Spring til...

Ny, erfaren chef for Kommunale Ejendomme

Den 1. august tiltræder Chris Nørregaard stillingen som chef for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune.

Chris Nørregaard har et stort indblik og en bred erfaring i arbejdet med strategi- og politikudvikling, samt samspillet mellem civilsamfundet og det offentlige. En viden der er indhentet gennem ansættelse i 4 forskellige kommuner. Chris Nørregaard er uddannet Cand.scient.pol. med speciale i strategisk ledelse og forandringsledelse og har derudover en Diplom i ledelse.

- Vi har med ansættelsen af Chris Nørregaard fået en chef, der har stor fokus på ledelse, medarbejdertrivsel og tværfagligt samarbejde. Chris Nørregaard har også en naturlig forståelse for serviceringen af kommunale ejendommes mange samarbejdspartnere, hvilket er vigtigt, da det er det, Center for Ejendomme lever af. Hans 15 år i større kommuner, har derudover givet ham en god flair for politisk forståelse, den kommunale økonomi, og hvordan vi skaber værdi for hele Slagelse Kommune, siger direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik, Jesper Schlüter.

Den kommende chef for Kommunale Ejendomme, Chris Nørregaard, glæder sig meget til at få arbejdshandskerne på og udtaler:

- Jeg ser frem til at bygge videre på det, Slagelse Kommune allerede har igangsat med dygtige medarbejdere og ledere. Jeg kommer lidt "hjem" til et område, som jeg brænder rigtigt meget for. I Kommunale Ejendomme har vi en væsentlig opgave i at sikre gode rammer, så andre kan lykkes - borgerne, virksomhederne og alt det, der ligger i den kommunale kerneopgave. Noget af det første jeg har fokus på, er at få skabt endnu bedre sammenhænge, og sammen med mine kommende kolleger at udvikle en god arbejdsplads og i fællesskab med forvaltningerne sikrer, at vi får udmøntet ejendomsstrategien.

Chef med bred erhvervserfaring

Chris Nørregaard har senest arbejdet som It- og Digitaliseringschef i By og Fællesforvaltningen i Kolding Kommune, hvor han bl.a. havde ansvaret for den digitale transformation for kommunens 600 ledere og en løbede digital udvikling af kommunen, for at optimere borger- og virksomhedsbetjeningen.

I Esbjerg Kommune, hvor Chris Nørregaard var Leder af Staben i Sekretariatet for Teknik & Miljø, var fokus især på Køb, Salg og udvikling af kommunale arealer, Politisk og organisatorisk understøtning, og mange, gode samarbejdsflader med kommunens virksomheder.

Chris Nørregaards erhvervserfaring

2024, august - Chef for Kommunale Ejendomme, Slagelse Kommune

2019 – 2024 It- og Digitaliseringschef. By og Fællesforvaltningen. Kolding Kommune

2016 - 2019 Leder af Staben. Sekretariatet. Teknik & Miljø. Esbjerg Kommune

2014 - 2016 Specialkonsulent. Center for Velfærdsteknologi. Odense Kommune

2010 - 2014 Udviklingskonsulent i Velfærdsforvaltningen. Vejle Kommune

2009 – 2010 Økonomikonsulent for Ældreområdet. Odense Kommune

Familiemenneske

Chris Nørregaard er 45 år, bor i Middelfart og er gift med Sabine, og sammen har de to sønner på 18 og 14 år.

Flere oplysninger

  • Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik, Jesper Schlüter
    Tlf. 51 54 81 79


  • Chef for Kommunale Ejendomme, Chris Nørregaard
    Tlf. 24 49 79 70