Spring til...

Hvad koster det når dit barn er i dagtilbud?

Priser og tilskud på dagtilbud 2024

Priser på dagtilbud, når dit barn er UNDER 3 år

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje

3.222 kr.

Integreret dagtilbud

4.184 kr.

Priser på deltidspladser til forældre på barselsorlov

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje indtil 30 timer pr. uge

2.578 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

3.347 kr.

Priser på deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge

2.256 kr.

Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge

2.578 kr.

Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge

2.900 kr.

Integreret dagtilbud indtil 20 timer pr. uge

2.929 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

3.347 kr.

Integreret dagtilbud indtil 41,5 timer pr. uge

3.766 kr.

Priser på pasning i og uden for eget hjem

Type

Tilskud

Tilskud til privat pasning pr. måned

6.646 kr.

Priser på dagtilbud, når dit barn er OVER 3 år

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Integreret dagtilbud 

1.992 kr.

Priser på deltidspladser til forældre på barselsorlov

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

1.594 kr.

Priser på deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Integreret dagtilbud indtil 20 timer pr. uge

1.394 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

1.594 kr.

Integreret dagtilbud indtil 41,5 timer pr. uge

1.793 kr.

Priser på pasning i og uden for eget hjem

Type

Tilskud

Tilskud til privat pasning pr. måned

6.646 kr.

Priser på aften- og natpasning

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Børnegården

1.832 kr.

Driftstilskud til private institutioner

Driftstilskud til private institutioner under 3 år

Pr. barn under 3 år

Tilskud

Driftstilskud pr. måned

10.678 kr.

Bygningstilskud pr. måned pr. barn

626 kr.

Administrationsbidrag pr. år pr. barn

200 kr.

Driftstilskud til private institutioner over 3 år

Pr. barn over 3 år

Tilskud

Driftstilskud pr. måned

5.395 kr.

Bygningstilskud pr. måned pr. barn

 298 kr.

Administrationsbidrag pr. måned pr. barn

200 kr.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Økonomi, Digitalisering og HR

Telefon

Du kan ringe til os via omstillingen 58 57 36 00

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Økonomi, Digitalisering og HR