Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? På vores temaside kan du lære lidt om os som arbejdsplads. 

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 23-01-2020 Skolesekretær til Stillinge Skole
  Hvis du trives i en varieret arbejdsdag med spændende og uforudsigelige arbejdsopgaver, som du får klaret, samtidig med at du klarer de planlagte opgaver, har du nu mulighed for at søge et job som skolesekretær på Stillinge Skole.

  Arbejdsopgaverne varierer mellem administrative arbejdsopgaver og hjælp til skolens elever, forældre og ansatte. Du vil blandt andet få ansvaret for skolens vikardækning, så det er vigtigt, at du er mødestabil og kan være på skolen kl. 7.00.

  Du vil desuden skulle varetage følgende arbejdsopgaver: Elevfravær, administration af skolens hjemmeside, ind- og udmeldelse af elever, administration af AULA, indberetninger til UVM, referatskrivning, foretage indkøb, diverse ad hoc opgaver, betale regninger i KMD samt indberetning af 6. ferieuge, omsorgsdage m.v.

  Det er vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for skriftlig fremstilling og har erfaring med følgende programmer: KMD OPUS, AULA, TEA, TRIO og hjemmesidestyring.

  Du vil få et tæt samarbejde med ledelsesteamet i et humørfyldt og dynamisk arbejdsmiljø, men samtidig forventes det, at du har flair for at arbejde systematisk med en stor grad af selvstændighed i forhold til udførsel og ansvar for dine og vores opgaver.

  Stillingen er på fuld tid, men arbejdstiden er lagt på de 42 skoleuger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen. er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på skolens telefon 58 57 24 20
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på skolens telefon 58 57 24 20

  Ansættelse og løn i forhold til gældende overenskomst med ansættelse pr. 1. marts 2020.

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Frist

  • 23. januar

  Samtalerne forventes afholdt i uge 5.

  Søg stillingen Skolesekretær til St... (nyt vindue)
 • 28-01-2020 Pædagogmedhjælper til Skovbørnehuset - med kørekort til bus
  Pædagogmedhjælper med kørekort til bus søges til medhjælperstilling på 25 timer ugentligt. Ansættelse pr. 1. marts 2020.

  Skovbørnehuset søger en pædagogmedhjælper til Rumpenissestuen, som er en af vores børnehavegrupper. Her er børnene tre til fem år gamle. Dine nærmeste kolleger bliver Helle og Anne.

  Udover at varetage medhjælperfunktionen, skal du også være vores tredje buschauffør og køre to gange om ugen med børn fra Rumpenisserne og nabostuen Koglerne. Det er derfor et ufravigeligt krav, at du har gyldigt kørekort til bus og gerne også EU-kval, for at kunne søge stillingen.
  Skovbørnehuset er en aldersintegreret daginstitution med fire vuggestuegrupper, fire børnehavegrupper og én storegruppe. Vi råder over et meget stort legelandskab samt en bus, som børnehavegrupperne på skift bruger en dag om ugen. Vi elsker at være ude, og er det hele året, så meget som muligt. Det er derfor vigtigt, at du trives med at være i naturen og har lyst til at dele din begejstring for udelivet med børnene.

  Du kan se mere om vores ideologi og pædagogiske praksis på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  På Rumpenissestuen har vi brug for en medhjælper, der har lyst til at være sammen med børn - så det kan mærkes -, og som kan rumme de mange forskellige små personligheder, som de har. Vi har også brug for, at vores kommende medhjælper er ansvarsfuld, og har øje for hvor der er brug for at tage et initiativ - praktisk som pædagogisk.

  Vi tilbyder et oprigtigt, ærligt og tillidsfuldt kollegialt fællesskab, hvor vi bruger hinandens styrker og rummer hinandens mindre stærke sider. Pædagogerne i huset har det faglige ansvar for en god pædagogisk indsats på stuerne, men det gode børneliv for alle børn i Skovbørnehuset, er noget vi skaber sammen - alle sammen.

  Yderligere informationer

  Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte
  • leder Henrik eller Souschef Laila på 58 57 43 50.

  Frist

  • 28. januar 2020. Ansøgninger skal sendes digitalt. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 6.


  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Tandplejer (1)
 • 24-01-2020 To klinikassistenter/tandplejere til Slagelse Kommunale Tandpleje
  En fuldtidsstilling som klinikassistent/Tandplejer med interesse for ortodonti er ledig ved Slagelse Kommunale Tandpleje. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2020.

  Herudover er et barselsvikariat som klinikassistent med interesse for betjening af Tandplejens Call-Center og assistance på klinik ledig. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. april 2020.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er mod, tydelighed, kompetence og "med glæde".

  I Tandplejen har vi fokus på Kerneopgaven, og vi har en professionel tilgang til samarbejde.

  Vi forventer, at du

  • er fagligt kompetent og kvalitetsbevidst og god til at holde fokus på kerneopgaven
  • brænder for arbejdet i kommunal tandpleje
  • interesserer dig for forebyggelse og sundhedsfremme samt at arbejde med børn og unge
  • har gode samarbejdsevner og er tydelig og anerkendende i din kommunikation både med børn og voksne samt kollegaer
  • har lyst til faglig udvikling
  • har mod på løbende omstilling og er positiv og åben
  • gerne har kompetencer inden for ortodonti med påsætning af fast apparatur
  • har lyst til, og gerne kompetencer inden for, at betjene Tandplejens Call-Center.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling, med mulighed for at præge denne
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora og Kodak).

  Slagelse Kommunale Tandpleje består af otte klinikker fordelt i hele kommunen, som varetager tandbehandlingen af cirka 15.000 børn og unge. Vi arbejder med behovstandpleje og har stort fokus på forebyggelse og undervisning.

  Ansættelse er i Slagelse Kommunale Tandpleje som helhed, og flere arbejdssteder må påregnes.
  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger kontaktes

  Frist

  • 24. januar 2020 kl. 12.00. Uddannelsesbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. januar 2020 på Tandplejens Kontor på Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.


  Søg stillingen To klinikassistenter... (nyt vindue)
Tandklinikassistent (1)
 • 24-01-2020 To klinikassistenter/tandplejere til Slagelse Kommunale Tandpleje
  En fuldtidsstilling som klinikassistent/Tandplejer med interesse for ortodonti er ledig ved Slagelse Kommunale Tandpleje. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2020.

  Herudover er et barselsvikariat som klinikassistent med interesse for betjening af Tandplejens Call-Center og assistance på klinik ledig. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. april 2020.

  Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er mod, tydelighed, kompetence og "med glæde".

  I Tandplejen har vi fokus på Kerneopgaven, og vi har en professionel tilgang til samarbejde.

  Vi forventer, at du

  • er fagligt kompetent og kvalitetsbevidst og god til at holde fokus på kerneopgaven
  • brænder for arbejdet i kommunal tandpleje
  • interesserer dig for forebyggelse og sundhedsfremme samt at arbejde med børn og unge
  • har gode samarbejdsevner og er tydelig og anerkendende i din kommunikation både med børn og voksne samt kollegaer
  • har lyst til faglig udvikling
  • har mod på løbende omstilling og er positiv og åben
  • gerne har kompetencer inden for ortodonti med påsætning af fast apparatur
  • har lyst til, og gerne kompetencer inden for, at betjene Tandplejens Call-Center.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling, med mulighed for at præge denne
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora og Kodak).

  Slagelse Kommunale Tandpleje består af otte klinikker fordelt i hele kommunen, som varetager tandbehandlingen af cirka 15.000 børn og unge. Vi arbejder med behovstandpleje og har stort fokus på forebyggelse og undervisning.

  Ansættelse er i Slagelse Kommunale Tandpleje som helhed, og flere arbejdssteder må påregnes.
  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse.

  Vil du vide mere?

  For yderligere oplysninger kontaktes

  Frist

  • 24. januar 2020 kl. 12.00. Uddannelsesbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. januar 2020 på Tandplejens Kontor på Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.


  Søg stillingen To klinikassistenter... (nyt vindue)
Sygeplejerske (3)
 • 28-01-2020 Sygeplejerske til akutteam - Barselsvikariat

  Vi søger en sygeplejerske i barselsvikariat, der skal indgå i et døgnbemandet akutteam, som dækker hele kommunen.


  Vagterne er primært aftenvagt og med vagt hver 3. weekend. Teamet har fast nattevagt, og der må indregnes enkelte nattevagter ved ferie, sygdom eller behov for ekstra sygeplejerske.

  Specialopgaver samt forventninger til dig

  • har lyst til at indgå i et velfungerende team
  • iværksætte akut og/eller specialiseret behandling, typisk i borgerens eget hjem - efter ordination af egen læge eller vagtlæge, samt fortsættelse af behandling iværksat på sygehuset
  • koordinering og samarbejde med interne samarbejdspartnere, herunder sygepleje, hjemmepleje, myndighed og hjælpemiddelafdeling
  • koordinering og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder praktiserende læger, lægevagten, apotek og relevante sygehusafdelinger
  • sparring, rådgivning og oplæring i forhold til komplekse opgaver i den øvrige drift.

