Spring til...

Seniorjob

Seniorjob er en ordning til ansættelse af ledige seniorer

Seniorer, der ønsker et seniorjob, skal opfylde betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor deres dagpengeret udløber, og hvor retten til arbejdsmarkedsydelse er udløbet.

Betingelser for at have ret til et seniorjob

  • Fortsat være medlem af en A-kasse. 
  • Fortsat indbetale efterlønsbidrag. 
  • Kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når man når efterlønsalderen.
  • Have brugt dagpengeretten op inden for de sidste 5 år, før du når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte personer omfattet af ovenstående med bopæl i kommunen i et seniorjob, efter overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejdsområde.

Du skal selv søge

Du kan se i kontaktboksen på denne side, hvor du skal sende din ansøgning til.

Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob. Din bopælskommune skal have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter, at din dagpengeret er udløbet. Du kan tidligst søge om et seniorjob tre måneder før, din ret til dagpenge udløber.

Du skal sammen med ansøgningen vedlægge et CV samt en erklæring fra din A-kasse om, at du har mistet dagpengeretten med angivelse af fra hvilken dato.

Ansættelsen i et seniorjob ophører, når man opnår retten til efterløn – eller hvis man udmelder sig af A-kasse eller ophører med indbetaling af efterlønsbidrag til A-kassen.

Ansatte i seniorjob kan afskediges, såfremt de misligholder ansættelsesaftalen på en sådan måde, at kommune efter almindelige ansættelsesretlige principper er berettiget til at afskedige ansatte, herunder som følge af sygdom.

Personalejuridisk konsulent

Sarah Pelle

20 18 51 11 personalejura@slagelse.dk