Spring til...

Ny aftale skal sikre rent vand og mere natur

Slagelse Kommune, Envafors og Naturstyrelsen har i dag underskrevet en aftale, som skal beskytte grundvandet og samtidig sikre mere natur. Med aftalen afsættes der 120 mio. kr. over de kommende 20 år til at opkøbe jord, plante skov og skabe natur

Tirsdag formiddag satte borgmester Knud Vincents, skovrider Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen og formandskabet for Envafors’ vandforsyning i Slagelse, Pernille Frandsen og Lis Tribler, deres underskrift på en ny rammeaftale. Formålet med aftalen er først og fremmest at sikre rent drikkevand til kommende generationer samtidig med, at der også bliver plantet mere skov og skabt natur til gavn for både biodiversitet, klimaet og friluftslivet.

Aftalen betyder, at der over de kommende 20 år skal opkøbes i alt 500 hektar jord i nærheden af Envafors’ vigtigste drikkevandsindvindinger. Jorden skal opkøbes gennem frivillige aftaler med ejerne, og meningen er, at den opkøbte jord skal bruges til at plante skov og skabe natur, hvor der ikke må bruges gødning og sprøjtemidler. De 120 mio. kr., projektet koster over 20 år, fordeles med 45 mio. kr. til Envafors, 47 mio. kr. til Naturstyrelsen og 28 mio. kr. til Slagelse Kommune.

I første omgang vil de tre samarbejdspartnere gå i dialog med lodsejere omkring Envafors’ drikkevandsindvinding ved Eggeslevmagle for at afdække mulighederne for at opkøbe jord. Envafors indvinder her årligt op til 1 mio. m3 drikkevand, hvilket svarer til ca. 26.000 kunders forbrug.

- Det er en god dag for Slagelse Kommune. Vi har lavet en aftale, som kommer til at sikre os rent drikkevand på lang sigt samtidig med, at vi får mere skov og natur. Det er godt for klimaet og biodiversiteten, men jeg er også sikker på, at det vil give vores borgere helt nye muligheder for et aktivt fritidsliv, siger borgmester Knud Vincents.

- Med aftalen bidrager vi til, at der etableres nye skovområder i Slagelse. Herigennem sikrer vi vores grundvandsressourcer mod forurening til stor glæde for vores nuværende kunder og kommende generationer. Skovrejsningen bidrager samtidigt til at nedbringe klimabelastningen og øge biodiversiteten, og vi er glade for, at vi gennem partnerskabet kan tage endnu et stort skridt mod at indfri vores strategi – sammen om en bæredygtig fremtid, udtaler adm. direktør i Envafors Henrik Birch.

- Naturstyrelsen glæder sig over endnu en gang at indgå en skovrejsnings-aftale med Slagelse Kommune og nu også Envafors. Med den nye aftale og Nordskoven, der er i gang, skabes der nu nye skov- og naturområder til glæde for både dyr og mennesker i Slagelse Kommune, samtidig med at drikkevandet beskyttes til kommende generationer, siger skovrider Jane Skov Lind, Naturstyrelsen.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Borgmester Knud Vincents
    tlf.: 20 45 97 98
  • Henrik Birch, Adm. direktør i Envafors
    tlf.: 58 36 25 19
  • Skovrider Jane Skov Lind, Naturstyrelsen
    tlf.: 22 49 65 75