  Kvalifikationer

  • uddannelse som sygeplejerske
  • minimum to års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger, gerne erfaring fra en akutafdeling, skadestue eller lignende samt ikke mindst erfaring fra primær sektor
  • erfaring med tværfagligt samarbejde
  • erfaring med undervisning og vejledning af kolleger og samarbejdspartnere
  • solid erfaring med anlæggelse af iv.-adgang, sonde og øvrig instrumentel sygepleje
  • kørekort.

  Personlige kompetencer

  • erfaren og kan overskue og handle i akutte situationer samt udvise tryghedsskabende adfærd
  • kan stå alene i akutte situationer, hvor der skal tages hurtige og selvstændige beslutninger
  • holder sig opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor sit fag
  • er god til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer
  • kan planlægge, koordinere, undervise samt delegere opgaver.

  Vi tilbyder

  • indflydelse på egen arbejdstid
  • mulighed for at udvikle og sætte dit præg på akutteamets opgaver og funktion
  • mulighed for faglig udvikling og sparring
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Akutfunktionen er organisatorisk placeret som et selvstændigt team i Sygeplejen i Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Gitte Haraszuk på tlf. 51 63 60 99.

  Frist

  • 28. januar 2020 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes 29. januar.

  Søg stillingen Sygeplejerske til ak... (nyt vindue)
 • 29-01-2020 Hjemmesygeplejerske i udekørende funktion i Slagelse
  Vi søger erfarne sygeplejersker pr. 1. marts 2020, gerne før, til fast ansættelse i dagvagt i udekørende funktion med weekendvagt hver 4. weekend. Vi oplever øget kompleksitet i opgaverne til kommunen og har derfor brug flere dygtige sygeplejersker.

  Sygeplejen i Slagelse by er organiseret i to afdelinger, Smedegade og Alliancen, herunder opdelt i mindre sygeplejeteams for et område.
  Såfremt man har særlige kompetencer/interesse i sår-behandling, er der mulighed for at indgå i dækning i mindre grad i sygeplejeklinik, når fast kliniksygeplejerske har fri.

  Med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for ældre, sættes "borgeren i centrum", og fokus er på kerneopgaven. Der vægtes tværfaglig sammenhæng hvor bl.a. Holdmøder, Triage osv. vægtes højt. Vi arbejder på øget kvalitet i sektorovergange i tæt samarbejde med akutteamet, såvel internt i kommunen som mellem kommune, sygehus, praktiserende læger m.fl.

  Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og der forventes, at du tager medansvar for gruppens trivsel og dermed bidrager til et godt arbejdsmiljø i det daglige. Personlige kompetencer som gode kommunikativ evner, kombineret med en udpræget grad af flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde, oplever vi er forudsætningerne for, at lykkes.

  Stillingen er fastansættelse pr. 1. marts og gerne med tiltrædelse snarest muligt.

  Yderligere informationer

  Kontakt
  • områdeleder for Sygeplejen Gitte Benedikte Haraszuk på tlf. 51 63 60 99.

  Ansøgningsfrist

  • Mandag den 29. januar 2020 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 30. januar 2020.

  Søg stillingen Hjemmesygeplejerske ... (nyt vindue)
 • 14-02-2020 To demenskonsulenter til Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Da vi er blevet opnormeret på demensområdet, søger vi to demenskonsulenter til Slagelse Kommunes demensteam. Stillingerne er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. april 2020. 

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende. I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier, med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune omkring borgere med demens
  • give rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske eller ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau -anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT-kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 14. februar 2020 kl. 12.00.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 24.februar 2020.


  Søg stillingen To demenskonsulenter... (nyt vindue)
Social- og sundhedshjælper (5)
 • 22-01-2020 Social- og sundhedshjælper til fortrinsvis dagvagt

  Plejecenter Møllebakken søger social- og sundhedshjælper til fortrinsvis dagvagt.


  Social- og sundhedshjælper søges til Plejecenter Møllebakken 30 timer ugl. i fortrinsvis dagvagt.
  Der vil være weekendvagt i lige uger.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

  • Faglig dygtig
  • Erfaring med demente borgere
  • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Godt humør

  Kontakt

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Connie Andersen, tlf. 5857 3455 eller 5857 3410

  Frist

  • Ansøgningsfrist 22. januar 2020
  Samtaler afholdes i uge 5.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 24-01-2020 SSA/SSH til faste stillinger og vikariater i dagvagt, Kongehaven
  Vi søger social- og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter til team Kongehaven i dagvagt.

  Brænder du for at hjælpe borger i eget hjem, så er det lige dig vi søger...


  Vi arbejder i teams hvor vi vægter samarbejde højt. vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang hvor vi yder en god service til borgerne.

  Vi forventer, at du

  • kan arbejde selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • er positiv,stabil og har en anerkendende tilgang til at samarbejde
  • kendskab til it på brugerniveau
  • at du kan gøre dig forståelig på dansk, både i tale og på skrift.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt dygtige kollegaer
  • mulighed for faglig og personlig udvikling,medansvar og indflydelse
  • en arbejdsplads hvor vi arbejder med værdighed og borgerne i centrum
  • vidensdeling og sparring tværfagligt.

  Stillingerne er til besættelse fra 1. marts 2020. Både faste og vikariater (vikariater er frem til 30. september 2020). 

  Du har fri hver anden weekend.

  32 timer pr. uge i gennemsnit men er altid til forhandling.

  Er du SSA er det et krav at du har kørerkort. 

  I ansøgningen mp du gerne skrive lidt om dig selv og hvordan du er som kollega, og lidt om dine erfaringer og faglige interesser.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt

  Frist

  • 24. januar 2020

  Forventer at afvikle samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

   

  Søg stillingen SSA/SSH til faste st... (nyt vindue)
 • 26-01-2020 Social- og sundhedshjælper til hjemmeplejen i Korsør
  Da flere kollegaer skal på uddannelse og barsel, søger vi social- og sundhedshjælpere til faste stillinger. Vi er 3 hjemmepleje områder, hvor du primært vil blive tilknyttet det ene.

  Stillingen er i dagvagt på 32-35 timer pr. uge med weekendvagt hver 2. weekend. 

  Vi kan tilbyde

  • en hverdag med spændende opgaver
  • mulighed for faglig og personlig udvikling
  • vi har meget fokus på det tværfaglige samarbejde
  • gode og fagligt dygtige kollegaer
  • en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde og "et godt sted at være"
  • medindflydelse.

  Vi forventer du

  • har en professionel tilgang
  • er positiv og løsningsorienteret
  • kan arbejde selvstændigt
  • er mødestabil
  • er en god kollega
  • er fagligt dygtig
  • arbejder ud fra en værdig tilgang til borgeren.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Stine Abel på telefon 58 57 53 72

  Frist

  • 26. januar 2020

  Samtaler afholdes i uge 5.

  Vi glæder os til at høre fra dig.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh... (nyt vindue)
 • 27-01-2020 Social- og sundhedsfagligt personale
  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp?
  Så er det lige dig, vi søger!

  Om os
  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne. Vi har alle et ansvar for at være med til at skabe et godt samarbejde.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • har kendskab til IT på brugerniveau.

  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og sygeplejeopgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder
  • fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende pleje.

  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på bl.a. værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 til 32 timer ugentligt enten i dagvagt eller aftenvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 4 faste stillinger og 5 vikariater af 6 måneders varighed fra 1. maj 2020 til og med 31. oktober 2020 samt vikariater i sommerferien 2020 fra juni til og med august eller efter aftale.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Ved spørgsmål kan
  • områdeleder Helle Bülow kontaktes på tlf. 58 57 53 61 eller mail helbc@slagelse.dk

  Frist

  Ansøg senest
  • mandag den 27. januar 2020 kl. 10.00.

  Samtaler forventes afholdt torsdag den 30. januar 2020.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsf... (nyt vindue)
 • 30-01-2020 SSH/SSA til aften og nattevagt på plejecenter Lützensvej

  Plejecenter Lützensvej, Q4 søger sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter til henholdsvis aften- og nattevagter

  Vi er et plejecenter med 41 glade beboere. Vi bor lige ned til Storebælt, tæt på Korsør by og har rigtig gode muligheder for at lave hverdagsaktiviteter i det fri. Vi er en velfungerende medarbejdergruppe, hvor fokus på det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i vores hverdag.

  Vi søger:
  • 1 social- og sundhedshjælper i aftenvagt på 28 timer, hvor du har et rul på 2+5 dage. I aftenvagten vil du primært være tilknyttet Q4, hvor vi har 41 beboere.
   
  • 2 social- og sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter i nattevagter på 28 timer i lige uger (7 dage ad gangen). I nattevagten arbejder du på både Q4 og Lützensvej, hvor der tilsammen er 83 beboere
  Ansættelse snarest eller pr. 1. marts 2020.

  Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, har vi fokus på rehabilitering og det gode liv i plejebolig, hvor beboerinddragelse, nærvær og omsorg er vigtige elementer i vores arbejde med beboerne.

  Vi er i gang med en række udviklingsopgaver, hvor vi bl.a. målrettet arbejder på at skabe et endnu bedre pårørendesamarbejde og vi har stort fokus på den gode indflytning. Opgaver, vi ser frem til, du aktivt vil deltage i.

  Vi går meget op i, at du som social- og sundhedshjælper får brugt din faglighed optimalt og vi har derfor opmærksomhed på delegering af opgaver bl.a. ved hjælp af kompetenceprofiler.

  Da vi er en arbejdsplads i fuld udvikling er vi selvfølgelig også opmærksom på at klæde dig godt på til dine arbejdsopgaver på plejecentret. Vi tilbyder dig derfor en introduktionsperiode på 14 dage eller efter behov, hvor vi sikrer du bliver oplært til alle de opgaver du skal kunne varetage.

  Du vil blive inviteret til en opfølgende samtale med din leder efter en uge og efter en måned med henblik på at få en god start og opleve god trivsel på arbejdspladsen.

  Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe verdens bedste arbejdsplads og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu, du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes, og vil også lytte til dine ideer.

  Frist

  • 29. januar 2020

  Afholdelse af samtaler den 30. januar 2020.

  Flere informationer

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte daglig leder

  Søg stillingen SSH/SSA til aften og... (nyt vindue)
Social- og sundhedsassistent (7)
 • 22-01-2020 Social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt

  Plejecenter Møllebakken søger social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt.


  Møllebakken søger snarest muligt en social- og sundhedsassistent i fortrinsvis dagvagt 32 timer ugl.
  Weekendvagt må påregnes hver 2. weekend.

  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".
  Som medarbejder vil du primært være tilknyttet den ene afdeling, men du vil komme til at have kendskab til alle beboerne både i Møllestien og Bakkestien.

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
  Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

  • Faglig dygtig
  • Gerne erfaring med demente borgere
  • Praktikvejleder eller lyst til at blive det
  • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Godt humør

  Kontakt

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Connie Andersen, tlf. 5857 3455 eller 5857 3410

  Frist

  • Ansøgningsfrist 22. januar 2020.
  Samtaler i uge 5.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 23-01-2020 To SSA'er til Solbakken

  - på 32 timer til fortrinsvis dagvagt


  Er du til et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og dejlige beboere, så skal du læse denne jobannonce.

  Solbakken er et hus med 29 beboere og 1 aflastningsplads. Vi har også ældreboliger tilknyttet, som modtager personlig pleje og sygepleje fra os.
  Det betyder, at der er et bredt udsnit af borgere, som kan være ramt af demens, have nedsat funktionsevne og som bare har brug for en god snak eller have hjælp til støttestrømper.
  Vi betragter denne alsidighed som en kvalitet, da der er mange muligheder for, at få lavet den arbejdsdag, som man brænder mest for.

  På Solbakken er tilknyttet en centersygeplejerske, som er meget rundt i huset og som er med til at opkvalificerer fagligheden og så har vi en pædagog ansat, hvilket giver stor mulighed for at deltage i alle de planlagte aktiviteter, der bliver sat igang.

  Solbakken er også en del af Korsørklyngen. Det betyder, at vi samarbejder tæt med de øvrige plejecentre i byen.

  Vi mener selv, at have et godt hus for faglige og personlige udfordringer, så hvis dette har vækket din interesse, så skriv endelig en ansøgning eller ring for yderligere informationer.

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  Vi vil se frem til din ansøgning.

  Frist

  • 23. januar 2020


   

  Søg stillingen To SSA'er til Solbak... (nyt vindue)
 • 24-01-2020 Social- og sundhedsassistent i aftenvagt på Plejecenter Bjergbyparken

  Plejecenter Bjergbyparken mangler en engageret og fagligt dygtig ansvarshavende social- og sundhedsassistent - 28 timer ugentligt i fast aftenvagt med ansættelse hurtigst muligt.


  Bjergbyparken Plejecenter er netop blevet en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse kommune, og har derfor fået en ny ledelsesstruktur.
  Bjergbyparken består af 3 pleje afdelinger, hvor der bor 12 beboere på hver afd. Vi har engagerede pårørende og er godt forankret i lokalt miljøet. Vi samarbejder med daginstitutionerne, dagplejere og skolen. Vi har mange aktiviteter som understøttes af engagerede frivillige samt vores pædagog. Vi har aftaler med flere besøgshunde, og har selv et par fastboende katte.

  Vi har brug for en dygtig og engageret SSA, der sammen med de øvrige faggrupper på Bjergbyparken kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

  Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.

  Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

  Vi søger følgende kompetencer hos dig

  Du
  • er uddannet social- og sundhedsassistent med minimum 2 års erfaring
  • skal kunne skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af aftenens opgaver, såvel de praktiske som de akutte
  • skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes
  • har et stabilt fremmøde og har lyst til at indgå i et respektfuldt arbejdsfællesskab med dine kollegaer
  • bidrager med et højt fagligt niveau
  • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet

  Arbejdstiden vil være 28 timer pr. uge, vagt hver 2 weekend i ulige uger. Der køres 5/2 rul.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lajla Stockfleth, tlf. 21 33 85 31

  Ansøgningsfrist

  • 24. januar 2020.

  Benyt linket og upload relevante eksamenspapirer.

  Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa... (nyt vindue)
 • 27-01-2020 Social- og sundhedsfagligt personale
  Vi søger dygtige kollegaer til hjemmeplejeområde Kalundborgvej

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent? Og brænder du for at hjælpe borgere til øget livskvalitet gennem personlig og praktisk hjælp?
  Så er det lige dig, vi søger!

  Om os
  Vi er et godt team af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sammen med borgerne sjov og meningsfuld.

  Vi tror på, at et godt samarbejde i teamet skaber bedre hjælp til borgerne. Derfor har vi fokus på hele tiden at bruge hinandens styrker, når vi samarbejder om gode løsninger for borgerne. Vi har alle et ansvar for at være med til at skabe et godt samarbejde.

  Vores kerneopgave er at sikre, at borgerne oplever en høj grad af livskvalitet i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi yder en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

  Vi forventer, at du

  • kan løse dine opgaver på et fagligt højt niveau
  • er omsorgsfuld overfor borgerne
  • har en positiv, tillidsfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med kollegaer
  • har kendskab til IT på brugerniveau.

  Derudover er det et krav, at kan gøre dig forståelig på dansk - både skriftligt og mundtligt

  Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, medansvar og indflydelse
  • medindflydelse på udvikling af arbejdsgange, strukturer og sygeplejeopgaver
  • en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder med værdighed og borgeren i centrum
  • en arbejdsplads, hvor vi deler viden, arbejder på tværs af faggrupper og sparrer med hinanden - både kolleger imellem og med leder
  • fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende pleje.

  Vi arbejder målrettet på at forebygge indlæggelser og forværring i borgernes almene tilstand. Vi har fokus på bl.a. værdighed, ernæring og rehabilitering for at bibeholde borgerens egne færdigheder.

  Du vil få

  • en rummelig arbejdsplads med dygtige kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig
  • omsorgsfulde og glade kollegaer med let til smil og humor
  • en arbejdsplads, der ligger to minutters gang fra Slagelse Station.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 28 til 32 timer ugentligt enten i dagvagt eller aftenvagt med vagt hver anden weekend.

  Der er tale om 4 faste stillinger og 5 vikariater af 6 måneders varighed fra 1. maj 2020 til og med 31. oktober 2020 samt vikariater i sommerferien 2020 fra juni til og med august eller efter aftale.

  Løn forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Ved spørgsmål kan
  • områdeleder Helle Bülow kontaktes på tlf. 58 57 53 61 eller mail helbc@slagelse.dk

  Frist

  Ansøg senest
  • mandag den 27. januar 2020 kl. 10.00.

  Samtaler forventes afholdt torsdag den 30. januar 2020.

   

  Søg stillingen Social- og sundhedsf... (nyt vindue)
 • 30-01-2020 SSH/SSA til aften og nattevagt på plejecenter Lützensvej

  Plejecenter Lützensvej, Q4 søger sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter til henholdsvis aften- og nattevagter

  Vi er et plejecenter med 41 glade beboere. Vi bor lige ned til Storebælt, tæt på Korsør by og har rigtig gode muligheder for at lave hverdagsaktiviteter i det fri. Vi er en velfungerende medarbejdergruppe, hvor fokus på det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i vores hverdag.

  Vi søger:
  • 1 social- og sundhedshjælper i aftenvagt på 28 timer, hvor du har et rul på 2+5 dage. I aftenvagten vil du primært være tilknyttet Q4, hvor vi har 41 beboere.
   
