Spring til...

Idrætspolitik og undersøgelser

Bliv klogere på vores idrætspolitik, og hvordan det ser ud med motionsvaner og idrætsdeltagelse i vores kommune

Byrådet vedtog den 30. november 2015 en ny idrætspolitik for Slagelse Kommune.

Visionen i idrætspolitikken er, at der i 2025 skal være 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en idrætsforening, og 75 % af kommunens borgere som er fysisk aktive.

Idrætspolitikken er opdelt i følgende 4 indsatsområder, der hver indeholder diverse delmål, som vi i fællesskab løbende arbejder på at nå:

  • Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer
  • Vi udvikler talenter og eliteudøvere
  • Vi skaber rammer og arenaer for idrætten
  • Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet

Derudover har idrætspolitikken står betydning for, hvilke projekter vi sætter i gang, hvordan vi behandler jeres puljeansøgninger osv. 

Læs idrætspolitikken

Rapport fra IDAN

I 2018 foretog Idrættens Analyseinstitut en stor undersøgelse af borgernes sports- og motionsvaner i Slagelse Kommune. Undersøgelsen fungerede som en form for statusmåling på arbejdet med idrætspolitikken.

Og det kom der en række interessante resultater ud af. 

Se undersøgelsesresultaterne

Rapport fra SDU

I efteråret 2020 blev der som led i SDU's landsdækkende forskningsprojekt Danmark i Bevægelse foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte borgere på 15 år eller derover i bl.a. Slagelse Kommune. 

Se den samlede rapport for Slagelse Kommune

Se faktaark med resultater fra Slagelse Kommune

Se resultaterne for hele landet