Spring til...

Bliv medlem af det særligt nedsatte integrationsudvalg

Styrk dialogen og påvirk politikken! Vi søger dedikerede personer med interesse og kompetencer inden for integrationsområdet til at blive en del af kommunens kommende integrationsudvalg

Byrådet har besluttet at etablere et integrationsudvalg, som skal være bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og politikere i Slagelse Kommune. Anbefalinger fra Integrationsudvalget integreres i den årlige rapport til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover skal udvalget også have et årligt dialogmøde med EBU-Udvalget, og afholde et åbent borgermøde, hvor du kan være med til at vælge det emne, dine medborgere skal diskutere.

Hvordan arbejder udvalget?

Integrationsudvalget afholder 3-5 møder årligt. Møderne faciliteres som workshops af vores administration og kan involvere fagpersoner og eksterne oplægsholdere. Arbejdsformen er emnebaseret og relateret til fokusområder i integrationspolitikken. Alt sammen skal føre til indsigter, ideer og rådgivning af Slagelse Kommunes politikere, og i sidste ende bidrage til udviklingen af vores integrationsindsatser.

Hvem kan være med?

Alle med interesse for integration og lyst til at gøre en forskel er velkomne! Du skal enten bo i kommunen eller være tilknyttet en lokal virksomhed, organisation eller klub. Vi søger en bred vifte af perspektiver og erfaringer, fx hvis du arbejder med flygtninge og integration, eller selv er ankommet til landet som udlænding.

Sådan ansøger du om at blive medlem

Udfyld ansøgningsskemaet.  Husk at fortælle os, hvorfor du gerne vil være med i Integrationsudvalget, og hvad du kan bidrage med. Medlemmerne af det særligt nedsatte integrationsudvalg udpeges af Byrådet ud fra ansøgningerne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 8. januar 2024 kl. 12.00

Vi glæder os til at bygge bro mellem civilsamfund og politik sammen med dig!

Læs mere om udvalget og integrationspolitik

Fakta om udvalget

 • 7-9 medlemmer, med flertal af borgere og fra civilsamfundet.

 • Mødes 3-5 gange om året, samt 1 årligt møde med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, og 1 borgermøde.

 • Sekretariatsbetjenes af administration, ift. møder, referater, praktisk.

 • Rammerne for integrationsudvalgets arbejde er beskrevet i et kommissorium, som Byrådet har vedtaget.

 • Integrationsudvalgets varighed følger den kommunale valgperiode.

Flere oplysninger

 • Malene Rask, Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice
  Mobiltelefon: 20 37 90 14

 • Peter Sidelmann, Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration 
  Mobiltelefon: 30 46 27 08