Spring til...

Sådan gør du med din virksomheds affald

Alle virksomheder inkl. institutioner, forretninger mv. skal sortere affald. Få her et overblik over hvordan du håndterer din virksomheds affald

Det er lovpligtigt for din virksomhed at sortere affaldet. Sorterer I ikke, vil I i yderste konsekvens blive anmeldt og få en bøde.

Din virksomhed har også ansvaret for at opbevare og bortskaffe affald efter gældende regler.

  • Alt genanvendeligt materiale skal som udgangspunkt sorteres fra og afleveres til genanvendelse
  • Affald må kun forbrændes eller deponeres, hvis det ikke kan genbruges

Benyt en transportør til store mængder affald

Du skal benytte en transportør eller en indsamler til at transportere større mængder affald fra din virksomhed til et godkendt modtageanlæg.

Se en liste over godkendte transportører og modtageanlæg i Energistyrelsens Affaldsregister.

Se Energistyrelsens Affaldsregister

Aflever evt. små mængder affald på genbrugspladsen

Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Dvs. du skal selv kunne håndtere affaldet manuelt.

Din virksomhed skal betale for at aflevere affald på genbrugspladsen.

Find genbrugsplads

Håndter og sorter affaldet korrekt