  • 2 social- og sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter i nattevagter på 28 timer i lige uger (7 dage ad gangen). I nattevagten arbejder du på både Q4 og Lützensvej, hvor der tilsammen er 83 beboere
  Ansættelse snarest eller pr. 1. marts 2020.

  Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, har vi fokus på rehabilitering og det gode liv i plejebolig, hvor beboerinddragelse, nærvær og omsorg er vigtige elementer i vores arbejde med beboerne.

  Vi er i gang med en række udviklingsopgaver, hvor vi bl.a. målrettet arbejder på at skabe et endnu bedre pårørendesamarbejde og vi har stort fokus på den gode indflytning. Opgaver, vi ser frem til, du aktivt vil deltage i.

  Vi går meget op i, at du som social- og sundhedshjælper får brugt din faglighed optimalt og vi har derfor opmærksomhed på delegering af opgaver bl.a. ved hjælp af kompetenceprofiler.

  Da vi er en arbejdsplads i fuld udvikling er vi selvfølgelig også opmærksom på at klæde dig godt på til dine arbejdsopgaver på plejecentret. Vi tilbyder dig derfor en introduktionsperiode på 14 dage eller efter behov, hvor vi sikrer du bliver oplært til alle de opgaver du skal kunne varetage.

  Du vil blive inviteret til en opfølgende samtale med din leder efter en uge og efter en måned med henblik på at få en god start og opleve god trivsel på arbejdspladsen.

  Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe verdens bedste arbejdsplads og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu, du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes, og vil også lytte til dine ideer.

  Frist

  • 29. januar 2020

  Afholdelse af samtaler den 30. januar 2020.

  Flere informationer

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte daglig leder

  Søg stillingen SSH/SSA til aften og... (nyt vindue)
 • 05-02-2020 Medarbejdere til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Specialcenter Slagelse søger medarbejdere, der tør gå langt for at skabe det bedste liv for borgerne.

  Har du lyst til at have et arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i borgernes resurser, drømme, håb og ønsker? Vi flytter fokus fra det enkelte menneskes begrænsninger til at fokusere på det enkelte menneskes evne til at indgå i samspil med omgivelserne, og støtter borgere til et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. Trives du med ansvar, selvstændighed og teambaseret opgavevaretagelse, og vil du være med til at udvikle et stærkt og fagligt miljø, så er du den medarbejder, vi søger.

  Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, er et kommunalt tilbud jævnfør ABL § 105 stk. 2 med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter til 32-35 timer gennemsnitlig om ugen i skiftende arbejdstider med vagt hver anden weekend.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, for eksempel tegn til tale.

  Vi arbejder i særlig grad med viden inden for neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering, Recovery og Low Arousal, da der blandt andet arbejdes med borgere, der har erhvervet hjerneskade. Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du er drivkraften for dette.

  Du skal være i stand til at se det meningsfulde i arbejdet med pleje og omsorg for den enkelte borger. Selvom borgernes udviklingsmuligheder i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som menneske er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad. hoc.
  • faglig opkvalificering - vi er i gang med et opkvalificeringsforløb
  • dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.
  • Nærværende ledelse.

  Vi forventer, at du

  • er klar til at udvikle dig fagligt
  • tager afsæt i borgernes ønsker, håb og drømme
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.

  Der afholdes informationsmøde 28. januar 2020 kl. 16:30-17:30 på Rosenkildevej 89, 3. sal, 4200 Slagelse.
  Du kan også læse mere på vores hjemmeside (nyt vindue)

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest
  • 5. februar 2020.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 8.


  Søg stillingen Medarbejdere til Spe... (nyt vindue)
 • 16-02-2020 SSA til aftenvagt i Slagelse by

  Søger du et job, der giver indhold, værdi og mening, så bliv social- og sundhedsassistent i udekørende teams i Slagelse by

  Er du social- og sundhedsassistent og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem,så søger hjemmepleje områderne Holbækvej og Grønningen engagerede og faglig dygtige medarbejdere.

  Vi kan tilbyde faste stillinger, gode muligheder for både faglige og personlig udvikling i jobbet,ligesom arbejdsglæde og trivsel værdsættes hos os.

  Vores forventninger til dig

  Du
  • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
  • kan indgå på daglig basis i tværfaglig samarbejde
  • har mod på udfordringer og ønsker faglig og personlig udvikling
  • skal være fleksibel,samarbejdsvillig og mødestabil
  • møder op positiv og bidrager til en god arbejdsdag
  • er i besiddelse af kørekort.

  Vi tilbyder

  • indviduel tilrettelagt introdutionsprogram
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i samarbejde med borgeren
  • Gode kollegaer, der lægger vægt på åbenhed og respekt for den enkelte
  • Vagter tilrettelagt på 3-2 ordningen
  • dit arbejde fortrinsvis består af delegerede sundhedslovsydelser.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 8 og 9.

  Flere oplysninger

  Ved eventuelle spørgsmål til stillingerne kan du kontakte:

  Frist

  • 16. februar


  Søg stillingen SSA til aftenvagt i ... (nyt vindue)
Pædagogmedhjælper (1)
 • 28-01-2020 Pædagogmedhjælper til Skovbørnehuset - med kørekort til bus
  Pædagogmedhjælper med kørekort til bus søges til medhjælperstilling på 25 timer ugentligt. Ansættelse pr. 1. marts 2020.

  Skovbørnehuset søger en pædagogmedhjælper til Rumpenissestuen, som er en af vores børnehavegrupper. Her er børnene tre til fem år gamle. Dine nærmeste kolleger bliver Helle og Anne.

  Udover at varetage medhjælperfunktionen, skal du også være vores tredje buschauffør og køre to gange om ugen med børn fra Rumpenisserne og nabostuen Koglerne. Det er derfor et ufravigeligt krav, at du har gyldigt kørekort til bus og gerne også EU-kval, for at kunne søge stillingen.
  Skovbørnehuset er en aldersintegreret daginstitution med fire vuggestuegrupper, fire børnehavegrupper og én storegruppe. Vi råder over et meget stort legelandskab samt en bus, som børnehavegrupperne på skift bruger en dag om ugen. Vi elsker at være ude, og er det hele året, så meget som muligt. Det er derfor vigtigt, at du trives med at være i naturen og har lyst til at dele din begejstring for udelivet med børnene.

  Du kan se mere om vores ideologi og pædagogiske praksis på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  På Rumpenissestuen har vi brug for en medhjælper, der har lyst til at være sammen med børn - så det kan mærkes -, og som kan rumme de mange forskellige små personligheder, som de har. Vi har også brug for, at vores kommende medhjælper er ansvarsfuld, og har øje for hvor der er brug for at tage et initiativ - praktisk som pædagogisk.

  Vi tilbyder et oprigtigt, ærligt og tillidsfuldt kollegialt fællesskab, hvor vi bruger hinandens styrker og rummer hinandens mindre stærke sider. Pædagogerne i huset har det faglige ansvar for en god pædagogisk indsats på stuerne, men det gode børneliv for alle børn i Skovbørnehuset, er noget vi skaber sammen - alle sammen.

  Yderligere informationer

  Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte
  • leder Henrik eller Souschef Laila på 58 57 43 50.

  Frist

  • 28. januar 2020. Ansøgninger skal sendes digitalt. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 6.


  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti... (nyt vindue)
Pædagog (5)
 • 23-01-2020 Pædagog eller pædagogisk assistent i Troldebo
  Troldebo Naturbørnehus
  Søger pædagog eller pædagogisk assistent til to stillinger i Troldebo Naturbørnehus ca. 32 timer/uge.
  Stillingerne er nu og ellers fra den 1. marts.

  Stillingerne er bevilget i 3 år ud fra tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, så stillingerne gælder denne aldersgruppe.

  Du er enig i, at

  • du i det daglige har overblik.
  • du kan arbejde struktureret.
  • du er nede på gulvet sammen med børnene!
  • relationen er altafgørende!
  • teamarbejde løfter opgaven!
  • Marte Meo er et grundlæggende arbejdsredskab!
  • Ainddrage naturen i det pædagogiske arbejde!
  • udeliv også har betydning for de mindste.

  Du kan hente yderligere oplysninger på Troldebos hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 23. januar

  Samtaler er onsdag den 29. januar evt. 2. samtale den 31. januar.

  Vi inviterer til besøgsdag tirsdag den 27. januar kl. 16.00 til 17.00.

  Giv besked om besøg

  • tlf. 58 35 21 30.


   

  Søg stillingen Pædagog eller pædago... (nyt vindue)
 • 30-01-2020 Dagtilbud Vemmelev søger to pædagoger til børneinstitutionen Nygården

  Er det dig vi har brug for i Dagtilbud Vemmelev?

  Vi søger to pædagoger, hver på 37 timer om ugen, snarest muligt. Stillingerne er i Nygården, den ene af 2 institutioner i fællesledelse i Dagtilbud Vemmelev.

  Nygården har en åbningstid fra 6 - 18, fredag 6 - 17, så du skal til daglig være fleksibel i dette tidsrum. P.t. er der i Nygården 20 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser, hvoraf de 15 børn dagligt er samlet i en storgruppe.

