Spring til...

Vi modtager 4.8 mio. til sygefraværsindsats

Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige Arbejdspladser.

Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige Arbejdspladser. Begge ansøgninger har netop fået tilsagn om, at de samlet modtager ca. 4.8 mio. fra puljen til indsatser, som skal videreudvikle nuværende sygefraværsindsat-ser samt nedbringe og forebygge sygefravær.

Slagelse Kommune har søgt om midler til at videreudvikle sygefraværsindsatsen i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. Sygefraværet i Handicap og Psykiatri er faldet fra 2020 til 2021, men vokset igen i 2022. Hos Sundhed og Ældre har det samlede sygefravær de seneste tre år været stigende.

Øget fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere

- Vi ved, at vores medarbejdere i ældreplejen løber rigtig stærkt hver dag for at pleje det stigende antal ældre, der kommer til i disse år. Vi har som mange andre kommuner store udfordringer med at fastholde og rekruttere den nødvendige arbejdskraft til ældreplejen. Vi ser løbende på andre kommuners initiativer og indsatser, for at se om vi kan lade os inspirere af andre. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har modtaget midler, så vi kan videreudvikle vores sygefraværsindsats. For ved at reducere sygefraværet og med et øget fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere håber og tror vi på, at vi kan ændre udviklingen, siger formand for Seniorudvalget Pernille Frandsen. (V)

Projektperioden løber fra 1. juni 2023 til 31. maj 2025. De to områder har fået tildelt midler fra puljen med udgangspunkt i en indsatsmodel, som er bygget op om fem kernelementer. De fem kerneelementer hænger tæt sammen og skal bidrage til at skabe en sammenhængende indsats, der understøtter, at sygefraværet forebygges, sygemeldte medarbejdere fastholdes og sygefraværet reduceres. Samtidig vil de to centre gennem projektperioden undersøge, hvor de kan samarbejde på tværs og koordinere om modeller og indsatser, der måske egner sig til at brede ud til hele kommunen.

Mere nærvær og endnu bedre service

- Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt vores medarbejdere, vil det ikke kun gavne den enkelte medarbejder. Det vil også give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor kan vi med puljemidlerne sætter ind med endnu flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær, mere velfærd og højere trivsel, siger Sofie Janning formand for Socialudvalget (A).

Sundhed og Ældre har modtaget 2.490.020 kr. Målsætningen for deres indsats er, at hver enkelt arbejdsplads i hjemmeplejen og plejecentrene får identificeret sygefraværsårsager, formuleret en strategi og sat mål for deres sygefravær samt iværksat konkrete handlinger, der kan nedbringe sygefraværet til det fastsatte måltal.

Handicap og Psykiatri har modtaget 2.390.326 kr. Deres indsats vil i første omgang være målrettet i de to døgndækkende virksomheder Specialcenter Slagelse og Autismecenter Vestsjælland men med vægt på at sprede erfaringer og ikke mindst metoder og praksis til resten af området undervejs. Målsætningen for deres indsats er en ny tilgang til og en ny kultur omkring håndtering af sygefraværet, baseret på solid organisatoriske og ledelsesmæssige understøttelse.

Flere oplysninger

 • Formand for Seniorudvalget Pernille Frandsen
  Tlf. 21 74 70 51
  Mail perif@slagelse.dk

 • Formand for Socialudvalget Sofie Janning
  Tlf. 30 70 26 53
  Mail sofha@slagelse.dk

 • Konstitueret Sundheds- og ældrechef Therese Gjerde Corfix
  Tlf. 29 72 98 23
  Mail tgjen@slagelse.dk

 • Chef for Handicap og Psykiatri Lone Berner Wolff
  Tlf. 24 98 10 45
  Mail lowol@slagelse.dk