Tilbage til oversigten

Midlertidigt ophold på plejecenter - søg om

Du kan få et midlertidig ophold på et plejecenter, hvis du har behov for ekstra omsorg og pleje i en kortere periode, eller hvis din familie eller ægtefælle har brug for aflastning.

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID
 • Pårørende/kontaktpersons adresse
 • Navn og telefonnummer til egen læge
 • Navn og adresse på plejecentret eller ældreboligen
 • Oplysninger om pension

Det tager cirka 15 minutter at udfylde ansøgningen.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID eller digitale signatur frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar spørgsmålene
 4. Vælg 'Ja' og log på med NemID eller digital signatur
 5. Vælg 'Jeg accepterer vilkår for selvbetjeningsforløbet'
 6. Log ind med din NemID eller digitale signatur
 7. Følg vejledningen
 8. Husk at logge ud, når du er færdig
 9. Hvis du ikke har NemID, kan du print en blanket, udfylde den og sende den med posten. Husk at underskrive blanketten.

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om midlertidigt ophold på plejecenter?

  Når du søger om et midlertidigt ophold på et plejecenter, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.

  Boligerne bevilges efter Lov om social service §84.