  I Dagtilbud Vemmelev er der ansat 22 personaler, i Nygården 12.

  Vi arbejder med fælles pædagogisk grundlag i de to Gårde, men praksis afviger. Vi har fælles personalepolitiske retningslinjer, har fælles aktiviteter og møder i de to Gårde.

  I vores pædagogiske grundlag tager vi udgangspunkt i at

  • anerkende det enkelte barns intention
  • arbejde målrettet med tidlig forebyggende indsats
  • alle børn skal ses og høres, vi vægter barnets initiativ
  • læringsmiljøet er dynamisk og udviklende for alle aldersgrupper, inde som ude
  • have fokus på relationer barn - barn, og barn - voksen
  • have fokus på inkluderende, forpligtende fællesskaber.

  Du skal

  • være faglig stærk, kunne begrunde og reflektere over egen praksis, have tillid til egen opgaveløsning, samt have mod til at involvere/støtte kollegaer
  • være stærk i løsningen af kerneopgaven, med fokus på tidlig og inkluderende indsats, samt være stærk i relationsarbejdet
  • vægte omsorg, nærvær, tillid i arbejdet med børn og forældre.

  Vi lægger vægt på, at du

  • er fleksibel, mødestærk og kunne arbejde med alle aldersgrupper fra 0 - 6 år
  • hele tiden kan udvikle børnemiljøet, inde som ude
  • har mod på at lære nyt
  • har humor
  • kan tænke forældresamarbejde ind i nye rammer/ideer.

  Derudover søger vi en medarbejder der kan bruge it i det daglige, og gerne kunne bruge det som pædagogisk redskab med børnene, og har vilje/evne til at støtte kollegaer i brugen.

  Vi søger en medarbejder der kan arbejde tematisk og struktureret, med børnenes udvikling, set i lyset af den styrkede læreplan, samt være stærk i evalueringskultur, også selvevaluering.

  Vi kan tilbyde

  • gode kollegaer, både i Nygården og Vejsgården
  • to institutioner i fællesledelse
  • at arbejde i et spændende, anderledes læringsmiljø med familiegrupper, som stiller krav til din faglighed
  • personlige udviklingsmuligheder.

  Frist

  • 29. januar 2020

  Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 6.

  Flere oplysninger

  Du kan læse mere om os, og vores spændende og anderledes arbejde med familiegrupper på  Dagtilbud Vemmelevs hjemmeside (nyt vindue)

  Du er også velkommen til at kontakte leder
  • Gitte Hougaard på telefon 61 12 36 26


  Søg stillingen Dagtilbud Vemmelev s... (nyt vindue)
 • 05-02-2020 Medarbejdere til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Specialcenter Slagelse søger medarbejdere, der tør gå langt for at skabe det bedste liv for borgerne.

  Har du lyst til at have et arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i borgernes resurser, drømme, håb og ønsker? Vi flytter fokus fra det enkelte menneskes begrænsninger til at fokusere på det enkelte menneskes evne til at indgå i samspil med omgivelserne, og støtter borgere til et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. Trives du med ansvar, selvstændighed og teambaseret opgavevaretagelse, og vil du være med til at udvikle et stærkt og fagligt miljø, så er du den medarbejder, vi søger.

  Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, er et kommunalt tilbud jævnfør ABL § 105 stk. 2 med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter til 32-35 timer gennemsnitlig om ugen i skiftende arbejdstider med vagt hver anden weekend.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, for eksempel tegn til tale.

  Vi arbejder i særlig grad med viden inden for neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering, Recovery og Low Arousal, da der blandt andet arbejdes med borgere, der har erhvervet hjerneskade. Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du er drivkraften for dette.

  Du skal være i stand til at se det meningsfulde i arbejdet med pleje og omsorg for den enkelte borger. Selvom borgernes udviklingsmuligheder i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som menneske er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad. hoc.
  • faglig opkvalificering - vi er i gang med et opkvalificeringsforløb
  • dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.
  • Nærværende ledelse.

  Vi forventer, at du

  • er klar til at udvikle dig fagligt
  • tager afsæt i borgernes ønsker, håb og drømme
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.

  Der afholdes informationsmøde 28. januar 2020 kl. 16:30-17:30 på Rosenkildevej 89, 3. sal, 4200 Slagelse.
  Du kan også læse mere på vores hjemmeside (nyt vindue)

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest
  • 5. februar 2020.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 8.


  Søg stillingen Medarbejdere til Spe... (nyt vindue)
 • 07-02-2020 Pædagog til Smørblomsten
  Smørblomsten er en integreret daginstitution, og vi mangler en pædagog i børnehavegruppen. Stillingen er tidsbegrænset, med mulighed for forlængelse.

  Børnegruppen tre til fem år år, er en utrolig spændende aldersgruppe. Vi brænder alle for vores arbejde. og det forventer vi også, at vores nye kollega gør. Vi forventer, at du har et godt overblik, er struktureret og kan arbejde målrettet og anerkendende (både i børne- og voksenhøjde).

  For os er børnenes trivsel og udvikling, samt et trygt og godt forældresamarbejde, grundstenene for et godt børneliv.

  Vi er en del af Sangglad, og er blevet certificeret i sommeren 2018. Projekt Sangglad er et treårigt projekt. Du skal være indstillet på at kunne stå frem og være rollemodel samt igangsættende i forhold til Sangglad. 

  Vi arbejder for at styrke børnenes naturlige udvikling, og de næste år skal vi arbejde med pædagogiske rutiner som pædagogisk mål og metode.

  Vi forventer derfor at du

  • er lyttende og nærværende i din tilgang til børn, forældre og kollegaer
  • er åben og direkte, og tager ansvar for både dig selv og for fællesskabet
  • kan lide udeliv i al slags vejr
  • har pædagogisk erfaring og lyst og evne til at arbejde med børnehavebørn
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn og forældre
  • er struktureret og målrettet i dit arbejde
  • kan formidle og udmønte institutionens pædagogik og begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • kan bidrage med pædagogisk viden og refleksion.
  • er robust og vil være med til at berige os med DIN faglighed i en hverdag, hvor forandringer et vilkår
  • har erfaring med pædagogisk dokumentation
  • er faglig, saglig og stolt af dit fag
  • er mødestabil.

   Du kan forvente kollegaer, som

  • har  et positivt livssyn
  • er ansvarsfulde
  • har gode samarbejdsevner.

  Stillingen er på 30 timer ugentligt, og til besættelse hurtigst muligt.

  Vil du vide mere?

  For flere oplysninger, kontakt

  Ansøgningsfrist

  • 7. februar.
  • Samtaler afholdes 17. februar fra kl. 13.00.


  Søg stillingen Pædagog til Smørblom... (nyt vindue)
 • 14-02-2020 Socialfagligt personale - Familieinstitutionen Havrebjerg - Genopslag
  Til den kommende Familieinstitution Havrebjerg søges socialfagligt personale

  Slagelse kommune etablerer et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Konstruktionen for anbringelsen bliver et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats. Det betyder
  • målrettede og dynamiske anbringelsesforløb, der tager udgangspunkt i den anbragte
  • integration af den anbragte i nærområdet, i sociale sammenhænge og i skole- og uddannelsessammenhæng, hvor den anbragte så vidt muligt fastholdes i almen området
  • større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på at familien ofte er den anbragtes vigtigste blivende relation
  • koordinering mellem aktører i og omkring familien for at sikre en familieterapeutisk behandlingsindsats
  • være foregribende på misbrugsproblematikker og spæde psykiatriske udfordringer
  • tidlig fokus på/etablering af bæredygtig efterbehandling eller overgang til almenområdet
  • kortere - men mere intensive anbringelser
  • agilt system hvor forvaltningen hurtigt kan omstille sig til konkrete "her og nu" udfordringer.

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De unge vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår, ustabile skoleforhold, samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. De unge vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk. Der vil således i de unges ophold på Havrebjerg være et særskilt fokus på at arbejde med hele familien og styrke familierelationerne.

  De unge vil ofte have behov for tydelige rammer der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

  Fagligt placerer den kommende Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optaget af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

  En essiseelt forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udviklingen og forandring af børn og unge samt være med til at sikre tværfagligt samarbejde omkring barnet/den unge. Der vil være 9 faste pladser og 3 akutpladser.

  Stillingen indbefatter i øvrigt
  • døgnvagter  
  • kolligialt faglig sparring
  • deltagelse i mødeaktiviteter
  • tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • administrative opgaver i forbindelse med statusbeskrivelser.
  • familieterapeutisk behandlingsindsats
  • deltagelse i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge samt deres familier.

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske og familieterapeutisk behandlingsindsats
  • har erfaring med it - bl.a. Ipads og brug af hjemmeside m.m.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative miljøer inde og ude
  • viden eller erfaring med Familiearbejde samt døgnmiljø
  • kan arbejde for at fremme muligheden for børn og unges netværk
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • ser værdien i fagligudvikling, herunder vores interne uddannelse.

