Spring til...

Sundhedspolitikken – første fokus er børn og unge

Byrådet vedtog i december 2023 en ny Sundhedspolitik. Nu skal den følges op med en handleplan, og første vigtige fokusområde er børn og unge i Slagelse Kommune.

Børn og unge skal sikres den bedste start på livet med sundhed, trivsel samt læring – og tidlig indsats. Det besluttede Sundhedsudvalget på deres møde mandag aften, som det første prioriterede område i handleplanen under Sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken er hele kommunens sundhedspolitik, dvs. den rækker ud til alle borgere i Slagelse kommune. Politikken er en opfordring til at arbejde sammen om sundhed. Derfor ønsker vi i Sundhedsudvalget, at kommune og aktører, det være sig både borgere, frivillige, foreninger, erhvervsliv og andre med interesse for dette område, arbejder sammen om at sætte sundhed på dagsorden.

Sundhedsudvalget ønsker i samarbejde med de mange aktører at løfte sundheden for alle borgere i Slagelse Kommune, men lige nu og her gælder det understøttelse af især børn og unge, for at sikre dem en god start på livet. På den lange bane skal alle have en uddannelse, komme i beskæftigelse og opretholde en sund livsstil. Det kræver en helhedsorienteret indsats med fokus på både hjemmet, dagtilbud, skole samt fritidsliv. Og så skal kommunens byrum invitere til ophold og bevægelse, mens en bæredygtig infrastruktur skal fremme cyklismen og gående.

Tidlig indsats for børn og unge

Tilbage i februar inviterede Sundhedsudvalget til et arbejdsmøde med deltagelse af borgere, medarbejdere, politikere, foreninger, udvalg, råd og virksomheder. Det resulterede i en lang række input til handlinger, der kan arbejdes med for at sikre en tidlig indsats, målrettet børn og unge. En vigtig indsats, fastslår Sundhedsudvalget.

- Det er dejligt at opleve, at mange ønsker at indgå i samarbejdet for at sikre det gode børne- og ungeliv med fokus på sundhed, et godt socialt liv og en aktiv fritid. Ligesom vores eksisterende aktiviteter med ABC for mental sundhed og arbejdet med Solsikkeprogrammet matcher fint ind, siger Christopher Trung, medlem af Sundhedsudvalget.

Listen over input fra arbejdsmødet er lang og flere af dem er allerede indarbejdet i handleplanen bl.a. søvnbehov og mere bevægelse i skoletiden. Der kom også nye forslag til madordninger i daginstitutioner og skoler og øget samarbejde mellem skole-, erhvervs- og foreningsliv.

- Alle de foreslåede indsatser er vigtige, og nogle af dem arbejdes der allerede godt med. Således er Slagelse for andet år i træk netop udpeget, som en af de 12 bedste kommuner i Danmark, når det gælder idræt og bevægelse i skolen. Det matcher fint vores ønske om at sundhed skal introduceres tidligt og følges op hele livet med gode og tidssvarende indsatser. Men vi skal også sikre, at de rette rammer er til stede, siger Troels Christensen (C), næstformand for Sundhedsudvalget.

Slagelse Kommunes fokus på bevægelse i skolen strækker sig fra motorikforløb for de helt små til bevægelsesinitiativer i dagtilbud og folkeskoler, helt i tråd med Sundhedspolitikken.

Fællesskaber er vigtige for den gode start på livet

På Sundhedsudvalgets arbejdsmøde i februar blev det også tydeligt, at arbejdet med at sikre gode relationer og fællesskaber er vigtige for at sikre børn og unge en god og tryg start på livet.

- Det arbejde er vi rigtig mange, der har en aktie ind i som f.eks. daginstitutioner, skoler, forældre, foreningslivet/frivillige og vi som kommune - der hvor vi kan understøtte, ved behov. Et sådant tværfagligt samarbejde er også essentielt, når vi taler om specialområdet, hvor de, der kan spille ind med kompetencer og støttemuligheder, bør tænkes ind som ressourcer, siger Josh Bjørkman (D), medlem af Sundhedsudvalget.

Sund livsstil hele livet

- For Sundhedsudvalget er det vigtigt, at arbejdet med den sunde livsstil begynder tidligt, men også at den fortsætter hele livet. Nu vil Sundhedsudvalget arbejde for at få prioriteret i forslagene og få de valgte implementeret – i et tæt samarbejde med alle de mange, relevante aktører. Det er vigtigt, at vi arbejder sammen for at nå målet: at alle børn og unge i Slagelse får en uddannelse og senere et arbejde, pointerer Ali Yavuz (A), medlem af Sundhedsudvalget.

Nu skal der prioriteres og implementeres

Her er tale om en 10-årig, dynamisk handleplan, som skal virkeliggøre sundhedspolitikkens tre fokusområder: tidlig indsats, fællesskaber og sund livsstil samt otte prioriterede indsatser:

 • Tidlig indsats for børn og unge
 • Forebyggelse og mestring af kronisk sygdom og udvikling af multisygdom
 • Flere ind i fællesskaber
 • Styrke den mentale sundhed
 • Forebyggelse af ensomhed
 • Lighed i sundhed
 • Flere gode leveår
 • Øget tilgængelighed

- Vores arbejde begynder med et stort fokus på børn og unge, men sideløbende kommer der nye handlinger på de 8 ovennævnte områder, som vi politisk har afsat penge til flere år frem for at understøtte/effektuere. Men lige nu er Sundhedsudvalget optaget af at fortsætte den gode dialog i andre fora, med øvrige udvalg og aktører. For skal vi lykkedes med vores indsatser, skal det ske i fællesskab, slutter Nikolaj Bjørk Christensen (V), formand for Sundhedsudvalget.

Flere oplysninger

 • Nikolaj Bjørk Christensen (V), formand for Sundhedsudvalget
  Mail: nikobjo@slagelse.dk
  Tlf. 24 40 57 42

 • Troels Christensen (C), næstformand for Sundhedsudvalget
  Mail: troec@slagelse.dk
  Tlf. 51 64 81 04

 • Ali Yavuz (A), medlem af Sundhedsudvalget.
  Mail: aliva@slagelse.dk
  Tlf. 20 29 58 66

 • Christopher Trung, medlem af Sundhedsudvalget.
  Mail: trung@slagelse.dk
  Tlf. 21 40 80 28

 • Josh Bjørkman (D), medlem af Sundhedsudvalget.
  Mail: josh@salgelse.dk
  Tlf. 23 80 97 80