Spring til...

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Har du en virksomhed med olie- eller benzinudskiller, skal den være tilmeldt den kommunale tømningsordning

Har din virksomhed en olie- og benzinudskiller og et sandfang, har du pligt til at tømme udskilleren minimum en gang om året eller efter behov.

Når du er tilmeldt den kommunale tømningsordning, er du sikker på, at virksomhedens udskillere automatisk bliver efterset og tømt.

Tilmeld din virksomhed til tømningsordningen

Du tilmelder din virksomhed tømningsordningen ved at ringe til ALFA Specialaffald eller tilmelde på deres hjemmeside:

Telefon 54 88 11 00

ALFA Specialaffalds hjemmeside

Hvis du ønsker din virksomhed fritaget

Ønsker du ikke, at din virksomhed benytter den kommunale tømningsordning, skal du søge om fritagelse. Din virksomhed skal i så fald bruge en anden transportør/indsamler til tømning af olie- og benzinudskillerne.

Søg om at blive fritaget her