  Uddannelse er noget vi vægter højt og vi har derfor indgået et uddannelsessamarbejde med Metalog ved Søren Hertz, som står for vores interne 2 årige uddannelse.

  Der skal foreligge børne- og straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst med SL. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03.

  Frist

  • 14. februar 2020 kl. 12.00.

  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 8.

   

  Søg stillingen Socialfagligt person... (nyt vindue)
Lærer (1)
 • 24-01-2020 Lærer til Xclass - 10.klassecentret i Slagelse

  Vi søger en uddannet lærer til tiltræden snarest muligt til tidsbegrænset stilling (til den 1. juli 2020).


  Du skal kunne undervise i et af vores specialpædagogiske tilbud (autistklasse eller specialklasse) og i almen 10. klasser samt har linjefag i enten matematik eller engelsk.

  Læreren, vi søger, brænder for at undervise eleverne i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, er pligtopfyldende, entusiastisk, idérig, kreativ, innovativ, samarbejdsvillig, empatisk, har humor, er selvstændigt arbejdende og har erfaring i at føre elever op til folkeskolens 9. og 10. klasses eksamener.

  Vi ser helst, at du har mulighed for at komme og besøge os, inden du søger.

  Antal elever: ca. 250 - Antal lærere: 24.
  Xclass ligger på Willemoesvej 2 b, 4200 Slagelse

  For yderligere oplysninger

  Kontakt
  Ansøgningsfrist
  fredag den 24. januar 2020 kl. 12.00.

  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 28. januar.

   

  Søg stillingen Lærer til Xclass - 1... (nyt vindue)
Leder (3)
 • 22-01-2020 Daglig leder til botilbud på Autisme Center Vestsjælland - årsvikariat
  Autisme Center Vestsjælland tilbyder et ledelsesvikariat til dig, der enten har ledererfaring eller anden erfaring, som gør dig kvalificeret til et lederjob inden for døgntilbudsområdet.

  Vi søger en leder, der evner at se, høre og forstå andre mennesker i professionel ledelsespraksis.

  Stillingen er et årsvikariat, men der kan, for den rette person, være mulighed for en forlængelse eller en fast stilling på Autisme Center Vestsjælland efterfølgende.

  Målgruppen er unge og voksne med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser. Det er mennesker med meget stort støttebehov, hvor der hos nogle kan være udadreagerende adfærd og selvskade. Støtten gives i botilbud som enkeltindsats, eller hvor man bor sammen med få andre. Der tilbydes højt specialiseret pædagogisk støtte. Du vil få ledelse af tre medarbejdergrupper, indgå i ledermakkerskab med lederkollega i egen "lederklynge", og i ledelse på tværs, både i den samlede Unge- og Voksenledelse og i den brede ledergruppe, der dækker hele Autisme Center Vestsjælland.

  Vi ønsker, at du har noget på hjerte i forhold til Autisme Center Vestsjællands Unge- og Voksenområde. Området består af 23 botilbud (SEL § 105, §107, §108) samt et større Aktivitets- og Samværstilbud (SEL §104). Tilbuddene ligger fysisk på 12 forskellige matrikler. Vi har fokus på at arbejde med synergierne på den enkelte matrikel.

  Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogik eller anden beslægtet baggrund. Du er vant til at bidrage ind i eller lede processer. I arbejdsfællesskabet er du autentisk og leder sammen med medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Som daglig leder forventer vi, at du bidrager til at skabe refleksion hos såvel medarbejdere og kolleger som hos dig selv. Vi tager afsæt i vores etiske værdisæt i den daglige pædagogiske praksis, som afspejler forståelse for, at vi arbejder i den enkeltes hjem, og ofte i et tæt samarbejde med forældre eller andre pårørende. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv.

  Sammen med medarbejderne vil du få ansvar for at sikre den daglige drift og for trivsel hos de unge og voksne i bo-grupperne, herunder at fortsætte den autismefaglige udvikling. Vi har i 2018-2019 gennemført et fagspecifikt uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du vil skulle understøtte medarbejderne i deres kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnære kompetenceudvikling.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af daglige ledere i samarbejde med områdelederen. Ledelse er for os det, vi skaber sammen, når vi vil noget - for og med andre. Du skal lede i relationer, bidrage til ledelse i de forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge.

  Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder indenfor 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager afsæt i en recoveryorienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor handicap og psykiatri-området.

  Kan du genkende dig selv i ovenstående

  - og har du lyst til at vide mere, kan du kontakte
  • områdeleder Anne Brauner på tlf. 40 20 51 28

  Du kan også læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

  Stillingen er et årsvikariat på 37 timer.

  Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

  Ansættelse

  • 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

  Ansøgningsfrist

  • 22. januar 2020 kl. 08.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes 29. januar 2020.
   

  Søg stillingen Daglig leder til bot... (nyt vindue)
 • 24-01-2020 Daglig leder til vores nye midlertidige pladser på Blomstergården
  Vil du være med til at skabe noget nyt på Blomstergården?

  I løbet af 2020 samler vi og øger antallet af midlertidige pladser i Slagelse kommune. Blomstergården vil huse 48 fleksible boliger, fordelt på 12 demens-/aflastningspladser, 12 restitutionspladser samt 24 rehabiliteringspladser, hvoraf de seks er tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering. Vi er i gang med at ansætte 35 nye kollegaer og har derfor brug for yderligere ledelse til i alt cirka 80 medarbejdere.

  Hvorfor skal du vælge netop os?

  Delt ledelsesstrategi mellem to sideordnede daglige ledere anvendes som organisatorisk styringsmodel på de midlertidige pladser på Blomstergården. Hermed sikres det, at ledelsen er en interaktiv og dynamisk proces, hvor ledelsesopgaver bliver varetaget i hinandens fravær, for eksempel i forbindelse med ferie. Høj grad af målopfyldelse opnås ved styrket og nuanceret beslutningskompetence som synergieffekt ved to ledere med hver deres kompetencer, ledelsesprofil og måder at tænke på. Lederne har fælles ansvar for samarbejdet og gensidig informationspligt. Lederne forventes at skabe positiv udvikling samt bidrage aktivt til den konkrete udvikling af den borgerrettede indsats med værdighed, livskvalitet og sammenhængende tværfagligt fokus som udgangspunkt.

  Vi er sammen om vores fælles målsætning, som er at skabe et godt borgerforløb og et optimalt tilbud til borgeren og de pårørende ud fra en rehabiliterende tilgang. For at skabe et godt borgerforløb er vi meget bevidste om at tænke borgerne ind i en helhed ved at tænke hinandens fagligheder ind i vores opgaver, tænke i et godt samarbejde, koordinere på tværs af fagligheder og ved at sparre med hinanden for at udnytte vores viden og kompetencer mest muligt.

  Vi er en dynamisk og forholdsvis ny arbejdsplads med en moderne og fælles tilgang til vores arbejdsopgaver. Vores arbejdsopgaver udspringer fra forskellige lovgivninger, hvilket gør det nødvendigt, at vi samarbejder tværprofessionelt i hverdagen. Vi har brug for dygtige generalister men der vil være borgerforløb, der kalder på specialist viden. Vores arbejdsdage er sjældent ens, men for at understøtte hinanden i en til tider dynamisk hverdag, har vi skabt et godt fælles læringsmiljø, hvor vi fokuserer på nytænkning og udvikling af kompetencer.

  Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside. (nyt vindue)

  Vores forventninger til dig som daglig leder

  Vi ønsker en daglig leder med en sundhedsfaglig baggrund og relevant lederuddannelse. Du er en autentisk leder, som både kan, vil og tør sætte sin egen forforståelse i spil, til gavn for helheden. Det er vigtigt, at du har erfaring med ledelse af tværfagligt samarbejde mellem mange forskellige fagligheder, og er i stand til udvikle den enkelte medarbejder og den fælles kultur, hvor helhedsorientering og fleksibilitet er nøgleord.

  Du ser dine kollegaer som de vigtigste sparringspartnere og lader dem gerne forstyrre dig i din egen tænkning. Du kommitter dig og går i front i relation til medarbejderne med en anerkendende ledelsesstil. Du ser vigtigheden i sikker drift og et stabilt fundament, hvor deadlines overholdes, og du er ansvarlig for ressourcestyring og overholdelse af den økonomiske ramme, der er sat.

  Du forstår, og kan udvikle, relationer mellem medarbejdere, borgere og pårørende og andre, på en menneskelig og professionel måde. Du bidrager aktivt i ledelsesteamet på Blomstergården og på tværs i organisationen.

  Vil du vide mere?

  Hvis du ønsker at få mere at vide om os og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
  • leder for midlertidige pladser Bettina Olsen på mobil 20 29 62 52
  • virksomhedsleder Christina Aaberg på mobil 29 27 37 82.

  Ansøgningsfrist

  • 24. januar 2020 kl. 8.00
  • Vi forventer at afholde to runder ansættelsessamtaler i uge 5. Tiltrædelse snarest eller pr. 1. marts 2020.


