Spring til...

Renovering af orangeri vinder årets bygningspræmiering

Renoveringen af orangeriet på Valdbygaard bliver i år tildelt Slagel-se Kommunes Bygningspræmiering. De to øvrige nominerede får hædrende omtale

Renovering af orangeri vinder årets bygningspræmiering

Det blev renoveringen af orangeriet på Valdbygaard, som blev hædret med årets bygningspræmiering, da borgmester Knud Vincents mandag formiddag afslørede vinderen ved prisoverrækkelsen på Slagelse Bibliotek.

I år var tre projekter nominerede til bygningspræmieringen, hvor Valdbygaard blev tildelt åres præmiering. De to øvrige nominerede var Trætophytterne nær Hyllested og transformationen af en tidligere garage til moderne rækkehuse i Slotsgade i Slagelse. Både Trætophytterne og transformationen i Slotsgade har dommerkomiteen besluttet at tildele hædrende omtale.

Præmien, som Valdbygaard modtager, består af en bronzeplade til opsætning på bygningen samt et diplom til bygherre og arkitekt. Derudover modtager vinderen en check på 5.000 kr. Prisen er sponsoreret af det lokale landinspektørfirma Skel.dk og af det lokale tømmer- og snedkermester Niels Lien. 

Dommerkomiteen skriver om vinderen af bygningspræmieringen Valdbygaard:

Bygherre: Peter og Anne Bech

Arkitekt: Jan Mayner

Som en del af herregårdsanlægget ved Valdbygaard ligger et orangeri smukt placeret i en gammel frugthave. Oprindeligt har orangeriet været benyttet til vinteropbevaring af planter, men har i en længere årrække stået ubenyttet hen og været tæt på at forfalde. Dette projekt er et eksempel på, hvordan overflødiggjorte landbrugsbygninger kan gives nyt liv, så den kulturarv, som disse bygninger repræsenterer, ikke går tabt men i stedet bearbejdes og bevares.

Orangeriet har gennemgået en omfattende istandsættelse, som vellykket har formået at genfinde en nedslidt bygnings oprindelige kvaliteter. Orangeriet er overordnet set genskabt i den oprindelige bygnings form og materialer, men som led i istandsættelsen er tilføjet få nye og nutidige elementer, der fint tilpasser sig bygningens karakter. Med de nye tilføjelser er der åbnet for, at den historiske bygning i fremtiden kan danne ramme om selskaber og sammenkomster, hvormed bygningen har fået et formål og kan bevares for eftertiden.

Det er en væsentlig kvalitet i dette projekt at orangeriet sikres for eftertiden, og der samtidig gives mulighed for at gæster der ikke normalt har deres gang på og omkring Valdbygaard kan opleve stedets særlige herlighedsværdier og det historiske kulturmiljø. Orangeriet fremtræder i dag som et fint eksempel på en renovering, hvor det nye og det gamle er flettet sammen til en ny og vellykket helhed.

Ombygningen af Orangeriet ved Valdbygaard tildeles en bygningspræmiering for en respektfuld renovering, der med få og velvalgte tilføjelser åbner for en ny brug af stedet til gavn for mange.

Dommerkomiteen skriver om den transformerede garagebygning i Slotsgade, som tildeles hædrende omtale:

Bygherre: Atlantia
Arkitekt: Anneks - Morten Sonnenborg

En tidligere garagebygning, beliggende i en baggård til Slotsgade, er blevet transformeret og omdannet til et boligprojekt. Garagebygningens oprindelige fodaftryk og bærende konstruktioner har været udgangspunkt for udformningen af 5 nye boliger på række, hvilket b.la. har medført dobbelthøje rum med ovenlys.

Dette nye boligprojekt er placeret i den centrale del af Slagelse og bliver en del af en fortælling om, at en fortætning af bykernen er bæredygtig. En bæredygtighed baseret på reducerede transportbehov, fortættet og mere livligt byliv.

At der er tale om et eksisterende byggeri, der transformeres og gives en ny funktion, gør dette projekt til noget særligt. I en tid, hvor vi har en særlig opmærksomhed på brugen af resurser, er dette et godt eksempel på, at man ved at genbruge en eksisterende bygningskonstruktion kan pege i en bæredygtig retning.

Bygningen i Slotsgade fremhæves med en hædrende omtale.

Dommerkomiteen skriver om trætophytterne nær Hyllested, som tildeles hædrende omtale:

Bygherre: Ruth og Poul Bek-Pedersen
Arkitekt: Kári Thomsen

Ægteparret på Møllegården ønskede i takt med at landbrugsdriften blev udliciteret, at åbne deres landsted og dele de smukke naturoplevelser og den storslåede udsigt med besøgende, turister, vandrere mv. Ægteparret har igennem en årrække udviklet gården til en besøgslokation med mulighed for overnatning, kursusfaciliteter, gæstelejligheder mv., hvilket har medført en større plan for gårdens bygninger, det omkransende skovområde og naturarealer. I år er tre trætophytter færdiggjort og er nu klar til besøgende.

Trætophytterne er opført på 4 m høje platforme i skovbrynet henvendt mod himmelrummet, og de åbne marker mod nordøst. De er udført som sfæriske rum, i trækonstruktioner beklædt med tagpap-shingles. Hytterne er helårsisolerede og kan bruges året rundt. I direkte nærhed til trætophytterne er etableret fire shelters, for overnatning i det fri. 

Hytternes beliggenhed med den storslåede udsigt over det åbne kulturlandskab giver en unik oplevelse tæt på naturen. Projektet er et forgangsbillede for landzoneudvikling og for at skabe unikke oplevelser, mere liv og flere arbejdspladser på landet.

Trætophytterne ved Fodsporet nær Hyllested fremhæves med en hædrende omtale.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Planchef Darrin Bayliss
    Telefon 58 57 92 09
  • Byplanlægger Maja Østermann
    Telefon 24 43 23 85