Spring til...

Bestil afhentning af storskrald

Hvis du bestiller en afhentning, henter skraldemanden dit storskrald hjemme hos dig. Det koster dig ikke ekstra

Du kan få hentet dit storskrald hver 4. uge hele året. 

Bor du i en samlet bebyggelse, kan der gælde særlige forhold. Kontakt din vicevært eller udlejer.

Bestil afhentning senest 2 hverdage før din hentedag

Du skal bestille afhentning for hver gang, du vil have hentet storskrald. Næste hentedag på din adresse kan du se i din tømmekalender.

Bestil en afhentning her fra siden eller ved at ringe til AffaldPlus.

Bestil afhentning her

Sæt storskraldet ved vej/fortov eller fælles plads

Skraldemanden henter dit storskrald fra vej/fortov ved din bopæl eller fra en eventuel fælles storskraldsplads.

Husk derfor at sætte dit storskrald ud tidligst dagen før og senest kl. 5.00 på dagen.

Spørgsmål og svar om storskrald

Storskrald er fx

  • Stort pap i bundter med snor omkring
  • Defekte møbler
  • Hårde hvidevarer
  • Store plastdunke
  • Plastfolier og rene plastikposer
  • Elektronik (fx fjernsyn)
  • Tekstiler, fx tøj der ikke kan genbruges
  • Møbler
  • Cykler

Brug også genbrugspladserne

Du kan også aflevere storskrald på genbrugspladserne.

Find en genbrugsplads