Spring til...

Priser for kulturtilbud

Her finder du priser for kultur- og fritidsaktiviteter samt bibliotekerne og arkiverne

Slagelse Bibliotekerne

Leje af lokaler

Pris

Alle lokaler:
Foreninger inden for folkeoplysningslovens rammer, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune.

Gratis

Alm. mødelokaler/faglokaler:
Udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr. time

155 kr.

Stor mødesal:
Uden for folkeoplysningslovens rammer, pr. time

217 kr.

Alle lokaler:
Kommercielle og entre givende arrangementer pr. time

511 kr.

Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere pr. time

635 kr.

Gebyr ved for sen aflevering

Pris

15-30 dage for sent

Børn (0-13 år)

25 kr.

Voksne

60 kr.

Over 30 dage for sent

Børn (0-13år)

55 kr.

Voksne

120 kr.

Besked til låneren 3 dage før materialet skal afleveres

Pris

E-mail

Gratis

SMS

Gratis

Andre ydelser

Pris

Nyt lånerkort

20 kr.

Fotokopier/Print fra PC pr. stk.

Pris

Sort/hvid

2 kr.

Farve

5 kr.

Slagelse Arkiverne

Fotokopier og udskrivning A4

Pris

Sort/hvid

2 kr.

Farve

5 kr.

Tillæg for højglans-papir (glossy 240 g)

11 kr.

Korsør Kulturhus - Kommercielle brugere

Møde/Undervisningslokaler

Pris

Lokale 1, 2 og 3 (25 personer) samt 224 (30 personer)
Pris pr. påbegyndt time - i tidsrummet 8.00 - 22.00.
Fredag efter kl. 16.00, lørdag og søndag +50%

473 kr.

Cafeen

60 personer. Kan bookes i tidsrummet 18-22.
Pris pr. påbegyndt time.
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

473 kr.

Marmorsalen

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer.
Kan bookes i tidsrummet 08-22.
Pris pr. påbegyndt time
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

473 kr.

Spillestedet

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer.
Kan bookes i tidsrummet 08-22.
Pris pr. påbegyndt time
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

473 kr.

Teknik/lyd og lys

Pris pr. påbegyndt time

635 kr.

Korsør Kulturhus - Ikke kommercielle brugere

Som udgangspunkt er brug af lokalerne gratis for foreninger og andre ikke - kommercielle brugere, såfremt det ikke kræver ekstra serviceydelser fra Kulturhusets side, f.eks. bordopstilling, opdækning, teknisk udstyr m.v.

Gebyr for lån af øvelokale

Pris

Pris pr. måned

567 kr.

Gebyr for lån af kreative lokaler kan efter en konkret vurdering aftales.

Teknik/lyd og lys

Pris pr. påbegyndt time

410 kr.

Øvrige kulturtakster

Det lille teater - teateraktiviteter

Pris

Teateraktiviteter, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogen former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Aktiviteter, der falder udenfor foreningens kerneopgave og interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger pr. dag

202 kr.

Interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger

Gratis

Ved kommercielle aktiviteter/aktiviteter der har et profitformål pr. dag

304 kr.

Udstillingslokaler

Arrangementer, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogle former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Arrangementer, hvor der er indtægter f.eks. entre eller salg og/eller ikke er åben for alle

Magasinbygningen, Korsør Fæstning pr. dag

1.811 kr.

Bomhuset Korsør, pr. dag

37 kr.

Røde Tårn Slagelse, pr. dag.

192 kr.

Magasinet, Strandgade, Skælskør pr. dag

628 kr.

Udefaciliteter

Pris

Arrangementer, hvor der er gratis entre, åbne for alle og hvor der ikke er nogle former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten

Gratis

Korsør Fæstning, "Gryden" eller andre dele af området pr. dag

1.278 kr.

Antvorskov Ruin, pr. dag

1.278 kr.

Frederikshøj, pr. dag

1.278 kr.

Musikskolen (gældende fra 1. august 2023)

Pris

10 rater á

Sang- og instrumentundervisning

25 minutter/uge soloundervisning

378 kr.

Sang- og instrumentundervisning

50 minutter/uge soloundervisning

725 kr.

Talentlinie

725 kr.

50 minutter/uge hold/sammenspil

251 kr.

Det er for de yngste

Syng, leg og spil

149 kr.

Musik og bevægelse

210 kr.

Musikalsk værksted inkl. instrumentleje

323 kr.

Kor, orkester og teori

Gratis for elever, der modtager soloundervisning

0 kr.

Kor - børn

69 kr.

Orkester og teori

141 kr.

For de voksne over 25 år

25 minutter/uge - soloundervisning

945 kr.

50 minutter/uge - soloundervisning

1.810 kr.

150 minutter - Kor - Storebæltskoret

170 kr.

60 minutter - Kor - KOL

107 kr.

Generelt

Leje af instrument (uanset instrumenttype)

110 kr.