Spring til...

Priser for kulturtilbud

Her finder du priser for kultur- og fritidsaktiviteter samt bibliotekerne og arkiverne i 2024

Slagelse Bibliotekerne

Leje af lokaler

Pris

Alle lokaler:
Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune.

Gratis

Alm. mødelokaler/faglokaler:
Udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr. time

163 kr.

Stor mødesal:
Uden for folkeoplysningslovens rammer, pr. time

228 kr.

Alle lokaler:
Kommercielle og entre givende arrangementer pr. time

537 kr.

Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere pr. time

667 kr.

Gebyr ved for sen aflevering

Pris

8-14 dage for sent

Børn (0-13 år)

25 kr.

Voksne 

60 kr.

15-30 dage for sent

Børn (0-13 år)

55 kr.

Voksne

120 kr.

31 dage eller mere for sent

Børn (0-13år)

120 kr.

Voksne

230 kr.

Besked til låneren 3 dage før materialet skal afleveres

Pris

E-mail

Gratis

SMS

Gratis

Andre ydelser

Pris

Nyt lånerkort

20 kr.

Fotokopier/Print fra PC pr. stk.

Pris

Sort/hvid

2 kr.

Farve

5 kr.

Slagelse Arkiverne

Fotokopier og udskrivning A4

Pris

Sort/hvid

2 kr.

Farve

5 kr.

Tillæg for højglans-papir (glossy 240 g)

12 kr.

Korsør Kulturhus - Kommercielle brugere

Møde/Undervisningslokaler

Pris

Lokale 1, 2 og 3 (25 personer) samt 224 (30 personer)
Pris pr. påbegyndt time - i tidsrummet 8.00 - 22.00.
Fredag efter kl. 16.00, lørdag og søndag +50%

497 kr.

Cafeen

60 personer. Kan bookes i tidsrummet 18-22.
Pris pr. påbegyndt time.
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

497 kr.

Marmorsalen

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer.
Kan bookes i tidsrummet 08-22.
Pris pr. påbegyndt time
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

497 kr.

Spillestedet

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer.
Kan bookes i tidsrummet 08-22.
Pris pr. påbegyndt time
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

497 kr.

Teknik/lyd og lys

Pris pr. påbegyndt time

667 kr.

Korsør Kulturhus - Ikke kommercielle brugere

Som udgangspunkt er brug af lokalerne gratis for foreninger og andre ikke - kommercielle brugere, såfremt det ikke kræver ekstra serviceydelser fra Kulturhusets side, f.eks. bordopstilling, opdækning, teknisk udstyr m.v.

Gebyr for lån af øvelokale

Pris

Pris pr. måned

596 kr.

Gebyr for lån af kreative lokaler kan efter en konkret vurdering aftales.

Teknik/lyd og lys

Pris pr. påbegyndt time

431 kr.

Øvrige kulturtakster

Det lille teater - teateraktiviteter

Pris

Teateraktiviteter, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogen former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Aktiviteter, der falder udenfor foreningens kerneopgave og interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger pr. dag

213 kr.

Interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger

Gratis

Ved kommercielle aktiviteter/aktiviteter der har et profitformål pr. dag

319 kr.

Udstillingslokaler

Arrangementer, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogle former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Arrangementer, hvor der er indtægter f.eks. entre eller salg og/eller ikke er åben for alle

Magasinbygningen, Korsør Fæstning

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

1.903 kr.

 

1.271 kr.

Bomhuset Korsør

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

39 kr.

 

26 kr.

Røde Tårn Slagelse

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

201 kr.

 

134 kr.

Magasinet, Strandgade, Skælskør

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

660 kr.

 

441 kr.

Udefaciliteter

Pris

Arrangementer, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogle former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Korsør Fæstning, "Gryden" eller andre dele af området

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

1.343 kr.

 

897 kr.

Frederikshøj

Aktiviteter, der er kommercielle/har et profitformål, pr. dag

Aktiviteter, der falder uden for foreningens kerneopgave, pr. dag

1.343 kr.

 

897 kr.

Musikskolen

Pris

10 rater á

Sang- og instrumentundervisning

25 minutter/uge soloundervisning

284 kr.

Sang- og instrumentundervisning

50 minutter/uge soloundervisning

544 kr.

Holdundervisning

For de yngste elever samt orkester og teori

149 kr.

Intro til instrument, ex. instrumentleje - min. 5 tilmeldinger

210 kr.

Intro til instrument, inkl. instrumentleje (udvalgte instrumenter) - min. 5 tilmeldinger

251 kr.

Fortsætter på instrument ex. instrumentleje - 50 min. - min. 3 tilmeldte

378 kr.

Talentlinje

725 kr.

Kor, sammenspil, orkester og teori

Gratis for elever, der modtager soloundervisning

0 kr.

Kor - børn og unge - flere end 10 elever

69 kr.

Kor - børn og unge - mindre end 10 elever

100 kr.

For de voksne over 25 år

25 minutter/uge - soloundervisning

945 kr.

50 minutter/uge - soloundervisning

1.810 kr.

150 minutter - Kor - Storebæltskoret

170 kr.

60 minutter - Kor - KOL

107 kr.

Generelt

Leje af instrument (uanset instrumenttype)

110 kr.