Spring til...

KIMO - Kommunernes Internationale MiljøOrganisation

Slagelse Kommune er medlem af KIMO, som er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund særligt i spørgsmål om havmiljøforurening

KIMO står for Kommunernes Internationale MiljøOrganisation. Organisationen blev etableret af 4 kommuner i 1990. I dag tæller organisationen over 120 kommuner i de nordeuropæiske lande. 

KIMO har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa. Det arbejder på at finde varige løsninger på de mange forureningsproblemer der truer havmiljøet.

Det internationale KIMO-samarbejde for lokale myndigheder strækker sig i dag fra det nordøstlige Atlanterhav til Østersøen.

Organisationens arbejde er tværpolitisk og drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner. Det er også et netværk og forum til vidensdeling, hvor man kan øge bevidstheden om de problemstillinger, som truer kysterne og havene. KIMO arbejder med at sætte havmiljø på dagsordenen og kan via samarbejdspartnere og forbindelser påvirke national og international lovgivning.

I KIMO er Slagelse Kommune repræsenteret af Flemming Kortsen Chef for Teknik, Plan og Erhverv. Derudover er Jørgen Grüner (F) - formand for Klima- og Miljøudvalget her i Slagelse Kommune - pt. næstformand for organisationen KIMO Danmark.

Klima- og Miljøudvalget

Læs mere om KIMO Danmark på deres hjemmeside eller se KIMO’s præsentationsfilm:

Chef for Teknik, Plan og Erhverv

Flemming Kortsen

58 57 33 73 23 26 09 45 flkor@slagelse.dk