  Søg stillingen Daglig leder til vor... (nyt vindue)
 • 28-01-2020 Leder til Troldebo Naturbørnehus

  Vi søger pr. 1. april 2020 en erfaren og engageret leder til den aldersintegrerede børneinstitution Troldebo Naturbørnehus

  Troldebo Naturbørnehus' leder har valgt at gå på efterløn, og vi søger derfor en ny autentisk, empatisk og handlekraftig leder. Gennem ambitiøs ledelse af børneinstitutionens dygtige og motiverede medarbejdere skal vores nye leder stå i spidsen for skabe en fortsat pædagogisk udvikling og fastholde institutionens gode omdømme.

  I Slagelse Kommune prioriterer vi 0-6 års området højt. Vi arbejder målrettet på at sikre børns trivsel, læring og udvikling og på, at alle børn oplever, at de kan deltage aktivt i sociale fællesskaber. Her har vi fokus på betydningen af, at børn og forældre hver dag møder kompetent personale, og vi arbejder vedvarende på at højne kvaliteten i dagtilbuddene.

  Om os

  Troldebo er et naturbørnehus med en velfungerende børnegruppe fordelt på 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Vi er en institution i konstant udvikling, hvor natur og Marte Meo-metoden er i højsædet. Vi er 14 kompetente pædagogiske medarbejdere, der løbende arbejder med personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med en aktiv forældrebestyrelse, hvor åbenhed og konstruktiv dialog er i højsædet.
  I institutionen består lederteamet af en leder og en souschef. Derudover vil du som leder også være en del af et lokalt netværk af dagtilbudsledere og det store fagligt ledelsesfællesskab i Slagelse Kommune.

  I Slagelse arbejder vi sammen på at mindske læringsulighed og øge kvaliteten i dagtilbuddene, og helt i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan og Slagelse Kommunes læringsgrundlag, har vi fokus på at støtte børnene i at være "livsduelige". Vi lægger vægt på det enkelte barns mulighed for udvikling og læring, og vi tror på, at vi ved at arbejde ud fra et ressourcesyn frem for et mangelsyn er med til at styrke barnets selvforståelse.

  Om dig

  Du er en synlig, rummelig og fagligt stærk leder med gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du er uddannet pædagog, du har ledelseserfaring, du har en lederuddannelse eller du er indstillet på snart at gennemføre en. Du er en god sparringspartner for både medarbejdere, forældre, lederkollegaer og øvrige samarbejdspartnere. I tæt samarbejde med souschefen formår du at motivere og inddrage medarbejderne og støtte dem i deres innovative virke.

  Dertil søger vi en leder, der

  • med afsæt i Troldebos værdigrundlag vil have vilje og drive til at fortsætte den faglige udvikling med respekt for det tværfaglige samarbejde
  • har indblik i og forståelse for naturpædagogik
  • lægger stor vægt på legen og den legende tilgang
  • har respekt for sine medmennesker samt omsorg for det enkelte barn og fællesskabet
  • lægger vægt på gode traditioner samt en hverdag med plads til både fordybelse og spontanitet
  • bidrager til et godt og trygt miljø for børn, forældre og personale
  • vil gå forrest, men også har tiltro til personalets kompetencer
  • lægger vægt på fortsat kompetenceudvikling af alle ansatte
  • også har flair for de administrative opgaver - herunder økonomi
  • har humor og er socialt anlagt.
  Lad os høre fra dig - og særligt, hvis du mestrer ovenstående. Kort sagt - du skal kunne se dig selv stå i spidsen for Naturbørnehuset Troldebos fortsatte udvikling og samspil med øvrige aktører på området. Du skal kende dine ressourcer og være parat til fortsat lederudvikling.

  Ansøgning og yderligere oplysninger

  Ansøgningsfrist
  • tirsdag den 28. januar kl. 12.00
  ...med forventet besættelse pr. 1. april 2020.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 6. februar 2020, og eventuelt 2. samtale torsdag den 20. februar 2020.

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af dagtilbudsområdet eller souschef i Troldebo
  • Maj-Britt Thy på tlf. 51 53 94 54
  • Maria Stendal på tlf. 60 59 20 22

  Du kan også med fordel orientere dig på Troldebos hjemmeside (nyt vindue) eller på dagtilbudsområdets hjemmeside (nyt vindue).

  Der skal ved ansættelse i Slagelse Kommune foreligge straffeattest samt børneattest.

  Søg stillingen Leder til Troldebo N... (nyt vindue)
Kontor og administration (2)
 • 23-01-2020 Skolesekretær til Stillinge Skole
  Hvis du trives i en varieret arbejdsdag med spændende og uforudsigelige arbejdsopgaver, som du får klaret, samtidig med at du klarer de planlagte opgaver, har du nu mulighed for at søge et job som skolesekretær på Stillinge Skole.

  Arbejdsopgaverne varierer mellem administrative arbejdsopgaver og hjælp til skolens elever, forældre og ansatte. Du vil blandt andet få ansvaret for skolens vikardækning, så det er vigtigt, at du er mødestabil og kan være på skolen kl. 7.00.

  Du vil desuden skulle varetage følgende arbejdsopgaver: Elevfravær, administration af skolens hjemmeside, ind- og udmeldelse af elever, administration af AULA, indberetninger til UVM, referatskrivning, foretage indkøb, diverse ad hoc opgaver, betale regninger i KMD samt indberetning af 6. ferieuge, omsorgsdage m.v.

  Det er vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for skriftlig fremstilling og har erfaring med følgende programmer: KMD OPUS, AULA, TEA, TRIO og hjemmesidestyring.

  Du vil få et tæt samarbejde med ledelsesteamet i et humørfyldt og dynamisk arbejdsmiljø, men samtidig forventes det, at du har flair for at arbejde systematisk med en stor grad af selvstændighed i forhold til udførsel og ansvar for dine og vores opgaver.

  Stillingen er på fuld tid, men arbejdstiden er lagt på de 42 skoleuger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen. er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på skolens telefon 58 57 24 20
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på skolens telefon 58 57 24 20

  Ansættelse og løn i forhold til gældende overenskomst med ansættelse pr. 1. marts 2020.

  Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Frist

  • 23. januar

  Samtalerne forventes afholdt i uge 5.

  Søg stillingen Skolesekretær til St... (nyt vindue)
 • 09-02-2020 Kontorelever til Slagelse Kommune
  Kickstart din uddannelse som kontorelev! Vi søger kontorelever med start 1. september 2020.

  ''Det at være kontorelev i Slagelse Kommune er, for mig, rigtig spændende og lærerigt. Man lærer mange forskellige ting og arbejdsopgaver i takt med de praktiksteder, som man kommer ud i, og man møder mange søde mennesker og kollegaer hver dag."
  - Sådan siger en af vores tidligere elever. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her!

  Har du lyst til

  • en spændende elevtid, der som udgangspunkt varer to år med udfordrende opgaver,
  • en studietur til Bruxelles,
  • at arbejde i forskellige fagområder og forskellige arbejdspladser rundt om i kommunen,
  • et godt sammenhold med de andre kontorelever?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring,
  • bevidst om service og kvalitet,
  • initiativrig og selvstændig, men stadig glad for at samarbejde?

  Så er du måske vores nye elev i Slagelse Kommune. Vi tager dig og din uddannelse seriøst og tilrettelægger uddannelsen i samarbejde med dig, så den også passer til dine ønsker og forventninger - uden at lade dig tabe balancen.

  Vi tilbyder

  Du får mulighed for at prøve mange forskellige og spændende opgaver i forhold til administration. Det kan eksempelvis være borgerkontakt, personaleadministration, økonomi, uddannelsesadministration og meget andet.

  I løbet af elevtiden vil du, alt efter uddannelseslængden, være tilknyttet tre forskellige praktiksteder i Slagelse Kommune, så du får prøvet lidt af hvert.

  Du kan læse meget mere på vores hjemmeside.

  Praktisk info

  For at komme i betragtning til elevstillingen skal du have gennemført et adgangsgivende grundforløb på enten gammel eller ny uddannelsesordning som f.eks.:
  Gennemført en EUX Business (kontor), HF, HTX, STX (med 5 ugers EUS grundforløb), HHX eller HG2 med kvalifikation til offentlig administration opnået før 1. august 2015.

  Du får løn efter HK's overenskomst. Lønnen pr. 1. april 2020 er for en førsteårselev 14.190,09 kr. og for en andenårselev 14.935,01 kr. om måneden for elever under 25 år, og 21.259,37 kr. om måneden for elever over 25 år.

  Hvis alt dette lige er dig, så ansøg nu, og lad os skabe din fremtid sammen. Send os en ansøgning og fortæl os, hvorfor du skal være en af vores nye kontorelever. Inde i systemet skal du vedhæfte dine eksamenspapirer og eventuelle udtalelsespapirer.

  Vil du vide mere?

