Spring til...

HEL Fritid til børn og unge

Få hjælp fra os til at finde et fritidstilbud til jeres barn. HEL Fritid hjælper børn og unge til at få et aktivt fritidsliv.

HEL Fritid er en indsats, som har til formål at give alle børn og unge i alderen 2-17 år i vores kommune det bedst mulige fritidsliv gennem aktiviteter og sociale relationer.

Hvorfor er fritidsaktiviteter vigtige?

Fritidsaktiviteter styrker jeres barns motoriske udvikling og sociale kompetencer, ved at han/hun indgår i relationer med andre børn og voksne. 

HEL Fritid henvender sig derfor til børn/unge, der står uden for fritidslivet, og som har brug for en hjælpende hånd til at komme godt ind i vores foreningsliv.

HEL Fritid tilbyder familier

Fritidsvejledning

Gennem HEL Fritid får I støtte og vejledning i at finde en fritidsaktivitet, som jeres barn ønsker at gå til. Både jer som forældre og jeres barn bliver desuden klædt på til opstarten i fritidstilbuddet/foreningen.

Kontingentstøtte

HEL Fritid kan tildele jer kontingentstøtte efter behov, dog maksimalt 1.800 kr. pr. kalenderår. Det betyder, at I som familie godt kan vælge en fritidsaktivitet, som koster mere end 1.800 kr. pr. år, hvis I selv dækker merudgiften.

I starter med at få støtte til 1 sæson (6 måneder ved sæsonfrie aktiviteter). Herefter vurderer vi, om jeres familie har behov for yderligere hjælp.

HEL Fritid giver kontingentstøtte til alle aktiviteter på nær medlemskab i kommerciel fitness og digital hjemmetræning i esport.

Støtte til tøj, udstyr, sociale ture mm.

HEL Fritid kan tildele jer støtte til tøj, udstyr, sociale ture og andet, som relaterer sig til jeres barns fritidsaktivitet.

Dog betaler HEL Fritid kun 50% af udgifterne og maksimalt 1.000 kr. pr.

Det vil sige, at HEL Fritid og jeres familie tilsammen kan købe udstyr mv. for 2.000 kr. om året. Der er en økonomisk grænse for, hvad I kan købe for til børnene, alt efter hvad I ønsker at købe til dem.

Foretag først købet, når det er aftalt med HEL Fritid. 

HEL Fritid sender jer en sms eller mail omkring, hvad der er aftalt. Her bekræfter vi også, at HEL Fritid dækker 50 % af de aftalte udgifter ved indkøbet.  

Møde jer til fritidsaktiviteten de første par gange

HEL Fritid kan møde jer de første par gange til fritidsaktiviteten for at støtte jeres barns opstart i fritidstilbuddet/foreningen.

Opfølgning

HEL Fritid laver minimum 3 opfølgninger med jer. Typisk efter 14 dage, 2 måneder og 6 måneder. Det gør vi for at sikre, at jeres barn er kommet godt i gang med aktiviteten.

Hvordan bliver jeres barn en del af HEL Fritid?

Selvbetjening

Få mere at vide om HEL Fritid

Læs folder om HEL Fritid og se, hvad jeres barn kan gå til

Skema om oplysningspligt til fagpersoner

1 / 0

Hvem er vi?

Konsulent

Nikoline Lynge Gøtze

niklygot@slagelse.dk
Studentermedarbejder

Freja Qwist Pedersen

23 39 48 78 frejp@slagelse.dk
Studentermedarbejder

Christoffer Juul Søllested

30 61 74 98 chshi@slagelse.dk