Spring til...

Hvad koster det når dit barn er i dagtilbud?

Priser og tilskud på dagtilbud 2023

Priser på dagtilbud, når dit barn er UNDER 3 år

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje

3.051 kr.

Integreret dagtilbud

3.662 kr.

Deltidspladser ved forældre på barselsorlov

Dagpleje indtil 30 timer pr. uge

2.440 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

2.930 kr.

Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider

Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge

2.136 kr.

Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge

2.440 kr.

Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge

2.746 kr.

Integreret dagtilbud indtil 20 timer pr. uge

2.564 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

2.930 kr.

Integreret dagtilbud indtil 41,5 timer pr. uge

3.296 kr.

Børnegården

1.748 kr.

Priser på deltidspladser til forældre på barselsorlov

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje indtil 30 timer pr. uge

2.440 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

2.930 kr.

Priser på deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge

2.136 kr.

Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge

2.440 kr.

Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge

2.746 kr.

Integreret dagtilbud indtil 20 timer pr. uge

2.564 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

2.930 kr.

Integreret dagtilbud indtil 41,5 timer pr. uge

3.296 kr.

Priser på pasning i og uden for eget hjem

Type

Tilskud

Tilskud til privat pasning pr. måned

6.292 kr.

Priser på dagtilbud, når dit barn er OVER 3 år

Type

Pris pr. måned i 11 måneder

Integreret dagtilbud 

1.744 kr.

Deltidspladser ved forældre på barselsorlov

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

1.395 kr.

Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider

Integreret dagtilbud indtil 20 timer pr. uge

1.221 kr.

Integreret dagtilbud indtil 30 timer pr. uge

1.395 kr.

Integreret dagtilbud indtil 41,5 timer pr. uge

1.570 kr.

Børnegården

1.748 kr.

Priser på pasning i og uden for eget hjem

Type

Tilskud

Tilskud til privat pasning pr. måned

6.292 kr.

Drifttilskud til private institutioner

Driftstilskud til private institutioner under 3 år

Pr. barn under 3 år

Tilskud

Driftstilskud pr. måned

9.475 kr.

Bygningstilskud pr. måned pr. barn

498 kr.

Administrationsbidrag pr. år pr. barn

197 kr.

Driftstilskud til private institutioner over 3 år

Pr. barn over 3 år

Tilskud

Driftstilskud pr. måned

4.720 kr.

Bygningstilskud pr. måned pr. barn

 237 kr.

Administrationsbidrag pr. måned pr. barn

197 kr.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Økonomi, Digitalisering og HR

Telefon

Du kan ringe til os via omstillingen 58 57 36 00

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Økonomi, Digitalisering og HR