  Har du lyst til at høre mere om det at være kontorelev, er du velkommen til at ringe til
  • uddannelseskonsulent Solveig Frausing på 58 57 40 73.

  Frist

  • 9. februar 2020. 
  Vi forventer at holde samtaler i uge ni og ti. Der vil være to samtalerunder, hvoraf første samtale vil blive afholdt som gruppesamtale.

  Vi glæder os til at høre fra dig.

  Søg stillingen Kontorelever til Sla... (nyt vindue)
Fysioterapeut (1)
 • 14-02-2020 To demenskonsulenter til Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Da vi er blevet opnormeret på demensområdet, søger vi to demenskonsulenter til Slagelse Kommunes demensteam. Stillingerne er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. april 2020. 

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende. I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier, med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune omkring borgere med demens
  • give rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske eller ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau -anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT-kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 14. februar 2020 kl. 12.00.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 24.februar 2020.


  Søg stillingen To demenskonsulenter... (nyt vindue)
Ergoterapeut (2)
 • 05-02-2020 Medarbejdere til Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89
  Specialcenter Slagelse søger medarbejdere, der tør gå langt for at skabe det bedste liv for borgerne.

  Har du lyst til at have et arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i borgernes resurser, drømme, håb og ønsker? Vi flytter fokus fra det enkelte menneskes begrænsninger til at fokusere på det enkelte menneskes evne til at indgå i samspil med omgivelserne, og støtter borgere til et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. Trives du med ansvar, selvstændighed og teambaseret opgavevaretagelse, og vil du være med til at udvikle et stærkt og fagligt miljø, så er du den medarbejder, vi søger.

  Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, er et kommunalt tilbud jævnfør ABL § 105 stk. 2 med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.

  Vi søger pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter til 32-35 timer gennemsnitlig om ugen i skiftende arbejdstider med vagt hver anden weekend.

  En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog, og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, for eksempel tegn til tale.

  Vi arbejder i særlig grad med viden inden for neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicinhåndering, Recovery og Low Arousal, da der blandt andet arbejdes med borgere, der har erhvervet hjerneskade. Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du er drivkraften for dette.

  Du skal være i stand til at se det meningsfulde i arbejdet med pleje og omsorg for den enkelte borger. Selvom borgernes udviklingsmuligheder i nogen grad er begrænset, er det vigtigt, at du som menneske er i stand til at se nye muligheder, og formår at motivere borgerne forskelligt alt efter situation og person.

  Vi tilbyder blandt andet

  • et spændende og afvekslende arbejde
  • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
  • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
  • supervision ad. hoc.
  • faglig opkvalificering - vi er i gang med et opkvalificeringsforløb
  • dejlige omgivelser, som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.
  • Nærværende ledelse.

  Vi forventer, at du

  • er klar til at udvikle dig fagligt
  • tager afsæt i borgernes ønsker, håb og drømme
  • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
  • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
  • har kørekort
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.

  Der afholdes informationsmøde 28. januar 2020 kl. 16:30-17:30 på Rosenkildevej 89, 3. sal, 4200 Slagelse.
  Du kan også læse mere på vores hjemmeside (nyt vindue)

  Løn og ansættelsesvilkår

  Efter gældende overenskomst. Såfremt du måtte have lønkrav herudover, bedes det anført i ansøgningen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være Specialcenter Slagelse i hænde senest
  • 5. februar 2020.
  • Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 8.


  Søg stillingen Medarbejdere til Spe... (nyt vindue)
 • 14-02-2020 To demenskonsulenter til Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre.
  Da vi er blevet opnormeret på demensområdet, søger vi to demenskonsulenter til Slagelse Kommunes demensteam. Stillingerne er normeret til 37 timer, med tiltrædelse 1. april 2020. 

  Organisatorisk er demensteamet tilknyttet Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre. Nuværende er demenskonsulenterne geografisk placeret i Slagelse by, men varetager opgaver i hele Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har som ambition at skabe de bedste rammer for mennesker med demens og deres pårørende. I hele kommunen arbejdes der løbende på at styrke tilbuddene til borgere med demens og udvikle demensområdet generelt.

  Demensteamets opgaver er at

  • give individuel støtte, råd og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
  • styrke indsatsen for demensramte familier, med henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i demensindsatsen
  • sikre målrettede og meningsfulde tilbud til borgere med demens og deres pårørende
  • tilbyde demenskurser for borgere med demens og deres pårørende
  • medvirke til sparring og tværfagligt samarbejde med andre ansatte i Slagelse Kommune omkring borgere med demens
  • give rådgivning og vejledning i forhold til juridiske spørgsmål, samt træffe afgørelser i forhold til §124-129
  • samarbejde med læger og udredningssteder om demensudredning
  • fremme og indgå i tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
  • indgå i tæt samarbejde med kommunens velfærdsteknologiske konsulenter omkring afprøvning og udlån af demenshjælpemidler.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet sygeplejerske eller ergo- eller fysioterapeut, gerne med demensuddannelse på diplomniveau -anden relevant mellemlang sundhedsfaglig uddannelse kan også komme i betragtning
  • har faglig viden om, og erfaring med, arbejdet med demensramte borgere og deres pårørende
  • er villig til at uddanne og dygtiggøre dig
  • er god til at samarbejde på mange niveauer, og kan rumme borgere, pårørende og medarbejdere i de svære situationer
  • formår at bevare overblikket i travle perioder, kan arbejde struktureret og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere blandt opgaverne
  • har empati og kan udstråle ro, også i kaotiske situationer
  • har gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale
  • har IT-kendskab på brugerniveau
  • har kørekort og bil til rådighed.

  Vi kan tilbyde

  • et spændende job med både borger-, pårørende- og personalekontakt
  • mulighed for at være med til at videreudvikle demensindsatsen i Slagelse Kommune
  • stor medindflydelse på demensområdet og et job med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • erfarne, fagligt dygtige og gode kollegaer i et tværfagligt demensteam.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Yderligere informationer

  Har du lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Susanne Corell på 58 57 46 61 eller 23 99 19 76.

  Frist

  • 14. februar 2020 kl. 12.00.
  • Der afholdes ansættelsessamtaler 24.februar 2020.


  Søg stillingen To demenskonsulenter... (nyt vindue)
AC-personale (1)
 • 20-01-2020 Kulturformidlere til Slagelse Biblioteker og Borgerservice

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice søger en fast medarbejder og to barselsvikarer til formidlingsopgaver

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice søger tre nye medarbejdere til området Kultur og Uddannelse pr. 1. marts 2020. Blandt de ledige stillinger er én fast, mens to er etårige barselsvikariater. Ansøger bedes præcisere, om interessen også gælder vikariaterne.

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice driver bibliotek og borgerservice i Korsør, Skælskør og Slagelse. Dit arbejdssted er i Slagelse, men du vil på jævnlig basis skulle arbejde i Korsør eller Skælskør. Stillingerne er forankret i afdelingen Kultur og Uddannelse, som primært tager sig af formidlingsaktiviteter, inspiration til borgerne og bibliotekariske opgaver. Vi ønsker at få bedre fat i børn og familier, udvide tilbuddene til voksne brugere, fx med formidling om musik, udvikle vores digitale profil, tilbyde verdensudvidende, lærerige og til tider overraskende oplevelser, understøtte fællesskaber, læselyst etc.

  Slagelse Biblioteker og Borgerservice er en kommunal virksomhed og støtter aktivt op om kommunens ambitioner for Slagelse som uddannelsesby og om kommunen som en attraktiv bosætningskommune.

  Vi forventer af dig

  at du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker. Du skaber netværk, er serviceminded og fleksibel og optræder imødekommende over for alle borgere. Det er også væsentligt, at du kan arbejde selvstændigt, er tryg ved at formidle for både enkeltpersoner og større grupper, har drive og kan udvise begejstring.

  Din baggrund kan være bibliotekar, cand. scient. bibl., kulturformidler, underviser eller anden relevant videregående uddannelse (på minimum bachelor-niveau) med erfaring og kompetencer indenfor kultur, uddannelse og bibliotek.

  Skriv i ansøgningen hvis du har et specifikt ønske om at være tilknyttet børn eller voksen. Vi opfordrer desuden til, at du i din ansøgning giver dit bud på en konkret aktivitet, hvor dine interesser og kompetencer kommer i spil i forhold til en udvalgt målgruppe.

  Flere oplysninger

  Stillingerne er alle på 37 timer/ uge med start den 1. marts 2020 eller snarest herefter. De to vikariater er tidsbegrænset til 12 måneder. I alle stillingerne indgår faste udlånsvagter inden for vores åbningstid samt aften- og weekendarbejde ifm. aktivitetsafvikling. Du vil få fast lørdagsvagt ca. hver 6 uge.

  Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

  Spørgsmål til stillingen kan stilles til

  Frist for ansøgning

  • Mandag den 20. januar 2020 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 28. januar 2020

  Søg stillingen Kulturformidlere til... (nyt vindue)