Spring til...

Socialudvalget

Socialudvalget står for den overordnede styring med kommunens socialpolitik og udsatteområde

Om udvalget

Socialudvalget beskæftiger sig med områder inden for det specialiserede voksenområde; handicap, psykiatri, misbrug og hjemløshed, det specialiserede børne-, unge- og familieområde, og områder indenfor førtidspension, krisecentre og boliger til flygtninge. Udvalget varetager bl.a. kommunens medborgerpolitik og har samarbejde på de specialiserede socialområder inden for Region Sjælland.

Formand: Sofie Janning (A)

Næstformand: Helle Dalsgaard (F)

Antal medlemmer: 5

Mødekalender 2024

 • 4. januar kl. 17:45 (Ekstraordinært møde)
 • 1. februar Kl. 15:15
 • 6. marts Kl. 16:00
 • 3. april kl. 16:00
 • 14. maj Kl. 16:00
 • 12. juni Kl. 16:00
 • 14. august Kl. 16:00 
 • 4. september Kl. 16:00
 • 2. oktober Kl. 16:00
 • 6. november Kl. 16:00
 • 4. december Kl. 16:00

Udvalgets dokumentsamling