Spring til...

Ansøgningsfrister

Se, hvilke frister der gælder for ansøgninger mv. på kultur- og fritidsområdet

Ansøgningsfrister for puljer

Pulje

Frist

Idræts- og Fritidspuljen

Kan søges løbende

Udviklingspuljen

20. oktober

Flere skal med-puljen

1. april (dog kan restpulje søges løbende)

Markedsføringspuljen til idræt

1. december

STE-puljen

15. december

Åben Skole Partnerskabspuljen

Kan søges løbende

Driftstilskud fra Puljen til kulturelle formål

10. november

Aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål

Løbende

Puljen til børn og unges møde med kunsten

Kan søges løbende

Ansøgningsfrister for tilskud

Tilskud

Frist

Medlemstilskud

1. april

Lokaletilskud til foreninger og rideklubber

1. april

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

15. november

Tilskud til jubilæum

Forud for arrangementet

Tilskud til venskabsbybesøg

2 måneder før besøget

Tilskud til voksenundervisning (aftenskoler)

1. oktober året før

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

1. april

Tilskud til særlige lokaler (aftenskoler)

1. oktober

Tilskud til distriktsforeninger

1. maj

Frister for sæsonbooking og booking af resttimer

Booking

Frist

Lån af haller og kunstgræsbaner

1. marts

Lån af grønne baner

1. februar

Brug af svømmehaller

1. marts

Brug af skolelokaler

Kan søges løbende

Resttimer i haller, på baner mv.

Kan søges løbende

Andre frister

Handling

Frist

Indstille guldvindere til Slagelse Guld

15. januar

Indstille kandidater til idrætspriser (minus Slagelse Talent- og Eliteprisen)

15. januar, hvis ikke andet er meldt ud

Indstille kandidat til Slagelse Talent & Elite-prisen

15. december

Uploade din forenings årsregnskab via Winkas

1. april

Uploade formandens beretning via Winkas

1. april

Afgive erklæring i Winkas om, at I indhenter børneattester

1. april

Ændring af kontaktinfo og andre oplysninger om din forening/aftenskole

Løbende via Winkas

Indsende tilskudsregnskab, relevante bilag mv.

Senest 1 måned efter projektet/aktivitetens afslutning