Spring til...

Sikkerhedsbrud meldt til Datatilsynet

Læs mere i denne nyhed.

I forbindelse med en afgørelse i Bevillingsnævnet er personfølsomme oplysninger for 9 borgere, modtaget fra anden myndighed, fejlagtigt videresendt til Viking 2, der havde søgt om en alkoholbevilling. Nedenfor er listet en tidslinje for sagens håndtering fra Slagelse Kommunes side.

Slagelse Kommune modtog den 19. oktober 2022 en anmodning om aktindsigt af 26. september 2022. I første omgang var mailen sendt til en deaktiveret mailadresse, og kom derfor ikke til vores kendskab. Det gjorde den først i oktober, da ejeren af Viking 2’s advokat rettede henvendelse.

Aktindsigtsanmodningen besvares den 24. oktober 2022 og det er i den forbindelse, at der i materialet indgår personfølsomme oplysninger på 9 borgere.

Den 20. april 2023 henvender Sjællandske sig til Slagelse Kommune og oplyser om sikkerhedsbruddet. Samme dag indberetter Byrådssekretariatet hændelsen til kommunens informationssikkerhedskoordinator.

Den 21. april 2023 kontaktes 7 af de 9 berørte borgere via digital post mens de 2 sidste borgere blev kontaktet via almindelig post den 24. april.

Den 24. april 2023 indberetter sikkerhedskoordinatoren sikkerhedsbruddet til Datatilsynet. I indberetningen angives, at kendskabet til lækket kommer fra advokaten til den borger, der søgte alkoholbevilling. Det er en fejl. Der burde have stået, at oplysningen om sikkerhedsbruddet kom fra en lokal avis.

Den 26. april fremsender Byrådssekretariatet en ny aktindsigt uden de personfølsomme oplysninger og beder både advokat og part i sagen (ejeren af Viking 2) om at slette. Advokaten har bekræftet sletning af de personfølsomme informationer den 1. maj – borgeren er endnu ikke vendt tilbage med en bekræftelse på at data er blevet slettet.

Den 4. maj 2023 er Slagelse Kommune i telefonisk kontakt med Datatilsynet ift. vurdering af væsentligheden af fejlindberetningen. Datatilsynet oplyser, at de er optaget af, at kommunen får håndteret forpligtigelserne ift. orientering af berørte borgere og kontakt til de personer, der har modtaget de personfølsomme oplysninger.

Den 4. maj 2023 korrigerer kommunen indberetningen overfor Datatilsynet og sender den 3. henvendelse til ejeren af Viking 2 for sletning af materialet samt henvist til Datatilsynet for vejledning om konsekvenser, hvis informationerne ikke slettes.

Sagen gør, at procedure mellem kommunen og anden myndighed i lignende sager bliver strammet op, lige som forvaltningen optimerer på håndtering af aktindsigter.