Spring til...

Meld om byggeaffald

Du skal melde til os, hvis du vil bortskaffe mere end 1 ton affald, affald med PCB og asbest eller genanvender sorteret ikke-forurenet byggeaffald

Dette skal du melde til os

Hvis du vil bortskaffe byggeaffald

  • fra et areal større end 10 m2
  • der består af mere end samlet 1 ton
  • der indeholder PCB
  • der indeholder asbest
  • der består af termoruder fremstillet i år 1950-1977

Screen for PCB

Bygninger opført eller renoveret i år 1950-1977 skal du screene for PCB og andre miljøfarlige stoffer, inden du starter arbejdet.

Viser screeningen mistanke om forekomster af materiale med PCB, skal bygningen eller anlægget kortlægges for PCB-holdige materialer. Du skal herefter anmelde eventuelt PCB-holdigt affald til os.

Hvis du vil genanvende byggeaffald

Før du genanvender sorteret, ikke forurenet bygge- og anlægsaffald, skal du melde det til os.

Meld om byggeaffald her