Spring til...

Ny affaldsordning starter den 1. maj

Den 1. maj skal borgerne i Slagelse Kommune til at sortere mere affald. Den dag træder den nye affaldsordning i kraft.

Der skal sorteres lidt mere end tidligere, når Slagelse Kommunes nye affaldsordning træder i kraft den 1. maj. De største ændringer i den nye ordning er, at glas og metal fremover skal sorteres hver for sig, og at hård og blød plastik nu skal i samme affaldsbeholder. Samtidig er der også mulighed for at komme af med farligt affald i en rød miljøboks derhjemme.

Den nye affaldsordning betyder, at alle enfamiliehuse har fået en ekstra affaldsbeholder, så alle enfamiliehuse har tre affaldsbeholdere. Derfor har Slagelse Kommunes leverandør haft travlt med at køre cirka 30.000 nye affaldsbeholdere ud. Den nuværende affaldsbeholder til mad/restaffald fortsætter uændret. Den anden ”gamle” beholder er fremover til plast, mad-drikkekarton/småt pap og papir, mens den nye beholder er til glas/metal.

Slagelse Kommunes leverandør har derfor været rundt og skifte klistermærker på beholderne de fleste steder. De steder, hvor klistermærkerne stadig mangler at blive skiftet, bliver de skiftet hurtigst muligt. I boligforeninger, hvor man har fælles affaldsbeholdere, er der også kommet flere affaldscontainere, så borgere også her kan sortere affald efter de nye retningslinjer.

Selvom den nye affaldsordning først officielt træder i kraft 1. maj, så er mange allerede tyvstartet. Det er i orden, og det er også i orden, hvis man først går i gang nu. Man skal følge klistermærkerne på skraldespanden.

På slagelse.dk/affald2024 kan man finde svar på langt de fleste spørgsmål og efter 1. maj også finde sin nye tømmekalender. Her kan man også melde fejl og mangler ind via hjemmesidens selvbetjeningsløsninger eller mail/telefon. Man kan også bruge appen ”Affald Slagelse” og få hjælp til at sortere affald. Ligesom på hjemmesiden kan man også melde fejl og mangler ind og se sin tømningskalender i appen.

Der vil være ekstra personale til at hjælpe folk med at svare på spørgsmål og rette småfejl i den første tid, men alligevel kan det godt give lidt længere svartider end normalt. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Affaldsmedarbejder Kenneth Lauritsen
  Tlf. 24 47 35 57

Fakta om den nye sortering

Her er ændringerne i den nye affaldsordning:

 • Metal og glas skal sorteres hver for sig
 • Hård plast og blød plastik som fx poser skal sorteres sammen
 • Mad- og drikkekartoner skal sorteres sammen med plastik. Kartonerne er fx fra mælk og yoghurt, juice og saft eller fra mad som flåede tomater eller bønner
 • Farligt affald kan man få afhentet hjemme. Fx spraydåser, rester af maling og olie, elpærer, LED-pærer, afkalkningsmidler, emballage fra neglelak og neglelakfjerner
 • Tekstiler som gammelt tøj, man ikke kan aflevere til genbrug, kan afhentes sammen med storskrald
 • Madaffald og restaffald skal sortere som hidtil

  Læs om den nye affaldsordning