Spring til...

Sådan bliver du praktikant

Hvordan gør du, hvis du gerne vil i praktik hos os?

Der er flere forskellige tidspunkter, hvor det kan være relevant for dig at komme i praktik.

Hvis du går i folkeskole eller på erhvervsskole

Det kan fx være, hvis du er elev på en folkeskole eller på en erhvervsskole. Som erhvervspraktikant vil du følge et planlagt forløb en kort periode, hvor du får kendskab til én eller flere af vores afdelinger alt afhængig af, hvor længe praktikken varer.

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse

Det kan også være, du er studerende på en lang videregående uddannelse. Så varer praktikken som regel nogle måneder, og du vil få mulighed for at gå i dybden med forskellige opgaver.

Hvis du går på en uddannelse med obligatorisk praktik

Det kan også være, at du er i gang med en uddannelse, der kræver en obligatorisk praktik i en kommune. Det kunne fx være socialrådgiver, pædagog, lærer etc.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om at komme i praktik i Slagelse Kommune, skal du henvende dig direkte til den arbejdsplads, du gerne vil søge hos. Så vil de arbejde på at finde en plads, som er optimal for dig.

Du kan få et overblik over kommunens opbygning og de enkelte virksomheder under afsnittet centre, hvor du også finder kontaktoplysninger.