Spring til...

Tude Ådal

Se planerne om at vådlægge en del af arealerne syd for Tude Å ved Bækkerenden, Store Vejlen og Lille Vejlen, planer der vil få naturen i ådalen tilbage
Projektforslag og projektbeskrivelse er fortsat retvisende - processen forventes genoptaget i 2025.
Panorama af hele Tude Ådal-projektet
En travetur i Tude Ådal kan byde på mange slags naturoplevelser
Stemningsbillede fra Tude Å
Tude Å og gul åkande
På tur i Tude Ådal - stien fører over en gangbro, der skimtes mellem træerne længere fremme
En trævlekrone fotograferet i Tude Ådal
Tude Å og skyer der genspejler i åen samt kvæg på græs
Panorama over dele af Tude Ådal med Storebælt i baggrunden
1 / 0

Panorama af hele Tude Ådal-projektet

Tude Ådal rummer i dag uden sidestykke den væsentligste sammenbinding af kultur- og naturarv i kommunen. Trelleborg og dens samspil med Tude Ådal rummer et meget stor og uudnyttet potentiale for at skabe et autentisk landskab med plads til at sætte natur, kultur og friluftsliv i fokus.

Målet

Målet er at bevare og udvikle natur- og kulturværdierne i ådalen på en sådan måde at der skabes et autentisk og sammenhængende landskab, der understøtter vikingeborgens placering i ådalen og dermed vandvejen mellem Storebælt og Trelleborg.

Projekt området dækker omkring 450 ha og strækker sig fra Næsby Strand i vest til Trelleborg i øst og indeholder blandt andet Store og Lille Vejlen.

Projektbeskrivelse

Nyhedsbreve

Direkte link til denne side

www.slagelse.dk/TudeAadal

Kontaktperson