Spring til...

Nye priser og vilkår for annoncer på informationsskærme ved indfaldsvejene

Byrådet har netop besluttet at ændre priser og vilkår.

Når man passerer byskiltet til Korsør, Skælskør og Slagelse møder man meterhøje informationsskærme, som giver både beboere og turister information om bl.a. arrangementer i kommunen. Byrådet har netop besluttet at ændre priser og vilkår samt herunder give mulighed for gratis annoncering for at understøtte brugen af informationsskærmene og for at give større synlighed af kultur- og fritidslivet.

Rigtig mange bilister kører dagligt ind og ud af Korsør, Skælskør og Slagelse. Derfor placerede Slagels Kommune i 2021 otte informationsskærme ved indfaldsvejene for bl.a. at synliggøre de mange arrangementer, som er rundt om i kommunen. Foreninger, klubber, erhvervsforeninger, kulturinstitutioner og andre, der afholder arrangementer, har brugt skærmene til at annoncere deres arrangementer. For at gøre det endnu mere attraktivt for bl.a. kultur- og fritidslivet at annonce har Byrådet netop besluttet at ændre priser og vilkår.

Signalerer en attraktiv og levende kommune

- Informationsskærmene er en rigtig god måde at markedsføre nogle af de mange arrangementer, som er rundt om i hele kommunen. Når man bor her, eller man som turist kører forbi og ser arrangementerne, så er det med til at sende et signal om, at Slagelse Kommune er en attraktiv og levende kommune, hvor der sker rigtig meget for både børn, voksne og ældre. Det signal vil vi gerne støtte op om ved at gøre det mere attraktivt at annonce på informationstavlerne, og derfor har vi ændret priserne og vilkår, siger formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Jane Dahl (C)

Nye vilkår giver mulighed for gratis annoncer

De nye priser og vilkår betyder bl.a., at mange aktører inden for kultur- og fritidslivet vil kunne få tre gratis annoncer på pylonerne om året. Det gælder for følgende aktører:

 • Interne kommunale institutioner/afdelinger
 • Foreninger under folkeoplysningsloven
 • Aktører/formål som kommunen lovligt kan støtte eks. kulturinstitutioner med driftsaftaler med kommunen, selvejende haller med driftsaftaler med kommunen, selvorganiserede foreningslignende grupper

Samtidig er det en forudsætning at arrangementet, som der ønskes annonceret for, falder ind under retningslinjerne, som Byrådet har vedtaget.

- Vi har et rigt kultur-, fritids- og foreningsliv i kommunen, som laver rigtig mange spændende arrangementer. Men hvis man er en lille forening, så kan økonomi ofte være en hindring, for at man kan markedsføre sine ar-rangementer på informationsskærmene. Derfor vil det være en stor øko-nomisk håndsrækning for både små og større aktører inden for kultur- og fritidslivet, at der nu er muligt at få synliggjort sit arrangement gratis ved indfaldsvejene. Det skal være med til at understøtte, at endnu flere både borgere og turister får mulighed for at få flere fritids- og kulturoplevelser, siger Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Brandt (B)

Det er Slagelse Kommune, som varetager driften af skærmene. Skærmene bruges til bl.a. til information fra kommunen og til at skabe synlighed omkring arrangementer.

Læs mere om retningslinjer og priser for informationsskærmene

Flere oplysninger

 • Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Jane Dahl
  Tlf. 20 42 76 75
  Mail jadah@slagelse.dk


 • Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Brandt
  Tlf. 61 15 35 16
  Mail trbra@slagelse.dk