Spring til...

Meget mere haltid

Bliv klogere på projektet Meget mere haltid, der bl.a. understøtter, at vi udnytter vores idrætsfaciliteter endnu bedre til glæde for brugerne

Meget Mere Haltid er et projekt, hvor vi i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden måler aktiviteten i vores kommunale og selvejende haller ved hjælp af systemet HallMonitor for at udnytte tiderne i faciliteterne endnu bedre.

Projektet har 3 hovedformål

  1. Styrke den løbende dialog med foreninger mv. om, hvordan vi anvender, udnytter og fordeler tider i vores idrætsfaciliteter.
  2. Sikre bedre kendskab til brugen af vores faciliteter med henblik på at optimere den administrative drift og udvikling.
  3. Skabe et validt og bredt datamateriale, der kvalificerer det politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer.

Bliv klogere på projektet og HallMonitor

Konsulent

Nikolaj Hedegaard Hyttel

24 80 81 05 nihyt@slagelse.dk