Spring til...

Langsigtet plan for Korsør skydes i gang

Korsør skal have en overordnet plan, som sætter retning for byens udvikling de næste 15 til 20 år. I første omgang bliver en bred gruppe af interessenter inviteret til at deltage i interviews, og til efteråret bliver der afholdt en 2-dages bootcamp

Som mange andre kommuner står Slagelse Kommune overfor udfordringer med blandt andet klimaforandringer, ændringer i befolkningssammensætningen og erhvervsudviklingen, og i det hele taget at træffe de rigtige beslutninger som gør kommunens dejlige byer og landdistrikter attraktive at leve i. Det stiller nye krav til byplanlægningen.

- Det øger kompleksiteten, når vi skal planlægge byudviklingen, fordi meget forskellige opgaver og hensyn skal tænkes sammen. Derfor er det vigtigt, at vi tænker langsigtet, og hvis vi skal det, så er der behov for en samlet og langsigtet vision, som er styrende for de mange konkrete beslutninger, der skal tages. Det er vi optaget af i hele Slagelse Kommune, siger borgmester Knud Vincents (V).

På den baggrund bliver der nu sat gang i arbejdet med at lave en udviklingsplan for Korsør. Den skal munde ud i en vision for, hvordan Korsør skal udvikle sig de næste 15-20 år. Planen forventes at ligge klar i foråret 2025.

- Korsør er et af vores guldæg, men vi har brug for at pudse ægget, så det for alvor kommer til at skinne. Det er det, som udviklingsplanen skal hjælpe os med. Den skal give os et helikopterblik på hele byen, så vi får lavet en sammenhængende plan for, hvordan vi udvikler Korsør over de næste mange år. Det er vigtigt, hvis vi skal tiltrække investeringer og nye borgere til byen. Potentielle investorer skal vide, hvad det er for en by, de investerer i, siger borgmester Knud Vincents.

Den nye udviklingsplan bygger videre på det arbejde, som blandt andet er lavet af et §17 stk. 4-udvalg i forrige byrådsperiode samt de øvrige projekter og planer, der har været arbejdet med tidligere. I første omgang bliver en bred vifte af interessenter fra blandt andet foreningsliv, erhvervsliv, kulturliv, havnen og flåden inviteret til at deltage i interviews. På den baggrund skal der udarbejdes en værdi- og potentialeanalyse og derefter nedsættes en følgegruppe af lokale repræsentanter. Og til efteråret kan byen se frem til ”byens dag”, hvor hele Korsør bliver inviteret til at deltage i en 2-dages bootcamp med fokus på udviklingen af Korsør.

- Den nye udviklingsplan står på skuldrene af det arbejde, der er lavet tidligere. Det vigtige er nu, at vi får lavet en udviklingsplan med bred og tidlig inddragelse af borgere, foreninger, erhvervsliv og flere med interesse for Korsør. God byudvikling kræver at vi tænker i sammenhænge og har blik for kvaliteten i det lange seje træk, siger Jesper Schlüter, direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik.

Udviklingsplanen for Korsør er en del af budget 2024, hvor byrådet afsatte 8,5 mio. kr. til formålet. Pengene skal bruges til at udarbejde udviklingsplanen og sikre, at der er penge til at sætte initiativer i gang på baggrund af udviklingsplanen.

 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Borgmester Knud Vincents
    Tlf. 20 45 97 98
  • Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik
    Jesper Schlüter
    tlf. 51 54 81 79