Spring til...

Undersøgelse af tilfredshed med udendørs renhold

85 procent af de adspurgte er generelt tilfredse med renholdelsen af Slagelses gader, viser en interviewundersøgelse

Slagelse Kommune har i samarbejde med Hold Danmark Rent spurgt borgere om, hvor tilfredse de er med renholdelsesindsatsen på udendørsarealerne i Slagelse og på Stillinge Strand, og undersøgelsen viser, at 85 procent af de adspurgte er generelt tilfredse med renholdelsesstandarden.

Slagelse Kommune har reduceret antallet af skraldespande det seneste års tid samtidig med, at man har prøvet at blive bedre til at placere de tilbageværende skraldespande der, hvor der er mest brug for dem. Selv om der er blevet færre skraldespande, så svarer næsten 3 ud af 4, at de synes, at det er nemt at finde en skraldespand.

Et billede af renholdningsstandarden
Undersøgelsen er lavet af medarbejdere fra nonprofitorganisationen ”Hold Danmark Ren”, som har interviewet samlet 146 borgere på i alt otte lokaliteter i Slagelse og på Stillinge Strand. Undersøgelsen skal være med til at give Entreprenørservice et billede af, hvordan borgerne opfatter renholdelsesstandarden i det offentlige rum. På Stillinge Strand og i anlægget i Slagelse viser undersøgelsen, at alle de adspurgte er tilfredse med renholdelsen, mens der især på Sct. Mikkelsgade bliver peget på, at gaden virker beskidt. På den baggrund overvejer Entreprenørservice, hvordan en indsats kan omprioriteres så renholdelsen af gaden forbedres på en måde, hvor det ikke forringer indsatsen mærkbart på andre lokationer.

Slagelse Kommune har tidligere lavet lignende undersøgelser i henholdsvis Skælskør i 2021 og i Korsør i 2022 og bruger undersøgelserne som et vigtigt værktøj til at vurdere borgernes indtryk af, hvor det indgår sammen med øvrig data, egne erfaringer samt andre forhold, som har betydning for opgaven.