Spring til...

Opdateret integrationspolitik sikrer mere inddragelse

Den netop godkendte opdatering af integrationspolitikken sætter gang i flere initiativer med fokus på samarbejde og inddragelse af civilsamfundet

Et flertal i byrådet har vedtaget en opdateret integrationspolitik på byrådsmødet den 25. september. Politikken sætter rammerne for, hvordan vi som kommune arbejder med integration.

Opdateringen af integrationspolitikken skal ses i lyses af, at der er sket meget på integrationsområdet de sidste 10 år. Det gælder både i forhold til, hvilke nationaliteter der kommer til Danmark, og at mange i dag får midlertidigt ophold.

Fælles målsætninger for alle ansatte

Som noget nyt er der i den opdaterede politik defineret 3 målsætninger for kommunens arbejde med integration.

Det drejer sig om at:

  1. øge samskabelse og aktiv deltagelse
  2. tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, kompetencer og livssituation
  3. prioritere god kommunikation med borgeren.

De 3 målsætninger gælder for alle vores ansatte, uanset om de arbejder med integration på sundhedsområdet eller på kulturområdet. Målet er, at de fælles mål skal styrke samarbejdet på tværs af indsatserne.

Integrationsudvalg skal vejlede beslutningstagere

Ét af initiativerne, der skal øge det eksterne samarbejde omkring integration i Slagelse Kommune, er etableringen af et integrationsudvalg. Formålet med Integrationsudvalget er at bidrage med rådgivning, indsigt og ideudvikling og derved være med til at skabe sammenhæng mellem politikken, administrationen, politikerne, civilsamfundet og andre samarbejdspartnere.

Det er planen, at Integrationsudvalget skal holde årlige møder, et borgermøde og et møde med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Der vil blive søgt efter medlemmer til det nye udvalg sidst på året.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Jobcenter Slagelse
    Tlf.: 58 57 33 33