Spring til...

Advokater har vurderet miljøgodkendelse

Sirius Advokater har vurderet Slagelse Kommunes handlemuligheder i forbindelse med fornyelsen af miljøgodkendelsen af RGS Nordic

Slagelse Kommune har bedt Sirius Advokater om at vurdere, hvordan Slagelse Kommune skal forholde sig til fornyelsen af miljøgodkendelsen af RGS Nordic, efter at der er rejst tvivl om Miljøstyrelsens vejledning og dennes fortolkning af reglerne omkring blandingszoner. Sirius Advokater vurderer, at bekendtgørelse nr. 1433 og Miljøstyrelsens vejledning næppe er overensstemmelse med hverken EU-reglerne eller Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis på området.

Slagelse Kommune har udarbejdet RGS Nordics Miljøgodkendelsen på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning. Derfor vurderer Sirius Advokater, at der er stor sandsynlighed for, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil hjemvise miljøgodkendelsen, hvis den indeholder en blandingszone.

Anmoder om møde med miljøministeren

Sirius advokater vurderer, at det vil være muligt at udstede en miljøgodkendelse til RGS Nordic med mulighed for at fortsætte arbejdet, hvis Miljøstyrelsen lemper på miljøkravene ved Stigsnæs. Dette vurderer advokaterne, at Miljøstyrelsen har mulighed for, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det kan begrundes med betingelserne for bæredygtig vandanvendelse.

Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen på sit møde den 1. februar. Slagelse Kommune har anmodet miljøminister Magnus Heinecke om et møde for at drøfte Miljøgodkendelsen, men indtil videre er der ikke aftalt et møde.

Standsningspåbud vil ikke være lovligt

Slagelse Kommune har også bedt Sirius Advokater om at vurdere om Slagelse Kommune har juridisk grundlag for at udstede et såkaldt standsningspåbud til RGS Nordic, efter det på sociale medier har været hævdet at dette er en mulighed.

Sirius Advokater vurderer, at der ikke foreligger noget ulovligt forhold, som giver grundlag for et standsningspåbud, da RGS Nordic ikke overtræder nogen generelle krav i Miljøbeskyttelsesloven eller i den gældende miljøgodkendelse samtidig med, at der ikke er udstedt påbud, som de ikke overholder.

Læs notater fra Sirus Advokater

Notat om Slagelse Kommunes Handlemuligheder for udstedelse af revurdering RGS Nordic A/S' Miljøgodkendelse for industrispildevand

Notat om Slagelse Kommunes muligheder for at udstede et standsningspåbud til RGS Nordic A/S