Flextrafik

Kørsel til læge eller nærmeste speciallæge, når du er pensionist

Betingelser for at få kørsel

  • Du skal være folkepensionist eller førtidspensionist
  • Du skal være i sygesikringsgruppe 1
  • Du skal af helbredsmæssige årsager være ude af stand til at benytte anden form for transport

Kørsel

Du kan få kørsel til og fra egen læge eller nærmeste speciallæge

Information om turen

På kørselsdagen skal du forvente, at afhentningen kan ske op til 5 minutter før det aftalte tidspunkt og til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt.

Ved bestilling af turen vil der også blive bestilt hjemkørsel. Kørslen koordineres med andre passagerer. Det kan betyde, at der kan være andre, som skal med samme taxa som dig, og du kan derfor komme til at køre en omvej.

Spørgsmål og svar