderinger bredt i forhold til kommunal planlægning
  • at medvirke til en løbende udvikling af naturområdet.

  Kompetenceprofil

  Du har

  • en akademisk baggrund som biolog eller lignende
  • erfaring med sagsbehandling inden for naturbeskyttelsesloven, særligt § 3-området
  • erfaring med vurderinger i forhold til habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000
  • dine biologiske værktøjer i orden - og du er dus med din flora
  • juridisk erfaring i forhold til forvaltningslov, naturbeskyttelseslov og håndhævelse
  • rutine i at bruge Miljøportalen, journalsystemer og GIS
  • gode samarbejdsevner og er velformuleret.

  Vi tilbyder dig

  Ansættelse i en organisation

  • hvor faglighed og service overfor borgerne har høj prioritet
  • hvor værdierne er "modig, tydelig, kompetent og med glæde"
  • hvor du har stor indflydelse på dit daglige arbejde
  • med et stærkt fagligt team, hvor samarbejde og sparring prioriteres højt.


  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling med den relevante faglige organisation.

  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flekstid. Tiltrædelse snarest muligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen på 58 57 33 72
  • biolog Knud Larsen på 58 57 47 89 
  • biolog Michael Marcher på 58 57 46 87

  Ansøgningsfrist

  •  31. maj 2018 kl. 12:00.


  Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.  Søg stillingen Natursagsbehandler -... (nyt vindue)