Spring til...

Kulturtilbud til børn og unge

Se et udpluk af de mange gode kulturtilbud til børn og unge i vores kommune og find en aktivitet, der er noget for dig

Rundt om i vores kommune er der gode muligheder for, at du som barn eller ung kan møde og selv aktivt være en del af kulturlivet

Deltag i spændende kulturelle aktiviteter og events på fx biblioteker, museer, teatre, spillesteder og i kulturforeninger.

Eller udvikl dine musiske eller kreative evner på musikskolen, billedskolen eller i kunsttalentklassen. 

I oversigten nedenfor finder du nogle af de mange gode tilbud for børn og unge i vores kommune.

Aktiviteter og tilbud